Lisařské bloky dle EN 693

Transkript

Lisařské bloky dle EN 693
ARGO-HYTOS Protech
Lisařské bloky dle EN 693
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its
contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the
payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.
(ISO 16016:2002)
We produce fluid power solutions
Strana 1
Lisařské bloky dle EN 693
Typické znaky
Funkční zapojení bloků splňující EN 693 – tvářecí lisy:
- kontrolované spouštění a zajištění polohy beranu hydraulicky
ovl. ventilem
- tlaková ochrana mezikruží hydromotoru beranu proti přetížení
( multiplikace ) tlakovým ventilem
- zajištění polohy beranu a současné tlakové odlehčení přívodu
tlakové energie do hydromotoru beranu
rozvaděčem s el.
signalizací koncových poloh šoupátka
- směrový rozvaděč se střední polohou uzavírající pracovní
větve hydromotoru beranu a el. signalizací koncových poloh
šoupátka
- řízená dekomprese
Lisařské bloky dle EN 693
produce fluid power solutions
Funkční zapojení blokůWecharakteristické
pro funkci konkrétního
lisu ( standardní zapojení, diferenciální zapojení, zapojení s
Strana 2
Lisařské bloky dle EN 693
Hlavní silné stránky - výhody
Kompaktní technické řešení navržené pro max. provozní
parametry odpovídající příslušné světlosti
Možnost jednoduchého rozšíření o doplňkové funkce řízení
pohybu beranu ( řízení rychlosti, uzamčení lisu, vybavení pro
lisy
s pružinami v nástroji )
Možnost jednoduchého rozšíření o doplňkové funkce řízení
dalších funkcí lisu ( aretace beranu, vyrážeč, přidržovač a další
)
Snaha technická řešení neustále vylepšovat tak, aby
respektovala nejrůznější požadavky na lisovací cyklus
Uplatnění naší vysoké technické erudice a pružnosti v
naplňování nejrůznější technických nároků zákazníka
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Možnost dodávky bloků
jako obchodního zboží
Možnost dodávky bloků jako součásti kompletního
Strana 3
Lisařské bloky dle EN 693
DN06, standardní zapojení
DN06, standardní zapojení, 32 MPa, 60 l/min
Pohon lisu – dolní / alternativně horní
Provedení :
• modulově sdružené ventilové mezidesky
• ventilová výbava ( rozvaděče ) provenience dle
požadavku zákazníka ( standard – Argo-Hytos )
Dodatečná výbava:
• diferenciální zapojení
• elektromagneticky ovl. ventil pro uzamčení lisu v
zavřeném stavu
• řízení pracovní rychlosti škrtícími ventily v mezidesce
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
pod směrovým rozvaděčem
škrtící ventil pro řízené spouštění beranu a
Strana 4
Lisařské bloky dle EN 693
DN06, standardní zapojení
Lisařský blok DN06 se standardním zapojením, s elektromag. ovl. zámkem lisu:
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 5
Lisařské bloky dle EN 693
DN10, standardní zapojení
DN10, standardní zapojení, 32 MPa, 80 l/min
Pohon lisu – dolní / alternativně horní
Provedení :
•
modulově sdružené ventilové mezidesky
•
ventilová výbava ( rozvaděče ) provenience dle požadavku zákazníka ( standard – Argo-Hytos )
Dodatečná výbava:
•
diferenciální zapojení
•
řízení pracovní rychlosti škrtícími ventily v mezidesce pod směrovým rozvaděčem
•
škrtící ventil pro dekompresi ( využitelný i při vybavení lisu plynovými pružinami v nástroji )
•
mezideska s elektromagneticky ovl. ventilem pro rychlé zvedání beranu a jednosměrným
ventilem pro přisávání mezikruží válce beranu ( při vybavení lisu plynovými pružinami v nástroji )
Aplikace:
•
Ostřihovací lisy
•
Tvářecí lisy
•
Vulkanizační lisy
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 6
Lisařské bloky dle EN 693
DN10, standardní zapojení
Lisařský blok DN10 se standardním zapojením, s vybavením pro nástroj s plynovými pružinami
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 7
Lisařské bloky dle EN 693
DN10, diferenciální zapojení
DN10, diferenciální zapojení, 32 MPa, 120 l/min
Pohon lisu – horní
Provedení :
• řízená dekomprese ( vysoce průtočné odlehčení plné plochy válce beranu ) a jednosměrný
ventil
pro uzamčení lisu v zavřeném stavu
• hydraulická kostka provenience HYTOS PROTECH
• připojovací obrazec PD06 pro řadovou kostku DN06 provenience Argo-Hytos
• ventilová výbava ( rozvaděče ) provenience dle požadavku zákazníka ( standard – Argo-Hytos )
Dodatečná výbava:
• řízení pracovní rychlosti škrtícími ventily v mezidesce pod směrovým rozvaděčem
• ventilové vybavení pro dalších funkce lisu ( aretace, vyrážeč apod. )
Aplikace:
• Tvářecí lisy
• Vulkanizační lisy
• .
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 8
Lisařské bloky dle EN 693
DN10, diferenciální zapojení
Lisařský blok DN10 s diferenciálním zapojením, s funkcemi spodního vyrážeče a aretace
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 9
Lisařské bloky dle EN 693
DN10, s plnícím ventilem
DN10, s plnícím ventilem, 32 MPa, 120 l/min
Pohon lisu – horní
Provedení :
•
hydraulická kostka provenience HYTOS PROTECH
•
obrazec DN10 pro funkci vyrážeče lisu s možností integrace proporcionálního ventilu pro řízení
přídržné síly
•
připojovací obrazec PD06 pro řadovou kostku DN06 provenience Argo-Hytos ( pro řízení plnícího
ventilu )
•
ventilové výbava ( rozváděče ) provenience dle požadavku zákazníka ( standard - Argo-Hytos )
Dodatečná výbava:
• řízení pracovní rychlosti škrtícími ventily v mezidesce pod směrovým rozváděčem
• ventilové vybavením dalších funkcí lisu ( aretace, vyrážeč apod. )
Aplikace:
•
Ostřihovací lisy
•
Tvářecí lisy
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 10
Lisařské bloky dle EN 693
DN10, s plnícím ventilem
Lisařský blok DN10 s řízením plnícího ventilu, s funkcemi spodního vyrážeče a aretace
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 11
Lisařské bloky dle EN 693
DN10, standardní zapojení
DN10, standardní zapojení, 32 MPa, 120 l/min
Pohon lisu – horizontální
Provedení :
•
hydraulická kostka provenience HYTOS PROTECH
•
hydraulický zámek pro uzamčení lisu v zavřeném stavu a elektromagneticky ovl. ventil pro
vysoce průtočné
odlehčení plné plochy válce beranu při zasouvání
•
provedení pro přímé napojení na zdroj tlaku s vysokotlakým a nízkotlakým čerpadlem ( Hi/Lo )
•
ventilová výbava ( rozváděče ) provenience dle požadavku zákazníka ( standard – Argo-Hytos )
Dodatečná výbava:
• řízení pracovní rychlosti škrtícími ventily v mezidesce pod směrovým rozváděčem
Aplikace:
• Kalolisy
•
Vulkanizační lisy
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 12
Lisařské bloky dle EN 693
DN10, standardní zapojení
Lisařský blok DN10 pro horizontální pohon lisu, s vybavením pro přímé napojení na Hi/Lo zdroj tlaku
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 13
Lisařské bloky dle EN 693
DN16, s plnícím ventilem
DN16, s plnícím ventilem, 32 MPa, 200 l/min
Pohon lisu – horní
Provedení :
•
hydraulická kostka provenience HYTOS PROTECH
•
obrazec DN16 pro funkci vyrážeče lisu s možností integrace proporcionálního ventilu pro řízení
přídržné síly
•
připojovací obrazec PD06 pro řadovou kostku DN06 provenience Argo-Hytos ( pro řízení
plnícího ventilu )
•
ventilová výbava ( rozváděče ) provenience dle požadavku zákazníka ( standard - Atos, Parker,
Argo-Hytos )
Dodatečná výbava:
•
řízení pracovní rychlosti škrtícími ventily v mezidesce pod směrovým rozváděčem
•
ventilové vybavením dalších funkcí lisu ( aretace, vyrážeč apod. )
Aplikace:
•
Ostřihovací lisy
•
Tvářecí lisy
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 14
Lisařské bloky dle EN 693
DN16, s plnícím ventilem
Lisařský blok DN16 s řízením plnícího ventilu, s funkcemi spodního vyrážeče/přidržovače a aretace
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 15
Lisařské bloky dle EN 693
DN16 s plnícím ventilem
DN16, s plnícím ventilem, 32 MPa, 200 l/min
Pohon lisu – horní
Provedení :
•
hydraulická kostka provenience HYTOS PROTECH
•
provedení pro přímé napojení na zdroj tlaku s vysokotlakým a nízkotlakým čerpadlem ( Hi/Lo )
•
jednosměrný ventil pro uzamčení lisu v zavřeném stavu
•
ventilové vybavení pro řízení plnícího ventilu a dekompresi ( světlost DN06 )
•
ventilová výbava ( rozvaděče ) provenience dle požadavku zákazníka ( standard - Atos, Parker,
Argo-Hytos ).
Dodatečná výbava:
•
řízení pracovní rychlosti škrtícími ventily v mezidesce pod směrovým rozvaděčem
Aplikace:
•
Tvářecí lisy
•
Vulkanizační lisy.
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 16
Lisařské bloky dle EN 693
DN16 s plnícím ventilem
Lisařský blok DN16 s řízením plnícího ventilu, s vybavením pro přímé napojení na Hi/Lo zdroj tlaku:
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 17
Lisařské bloky dle EN 693
DN16, diferenciální zapojení
DN16, diferenciální zapojení, 32 MPa, 200 l/min
Pohon lisu – horní
Provedení :
•
řízená dekomprese ( vysoce průtočné odlehčení plné plochy válce beranu ) a jednosměrný ventil pro uzamčení
lisu v zavřeném stavu
•
hydraulická kostka provenience HYTOS PROTECH
•
připojovací obrazec PD06 pro řadovou kostku DN06 provenience Argo-Hytos
•
ventilová výbava ( rozvaděče ) provenience dle požadavku zákazníka ( standard – Atos, Parker, Argo-Hytos )
Dodatečná výbava:
•
řízení pracovní rychlosti škrtícími ventily v mezidesce pod směrovým rozvaděčem
•
ventilové vybavení pro dalších funkce lisu ( aretace, vyrážeč apod. )
Aplikace:
•
Tvářecí lisy
•
Vulkanizační lisy
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 18
Lisařské bloky dle EN 693
DN16, diferenciální zapojení
Lisařský blok DN16 s diferenciálním zapojením
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 19
Lisařské bloky dle EN 693
DN25, s plnícím ventilem
DN25, s plnícím ventilem, 32 MPa, 400 l/min
Pohon lisu – horní
Provedení :
•
hydraulická kostka provenience HYTOS PROTECH
•
provedení pro přímé napojení na zdroj tlaku s vysokotlakým a nízkotlakým čerpadlem ( Hi/Lo )
•
proporcionální ventil DN10 s tlakovou vahou pro nastavení konst. pracovní a rozjezdové resp.
dojezdové rychlosti
•
ventilové vybavení pro řízení plnícího ventilu ( světlost DN06 )
•
ventilová výbava ( rozvaděče ) provenience dle požadavku zákazníka ( standard - Atos, Parker,
Argo-Hytos ).
Dodatečná výbava :
•
řízení pracovní rychlosti škrtícími ventily v mezidesce pod směrovým rozvaděčem;
Aplikace:
•
Tvářecí lisy
•
Vulkanizační lisy.
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 20
Lisařské bloky dle EN 693
DN25, s plnícím ventilem
Lisařský blok DN25 s řízením plnícího ventilu, s řízením rychlosti proporcionálním ventilem
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 21
Lisařské bloky dle EN 693
DN25, diferenciální zapojení
DN25, diferenciální zapojení, 32 MPa, 400 l/min
Pohon lisu – horní
Provedení :
•
řízená dekomprese ( vysoce průtočné odlehčení plné plochy válce beranu ) a jednosměrný ventil
pro uzamčení lisu v zavřeném stavu
•
hydraulická kostka provenience HYTOS PROTECH
•
připojovací obrazec PD06 pro řadovou kostku DN06 provenience Argo-Hytos
•
ventilová výbava ( rozvaděče ) provenience dle požadavku zákazníka ( standard – Atos, Parker ).
Dodatečná výbava :
•
řízení pracovní rychlosti škrtícími ventily v mezidesce pod směrovým rozvaděčem
•
ventilové vybavení pro dalších funkce lisu ( aretace, vyrážeč apod. )
Aplikace:
•
Tvářecí lisy
•
Vulkanizační lisy.
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
Strana 22
Lisařské bloky dle EN 693
DN25, diferenciální zapojení
Lisařský blok DN25 s diferenciálním zapojením
Lisařské bloky dle EN 693
We produce fluid power solutions
We produce fluid power solutions
www.argo-hytos.com
We produce fluid power solutions

Podobné dokumenty

Katalog brzdových kotoučů ABM Wave Evo

Katalog brzdových kotoučů ABM Wave Evo Motocykl CBR 125 VFR 400 CB 500 CB 500 CBF 500 GB 500 Clubman VF 500 F VF 500 F2 XBR 500 S CB 600 F Hornet / S CB 600 F Hornet / S CBF 600 CBR 600 F CBR 600 F CBR 600 F CBR 600 F CBR 600 F/S CBR 60...

Více

Hydraulický zvedák

Hydraulický zvedák páka (6) tlačí ve směru síly F píst Obrázek: Hydraulický zvedák čerpadla (2), který se zasouvá, pracovní prostor se zmenšuje, vznikne přetlak, zavře se sací ventil (4), otevře se výtlačný ventil (3...

Více

Technologie - MSV Metal Studénka as

Technologie - MSV Metal Studénka as kovářských vad a k optimalizaci životnosti a opotřebení nářadí je využíván simulační program Forge. Společnost MSV je držitelem řady systémových, svařovacích a výrobkových certifikátů a oprávnění, ...

Více

BERNARDO – Vrtačky – Katalog 2013 CZ

BERNARDO – Vrtačky – Katalog 2013 CZ • V základní dodávce digitální zobrazení výsuvu vřetene a LED pracovní světlo • Použitím řemenic z litiny je zajištěn tichý a klidný chod • Použitím kvalitních kuličkových ložisek je zajištěn ch...

Více