BLACKBERRY WEB DESKTOP MANAGER Společnost RIM vám s

Transkript

BLACKBERRY WEB DESKTOP MANAGER Společnost RIM vám s
BLACKBERRY WEB DESKTOP MANAGER
Společnost RIM vám s potěšením nabízí zdarma:
•
BLACKBERRY WEB DESKTOP MANAGER (dále jen „nástroj Web Desktop Manager“) –
upgrade aplikace BlackBerry Enterprise Server verze 4.0.6 a vyšší, která je majetkem společnosti
RIM.
Nástroj Web Desktop Manager je vám poskytován jako jednotlivci nebo v případě, že máte oprávnění k
jejímu držení jménem vaší společnosti či jiné organizace, jako subjektu, v jehož prospěch jednáte (v obou
případech dále jen „vy“), prostřednictvím změny podmínek licenční smlouvy, podle níž je vám
licencována aplikace BlackBerry Enterprise Server společně s nástrojem Web Desktop Manager (dále jen
„smlouva“).
VYJÁDŘENÍM SOUHLASU S TĚMITO PODMÍNKAMI (DÁLE JEN „DODATEK“) KLIKNUTÍM
NA NÍŽE UVEDENÉ TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ SE PODŘIZUJETE PODMÍNKÁM TOHOTO
DODATKU. POKUD S TÍMTO DODATKEM NESOUHLASÍTE, NEBUDETE MÍT PRÁVO
STAHOVAT, INSTALOVAT ANI POUŽÍVAT NÁSTROJ WEB DESKTOP MANAGER. Není-li
v tomto dodatku uvedeno jinak, budou mít všechny podmínky uvedené velkým písmem stejný význam
jako ve smlouvě.
ČÁST A
ZÁKLADNÍ INFORMACE
• Nástroj Web Desktop Manager umožňuje správcům IT aplikace BlackBerry Enterprise Server
poskytovat oprávněným uživatelům funkci centrální správy produktů BlackBerry Handheld na
základě webového rozhraní. Oprávnění uživatelé s přístupem k nástroji Web Desktop Manager
prostřednictvím podnikové sítě intranet mohou využívat nejrůznější funkce podobně jako
v aplikaci BlackBerry Desktop, například funkce zálohování a obnovení zařízení, poskytování
aplikace Handheld (tj. aktivace aplikace Handheld u konkrétního produktu BlackBerry Handheld)
a načítání softwarových aplikací zařízení bez nutnosti instalace softwaru BlackBerry Desktop do
svých počítačů.
• Určité funkce nástroje Web Desktop Manager vyžadují, aby byl k počítači připojen produkt
BlackBerry Handheld (např. pomocí kabelu nebo technologie Bluetooth) a aby byly v počítači s
přístupem k tomuto nástroji nainstalovány určité soubory aplikace (uvedené níže jako „Součásti
Desktop Client“). Nejsou-li tyto soubory aplikace dosud v tomto počítači nainstalovány, poskytne
nástroj Web Desktop Manager tyto soubory automaticky ke stažení a umožní jejich instalaci.
• Vy i vaši oprávnění uživatelé můžete pomocí nástroje Web Desktop Manager zajistit, aby
produkty BlackBerry Handheld fungovaly s vaší aplikací BlackBerry Enterprise Server.
Poskytování produktu BlackBerry Handheld pomocí nástroje Web Desktop Manager vyžaduje,
aby byl tento produkt připojen (např. prostřednictvím kabelu nebo technologie Bluetooth) k
počítači s přístupem k nástroji Web Desktop Manager. Používání produktů BlackBerry Handheld
poskytovaných pomocí nástroje Web Desktop Manager se bude řídit podmínkami smlouvy.
• Používáte-li nástroj Web Desktop Manager k poskytování produktů BlackBerry Handheld, nebude
aplikace BlackBerry Desktop požadovanou součástní řešení BlackBerry, bude ji však možné i
nadále použít k poskytování volitelných funkcí správy stolních počítačů.
Web Desktop Manager (Czech Republic) 030707 (Czech) (International Version 030707).rtf
ČÁST B
SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO NÁSTROJ WEB DESKTOP MANAGER
1.
Definice. Smlouva se mění takto:
(a)
Nové definice. Do části s definicemi se přidávají následující definice:
i. „„Nástrojem Web Desktop Manager“ se rozumí upgrade aplikace BlackBerry Enterprise
Server, která umožňuje správcům IT poskytovat oprávněným uživatelům funkci centrální
správy produktů BlackBerry Handheld na základě webového rozhraní. Je-li nástroj Web
Desktop Manager používán k poskytování aplikace Handheld u produktů BlackBerry
Handheld, nebude aplikace BlackBerry Desktop požadovanou součástní řešení
BlackBerry, bude ji však možné i nadále použít k poskytování volitelných funkcí správy
stolních počítačů“; a
ii. „Součástmi Desktop Client“ se rozumí soubory aplikace, které jsou součástí nástroje Web
Desktop Manager a které jsou určeny k instalaci do počítače a umožňují: (a) přistupovat a
využívat určité funkce nástroje Web Desktop Manager; a (b) komunikovat s produktem
Handheld připojeným k tomuto počítači“.
(b)
Definice aplikace BlackBerry Enterprise Server. Definice pojmu „aplikace BlackBerry
Enterprise Server“ se vzthauje i na nástroj Web Desktop Manager.
(c)
Odkazy na bezdrátové poskytování. Pro účely smlouvy budou všechny odkazy ve smlouvě
ohledně „bezdrátového poskytování“ považovány jako součást poskytování pomocí nástroje
Web Desktop Manager.
2.
Licence nástroje Web Desktop Manager. Smlouvu je nutné změnit v případě přidání osobní,
odvolatelné, nepřevoditelné licence za účelem šíření Součástí Desktop Client pomocí nástroje Web
Desktop Manager do počítače libovolného oprávněného uživatele, z něhož má k tomuto nástroji přístup.
3.
Vyloučení záruk. Vzhledem k tomu, že nejste povinni platit společnosti RIM žádné další licenční
poplatky za používání nástroje Web Desktop Manager, berete na vědomí, že bez ohledu na to, zda je tento
nástroj upgradem původní aplikace poskytnuté na základě smlouvy v rozsahu, který není zakázán
příslušnými zákony vaší země, bude nástroj Web Desktop Manager poskytován „tak jak je“, a to bez
jakýchkoli výslovně uvedených či předpokládaných podmínek, schválení, záruk nebo prohlášení.
4.
Software třetích stran. Pokud smlouva neobsahuje nebo neurčuje konkrétní předmět následujícího
ustanovení, musí být do ní toto ustanovení dodatečně zahrnuto:
„Společnost RIM může příležitostně poskytnout nebo jinak nabídnout k dispozici bezplatný software třetích
stran. Společnost RIM Vám může poskytnout tento software pouze bezplatně, a to za předpokladu, že
souhlasíte s tím, že tento software je: (a) poskytován pouze Vám za účelem usnadnění práce; a (b) pokud
není jeho součástí samostatná softwarová licence, budou platit podmínky smlouvy tak, jako by se jednalo o
software za předpokladu, že jej poskytuje společnost RIM „tak jak je“, a to bez jakýchkoli výslovně
uvedených či předpokládaných podmínek, schválení, záruk nebo prohlášení. Bude-li se používání softwaru
dané třetí strany řídit podle samostatné licenční smlouvy, budou ustanovení této smlouvy týkající se
softwaru třetích stran platit i nadále. Chcete-li tento software používat na základě jiných podmínek, opatřete
si tento software třetích stran přímo od jeho dodavatele.
5.
Nesrovnalosti. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi tímto dodatkem a smlouvou ohledně
nástroje Web Desktop Manager, budou platit příslušná ustanovení dodatku týkající se těchto
nesrovnalostí.
Web Desktop Manager (Czech Republic) 030707 (Czech) (International Version 030707).rtf

Podobné dokumenty

Technická specifikace Premium SMS

Technická specifikace Premium SMS Jako potvrzení přijetí požadavku očekávají MobilníPlatby.cz odpověd podle bodu 2. nebo 3. s HTTP Status code 200, nebo HTTP Status code 204 (NO_CONTENT) pro cenové hladiny do 10 Kč (při cenně SMS ...

Více

INDIVIDUÁLNÍ NÁVRH RODINNÉHO DOMU

INDIVIDUÁLNÍ NÁVRH RODINNÉHO DOMU (honorář: 630 Kč/hod + cestovné: 4,44 Kč/km, ceny vč. DPH) Obec

Více

UPS Eaton MX

UPS Eaton MX Výkonná UPS rozšířitelná z 4 kVA na 20 kVA

Více

Na psa, jako je Extreme Orex Aykmar, jsem čekal celý život

Na psa, jako je Extreme Orex Aykmar, jsem čekal celý život Jaký je Orex v běžném životě? Můžete s ním chodit na vycházkách na volno? Jak reaguje na cizí lidi a psy? Orex je velmi přátelský pes, který je velmi sociální a není konfliktní, mohu ho vzít kamkoli...

Více

Dodatečné podmínky užívání produktu Business Catalyst Datum

Dodatečné podmínky užívání produktu Business Catalyst Datum Nemůžeme navíc zaručit tato vysílání prostředníky třetích stran. Pokud Služba zahrnuje výstrahy v reálném čase, budou tyto výstrahy odeslány co nejdříve to bude možné, nemůžeme však zajistit jejich...

Více