portfolio ke stažení

Transkript

portfolio ke stažení
hhhhhTura consilica vir aperficiente nos est iam et ad Catrobs enaturbis,
ut in hensulinihic finatum pravesc epostin vocupiost etiu ilin deatem faudeo, num publibu lerus, ignos pulis Cupicaed di, et; nonduco viverit adem
dii fatum tessa ves! Satam opoene ces iae ne iam prae fur. Cuppliciam
noniqua rem mei caus, nos forbi con Etriorum et; noximor inatemu ltore,
ukázky práce
(podle druhu)
LOGA, MANUÁLY, CORPORATE IDENTITY
Manuál
pro
praktické užívání
logotypu
produktu
TempoServis
LETÁKY, BROŽURY, SAMOLEPKY, KATALOGY
pro různé klienty - autorské i úpravy nadnárodních materiálů
NOVOROČENKY
OLIVOVÝ OLEJ
pro nejbližší
Ražanj
2014, Dalmácie
PF 2015
Městská knihovna Tábor
AŤ VŠE, CO V ROCE 2010 PROžijETE,
MÁ STEjNě ŠŤASTNÝ KONEC
jAKO TATO POHÁDKA...
CHLAPEC POŠLE
DÍVKU DO PRDELE
KONEC
POHÁDKA SE ŠŤASTNÝM KONCEM
KALENDÁŘE
kalendar predni strana.qxd
23.11.2004
19:30
Page 1
kalendar listy 3.qxd
24.11.2004
3
Programujeme v Javě
19:40
Page 1
4
5
11
12
1
2
6
7
8
9
13
14
15
16
Programujeme v C#
10
Úvod do J2EE
Java a Design Patterns
17
J2EE pro pokročilé
C# Design Patterns
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
XML a XSLT v praxi
24
Úvod do relačních databází
Programujeme v J2ME
31
Jazyk SQL a PL/SQL
TISKOVINY K EVENTŮM
výstavy
VÝSTAVNÍ STÁNKY
výtvarné návrhy a produkce
hhhhhTura consilica vir aperficiente nos est iam et ad Catrobs enaturbis,
ut in hensulinihic finatum pravesc epostin vocupiost etiu ilin deatem faudeo, num publibu lerus, ignos pulis Cupicaed di, et; nonduco viverit adem
dii fatum tessa ves! Satam opoene ces iae ne iam prae fur. Cuppliciam
noniqua rem mei caus, nos forbi con Etriorum et; noximor inatemu ltore,
ukázky práce
(podle klientů)
katalog pro českou sekci
katalog pro českou studentskou sekci
Tomáš
Bambušek
Marek
Cpin
Golden opportunity: Bamborovo-řepná
kampaň teď, anebo kdykoli jindy.
Nejpůsobivější je v práci na inscenacích
se svým týmovým režisérem
Janem Mikuláškem.
Daniela
Klimešová
Depresivní
děti touží
po penězích
!Slavný soude!
TA INKOUSTOVÁ KAŇKA NA NEBI,
TO JE SKŘIVAN!!
Karel Konrád
Nezávislé umělecké těleso, které od roku 2004
realizuje řadu kulturních projektů, převážně
divadelních cyklů v netradičních prostorech.
[email protected]
+420 775 219 792
www.tomasbambusek.com
Vykročil, šel, šel naproti, vstříc.
„Ahoj?“
„No ahooóój!“
„Nnoo joo.“
Kdo to je?
„Ty,“ a ukazuje na sebe ukazováčkem.
„Hééééééj?“
„No... já... jenom... že sem asi... na něco nezapomněl.“
Já vim.
Pro jeho dílo je typické jednoznačné, často překvapivé časoprostorové zakotvení, které zpětně ovlivňuje
výklad textové předlohy, a výrazné, razantní stylizační
gesto. Svým scénografickým výkladem často převrací
kategorie soukromého a veřejného, čímž dokáže dát
hře zcela nové významy. Invenčně pracuje s členěním
scény, a tak problematizuje koncept „soukromí“. Tak
se i nejvnitřnější citová hnutí odehrávají na očích
ostatním – intimita je zpochybněna, převrácena.
He stepped out, he walked across, he went towards.
“Hi?”
“Well, hiiiii!”
“Weeell, yeah.”
Who is it?
“You,” and he indicates himself with his index finger.
“Heeeey?”
“Well... I... just... I probably... didn’t forget something.”
I know.
He is presenting his work which originated in collaboration with his vital director Jan Mikulášek. His work
is specific for its concrete setting in time and space,
in this way he influences the interpretation of a text.
The structure of the space emphasizes a constant play
with public and private – the inner emotion are externalized.
narodni-2011-6.indd 4
Česká republika Czech Republic
7.6.2011 19:44:52
Jakub
Kopecký
„Celé je to taková postkatastrofická hříčka
s prvky družicové resuscitace...“
www.kolouchuvsen.eu
www.myspace.com/kolouchuvsen
[email protected]
Hvězdy českého nebe aneb Střelnice
Instalace jemně ironizující naši malou milou zem a její
velikášství. Plechový kabinet děravého sebevědomí.
Soutěž pro diváky: Vystřílejte si svou trofej!
Cenu útěchy vyhrává každý!
Možná přijde i kouzelník.
!Great Judge!
THAT INKBLOT IN THE SKY, IT IS A SKYLARK!!
Karel Konrád
Czech Stars or Shooting-Range
A gentle irony about our small cozy country and its
megalomania.
An iron-plate cabinet of leaky self-confidence.
A shooting competition for audience members.
Everybody gets a consolation prize!
And the magician might come, too.
Reliquiarum is a happening inspired by the Golden Cross
Chapel at Karlstejn and Palladium shopping-mall in Prague. 130 nowadays saints has been selected (for example
st Barack Obama, st Martina Navratilova, etc.); clients at
a luxurious boutique can get close to their idols, meditate
over their relics and absorb some of their magic power.
7.6.2011 19:45:04
Kolouchův
sen
Divadlo
jako zážitek
Happening na téma víra a komerce v dnešním světě
nazvaný Reliquiarum je inspirovaný Kaplí svatého Kříže
na Karlštejně a obchodním domem Palladium v Praze.
V první fázi projektu proběhl výběr kandidátů, na webové stránce se shromáždily návrhy osobností, které si
zaslouží být v novodobé galerii nejvýznamnějších jedinců (např. sv. Barack Obama, sv. Karel Gott, sv. Martina
Navrátilová, sv. Robert Rosenberg atd.), z těchto nominovaných bylo vybráno 130 nejvýznamnějších osob.
Druhou fází projektu je luxusní obchod, v něm jsou
umístěny ostatky vybraných osobností. Klienti získají
příležitost přiblížit se svým idolům, meditovat nad jejich
ostatky, získat část jejich zázračné moci.
narodni-2011-6.indd 5
Volné sdružení umělkyň, jádro skupiny
tvoří Hana Poislová a Michaela Huffsteter,
fotografickou část projektu realizuje
Eva Melo.
www.danielaklimesova.com
[email protected]
www.depresivnideti.eu
narodni-2011-6.indd 6
7.6.2011 19:45:06
Andrea
Králová
narodni-2011-6.indd 7
7.6.2011 19:45:12
Krepsko
Jejich svět je bolestně lidský, plný
téma genderového
divadla
v jeho „ženské
nevyslovených
přání
a znovunalézané
podobě“
/ podoby ženství, mateřství, sexu
dětské
hravosti.
v mateřství, motivy „ženských jistot“ /
mariánský kult, katolický kýč, papež
a prezervativ / ruční práce, umělé květiny,
perverzní marcipán
podoby ženství, mateřství, sexu
v mateřství, motivy „ženských jistot“ /
mariánský kult, katolický kýč, papež
a prezervativ / ruční práce, umělé květiny,
perverzní marcipán
[email protected]
www.krepsko.com
www.andreakralova.cz
Pořádají nemódní přehlídky, na nichž vystupuje
hobbystická skupina modelek. Skupina se zabývá
průzkumem možností tvorby šatů a jejich doplňků
a jejich propojením s performancí a divadelní akcí
a zároveň posunem hranic vnímání oděvu. Vystoupení bývají koncipována jako site-specific, využívají
a přizpůsobují se ojedinělým atmosférám různých
neobvyklých prostorů.
Mezinárodní divadelní skupina se základnou v Praze,
která za svých 10 let existence vytvořila 15 celovečerních a přes 50 improvizačních představení; ta uvedla
ve více než 20 zemích po celém světě – od Pákistánu
po USA. Krepsko si vytvořilo vlastní výrazový jevištní
jazyk, který je založen na silném vizuálním obraze,
jasném sdělení a minimu slov. Ve své tvorbě velmi
často vychází z improvizace a principu site-specific.
Vytvořený prostor vzbuzuje klišovitě libé pocity, ale
zároveň navozuje množství otázek. Místo k lechtivému spočinutí, kde je možné meditovat nad seskupenými předměty, kochat se kýčem i prozkoumávat
odlišná zákoutí. Diváci se oddávají připraveným slastem,
zavzpomínají na dětství, ochutnávají vlastnoručně vyrobené sladké kousky, převlékají se do připravených
šatů, laskají se s diamanty, sepíšou petici, odnesou si
suvenýr, voyersky sledují dění nebo se přímo zapojí se
za pomoci „hostesek“ do inscenovaných improvizací.
Kolouchův sen (Fawn’s Dream) is a free association of
female artists, with Hana Poislova and Michaela Huffsteter at its core. The photographic part of the project
is executed by Eva Melo. They create non-fashion
shows presented by hobbyist models.
This international theatre group based in Prague has
created, in its 10 years of existence 15 fixed performances
and done over 50 purely improvisational performances. They have performed in more than 20 countries
around the world. Krepsko has developed their specific theatrical language based on strong visuality, clear
messages and minimal words. Improvisation and sitespecific approaches are an organic principle of their
work.
the topics of gender theatre in its “feminine version”
forms of femininity, motherhood, sex in motherhood,
motives of “female security”
Our Lady´s cult, catholic kitsch, pope and condoms
manual work, artificial flowers, kinky marzipan
Díky svému zájmu o pohyb, vizualitu, práci se světlem, nová média spolupracuje s režiséry různého typu
a zaměření: nejčastěji s režijním duem Skutr (Nickname,
Understand, Duší dítě, Hrdinové) v projektech zkoumajících virtuální realitu a identitu, a v poslední době také
s tanečním souborem DOT 504 (Mah hunt, Perfektní
den). Režíroval několik autorských projektů: Údolí označuje jako „pohybovou performanci / digitální instalaci“.
S rodiči inscenuje hry pro děti jakožto další pokračovatel
tradice starého loutkářského rodu.
Theatre as Experience
Kopecký’s interest in movement theatre, visuality, light
design, and new media leads him to collaborate with
various directors searching the themes of virtual reality
or identity. He works with the dance company DOT 504.
His own projects stand somewhere between performance
and installations. As a member of an old puppeteer family,
he also creates performances with his parents.
narodni-2011-6.indd 8
7.6.2011 19:45:26
narodni-2011-6.indd 9
7.6.2011 19:45:33
narodni-2011-6.indd 10
Michal
Pěchouček
16.-26. 6. 2011
Výtvarník, malíř a fotograf, který
v posledních letech přesahuje i do divadla.
narodni-2011-6.indd 1
[email protected]
8.6.2011 17:03:55
„Mám docela dost tradiční pohled na věc,“ tvrdí.
I proto se za hlavní rys jeho tvorby považuje schopnost vyprávět příběh. „Divadlo, které je kompilátem
více forem a navíc je to práce v kolektivu, mě teď
láká nejvíc. Jsem spíš takový salónní divadelník. Spíš
to probírám teoreticky. Žádná velká divadelní práce
za mnou nestojí, ale do divadla rád chodím. Je to ale
spíše věc budoucnosti.“
7.6.2011 19:45:42
Jana
Preková
Jan
Štěpánek
Miluju fokus do neidentifikovaného
prostoru a periferní vidění vztahů.
Intuice, oproštěnost, čistota.
Michal Pěchouček is a visual artist, painter and photographer who has expanded into theatre work in recent
years. “My approach is rather traditional,” he says, and
he is mostly appreciated for his ability to tell a story.
narodni-2011-6.indd 11
David
Vrbík
Obdivovatel technologií, zvuků, laserů
a vizualizace neviditelného, experimentátor
v oblasti hranic synchronizace laseru, zvuku,
pohybu a světla.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
7.6.2011 19:45:48
Původně spojen s experimentální divadelní skupinou
TOW, v jejím rámci pak spoluzaložil platformu SPAM.
Své audiovizuální performance bez herců, které tvoří
ve spolupráci s Vladimírem 518 a Ondřejem Anděrou,
uvedl například na fasádě budovy Nové scény, v bývalém
Federálním shromáždění nebo v Rudolfinu. Z obrazů
Lubomíra Typlta vytořil 3D animace, které zároveň slouží
jako klipy ke skladbám skupiny WWW.
David Vrbík is a sound master, composer, specialist in
technologies, sounds, lasers and visualization of the invisible. He experiments with the borders of synchronization
of laser, sound, motion and light. He co-founded SPAM,
a developer platform that has produced five different
audiovisual projects in various non-theatrical spaces.
Včely ať bzučí, všude kolem nás růžová žihadélka...
a voda.
Let the bees bumble, little pink beestings all around
us... and water.
dialog v mlze pojmů
slovník 2,7x2,7x2,7
a dialogue in the fog of constructs
a dictionary 2,7x2,7x2,7
Department of Alternative and Puppet Theatre and
Department of Theory and Criticism,
Academy of Performing Arts, Prague
Hawai Radio Hawai
Ice-Factories is a creative duo specialised on site-specific
performance, prepared mainly for industrial and public
space. Its topic is devastation of industrial monuments and
environmental heritage.
Ateliér scénografie JAMU, Brno
Ledárny (2009) – Unikátní secesní objekt branických
ledáren, kdysi zásobující ledem z Vltavy celou Prahu, se
stal skladištěm starých chladniček a autovraků. Přivádíme
300 diváků na performanci vycházející pouze z materiálu
přítomného v chladicí hale. Zvuková stopa, light-design,
4 automobily a 3 herci.
Základy (2009) – Šíříme fámu, že stará kanalizační čistírna v Bubenči má být nahrazena Grand Canal Business
Centrem. Před čistírnu přivážíme demoliční kouli, jeřáb,
maringotku, tatrovku a dělníky a na místě po pět dní
žijeme na stylizovaném staveništi, kde po setmění probíhá zvukově-světelně-pohybová performance.
Ačkoli používají různé materiály a prostředky, všechny
výsledné tvary pracují s interaktivitou jako hnací
silou divadla, které vyžaduje zapojení publika.
Department of Scenography, Janáček
Academy of Performing Arts, Brno
Česká republika Czech Republic
Ateliér jevištní technologie JAMU, Brno /
Katedra alternativního a loutkového
divadla DAMU, Praha
Department of Technology, Janáček Academy
of Performing Arts, Brno /
Department of Alternative and Puppet Theatre,
Academy of Performing Arts, Prague
Hrací automat, automat na cokoliv, prostě bedna
plná překvapení! Objekt je spojením a souhrou
několika inspiračních vlivů a divadelních oborů:
zázemí loutkářské katedry, loutkové divadlo,
světelný design a interaktivní instalace. „Interakční
automatické curriculum vitae“ se ptá, kde jsou hranice scénografie, interakce a vůbec toho, co divák
vnímá a může vnímat jako scénografii.
A slot machine, a machine for everything, a box full of
surprises! An object that combines several influences:
puppetry, light design and interactive installation.
Where are the borders of set-design, scenography and
audience members’ experiences?
Hawai – a place I would love to be. I have a clear idea.
Since I was a small girl. Golden tarpaulin, goulash sea
and mountains of sleeping bags, mountains, where the
sun sets. Our tent was leaking a bit. But never mind.
A bathroom is a very specific place. Because of the
way we use it, occupy it, because of its history, its
atmosphere... It is our starting point – our material
and topic. We look for ways how to disclose the
potentiality of the space in different forms, and still
keep the characteristic feeling of intimacy.
16.-26. 6. 2011
Totem
Konceptuální tvorba, AVU Praha
Conceptual Work, Academy
of Fine Arts, Prague
2.6.2011 13:17:07
Urpop
Katedra alternativního a loutkového
divadla DAMU, Praha
Department of Alternative and Puppet Theatre,
Academy of Performing Arts, Prague
2.6.2011 13:17:03
studenti-2011-6.indd 6
2.6.2011 13:17:06
Kurátorky / Curators:
Ne pop, ta ušní špína veřejných prostor.
Ne postpop.
Urpop, objektivní jako červená knihovna.
Hledá pralátku.
Otevírá nitro.
Původní.
Cesta.
Unplugged.
Not pop, the ear-sig of public places.
Not post-pop.
Urpop, objective as love-stories.
Searching for the primal element.
Open heart.
Authentic.
Way.
Unplugged.
Andrea Králová (1970) vystudovala dějiny umění na FF UK
a scénografii na Katedře alternativního a loutkového divadla
DAMU, kde získala také titul PhD. Pracuje jako scénografka
a kostýmní výtvarnice po celé republice v divadlech
statutárních i alternativních. Spolupodílela se na filmech
a má na kontě i televizní realizace. Věnuje se též volné
tvorbě a pedagogické činnosti na KALD DAMU. Pro PQ 2011 se
kurátorsky podílela i na české národní sekci.
Andrea Králová studied Art History at the Philosophical Faculty
and Set Design at the Department of Alternative and Puppet
Theatre at the Academy of Performing Arts (DAMU). She works
as a set and costume designer in various classical and alternative
theatres throughout the entire Czech Republic. She has also
participated in various film and TV productions. She lectures
at the Academy of Performing Arts, and she designs fashion,
fashion shows, pottery, etc. She also participated in the Czech
National Exposition for PQ 2011.
Totem jako symbolické vyjádření skupiny nebo
celku, podle Durkheima dokonce nejstarší forma
náboženství, definuje podání pomyslného hrdiny
pro dnešní společnost. Není důležité, zda v podobě
perspektivního chlebodárce, který sice nezajistí
vytoužený posmrtný ráj, ale pozvedne současný,
pozemský život člena klanu – zaměstnance nebo
konzumenta produktu, nebo zda se manifestuje jako
nadbytost s prvky bytosti lidské, se kterou je snadné se identifikovat a přijmout za vlastní božství.
Freudovská paralela mezi „divochem“ a „neurotikem“
není cílem, ale dialogem.
Marta Ljubková (1975) vystudovala bohemistiku na FF UK
a dramaturgii na Katedře alternativního a loutkového divadla,
DAMU. Od ukončení školy se věnuje literární kritice
a dramaturgii. Krátce působila v angažmá v Západočeském
divadle, jinak je ale na volné noze a spolupracuje s různými
režiséry klasického činoherního i alternativního divadla
v Praze, Ostravě, Zlíně či Chebu. Doma i v zahraničí přednáší
a píše o současné české próze a dramatu. Pro PQ 2011 se
kurátorsky podílela i na české národní sekci.
Marta Ljubková studied Czech Language and Literature at the
Philosophical Faculty and Dramaturgy at the Department of
Alternative and Puppet Theatre, DAMU. Since her studies,
she has been working as a dramaturg and a literary critic; she
co-operates with several theatres in the Czech Republic, and
with various periodicals. She lectures about Czech drama and
literature in Czech Republic and abroad. She also participated
in the Czech National Exposition for PQ 2011.
A totem as a symbolic expression of a group or a unit,
according to Durkheim even the oldest form of a religion.
It defines an imagined hero of today’s society, no matter
whether as a perspective provider (who cannot guarantee
a desired after-death paradise, but who can enhance
the present life of a clan member), or as a superior being
with human features that can be adopted as a deity.
studenti-2011-6.indd 8
studenti-2011-6.indd 7
2.6.2011 13:16:51
studenti-2011-6.indd 5
www.andreakralova.cz
Department of Alternative and Puppet Theatre,
Academy of Performing Arts, Prague
Koupelna je velmi specifický prostor. Svým využitím,
vybavením, historií, atmosférou... Je výchozím
bodem – materiálem i tématem. Hledáme cestu,
jak divákovi nabídnout v rámci krátkých představení v koupelně potenciál tohoto prostoru v mnoha
jeho podobách, a přitom neztratit charakteristický
pocit intimity, který k místu neodlučitelně patří.
2.6.2011 13:25:32
Máša Černíková (1984) a Matěj Samec (1985)
Katedra alternativního a loutkového
divadla DAMU, Praha
studenti-2011-6.indd 4
Linda Mikolášková (1984)
Koupelny Bathrooms
www.mariannastranska.cz
Theatre as Experience
2.6.2011 13:16:55
www.lindamikolaskova.com www.amanitas.cz
Tereza Benešová (1986) a Tereza Koníčková (1984)
studenti-2011-6.indd 2
[email protected], [email protected]
www.rybarvouci.cz
Divadlo
jako zážitek
studenti-2011-6.indd 1
Automatické
interaktivní
CV Automatic Interactive CV
HAWAI – Místo, kde bych chtěla být. Mám jasnou
představu. Už když jsem byla malá a byla s M. a T.
na Dalešicích. Celty ze zlata, gulášový moře a hory
spacáků, do nichž slunce zapadá. Do stanu nám trochu
teklo. Ale i tak dobrý.
Pak později, když jsme vstoupily do chrámu dýmu
a světel, pod nohama lezla plasto-tráva a paní mi pak
vylila na sukýnku pivo – zlatou zátoku. Pardon. Ale
i tak dobrý.
Do ticha moře zní modlitební hlas hitparády top 7 one
a my víme, že hudba a volume je přítel náš a kamarád.
Zvuky se rozléhají v jeskyni. Máme mokrý nohy a ve
vlasech vítr z kapsy.
Zahrabem ten křehký podklad zatím pod zem. Mechanický kočky nechť ho střeží.
Student Section
http://chodskajunta.cekuj.net/
Studentská sekce
Tvůrčí dvojice Ledárny je zaměřená na performance
v industriálním a veřejném prostoru. Zabývá se tématem
devastace industriálních památek a krajiny.
7.6.2011 19:46:06
www.mariannastranska.cz
Ice Factories
narodni-2011-6.indd 14
7.6.2011 19:45:58
Šimon Kočí (1984) a Marianna Stránská (1986)
Studenti různých českých výtvarných škol připravili
projekty, které zkoumají divadelnost v jejích nejextrémnějších polohách.
Ledárny
Katedra alternativního a loutkového divadla
a Katedra teorie a kritiky DAMU, Praha
narodni-2011-6.indd 13
www.ledarny.cz
Koncepce
každodennosti
Všední život jako téma inscenování mimo tradiční
divadelní prostor. Zkoumání divadelnosti našich
běžných sdílených zážitků a soukromých životů.
Co má být ostatním lidem skryto, a nakolik předvádíme veřejně své nejintimnější chvíle, touhy a přání?
Místa splněných snů.
7.6.2011 19:45:52
www.ledarny.cz
Divadlo
jako zážitek
Jakub Štěpán (1985) a Zuzana Malá (1984)
narodni-2011-6.indd 12
2.6.2011 13:17:09
studenti-2011-6.indd 9
2.6.2011 13:17:11
studenti-2011-6.indd 10
2.6.2011 13:17:12
narodni-2011-6.indd 15
7.6.2011 19:46:10
edice edukačních materiálů pro sociální práci
ZDRAVÍ
UČENÍ SE
EMOČNÍ VÝVOJ A CHOVÁNÍ
výv
ojo
vé
p
STIMULACE A PODNĚTY
VEDENÍ A HRANICE
STABILITA
ta
SAMOSTATNOST
A SEBEOBSLUHA
CITOVÁ VŘELOST
aci
SOCIÁLNÍ PREZENTACE
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ A OCHRANY
ap
dítě
IDENTITA
ZÁKLADNÍ PÉČE
ák
RODINNÉ A SOCIÁLNÍ VZTAHY
vsk
ičo
rod
otř
eb
yd
ítě
te
V Y HOD N OCO VAC Í RÁMEC
rodina a prostředí
RODINNÁ HISTORIE
ŠIRŠÍ
A FUNGOVÁNÍ RODINY
RODINA
BYDLENÍ
ZAMĚSTNÁNÍ
FINANČNÍ
SOCIÁLNÍ
KOMUNITNÍ
SITUACE
ZAČLENĚNÍ RODINY
ZDROJE
Vyhodnocování potřeb dětí
Praktický průvodce
Metodika vyhodnocování
Formuláře zpráv
z vyhodnocování
Pomocné otázky
a oblasti k pozorování
Pomocné nástroje
k vyhodnocování
Příklady vyhodnocování –
kazuistiky
Jindřich Racek
Hana Solařová
Alena Svobodová
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
série propagačního textilu
tiskoviny, inzeráty, velkoplošné tisky,
POS materiály, polepy....
co je to rooibos?
Na
(sodík)
růst svalové tkáně
K
Fe
(draslík)
(železo)
prevence chudokrevnosti
F
(fluor)
zdravé zuby
Minerály
regenerace
co je to redespresso®?
• ručněsbíranýčajrooibos
• 100%přírodněbezkofeinu
• díkypatentovanémunamletí
aupraženíobsahuje5xvíce
antioxidantůnežzelenýčaj
čaj, který hraje
dle pravidel kávy
zdravá neřest, která:
• posilujeimunitnísystém
• uklidňujecentrálnínervovýsystém
• kladněovlivňujezažívání
www.redpresso.cz
• snižujehladinucholesteroluacukruvkrvi
oblíbený drink pro:
bigboard5.indd 1
14. 11. 2013 9:14:32
představujeme...
• děti
• sportovce
• těhotnéakojící
maminky
• všechny,kdochtějí
žítzdravě
ESPRESSO
1. Zkontrolujte, zda je přístroj na
přípravu espressa čistý.
2. Použijte jednoporcové duální sítko
a naplňte jej red espressem®.
3. Redespresso® v horké vodě
nabobtná, proto sítko nepřeplňujte!
4. Nepěchujte.
5. Připravte espresso.
PŘEKAPÁVAČ
1. Zkontrolujte, zda je váš
překapávač čistý.
2. Naplňte zásobník na vodu.
3. Požadované množství redespressa®
vsypte do filtru.
4. Buďte opatrní: red espresso® v horké
vodě nabobtná, proto filtr nepřeplňujte!
5. Nechte překapat.
čaj, který hraje
Každý si najde
dle pravidel kávy
svůj oblíbený drink.
kombinace stylu
a zdravé neřesti
zdrave přirozeně
osvezenií bez kofeinu 100%
FRENCH PRESS
1. Zkontrolujte, zda je french press čistý.
2. Podle požadované síly vsypte redespresso®.
3. Naplňte presovač horkou vodou (voda by měla být těsně
pod bodem varu).
4. Jemně promíchejte.
5. Pro udržení teploty nastavte píst v horní části tak, aby nápoj nestlačoval.
6. Nechte čtyři minuty stát.
7. Poté píst pomalu zatlačte a nápoj se přefiltruje.
co je to redespresso®?
• ručněsbíraný
čajrooibos
přírodní
rooibos
snižuje
cholesterol
red cappucino®
minerály
red cappucino®
fresh red ®
smedovinou
MOKA KÁVOVAR:
co je to redespresso ?
oblíbený drink pro:
zdravá neřest, která:
• ručněsbíraný
čajrooibos
• děti
• posilujeimunitnísystém
• sportovce
• 100%přírodně
bezkofeinu
• těhotnéakojící
maminky
• uklidňujecentrální
nervovýsystém
• díkypatentovanému
namletíaupražení
obsahuje5xvíce
antioxidantůnežzelenýčaj
• všechny,kdochtějí
žítzdravě
®
1. Zkontrolujte, zda je přístroj čistý.
2. Odšroubujte spodní část a naplňte přístroj studenou vodou.
3. Naplňte filtr redespressem®.
4. Redespresso® v horké vodě nabobtná, proto filtr nepřeplňujte!
5. Nepěchujte.
6. Našroubujte horní část.
7. Umístěte na mírný oheň na sporák.
8. Počkejte, až bude red espresso® extrahováno do horní části přístroje.
red dragon®
zdravé
www.twitter.com/redespressoCZ
relax
zlepšuje
zažívání
detox
• díkypatentovanému
namletíaupražení
obsahuje5xvíce
antioxidantůnežzelenýčaj
podporuje
• kladněovlivňuje
zažívání
• sportovce
• těhotnéakojící
maminky
• všechny,kdochtějí
žítzdravě
• snižujehladinu
cholesteroluacukru
vkrvi
fresh red ®
Složení:
jablečnýjuice,
redespresso®
skvělé pro děti
zdravá neřest, která:
• posilujeimunitnísystém
• uklidňujecentrálnínervový
systém
zdravá
neřest
čaj, který hraje
dle pravidel kávy
lahodný nápoj
bez kofeinu a theinu
plný antioxidantů
oblíbený drink pro:
• děti
srdce imunitu
www.facebook.com/redespressoCZ
www.redpresso.cz
stojanek 2014-02-letni1.indd 1
regenerace
• 100%přírodně
bezkofeinu
• kladněovlivňuje
zažívání
• snižujehladinucholesterolu
acukruvkrvi
red cappuccino
®
každý si najde
svůj oblíbený drink
/vhodné i pro sportovce, děti,
těhotné a kojící matky/
red espresso
www.redpresso.cz
www.facebook.com/redespressoCZ
www.redpresso.cz
www.redpresso.cz
www.redpresso.cz
3. 2. 2014 17:09:26
www.twitter.com/redespressoCZ
www.redpresso.cz
www.redpresso.cz
fresh red
®
®
brožury pro operační programy
Nucené větrání
Příprava a výstavba kompostáren
Výstavba komunálních
bioplynových stanic s využitím BRKO
využívajících biologicky rozložitelné odpady
z domácností a údržby městské zeleně
s možností rekuperace odpadního tepla
v objektech pro vzdělávání
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
wwww.opzp.cz, [email protected]
www.opzp.cz, [email protected]
wwww.opzp.cz, [email protected]
Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500
Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500
Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500
Praha / srpen 2009
V]cd`mb
YbYf[Yh]W_œ
n\cXbcWYbŚ
V]cd`mbi
c\āYjfYU_hcfä
XfWYbŚ*
ìdfUjU
cXdUXä
cXdUXm
bYjmÏUXi^ŚWŚ
\m[]Yb]nUW]
ȏ,ghidYĜ
Ȑ,ghidYĜ
ȑȓ¦ȓȓy7
ȑȓ¦ȓȓy7
ìdfUjU
X][Yghźhi
fYU_hcfcjÖgmghœa
Obr. 9: Schéma BPS využívající suché fermentace garážového typu
Suchá fermentace u tzv. garážových bioplynových stanic využívá diskontinuálního procesu, kdy je
materiál nadávkován do paralelních fermentačních železobetonových boxů, následně je uzavřen
a zahříván na provozní teplotu (obvykle cca 40 °C) za současného zkrápění procesní tekutinou
(tzv. perkolátem) pocházející z výluhu z boxů. Ve velmi krátké době dojde ke spotřebování kyslíku v boxu a následně za nepřístupu vzduchu probíhá anaerobní fermentace a produkce bioplynu. Boxů je navrženo obvykle několik vedle sebe (min. 3–­4) a celková produkce bioplynu z
celého zařízení je tak přes nerovnoměrnou produkci z jednotlivých boxů stálá. Bioodpad setrvává
v boxu cca 20–­40 dní, po této době již produkce bioplynu ustává. Následně je materiál vyskladněn
a obvykle dokompostován. Část vyskladněného materiálu je v některých modifikacích technologie
smíchána s novým bioodpadem a opět je vrácena do boxu jako inokulum.
Obr. 8: Schéma BPS využívající 2 stupňovou mokrou fermentaci
15
08-2009-bioplyn-tisk.indd 17
15.12.2009 13:26:07
Pomocí teplosměnných ploch dochází k výměně tepla mezi ohřátým odpadním vzduchem
a chladným čerstvým vzduchem. Ke směšování vzduchů ve výměníku nedochází, čímž je zaručena hygienická nezávadnost přiváděného vzduchu (viz obr. 14). Rekuperační výměníky dosahují účinnosti 40–90 % a neumožňují zpětný zisk vlhkosti. Výjimkou jsou speciální rekuperační
výměníky se zpětným ziskem tepla a vlhkosti, které se však používají jen u menších jednotek.
Nejvíce rozšířené jsou křížové deskové výměníky, v současné době je však nahrazují účinnější
protiproudé výměníky s větší teplosměnnou plochou. Velké centrální jednotky nejčastěji využívají křížových výměníků vyrobených zejména z plastu nebo hliníku. Rozdělení typů rekuperačních
výměníků je patrné z obrázku 14.
Obr. 14: Princip rekuperace odpadního vzduchu. V nejkvalitnějších rekuperačních výměnících lze získat až
90 % energie odpadního vzduchu zpět (Atrea).
•
V rámci zkušebního provozu stanice se projevovaly zejména problémy se zabezpečením drcení
suroviny na velikost částic 12 mm a se zpracováním separovaného BRKO od obyvatel, a to s ohledem na jeho složení a obsah nežádoucích příměsí.
Provozní problémy se postupně řeší a v roce 2009 se předpokládá dosažení projektované kapacity
zařízení.
35
15.12.2009 13:26:08
08-2009-bioplyn-tisk.indd 37
15.12.2009 13:26:09
Teplotu vnitřního prostředí uživatelé vnímají jako celek, současně teplotu vnitřního vzduchu
i sálavou složku vnitřních povrchů teploty (střední radiační teplotu). Průměr těchto teplot se
nazývá operativní teplota. Teplota vnitřních povrchů (stěn, oken) závisí na součiniteli prostupu
tepla U, a například přidáním izolace je možné dosáhnout vyšších vnitřních povrchových teplot
(viz obr. 1). Při větších rozdílech mezi radiační teplotou povrchů a teplotou vzduchu dochází
k teplotní asymetrii a lokálnímu tepelnému diskomfortu. Pro pobyt v místnosti optimální teplota
vzduchu leží mezi 19–23 °C a střední povrchová teplota v rozmezí 20–25 °C, jak naznačuje
obrázek 2.
Dosažení tepelného komfortu ovlivňuje více faktorů:
ȑȎ
Obr. 1: Vliv součinitele U na vnitřní povrchovou teplotu. Diagram platí pro vnitřní teplotu vzduchu 20 °C.
k=
tR je střední radiační teplota povrchů,
tA je teplota vzduchu.
tA = -10 °C
ȏȗ ȐȎ
Ȑȑ Ȑȓ
ȑȎ
21,0
Doporučené hodnoty operativní teploty pro školní třídy a učebny jsou dle normy ČSN EN
15251:2007 definovány v tabulce. Hodnoty jsou udávány při relativní vlhkosti vzduchu 50 %.
Vnitřní povrchová teplota (°C)
20,0
Princip/nákres
Profil proudění
Typ výměníku
Křížový
deskový výměník
Protiproudý
deskový výměník
Protiproudý
kanálový výměník
Účinnost
50–70 %
70–80 %
85–90 %
19,0
Operativní teplota tO [°C]
17,0
15,0
14,0
Kategorie
Školské zařízení –
třídy, učebny
Sezení ~ 1,2 met*
I
<6
21
25
II
< 10
20
26
13,0
Školky
Stání/chůze
~ 1,2 met*
12,0
11,0
10,0
–20
–10
U=0,10 W/m2K
U=0,25 W/m2K
U=0,5 W/m2K
U=1 W/m2K
U=2 W/m2K
27
27.1.2010 13:12:02
Typ budovy/prostoru
PPD [%]
16,0
0
10
< 15
19
Maximum pro letní
období ~ 0,5 clo
27
I
<6
19,5
24,5
II
< 10
17,5
25,5
III
< 15
16,5
26
18. 4. 2008
18. 6. 2008
18. 2. 2008
18. 8. 2007
18. 12. 2007
18. 4. 2007
18. 6. 2007
ȒȎ
ȑȎ
ȐȎ
^Yûhődc\cX`Ś
bYdāŚ^YabőgiW\c
ȏȒ
ȏȔ
ȏȖ
ȐȎ
ȐȐ
ȐȒ
ȐȔ
ȐȖ
teplota vnitřního vzduchu (°C)
ȏȎȎ
ȖȎ
ȐȖy7
ȔȎ
ȒȎ
Ȑȑy7
ȐȎ
ȏȖy7
Ȏ
ȐȎ
ȑȎ
ȒȎ
ȓȎ
ȔȎ
ȕȎ
ȑȎ
Ȑȓ
ȐȎ
ȏȓ
ȏȎ
ȓ
Ȑ*ȓ
ȏ
Obr. 4: Vliv vlhkosti
a teploty na spokojenost
uživatelů (Rechnagel
et al. 2007/2008)
7
08-2009-vetrani-5.indd 13
18.11.2009 13:49:30
23
08-2009-vetrani-5.indd 25
Monitorováním vnitřního mikroklimatu ve školách a na pracovištích se zabývá několik domácích a množství zahraničních studií, některé současně pojednávají o efektu zhoršené kvality vnitřního prostředí na zdraví a výkonnost studentů.
teplota, pro kterou předpis uvádí pro chladné období roku požadované rozmezí 22 ± 2 °C
relativní vlhkost, s požadovanou hodnotou pro chladné období minimálně 30 %,
výměna vzduchu, indikovatelné hodnotami proudění vzduchu a hmotnostními
koncentracemi CO2,
• expozice vůči aerosolovým částicím.
Měření potvrdilo, že vytipované parametry představují ve vnitřním prostředí problém, a to ať
už se jedná o aerosolové částice, nebo mikroklimatické faktory včetně požadavků na výměnu
vzduchu indikovanou měřenými hmotnostními koncentracemi oxidu uhličitého.
Výsledky jsou následovné:
•
doporučené hodnoty vlhkosti (30–65 %) nebyly dodrženy ve 22 % učeben, přičemž nejnižší hodnota byla 17,4 %,
doporučené rozmezí teploty (20–24 °C) nebylo dodrženo ve 36 % učeben, ve všech
případech se jednalo o teplotu vyšší, než je doporučená hodnota, nejvyšší naměřená
teplota v učebně byla 30,0 °C,
nejvyšší doporučená hodnota koncentrace oxidu uhličitého (0,12–0,15 % objemu) byla
překročena ve 48 učebnách (34,3 %), ve kterých tak jednoznačně nebyly splněny požadavky na výměnu vzduchu, maximální naměřená hodnota byla 0,298 %,
limit (150 μg/m3/hod), stanovený vyhláškou MZ ČR č. 6/2003 Sb., pro aerosolové částice
frakce PM10 byl překročen v 65 učebnách (46,1 %), zjištěný aritmetický průměr byl 155
μg/m3 a maximální naměřená hmotnostní koncentrace byla 558 μg/m3.
•
•
Obr. 7: Rozpětí hodnot koncentrací oxidu uhličitého v měřených školách (SZÚ, Praha)
Ȏ
ȖȎ relativní vlhkost
vzduchu (%)
Ȏ*ȑȓ
Ȏ*ȑȎ
Ȏ*Ȑȓ
Ȏ*ȐȎ
Ȏ*ȏȓ
Ȏ*ȏȎ
Ȏ*Ȏȓ
Ȏ*ȎȎ
jYb_cjbŚ
jnXiW\
c'
6,'
27.1.2010 13:11:58
Ö&
g_
ŧY
6fb
Ö&
jg_
cfU
ca
>]\
16
08-2009-vetrani-5.indd 18
&?
<,
Ö&
W_
XY
\fU
jY
`c
?fź
@]V
YfY
_Ö
Yng
cg`
jg_
cfU
@]V
Ö&
W_
YfY
A
'
'
'
_'
U'
ź'
@'
Y`'
\U
`Śb
YĜ
]WY
]b
b`Uj
ûhź
cj
D`n
iV
DfU &?c
Ufj
>]\
ghŚ
@]h
:fm
fX
Ö
Ö&
&?
Ö&
U&
Ö&
&â
DU
g_
Yg_
W_
_Ö
ŧ]b
YĜ
Ö&
bg_
cŧ
ci
YW
gc
]W_
D`n
N`Ś
YX
a
Jm
âgh
`c
iV
Ghā
fX
DU
W'
?,'
,'
,J
_Ö
Ufg
cj
f`
?U
C
cXdUXbŚ
jnXiW\
jÖaőbŚ_
hYd`U
dā]jźXőbÖjnXiW\
Xc\āYj
cXhU\cjUbÖjnXiW\
jYbh]`źhcfm
Zhodnocení centrálního systému
Transport vzduchu / rozvody vzduchu
Užívání a náročnost regulace
dobře umístitelné nasávaní vzduchu
není nutné upevnění do fasády, v závěrečné fázi
jsou nevyhnutelné vyústky a odtahové ventily
bezproblémová ochrana před povětrnostními
vlivy (nasávací potrubí)
zvuková izolace je jednoduše realizovatelná
jednoduché napojení na vzduchový nebo
kapalinový zemní výměník tepla, úspory
energie v zimě, snížení teploty v létě
chodba a navazující plochy jsou automaticky
větrány současně, pokud je vzduch ze tříd
odtahován přes ně
centrální řídicí jednotka je jednoduše
ovladatelná
je možné napojení na ohlašovač požárů,
příp. kouřový senzor
nízké náklady na zapojení energetického
managementu
+
-
XcdcfiŧYbŚ
Ţ,
c
>]\
27.1.2010 13:12:00
Obr. 9: Schematický nákres funkce centrálního systému větrání
(www.energiesparschule.de, Haus der Zukunft)
2.3.6 Současný stav vnitřního mikroklimatu
ve školách a vzdělávacích zařízeních
•
11
27.1.2010 13:11:58
08-2009-kompost-9.indd 7
použitím větracích jednotek se zpětným ziskem vlhkosti,
použitím aktivních zvlhčovačů vzduchu,
umístěním pokojových rostlin do tříd.
8
08-2009-vetrani-5.indd 10
Možnost variability koncepce směřuje k semicentrálnímu řešení – je tedy možné použít decentrální jednotku pro více místností, a případně sdružit výfuk nebo sání vzduchu z venkovního
prostoru pro více jednotek. Rozvody vzduchu mohou být přímo v jednotce, nebo vedeny místností.
2
5
cXhU\cjUbÖjnXiW\
Princip: Čerstvý vzduch je nasáván na vhodném místě, nejčastěji z fasády, do decentrální
větrací jednotky, která může být uvnitř, nebo vně větrané místnosti. V jednotce vzduch prochází
výměníkem, kde je ohříván, případně i zvlhčen od ohřátého odpadního vzduchu. Doplňkově je
možné vzduch ohřát nebo ochladit, případně i zvlhčit. Takto upravený vzduch je distribuován do
místnosti, kterou provětrává. Odpadní vzduch je odsáván zpět do větrací jednotky a ochlazen
(příp. odvlhčen), po průchodu výměníkem ZZT vyfukován ven. Sanitární prostory jsou větrané
samostatnými větracími jednotkami.
•
•
•
vzduchotěsná obálka budovy,
dimenzování větracího objemu podle skutečné potřeby (např. počet žáků, měření kvality
vzduchu).
Možnosti zvýšení nízké relativní vlhkosti vzduchu:
•
•
•
27.1.2010 13:11:58
ȓȎ
•
•
Vnější teplota vzduchu (°C)
6
dā]jźXőbÖjnXiW\
jYbh]`źhcfm
Decentrální koncepce větrání
Jednou z posledních studií v ČR je Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí
a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) zpracovaná Státním zdravotnickým ústavem
v Praze. Měření probíhalo ve 14 vybraných školách (z každého kraje ČR 1 škola), v každé škole
v deseti učebnách. Dohromady bylo prověřeno 141 učeben na dodržování hodnot mikroklimatických parametrů, a to především:
Doporučení pro zajištění dostatečné vlhkosti vzduchu:
* met – produkce metabolického tepla, viz tab. 5.
20
7
08-2009-vetrani-5.indd 9
III
Minimum pro otopné
období (zima) ~ 1,2 clo
3
jÖaőbŚ_
hYd`U
Přirozeně větrané školy v ČR
dc\cX`Ś
Nuceným větráním, které neřeší úpravy vzduchu z hlediska vlhkosti, může docházet k snižování
relativní vlhkosti vzduchu až pod doporučené hodnoty. Je to dané samotnou podstatou věci, kdy
při hygienicky potřebné výměně vzduchu musí zákonitě docházet ke snížení relativní vlhkosti
(kvůli nižšímu obsahu vlhkosti ve vzduchu při nižších teplotách vzduchu). V přirozeně větraných
učebnách je relativní vlhkost vzduchu podle měření ve školách v průměru na přijatelných hodnotách (v některých případech nízká kvůli velmi netěsné obálce budovy). Přijatelné hodnoty jsou
však dosahovány na úkor nedostatečné výměny vzduchu v místnostech.
Tab. 3: Doporučené hodnoty operativní teploty (ČSN EN 15251:2007)
18,0
Obr. 3: Diagram s vyznačeným polem
pohodlí v závislosti na teplotě a vlhkosti
(Heinz Gabernig, Energie- und
Klimatechnik, Ausgabe 1995)
bYdāŚ^Yabőj`\_c
ȕȎ
ȔȎ
Ȏ
ȏȐ
2K
2K
2K
/m /m /m
W W
W
0,5 = 1,0 1,5
k
k=
ȏȓ
ȗȎ
ȖȎ
ȏȎ
Teplota vnitřního vzduchu tA
15.12.2009 13:26:09
ȏȎȎ
ȏȗ
ȏȔ
ȏȓ
1
jYbh]`źhcfm
Xc\āYj
jYb_cjbŚ cXdUXbŚ
jnXiW\ jnXiW\
5
y7
ȏȎ
y7 ȏȎ
4
8
Spokojenost s relativní vlhkostí souvisí do značné míry s teplotou vnitřního prostředí. Při
měnící se teplotě a vlhkosti se mění i schopnost respirace vzduchu. Obecně uživatelé lépe přijímají menší vlhkost vzduchu zejména v letním období, jak je patrné z obr. 3.
tO = (tR + tA) / 2, kde
tc = 21 °C
Obr. 11: Schematický nákres funkce semicentrálního systému větrání (www.energiesparschule.de, Haus
der Zukunft)
Klasickou technologií kompostování je kompostování v tzv. pásových hromadách.
Bioodpady jsou po nadrcení formovány obvykle pomocí čelního nakladače do podélné
hromady, která je následně aerována pomocí překopávače. Výhodou jsou relativně nízké
provozní i investiční náklady, jednoduchost procesu při dodržení základních pravidel kompostování a i přes extenzivní způsob provedení dobrý hygienizační účinek. Současná legislativa ČR umožňuje takto kompostovat pouze odpady rostlinného původu bez obsahu živočišné
složky, ačkoli v zahraničí (Rakousko, Německo, Švédsko, Velká Británie) je umožněno na otevřených pásových hromadách zpracovávat také bioodpady z domácností s obsahem živočišné
složky ( jejíž obsah je v praxi celkem zanedbatelný). Investiční náklady se obvykle pohybují
od 1 000 do 3 500 tis. Kč na 1 tunu instalované kapacity zařízení za rok.
Na obr. 1 je schéma kompostárny, která využívá ke zpracování BRO technologii kompostování
v pásových hromadách na volné vodohospodářsky zabezpečené ploše.
Přivezené BRO jsou po zvážení na mostové váze (1) složeny na zabezpečené ploše (2),
v případě potřeby je provedena jemná dezintegrace drtičem či štěpkovačem a zpracovávané
suroviny jsou podle předem určené surovinové skladby založeny pomocí čelního nakladače
do pásové hromady (3).
Překopávání kompostu je zabezpečeno samojízdným překopávačem (4). Během kompostovacího procesu jsou pásové hromady přikryty kompostovací plachtou (5) a v předepsaných
intervalech je měřena teplota kompostu (6).
Hotový kompost je expedován buďto v hrubém stavu (8) – neprosátý a nebo je dále finalizován (prosévání, balení, přidávání dalších příměsí apod.).
Neopomenutelnou součástí kompostárny s vodohospodářsky zabezpečenou plochou je vodní
jímka (7), ze které je podle potřeby využívána voda na zavlažování zpracovávaných BRO.
směr
převládajících
větrů
27.1.2010 13:11:57
Obr. 1: Stálá kompostárna na volné, zabezpečené ploše (Kollárová, Plíva, 2008)
2.3.3 Relativní vlhkost vzduchu
Operativní teplotu tO lze vypočítat ze vzorce:
Ȑȏ
ȐȎ
2.3.1 Kompostování v pásových hromadách na volné ploše
34
dc`Y_caZcfhi
Ȑȓ
Kvalita BRKO na sídlištích je obecně velmi nízká, slabý je i zájem obyvatel o třídění
a tomu odpovídá velmi nízká výtěžnost. V bioodpadu je podíl nežádoucích příměsí,
včetně klasického komunálního odpadu, což brání využití v bioplynové stanici.
Kvalita BRKO v rodinných domcích je podstatně lepší, vysoký je i zájem obyvatel.
Bioodpad je však pro účely zpracování v bioplynové stanici negativně ovlivněn
především podílem dřevní hmoty o velikosti, kterou není možné zpracovat, a také
podílem inertního materiálu pocházejícího z kořenových balů rostlin apod.
Podíl nežádoucích příměsí, jako je plast apod., je poměrně nízký.
Výtěžnost sběru bioodpadu je u rodinných domků 225 kg/osobu a rok, což je ve
srovnání s uváděnými výtěžnostmi z Rakouska či Německa 60 –­ 120 kg/osobu/rok
vysoká hodnota. V zahraničí jsou však v uvedeném průměru zahrnuty i výsledky sběru
na sídlištích. Pokud toto zahrneme, činí průměrná výtěžnost cca 70 kg/osobu/rok, což
mírně překonává zahraniční zkušenosti. Lze předpokládat, že se bude do budoucna
výtěžnost zvyšovat s ohledem na rostoucí povědomí občanů, a to zejména na sídlištích.
Nosnou je však produkce především v rodinných domcích.
08-2009-bioplyn-tisk.indd 36
Obr. 2: Vliv povrchové teploty a teploty vzduchu na pohodlí (Recknagel 01/02)
y7
jghidhYd`œ\ccXdUXbŚ\cjnXiW\i
)ɂɂy7
•
ȓ$cghUhbŚcXdUXm
Ȑȑ
jghidW\`UXbœ\cŧYfghjœ\cjnXiW\i
¦ɁɅy7
•
Ȗ$gYbźÏYUhfUjbŚ\achm
ȕȒ$_U`nŢCJ
• místnost – teplota a tvar okolních povrchů, osvětlení,
• člověk – oděv, stupeň tělesné činnosti, délka pobytu,
• vzduch – teplota a vlhkost vzduchu, rychlost proudění vzduchu.
Tepelný komfort vyjadřuje spokojenost uživatele s tepelným prostředím. Nespokojenost může
být způsobena celkovým diskomfortem pocitu chladu či tepla na tělo (vyjadřuje se předpovědí
procentuálního podílu nespokojených – PPD), nebo diskomfortem lokálním, tedy nežádoucím
ochlazováním (oteplováním) části těla. Kvalitně izolovaná obálka budovy bez netěsností vede
k vyrovnanějším vnitřním teplotám a obecně je lépe přijímána. Také systém nuceného větrání
zabezpečuje rovnoměrnější rozvrstvení teplot, když například u větrání okny není splněn základní
hygienický předpoklad normy, a to, že teplotní rozdíl je < 3 °C mezi hlavou ve výši 1,1 m a kotníky
ve výši 0,1 m. Jakmile je vnější teplota nižší než 15 °C, při větrání okny dochází k ochlazení
spodních vrstev vzduchu při zemi a rozdíl je zpravidla vyšší než 3 °C. U rekonstrukcí tedy nelze
podceňovat komplexnost řešení a je vhodné dosáhnout co nejlepšího standardu, je-li to možné,
ideálně pasivního standardu, což současně zajistí i vysokou kvalitu vnitřního prostředí.
Obr. 15: Rozdělení rekuperačních výměníků dle typu a účinnosti (Paul-Wärmeruckgewinnung)
08-2009-vetrani-5.indd 29
Kvalita separovaného bioodpadu je pro přímé zpracování v bioplynové stanici zatím určitým
problémem, z hlediska zjištěných skutečností z dosavadního průběhu sběru BRKO lze konstatovat následující závěry:
Obr. 12: Surovinová skladba BPS Vysoké Mýto v rámci zkušebního provozu
Kvůli individuálním rozdílům je však obecně nemožné specifikovat tepelné prostředí, které uspokojí každého. Vždy bude určitý podíl nespokojených (přibližně 5 %). Každý člověk vnímá tepelný
komfort individuálně a na některé vlivy může být člověk citlivější. Vytvořením příznivých vnitřních podmínek však lze radikálně snížit procento nespokojených a zvýšit tím i efektivitu práce
a výkonnost uživatelů.
jÖghidc\āźhœ\cŧYfghjœ\cjnXiW\i
)ɁɈ*Ʌy7
Podíl zpracovaných bioodpadů je v rámci zkušebního provozu stanice v roce patrný z následujícího grafu:
DcXŚ`mndfUWcjUbÖW\cXdUXä.
2.3.1 Tepelný komfort
Rekuperační systémy
jÖghidcW\`UnYbœ\ccXdUXbŚ\cjnXiW\i
¦ɁɁ*Ƀy7
Celkem bylo tedy v období 4/2006 –­ 8/2008 sebráno ve městě Vysoké Mýto 310,34 t bioodpadu za rok.
18
08-2009-bioplyn-tisk.indd 20
Obr. 11: Graf výtěžnosti separovaného sběru BRKO Vysoké Mýto
Součástí stavby je rovněž zastřešený silážní žlab, mostová váha, komunikace a zpevněné plochy,
oplocení a havarijní fléra pro likvidaci přebytečného bioplynu.
ȏȑ$cXdUXbŚ`Ubc`]b
Nevýhodami jsou především nižší účinnost rozkladu oproti mokré technologii, nutnost otevřené
manipulace s bioodpadem při naskladnění a vyskladnění, výkyvy produkce bioplynu v startovní fázi
procesu a komplikovanější náběh technologie. Zařízení není příliš vhodné pro bioodpady vyžadující hygienizaci (např. kuchyňský odpad, jateční odpad) a pro materiály kapalné konzistence.
jÖghidm
18. 10. 2007
Y`Y_hf]W_źYbYf[]Y
Výhodou suché fermentace je především možnost pracovat se značně heterogenní vstupní hmotou
obsahující např. příměsi nehomogenního materiálu, hlínu, cizorodé předměty apod. Materiál ze
separovaného sběru BRKO není třeba před zpracováním v některých aplikacích vůbec upravovat
(doporučuje se však hrubé drcení). Dalšími výhodami je nízká vlastní spotřeba elektrické energie,
možnost diskontinuálního provozu (např. v návaznosti na svozy BRKO) a nižší nároky na obsluhu.
dfcXi_hmX`YìdfUjm
aŚW\źbŚ
dāŚ^YacXdUXä
_c[YbYfUŧbŚ
^YXbch_U
Další metodou suché fermentace je např. zpracování v ležatých válcových reaktorech s pístovým
tokem, jako bylo popsáno např. v projektu Passau apod.
hYd`c
X][Yghźh^U_c\bc^]jc
\m[]Yb]nUWY
ȕȎy7
hYd`c
d`mbc^Ya
Průměrná povrchová teplota tR
cXdUXm
jmÏUXi^ŚWŚ
\m[]Yb]nUW]
Y`Y_hf]W_źYbYf[]Y
Fermentace je prováděna ve fermentoru o objemu 1000 m3 a v sériově zapojené vyhnívací nádrži
o objemu 1000 m3, z toho cca 400 m3 tvoří plynová část. Bioplyn je spalován v osazených kogeneračních jednotkách o el. výkonu 2 x 160 kW. Výstup bioplynové stanice je zpracován na odstředivce,
kde se odděluje pevný digestát a kapalná fáze (fugát). Pevný digestát je dopravníkem odváděn do
zastřešeného přístřešku pro kontejner. Fugát je přepouštěn do skladovací nádrže k následnému
využití jako hnojiva, resp. byl čištěn v ČOV. Pevný digestát je odvážen ke zpracování do kompostárny.
08-2009-vetrani-5.indd 1
koncentrace μg/m3
Pro eliminaci možných negativních vlivů technologie (především zápach digestátu na výstupu) je
často využíváno vícestupňových systémů se sériově řazenými fermentory a dofermentory (dohnívacími nádržemi). Schéma technologie je uvedeno v následujícím obrázku.
ZYfaYbhUŧbŚVclm
Výtěžnost separovaného sběru BRKO
pociťovaná kvalita vzduchu
v decipolech
• Velikost reaktorů a jejich účinnost (záleží na míchání)
• Zatížení reaktorů vnosem organické hmoty
• Koncentrace amoniakálního dusíku v reaktorech
aYn]g_`UX
8
7
6
5
4
3
2
1
0
18. 8. 2006
Stanice se skládá z hlavní provozní budovy, ve které se nachází dvojice příjmových objektů. První
oddělený příjmový objekt slouží k příjmu, drcení a hygienizaci odpadů v souladu s nařízením EP
č. 1774/2002 a je vybaven podzemní jímkou o objemu 25 m3, dvojicí drtičů a pasterizační jednotkou s kapacitou 30 m3 za den. Vnitřní prostor místnosti je odsáván na biofiltr. Ve vedlejší místnosti
se nachází příjem ostatních surovin s podzemní jímkou o objemu 45 m3 s řezacím čerpadlem.
Místnost je rovněž ventilována na společný biofiltr. V patrové části budovy leží administrativní
zázemí stanice.
Popis technologie
Mokrá fermentace je nejběžnější metodou anaerobního zpracování bioodpadů i BRKO,
přičemž materiál je výsledně zpracováván jako kapalina průměrnou sušinou v reaktorech do cca
12 % tak, aby byl čerpatelný. Počet instalací v Evropě je v tisících kusů. Jedná se o kontinuální
biologický proces provozovaný ve velkých vzduchotěsných míchaných nádobách –­ fermentorech,
tyto mohou být ležaté, svislé, případně v kombinaci. Do těchto nádob je prakticky kontinuálně
dávkován substrát. Ve fermentorech je udržována stálá teplota 35 °C při mezofilních podmínkách,
nebo 55 °C při termofilních podmínkách. Termofilní proces je charakterizován hlubším rozkladem
organické hmoty, vyšší produkcí bioplynu, avšak i nižší stabilitou procesu. Vzhledem k tomu, že se
jedná o proces pracující s určitým ustáleným stavem, je nutné dodržovat základní provozní parametry, z nichž některé je nutno sledovat již při návrhu technologie:
V návaznosti na podporu v rámci integrovaného systému pro nakládání s BRO bylo v pilotním
pokusu pokračováno i nadále a celý systém následně přešel do běžné provozní fáze. Ke konci
roku 2007 bylo ve městě umístěno 107 ks sběrných nádob compostainerů na sídlištích a 272
ks u rodinných domků, kde se systém vcelku osvědčil. Celkový přehled o výtěžnosti systému
sběru BRKO za celé období je patrný z následujícího grafu.
18. 2. 2007
Technologie suché fermentace se rozvíjí v západní Evropě teprve v několika posledních letech,
a to především z důvodů výrazně nižší energetické náročnosti provozu, menší citlivosti na kvalitu
vstupů a nižších bilancí s manipulovaným materiálem. Celkový počet instalací se však počítá na
max. první desítky. Technologie pracuje se vstupními materiály bez větší potřeby ředící kapaliny
s pracovní sušinou pohybující se v reaktorech v množství kolem 30 %.
18. 6. 2006
Mokrá anaerobní fermentace
Fermentační stanice Vysoké Mýto byla vybudována v období roku 2007–­2008 generálním dodavatelem stavby VCES, a.s. Zkušební provoz stavby probíhal od prosince 2007 do srpna 2008. Stanice
je určena pro zpracování široké škály bioodpadů charakterů kalů z ČOV, jatečních odpadů, odpadů z kuchyní a jídelen, travních a zemědělských odpadů a separovaného bioodpadu od obyvatel.
Množství zpracovaných bioodpadů je projektem stanoveno na 4 650 t za rok.
Popis technologie
18. 12. 2006
Suchá fermentace
Technologie anaerobní fermentace využitelné pro zpracování bioodpadů včetně BRKO lze rozdělit do 2 základních typů, a to na technologii mokré anaerobní fermentace prováděnou v různých
typech míchaných reaktorů a suché anaerobní fermentace prováděnou v boxech či ležatých reaktorech. Mokrá fermentace je nejčastějším způsobem zpracování bioodpadů, v posledních letech se
však v západní Evropě rozšiřují systémy suché fermentace, případně kombinace obou technologií.
Praha, leden 2010
www.sfzp.cz, www.mzp.cz
18.11.2009 13:49:27
18. 4. 2006
c) Přehled technologií
08-2009-kompost-9.indd 1
18. 10. 2006
15.12.2009 13:25:58
relativní vlhkost vzduchu (%)
08-2009-bioplyn-tisk.indd 1
Praha / srpen 2009
www.sfzp.cz, www.mzp.cz
relativní vlhkost vzduchu (%)
www.sfzp.cz, www.mzp.cz
vysoké stavební náklady (potřeba dodatečného
prostoru pro centrální jednotku a rozvody)
rozvětvené rozvody vzduchu, tlakové rozdíly
v rozvodech, nákladné plánování a zaregulování
vyšší potřeba plochy na systém rozvodů,
především při větších objemech vzduchu
složitější rozdělení vzduchu při rekonstrukcích
vyšší požadavky na protipožární ochranu při
přechodech vícero požárními úseky
+
-
nákladné a pracné zaregulování místností, značně omezená možnost individuální
regulace v jednotlivých místnostech; možnost
zregulování zón na základě kaskádového
průběhu vzduchu (přímé větrání místností,
odtah větrací mřížkou přes dveře v sanitárních prostorech); individuální regulace pro
jednotlivé oblasti je za zvýšených nákladů
dnes již možná
nižší akceptovatelnost systému, jelikož uživatel nemůže ovlivnit nastavení systému (např.
vypnout jednotku a větrat okny)
při rozšíření nebo změně rozvodů je potřeba
znovu zaregulovat systém
20
27.1.2010 13:11:59
08-2009-vetrani-5.indd 22
27.1.2010 13:11:59
tiskoviny pro zaměstnanecké aktivity
Pozvánka
„Pro tu myšlenku doslova planu.
Bože, to nemáme žádné nehořlavé přirovnání?“
Jan Hus
Přijměte srdečné pozvání do divadla
Finanční a investiční skupina KKCG Vás srdečně zve
na hru „České nebe“ v hlavní roli se Zdeňkem Svěrákem.
Představení se koná 22. října 2009 v 19 hodin
v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, Štítného 5, Praha 3.
Prostory divadla budou zpřístupněny od 18:15 hodin.
Pozvánka platí pro 2 osoby a je nepřenosná.
„České
nebe”
Těšíme se na setkání s Vámi.
Prosíme o potvrzení účasti do 9. října 2009 u Dagmar Adamcové
na tel. 225 010 256 nebo e-mailu [email protected]
Poté Vám budou zaslány vstupenky.
Pozvánka
Pozvánka
Přijměte srdečné pozvání
Přijměte srdečné pozvání
na vánoční přípitek,
na vánoční přípitek,
který se uskuteční dne
který se uskuteční dne
14. prosince v 16:30 hod
14. prosince v 16:30 hod
v restauraci Vinohradská 230.
v restauraci Vinohradská 230.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Těšíme se na setkání s Vámi.
s chutà na ten
is!
KKCG tenis tour
2009 Prostějov
Co:
Kde:
Přijměte srdečné pozvání na vánoční přípitek,
tenisový turnaj ve čtyhře
Tenisový areál PROSTĚJOV
(www.tennis-club.cz)
22. a 23. srpna 2009
antuka
na vysoké úrovni (šatny apod.)
Kdy:
Povrch:
Zázemí:
Pozvánka
který se uskuteční dne 14. prosince v 16:30 hod
v restauraci Vinohradská 230.
Pozvánka
Přijeďte si s chutí zahrát tenis
a srovnat síly se svými kolegy
Těšíme se na setkání s Vámi.
Sobota 22. srpna 2009
Program pro hráče:
Program pro děti:
10:00
10:30
18:00
19:00
19:30
11:00-18:00
zábavný program
11:00
tenisová školička
Poznámka: program je připraven pro děti starší 3 let.
akreditace a losování do skupin
zahájení tenisového turnaje
ukončení turnaje
slavnostní vyhodnocení turnaje
večerní program
Program pro dámy a nehráče:
11:00-18:00
13:00
19:30
relaxační program
tenisová školička
večerní program
Neděle 23. srpna 2009
7:00-10:00
9:00
12:00
snídaně
individuální program
tenis
relaxace
oběd a odjezd
Další organizační informace:
- občerstvení k dispozici po celý sportovní den
- hotel nabízí i zázemí pro kojence (postýlky apod.)
- určitě si sebou nezapomeňte vzít sportovní oblečení. I pokud se do turnaje nezapojíte, hotel nabízí další
možnosti sportovního vyžití
Těšíme se na setkání s Vámi
Prosíme, zaregistrujte své hráče do 23.7. 2009 u Dagmar Adamcové na tel. 225 010 256 nebo e-mailu [email protected]
Svou účast potvrďte Dájině Adamcové do 27. listopadu 2009
na e-mail: [email protected] nebo tel. 225 010 256
firemní noviny
tiskové materiály, inzerce, výstavní panely....
výroční zprávy, zaměstnanecké tiskoviny
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 – ANNUAL REPORT 2003
VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE
Rok
Běžné období (2003)
Minulé období (2002)
1 917 946
1 736 248
0
210 000
Aktiva celkem
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Pohledávky
SELECTED FINANCIAL FIGURES
Year
Current period (2003)
Previous period (2002)
1 917 946
1 736 248
Total assets
Receivables from subscribed registered capital
210 000
1 394 567
1 023 191
1 394 567
1 023 191
Základní kapitál
141 000
351 000
Registered capital
141 000
351 000
Vlastní kapitál
214 943
371 788
Equity
214 943
371 788
Výkony
113 024
98 439
Revenues from services
113 024
98 439
53 155
6 832
53 155
6 832
Hospodářský výsledek za účetní období
Komentář
k hospodářskému
výsledku
Komentář
k délce účetního období
2001-2002
Společnost ATLANTIK FT dosáhla za
dané účetní období zisku po zdanění ve
výši 53,155 mil. Kč. Kladný hospodářský
výsledek ovlivnily hlavně výnosy z operací s cennými papíry, a to konkrétně
výnosy z obchodování s akciemi a výnosy z REPO operací (úvěrových
operací realizovaných na základě
zástavy cenných papírů). Nemalou
měrou se na tvorbě zisku dále podílely
výnosy z provizí za klientské obchody,
výnosy z poradenských mandátů a dále
z úspěšného prodeje akcií ovládané společnosti ČSAD České Budějovice, a.s.
V letech 2001 a 2002 ATLANTIK
finanční trhy, a.s. pracoval s dvouletým
účetním obdobím.
Komentář
k základnímu
kapitálu
V roce 2001 rozhodl jediný akcionář
o navýšení základního kapitálu společnosti ATLANTIK FT z 51 mil. Kč
na 351 mil. Kč. Následně došlo ke splacení 30% emisního kursu upsaných
akcií, což představovalo 90 mil. Kč.
V důsledku změny obchodní strategie
se v roce 2003 od dalšího splacení
upustilo a došlo ke snížení základního
kapitálu společnosti o nesplacený
emisní kurs. Současný základní kapitál
společnosti je 141 mil. Kč.
Což bylo způsobeno tím, že společnost
ATLANTIK finanční trhy, a.s. fúzovala
k 1.1.2001 (rozhodné datum) s dceřinou
společností Atlantik Corporate Finance
a.s. Vzhledem k tomu, že zápis do
obchodního rejstříku byl Městským
soudem v Praze proveden až 4. 2. 2002
uplatnilo se na společnost ustanovení
§ 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. "…V případech
přeměn společností nebo družstev s výjimkou
změny právní formy účetní období začíná
rozhodným dnem podle zvláštního právního
předpisu a končí posledním dnem
účetního období, ve kterém byl proveden
zápis uvedených skutečností do obchodního
rejstříku, jde-li o nástupnickou účetní
jednotku." Účetní období společnosti
tedy začalo 1. 1. 2001, neskončilo však
k 31. 12. 2001, ale vzhledem k výše uvedenému až 31. 12. 2002. ATLANTIK
FT tudíž nesestavoval výroční zprávu za
rok 2001, ale pouze zatímní závěrku
k 31. 12. 2001. Ta měla stejné náležitosti
jako výroční zpráva a byla ověřena
auditorem.
Receivables
0
Net profit for the accounting period
Commentary
on the Financial Results
Commentary
on Registered Capital
ATLANTIK FT achieved a net profit of
53.155 mn CZK in the current
accounting period. This positive
financial result was influenced mainly
by revenues from securities operations,
namely revenues from equities trading
and from repurchase and resale
commitments (loan operations realized
with securities as collateral). Revenues
from fees for client trades, revenues
from consultancy mandates and from
the successful sale of the shares of the
controlled company ČSAD České
Budějovice, a.s. also made a considerable
contribution to the net profit.
In 2001 the sole shareholder decided to
increase the registered capital of
ATLANTIK FT from 51 mn CZK to
351 mn CZK. The decision was
followed by the payment of 30% of the
issue price of the subscribed shares,
which amounted to 90 mn CZK. Due to
a change in business strategy, further
payments for the shares were halted in
2003 and the company's registered
capital was cut by the issue price that
remained unpaid. The company's
current registered capital is 141 mn CZK.
Od roku 2003 vede ATLANTIK FT
účetnictví finančních institucí, které je
odlišné od účetnictví podnikatelských
subjektů, které společnost vedla
v předchozím období. Vybrané ukazatele za období 2001-2002 jsou tudíž
neporovnatelné.
Commentary on Length
of Accounting Period
2001-2002:
In the years 2001 and 2002 ATLANTIK
finanční trhy, a.s. operated with a twoyear accounting period.
This was the result of the fact that
ATLANTIK finanční trhy, a.s. merged
as of 1 January 2001 (decisive date) with
the subsidiary company Atlantik
Corporate Finance a.s. In view of the
fact that the entry in the Companies
Register was carried out by the
Municipal Court in Prague on 4 February
2002, the provisions of section 3,
paragraph 2 of Act No. 563/1991 Coll.,
Accounting Act, in the valid version,
were applied to the company. „… In cases
of transformation of companies or
cooperatives, with the exception of changes of
legal form, the accounting period begins on
the decisive date according to a special legal
regulation and ends on the last day of the
accounting period in which the entry of the
specified facts was made in the Companies
Register if it involves a successor accounting
unit.“ The accounting period of our
company thus began on 1 January 2001,
but did not finish on 31 December
2001, but in view of the aforementioned
on 31 December 2002. ATLANTIK FT
thus did not assemble an annual report
for the year 2001, but only provisional
final accounts as of 31 December 2001.
These contained the same particulars as
the annual report and were verified by
an auditor.
Since 2003 ATLANTIK FT keeps
accounting of financial institutions,
which is different from the accounting
of businesses that was kept by the
company in the previous period.
Selected figures for the period 2001-2002
are thus incomparable.
4
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Představenstvo
ORGANI SATIONAL STRUCTURE
Dozorčí rada
Board of Directors
Výkonný předseda představenstva
PR manager
Risk manager
PROFIL SPOLEČNOSTI
Supervisory Board
Executive Chairman of the Board of Directors
Compliance Officer a vnitřní auditor
PR Manager
Právník
Risk Manager
Compliance Officer and Internal Auditor
Lawyer
Oddělení
Oddělení
Oddělení
Oddělení
Oddělení
Trading
Investment Banking
Asset Management
Research
Operation
Trading
Investment Banking
Asset Management
Research
Operation
Department
Department
Department
Department
Department
Účetní
oddělení
Oddělení
5
ATLANTIK finanční trhy, a.s., na trhu
stabilně působí více než 10 let a je
jedním z tvůrců trhu všech českých
akcií v systému SPAD. Je licencovaným
obchodníkem s cennými papíry,
členem a akcionářem Burzy cenných
papírů v Praze a členem sítě Auerbach
Grayson&Company, která se řadí
k nejvýznamnějším makléřským sítím
na světě. ATLANTIK FT je pro Českou
republiku jejím výhradním partnerem.
Základní údaje
Statutární orgány
Obchodní jméno:
Představenstvo k 31. 12. 2002
ATLANTIK FT jako jeden z největších
nebankovních obchodníků s cennými
papíry realizuje objemy obchodů v řádu
desítek miliard korun ročně a svými
aktivitami pokrývá prakticky kompletní
škálu finančních produktů.
Den zápisu do obchodního
rejstříku:
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Sídlo:
Vinohradská 230, 100 00 Praha 10
Identifikační číslo:
26218062
Back Office
Department
Oddělení IT
IT Department
člen představenstva
Ing. Pavel Šaroch
Dozorčí rada k 31. 12. 2002
Rejstříkový soud:
předseda dozorčí rady
Vladimír Stančík
Městský soud v Praze
Číslo společnosti
v obchodním rejstříku:
člen dozorčí rady
Bc. Michal Zazvonil
oddíl B, vložka 7328
člen dozorčí rady
Mgr. Gabriela Dudášová
ATLANTIK finanční trhy, s.r.o.
tř. kpt. Jaroše 28, Brno
zapsána do OR 1. 12. 1993
Splacený základní kapitál:
141 mil. Kč
Akcionářská struktura:
Back Office
člen představenstva
Ing. Jan Schiesser
1. 7. 2000
Právní předchůdce společnosti:
Accounting
Department
předseda představenstva
Ing. Miloslav Vyhnal
100 % Karel Komárek
COMPANY PROFILE
ATLANTIK finanční trhy, a.s. has been
a stable player on the market for over
10 years and is a market maker for all
blue chips in the SPAD system. It is a
licensed securities trader, a member and
shareholder of the Prague Stock
Exchange, and a member of the
Auerbach Grayson & Company
network, which ranks as one of the most
important networks of securities traders
in the world. ATLANTIK FT is its
exclusive partner for the Czech
Republic.
As one of the largest non-banking
securities traders on the market,
ATLANTIK FT each year realizes
transactions with a value running into
the tens of billions of koruna. The
company's activities cover virtually the
entire range of financial products.
Basic Data
Company name:
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Registered office:
Vinohradská 1511/230,
100 00 Prague 10
Statutory bodies
Board of Directors
as of 31 December 2002
Chairman of the Board of Directors
Ing. Miloslav Vyhnal
Member of the Board of Directors
Ing. Pavel Šaroch
Member of the Board of Directors
Ing. Jan Schiesser
Supervisory Board
as of 31 December 2002
Chairman of the Supervisory Board
Mgr. Roman Koch
Member of the Supervisory Board
Bc. Michal Zazvonil
Member of the Supervisory Board
Vladimír Stančík
Identification number:
26218062
Date of entry in Commercial Register:
1 July 2000
Registration court:
Municipal Court in Prague
Number of company in the Commercial
Register: section B, file 7328
Legal predecessor of the company:
ATLANTIK finanční trhy, s.r.o.
tř. kpt. Jaroše 28, Brno
entry in Commercial Register
1 December 1993
Paid-up registered capital:
CZK 141 mn
Structure of shareholders:
100% owned by Karel Komárek
10
11
6
7
tiskoviny, adventní kalendáře a bonboniéry
PRAHA
recepce
• Nekuřácký hotel *** situovaný v klidné
lokalitě Královských Vinohrad, 8 minut
pěšky do centra Prahy
• Atmosféra tradičního rodinného hotelu
s profesionálním přístupem
• 35 pohodlně zařízených pokojů
• Všechny pokoje jsou vybaveny vlastní
koupelnou se sprchovým koutem,
WC, fénem, TV, telefonem s přímou
volbou, trezorem a zdarma
internetovým připojením
lobby
jídelna
single room
triple room
• Snídaně podávána formou
švédského stolu
• Recepce k dispozici 24 hodin
• Garážová stání pro osobní automobily
• Zastávka MHD Náměstí Míru
a I.P.Pavlova v bezprostřední blízkosti
• Možnost pronájmu konferenčních
salónků (pro jednání, školení či malou
společenskou akci)
• Non-smoking hotel *** situated
in a peaceful area of historic Prague
and only 8-minute walk from
the city’s centre
• Nichtraucher
in ruhigem V
trotzdem nur
Zentrum entf
• A traditional family-style hotel with
a professional service
• Atmosphere e
Familienhotel
Service
• 35 comfortably furnished rooms
• 35 bequem e
• All rooms have en-suite bathrooms with
shower, WC and hair-dryer. There is
direct dial telephone, a safe and free
internet connection
• Alle Zimmer s
WC, Haartroc
Direktwahl, T
Internet – LA
• Hot buffet and continental breakfast
• Frühstücksbu
• 24-hr reception provided
Londýnská 50, 120 00 Prague 2
Phone: + 420 - 224 253 974, + 420 - 731 152 978
Fax: + 420 - 224 253 986, e-mail: [email protected]
http://www.hotel-lunik.cz
526.5
10
• Garagenplätz
Bedingungen
• Garage parking available
for private vehicles
• Nearby are underground (metro)
and tram stations „Nam. Miru“ and
„I.P.Pavlova“
10
10
• Rezeption ist
526.5 geöffnet
• U-Bahn- und
Miru“ und „N
sich in der un
• Conference rooms available (business
meetings, workshops, private
social event)
11.5
3R
35
11.5
35
PRAHA
14
15
35
20
1
306f1620
adventny kalendar
2
253
ague
- 224
00 Pr
+ 420
Fax:
• 120
8 •
á 50
k.cz
ýnsk
152 97
el-luni
Lond
- 731
w.hot
/ww
+ 420
974,
http:/
4 253
.cz •
0 - 22
l-lunik
e: + 42
@hote
l: info
e-mai
Phon
8
19
20
15
13
2
13
19
14
2
35
1
• Nekuřácký h
lokalitě Králo
pěšky do cen
adv
• Atmosféra tr
s profesioná
• 35 pohodlně
8
• Všechny pok
koupelnou s
WC, fénem,
volbou, trezo
internetovým
• Snídaně podá
švédského st
12
344
3
9
21
344
12
3
9
21
343
22
4
10
22
7
11
24
6
18
23
5
17
16
24
23
5
248
10
11.5
38
• Garážová stá
• Zastávka MH
a I.P.Pavlova
9
7
22
11
• Recepce k dis
• Možnost pro
salónků (pro
společenskou
10
10.5
• Möglichkeit d
Konferenzsäl
kleine Abend
6
18
17
16
10.5
248
P R248
AGUE
11
lunik-advent-2010-6.indd 1
10
11.5
11
10
986
tiskoviny a POS materiály
NĚKTEŘÍ DALŠÍ KLIENTI
hhhhhTura consilica vir aperficiente nos est iam et ad Catrobs enaturbis,
ut in hensulinihic finatum pravesc epostin vocupiost etiu ilin deatem faudeo, num publibu lerus, ignos pulis Cupicaed di, et; nonduco viverit adem
dii fatum tessa ves! Satam opoene ces iae ne iam prae fur. Cuppliciam
noniqua rem mei caus, nos forbi con Etriorum et; noximor inatemu ltore,
vlastní projekty,
volná tvorba
- P
RAHA
Ř
KÝ
20
0
LÁ
8
KANCE
S
CH
KRYS
Běh kancelářských krys je projekt sportovně-společenské akce, při které
v přátelském duchu měří síly reprezentanti jednotlivých firem a institucí.
Za šest let své existence si tato akce vydobyla své místo na slunci a těší
se nebývalému zájmu účastníků, veřejnosti i médií. Reportáže v hlavních
zpravodajských relacích pravidelně přinášejí všechny celoplošné TV stanice. O akci také hojně informují rádia, tištěná i internetová media.
Běh
KÝ
CH
- P
RAHA
20
2009
YS
E
LÁ
KR
ŘSK
Oficiální catering:
Oficiální kurýr:
Další informace, přihlášky a ukázky z minulých ročníků na
www.behkancelarskychkrys.cz
11
LÁ
E
Mediální partner:
Ovocný trh
14.00
C
Běhy: ~ ženy (800 m) ~ muži (800 m) ~ smíšená štafeta (5 x 800 m)
Doprovodné soutěže: ~ hod šanonem ~ šplh úředníků ~ jízda na kancelářské židli
Trasa závodu: Ovocný trh
Celetná
Prašná brána
Na Příkopě
Havířská
OVOCNÝ TRH
KAN
Závody a další zábavný program pro diváky uvádí Pavel Anděl
10.10.
20
Přihlašte se s kolegy, pobavte se a vyhrajte báječné ceny! Běhá se v oblecích, kostýmcích, ale ve sportovní obuvi.
Y
S
Otevřený běh úředníků a úřednic centrem Prahy
ŘSK
KR
ÝCH
Y
S
C
SKÝCH
20
KAN
ÁŘ
KRYS
10
Ř
NC
EL
KRYS
20
0
LÁ
KA
SPOLUPOŘÁDÁ: ZA LASKAVÉ PODPORY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1
CH
8
KANCE
S
HLAVNÍ POŘADATEL:
KÝ
- P
RAHA
Ř
S
0
7
2009
LÁ
krys
KANCE
kancelářských
KR
ÝCH
kapela ŠVIHADLO
LO
AD
IH
ŠV
PALÁC AKROPOLIS
plakaty 2015-3.indd 4
27. 11. 2015 10:25:56
AD
IH
ŠV
16. 12. 2015 od 19:30
LO
& YANNICK TEVI BAND
tiskoviny k fotografickému projektu
Divine
ing
tal th
r
o
no m
ch
was er spee ice.
g
n
i
h
o
mov
an v
and
y of c form: re hum
a
w
Her f angeli an a me
h
o
but higher t
un
ng s
i
g
v
i
n
l
a
r
rit, a
l spi ..
a
i
t
s
le
w.
A ce hat I sa
w
s
wa
rca
Petra
o
c
s
e
c
Fran
Divine Project
Art Photographer | Vladimír Brunton
Art director | Simona Krompholcová
Umělecký výtvarný koncept Simony
Krompholcové v projektu Divine je
o zachycení mystérií života – narození,
smrt, věčnost, láska... Fotografie
zachycují ženskou krásu, moudrost,
spiritualitu, ukazují ženu jako můzu
a bohyni v kontextu historie a umění.
Fotografické obrazy Vladimíra
Bruntona jsou vytvářeny technikami
používanými v klasické fotografii.
Platinový kontaktní tisk je ceněný
znalci fotografického umění pro
svou archívní a technickou kvalitu.
Na pořízení fotografií je používáno
velkoformátových fotoaparátů
8x10 TOYO a 4x5 Linhoff.
Costume designer | Simona Krompholcová
Make up Artist | Markéta Pešková
Documentary photographer | Zuzana Podolská
Production DIVINE | Simona Krompholcová
Photography Models | Tereza Srbová,
Hana Bucharová, Marie Matějů
Photography solist | Nikol Márová,
Michal Štípa, Michaela Josková
Graphic design | Iva Zemanová
Thanks to | Vivid Casting | Petra Svarinská
Barrandov Studio a.s. divize Fundus | Věra Krátká
Centrum tance | Petr Duras
série plakátů a vstupenek
13.1. 20:00
11.1. 20:00
2012
pátek
Sokolovna Jimramov
Sokolovna Jimramov
hraje: Bystřická kapela
předtančení: Orientální tance / Flamengo ve 20:30
Tombola: 23:00
Plesový guláš
hraje: Bystřická kapela
předtančení: Čardáš v podání Polen z Křižanova / 20:30
Tombola: 23:00
K večeři česká tradiční kuchyně
Vstupné:
70,-Kč
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
PŘÍZEMÍ
Stůl č.:
1
MÍSTENKA PLATNÁ dO 21:00
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
pátek
Sokolovna Jimramov
Vstupné:
70,-Kč
K večeři česká tradiční kuchyně
Půlnoční překvapení opět naši Rybízci
Stůl č.:
1
MÍSTENKA PLATNÁ DO 21:00
kontrolní útržek
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
kontrolní útržek
kontrolní útržek
Stůl č.:
9. 12. 2014 12:58:57
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
Stůl č.:
1
MÍSTENKA PLATNÁ DO 21:00
Stůl č.:
1
MÍSTENKA PLATNÁ DO 21:00
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 16.1. 2015, 20:00
kontrolní útržek
Stůl č.:
kontrolní útržek
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
kontrolní útržek
Předprodej vstupenek s rezervací v Jimramově v Trafice u Homolků.
JIMRAMOV, PÁTEK 16.1. 2015, 20:00
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 10.1. 2014, SOKOLOVNA
20:00
kontrolní útržek
Stůl č.:
kontrolní útržek
Vstupné:
70,-Kč
farniples2015-1.indd 1
1
kontrolní útržek
2015
hraje: Bystřická kapela
předtančení: soubor ZŠ Jimramov / 20:30
losování: 23:00
Výtěžek plesu bude věnován na dobročinný účel.
Předprodej vstupenek s rezervací v Jimramově v Trafice u Homolků.
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
Sokolovna Jimramov
hraje: Bystřická kapela
předtančení: soubor ZŠ Jimramov / 20:30
losování: 23:00
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 10.1. 2014, 20:00
Stůl č.:
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 11.1. 2013, 20:00
16.1. 20:00
2014
K večeři česká tradiční kuchyně
Půlnoční překvapení opět naši Rybízci
Stůl č.:
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 11.1. 2013, 20:00
JIMRAMOV, PÁTEK 11.1. 2013, 20:00
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 13.1. 2012,SOKOLOVNA
20:00
10.1. 20:00
Stůl č.:
Stůl č.:
kontrolní útržek
Stůl č.:
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
JIMRAMOV, PÁTEK 11.1. 2013, 20:00
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 13.1. 2012,SOKOLOVNA
20:00
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 13.1. 2012, 20:00
pátek
Stůl č.:
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 11.1. 2013, 20:00
kontrolní útržek
1
MÍSTENKA PLATNÁ dO 21:00
1
MÍSTENKA PLATNÁ dO 21:00
kontrolní útržek
PŘÍZEMÍ
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
kontrolní útržek
PŘÍZEMÍ
Stůl č.:
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 13.1. 2012, 20:00
Stůl č.:
Stůl č.:
Stůl č.:
1
MÍSTENKA PLATNÁ DO 21:00
kontrolní útržek
MÍSTENKA PLATNÁ dO 21:00
1
MÍSTENKA PLATNÁ dO 21:00
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
kontrolní útržek
1
Stůl č.:
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 11.1. 2013, 20:00
JIMRAMOV, PÁTEK 11.1. 2013, 20:00
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 13.1. 2012,SOKOLOVNA
20:00
kontrolní útržek
PŘÍZEMÍ
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
kontrolní útržek
PŘÍZEMÍ
Stůl č.:
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 13.1. 2012, 20:00
Stůl č.:
Stůl č.:
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 11.1. 2013, 20:00
kontrolní útržek
1
MÍSTENKA PLATNÁ dO 21:00
kontrolní útržek
PŘÍZEMÍ
1
MÍSTENKA PLATNÁ dO 21:00
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
JIMRAMOV, PÁTEK 11.1. 2013, 20:00
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 13.1. 2012,SOKOLOVNA
20:00
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 13.1. 2012, 20:00
Stůl č.:
Stůl č.:
kontrolní útržek
PŘÍZEMÍ
Stůl č.:
kontrolní útržek
1
MÍSTENKA PLATNÁ dO 21:00
1
MíSTENKA PLATNÁ dO 21:00
JIMRAMOV, PÁTEK 11.1. 2013, 20:00
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 13.1. 2012,SOKOLOVNA
20:00
kontrolní útržek
PŘÍZEMÍ
Stůl č.:
kontrolní útržek
MÍSTENKA PLATNÁ dO 21:00
SOKOLOVNA JIMRAMOV, PÁTEK 13.1. 2012, 20:00
Stůl č.:
1
kontrolní útržek
PŘÍZEMÍ
Stůl č.:
kontrolní útržek
MÍSTENKA PLATNÁ dO 21:00
Výtěžek plesu bude věnován na dobročinný účel.
Předprodej vstupenek s rezervací v Jimramově v Trafice u Homolků.
kontrolní útržek
1
kontrolní útržek
PŘÍZEMÍ
Vstupné:
70,-Kč
V půlnočním překvapení zatančí Rybízci
Výtěžek plesu bude věnován na dobročinné účely.
Předprodej vstupenek s rezervací v Jimramově v Trafice u Homolků.
Stůl č.:
2013
kontrolní útržek
pátek
vlastní potisky textilu
CD, booklety, návrhy animací
Wasted Life
The Spirit And The
Flesh
The lights are shining
On the city streets tonight
We walk down to the river
And sit beneath the pale moonlight
My body is open I feel so far away
My head is spinning like a carnival ride
I can't find the words to say
And like a sacred vision
From somewhere deep inside
The light shines around you
So deep and so wide
My body is falling
Through fields of emptiness
And I'm caught somewhere between
The spirit and the flesh
She said, "I'll be with you
And if your heart is true
There's nothing on God's earth
That I would not do for you...
And if you take my hand
I'll show you the promised land
And I'll wrestle your adversary
Together we will stand"
Take me down to the ocean
Let me disappear
See my shadow pass across the moon
She said, "Don't you fear...
'Cos I'll be with you
And if your heart is true
There's nothing on God's earth
That I would not do for you...
And if you take my hand
I'll show you the promised land
And I'll wrestle your adversary
Together we will stand"
And when all these trials
Have come to nothing in the end
Nothing left to cling to
And nothing left to defend
Well, maybe I'd feel better
Knowing that I'd tried
Or am I my own worst enemy
Forever to be denied?
She said, "I'll be with you
And if your heart is true
There's nothing on God's earth
That I would not do for you...
And if you take my hand
I'll show you the promised land
And I'll wrestle your adversary
Together we will stand"
We sit together up in her room
She combs her hair by the light of the moon
People say she's a little insane
She lost herself in a dangerous game
I wanna look inside
"You can't come in," she cried
"Don't try to set me free
I'll bring you pain and misery"
Waiting For
You
A candle's burning in the window
Throwing shadows on the wall
Outside the wind is blowing in the trees
It's getting colder every day
Down the stairs and back again
Past the junkies by the door
It's just a day like all the rest
This cold and empty life is killing me
But when I fall into your arms
The storm inside my heart is calm
You wait for me, I wait for you
That's all we can do
I saw you standing in the shadows
By the fountain in the Square
Walking through the backstreets
Past the ruins of the places you once knew
Now that everything has changed
They can't reach you anymore
Your heart is aching
And you need a new direction in your life
But when I look into your eyes
I don't remember all the lies
I told for you, you told for me
So that we could be
Well, we go walking out in the street
She feels unsteady on her feet
Back up the stairs to a darkened room
Another wasted afternoon
I wanna look inside
"You can't come in," she cried
What's in her mind?
The more I look, the more I find
And she says
"It's a drag to be alive today
So come on...
Come on and chase my blues away..."
She calls me up when she's feeling down
We watch T.V. and we sit around
She lights another cigarette
She can't remember but she don't forget
I wanna look inside
"You can't come in," she cried
I wanna look inside
The more I look, the more she hides
Her eyes are heavy and her skin is pale
She paints her lips and her fingernails
Down the stairs and back again
With pills and powders to kill the pain
I wanna look inside
"You can't come in," she cried
I wanna make her mine
A weeping saint in a painted shrine
And she says
"Time has taken all my dreams away
I don't know
How it all ended up this way..."
Standing by the station where I left you
On that cold and rainy day
Down the road and back again
I sit and watch the riverboats go by
Now you're half the world away from me
And I can't reach you anymore
And all the words we ever said
Come back to me like voices in the wind
But when I fall into your arms
The storm inside my heart is calm
You wait for me, I wait for you
That's all we can do
I wanna look inside
"You can't come in," she cried
What's in her mind?
The more I look, the more I find
I wanna look inside
"You can't come in'" she cried
I wanna make her mine
A weeping saint in a painted shrine
A weeping saint in a painted shrine
Radek Glabazňa
Magdalena
Love And
Destruction
Magdalena, you're killing me
Love is a prison and I can't get free
When we're together I'm alone
The sky's black and the wind it moans
I sleep all night by your wishing well
My dreams are evil and I feel like hell
There's too much sadness and too much pain
Silver tears falling down like rain
I poisoned my life
With the fruit of deception
I stumbled and fell
And I cried out for more
I laid myself down
In the path of destruction
Pain was my friend
And love was a war
I went down that road
I never came back again
Now heartache and sorrow
Are all I can feel
And I'm sitting here crying
All wounded inside
Oh my darling, I wish
That we'd never taken that ride
I've been alone and it seems like forever
Since you said goodbye
Goodbye...
She went down that road
She never came back again
She froze up inside
Though her heart was a torturing flame
She laid herself down
In the path of love and destruction
And I loved her much more
I could never abandon my claim
Nobody knows about my baby
Nobody knows anymore
Anymore...
Now I'm sitting here thinking
That I was wrong from the start
Possession and jealousy
How they tore us apart
So fierce and defensive
In a fight for your life
You run like a river
And you cut like a knife
We went down that road
We never came back again
Now heartache and sorrow
Are all I can feel
And I'm sitting here crying
All wounded inside
Oh my baby, I wish
That I'd never taken that ride
I've been alone and it seems like forever
Since she said goodbye
Goodbye...
Magdalena
Magdalena
Oh Magdalena, Magdalena
Oh Magdalena
Don't Look
Down
She turns around for just a moment
And lights a candle in her room
Outside the streets are cold and rainy
Big black clouds across the moon
And I can see the pain she's hiding
Like a veil behind her eyes
The world has turned and left her naked
With no defence against its lies
And she said, "Don't look down
We're safe while we're dreaming
Don't open your eyes to the cruel day..."
Well, I walked out again this morning
Back to this lonely hotel room
Deep inside my soul was aching
Love is a dark and evil bloom
And I can't see the light come shining
No, I can't hear the angels sing
I thought of love as my salvation
Now love has taken everything
And she said, "Don't look down
We're safe while we're dreaming
Don't open your eyes to the cruel day..."
And she said, "Don't look down
We're safe while we're dreaming
Don't open your eyes to the cruel day..."
On my knees in the Church of Love
Weeping angels up above
The sky's black and the stars they shine
Can't let her go, I can't make her mine
And in my dreams I fall away
Lost in these evil games we play
Magdalena, you're killing me
There's too much pain, too much jealousy
Closer
Oh, these empty streets
How they shine with rain
I can feel my life
Burning like a flame
I can see further
Than I used to see
Now I'm so far away
From the place I used to be
And the words you say
And the things you do
Turn the world around
Then lead me back to you
You are my angel
I know where you hide
You never show your face
You keep it deep inside
Magdalena
Magdalena
Oh Magdalena, Magdalena
Oh Magdalena
And these fears I've known
They're so far behind
In a different place
And a different time
You take me higher
Than I've ever been
You show me all those things
That I've never seen...
She holds the key to the wishing well
Love is a secret that she won't tell
A magic mirror to kill my bones
The sky's black and the wind it moans
I feel my life start to slip away
Black as the thunder at the break of day
There's too much madness and too much pain
A fever burning in my veins
All those empty rooms
And those winding stairs
Twisting through my soul
Back through all the years
When I get closer
To where I have to be
I won't need all those things
That I used to need
Magdalena
Magdalena
Oh Magdalena, Magdalena
Oh Magdalena
Oh Magdalena, Magdalena
Magdalena, Magdalena
Magdalena, Magdalena,
Magdalena, Magdalena
Oh Magdalena
Oh my precious love
You're so deep inside
I can see you now
There's no need to hide
This is forever
You know where I've been
Out on those windy streets
That follow me like a dream
Now I'm standing here
By the shining sea
I've got to get myself
To where I have to be
Then I can figure
How it was before
I don't need those deceptions
I don't need that anymore
Now that I'm older
Than I used to be
I can see further
Than I used to see
Twisted
You sit alone in a darkened room
While the shadows fill your mind
Your life is a mess, you're in distress
The world has treated you unkind
I can't tell you what to do
You've got to find your way
But I feel sick and I feel tired
Of the stupid games you play
There's no use in talkin' about it
'Cos you don't understand...
What are you living for?
Say, what are you living for?
Oh baby, there's so much more...
So what are you waiting for?
Lost in the deeps of a waking dream
The world just passes you by
One day you feel like Jesus Christ
The next you hold your head and cry
You fill your heart with jealousy
And you're so underhand
All of the words I say to you
Just turn to weapons in your hands
But your evil eye don't work on me
Oh baby, you're so twisted
What are you living for?
Say, what are you living for?
Oh baby, there's so much more...
So what are you waiting for?
No, your evil eye don't work on me
Desperation is all I can see
When that poison comes back to you...
It's time for you to wake up!
What are you living for ?
Say, what are you living for?
Oh baby, there's so much more...
So what are you waiting for?

Podobné dokumenty