zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
Číslo: 1
Ev.číslo: MK ČR E 11203
Uzávěrka příspěvků do dalšího
čísla novin je 15. února 2013
Ročník: 13
Datum vydání: 31. ledna 2012
Měsíčník
Osobnosti Rapotína na 1. obecním plese
Po dlouhé přestávce uspořádala Obec Rapotín
obecní ples v nově otevřeném „kulturáku“. Při
přípravě programu plesu vznikla myšlenka, že
by bylo vhodné, při tak slavnostní příležitosti,
podpořit aktivity občanů Rapotína, kteří se
významnou měrou podílejí na rozvoji, zviditelnění a reprezentaci obce.
Starosta obce Pavel Žerníček spolu s místostarostou Petrem Heblákem předali Čestná
uznání starosty obce Rapotín za rok 2012
v oblasti sportu kapitánovi oddílu kopané
mužů TJ Jiskry Rapotín Ivu Piknovi za
dlouhodobý přínos v oblasti sportu - kopané,
fotbalovému týmu oddílu kopané muži TJ
Jiskra Rapotín za postup z okresního přeboru do I.B třídy krajské soutěže po více jak
20-ti letech a bratrům Ondrovi a Stanislavu
Krahulovým za reprezentaci v Offroad maratonu motocyklů. V oblasti práce s mládeží
Martinu Čechovi, hasiči z Rapotína, za jeho
příkladný přístup při organizování hasičského
sportu mladých v Rapotíně. V oblasti kultury
Chrámovému sboru Rapotín, který vznikl již
v roce 1957 a v současné době jej úspěšně
vede pan Petr Kocůrek. Všichni ocenění
obdrželi také dárkový koš.
Tento slavnostní ceremoniál navodil příjemnou atmosféru obecního plesu, který se
vyznačoval velmi dobrou organizací a výtečnou náladou všech hostů až téměř do kuropění. Děkuji touto cestou všem organizátorům,
pořadatelům, sponzorům, tanečnímu spolku
DANCE Jiřího Burdy, kapele WABANK
NEW, travesti skupině CRAZY GODDESS
a Holiday resortu Losinka. Dle mého názoru
byla nasazena velmi vysoká laťka, kterou
bude obtížné příští rok překonat.
Pavel Žerníček, starosta obce
Výsledky voleb prezidenta ČR
v Rapotíně (1.kolo)
Volební okrsek č. 1
(budova Základní školy Rapotín)
- počet voličů celkem
901
- počet zúčastněných voličů 531
1) Zuzana Roithová
20 hlasů
2) Jan Fischer
104 hlasů
3) Jana Bobošíková
21 hlasů
4) Taťána Fischerová
10 hlasů
5) Přemysl Sobotka
16 hlasů
6) Miloš Zeman
131 hlasů
7) Vladimír Franz
40 hlasů
8) Jiří Dienstbier
120 hlasů
9) Karel Schwarzenberg
67 hlasů
Volební okrsek č. 2
(budova Obecního úřadu Rapotín)
- počet voličů celkem
901
- počet zúčastněných voličů 500
1) Zuzana Roithová
24 hlasů
2) Jan Fischer
103 hlasů
3) Jana Bobošíková
14 hlasů
4) Taťána Fischerová
21 hlasů
5) Přemysl Sobotka
5 hlasů
6) Miloš Zeman
126 hlasů
7) Vladimír Franz
42 hlasů
8) Jiří Dienstbier
84 hlasů
9) Karel Schwarzenberg
81 hlasů
Volební okrsek č. 3
(budova VÚCHS Rapotín)
- počet voličů celkem
- počet zúčastněných voličů
1) Zuzana Roithová
2) Jan Fischer
3) Jana Bobošíková
4) Taťána Fischerová
5) Přemysl Sobotka
6) Miloš Zeman
7) Vladimír Franz
8) Jiří Dienstbier
9) Karel Schwarzenberg
Poděkování
Vedení obce Rapotín děkuje všem sponzorům 1. obecního plesu:
Obec Rapotín - Rapos Rapotín s.r.o. EKOZIS spol. s.r.o. Zábřeh - BC MORAVA Rapotín SART. CZ
Eurogreen CZ, s.r.o. Jiřetín pod Jedlovou-výstavba a údržba hřišť EKOMONT Rapotín – Václav Mazánek
LIFTMONT CZ s.r.o. UNIPRO spol. s.r.o. Šumperk Staviva BH, s.r.o. Šumperk
KEDUL Šumperk – Březina PRIMESPORT Šumperk-Leo Pospíšil
NOVATRONIC Šumperk – Ing. Vladimír Mikulec KARDO.CZ – Miloslav Kulhaj, Rapotín
TJ Jiskra Rapotín - sportcom.cz – Radek Svedek Myslivecké sdružení Buková, Rapotín
Restaurace U Skláren-Rapotín Večerka – Marek Buriánek Rapotín CAFÉ-CO – Tomášek Karel, Rapotín
Holiday resort Losinka Rapotín Potraviny JAHN – KUNČAR, Rapotín Petr a Alena Heblákovi, Rapotín
Blažek Milan – elektromontáže Šumperk Horská chata ZTRACENKA, Klepáčov Miroslav Mlčůch
Restaurace Zlatá hvězda, Rapotín Smíšené zboží Rapotín – Kateřina Aiglová Irena Botková, Rapotín
Restaurace a penzion na Domkách Rapotín-Jarošovi Restaurace U Pomněnky, Rapotín
Kadeřnictví LIBA Bartošová, Rapotín Masážní salón Iveta, Rapotín Stavebniny BERAN Jan s.r.o. Rapotín
SITA CZ a.s. Rapotín MIŠ s.r.o. Šumperk-obchod sušených tuzemských a exotických rostlin
Restaurace U Bauma, Rapotín Hana Mitrofanová – kosmetický salon, Rapotín
Zahrada Rosea Rapotín Pohostinství U Guralů, Petrov nad Desnou Cekr CZ s.r.o. Šumperk
Pobucký Aleš – zemní práce, Leština Pojišťovna KOOPERATIVA – Pavel Martinčík
Kadeřnictví IVETA Fryčová, Rapotín Gryos Šumperk – chlazení a klimatizace Chuť Jeseníků
Pavelková Andrea, Sobotín Sudio LB – Lenka Bublíková Autocentrum KAŠPAR Rapotín – Chevrolet
DecoTechnika, Rapotín – dekoratérské služby CeramTec Šumperk
Baďura Martin - Pokrývačství f.o. Martin a Pavla Machovi, Kamenná
788
472
34 hlasů
80 hlasů
6 hlasů
15 hlasů
10 hlasů
110 hlasů
27 hlasů
91 hlasů
97 hlasů
Výsledky voleb prezidenta ČR
v Rapotíně (2.kolo)
Volební okrsek č. 1
(budova Základní školy Rapotín)
- počet voličů celkem
900
- počet zúčastněných voličů 525
Miloš Zeman
386 hlasů
Karel Schwarzenberg
139 hlasů
Volební okrsek č. 2
(budova Obecního úřadu Rapotín)
- počet voličů celkem
904
- počet zúčastněných voličů 487
Miloš Zeman
298 hlasů
Karel Schwarzenberg
187 hlasů
Volební okrsek č. 3
(budova VÚCHS Rapotín)
- počet voličů celkem
791
- počet zúčastněných voličů 472
Miloš Zeman
287 hlasů
Karel Schwarzenberg
185 hlasů
obecní úřad
Rapotínské noviny
Plesová sezóna začala …
Prvním plesem v nových prostorách KKC
Rapotín byl v pátek 11. ledna 2013 Fotbalový
ples, který vzbudil velký zájem veřejnosti.
Dalším plesem byl 19. ledna 2013 1.obecní
ples, který přilákal ještě více návštěvníků.
Tříkrálové koledování v Rapotíně
Do letošního koledování, které v Rapotíně proběhlo ve dnech 5. a 6. ledna 2013, bylo zapojeno
celkem 15 skupinek tříkrálových koledníků a 1 skupinka koledovala v části Petrov - Terezín,
tedy celkem 16 skupinek. Celkem tato, již tradiční sbírka, vynesla 40 939,- Kč.
Poděkování patří všem dárcům a také dobrovolníkům, kteří se na sbírce podíleli. Srdečně
děkujeme dětem ze ZŠ Rapotín a Petrov n/Des., které naše domácnosti se svými vedoucími
obcházely a někdy i třeba tříhodinovou trasu zvládly důstojně, tak, jak se na Tři krále patří.
Vlastnímu koledování předcházelo setkání otce biskupa Josefa Hrdličky s tříkrálovými koledníky v sobotu 29.12.2012, kterého se zúčastnilo i 5 dětí z Rapotína se 2 vedoucími skupinek.
Z bohatého programu setkání jsme si prohlédli Arcidiecézní muzeum, Arcibiskupský palác,
katedrálu sv. Václava a kryptu. S sebou domů jsme si odvezli korunky a pláště určené pro
koledování (viz foto).
Železnicí po Evropě
Beseda Karla Mičunka o cestování vlakem
po Evropě, která se konala 15. ledna 2013
v KKC Rapotín od 17 hodin, byla také úvodem
k řadě šesti plánovaných besed o evropských
zemích. Překvapila přítomných 35 zájemců
o tento druh cestování mnohými výhodami
a přednostmi. Povídání pana Mičunka, doložené množstvím fotografií, map a webových
adres, bylo velmi zajímavé a vtipné svými
zážitky z cest po Skandinávii, Švýcarsku,
Irsku, Ukrajině, Anglii a Korsice. Už teď se
těšíme na další besedu o cestování po Skandinávii s Karlem Mičunkem, která se uskuteční opět v zasedací místnosti KKC Rapotín
v úterý 12.2.2013.
Důležité adresy na internetu:
www.cd.cz/interrail - pro cestování po celé Evropě
www.nationalrail.co.-uk - cestování po Velké Británii
www.voyages-sncf.com - pro cestování po Francii
www.sbb.ch - pro cestování po Švýcarsku
Poděkování za pomoc při
organizačním zajištění
1. obecního plesu v Rapotíně
Vedení obce Rapotín děkuje členkám
kulturně-sociální komise obce, zaměstnancům obecního úřadu a KKC, dobrovolnému
hasiči O. Kremlovi a v neposlední řadě
zaměstnancům firmy RAPOS Rapotín, s.r.o.,
kteří se nemalou mírou podíleli na organizačním i technickém zajištění 1. obecního
plesu, který se konal 19.1.2013 v prostorách
KKC Rapotín.
Tříkrálový koncert 6.1.2013
Ve sváteční atmosféře vánoční doby se uskutečnil v rapotínském kostele Tříkrálový koncert
žáků ZUŠ Šumperk a Chrámového sboru Rapotín.
Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 2 375,- Kč byl věnován Charitě Šumperk. Srdečné
„Pán Bůh zaplať“ patří všem, kdo přispěli, a také všem účinkujícím a organizátorům koncertu.
Římskokatolická farnost Rapotín
Taneční odpoledne nejen pro seniory
V neděli 6. ledna v KKC Rapotín
proběhlo další taneční odpoledne.
Všem hostům zahrál pan Pepa Frnka
z P.F. Music. Zájem o tato taneční
odpoledne neustále stoupá. Příští taneční odpoledne se koná opět v neděli
3. února 2013 od 15 hod., tentokrát
s účastí seniorů z okolních obcí.
K tanci a poslechu zahraje jesenická
skupina Wabank New.
-2-
Rapotínské noviny
Informace pro občany obce o platbě místních poplatků v roce 2013
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (obecně
závazná vyhláška č. 3/2012):
- Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nebo
cizinci, kteří se na území ČR zdržují déle než 3 měsíce.
- Poplatek za osobu je 90,- Kč na rok.
- Poplatek také platí fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je 90,- Kč za
objekt na celý rok.
- Splatnost poplatku je do 30.6.2013.
- Poplatek je možno zaplatit:
Platbou v hotovosti na pokladnu obce
Platbou složenkou na účet obce 1905621359/0800 u ČS a. s.,
pobočka v Šumperku
Bezhotovostním převodem na účet obce 1905621359/0800 u ČS,
a. s., pobočka v Šumperku (variabilní symbol uvést číslo domu, do
zprávy pro příjemce uvést jména osoba za které se platí)
Sazby poplatků ze psů:
a) Za prvního psa chovaného u rodinného domu
150 Kč
b) Za druhého psa chovaného u rodinného domu
300 Kč
c) Za každého dalšího psa chovaného u rodinného domu
500 Kč
d) Za prvního psa chovaného v bytě obecního domu
1 500 Kč
e)
f)
g)
h)
i)
Za druhého psa chovaného v bytě obecního domu
Za každého dalšího psa v bytě obecního domu
Za prvního psa chovaného v bytě nájemního domu
Za druhého psa chovaného v bytě nájemního domu
Za každého dalšího psa v bytě nájemního domu
2 250 Kč
2 250 Kč
1 000 Kč
1 200 Kč
1 500 Kč
Sazby poplatků ze psů, jehož majitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů:
a) Za prvního psa chovaného u rodinného domu
100,- Kč
b) Za druhého psa chovaného u rodinného domu
200,- Kč
c) Za každého dalšího psa chovávaného u rodinného
domu
250,- Kč
d) Za prvního psa chovaného v bytě obecního domu
nebo nájemního domu
200,- Kč
e) Za druhého psa chovaného v bytě obecního
nebo nájemního domu
300,- Kč
f) Za každého dalšího psa v bytě obecního domu
nebo nájemního domu
300,- Kč
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen
ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode den jejího vzniku. (Vypsání přihlášky na OÚ). Stejným způsobem
je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. (Vypsání
odhlášky na OÚ Rapotín).
BLAHOPŘÁNÍ
Další setkání seniorů
z „Klubu důchodců“
V měsíci prosinci oslavili manželé
Níčovi 50 let společného života.
Ke zlaté svatbě jim za KS komisi popřála
paní Leňa Kašparová.
se uskuteční ve středu
13.2.2013 od 15.00 hod.
v hasičárně na sídlišti v Rapotíně.
OBEC RAPOTÍN
Družstevní 125, 788 14 Rapotín
VYHLAŠUJE
VEŘEJNOU SOUTĚŽ
Kulturně-sociální komise obce Rapotín
zve na 2. zimní vycházku do
na prodej užitkového vozidla
Piaggio Quargo Tipper,
nejnižší cena podání 70.000,- Kč
Nového Malína
na stálou expozici dřevěných soch
úterý 19. února 2013
Zájemci o nákup užitkového vozidla Piaggio Quargo Tipper mohou
podat své cenové nabídky v řádně zalepené obálce na adresu:
Obec Rapotín, Družstevní 125, 788 14 Rapotín,
v levém rohu označené:
„Veřejná soutěž – vozidlo Piaggio,
odjezd vlakem do Šumperka 9.16 hod.
dále do N. Malína
9.52 hod.
příjezd do N. Malína
9.58 hod.
poštou nebo osobně v podatelně Obce Rapotín,
a to nejpozději v termínu
do 15.2.2013 do 14.00 hodin.
Informace podává a případnou prohlídku vozidla zajišťuje
Obec Rapotín, telefon č. 583 242 363, 777 167 766.
Obec Rapotín si vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit.
POZVÁNKA
Procházka k dřevěnému skanzenu,
prohlídka centra Malína, krátké posezení.
Starosta obce Rapotín svolává zasedání zastupitelstva obce
na středu 13. února 2013 od 17:30 hodin
do zasedací místnosti budovy Komunikačního
a koordinačního centra Rapotín.
Návrat pěšky do Vikýřovic a dále vlakem.
Méně zdatní mohou odjet z Malína vlakem.
Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu,
na webových stránkách obce a na informačních tabulích obce.
Za komisi Mgr. Jiřina Dymáková - mob. 732 363 694
Ing. Pavel Žerníček, v.r. starosta obce
-3-
Rapotínské noviny
Kulturně-sociální komise nabízí našim
občanům možnost využití služeb
masážního Salonu IVETA
a WELLNESS STUDIA LOSINKA
formou permanentky v hodnotě 300,- Kč.
SALON IVETA (ul. Družstevní) nabízí tyto služby:
- Masáž krční páteře
- Masáž zad
- Masáž rukou a nohou
- Parafínové zábaly
WELLNESS STUDIO LOSINKA nabízí tyto služby:
- Koupele a lázně – vířivá nebo perličková koupel – aroma,
bylinná, rašelinová
- Klasické masáže – masáže jednotlivých částí těla
nebo celková
- Aroma masáže – masáže jednotlivých částí těla nebo celková
- Masáže medovým olejem – masáže jednotlivých
částí těla nebo celková
- Čokoládová masáž – celková masáž zad
- Detoxikační medová masáž – celková masáž zad
- Masáže lávovými kameny – masáže zad a nohou
- Reflexní masáže nohou – základní, harmonizační, posilující
- Teplé zábaly zad – konopný, rašelinový, skořicový,
levandulový, medový…
- Pleťové masky – medová, čokoládová, z modrého jílu
- Solné koupele a zábaly – neutrální s minerální solí,
sulfatickým bahnem…
Permanentku si můžete zakoupit za částku 100,- Kč
u sl. Venduly Vykydalové, DiS
od 1.3.2013 na Obecním úřadě v Rapotíně.
Pozn. Přednost při přihlášení budou mít ti občané, kteří
v loňském roce permanentku nečerpali.
KKC R������ V�� ������� ZVE
������ ����� ������ � ������ ��
�����������������
NEJEN PRO SENIORY
3. ����� 2013 od 15 hod.
������� ��������� � hud. skupinou
WABANK NEW � ���������
����������� ����������
�������� �����
���� �������������� �������� ����� ������������
www.kkcrapotin.cz
-4-
Rapotínské noviny
KULTURNĚ - SOCIÁLNÍ KOMISE OBEC RAPOTÍN
Družstevní 125, 788 14 Rapotín
Informace pro občany o plánu činnosti komise
v letošním roce 2013
Celoroční – tradiční akce a záležitosti
- V průběhu roku zajistit předání písemné gratulace při výročí
60 let věku a 65 let věku
- V průběhu roku zajistit osobní gratulace při výročí :
- 70 let bonboniéra a kytice / poukaz
- 75 let bonboniéra a kytice / poukaz
- 80 - 89 let dárkový balíček / poukaz
- 90 let a více dárkový balíček / poukaz
- Osobní gratulace manželským párům, které se dožívají 50, 60, 65
a 70 let společného života a předat dárkový koš / poukaz a kytici.
Evidenci sňatků není možné vést, tudíž tyto gratulace nejsou ze
strany naší komise automatické a samozřejmé.
- Na smuteční rozloučení se zesnulými občany bude zajištěna za
obec smuteční kytice prostřednictvím pohřební služby, která
pohřeb vypravuje.
- Spolupráce s Komunikačním a koordinačním centrem Rapotín.
- Spolupracovat s Klubem důchodců v Rapotíně a předkládat jejich
případné požadavky radě obce ke schválení. Příspěvek na
občerstvení v hodnotě 500,- Kč (v naturální podobě – káva, čaj,
cukr, smetana).
- Turistické vycházky dle zdravotních možností občanů 1x měsíčně.
Příspěvek obce se poskytuje turistům z Rapotína - 1 částky za
dopravu (autobus, vlak). Průměrná účast 15-25 turistů.
- Cvičení žen - nejen pro seniorský věk. Každý čtvrtek od 18.00
do 19.00 hodin v tělocvičně/třídě ZŠ Rapotín.
- Spolupráce s rodinným centrem Vikýrek.
- Přibližně 4x za rok vítání občánků - dle potřeby, nejméně 5 dětí,
maximálně 10 dětí
Zájezdy, kulturně-společenské akce
Leden
- Závody na saních pro děti a jejich rodiče na Bukové - 10 . ročník
- 19.1.2013 - 1. Obecní ples v KKC Rapotín
Únor
- 9.2.2013 Divadelní představení Naši Furianti v Národním
divadle v Praze
Březen
- Poukázka na masáže popřípadě další úkon dle výběru (do salonu
Iveta a RK Losinka). Občan Rapotína starší 30 let věku, který
projeví zájem o permanentku, se musí nahlásit na obecním úřadě,
bude zapsán do seznamu, který se předá do salonu Iveta a RK
Losinka. Každý občan obdrží 1 ks, který je v hodnotě 300,- Kč.
Cena poukázky (hradí občan) 100,- Kč. Obec hradí 200,- Kč.
Duben
- Humanitární sbírka ošacení a jiného textilu pro Diakonii Broumov
- 25.4.2013 (čtvrtek) a 27.4.2013 (sobota) zájezd
Flóra Olomouc - 2x 45 míst
- 30.4.2013 Pálení čarodějnic u KKC Rapotín
Květen
- 11.5.2013 Den matek a jarní setkání seniorů – v sále KKC
Rapotín
Červen
- 1.6.2013 Noc kostelů - v kostele Nanebevzetí Panny Marie
- 1.6.2013 Mezinárodní den dětí v areálu TJ Jiskra Rapotín
a kácení máje
Červenec - Srpen
- Losinské kulturní léto
- 16.8. – 18.8.2013 Rapotínské slavnosti - v loňském roce (hody)
- pátek – letní kino ve večerních hodinách
- sobota – jarmark, kolotoče, posezení při muzice, zábava,
gastrofestival – KKC
- neděle (pouť) - v kostele Nanebevzetí Panny Marie
– dopoledne mše svatá
- odpoledne program v parku u kostela – posezení při muzice,
občerstvení, dětské atrakce
- neděle – sportovní odpoledne na TJ Jiskra Rapotín
Září
- 1-denní zájezd pro občany obce
Frýdlant v Čechách - renesanční zámek na čedičové skále, patří
historicky i stavebně mezi nejvýznamnější zámky v Čechách,
známý majitel Albrecht z Valdštejna
Polsko – park miniatur v Kowarech - významné historické stavby
Horního a Dolního Slezska i Krkonoš v měřítku 1:25
- Humanitární sbírka ošacení a jiného textilu pro Diakonii Broumov
Říjen
- 19. 10. 2013 Podzimní setkání seniorů v sále KKC Rapotín
- 21. – 26.10.2013 Drakiáda 4. ročník
Listopad
- Lázně – Branná – Welness centrum – pětidenní relaxační zájezd
pro občany Rapotína, 25 míst - 1 autobus, cena pobytu na osobu je
cca 3.000,- Kč. Obec hradí 50% pobytu na osobu.
Prosinec
- 7.12.2012 Mikulášská zábava v KKC Rapotín, součástí tohoto
odpoledne je vystoupení Mikuláše a čerta a diskotéka pro děti
- 1-denní zájezd do vánoční Vídně (Rakousko), 45 míst, občan hradí
částku 400,- Kč, příspěvek obce na os. 100,- Kč
- Adventní koncert, v kostele Nanebevzetí Panny Marie s kulturním
programem
V průběhu roku :
1-denní zájezd pro děti s rodiči či prarodiči v ČR
- 45 míst, návštěva zajímavých míst v naší zemi, které zaujmou
nejen dospělé, ale hlavně děti
V letošním roce, oproti loňskému, je rozpočet na akce kulturně-sociální komise, na úkor akcí konaných v KKC, zhruba o 100.000,- Kč
nižší, ale i přesto věříme, že náš program je bohatý, pestrý a pro naše
občany zajímavý.
BP
KKC RAPOTÍN
Vás zve na besedu
„ŽELEZNICÍ PO SKANDINÁVII“
V úterý 12. února 2013 od 17.00 hod.
O cestování po Skandinávii s Karlem Mičunkem.
Více informací na www.kkcrapotin.cz, tel.: 583 212 211
-5-
Rapotínské noviny
Rapotínské noviny - historie
Rafinérie minerálních olejů Šumperk-Vikýřovice
Rafinérie minerálních olejů ve Vikýřovicích byla postavena pozdějším
senátorem Gustavem Oberleitnerem v letech 1901 až 1902 na pozemcích, které patřily ke mlýnu v Krenišově.
Nejprve se zde prováděla destilace, která zpracovávala ropu dosaženou z Drohobische v Haliči. Později byly vyráběny rozličné polotovary;
parafínový olej, autobenzín, petrolej, palivo pro naftové motory, mazací
oleje, ropný koks atd.
Kotelna dodávala potřebnou páru, dieselový motor a parní stroj
vyráběly proud. Ve strojovně byly umístěny rovněž chladící stroje
a kompresory, které sloužily především k výrobě parafínu a k hlubokému chlazení a protlačování parafínového oleje skrz filtrovací lisy.
Při tom se také získával další polotovar jako výchozí produkt k výrobě
mazacích olejů. Součástí areálu byla trubkárna a strojírna, v níž mohly
být významnými odborníky prováděny různé opravy a přestavby.
V roce 1910 byl podnik součástí akciové společnosti Austria-Ab.
Její výrobky byly prodávány pod značkou Apolo a.s. Podnik byl vzhledem k možnosti přepravy poněkud na nevhodném místě (přestože byl
vlečkou napojen na železnici) a také nedostatečně moderní, aby mohl
obstát v tvrdém konkurenčním boji. Přes mnohé potíže podnik dosahoval celkem dobrých výsledků. Důsledkem hospodářské krize musel být
podnik v roce 1936 uzavřen. Do té doby zaměstnával až 160 dělníků.
V roce 1915 tu bylo dokonce na 200 zaměstnanců.
Přísun ropy se prováděl v cisternách o objemu až 15 000 litrů.
Odvoz hotových výrobků probíhal stejným způsobem v železných
sudech. Ten činil měsíčně 200-220 cisteren a dokonce někdy i přes
1000 cisteren. Mimo to bylo pro skladování k dispozici 21 velkých
nádrží. Po uzavření tohoto podniku bylo zpracování olejů prováděno
většími závody Apola v Bratislavě.
Zpracoval Stanislav Hošek
Strážní hrady nad Franštátem a Rapotínem
V úvodu se přeneseme na okamžik do jednoho dne v období panování
krále Přemysla Otakara I. (1197 – 1230). Mohl být tehdy vlahý jarní
podvečer. Na nádvoří hradu, který stojí vysoko na skalnatém ostrohu,
vychází několik urozených lidí. Dívají se na zapadající slunce, které
ještě ozařuje táhlé údolí, jímž se klikatí řeka Desná. Nejvýše z celé
společnosti stojí manželka Jaroslava z Ralska. Osvěžující vánek, který
dnes nezvykle fouká z východu, rozevlál její drahocenný závoj. Žena
fascinovaně sleduje jeho vlnící se konec, který směřuje stále k jednomu vzdálenému vršku za řekou Desnou. V podivném polosnu zvedá
ruce a hlasem, jenž jakoby nevycházel z jejího hrdla, překvapeným
přátelům zvěstuje… a je dáno, že na tomto místě založím klášter bratří kazatelů a město zvané Šumperk. 1 Takto by se nějak mohla interpretovat legenda o založení Šumperka a dominikánského kláštera
(Šumperk byl založen před r. 1278 a klášter před r. 1293). Věštecká
slova měla být pronesena na hradě, který se jmenoval „Starý Goldenstein“, nemajíce nic společného s hradem a zámkem Kolštejnem
v dnešní Branné. Tak to alespoň tvrdí šumperský kronikář Gans.
A protože pověsti a legendy mívají racionální jádro, tudíž řečeno, že
existenci jednoho bezejmenného hradu, respektive jeho nepatrných
zbytků, a který by měl být oním starým Goldensteinem, lze doložit.
Nachází se v lese asi 2,5 km východně od dnešního kostela a jeho
vznik lze směle dát do souvislosti s rozsáhlejší vlnou kolonizace krajiny - a to nejpozději z doby okolo přelomu 13. a 14. století (1290 –
1330).2 Zbytky výšinného sídla zabírají skalnatý výběžek ze severního masivního hřbetu do malínské rokle v nadmoř. výšce asi 620
m.n.m. Na východě hrádek využil k obraně skalnatý zlom, na západě
se hřeben svažuje, a proto ho bylo na této straně nutno zabezpečit.
Jelikož hrádek nevyužívá samotného konce výběžku, bylo zapotřebí
příkop a val vytvarovat do oblouku, přičemž od severu ze strany ohrožení příkop ještě zdvojit. Poměrně rovná a zhruba pětiboká obytná
plošina je nejvíce 31 m dlouhá a 17 m široká a na jihu ji z části lemuje
o něco snížený stupeň. Za ním spadá přitesaná skalní stěna do devět
metrů širokého příkopu, jenž vznikl úpravou přirozené skalní průrvy.
Proto zde má hloubku přes 4 m. Příkop se stáčí kolem západní strany
hrádku, kde je velmi mělký, neboť byl vytvořen pouze navršením
nízkého valu. Na severu val mohutní, je podélně odstupňován a vymezuje rovněž 9 m široký příkop. Není zdaleka tak hluboký jako na jihu,
protože zřejmě nevyužil přírodní rozsedlinu a museli ho lámat do
skály. Pod širokou partií valu, která přehrazuje přístupovou šíji, byl
vyhlouben ještě další příkop, jenž se však postupně vytrácí v západním svahu. Plocha obytného areálu není pročleněna stopami po
zástavbě, která s velkou pravděpodobností nebyla zděná na malbu
a vzhledem ke skalnatému podloží ani zahloubena. Povrchový průzkum přinesl poznatky o reálném utváření sídla, které doposud chyběly. Počátky historie hrádku lze sice už klást do doby Jiljího ze Švabenic na Úsově (hrad Úsov se připomíná už v roce 1260). Jiljí jistě
v 60. letech 13. století v širším okolí kolonizaci organizoval, ale
otevřena zůstává otázka, zda hrádek nevznikl za jeho následovníka
Hrabiše, který se připomíná v letech 1254 – 1296. Jeho jméno zřejmě
nalezlo odraz v názvu sousedního Hrabišína. Hrádek mohl sloužit k
zabezpečení běžné kolonizace, ale i k ochraně zdejších dolů, podobně
jako slezský Edlstein.3 Tento, zatím bezejmenný hrádek, který by
mohl být už zmíněným Starým Goldensteinem, nalezneme, pokud se
vydáme od kostela v Novém Malíně. Zeleně značená cesta vede na
Kamenný vrch (952 m) a přibližně 1 km za vsí (měl zde stát dřevěný
seník) zabočíme vlevo a vyšplháme velmi prudký svah, který je na
podrobných mapách označen jako Na skalách. Půjdeme-li dál po cestě, která se nazývá Schlossweg, čili zámecká, dovede nás (přitom míjíme Franštátskou věž, což je mohyla letního a zimního slunovratu) na
vrchol, jehož název Burgberg (hradní vrch) nás vůbec nepřekvapí. Při
dosažení vrcholu se musíme dát doprava a k místu, kde stála první
hradní brána. Proč zde byl tento hrádek postaven? To je jedna z největších záhad zdejší dávné historie. Tím spíše, že celé toto zdejší území
patrně patřilo k městu Šumperk, snad lépe řečeno šumperskému hradu
-6-
Rapotínské noviny
(zámku). Podle zprávy z roku 1568 měly tyto hory a lesy (o hradu zde
není zmínky) „za míli dýli a za půl míle dobré šíři“ (míle asi 11 km),
ze zvěře se zde běžně proháněli medvědi, vlci atd. Též se zde uvádí,
že „v těch horách jest ruda železná“ a dále „Z hor se nic neprodávalo,
dřevo ke stavbě se lidem dávalo zdarma.“ Kvůli železné rudě by se
snad stěží stavěl hrad, ačkoliv se to nedá vyloučit. Jinak by tomu
ovšem bylo, kdyby se zde kutaly rudy obsahující drahé kovy. Pokud
se hrad, či hrádek jak píše šumperský kronikář Ganz, skutečně nazýval starý Goldenstein, jeho vznik by s dolováním zlata souvisel. V
listině moravského markraběte Jošta z roku 1391, která se vysloveně
vztahuje k Šumperku a jeho bezprostřednímu okolí (Rapotín, Vikýřovice, atd.), je jmenován také „Starý Goldeck“ (tj. zlatý koul), který byl
v 19. století brněnským archivářem Brandlem zeměpisně zcela nelogicky ztotožněn se starým městem. Existenci „Starého Goldecku“ je
ovšem nutno hledat v blízkosti Šumperka a tak se nabízí tento bezejmenný hrad. Ostatně již v minulosti byl hledán u Šumperka, když
zazněl názor, zda se nejedná o hrad Bludov. Stopy po dolování pod
naším bezejmenným hrádkem lze skutečně doložit. Ve Franštátské
(novomalínské) rokli v těchto místech měla stát stará hornická osada
známá jako „Mlýnská víska“ (Mühldorfel), nebo také Goldwascherdolfel (vesnička rýžování zlata) a ta se měla rozrůstat podél potoka
směrem dolů, tj. k nynějšímu Novému Malínu. Měl zde stávat mlýn na
drcení vytěžené horniny, která se tam potom rýžovala. V okolních
kopcích se měly nacházet staré štoly, mj. takzvaná Husarčina šachta
(Gänserichtschacht) a je spojována s těžbou měděné rudy. Lokality,
kde se měla kutat měděná ruda, se táhnou od Franštátu až k Mladoňovu. Ve 13. století se mělo dolovat na Kamenném vrchu (Haidstein) a
to na dvou místech. Podle tradice se v 13. století zde kutaly také stříbrné rudy. K nim se také vztahuje název „Walichloch“ (je překládán
jako „Vlašský důl“) a patrně souvisí s činností podivného vlašského
(italského) hraběte Locarna. Ten v našem údolí hledal ve druhé polovině 17. století drahé kovy (stříbro a zlato). V roce 1679 měl otevřít
nové doly u Petrovic nad Desnou, Vernířovic, Sobotína a Rejhotic.
O podporu k realizaci svého návrhu žádal samotného císaře. Locarno
chtěl přivést na Losinsko – Vízmberské panství 500 horníků, pro které
by najal dvory v Maršíkově a Petrovicích, z pronajaté rychty v Petrovicích navrhoval zřídit šmelcovnu rudy. V důsledku svých pokusů
zchudl a i přes přímluvu šlechticů Zukuliniho a Schneidera od císaře
žádnou podporu nedostal. Podle pověsti zde kdysi nějaká venkovanka
z Franštátu žala v rokli pod Burbergem (tj. v malínské rokli) lesní
trávu, tu se objevil jakýsi cizinec v plášti a s širokým kloboukem na
hlavě a stále opakoval slovo „Walichloch“. Když mu žena chodbu
ukázala, vstoupil dovnitř a už odtud nevyšel. 4 Mimochodem město
Šumperk se pokoušelo o těžbu stříbrných rud u Franštátu, což dokazují listiny z roku 1773. Je tedy patrné, že hrádek či hrad nad Franštátem
sloužil k ochraně důlní činnosti v jeho bezprostředním okolí. Jestliže
máme minimum informací o hrádku nad Franštátem, tak o hrádku na
Strážníku nemáme informace žádné ! Dnes zcela zaniklý hrádek,
který stával na kopci Hudberg, dnešní Strážník (470 m.n.m.) nad velkolosinským zámkem, patřil do 20. let 19. století Rapotínu. Středověké opevnění na Strážníku lze s jistou pravděpodobností považovat za
strážní hrádek (hrad), sotva ovšem za předchůdce losinského zámku,
poněvadž to vylučuje vodní tvrz, z níž byl zámek přestavěn. Další
opevněné sídlo, patrně tvrz, stála u velkolosinského kostela. Písemné
zprávy nejsou žádné a také zde nebylo nalezeno nic, co by teorii
o stavbě hrádku na Strážníku nasvědčovalo. Nepopíratelným důkazem mohou být terénní nerovnosti typické pro zaniklé hrady a také
nepatrné zbytky zdiva. Předpokládaný hrádek na Strážníku byl podle
viditelných terénních nerovností opevněn po celém vrcholu kopce.
Zachována je středová homole o velikosti 20x30 m. Celé opevnění
mělo vejčitý tvar o velikosti 70x90 m (to je patrné z mapy stavebního
katastru Velkých Losin z roku 1834). Na sever a východ se svažuje
plocha předhradí a celé opevnění je obehnáno příkopem a valem.
Dobu vzniku stavby a jejího zániku nelze určit. Měl-li by mít hrádek
jen strážní funkci, vznikl by někdy v posledních desetiletích 13.
a prvních třech desetiletí 14. století. Nejpravděpodobnější bude, že
opevněné místo vzniklo, jako řada jiných, na obranu Moravy proti
nebezpečí ze severu, které hrozilo od tehdy ještě suverénních piastovských slezských knížat a loupeživých Wüstenhuvů a Haugwitzů, kteří
uzurpovali nejodlehlejší území Moravy na hranicích s Vratislavskem
a Kladskem. Z podobných důvodů vznikla řada horských pevností na
cestách podél řek, například Kvinburg na Bílé Opavě, Veizenštejn na
Bílém Potoku, Nový hrad na řece Moravě, Pleče nad soutokem potoka
Staříče a říčky Branné, 0,7 km západně od Jindřichova apod. Právě
posledně zmíněný hrad se v písemných pramenech vůbec neobjevuje.
Polohou mohl působit coby kontrolní bod cesty k Ramzovskému sedlu a asi vznikl jako reakce na stavbu hradu Kolštejna (Branná). Tu
realizovali loupeživí Wüstenhuvové na území získaném násilím. Zda
byla stavebníkem Plečí osoba pověřená králem nebo soukromníkem
(někdo z pánů z Lipé), už asi nezjistíme. Vznik hradu je díky archeologickým nálezům datován do 14. století. Právě v okolí hradu byly už
od středověku dobývány železné rudy. 5 Taktéž v okolí hrádku na
Strážníku se už od 13. století kutaly železné rudy (nebo snad rudy
drahých kovů či barevných kovů – měď, olovo, zinek). Viditelným
pozůstatkem po důlní činnosti mají být tzv. rapotínské jeskyně (západně nad koupalištěm). Právě hrádek na Strážníku pravděpodobně chránil i zdejší důlní, případně hutní činnost. Opět se nabízí otázka, zda se
zde netěžily rudy ušlechtilých kovů. Zcela hypoteticky lze odhadovat
podobu hrádku na Strážníku. Jeho dominantou byla patrně vysoká
věž, obdobná stála na Novém Hradě u Kopřivné. Kolem ní se nacházela hradba a asi v severovýchodním nároží byla budova, kde sídlila
vojenská posádka (palác?). Na jižní straně se patrně nacházela věžovitá brána s padacím mostem, jenž byl nad hradním příkopem. Toto
opevněné místo nad bažinatým a močálovitým údolím bylo ideálním
místem, odkud se dal přehlédnout celý podhorský kraj. 6 Traduje se,
že za 30-ti leté války zde byla pozorovatelna švédské armády. Nedlouho po odchodu Švédů z Moravy v roce 1650 zde měl být postaven
dřevěný kříž. Později tu dokonce byla postavena křížová cesta. Po
roce 1802 byl kříž posunut jižněji na rapotínskou stranu. V téže době
(1821) byla většina kopce, včetně vrcholu, obklopena losinskou
-7-
Rapotínské noviny
vrchností rapotínskými rolníky. A tak se celý kopec Strážník stal součástí zámeckého parku a posléze byl zalesněn. Někdy kolem roku
1840 tu měl být postaven dřevěný šestiboký altán. Ten ale neměl dlouhého trvání. 7 Snad se jednou najdou peníze na důkladný archeologický průzkum, který by mohl poodhalit bílá místa naší historie.
Poznámky:
1) Některá starší literatura připisovala založení Šumperka hluboko na
počátek 13. století. Zdeňkovi z Ralska, respektive jeho synům Hugovi
a zmíněnému Jaroslavovi bezprostředním předkům pánů z Valdštejna.
Dnes se tato nedoložená tradice zcela odmítá.
2) POLÁCH, D.: Bezejmenný hrad nad Novým Malínem. Kulturní
život Šumperka 1997, s. 22 – 23
3) PLAČEK, M.: Zbytky středověkého opevnění v katastru Nového
Malína, Severní Morava s. 85 Šumperk s. 7 – 8
Pro nás je důležitý hrad Rabštejn nad Bedřichovem (dnes součást
Oskavy), jehož počátky jsou někdy spojovány s držitelem úsovského
panství Hrabišem ze Švábenic. Není také vyloučeno, že předchůdcem
Rabštejna byl malý hrádek, jehož nepatrné zbytky jsou dosud viditelné nad Novým Malínem, který v německém místním názvosloví nesl
příznačný název „Burgstein“ (hradní kámen) a k němu vedoucí cesta
se nazývala „Schlossweg“ (zámecká cesta). Lidová tradice pak dlouho
udržovala pověst o spojení tohoto hrádku podzemní chodbou s Rabštejnem, nepochybně pod vlivem historické, i když dávno zapomenuté
skutečnosti a původní sounáležitosti Franštátu k Rabštejnskému panství. První zmínka o Rabštejně pochází z roku 1380. In : SPURNÝ,
F.: Hrad Rabštejn, Vlastivědné zajímavosti č. 62, Šumperk 19724)
POLACH, D.: Bezejmenný hrad… cd. Hrabě Locarno se pokoušel
otevřít doly na losinském a janovickém panství. Dvě štoly (šachty)
byly u Petrovic (Trousenice) a dvě také u Vernířovic. Olomoucký
krajský hejtman našel při průzkumu v září 1680 přes 4000 centýřů,
sudy obsahující stříbro a zlato. Na janovickém panství se ušlechtilé
kovy získávaly těžbou rud od středověku. Doly na železnou rudu
zanikly například u Bedřichova až v roce 1788 In: TRAUTEN-BERGER, G.: Das Tesstalin Mähren, Brünn 18725) VOJKOVSKÝ, R.:
Velké Losiny. Putujeme po hradech a zámcích sv. 38 Dobrá 2005 s.
26) Pro rekonstrukci hrádku na Strážníku jsem vycházel z podobného
opevněného místa na Moravskočeském pomezí. Hrad Boršov, též
Hřebeč se nachází na ostrém výběžku ve strategicky významném místě, kde cesta z Litomyšle do Moravské Třebové překonává Hřebečský
hřbet. Hrad založil na sklonku svého života Boreš z Riesenburka
(† 1277). Hrad zanikl patrně na konci 14. století. Ten zabíral trojúhelníkový konec hřebene, od kterého odděloval 14 m široký a 4 m hluboký příkop a pomocný val, jehož koruna je široká 7 m. Před valem
přetíná šíji ještě oblouk druhého, už jen 9,5 m širokého příkopu, který
je polozasutý, nebo zmizel úplně. Největší délka plošiny je 40 m a šířka 29 m a na její povrch nevystupují žádné zbytky zdiva, i když hrad
byl nepochybně kamenný. Okrouhlou věž s vnitřním omítnutým prostorem o světlosti 3,5 m vykopali při zalesňování dělníci v roce 1836
a pozici tohoto bergfritu (věže) v mírném zlomu k čelní hradbě ověřil
i nedávný revizní průzkum. In : PLAČEK, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů… Praha 2001 s. 1107) CZERNÝ, F.: Schoss
Ullersdorf. In Unsere Heimat XII, 1932, 9 s. 118 a RIEDL, F.: Heimat
und Welt, Sein und Leben. Esslingen 1960 s. 90. Resumé: Lokalita
bývalého hrádku se nachází nad Novým Malínem. Hrádek, o němž
se nedochovaly žádné zprávy, sloužil jako strážní hrádek pro bývalou hornickou osadu, kde se měly od 13. stol. zpracovávat ušlechtilé
rudy. Další lokalitou, kde měl také stávat od 13. století strážní hrádek,
je kopec Strážník nad velkolosinským zámkem. Patrně také sloužil
k ochraně hornické činnosti. Z obou hrádků se nezachovaly žádné
zděné stavby, jen terénní nerovnosti.
Zpracoval: Stanislav Hošek
Knihovnické okénko
Nové knihy v naší knihovně
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Jonas Jonasson
... a také něco pro mládež
Allan Karlsson má narozeniny. Je mu sto let. Vlastně důvod k oslavě.
Starosta i místní tisk se připravují na velkolepou oslavu, stoletý stařík
má však docela jiné plány; jednoduše zmizí, a brzy je celé Švédsko kvůli
jeho útěku vzhůru nohama. Autor vypráví o životním příběhu svéhlavého
muže, který se nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak
zapleten do velkých historických událostí.
Dračí meč – Ledová hrozba
Thomas Brezina
Pomozte Leonovi v boji proti zlu. Vstupte do děje s kouzelným mečem,
který je součástí knihy, a vyzkoušejte své schopnosti a šance uspět.
Chopte se Dračího meče a vyrazte do boje! Zlo má tentokrát podobu
ledového bojovníka, který proměňuje Leonovy kamarády v kusy ledu.
Chraňte se před mrazem a ledovými rampouchy, ledová obluda útočí
Velký král Přemysl Otakar I.– Přemyslovská epopej I
Vlastimil Vondruška
Historická sága začíná v českém knížectví, kdy se vlády ujímá mladý
Přemysl Otakar I. Postupně upevňuje moc, získává zahraniční spojence a
za pomoc císaři získává královskou korunu. Dostane se do sporu s církví,
ale nakonec dosáhne smíru a vojensky vpadne do rakouských zemí…
Jednooký král Václav I.– Přemyslovská epopej II
Vlastimil Vondruška
Druhá část románové fresky začíná v době Václavova dětství, kdy Přemysl
Otakar I. bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou, a tím také
o legalizaci nástupnických práv malého Václava. Přikloní se na stranu
císaře a konečně získá definitivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou
sicilskou. V té době se malý Václav učí po jeho boku vládnout. Po smrti
svého otce je i on korunován českým králem, ale je přesvědčený,
že vládnout musí jinak.
Návrat Krále Šumavy-román o Josefu Hasilovi
David Jan Žák
Kniha o nepolapitelném převaděči, který se stal předobrazem Krále Šumavy, vychází z jeho vlastních vzpomínek, svědectví pamětníků i archivních
dokumentů. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší rekonstrukci příběhu muže,
který po válce nejprve pomáhal chránit hranici v policejní uniformě, aby
se po únoru 1948 stal jeho nejobávanějším soupeřem. Kniha zachycuje
nejen výjimečný lidský osud, ale rovněž dramatické události spojené se
vznikem „železné opony“. Josef Hasil dnes žije na předměstí Chicaga.
-8-
Dětská kuchařka
Zuzana Kopecká
Ukažte svým dětem, že vaření může být zábavné a hravé. Kniha obsahuje
více než 60 úžasných receptů na přípravu jídel, která vypadají například
jako auto, beruška, pejsek, motýl, slon nebo tučňák. Děti si tato originální
jídla zamilují a rádi vám při jejich přípravě pomohou.
Dinosauři a fascinující pravěký svět
V úvodu se dozvíš, jak se vyvíjela Země od svého vzniku až do dneška.
A na dalších stránkách tě pak čeká úžasné dobrodružství s dávno
zmizelými obyvateli světa, od nejkrvelačnějších dinosaurů až po
předchůdce dnešního člověka. Vedle textů je kniha vybavena
množstvím kvalitních ilustrací, které vznikly podle nejnovějších
vědeckých bádání a objevů.
Říše hraček
Prodavačka Molly a její 243letý excentrický šéf pan Magorium kralují
Říši hraček – magickému hračkářství, kde hračky žijí svým životem
a prožívají vlastní příběhy. Zlom ale nastane v okamžiku, kdy se pan
Magorium rozhodne odejít a svůj dobře zaběhnutý obchod přenechat
Molly. Jako mávnutím kouzelného proutku se v této pohádkové říši
začnou dít pozoruhodné věci.
Pk
Rapotínské noviny
Vážení občané,
vítáme Vás v novém roce 2013
a zveme Vás na kurz
„EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ“,
který se bude konat v sobotu 9. a 23. 2. a v sobotu 9. 3. 2013.
Během těchto 3 setkání se dozvíte užitečné informace a praktické tipy, které vám
pomohou najít způsob, jak ovlivňovat chování vašich dětí, jak je podporovat a rozvíjet
jejich osobnost a sebedůvěru a vést je k odpovědnosti, samostatnosti a spolupráci.
Více informací naleznete na www.mcvikyrek.mistecko.cz nebo na tel. 731 621 225
RC Vikýrek Vám také od února 2013 nabízí tyto pravidelné aktivity:
Pondělí
Čas
09:00–11:30
18:00–20:00
09:00–10:00
Úterý
10:15–11:15
17:00–17:45
09:00–10:00
Středa
10:00–11:30
15:00–16:30
16:30–17:30
Čtvrtek
Pátek
pro
RADOST
09:00–11:30
16:15–17:00
Název kroužku
Hrátky s Vikýrkem pro větší děti – Yvona Jurčíková
Divadelní kroužek pro dospělé – Alena Ramešová
Cvičeníčko s andílky - pro dospělé i děti
- Tereza Rohelová (1 x 14 dní)
Cvičení rodičů s dětmi
Cvičební sál ve Sportovně společenském centru
Angličtina pro nejmenší – Yvonne Chytková
Břišní tance pro těhulky a maminky s miminky
– Petra Soukupová Kalinová
Hrátky s Vikýrkem pro miminka – Eva Škrabalová
Veselé tvoření a malování – Kateřina Lidajová
Přírodní léčba, poradenství pro maminky s dětmi
a těhotné, masáže - Tereza Rohelová – nutno
objednat předem na tel. 605 253 388
Hrátky s Vikýrkem pro menší děti – Alena Kužílková
Sportovní hry s Vikýrkem
Tělocvična v Centru sportu a zábavy
Besedy, stříhání dětí a dospělých, manikúra a pedikúra,
kosmetika apod. Prožitkové, tvořivé a povídavé večery
nejen pro maminky
* vstupné je uvedeno za 2. pololetí školního roku 2012/2013
Věk
2 – 4 roky
od 18 let
Vstupné
25 Kč/400 Kč*
30 Kč
neomezeně
30 Kč
2 – 4 roky
500 Kč*
3 – 6 let
650 Kč*
0 – 12 měs
30 Kč
0 – 12 měs
3 – 7 let
25 Kč/400 Kč*
35 Kč/500 Kč*
neomezeně
1 – 2 roky
25 Kč/400 Kč*
4 – 7 let
550 Kč*
neomezeně
** na tyto kroužky je nutné se přihlásit
Vedle toho je možné zúčastnit se řady dalších kurzů (znakování s miminky, předporodní
příprava, masáže a nošení miminek), besed a přednášek, tvořivých dílen. V rámci služeb
našeho centra také půjčujeme pomůcky péče o dítě a nabízíme prodej a výpůjčku knih
z oblasti přirozeného rodičovství.
V případě zájmu kontaktujte: Alenu Ramešovou, tel: 731 621 225,
e-mail: [email protected]
Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a budeme se těšit na setkání s Vámi!
KKC Rapotín
pořádá výstavu fotografií
Jeseníky očima Ivo Netopila
5.2. - 15.3.2013
Výstava bude zahájena vernisáží 5.února 2013
v 17 hod. za účasti autora Ivo Netopila.
Výstava panoramatických fotografií jednoho z předních fotografů
Jeseníků byla uspořádána v Hornonitrianskej knižnici Prievidza
v r.2011 v rámci spolupráce s Městskou knihovnou Šumperk.
Více informací na www.kkcrapotin.cz , tel: 583 212 211
Vznik výstavy podpořili:
Živá brána Jeseníků
-9-
Rapotínské noviny
KKC Rapotín Vás srde�����ve na
ZÁMECKÝ BÁL PRO ����
24.února 2013 od 15.00 do 18.00 hod.
� rej mas��������������� ����
� výuka ���������������
� d�������������� �����je
�����na Dom�-no � Jeseníku
� ������tvení �������no
� vstupné: 30,- ��
� rod��� ��arma
���� ���orma��� www.����a��������� tel. 583 212 211
5. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE MATEŘSKÝCH ŠKOL
V rámci svazkové školy ZŠ a MŠ Údolí Desné byl uspořádán turnaj
mateřských škol ve fotbale. Ve čtvrtek 10.1.2013 se rozběhly v rapotínské tělocvičně úžasné sportovní zápasy. Hlavním pořadatelem již
5. ročníku fotbalového turnaje byla rapotínská mateřská škola Skleněnka, která nachystala dětem krásné sportovní dopoledne. Její výzvu
na fotbalové klání přijaly týmy z MŠ Sluníčko Petrov nad Desnou,
MŠ Beruška Petrov nad Desnou, MŠ Veverka Velké Losiny, MŠ
Vikýřovice a děti z přípravné třídy v Petrově nad Desnou.
Herní systém nabídl přítomným divákům z řad pedagogů a rodičů
napínavé souboje o každý míč a krásnou sportovní atmosféru ve všech
deseti zápasech. Na dětech bylo vidět nadšení pro hru, bojovnost
a radost z fotbalu.
Vítězem 5. ročníku tohoto halového turnaje se stala již potřetí za
sebou MŠ Skleněnka Rapotín. Toto vítězství je odrazem dlouhodobé
práce s dětmi v rámci sportovního kroužku míčových her.
Všechna zúčastněná družstva byla za svoje výkony oceněna dárkovými koši plnými sladkostí a také diplomy, které při vyhlášení
výsledků předal starosta Obce Rapotín Ing.Pavel Žerníček.
Chtěli bychom ocenit a pochválit všechny malé hráče a hráčky
za jejich hru fair-play a maximální sportovní nasazení. Poraženým
pak vzdát čest za jejich úsilí a bojovnost. Vítězům blahopřejeme
a již nyní se všichni těšíme na 6. ročník tohoto halového fotbalového
turnaje pro děti z mateřských škol, který se opět bude konat začátkem
příštího roku 2014!
Ráda bych touto cestou chtěla také poděkovat i dalším spoluorganizátorům turnaje - panu Bc. Petru Heblákovi za celkovou organizaci
a řízení turnaje, panu Janu Zemkovi z Holiday Resortu Losinka
Rapotín, který věnoval pro všechna družstva ceny. Poděkování patří
i Obecnímu úřadu Rapotín za zajištění autobusové dopravy pro
všechna družstva mateřských školek a dále pak bývalým žákům svazkové školy, kteří se podíleli na průběhu sportovní akce, jmenovitě
- Jakubu Heblákovi, Adamu Bartelovi, Marku Hoškovi, Marku
Benešovi, Jaroslavu Markovskému, Michalu Engelovi a žáku současné
9. třídy Radku Dubovému.
Při této příležitosti bychom rádi pozvali děti ve věku 5-7 let, které
mají zájem o míčové hry, na sportovní tréninky nejmladších dětí, kde
formou her rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti. Tréninky probíhají každé úterý od 9.00 hod. do 10.00 hod. a ve čtvrtek od 16.00
do 17.00 hod. v tělocvičně ZŠ Rapotín pod vedením kvalifikovaného
trenéra Bc. Petra Hebláka (tel. 777 16 77 66).
Závěrem bych ráda uvedla, že ZŠ a MŠ Údolí Desné v rámci
sportovních aktivit připravuje na měsíc březen 2013 další ročník florbalového turnaje pro žáky 1 a 2. tříd základních škol. Do budoucna
plánujeme organizaci dalších turnajů a sportovních aktivit i pro žáky
vyšších ročníků nejen naší svazkové školy.
Mgr. Eva Bicanová
ředitelka ZŠ a MŠ Údolí Desné
Konečné pořadí družstev MŠ:
1. MŠ Skleněnka Rapotín
2. MŠ Veverka Velké Losiny
3. MŠ Vikýřovice
+ přípravná třída Petrov
4. MŠ Beruška Petrov nad Desnou
5. MŠ Sluníčko Petrov nad Desnou
- 10 -
4-0-0
2-1-1
13 : 1
6:5
12 bodů
7 bodů
2-0-2
1-1-2
0-0-4
6:3
3:8
1 : 12
6 bodů
4 body
0 bodů
Rapotínské noviny
Nástup družstev
Hra
MŠ Rapotín 1. místo
Předání cen panem starostou a paní ředitelkou
MŠ - jezdíme plavat
KKC Rapotín vyhlašuje „Velikonoční výtvarnou soutěž pro děti“.
Obrázky a jakákoliv jiná vyrobená díla předejte osobně v KKC Rapotín
do 17 hodin ve čtvrtek 28.2.2013.
Vybrané obrázky a díla budou vystaveny v KKC Rapotín.
Těšíme se na Vaše výtvory!!!
Celostátní výtvarná soutěž
Celé Česko čte dětem vyhlašuje 7. ročník celostátní výtvarné soutěže
„Plakát Celé Česko čte dětem 2013“. Své práce nám, prosím, posílejte
na kartónu velikosti minimálně A4. Soutěž je určena pro děti od 3 do 15 let.
Na zadní stranu napište:
jméno, příjmení, věk, adresu školy (školky), tel. č., e-mail.
Své práce posílejte do konce února 2013 na adresu:
Celé Česko čte dětem, o. p. s., Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín.
Vítězové soutěže obdrží krásné ceny!
Celé Česko čte dětem se těší na vaše obrázky.
- 11 -
Rapotínské noviny
Ohlédnutí za turistickými vycházkami v roce 2012
Rudoltice - Sobotín
Samota - Buková
Loučná nad Desnou
Studánka svaté Anny
Vikýřovický okruh
Petrovské studánky
Hora Matky Boží Králíky
Vrbno pod Pradědem
Kouty nad Desnou
Zábřeh
Zlatý Chlum
Vydavatel : Obec Rapotín, Družstevní 125, 788 14 Rapotín, IČO : 63 59 01, počet výtisků 1.100 kusů, výtisk neprodejný. Místo vydání: Rapotín
Redakční komise: předseda – Mgr. Martin Gronych (mg),
členové: Bc. Petr Heblák (HP), Mgr. Ludmila Navrátilová (NL), Blanka Pokorná (BP), PhDr. Pavla Kánská (pk), Jan Petko (Jp.)

Podobné dokumenty