řÍjen 2015 - Next Reality

Transkript

řÍjen 2015 - Next Reality
SVĚT
NEXT REALITY
ČÍSLO 7 | říjen 2015 | ZDARMA
NOVINKY Z PODZIMNÍ
KONFERENCE
AKTIVAČNÍ sETY
11 TISÍC KILOMETRŮ
S NEXTEM
Spouštíme nový
web NEXT INVEST
editorial
Vážené kolegyně, kolegové,
přátelé realit,
máme za sebou další podzimní meeting
a já věřím, že jsme společně sdíleli příjemný pocit sounáležitosti a pracovního
naplnění. Za mě velmi dobře hodnotím
propracovanou skladbu celého programu, která zahrnovala prezentaci novinek, vyhášení výsledků či individuální
příspěvky našich kolegů. U dobrého vína
a vybrané kuchyně nebylo pak zapomenuto i na neformální výměnu zkušeností všech zúčastněných. Naše setkání tak
dokazují, jak provázanost a silné vize
vytváří silná pracoviště. Nebyla nouze
o nové nápady a inspirativní pobídky,
které dokazují, jak lidi v Nextu umí, chtějí a podávají své nejlepší výkony. Važme
si proto této síly, která rozhodně není
obvyklá.
Přeji vám příjemné čtení a úspěšné pracovní týdny.
Soňa Puchmertlová
tisková mluvčí
Next Reality Group a.s.
Hlavní téma
CELOFIREMNÍ KONFERENCE
NEXT REALITY V HOTELU
SEN, SENOHRABY
Sen se stal
realitou
8. října 2015 – Vedení naší firmy uspořádalo na
začátku října tradiční podzimní konferenci. Ve
velmi nabitém programu jsme se dozvěděli řadu
důležitých informací o výsledcích, novinkách, plánech a hlavně nové podpoře pro větší výdělky každého z našich kolegů.
Celé podzimní setkání se neslo v duchu seznámení se s novinkami
tohoto a příštího roku, které vedení v průběhu dne představilo. Již
od samého začátku, kdy proběhla porada vedoucích kanceláří, bylo
jasné, že tato konference bude v mnoha ohledech mimořádná.
Hlavní téma
Úvodního slova se ujal hlavní advokát NEXT REALITY Mgr. Jiří Trunečka, který
upozornil mimo jiné na rizika spojená s výkupem nemovitostí, včetně jejich oddlužení a prezentoval zkušenosti s novým občanským zákoníkem. Naši kolegové
z nové divize – NEXT INVEST – v čele s manažerem Igorem Kohutem, představili na podzimní konferenci makléřům první výsledky své práce. Všichni ocenili
jeho názorná doporučení makléřům, jak nabízet služby jeho oddělení. Igor také
odhalil zbrusu nový web se skvělou doménou www.vykupynemovitosti.cz, který bude sloužit jako nástroj akvizice všem pobočkám. Po obědě a společném fotografování byla představena nová aplikace na individuální výrobu reklamních
plachet za zvýhodněné ceny. Poté došlo k slavnostnímu startu nového projektu
NEXT PREMIUM, včetně uvítání manažerky Mgr. Ivany Cikánkové, která nám
krátce představila svůj projekt a své plány do budoucna. Na pódiu ji pak vystřídal
Bc. Tomáš Kleiner se zajímavou nabídkou konzultací a účetních služeb pro makléře a manažery NEXT REALITY. Následoval příspěvek ředitelky NEXT FINANČNÍ,
Veroniky Smetánkové, která zhodnotila první měsíce fungování svého finančního projektu, a společně s manažerem Danem Kopeckým pak vyhlásili nejlepší
doporučitele hypoték z řad realitních makléřů, kteří získali zajímavé a hodnotné
ceny – elektroniku značky ASUS.
Po přestávce jsme v oceňování pokračovali, přišel totiž čas na vyhlášení nejlepších
kolegů za poslední měsíce, postupů do pozic a také velké letní soutěže v nabírání
zakázek, kde se soutěžilo o výrobky značky Apple. Všechny pak zaujala osobní
Hlavní téma
debata s několika našimi kolegy, kteří se cennými radami podělili o svoje úspěchy. Všechny tyto skutečnosti pomohly k tomu, aby se v sále rozhostila příjemná atmosféra, do které už pouze stačilo pozvat obchodního ředitele a předsedu
představenstva NEXT REALITY GROUP a.s. Roberta Hanzla. Ten je již známý
svými řečnickými schopnostmi, kterými si dokáže publikum získat. Ani tentokrát
v tomto ohledu nezklamal a svůj blok o novinkách a změnách ve firmě prezentoval způsobem sobě vlastním – profesionálně, ale zároveň i s notnou dávkou
humoru. Jeho předsevzetí seznámit nás se změnami v kariérním systému a představit jednu z nejdůležitější novinek konference – novou aktivační brožuru NEXT
REALITY – se bezezbytku naplnilo.
Večerní část byla už vyloženě odpočinková s výborným jídlem a pitím za doprovodu naší oblíbené hudební skupiny BASIC, které svým vystoupením hned v úvodu
všechny účastníky příjemně naladila. Kolem deváté hodiny přišla na řadu dlouho
očekávaná tombola, která do sálu vnesla chvíli napětí a očekávání. Po jejím ukončení již nezbylo, než se skvěle bavit až do pozdních večerních hodin.
Doufáme, že pro všechny zúčastněné byla konference příjemným zážitkem a těšíme se na další setkání. Věřte, že bude velkolepé. NEXT REALITY totiž příští rok oslaví 10. narozeniny.
A to už je pořádný důvod k oslavě!
NEXT NEWS
Aktivační sety
Novinka pro další výdělek makléřů
Nejžhavější a nejvíce očekávanou novinkou k akvizici nových makléřů a výdělku těch stávajících se staly
AKTIVAČNÍ SETY, které představil Robert Hanzl během své prezentace v hotelu SEN.
Jedná se o detailně zpracovanou reklamní brožuru, která popisuje
hlavní přínosy spolupráce s NEXT REALITY s řadou výhodných poukazů
a slev. A že se jedná o absolutní „bombu“ podzimu bylo všem přítomným jasné po prvním přečtení brožury aktivačního setu, což potvrdil
i obrovský zájem o tuto brožuru přímo na místě – po půl hodině prodeje
hlásila pokladní Lucie Civínová, že je vyprodáno. Nyní je aktivační sety
možné zakoupit za 200 Kč pouze na centrále společnosti NEXT REALITY u Kristýny Charvátové.
NEXT NEWS
Nová kariéra
Příležitost pro každého
Již tradičně se podzimní meeting mohl pochlubit novinkami, které mají šanci stát se hnacím motorem sychravého
podzimu. Po aktivačních setech byl hlavním tématem akce
NOVÝ KARIÉRNÍ SYSTÉM, který platí od 1. října 2015.
Přestože tento nový postupový žebříček začal fungovat již týden před konferencí, vedení ho představilo právě až na konferenci, aby mohlo dopodrobna vysvětlit jeho výhody. Na první
pohled je vidět, že došlo k oddělení makléřské a manažerské
kariéry. „Velkou ambicí systému je, aby více podpořil růst makléřů již od nejnižších pozic a motivoval je k činnosti senior makléřů s následným postupem na manažerskou kariéru,“ uvedl při
své prezentaci tohoto karierního systému Robert Hanzl. Starý
systém platil v NEXT REALITY od roku 2011 a aktuální úpravy
reflektují potřebu motivace pracovníků i rozvoje sítě NEXT REALITY a trhu obecně. Přejeme všem makléřům pokoření nejvyšších příček kariéry a úspěšný start kariéry manažerské!
NEXT NEWS
Spouštíme nový web
NEXT INVEST
Novým nástrojem pro propagaci projektu
výkupu nemovitostí jsou webové stránky
na doméně www.vykupynemovitosti.cz
Další novinkou představenou na konferenci v hotelu SEN je zbrusu
nový web NEXT INVEST, který běží na doméně vykupynemovitosti.cz. Web, v moderním stylu a splňující všechny aktuální trendy,
je pro klienty přívětivý ve své přehlednosti a jednoduchosti. „Pro
nové stránky chystáme masivní podporu, tak aby byly lehce vyhledatelné pro všechny zájemce o službu přímého výkupu nemovitosti,
o zálohu na kupní cenu, případně oddlužení nemovitosti, včetně řešení exekucí, zástav apod. Našim klientům v případě kontaktu přes
nový web garantujeme reakci v určeném čase, schůzku s našim
proškoleným zástupcem kdekoliv v ČR a návrh postupu v případě
realizace služby,“ uvedl Igor Kohut, manažer projektu NEXT INVEST.
Na webových stránkách www.vykupynemovitosti.cz klienti
dále mohou vyhledat:
• doporučené postupy v případě zájmu o jednu ze služeb
• reference klientů
• otázky a odpovědi v problematice výkupu nemovitostí, záloh
na kupní cenu a oddlužení, nemovitosti, které jsou aktuálně v
nabídce pro případné zájemce
• kontakty na oddělení NEXT INVEST.
NEXT NEWS
má novou posilu
ve vedení
Naše společnost se stále častěji setkává s dotazy a požadavky na
výjimečné nemovitosti s vysokým standardem vybavení či lokalitou.
Vzhledem k tomu, že poptávka po těchto realitách i nadále stoupá,
rozhodlo se vedení naší firmy věnovat svému oddělení NEXT PREMIUM větší pozornost než doposud. Společně s novým reklamním
spotem tak na podzimní konferenci představili i novou ředitelku této
divize – Mgr. Ivanu Cikánkovou, která díky svým zkušenostem pomůže našim makléřům s prodejem i nákupem těchto luxusních nemovitostmí.
„NEXT PREMIUM je určeno klientům, kterým nestačí uniformní styl života, ale jistě potěší i každého milovníka jedinečných architektonických
i interiérových řešení. Nabídneme vyhledání vhodné investice a zajistíme
komplexní servis, který přizpůsobíme přesně požadavkům našich VIP klientů,“ říká Ivana Cikánková, která se těší na setkání a seznámení s vámi
na vašich pobočkách v následujích týdnech. Během těchto setkání vám
přiblíží své plány a popíše konkrétní formy spolupráce s makléři. Práce
s těmito nemovitostmi totiž vyžaduje nejen nadstandardní realitní dovednosti, ale i individuální přístup během celého procesu prodeje – od
profesioláních fotografií, přes zkušené makléře mluvící cizími jazyky, až
po další prodejní kanály.
NEXT NEWS
Nový reklamní
videoklip NEXT
PREMIUM poběží
zanedlouho i na našich
webových stránkách.
Kritéria pro nemovitosti splňující
požadavky řady PREMIUM:
• cena nemovitosti nad 10 mil korun
• atraktivita umístění/lokalita
• typ nemovitosti a jeho jedinečnost
• možné budoucí využití / záměr (investiční,
výnosové nemovitosti)
• majitel je VIP osoba
Postup pro zařazení do řady PREMIUM je nyní velmi
jednoduchý: pošlete ID k zakázce nebo dostupné
podklady na email [email protected]
NEXT NEWS
Známe vítěze
soutěže hypotéky
s AsUSEM
V průběhu léta jste měli možnost soutěžit s firmou ASUS o nejlepší tři makléře v počtu doporučených hypoték pro naši divizi NEXT FINANČNÍ. Hlavní cenou pro vítěze, který doporučí do
30. září nejvyšší počet hypoték, byl Ultrabook
ASUS. Výherci na druhém a třetím místě pak
měli možnost získat notebooky ASUS. Ve všech
třech případech se vítězi staly ženy, které obdržely tyto krásné a hodnotné dárky z rukou ředitelky finančního oddělení Veroniky Smetánkové
na meetingu v hotelu SEN.
Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme,
ať jim nové počítače slouží co nejlépe
a nejdéle.
Julie
Bauerová
Pobočka Úvaly
Dana
Málková
Pobočka Pardubice
Andrea
Málková
Pobočka Pardubice
NEXT NEWS
NEXT INVEST
Naši kolegové z nové divize – NEXT INVEST – v čele
s manažerem Igorem Kohutem představili na podzimní konferenci našim makléřům první výsledky
své práce.
Dražby
• 31 zpracovaných
• 1 vydražená
• Celkový objem 1 351 000 Kč
Výkupy
• 5 navržených
• 4 uskutečněné
• Celkový objem 12 100 000 Kč
NEXT INVEST
se zabývá přímým výkupem všech typů nemovitostí
poskytováním záloh prodávajícím klientům až do výše
1,5 milionů korun po dobu až 9 měsíců. NEXT INVEST
dále řeší problematiku zadlužených nemovitostí zatížených exekucemi a zástavami.
NEXT NEWS
Aktuálně vykoupené nemovitosti:
RD Frýdek-Místek
RD Dolní Nivy
RD Straškov
Vodochody
Cena fondu: 1 200 000 Kč
Provize NEXT: 130 000 Kč
10,83%
Vydraženo: 1 351 000 Kč
Plánovaný prodej: 2 300 000 Kč
Čistý výnos: 751 450 Kč
32,67%
Vykoupeno: 1 100 000 Kč
Plánovaný prodej: 1 790 000 Kč
Čistý výnos: 555 900 Kč
31,05 %
RD Dolní Břežany
Lhota
RD Horní Bezděkov
RD Pševes
Kopidlno
Vykoupeno: 2 800 000 Kč
Plánovaný prode: 3 500 000 Kč
Čistý výnos: 475 000 Kč
13,57%
Vykoupeno: 7 400 000 Kč
Plánovaný prodej: 9 000 000 Kč
Čistý výnos: 886 167 Kč
9,84%
Vykoupeno: 800 000 Kč
Rezervováno: 1 395 000 Kč
Čistý výnos: 504 200 Kč
36,14%
NEXT NEWS
NEXT REALITY
daňové a účetní
poradenství
V bloku nových projektů byla na konferenci v hotelu SEN
představena nová služba týkající se problematiky daní
a účetnictví. V rámci zkvalitňování naší péče o makléře jsme
v NEXT REALITY všem našim kolegům zprostředkovali možnost využití daňových a účetních služeb, včetně dalšího
ekonomického poradenství. Našim makléřům a manažerům se snažíme zejména poskytnout lepší pracovní komfort a také časovou a finanční úsporu, aby se nemuseli zatěžovat zbytečnou administrativou a mohli se plně věnovat
obchodu!
Ceny budou stanoveny individuálně na první konzultaci,
která je pro stávající makléře zcela zdarma. Následující služby jsou za zvýhodněnou cenu, přičemž NEXT REALITY se
podílí 50% na vašich nákladech. Pro nováčky je součástí aktivačního setu kupón na hodinovou konzultaci také zdarma.
Pro více informací neváhejte kontaktovat manažera projektu Tomáše Kleinera, [email protected]
Ve spolupráci s daňovým poradcem zajišťujeme:
• vedení účetnictví
• daňové poradenství
• zastupování na úřadech
• odborné konzultace
• ekonomické poradenstí
zprávy z trhu
Každý měsíc vám přinášíme čerstvé
zprávy přímo z Asociace realitních
kanceláří České republiky.
Investice do nemovitostí
vzrostly na 31,7 miliardy Kč
Investice do komerčních nemovitostí v Česku vzrostly v prvním pololetí meziročně o 73
procent na 1,17 miliardy eur (31,65 miliardy
korun). Nejvíce peněz směřovalo do maloobchodu. Vyplývá to ze studie realitní poradenské společnosti Colliers International.
Meziroční nárůst činil 214 procent. Největším
obchodem byla koupě nákupního centra Palladium v centru Prahy společností Union Investment. Druhá největší transakce se také
týkala pražského obchodního centra, kdy
Atrium European Real Estate (AERE) převzal
75procentní podíl společnosti Unibail-Rodamco v Arkádách Pankrác na Praze 4. Aktivita realitních investorů by měla podle studie
pokračovat. Výnosy kancelářských nemovitostí by podle Colliers International měly do
konce roku prolomit šestiprocentní hranici.
Výnosnost regionálních obchodních center
by měla být lehce pod šestiprocentní hranicí
a poprvé nad pětiprocentní hranicí.
next
na cestách
11 tisíc kilometrů
s NEXTEM
Vedoucí kladenské pobočky Ing. Vladimír Sušek sbírá pracovní
kontakty i při svých soukromých cestách. Příležitost mu k tomu
dává jeho největší vášeň – motorka, na které každý rok najezdí několik tisíc kilometrů. Jeho vyjížďky totiž doprovází logo a vlajka
NEXT REALITY, které po celou dobu září na pečlivě vyleštěné kapotě jeho stroje. Díky nim už povyprávěl o naší společnosti kdejakému stejně nadšenému motorkáři či navázal několik pracovních
vztahů, které byly završeny úspěšným prodejem či koupí nemovitosti.
Cestování na motorce se stalo pro Láďu součástí každé letní sezóny a i letos podniknul několik zajímavých výletů po Čechách i Evropě. Na jejich konci mu pak přibylo na tachometru 11 tisíc kilometrů
a jeho cestovní zážitky by vydaly na román. Nahlédněte s námi do
jeho zápisníku, který popisuje detaily jeho cest i pocity, které při
nich zažíval.
next
na cestách
Z cestovatelského deníku
Ládi Suška
Počátkem června jsme vyrazili do švýcarského Davosu na
sjezd BMW. Plán byl jasný. První den dojet na místo, druhý
a třetí den věnovat exhibici, čtvrtý den návrat domů. Výsledkem bylo nespočet kilometrů v Alpách, koupání v Bodamském jezeře a 1600 km na tachometru mého stroje.
Další čtyřdenní trip patřil oblasti Linze a Salzburgu. Viděli
jsme mnoho nádherných přírodních scenérií, potkali se s Čechy pracujícími v Rakousku a popovídali si s nimi, mimo jiné
také o místních realitních službách. Projeli jsme několik super „motorkářských“ zatáček na perfektním povrchu a užívali ideálního počasí. Navíc dalších 1400 km.
next
na cestách
Druhá polovina července byla ve znamení cesty do Krimmlu
a připomenutí si krás největších evropských vodopádů
i místních klikatých silniček. V tomto období je počasí nevyzpytatelné, takže posledních 250 km jsme jeli v totálním
dešti. Ale to prostě k moto cestování patří. Předposlední den
se nám přihodila milá chvíle, kdy jsem před deštěm pomáhal
jedněm motorářům rozevřít deštník u kavárny a nakonec
jsme se seznámili a dodnes...
Jako každý rok i letos nemohl chybět poznávací týden českých
krás. Pro letošní rok jsme zvolili Beskydy a jenom obrovská
srpnová vedra nám zabránila najezdit více kilometrů a poznat další místa v tomto nádherném koutu naší země. Určitě se sem vrátíme a letošních 980 km o hodně překonáme.
V druhé polovině září jsme vyrazili do oblasti Schladmingu.
Ubytováni v penzionu, který vlastní Slovák, bylo velmi přijemné a měli jsme i výbornou základnu pro naše výlety. Projezdili jsme tak celou část těchto rakouských Alp, navštívili
úžasný Hallstatt a užili si výšek i zatáček.
next
na cestách
Adrenalin,
mořská nemoc
a neskutečné
zážitky
to všechno provázelo
NEXŤÁKY v Chorvatsku
NEXT REALITY YACHT TEAM se v září zúčastnil 10. ročníku Stavební regatty v Chorvatsku. Jedná se o závod
lodí a posádek, které jsou složeny ze zástupců firem
podnikajících v realitách, stavebnictví a příbuzných
oborech. Všichni členové týmu se vrátili nadšení, plní
zážitků i obohaceni o další zajímavé obchodní kontakty. Abychom se dozvěděli ještě něco víc, požádali jsme
kapitána lodi, Romana Vlasáka, aby nám o celém výletě krátce povyprávěl.
next
na cestách
Jaké jsou tvé dojmy z výpravy?
Naprosto skvělé. Osobně mě celý závod hodně překvapil,
myslím, že nás všechny. Nasliboval jsem svým spoluzávodníkům klidnou projížďku v pobřežních vodách Chorvatska,
ale protože foukalo 6-7 bf, což je na hranici únosnosti pro
chartové lodě, byl to fakt adrenalinový zážitek. Plachtili
jsme v maximálním náklonu na plné plachty, zabrat museli úplně všichni. Bylo to hodně o spolupráci a spolehnutí se
jednoho na druhého. Jako kapitána mě to posunulo zase
o kus dál.
Prý jste jedné lodi pomáhali z problémů. Co se stalo?
První den kolegové z FINEPU zlomili stěžeň. Naštěstí se
nikomu nic nestalo. Bylo zajímávé sledovat výraz naší posádky, když jsme jim pluli na pomoc. Myslím, že si každý
uvědomil, že to není žádná legrace.
V závodě jste nakonec vybojovali krásné sedmé místo...
Ano. A to je rozhodně super výkon na náš první ročník.
Na lodi jste mimo jiné také spali. Jaké to je?
Spaní na lodi jsem si už vyzkoušel několikrát, ale moc jsem
si ho zatím neoblíbil. Ostatní si ho snad užili víc. Někdo
měl dokonce i svou kajutu, ale třeba takový Míra Schimmer spal raději na palubě. Pro Blanku Štalzerovou a Zuzku
Kouklovou pak bylo zajištěné ubytování na pevnině.
next
na cestách
Měl někdo z vaší skupiny mořskou nebo ponorkovou
nemoc?
Mořskou nemoc měl první den jen Petr Zelenka. Ale myslím
si, že šlo spíše o následek bujaré noci předtím. A troufám si
říct, že ponorkou pak netrpěl nikdo. Team byl skvělý.
Jste rozhodnuti jet závod i příští rok?
Určitě ano. Není to jen skvělý zážitek, ale jsou z toho i zajímavé kontakty. Navíc nás to všechny zase více sblížilo.
Osobně i profesně. Takové týmové akce chceme v NEXT
REALITY organizovat určitě častěji.
Podívejte se s námi
na vzrušující video ze
stavební regatty 2015:
Každý účastník regaty
v NEXT TEAMU muže mít
tuto prestižní samolepku
na voze.
VZDĚLÁVÁNÍ
V kontextu se změnami
systému akvizicí
NEXT REALITY byl upraven
i vzdělávací systém
společnosti
První školení je věnováno problematice náběru nemovitostí v kontextu se skutečností, že v pozici makléře
Juniora bude makléř pracovat ve dvojici se seniorním
makléřem.
Absolvováním druhého školení získá makléř znalosti
potřebné k samostatné činnosti v rámci náběru nemovitostí, ovládání IS a realizace prohlídek.
Třetí postupové školení je věnováno procesu rezervací, právního minima, práce na KN a poprodejnímu
servisu. Po jeho absolvování je makléř připraven pro
samostatnou práci.
Čtvrté školení je zaměřeno na rozvoj dovedností k zefektivnění makléřské práce.
Premiová školení proběhnou v rámci nadstandardního školícího programu NEXT REALITY, která jsou určena pro zkušené makléře a budou se do hloubky věnovat problematice exekucí, investic, daní, práva a dalším
neméně zajímavým tématům.
VZDĚLÁVÁNÍ
Školení
5P
P1 – Procesní školení
Nabírejte nemovitosti rychle
P2 – Produktové školení
Obchodník s nemovitostmi
Školení P1 je určeno pro všechny makléře nastupující
do společnosti.
Školeni P2 a P3: jsou povinné pro postup na pozici
3. kariérního řádu.
Školení P4: je povinné pro pozici 4. kariérního řádu.
Prémiová školení jsou určena pro zkušené makléře a jejich
obsahem je problematika exekucí, výkupů, insolvencí a daní
včetně práva.
Makléř, který si koupí aktivační set na pozici makléře seniora,
je povinen všechna školení (školení P1 až P4) absolvovat do 6
měsíců od nástupu (rozhodující je datum podpisu smlouvy).
Makléř s aktivačním setem makléře Juniora je povinen absolvovat první školení a ostatní školení absolvuje, jako podmínku
pro postup na vyšší pozici.
P3 – Prodejní školení
Staňte se samostatným realitním makléřem
P4 – Partnerské školení
Exkluzivita aneb efektivita makléřské práce
P5 – Prémiové školení
•Specialista výkupů, exekucí,
insolvencí a dražeb
•Daně a právo
Školení P1–P3 školí Ing. Roman Záboj
Školení P4 školí Štěpán Gjurič
Školení P5
• Specialista výkupů, exekucí, insolvencí a dražeb
školí Igor Kohut a Robert Hanzl
• Daně a právo školí Bc. Tomáš Kleiner
a Mgr. Jiří Trunečka
ocenění
MAKLÉŘI
A POBOČKA
MĚSÍCE
září 2015
Naše firma stojí bez nadsázky na kvalitě našich
makléřů, kteří jsou základem úspěchu celé společnosti. Snažíme se je tedy neustále motivovat
k lepším pracovním výsledkům a jednou formou
této motivace jsou naše pravidelné soutěže jako
například MAKLÉŘ a POBOČKA MĚSÍCE. Soutěží
se o zajímavé a hodnotné ceny, jako je například
14-ti denní zapůjčení luxusního vozu BMW Z4
cabrio. NEXT REALITY tak chce svým pracovníkům poděkovat za dobrou práci, kterou pro společnost vykonávají.
nováček měsíce
pobočka MĚSÍCE
postup
do pozice 3
Kamila
Kopřivová
Hana
Tanečková
pobočka
úvaly
David
Uher
Úvaly
olomoc
české budějovice
Pracovitost, cílevědomost a vytrvalost –
to vše žene kupředu oblastní manažerku
Blanku Štalzerovou, která má snad první
místa všech našich soutěží dlouhodobě
pronajatá! S železnou pravidelností totiž
zní její jméno při vyhlášení Makléře měsíce, kterým se stala i tentokrát. Snad jí
tedy slíbená cena v podobě 14denního
zapůjčení firemního vozu BMW Z4 cabrio i nadále dodává motivaci být v tom,
co dělá, lepší a lepší!
Nejlepším makléřem v dosažení největšího počtu uzavřených zakázek se
podruhé za sebou stala Kamila Kopřivová z pobočky v Olomouci. Přejeme
ji proto, aby jí tento pracovní elán
vydržel co nejdéle, protože právě na
takové makléře se naše společnost
může maximálně spolehnout
Titul Nováček měsíce získává Hana
Tanečková z pobočky České Budějovice. NEXT REALITY ji drží palce
a přeje mnoho úspěchů v její další
obchodní činnosti.
MAKLÉŘ MĚSÍCE
MAKLÉŘ MĚSÍCE
DLE OBRATU
DLE počtu uzavřených případů
Blanka
Štalzerová
Praha 2
I díky podpoře své vedoucí, Blanky
Štalzerové, si může pobočka v Úvalech opět připsat další vítězství v této
soutěži. Přestože prvenství „vyjímečně“ nemá milionový podtext, je potřeba vyzdvihnout práci celého týmu,
který na této adrese uzavírá jeden
obchod za druhým.
V září jsme měli příležitost udělit povýšení Davidu Uhrovi. Blahopřejeme mu
a zároveň děkujeme za poctivou práci,
kterou pro společnost vykonává.
deník
cetovatele
CELOROČNÍ
SOUTĚŽ
O ZÁJEZD NA KANÁRSKÉ
OSTROVY
Jak už víte, v roce 2015 se bojuje o velice
exkluzivní zájezd, který získá 20 nejlepších
z nás. Pro lepší představu, o jak atraktivní
cenu se jedná, rozhodli jsme se připravit pro
vás v magazínu SVĚT NEXT REALITY seriál o této destinaci a možnostech, které toto
souostroví svým návštěvníkům nabízí. Doufáme, že se nám podaři vás dostatečně motivovat a na všechny vítěze této prémiové soutěže se už nyní těšíme.
deník
cetovatele
5. díl:
Nakupování
na Kanárech
Nikde jinde snad nezažijete takovou nákupní rozmanitost
jako právě na Kanárských ostrovech. Pořídit si nějaký ten suvenýr nebo si jen tak udělat radost můžete na mnoha místech
ostrova. Oblíbené jsou především malé obchůdky a trhy na
pobřeží. Místní ovšem nejraději jezdí do speciálních obchodních domů ve stylu peek and clopenburg,resp. outlet dražších
značek, kde seženou nejen vybrané designérské kousky, ale
i dražší značky oblečení.
Především v turistických střediscích jsou supermarkety a další
prodejny otevřeny celý den včetně víkendů. U menších obchodů
se dodržuje siesta mezi 13. a 17. hodinou, v neděli je většinou zavřeno. Nejvýhodněji nakoupíte na trzích. Jestli máte rádi čerstvou
zeleninu a ovoce, není nic lepšího než zajít právě tam. Oblíbené
trhy zvané mercadillo najdete téměř ve všech větších oblastech.
Seženete zde velmi známé kanárské ažurové výšivky, kterými jsou
zdobeny ubrusy, dečky, blůzy a ložní prádlo. Typické jsou nádoby
z Atalaya, vyrobené bez hrnčířského kruhu a působí tvarem i materiálem archaicky. Turisty často vyhledávané jsou také kožené
výrobky a malé hudební instrumenty timples. Pánové si také rádi
prohlédnou nabídku kanárských nožů, které mají velmi širokou střenku a vřetenovitou rukojeť vykládanou kostěnými, rohovými,
stříbrnými a mosaznými proužky. Naopak ženy jistě ocení třpytivou bižuterii všech druhů od přívěsků, broží, přes řetízky a přesky.
Při nakupování si pak můžete vychutnat místní speciality jako banánový či mandlový likér s medem pod názvem Ron miel a k němu
zakousnout vynikající kozí sýr queso de flor.
deník
cetovatele
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY
ZÁŘÍ 2015
Vedoucí
1. místo
Petr Puchmertl
Praha 2
2. místo
Blanka ŠtalzerováÚvaly
3. místo
Dana Málková
Pardubice
Nováček
1. místo
Michal Novák
Praha 2
Makléři
1. místo
Zuzana Kouklová
Praha 2
2. místo
Tomáš VondráčekÚvaly
3. místo
Lucie Andršová
Praha 5
4. místo
David Uher
Praha 2
5. místo
Marianna Salitská
Praha 8
Pobočky
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
Jiří Dvořák
Vladimír Sušek
Arnošt Blatný
Nataša Řezníčková
Miroslav Schimmer
Zdeňka Davidová
Bohdana Podzimková
Kamila Kopřivová
Vít Ehrenberger
Milan Brych
Brno
Kladno
Cheb
Vrchlabí
Trutnov
Liberec
Karlovy Vary
Olomouc
Pardubice
Cheb
SVĚT NEXT REALITY JE MAGAZÍN SPOLEČNOSTI NEXT REALITY
DALŠÍ ČÍSLO VYJDE V LISTOPADU 2015
PERIODICITA: MĚSÍČNÍK | CENA: ZDARMA | DATUM VYDÁNÍ: 22. 10. 2015
REDAKCE: SOŇA PUCHMERTLOVÁ
800 700 099

Podobné dokumenty

LiStOpad 2015 - Next Reality

LiStOpad 2015 - Next Reality v  kontextu těchto bolestných událostí si uvědomíme, jak jsou tyto naše problémy zanedbatelné. Chtěla bych za celou redakci a vedení společnosti říct, že všichni velmi cítíme s rodinami všech

Více

Květen 2015 - Next Reality

Květen 2015 - Next Reality Highline, s pohonem 4x4 a automatickou převodovkou; k tomu je ještě na výběr i auto roku 2015 nový VW PASSAT. Jedná se skutečně o jedinečnou nabídku pro každého makléře nebo manažera NEXT REALITY. ...

Více