ÚVOD, KLASIFIKACE

Transkript

ÚVOD, KLASIFIKACE
ÚVOD, KLASIFIKACE
POČÍTAČOVÉ PŘEDMĚTY V PRŮBĚHU STUDIA
PRVNÍ ROČNÍK
DRUHÝ ROČNÍK
TŘETÍ ROČNÍK
ČTVRTÝ ROČNÍK
Programování
2 h, Java
Programování
2 h, Java
Programování
2 h, Java
Operační systémy
2h, Linux, první pololetí
Aplikační software
2 h MS Office, grafika,
HTML
Algoritmy, 2 h
Programování webových
aplikací
4 h, HTML, PHP, Javascript
Programování a sítě
2h, volitelně
Seminář z algorimů
2 h, volitelně
Informační technologie
2h, volitelně
PROGRAMOVÁNÍ V PRVNÍM ROČNÍKU
» programovací jazyk Java (http://www.oracle.com/technetwork/java)
» vývojové prostředí Netbeans (http://netbeans.org)
» oboje je zdarma volně ke stažení
VYUČUJÍCÍ
» Tomáš Obdržálek, emailu: [email protected]
» kabinet počítačů v prvním patře, učím pouze úterý a čtvrtek dopoledne
HODNOCENÍ
» povinnou součástí klasifikace je vždy pololetní test, ve druhém pololetí
pak ročníkový projekt
» k hodnocení používáme body
» známku vypočteme z poměru získaných bodů k možným bodům
přepočteným podle tabulky vpravo
» do „možných“ bodů se nezapočítávají testy na kterých student chyběl
» bonusové úlohy nezvyšují počet možných bodů
» pololetní test je možné opakovat, ale získaný počet bodů se sníží o 20% započítává se lepší výsledek
» odevzdání domácího úkolu po termínu snižuje zisk bodů o 20%
PŘEPOČET BODŮ NA ZNÁMKU
výborný
x > 0.85
chvalitebný
x > 0.7 && x <= 0.85
dobrý
x > 0.55 && x <= 0.7
dostatečný
x >= 0.4 && x <= 0.55
nedostatečný
x < 0.4
UČEBNICE
Vlastní učební texty
Pavel HEROUT
Učebnice jazyka Java - 5. vydání
NOTEBOOKY
» pro výuku je možné využít vlastní notebook
» připojení do sítě je možné výhradně přes WIFI
» při použití elektrických zásuvek je nutné na konci hodiny vše uvést do
původního stavu
» notebook musí být připraven na výuku předem – zejména nainstalovaný a
nakonfigurovaný software
» na notebook při výuce se vztahují stejná pravidla laboratorního řádu jako
na ostatní počítače
» studentům, kteří poruší tato pravila, bude používání notebooku při výuce
krátkodobě nebo dlouhodobě zamezeno
» v případě trvalých problémů bude zákaz používání notebooků všeobecný
Pavel HEROUT
Java - bohatství knihoven
INDIVIDUÁLNÍ PLÁN
» pokud ti práce na hodině přijde banální – je možné si domluvit individuální
studijní plán
» před začátkem hodiny si domluvíme na čem budeš pracovat
» na konci hodiny předložíš výsledky své práce
» kdo nemá individuální plán, věnuje se výuce
NENÍ TI NĚCO JASNÉ? NESTÍHÁŠ VÝUKU
»
»
»
»
zkus vzpracovat příklady
pokud to nepomůže, zeptej se spolužáků
pokud to nepomůže, domluv si konzultaci
nejlépe úterý 7. hodina, čtvrtek 7. hodina, čtvrtek nultá hodina
Nenech si ujet vlak!
Sedni si a zkus to!
Seriál o Javě na Algoritmy.net

Podobné dokumenty

Match statistics (P-2)

Match statistics (P-2) Total Team 4 Novotny Jakub 1 Lebl Martin 7 Rak Michal Total Team 1 Lebl Martin 7 Rak Michal 14 Zapletal Petr Total Team 4 Novotny Jakub 1 Lebl Martin 7 Rak Michal Total Team Total Team

Více

Řešení vysoké dostupnosti databází

Řešení vysoké dostupnosti databází Server je zde reprezentován dvěma fyzickými servery. V případě výpadku celého jednoho serveru může okamžitě převzít jeho činnost druhý server. Tato konfigurace má dvě základní varianty, a to Active...

Více

Jak připojit počítač k místní síti ( pro studenty VŠCHT )

Jak připojit počítač k místní síti ( pro studenty VŠCHT ) Výměna ložního prádla – prádlo si můžeš vyměnit 1x týdně v kanceláři hospodářek ve stanovený čas  Závada na pokoji – veškeré závady se zapisují do Knihy závad na vrátnici, pokud je to něco opravdu ...

Více

statistické údaje dle metodiky čap 1-3/2015 - Poradci

statistické údaje dle metodiky čap 1-3/2015 - Poradci ČP ZDRAVÍ PVZP D.A.S. ERGO WÜST - ŽP MAXIMA BASLER ČKP CELKEM

Více