Preparovaný klavír - Základní škola Dukelských bojovníkù a

Transkript

Preparovaný klavír - Základní škola Dukelských bojovníkù a
Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků
a mateřská škola, Dubenec
Autor: Daniela Pecháčková
Název: VY_32_INOVACE_05/11_Hudební výchova
pro 6. – 9. ročník
Téma: Preparovaný klavír
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355
Preparovaný klavír
John Cage
Preparovaný klavír
Co si představujete pod tímto pojmem?
Preparovaný klavír je termín pro klavír, jehož zvuk je
pozměněn vložením různých předmětů mezi struny
nebo volně na struny.
Užívají se nejčastěji kovové předměty
– hřebíky, šrouby, skoby, dráty….
POSLECHNĚTE SI
Prepared piano
Preparovaný klavír
• Popiš zvukový rozdíl mezi hrou na klasické
piano a na „preparovaný“ nástroj.
Při úderu kladívka klavíru na strunu se ozve tón odlišné barvy,
než je obvyklé z důvodu předmětů které jsou použity. Zvuk
může připomínat bicí nástroje, drnčí a nemá velký dozvuk.
ukázka
John Cage
• Tento americký skladatel byl jedním z „otců“
experimentální hudby.
• Mimo preparovaný klavír se také zaobíral tichem,
což vysvětluje fakt, že byl buddhista.
• Tomuto žánru
se říká
• „Ticho je hudbou.“ Toto tvrzení
minimalismus.
vysvětlil svou třívětou skladbou
pro klavír, která je uvedena pouze
otevřením a zavřením víka klavíru.
John Cage
Preparovaný klavír
Tuto skladebnou techniku a techniku hry rozvíjeli
i další muzikanti.
Užívali různé předměty denní potřeby.
Podívejte se na video, které znázorňuje, jak
taková „preparace“ vzniká a zní.
ukázka
Preparovaný klavír
Vyzkoušejte si i vy, jak se hraje na preparovaný
klavír.
Společně s pomocí učitele otevřete piano, máteli ho ve třídě a vkládejte do něho různé
předměty.
Dbejte při tom na jemnou manipulaci, ať piano
příliš nerozladíte.
Může být hluk hudbou?
• hluk nebo hudba??
• Posuďte sami a diskutujte:
– O možnostech hudebního projevu.
– O důvodech experimentování v hudbě
– Co skladatele vede k tomuto „extremismu“?
Anotace
• Pro 8. třídu (pro ostatní třídy v rámci
opakování a hudební improvizace)
• Prezentace k výkladu učitele
• Pro interaktivní tabuli či dataprojektor
• Pomůcky: sešit, psací potřeby
• Inovace: Děti se aktivně zapojí do výkladu,
poslechem analyzují hudební problematiku a
vlastní činností si jí vyzkoušejí v praxi.
Zdroje
• Poznatky autora
• www.microsoft.office.cz