Výroční zpráva za rok 2013

Transkript

Výroční zpráva za rok 2013
 Linhartova nadace Výroční zpráva za rok 2013 Slovo úvodem Posláním Linhartovy nadace je otevřená komunikace mezi uměleckou komunitou a širokou veřejností, povznesení všeobecného kulturního vědomí, hledání kulturní kontinuity v současném umění s důrazem na podporu všeho nového, právě zrozeného. Linhartova nadace nepřipouští jakoukoli formu diskriminace kvůli rase, pohlaví, etnické příslušnosti, věku, sociálnímu postavení, výši peněžních prostředků, kvůli vyznání, politickému přesvědčení, fyzickému vzhledu nebo mentálnímu či fyzickému handicapu. Nadace je přesvědčena o nenásilných prostředcích prosazování. Záběr působnosti nadace je celosvětový. Linhartova nadace působí v Praze 1 v Dlouhé 33. K pružnému naplňování svých cílů Linhartova nadace úzce spolupracuje s 10:15 Management, s.r.o., založenou 1995 a s DEAI/Setkání o.s., založeném v roce 2004. 10:15 Management, s.r.o. zabezpečuje provoz v celém Experimentálním prostoru ROXY-­‐
NOD. DEAI o.s. naplňuje programem kromě Experimentálního prostor ROXY-­‐NOD i Komunikační prostor Školská. V roce 2006 byly otevřeny možnosti spolupráce s relevantními subjekty v Asii ve Vietnamu.
Základní údaje Linhartova nadace je zapsaná v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N., vložka 72 Správní rada: Jan Mayer (předseda), Daniel Bergmann, Petr Pištěk, Tomáš Skalický, Martin Vitouš, Vladimír de A. Lima
Dozorčí rada: Adresa: Veronika Stanková, Martin Černý, Richard Heger Bankovní spoj. IČO: Nadační jmění: 14934-­‐111/0100 496 27 201 Dlouhá 33, 110 00 Praha 1, telefon: 224 82 82 85, fax: 224 82 82 85, e-­‐mail: [email protected] linhartovanadace.cz http://www.linhartovanadace.cz
2 150 000,-­‐ Kč /Základní kapitál při vzniku/ Nadační jmění Nadační jmění tvoří sbírka výtvarného umění představující 127 položek od následujících autorů v celkové hodnotě 2 150 000 Kč Z. Franta Svoboda Gail Sagman Jaroslav Mayer Agáta Mayerová Laco Garaj Roman Havelský Karolína Mitášová Martin Kuča David Saudek Boleslav Neuberg Otto Placht Martin Mainer Tomáš Kudelka Shane E. Stevens Vincent Venera Richard Konvička Denisse Davis Josef Malejovský V náhledu je sbírka prezentována na el. adrese: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.389218101194151.1073741850.196938
900422073&type=3 Podrobný seznam je uveden ve výčtu majetku nadace v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Přehled činností Společným jmenovatelem všech aktivit Linhartovy nadace je podpora kulturního rozvoje. Tato podpora nespočívá jen v nabídce „střechy nad hlavou“ již žijícím projektům, ale především je směrována k uměleckým projektům teprve se rodícím. Záměr a cítění Linhartovy nadace neklouže po povrchu, plní své poslání opravdu důkladně. K přímé podpoře umělecké tvorby Linhartova nadace realizuje program nadačních příspěvků. Cílem Linhartovy nadace je poskytovat příspěvky i potřebné zázemí široké škále projektů v následujících oblastech: • rozvoj českého alternativního umění, svobodného uměleckého výrazu a tvůrčího prostředí • mezinárodní kulturní výměna projektů i stipendijních pobytů • vzdělávání v oblasti kultury, tedy sympozia, workshopy, přednášky • propagace kulturních aktivit, zejména těch, které rozvíjejí komunikaci mezi tvůrci a veřejností • dokumentace uměleckých činností, přednostně akcí iniciovaných, či podporovaných nadací Nadační příspěvky
Žádný umělecký projekt nevzniká bez autorů, proto se Linhartova nadace soustředí na program nadačních příspěvků. Program je zaměřen na podporu nadaných umělců, uměleckých managerů a uměleckých profesí technického charakteru. Příjemci nadačního příspěvku mají možnost se podílet na jednotlivých projektech, které jsou realizovány převážně v prostorách a pod patronací Linhartovy nadace. Tím dostávají možnost si ověřit vlastní postupy, získat zkušenosti, navázat profesní kontakty a naučit se týmové práci. Pro mnohé z nich se jedná o první příležitost po ukončeném odborném vzdělání, či ještě za dob studií, realizovat vlastní projekty a připravit se tak na vlastní profesionální dráhu. Linhartova nadace tak vychovává mladou nezávislou uměleckou obec k samostatnosti, solidnosti a odvaze tvořit. Linhartova nadace poskytuje nadační příspěvky nejen finanční ale i nefinanční, formou poskytnutí materiálu a prostor k tvorbě. Celkový objem nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2013 činí 412.100,-­‐ Kč Seznam vyplacených příspěvků 2013 Nathan Havel Marhold – stipendium Zdeněk Svoboda – LinhArt fond Zajíček Pavel -­‐ LinhArt fond Kramarovič Milan – Literární nápady Rösller Josef – Literární nápady Rut Adam – Literární nápady Brikcius Eugen – Literární nápady Brikciusová Zuzana – Literární nápady Pokorná Doris – Literární nápady Autoři nových obrazů do sbírky Umělci pro vánoční večírek nadace CELKEM 240 000 Kč 35 000 Kč 20 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 4 600 Kč 44 000 Kč 24 000 Kč 19 000 Kč 12 500 Kč 9 000 Kč 412 100 Kč Seznam dárců 2013 – celkem: 20.000 Kč Pazderka Josef 20 000 Kč
CELKEM 20 000 Kč
Podpora projektů -­‐ prostory Zázemím pro uskutečnění projektů Linhartova nadace rozumí i konkrétní realizační prostor. Experimentální prostor Roxy je za zvýhodněných podnájemních podmínek podporovaným projektům k dispozici (je pronajat od r. 1993) a Experimentální prostor NoD (je pronajat od r. 1998). Posledním pronajatým prostorem je Komunikační prostor Školská 28. Více o programech v r. 2013
1. Experimentální prostor Roxy/NoD Experimentální prostor Roxy/NoD je jeden z nejvýraznějších uměleckých domů. Klub Roxy i prostor NoD se vzájemně kreativně doplňují, ovlivňují a vytvářejí společně kvalitní nabídku současného umění napříč žánry. Výraznou událostí celého roku 2013, která je oslavou celého prostoru a jeho uměleckých produkcí, byl již druhý ročník festivalu Roxy/NoD pod názvem Be twenty one. Experimentální prostor Roxy/NoD úzce spolupracuje se svým zakladatelem -­‐ Linhartovou nadací, a to zejména v oblasti výtvarné dramaturgie. Program experimentálního prostoru Roxy/NoD je tvořen čtyřmi základními dramaturgickými programy. Hudební dramaturgie soustředí svou uměleckou produkci do hlavního prostoru klubu Roxy a je vedena Lenkou Senovou a Adélou Sejkorovou. Ostatní umělecká činnost se realizuje v prostorách divadla a galerie NoD. Uměleckým vedoucím NoD je Adam Halaš. Programová skladba NoD se soustředí na tři dramaturgické linie, které se vzájemně prolínají v různých komponovaných a žánrově přesahových projektech. Stěžejní programovou osu tvoří divadelní dramaturgie – TEATRO NoD, dramaturgie komponovaných večerů a crossover projektů – EVENTS NoD (light lab, nová hudba, audiovizuální večery, přednášky, diskuze) a výstavní program – GALERIE NoD, který jsme rozšířili o VIDEOART galerii a MINI NoD galerii (věnuje se zejména studentským projektům formou stáží). Kurátorem Galerie NoD je Jiří Machalický a kurátorkou VIDEOART galerie a MINI NoD galerie Veronika Zajačiková. Více o programu a jednotlivých dramaturgiích Roxy/NoD se dočtete v záverečné zpráve občanského sdružení DEAI /Setkání/, které pro Linhartovu nadaci program v prostoru připrvuje a realizuje. Najdete ji zde na webu: http://nod.roxy.cz/cs/ke-­‐stazeni 2. Literární nápady Linhartova nadace už stabilně podpořuje projekty originálních literárních happeningů pana Eugena Briciuse. Tentokrát sice nadační příspěvkem už v roce 2012, projekt se ale realizoval 3.6.2013 proto přinášíme závěrečnou zprávu až nyní. A protože pan Brikcius má k věcem velmi osobitý přístup, přinášíme jeho závěrečnou zprávu v původní podobě: 3. Nadační program „Podpora umění ve veřejném prostoru“ Tento nadační program vymyslel v rámci svého stipendia Nathaniel Marhold a společně s novým administrátorem nadace Martinem Kolářem připravili na podzim roku 2013 veřejnou výzvu pro projekty umělců do 35 let., včetně souvisejíccí administrační agendy formulářů, plakátů a propagační kampaně. Správní rada stanovila výběrovou komisi a ta v prosinci vybrala a doporučila celkem dva porjekty k nadačnímu příspěvku ve výši 35.000,-­‐. K realizaci dojde v prvním polovině roku 2014. Záverečné zprávy obou projektů budou součástí příští výrořní zprávy. Další informace najdete na webu nadace: http://linhartovanadace.cz/prispevek.html 4. Komunikační prostor Školská 28 Projekt Komunikační prostor Školská 28 sledoval v roce 2013 dramaturgii doporučenou uměleckou radou KP Školská 28 v listopadu 2012. Dlouhodobější výstavní projekty byly doplněny programem doprovodných, zpravidla večerních pořadů umělců pracujících se zvukem a/nebo pohyblivým obrazem. Další site-­‐specific instalace byly realizovány ve veřejném prostoru pod názvem “Bílý nástěnka“ (variace Šedý pokoj). Celkově bylo realizováno 16 výstavních projektů (6 pro „Bílý nástěnka“) a více než 70 koncertů, tvůrčích dílen, performancí, projekcí, prezentací a diskuzních večerů v dramaturgii prezentačně-­‐vzdělávací. V únoru uvedla galerie Mezinárodní festival robotiky a nových technologií v umění, jež byl divácky i mediálně úspěšný, podobně jako Slavnost 9 zahrad – autorská umělecká akce v rámci Zažít město jinak 21. září, připravená ve spolupráci s Asociací Mlok a s podporou Městské části Praha 1. Výstavou Magdy Stanové se galerie také zapojila do Festivalu Fotograf. Několik dílen pro základní technologické dovednosti ve vytváření interaktivních projektů a další v oblasti volné a audiovizuální improvizace proběhlo, zčásti s podporou Rakouského kulturního fóra. KP Školská 28 připravila také 8 dílen pro děti, většinou jako doprovodný program k výstavám nebo v rámci celodenních akcí dle samostatné koncepce lektorů (zvuk, video, keramika, animace apod.). Součástí projektu byly 4 tvůrčí pobyty hostujících umělců, z toho 2 tříměsíční, podpořené programem Visegrad Artist Residency Program. V rámci evropského studentského výměnného programu Erasmus Student Exchange byly realizovány 2 stáže studentek z Estonska a Lotyšska. Poradní sbor pro období 6/2012 – 6/2013 tvořili tito odborníci: Marie Klimešová (doc. PhDr., PhD., teoretička a historička výtvarného umění, kurátorka, pedagožka), Lenka Dolanová -­‐ (PhDr., historička umění, kurátorka a publicistka) Jaroslav Št'astný (PhD. MgA., hudební skladatel a teoretik, interpret a pedagog), Dana Recmanová (Mgr., koordinátorka programu). V roce 2013 galerie ve veřejné výzvě pro podání výstavních projektů pro období 6/2013 – 6/2014 obdržela 27 projektů a z nich poradní sbor ve složení MgA. Lukáš Jiřička, Clio E. Bugel, PhDr. Vít Havránek, MgA. Michal Kindernay doporučil 4 projekty, které galerie zahrne do realizačního plánu pro příští rok.
Náklady na správu Linhartovy nadace
Statut Linhartovy nadace omezuje v článku X. náklady na správu nadace následovně: „Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmějí převýšit 50% souhrnu všech nadačních příspěvků poskytnutých ročně nadací třetím osobám.“ Nadačními příspěvky se v dikci zákona v době vzniku tohoto statutu /r. 1999/ myslí i veškerá nadační činnost v hlavní činnosti, do které nám nyní spadá kromě nadačních příspěvků, i činnost programového teamu pro Roxy/NoD. Linhartova nadace vydala v účetním roce 2013 v nadační hlavní činnosti celkem 1 731 181,-­‐ Kč. Náklady související přímo s vlastní správou nadace v roce 2013 činily 547 747,-­‐Kč tedy 31,64 % z výše nákladů na nadační činnost. Údaje o hospodaření nadace 2013 Náklady 7 003 648,15 Kč Materiálové náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby Osobní náklady Ostatní náklady Odpisy DNM a DHM Poskytnuté příspěvky Daň z příjmů Příjmy 6 783 290,71 Kč 20 654,-­‐ Příjmy z hlavní činnosti 20 654,-­‐ Ostatní výnosy 0,-­‐ Přijaté dary a dotace 6 074 492,-­‐ 283 563,-­‐ 20 218,-­‐ 192 621 ,-­‐ 412 100,-­‐ 0,-­‐ 1 921 756,-­‐ 4 841 545,-­‐ 20 000,-­‐ Úplná účetní závěrka je v příloze této zprávy. Příspěvky finanční -­‐ podrobně výše v oddílu „nadační příspěvky“ Účetní závěrka pro rok 2013 byla ověřena výrokem auditora.
Cíle a záměry pro rok 2013 •
•
•
•
•
•
•
•
Zpracování nové webové prezentace Práce na archivu a na reprezentativních záznamech 27 leté historie nadace Rekodifikace statutu nadace v souladu s novým Občanským zákoníkem Rozvíjení nadačního porgramu „Podpora umění ve veřejném prostoru“ Nové formy podpory projektů nadací Podpora nadací založených a již rozvinutých projektů v ROXY/NOD a Školské 28 Vyhlášení nových programů s novou aktuální tématikou v souladu s cíli nadace Projekt LinhArt Fond pro podporu starčí generace umělců v nouzi Slovo závěrem Soubor projektů, který s pomocí a asistencí Linhartovy nadace vznikl a bude dále rozvíjen, by nemohl být tak obsáhlý bez významné podpory řady firem, jednotlivců a institucí. Linhartova nadace na tomto místě děkuje všem svým podporovatelům, zejména pak Magistrátu Hl.m. Prahy, Ministerstvu Kultury ČR, týmům Roxy/NoD a Školské 28 za jejich obětavou a důslednou práci, řadě přátel, příznivců a spolupracovníků. V Praze dne 20.6.2014 schválil předseda správní rady Jan Mayer Přílohy: Účetní závěrka k 31.12.2013, Zpráva auditora 

Podobné dokumenty

Pronájem nadační sbírky Programový tým Roxy/NoD

Pronájem nadační sbírky Programový tým Roxy/NoD výroční zprávy „Nadační jmění“ rozšířená o další přírůstky sbírky, např. Madony od Libora Krajcara, Věčný vůdce od Ivany Lomové nebo Pes od Antonína Střížka, je komerčně pronajímána firmě 10:15 Mana...

Více

padesát svíček pro portu

padesát svíček pro portu zajímalo, kolik hudebních skupin a jednotlivců dosud prošlo soutěžním portovním karuselem. Kolik z nich se dál věnuje muzice a případně, kolik z dotyčných se dostalo do první ligy naší hudební scén...

Více

136 (27.4.-11.5.) - Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou

136 (27.4.-11.5.) - Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou milosrdenství“. Tento rok se tato neděle nesmazatelně vryje nejen do paměti celého křesťanského světa, celé církve, ale jistě i do naší paměti, protože ty, které církev povýší k úctě svatosti, mnoz...

Více

Framus - warwick

Framus - warwick novuobnovení Framusu (1995) a vznik Warwicku (1983) je dílem syna pana Freda Wilfera, pana Hanse-Petera Wilfera. V některém z minulých testů jsem už sice zmiňoval jeden pozoruhodný fakt, přesto si ...

Více

zde

zde Černobílá kniha

Více