Přihláška do České Florbalové Unie(ČFbU)

Transkript

Přihláška do České Florbalové Unie(ČFbU)
Matriční komise ČFbU, Pod Děkankou 82, PS 31, 140 21 Praha 4
tel.: 261 211 388, fax: 261 211 374; mobil: 775 339 324; e-mail: [email protected]
Raiffeisenbank č.ú.: 5021100804/5500
Přihláška do České Florbalové Unie(ČFbU)
*
*
Jméno: ……………………………………………… Příjmení: ………………………………………………………………………………
*
Rodné číslo: …………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………………
*Kontaktní adresa:
*
*
Ulice: ……………………………………………………………………… Město: ………………………………………………………………
*
PSČ: …………………………………………………… Telefon (mobil): ………………………………………………………………
Tučně uvedené údaje a označené
*
jsou povinné!
Na kontaktní adresu Vám bude zaslána členská karta a přístupové údaje do
Florbalového informačního systému (FIS). Své kontaktní informace v rámci
tohoto systému průběžně aktualizujte.
Registrace do oddílu
Pokud se nechcete zaregistrovat do oddílu a chcete být pouze členem ČFbU
tuto část proškrtněte.
Název oddílu ……………………………………………………………………………………………… Číslo oddílu ……………………………
Razítko oddílu
Podpis zmocněnce: …………………………………
Přihlašuji se za člena ČFbU.
Souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění, se shromažďováním, evidencí, úschovou a zpracováním shora
uvedených osobních údajů. Beru na vědomí znění Směrnice ČFbU o ochraně
osobních údajů zveřejněnou na internetových stránkách www.cfbu.cz
Dne ……………………………………………………………….
Podpis člena ……………………………………………………… (u členů mladších 15 let podpis zákonného
zástupce)
Individuální hráčská licence:
CHCETE PLATIT INDIVIDUÁLNÍ LICENCI:
Individuální licenční
kteří chtějí být na
soupisek (dorostenci,
individuální licenci,
ANO – NE (Nehodící se škrtněte)
poplatek je ve výši 500 Kč za sezónu (hradí jej pouze hráči,
soupisce družstva junior ů či dospělých). Hráči z mladších
dorostenky, žáci, žákyn ě, elévové, přípravka) nemusí platit
protože ji získají za řazením na soupisku družstva.
POKYNY K PLATBĚ IND. LICENCE ZASLAT:
HRÁČI – ODDÍLU
(Nehodící se škrtněte)
Hráči je možné zaslat informace k platbě pouze v případě uvedení e-mailu
Stanovisko MK ČFbU:
Dne ………………………………………………… Podpis pracovníka MÚ ČFbU:…………………………………………………………………
Žádosti posílejte buď doporučeným dopisem, nebo osobně doručte na adresu uvedenou v záhlaví

Podobné dokumenty

Žádost o přestup - FBC Penguins Praha

Žádost o přestup - FBC Penguins Praha Přihlašuji se za člena ČFbU. Souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se shromažďováním, evidencí, úschovou a zpracováním shora uvedených osobních údajů...

Více

Sport na Internetu.

Sport na Internetu. Na Internetu se můžeme setkat s několika druhy webových stránek, týkajících se sportovní tématiky. První jsou zpravodajské kanály zaměřující se na sport, které bývají spojeny hlavně s televizními s...

Více

Scholarship Application

Scholarship Application nepravidelné příjmy a peněžité dary přesahující v úhrnu 2000 Kč ročně v přepočtu na jednoho člena domácnosti. Jsme si vědomi, že případné nepravdivé prohlášení by bylo porušením základních morálníc...

Více

Přihláška do Spolku KCHP - Spolek KCHP – Klub chovatelů pudlů

Přihláška do Spolku KCHP - Spolek KCHP – Klub chovatelů pudlů Klub chovatelů pudlů Praha Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10

Více

Návod M5p pro adminy

Návod M5p pro adminy výdajový doklad nebo prostě kus papíru, že vám dali XXX peněz za to, že jste to udělali. Říká se tomu sousedská výpomoc :) Podnikání je to pokud to děláte opakovaně za dosažením zisku. Opakování zá...

Více

Potvrzení pracovní neschopnosti - prodloužení trvání

Potvrzení pracovní neschopnosti - prodloužení trvání s kopiemi lékařských zpráv a nálezů o průběhu léčby na uvedenou adresu pojistitele. Dbejte, prosím, na pečlivé vyplnění všech požadovaných informací.

Více

Příloha č. 2C – k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení

Příloha č. 2C – k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení Obec – uveďte název obce. Katastrální území – uveďte název katastrálního území. Identifikace stavby – číslo popisné / číslo evidenční – uveďte číslo popisné nebo číslo evidenční stavby. V případě, ...

Více

devítistránkovým formulářem

devítistránkovým formulářem doklad o zdravotní způsobilosti - nesmí být při předložení starší 3 měsíců doklad o bezúhonnosti - nesmí být při předložení starší 3 měsíců OSVČ doloží stejnopis nebo úředně ověřenou kopii dokladu ...

Více

vyrocni_zprava2009,

vyrocni_zprava2009, částka v Kč členské příspěvky 21 300,00 Kč startovné 1 200,00 Kč příspěvky fyzických osob 40 574,00 Kč dotace 71 581,00 Kč celkem 134 655,00 Kč

Více