ZDE - James Cook Languages

Komentáře

Transkript

ZDE - James Cook Languages
KATALOG
SLUŽEB
2015/2016
Vy s námi,
my pro vás.
Jazyk je jediný nástroj, který se užíváním ostří (Washington Irving).
Stejně tak jsme my partnerem, který je rostoucími potřebami
svých klientů motivován a inspirován k neustálému zdokonalování
služeb. Především díky vám máme možnost být tam, kde jsme.
A navíc se stále rozvíjet, abychom naplnili vaše potřeby k naprosté
spokojenosti.
A tak se neustále zamýšlíme nad tím, jaké služby nejlépe odpovídají vašim možnostem a potřebám, abyste co nejefektivněji zdokonalili své jazykové dovednosti. Kromě pravidelné výuky zvažte
také jazykové pobyty v zahraničí nebo jednodenní odborné otevřené kurzy. Pro spoustu z vás je právě tento typ výuky ten nejpřínosnější.
Když jste s námi, máte 100% jistotu, že my tu jsme pro vás!
Za tým James Cook Languages
Ondřej Kuchař, Jakub Štefeček
majitelé společnosti
1
OBSAH
O nás
4
Naši lektoři
5
Pravidelná firemní výuka
Potřebujete-li se zlepšovat ve všech jazykových dovednostech
a máte dostatek času a motivace učit se kontinuálně.
Jednodenní otevřené odborné kurzy
Používáte-li cizí jazyk běžně, ale pochybujete, že vše již umíte,
a chcete získat větší jistotu ve specifických situacích.
In-house odborné kurzy
Sdílíte-li svoji potřebu zdokonalit se v konkrétní oblasti
či jazykové dovednosti s dalšími kolegy.
Pobytové kurzy v zahraničí
Potřebujete-li se intenzivně zlepšit v cizím jazyce (pak alespoň 3 týdny),
nebo si jednou ročně osvěžit své znalosti (pak stačí 5 dní).
Pobytové kurzy v Resortu Svatá Kateřina
Chcete-li něco udělat pro své duševní i fyzické zdraví,
chcete-li „nakopnout“ své studijní plány nebo je alespoň osvěžit.
Pravidelné otevřené kurzy
Jste-li ochotni investovat sami do sebe nebo svých blízkých,
využijte příznivého poměru výkon/cena.
Překlady a tlumočení
8
15
28
33
38
41
49
Potřebujete-li kvalitního partnera pro překlady vašich
dokumentů či tlumočení na vašich akcích.
Další služby
Potřebujete-li pomoci s čímkoli, co se týká cizích jazyků,
pak se obraťte na nás…
2
53
O NÁS
Jsme lídrem na trhu a specializujeme se na firemní jazykové vzdělávání.
Jsme silným, stabilním partnerem, poskytujícím kvalitní komplexní jazykové
služby za férové ceny.
Konzultační činnost
Náročnost
Sdílíme s vámi naše zkušenosti a doporučíme
vám funkční model jazykového vzdělávání.
Jsme nároční sami na sebe, na lektory i na studenty,
společná poctivá práce vede k úspěchu.
Celorepublikové pokrytí
Outsourcing
Díky vlastním lektorům po celé České republice
a na Slovensku garantujeme vysokou kvalitu,
jednotnou metodiku i administrativu.
Zadáte nám vstupní informace, společně
nadefinujeme požadované výstupy,
ostatní je na nás.
Stabilita lektorů
Online evidence
Jsme hrdí na nízkou fluktuaci díky kvalitní péči
o lektory a motivačnímu lektorskému programu.
Používáme unikátní informační systém c.Port
pro bezchybnou a přehlednou administrativu.
Prozákaznický přístup
Metodika
Klienti na nás oceňují flexibilitu,
proaktivitu a individuální přístup.
Unikátní metodika Coach&Practise , to je systematické opakování látky, opravování chyb a respektování potřeb studentů.
3
O NÁS
340 KLIENTŮ
7 000 STUDENTŮ
110 MĚST
550 LEKTORŮ
230 000 HODIN ROČNĚ
20 JAZYKŮ
4
NAŠI LEKTOŘI
5
NAŠI LEKTOŘI
Úspěch samotné výuky a spokojenost našich klientů záleží
především na našich lektorech.
Pečlivý výběr lektorů
Propracovaná metodika
Výběrové řízení se skládá ze dvou osobních
pohovorů, z nichž druhým je ukázková hodina
s metodickým rozborem a následnou zpětnou
vazbou.
Firemní jazykové vzdělávání má svá specifika,
především z pohledu četnosti výuky, motivace
a možnosti samostudia účastníků. To reflektuje
metodika Coach&Practise .
Systém lektorské hierarchie
Důsledný vstupní trénink
Mentor (Senior Teacher) s lektorem absolvuje
náslechy, metodicko-organizační schůzky, hodnoticí rozhovory, společně analyzují zpětné vazby
z anket spokojenosti od studentů.
Všichni naši lektoři absolvují při vstupu set sedmi
povinných tréninků, kde se seznamují s naší
©
metodikou Coach&Practise. Pro rodilé mluvčí
máme navíc trénink Understanding Czech culture
and language barriers.
Kontinuální rozvoj lektorských
dovedností
Ročně organizujeme cca 80 workshopů, kde
mají lektoři možnost dalšího vzdělávání v oblasti
metodiky výuky cizích jazyků.
Na světě je více než
6 900 jazyků, polovina
z nich zanikne během
21. století
6
NAŠI LEKTOŘI
Laura Gilbert
lektorka odborných jazykových kurzů angličtiny
Laura pochází z Anglie a spolupráci s naší jazykovou školou započala v roce 2006.
Získala titul na Nottingham Trent University v oborech Evropská studia a Španělština. Nyní Laura pracuje na pozici Teacher Development Supervisor, kde vede tým
lektorů a provádí náslechy hodin. Zároveň je trenérkou seminářů pro lektory, vypracovává materiály pro výuku a vede odborné semináře.
Kara Cline
lektorka firemních individuálních i skupinových kurzů
Kara je Američanka z Michiganu, která získala svůj titul v oboru
Psychologie na Univerzitě Beloit ve Wisconsinu. V zahraničí se
již věnovala lektorování a v roce 2008 složila TEFL certifikát pro
výuku angličtiny jako cizího jazyka. Od té doby působí jako lektorka firemních individuálních i skupinových kurzů. Své kvality v
oblasti metodiky a výuky předává ostatním formou tréninků pro
nové lektory a individuálním koučinkem. V James Cook Languages vede mimo jiné intenzivní kurzy a odborné kurzy obchodní
angličtiny.
Mark Sandecki
lektor intenzivních a odborných kurzů
Mark je z Buffala a náš tým posílil v roce 2006. Vystudoval Niagara University, obor
zaměřený na marketing a po ukončení školy pracoval v USA v oblasti obchodu a
HR. V roce 2006 získal TEFL certifikát a vedl především pravidelné kurzy s business
tematikou. Nyní se více věnuje odborným tréninkům a intenzivním kurzům. Mark je
krom nadšeného lektora i výborným sportovcem, triatlonistou.
Jana Plandorová
lektorka kurzů angličtiny ve Svaté Kateřině
Jana se připojila k lektorskému týmu James Cook Languages
v roce 2006. Vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity v oboru britských a amerických studií. Díky svým analytickým schopnostem, chuti učit se a vysoké míře flexibility, se
brzy vypracovala na pozici regionálního koordinátora Severní
Moravy a trenéra odborných seminářů.
Šimon Steffal
lektor odborných kurzů angličtiny
Šimon je zkušený jazykový lektor a trenér soft skills. V oboru pracuje od roku 2003.
Vystudoval univerzitu Empire State College, kde obdržel titul v oboru Psychologie.
Šimon se již od svých studií zaměřuje na obor psycholingvistiky, tedy nauce o akvizici
(nejen) cizího jazyka. Pro James Cook Languages vytvořil a vede jazykové semináře
a metodická školení, např. Czenglish či English grammar refresh. Mezi jeho oblíbené
činnosti patří právě koučování, vedení a trénink.
7
PRAVIDELNÁ
FIREMNÍ
VÝUKA
8
PRAVIDELNÁ FIREMNÍ VÝUKA
Koncepce vzdělávání
Prvním krokem v přípravě spolupráce je identifikace vašich cílů a očekávání. Z nich vychází celkový návrh
koncepce jazykového vzdělávání.
Více než 15 let se zaměřujeme na firemní výuku
Sdílíme své zkušenosti
Pro porozumění 90 %
obsahu vám
v angličtině stačí
3000 slov
Konzultujeme se zákazníky vzdělávací systém
Dle cílů společnosti nastavujeme
pravidla výuky
parametry kurzů
způsob sledování efektivity a spokojenosti
formu administrativního zajištění
Zaměření kurzů
Respektujeme zadání HR a managementu vaší společnosti a individuálně analyzujeme potřeby každého
studenta:
Jazykový audit
Parametry výuky
adaptivní jazykový test
a osobní pohovor
s každým studentem
dány požadavky HR,
jednotlivých studentů
a jejich manažerů
Výběr lektora
Zahájení výuky
z 550 lektorů, dle zaměření
kurzu, úrovně a dalších
preferencí studenta
osobní předání kurzu
lektorovi, příprava studijního
plánu, výběr učebních
materiálů
9
PRAVIDELNÁ FIREMNÍ VÝUKA
Efektivita výuky
Pokrok studentů hodnotíme unikátní metodou
SCOPE (System of Complex and Objective Progress Evaluation)
Jazykový pokrok = klíč k motivaci
Pravidelně měříme a reportujeme progres našich studentů
Znalosti hodnotíme dle Společného evropského referenčního rámce
Online sledování výstupů z hodnocení
Počáteční úroveň
1
VSTUPNÍ
TESTOVÁNÍ
1–2 roky studia
dle kompetenčního
modelu
2
Cílová úroveň
3
PRŮBĚŽNÉ
SEMESTRÁLNÍ
TESTOVÁNÍ
PRŮŘEZOVÉ
VÝSTUPNÍ
TESTOVÁNÍ
test na probranou
látku
slovní hodnocení
další doporučení
ke studiu
10
4
DALŠÍ
STUDIUM
PRAVIDELNÁ FIREMNÍ VÝUKA
Kontrola kvality a spokojenosti
Sledujeme spokojenost studentů s kurzem, kontrolujeme kvalitu výuky a pracujeme na rozvoji našich lektorů.
Výstupy vám reportujeme a zpětnou vazbu předáváme lektorům v rámci jejich hodnoticích rozhovorů.
Telefonické/e-mailové ověření spokojenosti po třech lekcích
2x ročně elektronická anketa spokojenosti
Více než 550 metodických náslechů za rok
Angličtinou hovoří podle
různých odhadů až 990
miliónů obyvatel Země
Osobní rozbor lekce, předání zpětné vazby
a práce s rozvojovým plánem lektora
EFEKTIVNÍ VÝUKA
BEZCHYBNÁ
ADMINISTRATIVA
KVALITA
PRECIZNÍ
ORGANIZACE
FLEXIBILITA
PŘÍJEMNÁ
KOMUNIKACE
11
PRAVIDELNÁ FIREMNÍ VÝUKA
Přehledná a bezchybná administrativa
Používáme komplexní informační systém c.Port (Client Professional Organizing and Reporting Tool).
Systém jsme vyvinuli přímo pro potřeby firemního jazykového vzdělávání – je tak maximálně přehledný,
jednoduchý, intuitivní a obsahuje všechny potřebné výstupy.
Online přístup ke všem informacím o výuce
Kurzy, studenti, lektoři, třídní knihy, přehled výuky a docházky
Kalkulace nákladů na jednotlivé studenty či nákladová střediska
Výstupy z ankety spokojenosti studentů
Hodnocení a dlouhodobé sledování pokroku studentů
Elektronické zasílání a přehled vystavených faktur
Hromadná e-mailová komunikace s účastníky výuky
Přístup pro HR, managery a studenty
c.Port
VYBRANÉ REFERENCE
Vynikající!!! Dosud jsem se
nesetkala s tak zákaznicky
orientovaným přístupem
dodavatele.
Hana Blehová
Provident Financial
Pri plánovaní výučby s Course
Managerom oceňujem najmä jej
rýchlu reakciu na moje maily, nehranú ochotu vyriešiť v čo najskoršom možnom čase akúkoľvek
požiadavku a zabezpečenie organizácie kurzov pre našich študentov na najvyššej úrovni.
Linda Koščová
Cleverlance Slovakia
Naprosto spolehlivá příjemná komunikace se zástupci JCL, velmi
flexibilní reakce a zajištění všech
našich požadavků.
Vynikající přístup!
Zuzana Indruchová
Mondelez Czech Republic
JCL nám ve výuce jazyků poskytuje komplexní servis, včetně přímé komunikace se zaměstnanci
a informování o detailech jejich
výuky. Také provádí pravidelné
ověřování spokojenosti, což pro
nás znamená velkou úsporu času
a administrativy.
Hledali jsme dodavatele, který
se dokáže přizpůsobit našim
požadavkům a bude pružně
reagovat
na
naše
potřeby
v oblasti jazykové výuky, má
propracovanou metodiku výuky,
kvalitní lektory a v neposlední
řadě připraví požadované výstupy
v oblasti pokroku studentů,
docházky a sledování nákladů. Za
celou dobu naší spolupráce jsme
si ověřili, že jsme v JCL takového
dodavatele našli.
Kamila Čubanová
American Express
Barbora Smijová
Raiffeisenbank
Pozitivně hodnotíme mimo jiné
i řadu doplňkových aktivit, které
nám jazyková škola nabízí – např.
přispívání do našeho interního časopisu.
Vynikající kvalita výuky. JCL pravidelně sleduje pokrok studentů
(nejen kvantitativně, ale i kvalitativně), oceňuje nejlepší studenty.
Eva Fišerová
DHL Express
Jana Nováková
ČD Cargo
Více než polovina
obyvatel Země
je alespoň bilingvní
13
DALŠÍ REFERENCE
14
JEDNODENNÍ
OTEVŘENÉ
ODBORNÉ
KURZY
15
JEDNODENNÍ OTEVŘENÉ
ODBORNÉ KURZY
TÉMA
TERMÍN
9:00 – 16:00
10‒12
2015
02‒06
2016
07‒08
2016
Introduction to HR English
7.10.
4.11.
17.2.
6.4.
13.7.
HR English expert
3.11.
26.11.
9.3.
4.5.
10.8.
English grammar refresh
13.10.
12.11.
24.2.
3.5.
19.7.
Czenglish
20.10.
5.4.
26.7.
Be confident on the phone
6.10.
11.11.
16.2.
12.4.
20.7.
NEW
Be confident in writing
5.11.
3.12.
15.3.
17.5.
17.8.
NEW
Telefonická a e-mailová komunikace v němčině
14.10.
1.3.
Negotiation and argumentation
21.10.
9.12.
2.3.
10.5.
Business meetings
22.10.
23.2.
13.4.
3.8.
Theory and tips on how to present effectively
2.12.
8.3.
27.7.
Practise your presentation skills
10.11.
11.5.
16.8.
Jak efektivně prezentovat v němčině
8.12.
19.4.
Financial and Banking English
24.11.
16.3.
Marketing English
1.12.
23.3.
All about phrases
25.11.
26.4.
Cross culture
8.10.
20.4.
16
23.8.
2.8.
NEW
NEW
JEDNODENNÍ OTEVŘENÉ
ODBORNÉ KURZY
CENOVÉ PODMÍNKY
celý den
půl den
STANDARDNÍ CENA
3 250 Kč
1 625 Kč
Věrnostní sleva 10 %
2 925 Kč
1 462 Kč
Množstevní sleva
2 750 Kč
1 380 Kč
Balíček 1 + 1
5 000 Kč
2 500 Kč
pro klienty, kteří v minulosti již
objednali kurz alespoň
pro 3 zaměstnance
pro 2 a více zaměstnanců
přihlášených na jakýkoli termín
pro studenta přihlášeného
na jakékoli dva kurzy
ve stejné intenzitě
Až 70 % SLEVA!
Výhodné balíčky!
15 kurzů
30 kurzů
50 kurzů
19 900 Kč
27 900 Kč
44 900 Kč
90% internetových
stránek je psáno 12
nejrozšířenějšími jazyky
Veškeré ceny jsou uvedeny pro jednu osobu bez DPH.
Přihlášení a více informací na www.jcl.cz
Proč si vybrat jednodenní
odborné otevřené kurzy
Specializace
Doplněk
Jste-li specialistou, obchodníkem či manažerem,
používáte cizí jazyk jako pracovní nástroj a vaše
pozice vyžaduje znalost odborné terminologie či
dovedností.
Máte-li běžnou výuku, ale potřebujete zlepšit
odbornou/specifickou oblast jazyka.
Osvěžení
Používáte-li cizí jazyk pravidelně, ale cítíte čas
od času potřebu zrevidovat či doplnit své znalosti.
Mezinárodní prostředí
Chcete-li sebevědomě a profesionálně komunikovat s klienty a kolegy v mezinárodním prostředí.
Sdílení
Chcete-li využít možnost setkat se s odborníky
z dalších firem a sdílet své profesní zkušenosti.
Intenzita
Potřebujete-li intenzivně nabýt dovednosti
a aplikovat je okamžitě v praxi.
17
JEDNODENNÍ OTEVŘENÉ
ODBORNÉ KURZY
Jaká je forma výuky
Jak jsou kurzy organizovány
Kombinace
V prostorách James Cook Languages.
Trénink odborných a jazykových dovedností.
Všechny kurzy jsou vedeny kvalifikovanými
a zkušenými rodilými mluvčími a českými lektory.
Výuka pouze v cizím jazyce
Kurzy vedeny převážně rodilými mluvčími = rychlejší a správnější interpretace myšlenek, postojů
a názorů v cizím jazyce.
Lektoři disponují zkušenostmi nejen s výukou
cizích jazyků, ale i odbornými znalostmi ve vyučované oblasti.
Kurz mimo pracovní prostředí
Pro úroveň A2/B1 – CzEnglish, Phrases,
collocations and direct translations,
Pronunciation, Business Trip – angličtina na cesty.
Interaktivita lekcí
Pro úroveň B1 a vyšší – všechny ostatní kurzy.
Možnost plného soustředění na probíranou látku
(neodbíháte od rozdělané práce).
Velký prostor pro vlastní prezentaci a dostatečné
procvičení nové látky.
Odnesete si propracované materiály, které
využijete dále přímo v pracovním prostředí.
Variabilita a zábava
Získáte certifikát o absolvování kurzu.
Široká škála činností (role-play, panelové diskuze,
modelové situace, čtení, poslech, video
ukázky, cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby).
18
VYBRANÉ REFERENCE
Pan Šimon Steffal znovu prokázal
svou profesionalitu, skvělou
angličtinu a lidský přístup
ke studentům. Díky!
Marie Odehnalová
Vyjednávání a argumentace
ABB
Téma bylo plně vyčerpáno, jsem
spokojena. Lektorka má velmi
přátelský projev, příjemné vystupování, dokáže si udržet pozornost a zaujmout posluchače.
Michaela Kuglerová
English Grammar Refresh
BDO
Trenér byl nad očekávání dobrý.
Velmi dobře připraven, ochotný.
Velmi dobrý projev, organizace...
vše!
Veronika Heroutová
English Grammar Refresh
Vitana
Trenér nemá moc co zlepšovat.
Naprosto připraven, vysvětlil vše,
na co byl dotaz, i něco navíc.
Lektor předčil očekávání, byl
nejlepší, co jsem kdy měla.
Super příprava, odpovídající materiály, velmi dobrá orientace
v oboru (odborné výrazy).
Nemám, co bych vytkla!
Kristýna Popelková
Describing Graphs & Charts
BDO
Petra Boudová
CzEnglish
Deutsche Bank
Velmi oceňuji strukturu kurzu,
a to zejména interaktivitu a zahrnutí aktuálních témat z oblasti HR.
Trenérka vedla hodinu velmi zajímavě.
Trénink se mi moc líbil, lektor byl
připraven. Měli jsme různorodé
úkoly – poslech, video, dialogy…
Největší hodnotu mělo porovnání
s HR odděleními v jiných firmách.
Lektorka byla skvělá, její projev
bezchybný, výklad struturovaný
a profesionální. Trénink měl spád.
Celkově velmi zajímavý a kvalitní
kurz.
Barbora Chalupníková
HR English Expert
International Study Programms
Alisa Komarová
HR English Expert
LukOil
Jitka Frýblová
Practise your presentation skills
SAP BSCE
Kristýna Ochmanová
HR English Expert
DHL
19
témata
kurzů:
JEDNODENNÍ OTEVŘENÉ
ODBORNÉ KURZY
1
2
INTRODUCTION TO HR ENGLISH
(B1 a výše)
HR ENGLISH EXPERT
(B1 a výše)
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Tento kurz navštěvují HR manažeři a specialisté, kteří komunikují pravidelně se svými kolegy v angličtině.
Jde o pokračování kurzu INTRUDUCTION TO HR ENGLISH,
kurzy však lze absolvovat i samostatně. Kurz je určen pro
HR manažery a specialisty, kteří jsou v pravidelném kontaktu se zahraničními zaměstnanci a potřebují předkládat
dokumenty a reporty svým nadřízeným v anglickém jazyce.
Naučíte se komunikovat s manažery o náboru
nových zaměstnanců.
Budete umět řešit administrativní procesy související
se zaměstnaneckým poměrem.
Naučíte se jednat v angličtině o HR strategii a projektech.
Získáte jistotu ve vedení náborových rozhovorů
v angličtině.
Budete sebevědomě a plynule komunikovat s anglicky
mluvícími kolegy a nadřízenými.
Budete umět komunikovat o rozvojových cílech.
Budete moci diskutovat s manažery o možnostech
ohodnocení zaměstnanců a o firemních benefitech.
Obsah kurzu
Obsah kurzu
Výběr a přijímání nových zaměstnanců
Jak správně číst CV zaměstnance
Zahájení pracovního procesu nových zaměstnanců,
zkušební doba
Smlouva/benefity/pracovní náplň
Ukončení pracovního poměru
Nábor nových zaměstnanců – assessment centrum
Hledání talentů – development centrum
Hodnocení zaměstnanců
Rozvoj a vzdělávání
Zaměstnanecké benefity
Trendy v HR
tento kurz doporučuje
20
JEDNODENNÍ OTEVŘENÉ
ODBORNÉ KURZY
3
4
ENGLISH GRAMMAR REFRESH
(B1 a výše)
CZENGLISH
(A2–B1)
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Kurz je určen těm, kteří mají zájem vylepšit si své znalosti anglického jazyka a lépe pochopit, jakých chyb se jako
Češi nejčastěji dopouštíme a jak jim můžeme předejít.
Kurz je určen každému, kdo angličtinu používá, nicméně
cítí potřebu zrevidovat a osvěžit si své znalosti gramatiky.
Společně s lektorem identifikujete základní okruhy
typicky „českých“ chyb.
Osvojíte si gramatické jevy na středně pokročilé úrovni.
Naučíte se rychle a sebejistě používat běžné
gramatické časy.
Zjistíte, jaké jsou důvody, které k chybám vedou, abyste
pak snáze mohli pracovat na jejich odstranění.
Rozšíříte si své znalosti o užitečné fráze a slovní zásobu.
Budete moci s lektorem prodiskutovat, co vás
v angličtině trápí.
Aktivně si procvičíte angličtinu formou párových
i skupinových aktivit.
Obsah kurzu
Obsah kurzu
Zopakování a prodvičení času Present perfect
Vysvětlení probrání času Past perfect
Podmínkové věty
Modální slovesa
Nejčastější frázová slovesa
Předložky
Stručná revize gramatiky
Předložky a členy
Podmínky a časové věty
Falešní přátelé a idiomatické fráze
Výslovnost
Rozbor požadavků od studentů
tento kurz doporučuje
21
JEDNODENNÍ OTEVŘENÉ
ODBORNÉ KURZY
5
6
BE CONFIDENT ON THE PHONE
(B1 a výše)
BE CONFIDENT IN WRITING
(B1 a výše)
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Kurz je určen všem, kteří v zaměstnání telefonicky komunikují v angličtině, ať už v rámci firmy nebo s klienty.
Kurz je určen každému, kdo v práci potřebuje komunikovat
pomocí elektronické pošty v angličtině, ať už v rámci firmy
nebo s klienty.
Ovládnete principy a dovednosti spojené s pracovními
telefonáty.
Ovládnete principy a dovednosti spojené s pracovními
emaily.
Překonáte svůj strach z telefonické komunikace v cizím
jazyce.
Naučíte se správné fráze a výrazy, díky kterým bude
vaše emailová komunikace přirozená.
Naučíte se a osvojíte si správné fráze a výrazy, díky
kterým bude vaše komunikace přirozená a elegantní.
Procvičíte si psaní různých druhů emailů.
Obsah kurzu
Obsah kurzu
Klíčové telefonické fráze
Jak znít přátelsky a zdvořile – formální a neformální
výrazy
Sjednávání schůzek a vyjednávání po telefonu
Konferenční hovory
Řešení telefonických problémů
Procvičování a získání zpětné vazby od lektora
Klíčové fráze v emailech
Formální a neformální styl
Jak být zdvořilý a diplomatický
Jak psát jednoduše a stručně
Propojování myšlenek
Analýza běžných chyb
Procvičování a získání zpětné vazby od lektora
22
JEDNODENNÍ OTEVŘENÉ
ODBORNÉ KURZY
7
8
TELEFONICKÁ A E-MAILOVÁ
KOMUNIKACE V NĚMČINĚ
(B1 a výše)
NEGOTIATION AND ARGUMENTATION
(B1 a výše)
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Kurz je určen v podstatě všem zaměstnancům, kteří někdy
v němčině pracovně komunikují písemnou formou nebo telefonicky, ať už interně nebo směrem ke klientovi.
Kurz je určen manažerům či obchodníkům, kteří
se účastní jednání v anglickém jazyce a potřebují
získat sebejistotu, ať už při jednání s kolegy,
zaměstnanci nebo klienty.
Osvojíte si zásady a dovednosti z oblasti obchodní
korespondence.
Naučíte se fráze a obraty používané při vyjednávání.
Zbavíte se ostychu z komunikace po telefonu
v cizím jazyce.
Dozvíte se, jak být asertivní v angličtině.
Procvičíte si různé situace, do kterých se Vy sami
dostáváte a kde potřebujete být v angličtině velmi
sebejistí.
Procvičíte si správné fráze a obraty, aby vaše
komunikace byla přirozená a elegantní.
Obsah kurzu
Obsah kurzu
Obtížné komunikační situace
Taktiky vyjednávání
Správná argumentace
Asertivita a slušnost v jednání
Praktické procvičení reálných situací
Typy obchodní korespondence
Obecná struktura obchodních dopisů a e-mailů
Vyjádření poděkování, stížnosti a omluvy
písemnou formou
Efektivní naslouchání
Telekonference
Formální a neformální vyjadřování
Rozbor nejčastějších témat telefonátů
Praktické procvičování a zpětná vazba od trenéra
23
JEDNODENNÍ OTEVŘENÉ
ODBORNÉ KURZY
9
10
BUSINESS MEETINGS
(B1 a výše)
THEORY AND TIPS ON HOW
TO PRESENT EFFECTIVELY
(B1 a výše)
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Vedete často interní i externí meetingy a porady
v anglickém jazyce nebo se jich aktivně účastníte?
Pak je tento kurz určen právě vám.
Tento kurz je zaměřený na prezentační dovednosti
z pohledu teoretických znalostí a jazykových dovedností
důležitých při přípravě prezentací. Všichni, kteří se potřebují svědomitě připravit na prezentace v anglickém jazyce, by
měli navštívit náš kurz a získat potřebnou slovní výbavu pro
profesionální provedení i té nejtěžší prezentace v angličtině.
Naučíte se fráze a slovní zásobu související
s formálním vedením meetingů a porad.
Budete umět moderovat porady a udržet jejich plynulost.
Procvičíte si pokročilou slovní zásobu vhodnou pro
jednotlivé fáze prezentace.
Dozvíte se, jak sumarizovat jednotlivé příspěvky
a výstupy z meetingů.
Dozvíte se, jak si správně zorganizovat prezentaci.
Procvičíte si, jak argumentovat v rámci jednotlivých
příspěvků.
Budete umět popsat slidy, obrázky a grafy ve vaší
prezentaci.
Obsah kurzu
Obsah kurzu
Zahájení meetingu
Nastínění programu
Obhajoba a vysvětlení svých názorů
Předání slova
Kladení otázek
Sumarizace a ukončení meetingu
Klíč k úspěšné prezentaci
Organizace prezentace
Jak popsat grafy a tabulky
Vizualizace
Sumarizace myšlenek
tento kurz doporučuje
24
JEDNODENNÍ OTEVŘENÉ
ODBORNÉ KURZY
11
12
PRACTICE YOUR
PRESENTATION SKILLS
(B1 a výše)
JAK EFEKTIVNĚ PREZENTOVAT
V NĚMČINĚ
(B1 a výše)
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Vyzkoušejte si prezentaci v anglickém jazyce v praxi.
Máte se připravit na prezentaci v anglickém jazyce
a nechcete nic zanedbat? Tento kurz je právě pro vás – zaměřený na praktické procvičování jednotlivých částí vašeho projevu tak, aby každý krok byl profesionálně připraven.
Pro všechny, kteří pracují v německy hovořícím
prostředí a vedou prezentace v německém jazyce
či se jich aktivně účastní.
Osvojíte si zásady jasného, stručného a efektivního
vyjadřování v průběhu prezentace v německém jazyce.
Získáte pokročilou slovní zásobu vhodnou pro
jednotlivé části vaší prezentace.
Vyzkoušíte si elegantní a neotřelý úvod do prezentace.
Dozvíte se, jak aktivně zapojit účastníky,
klást dotazy.
Dozvíte se, jak elegantně začít a ukončit vaši
prezentaci.
Procvičíte si schopnost pohotově reagovat.
Naučíte se, jak vhodně reagovat v anglickém jazyce
a komunikovat s vaším publikem.
Zvýšíte si sebevědomí při svém projevu a zbavíte
se případných obav z prezentace v němčině.
Budete prezentovat a získáte zpětnou vazbu na své
dovednosti.
Obsah kurzu
Obsah kurzu
Úvod a závěr prezentace
Kladení otázek, rétorické otázky a parafráze
Řešení obtížných situací při vedení prezentace
Vlastní prezentace
Rozbor prezentací účastníků
Uvítání účastníků a seznámení s programem
Prezentace
Popis tabulek a grafů
Kladení otázek, rétorické otázky a parafráze
Řešení obtížných situací při vedení prezentace
Vlastní prezentace, zpětná vazba a následná
doporučení od trenéra
25
JEDNODENNÍ OTEVŘENÉ
ODBORNÉ KURZY
13
14
FINANCIAL AND BANKING ENGLISH
(B1 a výše)
MARKETING ENGLISH
(B1 a výše)
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Pro zaměstnance bankovních a finančních institucí,
respektive pracovníky, kteří používají anglický jazyk
ke komunikaci v bankovním a finančním prostředí.
Kurz je určen zaměstnancům pracujícím v obchodním sektoru, marketingových agenturách či marketingových odděleních firem.
Osvojíte si terminologii a frazeologii spojenou
s prezentací bankovních a finančních institucí
a jejich produktů v komunikaci s klientem.
Procvičíte si schopnost plynule komunikovat
o potřebách vašich klientů.
Budete umět popisovat a prezentovat marketingové
strategie a kampaně.
Zdokonalíte si schopnosti zpracovat požadavky klienta
v anglickém jazyce.
Osvojíte si nejčastěji používané fráze a slovní zásobu
z marketingového prostředí.
Budete umět konzultovat a doporučovat vhodná řešení
z oblasti firemního bankovnictví.
Procvičíte si prezentaci a interpretaci finančních analýz.
Obsah kurzu
Obsah kurzu
Prezentace bankovních a finančních
produktů a služeb klientům
Retail banking
Popis a vysvětlení grafů a tabulek
Struktura finančního sektoru
Vysvětlení ekonomického cyklu
a popis současných trendů
Potřeby a chování zákazníka
Segmentace trhu
Marketingový mix
Vývoj nového produktu
Typy produktů a služeb/životní cyklus produktu
Prodej produktu a služby
tento kurz doporučuje
tento kurz doporučuje
26
JEDNODENNÍ OTEVŘENÉ
ODBORNÉ KURZY
15
16
ALL ABOUT PHRASES
(B1 a výše)
CROSS CULTURE – KOMUNIKACE
S KOLEGY Z CELÉHO SVĚTA
(B1 a výše)
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Pro koho je kurz určen
a co se naučíte?
Byli jste někdy v situaci, kdy jste kvůli komunikaci v angličtině naráželi na nedorozumění? Jiné kultury mají odlišná
pravidla pro komunikaci. Angličtina si „libuje“ ve zdvořilostních zprávách a přímá komunikace, na jakou jsme zvyklí
my, může v angličtině působit těžkopádně. Jestli máte zájem naučit se vhodně komunikovat v angličtině
po e-mailu, telefonu nebo v osobním styku, navštivte náš
Cross culture kurz.
V rámci tohoto celodenního jazykového kurzu si projdeme
nejběžnější životní situace a s nimi spojené fráze a ustálená slovní spojení. Společně se podíváme na to, jak být
v komunikaci efektivnější a bez větších obtíží proplout
všedními dialogy, poradíme, na co si dát pozor, která slova
jsou vhodná a která nám naopak mohou pěkně zavařit a
v neposlední řadě si rozšíříme/ukotvíme elementární slovní
zásobu.
Dozvíte se, jak se vhodně vyjadřovat v e-mailech
a telefonních/osobních rozhovorech.
Procvičíte si nejpoužívanější frázová slovesa v angličtině.
Naučíte se vhodné fráze pro různé situace v práci i mimo ni.
Naučíte se zachovat pověstnou anglickou zdvořilost
a nedělat v angličtině „společenské chyby“.
Dozvíte se, co jsou kolokace – ne každé slovo se hodí
do všech situací, i když v češtině má podobný význam.
Procvičíte si slovní zásobu vhodnou pro specifické
situace spojené s prací v mezinárodním pracovním
prostředí.
Naučíte se, jak psát a mluvit anglicky, nikoli překládat
z češtiny.
Obsah kurzu
Obsah kurzu
Zdvořilost v angličtině
Small talk
Emaily a telefonáty
Přesvědčování a argumentace
Jazyková a společenská tabu
Obecné chyby českých studentů
Nejčastější fráze v anglickém jazyce
Kolokace a idiomy
Jak (ne)překládat do anglického jazyka
Tipy, jak se učit fráze a idiomy
27
IN-HOUSE
ODBORNÉ
KURZY
28
IN-HOUSE
ODBORNÉ KURZY
In-house odborné a dovednostní kurzy kombinují trénink jazykových a specializovaných dovedností
či tematických okruhů a zaměřují se na profesionální, efektivní a sebevědomé jednání při komunikaci
s klienty a kolegy v cizojazyčném prostředí.
Proč si vybrat jednodenní odborné otevřené kurzy
Konkrétní potřeby
Okamžitý efekt
Špičkoví lektoři
Flexibilní organizace
Buďto si vyberete téma z naší nabídky, nebo kurz
připravíme na míru pro vaši společnost. Náš
metodik vždy konzultuje konkrétní požadavky
na obsah výuky s odborným zástupcem vaší
společnosti.
Nemusíte čekat rok, měsíc ani týden
– stačí den, abyste se naučili spoustu nových
jazykových dovedností, které následně okamžitě
uplatníte v praxi.
Téma, místo, termín, intenzita… to vše máte
možnost ovlivnit tak, aby kurz maximálně splňoval
vaše očekávání.
Ti nejlepší lektoři, kteří disponují nejen bohatými
zkušenostmi s výukou cizích jazyků, ale i odbornými znalostmi ve vyučované oblasti.
Autentické materiály
Zajímavá forma
Jako podklad pro kurz rádi použijeme autentické
dokumenty, které účastníci používají při své práci,
stejně tak jako výstup z kurzu připravíme
materiály pro podporu praktického využití
získaných znalostí.
Pestrá škála aktivit, díky nimž si nabyté znalosti
skutečně zapamatujete (role-plays, panelové
diskuze, case studies, video ukázky, cvičné
prezentace…)
Jak jsou kurzy organizovány
Volba tématu a nominace účastníků
(doporučujeme 4–8 os./kurz)
Místo – výuka přímo ve vaší společnosti nebo
v prostorách zajištěných naší jazykovou školou
Analýza potřeb – konzultace s HR,
jednotlivými účastníky nebo jejich manažery
Po skončení kurzu ověření spokojenosti účastníků
a důsledné zjištění zpětné vazby
Intenzita – doporučujeme 4x 90 minut
denně, kurzy trvají nejčastěji 1 nebo 2 dny
Zhodnocení jazykových dovedností účastníků
po kurzu lektorem, případně i v podobě
Mystery shopping/calling
Stanovení termínu dle potřeb vaší společnosti
29
IN-HOUSE
ODBORNÉ KURZY
Nejoblíbenější
témata:
Business Conversation
Business Meetings
Business Trip
Další
možné
oblasti:
Business Writing
Čeština pre Slovákov
Describing Graphs
Automotive
Financial English
Banking – retail, private
Gramatika – opakování
Engineering & Constructions
How to Present Effectively
Financial instruments Insurance
HR English
IT & Telecommunications
Introduction to Accounting English
Logistics
Legal English
Pharmacy
Power engineering
Marketing
Procurement
Negotiating and Argumentation
Nejčastější chyby v Aj
Office English
Rádi připravíme i jiné téma,
případně v jiném jazyce,
na míru vašim požadavkům
Practice Your Presentation Skills
Telephoning and Emails
30
IN-HOUSE
ODBORNÉ KURZY
CENOVÉ PODMÍNKY
1 kurzoden (4x 90 minut)
12 000 – 17 000 Kč
Cena konkrétního kurzu je předmětem individuální kalkulace, která vychází z požadovaných parametrů
(téma, intenzita, lokalita, počet kurzů apod.)
Cena vždy zahrnuje celkové zajištění kurzu, včetně analýzy potřeb, otestování zaměstnanců, samotný kurz,
materiály pro účastníky a vyhodnocení kurzu.
Ceny jsou bez DPH.
V Evropě jsou 3 velké
jazykové skupiny –
románská, germánská
a slovanská
31
VYBRANÉ REFERENCE
Naše společnost si vybrala James
Cook Languages jako dodavatele tréninku prezentačních dovedností v anglickém jazyce pro
prodejce. S průběhem kurzu a následným zakončením, tzn. individuálními prezentacemi účastníků,
jsme byli plně spokojeni. Projevil
se znatelný pokrok většiny studentů, což bylo naším klíčovým
požadavkem.
Věra Tomanová
OEZ
Pro společnost Net4Gas jsme připravili koncept 4 navazujících celodenních tréninků, jejichž cílem
bylo připravit účastníky
na plynulé zvládání nejčastějších
pracovních situací, ve kterých používají anglický jazyk.
Všechny části tréninku How to
Present Effectively byly skvěle
připravené. Vedení lektorem bylo
vynikající – dávám 100 %, možná
víc…
Jakub Ryvola
Net4Gas
Kurz Negotiation and Argumentation předčil mé očekávání. Myslela jsem, že půjde jen
o teorii, ale veliká část kurzu
byla věnována praktickým cvičením s hodnocením trenéra, což vidím jako velmi užitečné. Trenérka
je milá, zkušená a konstruktivní.
Milona Lambrini
International SOS Asistance CZ
32
Pro naše zaměstnance jsme připravili akademii in-house tréninků
v anglickém jazyce složenou ze
sedmi různých témat (CzEnglish,
English Grammar Refresh, Jak
efektivně prezentovat, Telefonická a e-mailová komunikace, Obchodní jednání a meetingy, Vyjednávání a argumentace, Time
Management). Jednotlivé kurzy
byly rozloženy do celého školního
roku a probíhaly formou 2,5 hodinových workshopů. Celá akademie měla velmi dobrou odezvu
a budeme ji opakovat i v letošním
roce.
Eva Czaderová
Sanofi
POBYTOVÉ
KURZY
V ZAHRANIČÍ
33
POBYTOVÉ KURZY
V ZAHRANIČÍ
Proč pobytové kurzy v zahraničí s námi
Specialisté na manažerské kurzy
Skvělý benefit
Školy, se kterými spolupracujeme,
vědí, co znamená připravit kurz pro manažera,
disponují skvělými lektory, kteří nejenže skvěle
znají vyučovaný jazyk, ale mají často i odborné
znalosti.
Jazykový kurz v zahraničí představuje spojení
příjemného s užitečným. Využijte jej jako motivační
nástroj pro své nejlepší zaměstnance.
Ověřený partner
Jsme osvědčený dodavatel jazykových služeb,
máme za sebou více než 15 let zkušeností,
uznáváme individuální přístup a splníme i vaše
specifické požadavky.
Překonání bariér
Při jakékoli činnosti je klíčovým motivátorem
poznání „že to mělo smysl“, neboli že jste nabyté
znalosti mohli prakticky využít. Takových důkazů
dostanete při pobytových kurzech v zahraničí
nespočet.
Garance kvality škol
Klíčové pro nás jsou — členství v asociacích,
reference, zpětná vazba našich studentů,
dlouhodobá spolupráce, osobní návštěva
a znalost personálu školy.
Maximální koncentrace
Žádné porady, žádní kolegové, podřízení,
nadřízení, klienti, minimum telefonátů a e-mailů.
Všichni se jen snaží naučit vás cizí jazyk.
Rychlý progres
Studium je skutečně intenzivní. Kurzy mají zpravidla 5 a více hodin výuky denně + veškerá další
komunikace probíhá v cílovém jazyce.
Podpora motivace
Rozhodnete-li se pro studium v zahraničí, tak
už toto rozhodnutí samo o sobě zvyšuje motivaci
ke studiu. Kurz samotný váš elán následně ještě
podpoří!
Okamžité využití
Zvažte, zda je pro vás efektivnější absolvovat
intenzivní kurz a jeho přínos okamžitě uplatnit
v praxi, nebo kontinuééálně po menších krůčcích
rozvíjet své jazykové znalosti.
34
POBYTOVÉ KURZY
V ZAHRANIČÍ
Jak jsou kurzy organizovány
zaměření výuky
jazyk a lokalita
obecný jazyk
obchodní
specifické požadavky
(finance, HR, právo, technika, IT...)
angličtina
Austrálie, Irsko, Jihoafrická republika, Kanada, Malta,
Nový Zéland, USA, Velká Británie, Kypr, Barbados
intenzita výuky
španělština
20—40 hod./týden
Argentina, Ekvádor, Guatemala, Chile, Kuba, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Španělsko, Venezuela
doprava
francouzština
letecká, vlaková či autobusová, taxi
či jiná návazná doprava z letiště
Francie, Kanada, Švýcarsko, Guadeloupe
němčina
Německo, Rakousko, Švýcarsko
ubytování
italština, ruština, čínština, maďarština, řečtina,
nizozemština, portugalština
v rodině, hotelu či apartmánu
pojištění
cestovní i na storno pobytu
cílová skupina
manažeři
dospělí
mládež
děti
vízum
u zemí s vízovou povinností vám pomůžeme
s vyřízením
typ kurzu
Angličtinu ovládá
alespoň na mírně pokročilé úrovni 24 % obyvatel České republiky
(průměr EU je 38 %)
individuální
maloskupinový (2—6 studentů)
skupinový
kombinovaný (dopolední výuka ve skupině
a odpolední individuální lekce)
35
POBYTOVÉ KURZY
V ZAHRANIČÍ
Průběh zajištění kurzu
Analýza
potřeb
zjištění vašich představ
a požadavků
Variantní
nabídky
+ ceny
informace o destinaci,
škole, kurzu
Výběr
kurzu
Info
balíček
Odjezd
na
kurz
Návrat
3-4 týdny před odjezdem;
objednání a platba
1-2 týdny před odjezdem;
detaily k cestě (adresa ubytování,
mapa města, instrukce kdy a kde
máte být, letenky, pojištění atd.)
zahájení výuky + zpětná vazba
výuka
doprovodný program
konec kurzu (pátek)
zpět v sobotu
po ukončení kurzu komplexní zjištění zpětné vazby
36
VYBRANÉ REFERENCE
Toto bol môj tretí kurz v zahraničí
a bol najlepší zo všetkých. Obsah
som si modeloval do určitej miery
sám, aj gramatika, aj obchodný aj
všeobecný jazyk. Lektori skvelí, aj
učenie počas víkendov, keď sme
boli niekde vonku. K ubytovaniu
– ak sa chcete niekomu odvďačiť,
dajte mu tu pani, kde som bol ja.
Úplne luxusný sevis, opät najlepší
z mojich troch pobytov.
Milan Ciberej
PepsiCo
Co se týče samotné školy, tak z té
jsem byla opravdu nadšena. Úroveň výuky byla vynikající, učitelé
byli vždy velmi precizně připraveni
na jednotlivé bloky, byli velmi přátelští a hodiny s nimi byly velmi
zajímavé. Sami nám doporučovali, kde je co zajímavého k vidění,
popřípadě dávali dobré typy na
restaurace.
K organizačnímu zajištění výuky
nemám nejmenší výtku, vše bylo
výborně zařízeno a nesetkali jsme
se během pobytu s žádným zádrhelem.
Martina Kubátová
RWE
Ubytování – jedním slovem perfektní – jak místo kousek od školy
a v centru, tak i rodina – vzdělaná,
přátelská, vstřícná, komunikativní.
Václav Horák
Cetelem
Ubytování bylo fantastické, rodina
mi naprosto vyhovovala a byla pro
mě opravdu vynikající alternativou.
Miloslava Kavalírková
LBBW
Podle extrémních předpovědí budou na světě
za 150 let pouze 3 jazyky
– angličtina, španělština
a čínština
37
Celkově jsem byl velmi spokojen.
Musím říci, že pan učitel Francis
Duncan byl opravdu prvotřídní.
Ještě jsem nezažil nikoho, kdo
by se permanentně snažil přizpůsobovat průběh a obsah výuky
tak, aby maximalizoval přínos pro
všechny studenty. Výhodou také
bylo, že z avizovaných šesti účastníků jsme ve finále byli jen tři, což
zvýšilo interaktivnost kurzu.
Jan Chudoba
Mondelez
Kurz i pobyt byl určitě přínosný.
Lektoři výborní, obsah dle požadavků. Ubytování bylo v naprostém pořádku. V dobré lokalitě,
blízko MHD.
Helena Kopřivová
DHL
POBYTOVÉ
KURZY
V RESORTU
SVATÁ
KATEŘINA
38
POBYTOVÉ KURZY
V RESORTU SVATÁ KATEŘINA
Jak je kurz organizován
30 lekcí anglického jazyka
Spojte příjemné
s užitečným a zlepšete
si své znalosti obchodní
a pracovní angličtiny
nikým nerušeni...
Skupiny pro začátečníky i pokročilé
Intenzivní studium v počtu 5—8 studentů
Kombinace obchodního a všeobecného jazyka
Zaměření na praktické využití jazyka v pracovním
prostředí a konverzačních situacích
Uzávěrka přihlášek je cca 3 týdny před začátkem
kurzu
Rádi vám nabídku pobytového kurzu upravíme dle
vašich přání a představ
TERMÍNY:
Proč pobytový kurz v Resortu
Svatá Kateřina
English & relax
Ticho a klid místní přírody, relaxace a kvalifikovaní
lektoři. Nic víc nepotřebujete k tomu, abyste
efektivně zlepšili vaši znalost anglického jazyka.
Intenzita
30 lekcí v 5 dnech vám pomůže osvěžit vaše
znalosti angličtiny, případně pro vás bude kurz
představovat motivaci pro další pravidelné
zlepšování vašich jazykových dovedností.
5. – 9. října 2015
14. – 18. března 2016
16. – 20. května 2016
11. – 15. července 2016
3. – 7. října 2016
CENOVÉ PODMÍNKY:
10 980 Kč
(30x 45 minut výuky, dvoulůžkový pokoj)
Skvělá cena
Za cenu, kterou byste běžně zaplatili pouze
za ubytování v resortu, vám nabízíme nejen
veškeré zázemí pro hosty, ale především intenzivní
jazykový kurz pod vedením špičkových lektorů.
39
11 950 Kč
(30x 45 minut výuky, jednolůžkový pokoj)
Ceny jsou uvedeny pro jednu osobu bez DPH.
POBYTOVÉ KURZY
V RESORTU SVATÁ KATEŘINA
Cena zahrnuje
Intenzivní jazykový kurz angličtiny
4x ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji Shiraz
Plná penze (v pondělí od oběda, v pátek do oběda)
Neomezený vstup do wellness/fitness po celou
dobu pobytu
Neomezené zapůjčení sportovního vybavení
po celou dobu pobytu
2x cvičební lekce na protažení během kurzu
Transfer z Počátek (oplocené nehlídané parkoviště)
do resortu a zpět
10 % sleva na veškeré procedury, masáže
(nevztahuje se na již cenově zvýhodněné balíčky
doporučených kombinací procedur a masáže
ve dvou)
více o resortu na
www.katerinaresort.cz
Kurz byl výborný! Lektorka byla skvělá, dokázala
nás vtáhnout do daného tématu a velmi názornou a
příjemnou metodou „odstranila“ veškerý náš ostych
nebo strach.
Určitě mne takto vedená angličtina nadchla natolik,
že se ráda takových kurzů opět zúčastním!
skutečné fotky
z resortu!!!!!!
Lenka Procházková
soukromá osoba
40
PRAVIDELNÉ
OTEVŘENÉ
KURZY
41
PRAVIDELNÉ OTEVŘENÉ KURZY
Proč pravidelné otevřené kurzy s námi
Top kvalita
CENOVÉ PODMÍNKY:
Jako největší poskytovatel firemní jazykové výuky
přinášíme více než 15 let zkušeností nyní
i do pravidelných otevřených kurzů.
3 199 Kč
(1x 90 minut/týden, celkem 32x 45 minut)
1 590 Kč pro letní kurzy
Výborná dostupnost
Učebny v centru Prahy, výuka také v Brně,
Ostravě a Plzni.
(1x 90 minut/týden, celkem 16x 45 minut)
Malý počet studentů ve třídě
Možnost platby přes
váš benefitní systém
Vysoce profesionální lektoři
Benefity a.s. – www.benefity.cz
Benefit Management – www.benefit-plus.cz
Cafeteria systems – www.cafeteriasystems.cz
Sodexo – www.mojebenefity.cz
Edenred – www.benefitycafe.cz
Ceny jsou uvedeny pro jednu osobu včetně DPH.
Pro co nejefektivnější výuku jsou lekce otevřené
pouze pro 5–8 studentů.
Odborné vzdělání v oblasti výuky daného jazyka
a minimálně tříletá praxe.
Metodika Coach&Practise©
Lekce reflektují potřeby a přání studentů, lektor
koučuje a opravuje vaše chyby, studenti hovoří
80 % času výuky, veškerá látka je pravidelně
procvičována.
sleva 25 % na učební materiály
certifikát o absolvování kurzu
s dosaženou úrovní
Studenti z business prostředí
Cílíme na naše stávající a potenciální firemní
klienty, budete se tak setkávat s lidmi, kteří mají
obdobné potřeby, cíle a zkušenosti.
pro absolventy sleva na zkoušky BULATS a TOEIC
možnost využití knihovny
James Cook Languages zdarma
Přihlášení a více informací na
Nejmenší slovní zásobu
má jazyk Taki-Taki (340
slov), největší angličtina
(až 900 tisíc slov)
42
www.jcl.cz
PRAVIDELNÉ OTEVŘENÉ KURZY
PODZIMNÍ
ROZVRH HODIN
Praha
Angličtina – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
B2 – pokročilý
ČL
ČL
ČL
ČL
ČL
ČL
RM
RM
RM
RM
12.10. – 8.2.
14.10. – 17.2.
15.10. – 11.2.
14.10. – 17.2.
12.10. – 8.2.
13.10. – 16.2.
13.10. – 16.2.
15.10. – 11.2.
14.10. – 17.2.
13.10. – 16.2.
Po
St
Čt
St
Po
Út
Út
Čt
St
Út
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
18:50–20:20
Angličtina – konverzace
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
B2 – pokročilý
B2 – pokročilý
RM
RM
RM
RM
RM
RM
13.10. – 16.2.
14.10. – 17.2.
12.10. – 8.2.
15.10. – 11.2.
12.10. – 8.2.
13.10. – 16.2.
Út
St
Po
Čt
Po
Út
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
18:50–20:20
18:50–20:20
Angličtina – obchodní
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
B2 – pokročilý
RM
RM
RM
RM
12.10. – 8.2.
15.10. – 11.2.
13.10. – 16.2.
14.10. – 17.2.
Po
Čt
Út
St
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
Příprava na zkoušky
Lektor
Termín
Den
Čas
FCE: B1 – B2 pokročilý
FCE: B1 – B2 pokročilý
CAE: B2 – C1 pokročilý
CAE: B2 – C1 pokročilý
RM
RM
RM
RM
14.10. – 17.2.
15.10. – 11.2.
13.10. – 16.2.
12.10. – 8.2.
St
Čt
Út
Po
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
18:50–20:20
Němčina – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL
ČL
ČL
ČL/RM
ČL/RM
12.10. – 8.2.
12.10. – 8.2.
14.10. – 17.2.
15.10. – 11.2.
15.10. – 11.2.
Po
Po
St
Čt
Čt
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
18:50–20:20
Němčina – konverzace
Lektor
Termín
Den
Čas
Themen Aktuell
Aspekte
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL/RM
ČL/RM
13.10. – 16.2.
13.10. – 16.2.
Út
Út
18:50–20:20
17:15–18:45
New Czech Step by Step
43
ČL český lektor
RM rodilý mluvčí
termín kurzů:
12. 10. 2015 ‒ 17. 2. 2016
počet lekcí:
32x 45 minut,
1x 90 minut týdně
Používané učebnice:
Angličtina:
New English File
Intelligent Business
Objective FCE
Objective CAE
Němčina:
Čeština:
PRAVIDELNÉ OTEVŘENÉ KURZY
Němčina – obchodní
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL/RM
ČL/RM
14.10. – 17.2.
14.10. – 17.2.
St
St
17:15–18:45
18:50–20:20
Čeština – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
RM
RM
RM
RM
12.10. – 8.2.
13.10. – 16.2.
14.10. – 17.2.
15.10. – 11.2.
Po
Út
St
Čt
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
ČL
ČL
RM
RM
12.10. – 8.2.
14.10. – 17.2.
15.10. – 11.2.
15.10. – 11.2.
Po
St
Čt
Čt
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
18:50–20:20
Angličtina – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL
ČL
ČL
RM
RM
12.10. – 8.2.
12.10. – 8.2.
14.10. – 17.2.
15.10. – 11.2.
15.10. – 11.2.
Po
Po
St
Čt
Čt
16:00–17:30
17:30–19:00
16:00–17:30
16:00–17:30
17:30–19:00
Ruština – obecná
A0 – úplný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1- středně pokročilý
B2 – pokročilý
Ostrava, Brno, Plzeň
Angličtina – konverzace
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
RM
RM
13.10. – 16.2.
13.10. – 16.2.
Út
Út
17:30–19:00
16:00–17:30
Angličtina – obchodní
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
RM
RM
15.10. – 11.2.
14.10. – 17.2.
Čt
St
16:00–17:30
16:00–17:30
Němčina – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL
ČL
ČL
ČL/RM
ČL/RM
14.10. – 17.2.
14.10. – 17.2.
12.10. – 8.2.
13.10. – 16.2.
13.10. – 16.2.
St
St
Po
Út
Út
16:00–17:30
17:30–19:00
16:00–17:30
16:00–17:30
17:30–19:00
Němčina – konverzace
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL/RM
ČL/RM
15.10. – 11.2.
12.10. – 8.2.
Čt
Po
16:00–17:30
16:00–17:30
Němčina – obchodní
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL/RM
ČL/RM
15.10. – 11.2.
15.10. – 11.2.
Čt
Čt
17:30–19:00
16:00–17:30
44
PRAVIDELNÉ OTEVŘENÉ KURZY
JARNÍ
ROZVRH HODIN
Praha
Angličtina – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
B2 – pokročilý
ČL
ČL
ČL
ČL
ČL
ČL
RM
RM
RM
RM
22.2 – 13.6.
24.2. – 8.6.
25.2. – 9.6.
24.2. – 8.6.
22.2. – 13.6.
23.2. – 7.6.
23.2. – 7.6.
25.2. – 9.6.
24.2. – 8.6.
23.2. – 7.6.
Po
St
Čt
St
Po
Út
Út
Čt
St
Út
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
18:50–20:20
Angličtina – konverzace
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
B2 – pokročilý
B2 – pokročilý
RM
RM
RM
RM
RM
RM
23.2. – 7.6.
24.2. – 8.6.
22.2. – 13.6.
25.2. – 9.6.
22.2. – 13.6.
23.2. – 7.6.
Út
St
Po
Čt
Po
Út
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
18:50–20:20
18:50–20:20
Angličtina – obchodní
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
B2 – pokročilý
RM
RM
RM
RM
22.2. – 13.6.
25.2. – 9.6.
23.2. – 7.6.
24.2. – 8.6.
Po
Čt
Út
St
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
Příprava na zkoušky
Lektor
Termín
Den
Čas
FCE: B1 – B2 pokročilý
FCE: B1 – B2 pokročilý
CAE: B2 – C1 pokročilý
CAE: B2 – C1 pokročilý
RM
RM
RM
RM
24.2. – 8.6.
25.2. – 9.6.
23.2. – 7.6.
22.2. – 13.6.
St
Čt
Út
Po
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
18:50–20:20
Němčina – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL
ČL
ČL
ČL/RM
ČL/RM
22.2. – 13.6.
22.2. – 13.6.
24.2. – 8.6.
25.2. – 9.6.
25.2. – 9.6.
Po
Po
St
Čt
Čt
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
18:50–20:20
Němčina – konverzace
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL/RM
ČL/RM
23.2. – 7.6.
23.2. – 7.6.
Út
Út
18:50–20:20
17:15–18:45
Němčina – obchodní
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL/RM
ČL/RM
24.2. – 8.6.
24.2. – 8.6.
St
St
17:15–18:45
18:50–20:20
45
ČL český lektor
RM
rodilý mluvčí
termín kurzů:
22. 2. – 13. 6. 2016
počet lekcí:
32x 45 minut,
1x 90 minut týdně
Používané učebnice:
Angličtina:
New English File
Intelligent Business
Objective FCE
Objective CAE
Němčina:
Themen Aktuell
Aspekte
Čeština:
New Czech Step by Step
PRAVIDELNÉ OTEVŘENÉ KURZY
Čeština – všeobecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
RM
RM
RM
RM
22.2. – 13.6.
23.2. – 7.6.
24.2. – 8.6.
25.2. – 9.6.
Po
Út
St
Čt
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
ČL
ČL
RM
RM
22.2. – 13.6.
24.2. – 8.6.
25.2. – 9.6.
25.2. – 9.6.
Po
St
Čt
Čt
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
18:50–20:20
Angličtina – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL
ČL
ČL
RM
RM
22.2. – 13.6.
22.2. – 13.6.
24.2. – 8.6.
25.2. – 9.6.
25.2. – 9.6.
Po
Po
St
Čt
Čt
16:00–17:30
17:30–19:00
16:00–17:30
16:00–17:30
17:30–19:00
Ruština – obecná
A0 – úplný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
Ostrava, Brno, Plzeň
Angličtina – konverzace
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
RM
RM
23.2. – 7.6.
23.2. – 7.6.
Út
Út
17:30–19:00
16:00–17:30
Angličtina – obchodní
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
RM
RM
25.2. – 9.6.
24.2. – 8.6.
Čt
St
16:00–17:30
16:00–17:30
Němčina – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL
ČL
ČL
ČL/RM
ČL/RM
24.2. – 8.6.
24.2. – 8.6.
22.2. – 13.6.
23.2. – 7.6.
23.2. – 7.6.
St
St
Po
Út
Út
16:00–17:30
17:30–19:00
16:00–17:30
16:00–17:30
17:30–19:00
Němčina – konverzace
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL/RM
ČL/RM
25.2. – 9.6.
22.2. – 13.6.
Čt
Po
16:00–17:30
16:00–17:30
Němčina – obchodní
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL/RM
ČL/RM
25.2. – 9.6.
25.2. – 9.6.
Čt
Čt
17:30–19:00
16:00–17:30
46
PRAVIDELNÉ OTEVŘENÉ KURZY
LETNÍ
ROZVRH HODIN
Praha
Angličtina – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL
ČL
ČL
RM
RM
11.4. – 29.8.
14.7. – 1.9.
12.7. – 30.8.
12.7. – 30.8.
12.7. – 30.8.
Po
Čt
Út
Út
Út
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
18:50–20:20
Angličtina – konverzace
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
C1 – velmi pokročilý
RM
RM
RM
13.7. – 31.8.
11.7. – 29.8.
12.7. – 30.8.
St
Po
Út
17:15–18:45
18:50–20:20
18:50–20:20
FCE: B1 – B2 pokročilý
CAE: B2 – C1 pokročilý
RM
RM
13.7. – 31.8.
12.7. – 30.8.
St
Út
17:15–18:45
17:15–18:45
Němčina – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL
ČL
ČL
ČL/RM
ČL/RM
11.7. – 29.8.
11.7. – 29.8.
13.7. – 31.8.
14.7. – 1.9.
14.7. – 1.9.
Po
Po
St
Čt
Čt
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
18:50–20:20
Němčina – konverzace
Lektor
Termín
Den
Čas
počet lekcí:
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
C1 – velmi pokročilý
ČL/RM
ČL/RM
RM
12.7. – 30.8.
12.7. – 30.8
12.7. – 30.8.
Út
Út
Út
18:50–20:20
17:15–18:45
18:50–20:20
16x 45 minut,
1x 90 minut týdně
Čeština – všeobecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
RM
RM
RM
RM
11.7. – 29.8.
12.7. – 30.8.
13.7. – 31.8.
14.7. – 1.9.
Po
Út
St
Čt
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
17:15–18:45
Příprava na zkoušky
RM
rodilý mluvčí
termín kurzů:
11. 7. – 1. 9. 2016
Používané učebnice:
Angličtina:
New English File
Intelligent Business
Objective FCE
Objective CAE
Němčina:
Ruština – obecná
A0 – úplný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1- středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL český lektor
ČL
ČL
RM
RM
11.7. – 29.8.
13.7. – 31.8.
14.7. – 1.9.
14.7. – 1.9.
47
Po
St
Čt
Čt
17:15–18:45
18:50–20:20
17:15–18:45
18:50–20:20
Themen Aktuell
Aspekte
Čeština:
New Czech Step by Step
PRAVIDELNÉ OTEVŘENÉ KURZY
Intenzivní otevřené
kurzy angličtiny
Pokročilost
Lektor
Termín
Dny
Čas
Cena
A2 – mírně pokročilý
A2 – mírně pokročilý
A2 – mírně pokročilý
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2- pokročilý
B2- pokročilý
B2- pokročilý
B2- pokročilý
ČL
ČL
ČL
ČL
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
11. – 14.7.
25. – 28.7.
8. – 11.8.
22. – 25.8.
11. – 14.7.
25. – 28.7.
8. – 11.8.
22. – 25.8.
11. – 14.7.
25. – 28.7.
8. – 11.8.
22. – 25.8.
Po – Čt
Po – Čt
Po – Čt
Po – Čt
Po – Čt
Po – Čt
Po – Čt
Po – Čt
Po – Čt
Po – Čt
Po – Čt
Po – Čt
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
17:15–18:45
1 333,- Kč
1 333,- Kč
1 333,- Kč
1 333,- Kč
1 333,- Kč
1 333,- Kč
1 333,- Kč
1 333,- Kč
1 333,- Kč
1 333,- Kč
1 333,- Kč
1 333,- Kč
Angličtina – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – Falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL
ČL
ČL
RM
RM
11.7. – 29.8.
11.7. – 29.8.
13.7. – 31.8.
14.7. – 1.9.
14.7. – 1.9.
Po
Po
St
Čt
Čt
16:00–17:30
17:30–19:00
16:00–17:30
16:00–17:30
17:30–19:00
Ostrava, Brno, Plzeň
Angličtina – konverzace
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
RM
RM
12.7. – 30.8.
12.7. – 30.8.
Út
Út
17:30–19:00
16:00–17:30
Němčina – obecná
Lektor
Termín
Den
Čas
A0 – úplný začátečník
A1 – Falešný začátečník
A2 – mírně pokročilý
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL
ČL
ČL
ČL/RM
ČL/RM
13.7. – 31.8.
13.7. – 31.8.
11.7. – 29.8.
12.7. – 30.8.
12.7. – 30.8.
St
St
Po
Út
Út
16:00–17:30
17:30–19:00
16:00–17:30
16:00–17:30
17:30–19:00
Němčina – konverzace
Lektor
Termín
Den
Čas
B1 – středně pokročilý
B2 – pokročilý
ČL/RM
ČL/RM
14.7. – 1.9.
11.7. – 29.8.
Čt
Po
16:00–17:30
16:00–17:30
48
PŘEKLADY
A
TLUMOČENÍ
49
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Proč překlady a tlumočení s námi
Překládáme:
Jeden dodavatel = více než 60 jazyků
Díky široké nabídce překládaných jazyků vám zajistíme komplexní pokrytí jazykových služeb
v rámci jednoho dodavatele.
Moderní technologie
Díky moderním technologiím pro zpracování a
formátování textu vám text dodáme vždy ve stejné
podobě, jako je originál.
Aj, Nj, Fj, Šj, Ij, Rj
a další jazyky
všeobecné
i odborné texty
Perfektní servis
Zajištění perfektního klientsky orientovaného
servisu je samozřejmostí.
Garance termínu
Garantujeme dodržení termínu vyhotovení zakázky.
Odborné překlady
smlouvy, obchodní
korespondenci,
pověřovací listiny
dokumenty se
soudním ověřením
Zajistíme kvalitní odborné překlady bez příplatku.
produktové letáky,
návody, dokumentace
marketingové materiály,
www stránky a další
mezi různými
cizími jazyky
Individuální přístup
Vytváříme vlastní překladovou paměť a glosář pro
každého klienta, čímž dodržujeme konzistenci
textů, jednotnost terminologie a vedeme
přehled preferovaných a zakázaných pojmů.
interní firemní
dokumenty
zajišťujeme i
jazykové korektury
Tlumočení
V rámci kompletního servisu zajistíme také
tlumočnické služby na vaše akce, konference
či školení, a to včetně případného zajištění
potřebné techniky.
Tlumočení:
Konsekutivní
i simultánní
50
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
CENOVÉ PODMÍNKY
Překlady
Aj, Nj, Sk
Ostatní jazyky
do českého jazyka
do cizího jazyka
se soudním ověřením
340 Kč
380 Kč
od 480 Kč
od 360 Kč
od 420 Kč
Expresní příplatky
Do 48 hodin
Do 24 hodin
Tlumočení
Do 4 hodin
4–8 hodin
30 %
50 %
od 6 000 Kč
od 10 500 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny překladů jsou uvedeny za 1 normostranu = 1800 znaků včetně mezer.
Pro rámcovou spolupráci pro vás připravíme individuální kalkulaci.
Cena překladu zahrnuje:
Překlad překladatelem se zkušenostmi v daném oboru
Korekturu interním překladatelem
Faktickou kontrolu (konzistence překladu, čísla atd.)
Formální úpravu dle originálu (dle typu zaslaného dokumentu)
Jediný jazyk na světě
nemá nepravidelná
slovesa – esperanto
51
VYBRANÉ REFERENCE
S JCL spolupracujeme již několik let. Jsme velmi
technicky založená společnost a velmi oceňujeme,
že překladatelé JCL znají naši odbornou terminologii
a tak si můžeme být jistí, že budou všechny překlady
v souladu s odbornými termíny. Jednání a reakce ze
strany JCL jsou rychlé, odpověď na poptávku dostaneme vždy nejpozději do 2 hodin. Dodržení termínů
je samozřejmostí.
Renata Štieglerová
Schindler
Se společností JCL spolupracujeme dlouhodobě, využíváme služby jazykových kurzů a překlady.
Obecně jsme se spoluprací velmi spokojeni, termín
dodání překladů je vždy dodržen, někdy využíváme
službu expres či s notářským ověřením a podpisem.
V případě specifických požadavků nám JCL vždy vyjde vstříc a navrhne možnosti řešení.
Lucie Dýnková
Office Depot
52
DALŠÍ
SLUŽBY
53
DALŠÍ SLUŽBY
Mezinárodní zkoušky
E-learning
Jsme držitelem certifikátu pro přípravu na zkoušky
ESOL od University of Cambridge a akreditovaným
testovacím centrem pro zkoušku TOEIC.
Nabízíme kurzy přípravy ke zkouškám, kdy koncepce kurzu odpovídá cílové zkoušce a součástí
lekcí jsou i zkušební (mock) testy.
Nabízíme vám špičkový e-learning.
www.onlinejazyky.cz
Nástroj pro procvičování jazykových znalostí
a dovedností.
4 světové jazyky, obecné i profesní kurzy.
Pro naše studenty zajistíme veškerou administrativu
při registraci na většinu mezinárodních zkoušek.
Máte-li požadavek na specifický obsah e-learningu
(zaměření na konkrétní tematickou oblast), rádi jej
pro vás připravíme na míru.
95% úspěšnost studentů v roce 2014
Jeden roční kurz obsahuje 100 hodin výkladů
a cvičení a více než 1 200 nových slovíček a frází.
motivační prvek ve výuce
E-learning je interaktivní možností pro samostudium, doporučujeme jej jako doplňující nástroj k běžné
výuce s lektorem, nikoli jako samostatný produkt.
forma měření jazykové úrovně či pokroku
Cross culture training
Odlišnosti různých kultur a národů pro případy
expatriace do zahraničí i do České republiky.
Kurz je vždy připraven na míru a odráží porovnání
kultur, komunikace, zvyků a prostředí dotyčných
zemí.
Nezávislý audit,
recruitment testování
Tento typ kurzu využívají především mezinárodní
společnosti nebo české firmy intenzivně obchodující na zahraničních trzích.
Našim klientům nabízíme nezávislé testování
zaměstnanců či kandidátů v rámci náboru.
Standardní součástí testování je jazykový test
a osobní pohovor v jazyce pro komplexní ověření
jazykových dovedností v oblasti aktivního i pasivního
užívání.
Výstupy dle Evropského referenčního rámce jsou
doplněny o slovní komentáře a doporučení pro
budoucí studium.
32 % lidí se učí
cizí jazyk kvůli
pracovnímu využití
Rychlé, ekonomické a flexibilní řešení.
54
55
více než 15 let
zkušeností,
340 firemních
zákazníků
efektivní metodika
Coach & Practise©
www.jcl.cz
© James Cook Languages s.r.o.

Podobné dokumenty