Sousedská slavnost Zažít Ďáblice jinak

Transkript

Sousedská slavnost Zažít Ďáblice jinak
Sousedská slavnost
Zažít Ďáblice jinak
v sobotu 19. září 14:00 – 21:00 hod. ulice U Parkánu a Na Štamberku
Pódium U Parkánu
14:00 hod.
Děti ze třídy Ptáčci v naší MŠ
15:00 hod.
Divadlo Minor - „Mami, už tam budem?“
16:30 hod.
Tanečníci Tanečního studia Andrea
17:30 hod.
Děti z Hudebního sdružení Ďáblík
18:30 hod.
DIVadelní Ochotníci Chaberští (DIVOCH)
19:30 hod.
Kapela Yozzefy
Od 14:00 do 19:00 hod. na nás čekají:














SDH Ďáblice – Den otevřených dveří v hasičárně
Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála
Dětský klub Maata
Hudební škola Yamaha
Český svaz chovatelů
Herpetologické centrum Českého svazu ochránců přírody
Hvězdárna Ďáblice
Taneční studio Andrea
Pohotovostní motorizovaná jednotka Policie ČR (PMJ)
Ďáblický zpravodaj
Obecní knihovna
Naučná stezka památkovou zónou
Zvon
Občerstvení
SDH Ďáblice
restaurant Červený Mlýn
cukrárna Buchalovi
cukrárna La Felicita
sousedské ochutnávky