PŘIHLÁŠKA NA MIMOŘÁDNÉ EXERCICIE – VNITŘNÍ UZDRAVENÍ

Transkript

PŘIHLÁŠKA NA MIMOŘÁDNÉ EXERCICIE – VNITŘNÍ UZDRAVENÍ
PŘIHLÁŠKA NA MIMOŘÁDNÉ EXERCICIE – VNITŘNÍ UZDRAVENÍ
P. JAMES MANJACKAL z Indie
ve dnech 27. 8. – 31. 8. 2008 ve středisku Českomoravské Fatimy
v Koclířově
Adresa: ČM Fatima, č.p.132, 569 11 Koclířov u Svitav
Tel./fax: 461 543 164
E-mail: [email protected]
(vyplňte, prosím, pro každou osobu zvlášť)
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
PŘESNÁ ADRESA:
(Ulice, č.p., PSČ, Město)
DATUM NAROZENÍ:
TELEFON:
PROHLÁŠENÍ:
E-MAIL:
Přijedu do Koclířova u Svitav ve středu 27. 8. 2008. Zahájení služeb bude večeří 1719.00 hod. a společnou modlitbou ve 20.00 hod. Exercicie budou probíhat v centru
Českomoravské Fatimy v Koclířově s celodenním programem stanoveným
exercitátorem. Ukončení služeb v neděli 31. 8. 2008 obědem.
Hlavní bohoslužba za uzdravení v neděli 31.8.2008 ve 13.00 hod. v přírodním areálu
ČM Fatimy, otevřená i pro nepřihlášené.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK je jednotný: 600,- Kč na osobu
Uhrazen dne: ..........................
Číslo účtu170281132/0300, variabilní symbol 1102008
Objednávám závazně tyto služby:
STRAVOVÁNÍ – plná penze v restauraci Fatima
.........................650,- Kč
ANO x
NE
(dieta ani krácení není možné)
UBYTOVÁNÍ NA CELÉ EXERCICIE:
a) Karimatka – vlastní spacák v Koclířově
b) vícelůžkový pokoj v okolí Koclířova
c) dvoulůžkový pokoj (pro 1 osobu) v okolí Koclířova(doprava zajištěna)
d) Jednolůžkový pokoj (pro 1 osobu) v okolí Koclířova(doprava zajištěna)
......................... 100,- Kč
......................... 800,- Kč
......................... 1200,- Kč
......................... 1600,- Kč
Prohlašuji, že TRVÁM
X
NETRVÁM na ubytování na lůžku v Koclířově bez dojíždění večer
na ubytování a v případě ubytování v Koclířově přijímám 50 % přirážku za cenu ubytování, které
v přihlášce uvádím.
Vlastnoruční podpis účastníka
Sdělení:
Zašlete-li vyplněnou přihlášku do 30. 4. 2008 a budeme-li mít současně uhrazen jednotný
účastnický poplatek 600,- Kč, pak již nečekejte žádné potvrzení ani pokyny a přijeďte do
Koclířova ve středu 27.8.2008 s dokladem o zaplacení účastnického poplatku, tj. částky 600,Kč. Ubytování a stravu uhradíte po Vašem příjezdu. Kontaktovat Vás budeme jen v případě, že
nebudeme schopni Vaši objednávku splnit. Při neúčasti na exerciciích z jakéhokoliv důvodu
účastnický poplatek propadá – nevrací se.