Práce s básní 1

Transkript

Práce s básní 1
Předmět
Třída
Autor
Datum
Anotace
Očekávaný
výstup
Použitý zdroj
Český jazyk
3.
Mgr. Lenka Janíková
11.3.2011
Práce s básní od Jana Brzechwy s názvem Rozdělovací
znaménka.
Pracovní list má 2 strany, řešení 1 strana.
Čte výrazně s interpunkcí, vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je.
JAN BRZECHWA. Ptačí klepy. druhé. Praha: Albatros, 1986.
ISBN 13-829-86.
ROZDĚLOVACÍ ZNAMÉNKA
JANBRZECHWA [BŘECHVA]
Poslouchejte, jak se sváří
různé značky v slabikáři.
Dvojtečka se slova chytá:
Já jsem strašně důležitá.
Správná věta, milé slečny,
nemůže být bez dvojtečky…
Vtom se ozval křik: „A co otazník?!
Pomlčka jen poslouchala,
do hádky se nemíchala.
Zato středník rozzlobený
žádal větu, svoji tetu,
o své právo na dělení.
Vtom se ozval křik: „A co otazník?!
„Nás jsou všude celé stovky”,
chlubily se uvozovky,
„provázíme přímou řeč
od začátku na konec.“
Slečna tečka schovala se do koutečka,
že tam v klidu hádku přečká.
Když však hádka nekončila,
za větu se posadila.
Závorky se měly k světu
a z obou stran stiskly větu.
„S dovolením," řekla čárka,
„mohla by tu vzniknout válka.
Bez čárek není nikde pořádek.“
Vtom se ozval křik: „A co otazník?!
„Z toho bude nová válka“,
prorokuje čárka.
„Nepřete se, bratři,
já sám platím
za tři“, rozčilil
se vykřičník,
starý známý
výtržník.
Co je tématem básně, o čem je?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Jaká rozdělovací znaménka v básni vystupují?
Co o nich víme?
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Kolik má báseň celkem slok? ____________________________
Která sloka se ti nejvíc líbila a proč?
___________________________________________________
Je báseň vážná, smutná, veselá?
___________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
Napiš, které znaménko ti nic neříká nebo nevíš, kdy se používá.
______________________________________________________
Nakresli znaménka ze třetí sloky.
Řešení:
Báseň má 7 slok.
Tématem básně jsou znaménka ve větě, všechna jsou důležitá.
Žáci zatím neumí používat středník.

Podobné dokumenty