Schéma odborného programu - XIX. výroční sjezd České

Transkript

Schéma odborného programu - XIX. výroční sjezd České
xxIV. Výroční sjezd české kardiologické spoleČnosti
Neděle
Rámcový program sjezdu
Neděle
15. 5. 2016
Rotunda
(450)
Praha
(600) - pav. E
Brno
(360) - pav. E
Morava
(220) - pav.A
Hradec Králové (380)
- pav. E
Plzeň
(270) - pav.E
Olomouc
(200) - pav. E
11:00
Členská schůze ČKS I.
–
–
–
–
–
–
Antitrombotická léčba
u kardiologických intervencí
- jak na to?
–
Volná sdělení - sesterská sekce I
–
–
Přímé přenosy
–
–
–
ČAA intervenční kardio
14:00
–
15:00 - 16:00
15:30
Volná sdělení - sesterská sekce II
Vrozené vady
Sympozium IKEM
16:10 - 17:10
Sympozium Cardion
16
Edukační workshop ČKS
–
17:45
Členská schůze ČKS II.
–
–
–
–
–
–
19:00
Slavnostní zahájení
–
–
–
–
–
–
15.–18. května 2016 | Veletrhy Brno
Sympozium Bayer
PS farmakoterapie
Brno
(360) - pav. E
Současnost natriuretických
peptidů
Česká společnost pro
hypertenzi - Cílové hodnoty
krevního tlaku při léčbě
hypertenze
Sympozium Boston Scientific
Boehringer Ingelheim
Volná sdělení - sesterská
sekce III
Jak se rozhodnout u této
chlopenní vady?
Edukační blok ČKS
Volná sdělení- kardiostim
Koagulace
Ve spolupráci s ČSTH
ČASR
Interaktivní
Olomouc
(200) - pav. E
Soutěž mladých kardiologů
Volná sdělení kardiostimulátory, poruchy
rytmu
Sympozim
AstraZeneca Czech Republic
Sympozium Pfizer
PS Kardio sester a spřízněných
profesí: Nové trendy
v kardiovaskulárním
ošetřovatelství
ČAKVZM
Echokardiografie u aortálních
vad
ČAAK: Srdeční zástava
Soutěž mladých kardiologů
Ve spolupráci s Českou
resuscitační radou
Sympozium Kliniky
kardiologie IKEM
Volná sdělení - intervenční
kardiologie I.
Oběd
Sympozium Bayer
Sympozium Servier
Sympozium Merck s.r.o.
Sympozium
Medtronic Czechia
Sympozium Novartis
Přestávka
14:10
Prezidentský blok
PS preventivní kardiologie
ČA intervenční kardio
Deprese jako rizikový
faktor kardiovaskulárního
onemocnění
Co přinesla v praxi nová
guidelines pro intervenční
kardiologii?
ČASR
15:10
Urgentní stavy v arytmologii
16:20
18:30
Interaktivní
EKG kvízy v arytmologii
14:00
17:30
Plzeň
(270) - pav.E
Přestávka
12:30
13:00
Hradec Králové
(380) - pav. E
PS chlopenní vady
Srdeční selhání
Obtížná témata v
kardiovaskulární
farmakoterapii
10:30
11:00
Morava
(220) - pav.A
ČA intervenční kardio
Chlopenní intervence v
problematikcýh situacích
16:20-17:50 Srdeční selhání
16:20 - 17:50
16:20 - 18:00
Sympozium Pfizer
Sympozium sanofi-aventis
Volná sdělení - sekundární
prevence, RHB v kardiologii,
poruchy rytmu
Moderní léčba srdečního
selhání
Ve spolupráci s ČASR
Volná sdělení - srdeční selhání
Česká společnost pro
orgánové transaplantace
Volná sdělení - poruchy rytmu
Kardio 35, Interaktivní
Interaktivní ECHO kvíz aneb
„Zajímavé případy z klinické
praxe“
Chorob myokardu a perikardu
Diagnostika a léčba
onemocnění perikardu
ČAAK
Chorob myokardu a perikardu
Interaktivní: Interakt.
kazuistiky EKG a kln. postupů
Diferenciální diagnostika
kardiomyopatií
Sympozium
Berlin Chemie/Menarini
Sympozium
CVRx
Pondělí
9:30
Česká internistická společnost
Praha
(600) - pav. E
ČAA intervenční kardio
Volná sdělení - intervenční
kardiologie II.
Hands-on - levostranná
kontrastní echokardiografie
POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ
8:30
Rotunda
(450)
POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ I., Moderované postery 5x5 10:30-11:00
PONDĚLÍ
16. 5. 2016
Edukační blok ČKS
IK a kardiochirurgie u
pacientů nad 80 let
Komorové tachykardie
Nefarmakologická HOT lines intervence a arytmie
–
Konec programu
17
xxIV. Výroční sjezd české kardiologické spoleČnosti
Praha
(600) - pav. E
Brno
(360) - pav. E
PS farmakoterapie
ČAKVZM
Novinky v léčbě
metabolického syndromu
Multimodalitní zobrazování u
plicní hypertenze
8:00
Úterý
To nejlepší z české kardiologie
8:30
9:30
Česká společnost pro
hypertenzi
Česká angiologická
společnost
Netradiční antihypertenziva
Aortální onemocnění
Symposium Slovenské
kardiologické společnosti
PS farmakoterapie - HOT
LINES
Olomouc
(200) - pav. E
–
–
–
–
Volná sdělení - technici
Volná sdělení - poruchy rytmu
PS chorob myokardu
a perikardu
Specifické léčebné postupy u
hypertrofické kardiomyopatie
Volná sdělení - choroby
myokardu a perikardu, varia
ČASR
Srdeční selhání
Chlopenní vady
Arytmologie 2016: je vše
jasné?
Akutní srdeční selhání
Chlopenní náhrady - jak
na to?
PS kardio rehabilitace
Zátěžová vyšetření v praxi zajímavé kazuistiky
–
PS kardio rehabilitace
Kardiovaskulární rehabilitace
- jak na to?
–
Ve spolupráci s ČAAK
Česká asociace ambulantní
kardiologie
–
Kazuistiky v ambulantní praxi
Oběd
Sympozium Bayer
Sympozium Servier
Sympozium
Boehringer Ingelheim
14:00
18
Plzeň
(270) - pav.E
Přestávka
12:30
13:00
Hradec Králové
(380) - pav. E
ČAKVZM
Subsegmentární embolie do
plicnice-léčit či neléčit
10:30
11:00
Morava
(220) - pav.A
Kardio sester
Výzkum v kardiovaskulárním
ošetřovatelství
Sympozium Amgen
Sympozium
Merck Sharp Dohme
–
Přestávka
ČA akutní kardiologie
ČASR
14:10
Akutní koronární syndromy
bez STE - co je nového
v r. 2016
Jak na to u pacientů
s arytmologickou
problematikou
15:15
Česká společnost pro
aterosklerózu
PS Chlopenní a vrozené
srdeční vady
16:20
Volná sdělení - akutní stavy,
poruchy rytmu
Volná sdělení - akutní
koronární syndromy
ČASS
Pediatrická kardiologie
PS - plicní cirkulace
PS preventivní kardiologie
Jak léčit srdeční selhání podle
závažnosti
Srdeční selhání v dětském
věku
Diskutovaná i diskutabilní
témata u plicní hypertenze
Ovlivnění hlavních rizikových
faktorů kardiovaskulárního...
ČASS
AHEAD -Acute HEArt failure
Database
Volná sdělení - transplantace,
srdeční selhání
PS - plicní cirkulace
ČAKVZM
Prenatální kardiologie
Kardiální komplikace u
revmatologikcýh onemocnění
Doporučené postupy pro indikace,
provedení ainterpretace SPECT
Volná sdělení - hypertenze
Volná sdělení - plicní
hypertenze, VSV
Volná sdělení farmakoterapie, ambulantní
péče
Pediatrická kardiologie
–
–
–
POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ
Rotunda
(450)
POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ II., Moderované postery 2x5 10:30-11:00
ÚTERÝ
17. 5. 2016
15.–18. května 2016 | Veletrhy Brno
Středa
18. 5. 2016
Rotunda
(450)
8:30
Vybrané kritické stavy v akutní
karidologii - Jak na to?
Praha
(600) - pav. E
Brno
(360) - pav. E
Morava
(220) - pav.A
Hradec Králové (380)
- pav. E
–
Volná sdělení - poruchy rytmu
–
Volná sdělení - echo, varia,
chlopenní vady, nukleární
kardiologie
Plzeň
(270) - pav.E
Olomouc
(200) - pav. E
ČA akutní kardiologie
9:30
Chronické srdeční selhání: jak
spolupracuje kardiocentrum
s ambulantním kardiologem
a co očekává ambulantní
kardiolog od ckardiocentra
v péči o společného nemocného
Kardio 35
Vybrané „špeky“ z otázek ke
kardiologické atestaci
Česká asociace srdečního
selhání
10:30
11:00
12:00
Experimentální kardiologie
I.+ II.
Reverzibilní kardiomyopatie
Ve spolupráci s PS choroby
myokardu a perikardu
Středa
Česká asociace ambulantní
kardiologie
–
–
Přestávka
ČASR
ČAKVZM
Fibrilace síní, co by vás ještě
mohlo zajímat
Multimodalitní zobrazování u
onemocnění aorty
Edukační blok Chopenní
vady a VSV
Volná sdělení - poruchy rytmu
Vrozené srdeční vady: Cesta
od početí ke kardiologovi
dospělého věku
Volná sdělení - akutní stavy,
varia
–
Konec programu
19

Podobné dokumenty

Příloha č. 3 Centra navržená na CCC/HTC v České republice 1

Příloha č. 3 Centra navržená na CCC/HTC v České republice 1 - Oddělení dětské hematologie - FN Brno HTC (Hemophilia Treatment Centre) pro děti: - Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové - Dětská klinika Nemocnice České Budějovice - Dětská klinika F...

Více

Veronika Burianová

Veronika Burianová Ing. Veronika Burianová

Více

Vedení KNTB se daří konsolidovat situaci v nemocnici

Vedení KNTB se daří konsolidovat situaci v nemocnici intervenční kardiologie vč. nepřetržité pohotovosti v péči o akutní koronární syndromy (infarkty myokardu), oboru implantací kardiostimulátorů, invazivní elektrofyziologie – diagnostika život ohrož...

Více

Role echokardiografie v diagnostice HFpEF

Role echokardiografie v diagnostice HFpEF Multimodalitní zobrazování u srdečního selhání se zachovalou systolickou funkcí Role echokardiografie Meluzín J I. Interní kardioangiologická klinika, FN U sv. Anny, ICRC, Brno

Více

Seznam publikační činnosti

Seznam publikační činnosti 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2010, 279 s. Anotace: Publikace se zabývá komplexním současným pohledem na problematiku karcinomu ledviny z pohledu urologického, onkologického i multimodalitní léčby....

Více