program konference

Komentáře

Transkript

program konference
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ÈESKÉ REPUBLIKY
PROGRAM KONFERENCE
KO M P E T E N C E Z D R AV O T N Í C H S E S T E R
V ZAHRANIČÍ A ČESKÉ REPUBLICE
1. října 2015, velká zasedací místnost mz čr
Konference se koná pod záštitou Prof. MUDr. Josefa Vymazala, náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči.
VYSTOUPÍ:
PROGRAM:
čtvrtek, 1. října 2015
10:00 - 10:30
Prof. MUDr. Josef Vymazal
Ministerstvo zdravotnictví
Vzdělávání a kompetence zdravotních sester:
Kde jsme a kam vlastně chceme jít?
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.
Náměstek sekce zdravotní péče, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Prof. Debra Maloy
USA
Mgr. Alice Strnadová
Ministerstvo zdravotnictví
10:30 - 10:45
Kompetence anesteziologické sestry: Historie a praxe v USA
10:45 - 11:15
Kompetence sester v ČR
11:15 - 11:45
11:45 - 12:15
Přestávka
Postavení nelékařů v ČR
Prof. Debra Maloy, CRNA, MHS
Ředitelka Graduate Programs of Nurse Anesthesia
Texas Wesleyan University, USA
Mgr. Alice Strnadová, MBA
Ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání
Hlavní sestra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR
PhDr. Martina Šochmanová, MBA
Prezidentka České asociace sester
12:15 - 12:35
PhDr. Martina Šochmanová
Česká asociace sester
Rozšiřování kompetencí nelékařských zdravotnických
pracovníků ve vybraných evropských zemích - výsledky
kvalitativního šetření
projektu MUNROS
PhDr. Marie Zvoníčková
Odborná asistentka Ústavu ošetřovatelství, 3. LF UK v Praze
12:35 - 13:00
Bc. Gabriela Ratajová, DiS.
Anesteziologická sestra
Nemocnice Milosrdných bratří Regensburg
PhDr. Marie Zvoníčková
Ústav ošetřovatelství 3.LF UK
13:00
Bc. Gabriela Ratajová
Německo
Kompetence zdravotní sestry v Německu
na anesteziologickém a resuscitačním oddělení
KONTAKT:
Panelová diskuze
[email protected]
734 516 326

Podobné dokumenty