usnesení

Komentáře

Transkript

usnesení
USNESENÍ
8. schůze Rady města Vítkova konané dne 11. března 2015 v kanceláři starosty
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 237/8 do č. 239/8)
Rada města:
237/8
1. Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na
„Dodávku nábytku pro objekt TZ SVČ Vítkov v Klokočově“ v pořadí:
1. uchazeč: Blanka Bednaříková Vičarová, Brno
2. uchazeč: Petr Duska, Vítkov
3. uchazeč: Potrusil, s.r.o., Šlapanice
4. uchazeč: Ing.Vladimír Dřímal, Vyškov
dle přiloženého Výběru nejvhodnější nabídky na VZ malého rozsahu.
Z: Ř SVČ
2. Ukládá ředitelce Střediska volného času Vítkov, příspěvková organizace,
Bezručova 585, 749 01 Vítkov, uzavřít kupní smlouvu na: „Dodávku nábytku
T: 3/2015
pro objekt TZ SVČ Vítkov v Klokočově“ s Blankou Bednaříkovou Vičarovou,
Podlomní 3072/28, 636 00 Brno-Židenice, IČO: 03642984, za celkovou kupní
cenu 747 648,11 Kč vč. DPH, a to nejpozději do 31.3.2015. Pokud v této lhůtě
nebude uzavřena s prodávajícím smlouva, nastupuje ve schváleném pořadí další
uchazeč za stejných smluvních podmínek.
238/8
239/8
1. Bere na vědomí Návrh na spolufinancování autobusového spoje TQM č. 34
linky 900231 z Fulneku do Vítkova dle důvodové zprávy.
2. Neschvaluje spolufinancování autobusového spoje TQM č. 34 linky 900231
z Fulneku do Vítkova dle důvodové zprávy.
3. Ukládá informovat město Fulnek o zamítnutí spoluúčasti při financování spoje
č. 34 linky 900231.
1. Schvaluje Generali Pojišťovnu, a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2,
jako pojistitele majetku města Vítkova na období 3 let od 15. 3. 2015 do 14. 3.
2018.
2. Schvaluje Pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti – Region
Generali Pojišťovny, a.s.
3. Ukládá uzavřít s Generali Pojišťovnou, a.s. schválenou pojistnou smlouvu.
__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
Usnesení 8. schůze Rady města Vítkova ze dne 11.03.2015
Z: VOS
T: 3/2015
Z: S,VFO
T: 13/2015
__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
Strana 1 (celkem 1)

Podobné dokumenty

pravidla

pravidla 1. Zrušují se „Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky“ č. 2/2012 ze dne 10. 1. 2012. 2. Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky schvál...

Více

zibrid_2-2015 - Městys Velký Újezd

zibrid_2-2015 - Městys Velký Újezd Současná doba přináší nutnost zastávat více pozic v rámci firmy, já jsem jednak energetikem a zároveň projektovým inženýrem. Starám se tedy o kompletní agendu firmy z pohledu nákupu, spotřeb a říze...

Více

Insurance Terms and Conditions for the Foreigners` Health Insurance

Insurance Terms and Conditions for the Foreigners` Health Insurance by Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the “Civil Code”), and the provisions of the insurance contract, of which these Insurance Terms and Conditions for t...

Více

Pojistné podmínky-KORUNKA

Pojistné podmínky-KORUNKA Článek 9 – Výluky z pojištění 1. Pojistitel neposkytne z pojištění pojistné plnění v těchto případech: a) má-li vzniknout právo na pojistné plnění osobě, která způsobila pojištěnému pojistnou u...

Více