O Z N Á M E N Í P R O G R A M:

Transkript

O Z N Á M E N Í P R O G R A M:
O Z N Á M E N Í
o 13. veřejném zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 20.9.2013 v 19:30 hod.
v hostinci „U ŠAFANDŮ“
P R O G R A M:
1) Finanční zpráva
2) Projednání rozpočtového o patření č. 6,7
3) Projednání směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4) Projednání zadání opravy pěšin na hřbitově
5) Projednání žádosti obce Budětice o kácení dřevin rostoucích mimo les
6) Informace k opravám rybníků
7) Informace k územnímu plánu obce Budětice
8) Žádosti a stížnosti občanů
9) Záměry obce
10) Zpráva o činnosti obce
11) Diskuse
12) Usnesení
13) Závěr
Svoz na zasedání je zajištěn vozidlem T-613 , odjezd z Vlkonice v 19:15 hod.,odjezd z Lipové Lhoty v 19:30 hod .
Vyvěšeno dne : 27.8.2013
Sejmuto: 20.9.2013