Encore: E:\DATAplus\My Library Folder\C

Transkript

Encore: E:\DATAplus\My Library Folder\C
Obnovení ohně
Zimní slunovrat
hudba a text: Tuilindo Neldorion; překlad: Laisi Finwen
 = 110
                     
 
    
    
    



 
 

 



 


  

 
 
  
 
  
Ami
Ami
E
1. Už při-lé-tá den no-vý na křídlech zářivých,
2. Ko-lik jen krá-sy prošlo, jak ti-še ply-nul čas
3. A by-ly chví-le tem-na, ře - za-vé, bez lis-tí,
4. Jak v nás tak v klínu země z nich každé touží žít.
5. Jen o-pa-tr-ně, zleh-ka dál nechejme se vést
už
při-lé-tá rok pl-ný úvzpo-mínek zla-té lis-tí se
kdy ví-tr snad až na kost i
A každé může zplanět a
stez-ka-mi křehkých stvolů, kte-
       
      

             

 



 

  
F
E
Ami7
Dmi
-svi-tů průzračných, už na-pja-tě ho če-ká-me a
každý z nás je rád,
vr-ší kolem nás, jej smíme sladce o-kou-šet a
něž-ně u - klá - dat
ze-mi o - čis - tí. Jen semínka tu zůstala v svých skromných kabátcích,
každé může shnít. Jen pojďme znovu přihlížet v u-žas-lém zti - še - ní,
-ré nám chtějí kvést, ať svoje stopy ve-tká-me v ten krásný ži-vý vzor,
B
je
a
z nich
jak
jenž
 
              


  
C
F
pl-ný da-rů bohatých a všechny nám chce dát.
život čerstvě zrozený z něj sí - lu bu - de brát
kaž-dé vě-cí příslibem jen zpo-la tu - še - ných.
lás-ka, jež je nad světem, je v plody pro-mě-ní.
nám i jiným k ra-dos-ti bě - ží až za ob - zor.
Ami
E
Ami
 
                         



 
 
 
 
 

   
1. Lá - pu-a au-re-viň-ja rá-mai-nen lau-ri-e
2. Va-nes-se ké-la rim-ba
lú - me-o sí-re-nen
3. Is - tal-me jan-do sú-re, ló - mis-se sú-sa-la
4. Ke-mes-se ar el-mes-se, tui - tar me-re il-ja
5. Van-tal moike, te-re-ne, tul - tai-ne ti-es-sen
lá - pu-a lo-a weň-ja, poilas - si lau-ri-e lan-tar erpoi-ta-la ak-sor ten-na kén
ar il-ja po-le fa - re ar
tel-koinen ninde kwante, me-
            
      


 

     




   

  
F
-ke a-mau-ri - e,
-je en-ja-li - en
a-kwa hal-ka-la
po-le kwe-le-ča
-ri-la los-ta men
B
Ami7
Dmi
E
ke - nal-me tanna ti-rin-we kwan-te al-ma-re-nen: kóler - tal-me ča-ve il-ja
ar pa-ret a-mal-do
tener mi-lí ilk-wa termarner, ko-los-sen hal-di-me
ar
A kenal a - ta ai-sta-la, ke - nal mi a - las - se mella - ni-en ruňjar van-de
ku - i - ne kwiltassen
i
  


              
 
- las an-nar ú - nó-ti-me
- na ku - i - le viň-ja
il - je po - lír a - ša
-me or am-bar e - a - la
ké - lar hel-le ten - na
F
C
el - men te an - ti - en.
et - tu - jú - va tal - lo.
kwi - lin i- lin - čai - ne.
já - vin - nar a - ša te.
il - kwe-no a - las-sen.