2013 - Česká herpetologická společnost

Transkript

2013 - Česká herpetologická společnost
Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti
Česká herpetologická společnost za rok
2013
Základní informace o společnosti
Předseda společnosti
Počet členů
Počet kolektivních členů
Členský příspěvek
Členský příspěvek kolektivní
WWW stránky
WWW stránky v anglickém jazyce
Knihovna
Bulletin alespoň 1x ročně
Kontakt
Česká herpetologická společnost
Katedra zoologie PřF UK v Praze
Viničná 7
128 44 Praha 2
Telefon
E-mail
Předseda společnosti
RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 3/120
171 00 Praha 7
Telefon
E-mail
RNDr. Ivan Rehák, CSc.
101
1
300 Kč
1000 Kč
http://www.herp.cz/
http://www.herp.cz/en/
ANO
ANO
731060253
[email protected]
296112111
[email protected]
Česká herpetologická společnost
Korespondenční adresa:
RNDr. Martin Šandera, Ph.D.
Šípková 1866/12
142 00 Praha 4 Krč
Česká herpetologická společnost (ČHS) v roce 2013 uspořádala 28. konferenci ČHS, vydala
časopis ČHS Herpetologické informace (díky finanční podpoře RVS ČR v nákladu
umožňujícím distribuci i mezi veřejnost), provozovala internetové stránky (www.herp.cz),
provozovala odbornou knihovnu pro členy, spolupracovala s partnerskými organizacemi v ČR
i v zahraničí a poskytovala informační servis členům ČHS i široké veřejnosti a odborné
konzultace nevládním i státním organizacím.
ČHS již tradičně byla partnerem projektu Obojživelník a plaz roku.
Přehled výstupů
• Publikační činnost
Časopis národní
1. Herpetologické informace
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná (odborná
i laická), Jazyky: český, anglický, Počet čísel: 1, Recenzováno: ANO, ISSN: 1213-7782,
WWW: http://www.herp.cz/1/3/0
Mezinárodní dosah - časopis je pravidelně poskytován několika zahraničním organizacím,
případně dalším zájemcům ze zahraničí.
Náplň - vedle odborných textů jsou uváděny i další významné texty vztahující se k
herpetologii.
Text je recenzně připomínkován členy výboru ČHS.
Sborník
1. Mačát, Z.; Jeřábková, L.; Rulík, M.; Kratochvílová, M. (eds.): 28. konference České herpetologické
společnosti - abstrakty přednášek
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Celkový
počet příspěvků: 11, Poznámka k počtu příspěvků: v předstihu nedodány abstrakty
některých přednášek na konferenci, Jazyky: český, Náklad: 50, Počet stran: 12,
Recenzováno: NE
Jiné publikace a webové stránky
1. Balej, P.; Jablonski, D.: Česká herpetologická společnost
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Forma: www stránka, Jazyky: český, anglický,
slovenský, Poznámka k jazykům: Slovenští členové můžou zadávat aktuality ve
slovenském jazyce., WWW: http://www.herp.cz
2. Zicha, O.; Šandera, M.; John, V.; Mačát, Z., Jeřábková, L.: BioLib
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český, anglický, WWW: http://www.biolib.cz
Část BioLibu - Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR
• Konference a semináře
Seminář, workshop (pod 50 účastníků) národní
1. Mačát, Z.; Jeřábková, L.; Rulík, M.; Kratochvílová, M.: 28. konference České herpetologické
společnosti
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň:
odborná, Místo konání: Olomouc, Doba konání: 3.-5.5.2013, Jazyky: český, Počet
příspěvků: 15, Celkový počet všech účastníků: 28, Počet všech aktivních účastníků: 15, Počet
všech slovenských účastníků: 4, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, WWW:
http://www.herp.cz/1/2/0
Konference u příležitosti 40 let od založení České herpetologické společnosti, resp.
Herpetologické sekce Československé zoologické společnosti.
V rámci konference ČHS proběhla terénní exkurze na lokality obojživelníků a plazů v okolí
Olomouce.
• Projekty
Projekty RVS
1. Funk, A.: Herpetologické informace - informovanost odborné i laické veřejnosti
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Ano, WWW:
http://www.herp.cz/1/3/0
Dotace od RVS CR pokrývá přibližně 70 % finančních nákladů.
Projekty jiné
1. Šandera, M.: Obojživelník a plaz roku 2013
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Financováo z RVS: Ne, WWW: http://www.mpcr.cz
2. Šandera, M.; John, V.; Mačát, Z.; Jeřábková L.; Zicha, O.: Mapování výskytu obojživelníků a plazů v
ČR
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Financováo z RVS: Ne, WWW:
http://www.biolib.cz/cz/speciesmapping/id2
• Ostatní
Mediální výstupy
1. Šandera, M.: Obojživelník a plaz roku 2013
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český
Různé články v novinách, výstupy v rozhlase a televizi v rámci projektu Obojživelník a plaz
roku 2013.
Ostatní výstup (jinam nezařazený)
1. Publikační činnost členů ČHS
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Financováo z RVS: Ne, Forma: tištěná, Sdělovací
prostředek: noviny a časopisy, Jazyky: český, anglický, německý, Poznámka k počtu
příspěvků: Publikace členů ČHS v různých časopisech (mezinárodních a národních).
2. Přednášková činnost členů ČHS
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Financováo z RVS: Ne, Jazyky: český, anglický,
Poznámka k jazykům: Přednášková činnost členů ČHS pro odbornou i laickou veřejnost
na různých akcích.
3. Konzultační a poradenská činnost
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Financováo z RVS: Ne, Jazyky: český, Poznámka k počtu
příspěvků: Konzultační a poradenská činnost odbornou i laickou veřejnost a orgány
veřejné správy.
4. Balej, P.; Jablonski, D.: Balcanica.info
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň:
odborná, Financováo z RVS: Ne, Forma: www stránka, Jazyky: český, anglický, WWW:
http://cs.balcanica.info
5. Mačát, Z.: Naturabohemica
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Financováo z RVS: Ne, Forma: www stránka, WWW:
http://www.naturabohemica.cz
==> Celkový počet výstupů: 14 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Martin Šandera
Zprávu vygeneroval: spol22 - 15.1.2014 23:35:36