Vstupní panel CZ

Transkript

Vstupní panel CZ
DIKTATURA
vs
NADĚJE
Pronásledování
římskokatolické církve
v Československu
1948–1989
VÝSTAVU U PŘÍLEŽITOSTI ROKU VÍRY USPOŘÁDALY
Velvyslanectví České republiky u Svatého stolce
Archiv Kanceláře prezidenta republiky
Ústav pro studium totalitních režimů
ČESTNOU ZÁŠTITU PŘEVZALI
Tarcisio kardinál Bertone, státní tajemník Svatého stolce
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český
Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky
HLAVNÍ PARTNEŘI A PODPOROVATELÉ
Česká biskupská konference
Národní archiv (NA)
Historický ústav Akademie věd České republiky
– Český historický ústav v Římě
Agentura Pentacle Consulting
Archiv bezpečnostních složek (ABS)
AUTORSKÝ TÝM
© Petr Koura, David Lorenc, Alena Nosková, Jan Stříbrný, Jaroslav Šebek,
Alena Šimánková, Vladimíra Vaníčková (kurátorka), Stanislava Vodičková (2012)
Překlad © Pavla Krejčířová (2012)
Grafické zpracování © Pavel Vodička (2012)
DOVOLUJEME SI PODĚKOVAT VŠEM JEDNOTLIVCŮM, INSTITUCÍM,
ŘEHOLNÍM ŘÁDŮM A KONGREGACÍM ZA POSKYTNUTÍ
ORIGINÁLNÍCH DOKUMENTŮ A ZA NEZIŠTNOU POMOC
Archiv Ackermann Gemeinde Archiv Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR
Archiv Arcibiskupství pražského (AAP) Archiv Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty v Břevnově (AOSB) Archiv Centra Aletti v Olomouci Archiv Kanceláře prezidenta
republiky (AKPR) Archiv Katolického týdeníku (AKT) Archiv Královské kanonie premonstrátů
na Strahově (AOPraem) Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Archiv Vatikánského
rádia Archiv Vězeňské služby ČR (AVS ČR) Česká tisková kancelář (ČTK) Milosrdné sestry
sv. Karla Boromejského z Prahy (ASCB) Milosrdné sestry sv. Kříže z Prahy a z Trnavy (ASCSC)
Česká kongregace sester dominikánek (AOP) Muzeum III. odboje v Příbrami Římskokatolické
farnosti v Číhošti a na Velehradě (ŘKF) Schwarzenbergisches Archiv Murau (SchA) Marie
Bláhová Dominika Bohušová OP Vladimír Bosák Milan Brauner Remigie Češíková SCB
Patrik Dubovský Dominik kardinál Duka Přemysl Fialka Antonín Forbelský Daniel Havránek
Zdeněk Hazdra Vladimír Benedikt Holota OFM Martina Chloupa Rodina Janíkova z Boskovic
Luisa Karczubová Le Thach Tao Jan Lukas Aneta Maclová Edita Mendelová OP Michaela
Munková Nguyen Phuong Thao Jan Pešata Hana Pohořalá Evžen Policer Jana Barbora
Slaběňáková Herbert Slavík František Štverák Vladimír Úlehla Rodina Valenových z Mnichova
Vojtěch Vlček Miloslav kardinál Vlk Jan Zahradníček ml.