Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
AMI
SOFTWARE PRO PODPORU
FACILITY MANAGEMENTU
Jakub Hradil
Karel Scholz
HSI, spol. s r. o.
OBSAH
CO VÁS ČEKÁ BĚHEM DNEŠNÍ PREZENTACE
1
Představení společnosti HSI
2
AMI = Moderní modulární systém
3
Schématické řešení systému AMI
4
Přístup k nasazení systému a jeho softwarová podpora
5
Reference
6
Závěr
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
O NÁS
GEIONFORMATICE ROZUMÍME A BAVÍ NÁS TO
Na českém trhu patříme již 24 let mezi nejúspěšnější firmy nabízející komplexní
IT řešení s grafickou podporou.
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
ŘEŠENÍ
PROPOJUJEME BYZNYS, GEOPROCESY A IT PŘÍNOSY
Naší vlajkovou lodí je komplexní dodávka profesionálních graficky orientovaných
systémů, včetně jejich dlouhodobé podpory a dalších souvisejících služeb.
A to především v těchto oblastech:
Provozně technické
a geografické
informační systémy
Informační systémy
pro facility
management
a správu majetku
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
Software pro sběr,
zpracování
a kontrolu
prostorových dat
Služby – poradenství,
vývoj, technologie,
data KN od ČÚZK
KLÍČOVÁ ODVĚTVÍ
REALIZUJEME SE ZÁKAZNÍKY SPOLEČNĚ ZMĚNU V JEJICH OBORU
Naše řešení orientujeme na širokou škálu odvětví, kde ve všech případech
významně šetří čas a peníze.
GEODÉZIE
A
PROJEKTOVÁNÍ
ENERGETIKA
TELEKOMUNIKACE
PLYNÁRENSTVÍ
VODÁRENSTVÍ
TEPLÁRENSTVÍ
VÝROBNÍ
AREÁLY
SPRÁVA BUDOV
DOPRAVA
STÁTNÍ SPRÁVA
A
SAMOSPRÁVA
VYSOKÉ ŠKOLY
TĚŽBA SUROVIN
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
CERTIFIKACE A OCENĚNÍ
ISO 9001:2008
Systém řízení jakosti firmy
ISO 20000-1:2011
Systém řízení IT služeb
ISO 27001:2013
Systém bezpečnosti informací
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
PARTNERSTVÍ
Patříme mezi nejúspěšnější české partnery předních světových společností
v oblastech GIS a CAD technologií.
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
AMI
ASSETS – MANAGEMENT – INFORMATION
 Systém pro komplexní správu
majetku a podporu Facility
managementu (CAFM)
 Moderní modulární a plně
uživatelsky přizpůsobitelný
systém
 Snadná začlenitelnost do
informačního prostředí organizace
 Práce s popisnými, grafickými i
multimediálními daty; výkresy,
fotografiemi a dokumenty
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
Řešení pro
správu majetku
+
Podpora Facility
managementu
MODULOVÉ USPOŘÁDÁNÍ
AMI – Pasport
•
•
•
•
Technické zařízení budov
Nábytek a vybavení kanceláří
Evidence osob
Bezpečnost
AMI - Nájmy a pronájmy
AMI - Rezervace prostor
•
Carpooling
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
AMI – Údržba
•
Revize
AMI - Energie a odečty
AMI – PASPORT
ZÁKLADNÍ MODUL
 Stavební členění budov a výrobních prostor
 Seznam areálů, pozemků, budov a ploch (např., zeleně, komunikace,…)
 Infrastruktura (sítě) vč. napojení na venkovní rozvody, měřidla
 Vyhrazená technická zařízení (Revize)
 Úspory při údržbě budov, evidence stavu budov
 Energetický management budov
 Účetní evidence majetku (napojení na účetní systém)
 Podklady pro vykazování skutečných způsobilých nákladů
 Podklady pro financování (např. účelové plochy)
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV
 Instalace
rozvody plynu, vody a kanalizace,
vytápění, vzduchotechnika,
klimatizace, chlazení, atd.
 Elektrotechnické rozvody
elektrorozvody, hromosvody,
zabezpečovací technika, rozvody
telefonní, televizního signálu,
počítačové sítě apod.
 Další technická zařízení v
budovách (např. výtahy, apod.)
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
Rozšiřující
modul
AMI – Pasport
NÁBYTEK A VYBAVENÍ KANCELÁŘÍ
 Technická evidence majetku
 Přiřazení majetku zaměstnancům
nebo podnikovým útvarům včetně
jeho fyzické lokalizace
 Podklady pro pojištění
 Sledování využití, stavu majetku a
obnovy majetku
 Podpora inventarizace
 Vazba na FIS, SAP,…
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
Rozšiřující
modul
AMI – Pasport
EVIDENCE OSOB

Vazba osob na svěřený majetek a
prostory

Evidence firem

Rozšíření informací z personálního
systému

Lokalizace zaměstnanců

Centrální evidence osob a firem pro
AMI

Vazba na personální agendu ve FIS

Analýzy zodpovědnosti osob a firem

Optimalizace dislokace
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
Rozšiřující
modul
AMI – Pasport
BEZPEČNOST

Evidence prvků bezpečnosti
(čidla EPS/EZS, hlásiče, kamery,
bezpečnostní dveře, mříže, hasicí
přístroje, hydranty,… )

Sklady hořlavin a nebezpečných
látek

PO dokumentace, únikové plány,
přístupové komunikace

Přístupový systém (RFID čipy),
přehled o docházce

Požární bezpečnost, evakuace

Zajištění ochrany a bezpečnosti,
ostraha

Propojení s bezpečnostními
systémy
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
Rozšiřující
modul
AMI – Pasport
AMI - NÁJMY A PRONÁJMY
ZÁKLADNÍ MODUL
 Evidence nájemních smluv
 Přiřazení pronajímaných ploch nájemcům
 Lokalizace pronajímaných ploch v přehledné mapě (budova, podlaží, místnost)
 Sledování využívání a aktuálního stavu pronajímaných ploch
 Vytváření tabulkových a grafických reportů
 Možnost provázání na ostatní moduly systému AMI (např. Údržba)
 Provázanost na další systémy (např. účetní systém, SAP, atd.)
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
AMI - ÚDRŽBA
ZÁKLADNÍ MODUL

Evidence požadavků, proces řešení
požadavku

Havarijní opravy a plánovaná údržba

Optimalizace nákladů údržby, podklady
pro plánování, spotřeba materiálu

Podpora řízení interních i externích
dodavatelů (in-/outsourcing)

Přesun financí od neplánované údržby
k plánované (investiční) výstavbě

Definice SLA a sledování KPI,
sledování kvality a doby řešení
požadavku

Zasílání notifikací (např. e-mail)
Kontrola
zadání
požadavku
Zadání
požadavku
Schvalování
požadavku
Hodnocení
požadavku
Řešení
požadavku
Vyhodnocení
KPI
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
REVIZE

Pravidelné revize a preventivní
údržba (plánované opravy,
profylaxe, rekonstrukce)

Optimalizace nákladů na provádění
revize, podklady pro plánování,
spotřeba materiálu

Podpora řízení interních i externích
dodavatelů (in-/outsourcing)
Rozšiřující
modul
AMI – Údržba
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
AMI - REZERVACE
ZÁKLADNÍ MODUL
 Evidence požadavků na rezervace různých typů místností
 Rezervace dle kapacity, času, termínu a vybavení
 Graficky tematické mapy využití prostor
 Snížení administrativních nákladů
 Efektivní řízení rezervací a pronájmů
 Maximalizaci příjmů v návaznosti na optimalizaci využití prostor
 Generování přehledných statistik využívání prostor
 Možnost rozšíření o rezervaci služebních vozidel
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
CARPOOLING
ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL AMI - REZERVACE
 Evidence požadavků na rezervaci
služebních vozidel
 Rezervace dle typu auta, času,
termínu a vybavení
 Optimalizace využití služebních
vozidel a statistiky využívání
 Snížení administrativních nákladů
 Přehlednost využití jednotlivých
aut dle typů
 Možnost dalšího propojení
(dokumentace TP, revize apod.)
 Integrace s KeyWatcher Touch
(výdej klíčů)
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
Rozšiřující
modul
AMI - Rezervace
AMI - ENERGIE A ODEČTY
ZÁKLADNÍ MODUL
 Komplexní řešení provozních
výdajů (voda, plyn, elektřina,…)
 Odečty měřidel (také jako MK)
 Provozně – technické kontroly
technologií (MK)
 Reporting s možností porovnání s
minulými roky
 Podklady pro energetický audit
 Kontrola nákladů, efektivní
rozhodování
 Podklady pro revize zařízení
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ
Nastavení dle přístupových
práv uživatele
Lehký klient
-
Prohlížení a editace
dat v PC
Popisná, grafická data
Správci budov
Investiční technici
Údržba, atd.
Těžký klient
Autocad,
Bentley
-
AMI WEB
GIS
-
Integrovaná
DB
(Geo)Grafická data
Stavaři
Geodeti, atd.
-
Prohlížení dat v
mobilním zařízení
Popisná, grafická data
Terénní sběr dat
Přehled úkolů
Navigace, atd.
Systémy
IBM
CAD
-
Mobilní klient
Document
management
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
SAP
MS
Sharepoint
AMI je připraveno na integraci
do jiných systémů
(např. mySAP, iFIS, STAG, Verso, BAAN,
Pohoda, Calor, Helios, MOP a dalších sys.)
PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ
KOMPLEXNÍ DODÁVKA
Implementace SW

analýza potřeb zákazníka, tj. výběr modulů a specifikace rozhraní

konfigurace a customizace

školení, pilotní provoz a předání do rutinního provozu
Import (sběr) dat
 kontrola kvality dat

geografická data, základní pasport areálů a budov, zavedení subjektů (osoby,
firmy a jejich vztahy, hierarchie,… ), základní nastavení
Tematická data pro podporu nadstavbových procesů

atributová data s prostorovou vazbou

sběr a aktualizace dat v systému AMI – prováděno pracovníky zákazníka
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
SOFTWAROVÁ PODPORA,
SERVISNÍ SLUŽBY
Služby Softwarové Podpory (RSP) implementovaných SW komponent
dodávky upgrade a update implementovaných modulů AMI
služby online telefonické podpory HSI
následné služby podpory, které jsou poskytované v kancelářích HSI
Servisní služby systémové, inženýrské a technické podpory provozu
pravidelná profylaxe
konzultace k chybovým stavům
řešení nestandardních situací
návrh řešení obnovy dat při havarijních stavech
kontrola konzistence datové základny
inženýrská podpora administrátora
konzultace u uživatelů
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
PROČ HSI?

Poskytujeme služby i řešení
v nejvyšší dosažitelné kvalitě

Máme dlouholeté zkušenosti
se zaváděním informačních
technologií

Nabízíme komplexní softwarová
řešení

Známe technické a legislativní
podmínky

Zaměřujeme se na dlouhodobou
spolupráci
ORIENTACE NA POTŘEBY
ZÁKAZNÍKA
Znalost prostředí a potřeb našich zákazníků
považujeme za stěžejní. Ke každému
zákazníkovi přistupujeme individuálně
a zaměřujeme se na dlouhodobou
vzájemnou spolupráci.
CO O NÁS ŘÍKAJÍ ZÁKAZNÍCI
Ing. Václav Novák
UNIPETROL SERVICES, s. r. o.
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
„Informační systém AMI je nezbytným
nástrojem pro efektivní správu území
areálů, zájmových území a majetku
společností skupiny UNIPETROL.“
REFERENCE
VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI HSI
 Univerzita Pardubice
 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 Vysoká škola uměleckoprůmyslová
 Vysoká škola chemicko-technologická
 Veterinární a farmaceutická univerzita
 Unipetrol RPA, s.r.o.
 Severní Energetická, a.s.
 Východoslovenská energetika a.s.
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 Skupina ČEZ, a.s.
ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU
DĚKUJI ZA VAŠI
POZORNOST!
NAPIŠTE NÁM!
RÁDI VÁS USLYŠÍME.
Jakub Hradil
Obchodní manažer
724 745 403
[email protected]
www.hsi.cz

Podobné dokumenty