Přihláška GRAND PRIX

Komentáře

Transkript

Přihláška GRAND PRIX
Přihláška do soutěže
FOR GASTRO & HOTEL
uzávěrka přihlášky 31. 8. 2016
GRAND PRIX – SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPONÁT / TECHNOLOGII
Přihlášku do soutěže zašlete nejpozději do 31. 8. 2016.
500 Kč/exponát
Informace budou využity v reklamní kampani veletrhu a uveřejněny na stránkách veletrhu.
Na for-g astr o.cz/vystavovatel můžete stáhnout formul ář v y pl ni tel ný na počí tači .
Technologie a vybavení
Nápoje a potraviny
Přihlašovatel (obchodní jméno): ___________________________________________________________________________
Kontaktní osoba: ______________________________________________________________________________________
Mobil: _____________________________________ E-mail: __________________________________________________
počet
Závazně přihlašujeme
exponát(y)* do soutěže GRAND PRIX za poplatek za přihlášení 500 Kč/ks + DPH.
1.
Název exponátu: ______________________________________________________________________________________
Výrobce a země původu: ________________________________________________________________________________
Popis exponátu (funkce, technické parametry, materiál, cena, dodací lhůta): __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2.
Název exponátu: ______________________________________________________________________________________
Výrobce a země původu: ________________________________________________________________________________
Popis exponátu (funkce, technické parametry, materiál, cena, dodací lhůta): __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
V případě zájmu o přihlášení více exponátů nakopírujte, prosím, tento formulář.
S přihláškou zašlete fotografie v elektronické podobě v jpg., min. 1 kus.
Vyhlašovatelem soutěže je ABF, a.s.
Exponáty, technologie a služby budou prezentovány na veletrhu
v areálu PVA.
Základní kritéria:
Technické řešení, netradiční nápad, design, mimořádná kvalita
za přijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost a obecné vlastnosti
charakterizující šetrný vztah k životnímu prostředí, novinka na
trhu, praktické využití v gastronomii.
Za výrobce může s jeho souhlasem přihlásit do soutěže výrobek
i prodejní nebo dealerská organizace, která bude vystavovat na
veletrhu.
Porota udělí cenu GRAND PRIX.
Průběh hodnocení poroty je neveřejný.
Porota posuzuje parametry výrobků přímo na veletrhu.
Vyhlašovatel soutěže není povinen zdůvodňovat rozhodnutí poroty. Proti rozhodnutí poroty není odvolání.
Účast v soutěži je zpoplatněna.
500 Kč + DPH za každý přihlášený exponát.
Výherce GRAND PRIX obdrží prestižní ocenění s hodnotným dárkem.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci expozice AKC ČR v pátek 30. 9. v odpoledních hodinách
v HALE 1.
Přihlášené exponáty budou po zahájení veletrhu označeny
v expozicích tištěnými cedulkami dodanými ABF, a.s.
Seznam vítězných exponátů bude zveřejněn v tiskové zprávě, na webových stránkách veletrhu a také
v závěrečné zprávě.
Přihlášené exponáty budou propagovány na stránkách
veletrhu a facebookových stránkách veletrhu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo reagovat na technické
a organizační okolnosti, které mohou vést ke změnám
v termínech nebo průběhu soutěže. Všem přihlášeným
garantuje včasnou informovanost.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
________________________________________________________
datum, podpis za objednatele, razítko

Podobné dokumenty

Jednoduchá PRAVIDLA Music clubu SQUARE

Jednoduchá PRAVIDLA Music clubu SQUARE republiky a města Unhoště, dobré mravy, obvyklé etické zvyklosti a pokyny hostitelů. Porušením některého ze shora uvedených klubových pravidel členem klubu, zaniká okamžitě jeho členství v klubu a ...

Více

Obchodn? a storno podm?nky Ochrana osobn?ch ?daj?

Obchodn? a storno podm?nky Ochrana osobn?ch ?daj? Jako garanci rezervace je t?eba uv?st ??slo kreditn? karty nebo zvolit formu bankovn?ho p?evodu. ?daje o kreditn? kart? jsou dostupn? pouze hotelu, ve kter?m si rezervujete pokoj a karta bude pou?i...

Více

Otázky: Bible obecně

Otázky: Bible obecně Kolik knih napsal osobně Mojžíš?

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUCARS 100 - e-dražby.cz

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUCARS 100 - e-dražby.cz Dražitelem nabídnuté kupní ceny. Za smluvené služby se rozumí zejména zprostředkování příležitosti učinit nejvyšší podání využitím portálu e-drazby.cz resp. aucars.cz. Aukční jistota bude Vítězi au...

Více

Lov a ochrana přírody - Bohemia - UB esk z kladna v Mongolsku

Lov a ochrana přírody - Bohemia - UB esk   z  kladna v Mongolsku Lovecká tradice v Mongolsku Lov a ochrana přírody Mongolsko patří k prvním asijským zemím, které se otevřely zahraničním lovcům a které úspěšně balancují mezi regulovaným trofejním lovem a ochranou...

Více

Obchodni podminky

Obchodni podminky Kontakt dealera u distributora Dealerovi je přidělen Primární kontakt – pracovník obchodního oddělení distributora. Jméno, telefonické spojení a e-mailová adresa primárního kontaktu je uvedena na w...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY mezi dealerem a distributorem. Osoba Primárního kontaktu byla vybrána s přihlédnutím k zaměření dealera tak, aby jeho požadavky řešila osoba s odpovídající znalostí v dané oblasti. Ve specifických ...

Více