POR NIŃOS DEL ECUADOR

Transkript

POR NIŃOS DEL ECUADOR
POR NIÑOS DEL ECUADOR
Pro děti z Ekvádoru
P Ř Í LO H A K AT O L I C K É H O T Ý D E N Í K U
Malým školákům ve Ventanas to sice sluší …
… vybavení školy ale žádná sláva …
… a navíc je doma nečeká psací stůl.
V centru Nadace P. Jana Koczyho dostanou oběd …
… mohou si udělat domácí úkoly …
… a ještě se zúčastnit kroužků.
Lidé v této oblasti žijí v domcích na kůlech …
… což oceníte, když přijde povodeň.
Hygiena se tu řeší po svém …
Čtyři děti v rodině není moc…
… a je třeba, aby pomáhaly.
K radosti jim však stačí málo...
...třeba skluzavka nebo malý plyšový dráček.
O tyto děti se stará Nadace Fu Shen Fu, kterou před sedmi lety založil P. Jan Koczy SVD.
Rozmanitými způsoby se ale na její činnosti může podílet kdokoli…