KOGICKÁ FUNKCE NEBO MATEMATICKÉ FINKCE

Komentáře

Transkript

KOGICKÁ FUNKCE NEBO MATEMATICKÉ FINKCE
KOGICKÁ FUNKCE NEBO
NEBO(logická1;logická2; ...)
Vrátí logickou hodnotu PRAVDA, jestliže alespoň jeden z argumentů má hodnotu
PRAVDA. Jsou-li všechny argumenty NEPRAVDA, vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.
Logická1,logická2 - je 1 až 30 podmínek, které chcete testovat. Výsledkem každé z nich
může být logická hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA.
Příklady:



NEBO(PRAVDA) - rovná se PRAVDA
NEBO(1+1=1;2+2=5) - rovná se NEPRAVDA
NEBO(A1:A3) - rovná se PRAVDA - Pokud oblast A1:A3 obsahuje hodnoty
PRAVDA, NEPRAVDA a PRAVDA
MATEMATICKÉ FINKCE
PI
PI( )
Vrátí číslo 3,14159265358979, matematickou konstantu p, s přesností na 14 desetinných
míst.
Příklad:
PI( ) - 3.14.....
POWER
POWER(číslo;mocnina)
Vrací mocninu čísla.
Číslo je základ pro umocňování. Může to být libovolné reálné číslo. Mocnina je exponent,
kterým má být základ umocněn.
použít operátor "^". Například 5^2 vyjadřuje druhou mocninu čísla 5.
Příklady:
POWER(5;2) - rovná se 25
POWER(98,6;3,2) - rovná se 2401077
POWER(4;5/4) - rovná se 5,656854
www.zskrouna.cz LOGICKÁ FUNKCE NEBO A MATEMATICKÉ FUNKCE PI, POWER, ODMOCNINA
1
ODMOCNINA
ODMOCNINA(číslo)
Vrátí druhou odmocninu daného čísla.
Číslo je číslo, jehož odmocninu chcete znát. Pokud je číslo záporné, vrátí funkce
ODMOCNINA chybovou hodnotu #NUM!.
Příklady:
ODMOCNINA(16) - rovná se 4
ODMOCNINA(-16) - rovná se #NUM!
ODMOCNINA(ABS(-16)) - rovná se 4 =16^(1/4)
www.zskrouna.cz LOGICKÁ FUNKCE NEBO A MATEMATICKÉ FUNKCE PI, POWER, ODMOCNINA
2

Podobné dokumenty

MS EXCEL Funkce

MS EXCEL Funkce Neguje hodnotu argumentu. Funkci NE použijte, když se chcete ujistit, že hodnota není rovna

Více

Příklady vhodných kalkulaček

Příklady vhodných kalkulaček Studentům SPŠ Ostrov doporučujeme používat kalkulačky, které jsou povolené k maturitní zkoušce z matematiky. Kalkulačka NESMÍ:

Více

3.3. Mocniny – početní výkony

3.3. Mocniny – početní výkony Mocniny se stejným základem násobíme tak, že základ opíšeme a mocnitele sečteme.

Více

Vlastnosti logaritmu Jiná definice logaritmu: Další vlastnosti

Vlastnosti logaritmu Jiná definice logaritmu: Další vlastnosti Důkaz: Pro n∈ℕ je evidentní: Součet n sčítanců log a x a podle pravidla 1 toto pravidlo platí Pro n∈ℝ podle definice levá strana log a x n=r ⇔ a r= x n ; podle definice pravá strana n⋅log a x=s (co...

Více

Numbers, mathematical operations and geometric figures in English

Numbers, mathematical operations and geometric figures in English 1 V angličtině se na rozdíl od češtiny pro násobení stále

Více

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_10 Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_10 Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací Pomůcky a potřeby: vytištěný materiál (pokud je to možné, vytisknout na čtvrtku), nůžky Materiál rozstříháme na jednotlivé kartičky. Procvičujeme nejprve druhou mocninu, poté druhou odmocninu a nak...

Více

2.9.11 Logaritmus

2.9.11 Logaritmus Symbol 3 20 znamená číslo, které se po umocnění na třetí rovná dvaceti. Nazýváme ho třetí odmocnina z 20. Můžeme ho určit přibližně na libovolný počet míst, například na dvě: 3 20 ≐ 2, 71 . Správno...

Více

Pomůcky do matematiky

Pomůcky do matematiky nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic. Kalkulačka by měla naopak zvládat všechny početní (aritmetické) operace (sčí...

Více