zde

Transkript

zde
ZKOUŠKA Z LATINY ZK+
SEZNAMY ČETBY K DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ
(letní semestr 2013/2014)
Studenti si dle svého zaměření mohou vybrat z následujících korpusů
(kopie textů jsou k dispozici na sekretariátu Jazykového centra a v SIS pod kódy daných kurzů):
KORPUS I – doporučujeme pro obory archeologické
(vypisuje Mgr. Eva Pauerová)
M. Vitruvius Pollio: De architectura libri X (III.2, IV.5, IV.9)
C. Plinius Secundus: Epistulae (V.6, X.37-38, X.49-50)
C. Suetonius Tranquillus: De vita Caesarum (Vita divi Augusti 22-23, 29-30, Vita Neronis 16, 31)
Augustus: Res gestae divi Augusti (4, 19, 21-24, 35)
C. Iulius Caesar: Commentarii de bello Gallico (IV.17)
vybrané náhrobní nápisy z Ostie, Říma a Afriky
KORPUS II – doporučujeme pro obory historické
(vypisuje PhDr. Alena Bočková, Ph.D. a Mgr. Klára Žytková)
Vulgata: Evangelium secundum Matthaeum (26-75)
Crescente fide (Enarratio mortis sancti Wenceslai)
Carmina Burana (In taberna quando sumus)
Iacobus de Voragine: Historia de Sancto Georgio
Petr Žitavský: Chronicon Aulae Regiae, cap. XIV
Privilegium fundationis Universitatis Carolinae
Beneš Krabice z Weitmile: Chronica Ecclesiae Pragensis (Fundatio Novae Civitatis Pragensis)
Jan Amos Komenský: Artificii legendi et scribendi tirocinium (Dialogus II.)
Orbis sensualium pictus (Deus, Mundus)
Bohuslav Balbín: Bohemia Sancta (§59 Vita Sancti Joannis Nepomuceni, cap. 5 Beati Joannis mors)
NB. Zvládnutí domácí četby bude ověřováno v ústní části zkoušky (doba přípravy cca 10 min.).
Studenti by měli prokázat porozumění textu, včetně pochopení gramatických struktur a znalosti
slovní zásoby. První část zkoušky (písemný test) zůstává beze změny. Na datum a hodinu ústní části
zkoušky se studenti zapíší před zahájením písemné části do časového rozpisu jednotlivých
examinátorů.

Podobné dokumenty

Schola artificii – Inovace výuky pracovních činností zavedením

Schola artificii – Inovace výuky pracovních činností zavedením Použití: Kožený měšec můžeme využít k uschování peněz, k uschování cenností nebo jako ozdobný náhrdelník. V kombinaci s dalšími přírodními materiály může sloužit jako součást většího dekorativního ...

Více

Svět literatury, 2008, roč. 18, č. 38 Svět literatury, 2008, roč. 18, č. 38

Svět literatury, 2008, roč. 18, č. 38 Svět literatury, 2008, roč. 18, č. 38 amerických kritiků k tematizaci lesa v americké literatuře, stručnému nástinu tématu lesa v literatuře evropské (s důrazem na literaturu psanou anglicky) a pojetí vznešenosti ve vztahu k přírodě v ...

Více

PRÍLOHA

PRÍLOHA pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života Bezpečnost, Pokoj, a Blahoslavenství záleží. Lešno, 1633 [1625]. Vidění a Zjevení Kryštofa Kottera, Souseda a...

Více

4.A,B - Gymnázium Arabská

4.A,B - Gymnázium Arabská Cic. Fam. XIV, 3; Cic. Fam. XIV, 23 24. Počátky středověké literatury, latinská literatura českého středověku. Isidorus Etym. XIV, 3, 2-3; Vita Agnetis 25. Středověká latinská vzdělanost a universi...

Více

Homilie P. Vaňka a P. Přibyla • Rozhovor s P

Homilie P. Vaňka a P. Přibyla • Rozhovor s P Tys studoval v domácím klášteře. Tady nedaleko, v Obořišti, jsme do padesátého roku minulého století také měli takovou klášterní školu. Byl jsi tam už někdy? A jaký jsi měl pocit, když si to uvědom...

Více

Gaius Julius Caesar

Gaius Julius Caesar 4) Sémhur. [cit. 2012-05-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Caesar_campaigns_gaulen.svg?uselang=de 5) Cristiano64. [cit. 2012-05-0...

Více

zde - Dance Perfect

zde - Dance Perfect 2.600,- 20x / max. 5 měs. 1.450,- 10x / max. 3 měs. 800,- 5x / max. 2 měs.

Více