jak se žije v Brazílii...cestování kolem světa

Transkript

jak se žije v Brazílii...cestování kolem světa
Go to http://www.consiliariuslocalis.com
jak se žije v Brazílii...cestování kolem světa
11/10/10 9:24 AM
TIPY V!po"et plodn!ch dn# SMS zdarma Kondiciogram zdarma 500 TV program# Navigace GPS Pravopis.cz Kalkula"ka Aukce A.cz
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvo!it blog | P!ihlásit se
JCPARTNERS CZ
..!ivot je jen "asov# interval, kter# musíme n$jak vyplnit, jak ? to u! je na ka!dém z nás...
NAVSTEVA PRESIDENTA VACLAVA KLAUSE V BRAZILII A V SAO
PAULU
PROFIL
V tomto tydnu navstivil president CR Vaclav Klaus Brazilii a Sao Paulo.
V uterni podvecer presne ve 20:30 prijela presidentska kolona pred Uniao Tcheco Brasileira v Santo Amaro v Sao Paulo a president Vaclav Klaus se zde setkal s ceskymi
krajany.
Bylo to setkani velmi prijemne, a ja mel to stesti byt pri tom a kratce s presidentem i
pohovorit.
(více)
28.11.2009 18:46:14 | 0 komentá!( | stál# odkaz
MEZINARODNI FIRMY STEHUJI SVE VYROBNI PROVOZY DO
BRAZILIE
Priblizne 50 zahranicnich firem pozadalo v soucasne dobe brazilskou vladu o
povoleni prestehovat sve vyrobni zavody ze zahranici do Brazilie. Hospodarska
krize, ktera stale vice doleha na evropske ci americke vyrobce, nuti firmy ke
strategickym rozhodnutim, stehovat vyrobni programy, vyrobni linky do stale vice
perspektivni Brazilie. (více)
28.09.2009 16:49:27 | 0 komentá!( | stál# odkaz
Jméno: Ji!í "ern#
poslat vzkaz autorovi
AKTUÁLNÍ !LÁNKY
Prezidentka Brazilie
Lyzovani v Brazilii
Brazilie a MS ve fotba...
Eike Batista - 8.nejbo...
Zaplavy v Sao Paulu
Silvestr aneb oslavy n...
Vanoce v Brazilii aneb...
Navsteva presidenta Va...
Nejvetsi blackout v Br...
Megalopole sveta a jej...
Olympiada 2016 Rio de ...
Mezinarodni firmy steh...
RUBRIKY
V$echny rubriky
JCPARTNERS CZ
Brazílie - obchod a podnikání
Brazílie - ekonomika a finance
Brazílie - %ivotní styl
Brazílie - lidé a kultura
Brazílie - cestování
Cestopisy
ARCHIV
GM V BRAZÍLII MOHLA ZACHRÁNIT GM V USA
30 km od jihobrazilského Porto Alegre je v#robní továrna GM, která mohla zachránit
koncern GM. Jak?
(více)
08.06.2009 15:02:14 | 0 komentá!( | stál# odkaz
PAO DE AZUCAR KOUPÍ PONTO FRIO ZA 8,2 MILIARDY KORUN
Nejv't$í brazilsk# obchodní !et'zec Pao Azucar koupí elektro-supermarkety Ponto
Frío za 824 milion( Real( s cílem posílit segmet domácích elektrospot!ebi&(.
(více)
08.06.2009 14:47:33 | 0 komentá!( | stál# odkaz
http://jcpartners.txt.cz/rubriky/20780/brazilie-obchod-a-podnikani/
2010 (5)
listopad (1)
Prezidentka Brazilie
zá!í (1)
Lyzovani v Brazilii
&ervenec (1)
Brazilie a MS ve fotb...
b!ezen (1)
Eike Batista - 8.nejb...
únor (1)
Zaplavy v Sao Paulu
2009 (37)
prosinec (2)
listopad (2)
!íjen (2)
zá!í (3)
srpen (1)
&ervenec (2)
&erven (4)
kv'ten (4)
duben (2)
b!ezen (2)
únor (13)
Page 1 of 2
jak se žije v Brazílii...cestování kolem světa
11/10/10 9:24 AM
ODKAZY
NEJBOHAT"Í BRAZILEC EIKE BATISTA
Eike Batista se v roce 2009 dostal na 61. místo nejbohat$ích lidí sv'ta dle &asopisu
Forbes. S celkov#m majetkem 7,5 miliardy USD zaujíma první místo v Brazílii.
(více)
17.03.2009 15:15:37 | 0 komentá!( | stál# odkaz
NOVÁ TOVÁRNA NA V#ROBU VLAK$ V BRAZÍLII
Nejv't$í $pan'lsk# v#robce vlakov#ch souprav, firma CAF zahájila 19.2.2009
v#stavbu nové továrny na v#robu vlak( ve stát' Sao Paulo. (více)
27.02.2009 15:02:29 | stál# odkaz
JCPartners Consultoria
Empresarial
)eb!í&ek cestovatel( - kompas
FOTOALBUM
V$echny fotky
Brazílie 2008 (24)
Brazílie 2009 (28)
Latinská Amerika (49)
Asie (9)
Afrika (9)
Severni Amerika a Karibik (8)
Australie (5)
RSS
obsah | komentá!e
VOLKSWAGEN PRODÁVÁ MÉN% VOZ$ VE SV%T% A ZVY"UJE
PRODEJ V BRAZÍLII
Prodej zna&ky VW poklesl celosv'tov' v lednu o 14% na 246 tisíc voz(, informovala
v&era skupina VW. (více)
12.02.2009 19:10:19 | stál# odkaz
&ELEZNI!NÍ ROZMACH V BRAZÍLII
(více)
05.02.2009 14:20:49 | 0 komentá!( | stál# odkaz
BRAZÍLIE NA P'ELOMU 2008/2009
Pro& investovat v Brazílii ? (více)
03.02.2009 19:23:02 | 0 komentá!( | stál# odkaz
© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní auto!i &lánk(, $ablona: blog.txt.cz
http://jcpartners.txt.cz/rubriky/20780/brazilie-obchod-a-podnikani/
Page 2 of 2
Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Podobné dokumenty

Investiční prostředí v Brazílii | Velvyslanectví České republiky v Brasília

Investiční prostředí v Brazílii | Velvyslanectví České republiky v Brasília Zahrani"ní státní p!íslu'níci "i firmy mohou získat nemovit( majetek za stejn(ch podmínek jako brazil'tí ob"ané, podmínkou je zápis do Národního registru právnick(ch osob (Cadastro Nacional de Pess...

Více

Test, test

Test, test Drazi rodice/opatrovnici Pevne verim, ze tak jako me se vam libila nedavno vytvorena uzasna produkce Lviho Krale, ktera mela velke uznani siroko daleko a ve ktere vystupovali nasi zaci - od skoly R...

Více

Katarína Lukačová_Una clase interaktiva

Katarína Lukačová_Una clase interaktiva http://elpais.com/ http://campus.difusion.com/ http://marcoele.com/

Více

dikv dotaci se pasivni rodinny dum neprodrazil

dikv dotaci se pasivni rodinny dum neprodrazil ~yjsme se rozhodli pro pasivní dum v dubnu lonského roku, tedy v dobe, kdy jsme nevedelí, jestli Zelená úsporám vubec bude. Nevedelí jsme proto, jestli ty peníze vubec dostaneme a mužem~. s nimi po...

Více

Maturitní otázky z informatiky

Maturitní otázky z informatiky softwarové firmy rozdělení komerčního softwaru freeware shareware public licence open source

Více

Maturitní otázky - Gymnázium FX Šaldy

Maturitní otázky - Gymnázium FX Šaldy b) Hodnotu Ludolfova čísla π lze aproximovat nekonečnou řadou π = 4 ⋅ ⎜1 − + − + − ... ⎟ .

Více