Úvod do KPSS 2014

Komentáře

Transkript

Úvod do KPSS 2014
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník
Sídlo: Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník
IČ:
278 47 977
DIČ: CZ27847977
Datová schránka: bkyt4gn
E mail: [email protected]
[email protected]
Mobil: +420 736 472 168
Web: www.srssjesenik.cz
ANOTACE
Úvod do komunitního plánování sociálních služeb 2014
Rozhodnutí MPSV o udělení akreditace č. 2014/0494-PC/SP/VP/PP
Lektor: Bc. Lenka Tichavská, Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník
Kdy: 23-24. 10. 2014 od 9.00 do16.00 hodin
Kde: Zasedací místnost č. 320, Jeremenkova 40a, Olomouc 776 11
Kapacita: max. 15 účastníků
Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a manažery
poskytovatelů sociálních služeb. Zadavatelů (zástupci politické reprezentace obcí, krajů). Nedílnou
součástí jsou uživatelé sociálních služeb a studenti sociální práce a příbuzných oborů. Účastníci
dostanou základní náhled na metodu komunitního plánování, která je aplikována zákonem
108/2006 Sb., o sociálních službách v rozpětí §92 a 105 - "střednědobé plánování rozvoje sociálních
služeb". Minimálně získají povědomí o fázích procesu a jejich specifikách, o souvislostech s
povinnostmi obcí a kraje, včetně návaznosti na financování sociálních služeb.
1. den - 23. 10. 2014
9.00-9.15
Úvod - představení účastníků a lektorů, zjištění vzdělávacích potřeb a vstupní
úrovně znalostí problematiky, seznámení s obsahem, formou vzdělávacího
programu a s podmínkami pro získání osvědčení.
9.15-12.15
(4 výukové
hodiny)
Sociální služby, obecný úvod zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a) Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou
komunitního plánování (KPSS) ve vztahu k obcím, krajům a ministerstvu.
b) Typologie sociálních služeb, registr poskytovatelů sociálních služeb,
financování sociálních služeb. Pojem komunity, komunitní práce, vývoj metody
KPSS ve světě i u nás, základní principy KPSS, KPSS - metoda pro tvorbu
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, hierarchie procesů v praxi (na
obecní, krajské a národní úrovni). Ukotvení dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů.
12.15-12.45
Přestávka na oběd
12.45-15.45
(4 výukové
hodiny)
Fáze procesu komunitního plánování sociálních služeb, stručné uvedení –
přípravná fáze (organizační struktura, komunikační plán, legalizace procesu
KPSS), účastníci. Analytická fáze 1. část (teorie-typy a formy zkoumání) viz
ukázka distančního textu). Rekapitulace získaných informací 1. dne.
„Zajištění a zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“
Číslo smlouvy: 2014/01348/OIEP/DSM
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník
Sídlo: Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník
IČ:
278 47 977
DIČ: CZ27847977
Datová schránka: bkyt4gn
E mail: [email protected]
[email protected]
Mobil: +420 736 472 168
Web: www.srssjesenik.cz
2. den - 24. 10. 2014
9.00-12.00
(4 výukové
hodiny)
Rekapitulace teorie analytické fáze. Analytická fáze 2. část (praktická). Fáze
plánování - teorie - charakteristiky fáze, seznámení se strukturou a obsahem
analytických dokumentů). Fáze implementace a evaluace plánu v teorii (struktura
plánu a dokumentů vztahujících se k dané fázi), schvalovací procesy. Shrnutí
celého dvoudenního vzdělávacího kurzu.
12.00-12.30
Přestávka na oběd
12.30-15.30
(4 výukové
hodiny)
Fáze implementace a evaluace plánu v teorii (struktura plánu a dokumentů
vztahujících se k dané fázi), schvalovací procesy. Shrnutí celého dvoudenního
vzdělávacího kurzu.
15.30-16.00
(4 výukové
hodiny)
Závěr kurzu - prověření znalostí účastníků, evaluace, předání osvědčení
úspěšným absolventům.
„Zajištění a zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“
Číslo smlouvy: 2014/01348/OIEP/DSM
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné dokumenty

program-akreditovanych-kurzu - Středisko rozvoje sociálních služeb

program-akreditovanych-kurzu - Středisko rozvoje sociálních služeb Daniel Horký, zkušený lektor a odborný dluhový poradce, Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník

Více

anotace_úvod do dluhového poradenství

anotace_úvod do dluhového poradenství Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník Sídlo: Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník IČ:

Více

TICHAVSKÁ TŮŇKA 2014

TICHAVSKÁ TŮŇKA 2014 AK Emila Zátopka Kopřívnice AK Emila Zátopka Kopřívnice SK valašského království FBC Sokol Frenštát p/R Triatlon Frenštát p/R FBC Sokol Frenštát p/R Torpédo Mikulůvka SK valašského království FBC S...

Více

Rozpočet OK 2015

Rozpočet OK 2015 Materiál pro potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje a pořízení propagačního materiálu, který je určený složkám IZS k prezentaci a propagaci Olomouckého kraje v průběhu ro...

Více

2013 - Bezkorupce.cz

2013 - Bezkorupce.cz Ještě lepší veřejná kontrola veřejných zakázek – portál Vsechnyzakazky.cz Po spuštění portálu Vsechnyzakazky.cz v r. 2012, jediného uživatelsky přívětivého portálu k vyhledávání veřejných zakázek,...

Více