Untitled - Základní škola Vyškov, Nádražní 5

Komentáře

Transkript

Untitled - Základní škola Vyškov, Nádražní 5
Školní vzdělávací program
Základní školy Vyškov, Nádražní 5,
příspěvková organizace
pedagogický sbor školy
4. verze od 1. 9. 2010
5
OTEVŘENÝ SVĚT
Školní vzdělávací program Základní školy Vyškov, Nádražní 5, příspěvkové organizace
schválili dne . . . . . . . . . . . . . . . . .
školská rada
a ředitel školy.
6
Obsah
1 Identifikace školy
11
2 Charakteristika školy
15
3 Charakteristika ŠVP
3.1 Charakteristika ŠVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami . .
3.1.2 Vzdělávání nadaných žáků . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Klíčové kompetence a výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy
3.3 Kodex učitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Kodex žáka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
21
22
23
23
25
30
32
4 Učební plány
4.1 Klasické třídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Třídy s RVHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Třídy s RVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
34
36
38
5 Vzdělávací oblasti
5.1 Jazyk a jazyková komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 Český jazyk a literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
43
43
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
OBSAH
5.1.2 Anglický jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3 Němčina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Matematika a její aplikace . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Klasické třídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2 Třídy s RVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Informační a komunikační technologie . . . . . . . . . .
5.4 Člověk a jeho svět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1 Prvouka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2 Přírodověda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.3 Vlastivěda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Člověk a společnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1 Dějepis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2 Občanská výchova . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Člověk a příroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1 Fyzika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2 Chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.3 Přírodopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.4 Zeměpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Umění a kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1 Hudební výchova v klasických třídách . . . . . .
5.7.2 Hudební výchova ve třídách s rozšířenou výukou
5.7.3 Výtvarná výchova . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Člověk a zdraví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.1 Rodinná výchova . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.2 Tělesná výchova . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9 Pracovní výchova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10 Volitelné předměty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10.1 Seminář z matematiky . . . . . . . . . . . . . .
5.10.2 Ekologie a teraristika . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
HV
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
80
96
113
113
159
175
185
185
196
202
209
209
228
237
237
246
259
306
321
321
345
373
399
399
413
437
455
455
473
OBSAH
5.10.3 Německý jazyk . . .
5.10.4 Francouzský jazyk .
5.10.5 Ruský jazyk . . . . .
5.10.6 Počítače v praxi . . .
5.10.7 Florbal . . . . . . . .
5.10.8 Zeměpis trochu jinak
5.10.9 Mladý historik . . .
5.10.10 Výtvarné techniky .
5.10.11 Technické kreslení . .
5.10.12 Volejbal . . . . . . .
5.10.13 Domácnost . . . . .
5.10.14 Finanční gramotnost
5.10.15 Péče o dítě . . . . . .
5.11 Katalog metod a forem . . .
9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6 Průřezová témata
6.1 Osobnostní a sociální témata . . .
6.2 Výchova demokratického občana .
6.3 Výchova k myšlení v evropských a
6.4 Multikulturní výchova . . . . . .
6.5 Environmentální výchova . . . . .
6.6 Mediální výchova . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
globálních souvislostech
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
7 Hodnocení žáků a autoevaluace školy
7.1 Klasifikační řád školy . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků . . . . .
7.1.2 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
7.1.3 Zásady klasifikace prospěchu . . . . . . . . . .
7.1.4 Klasifikace chování . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
483
492
502
505
509
513
518
522
525
529
534
538
541
543
.
.
.
.
.
.
545
547
549
551
552
553
554
.
.
.
.
.
557
558
558
558
560
563
10
OBSAH
7.2
7.3
7.1.5 Výchovná opatření . . . . . . . . . . . . .
7.1.6 Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými
7.1.7 Výstupní hodnocení . . . . . . . . . . . .
7.1.8 Sebehodnocení žáků . . . . . . . . . . . .
Kritéria hodnocení při skupinové práci . . . . . .
Autoevaluace školy . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
poruchami .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8 EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)
A ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO NA R. 2007–2012
A.1 Identifikační údaje školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2 Dlouhodobé záměry školy v blasti EVVO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2.1 Obecná charakteristika školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2.2 Charakteristika pedagogického sboru . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2.3 Priority školy ve výchově a vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . .
A.2.4 Výchovně vzdělávací cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2.5 Používané metody a formy práce . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.3 Dlouhodobé cíle EVVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.3.1 Cíle v oblasti výchovně vzdělávací (EVVO) . . . . . . . . . . . . .
A.3.2 Cíle v oblasti používaných metod a forem (EVVO) . . . . . . . .
A.3.3 Cíle v oblasti provozu a organizace školy . . . . . . . . . . . . . .
A.4 Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením školy a pedagogickým
A.5 Zařazení programu EVVO do dokumentů školy . . . . . . . . . . . . . .
564
565
566
567
568
570
573
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
sborem
. . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
575
576
578
578
579
579
580
581
584
584
584
588
592
593
Kapitola 1
Identifikace školy
11
12
KAPITOLA 1. IDENTIFIKACE ŠKOLY
Oficiální název ŠVP:
Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání
Motivační název ŠVP: ZŠ NÁDRAŽNÍ 5 – OTEVŘENÝ SVĚT
Vize
Chceme být školou přístupnou všem.
Chceme:
- žákům nabídnout příjemné a kamarádské prostředí, ve kterém by se mohli svobodně a bezpečně rozvíjet
- aby poznatky zůstali žákům nejen v hlavách, ale i v srdcích po celý život.
- aby myšlenka na školu vzbuzovala v našich žácích příjemné pocity, aby sem rádi každé ráno přicházeli a až budou odcházet,
aby se sem rádi vraceli
- aby do života odešli nejen se znalostmi, ale také jako lidé se sebeúctou a zdravou sebedůvěrou
- aby měli rádi lidi bez rozdílů a dokázali pomoci potřebným
- aby pochopili hodnoty lidské důstojnosti
- aby uměli naslouchat a vytvářeli si svůj vlastní názor a dokázali ho vyjádřit, ale také vyslechnout jiný a přijmout ho
- aby pochopili, že k životu jsou nutná nejen práva, ale i povinnosti
- aby se uplatnili v životě a dokázali se vyrovnat s případnými neúspěchy
- aby se dokázali dobře rozhodnout a zodpovídat sami za sebe
13
Předkladatel:
Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace
Nádražní 5
682 01 Vyškov
IČ:
IZO:
RED IZO:
46271007
102807507
600125483
e-mail:
www:
[email protected]
www.zsn5vy.ipex.cz
Ředitel:
tel.:
tel. + fax:
e-mail:
Mgr. Pavel Pospíšil
517 325 821
517 348 983
[email protected]
Koordinátoři tvorby ŠVP
tel.:
e-mail:
Mgr. Iva Vassová
517 325 822
[email protected]
tel.:
e-mail:
Mgr. Hana Hedbávná
517 325 831
[email protected]
14
KAPITOLA 1. IDENTIFIKACE ŠKOLY
Zřizovatel:
Město Vyškov
Masarykovo náměstí 1
682 01 Vyškov
IČ:
00292427
Starosta:
tel.:
e-mail:
RNDr. Petr Hájek
517 301 200
[email protected]
Vedoucí školského odboru:
tel:
e-mail:
Ing. Petra Lakomá
517 301 290
[email protected]
Kapitola 2
Charakteristika školy
15
16
KAPITOLA 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Umístění a kapacita
Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace je úplná škola ve středu města, se 730 žáky (kapacita školy je 800 žáků)
a 72 zaměstnanci.
Všechny ročníky mají 2–5 paralelních tříd. Asi 50 % žáků pochází ze spádových oblastí. Průměrná naplněnost tříd je 25 žáků.
Materiálně technické podmínky
Škola má 3 budovy:
• starou část, ve které je umístěna většina tříd (kmenové i odborné), dvě tělocvičny, kabinety učitelů a kanceláře školy.
• přístavbu, tj. novou část s kmenovými a odbornými učebnami, školní kuchyní a jídelnou, bufetem a kancelářemi.
• sportovní areál s halou a příslušenstvím a třemi odděleními školní družiny
Odborné učebny :
- žákovská knihovna s informačním koutkem,
- učebna výtvarné výchovy s keramickou pecí,
- učebna fyziky, zeměpisu, chemie a laboratoř chemie
- učebna přírodopisu s terárii (v současné době chováme želvy nádherné, axolotla, sumečka, užovku dlouhoocasou a pískomily),
- učebnu hudební výchovy s digitálním pianem, domácím kinem a kompletním vybavením Orffovými nástroji,
- školní kuchyňku se třemi pracovišti,
- dvě třídy s počítačovou technikou a připojením na internet,
- školní dílny
17
Všechny kabinety učitelů jsou vybaveny počítači s připojením na internet. Všechny počítače jsou navzájem propojeny – je tedy
možné využít intranet i internet.
Chceme dobudovat další počítačovou učebnu, do tříd pořídit počítače s připojením na internet a dataprojektory, vybavit třídy
na druhém stupni novým nábytkem. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny pro 1.–4. ročník, pro 5.–9. ročník šatní skříňky, WC,
sprchy).
Vybavení pomůckami je dostatečné. Od školního roku 2006–2007 chceme do každé učebny instalovat knihovničku s encyklopediemi, slovníky a doplňkovými učebnicemi pro samostatné studium a práci s informacemi.
K pohybovým aktivitám využívají žáci 3 tělocvičen s kompletním vybavením. Venkovní sportovní areál přímo u školy je pronajatý
pro celoroční cvičení od jednoty Orel Vyškov. Jeho součástí je běžecký ovál, doskočiště pro skok do dálky, tyče na šplh, antukové,
pískové, beachvolejbalové a basketbalové hřiště.
Pro pěstitelské práce je na školním dvoře vytvořena školní zahrádka, o kterou se starají žáci v rámci pěstitelských prací
Čtyři oddělení školní družiny navštěvují žáci 1.–3. ročníku. Všechna oddělení jsou vybavena hračkami a pomůckami. K pohybovým
aktivitám ŠD využívají i tělocvičny, hřiště školy a školní dvůr.
Skladba žáků, jejich zájmy
Na naši školu docházejí žáci z obvodu a ze spádových oblastí a zájemci o náš školní program i ze vzdálenějších obcí Vyškovska:
• do 1. ročníku do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy pro žáky talentované v tomto směru
• do 3. a 4. ročníku přicházejí žáci, aby začínali cizí jazyk už na úplné škole
• do 5. ročníku přicházejí žáci z malotřídních škol, kde nemají 5. ročník
• do 6. ročníku do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro žáky s přírodovědným zaměřením
a talentem na matematiku.
V 5. ročníku odcházejí někteří žáci na osmileté gymnázium.
Ve škole je 107 žáků se speciálními vzdělávacími a výchovnými poruchami. Vyučující jsou seznámeni se jmény těchto žáků a ve
výuce se k poruchám přihlíží tak, aby i tito žáci zvládali učivo, popřípadě je pro ně vytvořen individuální vzdělávací plán.
18
KAPITOLA 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Pozornost věnujeme i žákům, kteří sice nemají výše uvedené speciální poruchy, ale jejich rodinná situace je závažná (osiřelé děti
apod.). U těchto žáků se snažíme, aby jejich životní handicap byl kompenzován.
Máme dobré zkušenosti s integrací žáků tělesně postižených. Pro ně vypracováváme ve spolupráce se Speciálně pedagogickým
centrem v Brně individuální plán a umožňujeme jim mimo vyučování i kompenzaci poruch při práci se speciálním pedagogem.
V současné době jsou na naší škole i žáci rómského etnika. Všichni se hlásí k české národnosti. Mimo to naši školu navštěvují
dva žáci vietnamské národnosti.
V době mimo vyučování nabízíme žákům možnost vyžití v kroužcích (sportovních, výtvarných a dalších).
Žákům 1.–2. ročníku nabízíme možnost výuky cizího jazyka (angličtiny a němčiny) ve spolupráci s Jazykovou přípravkou Brno.
Žáci mají možnost podílet se na chodu školy prostřednictvím žákovské samosprávy, která se schází jednou za měsíc.
Pedagogický sbor
Pedagogický sbor má 42 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové.
1 vyučující je neaprobovaný. V současné době se chystá studovat.
Ve škole pracuje jedna výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů a metodik informačních technologií.
Většina učitelů se dále vzdělává jak ve svém oboru, tak v oblasti kritického myšlení, empatických reakcí, týmové spolupráce,
evaluace školy apod.
Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech.
Na škole pracují jeden speciální pedagog, asistentka pedagoga a osobní asistentka.
Ve školní družině pracují 4 vychovatelky, z nichž jedna je nekvalifikovaná a plánuje doplnění vzdělání.
Dosavadní zkušenosti, projekty
Na naší škole se nám velmi osvědčila péče o žáky talentované v matematice.
Od 6. ročníku nabízíme dětem se zájmem o matematiku a přírodovědné předměty rozšířenou výuku v těchto oblastech.
Pro žáky s hudebním nadáním jsou na naší škole od 1. ročníku zřízeny třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy. Žáci
navštěvující tyto třídy jsou vzděláváni jak v oblasti hudební teorie, ale i ve hře na hudební nástroj a ve sborovém zpěvu. Škola má
tři dětské pěvecké sbory, které sdružují 170 dětí od 6 do 15 let (žáci ve sborech nejenom zpívají, ale zajišťují též hudební doprovod).
Pro žáky se zájmem o cizí jazyk zajišťujeme od 1. do 2. ročníku výuku anglického jazyka (v případě zájmu i německý jazyk).
19
Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme kulturně-vzdělávací, ozdravné, sportovně zaměřené pobyty,
pobyty v zahraničí, kulturně-historickou exkurzi do Prahy a do Vídně, lyžařské kurzy, bruslení, plavání apod.
Nedílnou součástí vzdělávání je též navštěvování výstav, muzeí, divadelních představení (Vyškov, Brno, Prostějov), kulturněvýchovné programy ve škole, návštěvy knihovny apod.
Třídní kolektivy vyjíždějí během školního roku na řadu exkurzí, výlety, školy v přírodě, osobnostní a environmentální kurzy.
K hodnocení a srovnávání práce žáků každoročně využíváme testů Kalibro pro žáky 5., 7. a 9. ročníku a testů CERMAT pro
deváťáky (Čj, M, všeobecné testy).
K internímu srovnávání používáme každý školní rok 4 srovnávací práce – z Čj, M a cizího jazyka.
Pravidelně vychází časopis Kvasák, který je prací žáků a zabývá se vším, co naše žáky zajímá.
Každoročně pořádáme Mikulášský jarmark, Dny mezinárodních kuchyní ve spolupráci se zaměstnanci jídelny, Vánoční koncert
sborů, Školu naruby, žáci 2. stupně pomáhají při zápisu dětí do 1. třídy, který je spíše putováním po škole, štafetový běh na tolik
kilometrů, kolik roků má naše škola (vloni 98 km). Jednou za dva roky pořádáme Akademii školy. Řada akcí vzniká spontánně
z podnětů žáků, učitelů a rodičů.
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Na naší škole aktivně pracuje Zájmové sdružení rodičů, které se podílí na většině akcí, které škola pořádá. Každý měsíc se schází
výbor sdružení s vedením školy a řeší jak vzniklé problémy, tak i akce a jejich zabezpečení.
Od 1. 1. 2006 pracuje na naší škole Školská rada složená z rodičů, učitelů a zástupců města.
Rodiče jsou o činnosti školy informování prostřednictvím schůzek a webových stránek školy.
V průběhu školního roku spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Řešíme s nimi problémy žáků vyžadujících
zvláštní péči. Každý měsíc se zde scházejí výchovné poradkyně.
Velmi dobře se nám spolupracuje s OSPOD a s Policií ČR.
Úzce spolupracujeme s Městem Vyškovem (zřizovatelem), Muzeem Vyškovska, MKS Vyškov, KKD Vyškov, PDA ve Vyškově,
ZUŠ Vyškov, Ivanovice a Hudební školou AM Vyškov.
Velmi dobrá spolupráce je i s ostatními základními školami ve městě.
20
KAPITOLA 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Kapitola 3
Charakteristika ŠVP
21
22
KAPITOLA 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
3.1
Charakteristika ŠVP
ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla několikaletou snahou o inovaci
pedagogického procesu a života školy vůbec, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů
a navázáním na tradice školy.
Chceme, aby v naší škole bylo vytvořeno především bezpečné prostředí pro žáky. Pocitem bezpečí chápeme pocit každého žáka,
že do školy přichází s důvěrou a beze strachu, že se může svěřit, že mu nasloucháme, snažíme se ho pochopit a snažíme se mu pomoci
s problémy a starostmi.
Chceme být otevřenou školou, komunikovat a připravit žáky pro celoživotní vzdělávání.
Chceme, aby naše škola byla centrem kultury a vzdělanosti.
Naše žáky povedeme k zodpovědnosti a spolupráci, naučíme je respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
Budeme upevňovat školní tradice ve spolupráci se žáky, aby byli jejich nedílnou součástí.
Budeme u žáků rozvíjet vnímavost k lidem, podporovat kladný vztah k životu a k životnímu prostředí, vytvářet u žáků potřebu
projevovat pozitivní cit v chování, jednání a prožívání životních situací.
Budeme učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný.
Budeme žáky učit pěstovat a rozvíjet sociální vztahy s osobní zodpovědností.
Budeme podporovat multikulturní a proevropské cítění žáků, komunikaci v cizích jazycích a počítačovou gramotnost.
Budeme podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování, k zodpovědnému a sebekritickému řešení problémů tak,
aby byli schopni uplatňovat demokraticky a svobodně svá práva a povinnosti.
Povedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.
Naší hlavní prioritou je a bude motto:
„Ve školách cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu.ÿ
J. A. Komenský
3.1. CHARAKTERISTIKA ŠVP
3.1.1
23
Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Žáci se specifickými poruchami učení – SPU
V případě, že se u některého z žáků začínají projevovat příznaky SPU, posíláme je do pedagogicko-psychologické poradny nebo
do speciálně pedagogického centra. Po vyšetření a poradě s odborníky žákům SPU vhodně kompenzujeme.
Vždy přihlížíme na SPU, jak při práci, tak při hodnocení. Ve spolupráci s rodiči používáme slovní i písemné hodnocení, popřípadě
kombinaci obou (v případě, že rodiče nejsou proti).
Práci nám usnadňuje přítomnost dvou vyučujících se speciálně pedagogickým vzděláním (jedna na 1. a druhá na 2. stupni).
Na naší škole pracuje asistentka pedagoga, která vedle práce se žáky tělesně postiženými pomáhá vyučujícím i se žáky se SPU.
Žáci s tělesným (smyslovým) postižením
Do výuky můžeme zařadit i žáky s lehčím tělesným postižením, kteří jsou mobilní. V tomto případě žáky, ve spolupráci s příslušným speciálně pedagogickým centrem, integrujeme a vytváříme pro ně individuální plán výuky (s různými možnostmi – například
kopírování zápisů, . . . ).
Přítomnost asistentky pedagoga a dvou speciálních pedagogů pomáhá kompenzovat jejich handicap.
Samozřejmostí je, že se s individuálním plánem a kompenzací poruch seznamují i ostatní vyučující, kteří ve škole učí, prostřednictvím porad s výchovným a vzdělávacím zaměřením.
3.1.2
Vzdělávání nadaných žáků
Péče o nadané žáky probíhá v několika rovinách.
Žákům s humanitním zaměřením a uměleckými sklony nabízíme od 1. ročníku třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Součástí jejich výuky je propojení hudební teorie s výukou hry na hudební nástroj a sborovým zpěvem ve třech školních sborech.
Nedílnou součástí jsou i návštěvy koncertů, divadel a jiných kulturních akcí. Možnost návštěvy zajišťuje škola ve spolupráci se všemi
ZUŠ, MKS Vyškov a dalšími institucemi.
24
KAPITOLA 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
Žákům, kteří jsou zaměřeni matematicky, jsou určeny od 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů. Žáci z těchto tříd se často zapojují do olympiád a různých soutěží, ve kterých se jejich schopnosti mohou více rozvíjet.
Z obou typů zaměření žáci většinou odcházejí studovat na gymnázia.
Nadaným žákům ve třídách bez rozšířené výuky nabízíme možnost dalšího rozvoje individuálním přístupem, v povinně volitelných
předmětech, nepovinných předmětech a zájmových kroužcích.
3.2. KLÍČOVÉ KOMPETENCE A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ŠKOLY
3.2
25
Klíčové kompetence a výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Výchovně vzdělávací strategie
Vybíráme a využíváme pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie
Plánujeme, organizujeme a řídíme vlastní učení
Projevujeme ochotu věnovat se dalšímu studiu
Motivujeme k učení, vysvětlujeme jeho smysl a cíl, podněcujeme
k touze po nových informacích
Vyhledáváme a třídíme informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využíváme v procesu
učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Uvádíme věci do souvislostí, propojujeme do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho vytváříme komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské
a kulturní jevy
Pozorujeme a experimentujeme, získané výsledky porovnáváme,
kriticky posuzujeme a vyvozujeme z nich závěry pro využití
v budoucnosti
Poznáváme smysl a cíl učení, vytváříme pozitivní vztah k učení,
hodnotíme vlastní pokrok, plánujeme, jak učení zdokonalit
Učíme využívat k učení vlastní zkušenosti a poznatky
Vedeme žáky k používání správné terminologie
Vedeme k systematickému pozorování, k popisu a hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení
Učíme práci s chybou
pokračování na další stránce
26
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
KAPITOLA 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
Výchovně vzdělávací strategie
Zapojujeme žáky do soutěží a olympiád
Vnímáme nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznáváme a snažíme se pochopit problém, přemýšlíme o příčinách problému, promýšlíme a plánujeme způsob řešení
Vyhledáváme informace vhodné k řešení problému, využíváme
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení
Podporujeme samostatné řešení problému i netradiční, volíme
vhodné způsoby řešení
Hodnotíme výsledky svých činů a sledujeme pokrok při zdolávání
problémů
Vedeme žáky k vytváření postojů k problémům
Používáme kritické myšlení a možnost obhajoby vlastního
rozhodnutí
Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémových
situací
Prostřednictvím základních komunikačních dovedností pomáháme žákům hledat cestu založenou na dobrých mezilidských
vztazích a vytvářet příležitosti k rozvíjení pozitivních interakčních vztahových dovedností pro život (aktivní naslouchání, vedení dialogu, obhajování stanovisek, vyjednávání, komunikace
v týmu, podřízení se, vedení apod.
Rozvíjíme u žáků dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi (odmítání, řešení konfliktů a rizikových situací,
vyjednávání apod.)
pokračování na další stránce
3.2. KLÍČOVÉ KOMPETENCE A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ŠKOLY
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
27
Výchovně vzdělávací strategie
Podporujeme přátelskou atmosféru mezi žáky
Požadujeme souvislé odpovědi, myšlenky a názory v logickém
sledu, dbáme na kultivovaný projev písemný i ústní
Umožňujeme žákům prezentaci výsledků své práce před
spolužáky
Organizujeme práci ve skupině i v týmu, vytváříme spolu s žáky
pravidla práce, pozitivně ovlivňujeme kvalitu společné práce,
hodnocení zájmu a snahy
Podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu, ohleduplně
a s úctou jednáme s druhými lidmi
Přispíváme ke spolupráci s druhými
Podporujeme sebedůvěru a samostatný rozvoj, rozvíjíme pocit
sebeuspokojení a sebeúcty
Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat
osobní i společné cíle
Respektujeme dohodnutá pravidla
Formujeme volní a charakterové rysy
Učíme správně reagovat v krizových situacích, zdůrazňujeme důležitost vzájemné lidské spolupráce při katastrofách
Seznamujeme s pravidly poskytování první pomoci
Umožňujeme vžít se do rolí v různých životních situacích a řešit
je
Vedeme k sebeúctě a úctě k ostatním
Respektujeme názory druhých
pokračování na další stránce
28
Klíčové kompetence
Kompetence pracovní
KAPITOLA 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
Výchovně vzdělávací strategie
Zdůrazňujeme rovnost lidí a potřebu vzájemné spolupráce
Učíme myslet v souvislostech
Připomínáme propojenost našich kulturních tradic
Nabízíme příležitosti k pochopení práv a povinností občana ČR
prostřednictvím modelových situací a prožitků
Zapojujeme do zájmových aktivit souvisejících s ochranou a podporou zdraví
Třídíme odpad
Dbáme na ochranu zdraví při práci
Volíme takové úkoly, které jsou použitelné v běžném životě
Vytváříme prostor pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělání a profesní orientaci
Poukazujeme na možná rizika a hledáme cesty k jejich
minimalizaci
Uvědoměle, správně a bezpečně používáme a volíme různé pracovní nástroje
Odvádíme práci v co nejlepší kvalitě a co nejhospodárněji
Domlouváme se na pravidlech bezpečného chování
Využíváme chybu k učení
Vedeme k odpovědnosti každého člověka jako spotřebitele při
ochraně životního prostředí
Respektujeme hygienická pravidla a ochranu při práci
Používáme pravidlo přímého důsledku při poškození majetku
školy
pokračování na další stránce
3.2. KLÍČOVÉ KOMPETENCE A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ŠKOLY
Klíčové kompetence
Výchovně vzdělávací strategie
Hodnotíme a sebehodnotíme, používáme zpětnou vazbu
Efektivně organizujeme vlastní práci
Používáme různé zdroje k získávání informací
Konec tabulky
29
30
KAPITOLA 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
3.3
Kodex učitele
1. Láska k dětem
Problémy dětí a obtížné situace řešme s láskou a pochopením k našim žákům. Vždy žákům naslouchejme, povzbuzujme je, aby
nám vyprávěli nejen o svých radostech ale i starostech.
2. Výchova k odpovědnosti
Vychovávejme žáky k odpovědnosti za své činy, nikoliv k poslušnosti v přítomnosti pedagoga. Nepoužívejme fyzického ani
psychického násilí, nemanipulujme se žáky z pozice nadřazenosti.
3. Pravdivost a spravedlnost
Nikdy žákům nezkoušejme lhát. Neslibujme, co nemůžeme splnit. Chovejme se čestně a tak, abychom žáky nezraňovali. Každý
žák by měl vědět, za co je trestán. K provinění je třeba připojit oprávněný trest. Používejme více metodu přímého důsledku
než trest.
4. Vzájemný respekt
Nepovyšujme se nad kolegy ani nad žáky. Nevysmívejme se, neponižujme, respektujme odlišný názor. Hledejme na ostatních
spíše to pozitivní, snažme se je pochopit.
5. Důvěra
Naslouchejme také srdcem, důvěrné informace nesdělujme, respektujme etická pravidla. Učitel má žákům důvěřovat a oni mají
důvěřovat jemu.
6. Osobní nasazení
Snažme se ze všech sil podávat co nejlepší výkon. Pomáhejme žákům co nejlépe zvládat svěřené úkoly a vzniklé problémy
v radostné a přátelské atmosféře, klidně a s důvěrou.
3.3. KODEX UČITELE
31
7. Humor jako výchovný prostředek
Využívejme humoru při naší práci s dětmi, nezaměňujme ho s výsměchem, shazováním a ponižováním žáka. Laskavým humorem
lze obvykle dosáhnout více než strohou přísností.
8. Spolupráce a pomoc
Spolupracujme s dětmi a rodiči při stanovení cílů výchovy a výuky tak, aby všichni měli radost a uspokojení z pokroku, kterých
budou žáci dosahovat. Pomáhejme žákům, když nás o to požádají a spolu nacházejme správná řešení.
9. Respekt k dohodnutým pravidlům
Dbejme na dodržování školního řádu, vnitřního řádu školy, pravidel soužití a společenských pravidel. To, co vyžadujeme po
dětech, musíme vyžadovat i od sebe samých. Vychovávejme příkladem.
10. Loajalita ke škole, kolegialita
Případně vzniklé problémy řešme na půdě školy. Projevme ochotu řešit vzniklé problémy a nedorozumění věcně a bez emocí.
Neohrožujme prestiž školy vynášením interních dohod, nesnažme se získávat lepší postavení zpochybňováním kvality práce
svých kolegů.
32
KAPITOLA 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
3.4
Kodex žáka
1. Vstoupil jsem – pozdravím.
2. Odcházím-li – rozloučím se.
3. Chci-li – řeknu prosím.
4. Dostanu-li – řeknu děkuji.
5. Nikoho nebiji – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
6. Neničím – každá věc, která posloužila mně, může posloužit i druhému.
7. Netrapím se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se můžu podělit o každou radost i bolest.
8. Mluvím pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
9. Mám důvěru ve své učitele a spolužáky. Respektuji je i jejich názory.
10. Jsem tolerantní, nikdy se nikomu nevysmívám a nikoho neponižuji.
11. Jsem ochoten pomoci svým spolužákům i učitelům.
12. Učím se být samostatný, zodpovědný za své činy. Nebojím se prosazovat svůj názor otevřeně, v klidu a slušnou formou.
13. Chci dosahovat co nejlepší výsledky. Pracuji nejen pro sebe, ale i pro kolektiv třídy.
14. Věřím si, i já jsem v něčem dobrý. Snažím se neustále rozvíjet své schopnosti a dovednosti.
15. Dbám na dodržování školního řádu a společenských pravidel. Vím, že svým chováním a jednáním reprezentuji nejen sebe, ale
i svou školu.
Kapitola 4
Učební plány
33
34
4.1
KAPITOLA 4. UČEBNÍ PLÁNY
Klasické třídy
První stupeň
Ročník
1
Český jazyk
9
Cizí jazyk
Matematika
4
Informatika
Prvouka
2
Přírodověda
Vlastivěda
Výtvarná výchova 1
Hudební výchova
1
Tělesná výchova
2
Pracovní výchova
1
Celkem
20
klasická třída
2
3
4
5
10 9
8
7
3
3
3
5
5
5
5
1
2
3
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
22 25 25 26
43
9
24
1
7
4
3
7
5
10
5
118
4.1. KLASICKÉ TŘÍDY
35
Druhý stupeň klasická třída
Ročník
6
7
8
Český jazyk
5
5
5
Cizí jazyk
3
3
3
Matematika
5
5
5
Informatika
1
Dějepis
2
2
2
Občanská výchova
1
1
1
Fyzika
1
2
2
Chemie
2
Přírodopis
2
2
2
Zeměpis
2
2
2
Hudební výchova
1
1
1
Výtvarná výchova
2
1
1
Rodinná výchova
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
Pracovní činnosti
2
1
Volitelný předmět x jazyk
2
2
Volitelný předmět
Celkem
29 29 32
9
5
3
4
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
32
20
12
19
2
8
4
7
4
7
7
4
6
3
8
4
6
4
122
36
4.2
KAPITOLA 4. UČEBNÍ PLÁNY
Třídy s RVHV
První stupeň třída s RVHV
Ročník
1
2
3
4
5
Český jazyk
8
8
8
7
7
Cizí jazyk
3
3
3
Matematika
4
4
5
5
5
Informatika
1
Prvouka
2
2
2
Přírodověda
2
1
Vlastivěda
1
2
Výtvarná výchova 1
1
1
1
1
Hudební výchova
3
3
3
3
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
Pracovní činnosti
1
1
1
1
1
Celkem
21 21 25 25 26
38
9
23
1
6
3
3
5
15
10
5
118
4.2. TŘÍDY S RVHV
37
Druhý stupeň třída
Ročník
6
Český jazyk
5
Cizí jazyk
3
Matematika
5
Informatika
1
Dějepis
2
Občanská výchova
1
Fyzika
1
Chemie
Přírodopis
2
Zeměpis
2
Hudební výchova
2
Výtvarná výchova
1
Rodinná výchova
Tělesná výchova
2
Pracovní činnosti
2
Seminář HV
Volitelný předmět x jazyk
Celkem
29
s RVHV
7
8
4
4
3
3
5
5
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
9
5
3
4
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
29 32 32
18
12
19
1
8
4
7
4
7
7
8
4
3
8
3
3
6
122
38
4.3
KAPITOLA 4. UČEBNÍ PLÁNY
Třídy s RVM
Druhý stupeň třída s RVM
Ročník
6
7
8
Český jazyk
4
4
4
Cizí jazyk
3
3
3
Matematika
5
5
5
Informatika
1
Dějepis
1
2
2
Občanská výchova
1
1
1
Fyzika
2
2
2
Chemie
3
Přírodopis
2
2
2
Zeměpis
2
2
2
Hudební výchova
1
1
1
Výtvarná výchova
2
1
1
Rodinná výchova
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
Pracovní činnosti
2
Seminář z matematiky
1
1
1
Volitelný předmět x jazyk
2
2
Celkem
29 29 32
9
4
3
5
2
1
2
3
1
1
1
2
1
2
1
1
2
32
16
12
20
1
7
4
8
6
7
7
4
6
3
8
3
4
6
122
Kapitola 5
Vzdělávací oblasti
39
40
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Garanti jednotlivých předmětů
Garanty jednotlivých předmětů jsou většinou předsedové sdružených (1. stupeň) a předmětových (2. stupeň) komisí.
Předmětová komise
Garant
Předměty
1. stupeň
1. – 3. ročník
4. – 5. ročník
Mgr. Jana Kunešová
Mgr. Jana Šoupalová
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Člověk a jeho svět
Pracovní výchova
Hudební výchova, Rozšířená výuka hudební výchovy
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
2. stupeň
Český jazyk
Matematika
Mgr. Marie Šebková
Mgr. Hana Hedbávná
Anglický jazyk
Německý jazyk
Mgr. Barbora Doleželová
Daniela Vévodová
Dějepis
Mgr. Jitka Svobodová
Zeměpis
Mgr. František Held
Český jazyk
Matematika, Rozšířená výuka matematiky
Seminář z matematiky (VP)
Anglický jazyk
Německý jazyk
Německý jazyk (VP)
Dějepis
Mladý historik (VP)
Zeměpis
Zeměpis trochu jinak (VP)
pokračování na další stránce
41
pokračování
Předmětová komise
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Občanská výchova
Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
Garant
Mgr. Hana Slouková
Mgr. Hana Hedbávná
Mgr. Jiří Kolečkář
Mgr. Milena Tihelková
Mgr. Michal Vlček
Mgr. Mojmír Kučera
Mgr. Ivo Mozola
Mgr. Michaela Jakubová
Rodinná výchova
Tělesná výchova
Mgr. Terezie Loudová
Mgr. Antonín Škrabal
Mgr. Michal Vlček
Mgr. Jaroslava Bílková
Mgr. Luboš Pajtina
Konec tabulky
Předměty
Přírodopis
Ekologie a teraristika (VP)
Fyzika
Chemie, Chemie pro RVM
Hudební výchova, Rozšířená výuka hudební výchovy
Občanská výchova
Svět práce
Výtvarná výchova
Výtvarné techniky (VP)
Rodinná výchova
Tělesná výchova
Florbal (VP)
Ruský jazyk (VP)
Francouzský jazyk (VP)
Informatika
Počítače v praxi (VP)
42
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
5.1
5.1.1
43
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Charakteristika českého jazyka pro první stupeň
Vyučovací předmět Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. Tento předmět má mezi vyučovacími předměty stěžejní
postavení. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základní školy.
Dovednosti, které si v rámci tohoto předmětu osvojují, jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro
úspěšné osvojování poznatků ve všech dalších oborech.
Vzdělávací obsah oboru Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové
výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát
a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat
a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného,
přehledného a srozumitelného vyjadřování.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat
umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu.
Výuka probíhá ve kmenových třídách. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven,
školy v přírodě a s tím spojené exkurze, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností,
tomu je podřízena i výuka gramatiky.
44
Očekávané výstupy ČJ – 1. stupeň
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Komunikační a slohová výchova
Žák:
čte a porozumí při čtení textům přiměřeného rozsahu a náročnosti
čte plynule, potichu i nahlas texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti, rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu a pokouší
se je zaznamenat
používá správné dýchání a vhodné tempo řeči, pečlivě vyslovuje,
opravuje svou výslovnost a pokouší se používat základní komunikační pravidla v rozhovoru a vést správně dialog
vybíráme vhodné texty, respektujeme individuální možnosti jednotlivce, motivujeme žáky
vedeme žáky k praktickému a věcnému naslouchání a porozumění textu, definujeme základní informace a klíčová slova
uplatňujeme a demonstrujeme základní techniky mluveného
projevu, vybíráme vhodné komunikační žánry a objasňujeme
základní komunikační pravidla a pravidla dialogu, využíváme
skupinové práce
nalézá vhodné verbální (slovní) i nonverbální (mimojazykové) opravujeme výslovnost, demonstrujeme mimojazykové proprostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích a na středky řeči, diskutujeme se žáky o daných situacích, pracujeme
základě vlastních zážitků vytváří krátký mluvený projev
s chybou
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatovává pomáháme žákům vybírat podstatná fakta, pracujeme s texty
si z něj podstatná fakta, posuzuje úplnost či neúplnost jednodu- přiměřenými věku
chého sdělení a sestavuje věcně i formálně správně toto sdělení
seznamuje se se základními hygienickými návyky spojenými se vysvětlujeme a demonstrujeme základní hygienické návyky při
psaním, píše správné tvary písmen a číslic a spojuje písmena psaní, objasňujeme techniku psaní a seznamujeme žáky se záa slabiky. Píše správně po stránce obsahové i formální
kladními žánry písemného projevu, provádíme rozbor písemného projevu
rozpoznává a vyhledává manipulativní komunikaci v reklamě
argumentujeme danými fakty, uvádíme klady a zápory, porovnáváme na konkrétních případech
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
45
pokračování
Očekávané výstupy ČJ – 1. stupeň
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
objevuje dějové posloupnosti v ilustracích a vypráví podle nich definujeme a demonstrujeme žánry písemného projevu, provájednoduchý příběh, sestavuje osnovu vyprávění a na jejím zá- díme jejich rozbor a specifikujeme a ukazujeme jejich použití
kladě vytváří mluvený nebo písemný projev s dodržením časové
posloupnosti
Jazyková výchova
Žák:
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky
porovnává významy slov a rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu a rozlišuje
slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech ve
svém mluveném projevu
rozlišuje slova spisovná a nespisovná
vysvětlujeme zvukovou a grafickou podobu slova, seznamujeme
s rozdělením hlásek
definujeme ve slovech část příponovou, předponovou, kořen
a koncovku
třídíme slova podle významu, definujeme a vysvětlujeme slovní
druhy a jejich použití
pojmenováváme slova spisovná a nespisovná a demonstrujeme
je na příkladech
rozeznává větu jednoduchou a souvětí, spojuje věty do jedno- objasňujeme pravidla při tvoření vět jednoduchých a souvětí, ve
dušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy větách definujeme základní skladební dvojice
a vyhledává základní skladební dvojice v jednoduchých větách
a v neúplné základní skladební dvojici rozeznává základ věty
používá v textu druhy vět podle postoje mluvčího a volí vhodně seznamujeme s jednotlivými druhy vět a jejich použitím
jazykové a zvukové prostředky
zdůvodňuje a píše správně i, ý po tvrdých, měkkých a obojet- používáme obecná pravidla českého pravopisu a demonstrujeme
ných souhláskách, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ů/ú, velká je na příkladech
písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování
pokračování na další stránce
46
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy ČJ – 1. stupeň
učí se základům syntaktického (skladba) pravopisu
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Literární výchova
Žák:
čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku, vyjadřuje
své pocity a dojmy z četby a volně reprodukuje text podle svých
schopností a vytváří literární text na dané téma
rozeznává různé typy uměleckých a neuměleckých textů a při
jednoduchém rozboru textů používá elementární (základní) literární pojmy
pracuje s literárním textem podle pokynů a podle svých schopností
vyhledáváme vhodné texty, reprodukujeme přečtený text a vedeme k vytváření vlastního literárního textu
seznamujeme s různými typy uměleckých a neuměleckých textů,
používáme základní literární pojmy
vysvětlujeme práci s literárním textem, provádíme rozbory, zařazujeme tvořivé prvky a dramatizujeme vhodné texty a situace
Konec tabulky
Český jazyk – 1. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Komunikační a slohová výchova
Žák:
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
dodržování hygienických návyků správ- Člověk a jeho svět, Osobnostní a sociální
ného psaní (správné sezení, držení psacího Vv, Hv
výchova – osobnostní
náčiní, hygiena zraku)
rozvoj – sebepoznání,
sebepojetí
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
47
pokračování
Výstupy
Učivo
rozumí mluveným pokynům přiměřené
složitosti
prosba, poděkování, omluva, blahopřání
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj–rozvoj schopností poznávání
v krátkých mluvených projevech rozvíjení znělého hlasu, nácvik přiměřesprávně dýchá a volí vhodné tempo ného tempa řeči a správného dýchání
řeči
Jazyková výchova
Žák:
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu poznávání písmen abecedy; hláskosloví –
slova
věta, slovo, slabika, hláska; písmeno malé,
velké, tištěné, psané; tečka, čárka, otazník,
vykřičník
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj – rozvoj schopností poznávání
Literární výchova
Žák:
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
nadpis, článek, řádek a odstavec; přednes
básně nebo úryvku prózy, porozumění jednoduchému přečtenému textu, hlasité a tiché čtení
Konec tabulky
Vv, Hv
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj – komunikace
48
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Český jazyk – 2. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
porozumí písemným a mluveným pokynům přiměřené složitosti
komunikační situace: žádost, vzkaz,
zpráva, dialog – mluvčí a posluchač
respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru
výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů – zdvořilostní obraty
Člověk a jeho svět, Osobnostní a sociální
Vv, Hv
výchova – osobnostní
rozvoj – rozvoj schopností poznávání
Osobnostní a sociální
výchova – sociální
rozvoj – kooperace
a kompetice
Komunikační a slohová výchova
volí vhodné tempo řeči
nácvik přiměřeného tempa řeči, srozumitelný projev
píše věcně i formálně správně jednodu- plynulý a úhledný písemný projev, upevchá sdělení
ňování hygienických návyků při psaní
seřadí ilustrace podle dějové posloup- vyprávění pohádky, povídky nebo přínosti a vypráví podle nich jednoduchý běhu, spojování obsahu textu s ilustrací
příběh
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
49
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Jazyková výchova
Žák:
člení slova na hlásky, odlišuje krátké hláskosloví – rozdělení na samohlásky,
a dlouhé samohlásky
souhlásky a dvojhlásky; slabikotvorné r, l;
souhlásky znělé a neznělé na konci i uvnitř
slov
slovo – slabika – hláska – písmeno
porovnává významy slov, zvláště slova nauka o slově – slova nadřazená, podopačného významu a slova významem řazená, slova významem podobná, protisouřadná, nadřazená a podřazená
kladná
porovnává a třídí slova podle zobec- pořádek slov ve větě, seznamování se s něněného významu – děj, věc, okolnost, kterými slovními druhy
vlastnost
rozlišuje vybrané slovní druhy v základ- ohebné a neohebné slovní druhy – podním tvaru
statná jména, slovesa, předložky, číslovky,
částice, citoslovce, spojky
spojuje věty do jednodušších souvětí jednoduchá věta a souvětí, spojení dvou
vhodnými spojkami a jinými spojova- nebo více vět, spojky a jejich funkce, spocími výrazy
jovací výrazy
rozlišuje v textu druhy vět podle po- věty oznamovací, tázací, rozkazovací,
stoje mluvčího a k jejich vytvoření volí přací, pořádek vět v textu
vhodné jazykové i zvukové prostředky
Člověk a jeho svět, Osobnostní a sociální
Matematika
rozvoj – osobnostní
rozvoj – rozvoj schopností poznávání
pokračování na další stránce
50
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
odůvodňuje a píše správně: i, í / y, ý po
tvrdých a měkkých souhláskách, slova
se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
a slova s ú, ů, velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních
jmen osob a zvířat
používání a znalost pravopisu i/í, y/ý po
tvrdých a měkkých souhláskách, slova se
skupinou dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; ú,
ů; velká písmena na začátku věty, vlastní
jména osob a zvířat
Literární výchova
Žák:
vyjadřuje svoje pocity z přečteného četba s porozuměním, líčení atmosféry přítextu
běhu
pracuje tvořivě s literárním textem volná reprodukce textu, dramatizace popodle pokynů učitele a podle svých hádky, povídky nebo básně
schopností
Konec tabulky
Vv, Hv
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj – kreativita
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
51
Český jazyk – 3. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
výběr vhodných jazykových prostředků
(řeč spisovná, hovorová)
Člověk a jeho svět, Osobnostní a sociální
Vv, Hv
výchova – sociální rozvoj – komunikace
Komunikační a slohová výchova
Žák:
volí vhodné verbální (slovní) prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev
píše správně tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
rozumí mluveným a písemným pokynům přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru
vypravování, jednoduchý popis osoby
automatizace psacího pohybu, odstraňování individuálních nedostatků písemného
projevu, čitelný písemný projev
správné použití slovního přízvuku
a vhodné intonace
komunikační situace navozené mluveným
nebo písemným pokynem (omluva, žádost, vzkaz, zpráva, oznámení)
oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače v dialogu,
zdvořilé vystupování
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj – rozvoj schopnosti poznávání
Osobnostní a sociální
výchova – sociální
rozvoj – kooperace
a kompetice
pokračování na další stránce
52
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Jazyková výchova
Žák:
porovnává významy slov, vyhledává
slova příbuzná
rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
slova nadřazená, podřazená, souřadná,
slova opačného významu, slova příbuzná
ohebné a neohebné slovní druhy – přídavná jména, zájmena, příslovce
používání správných gramatických tvarů
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves; podstatné jméno (rod, číslo, pád), slovesa (osoba, číslo a čas přítomný)
odůvodňuje a píše správně i/í, y/ý po vyjmenovaná slova, práce se skupinami
obojetných souhláskách ve vyjmenova- slov s y/ý uvnitř slov, hledání a dotváření
ných slovech
slov příbuzných, předpona vy
píše správně velká písmena v místních používání vlastních jmen – názvy měst,
pojmenováních
vesnic, řek, pohoří
Člověk a jeho svět
Literární výchova
Žák:
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
četba uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků
Vv, Hv
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj – rozvoj schopností poznávání
vyjadřuje své pocity z přečteného textu líčení atmosféry příběhu
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
53
pokračování
Výstupy
Učivo
rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, seznámení s poezií a prózou (pojmy: báodlišuje pohádku od ostatních vyprá- seň, rým, sloka, přednes; pohádka, povění
vídka, postava, děj, prostředí)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova
–
osobnostní
rozvoj
–
psychohygiena
Konec tabulky
Český jazyk – 4. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
orientace v textu
Vv, Hv
Komunikační a slohová výchova
Žák:
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy
a tempo podle svého komunikačního záměru
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
výrazové prostředky – členění vět, frázování, síla a barva hlasu; mimojazykové
prostředky (mimika, gesta)
používání spisovné, nespisovné a hovorové
mluvy
Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj – komunikace
Multikulturní
výchova
–
multikulturalita
pokračování na další stránce
54
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
členění příběhu, pravidla sestavování osnovy; jednoduché vypravování, popis rostlin, zvířat a věcí
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Environmentální výchova – vztah člověka
k – prostředí
Jazyková výchova
Žák:
porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu
a slova vícevýznamová
rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
určuje slovní druhy plnovýznamových
slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
vyhledává základní skladební dvojici
a v neúplné skladební dvojici označuje
základ věty
píše správně i, í / y, ý ve slovech po
obojetných souhláskách
odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
slova jednoznačná, mnohoznačná, slova Člověk a jeho svět
opačného, stejného nebo podobného významu
používání spisovných tvarů v psaném
a mluveném projevu
určování slovních druhů a jejich třídění,
mluvnické kategorie podstatných jmen
(vzory), slovesa (infinitiv, čas minulý a budoucí)
základní skladební dvojice – určování holého podmětu a přísudku, podmět vyjádřený a nevyjádřený
vyjmenovaná slova a slova příbuzná
rozlišování věty jednoduché a souvětí,
smysluplné uspořádání vět jednoduchých
do souvětí
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
55
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
užívá vhodných spojovacích výrazů,
podle potřeby je obměňuje
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
spojování vět v souvětí spojovacími výrazy a možnosti jejich obměňování
stavba slova (kořen, předpona, přípona),
rozlišení předpon a předložek
Literární výchova
Žák:
čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas
volně reprodukuje text podle svých
schopností
rozlišuje různé typy uměleckých textů
uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů, tiché čtení s porozuměním
tvořivé činnosti s literárním textem, volné
reprodukce, dramatizace textu
lidová slovesnost, literatura v proměnách
času, literatura věcná a umělecká
Konec tabulky
Vv, Hv
Osobnostní a sociální
výchova – morální rozvoj – hodnoty, postoje
a praktická etika
Výchova
k
myšlení v evropských
a globálních souvislostech – Evropa a svět
nás zajímá
56
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Český jazyk – 5. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vyhledávání klíčových slov, pozorné vnímání podrobností a hledání jejich významu v celku
vystižení jádra sdělení, orientace v naučných textech přiměřených věku
Vv, Hv
Komunikační a slohová výchova
Žák:
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk,
podstatné informace zaznamenává
reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
fakta
vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
pravidla dialogu (zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače,
zdvořilé vystupování)
rozpoznává manipulativní komunikaci porovnávání názorů azkušeností
v reklamě
píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
sestavování osnovy, tvoření nadpisu, členění textu na odstavce, vypravování, popis předmětu, děje, pracovního postupu,
psaní dopisu – jeho části
Multikulturní
výchova – lidské vztahy
Mediální výchova –
kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení
Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj – komunikace
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
57
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Jazyková výchova
Žák:
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
stavba slova – na základě odvozování Matematika
slov příponami a předponami, seznámení
s předponami s-, z-, vzzvládá základní příklady syntaktického shoda přísudku s holým podmětem
pravopisu
určuje slovní druhy plnovýznamových slovní druhy:přídavná jména (tvrdá a
slov a využívá je v gramaticky správ- měkká), slovesa (způsob oznamovací, rozném tvaru
kazovací a tázací a seznámení s podmiňovacím), druhy zájmen a číslovek
Literární výchova
Žák:
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
zážitkové čtení a naslouchání, volná reprodukce, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
tvoří vlastní literární text na dané téma vlastní tvorba na libovolné téma
rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Člověk a jeho svět,
Vv, Hv
Mediální výchova –
tvorba
mediálního
sdělení
studijní čtení naukových textů, druhy
a žánry dětské literatury
pokračování na další stránce
58
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
při jednoduchém rozboru literárních používání literárních pojmů: přirovnání,
textů používá elementární literární po- básnické výrazy, přenesené výrazy, zastajmy
ralé výrazy
Konec tabulky
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
59
Charakteristika českého jazyka pro druhý stupeň
Český jazyk a literatura jako vyučovací předmět má v soustavě vyučovacích předmětů základní význam, na jeho zvládnutí je do
značné míry závislý úspěch v ostatních předmětech. Má centrální postavení ve vzdělávací soustavě a koncentrační význam, protože
jednak využívá zkušenosti a poznatky žáků z veškerého vyučování i z mimoškolní praxe, jednak úroveň vyučování celkově ovlivňuje.
Cílem vyučování češtině je rozvoj schopnosti komunikace spisovným jazykem. Vedle tohoto hlavního cíle se čeština snaží vytvářet
postoje žáků k jazyku, k vyjadřování, pěstování jejich zájmu o jazyk a jazykovědu aj. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho
mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti.
Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale je členěn do tří složek: Komunikační a slohové
výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
Výuka probíhá v kmenových třídách, příležitostně v učebnách výpočetní techniky i v jiných zařízeních mimo školu. Některá
témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů. Výuku se daří naplňovat i návštěvou knihoven
a galerií.
60
Očekávané výstupy ČJ – 2. stupeň
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Komunikační a slohová výchova
Žák:
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zujímá
k ní kritický postoj
vybíráme vhodné texty, umožňuje pracovat s informačními
zdroji
objasníme subjektivní a objektivní sdělení
vysvětlujeme žákovi postup masmédií, které mohou manipulovat s posluchači (viz reklama) a směřujeme žáka k zaujetí kritického postoje k těmto manipulacím
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky dbáme na kultivovaný projev, volíme vhodné komunikační sivhodnými pro danou komunikační situaci
tuace, nabízíme vhodné projevy v masmédiích, obracíme pozornost na odbourávání nářečních prvků, které si žáci přinášejí
z rodinného prostředí
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné na základě textu ukážeme rozdíly spisovného a nespisovného
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru projevu a vysvětlíme užití jazyku v daném komunikačním
záměru
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně vysvětlujeme užití vhodných slovních i mimoslovních prostředků
užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči v jednotlivých typech slohových útvarů
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pra- vysvětlíme pravidla dialogu
videl dialogu
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
61
pokračování
Očekávané výstupy ČJ – 2. stupeň
využívá základy studijního učení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručně poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vedeme žáky na základě textu k formulaci hlavních myšlenek,
vytváření klíčových slov, otázek a poznámek; dbáme na samostatné zpracování textů – výtah, výpisek; rozvíjíme samostatnou
práci žáků – přípravu referátů, strukturovaného životopisu, dopisu, pozvánky atd.
uspořádá informace o textu s ohledem na jeho účel, vytvoří ko- vedeme žáky, aby rozlišovali a třídili informace v textu s ohledem
herentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
na účel, členili text na odstavce a pracovali podle osnovy
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správ- vedeme žáky k využití poznatků při písemném projevu, motinému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo vujeme je k vlastní tvorbě a přihlížíme k dispozicím žáka
i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
Jazyková výchova
Žák:
se zaměřuje na spisovnou výslovnost, rozlišuje slova spisovná od vedeme žáky ke vhodné modulaci souvislé řeči (tempo, intonace,
nespisovných, od nářečních a obecné češtiny; žák dbá na správně přízvuk, k pěknému, kultivovanému spisovnému projevu)
položený přízvuk a správně vyslovuje běžně užívaná cizí slova
vyhledává ve slově kořen, rozlišuje předpony, přípony a koncovky objasňujeme žákům, z čeho a jakým způsobem vznikají nová
slova a dále slova příbuzná
logicky dokáže pochopit slova příbuzná
objasníme žákům pravopis i/y, souhláskových skupin a zdvojených souhlásek na základě tvoření slov
dovede si zdůvodnit pravopis i/y, souhláskových skupin a zdvo- nabízíme žákům dostatek cvičení k procvičování a vyžadujeme
jených souhlásek
od nich zdůvodnění pravopisných jevů
samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se slovníky umožníme žákům využívat Pravidla, vedeme je k rychlé oriena příručkami
taci v této jazykové příručce
pokračování na další stránce
62
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy ČJ – 2. stupeň
určuje slovní druhy, třídí je, tvoří spisovné tvary slov a vědomě
jich užívá v ústním i písemném projevu
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
předkládáme žákům texty s různými slovními druhy a vyžadujeme od nich i rozlišení obtížnějších slovních druhů, jejich
mluvnické významy, vedeme je k samostatné práci a logickému
myšlení
dokáže rozpoznat mluvnické významy slov a na jejich základě
zvládá i pravopis lexikální, morfologický i syntaktický
chápe jednoduchou stavbu věty – základní větné členy a shodu vedeme žáky k tomu, aby pochopili stavbu věty, základní sklamezi nimi, rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím
dební dvojici, vztah mezi oběma základními větnými členy a rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím
umí se orientovat ve složitějších souvětí a zvládá syntaktický předkládáme typy složitějších souvětí, ve kterých žáci dokazují
pravopis
zvládnutí syntaktického pravopisu
Literární výchova
Žák:
ovládá tři typy čtení (studijní, kritické, prožitkové) a naslouchání
textu
uceleně reprodukuje přečtený text, přednese báseň, vyjádří vlastními slovy smysl díla
na základě osvojených literárních pojmů porovná styly jednotlivých autorů, odlišuje hodnotnou a konzumní literaturu
vedeme žáky ke zvládnutí všech typů čtení a naslouchání textu
volíme vhodné literární texty, objasníme základní pravidla přednesu, dbáme o kultivovaný projev
objasníme základní literární pojmy, na základě literárních textů
vysvětlujeme jejich aplikaci, ukážeme rozdílnost ve stylu jednotlivých autorů
formuluje ústně i písemně své dojmy z četby a návštěv kulturních nabízíme žákům dostatek podnětů z oblasti kultury, vedeme ji
akcí
ke zřetelnému a jasnému vyjadřování vlastních názorů
tvoří vlastní literární text podle svých schopností, znalost lite- umožňujeme žáků tvořit vlastní literární text, usměrňujeme jerárních pojmů aktivně aplikuje ve svém literárním textu
jich činnost
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
63
pokračování
Očekávané výstupy ČJ – 2. stupeň
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
rozlišuje základní literární druhy a žánry, přiřazuje k jednotlivým předkládáme různé typy literárních textů a na jejich základě
druhům a žánrům jejich představitele
objasníme základní literární druhy a žánry, uvedeme jejich
znaky, seznámíme žáky se základními literárními směry a jejich
představiteli
orientuje se v základních literárních směrech, uvede jejich významné představitele v české a světové literatuře
porovnává různá ztvárnění téhož námětu
na základě literárního textu, filmu nebo dramatizace ukážeme
rozdíly ve zpracování téhož námětu
pracuje s různými zdroji informací
vedeme žáky k práci s různými zdroji informací – slovníky, encyklopedie, internet
Konec tabulky
Český jazyk – 6. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Jazyková, komunikační a slohová výchova
Žák:
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
Zvuková stránka jazyka – hláskosloví, spodoba znělosti; Spisovná výslovnost
Multikulturní výchova
– multikulturita
pokračování na další stránce
64
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování,
zvláště ve frazérech
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se SSČ a s dalšími jazykovými příručkami
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá
ve vhodné komunikační situaci
využívá znalosti o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů
podle komunikační situace
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí
Stavba slova – kořen, přípona, předpona,
koncovka; slova příbuzná
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
cizí jazyky
seznámení s jazykovými příručkami
informatika
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopnosti poznávání
určování slovních druhů, mluvnické kategorie; mluvnické významy a tvary slov
Cizí jazyky – srovnávání
Druhy vět podle postoje mluvčího – oznamovací, rozkazovací, zvolací, tázací
Osobnostní a sociální
výchova – komunikace
Větné členy – podmět a přísudek
pravopisná cvičení – vyjmenovaná slova,
předložky a předpony s, z; pravopis
mě/mně; zdvojené souhlásky a psaní
bjě/bě, vje/vě, pě
shoda přísudku s podmětem a několikanásobným podmětem
koncovky podstatných a přídavných jmen
prolíná všemi předměty
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
65
pokračování
Výstupy
Učivo
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci
odlišuje spisovný a nespisovný projev
a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní
text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
základní pojmy: jazyk spisovný a nespisovný, obecná čeština, nářečí
Čtení praktické (pozorné, přiměřeně
rychlé, znalost orientačních prvků
v textu), věcné (čtení jako zdroj informací, vyhledávací), prožitkové
Rozlišení a vhodné užití formálního a neformálního stylu; mluvený projev, zásady
dorozumívání; práce s textem
Rozlišení různých komunikačních prostředků
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Občanská výchova
prolíná všemi předměty
Mediální výchova –
vnímání autora mediálního sdělení, kritické
čtení a vnímání
prolíná všemi předměty
Komunikace verbální a neverbální; jednoduché funkční styly – vypravování, popis,
zpráva, oznámení, dopis
Cizí jazyky, Občanská výchova, Dějepis
Seznámení s vertikálním a horizontálním
členěním textu; úprava písemných projevů
Informatika
Mediální výchova –
tvorba
mediálního
sdělení
pokračování na další stránce
66
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Literární výchova
Žák:
rozlišuje literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
charakteristika literárních druhů (lyrika,
epika, drama); rozlišení poezie a prózy;
antický mýtus (báje), Bible, epos, pohádka, bajka, pověst; lidová slovesnost
(hádanky, přísloví, pořekadla, pranostiky)
Próza – pohádka, báje, pověst, bajka, povídka; čtení praktické, pozorné, přiměřeně
rychlé; znalost orientačních prvků v textu;
přednes vhodných literárních textů; volná
reprodukce přečteného nebo slyšeného
textu;
záznam a reprodukce hlavních myšlenek;
interpretace literárního textu; dramatizace
tvoří vlastní literární text podle svých Vytváření vlastních textů (pohádka, báschopností
seň, hádanka); vlastní výtvarný doprovod
k literárním textům; struktura literárního
díla – námět, literární hrdina (kompozice];
jazyk literárního díla
Konec tabulky
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
67
Český jazyk – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Jazyková, komunikační a slohová výchova
Žák:
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní
zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování,
zvláště ve frazémech
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu, se SSČ a s dalšími jazykovými příručkami
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá
ve vhodné komunikační situaci
Stavba slova; Věcný význam slov; Sousloví; Slova jednoznačná, mnohoznačná;
Synonyma; Odborné názvy
Cizí jazyky
Multikulturní výchova
– multikulturita
Práce s jazykovými příručkami
Informatika
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopnosti poznávání
Určování slovních druhů; Mluvnické významy a tvary slov; Stupňování přídavných jmen a příslovcí; Rod činný a trpný;
Obtížné tvary sloves; Neohebné slovní
druhy
rozlišuje významové vztahy gramatic- Rozvíjející větné členy – přívlastek, předkých jednotek ve větě a v souvětí
mět, příslovečné určení
v písemném projevu zvládá pravopis le- Pravopisná cvičení – psaní i/y; Shoda příxikální, slovotvorný, morfologický i syn- sudku s podmětem; Základy interpunkce;
taktický ve větě jednoduché i v souvětí Psaní velkých písmen; Koncovky podstatných a přídavných jmen
Cizí jazyky – srovnávání
Prolíná všemi předměty
pokračování na další stránce
68
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
dorozumívá se kultivovaně, výstižně,
jazykovými prostředky vhodnými pro
danou komunikační situaci
odlišuje spisovný a nespisovný projev
a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních,
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
využívá základů studijního čtení –
vyhledává klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky
a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
Čtení praktické (pozorné, přiměřeně
rychlé, znalost orientačních prvků
v textu), věcné (čtení jako zdroj informací, vyhledávací), prožitkové
Rozlišení a vhodné užití formálního a neformálního stylu; Mluvený projev, zásady
dorozumívání
Rozlišení různých komunikačních prostředků
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Prolíná všemi před- Mediální výchova –
měty
kritické čtení a vnímání
mediálního
textu
Prolíná všemi předměty
Osobnostní a sociální
výchova – komunikace
Komunikace verbální a neverbální; Jednoduché funkční styly – vypravování, popis,
charakteristika, životopis, žádost
Cizí jazyky; Občanská výchova; Dějepis
Mediální výchova –
tvorba
mediálního
sdělení
Výtah a výpisky; Čtení s porozuměním
Prolíná všemi předměty
Mediální výchova –
stavba
mediálního
sdělení
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
69
pokračování
Výstupy
Učivo
uspořádá informace v textu s ohle- Vertikální a horizontální členění textu; Indem na jeho účel, vytvoří koherentní terpunkce
text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Informatika
Literární výchova
Žák:
rozlišuje literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
Charakteristika literárních druhů (lyrika,
epika, drama); Rozlišení poezie a prózy;
Antický mýtus (báje), Bible, epos, pohádka, bajka, pověst; Lidová slovesnost
(hádanky, přísloví, pořekadla, pranostiky)
Próza- pohádka, báje, pověst, bajka, povídka; Čtení praktické, pozorné, přiměřeně rychlé; Znalost orientačních prvků
v textu; Přednes vhodných literárních
textů; Volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu; Záznam a reprodukce
hlavních myšlenek Interpretace literárního
textu; Dramatizace
pokračování na další stránce
70
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
tvoří vlastní literární text podle svých Vytváření vlastních textů (pohádka, báschopností
seň, hádanka); Vlastní výtvarný doprovod
k literárním textům; Struktura literárního
díla – námět, literární hrdina kompozice;
Jazyk literárního díla
Konec tabulky
Český jazyk – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Jazyková, komunikační a slohová výchova
Žák:
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
samostatně pracuje s Pravidly českého
pravopisu a se SSČ a dalšími jazykovými příručkami
využívá znalostí o jazykové normě při
tvorbě vhodných jazykových projevů
podle komunikační situace
Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis
Cizí jazyky
Samostatná práce s vhodnými příručkami,
rozvoj slovní zásoby
Útvary českého jazyka, kultura řeči a jazyka; Čeština jako jeden ze slovanských jazyků; Slovní zásoba
Dějepis
Multikulturní výchova
– multikulturita
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopnosti poznávání
Osobnostní a sociální
výchova – komunikace
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
71
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
Věta hlavní, vedlejší a jejich druhy; Druhy
souvětí – souřadné, podřadné
Interpunkce ve větě jednoduché a souvětí;
Psaní velkých písmen; Opakování pravopisu
Útvary českého jazyka – spisovný jazyk,
nářečí, obecná čeština; Skupiny jazyků – j.
slovanské – jejich rozdělení, j. germánské,
románské
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera
v hovoru
rozpoznává manipulativní komunikaci
v masmédiích a zaujímá k ní kritický
postoj
Formulace otázek na dané téma a aktivní vstup do rozhovoru, Funkční styly –
úvaha, subjektivně zabarvený popis
Porovnávání různých zdrojů informací Rodinná výchova
a zaujímání postojů ke sdělovanému obsahu
odlišuje spisovný a nespisovný projev
a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
Rozlišení různých komunikačních situací a vhodné zvolení komunikačních prostředků, přiměřené reakce na danou komunikační situaci
Zeměpis
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
– Evropa a svět nás
zajímá
Mediální výchova –
vnímání autora mediálního sdělení
Mediální výchova –
fungování a vliv médií
ve společnosti, kritické
čtení a vnímání med.
sdělení
Mediální výchova –
tvorba
mediálního
sdělení
pokračování na další stránce
72
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
v mluveném i psaném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních i nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
se zapojuje do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
využívá poznatku o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní
na základě vlastních dispozic a osobních zájmů
Funkční styly – popis a charakteristika,
výklad, výtah; Slohové postupy a útvary
podle záměru mluvčího
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Mediální výchova –
stavba
mediálního
sdělení
Pravidla komunikace a dialogu
Seznámení s úvahou
Prolíná všemi předměty
Osobnostní a sociální
výchova – řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Literární výchova
Žák:
rozlišuje základní literární druhy Staroslověnské písemnictví, cyrilometo- Dějepis
a žánry, porovná jejich funkci, uvede dějská mise; Vznik česky psané literatury;
jejich výrazné představitele
Charakterizuje středověkou literaturu na
našem území; Literatura doby Karlovy;
Předhusitská a husitská literatura; Osobnost M. J. Husa; Jednota bratrská a Jan
Amos Komenský
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
73
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Dějepis
uvádí základní literární směry a jejich Renesance v Itálii, Francii a Španělsku;
významné představitele v české a svě- Shakespearovské drama; Humanistická litové literatuře
teratura; Pobělohorská literatura, barokní
a lidová slovesnost
seznamuje se se základními literárními Vymezuje období národního obrození Dějepis
směry a jejími významnými představi- v českých zemích; Formování novodobého
teli
českého národa; Dobrovského a Jungmannova generace; Obrozenecké drama;
V. K. Klicpera; J. K. Tyl; F. L. Čelakovský
a jeho ohlasy; Máchova poezie a próza; Erbenova balada; Havlíčkova satira; Tvorba
Boženy Němcové
se zaměřuje na základní literární směry Almanach Máj – J. Neruda, V. Hálek,
a jejich významné představitele
K. Světlá; Ruchovci a Lumírovci – kosmopolitní literatura; Česká moderna
Konec tabulky
74
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Český jazyk – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Jazyková, komunikační a slohová výchova
Žák:
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
Zvuková stránka slova – přízvuk hlavní,
vedlejší, příklonky, předklonky; Zvuková
stránka věty – melodie, důraz, tempo; Dělení hlásek – samohlásky, souhlásky, dvouhlásky; Spodoba znělosti
rozlišuje a příklady v textu dokládá nej- Stavba slova – kořen, předpona, přípona,
důležitější způsoby obohacování slovní koncovka; Tvoření slov – základové slovo,
zásoby a zásady tvoření českých slov, slovotvorný základ; Způsoby tvoření slov –
rozpoznává přenesená pojmenování, odvozování, zkracování, skládání, zkratky;
zvláště ve frazémech
Přenesená pojmenování – význam slov,
slova jednoznačná a mnohoznačná (metafora, metonymie, synonyma, antonyma,
homonyma)
samostatně pracuje s Pravidly českého Samostatná práce s vhodnými příručkami,
pravopisu a se SSČ a dalšími jazyko- rozvoj slovní zásoby
vými příručkami
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
75
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
správně třídí slovní druhy, tvoří spi- Slovní druhy; Jména, jejich druhy a
Osobnostní a sociální
sovné tvary slov a vědomě jich užívá tvary; Skloňování obecných jmen přejavýchova – rozvoj
ve vhodné komunikační situaci
tých; Skloňování cizích vlastních jmen;
schopnosti poznávání
Slovesa a jejich tvary – slovesné třídy,
vzory, vid, přechodníky; Pravopis koncovek jmen a sloves; Psaní velkých písmen
ve vlastních jménech a názvech
rozlišuje významové vztahy gramatic- Souvětí podřadné a souřadné; Druhy vedkých jednotek ve větě a souvětí
lejších vět; Poměr mezi větami a větnými
členy; Funkci vět a větných ekvivalentů;
Samostatné větné členy
v písemném projevu zvládá pravopis le- Interpunkce ve větě jednoduché a souvětí;
xikální, slovotvorný, morfologický i syn- Psaní velkých písmen; Opakování pravotaktický ve větě jednoduché i v souvětí pisu
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obec- Útvary českého jazyka – spisovný jazyk, Cizí jazyky, země- Multikulturní výchova
nou češtinu a zdůvodní jejich užití
nářečí, obecná čeština; Vývoj jazyka – pis
– multikulturita; Výstručný přehled; Skupiny jazyků – j. slochova k myšlení v evvanské – jejich rozdělení, j. germánské, j.
rop. a globálních sourománské
vislostech – Evropa
a svět nás zajímá
rozlišuje subjektivní a objektivní sdě- Formulace otázek na dané téma a aktivní
lení a komunikační záměr partnera vstup do rozhovoru, Funkční styly – disv hovoru
kuse, úvaha, subjektivně zabarvený popis
pokračování na další stránce
76
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
rozpoznává manipulativní komunikaci Porovnávání různých zdrojů informací
v masmédiích a zaujímá k ní kritický a zaujímání postojů ke sdělovanému obpostoj
sahu
odlišuje spisovný a nespisovný projev
a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
Rozlišení různých komunikačních situací a vhodné zvolení komunikačních prostředků, přiměřené reakce na danou komunikační situaci
v mluveném i psaném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních i nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
se zapojuje do diskuse, řídí ji a využívá
zásad komunikace a pravidel dialogu
využívá poznatku o jazyce a stylu ke
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní
na základě vlastních dispozic a osobních zájmů
Funkční styly – vypravování, popis a charakteristika, výklad, výtah, proslov; Slohové postupy a útvary podle záměru
mluvčího
Pravidla komunikace; Vedení diskuse a dialogu
Zpracování úvahy na dané téma, uplatnění vlastních zkušeností, názorů a postojů
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Rodinná výchova
Mediální výchova –
fungování a vliv médií ve společnosti, vnímání autora mediálních sdělení
Osobnostní a sociální
výchova – komunikace;
Mediální
výchova – stavba
mediálních sdělení
Mediální výchova –
tvorba
mediálních
sdělení
Osobnostní a sociální
výchova – řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
77
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Literární výchova
Žák:
se zaměřuje na základní literární směry Literatura 20. století; Protiválečná temaa jejich významné představitele
tika v literatuře; Přírodní lyrika S. K. Neumanna;
Sociální balada J. Wolkera; Poetismus
V. Nezvala; Krása jazyka v próze Vančurově a poezii Seifertově;
Osvobozené divadlo – J. Voskovec,
J. Werich; K. Čapek – autor povídek
i dramat; Baladický román – I. Olbrachta; Žena hrdinka v dílech M. Majerové, M. Pujmanové; Tvorba K. Poláčka,
E. Basse; Meziválečná poezie;
II. světová válka v dílech českých autorů; Poezie 50. let; Samizdatová literatura; Písňové texty a muzikály; Reportážní povídková tvorba Oty Pavla;
Malá divadla a jejich úloha na české divadelní scéně; Fejetony R. Křesťana; R. John
a jeho televizní reportáže; Společenský román M. Viewegh
Dějepis
pokračování na další stránce
78
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
se seznamuje s významnými představiteli světové literatury
Prokletí básníci; Futurismus a jeho představitele; Obraz války ve světové literatuře; Moderní pohádka Exupéryho; Beatnická generace a její pohled na svět;
Poezie konce 20. století; Světoví romanopisci; Detektivka jako druh literární
tvorby ; Vědeckofantastická literatura
se orientuje ve vývoji českého dra- Porovnání dramatické tvorby historické
matu, seznamuje se s významnými i současné; Návštěva divadelního předstaosobnostmi českého divadla
vení
uceleně reprodukuje přečtený text, jed- Kompozice díla; Přednes vhodných litenoduše popisuje strukturu a jazyk lite- rárních textů; Volná reprodukce přečterárního díla a vlastními slovy interpre- ného nebo slyšeného textu; Reprodukce
tuje smysl díla
hlavních myšlenek a jejich záznam; Interpretace textu; Dramatizace
formuluje ústně i písemně dojmy ze své Recenze a literární kritika; Pochopení litečetby, návštěvy divadelního nebo filmo- rárního díla; Individuální četba a její invého představení a názory na umělecké terpretace ústní i písemná
dílo
rozpoznává základní rysy výrazného in- Specifika autorské poetiky; Odraz doby
dividuálního stylu autora
vliterárních dílech; Autorův život jako inspirace; Specifické prostředky tvorby – obrazná pojmenování, personifikace, metafora, ironie, parodie, sarkasmus, alegorie
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
79
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování
vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
Aspekty umělecké literatury, konfrontace
s televizní tvorbou
Čtenářský zážitek; Výchova divadelního
a filmového diváka; Možnost konfrontace
názorů s literární kritikou
Seznámení s literární teorií; Internet a Informatika
CD-ROM jako zdroj informací; Knihovna
jako kulturní a literární centrum; Knihovní katalog; Referát; Význam televize
pro získávání informací z různých oborů
lidské činnosti; Využití školní žákovské
knihovny
Konec tabulky
80
5.1.2
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Anglický jazyk
Charakteristika anglického jazyka pro první stupeň
Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ
pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.
Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují
správnou výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkánky, písně, nacvičování dialogů a konverzace.
Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života dětí.
S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci
s počítačem.
Učebnice i pracovní sešity jsou koncipovány pro stávající časovou dotaci tří vyučovacích hodin týdně, od 3. do 5. ročníku. Učebnice
obsahuje nejen přehledy gramatiky a slovník, ale i řadu textů z různých oblastí života dětí daného věku a seznamuje je s životem,
zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v několika zemích všech světadílů.
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
81
Očekávané výstupy AJ – 1. stupeň
Žák:
rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje
rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem
k osvojovaným předmětům
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované
konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů
a využívá je při své práci
vyslovuje správně, čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahují známou slovní zásobu
vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje
do formulářů
reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu
a jednoduché konverzace
obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vybíráme vhodná slova a texty
komunikujeme se žáky v anglickém jazyce
motivujeme žáky
vysvětlujeme zvukovou a grafickou podobu slova
uplatňujeme a demonstrujeme základní techniky mluveného
projevu, objasňujeme základní komunikační pravidla a pravidla
dialogu
využíváme skupinové práce
opravujeme výslovnost, vybíráme texty přiměřené věku, pracujeme s chybou
simulujeme možné situace praktického života, diskutujeme se
žáky o daných situacích
definujeme a používáme základní pravidla anglické gramatiky
a demonstrujeme je na příkladech
využíváme audiovizuální techniku, práci na počítačích a práci
se slovníkem
seznamujeme žáky s odlišnostmi života v anglicky mluvících zemích, se zvyky a tradicemi
Konec tabulky
82
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Anglický jazyk – 3. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
čísla (1 – 100), základní fonetické značky
Matematika
Osobnostní a sociální
rozvoj – sociální rozvoj – komunikace
Český jazyk
Multikulturní
výchova – etnický původ
rozumí
jednoduchým
pokynům slovní zásoba z tématických celků
a větám, adekvátně na ně reaguje
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu pozdravy a rozloučení, představování se,
slova
vyjádření souhlasu a nesouhlasu, sdělení
záliby, reakce na pokyny
pochopí obsah a smysl jednoduché, po- četba z autentických textů
malé a pečlivě vyslovované konverzace
dvou osob s dostatkem času pro porozumění
používá abecední slovník učebnice
psaní tématické slovní zásoby
používání slovníku s výslovnosti
otázka, zápor, rozkazovací způsob, vyjádření libosti a nelibosti, dovednosti, vyjádření domněnky, jistoty
osobní zájmena
abeceda, hláskování
Konec tabulky
Výchova
k
myšlení v evropských
a globálních souvislostech – objevujeme
Evropu a svět
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
83
Anglický jazyk – 4. ročník
Výstupy
Žák:
rozumí známým slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným tématům
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá
je při své práci
čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty obsahující známou
slovní zásobu
vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na
otázku
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pořádek slov ve větě, synonyma, antonyma, kontext
Český jazyk
odlišnosti českého a anglického slovosledu
pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav, poděkování,
představování
četba autentického textu – volný překlad
Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj – komunikace
slovní zásoba z tématických celků
četba autentického textu
poslech a sledování, práce s výukovým
programem, chápání slov v kontextu
četba textu z učebnice, fonetický zápis,
vázání slov, znělost, neznělost (základní
slovní zásoba)
odvození významu slova z kontextu
pokračování na další stránce
84
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
tvorba otázky a záporu
četba autentického textu
hrát hru slovní zásoba z tématických celků
pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav, poděkování,
představení
reakce na otázky
Konec tabulky
Anglický – 5. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
čte nahlas plynule a foneticky správně pořádek slov ve větě, synonyma, antojednoduché texty obsahující známou nyma, kontext
slovní zásobu
vyhledá v jednoduchém textu potřeb- slovní zásoba z tématických celků
nou informaci a vytvoří odpověď na
otázku
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Český jazyk
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech – Evropa
a svět nás zajímá
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
85
pokračování
Výstupy
Učivo
používá dvojjazyčný slovník
porovnání zvyků a tradic v ČR a v anglicky mluvících zemích
sestaví gramaticky a formálně správně
jednoduché písemné sdělení, krátký
text a odpověď na sdělení, vyplní své
základní údaje do formulářů
reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché
konverzace
obměňuje krátké texty se zachováním
smyslu textu
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci
jednoduchá sdělení, omluva, žádost, popis
umístění, určení předmětu ve třídě
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
výchova
k
myšlení v evropských
a globálních souvislostech – Evropa a svět
nás zajímá
Člověk a jeho svět Multikulturní
výchova – etnický původ
tvorba množného čísla podstatných jmen,
přivlastňovací a ukazovací zájmena, určení polohy předmětů
hrát hru slovní zásoba z tématických celků
tvoření slov, slova stejného a opačného významu, význam slov v kontextu
reprodukce čteného a slyšeného textu
pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav, poděkování,
představení
reakce na otázky, čas
pokračování na další stránce
86
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
poslech a sledování, práce s výukovým
programem, chápání slov v kontextu
četba textu z učebnice, fonetický zápis,
vázání slov, znělost, neznělost (základní
slovní zásoba)
odvození významu slova z kontextu
tvorba otázky a záporu
Konec tabulky
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
87
Charakteristika anglického jazyka pro druhý stupeň
Pro výuku anglického jazyka je nezbytné získat zájem dětí a vytvářet u nich pozitivní vztah k tomuto předmětu. Osvojené
potřebné jazykové znalosti a dovednosti pak mohou aktivně využít v osobním i profesním životě.
Žáci musí rozvíjet svoji schopnost číst s porozuměním textu. Samozřejmě, že porozumění musí být přiměřené (jazykově, obsahově,
rozsahem) náročnému ústnímu sdělení a odpovídat úrovni osvojených znalostí.
V rámci hodin anglického jazyka se žáci seznámí s kulturou zemí příslušných jazykových oblastí, naučí se vyhledávat nejdůležitější
informace o zemích studovaného jazyka a pracovat s nimi. Hodiny angličtiny by měli žákům pomoci pochopit význam a důležitost
znalosti cizích jazyků pro osobní život, vyjasnit vzájemné vztahy mezi zeměmi, a zformovat u nich respekt a toleranci k odlišným
kulturním hodnotám jiných národů.
Očekávané výstupy AJ – 2. stupeň
Žák:
rozumí obsahu promluvy a rozlišuje základní informace – hlavní
smysl
rozumí monologu či dialogu a malému počtu neznámých slov
dokáže odhadnout význam neznámých slov ze souvislostí
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vedeme k pochopení významu znalosti anglického jazyka pro
osobní život
prohlubujeme poznatky o anglicky mluvících zemích
vedeme žáky k hlasitému čtení delších textů se správnou výslovností a intonací
je schopen vyjádřit svůj názor, zážitky, přání, komunikuje v si- procvičujeme orientaci ve slyšeném textu, proneseném rodilým
tuacích vyplývajících ze života v rodině, škole a z každodenních mluvčím
situací
chápe gramatické a lexikální vztahy
nacvičujeme delší konverzační celky i mezi více osobami
je schopen reprodukovat básničky, písně, přísloví, vtipy
směřujeme žáky k vytvoření samostatného mluveného projevu
na dané téma
pohotově využívá jazyk v komunikativních situacích např. při vštěpujeme zásady tichého čtení a práce s textem
pohybu v zahraničí nebo při komunikaci s rodilým mluvčím
pokračování na další stránce
88
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy AJ – 2. stupeň
rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vedeme žáky ke zdokonalování písemného projevu při opisu souvislejšího textu
rozumí známým slovům a větám se vztahem k osvojovaným zařazujeme písemnou formu práce s textem – doplňování, obpředmětům
měna vět, tvoření otázek, odpovědí
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
nacvičujeme psaní podle diktátu
chápe obsah a smysl konverzace dvou osob s dostatkem času pro seznamujeme s dalšími gramatickými pravidly
porozumění
rozumí obsahu a smyslu autentických materiálů a využívá je při prohlubujeme slovní zásobu podle obsahu používaných učebnic
své práci
vyslovuje správně, čte plynule nahlas a foneticky správně texty vedeme k aktivnímu využívání poznatků z předcházejícího
obsahující známou slovní zásobu
období
vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří učíme reagovat na jednoduché instrukce učitele
odpověď na otázku
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdě- procvičujeme na základní otázky
lení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje
do formulářů
reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu vedeme k používání frází běžného života
a jednoduché konverzace
obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
směřujeme žáky k orientaci v přiměřených textech a práci s nimi
– hledání základních informací, odpovědí na otázky, obměňování
vět, sestavování textů podle pokynů
používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník
vedeme žáky k vyhledávání informací – ve slovníku, literatuře,
jízdních řádech, jídelních lístcích, na internetu
zařazujeme do výuky sestavení osobního dopisu, pohlednice, blahopřání, vyplnění formuláře s osobními daty
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
89
pokračování
Očekávané výstupy AJ – 2. stupeň
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
komunikujeme s žáky v anglickém jazyce
motivujeme žáky
vysvětlujeme zvukovou a grafickou podobu slova
uplatňujeme a demonstrujeme základní techniky mluveného
projevu, objasňujeme základní komunikační pravidla a pravidla
dialogu
využíváme skupinové práce
opravujeme výslovnost, vybíráme texty přiměřené věku, pracujeme s chybou
simulujeme možné situace praktického života, diskutujeme se
žáky o daných situacích
definujeme a používáme základní pravidla anglické gramatiky
a demonstrujeme je na příkladech
využíváme audiovizuální techniku, práci na počítačích a práci
se slovníkem
seznamujeme žáky s odlišnostmi života v anglicky mluvících zemích, se zvyky a tradicemi
Konec tabulky
90
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Anglický jazyk – 6. ročník
Výstupy
Žák:
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
Učivo
četba autentického textu
pořádek slov ve větě, synonyma, antonyma, kontext
vytvořit podmětnou otázku, přivlastňovací zájmena samostatná, neurčitá a záporná zájmena, větný zápor, číslovky základní
odvodí pravděpodobný význam nových slovní zásoba k jednotlivým tématickým
slov z kontextu textu
okruhům
písemně, gramaticky správně tvoří oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přia obměňuje jednoduché věty a krátké vítání, představování, omluva, poděkotexty
vání, žádost o pomoc, nákup v obchodě
stručně reprodukuje obsah přiměřeně napíše neformální dopis, sestaví jednoduobtížného textu, promluvy i konverzace chý dotazník, popíše jednoduché sdělení
vyžádá jednoduchou informaci
odvodí význam podobných slov v kontextu
žádá o radu, dotáže se na směr a cestu
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobní a sociální
výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Environmentální
výchova
Mediální výchova
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
91
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
základní vztahy – existenciální (Kdo?. . . ),
prostorové (Kde? Kam?. . . ), časové
(Kdy?. . . ), kvalitativní (Jaký? Který?
Jak?. . . ), kvantitativní (Kolik?. . . )
Konec tabulky
Anglický jazyk – 7. ročník
Výstupy
Žák:
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
Učivo
četba autentického textu
oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, představování, omluva, poděkování, žádost o pomoc, přání, nákup v obchodě
četba autentického materiálu
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobní a sociální
výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Environmentální
výchova
pokračování na další stránce
92
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících
se životem v rodině, škole a probíranými tématickými okruhy
písemně, gramaticky správně tvoří
a obměňuje jednoduché věty a krátké
texty
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
napíše neformální dopis, sestaví jednoduchý dotazník, popíše jednoduché sdělení
slovní zásoba k jednotlivým tématickým
okruhům
pořádek slov ve větě, synonyma, antonyma, kontext
poslech a sledování, práce s výukovým
programem, chápání slov v kontextu
jednoduchým způsobem se domluví odvození významu slova z kontextu
v běžných každodenních situacích
základní vztahy – existenciální (Kdo?. . . ),
prostorové (Kde? Kam?. . . ), (Kdy?. . . ),
kvalitativní (Jaký? Který? Jak?. . . ),
kvantitativní (Kolik?. . . )
Konec tabulky
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Mediální výchova
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
93
Anglický jazyk – 8. ročník
Výstupy
Žák:
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
Učivo
jednoduché sdělení – oslovení, pozdravy,
představování,
omluva,
poděkování,
prosba, žádost o pomoc, přání
rozumí obsahu jednoduchých textů četba textů s tématikou USA, VB
v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovo- četba textů s tématem život kolem nás
vané promluvě a konverzaci
odvodí pravděpodobný význam nových předložky a spojky ve větách vedlejších,
slov z kontextu textu
pravidla pořadí přídavných jmen, tvořit přídavná jména příponami, stupňování
příslovcí
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá zdvořilé společenské fráze, dát radu, doinformaci nebo význam slova ve vhod- poručit způsob řešení problému, vyjádřit
ném výkladovém slovníku
zamýšlenou, jistou i obecnou budoucnost
četba autentického materiálu, časopisů
a novin
základní vztahy – existenciální, prostorové, časové, kvalitativní a kvantitativní
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobní a
výchova
sociální
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Environmentální
výchova
Mediální výchova
pokračování na další stránce
94
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
určování slovních druhů, stavba rozvité
věty, předložky, zájmena v předmětu
konverzace v daných tématických celcích
Konec tabulky
Anglický jazyk – 9. ročník
Výstupy
Žák:
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tématickými okruhy
Učivo
četba textů s tématikou USA, VB
četba textů s tématem život kolem nás
předložky a spojky ve větách vedlejších,
pravidla pořadí přídavných jmen, tvořit přídavná jména příponami, stupňování
příslovcí
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobní a sociální
výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Environmentální
výchova
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
95
pokračování
Výstupy
Učivo
písemně, gramaticky správně tvoří
a obměňuje jednoduché věty a krátké
texty
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
zdvořilé společenské fráze, dát radu, doporučit způsob řešení problému, vyjádřit
zamýšlenou, jistou i obecnou budoucnost
četba autentického materiálu, časopisů
a novin
základní vztahy – existenciální, prostorové, časové, kvalitativní a kvantitativní
jednoduchým způsobem se domluví určování slovních druhů, stavba rozvité
v běžných každodenních situacích
věty, předložky, zájmena v předmětu
konverzace v daných tématických celcích
jednoduché sdělení – oslovení, pozdravy,
představování,
omluva,
poděkování,
prosba, žádost o pomoc, přání
Konec tabulky
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Mediální výchova
96
5.1.3
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Němčina
Německý jazyk
Charakteristika německého jazyka
Vzdělávací obory cizí jazyk a další cizí jazyk se realizují ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tato oblast zaujímá
stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti
absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují vnímat
různá sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat prosazovat výsledky svého poznání.
Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných
mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě,
tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich
odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro
spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Předmět Cizí jazyk je realizován v časové dotaci 3 vyučovacích hodin týdně od 3. – 9. ročníku.
Předmět Další cizí jazyk je vymezen jako doplňující vzdělávací obor svázanou disponibilní časovou dotací 6 hodin na 2. stupni.
Z toho vyplývá, že škola musí všem žákům nabídnout tento vyučovací předmět ve formě povinně volitelného předmětu.
Vzhledem k důležitosti komplexního rozvoje osobnosti žáka budou v didaktické práci učitele převažovat takové metody, které
se budou snažit nahradit školu učení za školu tvůrčí, tradiční formy výuky ve třídě budou nahrazovány formami skupinovými
a individuálními. Cílem pedagogických pracovníků je posilovat u žáků zdravé sebevědomí, vést ke kreativitě a podporovat je v účasti
na soutěžích Nj.
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
97
Německý jazyk – 4. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Žák:
vyslovuje a čte foneticky správně
v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu
slova
já – základní informace o sobě
rodina – základní informace o rodině,
domov, volný čas a zájmová činnost
základní zeměpisné údaje
čísla 0–10, základní barvy
Jazyk a jazyková
komunikace
Osobnostní a sociální
výchova
Zeměpis
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
slovní zásoba a tvoření slov
četba a překlad
význam slov v kontextu
gramatické struktury a typy vět, základy
lexikálního principu pravopisu slov
věta jednoduchá
tvorba otázky
tvorba záporu
pořádek slov ve větě
tvar sloves v 1., 2. a 3. osobě č. j.
přivlastňovací zájmena v 1. a 4. p.
pokračování na další stránce
98
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
rozumí jednoduchým pokynům, větám, pravidla komunikace v běžných každodenadekvátně na ně reaguje
ních situacích
pozdrav, reakce na pozdrav
poděkování, představování, omluva
pochopí obsah a smysl jednoduché kon- jednoduchá sdělení, propojení gramaticverzace dvou osob s dostatkem času pro kých struktur s tématickými okruhy
porozumění
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Člověk a jeho svět Výchova demokratického občana
Konec tabulky
Německý jazyk – 5. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
škola, abeceda, kontakty
Jazyk a jazyková Osobnostní a sociální
komunikace
výchova
Receptivní řečové dovednosti
Žák:
rozumí známým slovům a jednoduchým
větám se vztahem k osvojovaným tématům
rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
autentických materiálů (časopisy, obrázkové a poslechové materiály)
rozšiřování slovní zásoby tématických
okruhů rodina, domov, volný čas a zájmová činnost, základní zeměpisné údaje,
čísla 0–1000
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
99
pokračování
Výstupy
Učivo
čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty obsahující známou
slovní zásobu
vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na
otázku
používá dvojjazyčný slovník
slovní zásoba a tvoření slov
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Zeměpis
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
četba a překlad, poslechová cvičení, práce
s textem
vyhledávání ve dvojjazyčném slovníku
význam slov v kontextu
Produktivní řečové dovednosti
Žák:
sestaví gramaticky a formálně správně
jednoduché písemné sdělení, krátký
text a odpověď na sdělení
reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché
konverzace
obměňuje krátké texty se zachováním
gramatické struktury a typy vět, základy
lexikálního principu pravopisu slov
Člověk a jeho svět
Výchova demokratického občana
opakování a rozšiřování gramatických
struktur 4. ročníku
slovesa 1. – 3. os. č. j. a mn.
tázací věta
neurčitý člen
přivlastňovací zájmena v 1. a 4. p.
nepravidelná slovesa
způsobové sloveso mőchten
jednoduchá sdělení
pokračování na další stránce
100
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
smyslu textu
propojení gramatických struktur s tématickými celky
konverzace
písemný projev
Interaktivní řečové dovednosti
Žák:
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace
pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem
poskytne požadovanou informaci
pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
pozdrav, reakce na pozdrav, poděkování,
představování, omluva
telefonování, představení jiné osoby
Konec tabulky
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
101
Německý jazyk – 6. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
jídlo a pití, čas, roční období, denní doba,
některá povolání
rozšiřování slovní zásoby tématických
okruhů rodina, domov, volný čas a zájmová činnost
Jazyk a jazyková Osobnostní a sociální
komunikace
výchova
základní zeměpisné údaje
Zeměpis
Receptivní řečové dovednosti
Žák:
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného obsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, odpovědi
na otázky
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované konverzaci
odvodí si pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
škola, školní potřeby, charakteristika osob
četba a překlad, poslechová cvičení, práce
s textem
vyhledávání ve dvojjazyčném slovníku
význam slov v kontextu
pokračování na další stránce
102
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
gramatické struktury a typy vět, základy
lexikálního principu pravopisu slov
Člověk a jeho svět
Produktivní řečové dovednosti
Žák:
sestaví jednoduché (písemné i ústní)
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a probíranými
tématy
písemně, gramaticky správně tvoří
a obměňuje jednoduché věty a krátké
texty
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
opakování a rozšiřování gramatických
struktur 5. ročníku
člen v 1. p. j. č, mn. č.
záporný člen
mn. č. podstatných jmen
další nepravidelná slovesa
rozkazovací způsob
zdvořilostní formy
záporný člen a přivlastňovací zájmena 1.
a 2. osoby v 1. a 4. pádě
předložky pojící se s časovým údajem
věta s časovým údajem
jednoduchá sdělení
propojení gramatických struktur s tématickými celky
konverzace, písemný projev
Výchova demokratického občana
Multikulturní výchova
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
103
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
reprodukce psaného a slyšeného textu
Interaktivní řečové dovednosti
Žák:
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace a poskytne požadovanou informaci
jednoduchým způsobem se domluví
v běžných každodenních situacích
pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
pozdrav, reakce na pozdrav, poděkování,
představování, omluva
telefonování
představení jiné osoby
školní rozvrh hodin
školní systém v německy mluvících zemích
jídlo a pití
Konec tabulky
Jazyk a jazyková Mediální výchova
komunikace
104
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Německý jazyk – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Receptivní řečové dovednosti
Žák:
čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty složené ze známé
slovní zásoby
rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory,
v textech vyhledá potřebnou informaci
a odpověď na otázku
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované konverzaci
jídlo a pití, věci kolem nás, trávení volného
času, režim všedního dne, záliby a koníčky
Německo, Rakousko, Švýcarsko – základní
údaje o těchto zemích
Zeměpis
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
rozšiřování slovní zásoby probraných tematických okruhů
slovní zásoba a tvoření vět, četba a překlad
poslechová cvičení, práce s textem
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá vyhledávání ve dvojjazyčném slovníku
význam slova ve slovníku
význam slov v kontextu
Produktivní řečové dovednosti
Žák:
sestaví jednoduché (ústní i písemné) gramatické struktury a typy vět, základy
sdělení týkající se běžných situací, o své lexikálního principu pravopisu slov
osobě a rodině
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
105
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
písemně tvoří a obměňuje jednoduché
věty a tvoří otázky
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
opakování a rozšiřování gramatických
struktur 6. ročníku
podstatná jména v 1. a 4. pádě; přivlastňovací zájmena
další nepravidelná slovesa; některá způsobová slovesa
napíše jednoduchá sdělení za správného časové údaje ve větách; předložkové
použití základních gramatických struk- vazby; řadové číslovky
tur a vět
vazba „es gibtÿ a neurčitý podmět „manÿ
Interaktivní řečové dovednosti
Žák:
zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace prostřednictvím
běžných výrazů
poskytne požadovanou informaci
jednoduchá sdělení; propojení gramatických struktur s tematickými celky; konverzace
písemný projev; reprodukce psaného a slyšeného textu
pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
zdvořilostní obraty; vyjádření prosby
k vypůjčení věci
odpovědi kladné a záporné na běžné
otázky
Český jazyk
Multikulturní výchova
pokračování na další stránce
106
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
dopis kamarádovi, e-mail, krátká sdělení
pomocí SMS
telefonování kamarádovi
pozvánka na oslavu
napsání pohlednice (pozdrav z prázdnin)
Člověk a společnost Mediální výchova
Konec tabulky
Německý jazyk – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
sportovní aktivity; péče o zdraví; vlastnosti osob, zvířat, věcí
hudba včera a dnes; můj všední den; přátelé a volný čas; bydlení, části domu, bytu
a vybavení jednotlivých místností
televizní vysílání – oblíbené pořady
Jazyk a jazyková Osobnostní a sociální
komunikace
výchova
Receptivní řečové dovednosti
Žák:
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřené rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory
v textech vyhledá známé výrazy a odpovědi na otázky
Zeměpis
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
107
pokračování
Výstupy
Učivo
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
odvodí si pravděpodobný význam některých nových slov z kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
význam slova ve slovníku a dovede ho
aplikovat
rozšiřování slovní zásoby tematických
okruhů již probraných:
rodina; domov; volný čas a zájmová činnost; škola, školní potřeby;
charakteristika osob; jídlo a pití; slovní zásoba a tvoření vět
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Produktivní řečové dovednosti
Žák:
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících
s životem v rodině, škole a dalšími probíranými tematickými okruhy
písemně, gramaticky správně tvoří
a obměňuje jednoduché věty, tvoří souvětí
stručně reprodukuje obsah jednoduchého textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
četba a překlad; poslechová cvičení; práce
s textem; vyhledávání informací ve dvojjazyčném slovníku
Člověk a jeho svět
Výchova demokratického občana
Lidské vztahy
Multikulturní výchova
gramatické struktury a typy vět, základy
lexikálního principu pravopisu slov
opakování a rozšiřování gramatických
struktur ze 7. ročníku
stupňování příslovcí, srovnávání
základní vztahy – existenciální (Kdo?),
prostorové (Kam?), časové (Kdy?), kvalitativní (Jaký? Který? Jak?), kvantitativní
(Kolik?)
pokračování na další stránce
108
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
skloňování přivlastňovacích zájmen
stavba vedlejší věty
další způsobová slovesa
tvoření minulého času: Perfekta
osobní zájmena ve 3. pádě
předložkové vazby se 3. a 4. pádem
slovesné předložkové vazby
Interaktivní řečové dovednosti
Žák:
jednoduchým způsobem se domluví pravidla komunikace v běžných situacích: Jazyk a jazyková Mediální výchova
v běžných každodenních situacích
rozhovor během setkání při sportu nebo komunikace
nějaké jiné běžné činnosti
rozhovor o zdraví, u lékaře
můj volný čas – záliby
rozhovor s přáteli o volném čase, kladné
a záporné odpovědi
pozvánka na koncert
Konec tabulky
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
109
Německý jazyk – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Tematické okruhy: oblékání, cestování,
příroda a počasí, dovolená, prázdniny
některé státy a jejich odlišnosti; ve městě
– budovy; nákupy – obchody; některá povolání
Rozšiřování slovní zásoby tematických
okruhů z předešlých ročníků:
rodina a domov; bydlení; volný čas a zájmová činnost; osobní dopis
sport, péče o zdraví; stravování
Jazyk a jazyková Osobnostní a sociální
komunikace
výchova
Zeměpis
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Receptivní řečové dovednosti
Žák:
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřené rozsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory,
v textech vyhledá známé výrazy, fráze
a odpovědi na otázky
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
odvodí pravděpodobný význam nových
slov z kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá
informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
Slovní zásoba a tvoření vět; četba a překlad textů přiměřeného obsahu; poslechová cvičení a odpovědi na otázky
k textu; tvorba textu se slovníkem; význam slov v kontextu
pokračování na další stránce
110
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Gramatické struktury a typy vět, základy
lexikálního principu pravopisu slov
opakování a rozšiřování gramatických
struktur z 8. ročníku
skloňování přídavných jmen v přívlastku
Člověk a jeho svět
Výchova demokratického občana
Lidské vztahy
Multikulturní výchova
Produktivní řečové dovednosti
Žák:
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení týkající se situací souvisejících
se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
písemně, gramaticky správně tvoří
a obměňuje jednoduché věty a krátké
texty
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
osobní zájmena ve 4. pádě; další vedlejší
věty
2. pád podstatných jmen
další časové údaje
minulý čas: Préteritum
tvoření nepřímých otázek
Interaktivní řečové dovednosti
Žák:
jednoduchým způsobem se domluví Pravidla komunikace v běžných každodenv běžných každodenních situacích
ních situacích
konverzace během společenského programu
Jazyk a jazyková Mediální výchova
komunikace
pokračování na další stránce
5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
111
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
nakupování věcí běžné potřeby – rozhovor
s prodávajícím
žádost o pomoc v cizím městě
navazování nových kontaktů na dovolené,
o prázdninách
vyprávění o svých zážitcích z prázdnin
příprava cesty, objednání ubytování, stravování
Konec tabulky
112
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
5.2
5.2.1
113
Matematika a její aplikace
Klasické třídy
Charakteristika matematiky pro první stupeň
Matematické vzdělávání pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel. Matematika
rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat,
učí se sebedůvěře, vyjadřují výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat.
Výchovně-vzdělávací cíle matematiky:
- osvojování základních matematických pojmů na základě aktivních činností každého žáka
- důraz na porozumění základním pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům
- využívání zkušeností žáků z domova i ze života kolem nich
- prostor pro aktivní projev žáka – vymýšlení úloh žáky, využití jejich zájmů, komunikace mezi žáky, efektivní využívání osvojených poznatků
- grafické projevy žáka, od kresleného obrázkového názoru k náčrtům
- postupné osvojování prvních matematických pojmů, početních výkonů, postupů, základů jazyka matematiky a způsobů jejich
užití
- rozvíjení paměti, představivosti a logického myšlení žáků
- aplikace vzorců a početních výkonů při řešení slovních úloh v praktickém životě
- poskytnutí poznatků a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem k poznávání ekonomiky, techniky, přírodních jevů
a využití počítačů
114
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
- formování volních vlastností (důslednost, vytrvalost, vynalézavost, přesnost, schopnost sebekontroly)
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Očekávané výstupy Matematika – 1. stupeň
Žák:
používá celý obor přirozených čísel
čte, zapisuje, porovnává, zaokrouhluje v celém oboru přirozených
čísel
provádí pamětné i písemné početní operace v celém oboru přirozených čísel
využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace
popisuje jednoduché závislosti z praktického života
doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
vyhledává, sbírá a třídí data
115
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
seznamujeme s celým oborem přirozených čísel
demonstrujeme možnosti využití celého oboru přirozených čísel
navrhujeme a zdůvodňujeme postupy pamětného a písemného
počítání
vysvětlujeme výhody užití komutativnosti a asociativnosti sčítání a násobení při pamětném i písemném počítání
objasňujeme provádění odhadů, vysvětlujeme nutnost kontroly
výsledků a ilustrujeme správnost takového počínání
vybíráme úlohy pro aplikování osvojených početních operací
a hodnotíme vytváření vlastních úloh žáků
diskutujeme o správné formulaci vyjádření jednoduchých závislostí z praktického života
používáme vhodné tabulky, schémata, řady čísel a analyzujeme
jejich doplnění
kombinujeme vyhledaná data, aplikujeme je ve školské matematice, navrhujeme možnosti řešení
kategorizujeme základní rovinné útvary, jednoduchá tělesa
a vzájemnou polohu dvou přímek v rovině
rozezná, pojmenuje, vymodeluje, popíše a narýsuje základní rovinné útvary, jednoduchá tělesa a vzájemnou polohu dvou přímek v rovině
porovnává, měří a odhaduje velikost útvarů
vysvětlujeme porovnávání, měření a odhadování velikosti útvarů
určí obvod a obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, užívá a převádí demonstrujeme rozdíl mezi obvodem a obsahem, použitím jedjednotky délky a jednotky obsahu
notek délky a jednotek obsahu, aplikujeme získané poznatky do
praktických slovních úloh
pokračování na další stránce
116
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Matematika – 1. stupeň
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné
útvary a určí osu souměrnosti
řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení
je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
navrhujeme útvary do čtvercových sítí a uvádíme vztahy mezi
souměrnými a nesouměrnými útvary podle osy souměrnosti
obhajujeme a vyvracíme volby řešení jednoduchých praktických
slovních úloh a problémů, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Konec tabulky
Matematika – 1. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a početní operace
Žák:
používá přirozená čísla do 20
vytváření představ o jednotlivých číslech
na základě názoru; číselná řada;
přirozená čísla 0 – 10; přirozená čísla 10 –
20; číslice; psaní číslic
používá přirozená čísla k modelování modelování reálných situací; použití teček,
reálných situací
číslic
počítá předměty v daném souboru, vy- počítání předmětů v daném souboru; matváří soubory s daným počtem prvků
nipulace s předměty; vytváření souborů
s daným počtem prvků, počítání prvků
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopností poznávání
hudební výchova
Svět práce; Vv
Člověk a jeho svět; Osobnostní a soSvět práce; Vv
ciální
výchova
–
psychohygiena
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
117
pokračování
Výstupy
Učivo
čte, zapisuje a porovnává přirozená čtení čísel; zápis čísel; porovnávání čísel
čísla
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerov- užívání vztahu rovnosti a nerovnosti; zanosti
pisování vztahu rovnosti a nerovnosti;
vztahy větší, menší, rovno a znaménka
>, <, =; porovnávání čísel a souborů předmětů
užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla lineární uspořádání čísel; posloupnost čína číselné ose
sel; orientace a zobrazení čísel na číselné
ose
pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi,
vpravo, vlevo, pod, nad
provádí zpaměti jednoduché početní zavedení znamének +, −; sčítání v oboru
operace
do 10 bez přechodu; odčítání v oboru do
10 bez přechodu
sčítání v oboru do 20 bez přechodu; odčítání v oboru do 20 bez přechodu; automatizace sčítání a odčítání
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a řešení slovních úloh; tvoření slovních úloh;
modeluje osvojené početní operace
aplikace osvojených početních operací;
modelace osvojených početních operací
slovní úlohy ze života dětí a užitím osvojených početních operací
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Člověk a jeho svět;
Tv
Člověk a jeho svět; Osobnostní a sociální
Český jazyk; Tv
výchova – rozvoj
schopností poznávání
Člověk a jeho svět
Vv; Svět práce; Osobnostní a sociální
Český jazyk
výchova – kreativita
pokračování na další stránce
118
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
popis jednoduchých závislostí z praktického života; seznámení se symboly, matematickými značkami a zápisy
orientace a čtení matematických zápisů
posloupnost čísel; doplňování chybějících
čísel v řadě; pohyb na číselné ose
Člověk a jeho svět
rozeznávání rovinných útvarů: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
pojmenovávání základních rovinných
útvarů
vyhledávání určitých tvarů v okolí
třídění předmětů podle tvaru
Vv; Svět práce
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
popisuje jednoduché závislosti z praktického života
doplňuje posloupnosti čísel
Geometrie v rovině a v prostoru
Žák:
rozezná a pojmenuje základní rovinné
útvary
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova – poznávání
lidí, mezilidské vztahy
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
119
Matematika – 2. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a početní operace
Žák:
používá přirozená čísla do 100
používá přirozená čísla k modelování
reálných situací
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
přirozená čísla 0 – 20; přirozená čísla 0 – Hudební výchova
100; psaní číslic 0 – 100; číselná řada
modelování reálných situací; použití teček,
číslic
počítání prvků daného konkrétního souboru
vytváření konkrétních souborů (na počítadle, penězi, ve čtvercové síti apod.) s daným počtem prvků
počítání po jedné, po desítkách
násobek, násobky 2, 3, 4, 5
určování jednotek, desítek
čte, zapisuje a porovnává přirozená čtení čísel; zapisování čísel; porovnávání
čísla
čísel
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerov- užívání vztahu rovnosti a nerovnosti
nosti
(větší, menší, rovno)
zapisování vztahu rovnosti a nerovnosti
znaménka <, >, =
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopností poznávání
Svět práce; Vv
Člověk a jeho svět;
Svět práce; Vv
Osobnostní a sociální výchova – psychohygiena
Člověk a jeho svět;
Tv
pokračování na další stránce
120
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
vztahy o n více, o n méně
užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla lineární uspořádání čísel; posloupnost čísel
na číselné ose
zobrazení čísla na číselné ose; orientuje se
na číselné ose
provádí zpaměti jednoduché početní sčítání a odčítání do 20 bez přechodu deoperace
sítky; sčítání a odčítání do 20 s přechodem
přes desítku
sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky
sčítání a odčítání násobku deseti; násobení
jako opakované sčítání; násobení a dělení
v oboru násobilek 0, 1, 2, 3, 4, 5
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
a modeluje osvojené početní operace
řešení slovních úloh; utváření slovních
úloh
aplikování osvojených početních operací;
modelování osvojených početních operací
řešení slovních úloh na vztahy o n méně,
o n více
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Člověk a jeho svět;
Český jazyk
Tv
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopností poznávání
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
121
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
orientuje se v čase (rok, měsíc, týden, den)
používání časové jednotky den a hodina
čtení údajů na hodinách, včetně digitálních
používání výrazů včera, dnes a zítra
posloupnost čísel; význam první, poslední,
před, za, hned před, hned za
Člověk a jeho svět
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
orientuje se v čase
doplňuje posloupnosti čísel
popisuje jednoduché závislosti z praktického života
Osobnostní a sociální
výchova – poznávání
lidí; mezilidské vztahy
doplňování chybějících čísel v řadě
sledování jednoduchých závislostí na čase
(např. změna teploty během dne, příchod
a odchod do školy, délka vyučovací hodiny,
délka spánku atd.)
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
rozezná, pojmenuje a popíše základní kreslení křivých a rovných čar
rovinné útvary
rozeznávání a pojmenování rovinných
útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kruh)
Vv; Člověk a svět
práce
pokračování na další stránce
122
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
měří a odhaduje délku úsečky
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
rozeznávání a pojmenování bodu
rozeznávání a pojmenování úseček
rýsování úsečky v cm
užívání jednotek délky m, cm
odhadování délky úsečky na cm
měření délky úsečky v cm
Konec tabulky
Matematika – 3. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a početní operace
Žák:
používá přirozená čísla do 1 000
přirozená čísla 0 – 100; přirozená čísla 100 Člověk a jeho svět
– 1 000; číselná řada
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopností poznávání
psaní číslic
počítání po stovkách, desítkách, jednotkách
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
123
pokračování
Výstupy
Učivo
používá přirozená čísla k modelování
reálných situací
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
modelování reálných situací; použití peněz
apod.
počítání předmětů v daném souboru; vytváření souborů s daným počtem prvků
čte, zapisuje a porovnává přirozená
čísla
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
čtení čísel; zápisování čísel; porovnávání
čísel
užívání vztahu rovnosti a nerovnosti; zapisování vztahu rovnosti a nerovnosti
znaménka >, <, =; vztahy o n více, o n
méně
užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla lineární uspořádání čísel; posloupnost čína číselné ose
sel; zobrazení čísel na číselné ose
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Svět práce; Vv
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova
–
psychohygiena
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopností poznávání
určování stovek, desítek a jednotek
provádí zpaměti jednoduché početní sčítání v oboru 0 – 1 000
operace
zavedení pojmu – sčítanec, sčítanec, součet
odčítání v oboru 0 – 1 000
zavedení pojmu – menšenec, menšitel, rozdíl
sčítání a odčítání násobků sta
pokračování na další stránce
124
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
sčítání a odčítání čísel bez přechodu násobků sta
sčítání a odčítání čísel s přechodem násobků sta
násobení v oboru malé násobilky
zavedení pojmu činitel, činitel, součin
dělení v oboru malé násobilky; zavedení
pojmu dělenec, dělitel, podíl
vztahy mezi násobením a dělením; automatizace násobení a dělení
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje řešení slovních úloh; tvoření slovních úloh
a modeluje osvojené početní operace
aplikace osvojených početních operací
modelace osvojených početních operací
slovní úlohy ze života dětí a užitím osvojených početních operací
řešení slovních úloh na vztahy o n více
(méně), n-krát více (méně)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova – seberegulace a sebeorganizace
Český jazyk, Člověk a jeho svět, Tv
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
125
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
orientace v čase – den, týden, měsíc, rok;
jednotky času – s, min, hod; provádění
jednoduchých převodů; určování času
popisování jednoduchých závislostí z praktického života
Člověk a jeho svět
meření teploty
měření hmotnosti
měření délky
měření času
sestavení jednoduché tabulky
Člověk a jeho svět
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
se orientuje v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
popisuje jednoduché závislosti z praktického života
doplňuje tabulky, schémata a posloupnosti čísel
Osobnostní a sociální
výchova – poznávání
lidí, mezilidské vztahy
Člověk a jeho svět
doplnění tabulky
pohyb ve čtvercové síti, na číselné ose
práce s údaji (jízdní řád)
pokračování na další stránce
126
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Geometrie v rovině a v prostoru
Žák:
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci
rozeznává a pojmenovává přímku a polopřímku; rýsuje přímku a polopřímku a k ní
polopřímku opačnou
rýsování různoběžek a jejich průsečík
bod ležící na přímce, mimo přímku)
čtverec a obdélník – jejich náčrty ve čtvercové síti
kreslení a rýsování lomenné čáry
rozeznávání, pojmenovávání a popis jednoduchých těles (krychle, kvádr, koule)
porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
nacházení v realitě jejich reprezentace
porovnání velikosti útvaru; odhad délky
úsečky
měření délky úsečky v cm
jednotky délky – mm, cm, dm, m
rozeznávání souměrných útvarů; modelování souměrných útvarů
Vv
Vv
Osobnostní a sociální
výchova
–
psychohygiena
Vv
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
127
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
využití příkladů z praxe: půlení jablka,
hrušky, překládání obrázků apod.
Konec tabulky
Matematika – 4. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
čtení a zápis čísel
Český jazyk
posloupnost čísel, číselná osa
porovnávání čísel
počítání zpaměti
sčítání, odčítání (čísel majících nejvýše
2 číslice různé od 0)
násobení, dělení (nejvýše se 2 různými číslicemi od 0 jednociferným číslem, dělení se
zbytkem – dělenec, dělitel, neúplný podíl,
zbytek)
Člověk a jeho svět
Tělesná výchova
Číslo a početní operace
Žák:
používá přirozená čísla do 1 000 000
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
pokračování na další stránce
128
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
využívá při písemném i pamětném po- asociativnost sčítání a násobení – zpaměti
čítání komutativnost a asociativnost i písemně
sčítání a násobení
komutativnost sčítání a násobení – zpaměti i písemně
vlastnosti početních operací, využití závorek
provádí písemné početní operace
písemné sčítání (až tři čísla), kontrola písemné odčítání (až dvě čísla),
kontrola písemné násobení (nejvíce dvojciferným činitelem)
písemné dělení (jednociferným dělitelem,
dělení se zbytkem),
kontrola písemné algoritmy početních
operací
provádí odhady a kontroluje výsledky odhady výsledků početních operací
početních operací
kontroly výpočtů početních operací
užití kapesního kalkulátoru
zaokrouhluje přirozená čísla
zaokrouhlování čísel na desítky, sta, tisíce
řeší a tvoří slovní úlohy, aplikuje osvo- řešení a utváření slovních úloh na porovjené početní operace
návání čísel, početní výkony,
vztahy o n více (méně), n-krát více (méně)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Enviromentální
výchova
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
129
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
řešení složených slovních úloh (na 2 – 3
početní výkony)
aplikace osvojených početních operací
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
popisuje jednoduché závislosti z praktického života (ze 3. ročníku)
doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel (ze 3. ročníku)
popisování jednoduchých závislostí z praktického života
proměnná (závislá, nezávislá)
Český jazyk
závislosti a jejich vlastnosti
Výtvarná výchova
jednoduchá tabulka a schéma – čtení, orientace, doplnění
sestavení vlastní tabulky
Pracovní výchova
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Enviromentální
výchova
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
narýsuje a znázorní základní rovinné čtverec, obdélník – znázorní a narýsuje poútvary
mocí jednoduchých konstrukcí (strany, vrcholy)
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova
pokračování na další stránce
130
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici), užívá jednoduché konstrukce
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Výtvarná výchova
trojúhelník obecný – znázorní, narýsuje
pomocí jednoduchých konstrukcí tří stran,
správně popíše strany (strana AB=c)
kružnice – znázorní, narýsuje pomocí jed- Pracovní výchova
noduchých konstrukcí (střed S, poloměr r)
sčítá a odčítá graficky úsečky, určí změření délky úsečky, grafické sečtení úsedélku lomené čáry
ček, grafické odečtení úseček, určení délky
lomené čáry
určí obvod mnohoúhelníku sečtením změření délek stran mnohoúhelníku, obdélek jeho stran
vod mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran,
obvody obrazců (čtverec, obdélník, trojúhelník),
jednotky délky a jejich převody (mm, cm,
dm, m, km),
úlohy z praxe, slovní úlohy
sestrojí rovnoběžky a kolmice
vzájemná poloha dvou přímek (rovnoběžky, kolmice)
kreslení rovnoběžek, kolmic
rýsování rovnoběžek pomocí dvou pravítek
rýsování kolmic pomocí trojúhelníku
s ryskou
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
131
pokračování
Výstupy
určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše jednoduchá tělesa,
nachází v realitě jejich reprezentaci (ze
3. ročníku)
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
rýsování rovnoběžek a kolmic v různých
polohách
přímky procházející danými body
určování os souměrnosti překládáním papíru na názorných obrázcích (hvězda, motýl, apod.)
poznávání souměrných útvarů
kreslení souměrných útvarů
rozeznání , pojmenování a popsání těles –
krychle, kvádr, koule
jednoduché vymodelování – krychle, kvádru (krabičky z papíru)
jednoduché vymodelování – koule (mačkáním papíru)
rozlišení jednotlivých těles z běžné praxe
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Žák:
řeší jednoduché praktické slovní úlohy,
jednoduché praktické slovní úlohy,
problémy, jejichž řešení je do značné problémy jejichž řešení je do značné míry
míry nezávislé na obvyklých postupech nezávislé na obvyklých postupech a algoa algoritmech školské matematiky
ritmech školské matematiky
Český jazyk
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
pokračování na další stránce
132
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
číselné a obrázkové řady,
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Environmentální
výchova
magické čtverce
počtářské oříšky
Konec tabulky
Matematika – 5. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a početní operace
Žák:
užívá početní operace v celém oboru při čtení a zápis čísel
rozených čísel
posloupnost čísel, číselná osa, porovnávání
čísel
počítání zpaměti:
sčítání, odčítání (jednoduché případy)
násobení (malá a velká násobilka)
dělení (v oboru i mimo obor násobilek, dělení se zbytkem)
Osobnostní a sociální
výchova
Člověk a jeho svět
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
133
pokračování
Výstupy
Učivo
využívá při písemném i pamětném po- asociativnost sčítání a násobení – zpaměti
čítání komutativnost a asociativnost i písemně (12 + 14 + 8, 25.13.4)
sčítání a násobení
komutativnost sčítání a násobení – zpaměti i písemně (5 + 3, 3 + 5, 4.6, 6.4)
vlastnosti početních operací, využití závorek
provádí písemné početní operace
písemné sčítání (až čtyři čísla),
kontrola písemné odčítání (dvě čísla),
kontrola písemné násobení (nejvíce trojciferným činitelem)
písemné dělení (nejvíce dvojciferným dělitelem),
kontrola dělení se zbytkem (neúplný podíl,
zbytek)
písemné algoritmy početních operací
provádí odhady a kontroluje výsledky odhady výsledků početních operací
početních operací
kontroly výpočtů početních operací
užití kapesního kalkulátoru
zaokrouhluje přirozená čísla
zaokrouhlování čísel na miliony, statisíce,
desetitisíce, tisíce, sta, desítky
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova
Člověk a jeho svět
pokračování na další stránce
134
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
řeší a tvoří slovní úlohy,
řešení slovních úloh
aplikuje osvojené početní operace
utváření vlastních slovních úloh
řešení složených slovních úloh
řešení a utváření slovních úloh na vztahy
o n méně (více), n-krát méně (více)
aplikace osvojených početních operací
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Český jazyk
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
vyhledává, sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky, diagramy
vyhledávání a sbírání dat
(literatura, noviny, vlastní měření, jízdní
řády, ceník), třídění dat
jednoduchá tabulka – čtení, orientace, doplnění dat, sestavení
sestavení vlastní tabulky
sestavení grafu (jízdní řád, měření teploty,
aj.)
sestavení diagramu (kruhový, sloupcový)
Český jazyk
Člověk a jeho svět
Výtvarná výchova
Environmentální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Pracovní výchova
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
135
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vzájemná poloha dvou přímek (různoběžky, kolmice, rovnoběžky)
Výtvarná výchova
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
užívá jednoduché konstrukce základních rovinných útvarů – čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice
Osobnostní a sociální
výchova
přímky procházející danými body
Člověk a jeho svět
čtverec, obdélník – jednoduchá konstrukce
(strany, vrcholy)
trojúhelník – obecný pomocí tří stran,
pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný
kružnice – konstrukce (střed S, poloměr r)
určí obvod mnohoúhelníku sečtením změření délek stran mnohoúhelníku
délek jeho stran
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran, obvody obrazců (čtverec, obdélník,
trojúhelník)
jednotky délky a jejich převody (mm, cm,
dm, m, km)
slovní úlohy, úlohy z praxe
určí obsah obrazce pomocí čtvercové určení obsahu čtverce pomocí čtvercové
sítě, užívá
sítě
výpočet obsahu čtverce
základní jednotky obsahu
určení obsahu obdélníku ve čtvercové síti
pokračování na další stránce
136
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
výpočet obsahu obdélníku
základní jednotky obsahu (mm2 , cm2 ,
dm2 , m2 )
úlohy z praxe, slovní úlohy
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti rozlišení osově souměrných útvarů ve
jednoduché osově souměrné útvary
čtvercové síti
znázornění osově souměrných útvarů ve
čtvercové síti
osa souměrnosti daného útvaru
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a po- rozeznání a pojmenování těles – krychle,
píše jednoduchá tělesa, nachází v rea- kvádr, koule, jehlan, kužel, válec
litě jejich reprezentaci
vymodelování a popis jednoduchých těles
– příklady z běžného života
rozlišení jednotlivých těles z běžné praxe
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Žák:
řeší jednoduché praktické slovní úlohy,
jednoduché praktické slovní úlohy,
Český jazyk
Osobnostní a sociální
výchova
problémy, jejichž řešení je do značné problémy, jejichž řešení je do značné míry
míry nezávislé na obvyklých postupech nezávislé na obvyklých postupech a algoa algoritmech školské matematiky
ritmech školské matematiky
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
137
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
magické čtverce, počtářské oříšky
číselné a obrázkové řady
prostorová představivost
Zlomky
Žák:
zavádí zlomky,
z praxe
využívá
rozlišuje základní pojmy
příklady zavedení zlomků, příklady z praxe
využití názorných obrázků z praxe
1/2, 1/3, 1/4, . . . (koláč, čtverec, chléb, jablko, hodina, metr, aj.)
čitatel, jmenovatel, zlomková čára
celek, část, zlomek
Konec tabulky
Výtvarná výchova
Pracovní výchova
138
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Charakteristika matematiky pro druhý stupeň
Matematika na 2. stupni navazuje na matematiku 1. stupně. Od šestého ročníku pracují nadaní žáci ve třídě s rozšířenou výukou
matematiky. Tyto třídy mají v každém ročníku 5 hodin matematiky týdně a 1 hodinu volitelného předmětu seminář z matematiky.
Jednu hodinu týdně se třída dělí na dvě skupiny. Obsah učiva je rozšířen a jednotlivé celky probíráme do hloubky. Volíme náročné
příklady odpovídající schopnostem žáků matematické třídy. Učební plán ostatních tříd je stanoven v 6., 7. a 8. ročníku na 5 hodin
matematiky týdně a v 9. ročníku 4 hodiny matematiky týdně. Větší nároky z hlediska probíraného učiva a očekávaných výstupů jsou
kladeny na žáky hudebních tříd. Žáci v ostatních třídách jsou vedeni k zvládnutí základních dovedností, početních operací a řešení
jednoduchých logických úloh. Při řešení úloh je upřednostňován úsudek a logické myšlení.
Obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy Číslo a proměnná, Závislosti, vztahy
a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru a Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Tyto okruhy nejsou oddělené, ale
v tématických celcích prochází celým druhým stupněm ZŠ. Okruh Nestandardní aplikační úlohy a problémy prolíná všemi tematickými
okruhy v průběhu celého základního vzdělávání.
Matematika rozvíjí logické a abstraktní myšlení žáků, vede je k myšlenkové samostatnosti a přispívá k jejich celkovému intelektuálnímu rozvoji. V hodinách matematiky pracují žáci samostatně nebo ve skupinách, manipulují s názornými učebními pomůckami,
řeší úlohy s využitím kapesního kalkulátoru a výpočetní techniky. Používají nestandardní metody a postupy při řešení matematických
úloh a problémů z praxe.
Žáci získávají dovednost efektivně provádět operace s čísly, učí se upravovat číselné i algebraické výrazy a řešit lineární rovnice.
Významnou úlohu ve studiu matematiky hraje prohlubování pojmu proměnné, pochopení funkčních vztahů a orientace v práci s daty
a základech statistiky. Nezastupitelné místo má rovinná a prostorová geometrie, která vede žáky k dovednosti přesného a estetického
rýsování a rozvíjí geometrickou představivost.
Očekávané výstupy Matematika – 2. stupeň
provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
užívá ve výpočtech druhou a třetí mocninu a odmocninu
zaokrouhluje a provádí odhady, účelně používá kalkulátor
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Rozšiřujeme číselné obory o celá a racionální čísla a početní
operace s nimi
Zadáváme příklady, kde je nutné použít druhou a třetí mocninu
Vedeme žáky k odhadu výsledku; účelně umožňujeme používání
kalkulátoru
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
139
pokračování
Očekávané výstupy Matematika – 2. stupeň
řeší a tvoří úlohy s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek –
část
modeluje a řeší situace vyjádřené poměrem, pracuje s měřítky
map a plánů
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Navedeme žáky k odvození znaků dělitelnosti a k jejich použití
Zadáváme příklady, kde část celku je zadána různými způsoby
Počítáme skutečné vzdálenosti míst na mapách, skutečné rozměry uvedené v různých plánech; stanovujeme měřítko mapy
nebo plánu
řeší úlohy na procenta (promile)
Objasníme pojem procento a na jednoduchých příkladech ukážeme použití na výpočtech z praxe
matematizuje jednoduché situace s využitím proměnných (určí Dbáme na správnost používání matematických symbolů
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad na a správné pořadí početních operací při počítání s algebraickými
výrazy
součin pomocí vzorců a vytýkáním
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
Navedeme k sestavení rovnice jako rovnosti dvou výrazů dle
zadání
analyzuje a řeší konkrétní situace, ve kterých využívá matema- Rozlišujeme číselné obory, aplikujeme na příkladech z praxe
tický aparát v oboru Z a R
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, porovnává soubory Aplikujeme vyhledaná data v příkladech v matematice; navrhudat
jeme různé způsoby zpracování dat
rozpozná vztah přímé a nepřímé úměrnosti
Uvedeme příklady přímé a nepřímé úměrnosti z praxe zadané
různými způsoby (grafem, tabulkou, rovnicí)
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem
Definujeme funkci; zadáváme funkci různými způsoby
matematizuje jednoduché situace s využitím funkčních vztahů
Pomocí funkčních vztahů sestavujeme jednoduché příklady
známé z praxe
využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných Seznamujeme se základními rovinnými útvary; provádíme
útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů, konstrukce
užívá matematickou symboliku
pokračování na další stránce
140
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Matematika – 2. stupeň
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, vypočítá obsah Kategorizujeme základní rovinné útvary; odvozujeme vzorce pro
a obvod těchto útvarů
obvody a obsahy
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
Provádíme výpočty velikosti úhlu ve stupních a minutách; seznámíme s měřením velikosti úhlu úhloměrem
používá pojem množina bodů dané vlastnosti k charakteristice Využíváme množiny bodů dané vlastnosti při konstrukčních
útvaru a k řešení konstrukčních úloh
úlohách
provede rozbor a konstrukce rovinných útvarů
Soustavně používáme rozbor a zápis konstrukce při všech
konstrukcích
užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
Odvodíme na příkladech z praxe věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníku, které používáme při řešení příkladů
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové Rozlišíme útvary středově souměrný a osově souměrný; ukážeme
souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
postup konstrukce obrazu v osové a středové souměrnosti
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa) a ana- Kategorizujeme tělesa podle vlastností
lyzuje jejich vlastnosti
načrtne a sestrojí síť základních těles
Seznámíme s pojmem síť tělesa
vypočítá objem a povrch těles
Odvozujeme vzorce pro objem a povrch těles
sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
Seznámíme se základními pravidly pravoúhlého promítání
řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matema- Zadáváme úlohy z praxe a navrhujeme řešení různými způsoby
tického aparátu
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení problémů Vybíráme logické a kombinační úlohy a hodnotíme tvorbu vlasta nalézá různá řešení zadaných situací
ních úloh žáků
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje Zadáváme úlohy na prostorovou představivost
poznatky z různých vzdělávacích oblastí
Konec tabulky
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
141
Matematika – 6. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a proměnná
Žák:
Provádí početní operace v oboru přirozených a desetinných čísel
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
Užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, zlomkem, desetinným číslem)
Desetinná čísla:
zlomky se jmenovatelem 10, 100, 1 000,
atd. a jejich zápis desetinným čísel
desetinná čárka, desetiny, setiny, tisíciny,
desetitisíciny, statisíciny, milióntiny
sčítání a odčítání desetinných čísel, násobení a dělení desetinných čísel přirozeným
číslem, násobení a dělení desetinných čísel
písemné algoritmy
vlastnosti početních výkonů s desetinnými
čísly
zaokrouhlování desetinných čísel, slovní
úlohy
Dělitelnost přirozených čísel:
násobek, dělitel
znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
pokračování na další stránce
142
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
prvočísla a čísla složená
rozklad čísla na prvočinitele
společný dělitel, největší společný dělitel (D)
společný násobek, nejmenší společný násobek (n)
čísla soudělná a nesoudělná
slovní úlohy
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává aritmetický průměr
data
Porovnává soubory dat
nákresy
schémata
diagramy
tabulky
Technická výchova
Geometrie v rovině a v prostoru
Žák:
Zdůvodňuje a využívá polohové a me- Úhel a jeho velikost
trické vlastnosti základních rovinných
útvarů
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
143
pokračování
Výstupy
Učivo
(přímka, polopřímky, úsečka, úhel, trojúhelník, čtverec a obdélník)
při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů,
využívá potřebnou matematickou symboliku
Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
úhel, osa úhlu, velikost úhlu, stupeň, minuta, úhloměr
rozdělení úhlů podle velikostí, vedlejší a
vrcholové úhly
sčítání a odčítání úhlů a jejich velikostí
Charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary
(přímka, polopřímky, úsečka, úhel, trojúhelník, čtverec a obdélník)
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod
čtverce a obdélníku
Načrtne a sestrojí čtverec, obdélník
a trojúhelník
Trojúhelník
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
násobení a dělení úhlů a jejich velikostí
dvěma
Výtvarná výchova
rozdělení trojúhelníků podle délek stran
a velikostí úhlů
vnější a vnitřní úhly trojúhelníku
rozdělení trojúhelníků podle délek stran
a velikostí úhlů
obvod trojúhelníku
výšky trojúhelníku
těžnice trojúhelníku, těžiště, kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku
trojúhelníková nerovnost
konstrukce trojúhelníku podle tří stran
pokračování na další stránce
144
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Načrtne a sestrojí obraz rovinného Osová souměrnost
útvaru v osové souměrnosti,
určí osově souměrný útvar
shodnost geometrických útvarů
osová souměrnost
osa souměrnosti
osově souměrné obrazce
Určuje a charakterizuje krychli a kvádr,
Odhaduje a vypočítá objem a povrch
krychle a kvádru
Načrtne a sestrojí sítě kvádru a krychle
Načrtne a sestrojí obraz kvádru
a krychle v rovině
Analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
Objem a povrch kvádru, krychle
obvod, obsah obdélníku a čtverce
konstrukce obdélníku a čtverce
objem tělesa v krychlové síti
jednotky objemu
Fyzika
objem krychle a kvádru
síť krychle a kvádru
povrch krychle a kvádru
stěnová a tělesová úhlopříčka
volné rovnoběžné promítání
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
145
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
slovní úlohy
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Žák:
Užívá logickou úvahu a kombinační řešení úloh z praxe vedoucích k početním
úsudek při řešení úloh a problémů
výkonům s desetinnými čísly
Nalézá řešení předkládaných
zkoumaných situací
nebo řešení slovních úloh s využitím největšího
společného dělitele a nejmenšího společného násobku 2 až 3 přirozených čísel
Řeší úlohy na prostorovou představi- výpočty objemu kvádru a krychle ve slovvost,
ních úlohách
aplikuje a kombinuje poznatky a doved- výpočet povrchu kvádru a krychle ve slovnosti z různých tematických a vzděláva- ních úlohách
cích oblastí
číselné řady
logické hlavolamy
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopností poznávání,
kreativita
146
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Matematika – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a proměnná
Žák:
provádí početní operace v oboru racionálních čísel
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem
pracuje s měřítky map a plánů
užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část
(přirozeným číslem, zlomkem, desetinným číslem, poměrem, procentem)
řeší aplikační úlohy na procenta
analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
Zlomky
zlomek, základní tvar zlomku, rozšiřování
a krácení zlomků
rovnost zlomků, početní operace se
zlomky
společný jmenovatel
převrácené číslo
smíšená čísla
Celá čísla, racionální čísla
čísla kladná, záporná
čísla navzájem opačná
absolutní hodnota čísla
uspořádání celých čísel
sčítání a odčítání celých čísel
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
147
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
násobení a dělení celých čísel
záporná desetinná čísla
racionální čísla
uspořádání racionálních čísel
početní operace s racionálními čísly
slovní úlohy vedoucích na početní výkony
s celými čísly
slovní úlohy v oboru racionálních čísel
Poměr
poměr
převrácený poměr
postupný poměr
dělení celku na části v daném poměru
měřítko plánů a map
Procenta
procento, základ, procentová část, počet
procent
výpočet 1 %, výpočet základu
Zeměpis
Chemie
pokračování na další stránce
148
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
výpočet procentová části, výpočet počtu
procent (provádění výpočtů pomocí přechodu přes 1 %, pomocí úměry, pomocí
desetinných čísel)
řešení slovních úloh
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává Závislosti a data
data
porovnává soubory dat
příklady závislostí z praktického života,
nákresy, schémata, diagramy, grafy,
určuje vztah přímé a nepřímé úměr- v nichž jsou jednotlivé položky vyjádřené
nosti
v procentech
Technická výchova
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
zdůvodňuje a využívá polohové a me- Shodnost, středová souměrnost
trické vlastnosti základních rovinných
útvarů
(přímka, polopřímky, úsečka, úhel, troj- shodnost geometrických útvarů
úhelník, čtyřúhelník, pravidelný mnohoúhelník)
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
149
pokračování
Výstupy
Učivo
při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů, využívá potřebnou matematickou symboliku
charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary
(přímka, polopřímky, úsečka, úhel, trojúhelník, čtverec a obdélník, čtyřúhelník, pravidelný mnohoúhelník)
odhaduje a vypočítá obsah a obvod
čtyřúhelníků a trojúhelníku
načrtne a sestrojí trojúhelník, čtyřúhelník a pravidelný šestiúhelník
určuje a charakterizuje hranoly, analyzuje jejich vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem a povrch
hranolu
načrtne a sestrojí sítě hranolů
načrtne a sestrojí obraz hranolu v rovině
analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
shodnost trojúhelníků
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
věty o shodnosti trojúhelníků
shodná zobrazení, středová souměrnost
samodružný bod
Fyzika
útvar středově souměrný
řešení úloh z praxe
Čtyřúhelníky, hranoly
rovnoběžník a jeho vlastnosti
výšky a úhlopříčky rovnoběžníku
obdélník, kosodélník, čtverec, kosočtverec
obvod a obsah rovnoběžníku
obsah trojúhelníku
pokračování na další stránce
150
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
lichoběžník, vlastnosti lichoběžníku
obvod a obsah lichoběžníku, hranol
objem a povrch hranolu
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Žák:
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá
řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky
a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
Problémové úlohy
číselné a logické řady, číselné a obrázkové
analogie, logické a netradiční geometrické
úlohy
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopností poznávání,
kreativita
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
151
Matematika – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a proměnná
Žák:
Provádí početní operace v oboru celých
a racionálních čísel, užívá ve výpočtech
druhou mocninu a odmocninu
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
Řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem, pracuje s měřítky
map a plánů
Užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část
(přirozeným číslem, zlomkem, desetinným číslem, poměrem, procentem)
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny,
provádí rozklad mnohočlenu na součin
pomocí vzorců a vytýkáním
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic
Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova
věta (slovní úlohy z praxe)
Druhá mocnina a odmocnina přirozeného,
celého, desetinného, racionálního čísla,
Pythagorova věta, vypočet odvěsny a přepony pravoúhlého trojúhelníku, slovní
úlohy
Mocniny s přirozeným exponentem, výraz
s mocninami
hodnota výrazu s exponentem, základní
početní operace, pořadí početních operací,
úpravy výrazu
Výraz, číselný výraz, proměnná, výraz
s proměnnou
zápis výrazu, hodnota výrazu s proměnnou,
pokračování na další stránce
152
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
hodnota výrazu o více proměnných, početní výkony s výrazy s proměnnou,
vzorce druhá mocnina součtu a rozdílu,
součin součtu a rozdílu, vytýkání jednočlenu, rozklad výrazu dle vzorců, postupné vytýkání
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává Poměr
data
Porovnává soubory dat
poměr v základním tvaru, úprava poměru
na základní tvar, změna hodnoty v daném
poměru, měřítko
Určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti
Přímá a nepřímá úměrnost
vyjádření úměrnosti tabulkou, trojčlenka,
graf, slovní úlohy řešené trojčlenkou
Rovnice, ekvivalentní úpravy, slovní úlohy
rovnost dvou výrazů, pravá, levá strana
rovnice,
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
153
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
postup řešení rovnice, úpravy rovnic,
zkouška, zápis výrazu s proměnnou,
sestavení rovnice dle zadání, zápis slovní
úlohy, řešení slovní úlohy a její zkouška
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů při řešení úloh a jednoduchých
praktických problémů, využívá potřebnou matematickou symboliku
Charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary (přímka, polopřímky, úsečka,
úhel, trojúhelník, čtverec a obdélník,
čtyřúhelník, pravidelný mnohoúhelník,
kruh, kružnice)
Kruh, kružnice: základní pojmy, délka
kružnice, obsah kruhu, užití v praxi, vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic
Válec – objem, povrch (slovní úlohy
z praxe): síť válce, povrch a objem, užití v
praxi
Konstrukční úlohy, množiny bodů dané
vlastnosti (Thaletova věta):
jednoduché konstrukční úlohy, vzdálenost
bodu od přímky,
Thaletova kružnice, užití Thaletovy kružnice při konstrukcích
pokračování na další stránce
154
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
Rovinné útvary: Rovnoběžník, lichoběžník, trojúhelník,
složené rovinné útvary, pravidelný mnohoúhelník,
náčrtek, obvod, obsah, vlastnosti, konstrukce, zápis konstrukce
Načrtne a sestrojí rovinné útvary
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Určuje a charakterizuje hranoly a válce,
analyzuje jejich vlastnosti
Odhaduje a vypočítá objem a povrch
válce
Načrtne a sestrojí síť válce
Načrtne a sestrojí obraz válce v rovině
Analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Žák:
Užívá logickou úvahu a kombinační Řešení problémových úloh, řešení úloh
úsudek při řešení úloh a problémů a na- z matematických soutěží Klokan, řešení
lézá řešení předkládaných nebo zkou- logických úloh a hlavolamů
maných situací
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopností poznávání,
kreativita
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
155
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky
a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
Konec tabulky
Matematika – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a proměnná
Žák:
Provádí početní operace v oboru celých Opakování a prohloubení učiva 8. roča racionálních čísel, užívá ve výpočtech níku (racionální čísla, mocniny a odmocdruhou mocninu a odmocninu
niny, Pythagorova věta, výrazy, lineární
rovnice, kruh, kružnice, válec, konstrukční
úlohy)
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou Mnohočleny (sčítání a odčítání celistvých
přesností, účelně využívá kalkulátor
výrazů, násobení výrazu jednočlenem,
úprava výrazu vytýkáním před závorkou,
pokračování na další stránce
156
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu výrazu,
sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí
vzorců a vytýkáním
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
postupné vytýkání, násobit dvojčlen dvojčlenem, trojčlenem, užívat vzorce ke zjednodušování výrazů)
Seznámení s lomenými výrazy
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Fyzika
Chemie
Soustavy rovnic (řešení soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými metodou
s čítací a dosazovací,
provádění zkoušky řešení, slovní úlohy
o pohybu, směsích a společné práce
v jednodušších případech, složitější slovní
úlohy s procenty)
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává Finanční matematika (úrok, jistina,
data
úrokování jednoduché a složené úlohy
z praxe)
Porovnává soubory dat
Základy statistiky (soubor, četnost, prvek souboru, ar. průměr, jednoduché diagramy, odchylky
Občanská výchova
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
157
pokračování
Výstupy
Učivo
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
Funkce (Pojem funkce, definiční obor,
množina hodnot dané funkce, graf lineární
funkce,
konstantní funkce, přímá úměrnost,
funkce rostoucí a klesající, grafické řešení
soustavy dvou lineárních rovnic, funkce
kvadratická, nepřímá úměrnost)
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Fyzika
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
Užívá k argumentaci a při výpočtech Podobnost (podobnost, poměr podobvěty o podobnosti trojúhelníků
nosti, podobnost trojúhelníků, dělení
úsečky v daném poměru, užití podobnosti,
redukční úhel)
Určuje a charakterizuje základní pro- Tělesa (úlohy na výpočet objemu a postorová tělesa, analyzuje jejich vlast- vrchu dosud známých těles, jehlan, kužel,
nosti
koule – síť, objem, povrch, slovní úlohy)
Odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
Načrtne a sestrojí sítě základních těles
Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
Zeměpis
Fyzika
pokračování na další stránce
158
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Žák:
Užívá logickou úvahu a kombinační Úlohy problémové (zajímavé úlohy
úsudek při řešení úloh a problémů a na- z praxe, hlavolamy, matematické hry,
lézá řešení předkládaných nebo zkou- řady čísel, sudoku aj.)
maných situací
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky
a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopností poznávání,
kreativita
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
5.2.2
159
Třídy s RVM
RVM – třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Matematika s RVM – 6. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a proměnná
Žák:
Provádí početní operace v oboru přirozených, desetinných čísel a celých čísel
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
Přirozená čísla – Početní výkony s přirozenými čísly
Desetinná čísla – pojem des. čísla, násobení a dělení desetinného čísla 10, 100,
1000, ,
porovnávání desetinných čísel, základní
početní výkony s des. čísly, zaokrouhlování desetinných čísel
Převod desetinného čísla za zlomek a naopak
Celá čísla – čísla kladná a záporná, čísla
navzájem opačná, absolutní hodnota celého čísla,
uspořádání celých čísel, sčítání a odčítání
celých čísel, násobení a dělení celých čísel,
vlastnosti početních operací s celými čísly,
záporná desetinná čísla,
pokračování na další stránce
160
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
absolutní hodnota kladných a záporných
desetinných čísel
Užívá různé způsoby kvantitativního Dělitelnost – násobek, dělitel, znaky dělivyjádření vztahu celek – část (přiroze- telnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, prvočísla,
ným číslem, zlomkem, desetinným čís- čísla složená,
lem)
rozklad na součin prvočinitelů, nejmenší
společný násobek a největší společný dělitel čísel,
čísla soudělná a nesoudělná, řešení slovních úloh na dělitelnost přirozených čísel
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává Práce s daty v tabulkách, sestavování tadata, porovnává soubory dat
bulek výsledků, diagramy, schémata, aritmetický průměr
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů
(přímka, polopřímky, úsečka, úhel, trojúhelník, čtverec a obdélník)
Geometrické útvary – Opakování základních geometrických útvarů, úsečka, polopřímka, přímka,
zápis geometrických útvarů pomocí symbolů, vlastnosti geometrických útvarů
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
161
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů, využívá potřebnou matematickou symboliku
Úhel – úhel, osa úhlu, velikost úhlu, stupeň, minuta, rozdělení úhlů podle velikosti,
měření úhlu, konstrukce úhlu dané velikosti, součet, rozdíl velikostí úhlů, úhly vrcholové a vedlejší
Charakterizuje a třídí základní rovinné Čtverec a obdélník, trojúhelník – obvod obútvary (přímka, polopřímky, úsečka, sah čtverce a obdélníku, vlastnosti, vrchol,
strana, úhlopříčka, konstrukce čtverce, obúhel, trojúhelník, čtverec a obdélník)
délníku,
Určuje velikost úhlu měřením a výpo- vnější a vnitřní úhly trojúhelníku,
čtem
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod výška trojúhelníku, těžnice, těžiště, kružčtverce a obdélníku
nice opsaná a vepsaná,
Užívá k argumentaci a při výpočtech trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojvěty o shodnosti trojúhelníků
úhelníku podle věty sss,
Věty o shodnosti trojúhelníku – věty
o shodnosti trojúhelníku, věta sss, sus, usu
použití vět o shodnosti trojúhelníků
Načrtne a sestrojí čtverec, obdélník rozdělení trojúhelníků podle velikostí
a trojúhelník
stran a velikostí vnitřních úhlů, obvod
trojúhelníku
pokračování na další stránce
162
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Načrtne a sestrojí obraz rovinného Osová a středová souměrnost – shodnost
útvaru v osové a středové souměrnosti, geometrických útvarů, osa souměrnosti,
určí osově a středově souměrný útvar
osa úsečky, osa úhlu,
konstrukce útvaru v osové souměrnosti,
osově souměrné obrazce,
určování osy souměrnosti, osově souměrných obrazců,vzor a obraz, samodružný
bod,
Střed souměrnosti, konstrukce daného
útvaru ve středové souměrnosti, středově
souměrný útvar
Určuje a charakterizuje krychli a kvádr, Tělesa, krychle a kvádr –
analyzuje jejich vlastnosti
Odhaduje a vypočítá objem a povrch vlastnosti krychle a kvádru, vrchol, hrana,
krychle a kvádru
stěna, stěnová úhlopříčka, tělesová úhlopříčka,
Načrtne a sestrojí sítě kvádru a krychle objem a povrch krychle a kvádru, síť
krychle a kvádru,
Načrtne a sestrojí obraz kvádru pravoúhlé promítání,
a krychle v rovině
Analyzuje a řeší aplikační geometrické řešení slovních úloh z praxe
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
163
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Nestandardní aplikační problémy a úlohy
Žák:
Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky
a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
Problémové úlohy – řešení úloh matematických soutěží Klokan, matematická
olympiáda, Pikomat,
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopností poznávání,
Kreativita
řešení problémových úloh, řešení hlavolamů, Sudoku
Konec tabulky
Matematika s RVM – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a proměnná
Žák:
Provádí početní operace
Racionální čísla
pokračování na další stránce
164
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
v oboru racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou a třetí mocninu a odmocninu
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
(vytvoření zlomku, základní tvar, porovnání zlomků a jejich zobrazení na číselné
ose, zlomek a desetinné číslo,
rozšiřování a krácení, smíšená čísla, společný jmenovatel zlomků,
převrácené číslo, početní výkony se
zlomky, složené zlomky, slovní úlohy se
zlomky, periodická čísla,
racionální čísla, uspořádání racionálních
čísel, početní operace s racionálními čísly)
Řeší modelováním a výpočtem situace Poměr, přímá a nepřímá úměrnost (povyjádřené poměrem, pracuje s měřítky měr, převrácený poměr, postupný poměr,
map a plánů
dělení celku v daném poměru,
zvětšování a zmenšování v daném poměru,
slovní úlohy na poměr,
měřítko mapy a plánu, přímá a nepřímá
úměra,
trojčlenka, slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost řešené pomocí trojčlenky)
Užívá různé způsoby kvantitativního Procenta (procento, základ, počet provyjádření vztahu celek – část (přiroze- cent, procentová část, výpočty úloh s proným číslem, zlomkem, desetinným čís- centy přes 1 % a trojčlenkou,
lem, poměrem, procentem)
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
165
pokračování
Výstupy
Učivo
Řeší aplikační úlohy na procenta
úrok, jednoduché úrokování, slovní úlohy,
úlohy z praxe, promile)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
Druhá mocnina a odmocnina (druhá mocnina, druhá odmocnina,
umocňování a odmocňování zpaměti, určování druhé mocniny a odmocniny pomocí tabulek a kalkulátoru,
úlohy na užití druhé mocniny a odmocniny)
Třetí mocnina o odmocnina (třetí mocnina, třetí odmocnina, umocňování a odmocňování zpaměti,
určování třetí mocniny a odmocniny pomocí tabulek a kalkulátoru, úlohy na užití
třetí mocniny a odmocniny)
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává Práce s daty
data
pokračování na další stránce
166
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Porovnává soubory dat
Určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti
(Přímá a nepřímá úměrnost
grafy, diagramy, tabulky, schémata, procenta)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů
(přímka, polopřímky, úsečka, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník, pravidelný mnohoúhelník)
při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů, využívá potřebnou matematickou symboliku
Charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary (přímka, polopřímky, úsečka,
úhel, trojúhelník, čtverec a obdélník,
čtyřúhelník, pravidelný mnohoúhelník)
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod
čtyřúhelníků a trojúhelníku
Načrtne a sestrojí trojúhelník, čtyřúhelník a pravidelný šestiúhelník
Shodnost (shodnost, shodná zobrazení,
shodnost trojúhelníků,
konstrukce trojúhelníků sss, sus, usu, Ssu)
Trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník
(rovnoběžníky – obdélník, kosodélník,
čtverec, kosočtverec,
vlastnosti rovnoběžníků, lichoběžníky
a jejich vlastnosti, mnohoúhelníky, konstrukce a obvody a obsahy trojúhelníků,
rovnoběžníků a lichoběžníků)
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
167
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Určuje a charakterizuje hranoly, analy- Hranoly (síť, obraz v rovině, objemy a pozuje jejich vlastnosti
vrchy, aplikace na úlohy z praxe)
Odhaduje a vypočítá objem a povrch
hranolu
Načrtne a sestrojí sítě hranolů
Načrtne a sestrojí obraz hranolu v rovině
Analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
Nestandardní aplikační problémy a úlohy
Žák:
Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky
a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
Problémové úlohy (logické úlohy, úlohy
z olympiád, pythagoriád)
Řešení slovních a logických úloh kombinatorního charakteru
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopností poznávání,
kreativita
168
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Matematika s RVM – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a proměnná
Žák:
Provádí početní operace v oboru celých Opakování učiva ze sedmého ročníku
a racionálních čísel,
užívá ve výpočtech druhou a třetí moc- Rozšíření pojmu mocnina a odmocnina
ninu a odmocninu
(základní početní operace s mocninami
a odmocninami,
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou mocniny s přirozený mocnitelem, zápis
přesností, účelně využívá kalkulátor
čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin
deseti)
Matematizuje jednoduché reálné situ- Pythagorova věta (užití v praxi, slovní Pracovní činnosti
ace s využitím proměnných, určí hod- úlohy na Pythagorovu větu)
notu výrazu,
sčítá a násobí mnohočleny, provádí roz- Výrazy (zápis slovního textu pomocí vý- Fyzika
klad mnohočlenu na součin pomocí razů s proměnnými, hodnota a dosazení
vzorců a vytýkáním
do výrazu, mnohočleny, sčítání, odčítání
a násobení mnohočlenů,
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rozklad mnohočlenu na součin pomocí
rovnic a nerovnic
vzorců a vytýkáním)
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
169
pokračování
Výstupy
Učivo
Rovnost, rovnice s jednou neznámou,
(ekvivalentní úpravy, diskuse o řešení lineárních rovnic slovní úlohy řešené pomocí
rovnic,
vyjádření neznámé ze vzorce, slovní úlohy
o pohybu, směsích a společné práci)
Nerovnice (druhy intervalů, nerovnice, řešení nerovnic)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Chemie, Fyzika
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává příklady závislostí a vztahů z běžného židata, porovnává soubory dat
vota
Základy statistiky (jednoduchá statistická
šetření a jeho zápis do tabulky,
vyjádření sloupkovým, kruhovým diagramem na počítači, číst tabulky a grafy
a umět je interpretovat v praxi)
pokračování na další stránce
170
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů při řešení úloh a jednoduchých
praktických problémů,
Charakterizuje a třídí základní rovinné
útvary (přímka, polopřímky, úsečka,
úhel, trojúhelník, čtverec a obdélník,
čtyřúhelník, pravidelný mnohoúhelník,
kruh, kružnice)
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
základní konstrukční úlohy (rozbor, konstrukce, zápis konstrukce, počet řešení, složitější konstrukce trojúhelníku,
čtyřúhelníku, šestiúhelníku, osmiúhelníku
a pětiúhelníku)
kruh, kružnice, Thaletova věta, (tečna ke
kružnici z daného bodu, vzájemná poloha
přímky a kružnice, vzájemná poloha dvou
kružnic, obvod a obsah kruhu, délka kružnice,
slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahu
a obvodu kruhu, délky kružnice, užití
pojmu kruh, kružnice v praktických situacích)
válec (síť válce, objem a povrch válce,
slovní úlohy vedoucí k výpočtům objemu
a povrchu válce, obraz válce v rovině)
využívá pojem množina všech bodů
dané vlastnosti k charakteristice útvaru
a k řešení polohových a nepolohových
konstrukčních úloh
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
171
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
načrtne a sestrojí rovinné útvary
určuje a charakterizuje hranoly a válce,
analyzuje jejich vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem a povrch
válce
načrtne a sestrojí síť válce
načrtne a sestrojí obraz válce v rovině
analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
Nestandardní aplikační problémy a úlohy
Žák:
Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky
a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
problémové úlohy (řešení MO, úlohy z matematických soutěží, logické problémy,
úkoly na prostorovou představivost,
řady čísel, pyramidy, logické čtverce, sudoku, diofantovské úlohy, algebrogramy)
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopností poznávání,
kreativita
172
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Matematika s RVM – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a proměnná
Žák:
Provádí početní operace v oboru celých
a racionálních čísel, užívá ve výpočtech
mocniny a odmocniny
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností, účelně využívá kalkulátor
Opakování a prohloubení učiva z 8. ročníku (rozšíření učiva 8. ročníku o vzorce
(a ± b)3 , a3 ± b3 )
Výrazy (lomený výraz, smysl lomeného
výrazu, hodnota výrazu, úpravy výrazů,
sčítání, odčítání, násobení a dělení lomených výrazů)
Matematizuje jednoduché reálné situ- Soustavy lineárních rovnic se dvěma neace s využitím proměnných, určí hod- známými (metoda řešení dosazovací, sčínotu výrazu, sčítá, odčítá, násobí a dělí tací a srovnávací, soustavy rovnic s neznámnohočleny, provádí rozklad mnoho- mou ve jmenovateli, slovní úlohy vedoucí
členu na součin pomocí vzorců a vytý- k řešení soustav dvou rovnic o dvou nekáním, určí smysl lomeného výrazu
známých)
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí Funkce (pojem funkce, vlastnosti funkcí,
rovnic a jejich soustav
vyjádření funkce tabulkou, grafem, vzorcem, přímá úměrnost,
lineární funkce, absolutní hodnota, kvadratická funkce, nepřímá úměrnost, grafické
řešení rovnic)
pokračování na další stránce
5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
173
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává Základy statistiky (soubor, jednotka,
data
znak, četnost, aritmetický průměr, modus,
medián, diagramy, statistická šetření)
Porovnává soubory dat
Základy pravděpodobnosti a kombinatoriky
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rov- (rozšíření učiva o pravděpodobnosti
nicí, grafem
a kombinatorice,
Matematizuje jednoduché reálné situ- jednoduché úlohy na pravděpodobnost –
ace s využitím funkčních vztahů nejen hody kostkou, pravděpodobnost výběru
lineární funkce, ale i absolutní hodnoty, otázky při zkoušce apod., jednoduché
kvadratické funkce a lineární lomené úlohy kombinatorického charakteru)
funkce
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
Užívá k argumentaci a při výpočtech
věty o podobnosti trojúhelníků
Určuje a charakterizuje základní prostorová tělesa, analyzuje jejich vlastnosti – jehlan, kužel, koule
Podobnost a funkce úhlu
(podobnost geometrických útvarů, podobnost trojúhelníků, užití podobnosti, goniometrické funkce ostrého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku,
pokračování na další stránce
174
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
Načrtne a sestrojí sítě základních těles
Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých
těles v rovině
Analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu, včetně řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí
užití goniometrických funkcí při řešení
úloh o trojúhelníku a slovních úloh)
Jehlan, kužel, koule
koule (přímky a roviny v prostoru, jejich
vzájemná poloha, vzdálenosti a odchylky,
sítě těles, objem a povrch jehlanu a kužele, objem a povrch koule, komolý kužel
a jehlan, slovní úlohy)
Nestandardní aplikační problémy a úlohy
Žák:
Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky
a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
Nestandardní aplikační úlohy (úlohy
z MO, Klokana a dalších matematických soutěží, logické problémy, úlohy na
prostorovou představivost,
číselné řady, pyramidy, magické čtverce,
sudoku, sumdoku, diofantovské úlohy, algebrogramy)
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopností poznávání,
kreativita
5.3. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
5.3
175
Informační a komunikační technologie
Charakteristika informatiky na základní škole
Informatika je předmět, který prolíná v dnešní době všemi předměty. Jeho obsahem je naučit se pracovat s moderními technologiemi, naučit se získávat a třídit informace, používat je ve svém vzdělávání i životě. Výuka probíhá na prvním stupni v 5. ročníku,
na druhém stupni v 6. ročníku a v klasických třídách v 9. ročníku.
V tomto předmětu naučíme žáky nejen pracovat s počítačem, tvořit dokumenty v různých programech či využívat didaktické
programy při učení, ale zejména získávat informace z různých oblastí a materiálů, vědomě je filtrovat a porovnávat, používat v běžném životě.
Výchovně-vzdělávací cíle Informatiky:
- osvojování základních pojmů z ICT na základě aktivních činností každého žáka
- důraz na porozumění základním pojmům informatiky a informačních technologií
- využívání zkušeností žáků z domova i ze života kolem nich
- vědomé využívání různých zdrojů informací, práce s nimi a jejich třídění a porovnávání
- postupné osvojování pracovních postupů a návyků při práci s PC a programy
- rozvíjení paměti, představivosti a logického myšlení žáků
- poskytnutí poznatků a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem k poznávání světa internetu, komunikaci a bezpečnosti
na internetu
- formování volních vlastností (důslednost, vytrvalost, vynalézavost, přesnost, schopnost sebekontroly)
176
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Očekávané výstupy Informatika
Žák:
seznámí se se stavbou počítače a jeho periferiemi
pracuje ve Windows a v Linuxu (spouští programy, ukládá vytvořené dokumenty, zachovává bezpečnost v počítačové síti)
získá základy práce v textovém editoru, tabulkovém editoru,
v grafických a prezentačních programech
získává adekvátní informace z počítačových zdrojů a z internetu,
vyhledává je i pomocí vyhledávačů
komunikuje pomocí e-mailu, chatu a ICQ
využívá počítač ve výuce různých předmětů i pro svou zábavu
nainstaluje program a odinstaluje ho, dodržuje právo ohledně
vlastnictví softwaru
respektuje pravidla práce a bezpečnosti na internetu
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vysvětlíme a ukážeme stavbu počítače a funkci jeho periferií
naučíme základní ovládání Windows a Linuxu, přihlašování do
sítě, práci se soubory a programy
předáme základní znalosti kancelářských programů
předvedeme způsoby získávání a hodnocení informací z různých
zdrojů
naučíme a procvičíme komunikace v internetu
zprostředkujeme možnost využití výukových programů pro přípravu na výuku
naučíme ve Windows instalovat a odinstalovat programy, osvětlíme pojmy free software, freeware, open source, shareware, trialware, placený software
vysvětlíme pravidla pohybu na internetu seznámíme s nebezpečím, která na děti číhají
Konec tabulky
5.3. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
177
Informatika – 5. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Základy práce s počítačem
Žák:
umí základní práci s počítačem a jeho
nejběžnějšími periferiemi
respektuje pravidla bezpečné práce
s hardwarem i softwarem, postupuje
poučeně při jejich poruše
pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Struktura, popis počítače a základní periferie
přihlašování do školní sítě, pravidla práce
na počítačích a v síti, počítač jako stavebnice
zásady bezpečnosti práce, postupy při poruše
monitor, tiskárna, myš, klávesnice – rozložení a běžná znalost kláves
Operační systémy a jejich základní funkce
Windows 98, XP – přednosti a nedostatky,
základní funkce
struktura dat v počítači – strom, disky
seznámení s formáty souborů, spustitelné
soubory
práce se soubory, ukládání dat v síti
Multimediální využití počítače
hudba, filmy
doc – Word, bmp,
gif, jpg – Malování
Jazyky, matematika,
člověk a jeho svět,
pokračování na další stránce
178
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
výukové programy
Jednoduchá údržba počítače
scandisk, defragmentace, antivirové programy
zásady bezpečné a správné práce se softwarem
běžná oprava počítače – kontrola zapojení
periferií, sítě, klávesnice, disketa v mechanice
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
člověk a příroda,
umění a kultura
Pracovní činnosti
Vyhledávání informací a komunikace
Žák:
k vyhledávání informací umí používat
výukové programy
umí najít informace na internetu pomocí jednoduchých a vhodných cest
komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení
Společenský tok informací
co jsou to informace, jejich vznik, přenos,
transformace,
Pravidla pro děti při práci na internetu
Člověk a společnost
Multikulturní výchova
– Lidské vztahy
základní způsoby komunikace, telefonování, mobily, pravidla komunikace
chat (Alík – hlídat chatování)
pokračování na další stránce
5.3. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
179
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
e-mail (jen pravidla komunikace, ukázat
a procvičit použití e-mailu pomocí cvičných účtů, naznačit možnost práce s vlastními školními e-maily – spíš nejlepším za
odměnu)
Metody a nástroje pro vyhledávání na internetu
vyhledávače a rozcestníky
formulování dotazu
vyhledávání pomocí atributů
Mediální výchova
– kritické čtení
a vnímání
mediálních sdělení
Konec tabulky
Informatika – 6. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Základy práce s počítačem
Žák:
umí základní práci s počítačem a jeho Struktura a funkce počítače a běžných penejběžnějšími periferiemi
riferií
Fyzika
pokračování na další stránce
180
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
respektuje pravidla bezpečné práce
s hardwarem i softwarem, postupuje
poučeně při jejich poruše
chrání data před poškozením, ztrátou
a zneužitím
pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
opakování a procvičení o stavbě počítače
a funkcích periferií
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Člověk a svět práce
procvičení práce s daty – práce se soubory
zopakování práce s textovým a grafickým
editorem
zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik při dlouhodobém používání
výpočetní techniky
Vyhledávání informací a komunikace
Žák:
k vyhledávání informací umí používat zopakování Pravidel při práci na internetu
výukové a multimediální programy
umí najít informace na internetu po- vyhledávání informací na internetu pomocí jednoduchých a vhodných cest
mocí různých zdrojů (Google, Morfeo,
Jyxo, Seznam, Centrum, Atlas, I-noviny)
ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
Člověk a společnost Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
– Evropa a svět nás
zajímá
software na internetu, stahování softwaru,
vývojové trendy informačních technologií
pokračování na další stránce
5.3. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
181
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
komunikuje pomocí internetu či jiných rozšíření komunikace o e-mail (povinné
běžných komunikačních zařízení
pro všechny), možnost veřejných freemailových služeb
hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje k jejich
ověřování
Mediální výchova –
Interpretace vztahu
mediálních
sdělení
a reality
Zpracování a využití informací
Žák:
ovládá základní práci s textovými, grafickými a tabulkovými editory
vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi
údaji
pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
zpracuje a prezentuje informace v textové, grafické a multimediální formě
počítačová grafika, rastrové a vektorové
programy
tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce (součet,
rozdíl, maximum a minimum)
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika
prezentace, editor prezentací, vlastnosti
prezentace, tvorba společné prezentace,
prezentace informací, tvorba vlastní prezentace na určené či vybrané téma, předvedení vytvořené prezentace 3-5 min.
Konec tabulky
Výtvarná výchova
Matematika
Občanská výchova
Mediální výchova –
Stavba
mediálních
sdělení
182
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Informatika – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Struktura a funkce počítače a běžných periferií
opakování a procvičení o stavbě počítače
a funkcích periferií
Fyzika
Základy práce s počítačem
Žák:
umí pracovat s počítačem a jeho nejběžnějšími periferiemi
respektuje pravidla bezpečné práce
s hardwarem i softwarem, postupuje
poučeně při jejich poruše
chrání data před poškozením, ztrátou
a zneužitím
rozšíří své dovednosti při práci s textovými a grafickými editory
Člověk a svět práce
procvičení práce s daty – práce se soubory
prohloubení znalostí textového a grafického editoru
zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik při dlouhodobém používání
výpočetní techniky
Vyhledávání informací a komunikace
Žák:
umí najít informace na internetu, umí vyhledávání informací na internetu poje porovnat a vyhodnotit jejich pravdi- mocí různých zdrojů (Google, Morfeo,
vost
Jyxo, Seznam, Centrum, Atlas, I-noviny)
Člověk a společnost Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
– Evropa a svět nás
zajímá
pokračování na další stránce
5.3. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
183
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost pomocí
různých nástrojů na internetu
komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení
software na internetu, stahování softwaru,
vývojové trendy informačních technologií
rozšíření komunikace o e-mail (povinné
pro všechny), možnost veřejných freemailových služeb
hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje k jejich
ověřování
Mediální výchova –
Interpretace vztahu
mediálních
sdělení
a reality
Zpracování a využití informací
Žák:
zvládá práci s jednotlivými programy,
umí je využít pro různé předměty
pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
zpracuje a prezentuje informace v textové, grafické a multimediální formě
počítačová grafika, rastrové a vektorové
programy
ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika
prezentace, editor prezentací, vlastnosti
prezentace, tvorba společné prezentace,
prezentace informací, tvorba vlastní prezentace na určené či vybrané téma, předvedení vytvořené prezentace 3-5 min.
Konec tabulky
Občanská výchova
Mediální výchova –
Stavba
mediálních
sdělení
184
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
5.4
5.4.1
185
Člověk a jeho svět
Prvouka
Charakteristika předmětu Prvouka
Vyučovací předmět Prvouka je určen pro 1.–3. ročník 1. stupně. Obsah učiva se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody,
kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život.
Vzdělávání v předmětu Prvouka rozvíjí poznatky, dovednosti a první zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním
vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří si prvotní ucelený
obraz světa. Učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky a názory jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků, který vychází z konkrétních nebo modelových situací. Důležité je
propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků.
Vzdělávací obsah předmětu je členěn do pěti tematických okruhů:
– Místo, kde žijeme
– Lidé kolem nás
– Lidé a čas
– Rozmanitost přírody
– Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy Prvouka
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Místo, kde žijeme:
Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu učíme orientaci v prostředí školy a jejího okolí
na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
Začlení svou obec (město) do příslušného kraje, pozoruje a popíše vysvětlujeme polohu bydliště žáka vzhledem k regionu
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
pokračování na další stránce
186
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Prvouka
Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
Lidé kolem nás:
Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům
Lidé a čas
Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě
Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
učíme orientaci v regionu
definujeme postavení jedince v rodině a společnosti
analyzujeme potřebnost jednotlivých povolání
seznamujeme se základními lidskými a dětskými právy a povinnostmi žáka školy
učíme orientovat se v čase a časovém řádu - v současnosti a minulosti našeho života
učíme diskuzi a dialogu, vyhledáváme materiály v oblasti regionu, interpretujeme některé pověsti nebo báje spjaté s místem,
v němž žijeme
Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí
Rozmanitost přírody
Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jed- seznamujeme s rovnováhou v přírodě
notlivých ročních obdobích
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků
rozlišujeme prvky živé a neživé přírody
Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje je- třídíme látky určujeme jejich základní vlastnosti
jich společné a rozdílné vlastnosti
pokračování na další stránce
5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
187
pokračování
Očekávané výstupy Prvouka
Člověk a jeho zdraví
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle
Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví
své a zdraví jiných
Učí se, jak odmítat návykové látky
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
učíme využívat poznatky o lidském těle
informujeme o péči o zdraví a zdravé výživě
seznamujeme s pojmy: návykové látky, jejich používání
a nebezpečí
Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne uplatňujeme pojem osobní bezpečí a informujeme o právech díkomunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá těte v tomto směru
o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Konec tabulky
Prvouka – 1. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
Vyznačí v jednoduchém plánu místo Škola a její okolí, cesta do školy, pracovní
svého bydliště a školy
návyky a dovednosti ve škole, spolupráce,
pomůcky, úkoly
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Pracovní výchova
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj, psychohygiena
pokračování na další stránce
188
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Nejznámější povolání, výrobky
Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě
Pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Předměty denní potřeby (oblečení, hygienické potřeby, potřeby na vaření apod.,
předměty pro zábavu a zkrášlení života –
hračky, knihy a jiné)
Orientace v čase, roční období, rok, měsíc, Matematika
den, části dne, dny v týdnu
Základní seznámení s proměnami přírody
na podzim, v zimě, na jaře, v létě
Domácí a volně žijící zvířata (liška, srnec,
jelen, zajíc, bažant, kráva, kůň, kočka, pes,
slepice, husa), mláďata
Pozorování ptáků na krmítku
Seznámení s rostlinami a živočichy v lese,
sadu, na zahradě, na poli
Dodržuje zásady bezpečného chování Vhodné chování ve škole a mimo školu,
tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví práva a povinnosti žáků
jiných
Výtvarná výchova
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj,
schopnosti
poznávání
Environmentální výchova – základní podmínky života
Tělesná výchova
pokračování na další stránce
5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
189
pokračování
Výstupy
Učivo
Školní režim a řád, režim dne, rozvrh hodin, přestávky, prázdniny, pohyb v prostorách školy
Člověk a péče o zdraví, základní hygienické návyky
Zdravá výživa, stravovací návyky, pitný
režim
Chová se obezřetně při setkání s nezná- Osobní bezpečí – bezpečné a obezřetné
mými jedinci
chování při setkání s neznámými lidmi,
v různých prostředích, při různých činnostech (práce, sport)
Uplatňuje základní pravidla účastníků Dopravní výchova – bezpečné chování
silničního provozu
v roli chodce, bezpečná cesta do školy i ze
školy
Reaguje adekvátně na pokyny dospě- Vztahy ke spolužákům, učitelům a pracovlých při mimořádných událostech
níkům školy, vztah k rodičům a dospělým
Konec tabulky
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova – morální
rozvoj,
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj, poznání lidí
Výtvarná výchova,
Pracovní výchova
Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj, komunikace
190
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Prvouka – 2. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
Vyznačí v jednoduchém plánku místo Škola, adresa školy, okolí školy, práce
svého bydliště a školy, cestu na ur- s‘jednoduchým plánkem, organizace školčené místo a‘rozliší možná nebezpečí ního života
v‘nejbližším okolí
Místo, kde bydlím, bydliště, okolí a prostředí kolem bydliště, adresa
Domov, vlast
Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v Rodina, život a funkce rodiny, příbuzen- Výtvarná výchova
rodině, role rodinných příslušníků a ské vztahy (otec, matka, syn, dcera, bratr,
vztahy mezi nimi
sestra, prarodiče)
Soužití lidí, úcta, pomoc, vzájemné pochopení, chování k mladším a starším členům
rodiny, komunikace
Povolání, zaměstnání členů rodiny, volný
čas
Využívá časové údaje při řešení růz- Čas, orientace podle hodin, kalendářní Matematika
ných situací v denním životě
rok, datum, roční období, měsíce
Pozoruje, popíše a porovná viditelné Proměny přírody na podzim, v zimě, na
proměny v přírodě v jednotlivých roč- jaře, v létě, ochrana přírody
ních obdobích
Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj, mezilidské vztahy
Environmentální výchova – vztah člověka
k prostředí
pokračování na další stránce
5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
191
pokračování
Výstupy
Učivo
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků
Ovoce a zelenina – základní třídění,
ovocné stromy a jejich plody (jabloň, hrušeň, třešeň, angrešt)
Rozlišení živé a neživé přírody
Stromy jehličnaté a listnaté – rozdíly
(smrk, borovice, lípa, javor, bříza)
Byliny v lese, na zahradě, na louce, na poli
Živočichové – ptáci, savci – základní rozdíly ve stavbě těla
Život ve volné přírodě, domácí a hospodářská zvířata, mláďata
Živočichové v lese, u vody a ve vodě (projekty)
Člověk a péče o zdraví, běžné nemoci,
úraz, první pomoc, zimní sporty
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky,
projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Zdravotně preventivní návyky, potraviny
a správná výživa
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Pracovní výchova
Environmentální výchova – základní podmínky života
Tělesná výchova
Osobnostní a sociální
výchova –
osobnostní
rozvoj,
sebepoznání
a sebepojetí
Dodržuje zásady bezpečného chování Bezpečné chování, úrazy a poranění, úratak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví zová zábrana
jiných
pokračování na další stránce
192
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci,
která je mu nepříjemná,
v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné dítě
Uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu
Osobní bezpečí – bezpečné chování v krizových situacích a v krizovém prostředí
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj, psychohygiena
Důležitá telefonní čísla
Bezpečné chování v silničním provozu
v roli chodce, dopravní výchova, dopravní
prostředky
Pravidla slušného chování, seznamování,
vztahy mezi lidmi, chování – ve škole,
doma, na veřejnosti
Negativní projevy chování, jejich příčiny,
usměrňování, předcházení
Konec tabulky
Pracovní výchova
Osobnostní a sociální
výchova – morální
rozvoj, řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
193
Prvouka – 3. ročník
Výstupy
Žák:
Začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším
okolí obce (města)
Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost
Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem
i nedostatkům
Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti
a budoucnosti
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Město Vyškov (bydliště a škola), orientace Český jazyk
ve městě, začlenění města do ČR, význam
města
Okolí bydliště – města, vesnice
Historické a kulturní památky města, náměstí, městský úřad, policie, hasiči, nemocnice, pošta, nádraží, knihovna, muzeum, kino, sportoviště, turistické informační centrum
Doprava, zemědělství, průmysl
Seznámení s mapou, světové strany na Tělesná výchova
mapě, vliv krajiny na život lidí, působení
lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body
Soužití lidí, národností, vztahy mezi lidmi,
osvojování vhodného chování k ostatním
spolužákům
Historie našeho města, jeho současnost
a budoucnost
Environmentální výchova – vztah člověka
k prostředí
Multikulturní výchova
– lidské vztahy
pokračování na další stránce
194
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti
a báje spojené s místem, v němž žije
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Český jazyk
Pověst o založení Vyškova, historické
a kulturní památky města, kultura (folkor)
Slavní rodáci (např. Musil, Šoupal, Dvořáček, Gottwald, Anderle, Tučapský)
Uplatňuje
elementární
poznatky Rodina, významné události v rodině, Pracovní výchova
o sobě, o rodině a činnostech člověka, svátky, zvyky
o lidské společnosti, soužití, zvycích
a o práci lidí, na příkladech porovnává Lidská činnost – práce a volný čas, prominulost a současnost
měny způsobu života v minulosti a přítomnosti
Roztřídí některé přírodniny podle ná- Živá příroda, zkoumání přírody, rozmani- Výtvarná výchova
padných určujících znaků, uvede pří- tost přírody, její ochrana Rostliny – tříklady výskytu organismů ve známé lo- dění na dřeviny (stromy a keře) a byliny
kalitě
Části rostlin – kořen, stonek, listy, květ,
plod
Živočichové – obratlovci, bezobratlí –
základní rozdíly a rozdělení obratlovců
(savci, ptáci, plazi, ryby, obojživelníci)
Stavba těla vybraných živočichů
Houby – nejznámější druhy, jedlé a jedovaté houby
Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj, mezilidské vztahy
Environmentální výchova – vztah člověka
k přírodě
pokračování na další stránce
5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
195
pokračování
Výstupy
Učivo
Provede jednoduché pokusy u skupin Neživá příroda, látky a jejich vlastnosti
známých látek, určuje jejich společné
a rozdílné vlastnosti
změří základní veličiny pomocí jedno- měření – délka, čas, teplota, hmotnost
duchých nástrojů a přístrojů
Voda – oběh vody v přírodě, její výskyt
a ochrana
Vzduch – vlastnosti, proudění vzduchu,
ochrana
Země, Slunce – seznámení
Uplatňuje základní hygienické, reži- Lidské tělo – základní seznámení se stavmové a jiné zdravotně preventivní ná- bou těla, smysly, péče o zdraví, režim dne
vyky s využitím elementárních znalostí Průběh (etapy) lidského života
o lidském těle
Dodržuje zásady bezpečného chování Člověk, výživa, první pomoc při drobných
tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví úrazech, denní režim, pitný režim, pohyjiných
bový režim
Uplatňuje základní pravidla účastníků Dopravní výchova – bezpečné chování
silničního provozu
v silničním provozu v roli chodce (cyklisty)
Reaguje adekvátně na pokyny dospě- Chování žáků ve škole i mimo školu,
lých při mimořádných událostech
osobní bezpečí
Soužití, podobnost a odlišnost lidí, vztahy
mezi lidmi, komunikace
Konec tabulky
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Environmentální výchova – základní podmínky života
Matematika
Tělesná výchova
Tělesná výchova
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj, sebepoznání
a sebepojetí
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj, seberegulace
a sebeorganizace
Multikulturní výchova
– lidské vztahy
196
5.4.2
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Přírodověda
Charakteristika předmětu Přírodověda
Přírodověda rozvíjí základní poznatky žáka o živé a neživé přírodě. Seznamují se se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při
praktických činnostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký mají vliv na činnost lidí na přírodu.
Vytvářejí se vztah k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí.
Poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život
na ní tvoří jeden nedílný celek.
Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, využívat
a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak přispět k ochraně přírody, zlepšení
životního prostředí.
Dále poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti. Seznamují se se svým tělem, učí se poznávat jeho funkce,
dodržovat správné hygienické návyky a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu zdraví. Získávají základní poučení o zdraví
a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí,
které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Docházejí k poznání, že zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a nejcennější
hodnota v životě člověka.
Očekávané výstupy Přírodověda
Rozmanitost přírody
Propojuje prvky živé a neživé přírody, vnímá princip rovnováhy
přírody
Poznává elementární údaje o Zemi jako součástí vesmíru, o časovém rozdělení a střídání ročních období
Zdůvodňuje vzájemné vztahy mezi organismy
Porovnává, pozoruje základní projevy života, třídí organismy do
skupin, využívá jednoduchých klíčů a atlasů
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
třídíme látky a určujeme jejich základní vlastnosti
rozlišujeme prvky živé a neživé přírody
seznamujeme s pojmy vesmír a Země
seznamujeme s rovnováhou v přírodě, ohleduplným chováním
k přírodě a základními znaky ochrany přírody
pokračování na další stránce
5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
197
pokračování
Očekávané výstupy Přírodověda
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Hodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a pozoruje
aktivity, které podporují či poškozují prostředí a zdraví člověka
Založí jednoduchý pokus, vyhodnotí či vysvětlí výsledky pokusu
Člověk a jeho zdraví
Umí využít poznatků o lidském těle a vysvětluje základní funkce učíme využívat poznatky o lidském těle
jednotlivých orgánů
Rozlišuje základní etapy lidského života
seznamujeme se základy sexuální výchovy, partnerství a rodičovství – na základě vlastních zkušeností
Plánuje svůj čas pro učení, práci a zábavu podle vlastních potřeb informujeme o péči o zdraví a zdravé výživě
Používá základní způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví seznamujeme s pojmy: návykové látky, jejich používání
a nebezpečí
Učí se, jak odmítat návykové látky
Získává základní dovednosti související s podporou a ochranou uplatňujeme pojem osobní bezpečí a informujeme o právech dízdraví
těte v tomto směru
Ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
Ohleduplně se chová k druhému pohlaví, orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a dívkami v daném věku
Konec tabulky
198
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Přírodověda – 4. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
Objasňuje a zjišťuje propojenost prvků
živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi
konečným vzhledem přírody a činností
člověka
Zkoumá základní společenstva ve vyhrazených lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi organismy
Neživá příroda; měření a porovnávání látek, změny skupenství; objem; magnet;
nerosty – sůl, křemen, slída; horniny – vápenec, pískovec, žula, mramor, uhlí; půda,
vznik půdy, zvětrávání – seznámení
Živá příroda, základní projevy života; rovnováha v přírodě, vztahy; vliv člověka na
přírodu, chování v přírodě
Přírodní společenstva (les, rybník, potok,
pole, zahrada, louka)
Porovnává na základě pozorování zá- Stavba těla živočichů (ryby, obojživelníci,
kladní projevy života na konkrétních plazi, ptáci, savci)
organismech
Houby – nejznámější, základní dělení
Stavba těla rostlin – dřeviny (stromy,
keře), byliny (kořen, stonek, listy, květ,
plod)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Environmentální výchova – vztah člověka
k prostředí
Matematika
Environmentální výchova – ekosystémy
Environmentální výchova – základní podmínky života
pokračování na další stránce
5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
199
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Účelně plánuje svůj čas pro učení, Člověk, lidské tělo, péče o zdraví – Tělesná výchova
Osobnostní a sociální
práci, zábavu a odpočinek podle vlast- denní režim, pitný režim, pohybový režim,
výchova – osobnostní
ních potřeb s ohledem na oprávněné ná- zdravá strava
rozvoj, seberegulace
roky jiných lidí
a sebeorganizace
Uplatňuje základní dovednosti a ná- Bezpečné chování v silničním provozu Tělesná výchova
vyky související s podporou zdraví v roli chodce a cyklisty, dopravní značky
a jeho preventivní ochranu
Ošetří drobná poranění a zajistí lékař- Nemoc, úrazy, první pomoc, lékařská po- Tělesná výchova
Osobnostní a sociální
skou pomoc
moc (telefonní čísla)
výchova – poznávání
lidí, mezilidské vztahy
Uplatňuje ohleduplné chování k dru- Osobní bezpečí, ohleduplné chování
hému pohlaví
Konec tabulky
Přírodověda – 5. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
Vysvětlí na základě elementárních po- Vesmír a Země, Sluneční soustava, roční
znatků o Zemi jako součásti vesmíru období, střídání dne a noci
souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Výtvarná výchova,
matematika
pokračování na další stránce
200
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Zkoumá základní společenstva ve vy- Rozmanitost přírodních podmínek na
Environmentální výbraných lokalitách, zdůvodní podstatné Zemi; podnebí, počasí; význam rostlinstva
chova – ekosystémy
vzájemné vztahy mezi organismy a na- a živočišstva na Zemi
chází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
Porovnává na základě pozorování zá- Třídění živočichů, rostlin, rovnováha Český jazyk
Environmentální výkladní projevy života na konkrétních v přírodě
chova - základní podorganismech, prakticky třídí organismy
mínky života
do známých skupin, využívá k tomu
i jednoduché klíče a atlasy
Zhodnotí některé konkrétní činnosti Ochrana přírody, odpovědnost lidí, likviEnvironmentální výčlověka v přírodě a rozlišuje aktivity, dace odpadů, živelné pohromy, ekologické
chova – vztah člověka
které mohou prostředí i zdraví člověka katastrofy
k prostředí
podporovat nebo poškozovat
Založí jednoduchý pokus, naplánuje Příprava a provedení jednoduchého poa zdůvodní postup, vyhodnotí a vy- kusu
světlí výsledky pokusu
Využívá poznatků o lidském těle k vy- Člověk; lidské tělo, stavba a funkce; Roz- Tělesná výchova
Osobnostní a sociální
světlení základních funkcí jednotlivých množovací soustava
výchova – osobnostní
orgánových soustav a podpoře vlastrozvoj, sebepoznání
ního zdravého způsobu života
a sebepojetí
Rozlišuje jednotlivé etapy lidského ži- Základy lidské reprodukce, vývoj jedince
Environmentální vývota, orientuje se ve vývoji dítěte před
chova – vztah člověka
a po jeho narození
k prostředí
pokračování na další stránce
5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
201
pokračování
Výstupy
Učivo
Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné
události
Provede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování
mezi chlapci a děvčaty v daném věku
Krizové situace, povodně, epidemie, pomoc v nouzi, situace hromadného ohrožení
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj, rozvoj
Návykové látky, odmítání návykových látek, kouření, alkohol, odborná pomoc
–
seberegulace
a sebeorganizace
Změny v dospívání, partnerství, rodičovství, osobní bezpečí – sexuální zneužívání,
brutalita a jiné formy násilí, odborná pomoc
– sociální rozvoj, poznávání lidí
Konec tabulky
202
5.4.3
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Vlastivěda
Charakteristika předmětu Vlastivěda
Ve vyučovacím předmětu Vlastivěda se žáci učí chápat vztahy a souvislosti v rodině, škole, obci a společnosti. Důraz je kladen na
dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti
a úkoly by měly postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální
problémy). Získávají prvotní poznatky a dovednosti budoucího občana demokratického státu.
Žáci se učí orientovat v dějinách a čase. Vycházejí od nejznámějších událostí v obci, regionu k nejdůležitějším okamžikům v historii
naší země. Je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především od
členů rodiny, od lidí v nejbližším okolí, z návštěv památek, muzeí, knihoven atd. Podstatou je vyvolat u žáků zájem o minulost,
o kulturní bohatství regionu i celé země.
Očekávané výstupy Vlastivěda
Místo, kde žijeme:
Vysvětluje a určuje polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem
ke krajině a státu
Určuje světové strany v přírodě i podle mapy
Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách na mapách naší republiky, Evropy a světa
Zprostředkovává ostatním zkušenosti a zážitky z vlastních cest
a porovnává způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných
zemích
Rozlišuje hlavní orgány státní moci, symboly našeho státu a jejich význam
Lidé kolem nás:
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vysvětlujeme polohu bydliště žáka vzhledem k regionu a státu
učíme orientaci v prostředí školy a jejího okolí, v regionu
pojmenováváme kontinenty, evropské státy, EU
demonstrujeme státy, polohu a města na mapě Evropy
pokračování na další stránce
5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
203
pokračování
Očekávané výstupy Vlastivěda
Vyjadřuje se na základě vlastní zkušenosti, pojmenovává základní vztahy mezi lidmi, dodržuje pravidla slušného chování:
pro soužití ve škole, mezi chlapci a děvčaty, v rodině, v obci atd.
Komunikuje v sociální skupině třídy, obhajuje své názory, popř.
připustí omyl, dohodne se na postupu a řešení se spolužáky, využívá chybu a omyl jako učební metodu
Zprostředkovává ostatním vlastní zkušenosti, rozpoznává jednání a chování ve svém okolí, která se nedají tolerovat a která
porušují základní lidská práva a práva dítěte nebo demokratické
principy
Rozlišuje základní formy vlastnictví, používá peníze v běžných
situacích
Poukazuje na změny a některé problémy v nejbližším společenském a přírodním prostředí a navrhuje možnosti zlepšení životního prostředí kolem sebe (rodina, škola, obec atd.)
Lidé a čas
Pracuje s časovými údaji a využívá je k pochopení časové posloupnosti
Využívá archivů, knihoven, sbírek, muzeí a galerií jako informačních zdrojů
Zdůvodňuje základní význam chráněných částí přírody, kulturních památek ve svém okolí na základě vlastních zkušeností
Rozeznává současnost a minulost a orientuje se v reáliích naší
vlasti
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
definujeme postavení jedince v rodině a společnosti
analyzujeme soužití a chování lidí, kulturu
učíme orientovat se ve vlastnictví soukromém i veřejném
Seznamujeme se základními lidskými a dětskými právy a povinnostmi žáka školy
učíme orientovat se v čase a časovém řádu – v současnosti a minulosti našeho života
učíme diskuzi a dialogu, vyhledáváme materiály v oblasti
regionu
pokračování na další stránce
204
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Vlastivěda
Objasňuje historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Konec tabulky
Vlastivěda – 4. ročník
Výstupy
Žák:
Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině
a státu
Určí světové strany v přírodě i podle
mapy, orientuje se podle nich a řídí se
podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché
údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky
Vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství
a kultury, jednoduchým způsobem
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Naše vlast – domov, národ, regiony ČR,
města – seznámení, poloha ČR v Evropě
Výchova demokratického občana – občanská společnost a škola
Orientace, světové strany, kompas, zásady
pobytu v přírodě
Tělesná výchova
Mapa, plánek, mapa zeměpisná, tematická, význam barev na mapě, čtení
z mapy, orientace na mapě
Výtvarná výchova
Praha, Brno; pohoří, vodstvo; sousední
státy; chráněné oblasti ČR
Environmentální
výchova
–
vnímání vztahů člověka
a přírody
Environmentální výchova – vztah člověka
a prostředí
pokračování na další stránce
5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
205
pokračování
Výstupy
Učivo
posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického
Rozlišuje hlavní orgány státní moci
a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
přírodní a společenské aktivity cestovního
ruchu
Rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj
omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky
Pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů pro pochopení vztahů
mezi ději a mezi jevy
Využívá archívů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů
pro pochopení minulosti
Rozeznává současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích minulosti naší
vlasti s využitím regionálních specifik
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Státní symboly, státní správa a samospráva, prezident, předseda vlády
Chování lidí, vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, mezilidské vztahy
Český jazyk
Výchova demokratického občana – občan, občanská společnost a stát
Multikulturní výchova
– lidské vztahy
Dějiny, časový sled událostí, časová osa
Vyhledávání informací v encyklopediích, Český jazyk
v knihovně, na internetu – seznámení, návštěva muzea, náš region
pravěk – nejstarší osídlení, příchod Slo- Český jazyk
vanů, Cyril a Metoděj, Velkomoravská
říše, staré pověsti české, počátky křesťanství, počátky českého království
Přemyslovci – sv. Václav, Přemysl II.
Otakar
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
postoj, rozvoj
schopnosti poznávání
pokračování na další stránce
206
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Lucemburkové – Karel IV. – hospodářský
rozkvět, rozvoj vzdělanosti
Jan Hus, husitské války, Jan Žižka
Habsburkové
Konec tabulky
Vlastivěda – 5. ročník
Výstupy
Žák:
Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách Evropy a polokoulí
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Evropa – členitost; svět – orientační seznámení s polohou světadílů a oceánů na
Zemi
evropské státy – hlavní města, orientace
na mapě, čtení z mapy
začlenění ČR do Evropy, do EU, Evropská
unie
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zá- Shromažďování poznatků a materiálů Český jazyk
žitky a zajímavosti z vlastních cest z cest, vyhledávání informací, orientace
a porovná způsob života a přírodu v jízdních řádech
v naší vlasti i v jiných zemích
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
– objevujeme Evropu
a svět
Multikulturní výchova
– kulturní diference
pokračování na další stránce
5.4. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
207
pokračování
Výstupy
Učivo
Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině,
v obci (městě)
Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která už tolerovat nemůže a která
porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
Rozlišuje základní formy vlastnictví;
používá peníze v běžných situacích
Poukáže v nejbližším společenském
a přírodním prostředí na změny a některé problémy a‘navrhne možnosti
zlepšení životního prostředí obce
(města)
Využívá archívů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů
pro pochopení minulosti; zdůvodní
základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních
památek
Kultura, soužití lidí – mezilidské vztahy,
komunikace
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Český jazyk
Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj, poznávání lidí
Základní lidská práva a povinnosti, protiprávní jednání
Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní
společné; Peníze, měna v ČR, v EU
Základní globální problémy – sociální problémy, problémy konzumní společnosti,
nesnášenlivost, problémy životního prostředí
Matematika
Vyhledávání informací v knihovně, v muzeu, na internetu
Český jazyk
náš region, Bitva na Bílé hoře, J. A. Komenský, Marie Terezie, Josef II.
Konec tabulky
Výchova demokratického občana – principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
Environmentální výchova – vztah člověka
k prostředí
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj, rozvoj
schopnosti poznávání
208
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
5.5
5.5.1
209
Člověk a společnost
Dějepis
Charakteristika dějepisu
Vyučovací předmět DĚJEPIS je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost.
Vyučuje se na II. stupni základní školy od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 2 vyučovací hodiny za týden.
Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické
aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu.
Zaměřuje se na utváření pozitivních a občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu
okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání je prevence
rasistických, xenofobiích a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova
k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
V dané vzdělávací oblasti se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat
a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních
situacích.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického
vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména
poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy
a empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.
Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením
otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické
problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.
210
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Očekávané výstupy Dějepisu
Žák:
orientuje se v základních časových obdobích historického vývoje,
charakterizuje jednotlivá období
dokáže lokalizovat historické události z hlediska geografie, objasní vliv geografických podmínek na historické jevy, události
a procesy
na základě osvojených faktů vysvětlí vztahy, vazby a souvislosti
historických procesů
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vedeme žáky k pochopení odlišností jednotlivých časových období, uvádíme nejdůležitější znaky jednotlivých časových úseků
vedeme žáky k práci s mapou, dějepisnými atlasy, k orientaci na
mapě, zdůrazníme souvislosti mezi přírodním prostředím a vývojem lidské společnosti
objasňujeme příčiny, průběh a důsledky historických událostí,
vedeme žáky k tomu, aby chápali historické události a zaujali
k nim vlastní stanovisko
seznamuje se s historickými skutečnostmi, aplikuje historické po- seznámíme žáky se základními historickými událostmi 20. stoznatky na současnost a orientuje se v problematice současného letí, vysvětlíme jejich vzájemnou provázanost, skutečné i možné
světa
důsledky těchto událostí a poskytneme jim nástin nejdůležitějších problémů současnosti ve vojenské, hospodářské a sociální
oblasti
zná základní údaje o vývoji svého regionu
přiblížíme historický vývoj našeho regionu
vyhledává, shromažďuje a třídí ”historický materiál”
vedeme žáky k samostatné práci s verbálním textem, obrazovým
materiálem, s odbornou literaturou, Internetem, objasňujeme
výběr podstatné informace, vedeme žáky k dalšímu zpracování
a využití získaných údajů
vštěpuje si obecně uznávané lidské hodnoty moderního světa (de- na základě znalostí historického vývoje 20. století vedeme žáky
mokracie, svoboda, spravedlnost, tolerance a solidarita) a aktu- k pochopení těchto pojmů obecně i konkrétně
alizuje je do dění současného světa
Konec tabulky
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
211
Dějepis – 6. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Úvod do učiva dějepisu
Žák:
naučí se chápat význam poznávání mivýznam minulosti pro současnost a bu- Matematika, Český Mediální výchova
nulosti pro současnost
doucnost
jazyk
seznámí se s významem muzeí, knihoperiodizace dějin, práce s časovou osou
ven a archivů
(před naším letopočtem, náš letopočet, určení století)
zvládne základní orientaci v historicvýznam muzeí, archivů, knihoven (píkém čase a prostoru
semné a hmotné prameny)
seřadí hlavní historické epochy v chroArcheologie
nologickém sledu
nejdůležitější muzea, archivy a knihovny
v našem okolí
Pravěk
Žák:
seznámí se s vývojem člověka a způVývoj člověka – období přisvojovacího
sobem života lidí v pravěku
hospodářství, člověk zručný, vzpřímený,
seznámí se s důsledky přechodu k ze- rozumný, dnešního typu – způsob obživy,
mědělskému způsobu obživy
bydlení, uspořádání společnosti, vývoj
Zeměpis, Přírodopis,
Výtvarná výchova,
Hudební výchova,
Environmentální
chova,
Multikulturní
chova,
vývý-
pokračování na další stránce
212
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
uvědomí si význam zpracování kovů nástrojů a zbraní, první náboženské před- Pracovní výchova
Mediální výchova, Výpro lidskou společnost
stavy a umělecké projevy, archeologická
chova k myšlení v evnaleziště u nás i ve světě
ropských
uvede příklady archeologických pamáVznik zemědělství a změny ve způsouvislostech, Osobtek na našem území (Moravský kras, sobu života lidí – oblasti vzniku zeměnostní
a
sociální
Dolní Věstonice, Pavlov)
dělství ve světě, pěstované plodiny
výchova,
a chovaná zvířata, vznik prvních řemesel
Výchova demokratického občana
(hrnčířství, tkalcovství), rodová občina –
kult matky, způsob života prvních zemědělců
Mezopotámie – závlahové zemědělství, měděné nástroje a zbraně, společenská dělba práce, sousedské občiny, změny
v náboženství, chrámové hospodářství
Střední Evropa v pravěku – přisvojovací hospodářství, rozšíření zemědělství,
stěhovavé zemědělství, první řemesla, měděné a bronzové nástroje, život v revírech,
rozvoj obchodu, rod, kmen, svaz
Rozšiřující učivo
výskyt prvních lidí v našem okolí, nálezy
z Moravského krasu
první zemědělci v našem okolí, Býčí skála
pokračování na další stránce
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
213
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Starověk – Staroorientální státy
Žák:
rozpozná souvislosti mezi přírodními
podmínkami a vznikem starověkých
států
seznámí se s vývojem společenského uspořádání starověké Mezopotámie, Egypta, Indie, Číny, Persie, Palestiny, Foinikie
uvede nejvýznamnější typy památek,
které se staly součástí světového kulturního dědictví
demonstruje přínos antické kultury
a uvede osobnosti antiky důležité pro
evropskou civilizaci
Vznik nejstarších států – časové zařazení, souvislost mezi vznikem státu a přírodními podmínkami
Mezopotámie – Sumerové, závlahové
zemědělství, Eufrat a Tigris, výroba
bronzu, klínové písmo, nové společenské
vrstvy, opevněná města a jejich změna
v městské státy, palácové hospodářství,
starobabylonská a novobabylonská říše,
Chammurapi a první psaný zákoník,
kulturní odkaz Mezopotámie – umění,
Epos o Gilgamešovi, šedesátková soustava, bez letopočtů, pouze určení tisíciletí
Egypt -- záplavy Nilu, Horní a Dolní
Egypt a jejich sjednocení, faraon, papyrus,
hieroglyfy, pyramidy, Sfinga, maják
na ostrově Faros, mumifikace a lékařství,
posmrtný život, rozvoj věd
pokračování na další stránce
214
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Indie – Indus a Ganga, Indové a Dravidové, obyvatelstvo a kasty, buddhismus,
vyspělá města, zemědělské plodiny, nerozluštěné písmo, desítková soustava, arabské
číslice
Čína – Chuang-che, plodiny, odlišný izolovaný vývoj, objevy a vynálezy, Velká
čínská zeď, znakové písmo, typická architektura
Palestina – Jordán, Židé, Šalamoun,
hebrejské písmo, Jeruzalém,
Betlém, Starý a Nový zákon
Foinikie – první hláskové písmo,
obchodní a námořní velmoc starověku
Rozšiřující učivo
pád novobabylonské říše a perský král
Kýros Veliký, Babylon jako archeologická
památka (divy světa)
jak se stavěly pyramidy, kde leží
podrobnější znalosti o vědách, objevech,
vynálezech a kultuře
příběhy ze Starého zákona
pokračování na další stránce
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
215
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Starověké Řecko
Žák:
Geografická poloha Řecka, srovnání se
současnou rozlohou
rozumí podstatě antické demokracie
Období mykénské -- 2000 let před
ve srovnání s jinými formami vlády sta- naším letopočtem příchod Řeků, Mykény,
rověkých států
Kréta, mykénská kultura, 1000 př. n. l.
příchod Dórů
dokáže srovnat odlišnosti vývoje ve
Doba homérská – Homér a jeho Íliada
Spartě a Athénách
a Odyssea, řecká společnost
na pozadí řecko-perských válek si
Vznik řeckých městských států –
uvědomí, že v boji nerozhoduje jen Sparta a Athény, výroba železa, peněžní
síla a počet, ale také chytrost, odvaha obchod, otroci
a spolupráce
na příkladu Alexandra Makedonského
Velká řecká kolonizace – 8.–6. stol.
pochopí, jak velkou roli sehrává síla př. n. l., příčiny, oblasti kolonizace, rozvoj
osobnosti
obchodu, mořeplavby a kultury
seznámí se s kulturním odkazem řecké
Athénská demokracie – Jónové, Sólón
civilizace
(6. stol. př. n. l.) a jeho reformy – ústava,
Perikles (5. stol. př. n. l.) – dotvoření demokracie a zlatý věk athénské společnosti,
athénský námořní spolek
pokračování na další stránce
216
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Sparta – Dórové, vojenský národ –
sparťanská výchova, heilóti, odlišná forma
vlády, peloponéský spolek
Řecko-perské války – jejich příčiny,
1. perská výprava, bitva u Marathonu,
bitva u Thermopyl, bitva u Salamíny, výsledek bojů
Peloponéská válka – 5. stol. př. n. l.,
příčiny, průběh a důsledky bojů athénského námořního spolku a peloponéského
spolku v čele s Athénami a Spartou pro
celé Řecko
Makedonie, Alexandr Veliký – Filip II., dobytí Řecka, dobytí Persie, způsob
vlády Alexandra Velikého a jeho světová
říše, helénistická kultura, rozpad říše
Řecká vzdělanost a věda – vzdělávání v Athénách a ve Spartě, rozvoj věd,
Herodotos – otec dějepisu
Řecké umění – počátky divadla, amfiteátry, tragédie a komedie, olympijské hry,
sochařství, malířství, architektura, hudba,
mytologie (10 bohů)
pokračování na další stránce
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
217
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Střední Evropa vdobě železné – 8.–
1. stol. př. n. l., zpracování železa, zemědělství, Keltové – Bójové, řemesla, oppida,
příchod Germánů
Rozšiřující učivo
bohatství mykénských králů, podrobněji
o Íliadě a Odyssee, filozofie – Platon, Aristoteles, Sofokles, Euripides, Sapfó, osobnost Alexandra Makedonského
příklady vyspělosti keltské civilizace
(sklářství, rýžování zlata, hrnčířský
kruh, . . . )
Starověký Řím
Žák:
ví, jak Řím ovládl Apeninský poloostrov a celé Středomoří
zná vnitřní vývoj římského státu (království, republika, císařství)
Apeninský poloostrov – geografická poloha
Počátky římského městského státu
– 1000 př. n. l. příchod Italiků (Latinové),
Etruskové, a založení Říma - království,
založení Říma dle pověsti, Řím republikou, úřady republiky (konzulové, diktátor,
pokračování na další stránce
218
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
rozumí příčinám krize a rozpadu římské říše, rozumí roli křesťanství v tomto
procesu
seznámí se s kulturním odkazem
Etrusků a Římanů
senát, občanský sněm, tribun lidu), boj
patriciů a plebejů (právo veta), ovládnutí
Apeninského poloostrova
Punské války – 3.–2. stol. př. n. l.,
příčiny bojů, 3 války mezi Římem a Kartágem, ovládnutí Středomoří Římem (Sicílie, Sardinie, Korsika, Hispánie), zničení
Kartága, Hanibal, Scipio
Řím po ovládnutí Středomoří –
provincie – zdroj bohatství, problém bezzemků a nedostatku římských vojáků, pokusy o pozemkové reformy
Krize římské republiky – žoldáci, kolóni, Spartakovo povstání, otroci a gladiátoři
Občanské války – G. J. Caesar – konzul, správce Galie, vojevůdce, doživotní
diktátor, jeho smrt, občanská válka mezi
Oktaviánem a Antoniem
Rozkvět římského císařství – Oktavián, Traján, Marcus Aurelius – boje proti
Markomanům a Kvádům
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pokračování na další stránce
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
219
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Krize římského císařství – příčiny
úpadku říše, úbytek otroků, úpadek řemesel a obchodu, útoky Germánů, šíření
křesťanství
Zánik říše západořímské – císař
Konstantin, povoluje křesťanství, zakládá
město Konstantinopol, rozdělení říše na
západořímskou a východořímskou, 476
rozpad říše západořímské a ovládnutí Germány
Římská vzdělanost a věda – školství
(důraz na dějiny), latinka, římské číslice,
vědní poznatky od Řeků, vynikající řečnictví a právo
Římské umění – návaznost na řecké
umění, architektura – akvadukty, viadukty, silnice, veřejné lázně, vítězné
oblouky, baziliky, malířství, sochařství,
hudba, Koloseum
Rozšiřující učivo
kultura Etrusků
osobnost Hanibala
otroci, gladiátoři a průběh Spartakova
povstání
pokračování na další stránce
220
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
osobnosti Caesara, Kleopatry
císařové – Caligula, Claudius Nero
Římané a Markomani na Moravě
Města Konstantinopol a Pompeje
Ovidius, Cicero
Konec tabulky
Dějepis – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Evropa vraném středověku
Žák:
popíše podstatnou změnu evropské civilizace, která nastala v důsledku
příchodu nových etnik, christianizace
a vznik států
porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské
kulturní oblasti
periodizace a charakteristické znaky stře- Český jazyk, Zemědověku
pis, Výtvarná
doba stěhování národů
Germáni v Evropě
výchova, Občanská
výchova,
vznik slovanských států ve střední Ev- Přírodopis,
Praropě – český stát, polský stát, Kyjevská covní výchova
Rus, státy jižních Slovanů (Srbové, Chorvati, Bulhaři – pouze vyjmenovat)
Osobnostní a sociální
výchova –
psychohygiena
Výchova k myšlení
v evropských globálních souvislostech –
objevujeme Evropu
a svět
pokračování na další stránce
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
221
pokračování
Výstupy
Učivo
Byzanc, Sámova říše, Franská říše, Vikingové, Svatá říše římská, Anglie, Francie, Uherský stát, Arabská říše
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Multikulturní výchova
Velkomoravská říše
Žák:
objasní situaci Velkomoravské říše
a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty
mezi světskou a církevní mocí, křesťanský a islámský svět
ilustruje postavení jednotlivých vrstev
středověké společnosti, uvede příklady
románské kultury
dějiny Velkomoravské říše jako prvního
státu západních Slovanů (význam říše
v evropských souvislostech)
vznik křesťanství v raném středověku
a christianizace Evropy (římskokatolická
a pravoslavná církev, kláštery jako střediska vzdělanosti raného středověku)
vznik islámu a jeho podstata (Arabové
na Pyrenejském poloostrově)
období křížových výprav
základní feudální vztahy (feudál, poddaný, šlechtic, král)
Vrcholný středověk
Žák:
uvědomí si významné postavení českých králů ve 13. a 14. století
život lidí na vesnici a ve městech na počátku 13. století
pokračování na další stránce
222
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vysvětlí znovuobnovení antického
základní znaky románské kultury
ideálu člověka, nové myšlenky žádající
vývoj českého státu za vlády Přemysreformu církve včetně reakce církve
lovců od jeho vzniku do roku 1306
na tyto požadavky, uvede příklady
český stát za vlády Lucemburků
gotické kultury
vznik renesance v Itálii a její základní myšlenkové proudy (člověk, příroda, umění, víra)
počátky reformace v českém státě
Mistr Jan Hus
Karlova univerzita
základní znaky gotické kultury a nejvýznamnější architektonické památky
počátek a průběh husitské revoluce
výsledky husitské revoluce a její význam
Pozdní středověk
pochopí složité období vlády Jiřího
vláda Jiřího z Poděbrad
z Poděbrad
uvědomí si politickou situaci v českém
osmanští Turci na Balkánském polostátě a v Evropě před nástupem
ostrově – pád byzantské říše
Habsburků
stoletá válka mezi Anglií a Francií
vznik španělského království
český stát za vlády Jagellonců (vladislavská pozdní gotika)
pokračování na další stránce
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
223
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Počátky novověku
popíše a demonstruje průběh zámořrenesance a humanismus ve střední Evských objevů, jejich příčiny a důsledky ropě
seznámí se s průběhem reformace ve
příčiny a důsledky zámořských objevů,
střední Evropě
rozvoj výroby a obchodu
reformace ve střední Evropě
evropská kultura 16. století a počátek
protireformace
Konec tabulky
Dějepis – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
objasní postavení českého státu
nástup Habsburků na český trůn
v podmínkách Evropy rozdělené do
vztahy katolíků a protestantů v jednotřady mocenských a náboženských cen- livých evropských zemích
ter a jeho postavení uvnitř
habsburské monarchie
třicetiletá válka
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Český jazyk,
Hudební výchova, Osobnostní a sociální
Občanská výchova, výchova – kreativita,
Výtvarná výchova,
Fyzika,
pokračování na další stránce
224
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchii, parlamentarismus
Učivo
absolutistické režimy v Evropě – Francie, Rusko, Prusko, Habsburská monarchie, Belgie
anglická revoluce a revoluce v Nizozemí
pochopí souvislost barokní kultury
české a evropské baroko
s politickými poměry absolutistických
států
pozná základní znaky jednotlivých
klasicismus, osvícenství a osvícenský abkulturních stylů, uvede jejich představi- solutismus
tele a příklady významných kulturních
památek
vysvětlí podstatné ekonomické, socinástup kapitalismu v západoevropských
ální, politické a kulturní změny ve
zemích
vybraných zemích a u nás, které chahospodářské reformy ve státech střední
rakterizují modernizaci společnosti
Evropy (Marie Terezie, Josef II., Fridrich I.)
osvícenský absolutismus v Rusku (Petr I.
Veliký, Kateřina II. Veliká)
objasní souvislost mezi událostmi franhospodářské poměry ve Francii před
couzské revoluce a napoleonských
VFBR
válek na jedné straně a rozbitím
počátek, průběh a vítězství VFBR
starých společenských struktur v EvFrancie v době napoleonské, osobnost
ropě na straně druhé
Napoleona
Evropa v době napoleonských válek
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Přírodopis
Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova,
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech,
Environmentální výchova
pokračování na další stránce
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
225
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
změna mapy Evropy v době vlády Napoleona
Evropa po Vídeňském kongresu
Moderní svět
Žák:
vysvětlí rozdílné tempo modernizace
a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje
jednotlivých částí Evropy a světa
včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla
porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti
s národními hnutími vybraných evropských národů
na vybraných příkladech demonstruje
základní politické proudy
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
svět v první polovině 19. století – průmyslová revoluce, věda a technika, společenské myšlení
národně-osvobozenecké hnutí (Německo,
Itálie)
revoluční rok 1848 v Evropě s důrazem
na vývoj v Habsburské monarchii
evropské mocnosti v boji o Balkán
vznik a vývoj USA do konce 19. století
Konec tabulky
226
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Dějepis – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
pochopí snahu českého národa hájit
český politický život 2. poloviny 19. stosvé národní zájmy v rámci R-U
letí
kultura a umění 2. poloviny 19. století
pochopí význam řešení východní
velmocenská politika Anglie, Francie,
otázky vzhledem k dalším politickým Ruska a Habsburské monarchie
událostem na Balkáně
charakterizuje soupeření mezi
vznik Trojspolku a Dohody
velmocemi na přelomu 19. a 20. století
válečné konflikty světových velmocí před
a vymezí význam kolonií
1. světovou válkou
Moderní společnost – rozvoj průmyslové
výroby na počátku 20. století
na příkladech demonstruje zneužití
příčiny, průběh a důsledky 1. světové
techniky ve světových válkách
války
a uvědomí si význam diplomacie
versailleský mírový systém a Společnost
národů
rozpozná klady a nedostatky demovznik demokratických států v Evropě po
kratických systémů
1. světové válce
charakterizuje jednotlivé totalitní
ČSR v období první a druhé republiky
systémy, příčiny nastolení vširších ekoVŘSR a počátky totalitního režimu
nomických souvislostech a důsledky
v Rusku
jejich existence pro svět
pokračování na další stránce
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
227
pokračování
Výstupy
Učivo
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu
světová hospodářská a krize a vznik fašistických totalitních režimů – Itálie, Německo, Španělsko, Japonsko
mnichovská konference a rozbití ČSR
2.světová válka
antisemitismus, rasismus a národní nesnášenlivost, odraz války v umění
základní etapy vývoje Československa po
roce 1945
na příkladech vyloží antisemitismus,
rasismus a jejich nepřijatelnost
z hlediska lidských práv
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a její vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní
prostředí
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
poválečné uspořádání světa
bipolárního světa, uvede příklady střevznik nových socialistických států Evtávání obou bloků
ropy
vysvětlí a na příkladech doloží
železná opona, studená válka
mocenské a politické důvody
vojenské a politické bloky
euroatlantické, hospodářské a vojenské
demokratizace evropských států a pád
spolupráce
železné opony
posoudí postavení rozvojových zemí
problematika rozvojových zemí
prokáže základní orientaci v probléohniska současných válečných konfliktů
mech současného světa
Konec tabulky
228
5.5.2
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Občanská výchova
Charakteristika občanské výchovy
Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost.
Vyučuje se na II. stupni základní školy od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně.
Vzdělávací obor Výchova k občanství nastiňuje cestu žáka k realistickému sebepoznávání a poznávání osobnosti jiných lidí,orientuje
žáka v společenské realitě a pomáhá mu v začlenování do různých společenských vztahů a vazeb. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s činností důležitých politických a hospodářských institucí a orgánů a se způsoby začlenění občana do
veřejného života. Učí žáky respektovat a používat mravní principy a pravidla soužití ve společnosti. Také učí žáky mít odpovědnost
za své názory, chování i jejich důsledky. Zaměřuje se na utváření pozitivních postojů. Důležitou součástí je prevence rasistických
a xenofobních postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv. Motivuje žáky k aktivní účasti na životě v demokratické
společnosti.
Očekávané výstupy Občanská výchova
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Žák:
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti Vyjadřujeme nepřijatelnost chování poškozující společný majeněmu vystupuje
tek, zdůvodňujeme nutnost aktivního vystupování proti těmto
jevům
zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, Rozvíjíme zájem o kulturní hodnoty a tradice, seznamujeme
které ho zajímají
s nabídkou kulturních institucí, upozorňujeme na úlohu masmédií ve společnosti
zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi Upozorňujeme na nutnost solidarity mezi lidmi, definujeme přilidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat rozené a sociální rozdíly mezi lidmi, zdůrazňujeme rovnoprávné
lidem v nouzi a v situaci ohrožení
postavení mužů a žen ve společnosti
uplatňuje vhodné chování a komunikace v různých životních si- Předkládáme možné způsoby řešení konfliktních situací nenásiltuacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší ne- nou cestou, vybíráme konkrétní příklady vhodného chování
násilným způsobem
pokračování na další stránce
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
229
pokračování
Očekávané výstupy Dějepis
objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci
dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby
zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se
rizikům v hospodaření s penězi
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Vedeme žáka k respektování zvláštností a odlišností, ilustrujeme
tolerantní postoj k menšinám
Vysvětlujeme a na konkrétních příkladech dokazujeme význam
spolupráce mezi lidmi při plnění různých úkolů na všech úrovních života
Demonstrujeme zásady hospodárnosti, popisujeme a objasňujeme způsoby zacházení s penězi a majetkem, zdůrazňujeme rizika při hospodaření s penězi
Konec tabulky
Občanské výchova – 6. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
zdůvodní nepřijatelnost vandalského Ochrana majetku, boj proti lhostejnosti
chování a aktivně proti němu vystupuje
zhodnotí nabídku kulturních institucí Rozmanitost kulturních projevů, kulturní
a cíleně z ní vybírá akce, které ho zají- hodnoty, tradice a jejich respektování
mají
pokračování na další stránce
230
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří
své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situaci
ohrožení
uplatňuje vhodné chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými
lidmi řeší nenásilným způsobem
objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti
i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní
postoje k menšinám
posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních
úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
dodržuje zásady hospodárnosti, popíše
a objasní vlastní způsoby zacházení
s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření
s penězi
Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti, mezilidská komunikace, solidarita
Humanitární organizace
Soužití, tolerance, rovnocennost lidí; menšiny – historie, kultura; migrace obyvatelstva
Dělba práce a činností, výhody spolupráce
lidí, funkce rodiny; rozdělení rolí ve skupině
Rozpočet rodiny, příjmy a výdaje; kapesné
– hospodaření s penězi. šetrnost k majetku vlastnímu, společnému; spoření –
možnosti.
Konec tabulky
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
231
Občanské výchova – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
objasní účel důležitých symbolů našeho Státní symboly a jejich používání, státní
státu a způsoby jejich používání
svátky, památná místa na našem území;
vlastenectví; významní rodáci
rozlišuje a porovnává různé formy Majetek a vlastnictví, ochrana majetku
vlastnictví, uvede jejich příklady
duševního a hmotného; autorské právo
objasní potřebu dodržování zásad Druhy majetku, získávání majetku; spoluochrany duševního vlastnictví a jejich vlastnictví; sociální spravedlnost
znalost uplatňuje ve svém jednání
rozlišuje nejčastěji typy a formy států Království, republika a další formy státu;
a na příkladech porovná jejich znaky
demokracie – diktatura.
rozlišuje a porovnává úkoly jednotli- Rozdělení státní moci – zákonodárná, vývých složek státní moci ČR i jejich konná a soudní; prezident, vláda, minisorgánů a institucí, uvede příklady in- terstva; ústava ČR; zastupitelská demostitucí a orgánů, které se podílejí na kracie; politické strany – levice – pravice
správě obcí, krajů a státu
objasní výhody demokratického způ- Demokracie, demokratické režimy, svosobu řízení státu pro každodenní život bodná volba a rozhodování v každodenobčanů
ním životě
vyloží smysl voleb do zastupitelstev
Volby – parlamentní, obecní; volby jako
demokratické právo
Konec tabulky
232
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Občanské výchova – 8. ročník
Výstupy
Žák:
rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti
všem projevům lidské nesnášenlivosti
přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod
objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
dodržuje právní ustanovení, která se na
něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů
právní ochrany občanů, uvede příklady
jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů
rozpozná protiprávní jednání, rozliší
přestupek a trestný čin, uvede jejich
příklady
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Rasismus, fašismus, antisemitismus, jejich
projevy v historii a současnosti; vlastenectví – nacionalismus; svoboda; pravidla
chování
Základní lidská práva, práva dětí, diskriminace; Všeobecná deklarace lidských
práv, Listina základních práv
Právo, právní úkony; druhy a postihy protiprávního jednání; trestněprávní řízení
Policie ČR, městská – činnost, pravomoci
Trestní zákoník, druhy trestů, soudy,
právní orgány, předpisy a jejich porušování
Přestupek – trestný čin; alternativní
tresty
pokračování na další stránce
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
233
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory
objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady
možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni –
v obci regionu
uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání
Významné globální problémy v Evropě
a ve světě – AIDS, bída států třetího
světa, terorismus, ekologické planetární
problémy
Význam OSN, neziskové organizace – jejich činnost
NATO, OSN, EU, boj proti mezinárodnímu terorismu a jeho prevence; příčiny
terorismu
Konec tabulky
Občanské výchova – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
objasní, jak může realističtější poznání Podobnost a odlišnost lidí, rozdílnost myša hodnocení vlastní osobnosti a poten- lení a jednání; empatie
ciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu
života
pokračování na další stránce
234
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných
cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých
lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje
své chování a jednání
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich
součinnosti
provádí jednoduché právní úkony
a chápe jejich důsledky, uvede příklady
některých smluv upravující občanskoprávní vztahy – osobní přeprava,
koupě, oprava či pronájem věci
Sebepoznávání, realistické posuzování
skutečnosti, systém osobních hodnot,
vrozené předpoklady člověka, hodnocení
a sebehodnocení, posuzování druhých lidí
Sebekritika – korekce svého chování
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Tržní hospodářství, nabídka – poptávka,
fungování trhu, výroba, obchod, služby
a jejich funkce
Druhy a postihy protiprávního jednání,
trestní zákoník, právo, právní úkony, trestněprávní řízení
pokračování na další stránce
5.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST
235
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
uvede některé významné mezinárodní
organizace a společenství, k nimž má
vztah ČR, posoudí jejich význam ve
světovém dění
uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní
názor a popíše jejich hlavní příčiny
i možné důsledky pro život lidstva
OSN, NATO, Evropská unie; význam spolupráce
Národní a mnohonárodnostní střety, konfliktní ohniska; vliv náboženství; ekologie
Konec tabulky
236
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
5.6
5.6.1
237
Člověk a příroda
Fyzika
Charakteristika fyziky
Vzdělávání v předmětu fyzika směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí, vede
k rozvíjení a upevňování dovedností pozorovat a měřit fyzikální veličiny, vede k vytváření a ověřování hypotéz, učí žáky zkoumat
příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi, směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a osvojení odborné
terminologie. Cílem je poskytnout žákům informace a podněty, které by je inspirovaly k vlastním úvahám, dalšímu samostatnému
studiu. Žáci by si měli osvojit nástroje, pomocí kterých mohou přírodní jevy sledovat, popisovat je, zaznamenávat, vyhodnocovat,
případně je ovlivňovat. Žáci by měli poznatky či dovednosti vhodně uplatňovat v každodenním životě, případně ve svém budoucím
povolání. Klademe důraz na souvislost probírané látky s praxí a se životem, jaká je praktická využitelnost.
Očekávané výstupy fyziky
Žák:
Správně užívá fyzikální pojmy v reálných situacích; rozhodne
u běžných věcí ze svého okolí, zda jsou z látky pevné, kapalné
nebo plynné; rozhodne pomocí pokusu, jaké má látka vlastnosti;
nalezne společné a rozdílné vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; uvede jev, kterým se nepřímo přesvědčuje, že částice
jsou v neustálém pohybu – popíše difúzi nebo Brownův pohyb
Ukáže přibližnou velikost běžně používaných jednotek a vzájemně je převede; měří veličiny běžnými měřidly, zapíše hodnotu
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Zavádíme fyzikální terminologii; rozlišujeme látku a těleso; kategorizujeme látky dle vlastností; demonstrujeme neustálý neuspořádaný pohyb částic; seznamujeme s difúzí a Brownovým
pohybem
Seznamujeme s vhodnými měřidly fyzikálních veličin a pravidly
jejich správného používání; upozorňujeme na volbu vhodného
měřidla
Rozhodne, zda je dané těleso v klidu nebo pohybu vzhledem k ji- Definujeme na příkladech z praxe klid a pohyb tělesa; řešíme
nému tělesu; vypočítá jednotlivé veličiny charakterizující pohyb; jednoduché příklady na výpočet rychlosti, dráhy a času; klasifirozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
kujeme pohyby podle rychlosti a trajektorie
pokračování na další stránce
238
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy fyziky
Změří sílu, graficky ji znázorní; v konkrétní situaci popíše, které
síly na těleso působí; popíše účinek síly na těleso; rozhodne, zda
síly jsou v rovnováze; určí výslednici sil; vypočítá velikosti různých druhů sil
Má představu o definicích a vztazích mezi fyzikálními veličinami
– tlak, práce, výkon, energie, . . .
Na pokusu nebo příkladu z praxe ukáže, že kapalina nebo plyn
v nádobě působí tlakovou silou kolmo na její stěny; pokusem
prokáže, že tlak v kapalině s hloubkou roste; určí směr vztlakové
síly a vypočítá velikost výsledné síly působící na těleso v kapalině
nebo plynu
Změří teplotu; ukáže, že ohřátím nebo ochlazením tělesa se mění
jeho objem – tepelná roztažnost; uvede příklad tepelné výměny
vedením, prouděním a zářením; vypočítá velikost tepla přijatého
nebo odevzdaného tělesem; při jednoduchých dějích rozhodne,
o jaké přeměny energie jde
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Popisujeme na příkladech účinky různých sil; odvozujeme
vztahy mezi silou a jinými fyzikálními veličinami; definujeme
rovnováhu sil; vysvětlujeme princip určení výslednice sil
Řešíme příklady z praxe na výpočet různých fyzikálních veličin;
vysvětlujeme význam fyzikálních veličin v praxi
Ukážeme působení tlaku v nádobě a změny jeho velikosti; odůvodňujeme působení tlakové síly a výslednice sil na těleso ponořené v kapalině nebo plynu; odvodíme vztah pro výpočet vztlakové síly a uvedeme příklady působení vztlakové síly v praxi
Uvedeme příklady změny délky a objemu při zahřívání a ochlazování; seznámíme s příklady tepelné výměny vedením, prouděním a zářením v praxi; seznámíme s postupem výpočtu tepla;
objasníme vztah mezi teplem a změnou vnitřní energie a na
jednoduchých příkladech změnu jednoho druhu energie na jiný
druh
Popíše částicovou stavbu tří skupenství; pojmenuje přeměny sku- Modelujeme částicové složení látek všech skupenství; zavedeme
penství; předpoví, k jaké skupenské změně dojde; porovná rych- terminologii pro názvy změn skupenství; používáme MFCh talost vypařování různých kapalin; vypočítá velikost skupenského bulky při výpočtech skupenského tepla
tepla
Zjistí, zda je těleso elektricky nabité; rozhodne, zda se dvě nabitá Objasníme vznik elektricky nabitého tělesa; popíšeme chování
tělesa přitahují nebo odpuzují; rozliší vodiče a nevodiče
nabitých těles; rozdělíme látky na vodiče a nevodiče
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
239
pokračování
Očekávané výstupy fyziky
Sestaví a nakreslí schéma elektrického obvodu; změří veličiny
v elektrickém obvodě a použije vztahy mezi veličinami při výpočtech – elektrický odpor, napětí, proud, výkon, práce; rozpozná
zapojení spotřebičů za sebou nebo vedle sebe
Popíše magnet; zjistí přítomnost magnetického pole; používá
kompas nebo busolu k orientaci v přírodě
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Seznámíme se značkami elektrických součástek používaných při
sestavování elektrického obvodu; zadáváme příklady různými
způsoby na výpočet veličin v elektrickém obvodě; rozlišujeme
zapojení spotřebičů za sebou a vedle sebe
Zavedeme terminologii pro popis částí magnetu; popíšeme
chování magnetického pole; seznámíme se způsoby orientace
v přírodě
Vysvětlí jev elektromagnetické indukce; využívá prakticky po- Předvedeme jev elektromagnetické indukce pokusem s vysvětleznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s prou- ním; seznámíme s využitím elektromagnetické indukce v praxi;
dem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik zavede pojem transformační poměr
indukovaného napětí v ní
Použije jednoduché optické přístroje, popíše odraz a lom světla, Objasníme princip zobrazování zrcadlem a čočkou; vysvětlíme
vysvětlí jev zatmění
základní představy o šíření světla
Uvede příklady zdrojů zvuku; charakterizuje zvuk pomocí veličin Upřesníme představy o šíření zvuku; zavedeme veličiny charak– výška tónu, kmitočet; popíše šíření zvuku a odraz zvuku; uvede terizující zvuk; vysvětlíme vnímání zvuku uchem; upozorníme
příklady zdrojů nadměrného hluku a vliv na zdraví člověka
na vliv nadměrného hluku na zdraví člověka
Dokáže pojmenovat tělesa ve vesmíru, odliší je na základě jejich Zadáváme úkoly shromažďovat a zpracovávat data a informace
vlastností; popíše pohyb těles ve sluneční soustavě; pojmenuje o vývoji a dění ve sluneční soustavě a o výzkumu sluneční souaspoň jedno souhvězdí na hvězdné obloze
stavy; pozorujeme dění na obloze a děje vysvětlujeme
Konec tabulky
240
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Fyzika – 6. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
Fyzikální veličina, délka, objem, hmotnost, změna objemu tělesa při zahřívání
a ochlazování, teplota, čas
Látka a těleso, neustálý neuspořádaný pohyb části, charakter částicového složení látek, atom a molekula, elektrický náboj,
iont
Předpoví, jak se změní délka či objem změna objemu tělesa při zahřívání a ochlatělesa při dané změně jeho teploty
zování, teploměr
Určí v konkrétních jednoduché situaci gravitační síla, gravitační pole, magnet
druhy sil působících na těleso, jejich ve- přírodní a umělý, póly magnetu, magnelikosti, směry a výslednice
tické pole, indukční čára, magnetické pole
Země, částicová stavba látek
Konec tabulky
Matematika
Chemie
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, Kreativita
Výchova k myšlení
v evropských
Rodinná výchova, a globálních souvisZeměpis
lostech – Objevujeme
Evropu a svět, jsme
Evropané
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
241
Fyzika – 7. ročník
Výstupy
Žák:
Využívá s porozuměním vztah mezi
hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů
Rozhodne, jaký druh pohybu těleso
koná vzhledem k jinému tělesu
Využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu
těles
Změří velikost působící síly
Určí v konkrétní jednoduché situaci
druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednice
Využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles
při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
Aplikuje poznatky o otáčivých účincích
síly při řešení praktických úloh
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
hustota látky
pohyb a klid tělesa, druhy pohybů, trajektorie
rychlost, dráha, čas pohybu
síla a její měření, třecí síla
skládání sil
posuvné účinky sil, pohybové zákony, deformační účinky síly
Tělesná výchova
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, kreativita
Matematika
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech –
Objevujeme Evropu
a svět, jsme Evropané
moment síly, páka, kladka, kolo na hřídeli
pokračování na další stránce
242
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Využívá zákona o přímočarém šíření
světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení
problémů a úloh
Rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve
dvou různých prostředích, zda se světlo
bude lámat ke kolmici či od kolmice,
a využívá této skutečnosti při analýze
průchodu světla čočkami
zdroje světla, přímočaré šíření světla, stín,
zatmění Slunce, zatmění Měsíce, odraz
světla, zákon odrazu zrcadlo, zobrazení zrcadly
lom světla, zákon lomu, zobrazení
čočkami, rozklad světla, optické přístroje
Konec tabulky
Fyzika – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
vlastnosti kapalin a plynů
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, kreativita
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
243
pokračování
Výstupy
Učivo
Využívá poznatky o zákonitostech
tlaku v klidných tekutinách pro řešení
konkrétních praktických problémů
Předpoví z analýzy působících sil na
těleso v klidné tekutině chování tělesa
v ní
Pascalův zákon, hydrostatický tlak, hydrostatická tlaková síla, hydraulické zařízení
Archimédův zákon, důsledky, atmosferický tlak, přetlak, podtlak, změny atmosférického tlaku
Určí v jednoduchých případech práci
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
Využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
Využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
Určí v jednotlivých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů
z hlediska vlivu na životní prostředí
mechanická práce, změna energie
výkon, energie
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Enviromentální
výchova – Základní
podmínky života
Mediální výchova –
Práce v realizačním
týmu, tvorba mediálních sdělení
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
– Objevujeme Evropu
a svět, jsme Evropané
vnitřní energie, teplo, šíření tepla prouděním, vedením, zářením
tepelná výměna, změny skupenství
energetické zdroje
Konec tabulky
Přírodopis
244
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Fyzika – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
Sestaví správně podle schématu elek- Elektrický obvod, elektrický obvod jednotrický obvod a analyzuje správně duchý a rozvětvený, sériové a paralalní zaschéma reálného obvodu
pojení spotřebičů
Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
Rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
Stejnosměrný a střídavý proud, dynamo,
alternátor, jejich základní charakteristiky,
tepelné účinky elektrického proudu, voltmetr, ampérmetr, měření proudu a napětí
v obvodě
Vodič a izolant, vedení elektrického
proudu v kovech, kapalinách a v plynu
Využívá Ohmův zákon pro část obvodu Ohmův zákon, elektrický odpor vodiče
při řešení praktických problémů
a jeho jednotka, souvislost el. odporu vodiče s délkou, průřezem, materiálem a teplotou vodiče, výsledný odpor vodičů zapojených za sebou a vedle sebe, reostat
Zapojí správně polovodičovou diodu
podstata vedení elektrického proudu v polovodičích, využití polovodičů
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, kreativita
Enviromentální
výchova – Základní
podmínky života
Mediální výchova –
Práce v realizačním
týmu, tvorba mediálních sdělení
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
– Objevujeme Evropu
a svět, jsme Evropané
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
245
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Rodinná výchova
Využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
výroba elektrické energie, elektrárna, přenosová soustava elektrické energie, jaderná energie, jaderné záření, řetězová reakce, ochrana před radioaktivním zářením
Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku vznik zvuku, zdroje zvuku, šíření zvuku
a kvalitativně analyzuje příhodnost da- v různých prostředích, rychlost zvuku
ného prostředí pro šíření zvuku
Posoudí možnost zmenšování vlivu tón, výška, hlasitost zvuku, hluk a jeho ne- Přírodopis
nadměrného hluku na životní prostředí gativní vliv na zdraví člověka, odraz zvuku
Objasní (kvalitativně) pomocí po- sluneční soustava, působení sil. pohybové Zeměpis
znatků o gravitačních silách pohyb pla- zákony
net kolem Slunce a měsíců planet kolem
planet
Odliší hvězdu od planety na základě je- planeta, hvězda, souhvězdí, orientace na
jich vlastností
obloze
Konec tabulky
246
5.6.2
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Chemie
Klasické třídy
Charakteristika chemie
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Třídy s rozšířenou výukou
matematiky mají 1× za 14 dní chemické praktikum (2 hodiny).
Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda (např. zeměpis – surovinové zdroje
chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených rostlin, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – chemické výpočty).
Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí (Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, Myšlení
v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá , Mediální výchova – interpretace vztahu mediálních sdělení
autora).
Vzdělávání v předmětu chemie:
– směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor
– vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním
jednoduchých chemických pokusů
– učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy
– učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
– učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce a s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první
pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
– frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními
– nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů
– práce ve skupinách, práce s literaturou
– demonstrační pokusy
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
Očekávané výstupy Chemie
Žák:
je veden k utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu
s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí, zná pravidla
bezpečnosti práce s chem. látkami a v chem. laboratoři
rozliší fyzikální tělesa a látky, rozpozná skupenství látek a jejich
změny, rozliší různorodé a stejnorodé směsi
použije správně (v souvislostech) pojmy: složka roztoku, rozpuštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok, chem. látka, prvek, molekula, sloučenina
navrhne postup oddělování složek směsí v běžném životě, sestaví
jednoduchou filtrační aparaturu a provede filtraci
zhodnotí význam vody pro život na Zemi, rozliší typy vod
a uvede příklady jejich výskytu a použití
charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku pro hoření látek, vysvětlí princip hašení, popíše teplotní inverzi, smog
používá pojmy atom, proton, neutron a elektron ve správných
souvislostech, popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu
používá značky a názvy chem. prvků
rozliší kovy, nekovy, polokovy a uvede příklady vlastností z praktického využití (slitiny)
zapíše jednoduchými chem. rovnicemi vybrané chem. reakce, přečte zápis chem. rovnice s užitím názvů chem. látek
247
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
seznamujeme s pravidly bezpečné práce
na názorných příkladech ukazujeme rozdíly vlastností látek
vysvětlíme a procvičíme chemické pojmy
objasňujeme a demonstrujeme dělení složek směsí, poznatky
prakticky aplikujeme
objasňujeme význam vody
odhalujeme význam kyslíku jako složky atmosféry
na názorných příkladech demonstrujeme atom a jeho vlastnosti
naučíme používat chemické značky
seznamujeme s rozdíly mezi kovy, nekovy a polokovy
navrhneme možnosti zápisu chemické reakce, aplikujme zákon
zachování hmotnosti
pokračování na další stránce
248
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Chemie
určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech, sulfidech, halogenidech, hydroxidech, kyselinách, zapíše z názvů vzorce oxidů (sulfidů, halogenidů, hydroxidů, kyselin) a naopak ze vzorců jejich
názvy
popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů (sulfidů, halogenidů,
hydroxidů, kyselin) a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí
porozumí souvislostem mezi činnostem lidí a stavem přírodního
a životního prostředí, zjistí a uvede příklady znečišťování vody
a vzduchu v přírodě i domácnosti
rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH a změří
pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem, vysvětlí neutralizaci
rozliší, které látky patří mezi soli, zapíše z názvů vybraných solí
vzorec a ze vzorců jejich názvy, uvede příklady uplatnění solí
v praxi
správně používá veličiny látkové množství, molární hmotnost,
koncentrace, hmotnostní zlomek a jejich jednotky, řeší nejjednodušší úlohy
ovládá bezpečně zacházení s vybranými organickými sloučeninami, uvede nejjednodušší uhlovodíky, jejich vzorce, vlastnosti
a použití
vyhledá a uvede příklady produktů průmyslového zpracování
ropy a zemního plynu, uvede příklady havárií způsobených ropou, ropnými produkty a zemním plynem
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
seznamujeme s oxidačními čísly, procvičujeme a aplikujeme tyto
poznatky při tvorbě názvů a vzorců
objasňujeme a diskutujeme o vlastnostech a použití vybraných
sloučenin
diskutujeme a konkretizujeme problémy vlivu chemie na životní
prostředí (vznik kyselých dešťů), objasňujeme negativní vlivy
činností člověka na ovzduší, vodu, . . .
demonstrujeme rozdíly mezi kyselinami a zásadami, které aplikujeme při neutralizaci
objasňujeme vlastnosti a použití solí
ukazujeme výpočty základních chemických veličin a podněcujeme k jejich řešení
seznamujeme s organickými sloučeninami a jejich použitím
vysvětlujeme a odhalujeme postupy průmyslového zpracování
a využití ropy
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
249
pokračování
Očekávané výstupy Chemie
rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
na praktických příkladech vysvětlíme názvy uhlovodíků a jejich
derivátů
rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, enzymy a hormony, specifikujeme přírodní látky a jejich vlastnosti, diskutujeme
uvede příklady zdrojů těchto látek pro člověka a posoudí různé a posuzujme vlivy na zdraví člověka
potraviny z hlediska obecně uznávaných zásad zdravé výživy
orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a foto- odhalujeme chemickou podstatu dýchání a fotosyntézy
syntézy, uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a její význam
pro život na Zemi
uvede příklady otravných látek, volně i nezákonně prodávaných seznamujeme s negativními vlivy drog
drog a popíše příklady následků, kterými se vystavuje jejich konzument
rozliší plasty od dalších látek, uvede příklady jejich názvů, vlast- demonstrujeme rozdíly mezi různými typy plastů, posuzujeme
ností a použití, posoudí vliv používání plastů na životní prostředí vlastnosti přírodních a syntetických vláknen a uvedeme výhody
a nevýhody jejich používání
vysvětlí pojmy oxidace a redukce
vysvětlíme oxidační a redukční děje
popíše princip výroby železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro odhalujeme metody výroby Fe a zpracování
hospodářství
Konec tabulky
250
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Chemie – 8. ročník
Výstupy
Žák:
pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami
a hodnotí jejich rizikovost
posoudí nebezpečnost chemických látek, se kterými zatím pracovat nesmí
určí společné a rozdílné vlastnosti látek
objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
rozlišuje směsi a chemické látky
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Bezpečnost při experimentální činnosti (zásady bezpečné práce v laboratoři, R a S věty)
Úvod do chemie (vymezení chemie,
látky a tělesa, pozorování, pokus, měření)
Vlastnosti látek (změny skupenství – Fyzika
tání, tuhnutí, vypařování, zkapalňování,
sublimace, desublimace
Environmentální výchova – ochrana životního prostředí
Směsi: různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) – suspenze, emulze, mlha, dým, aerosol
nasycený, nenasycený roztok
vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztoky daného složení
navrhne postupy a prakticky provede rozpustnost, rozpouštědlo; trojčlenka, výoddělování složek směsi o známém slo- počet procent
žení, uvede příklady oddělování složek
v praxi
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
251
pokračování
Výstupy
Učivo
navrhne postupy a prakticky provede
oddělování složek směsi o známém složení, uvede příklady oddělování složek
v praxi
rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
Oddělování směsí: usazování, odstřeďování, filtrace, destilace krystalizace, sublimace, rektifikace, extrakce
Hydrosféra: koloběh vody; rozdělení
vody podle obsahu; pitná, destilovaná, odpadní
uvede příklady znečišťování vody
výroba pitné vody; čistota vody
a vzduchu v pracovním prostředí a do- Atmosféra: vzduch – složení, vlastnosti;
mácnosti
čistota ovzduší; ozónová vrstva
navrhne nejvhodnější preventivní opat- (skleníkový efekt); teplotní inverze, smog;
ření a způsoby likvidace znečištění
hoření; hořlaviny, hašení plamene: hasící
přístroje
používá pojmy atom a molekula ve Částicové složení látek: vlastnosti
správných souvislostech
a struktura pevného, plynného a kapalného skupenství
difuze
atom (atomové jádro – protony, neutrony)
elektronový obal: elektrony – dualizmus
chování, orbital, valenční elektrony
protonové, neutronové, nukleonové číslo
iontové sloučeniny – kation, anion
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Mediální výchova –
Interpretace vztahu
mediálních
sdělení
a reality
pokračování na další stránce
252
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
rozlišuje chem. prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech
Chemické prvky a sloučeniny: látka,
chem. a fyz. vlastnosti
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
chemická látka: prvek, molekula, sloučenina
vybrané názvy a značky chem. prvků
orientuje se v periodické soustavě chem. Chemické prvky a PSP: periodický záprvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy kon, Mendělejev, perioda, skupina
a usuzuje na jejich vlastnosti
koroze; slitiny: mosaz, bronz, ocel, dural,
pájka; nekovy: O, N, H, Cl , C, S, P; polokovy: Ge, Si, B
prvky a jejich vlastnosti I.A–VIII.A
rozliší výchozí látky a produkty chem. Chemická vazba: chem. vazba, el. pár,
reakcí, uvede příklady prakticky důle- nepárové elektrony; jednoduchá, dvojná,
žitých reakcí, provede jejich klasifikaci trojná vazba
a zhodnotí jejich využívání
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňu- Chemické reakce: výchozí látky (reakjící průběh chemických reakcí v praxi tanty) a produkty; rychlost chemické rea při předcházení jejich nebezpečnému akce
průběhu
exotermické, endotermické reakce
zákon zachování hmotnosti otevřená, uzavřená, izolovaná soustava
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
253
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
přečte chem. rovnice
Chemické rovnice: chemický rozklad
a slučování; jednoduché chemické rovnice
porovná vlastnosti a použití vybraných Oxidy: názvosloví oxidů (tvoření názvů
prakticky významných oxidů, kyselin, ze vzorce, vzorce z názvů); oxidační čísla;
hydroxidů a posoudí vliv významných významné oxidy; kyselé deště
zástupců těchto látek na životní prostředí
vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede je- Sulfidy: názvosloví sulfidů (tvoření názvů
jich vliv na životní prostředí a uvede ze vzorce, vzorce z názvů); galenit, sfaleopatření, kterými jim lze předcházet
rit, sulfan
Halogenidy: názvosloví halogenidů (tvoření názvů ze vzorce, vzorce z názvů); halogenovodíky; významné halogenidy
Kyseliny: bezkyslíkaté, kyslíkaté; názvosloví kyselin (tvoření názvů ze vzorce,
vzorce z názvů)
významné kyseliny (HCl, H2 SO4 , HN O3 ,
H3 P O 4 )
výroba: H2 SO4 , HN O3
Hydroxidy: názvosloví hydroxidů (tvoření názvů ze vzorce, vzorce z názvů); významné hydroxidy
Konec tabulky
254
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Chemie – 9. ročník
Výstupy
Žák:
orientuje se na stupnici pH, změří reakcí roztoku univerz. indikátorovým
papírkem
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi
porovná vlastnosti solí a posoudí vliv
významných zástupců těchto látek na
životní prostředí
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pH: stupnice pH; neutrální, kyselý a zásaditý roztok; indikátory
Neutralizace, soli: podstata neutralizace; vznik solí
názvosloví solí (tvorba vzorců z názvu,
tvorba názvů ze vzorce); významné soli
hydrogensoli – podstata krasových jevů; Přírodopis
hydráty solí
s užitím zákona zachování hmotnosti Chemické výpočty: molární hmotnost; Matematika
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo koncentrace; látkové množství; hmotproduktu
nostní zlomek
rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede Uhlovodíky: organické látky, sloučejejich zdroje, vlastnosti a použití
niny; typy vzorců: molekulový, racionální,
strukturní
řetězce: otevřené, uzavřené
alkany; cykloalkany: alkeny (dieny); alkyny: areny; ropné frakce, krakování, benzín
Environmentální
výchova
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
255
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, Deriváty uhlovodíků: uhlovodíkový
uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití zbytek; halogenové deriváty; alkoholy; fenoly; aldehydy; ketony
zhodnotí užívání fosilních paliv a vy- karboxylové kyseliny; aminokyseliny: esráběných paliv jako zdrojů energie tery, esterifikace
a uvede příklady produktů průmyslově
zpracování ropy
orientuje se ve výchozích látkách a pro- Přírodní látky: sacharidy; fotosyntéza, Přírodopis
duktech fotosyntézy a koncových pro- chlorofyl; tuky, vosky; bílkoviny; vitaduktů biochemického zpracování, pře- míny; enzymy; hormony
devším bílkovin, tuků, sacharidů
určí podmínky postačující pro aktivní drogy, léčiva, pesticidy, otravné látky (ha- Rodinná výchova
fotosyntézu
lucinogeny)
uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků,
sacharidů a vitamínů
zhodnotí využívání prvotních a druhot- Paliva: fosilní a recentní, přírodní Fyzika
ných surovin z hlediska trvale udržitel- a umělá; zdroje energie, obnovitelné
ného rozvoje na Zemi
a neobnovitelné zdroje energie; jaderná
energie
aplikuje znalosti o principech hašení Plasty a syntetická vlákna: polypožárů na řešení modelových situací merace, polyethylen, polystyren, polyviz praxe
nylchlorid, polypropylen
polyesterová a polyamidová vlákna (výhody, nevýhody)
Myšlení v evropských a globálních
souvislostech
pokračování na další stránce
256
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
orientuje se v přípravě a využívání růz- Redoxní reakce: oxidace a redukce, rených látek v praxi a jejich vlivech na dukční a oxidační činidlo, jednoduché reživotní prostředí a zdraví člověka
akce
ušlechtilé, neušlechtilé kovy; železo
(výskyt, vlastnosti, využití), výroba
železa a oceli, vysoká pec
Konec tabulky
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
Třídy s RVM
Učivo navíc:
8. třída
SMĚSI
– trojčlenka, výpočet procent
ODDĚLOVÁNÍ SMĚSÍ
– rektifikace, extrakce, chromatografie
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK
– izotop, nuklid, izobar
CHEMICKÉ ROVNICE
– řešení složitějších příkladů
KYSELINY
– významné kyseliny (H3 P O4 )
– výroba: H2 SO4 , HN O3
9. třída
NEUTRALIZACE, SOLI
– hydrogensoli – podstata krasových jevů
– hydráty solí
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
– aminokyseliny
257
258
– estery, esterifikace
PALIVA
– jaderná energie
REDOXNÍ REAKCE
– ušlechtilé, neušlechtilé kovy
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
5.6.3
259
Přírodopis
Charakteristika přírodopisu
Předmět navazuje na prvouku a přírodovědu na prvním stupni, zahrnuje se do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a z průřezových témat se v přírodopisu realizují zejména témata environmentální výchovy.
Je vyučován v 6. až 8. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně.
Přírodopis se vyučuje v odborné učebně, hodiny se nedělí, pouze v případě laboratorních prací se pracuje obvykle s polovinou
třídy. Pro vyučování se využívají i učebny výpočetní techniky a část výuky je realizována v přírodě. Podle možností se několikrát
v roce organizuje projektové vyučování a různé typy exkurzí a terénních cvičení.
Cílem předmětu je poznávání přírodních zákonů pomocí vlastních prožitků a rozumového poznání, poznání přírody jako systému,
jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Důraz je kladen na udržování rovnováhy existence živých
soustav, včetně člověka.
Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na oblast Člověk a jeho svět. Je zapracován do vzdělávací oblastí Člověk a příroda.
Zde je kladen důraz na pochopení základních přírodních zákonitostí, souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru
jako celek, postavení člověka v přírodě a ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti. V oblasti Člověk a společnost odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy s důrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další
principy udržitelnosti rozvoje. Oblast Člověk a zdraví se dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních
lidí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu při organizaci masových sportovních akcí.
Informační a komunikační technologie umožňuje aktivně využívat výpočetní techniku při zjišťování aktuálních informací o stavu
prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat jejich propojenost. Umění a kultura zase umožňuje zamyšlení se
nad vztahy člověka a prostředí, k uvědomování si přírodního i sociálního prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření kulturních
a uměleckých hodnot a přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí. Poslední Člověk a svět práce se realizuje prostřednictvím konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí. Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu
prostředí.
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v přírodopise realizují některá průřezová témata Environmentální výchova, Multikulturní
výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a sociální výchova. Nejčastěji
používanými metodami a formami výuky jsou pozorování, pokus, práce s informacemi (literatura, počítače), využití videa. Z dalších
metod a forem jsou využívány školní projekty, besedy, skupinová práce, referáty, řešení problémových úkolů a další. V 7. až 9. ročníku
je předmět rozšířen o volitelný předmět Ekologie a teraristika, který rozšiřuje praktické dovednosti žáků.
260
Očekávané výstupy Přírodopisu
Žák:
popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlinnou, živočišnou
a bakteriální, objasní funkci základních organel
rozpozná a objasní funkci základních orgánů a orgánových soustav rostlin, uvede na příkladech z běžného života význam virů
a bakterií v přírodě i pro člověka
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi
a porovná je podle charakteristických znaků, způsob výživy
dokáže porovnat rostlinné orgány podle jejich vnější a vnitřní
stavby kořene, stonku, květu, plodu a semene
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a živočichů,
ovládá základní vyhledávání v atlase, seznámí se s prací s klíčem
k určování organismů, zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin (kmen, třída)
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů
a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, rozliší základní rozdíly
mezi bezobratlými a strunatci
na základě pozorování dokáže odvodit základní projevy chování
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života
a přizpůsobení danému prostředí
orientuje se otázkách domestikace
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vysvětlujeme a demonstrujeme rozdíly mezi buňkami rostlin
a živočichů a bakterií
demonstrujeme rozdíly jednobuněčnými a mnohobuněčnými
organismy
charakterizujeme jedlé a jedovaté houby, ukazujeme na názorných příkladech
ukazujeme jak se liší vnější a vnitřní stavba rostlinných orgánů
seznamujeme se systematickou nomenklaturou a poznatky aplikujeme na příkladech, demonstrujeme rozdíly mezi rostlinnou
a živočišnou říší a zařazujeme práci s atlasem a botanickými
klíči
seznamujme a na názorných příkladech konkretizujeme stavbu
těl některých zástupců živočichů
vedeme žáky k samostatnému odvozování základních projevů
života organismů
diskutujeme o hospodářsky významných organismech a jejich
využití
dokáže určit charakteristické znaky savců a porovnat je se znaky, seznamujeme se základními charakteristickými znaky savců
kterými se odlišuje člověk
a navozujeme jejich srovnávání s člověkem
určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových sou- vysvětlujeme a demonstrujeme funkce orgánových soustav
stav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
261
pokračování
Očekávané výstupy Přírodopisu
orientuje se v základních stupních fylogeneze člověka
objasní vznik a vývin jedince od početí až po stáří
rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí, uplatňuje
zásady jejich prevence a léčby, orientuje se v aplikaci předlékařské první pomoci při poranění a jiném poškození těla
dokáže popsat jednotlivé sféry Země, orientuje se v jejich stavbě
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
odhalujeme postupný antropologický vývoj člověka
ilustrujeme vznik a vývin jedince od početí až po stáří
objasňujeme zásady první pomoci, seznamujeme s běžnými nemocemi, jejich příznaky a příčinami
pojmenováváme a popisujeme jednotlivé sféry Země, jejich uspořádání a děje související s jejich podstatou
rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané horniny definujeme vlastnosti vybraných hornin a nerostů, jejich využití
a nerosty, využívá základní určovací pomůcky
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně vysvětlujeme rozdíly mezi vnitřními a vnějšími geologickými ději
geologického oběhu hornin a vody
rozlišuje jednotlivá geologická období
demonstrujeme posloupnost jednotlivých geologických ér
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, spo- na názorných příkladech vysvětlíme vzájemné vztahy mezi jelečenstva, ekosystémy, výskytu organismu v určitém prostředí dincem, populací, společenstvem a ekosystémem
a vztahy mezi nimi
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých popisujeme jednotlivé potravní řetězce v různých ekosystémech
ekosystémech a zhodnotí jejich význam
a hodnotíme jejich význam
uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní diskutujeme a konkretizujeme problémy vlivu člověka na příprostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému, uvede pří- rodu, objasňujeme negativní vlivy, uvádíme různé způsoby
klady výskytu organismu v určitém prostředí a vztahy mezi nimi ochrany rostlin a porovnáme je z hlediska vlivu na lidské zdraví
Konec tabulky
262
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Přírodopis – 6. ročník
Výstupy
Žák:
rozliší základní projevy a podmínky života
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování
uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů
uvede na příkladech z běžného života
význam bakterií v přírodě
uvede na příkladech z běžného života
význam bakterií v přírodě
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je
podle charakteristických znaků
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo
v potravních řetězcích
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Poznáváme přírodu
Pozorování stavby květu lupou, okvětí, kalich, koruna, vnitřní části květu
Zeměpis
Stavba mikroskopu, pozorování preparátu
pod mikroskopem
Orgány, organismy
Fyzika
Lesní společenstva
Přírodní společenstvo, činitelé neživé přírody, ekosystém, třídění organismů
Rostliny a houby našich lesů
Environmentální výchova – Ekosystémy,
základní podmínky
života, vztah člověka
k prostředí
Chemie
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopností poznávání,
kreativita
Řasy (stavba jednobuněčné řasy, dýchání,
výživa – fotosyntéza, autotrofie, dělení,
příklady jednobuněčné a mnohobuněčné
řasy, nižší rostliny, zhotovení preparátu
a mikroskopování)
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
263
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků
Houby (stavba těla rouškatých hub, příklady a rozdělení na rourkaté a lupenité
houby, výživa hub, hniložijné, symbióza,
parazitické houby, houby jedlé, jedovaté,
nejedlé, příklady, zásady sběru hub)
odvodí na základě pozorování uspořá- Lišejníky (lišejník jako příklad symbioticdání rostlinného těla
kého organismu, význam lišejníků, bioindikátory čistoty ovzduší, příklady)
porovná vnější stavbu jednotlivých or- Mechy (stavba těla, rozmnožování, přígánů a uvede praktické příklady jejich klady, význam mechů v lese, zařazení
funkcí a vztahů v rostlině jako celku
do systému, pozorování mechové rostlinky
lupou, práce s mikroskopem – preparát
lístku)
vysvětlí princip výživy, dýchání, roz- Kapradiny (stavba těla, oddenek, rozmnomnožování a vývinu rostlin a jejich vy- žování a vývin, vytrvalá bylina, příklady,
užití při pěstování rostlin
zařazení do systému)
rozlišuje základní systematické skupiny Přesličky, plavuně (příklady, stavba a výrostlin a určuje jejich význačné zá- vin přesličky lesní, zařazení do systému,
stupce pomocí klíčů a atlasů
vznik černého uhlí)
odvodí na základě pozorování pří- Nahosemenné rostliny (borovice lesní,
rody závislosti a přizpůsobení někte- stavba, rozmnožování a vývin, opylení,
rých rostlin podmínkám prostředí
oplození, rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním,
pokračování na další stránce
264
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
porovná základní vnější stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
vysvětlení pojmu nahosemenná rostlina,
význam jehličnanů v lese, jehličnaté lesy,
monokultury, ohrožení jehličnatých lesů,
příklady, určování základních druhů, význam)
Rostliny krytosemenné (byliny – rozmnožování a vývin, vysvětlení pojmu krytosemenné rostliny, jarní aspekt lesa – vytrvalé rostliny, příklady, význam ochrany
rostlin,
dřeviny – příklady listnatých keřů, příklady listnatých stromů, vysvětlení pojmu
rod a druh, čeleď, jednopohlavné květy,
jednodomá rostlina, smíšené lesy, určování
krytosemenných rostlin v lese)
Lesní patra (stromové, keřové, bylinné,
mechové, kořenové patro, význam půdních
baktérií, oběh látek v přírodě, lesy listnaté, lužní, smíšené a jehličnaté)
Živočichové v lesích (třídění organismů,
třídění živočichů na obratlovce a bezobratlé)
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života
a přizpůsobení danému prostředí
zhodnotí význam živočichů v přírodě
i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy
aplikuje předlékařskou první pomoc při
uštknutím zmijí, po přisátí klíštěte a při
poranění a jiném úrazu při pobytu
v přírodě
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
265
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
porovná význam půdotvorných činitelů Měkkýši (společné znaky měkkýšů, vnější
pro vznik půdy
stavba těla slimáka a páskovky, vývin, výživa, výskyt a význam)
uvede na základě pozorování význam Členovci (společné znaky členovců, rozděvlivu podnebí a počasí na rozvoj a udr- lení na pavoukovce, korýše a hmyz – odžení života na Zemi
lišnosti ve stavbě těla těchto skupin,
uvede příklady výskytu organismů pavoukovci – pavouci, sekáči, roztoči,
v lese, rybníku, na poli a louce a vztahy vnější stavba těla křižáka, jeho rozmnomezi nimi
žování, vývin přímý, výživa, význam,
rozlišuje a uvede příklady systémů or- instinkt, klíště obecné – vnější stavba těla,
ganismů – společenstva, ekosystémy – rozmnožování, vývin, význam, ochrana
a objasní na základě příkladu základní před klíštětem a chorobami, které přenáší,
princip existence živých a neživých slo- živočichové v lesní půdě – stinka, chvostožek ekosystému
skok, mnohonožka, stonožka,
vysvětlí podstatu jednoduchých po- jejich význam, hmyz – vnější stavba těla
travních řetězců v různých ekosysté- mravence lesního, mraveniště, hierarchie
mech a zhodnotí jejich význam
v mravenčí kolonii, vývin nepřímý,
uvede příklady kladných i záporných význam lesních mravenců a jejich ochrana,
vlivů člověka na životní prostředí a pří- další druhy lesního hmyzu, opakování výklady narušení rovnováhy ekosystému vinu motýla, rozdělení do skupin brouci,
aplikuje praktické metody poznávání motýli, hmyz blanokřídlý a dvoukřídlý
přírody
podle jednoduchých znaků – krovky,
pokračování na další stránce
266
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
dodržuje základní pravidla bezpečnosti dva páry blanitých křídel, jeden pár blapráce a chování při poznávání živé a ne- nitých křídel, křídla s šupinkami,
živé přírody
význam některých druhů a jejich ochrana
– biologická rovnováha, pojmy kmen,
třída, řád)
Obojživelníci (mloci, čolci, žáby, zařazení
mezi obratlovce a obojživelníky, výskyt
a význam v lese, rozmnožování a vývin,
ochrana obojživelníků)
Plazi (zařazení do systému, zmije obecná
– jedovatý had, první pomoc při uštknutí,
význam, co je slepýš)
Ptáci (hlavní vnější znaky ptáků, rozdělení uvedených druhů do řádů na dravce,
sovy – zástupci, rozdíly mezi skupinami,
význam, pěvce a šplhavce – hlavní znaky a
význam, kukačka – hnízdní parazitismus,
ptáci stálí a stěhovaví, tažný instinkt, význam lesního ptactva a jejich ochrana)
Savci (hlavní znaky skupiny, rozdělení do
řádů na sudokopytníky, šelmy, hmyzožravce, letouny a hlodavce – známí zástupci, jejich výživa, výskyt a význam)
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
267
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Vztahy živočichů a rostlin v lese (lesní patra, potravní a rozkladné řetězce – producenti, konzumenti, predátoři, rozkladači, parazité, potravní pyramida, humus,
půdní baktérie, doupné stromy)
Les jako celek (základní rozložení lesů na
Zemi, lesy v ČR, význam lesů a jejich
ochrana)
Voda a její okolí:
Vlastnosti vodního prostředí (Fyzikální
a chemické vlastnosti vody, význam vodního prostředí, rozdíl mezi mořskou a sladkou vodou, oběh vody v přírodě)
Společenstvo rybníka (Společenstvo, ekosystém rybníka)
Rostliny rybníka a jeho okolí (břehová
zeleň – význam, důsledky regulace vodních toků, příklady dřevin – rostliny jednodomé a dvoudomé, srovnání listu rákosu a blatouchu – jednoděložné a dvouděložné rostliny, traviny, vegetativní rozmnožování, přizpůsobení vodních rostlin
životu ve vodě – příklady a význam,
pokračování na další stránce
268
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vodní řasy, plankton – autotrofní a heterotrofní, sinice a vodní květ, vliv člověka,
význam vodních baktérií, nebezpečné koupání ve znečištěné vodě)
Živočichové rybníka:
Prvoci (senný nálev, pozorování nálevníků
pod mikroskopem, trepka, jednobuněční
živočichové, stavba těla, odlišnosti od jednobuněčné zelené řasy, pohyb, výživa, význam, příklady dalších prvoků)
Žahavci (mnohobuněční živočichové, nezmar hnědý – výskyt, způsob života, regenerace, pučení)
Měkkýši (základní vnější znaky měkkýšů,
rozlišení na plže a mlže, příklady, způsoby
pohybu a dýchání, ulita, lastura, žábry)
Kroužkovci (tělo pijavky a nitěnky, způsob života, opasek, přísavky, vnější cizopasník)
Členovci (společné znaky členovců, odlišnosti pavoukovců, korýšů a hmyzu, korýši
– vnější stavba těla raka, jeho způsob života, dýchání, rozmnožování a vývin,
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
269
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
druhy raků, jejich význam a ochrana,
drobní korýši – rozmnožování a význam,
pavoukovci – způsob života vodoucha stříbřitého, hmyz – vývin vážky ploské a komára, jejich rozmnožování, způsob výživy,
vývin nepřímý – proměna dokonalá a nedokonalá, zařazení do řádu vážky a hmyz
dvoukřídlý, jepice, chrostíci – způsob života, rozmnožování a vývin, hmyz žijící
na vodní hladině, ploštice, vodní brouci)
Přehled probraných bezobratlých živočichů
rybníků a jejich zařazení do systému:
Ryby (obratlovci, vnější stavba těla kapra,
žábry a skřele, postranní čára, plynový
měchýř, způsob pohybu, čím se živí,
výskyt a význam, tření – jikry a mlíčí,
výlov rybníka, historie rybníkářství v ČR,
Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, další ryby
našich vod, pásma řek)
Obojživelníci (některé druhy našich žab,
jejich ochrana, kdy se vyskytují v rybnících – čolek, význam mokřadů)
pokračování na další stránce
270
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Plazi (hadi – srovnání užovky obojkové
a zmije, způsob života, rozmnožování
a výskyt užovky obojkové)
Ptáci (ptáci žijící u vody a okolí – přizpůsobení vodnímu prostředí, rozdíly mezi
potápivými a plavavými vodními ptáky,
znaky vrubozobých, příklady ptáků z řádu
brodiví a pěvci, další zástupci, jejich význam a ochrana, zajímavosti – problematika přemnožení kormoránů, tahy čápů,
přezimování vodního ptactva)
Savci (vnější stavba těla savců, přizpůsobení vodnímu prostředí, vodní hlodavci
– ondatra pižmová a hryzec vodní, rozšíření, výskyt a způsob života bobra evropského, výskyt vodní šelmy – vydry říční,
ochrana)
Rybník jako celek (vztahy mezi vodními
organismy, potravní řetězce, biologická
rovnováha, potravní vztahy, znečišťování
vodního prostředí, jeho důsledky, význam
ochrany vod)
Společenstva luk, pastvin a polí (Travní
společenstva, vznik půdy, zvětrávání,
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
271
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
stepi, louky, údolní nivy, vlhké louky, pastviny, sklizeň sena, pole – monokultura,
eroze, osevní postupy, význam mezí a rozptýlené zeleně
Rostliny travních společenstev (traviny,
keře, byliny běžně rostoucí na loukách
a pastvinách, rostliny stepních strání,
byliny na podmáčených loukách, rostliny jednoděložné a dvouděložné, vytrvalé
a jednoleté, případně dvouleté, drn, bylinná patra, ochrana druhové rozmanitosti
– chráněné a ohrožené rostliny, práce s klíčem, atlasem a herbářem, tvorba herbářové položky, vyhledávání čeledí rostlin
v klíčích a atlasech, systematické zařazování a určování rostlin)
Rostliny polí (příklady obilnin a dalších
polních plodin, pěstování polních plodin
– jednoletých, dvouletých a vytrvalých,
paličkovice nachová, plevel, ornice, půdní
mikroorganismy, humus, zelené hnojení,
určování rostlina jejich zařazování do systému, ekologické zemědělství, zemědělství
v okolí Vyškova, případně bydliště žáků)
pokračování na další stránce
272
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Živočichové travních společenstev:
Měkkýši (bezobratlí, měkkýši, plži, znaky
členovců a plžů, zástupci vyskytující se
na loukách a jejich význam, invazní druhy
plžů, význam)
Kroužkovci (znaky kroužkovců, žížala
obecná, význam, rozkladač)
Členovci (pavoukovci – znaky, práce s literaturou – další druhy pavouků, roztočů
a korýšů žijících na loukách, jejich zařazení v potravním řetězci, hmyz – znaky,
rozliší řády motýlů, brouků, blanokřídlého
a dvoukřídlého hmyzu, příklady, řád rovnokřídlí a příklady, způsob života a význam jednotlivých zástupců, rozdělení na
hmyz s proměnou dokonalou a nedokonalou, příklady hmyzu podle různého způsobu získávání potravy a podle specializace na jeden druh potravy, zajímavosti –
rozšiřování areálu kudlanky nábožné)
Obojživelníci (obratlovci, obojživelníci, ropucha zelená – způsob života, rozmnožování, vývin, ochrana před nepřáteli, obojživelníci na vlhkých loukách)
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
273
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Plazi (znaky plazů, znaky hadů – zmije
a užovka hladká, znaky ještěrek – ještěrka
obecná, způsob života, ještěrka zelená –
výskyt na teplomilných stráních)
Ptáci (znaky ptáků, znaky pěvců a příklady, znaky dravců - poštolka, význam a
ochrana ptactva, hnízdění, biologická rovnováha)
Savci (znaky savců, rozdíl mezi zajícem
a králíkem, jejich způsobem života, zařazení do systému, hlodavci polí a luk, hmyzožravci – krtek, jejich způsob života, nebezpečí při přemnožení – škůdci, ochrana
ohrožených druhů)
Travní společenstva jako celek (vztahy
v travních ekosystémech, patra, potravní
řetězce a pyramidy, oběh látek, druhová
rozmanitost)
Příroda našeho okolí (přírodní společenstva na okrese Vyškov, chráněná území –
různé typy na východ a na západ od Vyškova, čím se vyznačují, průzkum vybrané
lokality)
pokračování na další stránce
274
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Třídění organismů (procvičování zařazování dosud probraných druhů do systému,
K. Linné – zakladatel binomické nomenklatury, základní znaky – říše, kmen, případně podkmen, třída, řád, čeleď, rod
a druh)
Konec tabulky
Přírodopis – 7. ročník
Výstupy
Žák:
rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
popíše základní rozdíly mezi buňkou
rostlin, živočichů a bakterií a objasní
funkci základních organel
rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav)
rostlin i živočichů
Učivo
Okolí lidských sídel
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Environmentální výchova – Ekosystémy
Ekosystémy přirozené a umělé (základní
odlišnosti, vliv člověka)
Polní ekosystém (monokultura, skupiny
polních plodin, jejich význam a příklady
zástupců, naše polní plodiny)
Osobnostní a sociální
výchova – Výchova
k myšlení
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
275
pokračování
Výstupy
Učivo
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování
uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů
uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro
člověka
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je
podle charakteristických znaků
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo
v potravních řetězcích
objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků
odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
Sady a ovocné zahrady (příklady ovoce
pěstovaného v našich zahradách, druhy
plodů, význam šlechtění, příklady odrůd,
patra v sadu, byliny v sadech, rozdíl mezi
houbami parazitickými a hniložijnými,
houby, bakterie a viry v sadech a příčiny
jejich šíření, různé způsoby ochrany
rostlin, příklady hmyzu žijící v sadech, pojem škůdce, třídění hmyzu do systému, život včelstva a význam chovu včel, pojem
instinkt, příklady ptáků běžných v zahradách, biologická regulace – udržování rovnováhy, péče o ptactvo v zahradách)
Zelinářské zahrady (příklady zeleniny
u nás pěstované, užití a význam zeleniny
pro správnou výživu, jednoletá,
dvouletá a vytrvalá rostlina, příklady chorob a škůdců v zelinářských zahradách,
plevele v zahradách)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
v evropských a globálních souvislostech
pokračování na další stránce
276
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině
jako celku
vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití
při pěstování rostlin
rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
odvodí na základě pozorování přírody závislosti a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
porovná základní vnější a vnitřní
stavbu vybraných živočichů a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života
a přizpůsobení danému prostředí
Okrasné zahrady (okrasné byliny a dřeviny, letničky, dvouletky, trvalky a rostliny
popínavé, základní rozdíly mezi anglickým
a francouzským typem parku, sídlištní
zeleň, příklady bezobratlých a obratlovců
našich parků, jejich význam a ochrana
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Rumiště a okraje cest (rumiště jako umělý
ekosystém, příklady rumištních rostlin, léčivé a jedovaté rostliny, příklady jejich
využití, plíseň hlavičková, invazní rostliny)
Určování rostlin a zařazování do sytému,
zhotovení herbářové položky – podzimní
plané byliny
Lidská sídla:
Organismy provázející člověka (mikroorganismy v okolí člověka, význam baktérií
a virů, baktérie a viry v lidském těle,
očkování, plísně na potravinách – likvidace, dřevomorka, vnitřní a vnější paraziti člověka, jejich způsob života, ochrana
před parazity, příklady dalších členovců
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
277
pokračování
Výstupy
Učivo
zhodnotí význam živočichů v přírodě
i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy
rozlišuje příčiny, případně příznaky
běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
aplikuje předlékařskou první pomoc při
poškození těla jinými organismy
porovná význam půdotvorných činitelů
pro vznik půdy
uvede příklady výskytu organismů
v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – společenstva, ekosystémy –
a objasní na základě příkladu základní
princip existence živých a neživých složek ekosystému
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam
a obratlovců žijících v lidských obydlích,
hygienické zásady, desinsekce, desinfekce,
deratizace, konkurenti člověka)
Pozorování stavby těla hmyzu – preparáty
částí těla
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Organismy člověkem pěstované nebo chované (pokojové rostliny, péče o ně,
význam, doma chovaní živočichové – tzv.
domácí mazlíčci, zásady chování člověka
vůči nim, domestikace, křížení a šlechtění,
plemeno)
Hospodářsky významné organismy (pěstované houby – kvasinky, žampiony, plísně,
antibiotika – penicilin, zásady užívání antibiotik, hmyz – včela, bourec morušový,
potravní specializace,
chov kaprů, chov domácího ptactva, pohlavní dvojtvárnost, druhy původní a vyšlechtěné, velkochovy, zařazení do systému, hospodářsky
uvede příklady kladných i záporných významní savci, způsoby a význam chovu,
vlivů člověka na životní prostředí a pří- zařazení do systematických skupin, rozklady narušení rovnováhy ekosystému díly mezi lichokopytníky a sudokopytníky,
pokračování na další stránce
278
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
aplikuje praktické metody poznávání souvislost mezi pěstování kulturních plopřírody
din a chovem, malochov a velkochov,
dodržuje základní pravidla bezpečnosti ekologické zemědělství, bioplyn)
práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
Cizokrajné ekosystémy:
Tropické deštné lesy (výskyt, význam pro
člověka, lesní patra, rostliny – epifyty, liány, globální význam, ohrožení a ochrana,
živočichové tropických deštných lesů)
Užitkové rostliny tropických a subtropických oblastí (příklady hospodářsky významných rostlin, ovoce, koření, rýže, bavlník, oblasti pěstování, zajímavé cizokrajné plody v našich obchodech)
Savany a stepi (výskyt – savany, stepi,
pampy, prérie, typické rostliny a živočichové)
Vody teplých krajin a jejich okolí (podmínky života v těchto ekosystémech, zajímaví živočichové a jejich způsob života,
ohrožení a ochrana)
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
279
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Polopouště a pouště (výskyt a podmínky
života, oázy, příklady živočichů a rostlin,
sukulenty, přizpůsobení organismů)
Tundry a polární oblasti (výskyt a podmínky života, polární den a noc, příklady živočichů a rostlin, přizpůsobení organismů)
Moře a oceány (výskyt a podmínky života,
příklady živočichů a rostlin, plankton,
řasy, sinice – fotosyntéza v mořích, přizpůsobení organismů, ohrožení moří a oceánů)
Ochrana rozmanitosti přírody (negativní
vlivy člověk a jejich důsledky na cizokrajné ekosystémy, význam ochrany přírody a chráněných území, příklady chráněných organismů, CHKO a NP, biosférická
rezervace, Natura 2000)
Základní životní podmínky organismů (základní projevy života, příklady různých
způsobů výživy, dýchání, rozmnožování,
růstu a vývoje, vnímavosti a chování, příklady přizpůsobení podmínkám prostředí
a vztahů mezi organismy)
pokračování na další stránce
280
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Zkoumání přírody (příklady biologických
vědních oborů a metod) zkoumání přírody
Stavba a činnost těl organismů (rozdíl
mezi jednobuněčným a mnohobuněčným
organismem, příklady)
Buňka (zkoumání buněk, význam a druhy
mikroskopů, J. E. Purkyně, buňka jako
základní stavební a funkční jednotka každého organismu, rozdíly mezi buňkou
rostlinnou a živočišnou, stavba buňky,
význam jednotlivých organel, autotrofní
a heterotrofní výživa, dělení buněk, mateřská a dceřinná buňka, dělení buněčného
jádra, chromozomy, různá velikost buněk,
život buňky, viry jako vnitrobuněční parazité, stavba a život viru, příklady virových
chorob a ochrana proti nim)
Srovnání rostlinné a živočišné buňky –
preparáty nálevníků a pokožky cibule
nebo lístku mechu
Jedobuněčné organismy:
Bakterie (stavba bakteriální buňky, význam bakterií pro oběh látek v přírodě,
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
281
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
příklady nemocí způsobených choroboplodnými bakteriemi a hygienické zásady,
průmyslové využití)
Sinice (stavba těla, vodní květ, hygienické
zásady při koupání)
Jednobuněčné řasy (zelené řasy, stavba
těla a způsob života, postavení v potravním řetězci, kolonie)
Kvasinky (jednobuněčné houby, stavba
těla, pučení, význam pro průmysl)
Prvoci (jednobuněční živočichové, příklady a jejich postavení v potravním
řetězci, plankton, stavba těla trepky
a funkce jednotlivých částí, příklady nemocí způsobených prvoky)
Mnohobuněčné organismy (specializace
buněk jako přizpůsobení určité funkci,
rostlinná pletiva a živočišné tkáně, orgán,
orgánová soustava, organismus)
Nižší rostliny a houby (příklady mnohobuněčných řas a jejich výskyt, příklady hub
vytvářejících podhoubí, plísně, lišejníky –
pokračování na další stránce
282
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
symbióza, význam huba řas ve stélce lišejníku, odlišnosti ve výživě a rozmnožování
uvedených skupin)
Vyšší rostliny (charakteristika vyšších
rostlin, výtrusné rostliny – příklady
mechů, kapradin, přesliček a plavuní, vývin mechů a kapradin, příklady nahosemenných a krytosemenných rostlin)
Rostlinné orgány:
Kořen (funkce kořenu, stavba kořenu jednoděložných a dvouděložných rostlin, kořenová soustava, tvary kořene, vnitřní
stavba kořene, pletiva a funkce, příjem
vody a rozpuštěných látek)
Stonek (funkce a stavba stonku, typy
stonku – lodyha, stvol, stéblo, oddenek,
vnitřní stavba stonku, stonek jednoděložných a dvouděložných rostlin, stonek dřevin, letokruhy, rozdíly mezi tvrdýma měkkým dřevem)
Pozorování kořene a stonku – preparáty
příčného řezu kořene, stonku
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
283
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
List (význam listu, základní části, příklady uspořádání a vzhledu listu, jednoduché a složené listy, vnitřní stavba listu,
význam jednotlivých částí, fotosyntéza,
dýchání, průduchy)
Pozorování listu – preparáty průduchů
a trichomů
Celistvost rostlinného těla (vztahy mezi
jednotlivými rostlinnými orgány, přizpůsobení rostlin změnám prostředí, vlivy
znečištěného prostředí na rostliny)
Rozmnožování rostlin (nepohlavní, vegetativní, pohlavní rozmnožování, rozmnožování nahosemenných rostlin)
Květ (stavba květu krytosemenných rostlin, květenství, vztah mezi květem a plodem, uved příklady, plody a plodenství,
květ jednopohlavný a oboupohlavný, rostliny jednodomé a dvoudomé, dělení buněčného jádra při vzniku pohlavních buněk,
opylení, způsoby opylení, oplození)
Život rostliny (růst a vývoj rostliny, pohyb
rostlin, odlišnosti ve vývoji rostliny
pokračování na další stránce
284
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
nahosemenné,
krytosemenné
jednoa dvouděložné, jednoleté, dvouleté a vytrvalé rostliny, význam živin, vody a světla
pro život rostliny, chráněné rostliny)
Stavba a činnost těl bezobratlých živočichů(tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy)
Žahavci (nezmar – popis, láčka, pohyb
a životní funkce, vnitřní stavba, životní
projevy, pučení, obojetník, regenerace)
Ploštěnci (ploštěnka mléčná – uspořádání
těla, pohyb a životní funkce, vylučování
a smyslové vnímání, rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním, vývin
přímý, regenerace, obojetník)
Měkkýši (hlemýžď zahradní – stavba těla,
způsob života, pohyb, vnitřní orgánové
soustavy a jejich význam pro život živočicha, cévní soustava otevřená, enzymy,
obojetník)
Kroužkovci (vnější stavba žížaly, způsob
života, vnitřní stavba žížaly, funkce základních orgánových soustav, uzavřená
cévní soustava, regenerační schopnost)
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
285
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Pozorování stavby těla hmyzu – preparáty
částí těla
Členovci (příklady skupin členovců, základní části těla hmyzu, saranče – vnější
kostra a funkce, vnitřní stavba, funkce jednotlivých orgánových soustav, vzdušnice,
různé typy ústního ústrojí hmyzu, smyslové orgány, rozmnožování hmyzu, odlišnosti ve stavbě členovců – stavba těla, jednotlivé orgánové soustavy, rozdíly v rozmnožování, vývin přímý a nepřímý s proměnou nedokonalou a dokonalou)
Živočichové a prostředí (chránění a ohrožení bezobratlí, škůdci, hospodářské důsledky přemnožení hmyzu, vliv pesticidů
na živočichy, význam bezobratlých pro
hospodářství – opylování, chov včel, význam hmyzu v různých ekosystémech,
biologická regulace, ochrana živočichů,
příklady ohrožování života v přírodě,
ochrana přírody v okolí Vyškova)
Konec tabulky
286
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Přírodopis – 8. ročník
Výstupy
Žák:
rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav)
živočichů
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
vysvětlí podstatu pohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Opakování (stavba a funkce buněk, buňka
živočišná a rostlinná, vztahy mezi buňkou,
tkání, orgánem, orgánovou soustavu
a organismem základní orgánové soustavy
bezobratlých a jejich funkce ve vztahu
k vnějšímu prostředí a k zajišťování dějů
uvnitř organismu, pohlavní a nepohlavní
rozmnožování)
Enviromentální
výchova – Lidské
aktivity a problémy
životního
prostředí, vztah člověka
k prostředí
Obratlovci (základní systematické skupiny
obratlovců, zástupci z různých ekologických ekosystémů a jejich různé postavení
v potravních vztazích v ekosystému)
uvede příklady dědičnosti v praktic- Povrch těla (příklady a význam různého
kém životě a příklady vlivu prostředí pokryvu těla u jednotlivých skupin)
na utváření organismů
uvede na příkladech z běžného života Tvar a pohyb těla (vnitřní kostra obratvýznam virů a bakterií pro člověka
lovců, co je základ vnitřní kostry a z čeho
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny se vyvinula páteř, systematické zařazení
živočichů, určuje vybrané živočichy,
obratlovců do kmene strunatců, význam
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
osobnosti,
sociální
rozvoj, morální rozvoj
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
287
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života
a přizpůsobení danému prostředí
zhodnotí význam živočichů v přírodě
i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy
určí polohu, objasní stavbu a funkci
orgánů a orgánových soustav lidského
těla, vysvětlí jejich vztahy
orientuje se v základních vývojových
stupních fylogeneze člověka
kostry pro život obratlovců, její základní
části, vývoj částí kostry u jednotlivých
skupin obratlovců ve vztahu ke způsobu
života, rozdíl mezi chrupavkou a kostní
tkání, přítomnost těchto tkání u jednotlivých skupin obratlovců, souvislosti mezi
stavbou kostry a způsobem života živočichů + příklady, význam svalů a jejich
smršťování, význam kosterních svalů,
popis jejich připojení na kostru a jejich
fungování, zdroj energie pro činnost svalů,
význam hladkých svalů a srdečního svalu,
odlišnosti kosterního svalstva, hladkého
svalstva a srdečního svalu, příklady různého pohybu obratlovců)
objasní vznik a vývin nového jedince od Základní činnosti těla
početí až po stáří
rozlišuje příčiny, případně příznaky Získávání energie z potravy (nezbytnost
běžných nemocí a uplatňuje zásady je- energie, kterou živočichové získávají z pojich prevence a léčby
travy, buněčným dýcháním – děj
uvede příklady výskytu organismů probíhající ve všech živých buňkách, ktev určitém prostředí a vztahy mezi nimi rým organismy (i rostliny i houby)
pokračování na další stránce
288
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
uvede příklady kladných i záporných
vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
aplikuje praktické metody poznávání
přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
získávají energii, příklady potravních
vztahů v ekosystému, role producentů,
konzumentů a rozkradačů, příklady
postavení různých obratlovců v potravních vztazích (býložravci, masožravci,
všežravci – konzumenti různého řádu),
přehled látek, které živočich z prostředí
získává jako předpoklad života, množství
získávané potravy v závislosti na způsobu
života, základní části trávicí soustavy společné pro všechny obratlovce a jejich význam, odlišnosti mezi trávicími soustavami skupin obratlovců, příklady přizpůsobení částí trávicí soustavy přijímané
potravě, funkce složeného žaludku přežvýkavců, postup trávení, funkce enzymů
a princip vstřebávání, rozvádění látek po
těle)
Dýchací soustava (význam dýchací soustavy a příklady různého přívodu vzduchu
s kyslíkem do těla obratlovce, vdech a výdech žábrami a plícemi, rozdíly ve stavbě
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
289
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
plic obojživelníků, plazů, ptáků a savců
ve vztahu ke způsobu života, funkce plicního sklípku, nebezpečí škodlivých látek
ve vzduchu pro živočichy)
Tělní tekutiny:
Oběhová soustava (význam tělních tekutin, krev a míza, výměna látek mezi krví
a buňkami těla, význam oběhové soustavy,
funkce srdce a cév, oběhová soustava ryb,
obojživelníků, plazů, ptáků a savců)
Vylučovací soustava (stálé vnitřní prostředí v těle organismů, funkce vylučovací
soustavy, vztah mezi vylučováním a prostředím, ve kterém živočich žije, funkce
ledvin)
Celistvost organismu (funkce jednotlivých
orgánových soustav a jejich vztah popis
vnitřní stavby těla ryby, obojživelníka,
plaza, ptáka a savce)
Řídící soustavy (význam řízení činnosti
organismu, rozdíly a způsoby hormonálního a nervového řízení organismu, nervová buňka a přenos nervového vzruchu,
pokračování na další stránce
290
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
funkce mozku, míchy a obvodového nervstva, základní části mozku a jejich vývoj u jednotlivých skupin obratlovců, průběh reflexu, rozdíl mezi reflexy vrozenými
a získanými, instinkty, podmíněné reflexy,
I. P. Pavlov)
Smyslové orgány (význam smyslových orgánů utváření různých smyslových orgánů ve vztahu k prostředí a způsobu života smyslové orgány živočichů aktivních
v noci a ve dne)
Rozmnožování živočichů (pohlavní rozmnožování, pojmy oddělené pohlaví (samec, samice) a obojetník, příklady pohlavní dvojtvárnosti, postup normálního
dělení buněčného jádra a dělení buněčného jádra při vzniku pohlavních buněk, vznik pohlavních buněk, chromozomy
v pohlavních buňkách, rozmnožování ryb,
obojživelníků, plazů, ptáků a savců, význam oplození, oplození vnější a vnitřní,
přímý vývin ryby, nepřímý vývin obojživelníka, vznik nového jedince u plazů,
ptáků a savců, význam placenty u savců,
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
291
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
příklady péče o potomstvo)
Chování obratlovců (etologie, různé aktivity živočichů v průběhu dne a v průběhu života, různé vztahy mezi organismy
(jejich hierarchie v rámci hejna, stáda),
vrozené chování živočichů a složitá schopnost migrace, získávání schopností učením
+ příklady)
Ochrana obratlovců (ohrožení živočichů,
důsledky pro celé ekosystémy, příklady
ohrožených druhů živočichů ze světa
a u nás, způsoby ochrany živočichů,
ochrana živočichů u nás, příklady chráněných organismů, příklady mezinárodních
organizací zabývajících se ochranou živočichů, vztahy člověka ke zvířatům, význam odpovědných postojů člověka k prostředí)
Člověk
Vztahy člověka k ostatním živočichům
(příklady biologické příbuznosti a společenské odlišnosti člověka od ostatních živočichů, lidské vlastnosti)
pokračování na další stránce
292
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Vznik a vývoj člověka fylogenetický vývoj člověka, systematické zařazení člověka,
vývoj člověka, hlavní předchůdci člověka,
odlišnosti od současného člověka (Australopitékové, rod Homo – člověk zručný,
vzpřímený, neandertálský, předvěký), celosvětově známé kosterní nálezy našich
předků, naleziště na území ČR, antropologie
Lidské tělo (popis lidského těla, pojmenování jeho částí)
Povrch lidského těla (význam kůže a jejích derivátů, vnitřní stavba kůže, rozdíly
ve vzhledu kůže mladých a starých lidí,
význam daktyloskopie, odlišnosti barvy
kůže lidských ras, lidská plemena, A. Hrdlička, rasismus, příklady poškození kůže,
její ochrana, předlékařská první pomoc při
poranění kůže, zásady dodržování hygienických pravidel a příklady péče o kůži)
Tvar a pohyb těla:
Lidská kostra (porovnání kostry člověka,
šimpanze a jiných savců podle obrázku,
rozlišení chrupavky a kosti, popis hlavních
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
293
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
částí lidské kostry, jejich význam, spojení kostí, stavba kloubu, význam správného držení těla a cvičení, vnitřní stavba
kostí, význam kostní dřeně pro tvorbu
krve a kostnatění, význam správné výživy pro kostru, nebezpečí úrazů, jejich
příčiny a následky, pravidla bezpečného
chování a správného držení těla (v souvislosti s vhodnou obuví a nošením břemen), první pomoc při zlomeninách a vykloubení kostí)
Svalstvo (význam svalstva a jeho vlastnost
smrštitelnost, popis hlavních částí kosterního svalstva člověka podle obrazu, připojení svalů ke kostře a princip pohybu
končetin (protichůdnost činnosti svalů),
stavba a funkce příčně pruhovaných svalů,
hladkých svalů a srdečního svalu, význam
prokrvení svalstva a význam cvičení)
Základní životní funkce lidského těla
(vnitřní prostředí těla, nezbytnost dodržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy), fyziologický roztok, základní životní děje probíhající v buňkách lidského
pokračování na další stránce
294
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
těla, přehled orgánových soustav zajišťujících základní životní děje a vnitřní rovnováhu u savců)
Využívání potravy:
Složení potravy (stavba a funkce jednotlivých částí trávicí soustavy, význam péče
o chrup, postup trávení potravy a vstřebávání živin, význam enzymů a peristaltiky, význam jater, stálého obsahu glukózy
v krvi a vlivu inzulínu, příčiny cukrovky,
význam správné výživy pro zdraví, přehled látek potřebných pro výživu, zdravý
jídelníček, pitný režim, kvalita pitné vody,
nežádoucí látky ve vodě a v potravě,
postavení člověka v potravních řetězcích
v závislosti na přijímané potravě (rostlinné a živočišné), možnosti hromadění cizorodých látek v lidském těle)
Dýchání (buněčné dýchání, funkce
a stavba dýchací soustavy, přenos
kyslíku, složení vdechovaného a vydechovaného vzduchu, význam dýchacích
pohybů v závislosti na fyzické činnosti
člověka, význam čistoty vzduchu,
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
295
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
škodlivost kouření, projevy dýchání
a změny při námaze, první pomoc při
zástavě dechu)
Rozvádění látek po těle (složení krve a její
funkce, význam jednotlivých složek krve,
krevní obraz, význam očkování, hlavní
krevní skupiny, J. Janský, význam srážení
krve, oběhová soustava, srdce a jeho činnost, tepny a žíly, jejich význam v oběhové soustavě, význam vlásečnic, tep, měření krevního tlaku, ohrožení kvality cév,
příčiny srdečního infarktu a mozkové mrtvice, vliv obezity, alkoholu a kouření na
cévní choroby, první pomoc při poranění
žíly a tepny, mízní soustava, význam sleziny, škodlivé vlivy z prostředí na člověka)
Vylučování (význam vnitřní stálosti lidského těla, popis vylučovací soustavy,
funkce ledvin, onemocnění ledvin, význam
umělé ledviny a problémy transplantace
ledvin a dalších orgánů)
Řízení lidského organismu (význam řízení
lidského organismu ve vztahu k vnějšímu
prostředí a s ohledem na zajišťování
pokračování na další stránce
296
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
životních funkcí, příklady reakcí na vnější
podněty a příklady koordinace mezi orgány těla, hormonální řízení lidského těla,
význam hormonů, jejich příklady a místa
jejich vytváření, význam nervového řízení,
neuron, základní části nervové soustavy,
reflexní oblouk, vrozené a získané reflexy
+ příklady, význam míchy a mozku, jeho
části, význam částí mozku pro řízení lidského těla, ochrana mozku a míchy, jejich
poškození a jeho důsledky, první pomoc
při úrazu míchy a mozku, nebezpečí zneužívání léků a drog a jejich vliv na nervovou
soustavu)
Smyslové vnímání (lidské smysly, jejich
význam, smyslová ústrojí a jejich spojení s nervovou soustavou, vnímání chuti,
hmatu, tepla a chladu, smyslová ústrojí
zraku a sluchu a jejich funkce, možnosti
poškození smyslových ústrojí, vady oka,
význam brýlí, chování k lidem s postiženým zrakem a sluchem, zjišťování činnosti
smyslových orgánů)
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
297
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Vyšší nervová činnost (vytváření podmíněných reflexů a význam řeči (slova) pro
abstraktní myšlení, význam odpočinku,
spánku a pravidelného denního režimu pro
činnost nervové soustavy, vliv prostředí
a mezilidských vztahů na vyšší nervovou
činnost, první pomoc při šoku, stabilizovaná poloha)
Rozmnožování člověka (mužské a ženské
pohlavní orgány a jejich funkce, hormonální řízení rozmnožování a menstruační
cyklus, vývinu pohlavních orgánů v pubertě, způsoby prevence před AIDS, příklady pohlavních chorob a jejich prevence,
předčasný pohlavní styk a jeho vliv na
další život jedince)
Vývin nového jedince (nitroděložní vývin
člověka, význam placenty a porod, význam hormonů v průběhu těhotenství, porodu a po porodu, význam zdravého životního stylu matky pro zdraví dítěte, význam vztahu matky a dítěte po porodu,
důležitost kojení, zásady chování k těhotným ženám a k ženám v šestinedělí)
pokračování na další stránce
298
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Dědičnost u člověka (funkce chromozomů,
dělení buněčného jádra při vzniku pohlavních buněk, spojení dědičné informace
matky a otce při oplození, vztah mezi
vlastností organismu a vlohou, převaha
některých vloh, dědičné choroby, význam
genetické poradny)
Průběh lidského života (jednotlivé etapy
lidského života, význam rodiny a mezilidských vztahů pro zdraví duševní i tělesné,
práva a povinnosti rodičů a dětí, zásady
správného jednání vůči starým lidem)
Zdraví a nemoc (pojem zdraví a nemoc
příklady infekčního onemocnění a jejich
původců, jejich šíření a prevence, pojem
epidemie a pandemie, funkce bílých krvinek, význam imunity a možnosti jejího
posilování a oslabování, důsledky negativních vlivů prostředí na člověka a jejich kumulace, vliv nadměrného hluku,
kouření a alkoholu na člověka, nejčastější
typy onemocnění, civilizační choroby, zásady zdravého způsobu života, nebezpečí
úrazů, zásady první pomoci)
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
299
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Lidská populace (lidská populace a její
vliv na život člověka (jedince) ekonomické,
kulturní rozdíly populace, vývoj lidské populace, počet lidí na Zemi, důležitost vzájemné pomoci, spolupráce a vstřícnosti
mezi lidmi)
Člověk a jeho životní prostředí okolní prostředí a jeho vliv na člověka, jeho zdraví
a způsob života, příklad aktuálních environmentálně významných problémů na
světě, v naší republice a v nejbližším okolí,
pojem udržitelnost rozvoje, ochrana životního prostředí)
Konec tabulky
Přírodopis – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
Opakování (Stavba a vztahy mezi jednotlivými orgány lidského těla, vliv škodlivých
látek na organismus, vývoj člověka)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Environmentální výchova – Základní podmínky života,
pokračování na další stránce
300
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
popíše základní rozdíly mezi buňkou
rostlin, živočichů a bakterií a objasní
funkci základních organel
rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav)
rostlin i živočichů
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických
jednotek
Zkoumání přírody:
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam
z hlediska dědičnosti
uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí
na utváření organismů
uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro
člověka
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je
podle charakteristických znaků
Myšlení a způsob života lidí (Odlišnosti
člověka od jiných organismů)
Postupné rozvíjení poznání (Vývoj názorů
na život, vliv objevů na rozvoj společnosti
a života lidí (ochrana lidského zdraví), význam Louise Pasteura a dalších vědců, zásady správného založení pokusu)
Vesmír – Země – podmínky života:
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí,
vztah
člověka
k prostředí
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Země ve vesmíru (Postavení Země ve sluneční soustavě, základní podmínky pro život, střídání dne a noci a ročních období,
sluneční záření)
Stavba Země (Stavba zemského tělesa,
zemské sféry, litosféra, vztahy mezi jednotlivými sférami)
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
301
pokračování
Výstupy
Učivo
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo
v potravních řetězcích
objasní funkci dvou organismů ve stélce
lišejníků
odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině
jako celku
vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů a jejich využití
při pěstování rostlin
rozlišuje základní systematické skupiny
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
odvodí na základě pozorování přírody závislosti a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
porovná základní vnější a vnitřní
stavbu vybraných živočichů a vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
Zemská kůra (Mocnost zemské kůry (kontinentální, oceánské), složení zemské kůry
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Nerosty – minerály (Příklady nerostů, rozdíly mezi nerostem a horninou, tvary
nerostů (krystalové soustavy), fyzikální
a chemické vlastnosti nerostů (stupnice
tvrdosti, barva, odrůdy křemene, diamant
a grafit, vryp aj.), mineralogie)
Horniny (Petrologie, stavba horniny, geologické děje)
Vnitřní a vnější geologické děje a vznik
hornin (Vznik vyvřelin a příklady vyvřelých hornin (žula, čedič, gabro, znělec),
složení žuly, horniny hlubinné a výlevné
a jejich naleziště na území ČR, žíly, význam rud pro člověka, výskyt rud v ČR
Vnější geologické děje a vznik usazených
hornin (Vnější geologické děje a jejich působení, zvětrávání, krasové jevy, krasové
pokračování na další stránce
302
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických
skupin
odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života
a přizpůsobení danému prostředí
zhodnotí význam živočichů v přírodě
i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy
určí polohu, objasní stavbu a funkci
orgánů a orgánových soustav lidského
těla, vysvětlí jejich vztahy
orientuje se v základních vývojových
stupních fylogeneze člověka
objasní vznik a vývin nového jedince od
početí až po stáří
objasní vliv jednotlivých sfér Země na
vznik a trvání života
rozpozná podle charakteristických
vlastností vybrané nerosty a horniny
s použitím určovacích pomůcek
oblasti na území ČR, sedimenty a jejich
nerosty, výskyt sedimentů na Vyškovsku
Vznik ropy, uhlí, zemního plynu, význam
přírodních zdrojů pro člověka)
Přeměny hornin (Vznik a příklady metamorfovaných hornin (rula, fylit, svor,
mramor), vlastnosti přeměněných hornin,
výskyt přeměněných hornin v ČR)
Horninový cyklus (Schéma horninového
cyklu význam a využití hornin)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Vznik a vývoj litosféry (Složení oceánské
kůry, složení pevninské kůry, pohyby litosférických desek – vznik a zánik litosféry,
horotvorná činnost (vrásy, zlomy, horská
pásma), sopky a vulkanická činnost,
zemětřesení – epicentrum, hypocentrum,
seismograf, vliv působení vody, větru,
gravitace a ledovců na zemský povrch)
Hydrosféra (Význam vody pro život, koloběh vody, rozložení vody na Zemi, znečišťování vody, minerální vody a jejich význam)
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
303
pokračování
Výstupy
Učivo
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
geologických dějů, včetně geologického
oběhu hornin i oběhu vody
porovná význam půdotvorných činitelů
pro vznik půdy, rozlišuje hlavní typy
půdní typy a půdní druhy v naší přírodě
rozlišuje jednotlivá geologická období
podle charakteristických znaků
uvede na základě pozorování význam
vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi
uvede příklady výskytu organismů
v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, ekosystémy – a objasní na základě příkladu
základní princip existence živých a neživých složek ekosystému
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam
uvede příklady kladných i záporných
vlivů člověka na životní prostředí
Atmosféra (Jednotlivé vrstvy atmosféry
a jejich význam, skleníkový jev, inverze,
fotochemický smog – podmínky vzniku
a vliv na organismy)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Pedosféra (Půda – její vznik a vlastnosti,
humus, půdní úrodnost, typy a druhy půd,
eroze – příčiny a důsledky, význam zeleně
pro ochranu půdy, znečišťování půdy)
Vývoj Země, života a člověka (Od vzniku
Země k nejstarším formám života,
období bez života, prahory a starohory,
prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory, charakteristika jednotlivých geologických ér a vývoje života v nich, paleontologie, vznik a vývoj člověka)
Vývojová teorie (C. Linné – zakladatel systematického třídění organismů,
Ch. Darwin – vývojová teorie,
evoluce, přírodní výběr, proměnlivost organismů, nadprodukce potomstva,
pokračování na další stránce
304
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
a příklady narušení rovnováhy ekosystému
aplikuje praktické metody poznávání
přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
konkurence, podmínky prostředí, pohlavní
výběr, umělý výběr, specializace a adaptace)
Doklady vývojové teorie (Paleontologické
nálezy, podobnost ve stavbě těla, srovnání
vývoje zárodků obratlovců, rozšíření organismů na Zemi, Červená kniha)
Současná biosféra:
Rozmanitost organismů (Opakování systematiky poměr rozmanitosti organismů)
Organismy a prostředí (biosféra, druh, populace, společenstvo, ekosystém, ekologická přizpůsobivost, podmínky prostředí,
stres)
Rozmanitost ekosystémů (opakování a shrnutí učiva o ekosystémech podle vegetačních pásů a výškových stupňů, oběh látek
v přírodě)
Základ a trvání života:
Buněčný základ života (Rostlinná buňka,
živočišná buňka, buňka hub, jednobuněčné organismy, základní životní projevy
buňky a organismů, rozmnožování,
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
305
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
redukce počtu chromozomů, tkáně, pletiva)
Dědičnost (Genetika, základní pojmy
a principy, J. G. Mendel, křížení hrachu, Mendelovy zákony, DNA, chromozomy, mutace, křížení, šlechtění, odrůdy
a plemena, genofond, genetické inženýrství, geneticky modifikované organismy)
Naše příroda (Geologická mapa ČR, vývoj území ČR od starohor po současnost, význam sfér života pro současnou
přírodu, druhy ekosystémů v okolí bydliště, ochrana rostlin a živočichů, chráněná
území ČR a místa bydliště, ochrana přírody v Evropě, Natura 2000)
Konec tabulky
306
5.6.4
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Zeměpis
Charakteristika zeměpisu
Moderní geografie je soubor vědních disciplín, studujících krajinnou sféru a její vazbu na lidskou společnost v konkrétním prostředí
a v daném čase. Úloha školního zeměpisu je nezastupitelná v objasňování složitých vazeb mezi přírodou a lidskou společností. Ve
vyučovacím předmětu zeměpis si žáci osvojují určitý systém vybraných poznatků z různých geografických oborů. Výuka zeměpisu
obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních přírodních, sociálních,
a do hospodářských podmínek a faktorů života lidí v blízkém území místní krajiny, místní oblasti (regionu), na území České
republiky, v Evropě a v dalších světadílech. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva
i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k přírodnímu i společenskému prostředí.
Výuka zeměpisu navazuje v šestém ročníku na vlastivědu a přírodovědu s časovou dotací 2-2-2-1 v klasické třídě, 2-2-1-1 ve
třídách výběrových. Naší snahou je soustředit výuku do dvou zeměpisných učeben, které díky svému vybavení umožňují kvalitnější
výuku. Součástí zeměpisu na naší škole jsou terénní cvičení a pozorování v rámci zeměpisných vycházek i zeměpisných exkurzí.
Stálou součástí výuky geografie by měl být, tak jako u ostatních přírodovědných předmětů, soustavný nácvik správného používání
pojmů, hledání příčinných souvislostí a řešení problémů souvisejících s poznáváním přírody a s praktickým životem.
Očekávané výstupy Zeměpis
Žáci:
získají základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese, o krajinné sféře a o jejích hlavních složkách
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
s pomocí glóbů vysvětlujeme základní vlastnosti Zemského tělesa a postavení Země ve vesmíru
s pomocí příkladů z praxe seznamujeme žáky s krajinou sférou
uvědomují si význam přírodních podmínek pro existenci lidské diskutujeme s žáky o významu přírodních podmínek pro exisspolečnosti
tenci lidské společnosti
získají představu o jedinečnosti některých geografických objektů, ukazujeme příklady jedinečných geografických objektů, jevů
jevů a procesů v krajinné sféře i o jejich určitých pravidelnostech, a procesů v krajině, pozorováním ukazujeme žákům pravidelzákonitostech a vzájemných podmíněnostech a souvislostech
nosti a souvislosti objektů a jevů v krajině
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
307
pokračování
Očekávané výstupy Zeměpis
jsou schopni orientovat se v zeměpise světadílů, ve zvláštnostech
jejich obyvatelstva a aby získali informace o významných státech,
jejich politickém zřízení, hospodářském a kulturním významu
získají ucelený obraz přírodních, hospodářských a sociálních poměrů v naší vlasti a v jednotlivých jejích oblastech a v souvislosti
s tím si uvědomovali postavení naší země v Evropě a ve světě
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
pomocí map, encyklopedií, videa i jiných pomůcek představujeme žákům jednotlivé světadíly, významné státy, jejich obyvatelstvo, politické, hospodářské i kulturní postavení těchto lokalit
pomocí map, encyklopedií, videa, exkurzí i jiných pomůcek představujeme žákům naši vlast v komplexní podobě i její jednotlivé
oblasti, diskutujeme se žáky o postavení naší vlasti v Evropě
i ve světě
dovedou samostatně pracovat s různými druhy map, s grafy, se seznamujeme žáky s různými druhy geografických materiálů, vystatistickými materiály, vysvětlují údaje v nich obsažené, spo- světlujeme význam informací v nich obsažených i způsob, jak je
jují poznatky z výuky s dalšími informacemi získanými v tisku, najít, propojujeme výuku s informacemi z médií, hledáme s žáky
rozhlasových a televizních relacích, v populárně naučných ča- využití takto získaných vědomostí v praxi
sopisech a zároveň i používají získané vědomosti v praktických
situacích
dovedou posuzovat a srovnávat sociální a hospodářské jevy ve porovnáváme naši vlast s Evropu i se světem ve všech směrech,
vlastní zemi s obdobnými či odlišnými jevy v evropském a ce- seznamujeme žáky s možnostmi geografického srovnání, diskutulosvětovém měřítku, chápat kulturní i mentální zvláštnosti růz- jeme o různorodosti světa, lidských ras, národů, kultur, o jejich
ných lidských ras, národů a kultur, vážit si jejich přínosu pro významu, odlišnostech i přínosu pro společnost
myšlenkový, mravní i hospodářský rozvoj lidské společnosti
získají smysl pro jedinečnost a krásu přírodních objektů a jevů necháváme žáky pozorovat a porozumět jedinečnost a krásu příi lidských výtvorů, trvalý zájem o poznávání různých zemí a re- rody i lidské činnosti, snažíme se v žácích probudit trvalý zájem
gionů, života, tradic, zvyků jejich obyvatel
o Zemi, na které žijeme
Konec tabulky
308
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Zeměpis – 6. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Geografické informace, zdroje dat, kartografie, topografie
Žák:
používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
přiměřeně hodnotí geografické objekty,
jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti
a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice
(bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině
vytváří a využívá osobní myšlenková
(mentální) schémata a myšlenkové
(mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů
a procesů v nich, pro vytváření postojů
k okolnímu světu
Komunikační geografický a kartografický
jazyk – vybrané obecně používané geografické, topografické a kartografické pojmy
základní topografické útvary: důležité
body, výrazné liniové (čárové) útvary,
plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska – uzly
Geografická kartografie a topografie
glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná síť,
poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti
měřítko a obsah plánů a map, orientace
plánů a map vzhledem ke světovým stranám
matematika
Environmentální výchova – lidské aktivity
a problémy životního
prostředí
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
309
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
praktická cvičení a aplikace s dostupnými
kartografickými produkty v tištěné i elektronické podobě
Přírodní obraz Země
Žák:
zhodnotí postavení Země ve vesmíru
a srovnává podstatné vlastnosti Země
s ostatním tělesy sluneční soustavy
prokáže na konkrétních příkladech tvar
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
rozlišuje a porovnává složky a prvky
přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává,
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského
povrchu
porovná působení vnitřních a vnějších
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na
přírodu a na lidskou společnost
Země jako vesmírné těleso
tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne
a noci, střídání ročních období, světový
čas, časová pásma, pásmový čas, datová
hranice, smluvený čas
Krajinná sféra
přírodní sféra, společenská a hospodářská
sféra, složky a prvky přírodní sféry
systém přírodní sféry na planetární úrovni
– geografické pásy, geografická (šířková)
pásma, výškové stupně
systém přírodní sféry na regionální úrovni
– přírodní oblasti
pokračování na další stránce
310
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
Žák:
ovládá základy praktické topografie cvičení a pozorování v terénu místní kraa orientace v terénu
jiny, geografické exkurze
uplatňuje v praxi zásady bezpečného orientační body, jevy, pomůcky a přístroje
pohybu a pobytu ve volné přírodě
stanoviště, určování hlavních a vedlejších
světových stran, pohyb podle mapy a azimutu
ochrana člověka při ohrožení zdraví a života
živelní pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova –
Rozvoj
schopností
poznávání,
seberegulace a sebeorganizace, kreativita,
kooperace
a kompetice
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
311
Zeměpis – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Regiony světa
Žák:
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů světa
lokalizuje na mapách světadíly, oceány
a makroregiony světa podle zvolených
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry,
zvláštnosti a podobnosti, potenciál
a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa
a vybraných (modelových) států
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou
nastat a co je příčinou zásadních změn
v nich
světadíly a oceány – Afrika, Austrálie,
Amerika, Asie – makroregiony světa, určující a porovnávací kritéria,
jejich přiměřená charakteristika z hlediska
přírodních a socioekonomických poměrů
s důrazem na vazby a souvislosti (přírodní
oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti,
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)
modelové regiony světa, vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a environmentální problémy,
možnosti jejich řešení
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
– svět nás zajímá, objevujeme svět
Multikulturní výchova
– multikulturalita
Mediální výchova –
kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení,
interpretace
vztahu
mediálních
sdělení
a reality
pokračování na další stránce
312
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
Žák:
ovládá základy praktické topografie
a orientace v terénu
aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny
uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě
cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze
orientační body, jevy, pomůcky a přístroje, stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy
a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu
ochrana člověka při ohrožení zdraví a života
živelní pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopností
poznávání, seberegulace a sebeorganizace,
kreativita,
Rodinná výchova
kooperace
kompetice
a
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
313
Zeměpis – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
oblasti Evropy
Dějepis, Přírodopis
Evropa
Žák:
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,
ohraničení a lokalizaci regionů Evropy
lokalizuje na mapách světadíl a podle
zvolených kritérií srovnává s ostatními
regiony světa
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry světadílu, vybraných mikroregionů Evropy a vybraných (modelových) států
určující a porovnávací kritéria;
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
– Evropa a svět nás
zajímá, objevujeme
Evropu
jejich přiměřená charakteristika z hlediska
přírodních a socioekonomických poměrů
s důrazem na vazby a souvislosti (přírodní
oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti,
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti), vybrané modelové přírodní,
společenské, politické, hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich řešení
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světadílu nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních
změn v nich
pokračování na další stránce
314
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Česká republika
Žák:
vymezí a lokalizuje místní oblast
(region) podle bydliště nebo školy
Místní region
zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení
místního regionu
hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, vztahy k okolním regionům
hospodářské a kulturní poměry míst- základní přírodní a socioekonomické chaního regionu, možnosti dalšího rozvoje, rakteristiky s důrazem na specifika regipřiměřeně analyzuje vazby místního re- onu důležitá pro jeho další rozvoj (potengionu k vyšším územním celkům
ciál × bariéry)
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje
regiony České republiky
České republiky a hlavní jádrové a pe- územní jednotky státní správy a samoriferní oblasti z hlediska osídlení a hos- správy, krajské členění, kraj místního repodářských aktivit
gionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy v euroregionech
hodnotí a porovnává na přiměřené
Česká republika
úrovni polohu, přírodní poměry, pří- zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní zdroje, lidský a hospodářský
rodní poměry a zdroje;
potenciál České republiky v evropském obyvatelstvo: základní geografické, demoa světovém kontextu
grafické a hospodářské charakteristiky, sídelní poměry;
Dějepis
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
315
pokračování
Výstupy
Učivo
uvádí příklady účasti a působnosti
České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států
rozmístění hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová struktura hospodářství;
transformační společenské, politické a hospodářské procesy a jejich územní projevy
a dopady;
hospodářské a politické postavení České
republiky v Evropě a ve světě,
zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Výchova k myšlení
v evropských souvislostech – Jsme
Evropané
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
Žák:
ovládá základy praktické topografie
a orientace v terénu
aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny
uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě
cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze
orientační body, jevy, pomůcky a přístroje;
stanoviště, určování hlavních a vedlejších
světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů
v terénu;
Výtvarná výchova
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopností poznávání,
seberegulace
a sebeorganizace,
pokračování na další stránce
316
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky
pochodové osy
ochrana člověka při ohrožení zdraví a života
živelní pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
kreativita, kooperace
a kompetice
Rodinná výchova
Konec tabulky
Zeměpis – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Společenské a hospodářské prostředí
Žák:
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její
rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa
Obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické hospodářské a kulturní charakteristiky
globalizační společenské, politické a hospodářské procesy
Občanská výchova
Občanská výchova
Multikulturní výchova
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
317
pokračování
Výstupy
Učivo
posoudí, jak přírodní podmínky souvisí aktuální společenské, sídelní, politické
s funkcí lidského sídla, pojmenuje
a hospodářské poměry současného světa,
obecné základní geografické znaky sídel sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky světové hospodářství – sektorová a odvěta funkce světového hospodářství,
vová struktura, územní dělba práce,
lokalizuje na mapách hlavní světové su- ukazatelé hospodářského rozvoje a životní
rovinové a energetické zdroje
úrovně
porovnává předpoklady a hlavní fak- regionální společenské, politické a hospotory pro územní rozmístění hospodář- dářské útvary; porovnávací kritéria: náských aktivit
rodní a mnohonárodnostní státy,
porovnává státy světa a zájmové inte- části států, správní oblasti, kraje, města,
grace států světa na základě podobných aglomerace; hlavní a periferní hospodářa odlišných znaků
ské oblasti světa;
lokalizuje na mapách jednotlivých svě- politická, bezpečnostní a hospodářská setadílů hlavní aktuální geopolitické
skupení (integrace) států;
změny a politické problémy v konkrét- geopolitické procesy, hlavní světová konních světových regionech
fliktní ohniska
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Dějepis
– Kulturní diference,
etnický původ,
multikulturalita
Matematika
Multikulturní výchova
– Multikulturalita
Rodinná výchova
Výchova k myšlení
v evropských
a globálních souvislostech – Jsme Evropané, Evropa a svět
nás zajímá
pokračování na další stránce
318
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
statistická data a jejich grafické vyjádření, tabulky; základní informační geografická média a zdroje dat; praktická cvičení
a aplikace s dostupnými kartografickými
produkty v tištěné i elektronické podobě
Matematika
Mediální výchova –
Kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení, interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality
vztah příroda a společnost
trvale udržitelný život a rozvoj
přírodopis
Environmentální
výchova – lidské aktivity a problémy
životního prostředí,
vztah člověka
k prostředí
Geografické informace, zdroje dat
Žák:
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických
a dalších informačních zdrojů
Životní prostředí
Žák:
uvádí na vybraných příkladech závažné
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí
principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí
chráněná území přírody
globální ekologické a environmentální problémy lidstva
pokračování na další stránce
5.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA
319
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
Žák:
ovládá základy praktické topografie
a orientace v terénu
aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny
uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě
cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze
orientační body, jevy, pomůcky a přístroje
stanoviště, určování hlavních a vedlejších
světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů
v terénu
jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky
pochodové osy, hodnocení přírodních jevů
a ukazatelů
ochrana člověka při ohrožení zdraví a života
živelní pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova – Rozvoj
schopností poznávání,
seberegulace
a sebeorganizace,
kreativita, kooperace
a kompetice
Rodinná výchova
320
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
5.7
5.7.1
321
Umění a kultura
Hudební výchova v klasických třídách
Charakteristika hudební výchovy
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace.
Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež
se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními,
hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém
zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při
tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovatÿ hudbu podle svého individuálního
zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně poslechových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových,
stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Hudební výchova – 1. stupeň
Očekávané výstupy HV a RVHV – 1. stupeň
Žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vybíráme vhodné písně v jednohlase či dvojhlase v dur i v moll,
aplikujeme intonaci na diatonických postupech v dur i v moll
pokračování na další stránce
322
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
HV a RVHV – 1. stupeň
využívá při zpěvu získané pěvecké dovednosti
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
doplňujeme a upevňujeme pěvecké dovednosti, rozšiřujeme hlasový rozsah
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci používáme jednoduché texty k rytmizování, melodizování a imnejjednodušších hudebních forem
provizování v rámci nejjednodušších hudebních forem
orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých analyzujeme grafický záznam jednoduché písně či skladby, poindividuálních schopností a dovedností ji realizuje
suzujeme pokusy o jeho realizaci
rozpoznává hudební formu jednoduché písně či skladby
kategorizujeme jednotlivé hudební formy písní či skladeb
využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jed- aplikujeme jednoduché popř. složitější hudební nástroje k dopronoduché popř. složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k re- vodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
produkci jednoduchých motivů skladeb a písní
vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché přede- organizujeme vytváření jednoduchých předeher, meziher, doher
hry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace a provádění elementárních hudebních improvizací
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, kombinujeme hudbu a pohyb, pohybem rozlišujeme metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie
tempo, dynamiku, směr melodie
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, vytváří demonstrujeme pohybové ztvárnění hudby s využitím tanečních
pohybové improvizace
kroků, organizujeme pohybové improvizace
rozlišuje jednotlivé kvality tónů (délka, síla, výška, barva)
definujeme jednotlivé kvality tónů jako jsou délka, síla, výška,
barva
upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné har- diskutujeme o metrorytmických, tempových, dynamických i zřemonické změny
telných harmonických změnách
rozpoznává v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních načrtáváme některé z užívaných hudebních výrazových
výrazových prostředků
prostředků
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
demonstrujeme hudbu vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
323
pokračování
HV a RVHV – 1. stupeň
rozpoznává v proudu znějící hudby některé hudební nástroje
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
specifikujeme některé hudební nástroje
Konec tabulky
Hudební výchova – 1. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
správné dýchání (v pauze a mezi frázemi)
Tělesná výchova, Osobnostní a sociální
Český jazyk
výchova – rozvoj
schopností poznávání
Vokální činnost
Žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
správné vyslovování
otevírání úst při zpěvu
správný postoj a posazení při zpěvu
vyvozování hlavového tónu
sjednocování hlasového rozsahu d1 – a1
zpívání písní v jednohlase
Instrumentální činnost
Žák:
rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty
hudební hry (rytmus, metrum)
pokračování na další stránce
324
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
využívá jednoduchých hudebních nástrojů k doprovodné hře
hraní na ozvěnu
deklamování říkadel
hraní na tělo (tleskání, luskání, pleskání,
dupání)
hraní nejjednodušších doprovodů na Orffovy nástroje
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Hudebně pohybová činnost
Žák:
reaguje pohybem na znějící hudbu
pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad
hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání, dupání)
pohybové vyjádření vlastností tónu,
tempa a emocionálního zážitku z hudby
Poslechová činnost
Žák:
rozlišuje jednotlivé kvality tónů
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje
rozlišování : zvuk – tón, řeč – zpěv, tón Výtvarná výchova,
dlouhý – krátký, hluboký – vysoký, silný Český jazyk, Člo– slabý,
věk a jeho svět
melodie: pomalá – rychlá, veselá – smutná
rozpoznává některé hudební nástroje v sólové hře: flétna, klavír, housle, kytara
Osobnostní a sociální
rozvoj
–
psychohygiena
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
325
pokračování
Výstupy
Učivo
poslech české státní hymny
ukolébavka, pochod
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
– Jsme Evropané
Konec tabulky
Hudební výchova – 2. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
správný postoj a posazení při zpívání,
správné dýchání (v pauze a mezi frázemi)
Tělesná výchova, Osobnostní a sociální
Český jazyk
výchova – rozvoj
schopností poznávání,
psychohygiena
Vokální činnost
Žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
správné vyslovování samohlásek na konci
slov
rozvíjení hlavového tónu
rozšiřování hlasového rozsahu (c1 – h1)
otvírání úst na a, o
zpívání písní v jednohlase
pokračování na další stránce
326
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Instrumentální činnost
Žák:
rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty
využívá jednoduchých hudebních nástrojů k doprovodné hře
hudební hry, deklamování říkadel
hraní na ozvěnu
hraní na tělo (tleskání, luskání, pleskání,
dupání)
hraní nejjednodušších doprovodů na Orffovy nástroje
Osobnostní a sociální
výchova – mezilidské
vztahy, komunikace
Hudebně pohybová činnost
Žák:
pohybem vyjadřuje metrum, tempo
pohybový doprovod znějící hudby
poskočný krok, držení rukou při tanečním
pohybu (v bok, vedle sebe, proti sobě)
pohybové vyjádření, stoupání a klesání
melodie a její ukončenosti
hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání, dupání)
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
327
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Poslechová činnost
Žák:
rozpozná výrazné tempové
v proudu znějící hudby
změny rozlišování jednotlivých kvalit tónů (tón
vysoký, hluboký)
poznávání melodie stoupavé – klesavé, zesilování – zeslabování, zrychlování – zpomalování
rozpozná v proudu znějící hudby ně- rozpoznání některých hudebních nástrojů
které hudební nástroje
(trubka, kontrabas, buben)
odliší hudbu vokální a instrumentální
odlišování dětského pěveckého sboru
á cappella od dětského pěv. sboru
s doprovodem
Konec tabulky
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
– jsme Evropané
328
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Hudební výchova – 3. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
správný nádech, dechová výdrž, dýchání
v pauze a mezi frázemi, správné držení
těla vstoje i vsedě
správné vyslovování hlásek
rozvíjení hlavového tónu hravou formou
rozšiřování hlasového rozsahu c1 – c2
zpívání písní v jednohlase, jednoduchý kánon
Tělesná výchova, Osobnostní a sociální
Český jazyk
výchova – rozvoj
schopností poznávání,
psychohygiena
Vokální činnost
Žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
Instrumentální činnost
Žák:
improvizuje v rámci nejjednodušších rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
hudebních forem
prostřednictvím hudebních her a deklamováním říkadel
hraní na tělo (tleskání, luskání, pleskání,
dupání)
využívá jednoduchých hudebních ná- doprovodná hra na Orffovy nástroje ve
strojů k doprovodné hře
2/4 taktu
Osobnostní a sociální
výchova – mezilidské
vztahy, komunikace
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
329
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Hudebně pohybová činnost
Žák:
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, pohybový doprovod znějící hudby, dvoudynamiku, směr melodie
dobá chůze a tanec v průpletu, přísuvný
krok, pohyb podle hudby na místě
vpřed i vzad ve 3/4 taktu
pohybové vyjádření charakteru melodie,
tempa, dynamiky
hra na tělo
příprava na taktování ve 2/4 taktu
Poslechová činnost
Žák:
rozpozná tempové a dynamické změny rozlišování jednotlivých kvalit tónů (vyv proudu znějící hudby
soký – hluboký, dlouhý – krátký)
poznávání melodie stoupavé – klesavé, zesilování – zeslabování, zrychlování – zpomalování melodie
rozpozná v proudu znějící hudby ně- akordeon, lesní roh, činely – sólová hra
které hudební nástroje
odliší hudbu vokální, instrumentální odlišení pěveckých sborů á capella od pěa vokálně instrumentální
veckých sborů s doprovodem
rozlišení lidové a umělé písně
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova – psychohygiena, kreativita
330
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Hudební výchova – 4. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
intonačně čisté zpívání písní (v dur i moll),
rytmicky přesné realizace písní ve 2/4
a 3/4 taktu
zpívání v jednohlase, kánon
sjednocování hlasového rozsahu (c1 – d2)
automatizace získaných pěveckých dovedností (dýchání, artikulace, hlavový tón)
zpěv vsedě, vstoje
nácvik zpěvu české hymny
notová osnova, houslový klíč (G klíč)
nota celá, půlová,
takt, taktová čára
takt dvoučtvrťový
repetice
Tělesná výchova, Multikulturní výchova
Český jazyk, Mate- – lidské vztahy
matika
Člověk a jeho svět
Vokální činnost
Žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
orientuje se v zápisu jednoduché písně
či skladby
Osobnostní a sociální
výchova
– seberegulace
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopností poznávání
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
331
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Instrumentální činnost
Žák:
využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché,
popř. složitější hudební nástroje k doprovodné hře
vytváří v rámci svých individuálních
dispozic jednoduché předehry, mezihry
a dohry
využívání jednoduchých Orffových nástrojů (rytmických) a doprovázení jednoduchých skladeb Orffovými nástroji (rytmickými)
vytváření předeher, meziher, doher
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj, kreativita
reagování na tempové, dynamické a metrorytmické změny pohybem
taktování (2/4 a 3/4 takt)
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím kroky se zhoupnutím ve 3/4 taktu
tanečních kroků
hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání, dupání)
vyjádření emocionálního zážitku pohybem
Multikulturní výchova
– kulturní diference
Hudebně pohybová činnost
Žák:
upozorní na tempové, dynamické a metrorytmické změny
pokračování na další stránce
332
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Poslechová činnost
Žák:
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje
rozpozná v proudu znějící hudby
některé z určitých hudebních výrazových prostředků
rozpoznávání hudby – vokální, instrumentální, vokálně-instrumentální
rozpoznávání hudby – taneční (seznámení
s menuetem, polkou, valčíkem), pochodové, ukolébavky
rozpoznávání některých hudebních nástrojů (pikola, klarinet, saxofon)
práce s poslechovými skladbami
rozlišení kvality tónů (délka, výška), rytmus 2/4 a 3/4
rozlišování hudby lyrické a žertovné
epizody ze života skladatelů poslouchané
hudby (A. Dvořák, B. Smetana)
Konec tabulky
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
333
Hudební výchova – 5. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
zdokonalování hlasové techniky, intonačně
čisté zpívání písní (v dur i moll), rytmicky přesné realizace písní ve 2/4, 3/4
a 4/4 taktu
zpívání v jednohlase, lidovém dvojhlase,
kánonu
Tělesná výchova, Multikulturní výchova
Český jazyk, Ma- – etnický původ,
tematika, Člověk multikulturalita
a jeho svět
Enviromentální
výchova – vztah člověka
k prostředí
Vokální činnost
Žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i molových tóninách
sjednocování hlasového rozsahu (h – d2)
při zpěvu využívá získané pěvecké do- automatizace získaných pěveckých dovedvednosti
ností (dýchání, artikulace, hlavový tón,
dynamicky odlišený zpěv, hlasová hygiena)
zpěv vsedě, vstoje
zpívání české hymny (okolnosti vzniku)
orientuje se v zápisu jednoduché písně orientace v notovém záznamu jednoduči skladby a podle svých individuálních ché melodie (notová osnova, houslový klíč,
schopností a dovedností ji realizuje
takt, taktová čára, repetice)
Multikulturní výchova
– lidské vztahy
Osobnostní a sociální
výchova
–
kreativita, kooperace
a kompetice
pokračování na další stránce
334
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
čtení a zápis rytmického schématu písně
(nota celá, půlová, čtvrťová, osminová +
jejich pomlky, takt 2/4, 3/4, 4/4)
reprodukce jednoduché melodie
obměňování a tvoření jednoduchých hudebních motivů
Instrumentální činnost
Žák:
využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché,
popř. složitější hudební nástroje k doprovodné hře
i k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní
rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby
využívání jednoduchých Orffových nástrojů (rytmických i melodických) k doprovázení jednoduchých skladeb
Osobnostní a sociální
výchova
–
kreativita, kooperace
a kompetice
vytváření jednoduchých skladbiček
rozpoznání rytmického schématu jednoduché skladby
rozpoznání předehry, mezihry, dohry
vytváří v rámci svých individuálních vytváření předeher, meziher, doher (s vydispozic jednoduché předehry, mezihry užitím tónového materiálu písně)
a dohry a provádí elementární hudební
improvizace
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita,
komunikace, psychohygiena,
kooperace
a kompetice
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
335
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
improvizování předeher, meziher, doher
doprovázení písní (pomocí pentatoniky)
Hudebně pohybová činnost
Žák:
upozorní na tempové, dynamické, taktování (2/4, 3/4, 4/4 taktu), reagometrorytmické i zřetelné harmonické vání na tempové, dynamické, metrorytzměny
mické i zřetelné harmonické změny pohybem (pantomima)
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím pohybová improvizace s využitím tanečtanečních kroků, na základě
ních kroků
individuálních schopností a dovedností skupinové pohybové vyjádření hudby
vytváří pohybové improvizace
pohybové projevy odvozené z rytmické
složky hudby populární
vyjádření charakteru poslouchané hudby
a emocionálního zážitku z ní pohybem
pohybové prvky menuetu
práce s hudebně pohybovými hrami
pamětné uchování a reprodukce pohybu
prováděných při tanci či pohybových
hrách
pokračování na další stránce
336
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Poslechová činnost
Žák:
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje
rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních výrazových
prostředků
rozpoznávání hudby – vokální, instrumentální, vokálně-instrumentální
rozpoznávání hudby – taneční (seznámení
s menuetem, polkou, valčíkem), pochodové, ukolébavky
rozpoznávání některých hudebních nástrojů (bicích, strunných, dechových,
smyčcových)
práce s poslechovými skladbami
rozlišení kvality tónů (délka, výška)
rozlišení pohybu melodie (vzestupná, sestupná)
rytmus 2/4, 3/4, 4/4
rozlišování hudby lidové kapely, symfonického orchestru, velkého jazzového orchestru, rockové kapely
epizody ze života skladatelů poslouchané
hudby (J. S. Bach, W. A. Mozart, L. Janáček)
Konec tabulky
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
337
Hudební výchova – 2. stupeň
Očekávané výstupy HV a RVHV – 2. stupeň
Žák:
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu a při
mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže
ocenit kvalitní vokální projev druhého
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří
a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto
písně či skladby na základě individuálních schopností a získaných
dovedností svým způsobem realizuje
rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný
typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti
předvede jednoduchou pohybovou vazbu
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu
jako k logicky utvářenému celku
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vedeme žáka k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací, k využívání vlastních zkušeností
rozvíjíme rozšiřování hlasového projevu, hlasovou deklamaci,
techniku vokálního projevu, využíváme rytmické zákonitosti při
vokálním projevu, vedeme žáka k reflexi vokálního projevu
vedeme žáka k nástrojové reprodukci a tvorbě jednoduchých doprovodů s využitím Orffových nástrojů
pracujeme s notovým zápisem, reprodukujeme zapsané melodie,
vedeme žáka k orientaci v hudebních stylech a žánrech
demonstrujeme taneční kroky některých z tanců a seznamujeme
žáka se stylovým obdobím, vedeme žáka k uplatnění vlastního
pohybového ztvárnění
seznamujeme žáka s využitím hudebně výrazových prostředků
a vysvětlujeme jejich aplikaci v praktickém využití, představujeme charakteristické sémantické prvky
pokračování na další stránce
338
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy HV a RVHV – 2. stupeň
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbou do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vysvětlujeme funkci hudebních stylů a žánrů vzhledem k životu
jedince i společnosti, vzhledem ke kulturním tradicím a zvykům,
definujeme charakteristiku hudebního díla slohově i stylově, vedeme žáka k vytváření vlastních soudů a názorů
demonstrujeme analýzu hudebního díla, vysvětlujeme význam
umění
Konec tabulky
HV – 6. ročník
Výstupy
Žák:
využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
uplatňuje získané pěvecké dovednosti
a návyky v nově probíraných písních
chápe tvorbu základních hudebních forem na základě svých hudebních schopností a dovedností
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vokálně instrumentální aktivity individuální a společné, hlasová hygiena
lidový dvojhlas, vzdálenosti dvou tónů – Čj
intervaly
svět orchestru – skupiny nástrojů, výrazové prostředky
notový záznam, jeho proměny vzhledem
k žánru a charakteru hudby, zpěvní hlasy,
vokální polyfonie, stupnice C dur
Osobnostní a sociální
výchova – poznávání
lidí
Multikulturní výchova
– lidské vztahy
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
339
pokračování
Výstupy
Učivo
rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a porovnává
ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
taneční kroky, skládáme první takty, mateník, rytmicko pohybové hry
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Rv
ta naše opera česká, hudba a slovo, hudba Čj, D
a tanec, hudební dílo a případně její autor, doba vzniku, život autora, píseň a její
proměna ve staletích
módnost a modernost, hudba na jevištích
Konec tabulky
D, Vv
340
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
HV – 7. ročník
Výstupy
Žák:
využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
uplatňuje získané pěvecké dovednosti
a návyky při zpěvu i při mluveném projevu v běžném životě,
chápe stavbu základních hudebních forem na základě svých hudebních schopností a dovedností
se orientuje v zápisu lidových a umělých písní, v duchovní hudbě (vícehlasé
partitury)
rozpozná polyfonní a homofonní
skladby, zazpívá kánon, zvládá základní kroky mazurky, valčíku, polky
a dalších tanců dle zájmu dětí
orientuje se ve stavbě základních
instrumentálních a vokálních forem,
chápe jejich význam v hudbě
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vokálně instrumentální aktivity individuální a společné, hlasová hygiena
tóniny, hudební improvizace, dynamika Čj
a její proměny vokálně instrumentální polyfonie
rytmické a melodické zákonitosti, výra- Rv
zové prostředky, základní hudební formy,
nešvary v hudbě, Orffovy nástroje
notový záznam, jeho proměny vzhledem
k žánru a charakteru hudby, koncert jako
hudební forma
baroko, osobnost J. S. Bacha, tance a ta- Vv
neční kroky, fuga
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopností poznávání
Multikulturní výchova
– kulturní diference
analýza významných prvků skladby, symfonie, sonáta, kantáta, koncert, suita,
opera, oratorium, symfonická báseň
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
341
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období, rozliší duchovní a světskou hudbu
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
hudební dílo a případně její autor, doba
vzniku, život autora, osobnost dirigenta
a interpreta
módnost a modernost, hudební přehrávače a nosiče, historie zvukového záznamu, využití poznatků z oboru výtvarného, literárního a historického
Mediální výchova –
kritické čtení a vnímání
mediálních
sdělení
Konec tabulky
HV – 8. ročník
Výstupy
Žák:
využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
uplatňuje získané pěvecké dovednosti
a návyky v nově probíraných písních
chápe stavbu základních hudebních forem na základě svých hudebních schopností a dovedností
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vokálně instrumentální aktivity individuální a společné
tóniny, hudební improvizace, artificiální
a nonartificiální hudba
rytmické zákonitosti, hudba období pravěku, USA jako kolébka moderní populární hudby – JAZZ, SWING
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
D
pokračování na další stránce
342
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
D, Vv
se orientuje v zápisu lidových a umělých písní, v duchovní hudbě (vícehlasé
partitury)
rozpozná polyfonní a homofonní
skladby, zazpívá kánon, zvládá základní kroky mazurky, valčíku, polky
a seznámí se s tanci populární hudby
50. a 60. let
se orientuje ve stavbě základních
instrumentálních a vokálních forem,
chápe jejich význam v hudbě
notový záznam hudby, kontrasty vzhledem k žánru a stylu, hudba období starověku, gregoriánský chorál a období gotiky
taneční kroky, tance jako součást velkých
hudebních forem, hudba období renesance
a baroka, USA – 50. léta, rock and roll,
country, moderní hudba 60. let – Beatles,
hudební styly 70. a 80. let
analýza významných prvků skladby, Čj, D, Vv
hudba období klasicismu a romantismu,
nové hudební formy, symfonie, sonátová
forma, opera, komorní hudba, vokální
tvorba
zařadí na základě individuálních schop- Artificiální hudba 20. století, kulturní Čj, Ov, Vv
ností a získaných vědomostí slyšenou sloh, hudební forma, hudební dílo a jeho
hudbu do stylového období, rozliší du- autor, život autora, moderní hudební náchovní a světskou hudbu
stroje
vyhledává souvislosti mezi hudbou a ji- módnost a modernost, kýč, provázanost,
nými druhy umění
inspirace, národní povaha v hudbě, hudba,
architektura a výtvarná díla ve staletích
Konec tabulky
Multikulturní výchova
– etnický původ
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
343
HV – 9. ročník
Výstupy
Žák:
využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
uplatňuje získané pěvecké dovednosti
a návyky v nově probíraných písních
chápe stavbu základních hudebních forem na základě svých hudebních schopností a dovedností
se orientuje v zápisu lidových a umělých písní, v duchovní hudbě (vícehlasé
partitury)
rozpozná homofonní a polyfonní
skladby, orientuje se v populární
hudběhudbě 2. poloviny 20. století
orientuje se ve stavbě základních
instrumentálních a vokálních forem,
chápe jejich význam v hudbě
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vokálně instrumentální aktivity individuální a společné
tóniny, hudební improvizace, rytmický
výcvik, taktování, dynamika, gradace,
tempo, rondo, variace
česká populární hudba od počátku 19. století po současnost, trampská píseň 20. –
60. let 20. století
notový záznam hudby, kontrasty vzhledem k žánru a stylu, česká hudba středověku, český jazz a swing
česká hudba období renesance a baroka,
chrámová hudba, big beat 60. let, divadlo
malých forem – Semafor
analýza významných prvků skladby – základní hudební formy období českého klasicismu a romantismu, významní hudební
skladatelé, počátek české národní hudby,
česká opera, technika nahrávání a nahrávací studia
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
Multikulturní výchova
– etnický původ
pokračování na další stránce
344
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a porovnává
ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
kulturní sloh, hudební forma, hudební dílo
a její autor, život autora, populární hudba
70. až 90. let 20. století a současné hudební
trendy, artificiální hudba 20. století
módnost a modernost, kýč, provázanost,
inspirace, hudba, architektura a výtvarná
díla ve staletích
Konec tabulky
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
5.7.2
345
Hudební výchova ve třídách s rozšířenou výukou HV
RVHV – 1. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Vokální činnost
Žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
správné dýchání (v pauze a mezi frázemi), správné vyslovování, otevírání úst
při zpěvu
správný postoj a posazení při zpěvu
vyvozování hlavového tónu
sjednocování hlasového rozsahu d1 – a1
zpívání písní v jednohlase
rozšiřování hlasového rozsahu c1 – d2
zpívání polohlasem
orientuje se v jednoduchém zápisu notová osnova, houslový klíč, nota celá,
písně či skladby
půlová, čtvrťová
takt, taktová čára
Tělesná výchova, Osobnostní a sociální
Český jazyk
výchova – rozvoj
schopností poznávání
Instrumentální činnost
Žák:
rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty
hudební hry (rytmus, metrum)
pokračování na další stránce
346
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
využívá jednoduchých hudebních nástrojů k doprovodné hře
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
hraní na ozvěnu
deklamování říkadel
hraní na tělo (tleskání, luskání, pleskání,
dupání)
hraní na otázku a odpověď zpěvem
hraní na melodické Orfeovy nástroje, zobcové flétny, keyboardy atd.
hraní nejjednodušších doprovodů na Orffovy nástroje
instrumentální hry s využitím pentatoniky
Hudebně pohybová činnost
Žák:
reaguje pohybem na znějící hudbu
pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad
hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání, dupání)
pohybové vyjádření vlastností tónu,
tempa a emocionálního zážitku z hudby
pohybové etudy ve 2/4 i 3/4 taktu
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
347
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Poslechová činnost
Žák:
rozlišuje jednotlivé kvality tónů
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje
rozlišování: zvuk – tón, řeč – zpěv, tón
dlouhý – krátký, hluboký – vysoký, silný
– slabý, melodie: pomalá – rychlá, veselá
– smutná
melodie stoupavá a klesavá
rozpoznávání některých hudebních nástrojů v sólové hře: flétna, klavír, housle,
kytara, trubka, kontrabas, buben
poslech české státní hymny
ukolébavka, pochod
Konec tabulky
348
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
RVHV – 2. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
správný postoj a posazení při zpívání,
správné dýchání (v pauze a mezi frázemi)
Tělesná výchova,
Český jazyk
Vokální činnost
Žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
správné vyslovování samohlásek na konci
slov
vyslovování koncovek m, n, ň, c, č, s, š, k,
p, t, ť
rozvíjení hlavového tónu
rozšiřování hlasového rozsahu (c1 – es2)
otvírání úst na a, o
zpívání písní v jednohlase
frázování v písních
zpívání opěrných písní (1. a 5. stupeň,
1. stupeň – Ovčáci, čtveráci, 5. stupeň –
To je zlaté posvícení)
orientuje se v jednoduchém zápisu notová osnova, houslový klíč (G klíč), nota
písně či skladby a podle svých indivi- – celá, půlová, čtvrťová, osminová
duálních schopností ji realizuje
pomlka celá, půlová, čtvrťová, osminová
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
349
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
dynamická znaménka, p, f, mf,
repetice, takt, taktová čára
Instrumentální činnost
Žák:
rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty
využívá jednoduchých hudebních nástrojů k doprovodné hře
hudební hry, deklamování říkadel
hraní na ozvěnu
hraní na tělo (tleskání, luskání, pleskání,
dupání)
hra – otázka, odpověď a – a1 zpěvem
hraní nejjednodušších doprovodů na Orffovy nástroje
hraní nejjednodušších doprovodů na
sopránové, zobcové flétny, keyboardy,
apod.
instrumentální hry s využitím pentatoniky
vytleskávání 2/4 a 3/4 rytmu
Hudebně pohybová činnost
Žák:
pohybem vyjadřuje metrum, tempo
pohybový doprovod znějící hudby
pokračování na další stránce
350
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
poskočný krok, držení rukou při tanečním
pohybu (v bok, vedle sebe, proti sobě)
pohybové vyjádření, stoupání a klesání
melodie a její ukončenosti
hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání, dupání)
pohybové vyjádření metra a tempa
taktování na dvě pravou rukou
Poslechová činnost
Žák:
rozpozná výrazné tempové
v proudu znějící hudby
změny rozlišování jednotlivých kvalit tónů (tón
vysoký, hluboký)
poznávání melodie stoupavé – klesavé, zesilování – zeslabování, zrychlování – zpomalování
rozpozná v proudu znějící hudby ně- rozpoznání některých hudebních nástrojů
které hudební nástroje
(trubka, kontrabas, buben, klarinet, pozoun, baskytara)
odliší hudbu vokální a instrumentální
odlišování dětského pěveckého sboru
á cappella od dětského pěv. sboru
s doprovodem
práce s osmi poslechovými skladbami
Konec tabulky
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
351
RVHV – 3. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
správný nádech, dechová výdrž, dýchání
v pauze a mezi frázemi, frázování v písních
Tělesná výchova, Osobnostní a sociální
Český jazyk
výchova – rozvoj
schopností poznávání,
psychohygiena,
mezilidské
vztahy,
komunikace
Vokální činnost
Žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
správné držení těla vstoje i vsedě
správné vyslovování koncovek i uprostřed
slova
rozvíjení hlavového tónu hravou formou
rozšiřování hlasového rozsahu c1 – f2
zpívání písní v jednohlase, jednoduchý kánon
volné nástupy 1., 3. a 5. stupně založené
na znalosti opěrných písní
orientuje se v zápisu jednoduché písně notová osnova, houslový klíč, nota celá,
či skladby a podle svých individuálních půlová, čtvrťová, osminová
schopností ji realizuje
pomlka celá, půlová, čtvrťová, osminová
taktová čára, dvojčára
repetice
takt 2/4 a 3/4
pokračování na další stránce
352
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
dynamická znaménka p, mf, f, zesilování
a zeslabování
Instrumentální činnost
Žák:
improvizuje v rámci nejjednodušších rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
hudebních forem
prostřednictvím hudebních her a deklamováním říkadel
hraní na tělo (tleskání, luskání, pleskání,
dupání)
improvizuje v rámci pentatoniky, pokouší
se o tvorbu jednoduchých předeher, meziher a doher
využívá jednoduchých hudebních ná- doprovodná hra na Orffovy nástroje, zobstrojů k doprovodné hře
cové flétny, keyboardy apod. ve 2/4 taktu
a 3/4 taktu
vytleskávání 2/4 a 3/4 rytmů
Hudebně pohybová činnost
Žák:
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, pohybový doprovod znějící hudby
dynamiku, směr melodie
dvoudobá chůze a tanec v průpletu
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
353
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
přísuvný krok, pohyb podle hudby na
místě vpřed i vzad ve 3/4 taktu
pohybové vyjádření charakteru melodie,
tempa, dynamiky
hra na tělo
taktování na 2 doby oběma, na 3 doby pravou
ukazování dynamiky
rytmické vícehlasy
pohybové ztvárnění písní a poslouchaných
skladeb
Poslechová činnost
Žák:
rozpozná tempové a dynamické změny rozlišování jednotlivých kvalit tónů (vyv proudu znějící hudby
soký – hluboký, dlouhý – krátký)
poznávání melodie stoupavé – klesavé, zesilování – zeslabování, zrychlování – zpomalování melodie
rozpozná v proudu znějící hudby ně- akordeon, lesní roh, činely, violoncello,
které hudební nástroje
tuba, cembalo a syntetizátor – sólová hra
odliší hudbu vokální, instrumentální odlišení pěveckých sborů á capella od pěa vokálně instrumentální
veckých sborů s doprovodem
lidová hudba a hudba umělá
pokračování na další stránce
354
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
rozlišování nástrojů smyčcových a dechových
rozlišování hudebních souborů vokálních
a instrumentálních
rozpoznání zpěvních hlasů soprán, tenor
rozlišení 2/4 a 3/4 rytmu v poslechových
skladbách (polka, valčík)
rozlišení koncertu a opery
nabývání povědomí o skladatelích:
B. Smetana, A. Dvořák a W. A. Mozart
Konec tabulky
RVHV – 4. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
intonačně čisté zpívání písní (v dur i moll)
Tělesná výchova, Multikulturní výchova
Český jazyk
– lidské vztahy
Vokální činnost
Žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
355
pokračování
Výstupy
Učivo
při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
rytmicky přesné realizace písní ve 2/4
a 3/4 taktu
zpívání v jednohlase, kánon
sjednocování hlasového rozsahu (b – f2)
sborové úpravy lidových písní i vícehlasé
umělé písně
automatizace získaných pěveckých dovedností (dýchání, artikulace, hlavový tón)
orientuje se v zápisu jednoduché písně
či skladby
zpěv vsedě, vstoje
nácvik zpěvu české hymny
intonace s volnými nástupy stupňů 1., 3.,
5., 8., spodní 5. pomocí opěrných písní
sluchová analýza intervalů (půltón, celý
tón)
tříhlasý zpěv akordů
poznávání trojzvuku
notová osnova, pomocné linky
houslový klíč (G klíč)
nota celá, půlová, čtvrťová, osminová,
šestnáctinová a pomlky stejných hodnot,
noty s tečkou, posuvky – křížky, béčka
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova
–
seberegulace
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopností poznávání
pokračování na další stránce
356
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
stupnice durové do 4 křížků
takt, taktová čára
takt dvoučtvrťový, tříosminový
repetice
čtení a zápis rytmického schématu písně
orientace a notový záznam melodie (not
malé a – c3) v houslovém klíči
italské hudební názvosloví
tempa a dynamiky dle uvážení
Instrumentální činnost
Žák:
využívá na základě svých hudebních využívání jednoduchých Orffových náschopností a dovedností jednoduché, strojů (rytmických)
popř. složitější hudební nástroje k doprovodné hře
doprovázení jednoduchých skladeb Orffovými nástroji (rytmickými), uplatnění
další nástrojové hry žáků hud. tříd
samostatná příprava doprovodů k vokálním a pohybovým aktivitám, malé třídní
duo
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj, sebepoznání
a sebepojetí
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
357
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vytváří v rámci svých individuálních vytváření předeher, meziher, doher
dispozic jednoduché předehry, mezihry
a dohry
Hudebně pohybová činnost
Žák:
upozorní na tempové, dynamické a metrorytmické změny
reagování na tempové, dynamické a metrorytmické změny pohybem
taktování (2/4, 3/4 takt a 3/8 takt)
rytmický diktát
rytmické vícehlasy
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím kroky se zhoupnutím ve 3/4 taktu
tanečních kroků
hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání, dupání)
vyjádření emocionálního zážitku pohybem
taneční kroky polky, valčíku, menuetu
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj, kreativita
Multikulturní výchova
– kulturní diference
Poslechová činnost
Žák:
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje
rozpoznávání hudby – vokální, instrumentální, vokálně-instrumentální
pokračování na další stránce
358
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních výrazových
prostředků
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
rozpoznávání hudby – taneční (seznámení
s menuetem, polkou, valčíkem), pochodové, ukolébavky
rozpoznávání některých hudebních nástrojů (pikola, klarinet, saxofon)
rozpoznání nástrojů smyčcových, dechových, bicích, strunných
rozpoznávání zpěvních hlasů soprán, alt,
tenor, bas
práce s poslechovými skladbami
rozlišení kvality tónů (délka, výška)
rytmus 2/4, 3/4 a 3/8
rozlišování hudby lyrické a žertovné
epizody ze života skladatelů poslouchané
hudby (A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, W. A. Mozart)
Konec tabulky
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
359
RVHV – 5. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Vokální činnost
Žák:
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách
při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
intonačně čisté zpívání písní (v dur i moll), Tělesná výchova, Multikulturní výchova
rytmicky přesné realizace písní ve 2/4, 3/4 Český jazyk, Mate- – etnický původ, mula 4/4 taktu
matika
tikulturalita,
lidské
vztahy
zpívání v jednohlase, v lidovém dvojhlase
a kánonu
sjednocování hlasového rozsahu (a – fis 2)
sborové úpravy lidových písní i vícehlasé
umělé písně
automatizace získaných pěveckých dovedností (dýchání, artikulace, hlavový tón,
dynamicky odlišený zpěv, hlasová hygiena)
zpěv vsedě, vstoje
zpívání české hymny (okolnosti vzniku)
intonace s volnými nástupy všech stupňů
pomocí opěrných písní
sluchová analýza intervalů (půltón, celý
tón)
pokračování na další stránce
360
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
orientuje se v zápisu jednoduché písně
či skladby
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
tříhlasý zpěv akordů
poznávání trojzvuku a čtyřzvuku
průprava na zpěv trojhlasu
orientace v notovém záznamu (hudební
abeceda, houslový klíč, takt, taktová čára,
dvojčára, repetice, takt 2/4, 3/4, 4/4, 3/8)
čtení a zápis rytmického schématu písně
(nota celá – šestnáctinová + pomlky)
orientace a notový záznam melodie (not
malé f – e3)
v houslovém klíči, pomocné linky, noty
s tečkou
posuvky (křížky, béčka)
stupnice dur do 7 křížků
italské hudební názvosloví
tempa a dynamiky dle uvážení
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
361
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Instrumentální činnost
Žák:
využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché,
popř. složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednotlivých motivů skladeb a písní
využívání jednoduchých Orffových nástrojů (rytmických i melodických), doprovázení jednoduchých skladeb Orffovými
nástroji (rytmickými i melodickými)
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita,
psychohygiena, kooperace a kompetice
uplatnění další nástrojové hry žáků hud.
tříd (využívání altových zobcových fléten,
keyboardů, kytar, atd.)
samostatná příprava doprovodů k vokálním a pohybovým aktivitám, malé třídní
duo, trio (dle možností)
rozpoznání rytmického schématu jednoduché skladby
rozpoznání předehry, mezihry, dohry
rozpozná hudební formu jednoduché hudební forma – malá písňová forma
písně či skladby
(dvoudílná a–b, třídílná a–b–a, a–b–c,
malé rondo)
vytváří v rámci svých individuálních vytváření předeher, meziher, doher (s vydispozic jednoduché předehry, mezihry užitím tonového materiálu písně)
a dohry
pokračování na další stránce
362
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
provádí elementární hudební improvizace
improvizování předeher, meziher, doher
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
samostatná příprava doprovodů k vokálním a pohybovým aktivitám
rozvoj harmonického cítění žáků
Hudebně pohybová činnost
Žák:
upozorní na tempové, dynamické, reagování na tempové, dynamické, metrometrorytmické i zřetelné harmonické rytmické i zřetelné harmonické změny pozměny
hybem
taktování (2/4, 3/4, 4/4 a 3/8 taktu)
rytmický diktát
rytmické vícehlasy (samostatná tvorba
rytmického dvojhlasu, ebeny. trojhlasu)
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím pohybová improvizace s využitím tanečtanečních kroků
ních kroků
skupinové pohybové vyjádření hudby
pohybové projevy odvozené z rytmické
složky hudby populární
vyjádření charakteru poslouchané hudby
a emocionálního zážitku z ní pohybem
práce s hudebně pohybovými hrami
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
363
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pamětné uchování a reprodukce pohybu
prováděných při tanci či pohybových
hrách
taneční kroky polky, valčíku, menuetu,
country, „ jazzového společenského tanceÿ
charlestonu
Poslechová činnost
Žák:
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje
rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních výrazových
prostředků
rozpoznávání hudby – vokální, instrumentální, vokálně-instrumentální
rozpoznávání hudby – taneční (seznámení
s menuetem, polkou, valčíkem), pochodové, ukolébavky
rozpoznávání některých hudebních nástrojů (smyčcových, dechových – dřevěných i žesťových, bicích i strunných)
rozpoznávání zpěvních hlasů (soprán, alt,
tenor, bas)
rozpoznání nástrojů symfonického orchestru
práce s poslechovými skladbami
pokračování na další stránce
364
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
rozlišení kvality tónů (délka, výška)
rozlišení rytmu 2/4, 3/4, 4/4 a 3/8
rozlišování hudby lidové kapely, symfonického orchestru, velkého jazzového orchestru, rockové kapely
rozpoznání poslechových skladeb a jejich
autorů
rozpoznání postav – hlasů v operách
(B. Smetana – Prodaná nevěsta, A. Dvořák – Rusalka, další dle výběru učitele)
epizody ze života skladatelů poslouchané
hudby (J. S. Bach, L. Janáček, W. A. Mozart)
Konec tabulky
RVHV – 6. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
využívá své individuální hudební vokálně instrumentální aktivity individuschopnosti a dovednosti při hudebních ální a společné, rytmicko melodický zpěv
aktivitách
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
365
pokračování
Výstupy
Učivo
hlasová hygiena, hlavový tón, reprodukce
tónů a–f2, malé a dvoučárkované oktávy,
správné držení těla, výslovnost a frázování
uplatňuje získané pěvecké dovednosti lidový dvojhlas a reprodukce dvojhlasu,
a návyky při zpěvu i při mluveném pro- vzdálenosti dvou tónů – intervaly
jevu v běžném životě
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě svět orchestru – skupiny nástrojů, výraa rytmicky přesně v jednohlase i více- zové prostředky
hlase
dokáže ocenit kvalitní vokální projev improvizace a–a1, a–a rytmicky, a–b medruhého
lodicky
reprodukuje na základě svých individu- rytmické a melodické zákonitosti, rytálních hudebních schopností a doved- mické hry, volné nástupy 1., 5., 3., 8.
ností různé motivy, témata i části skla- a spodního pátého stupně
deb
vytváří a volí jednoduché doprovody, výrazové prostředky, základní hudební
provádí jednoduché hudební improvi- formy, Orffovy nástroje, jednoduché huzace
dební doprovody
se orientuje v zápise písní a skla- notový záznam, jeho proměny vzhledem
deb různých stylů a žánrů, tyto k žánru a charakteru hudby, zpěvní hlasy,
písně či skladby na základě individuál- vokální polyfonie. Notová osnova, tón,
ních schopností a získaných dovedností nota, G klíč, stupnice C, G, F dur, klásvým způsobem realizuje
vesy C, G, F, A, H, dynamika
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Čj
Osobnostní a sociální
výchova – poznávání
lidí
Čj
Multikulturní výchova
– lidské vztahy
pokračování na další stránce
366
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě
na základě individuálních hudebních
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
se orientuje v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické
prvky, chápe jejich význam v hudbě
a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému
celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a porovnává
ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
taneční kroky, skládáme první takty, mateník, rytmicko pohybové hry, rytmické vícehlasy, skládání taktů v metru 2/4, 3/4,
4/4
nota celá, půlová, čtvrťová, osminová, tříčtvrťová, pomlka čtvrťová, taktování v daných metrech, synkopa
výrazové prostředky hudby, ukázky vícehlasého zpěvu, hrajeme a zpíváme ve
dvou, ve třech, ve čtyřech, písňová forma
v lidové i artificiální hudbě
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Rv
ta naše opera česká, hudba a slovo, hudba
a tanec, hudební dílo a případně její autor, doba vzniku, život autora, píseň a její
proměna ve staletích
lidová hudba v souvislosti s hudbou vážnou, ústní lidovou slovesností, národními
zvyky a tradicemi, významné kulturní hudební památky – ND atd., místní tradice
a zvyky
Konec tabulky
D, Vv
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
367
RVHV – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
využívá své individuální hudební vokálně instrumentální aktivity individuschopnosti a dovednosti při hudebních ální a společné; hlasová hygiena, hlavový
aktivitách
tón, reprodukce tónů a–f2, malé a dvoučárkované oktávy, výslovnost a frázování
uplatňuje získané pěvecké dovednosti tóniny, hudební improvizace, dynamika Rv
a návyky při zpěvu i při mluveném a její proměny vokálně instrumentální poprojevu v běžném životě, zpívá dle lyfonie, imitační polyfonie, quoatlibet
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase,
dokáže ocenit kvalitní vokální projev
druhého
reprodukuje na základě svých individu- rytmické a melodické zákonitosti, výraálních hudebních schopností a doved- zové prostředky, základní hudební formy,
ností různé motivy, témata i části skla- nešvary v hudbě, Orffovy nástroje
deb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
se orientuje v zápise písní a skla- notový záznam, jeho proměny vzhledem
deb různých stylů a žánrů, tyto k žánru a charakteru hudby, koncert jako
písně či skladby na základě individuál- hudební forma
ních schopností a získaných dovedností
svým způsobem realizuje
Osobnostní a sociální
výchova – rozvoj
schopností poznávání
Multikulturní výchova
– kulturní diference
pokračování na další stránce
368
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
se orientuje v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické
prvky, chápe jejich význam v hudbě
a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému
celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a porovnává
ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
baroko, osobnost J. S. Bacha, tance a taneční kroky, fuga, valčík, polka, tango,
samba, menuet
analýza významných prvků skladby, symfonie, sonáta, kantáta, koncert, suita,
opera, oratorium, symfonická báseň
hudební dílo a případně její autor, doba
vzniku, život autora, osobnost dirigenta
a interpreta
Konec tabulky
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Vv
D, Ov
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
369
RVHV – 8. ročník
Výstupy
Žák:
využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
uplatňuje získané pěvecké dovednosti
a návyky při zpěvu i při mluveném
projevu v běžném životě, zpívá dle
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase,
dokáže ocenit kvalitní vokální projev
druhého
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
se orientuje v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto
písně či skladby na základě individuálních schopností a získaných dovedností
svým způsobem realizuje
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vokálně instrumentální aktivity individuální a společné; tajemství akordových značek
tóniny, hudební improvizace, artificiální
a nonartificiální hudba; modální stupnice
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
rytmické zákonitosti, hudba období pravěku, USA jako kolébka moderní populární hudby – JAZZ, SWING; moderní hudební nástroje
D
notový záznam hudby, kontrasty vzhledem k žánru a stylu, hudba období starověku, gregoriánský chorál a období gotiky
D, Ov, Vv
pokračování na další stránce
370
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
se orientuje v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické
prvky, chápe jejich význam v hudbě
a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému
celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a porovnává
ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
taneční kroky, tance jako součást velkých
hudebních forem, hudba období renesance
a baroka, USA – 50. léta, rock and roll,
country, moderní hudba 60. let – Beatles,
hudební styly 70. a 80. let
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Multikulturní výchova
– etnický původ
analýza významných prvků skladby, D, Čj
hudba období klasicismu a romantismu,
nové hudební formy, symfonie, sonátová
forma, opera, komorní hudba, vokální
tvorba
Artificiální hudba 20. století, kulturní
sloh, hudební forma, hudební dílo a jeho
autor, život autora, moderní hudební nástroje, seriální hudba a dodekafonie, elektronická hudba, aleatorní hudba, hudba
grafická, postmodernismus a syntézy
Konec tabulky
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
371
RVHV – 9. ročník
Výstupy
Žák:
využívá své individuální hudební
schopnosti a dovednosti při hudebních
aktivitách
uplatňuje získané pěvecké dovednosti
a návyky při zpěvu i při mluveném
projevu v běžném životě, zpívá dle
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase,
dokáže ocenit kvalitní vokální projev
druhého
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
se orientuje v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto
písně či skladby na základě individuálních schopností a získaných dovedností
svým způsobem realizuje
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vokálně instrumentální aktivity individuální a společné; rytmus, tempo
tóniny, hudební improvizace, rytmický
výcvik, taktování, dynamika, gradace,
tempo, rondo, variace; harmonizace
česká populární hudba od počátku 19. sto- D
letí po současnost, trampská píseň 20. –
60. let 20. století
notový záznam hudby, kontrasty vzhledem k žánru a stylu, česká hudba středověku, český jazz a swing
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
– objevujeme Evropu
a svět
Čj, D
pokračování na další stránce
372
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
se orientuje v proudu znějící hudby,
vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické
prvky, chápe jejich význam v hudbě
a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému
celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou
hudbu do stylového období a porovnává
ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
česká hudba období renesance a baroka,
chrámová hudba, big beat 60. let, divadlo
malých forem – Semafor; tradiční, klasické
společenské tance; standardní, latinskoamerické tance
analýza významných prvků skladby – základní hudební formy období českého klasicismu a romantismu, významní hudební
skladatelé, počátek české národní hudby,
česká opera, technika nahrávání a nahrávací studia
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Čj, D, Vv
Čj, D, Ov
kulturní sloh, hudební forma, hudební dílo Čj, D, Ov
a její autor, život autora, populární hudba
70. až 90. let 20. století a současné hudební
trendy, artificiální hudba 20. století
Konec tabulky
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
5.7.3
373
Výtvarná výchova
Charakteristika výtvarné výchovy 1. stupeň
Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět, svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Učí se rozumět
výtvarnému umění, chápat výtvarnou kulturu.
Výtvarná výchova se zaměřuje především na rozvíjení estetického cítění, prožívání, objevování, vnímání, estetického osvojování
skutečnosti prostředky umění i mimouměleckými (krása přírody, krása předmětů vytvořených člověkem aj.), na vlastní tvořivou činnost žáků. Důležitým prvkem v hodinách výtvarné výchovy je tvořivost a seberealizace, rozvoj představivosti a vlastního výtvarného
vyjádření. Žáci jsou vychováváni k určité volnosti v tvarovém, barevném a kompozičním vyjádření.
Celkový rozvoj vizuálně obrazného vyjádření ve výtvarné výchově vyžaduje používání různých výtvarných technik (prostředků)
a materiálů. Žáci si je postupně osvojují podle věku, možností materiálních a regionálních.
Kresba – vychází z využití linie a jejich druhů. Žáci mohou používat pero, tuš, dřívko, voskový pastel, uhel, rudku, štětec, fix,
tužku, křídu.
Malba – používají se barvy temperové, vodové, voskový pastel, suchý pastel, pastelky, prstové barvy)
Kombinované techniky – nejčastěji se spojují dvě techniky.
– kolorovaná kresba – práce s dřívkem, perem, uhlem kolorovaná vodovými barvami
– mastný pastel doplněný vodovou barvou
– vosková rezerva vytvořená voskovým pastelem zakrytá tuší, proškrabování
– koláž doplněná kresbou nebo malbou
– dotváření, vrypy, kombinace přírodních materiálů
Technika tisku – tisk z přírodního materiálu (frotáž, tisk z papíru nebo lepenky, monotyp, tiskátka)
Materiálové techniky – mozaika (papír, textil, kamínky)
– papírová a textilní koláž
374
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
– vystřihování a překlápění
– úprava textury a textilní aplikace
Modelování a keramika – využití hlíny, modelovací hmoty, moduritu, odlévání sádry, těsto
Plastika z papíru a fólií – plastika z papírové masy, plastika kašírovaná (hlava loutek, maska, apod.), plastika z listů papíru,
plastika ze dřeva
Práce z rozličného materiálu – přírodniny, dřevo textil, papír, drát, umělá hmota, špejle, krabičky aj.
Vyučující vybírá výtvarné techniky tak, aby zajistil výtvarně estetický rozvoj žáků. V každém ročním období realizuje podle
možností některou z daných výtvarných technik.
Z hlediska pojetí výtvarné výchovy si všímáme určité tematické celky:
– práce s barvou (míchání, zapouštění, pokrytí plochy, pestré, nepestré, husté, řídké, studené, teplé, hra s barvou, barevná plocha,
barevná struktura, barevně naruby, prstové barvy)
– dítě a příroda (tvar a růst přírodnin, jejich stavba, znaky, členění, stavba stromu, fantazie a představy – zakletý strom)
– tematické práce (představivost, tvořivost, dějové situace, zobrazování figur, rozmístění prvků v ploše, tvarová a barevná nadsázka, záměrné použití teplé a studené barvy)
– linie – kresebné ilustrace, zhušťování, zřeďování linií, výrazové vlastnosti, druhy, různé materiály, hra s linií)
– uplatnění rytmu – volba barev, práce v pásu i ploše, využití geometrických tvarů, otisky)
– dítě a svět věcí – užitkové předměty, tvary a struktury věcí z domácnosti, tvary a funkce strojů a mechanismů)
– organizace prostoru a práce s hmotou – od části k celku, skupinová práce
Při výtvarné činnosti dětí jsou charakteristickými rysy odvaha, spontánnost, bezprostřednost, uvolněnost, emocionální přístup,
nedostatek zkušeností, malá kritičnost vlastní výtvarné činnosti. Přetrvává široce rozvinutá fantazie a představivost, blízkost světa
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
375
pohádek a vnitřní potřeba vyjádřit vlastní postoj. Proto je vhodné v hodinách výtvarné výchovy využívat především různé hravé
činnosti a experimentování.
U žáků je nutné posilovat jejich sebevědomí, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjádření, podněcovat zájem o výtvarnou práci
vhodnou motivací a volbou vhodného úkolu, materiálu, výtvarné techniky.
Důležitou oblastí, na kterou se nesmí zapomínat, je problematika výtvarné kultury a vývoj výtvarného umění. S ohledem na
regionální možnosti seznamujeme děti s různými kulturními památkami, výtvarnými díly a navštěvujeme knihovny, muzea, výstavy
aj.
Očekávané výstupy Výtvarné výchovy – 1. stupeň
Žák:
se zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností a vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho sociální vztahy
nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá
na základě zrakového vnímání a vnímání dalšími smysly
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření a porovnává je se svými zkušenostmi
samostatně vytváří, vybírá a upravuje vizuálně obrazná vyjádření na základě vlastních zkušeností
uplatňuje svoji osobitost v přístupu k realitě, tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření
kombinuje prostředky pro vyjádření svých nových pocitů, prožitků
porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a inspiruje se jimi
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
navrhujeme a rozlišujeme prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ, osobních zkušeností
formulujeme vyjadřování podnětů na základě hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových vjemů
demonstrujeme uměleckou výtvarnou tvorbu, fotografii, film, televizi, reklamu, tiskoviny
navrhujeme a rozlišujeme prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ, osobních zkušeností, předkládáme možnost vyjádřit pohyb těla, jeho umístění v prostoru
vybíráme ilustrace, plastiky, skulptury, animovaný film, komiksy, představujeme díla výtvarného umění
vysvětlujeme a popisujeme tvůrčí výsledky podle vlastních
schopností a zaměření
aplikujeme další výtvarné techniky – kolorovanou kresbu, zapouštění, hru s barvou, koláž, frotáž, papírořez a další
Konec tabulky
376
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Výtvarná výchova – 1. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
rozpoznává a pojmenovává prvky vizu- uvědomělé pozorování prvků vizuálně obálně obrazného vyjádření – linie, tvary, razného vyjádření
barvy, objemy
jejich rozpoznání a pojmenování
linie – výrazové vlastnosti, druhy, kresba,
pero, tuš, pastel
tvary, objemy – tvořivost, fantazie,
muchláž
sledování tvarově zajímavých rostlin, věcí
a předmětů z hlediska jejich funkce a materiálu
barvy – vyjádření poznání, představ
porovnává prvky vizuálně obrazného kresba a malba založená na přímém návyjádření na základě odlišností vychá- zoru, soustředěné pozorování objektů, vyzejících ze zkušeností, vjemů, zážitků, užití v tvorbě vlastních zkušeností, vjemů,
představ
zážitků, představ
využívání tematických prací
výtvarné využití vzniklých náhodností
a představ, domýšlení, dotváření
vyhledávání odlišností a dotváření na základě představ
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Český jazyk, Pracovní výchova,
Člověk a jeho svět
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
377
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
projevuje v tvorbě své vlastní životní uplatnění vlastních životních zkušeností,
zkušenosti – uplatňuje linie, tvary, linie – kresba různým materiálem (pero,
barvy, objemy v plošném uspořádání
tuš)
hra s linií, druhy (tenká, silná, rovná,
křivá), tečkovací technika, písmo
tvary – pozorování, výtvarné vnímání
a analyzování tvarů, šablona
rozvíjení tvořivosti a fantazie
barvy – rozvíjení práce s barvou, pestré,
nepestré barvy, míchání barev, zapouštění, barevná plocha, řídká, hustá barva,
malba
vytváření objemu modelováním, keramikou
kombinované techniky, ilustrace
vyjadřuje rozdíly při vnímání události vnímání události různými smysly
různými smysly
vztahy zrakového vnímání
podněty hmatové, sluchové, pohybové
vyjadřování rozdílů
do komunikace zapojuje obsah vizuálně samostatně vytvořená a přejatá vyjádření
obrazných vyjádření
v rámci skupin
pokračování na další stránce
378
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
komunikační obsah – komunikace se spolužáky, rodinnými příslušníky
opakovaně využívá vlastních životních opakované využívání vlastních zkušeností
zkušeností, které se projevují ve vizu- dítěte, rozvíjení tvořivosti a fantazie, tvoálně obrazném vyjádření
ření od názoru k představám
Konec tabulky
Výtvarná výchova – 2. ročník
Výstupy
Žák:
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření – barvy, objekty
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
rozpoznání prvků vizuálně obrazného vyjádření, pojmenování prvků vizuálně obrazného vyjádření
barvy – estetické vnímání barvy
světlostní a barevné kvality
barevný kontrast, pozadí, kompozice
objekty – rozvíjení smyslu pro jejich vnímání
Člověk a jeho svět,
Hudební výchova,
Pracovní výchova
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
379
pokračování
Výstupy
Učivo
třídí prvky vizuálně obrazného vyjád- třídění prvků vizuálně obrazného vyjádření na základě odlišností vycházejících ření na základě odlišností, upřesnění pozoze zkušeností, vjemů, zážitků, představ rovaného objektu (celek, část, části předmětu)
vnímání skutečnosti rozhovorem – upřesněním
získávání praktických a teoretických poznatků
získání vztahu k výtvarnému umění
projevuje v tvorbě své vlastní životní projevení vlastních životních zkušeností,
zkušenosti – uplatňuje tvary, objemy uplatnění tvarů – pochopení tvarového
v prostorovém uspořádání
základu, poznání tvarových prvků, výrazové prostředky předmětu, ukázání vzniku
tvaru a postupu v práci (analýza, syntéza)
tvarově zajímavé prvky přírodniny
uplatnění objemů v prostorovém uspořádání
využití dalších prvků a jejich kombinace
uspořádání do objektů a celků (výraznost,
velikost), zachycení děje
volí vhodné prostředky pro vizuálně ob- rozvíjení smyslové citlivosti, uplatnění
razná vyjádření
smyslového vnímání
rozvíjení estetického vnímání a cítění
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Matematika, Český
jazyk
pokračování na další stránce
380
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
interpretuje podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření
využití smyslových účinků
fotografie, film
hračka, loutka, maňásek, objekty
aktivní práce s ilustrací
výrazové prostředky ilustrace (barva, linie, prostor)
kultura bydlení a odívání
rozvíjení a uplatnění tvořivosti a fantazie
využití získaných poznatků a dovedností
komunikuje – nalézá a zapojuje obsah osobní postoj, jeho utváření a zdůvodňovizuálně obrazných vyjádření
vání
komunikační obsah – komunikace se spolužáky, rodinnými příslušníky
rozvíjení smyslu pro krásu přírody
hledání vztahu k životnímu prostředí
besedy, vzájemné motivace k výtvarným
činnostem
Konec tabulky
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
381
Výtvarná výchova – 3. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
rozpoznává a pojmenovává prvky vizu- rozpoznání a pojmenování prvků vizuálně
álně obrazného vyjádření – linie, tvary, obrazného vyjádření
objemy, barvy, objekty
linie – hra s linií (provázek, vlna)
zraková zkušenost, představivost
tvary – výtvarné vnímání a analyzování
tvarů
smyslové vnímání objemů
barvy – hra s barvou, studené, teplé barvy
objekty – pozorování na ploše, umístění
textury – jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace, proměny
porovnává a třídí prvky vizuálně ob- rozvíjení pozorovacích schopností a parazného vyjádření na základě odlišností měti, využívání dětských zkušeností,
vycházejících ze zkušeností, vjemů,
vjemů, zážitků a představ
zážitků, představ
sledování různých objektů, jejich porovnávání
třídění získaných prvků
rozvíjení fantazie a představivosti ve výtvarném vyjádření
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Pracovní výchova, Osobnostní a sociální
Člověk a jeho svět, výchova – rozvoj
Hudební výchova
schopností poznávání
Matematika
Multikulturní výchova
– lidské vztahy
pokračování na další stránce
382
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
pozorování přírody, činnosti lidí, vztah postavy a prostředí
projevuje v tvorbě své vlastní životní barvy – základní a podvojné, husté, řídké,
zkušenosti – uplatňuje další prvky a je- světlé, tmavé, barevný kontrast, harmojich kombinace (mimo linie, tvaru,
nie, výtvarné vyprávění
barvy, objemu)
tvary – využití přírodních útvarů, pozorování struktury, zobrazování tvarů věcí,
užitkových předmětů
linie – výrazové vlastnosti druhů linie, jejich využití, kresba různým materiálem
objemy – vytváření modelováním, pevnost, tažnost, pružnost, ohebnost materiálu
uspořádání do objektů a celků
využití výraznosti, velikosti, vzájemného
postavení ve statickém a dynamickém vyjádření (v klidu, v pohybu)
výtvarný rytmus – řazení, otisky, vystřihování, využití světlé a tmavé barvy
vyjadřuje rozdíly při vnímání udá- zachycení rozdílů při vnímání události, vylosti různými smysly, volí vhodné pro- užití vhodných prostředků a výtvarných
středky pro vizuálně obrazná vyjádření technik
vnímání všemi smysly
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Environmentální výchova – vztah člověka
k prostředí
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
383
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
porovnává odlišnosti se svými dosavadními zkušenostmi (na základě interpretace)
nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil,
využívá vlastních zkušeností
využití smyslových účinků, tiskoviny, televize, film
samostatně vytvořená a přejatá vyjádření v rámci skupin, vysvětlování výsledků
tvorby, proměny komunikačního obsahu,
opakované využívání vlastních zkušeností
Konec tabulky
Výtvarná výchova – 4. ročník
Výstupy
Žák:
Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření – světlo,
barevné kontrasty
Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku –
linie, barevné plochy
Učivo
Hry s barvou – zapouštění, překrývání, barevné kontrasty
Volný výtvarný projev doplňovaný pozorováním skutečnosti
Výtvarné vyjádření zážitků, událostí, přírody – malba, kresba, linie, tvar
Obrazné vyjádření – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, plastika
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Člověk a jeho svět
Environmentální výchova – vztah člověka
k prostředí
pokračování na další stránce
384
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Lineární a barevné vyjádření vnitřní
stavby, kresba a malba rostlin, zvířat
s možností dotvářet přírodní formy na základě fantazie
Zaměřuje se na projevení vlastních ži- Kresba na základě vlastního prožitku – livotních zkušeností a na její vyjádření
nie, tvary, objemy
Výtvarné vyjádření svých zážitků, věcí
Řešení barevných vztahů objektu a prostředí – malba
Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně Uspořádání objektů, prvků do celku podle
výraznosti a velikosti
obrazné vyjádření vzniklá – v ploše,
v objemové tvorbě na základě zrako- Výtvarné vyjádření hlavy pohádkových
vého vnímání k vnímání dalšími smysly bytostí – využití tvarové a barevné nadsázky
Rozvíjí svoji osobnost, přistupuje k re- Vizuálně obrazné vyjádření – plakát, tisálné tvorbě a k interpretaci vizuálně
koviny, reklama, televize, média
obrazného vyjádření
Řešení úkolů dekorativního charakteru
v ploše, zjednodušení
K vyjádření svých pocitů a prožitků Výtvarné vyjádření nálad, pocitů, předsvobodně volí a kombinuje prostředky stav a osobních zkušeností
Seznámení s jednoduchými grafickými
technikami – otisk, frotáž, koláž
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Člověk a svět práce, Osobnostní a sociální
Člověk a jeho svět výchova – osobnostní
rozvoj, sebepoznání
a sebepojetí
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
385
pokračování
Výstupy
Učivo
Individuální a skupinová práce různými
technikami s velkými formáty
Porovnává různé interpretace vizuálně návštěvy muzeí, výstav, seznamování s výobrazného vyjádření a inspiruje se jimi znamnými osobnostmi výtvarného umění
Nalézá a do komunikace zapojuje obsah Práce na třídních projektech, návrhy,
vizuálně obrazných vyjádření, která sa- formy zpracování, dotváření prostředí, ve
mostatně vytvořil, vybral či upravil
kterém se nacházíme, výtvarnými pracemi
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Mediální výchova –
práce v realizačním
týmu
Konec tabulky
Výtvarná výchova – 5. ročník
Výstupy
Žák:
Rozeznává, pojmenovává a porovnává
prvky vizuálně obrazného vyjádření –
barevné kontrasty, proporční vztahy
a jiné
Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku
– barevné plochy, modelování, skulpturální postup
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Experimentování s barvou, vyjádření proporcí lidské postavy a hlavy
Člověk a jeho svět
Uspořádání objektů do celků, statické
a dynamické vyjádření, seznámení s funkcí
písma, písmeno jako dekorativní prvek
pokračování na další stránce
386
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Prostorově uspořádává prvky ve vztahu
k vlastnímu i jako nezávislý model
Zaměřuje se na vyjádření a projevení
vlastních životních zkušeností i na vyjádření, která mají komunikační účinky
pro jeho nejbližší sociální vztahy
Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazné vyjádření vzniklá na základě
zrakového vnímání k vnímání dalšími
smysly – v plošné, objemové a prostorové tvorbě
Volí a kombinuje prostředky pro vyjádření svých nových a neobvyklých pocitů
i prostředky a postupy současného
výtvarného umění
Učivo
Psaní, kreslení, stříhání, vytrhávání, řazení písma v jednoduchých krátkých nápisech
Výtvarné vyjádření pocitů, nálad, manipulace s objekty, pohyb těla
Kresba na základě vlastního prožitku –
kresba, malba, jejich vztahy, kombinace
a proměny v ploše, v prostoru, v objemu
Rozvoj prostorového vidění, cítění a vyjádření na základě pozorování
Výtvarná vyjádření vzniklá na základě
vnímání dalšími smysly, vytváření jednoduchých prostorových objektů, design
a estetická úroveň předmětů denní potřeby
Kultura bydlení – umění v bytě
Výtvarné vyjádření zážitků, emocí, myšlenek, událostí, pohybu – malba, kresba,
linie, tvar
Práce na třídních projektech – návrhy,
volby zpracování, volba techniky
Seznamování s významnými osobnostmi
výtvarného umění
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Český jazyk
Environmentální výchova – vztah člověka
k prostředí
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj,
sebepoznání a sebepojetí,
kreativita
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
387
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Porovnává různé interpretace vizuálně Vizuálně obrazné vyjádření – fotografie,
obrazného vyjádření a přistupuje k nim film, televize, reklama
jako ke zdroji inspirace
Současná oděvní kultura, mládež a odívání
Nalézá a do komunikace zapojuje obsah Obrazné vyjádření na volné téma, animovizuálně obrazných vyjádření, která
vaný film, comics, fotografie, reklama
samostatně vytvořil, vybral a upravil
Seznamování s jednoduchými grafickými
technikami – papírořez, tisk z koláže, kombinace technik
Individuální a skupinová práce s různými
technikami s velkými formáty
Dotváření prostředí, ve kterém se nacházíme, výtvarnými pracemi
Vycházky s výtvarnými náměty, návštěvy
muzeí, výstav
Konec tabulky
Mediální výchova –
práce v realizačním
týmu
388
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Charakteristika výtvarné výchovy 2. stupeň
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
– rozvíjí tvůrčí činnost, smyslovou citlivost a uplatňování vlastních nápadů
– pracuje se všemi formamivýtvarného umění a chápe ho jako způsob poznání a komunikace
– užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií
– rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy (týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání,
kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech (prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře)
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
– výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky, v knihovně nebo mimo budovu školy (práce
v plenéru).
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
389
Očekávané výstupy Vv – 2. stupeň
Žák:
Uplatňuje ve vlastní výtvarné činnosti teoretické a praktické
poznatky a dovednosti s výtvarnými výrazovými prostředky
(v kresbě, při práci s grafickými materiály a technikami, v malbě
temperovými a vodovými barvami, pastelem a křídou, . . . )
Uplatňuje výrazové vlastnosti linie, experimentuje s různými
druhy linií, orientuje se v prostorových a barevných vztazích
Rozpoznává proporce lidského těla a hlavy
Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše.
Projevuje smysl a cit pro prostorové formy a pro jejich výtvarné
kvality, pro různé způsoby výtvarného zobrazování prostorových
jevů a vztahů (hmoty, tvaru, struktury, světla, barvy)
Poznává různé možnosti uměleckého vyjádření skutečnosti
v malbě (figura, portrét, krajina, zátiší), v sochařství (socha,
plastika, sousoší, busta, reliéf), ve volné grafice (základní druhy
a techniky)
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Seznamujeme s teoretickými a praktickými poznatky a dovednostmi s výtvarnými výrazovými prostředky (v kresbě, při práci
s grafickými materiály a technikami, v malbě temperovými a vodovými barvami, pastelem a křídou, . . . )
Charakterizujeme pojem linie, určujeme její vlastnosti a umožňujeme experimentovat s liniemi a barevnými vztahy
Vysvětlujeme a popisujeme proporce lidského těla a hlavy, uvádíme vztahy mezi jednotlivými částmi lidského těla
Pracujeme s úkoly dekorativního charakteru v ploše.
Ukazujeme různé způsoby zobrazování prostorových jevů
a vztahů; umožňujeme projevit smysl a cit pro prostorové formy
v jednotlivých úkolech
Pojmenováváme a uvádíme příklady různých možností vyjádření
skutečnosti v malbě (figura, portrét, krajina, zátiší), v sochařství
(socha, plastika, sousoší, busta, reliéf), ve volné grafice (základní
druhy a techniky)
Konec tabulky
390
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Výtvarná výchova – 6. ročník
Výstupy
Žák:
rozezná rozdíl mezi teplými a studenými barvami
zná základní barvy a dokáže jejich míchání využít v praxi
dokáže využít linie, šrafury, uspořádání
jednotlivých prvků v ploše k výrazovému vyjádření
zná základní techniky malby, kresby,
prostorového vytváření, jednoduché
techniky grafiky a modelování a dokáže
využívat jejich vlastností v praxi
užívá jednotlivých technik k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Učivo
malba: vodová barva – technika, temperová barva – technika
barvy teplé a studené
rozdíly hustoty barev (možnost vody)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
vhodné štětce, funkce barev, práce s barvou a plochou
volný výtvarný projev doplněný pozorováním skutečnosti
skupinová práce – otisky. . .
kresba: perokresba (kolorovaná) – technika; tužka – technika, výrazové možnosti
šrafura, linie, tvar, uspořádání a vztahy
prvků v ploše
výrazové možnosti
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky prostorové vytváření: kašírování –
pro vlastní osobité vyjádření
technika, jednoduché nádoby
práce s papírem – koláže
práce s textilem, móda
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
391
pokračování
Výstupy
využívá znalosti kapitol z dějin umění
(pravěk, starověk) pro vlastní osobité
vyjádření v zadaných úkolech
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
tkaní na karton – osnova, útek
vyšívání – netradiční
grafika: gumotisk – technika (přípravná)
papírořez – technika
frotáž – technika
modelování: základní technika, možnosti, prostředky
šlikr, špachtle, glazura, engoba, vypalování, hrnčířský kruh
nádoby – inspirace pravěkem (zdobení)
dějiny umění Pravěké umění, Egyptské
umění, Umění Řecka, Umění Říma
Dějepis
Konec tabulky
Výtvarná výchova – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
využívá míchání barev, funkce barev malba: temperová barva
k výrazové malbě a vyjádření představ
a pocitů
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
pokračování na další stránce
392
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
dokáže využít linie, šrafury, uspořádání
jednotlivých prvků v ploše k vyjádření
prostoru a objemu
užívá jednotlivých technik k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
barvy základní, podvojné, rozlišení, míchání barev, funkce barev, redukovaná barevná škála
malba vycházející ze skutečnosti i představ, výrazová malba, přepis představ
i pocitů, kombinované techniky, tvarová
a barevná nadsázka
kresba šrafura, linie, tvar, objem, prostor
stínování – technika
výtvarné vyjádření přírodních tvarů
studijní práce (předměty denní potřeby)
vybírá, kombinuje jednotlivé techniky
pro vlastní osobité vyjádření
využívá jednotlivých technik a prostředků kmodelování módních doplňků
rozliší působení vizuálně obrazného
prostorové vytváření
kašírování – technika (zvířata, lidská
hlava)
práce s papírem – kartonem, vatou, . . . ,
koláže
práce s textilem, pletení (nekonečné
vlákno)
objekty – umístění v místnosti, budověbarevné ladění
grafika
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Multikulturní výchova
– kulturní diference,
multikulturalita
Environmentální
výchova – základní
podmínky života
Osobnostní a sociální
výchova – poznávání
lidí, mezilidské
vztahy,
kooperace
a kompetice
Mediální výchova –
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
393
pokračování
Výstupy
Učivo
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině
sociálně utvářeného i symbolického obsahu
technika – tisk z plochy, z výšky,
z hloubky. . .
tisk z papíru – negativ, pozitiv, práce
s barvami
modelování
technika
možnosti, prostředky
pomůcky
reliéf, socha volná
šperk
náušnice, náhrdelník, náramek, korále
(způsoby zdobení, kombinace s jiným materiálem)
vkus, móda, doplněk
dějiny umění
využívá znalosti kapitol z dějin umění Románské umění, Gotika, Renesance, Ba(románské umění, gotika, renesance, roko, Rokoko, Klasicismus
baroko, rokoko, klasicismus)
Konec tabulky
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
tvorba
mediálního
sdělení
394
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Výtvarná výchova – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
užívá malby k vyjádření děje a vztahu malba barevné škály, odstíny, malba
k němu, k zachycení proporcí lidské po- zátiší, technika stínování (linie, objem,
stavy, k vyjádření svých představ a po- světlo, tvar. . . )
citů
děj a vlastní vztah k němu, důraz na citový zážitek
vaječná tempera
kombinované techniky
užívá vizuálně obrazná vyjádření
základní proporce a pohyb lidské postavy
k zaznamenání vizuálních zkušeností,
skupinové práce
zkušeností získaných ostatními smysly volný přepis fantazie, představ a pocitů
a k zaznamenání podnětů z představ kresba, stínování, studie hlavy, kombinoa fantazie
vané techniky, zátiší
dokáže využít linie, šrafury, uspořádání vztahy a uspořádání prvků v ploše, objednotlivých prvků v ploše k vyjádření jemu, v prostoru a čase, ilustrace (komiks)
prostoru a objemu, k ilustraci komixu
prostorové vytváření
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky kašírování postav, asambláže, prostorové
pro vlastní osobité vyjádření
objekty z netradičních materiálů (pet
láhve, dřevo. . . ),
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a socsebepoznání a sebepojetíiální výchova –
kreativita
Environmentální výchova – základní
podmínky života
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
395
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
koláže, práce s textilem
využívá technik kašírování, práce s ne- drhání – provázky, textil (pružný, pevný),
tradičními materiály, práce textilem druhy drhání, umístění hotového objektu
k osobitému prostorovému vyjádření
využití techniky linorytu k vlastnímu grafika, linoryt – technika, prostředky
osobitému vyjádření
modelování, předměty – zachycení skutečnosti
interpretuje umělecká vizuálně obrazná odlévání částí těla – technika, sádra
vyjádření současnosti i minulosti;
dějiny umění
vychází při tom ze svých znalostí his- Romantismus, Realismus, Impresionistorických souvislostí i z osobních zku- mus, Symbolismus, Postimpresionismus,
šeností a prožitků
Secese
Konec tabulky
Dějepis
Mediální výchova –
tvorba mediálního
sdělení
396
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Výtvarná výchova – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
využívá míchání barev, funkce barev malba, funkce barev (nálady, vztahy), výk výrazové malbě, k malbě v plenéru razová malba, abstrakce, geometrická absa abstraktní malbě
trakce
kombinované techniky
využívá technik kašírování, práce s ne- skupinová práce, zobrazování umělých
tradičními materiály, práce textilem a přírodních forem – malba v plenéru
k osobitému prostorovému vyjádření
vaječná tempera (šerosvit)
dokáže využít linie, šrafury, uspořádání lidská hlava, portrét – studie i volný přejednotlivých prvků v ploše k vyjádření pis, inspirace v malířství 20. a 21. století
prostoru a objemu, ke studijní kresbě kresba stínování, studie hlavy, studie pohlavy
stavy, ilustrace knih
prostorové vytváření
kašírované objekty
využití techniky dvoubarevného lino- objekty z netradičních materiálů (papír,
rytu k vlastnímu osobitému vyjádření pet lahve, igelit, dřevo . . . nálezy)
asambláže a koláže
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
Multikulturní výchova
– kulturní diference,
multikulturalita
Environmentální výchova – základní
podmínky života
Osobnostní a sociální
výchova – poznávání
lidí, mezilidské vztahy,
kooperace
a kompetice
pokračování na další stránce
5.7. UMĚNÍ A KULTURA
397
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky
pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně
obrazných vyjádření
užívá prostředky pro zachycení jevů
a procesů v proměnách a vztazích;
k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění
a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace
interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností
a prožitků
porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace uměleckých děl; vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
práce s textilem, patchwork – sbírání
informací o technice, pomůcky, vzory kolektivní práce, výzdoba vlastního bytu –
vkus
grafika, linoryt – několikabarevný, technika, prostředky, možnosti
modelování, volné zpracování daných témat
dějiny umění
Expresionismus, Fauvismus, Kubismus,
Futurismus,
Abstrakce,
Dadaismus,
Surrealismus, Bauhaus, umění po 2. sv.
válce
Konec tabulky
Dějepis
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
– jsme Evropané
398
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
5.8
Člověk a zdraví
5.8.1
Rodinná výchova
399
Charakteristika rodinné výchovy
Obor vzdělávací oblasti Člověk a zdraví Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní
ochranou jeho zdraví.
Ve vzdělávacím obsahu bezprostředně navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Především pak na poznatky o rodině, škole
a společenství vrstevníků, na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, na dovednosti odmítat
škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozvíjí další potřebné výstupy
s využitím nových poznatků o přírodě, člověku, vztazích mezi lidmi atd. Učí ho proto dívat se na vlastní činnosti z hlediska potřeb
dospívajícího jedince i z hlediska životních perspektiv a rozhodovat se ve prospěch zdraví.
Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým
tématem Osobnostní a sociální výchova (v návaznosti na osobní, sociální a mravní aspekt některých zdravotních témat), Mediální výchova (v souvislosti s kritickým posuzováním reklam a mediálních článků spojených s výživou i dalšími aspekty zdraví), Multikulturní
výchova (ve zprostředkování poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám), Výchova demokratického
občana (v porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů), Enviromentální výchova (v pochopení komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí) a Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech (v podpoře globálního myšlení a mezinárodního porozumění).
Vyučovací předmět je realizován v rozsahu 1 vyučovací hodiny v 7., 8. a 9. ročníku.
Vzhledem k zdůrazňované formativní funkci vyučovacího předmětu budou v didaktické práci učitele převažovat aktivizující
metody a formy, které posilují zdravé sebevědomí, zvyšují odolnost vůči stresům a přispívají k utváření vlastních názorů a k volbě
správného rozhodování (např. dialog, diskuze, řešení problému, aktivizující hry, praktická cvičení, simulace, audiovizuální technika,
exkurze, besedy s odborníky).
400
Očekávané výstupy Rodinné výchovy
Žák:
chápe zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
předkládáme žákům dostatek informačních zdrojů s tématikou
ochrany a podpory zdraví a vede je k jejich využívání v praktickém životě
s problematikou zdraví seznamujeme ve vzájemných vztazích
a souvislostech
prostřednictvím aktivizujících metod vedeme žáky k celoživotní
potřebě pečovat o své zdraví a soustavně ho chránit
rozlišuje mezi běžnými, infekčními a civilizačními chorobami informujeme žáky o běžných, infekčních a civilizačních choroa v souvislosti s nimi uplatňuje osvojené preventivní způsoby bách, vedeme žáky k osvojování preventivních způsobů chování
chování
uplatňuje návyky osobní a intimní hygieny s ohledem na zdraví promyšlenými postupy přispíváme k upevnění zdravých osoba ohleduplné mezilidské vztahy
ních návyků a intimní hygieny žáků
nabízíme dostatek situací k propojení problematiky člověka,
jeho hygieny, ochrany zdraví, a to také při práci a zájmové
činnosti
rozlišuje manipulativní nátlak reklamy a účelové jednání jednot- nabízíme poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace
livých skupin
a práce s médii
přispíváme ke schopnosti správně vyhodnotit a využít podněty
z médií z hlediska jejich vztahu k realitě
vedeme žáky ke kritickému posuzování textů a mediálních sdělení a k obhajobě vlastních nebo týmových názorů
uvede zdravotní rizika spojená s poruchami příjmu potravy a od- předkládáme žákům komplexní informace o poruchách příjmu
povědně se rozhoduje ve prospěch zdravých stravovacích návyků potravy
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
401
pokračování
Očekávané výstupy Rodinné výchovy
vysvětlí role členů rodiny
prokáže základní znalosti v problematice lidské reprodukce
a v potřebách dítěte
se chová ve vztahu k opačnému pohlaví kultivovaně a na veřejnosti uplatňuje vhodnou míru zdrženlivosti a studu, rozhoduje
se odpovědně ve vztahu k opačnému pohlaví
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
aktivizujícími výukovými metodami vedeme žáky k chápání problému a k odpovědnému chování vůči sobě
nabízíme žákům dostatek příležitostí k pochopení práv a povinností souvisejících s rodinnými vztahy (jejich dodržování
a narušování)
předkládáme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů
s tematikou lidské reprodukce
nabízíme žákům dostatek možností k porozumění textů, obrazových materiálů a pomůcek souvisejících s funkcemi a stavbou
pohlavních orgánů, problematikou pohlavního života, těhotenství a dítěte po narození
vytváříme dostatek situací k poznání potřeby vzájemného respektu i pomoci v otázkách souvisejících se vztahy obou pohlaví
vedeme žáky k formulování vlastních názorů na problematiku
vztahu k opačnému pohlaví
uvede zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním nabízíme žákům dostatek příležitostí a modelových situací
návykových látek, provozováním hazardních her a posoudí sou- k prokázání praktických dovedností ochránit zdraví své i jiných
vislosti mezi jejich zneužíváním a životní perspektivou mladého v souvislosti s psychopatologickými jevy, v krizových situacích
člověka
atd.
navozujeme situace, které rozvíjí pozitivní sebedůvěru a vědomí
vlastních možností ovlivňovat své zdraví
projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky navozujeme dostatek situací, které vedou k vědomí odlišnosti
pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy
i jedinečnosti každého člověka a budou rozvíjet pozitivní sebedůvěru a vědomí vlastních možností ovlivňovat své zdraví
pokračování na další stránce
402
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Rodinné výchovy
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
prostřednictvím základních komunikačních dovedností pomáháme žákům hledat cestu založenou na dobrých mezilidských
vztazích a vytváříme příležitosti k rozvíjení pozitivních interakčních vztahových dovedností pro život (aktivní naslouchání,
vedení dialogu, obhajování stanovisek, vyjednávání, komunikování v týmu, podřízení se, vedení aj.)
uplatňuje osvojené modely chování při kontaktu s návykovými prostřednictvím efektivních strategií rozvíjíme u žáků specifické
látkami
dovednosti komunikační obrany ve styku s návykovými látkami
promyšlenými postupy žáky aktivizujeme k uvažování o problému a jeho řešení
uplatňuje způsoby bezpečného chování sociálním kontaktu s vrs- nabízíme žákům dostatek příležitostí modelových situací, aktitevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a kri- vizujících výukových metod, příležitostí k rozvíjení specifických
zových situacích a v dalších situacích ohrožujících zdraví, v pří- dovedností komunikační obrany v situacích ohrožujících zdraví,
padě potřeby vyhledá odbornou pomoc
v konfliktních a krizových situacích
uplatňuje osvojené modely chování v situacích šikanování, týrání pomocí aktivizujících výukových metod vytváříme žákům předa sexuálního zneužívání a zaujímá odmítavé postoje ke všem poklady osvojit si dovednosti potřebné pro řešení problémů
formám brutality a násilí
a rozhodování se z hlediska různých sociálních rolí
se chová odpovědně při mimořádných událostech a prokáže prak- praktickými výukovými metodami umožňujeme žákům propojotickou znalost první pomoci
vat osvojené poznatky a dovednosti z oblasti ochrany a podpory
zdraví s praktickými činnostmi ve škole i mimo ni
Konec tabulky
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
403
Rodinná výchova – 7. ročník
Výstupy
Žák:
respektuje přijatá pravila soužití mezi
vrstevníky a partnery a pozitivní
komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů
v širším společenství (v rodině, škole)
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti
mezi tělesným, duševním
a sociálním zdravím
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví své
i ostatních
vyjádří vlastní názor k problematice
zdraví
svěří se se zdravotním problémem
a v případě potřeby vyhledá odbornou
pomoc
nebojí se poskytnout předlékařskou
první pomoc a přivolá lékaře
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Vztahy mezi lidmi a formy soužití rodina – základ mravních hodnot a zásad
rodina – postavení muže a ženy (jejich
role)
sociální komunikace v rodině, s kamarády,
ve škole, ve společnosti dospělých
změny v rodině (narození, rozvod,
adopce. . . )
soudržnost rodiny, vzájemná tolerance
a úcta, svátky v rodině
potřeba a právo na vlastní soukromí
Hodnota a podpora zdraví – zdraví fyzické, psychické, emocionální, sociální, odpovědnost za zdraví své i ostatních
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
základní zdroje a příčiny nemocí, jejich
prevence, zásady prvence úrazů, způsoby
přivolání lékařské pomoci; první pomoc
předcházení nemocem, využití alternativní medicíny; únava, stres, relaxace
Výchova k občanství
Dějepis
Osobnostní a sociální
výchova
Český jazyk
Výchova demokratického občana
Přírodopis
Člověk a svět práce Osobnostní a sociální
výchova
Tělesná výchova
pokračování na další stránce
404
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
dokáže si konkrétně představit účinky regenerace aktivním pohybem; nácvik
Osobnostní a sociální
kouření, alkoholismu, užívání drog, při- relaxace; nácvik ošetřování nemocného
výchova
jímá zásadu, že alkoholik a narkoman člena rodiny, nácvik modelových situací;
se nemůže stát dobrým partnerem, ro- domácí lékárnička; KPZ; režim dne
dičem
dává do souvislostí zdravotní a psycho- Autodestruktivní závislosti: rizika zneuží- Výchova k občansociální rizika spojená se zneužíváním vání návykových látek, rizika závislosti na ství
návykových látek
výherních automatech a jiných hazardních
hrách; příčiny vzniku závislosti
uplatňuje osvojené sociální dovednosti pozitivní cíle a hodnoty a zájmy, jejich vya modely chování při kontaktu se soci- hledávání
álně patologickými jevy ve škole i mimo
ni
v rámci svých možností uplatňuje
Zdravý způsob života a péče o zdraví
zdravé stravovací návyky
vliv výživy a způsobu stravování na zdra- Přírodopis
votní stav lidí, zdravá a nezdravá výživa
způsob stravování různých skupin obyvatelstva a národů
specifika stravování dětí a dospívajících, Zeměpis
Multikulturní výchova
návrhy jídelníčku
příprava jednoduchého pokrmu
Člověk a svět práce
stolování, chování u stolu (praktické
ukázky)
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
405
pokračování
Výstupy
Učivo
optimálně reaguje na fyziologické
změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
určí polohu, objasní stavbu a funkci orgánů rozmnožovací soustavy
Změny v životě člověka a jejich reflexe
projevuje odpovědné chování
v situacích ohrožení zdraví, při mimořádných událostech
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vztahy mezi lidmi, ke druhému pohlaví,
partnerské vztahy
etika dospívání, používání kulturního
slovníku v souvislosti se sexualitou
osobní hygiena
ochrana proti sexuálnímu zneužití, praktický nácvik slovních argumentů při
obraně proti sex. zneužití
Osobnostní a sociální rozvoj
bezpečné chování v sociálním kontaktu
s vrstevníky, příčiny konfliktů, šikana
prevence vzniku požárů, činnost při zajištění požáru, požární poplach
varovné signály CO při živelných pohromách
Konec tabulky
Mediální výchova
406
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Rodinná výchova – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
vysvětlí role členů komunity (rodiny,
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Výchova k občanství
Dějepis
třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu
sociálního klimatu z hlediska prospěšnosti zdraví
vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti, kdo mě ovlivňuje při rozhodování
dospívající a jeho komunikace v rodině, si- Přírodopis
tuace
puberta, psychické a fyzické změny
jak se rozhodujeme o vlastní budoucnosti
potřeby rodiny vzhledem k bydlení, este- Zeměpis
tika prostředí
sestavování návrhů hygienických požadavků na uspořádání bytu; ekologické
bydlení; byt mých snů
vysvětlí vztah mezi uspokojováním
Hodnota a podpora zdraví
základních lidských potřeb a hodnotou zdraví fyzické a duševní, hierarchie hodnot
zdraví
proměny životního stylu v důsledku
rozvoje civilizace, choroby hromadného
výskytu a jejich prevence
diskutuje v kruhu vrstevníků, rodiny životní prostředí a zdraví, životní rytmy,
i v nejbližším okolí o problematice režim dne
zdraví
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova demokratického občana
Multikulturní výchova
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
407
pokračování
Výstupy
Učivo
dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních
nemocí
uplatňuje osvojené preventivní způsob
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, civilizačními a jinými chorobami
dává do souvislostí složení stravy
a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí
relaxace, odpočinek, stres; sestavování
vlastních programů péče o zdraví
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Zdravý způsob života a péče o zdraví
výživa, vliv výživy a způsob stravování na
zdravotní stav lidí
civilizační choroby jako důsledek nesprávné výživy, zásady zdravé výživy
základní složky potravy, cizorodé látky
v potravním řetězci
výživová hodnota potravy, energetická
spotřeba organismu
vitamíny a minerály ve výživě
zásady sestavování jídelníčku, sestavení jídelníčku, biologické, sociální, ekonomické
faktory při sestavování jídelníčku
příprava jednoduchých jídel dle zásad
zdravé výživy; různé způsoby a technologie
výběr, nákup a skladování potravin
pokračování na další stránce
408
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
stolování, úprava tabule; zásady stolování
projevuje odpovědný vztah k sobě sa- Změny v životě člověka a jejich remému, k vlastnímu dospívání
flexe
a pravidlům zdravého životního stylu
vztahy mezi lidmi a vztahy k druhému pohlaví, sexuální orientace
v souvislosti se zdravím, etikou, morál- mužské a ženské pohlavní ústrojí a jejich
kou a životními cíli mladých lidí přijímá funkce
odpovědnost za bezpečné sexuální cho- postoje k sexualitě a sexuálnímu chování,
vání
promiskuita, pornografie, prostituce
etická stránka sexuality, sexualita a sdělovací prostředky
deviantní chování, sexuální zneužívání,
způsoby ochrany před sexuálním zneužitím
dává do souvislosti životní perspektivu Rizika ohrožující zdraví a jejich premladého člověka se zneužíváním
vence
návykových látek
rizika zneužívání návykových látek, dopad
na zdraví jedince, mechanismy vzniku závislosti
v případě potřeby poskytne adekvátní centra odborné pomoci, práce v sociální
první pomoc
oblasti
návykové látky – základní rozdělení
tabák; modelové situace zaměřené na nácvik způsobu odmítání cigaret
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Přírodopis
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
409
pokračování
Výstupy
uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vliv alkoholu (nejen) na rodinné prostředí
způsoby chování v krizových situacích (šikanování, deviantní chování); linka důvěry
prevence vzniku požárů, činnost při zajištění požárů, požární poplach; zápalné
látky
první pomoc při úrazech
varovné signály CO při živelných katastrofách
věci pro přežití
Osobnostní a sociální rozvoj
osobnost člověka, rozdílné typy osobností;
dědičné a získané faktory osobnosti a možnosti jejich ovlivňování
sebepoznání, sebevýchova, sebeovlivňování
jak nás vidí ostatní, kolik různých já se ve
mně skrývá
rovnoprávnost, rasová diskriminace
zásady společenského chování
host v rodině, úloha hostitele
pokračování na další stránce
410
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
nácvik neverbální komunikace formou situačních her
způsoby chování v krizových situacích (šikanování, deviantní chování); linka důvěry
Konec tabulky
Rodinná výchova – 9. ročník
Výstupy
Žák:
přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů
dovede posoudit různé způsoby
chování lidí z hlediska odpovědnosti
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
vztahy mezi lidmi
asertivní komunikace, dialog
volba partnera, manželství, rodičovství
registrované partnerství, tolerance
mezigenerační konflikty, problémy spojené
se vstupem do samostatného života
ekonomické a právní otázky rodinného života
Zdravý způsob života a péče o zdraví
odpovědnost jedince za zdraví
Výchova k občanství
Zeměpis
Osobnostní a sociální
výchova
Člověk a svět práce Výchova demokratického občana
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
411
pokračování
Výstupy
za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost
ve prospěch aktivní podpory zdraví
uplatňuje osvojené preventivní způsoby
chování i jednání v souvislosti
s přenosnými chorobami
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
působení na změnu kvality prostředí
a chování jedince
programy podpory zdraví
základní příčiny a zdroje nemocí
infekční onemocnění, očkování
způsob stravování různých skupin obyvatelstva a národů
dobrovolně se podílí na programech duševní hygiena – únava, stres, relaxace,
podpory zdraví v rámci školy a obce
regenerace, aktivní pohyb
samostatně využívá osvojené
zásady duševní hygieny
kompenzační a relaxační techniky a so- kompenzační a relaxační techniky k přeciální dovednosti k regeneraci orga- konání únavy, stresových situací a k posinismu, překonávání únavy a předchá- lování duševní odolnosti
zení stresovým situací
kultivovaně se chová k opačnému po- Změny v životě člověka a jejich rehlaví
flexe
orientuje se ve vývoji plodu a průběhu rozhodování v oblasti sexuálního chování Přírodopis
porodu
zná základní potřeby těhotné ženy odložení startu do pohlavního života
Výchova k občana orientuje se v potřebách dítěte po naství
rození
vysvětlí, proč organismus dospívající těhotenství, umělé přerušení těhotenství –
dívky není biologicky a psychicky zralý zdravotní a etický problém
Multikulturní výchova
Mediální výchova
Enviromentální
výchova
pokračování na další stránce
412
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pro plný intimní život
porod
antikoncepce
pohlavně přenosné nemoci (HIV, AIDS)
etická stránka sexuality, sexualita a sdělovací prostředky
v případě potřeby vyhledá odbornou Rizika ohrožující zdraví a jejich prepomoc sobě i druhým (při kontaktu se vence
sociálně patologickými jevy)
způsoby chování v krizových situacích
linky důvěry a jiné specializované služby
a komunikace s nimi
rizika zneužívání návykových látek
vyhledávání pozitivních cílů a hodnot
HIV/AIDS ve vztahu ke zneužívání návykových látek
drogy a zákon
pomoc odborná, specializovaná, laická
vyhodnotí na základě svých znalostí
Osobnostní a sociální rozvoj
zkušeností možný manipulativní vliv
situace ohrožující zdraví život jedince
vrstevníků, médií a sekt
vyrovnávání se s problémem (únik do uzavřenosti), agrese, toxikomanie aj.
reklamní vliv
působení sekt, terorismus
Konec tabulky
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
5.8.2
413
Tělesná výchova
Charakteristika tělesné výchovy
Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně
k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje
od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své
zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj
zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem
pro osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek z pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku
umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností
i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách
pohybového učení. Součástí tělesné výchovy se stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností,
které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Vzdělávaní v této oblasti vede žáky k:
– poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
– pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
– využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování
a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní
ochranou zdraví
Vzdělávání je zaměřeno na
– rozvoj pohybových schopností a dovedností
414
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
– poznávání nejdůležitější životní hodnoty – zdraví
– regeneraci jednostranně zaměřené zátěže působené pobytem ve škole a její kompenzaci
– získávání informací o pohybových činnostech
– bezpečnost při pohybových činnostech
Očekávané výstupy Tv – 1. stupeň
Žák:
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím
a využívá nabízené příležitosti
Zvládá jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti
prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení
Spolupracuje při jednoduchých týmových činnostech a soutěžích
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech ve známých prostorech školy
Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její
organizaci
Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především
v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových her
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Začleňujeme pravidelnou pohybovou činnost ke zdraví a využíváme nabízené příležitosti
Respektujeme individuální předpoklady jednotlivce, motivujeme žáky k jejich zlepšení, provádíme skupinové činnosti
Organizujeme týmové činnosti a soutěže
Dbáme na zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
činnostech
Používáme základní pokyny a povely, učíme žáky na ně reagovat
Realizujeme pravidelný pohybový režim, uplatňujeme kondičně
zaměřené činnosti, podporujeme samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti
Respektujeme svalová oslabení, zařazujeme korektivní cvičení
Bereme ohled na individuální předpoklady k osvojované pohybové dovednosti, obměňujeme pohybové hry, učíme žáky vytvářet jejich varianty
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
415
pokračování
Očekávané výstupy Tv – 1. stupeň
Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Učíme pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném prostředí, učíme správně reagovat v situaci úrazu spolužáka
Vedeme k samostatnému hodnocení kvality pohybové činnosti
spolužáka, k reakci na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činnosti
Jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla her a soutěží, pozná Učíme jednat v duchu fair play, dbáme na dodržování pravia označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně del her a soutěží, učíme respektovat při pohybových činnostech
reaguje, respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
opačné pohlaví
Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni Organizujeme pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
třídy
a školy
Měří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími vý- Porovnáváme základní pohybové výkony s předchozími výsledky
sledky
Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách Učíme orientovat se v informačních zdrojích o pohybových aka sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá tivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, pomápotřebné informace
háme žákům získat potřebné informace
Konec tabulky
416
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Tělesná výchova – 1. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve
skupině
Seznámení s předmětem TV, tělocvičnou,
venkovním areálem
Příprava organismu před pohybovou činností – zahřátí, protažení, uklidnění
Pohybové hry a aktivity – využití hraček,
míčků, netradičních nářadí
Průpravné hry – utkání dle zjednodušených pravidel, průprava ke gymnastice, atletice, manipulace s míčem
Cvičení s hudbou – tanečky, pohybová
tvořivost
Pobyt v přírodě
Plavání, bruslení
Reaguje na základní pokyny a povely Organizace a komunikace – nástup,
k osvojované činnosti a její organizaci pozdrav, znalost smluvených gest a signálů při pohybových činnostech
Uplatňuje zásady hygieny a bezpeč- Bezpečnost při pohybových činnostech,
nosti při pohybových činnostech ve hygiena, vhodné oblečení a obutí, zásady
známých prostorách školy
chování
Konec tabulky
Matematika
Hudební výchova
Český jazyk
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
417
Tělesná výchova – 2. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
Spojuje každodenní pohybovou činnost Organizace a bezpečnost – základní po- Člověk a jeho svět
se zdravím a využívá nabízené příleži- kyny a povely, příprava, ukládání pomůtosti
cek, náčiní a nářadí
Správné držení těla, průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená
cvičení
Spojení pravidelné pohybové činnosti se
zdravím
Spolupracuje při jednoduchých týmo- Sportovní hry, závody, soutěže, vzájemná
vých pohybových činnostech a soutě- komunikace a spolupráce ve skupině, požích
hybové hry různého zaměření s pomůckami i bez pomůcek
Zvládá v souladu s individuálními před- Jednoduché týmové pohybové činnosti
poklady jednoduché pohybové činnosti a soutěže, sportovní hry, utkání, dodržojednotlivce nebo činnosti prováděné ve vání pravidel
skupině
Ovládání míče
Držení těla, správné cvičební polohy, průprava ke gymnastice – průpravná cvičení,
poskoky, kotoul vpřed, jednoduchá cvičení
na nářadí
Průprava k atletice – běh, motivovaný
běh, skok z místa, hod
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj, komunikace
pokračování na další stránce
418
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Turistika – přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích
Plavání, bruslení
Cvičení s hudbou, estetický pohyb
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Matematika
Konec tabulky
Tělesná výchova – 3. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
Uplatňuje správné způsoby držení těla Správné držení těla v různých polohách
v různých polohách a pracovních čin- a pracovních činnostech
nostech, zaujímá správné základní cvičební polohy
Pokyny a názvosloví – nástup, vpravo,
vlevo vbok
Zvládá jednoduchá speciální cvičení Kompenzační, vyrovnávací a relaxační
související s vlastním oslabením
cvičení
Prevence a korekce vad
Dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Pracovní výchova
Osobnostní a sociální
výchova
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
419
pokračování
Výstupy
Usiluje o zlepšení svých pohybových
činností nebo činností prováděných ve
skupině
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Vyhýbání se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení
Pravidla her, závodů, soutěží
Člověk a jeho svět
Zásady hygieny a bezpečnosti
Význam pohybu pro zdraví, snaha o zlepšení pohybových činností v souladu s individuálními předpoklady
Vyjádření hudby pohybem, relaxační cvi- Hudební výchova
čení
Gymnastika – kotoul vpřed, nácvik kotoulu vzad, jednoduché sestavy, jednoduché cviky na nářadí, švihadla
Šplh
Atletika – rozvoj rychlosti, nácvik nízkého
startu
rozvoj vytrvalosti – „indiánskýÿ běh, hod
krik. míčem, skok do dálky
Chůze v terénu, ochrana přírody
Ovládání míče
Plavání, bruslení
Další pohybové činnosti – dle podmínek
a zájmu žáků
Konec tabulky
420
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Tělesná výchova – 4. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Cvičení průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá
Český jazyk
Osobnostní a sociální
výchova – osobnostní
rozvoj, psychohygiena
Správné držení těla, správné zvedání zátěže, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
Gymnastika – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním, přeskoky, cvičení na
nářadí, správné zvedací zátěže, rozvoj síly,
kotouly, cvičení se švihadlem
Úpoly – přetahy, přetlaky
Zdravotní tělesná výchova
Atletika – rychlý běh – 50 m vytrvalostní Matematika
běh – 1000 m, skok, do dálky, hod míčkem
Zvládá v souladu s individuálními před- Pohybové hry a netradiční pohybové činpoklady osvojené pohybové dovednosti, nosti – manipulace s míčem a jiným hervytváří varianty osvojených pohybo- ním náčiním, hry s jednoduchými pravidly
vých her
Osobnostní a sociální
výchova – sociální rozvoj, mezilidské vztahy
Žák:
Podílí se na realizaci pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
Zařazuje do pohybového režimu konkrétní cvičení, především v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
421
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Sportovní hry – spolupráce ve hře, rozpozná a reaguje na jednoduchá pravidla
Uplatňuje pravidla hygieny a bezpeč- Komunikace, organizace, hygiena a bez- Člověk a jeho svět
ného chování v běžném sportovním pečnost – pravidla hygieny a bezpečnosti,
prostředí, adekvátně reaguje v situaci organizace, reakce na úraz kamaráda, bezúrazu spolužáka
pečnost při práci s náčiním a nářadím
a jeho ukládání
Jedná v duchu fair play, dodržuje pravi- Zásady fair play, soutěživé hry s náčiním
dla her a soutěží, pozná a označí zjevné i bez něho
přestupky proti pravidlům a adekvátně Plavání, bruslení – hygiena, adaptace na
na ně reaguje, respektuje při pohybo- prostředí, prvky sebezáchrany, bezpečnost
vých
činnostech opačné pohlaví
Turistika – pobyt v přírodě, orientace v terénu, chování v dopravních prostředcích,
táboření, ochrana přírody
Měření a posuzování výkonů – evidence, Matematika
vyhodnocování
Užívá při pohybové činnosti základní Cvičení podle jednoduchého nákresu, poosvojené tělocvičné názvosloví, cvičí pis cvičení, organizace a bezpečnost cvipodle jednoduchého nákresu, popisu čebního prostoru
cvičení
pokračování na další stránce
422
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Rytmické a kondiční cvičení, cvičení
s hudbou – základy estetického pohybu,
základní tělocvičná názvosloví, povely, signály
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Hudební výchova
Konec tabulky
Tělesná výchova – 5. ročník
Výstupy
Žák:
Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení pohybové činnosti
Zorganizuje nenáročně pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost
Pořadová cvičení – pozor, pohov, vpravo,
vlevo vbok, čelem vzad
Rozcvičky – užívání tělocvičných názvosloví
Průpravná cvičení, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá
Technika cvičení – upozornit na nevhodné
cviky
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
423
pokračování
Výstupy
Učivo
Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
Gymnastika – pojmy dopomoc, záchrana
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Netradiční náčiní, plné míče, kotouly
vpřed na zvýšené podložce, cvičení s bednou, lavičky, cvičení se švihadlem, stoj na
rukou s dopomocí, přeskoky a výskoky –
koza, bedna
Úpoly – přetahy, přetlaky
Atletika – pojmy, povely, běh v terénu –
síla, rychlost, vytrvalost, koordinace pohybu, překážkový běh, skok do dálky, do
výšky, hod míčkem, běh vytrvalostní, do
1000 m
Orientuje se v informačních zdrojích Informace o sportovních akcích v místě
o pohybových aktivitách a sportovních bydliště
akcích ve škole i v místě bydliště,
samostatné získávání informací
samostatně získá potřebné informace
porovnání výkonů, zhodnocení kvality pohybových schopností spolužáka
kvality pohybových schopností spolužáka
prostorové cítění
významné soutěže a sportovci, olympismus
pokračování na další stránce
424
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Uplatňuje pravidla hygieny bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci
úrazu spolužáka
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti – žák umí zorganizovat nenáročné
pohybové činnosti a soutěže
Výběr a ošetřování sportovní výzbroje
a výstroje, pravidla osvojených pohybových činností a her, závodů a soutěží
Sportovní hry – základní role, spolupráce,
organizace – driblink, střelba na koš, hry
na rychlost, postřeh, míčové hry
Plavání, bruslení
Turistika a pobyt v přírodě – branný den
táboření, respektování opačného pohlaví
Zvládá základní techniku speciálních Rytmické a kondiční gymnastické činnosti
cvičení, koriguje techniku cvičení podle hudbou, tanec – cvičení s různými žánry
obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele hudby, pohybová tvořivost
Upozorní samostatně na činnosti (pro- Zdravotní TV – první pomoc v podmínstředí), které jsou v rozporu s jeho osla- kách TV
bením
Zařazuje pravidelně do svého pohybo- Posilování všech partií svalů těla. Základy
vému režimu speciální vyrovnávací cvi- ohebnosti a rovnovážné prvky, důslednost
čení související s vlastním oslabením
rozcvičování, základní rozcvičky
Konec tabulky
Člověk a jeho svět
Hudební výchova
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Očekávané výstupy Tv – 2. stupeň
Žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky
a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy
a předcházení stresovým situacím
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností
425
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Učíme žáka různé pohybové činnosti a snažíme se je zdokonalit.
Bereme ohled na individuální předpoklady k osvojované pohybové dovednosti, vytváříme různé varianty pohybových her.
Využíváme toho, že každý žák má potřebu „pohybuÿ, a proto
žákovi pomáháme tuto potřebu realizovat.
Dbáme na vhodné rozcvičení a uvolnění organismu po výkonu,
zařazujeme korektivní cvičení.
Vybavíme žáka zásobou poh. činností a soustavně žáky motivujeme k provádění tělesné činnosti.
Realizujeme pravidelný pohybový režim, uplatňujeme kondičně
zaměřené činnosti, podporujeme samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti.
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní eti- Vyzdvihujeme význam sportovní etiky a zdraví a upozorňujeme
kou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům na používání nevhodných látek a škodlivin k dosahování lepších
o znečištění ovzduší
výkonů.
dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se Vysvětlujeme žákům jak se zachovat při kontaktu se sociálně
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého patologickými jevy, jak vyhledat pomoc. Motivujeme žáky, aby
člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely cho- se ve svém volnu věnovali vybrané pohybové činnosti a tím zavání při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo bránili pasivnímu a nudnému způsobu života.
ni, v případě potřeby vyhledá pomoc sobě nebo druhým
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém pro- Začleňujeme pravidelnou pohybovou činnost ke zdraví a využístředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná váme nabízené příležitosti, dbáme na zásady hygieny a bezpečnebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
nosti při pohybových činnostech.
pokračování na další stránce
426
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Tv – 2. stupeň
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti; označí zjevné
nedostatky a jejich příčiny
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky
– čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče,
rozhodčího, diváka, organizátora
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Hodnotíme výkon žáka, oceňujeme pokrok v prováděné pohybové činnosti, využíváme chyby jako výukového prostředku. Vedeme k samostatnému hodnocení kvality pohybové činnosti spolužáka, k reakci na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činnosti.
Dáváme komentář k dané pohybové činnosti, umožňujeme žákům hodnotit poh. činnost. Používáme základní tělocvičné názvosloví, jednoduché nákresy a popisy cvičení.
Jednáme v duchu fair play, dbáme na dodržování pravidel
her a soutěží, respektujeme při pohybových činnostech opačné
pohlaví.
Před zahájením soutěží a turnajů vymyslíme taktiku dané pohybové činnosti. Během činnosti dbáme na dodržení taktiky,
hodnotíme výkon žáka.
Učíme orientovat se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, pomáháme žákům získat potřebné informace.
Dáváme žákovi čas a prostor, aby evidoval a vyhodnocoval výkony pohybových činností.
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody,
turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry
a soutěže
zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách Porovnáváme
a podílí se na jejich prezentaci
výsledky.
Konec tabulky
základní
pohybové
výkony
s
předchozími
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
427
Tv – 6.–7. ročník
Výstupy
Žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech (pohybové hry, atletika, gymnastika)
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku dané atletické disciplíny
zvládá náročnější atletické techniky
uplatňuje zkušenosti z míčových her v
dalších sportech, dokáže řídit sportovní
utkání svých vrstevníků
dohodne se na spolupráci i jednoduché
taktice vedoucí k úspěchu družstva
a dodržuje ji
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Atletika: Běh – vytrvalý běh, speciální
běžecké cvičení, rychlý běh na 50 m, 60 m.
Skok – skok do dálky z rozběhu, skok do
výšky (flop). Hod – hod kriketovým míčkem, spojení rozběhu s odhodem
Míčové hry
basketbal – správný postoj, driblinková
abeceda, základy herních systémů, osobní
obrana, herní činnosti jednotlivce, driblink, dvojtakt
volejbal – odbití obouruč vrchem a spodem, podání spodní, přihrávka, nahrávka
přehazovaná – přehození míče přes síť,
rychlá a přesná přhrávka
vybíjená – pohotovost, rozhodnost
florbal – vedení míčku, nahrávka vzduchem, po zemi, střela, driblink, hra brankáře
pokračování na další stránce
428
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
zvládá obtížné prvky s dopomocí
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
fotbal – vedení míče, přihrávka, střela na
bránu, klička, standartní situace
nohejbal – hra v poli a na síti, hra s více
dotyky v poli
softbal – organizace hry, odpal míčku,
chytání míčku
ragby – „touch rugbyÿ
doplňkové sportovní a míčové hry
(beachvolejbal, ringo, průpravné hry)
Gymnastika
akrobacie – kotoul vpřed, vzad, letmo,
stoj na lopatkách, stoj na rukou – u opory,
rovnovážné polohy
přeskoky – roznožka přes kozu, skrčka
přes kozu
rytmická gymnastika – polkový krok,
valčíkový krok, rovnovážné polohy, cvičení
se švihadlem
úpoly – pády a základní chvaty
Lyžování a snowboarding, v 7. třídě je
zařazován týdenní výcvik
Správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
429
pokračování
Výstupy
Učivo
aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu, některé pohybové
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým
situacím
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
Posilování svalového aparátu
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Přírodopis
Rozvoj vytrvalosti, zdatnosti
strečink celého těla před a po ukončení
hodiny. Žák je schopen individuálního rozcvičení.
pokračování na další stránce
430
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě
potřeby vyhledá pomoc sobě nebo druhým
uplatňuje vhodné a bezpečné chování
i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti; označí zjevné nedostatky
a jejich příčiny
užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
seznámení žáků s vhodným a bezpečným
chováním na sportovních akcích konaných
ve škole i mimo školu, zásady bezpečného
používání konkrétních sport. potřeb a nářadí
sebehodnocení v dané pohybové činnosti,
žáci se snaží označit zjevné nedostatky
a jejich příčiny
komunikace v TV, tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
431
pokračování
Výstupy
Učivo
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti
a výkony, eviduje je a vyhodnotí
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce
na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
zpracuje naměřená data a informace
o pohybových aktivitách a podílí se na
jejich prezentaci
historie olympijských her, myšlenky olympijských her, MOV, ČOV, ODM
pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich aplikace při hře, závodech
a soutěžích
zjišťování statistických údajů – měření,
vyhodnocování
organizace turnajů, soutěží
měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností – měření, evidence, vyhodnocování
Konec tabulky
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Dějepis
432
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Tv – 8.–9. ročník
Výstupy
Žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech (pohybové hry, atletika, gymnastika)
při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku dané atletické disciplíny
zvládá náročnější atletické techniky
uplatňuje zkušenosti z míčových her
v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Atletika: Běh – vytrvalý běh, speciální
běžecké cvičení, rychlý běh na 60 m. Skok
– skok do dálky z rozběhu, skok do výšky
(flop). Vrh koulí, spojení sunu a vrhu.
Míčové hry:
basketbal – správný postoj, základy
herních systémů, osobní obrana, zónová
obrana, herní činnosti jednotlivce, hod
s výskokem, dvojtakt.
dohodne se na spolupráci i jednodu- volejbal – odbití obouruč vrchem a spoché taktice vedoucí k úspěchu družstva dem, podání spodní, horní přihrávka, naa dodržuje ji
hrávka, hra na 3 doteky
florbal – vedení míčku, nahrávka vzduchem, po zemi, střela, dribling, hra brankáře
fotbal – vedení míče, přihrávka, střela na
bránu, klička, standartní situace
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
433
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
nohejbal – hra v poli a na síti, hra s více
dotyky v poli
softbal – organizace hry, odpal míčku,
chytání míčku
ragby – „touch rugbyÿ
doplňkové sportovní a míčové hry
(beachvolejbal, ringo, průpravné hry)
zvládá obtížné prvky s dopomocí
Gymnastika:
akrobacie – kotoul vpřed, vzad, letmo,
stoj na lopatkách, stoj na rukou – u opory,
přemet stranou, rovnovážné polohy
přeskoky – roznožka přes kozu a bednu,
skrčka přes kozu
rytmická gymnastika – polkový krok,
valčíkový krok, rovnovážné polohy, cvičení
se švihadlem
úpoly – pády a základní chvaty
aktivně vstupuje do organizace svého správné držení těla, zvyšování kloubních
pohybového režimu, některé pohybové pohybů, preventivní pohybová činnost,
činnosti zařazuje pravidelně a s kon- správné zapojení dechu
krétním účelem
pokračování na další stránce
434
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým
situacím
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti,
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
samostatně se připraví před pohybovou
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní
činností
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě
potřeby vyhledá pomoc sobě nebo druhým
posilování svalového aparátu
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
rozvoj vytrvalosti, zdatnosti
strečink celého těla před a po ukončení hodiny. Žák je schopen individuálního rozcvičení.
pokračování na další stránce
5.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
435
pokračování
Výstupy
Učivo
uplatňuje vhodné a bezpečné chování
i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti; označí zjevné nedostatky
a jejich příčiny
užívá osvojované názvosloví na úrovni
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře
novin a časopisů, uživatele internetu
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva
a dodržuje ji
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti
a výkony, eviduje je a vyhodnotí
seznámení žáků s vhodným a bezpečným
chováním na sportovních akcích konaných
ve škole i mimo školu, zásady bezpečného
používání konkrétních sport. potřeb a nářadí
sebehodnocení v dané pohybové činnosti,
žáci se snaží označit zjevné nedostatky
a jejich příčiny
komunikace v TV, tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
historie olympijských her, myšlenky olympijských her, MOV, ČOV, ODM
týmová hra dle platných či dohodnutých
pravidel
pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich aplikace při hře, závodech
a soutěžích
zjišťování statistických údajů – měření,
vyhodnocování
pokračování na další stránce
436
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce
na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
zpracuje naměřená data a informace
o pohybových aktivitách a podílí se na
jejich prezentaci
organizace turnajů, soutěží
měření výkonů a posuzování pohybových
dovedností – měření, evidence, vyhodnocování
Konec tabulky
5.9. PRACOVNÍ VÝCHOVA
5.9
437
Pracovní výchova
Charakteristika pracovní výchovy 1. stupeň
Při praktických činnostech se žáci učí:
– organizaci pracovního prostředí, udržovat své náčiní i místo v pořádku
– pracovní kázni - být pozorný a opatrný, vědět, co dělat, aby byla určitá pracovní činnost dostatečně bezpečná pro žáka
samotného i pro spolužáky, dodržovat hygienická pravidla, dbát na správné držení těla při činnostech a správné uchopení
pracovního náčiní, při jeho správném výběru
– uvědomovat si význam práce, umět o své činnosti povědět druhý
Výchovně–vzdělávací cíle:
– rozvíjet jemnou motoriku žáků a jejich manuální zručnost
– vytvářet při praktických činnostech s různými materiály základní pracovní dovednosti a návyky
– všechny pracovní praktické činnosti žáků pomáhají rozvoji jejich rozumové činnosti, rozšiřují jejich obzor
– vést žáky k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracovávání materiálů a všímat si jejich vlastností
– umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, poznat k čemu slouží a naučit se s nimi bezpečně zacházet a volit pro určitou
pracovní činnost vhodný pracovní nástroj
– vytvářet pozitivní vztah žáků k práci
– učit žáky, aby při práci uvažovali, aby věděli, co chtějí dělat a připravili si všechno, co budou k práci potřebovat, učit žáky
individuálně zodpovídat za kvalitu své práce
– získávat aktivní vztah k ochraně životního prostředí a utvářet počáteční vědomí o individuálních možnostech každého člověka
při řešení ekologických problémů
438
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
– dát prostor žákovským nápadům pro praktické práce a tvůrčí činnosti
Dbáme na to, aby byly praktické činnosti spojovány s rozvojem poznání a řeči. Tento vyučovací předmět by měl být mezipředmětově využíván. Žáci si při něm mohou připravit všechny drobné pomůcky, které potřebují k výuce dalších vučovacích předmětů.
Očekávané výstupy Pracovní výchovy – 1. stupeň
Žák:
vytváří různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
pracuje podle slovního návodu a předlohy
tvoří na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
volí vhodné pracovní pomůcky vzhledem k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc
pracuje se stavebnicemi
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc
pozoruje přírodu, zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování
pečuje o nenáročné pokojové rostliny
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
navrhujeme výrobu různých předmětů z tradičních i netradičních materiálů
objasňujeme práci
rozvíjíme představivost dětí, kombinujeme tvorbu různých
výrobků
vedeme k používání prvků lidových tradic při činnostech
nabízíme k výběru vhodné pracovní pomůcky
vedeme k pořádku, zásadám hygieny a bezpečnosti práce, probereme poskytnutí první pomoci
hodnotíme zvládání dovedností a činností při práci se
stavebnicemi
vysvětlujeme montáž a demontáž při práci se stavebnicemi
demonstrujeme práci podle slovního návodu, předlohy
kontrolujeme zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnutí
první pomoci
popisujeme pozorování přírody a hodnotíme výsledky
pozorování
učíme pečovat o nenáročné pokojové rostliny
Konec tabulky
5.9. PRACOVNÍ VÝCHOVA
439
Pracovní výchova – 1. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Práce s drobným materiálem
Žák:
vytváří jednoduchými postupy různé
Člověk a jeho svět
předměty z tradičních a netradičních
materiálů
pracuje podle předlohy
práce s papírem
mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání a skládání papíru
práce s modelovací hmotou
seznámení s vlastnostmi plastelíny, válení
v dlaních, v prstech, na podložce, přidávání a ubírání hmoty, vytahování, modelování
práce s přírodninami
navlékání, aranžování, třídění přírodního
materiálu
práce s textilem
stříhání textilu a nalepení textilií
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
Environmentální výchova – ekosystémy
Konstrukční činnosti
Žák:
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
sestavování modelu, montáž a demontáž
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
pokračování na další stránce
440
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pozorování dění v přírodě, otírání listů,
zalévání
Člověk a jeho svět, Environmentální
Výtvarná výchova
výchova – ekosystémy, vztah člověka
k přírodě
pravidla stolování
vhodné anevhodné chování při jídle
Člověk a jeho svět
Pěstitelské práce
Žák:
provádí pozorování přírody, pečuje
o nenáročné rostliny
Příprava pokrmů
Žák:
chová se vhodně při stolování
Konec tabulky
5.9. PRACOVNÍ VÝCHOVA
441
Pracovní výchova – 2. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Práce s drobným materiálem
Žák:
vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů
pracuje podle slovního návodu a předlohy
práce s papírem
mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání a skládání papírů
vytváření jednoduchých prostorových
tvarů z papíru
práce s modelovací hmotou
plastelína, modurit, těsto, vosk
hnětení, válení, spojování, vaření, sušení
práce s přírodninami
navlékání, aranžování, dotváření, opracovávání a třídění přírodního materiálu
práce s textilem
navlékání jehly
udělání uzlu
stříhání textilu
přišívání knoflíků
slepení textilií
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
Environmentální výchova – ekosystémy
pokračování na další stránce
442
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
výroba jednoduchého textilního výrobku
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
výtvarná výchova
Konstrukční činnosti
Žák:
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
sestavování modelu, montáž a demontáž
Osobnostní a sociální
výchova – mezilidské
vztahy
Pěstitelské práce
Žák:
provádí pozorování přírody, zaznamená provádění pozorování a zhodnocení vývýsledky pozorování
sledků pozorování
Člověk a jeho svět
pečuje o pokojové rostliny a ošetřuje je
otírání listů, zalévání, kypření
výtvarná výchova
příprava jednoduché tabule
Člověk a jeho svět
základy společenského chování
pravidla stolování
Člověk a jeho svět
Příprava pokrmů
Žák:
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování
Konec tabulky
Environmentální výchova – základní podmínky života
5.9. PRACOVNÍ VÝCHOVA
443
Pracovní výchova – 3. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Práce s drobným materiálem
Žák:
vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů
pracuje podle slovního návodu a předlohy
práce s papírem
překládání, ořezávání, přestřižení, vytrhávání, skládání, slepování, nalepování, odměřování
práce s modelovací hmotou
plastelína, modurit, těsto, vosk
hnětení, válení, spojování, vaření, sušení
práce s přírodninami
navlékání, aranžování, dotváření, opracovávání a třídění přírodního materiálu
práce s textilem
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
Výtvarná výchova, Environmentální výČlověk a jeho svět chova – vztah člověka
k prostředí
navlékání jehly
udělání uzlu
stříhání textilu
přišívání knoflíků
zadní steh
slepení textilií
pokračování na další stránce
444
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
výroba jednoduchého textilního výrobku
Konstrukční činnosti
Žák:
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
sestavování modelu, montáž a demontáž
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
Pěstitelské práce
Žák:
provádí pozorování přírody, zaznamená provádění pozorování a zhodnocení vývýsledky pozorování
sledků pozorování
pečuje o pokojové rostliny a ošetřuje je otírání listů, zalévání, kypření
Člověk a jeho svět
Environmentální výchova – ekosystémy,
základní
podmínky
života
Příprava pokrmů
Žák:
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování
příprava jednoduché tabule
základy společenského chování
pravidla stolování
Konec tabulky
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
– Evropa a svět nás
zajímá
5.9. PRACOVNÍ VÝCHOVA
445
Pracovní výchova – 4. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Práce s drobným materiálem
Žák:
vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu
práce s papírem a kartonem
práce s daným materiálem (textil, papír,
karton, vlna), vlastnosti materiálu
vyřezávání, děrování, polepování, tapetování
práce s přírodninami
seznámení se základy aranžování a využití
samorostů
práce s textilem
různé druhy stehů – přední, zadní,
ozdobný
využívá při tvořivých činnostech prvky seznámení s lidovými tradicemi
lidových tradic
volí vhodné pracovní pomůcky, ná- druhy pomůcek, nástrojů, náčiní ke zprastroje a náčiní vzhledem k použitému cování různých materiálů
materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě bezpečnost a uspořádání práce, pracovní
a dodržuje zásady hygieny a bezpeč- hygiena
nosti práce
poskytne první pomoc při úrazu
první pomoc při zranění
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
Environmentální výchova – ekosystémy
pokračování na další stránce
446
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
práce se stavebnicí, montáž a demontáž,
použití logiky
využití návodu při postupech práce
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
práce s rostlinami, pokusy, zápis pozorování
Člověk a jeho svět
Environmentální
výchova
péče o rostliny
Člověk a jeho svět
Konstrukční činnosti
Žák:
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
poskytne první pomoc při úrazu
pracovní hygiena
první pomoc při zranění
Pěstitelské práce
Žák:
provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné rostliny
volí správné pomůcky, nástroje a náčiní
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
poskytne první pomoc při úrazu
využití nářadí při práci s rostlinami
bezpečnost práce
první pomoc při úrazu
Konec tabulky
5.9. PRACOVNÍ VÝCHOVA
447
Pracovní výchova – 5. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Práce s drobným materiálem
Žák:
vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu
práce s papírem a kartonem
práce s daným materiálem (textil, papír,
karton, vlna), vlastnosti materiálu
vyřezávání, děrování, polepování, tapetování
práce s přírodninami
seznámení se základy aranžování a využití
samorostů
práce s textilem
různé druhy stehů – přední, zadní,
ozdobný
využívá při tvořivých činnostech prvky seznámení s lidovými tradicemi
lidových tradic
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému
materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě
a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
Člověk a jeho svět
Environmentální výchova – ekosystémy
Multikulturní výchova
– lidské vztahy, etnický původ
druhy pomůcek, nástrojů, náčiní ke zpracování různých materiálů
bezpečnost a uspořádání práce, pracovní
hygiena
první pomoc při zranění
pokračování na další stránce
448
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
práce se stavebnicí, montáž a demontáž,
použití logiky
využití návodu při postupech práce
Člověk a jeho svět
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
Člověk a jeho svět
Environmentální výchova – základní podmínky života, vztah
člověka k prostředí
Konstrukční činnosti
Žák:
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
poskytne první pomoc při úrazu
pracovní hygiena
první pomoc při zranění
Pěstitelské práce
Žák:
provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné rostliny
volí správné pomůcky, nástroje a náčiní
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
poskytne první pomoc při úrazu
práce s rostlinami, pokusy, zápis pozorování
péče o rostliny
využití nářadí při práci s rostlinami
bezpečnost práce
první pomoc při úrazu
Konec tabulky
5.9. PRACOVNÍ VÝCHOVA
449
Charakteristika světa práce 2. stupeň
Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům, tedy chlapcům i dívkám.
Vzdělávací oblast se zaměřuje hlavně na praktické dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku,
nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. V závislosti na věku žáka se postupně buduje systém, který žákům
poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.
Koncepce vzdělávání vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností
a technikou v jejich rozmanitých podobách a v širších souvislostech. Žáci pracují samostatně i ve skupinách – týmech, střídají
jednotlivé činnosti, řeší problémové úkoly. Učí se pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky.
Šetření materiálem chápou jako ohleduplnost k životnímu prostředí. Snaží se svou práci v týmu plánovat, organizovat a kriticky
ohodnotit sebe stejně tak jako i práci ostatních.
Ve všech tématických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Očekávané výstupy Pracovní výchova – 2. stupeň
Žák:
provádí jednoduché práce s technickými materiály
řeší jednoduché technické úkoly a poradí si s výběrem vhodného
nářadí a nástrojů
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
dodržuje obecné zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví
při práci, umí poskytnout první pomoc při úrazu
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin,
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu
prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty
používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Škola:
vede žáky k osvojení základních pracovních návyků a dovedností
k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci
i v běžném životě
k organizaci i k plánování práce
k vytváření pozitivního vztahu k práci
k odpovědnost za kvalitu své práce i kvalitu společných výsledků
práce
učí žáky tvůrčímu způsobu přemýšlení a uplatňování vlastních
nápadů a tvořivosti při pracovní činnosti
podporuje úsilí a vůli na dosažení kvalitního výsledku
pokračování na další stránce
450
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Pracovní výchova – 2. stupeň
provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví
ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech
v domácnosti, správnou údržbu a užívání domácích spotřebičů
včetně orientace v návodech k obsluze
umí dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla v domácnosti
orientuje se v náhledu na svou osobnost
využívá profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělání a povolání
posuzuje své možnosti při rozhodování o volbě povolání
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
rozvíjí poznávání okolního světa a aplikuje tyto poznatky při
vlastní pracovní činnosti
rozvíjí sebedůvěru, chápaní práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci
rozvíjí podnikatelské myšlení
vede děti k poznání, že technika jako součást lidské kultury je
vždy spojena s pracovní činností člověka
orientovat se v různých oborech lidské činnosti
osvojení uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce
a technologické kázně
připravuje žáky na celoživotní vzdělávání a pro volbu vlastního
profesního zaměření
Konec tabulky
5.9. PRACOVNÍ VÝCHOVA
451
Pracovní výchova – Pěstitelské práce, chovatelství – 6.–7. ročník
Výstupy
Žák:
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin
Učivo
základní podmínky pro pěstování –
půda a její zpracování, výživa rostlin,
ochrana rostlin a půdy
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu zelenina – osivo, sadba, podmínky a zásady pěstování jednotlivých druhů zeleniny; pěstování vybraných druhů zeleniny
používá vhodné pracovní pomůcky polní plodiny – zástupci jednotlivých
a provádí jejich údržbu
skupin a jejich pěstování
prokáže základní znalost chovu drob- okrasné rostliny – zásady ošetřování
ných zvířat a zásad bezpečného kon- pokojových rostlin, pěstování vybraných
taktu se zvířaty
okrasných květin, květina v exteriéru a interiéru; jednoduché vazby a úpravy květin
dodržuje technologickou kázeň, zásady ovocné rostliny – základní druhy ovochygieny a bezpečnosti práce, poskytne ných rostlin, způsob pěstování, uskladnění
první pomoc při úrazu, včetně úrazu a zpracování
způsobeného zvířaty
léčivé rostliny, koření – pěstování vybraných rostlin, rostliny a zdraví člověka,
léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté,
rostliny jako drogy a jejich zneužívání;
alergie
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Environmentální výchova – Základní podmínky života
pokračování na další stránce
452
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
chovatelství – chov zvířat v domácnosti,
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost
chovu
Konec tabulky
Pracovní výchova – Práce s technickými materiály – 6.–7. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
provádí jednoduché práce se dřevem, nácvik jednoduchých pracovních operací
kovem a plastem
s ručními nástroji (orýsování, řezání, pilování, vrtání, stříhání . . . )
řeší jednoduché technické úkoly s vhod- na základě správných návyků a s využiným výběrem materiálu, pracovních tím nových poznatků sestavit jednoduchý
nástrojů a nářadí
výrobek ze dřeva, kovu a plastu podle
organizuje a plánuje svoji pracovní čin- předem známého technického výkresu a
nost
ověřit jeho funkčnost
užívá technickou dokumentaci, připraví základy technického kreslení (pravoúhlé
si vlastní jednoduchý náčrt
promítání, kótování)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Environmentální výchova – Ekosystémy,
Lidské aktivity
a problémy životního
prostředí
pokračování na další stránce
5.9. PRACOVNÍ VÝCHOVA
453
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
dodržuje obecné zásady bezpečnosti první pomoc při úrazu při práci s ručními
a hygieny při práci i zásady bezpečnosti nástroji, hygiena na pracovišti, ochrana
a ochrany při používání nářadí a ná- zdraví
strojů
poskytne první pomoc při úrazu
Konec tabulky
Pracovní výchova – Provoz a údržba domácnosti – 8.–9. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
provádí jednoduché operace platebního rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory,
styku a domácího účetnictví
hotovostí a bezhotovostní operace, ekonomika domácnosti
ovládá jednoduché pracovní postupy údržba a úklid domácnosti, návody k obpři základních činnostech v domácnosti sluze běžných spotřebičů a přístrojů v doa orientuje se v návodech k obsluze běž- mácnosti
ných domácích spotřebičů
správně zachází s pomůckami, nástroji, Voda, teplo, světlo, elektrické a plynové
nářadím a zařízením včetně údržby, spotřebiče, elektrická instalace, ekonoprovádí drobnou domácí údržbu
mika provozu
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Environmentální výchova – Základní podmínky života
pokračování na další stránce
454
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne
první pomoc při úrazu včetně úrazu
elektrickým proudem
bezpečností pravidla pro práci s el. spotřebiči, první pomoc při úrazech el. proudem,
prostředky a jejich dopad na životní prostředí, ekologická práce
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah
člověka k prostředí
Konec tabulky
Pracovní výchova – Svět práce – 8.–9. ročník
Výstupy
Žák:
posoudí své možnosti při rozhodování
o volbě vhodného povolání a profesní
přípravy
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na
trh práce
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
sebepoznávání sebehodnocení, cíle a zájmy
profese a jejich charakteristika, požadavky
kvalifikační zdravotní a osobnostní
informace o trhu práce, úřady práce, sociální zajištění, práva a povinnosti
průběh pohovoru, požadavky životopisu,
prezentace své osoby, modelové situace
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova – sebepoznání a sebepojetí
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
5.10
Volitelné předměty
5.10.1
Seminář z matematiky
455
Charakteristika semináře z matematiky
Povinně volitelný předmět Seminář z matematiky je určen především pro žáky matematických tříd. Výuka probíhá od 6. do
9. ročníku jednu hodinu týdně, kdy se třída dělí na dvě skupiny. Obsah učiva navazuje na výuku matematiky ve třídách RVMP.
Jednotlivé celky probíráme do hloubky. Volíme náročné příklady odpovídající schopnostem žáků matematické třídy.
Rozvíjíme zde především okruh Nestandardní aplikační úlohy a problémy.
Matematika rozvíjí logické a abstraktní myšlení žáků, vede je k myšlenkové samostatnosti a přispívá k jejich celkovému intelektuálnímu rozvoji. V hodinách matematiky pracují žáci samostatně nebo ve skupinách, manipulují s názornými učebními pomůckami,
řeší úlohy s využitím kapesního kalkulátoru a výpočetní techniky. Používají nestandardní metody a postupy při řešení matematických
úloh a problémů z praxe.
Ve volitelném předmětu připravujeme žáky na matematické soutěže.
Očekávané výstupy Semináře z matematiky
Žák:
provádí početní operace v oboru celých, racionálních čísel a reálných čísel
užívá ve výpočtech druhou a třetí mocninu a odmocninu
zaokrouhluje a provádí odhady, účelně používá kalkulátor
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Rozšiřujeme číselné obory o celá, racionální a reálná čísla a početní operace s nimi
zadáváme příklady, kde je nutné použít druhou a třetí mocninu
vedeme žáky k odhadu výsledku; účelně umožňujeme používání
kalkulátoru
řeší a tvoří úlohy s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel navedeme žáky k odvození znaků dělitelnosti a k jejich použití
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – zadáváme příklady, kde část celku je zadána různými způsoby
část
pokračování na další stránce
456
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Semináře z matematiky
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
modeluje a řeší situace vyjádřené poměrem, pracuje s měřítky počítáme skutečné vzdálenosti míst na mapách, skutečné rozmap a plánů
měry uvedené v různých plánech; stanovujeme měřítko mapy
nebo plánu
řeší úlohy na procenta (promile)
objasníme pojem procento a na složitějších příkladech ukážeme
použití na výpočtech z praxe
matematizuje jednoduché situace s využitím proměnných (určí dbáme na správnost používání matematických symbolů
hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad na a správné pořadí početních operací při počítání s algebraickými
součin pomocí vzorců a vytýkáním, upravuje lomené výrazy
výrazy
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
navedeme k sestavení rovnice jako rovnosti dvou výrazů dle
zadání
analyzuje a řeší konkrétní situace, ve kterých využívá matema- rozlišujeme číselné obory, aplikujeme na příkladech z praxe
tický aparát v oboru Z a R
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, porovnává soubory aplikujeme vyhledaná data v příkladech v matematice; navrhudat
jeme různé způsoby zpracování dat
rozpozná vztah přímé a nepřímé úměrnosti
uvedeme příklady přímé a nepřímé úměrnosti z praxe zadané
různými způsoby (grafem, tabulkou, rovnicí)
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem
definujeme funkci; zadáváme funkci různými způsoby
matematizuje různé situace s využitím funkčních vztahů
Pomocí funkčních vztahů sestavujeme náročnější příklady
známé z praxe, řešíme pravoúhlý trojúhelník pomocí goniometrických funkcí
využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných Seznamujeme se základními rovinnými útvary; provádíme
útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů, konstrukce
užívá matematickou symboliku
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary, vypočítá obsah kategorizujeme základní rovinné útvary; odvozujeme vzorce pro
a obvod těchto útvarů
obvody a obsahy
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
457
pokračování
Očekávané výstupy Semináře z matematiky
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
používá pojem množina bodů dané vlastnosti k charakteristice
útvaru a k řešení konstrukčních úloh
provede rozbor a konstrukce rovinných útvarů
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
využíváme množiny bodů dané vlastnosti při konstrukčních
úlohách
soustavně používáme rozbor a zápis konstrukce při všech
konstrukcích
užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
Odvodíme na příkladech z praxe věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníku, které používáme při řešení příkladů
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové sou- Rozlišíme útvary středově souměrný a osově souměrný; ukážeme
měrnosti, v posunutí a otočení, určí osově a středově souměrný postup konstrukce obrazu v osové a středové souměrnosti, v poútvar
sunutí a otočení
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa) a ana- kategorizujeme tělesa podle vlastností
lyzuje jejich vlastnosti
načrtne a sestrojí síť základních těles
seznámíme s pojmem síť tělesa
vypočítá objem a povrch těles
odvozujeme vzorce pro objem a povrch těles
sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
seznámíme se základními pravidly pravoúhlého promítání
řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matema- zadáváme úlohy z praxe a navrhujeme řešení různými způsoby
tického aparátu
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení problémů Na modelových situacích a pokusech vysvětlujeme základy pravz pravděpodobnosti a kombinatoriky
děpodobnosti a kombinatoriky a hodnotíme tvorbu vlastních
úloh žáků
řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje zadáváme úlohy na prostorovou představivost
poznatky z různých vzdělávacích oblastí
Konec tabulky
458
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Seminář z matematiky – 6. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a proměnná
Žák:
Seznámí se s množinovou symbolikou
a využívá ji při řešení jednoduchých
matematických úloh
Provádí složitější početní operace
v oboru přirozených, desetinných čísel
a celých čísel
Číslo a množiny čísel: Číslo, číslice Fyzika, Informa- Osobnostní a sociální
arabské a římské, množiny, základy mno- tika,
Pracovní výchova
žinové symboliky, množiny čísel
činnosti, Zeměpis
Přirozená čísla a celá čísla: Složitější
početní výkony s přirozenými čísly – více
početních operací, závorky, celá čísla a počítání s celými čísly, číselná osa, soustava
souřadnic
Modeluje a řeší složitější situace s vy- Desetinná čísla: Složitější početní výužitím dělitelnosti v oboru přirozených kony s desetinnými čísly, s kladnými a záčísel
pornými desetinnými čísly, slovní úlohy,
číselná osa, soustava souřadnic, výukové
programy na PC
Analyzuje a řeší aplikační úlohy z ma- Dělitelnost: Znaky dělitelnosti dalšími
tematické olympiády, Pythagoriády čísly, dělitelnost složenými čísly, Eraa Klokana
tosthenovo síto, hrátky s prvočísly, slovní
úlohy na využití násobků a dělitelů
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
459
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává Práce s daty:
data s využitím počítače, pracuje v Excelu
Porovnává soubory dat s využitím po- Zpracování souboru dat v Excelu
čítače
Při zpracování daného souboru dat Aritmetický průměr
řeší výpočet aritmetického průměru písemným výpočtem, pomocí kalkulátoru
i na počítači
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
Při konstrukcích základních geometrických útvarů využívá potřebnou matematickou symboliku
Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem ve složitějších případech
Úhel: Velikost úhlů – rozšíření o vteřiny,
grafické i početní sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů, úhly vrcholové, vedlejší, souhlasné a střídavé, úhly některých mnohoúhelníků, konstrukce některých úhlů bez úhloměru
pokračování na další stránce
460
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Načrtne a sestrojí obraz složitějšího rovinného útvaru v osové a středové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
Čtverec a obdélník, trojúhelník: obvod obsah čtverce a obdélníku, vlastnosti,
vrchol, strana, úhlopříčka, konstrukce
čtverce, obdélníku, vnější a vnitřní úhly
trojúhelníku, výška trojúhelníku, těžnice,
těžiště, kružnice opsaná a vepsaná, trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku podle věty sss, rozdělení trojúhelníků
podle velikostí stran a velikostí vnitřních
úhlů, obvod trojúhelníku
Určuje a charakterizuje krychli a kvádr, Krychle a kvádr: Úlohy na prostoroanalyzuje jejich vlastnosti a řeší složi- vou představivost o krychli a kvádru, sítě
tější úlohy na výpočet objemu a po- krychlí a kvádrů, pravoúhlé promítání,
vrchu kvádru a krychle
řešení slovních úloh na objem a povrch
z praxe
Analyzuje a řeší s využitím osvojeného Osová a středová souměrnost: Zajímatematického aparátu aplikační geo- mavé a složitější úlohy na osovou a střemetrické úlohy z matematické olym- dovou souměrnost
piády, Pythagoriády a matematického
Klokana
Věty o shodnosti trojúhelníku: věty
o shodnosti trojúhelníku, věta sss, sus,
usu, použití vět o shodnosti trojúhelníků
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
461
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Žák:
Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
Nestandardní řešení úloh: Úlohy
z MO, Pythagoriády a Klokana, řešení
hlavolamů, magické čtverce, Sudoku, číselné řady, logické slovní úlohy, algebrogramy, úlohy řešené úvahou
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky
a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
Konec tabulky
462
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Seminář z matematiky – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Číslo a proměnná
Žák:
Provádí složitější početní operace
v oboru racionálních čísel, užívá ve
výpočtech druhou a třetí mocninu
a odmocninu
Řeší modelováním a výpočtem složitější situace vyjádřené poměrem, pracuje s měřítky map a plánů
Racionální čísla (vlastnosti početních Fyzika, Informa- Osobnostní a sociální
operací, složitější početní operace s racio- tika,
Pracovní výchova,
Mediální
nálními čísly, periodická čísla, slovní úlohy činnosti, Zeměpis
výchova
s racionálními čísly)
Mocniny a odmocniny (druhá a třetí
mocnina a odmocnina zpaměti, v tabulkách, na kalkulačce, částečné odmocňování)
Užívá různé způsoby kvantitativního Poměr, přímá a nepřímá úměrnost (graf
vyjádření vztahu celek – část (přiroze- přímé a nepřímé úměrnosti, rovnice přímé
ným číslem, zlomkem, desetinným čís- a nepřímé úměrnosti, slovní úlohy na polem, poměrem, procentem)
měr, měřítko, slovní úlohy řešené trojčlenkou)
Řeší náročnější aplikační úlohy na procenta úměru z matematické olympiády,
Pythagoriády a Klokana
Využívá matematický aparát
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
463
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Analyzuje a řeší složitější problémy,
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
data i s využitím výpočetní techniky
Porovnává soubory dat v Excelu, využívá jednoduché statistické výpočty
a výsledné hodnoty dokáže vyjádřit
graficky
Určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti
Procenta (složitější úlohy na %, úrok,
jednoduché úrokování, promile, slovní
úlohy, sestavování a čtení diagramů
a grafů s položkami vyjádřenými v procentech)
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů (přímka, polopřímky, úsečka,
úhel, trojúhelník, čtyřúhelník, pravidelný mnohoúhelník) při řešení úloh
Shodnost, shodná zobrazení (posunutí, orientovaná úsečka, konstrukce obrazu daného útvaru v posunutí, otočení,
úhel otočení, smysl otočení, konstrukce
obrazu daného útvaru v kladném
pokračování na další stránce
464
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
a složitějších praktických problémů, vy- i záporném smyslu)
užívá potřebnou matematickou symboliku
Řeší náročnější úlohy o čtyřúhelnících Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky (zajía mnohoúhelnících
mavé úlohy o čtyřúhelnících, využití vlastností rovnoběžníků a lichoběžníků,
Načrtne a sestrojí obraz rovinného konstrukce a vlastnosti šestiúhelníku a osútvaru v posunutí a otočení
miúhelníku, slovní úlohy na obsahy a obvody mnohoúhelníků)
Určuje a charakterizuje hranoly, analy- Hranoly (sítě hranolů, volné rovnoběžné
zuje jejich vlastnosti
promítání, pravoúhlé promítání hranolu
Odhaduje a vypočítá objem a povrch na dvě k sobě kolmé průmětny, složitější
hranolu
slovní úlohy na objemy a povrchy
Načrtne a sestrojí sítě hranolů, obraz kolmých hranolů, řeší úlohy rozvíjející
hranolu v rovině v obtížnějších přípa- prostorovou představivost)
dech
Zobrazí hranol na dvě k sobě kolmé
průmětny
S využitím osvojeného matematického
aparátu analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy z matematické olympiády a Pythagoriády
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
465
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Žák:
Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
Nestandardní úlohy (logické úlohy,
úlohy z MO, Pythagoriády, Klokana, číselné řady, magické čtverce, sudoku, algebrogramy, slovní úlohy řešené úsudkem, základy kombinatoriky – jednoduché
úlohy kombinatorického charakteru)
Aplikuje způsoby řešení kombinačních
úloh při zavádění základních pojmů
z kombinatoriky
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky
a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
Konec tabulky
466
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Seminář z matematiky – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Mocniny s celým mocnitelem (operace s mocninami s celým mocnitelem, zápis čísel pomocí mocnin deseti)
Fyzika,
Chemie, Osobnostní a sociální
Přírodopis,
výchova
Pythagorova věta (algebraický a geometrický význam Pythagorovy věty, složitější slovní úlohy na využití Pythagorovy
věty, Pythagorejská čísla)
Informatika, Pra- Mediální výchova
covní
činnosti,
Zeměpis, Dějepis
Číslo a proměnná
Žák:
Provádí složitější početní operace
v oboru celých, racionálních reálných
čísel, užívá ve výpočtech druhou a třetí
mocninu a odmocninu
Matematizuje náročnější reálné situace
s využitím proměnných, určí hodnotu
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním, provádí rozklad kvadratického trojčlenu různými
způsoby
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a nerovnic
Výrazy (procvičování úprav výrazů, složitější úpravy, rozklad na součin, rozklad
kvadratického trojčlenu)
Analyzuje a řeší složitější problémy Lineární rovnice (ekvivalentní úpravy
z matematických soutěží, modeluje rovnic, diskuse řešení, složitější slovní
konkrétní situace, v nichž využívá ma- úlohy řešené rovnicí, Diofantovské rovtematický aparát v oboru reálných čísel nice)
Lineární nerovnice (náročnější úlohy na
řešení lineárních nerovnic)
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
467
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává Základy statistiky (statistické šetření,
data s využitím výpočetní techniky
průměr a četnost znaku, diagramy, včetně
zpracování dat na počítači)
Zpracovává a analyzuje data získaná
v jiných předmětech
Porovnává soubory dat, pracuje v Excelu
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných
útvarů při řešení úloh a složitějších
praktických problémů
Kruh, kružnice, válec (aplikační úlohy
na vzájemnou polohu kružnice a přímky
a dvou kružnic, slovní úlohy na obvod
a obsah kruhu, pravoúhlé promítání válce
na dvě k sobě kolmé průmětny, slovní
úlohy na objem a povrch válce)
Využívá pojem množina všech bodů Konstrukční úlohy (náročnější úlohy na
dané vlastnosti k charakteristice útvaru množiny bodů daných vlastností, složitější
a k řešení polohových a nepolohových úlohy na konstrukci trojúhelníku a čtyřkonstrukčních úloh
úhelníku)
Načrtne a sestrojí rovinné útvary ve
složitějších případech
pokračování na další stránce
468
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Odhaduje a vypočítá objem a povrch
válce
Načrtne a sestrojí pravoúhlé průměty
válce na dvě k sobě kolmé průmětny
Analyzuje a řeší s využitím osvojeného
matematického aparátu aplikační geometrické úlohy z matematické olympiády a matematického Klokana
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Žák:
Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
Provádí jednoduché pokusy na pravděpodobnost a vyvozuje základní pojmy
z teorie pravděpodobnosti, které aplikuje při řešení úloh z praxe
Základy teorie pravděpodobnosti
(jednoduché pokusy na výpočet pravděpodobnosti – hod kostkou, užití v praxi)
Problémové úlohy (řešení MO, úlohy
z matematických soutěží, logické problémy, úkoly na prostorovou představivost, řady čísel, pyramidy, magické
čtverce, sudoku, Diofantovské úlohy, algebrogramy, matematické křížovky)
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
469
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky
a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
Konec tabulky
Seminář z matematiky – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Opakování a prohloubení učiva z 8.
ročníku (složitější úlohy na úpravu výrazů, náročnější slovní úlohy řešené rovnicí, úlohy z MO)
Fyzika,
Chemie, Osobnostní a sociální
Přírodopis, Infor- výchova
matika, Pracovní
činnosti, Zeměpis,
Dějepis
Číslo a proměnná
Žák:
Matematizuje složitější reálné situace
s využitím proměnných, určí hodnotu
výrazu, sčítá, odčítá, násobí a dělí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu
na součin pomocí vzorců a vytýkáním,
určí smysl lomeného výrazu, zjednodušuje lomené výrazy
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí
rovnic a jejich soustav
Výrazy (dělení mnohočlenů, lomené výrazy, úlohy z MO)
Mediální výchova
pokračování na další stránce
470
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Analyzuje a řeší složitější problémy
z matematických soutěží a přijímacích
zkoušek na SŠ, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický
aparát v oboru reálných čísel
Rovnice a soustavy lineárních rovnic
se dvěma neznámými (rovnice s neznámou ve jmenovateli, kvadratické rovnice,
slovní úlohy řešené rovnicí, úlohy o společné práci, o směsích, rovnice s více neznámými, slovní úlohy řešené rovnicemi
s více neznámými, úlohy z MO)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává Základy statistiky (provedení statisticdata z oblasti finančnictví pomocí vý- kého šetření a jeho zpracování na PC)
početní techniky
Porovnává soubory dat
Základy pravděpodobnosti a kombinatoriky (zajímavé úlohy na pravděpodobnost a úlohy kombinatorického charakteru)
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
Matematizuje jednoduché reálné situ- Funkce (rozšiřující úlohy – vlastnosti
ace s využitím funkčních vztahů line- funkcí a jejich grafy, grafické řešení kvaární funkce, i absolutní hodnoty, kvad- dratické rovnice)
ratické funkce a lineární lomené funkce
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
471
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Geometrie v rovině a prostoru
Žák:
Užívá k argumentaci a při výpočtech Podobnost a funkce úhlu (podobnost
věty o podobnosti trojúhelníků
geometrických útvarů, podobnost trojúhelníků, užití podobnosti, goniometrické
funkce ostrého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku, užití goniometrických funkcí při
řešení slovních úloh)
Určuje a charakterizuje základní pro- Jehlan, kužel, koule (sítě těles, objem
storová tělesa, analyzuje jejich vlast- a povrch jehlanu a kužele, komolá tělesa,
nosti – jehlan, kužel, koule
objem a povrch koule, slovní úlohy)
Odhaduje a vypočítá objem a povrch
těles
Načrtne a sestrojí pravoúhlé průměty
jehlanu a kužele na dvě k sobě kolmé
průmětny
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím goniometrických
funkcí
Analyzuje a řeší aplikační geometrické
úlohy z matematické olympiády, Klokana a přijímacích zkoušek na SŠ
pokračování na další stránce
472
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Žák:
Užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací, vyvozuje a využívá
další poznatky z kombinatoriky
Nestandardní aplikační úlohy (úlohy
z MO, Klokana a dalších matematických
soutěží, logické problémy, úlohy na prostorovou představivost, číselné řady, pyramidy, magické čtverce, sudoku, sumdoku,
diofantovské úlohy, algebrogramy)
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky
a dovednosti z různých tematických
a vzdělávacích oblastí
Konec tabulky
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
5.10.2
473
Ekologie a teraristika
Charakteristika ekologie a teraristiky
Ekologie a teraristika je volitelný předmět. Vyučuje se 2 hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku. Je určen dětem s hlubším zájmem
o přírodopis a ekologii. Cílem předmětu je vést děti k uvědomělému dodržování zásad trvale udržitelného života, ovlivnit vztah dětí
k přírodě, vést je k odpovědnosti za své jednání a chování vůči životnímu prostředí. Klademe důraz na využití regionálních prvků
se zaměřením na zkoumání ochrany přírody v rámci regionu. Ekologie a teraristika využívá mezipředmětové vztahy a podporuje
činnosti směřující k rozvoji environmentálního vzdělávání a výchovy žáků.
Očekávané výstupy Ekologie a teraristiky
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Žák:
zařadí organismy do systému a ekosystému, rozliší vztahy mezi předkládáme živočichy, houby a rostliny, pomocí základních
organismy a mezi organismy a prostředím
znaků je rozdělujeme do systému a ekosystému, zkoumáme ekologické zákonitosti
chápe základní životní projevy organismů
na typických příkladech ukážeme, jak se organismy vyvíjí, živí,
dýchají, rozmnožují a jaké jsou jejich vzájemné vztahy
aplikuje praktické metody poznávání přírody a dodržuje zásady zákonitosti přírody sledujeme na terénních akcích a na živých
bezpečnosti při pobytu v přírodě a při práci s živým materiálem, exponátech
pečuje o živočichy a rostliny v učebně přírodopisu
výtvarně vyjádří poznatky a pocity pomocí přírodních materiálů pečujeme o pokojové rostliny a chované živočichy
pracuje samostatně, ve dvojicích i ve skupině
vytváříme prostor pro individuální a skupinovou práci
dokáže založit pokus, vyhodnotit ho a formulovat závěr
demonstrujeme, jak správně založit a vést pokus, vedeme žáky
k samostatné činnosti
zjištění zpracuje na počítači
výtvarně zpracováváme přírodní materiály a připravíme
výstavku
fotografuje a filmuje organismy a přírodní jevy
pracujeme s lupou a mikroskopem, klíči a atlasy
pokračování na další stránce
474
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Ekologie a teraristiky
určuje organismy, horniny a nerosty pomocí klíčů a atlasů
zná chráněná území a významné krajinné prvky Vyškovska
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
aktivně používáme počítač, fotoaparát a videokameru
předkládáme ukázky neživé přírody a určujeme je, zkoumáme
jejich význam v přírodě
pracujeme s mapou a literaturou o přírodě Vyškovska
Konec tabulky
Ekologie a teraristika – 7. ročník
Výstupy
Žák:
Rozpozná naše jedlé a jedovaté houby
s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků
Vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo
v potravních řetězcích
Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
Odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Praktické poznávání přírody – práce
s lupou a mikroskopem, klíči a atlasy, sběr
a tvorba herbáře
Houby, kvasinky, plísně – sběr, určování
Přírodopis, Zeměpis, Pracovní činnosti, Informatika
Podzimní exkurze do lesa – houby a bezobratlí
Environmentální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Jarní vycházka do některého maloplošného chráněného území na okrese
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
475
pokračování
Výstupy
Učivo
Aplikuje praktické metody poznávání
přírody
Dodržuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
Péče o pokojové rostliny, příp. rostliny
pěstované na školním pozemku
Cizokrajné rostliny (koření, ovoce, zelenina, pochutiny, drogy, vetřelci a přistěhovalci, problém ničení deštných pralesů,
problém ochrany jírovce před klíněnkou)
Biologie živočichů – bezobratlí a obratlovci, domácí mazlíčci, význam hmyzu
v přírodě a pro člověka
Praktické poznávání přírody – práce
s lupou a mikroskopem, klíči a atlasy, odchyt bezobratlých
Ovládá základní pravidla péče o pokojové rostliny a zásady pěstování rostlin
na školním pozemku
Odvodí na základě pozorování základní
projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života
a přizpůsobení danému prostředí
Zhodnotí význam živočichů v přírodě i
pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
Vysvětlí zásady chovu živočichů,
ovládá základní pravidla péče o chované živočichy v učebně přírodopisu
a uplatňuje je v praxi, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce
Výtvarně vyjádří své pocity a vnímání
přírody
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Potravní řetězce, potravní pyramidy
Terénní exkurze – bezobratlí živočichové
v naší přírodě, ohrožení a chránění,
škůdci, jejich význam pro přírodu a člověka, biologická rovnováha
Jarní vycházka do některého maloplošného chráněného území na okrese
pokračování na další stránce
476
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Zvládá jednoduché rukodělné technologie při práci s přírodním materiálem
Dokáže vnímat přírodu všemi smysly
a formuluje získané poznatky
Uplatňuje své znalosti a dovednosti
v simulační hře, dodržuje zásady komunikace
Dokáže pracovat s pravidly hry a spolupracuje ve skupině
Umí vhodně formulovat otázky na téma
ochrany přírody a dokáže o problémech
ochrany přírody diskutovat
Ověřuje věrohodnost informací získaných na internetu, získané a ověřené informace vhodně zpracuje a prezentuje
Péče o živočichy chované ve škole, zásady
bezpečného chování ve styku se živočichy
Výroba z přírodních materiálů (např. svíček ze včelího vosku)
Otisky kůry dřevin rostoucích v okolí
školy nebo v lese
Výstavka výrobků z přírodnin
Beseda nebo program na zvolené téma
podle výběru žáků, řízená diskuse
Zpracování zadaného tématu na počítači
a prezentace – zásady tvorby jednoduchého referátu, práce s literaturou a internetem
Jednoduché ekohry a soutěže
Simulační hra – opuštěné pole
Simulační hra BEO
Konec tabulky
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
477
Ekologie a teraristika – 8. ročník
Výstupy
Žák:
Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
Odvodí na základě pozorování přírody
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
Aplikuje praktické metody poznávání
přírody
Odvodí na základě pozorování základní
projevy chování obratlovců v přírodě,
na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
Zhodnotí význam obratlovců v přírodě
i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
Dodržuje základní pravidla bezpečnosti
práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
Ovládá základní pravidla péče o pokojové rostliny a zásady pěstování rostlin
na školním pozemku
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Praktické poznávání přírody – práce
s lupou a mikroskopem, klíči a atlasy
Přírodopis, Zeměpis, Pracovní činnosti
Informatika, Rodinná
výchova,
Občanská výchova
Exkurze do lesa – jarní aspekt lesa
Péče o pokojové rostliny, příp. rostliny
pěstované na školním pozemku
Cizokrajné rostliny (koření, ovoce, zelenina, pochutiny, drogy, vetřelci a přistěhovalci, problém ničení deštných pralesů,
problém ochrany jírovce před klíněnkou)
Biologie živočichů – bezobratlí, význam
hmyzu v přírodě a pro člověka
Environmentální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Mediální výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Výchova demokratického občana
Biologie rostlin – chráněné rostliny, pokojové rostliny, léčivky a jedovaté rostliny,
užitkové rostliny, plevele
Péče o pokojové rostliny, příp. rostliny
pěstované na školním pozemku
pokračování na další stránce
478
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vysvětlí zásady chovu živočichů,
ovládá základní pravidla péče o chované živočichy v učebně přírodopisu
a uplatňuje je v praxi, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce
Výtvarně vyjadřuje své pocity a vnímání přírody
Biologie živočichů – obratlovci, paryby,
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci, domácí mazlíčci, hospodářsky významní živočichové, ochrana obratlovců
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Praktické poznávání přírody – práce
s lupou a mikroskopem, klíči a atlasy, metody odchytu obratlovců
K zachycení přírodních jevů a procesů Exkurze do ZOOparku ve Vyškově
užívá také fotografii a video
Zvládá jednoduché rukodělné technolo- Jarní vycházka – stopy živočichů
gie při práci s přírodním materiálem
Dokáže vnímat přírodu všemi smysly Péče o živočichy chované ve škole, zásady
a formulovat získané poznatky
hygieny a bezpečnosti práce
Uplatňuje své znalosti a dovednosti Výroba z přírodních materiálů (např.
v simulační hře, dodržuje zásady komu- ruční výroba papíru)
nikace
Dokáže pracovat s pravidly hry a spo- Výstavka fotografií s ekologickou a přírolupracuje ve skupině
dopisnou tématikou
Umí vhodně formulovat otázky na téma Zásady práce s fotoaparátem a videokaochrany přírody a dokáže o problémech merou
ochrany přírody diskutovat
Formuluje principy založení a realizace Fenologická pozorování a jejich vyhodnojednoduchého pokusu
cení na počítači – grafy, tabulky
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
479
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Dokáže ve skupině zpracovat poznatky
získané po provedení biologického pokusu na počítači v textovém i tabulkovém editoru a ověřené informace umí
prezentovat
Rozliší a charakterizuje změny v přírodě během roku na základě fenologického pozorování
Zpracování zadaného tématu na počítači
a prezentace – zásady tvorby referátu,
práce s literaturou a internetem, citace
Beseda nebo program na zvolené téma
podle výběru žáků, řízená diskuse
Jednoduché pokusy s rostlinami a obratlovci – principy založení pokusu, postupu,
zpracování a vyhodnocení, prezentace získaných poznatků a záznam videokamerou,
fotodokumentace
Simulační hry
Ekohry a soutěže
Konec tabulky
480
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Ekologie a teraristika – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
Rozumí souvislostem v biosféře, vzta- Země jako samostatný ekosystém
hům člověka a prostředí a důsledkům
činnosti člověka na prostředí
Uvědomuje si podmínky života a mož- Litosféra – vznik litosféry, pohyb kontinosti jejich ohrožování
nentů, horniny a nerosty na Vyškovsku,
zkameněliny, naše fosilní dědictví
Chápe souvislosti mezi lokálními a glo- Hydrosféra – voda na Zemi, koloběh vody
bálními problémy a vlastní odpověd- v přírodě, život v oceánech, ropné kataností ve vztazích k prostředí
strofy, nenahraditelné mořské ekosystémy
a jejich ohrožení a ochrana, sladká voda
– ledovce, ekologie mokřadů, jezer, řek,
jejich ohrožení a ochrana, rozbor vody,
pitná voda v okolí Vyškova, čističky odpadních vod
Dokáže diskutovat o problémech život- Atmosféra – smog, skleníkový efekt a gloního prostředí, vyjadřovat, racionálně bální oteplování, ozónová díra, kyselý
obhajovat a zdůvodňovat své názory déšť, lokální a globální problémy atmoa stanoviska
sféry
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Přírodopis, Zeměpis, Pracovní činnosti
Informatika, Rodinná
výchova,
Občanská výchova
Environmentální
výchova
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Mediální výchova
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
481
pokračování
Výstupy
Chápe význam a nezbytnost udržitelného rozvoje společnosti jako pozitivní
perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti
Učivo
Pedosféra – půdní rozbor, půdní profil,
typy a druhy půd na Vyškovsku, skládky,
devastace půdy, recyklování a ukládání
odpadů, pedafon, humus, řešení problémů
s odpady na Vyškovsku
Ovládá zásady chovu živočichů a zá- Biosféra – původní lesní porosty, vývoj
kladní pravidla péče o chované živoči- krajiny, tropické deštné pralesy a pouště,
chy v učebně přírodopisu a uplatňuje je chráněná území – biosférické rezervace,
v praxi
ochrana biosféry na Vyškovsku, krajinotvorné prvky
Rozpozná nerosty a horniny Vyškovska Desatero domácí ekologie – realizace
a širšího okolí
ochrany životního prostředí v praxi, v domácnostech
Dodržuje základní pravidla bezpečnosti Trvale udržitelný rozvoj společnosti
práce a chování při sběru minerálů, hornin a zkamenělin
Rozpozná významné krajinotvorné Výroba z přírodních materiálů (např.
prvky na Vyškovsku, chápe jejich barvy z rostlin, potpouri)
význam a ochranu
Výtvarně vyjadřuje své pocity a vní- Zásady práce s digitálním fotoaparátem,
mání přírody
kamerou a zpracování počítačové prezentace na téma ochrana životního prostředí
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Výchova demokratického občana
pokračování na další stránce
482
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
K zachycení přírodních jevů a procesů
užívá fotografii, video a počítačovou
grafiku
Zvládá jednoduché rukodělné technologie při práci s přírodním materiálem
Ekohry, soutěže a simulační hry vyšší
úrovně
Terénní geologická exkurze, pravidla bezpečnosti práce a chování při sběru minerálů, hornin a zkamenělin
Dokáže vnímat přírodu všemi smysly Exkurze do Respona, čističky odpadních
a formulovat získané poznatky
vod apod.
Uplatňuje své znalosti a dovednosti Péče o chované živočichy
v simulační hře, dodržuje zásady komunikace
Dokáže pracovat s pravidly hry a spo- Dlouhodobý pokus – založení, provedení,
lupracuje ve skupině
vyhodnocení, počítačové zpracování, prezentace získaných poznatků
Umí vhodně formulovat otázky na téma
ochrany přírody a dokáže o problémech
ochrany přírody diskutovat
Formuluje principy založení a realizace
dlouhodobého pokusu
Dokáže samostatně nebo v týmu zpracovat poznatky získané po provedení
biologického pokusu a výsledky umí
prezentovat
Konec tabulky
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
5.10.3
483
Německý jazyk
Charakteristika volitelného předmětu Německý jazyk
Volitelný předmět německý jazyk umožňuje žákům osvojit si základy komunikace v německém jazyce, poskytuje jazykový základ
a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.
Osvojování dalšího cizího jazyka – němčiny – pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility
jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Žáci se naučí základní konverzační
obraty v běžných situacích, učí se orientovat v autentickém textu, aby byli schopni vyhledat klíčové informace. Do hodin němčiny
je zařazováno vedle tradiční výuky také mnoho zajímavých aktivit a jazykových her.
Hodiny německého jazyka umožňují poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.
Německý jazyk – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Receptivní řečové dovednosti
Žák:
vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky právně jednoduché texty složené
ze známé slovní zásoby
rozumí zcela základním frázím a jednoduchým větám
rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje
rozumí obsahu a smyslu jednoduchého
textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku
já – základní informace o sobě
rodina – základní informace o rodině
domov
volný čas a zájmová činnost
pokračování na další stránce
484
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
používá abecední slovník učebnice
a dvojjazyčný slovník
základní zeměpisné údaje
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
tradice a svátky
čísla 0–1000
základní barvy
slovní zásoba a tvoření slov
četba a překlad
význam slov v kontextu
poslechová cvičení
práce s textem
vyhledávání ve dvojjazyčném slovníku
Produktivní řečové dovednosti
Žák:
sdělí ústně i písemně základní údaje
o své rodině, své osobě a běžných každodenních situacích
reprodukuje ústně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a konverzace
napíše jednoduchá sdělení a odpověď
na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět
gramatické struktury a typy vět, základy
lexikálního principu pravopisu slov
věta jednoduchá
tvorba otázky
tvorba záporu
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
485
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pořádek slov ve větě
tvar sloves v 1., 2. a 3. osobě č. j. a č. mn.
přivlastňovací zájmena v 1. a 4. p.
neurčitý člen
způsobové sloveso möchten
Interaktivní řečové dovednosti
Žák:
zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů
poskytne požadované informace
jednoduchá sdělení
propojení gramatických struktur s tématickými celky
konverzace
písemný projev
Konec tabulky
486
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Německý jazyk – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Receptivní řečové dovednosti
Žák:
vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky právně jednoduché texty složené
ze známé slovní zásoby
rozumí zcela základním frázím a jednoduchým větám
rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje
rozumí obsahu a smyslu přiměřeně obtížného textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku
používá abecední slovník učebnice
a dvojjazyčný slovník
škola - základní informace o škole, školní
vyučování, školní systém v Německu,
školní potřeby, život ve škole
dny v týdnu
popsání osoby, lidé - základní lidské vlastnosti
co se jí a pije o přestávkách
tradice a svátky
slovní zásoba a tvoření slov
četba a překlad
základní barvy
význam slov v kontextu
poslechová cvičení
význam slov v kontextu
práce s textem
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
487
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vyhledávání ve dvojjazyčném slovníku
Produktivní řečové dovednosti
Žák:
sdělí ústně i písemně základní údaje
o své škole, o vyučování, o sobě a běžných každodenních situacích
reprodukuje ústně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a konverzace
napíše jednoduchá sdělení a odpověď
na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět
gramatické struktury a typy vět
časování sloves v jednotném i množném
čísle
člen - určitý, neurčitý
určitá podstatná jména v množném čísle
1. a 4. pád podstatných jmen
věta rozkazovací
zvratná zájmena ve 3. a 4. pádě
přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě, vykání
sloveso mögen
pokračování na další stránce
488
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Interaktivní řečové dovednosti
Žák:
zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů
poskytne požadované informace
jednoduchá sdělení
propojení gramatických struktur s tématickými celky
konverzace
písemný projev
Konec tabulky
Německý jazyk – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Receptivní řečové dovednosti
Žák:
vyslovuje a čte nahlas plynule a fone- koníčky (hobby)
ticky správně texty
rozumí přiměřeně obtížným frázím, roční období, měsíce, dny v týdnu
větám a textům
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
489
pokračování
Výstupy
Učivo
chápe autentické texty
rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje
rozumí obsahu a smyslu přiměřeně obtížného textu
v textu vyhledá potřebnou informaci
a odpověď na otázku
používá abecední slovník učebnice
a dvojjazyčný slovník
denní doba – čas, hodiny
povolání
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
světové strany
prázdniny a prázdninové cíle
volný čas - možnost aktivit
pozvání, pozvánky
popis osob a věcí
jídlo a pití
slovní zásoba a tvoření slov
četba a překlad
význam slov v kontextu
poslechová cvičení
práce s textem
vyhledávání ve dvojjazyčném slovníku
pokračování na další stránce
490
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Produktivní řečové dovednosti
Žák:
sdělí ústně i písemně základní údaje
o svých koníčcích a volném čase,
o prázdninách a prázdninových cílech,
o jídle a pití
dokáže mluvit o svém budoucím povolání
dokáže správně složit věty s časovým
údajem
reprodukuje ústně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a konverzace
napíše jednoduchá sdělení a odpověď
na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět
předložky s určenímčasu
věty s udáním času
neurčité „manÿ
způsobová slovesa können/müssen
odlučitelné předpony
předložky s určením místa
slovosled věta s určením času a místa
časový údaj s předložkou am
zájmeno es
minulý čas sloves haben a sein
osobní zájmena ve 3. pádě
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
491
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Interaktivní řečové dovednosti
Žák:
zapojí se do přiměřeně obtížné, pečlivě
vyslovované konverzace dalších osob
prostřednictvím běžných výrazů poskytne požadované informace
jednoduchá sdělení
propojení gramatických struktur s tématickými celky
konverzace
písemný projev
Konec tabulky
492
5.10.4
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Francouzský jazyk
Charakteristika francouzského jazyka
Na základě rčení „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkemÿ nabízíme dětem výuku francouzského jazyka, která jim může pomoci
znásobit možnost kontaktu s okolním světem.
Francouzský jazyk, ponechán posledními generacemi poněkud ve stínu jazyka anglického a německého, dostává zpět své místo na
výsluní. Řada lidí vždy nacházela zálibu v mluvení i poslechu francouzského jazyka, neboť na české ucho působí téměř jako „zpěvÿ,
Francouzům se naopak čeština jeví jako jazyk zvukově značně jednotvárný.
Francouzština je a nadále bude jedním z jednacích jazyků Evropské unie. Nezapomínejme, že francouzsky se mluví také například
v Kanadě, ve Švýcarsku, Lucembursku, Belgii a v některých zemích severní Afriky.
Možnosti výuky cizích jazyků jsou rozmanité. V mluvení i poslechu používáme skutečně živý jazyk, moderní mluvenou francouzštinu, jakou ve styku s Francouzi použijeme. Děti seznamujeme se současným francouzským prostředím.
Velkou pozornost, hlavně na začátku studia, věnujeme nácviku správné výslovnosti a nácviku porozumění mluvenému slovu.
Hlavní pomůckou zde jsou zvukové nahrávky, video, pokusíme se pozvat do školy rodilé mluvčí. Samozřejmě učíme i psanou podobu
slov.
Žáci pracují s moderními mezinárodními učebnicemi s bohatým obrazovým materiálem a množstvím zajímavých aktivit a her.
Učebnice jsou doplněny pracovním sešitem, audio i video nahrávkami. Bohatě jsou využívány jednoduché říkanky a písně. Základní
konverzační obraty dětem usnadňují vstup do světa komunikace ve francouzštině. Žáci se učí orientovat v autentickém textu. I když
textu zcela neporozumí, budou schopni z něj vybrat důležité informace.
Učebnice obsahuje nejen přehledy gramatiky a slovník, ale i řadu textů z různých oblastí života dětí daného věku a seznamuje je
s životem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v několika zemích všech světadílů.
Pro výuku francouzského jazyka je nezbytné získat zájem dětí a vytvářet u nich pozitivní vztah k tomuto předmětu. Osvojené
potřebné jazykové znalosti a dovednosti pak mohou aktivně využít v osobním i profesním životě.
V rámci hodin francouzského jazyka se žáci seznámí s kulturou zemí příslušných jazykových oblastí, naučí se vyhledávat nejdůležitější informace o zemích studovaného jazyka a pracovat s nimi. Hodiny francouzštiny by měly žákům pomoci pochopit význam
a důležitost znalosti cizích jazyků pro osobní život, vyjasnit vzájemné vztahy mezi zeměmi, a zformovat u nich respekt a toleranci
k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Očekávané výstupy Francouzského jazyka
Žák:
rozumí obsahu promluvy a rozlišuje základní informace – hl.
smysl
rozumí monologu či dialogu a malému počtu neznámých slov
dokáže odhadnout význam neznámých slov ze souvislostí
493
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vedeme k pochopení významu znalosti francouzského jazyka pro
osobní život
prohlubujeme poznatky o francouzsky mluvících zemích
vedeme žáky k hlasitému čtení delších textů se správnou výslovností a intonací
je schopen vyjádřit svůj názor, zážitky, přání, komunikuje v si- procvičujeme orientaci ve slyšeném textu, proneseném rodilým
tuacích vyplývajících ze života v rodině, škole a z každodenních mluvčím
situací
chápe gramatické a lexikální vztahy
nacvičujeme delší konverzační celky i mezi více osobami
je schopen reprodukovat básničky, písně, přísloví, vtipy
směřujeme žáky k vytvoření samostatného mluveného projevu
na dané téma
pohotově využívá jazyk v komunikativních situacích např. při vštěpujeme zásady tichého čtení a práce s textem
pohybu v zahraničí nebo při komunikaci s rodilým mluvčím
rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje
vedeme žáky ke zdokonalování písemného projevu při opisu souvislejšího textu
rozumí známým slovům a větám se vztahem k osvojovaným zařazujeme písemnou formu práce s textem – doplňování, obpředmětům
měna vět, tvoření otázek, odpovědí
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
nacvičujeme psaní podle diktátu
chápe obsah a smysl konverzace dvou osob s dostatkem času pro seznamujeme s dalšími gramatickými pravidly
porozumění
rozumí obsahu a smyslu autentických materiálů a využívá je při prohlubujeme slovní zásobu podle obsahu používaných učebnic
své práci
vyslovuje správně, čte plynule nahlas a foneticky správně texty vedeme k aktivnímu využívání poznatků z předcházejícího
obsahující známou slovní zásobu
období
pokračování na další stránce
494
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Francouzského jazyka
vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na otázku
sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje
do formulářů
reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu
a jednoduché konverzace
obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
učíme reagovat na jednoduché instrukce učitele
procvičujeme reagování na základní otázky
vedeme k používání frází běžného života
směřujeme žáky k orientaci v přiměřených textech a práci s nimi
– hledání základních informací, odpovědí na otázky, obměňování
vět, sestavování textů podle pokynů
vedeme žáky k vyhledávání informací – ve slovníku, literatuře,
jízdních řádech, jídelních lístcích, na internetu
zařazujeme do výuky sestavení osobního dopisu, pohlednice, blahopřání, vyplnění formuláře s osobními daty
komunikujeme s žáky ve francouzském jazyce
motivujeme žáky
vysvětlujeme zvukovou a grafickou podobu slova
uplatňujeme a demonstrujeme základní techniky mluveného
projevu, objasňujeme základní komunikační pravidla a pravidla
dialogu
využíváme skupinové práce
opravujeme výslovnost, vybíráme texty přiměřené věku, pracujeme s chybou
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
495
pokračování
Očekávané výstupy Francouzského jazyka
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
simulujeme možné situace praktického života, diskutujeme se
žáky o daných situacích
definujeme a používáme základní pravidla francouzské gramatiky gramatiky a demonstrujeme je na příkladech
využíváme audiovizuální techniku, práci na počítačích a práci
se slovníkem
seznamujeme žáky s odlišnostmi života ve francouzsky mluvících
zemích, se zvyky a tradicemi
Konec tabulky
Francouzský jazyk – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Žák:
vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
já – základní informace o sobě; rodina – Jazyk a jazyková Osobnostní a sociální
základní informace o rodině; domov
komunikace
výchova
volný čas a zájmová činnost
základní zeměpisné údaje
tradice a svátky
čísla 0–20
základní barvy
pokračování na další stránce
496
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
slovní zásoba a tvoření slov; četba a překlad; význam slov v kontextu
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu gramatické struktury a typy vět, základy
slova
lexikálního principu pravopisu slov
věta jednoduchá
tvorba otázky
tvorba záporu
pořádek slov ve větě
tvar sloves v 1., 2. a 3. osobě č. j.
přivlastňovací zájmena
rozumí jednoduchým pokynům, větám, pravidla komunikace v běžných každodenadekvátně na ně reaguje
ních situacích
pozdrav, reakce na pozdrav
poděkování
představování
omluva
pochopí obsah a smysl jednoduché kon- jednoduchá sdělení
verzace dvou osob s dostatkem času pro
porozumění
propojení gramatických struktur s tématickými okruhy
Konec tabulky
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Zeměpis
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Člověk a jeho svět
Výchova demokratického občana
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
497
Francouzský jazyk – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
jídlo a pití, čas, roční období, denní doba,
některá povolání
rozšiřování slovní zásoby tématických
okruhů: rodina, domov, volný čas a zájmová činnost, základní zeměpisné údaje,
škola, školní potřeby, charakteristika osob
Jazyk a jazyková Osobnostní a sociální
komunikace
výchova
slovní zásoba a tvoření slov, četba a překlad, poslechová cvičení
Zeměpis
Receptivní řečové dovednosti
Žák:
čte nahlas plynule a foneticky správně
texty přiměřeného obsahu
rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, odpovědi
na otázky
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované konverzaci
odvodí si pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
používá dvojjazyčný slovník
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
práce s textem, význam slov v kontextu
vyhledávání ve dvojjazyčném slovníku
Produktivní řečové dovednosti
Žák:
žák sestaví jednoduché (písemné gramatické struktury a typy vět, základy
i ústní) sdělení týkající se situací lexikálního principu pravopisu slov
souvisejících s životem v rodině, škole
a probíranými tématy
pokračování na další stránce
498
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
písemně, gramaticky správně tvoří
a obměňuje jednoduché věty a krátké
texty
stručně reprodukuje obsah přiměřeně
obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
opakování a rozšiřování gramatických
struktur
člen určitý a neurčitý, mn. č. podstatných
jmen, další nepravidelná slovesa,
rozkazovací způsob
zdvořilostní formy
přivlastňovací zájmena
jednoduchá sdělení
propojení gramatických struktur s tématickými celky
konverzace
písemný projev
reprodukce psaného a slyšeného textu
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Člověk a jeho svět Výchova demokratického občana
Multikulturní výchova
Interaktivní řečové dovednosti
Žák:
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace a poskytne požadovanou informaci
jednoduchým způsobem se domluví
v běžných každodenních situacích
pravidla komunikace v běžných každodenních situacích
Jazyk a jazyková Mediální výchova
komunikace
pozdrav, reakce na pozdrav, poděkování,
představování, omluva
telefonování
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
499
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
představení jiné osoby
školní rozvrh hodin
školní systém ve francouzsky mluvících zemích
jídlo a pití
Konec tabulky
Francouzský jazyk – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
koníčky (hobby)
Člověk a jeho svět
Receptivní řečové dovednosti
Žák:
vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně texty
rozumí přiměřeně obtížným frázím, roční období, měsíce, dny v týdnu, denní
větám a textům
doba – čas, hodiny
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech:
Podpora globálního
myšlení a rozvíjení
vědomí
evropské
identity
rozumí přiměřeně obtížným frázím, povolání
větám a textům
pokračování na další stránce
500
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
chápe autentické texty
rozumí pokynům a adekvátně na ně reaguje
rozumí obsahu a smyslu přiměřeně obtížného textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku
prázdniny a prázdninové cíle
volný čas – možnost aktivit
používá abecední slovník učebnice
a dvojjazyčný slovník
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pozvání, pozvánky
popis osob a věcí
jídlo a pití
slovní zásoba a tvoření slov
četba a překlad
význam slov v kontextu
poslechová cvičení
práce s textem
vyhledávání ve dvojjazyčném slovníku
Produktivní řečové dovednosti
Žák:
sdělí ústně i písemně základní údaje Le passé composé
o svých koníčcích a volném čase,
o prázdninách a prázdninových cílech,
o jídle a pití
dokáže mluvit o svém budoucím povo- vyprávění v minulosti
lání
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
501
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
dokáže správně složit věty s časovým Le futur procpe
údajem
reprodukuje ústně obsah přiměřeně ob- vyprávění v budoucnosti
tížného textu, promluvy a konverzace
napíše jednoduchá sdělení a odpověď telefonování
na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět
pozdrav z prázdnin
členy podstatných jmen
přivlastňovací zájmena
Interaktivní řečové dovednosti
Žák:
zapojí se do přiměřeně obtížné, pečlivě
vyslovované konverzace dalších osob
prostřednictvím běžných výrazů
poskytne požadované informace
Konec tabulky
502
5.10.5
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Ruský jazyk
Charakteristika ruského jazyka
Pro výuku ruského jazyka je nezbytné získat zájem dětí a vytvářet u nich pozitivní vztah k tomuto předmětu. Osvojené potřebné
jazykové znalosti a dovednosti pak mohou aktivně využít v osobním i profesním životě.
Žáci musí rozvíjet svoji schopnost číst s porozuměním textu. Samozřejmě, že porozumění musí být přiměřené (jazykově, obsahově,
rozsahem) náročnému ústnímu sdělení a odpovídat úrovni osvojených znalostí.
V rámci hodin ruského jazyka se žáci seznámí s kulturou zemí příslušných jazykových oblastí, naučí se vyhledávat nejdůležitější
informace o zemích studovaného jazyka a pracovat s nimi. Hodiny ruštiny by měli žákům pomoci pochopit význam a důležitost
znalosti cizích jazyků pro osobní život, vyjasnit vzájemné vztahy mezi zeměmi, a zformovat u nich respekt a toleranci k odlišným
kulturním hodnotám jiných národů.
Očekávané výstupy Ruského jazyka
Žák:
zvukově odlišuje a bez písemné opory vyslovuje jednoduchá slova
a věty
postupně zvládne grafickou podobu azbuky
pochopí a uplatňuje základní pravidla výslovnosti
je schopen reprodukovat básničky, písničky
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení související s probíranými tématickými okruhy
rozumí obsahu jednoduchých textů
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
komunikujeme s žáky v ruském jazyce, využíváme obrázkové
materiály a poslechové texty
vedeme žáky ke správnému zvládnutí grafické podoby jednotlivých písmen a jejich návaznosti
využíváme různých textů k nácviku výslovnosti, využíváme nahrávky audio i video
vedeme žáky ke správnému vytvoření grafické i zvukové podoby
sdělení na dané téma
vedeme žáky ke čtení s porozuměním, upevňujeme znalost frází,
rozšiřujeme slovní zásobu
vedeme žáky k aktivnímu užívání ruského jazyka, dbáme na to,
aby správně reagovali v konkrétních komunikativních situacích,
správné užití slovních obratů, frází
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
503
pokračování
Očekávané výstupy Ruského jazyka
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vytvoří jednoduchý dialog a domluví se v běžných komunikačních
situacích
pracuje s dvojjazyčným slovníkem
vedeme žáky k orientaci ve slovníku, k samostatnému vyhledávání neznámých výrazů
Konec tabulky
Ruský jazyk
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Předazbukové období
Žák:
seznámí se základní slovní zásobou formou audioorálního kurzu
zvukově odlišuje rozdílné hlásky
slovní zásoba k tématu rodina, domácí zvířata, škola jídlo
výslovnost odlišných hlásek formou říkanek, básniček a písniček
Azbukové období
Žák:
postupně se seznámí s azbukou
vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
zvuková a grafická podoba jednotlivých
písmen ruské abecedy
četba jednoduchých textů, upevňování
správné výslovnosti – básničky, písničky
pokračování na další stránce
504
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
rozumí
jednoduchým
pokynům
a větám, adekvátně na ně reaguje
sestaví jednoduché (ústní i písemné)
sdělení související s probíranými tématickými okruhy
rozumí obsahu jednoduchých textů
v učebnici, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
vytvoří jednoduchý dialog
používá dvojjazyčný slovník
pozdrav, oslovení, představování, omluva,
žádost, prosba
tématické okruhy domov, rodina, škola,
volný čas
četba textu s porozuměním, upevňování
frází a slovní zásoby, odpovědi na otázky,
jednoduché reprodukce textu
poslechová cvičení, vytváření vlastních dialogů v různých komunikačních situacích
aktivně pracuje se slovníkem, vyhledává
neznámé výrazy
sestaví jednoduché (ústní i písemné) ruské reálie, prohlídka města, na návštěvě,
sdělení týkající se probíraných témat
přátelé a zájmy, povolání, sport, příroda
jednoduchým způsobem se domluví vytváření jednoduchých otázek – Kdo?
v běžných každodenních situacích
Kde? Kam? Kdy? Jaký? Který?
Konec tabulky
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
5.10.6
505
Počítače v praxi
Charakteristika počítačů v praxi
Tento předmět je určen zájemcům o zpracování dat na počítači. Je propojen se všemi předměty na základní škole.
Žáci získají rozvinutější návyky pro práci s počítačem, kde navazují na znalosti předmětu Informatika. Zpracují kriticky přístupná
data, zejména z internetu a tisku.
Naučí se zpracovat různá data – texty, tabulky, obrázky, fotografie, zvuk, hudbu a video.
Dosáhnou hlubší náhled na principy tvorby dokumentů, zejména v oblasti jejich prezentace.
Budou pracovat v týmu, termínově, přehledně a budou mít možnost prezentace před širším publikem.
Očekávané výstupy Počítačů v praxi
Žák:
zpracovává grafiku (i fotografie) v různých programech
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
naučíme žáka pracovat s grafickými editory, programy na úpravu
fotografií, návrhy na rozmístění nábytku v místnostech
vytváří typograficky správné dokumenty z různých programů
zaměříme pohled na dokument jako graficky i typograficky
správný výstup se zaměřením na správnost a transparentnost
podávaných informací
zpracuje krátké prezentace na libovolné téma s využitím prezen- ukážeme práci s prezentačními programy i technikou, naučíme
tačních programů, vytvoří a vystaví informace na internetu
prakticky základ tvorby html dokumentů
nahraje, zpracuje zvuk a hudbu, upraví ji do potřebné podoby umožníme používat programy na zpracování zvuku a vypalování
(audio CD, mp3, . . . )
CD, naučíme práci s nimi
natočí video, přetáhne do PC a zpracuje ho do filmu, který zpra- předvedeme a naučíme žáky přenos filmů na PC, naučíme ho
cuje a vypálí na CD nebo DVD
ve filmovém studiu stříhání a jiné úpravy videa, vypálit na
CD/DVD
pokračování na další stránce
506
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Počítačů v praxi
naučí se práci v týmu, odpovědnosti za svou práci, prezentuje se
nejen před žáky, ale dle možností i před učiteli a rodiči
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
poukážeme zejména na výhodnost práce v týmu v rozsáhlejších
projektech, připravíme ho na přípravu prezentace i samotnou
prezentaci své práce, což bereme jako přípravu na prezentaci
sama sebe pro budoucí ucházení se o práci
Konec tabulky
Počítače v praxi – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
zpracovává grafiku v grafických programech, fotografuje s porozuměním, zpracuje a vystaví fotografie na webu
grafické programy – rastrové (Malování,
ZME, Photo Editor) – zpracování fotografií i s teorií fotografování, vektorové (Callisto, . . . )
správně vytváří dokumenty, získá ná- textové programy – zaměření na vzhled
hled na grafickou stránku vzhledu do- dokumentů a různé výstupy (PDF, Doc,
kumentů, umí zpracovat a upravovat XML, . . . )
dokumenty různých typů
Zpracuje data v tabulkovém editoru, Tabulkové editory – propojení dat s texsetřídí je, vygeneruje graf a připojí ho tovými editory, vzhled dokumentů
do textového dokumentu jako součást
textu
Konec tabulky
Výtvarná výchova
Jazyky
Matematika
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
507
Počítače v praxi – 8. ročník
Výstupy
Žák:
vytvoří jednoduché prezentace pro počítač, výuku a internet
nahraje, přenese, zpracuje zvuk a vytvoří z něj Audio CD
nahraje, přenese a zedituje videonahrávku, vytvoří videodisk
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
prezentace – prezentační programy
a webové prezentace, tvorba stránek
(vlastních i školy)
zpracování zvuku – nahrání, uložení do
počítače, zpracování, vypálení CD, případně práce s notovým programem
zpracování videa – natočení, přenesení do
PC, zpracování a vypálení videoCD či
DVD
Výtvarná výchova, Mediální výchova –
Občanská výchova stavba
mediálních
sdělení
Hudební výchova,
Výtvarná výchova,
Český jazyk
Konec tabulky
Počítače v praxi – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
získá přehled o principu práce v týmu, Projekty – příprava práce týmu, rozdělení
rozdělení rolí týmu a koordinace tvorby úloh, koordinace tvorby, zpracování určeprezentací
ných témat
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Občanská výchova, Osobnostní a sociální
Pracovní výchova
výchova – mezilidské
vztahy
pokračování na další stránce
508
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
v týmu zpracuje libovolné téma s použitím všech dostupných informací, technik a programů
Výběr a tvorba libovolného projektu, s použitím dosud poznaných technik a programů
odprezentuje vytvořený projekt před Prezentace vytvořeného projektu před
veřejností (školní), případně před rodiči učiteli a žáky z 9. ročníků
Konec tabulky
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
prolíná všemi před- Výchova demokraticměty
kého občana – Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
5.10.7
509
Florbal
Charakteristika volitelného předmětu Florbal
Předmět florbal se vyučuje jako samostatný předmět v 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Vzdělávání je zaměřeno na
– rozvoj pohybových schopností a dovedností,
– poznávání nejdůležitější životní hodnoty – zdraví,
– rozvoj základních herních dovedností,
– rozvoj herních kombinací a systémů,
– získávání informací o pohybových činnostech,
– bezpečnost při pohybových činnostech.
Florbal – 7.–8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
užívá osvojované názvosloví na úrovni pravidla a organizace hry
hráče, rozhodčího a diváka
zorganizuje samostatně i v týmu jedno- historie florbalu
duché turnaje
pokračování na další stránce
510
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
zvládá v souladu s individuálními před- Herní činnosti jednotlivce: útočné –
Osobnostní a sociální
poklady osvojované pohybové doved- dribling, vedení míčku, uvolňování s míčvýchova – poznávání
nosti a tvořivě je aplikuje ve hře, sou- kem, zpracování a přihrávání míčku, uvollidí, mezilidské vztahy,
těži, při rekreačních činnostech
ňování bez míčku, střelba,
psychohygiena
obranné – obsazování hráče s míčkem, obsazování hráče bez míčku, obrana prostoru, blokování střel
Herní činnosti brankáře
základní postoj a pohyb, chytání a vyrážení, zmenšování střeleckého úhlu, činnost
při přečíslení a situaci 1–1, činnost při hře
za bránou a při přehuštění hráčů v brankovišti, výhozy a zakládání útoku
Herní kombinace
dohodne se na spolupráci i jednodu- útočné herní kombinace – přihraj a běž,
Multikulturní výchova
ché taktice vedoucí k úspěchu družstva křížení, clonění, zpětné přihrávky, naho– lidské vztahy
a dodržuje ji
zení, vhazování, rozehrání standardní situace
obranné herní kombinace – zajišťování,
přebírání, zdvojování, osobní bránění
uplatňuje zkušenosti z florbalu v dal- herní systémy: útočné – postupný útok,
ších sportech, dokáže řídit sportovní
rychlý útok, protiútok
utkání svých vrstevníků
obranné – osobní obrana, zónová obrana,
zónový presink
Konec tabulky
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
511
Florbal – 9. ročník
Výstupy
Žák:
užívá osvojované názvosloví na úrovni
hráče, rozhodčího a diváka
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pravidla a organizace hry
Herní činnosti jednotlivce: útočné –
dribling, vedení míčku, uvolňování s míčkem, zpracování a přihrávání míčku, uvolňování bez míčku, střelba,
obranné – obsazování hráče s míčkem, obsazování hráče bez míčku, obrana prostoru, blokování střel
Herní činnosti brankáře
základní postoj a pohyb, chytání a vyrážení, zmenšování střeleckého úhlu, činnost
při přečíslení a situaci 1–1, činnost při hře
za bránou a při přehuštění hráčů v brankovišti, výhozy a zakládání útoku
Osobnostní a sociální
výchova – poznávání
lidí, mezilidské vztahy,
psychohygiena
pokračování na další stránce
512
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Herní kombinace
dohodne se na spolupráci i jednodu- útočné herní kombinace – přihraj a běž,
ché taktice vedoucí k úspěchu družstva křížení, clonění, zpětné přihrávky, nahoa dodržuje ji
zení, vhazování, rozehrání standardní situace
obranné herní kombinace – zajišťování,
přebírání, zdvojování, osobní bránění
uplatňuje zkušenosti z florbalu v dal- herní systémy: útočné – postupný útok,
ších sportech, dokáže řídit sportovní
rychlý útok, protiútok
utkání svých vrstevníků
obranné – osobní obrana, zónová obrana,
zónový presink
Konec tabulky
Multikulturní výchova
– lidské vztahy
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
5.10.8
513
Zeměpis trochu jinak
Charakteristika zeměpisu trochu jinak
Předmět rozšiřuje znalosti žáků získané v běžných hodinách předmětu Zeměpis. Snaží se rozšířit získané vědomosti a informace
z běžných hodin a využít je především v praktických úlohách a situacích, které nastávají v běžném životě. Probíraná témata by měla
kopírovat normální hodiny výuky. Žáci využijí své znalosti i z jiných předmětů, ve kterých dochází k prolínání učiva (přírodopis,
dějepis, občanská výchova atd.).
Tento předmět je nabízen žákům v sedmém ročníku a výše. Hodinová dotace je stanovena na 2 hodiny v každém ročníku. Výuka
by měla probíhat ve dvou zeměpisných učebnách, které svým vybavením mají velký předpoklad pro kvalitní výuku. Dále by žáci
měli využívat počítačových učeben a zaměřit se na získávání a zpracování informací ze světové informační sítě (internet). Praktické
dovednosti si žáci procvičí i v terénu na vycházkách do okolí školy a města.
Zeměpis trochu jinak – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Mapy a plánky, kartografie, orientace
Žák:
používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
vytváří a využívá osobní myšlenková
(mentální) schémata a myšlenkové
(mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů
a procesů v nich, pro vytváření postojů
Komunikační geografický a kartografický jazyk
vybrané obecně používané geografické, topografické a kartografické pojmy;
základní topografické útvary: důležité
body, výrazné liniové (čárové) útvary,
plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska – uzly;
pokračování na další stránce
514
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
k okolnímu světu
hlavní kartografické produkty: plán,
mapa; jazyk mapy: symboly, smluvené
značky, vysvětlivky
Geografická kartografie a topografie
glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná síť,
poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti;
měřítko a obsah plánů a map, orientace
plánů a map vzhledem ke světovým stranám;
praktická cvičení a aplikace s dostupnými
kartografickými produkty v tištěné i elektronické podobě
Cvičení a pozorování v terénu místní
krajiny, geografické exkurze
orientační body, jevy, pomůcky a přístroje;
stanoviště, určování hlavních a vedlejších
světových stran, pohyb podle mapy a azimutu
pokouší se vytvořit vlastní mentální
mapu svého bydliště, okolí
snaží se vyjádřit dané téma na geografickém podkladu (tématické mapy)
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
515
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Ochrana člověka při ohrožení zdraví
a života
živelní pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích
Konec tabulky
Zeměpis trochu jinak – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Ochrana krajiny v ČR
Žák:
vymezuje základní jednotky ochrany
přírody
vyhledává oblasti ochrany v rámci republiky
definuje příčiny a důvody ochrany
navrhuje řešení problémů ochrany přírodních i kulturních památek
předměty ochrany přírody a jejich dělení
lokalizace a dělení oblastí na mapě
projekty na ochranu přírody v okolí svého
bydliště, v republice, světa
pokračování na další stránce
516
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Hodnocení krajiny
Žák:
ovládá základy praktické topografie
a orientace v terénu
aplikuje v terénu praktické postupy při
pozorování, zobrazování a hodnocení
krajiny
uplatňuje v praxi zásady bezpečného
pohybu a pobytu ve volné přírodě
členění krajiny a její hodnocení
nákresy a náčrty krajiny
znázorňování krajiny za pomocí mapek,
legendy
Práce s geografickými daty
Žák:
získává a třídí data, hodnotí je a vyhodnocuje
porovnává a vyslovuje hypotézy a pokouší se je vysvětlit na základě dat
tvorba dotazníků, přehledů, tabulek
porovnávání získaných dat
sestavování vlastních závěrů a hodnocení
Konec tabulky
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
517
Zeměpis trochu jinak – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Globální problémy
Žák:
definuje hlavní globální problémy světa základní globální problémy světa
snaží se je pochopit a najít jejich řešení hledání řešení problémů
diskutuje o nich
modelové řešení jednotlivých problémů
a jejich prezentace
prezentuje svůj názor a obhajuje ho
Státy
Žák:
vymezuje regiony světa
pokouší se charakterizovat nejvyspělejší a nezaostalejší státy daných regionů
srovnává životní podmínky daných
států
prezentuje názor na stávající situaci ve
státech
základní dělení světa
hledání rozdílů v charakteristice vyspělých a zaostalých regionů
prezentace a charakteristika daných částí
světa
Konec tabulky
518
5.10.9
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Mladý historik
Charakteristika mladého historika
Mladý historik je volitelný předmět, který je určen žákům 7. a 8. ročníku ve dvou hodinách týdně. Je směřován k dětem, které
projevují hlubší zájem o dějepis a historii. Cílem předmětu je podpořit a rozvinout zájem o minulost, vést žáky ke kritickému
historickému myšlení (tj. naučit je uvažovat v souvislostech) a hlouběji žáky seznámit s jednotlivými obdobími, osobnostmi a událostmi našich i světových dějin. Klademe důraz na poznání dějin lidské společnost, neboť jen skrze minulost lze pochopit současnost.
V semináři se zaměříme i na regionální dějiny, na kterých žáci nejlépe pochopí dějinné souvislosti, na vlastní četbu historických
textů a na látku, probíranou v daných ročnících, která bude dále rozvíjena formou projektů apod. Dále se žáci seznámí i s ostatními
vědami, které výrazně pomáhají historii proniknout do podstaty jevů dosavadního vývoje lidské společnosti.
Očekávané výstupy Mladý historik
Žák:
se orientuje na časové ose a v historické mapě, vyjmenuje hlavní
historické epochy v chronologickém sledu
uvede příklady zdrojů informací o minulosti, samostatně s nimi
pracuje
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vysvětlujeme potřebnost dějepisných poznatků, objasňujeme základní historické pojmy
vedeme žáka k samostatné práci s historickými prameny, představíme mu základní historické instituce, mapy, časopisy; vedeme žáky k práci s různými zdroji informací – slovníky, encyklopedie, internet
uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí svě- vysvětlujeme žákovi význam historických památek, vedeme ho
tového kulturního dědictví
k ochraně historického dědictví s cílem vytvořit pozitivní postoj
k těmto uměleckým hodnotám
vyhledá regionální památky, které zařadí do slohového období
vedeme žáka, aby na konkrétních památkách poznal základní
znaky jednotlivých kulturních stylů
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu na příkladu Velké Moravy vysvětlíme důležitost křesťanství
a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
v období středověku a předkládáme příklady z minulosti různého
vztahu křesťanství k ostatním nekřesťanským náboženstvím
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
519
pokračování
Očekávané výstupy Mladý historik
uvědomí si postavení českých králů ve 13. a 14. století
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
vedeme žáka k orientaci v českých dějinách se zaměřením na panovníky s cílem rozvíjet vědomí národní identity, úctu k národu
vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní vysvětlíme význam husitství a nabízíme žákům paralely mezi
život
minulými a současnými událostmi s obdobnými či odlišnými
jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její vedeme k pochopení významu třicetileté války pro evropské dědůsledky
jiny, uvedeme vliv války na region
objasní souvislosti mezi událostmi francouzské revoluce a na- objasňujeme žákovi příčiny, průběh a důsledky francouzské repoleonských válek, vysvětlí odraz napoleonských válek na dění voluce ve Francii i v ostatních evropských zemích, opět doložíme
v ostatních evropských zemích a v regionu
odraz války v regionu; rozvíjíme samostatnou práci žáků – přípravu referátů apod.
na základě literárního textu, filmu nebo dramatizace ukážeme
rozdíly mezi skutečnou historickou událostí a fantazií tvůrce
Konec tabulky
Mladý historik – 7. ročník
Výstupy
Žák:
umí vysvětlit pojmy z oblasti historie
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Význam zkoumání dějin; získávání informací o dějinách; historické prameny
pokračování na další stránce
520
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Dějepis
orientuje se v mapě, zvládá zakreslení
historických událostí do časových přímek
pracuje s atlasy, objasní charakteristické znaky jednotlivých slohových období
osvojí si základní údaje o regionálních
dějinách
porovnává je s dějinami českého státu
Práce s dějepisnými pomůckami (mapa,
atlas, časové přímky), využití všech informačních zdrojů v historii
Slohová období, základní charakteristika Výtvarná výchova
románského slohu, gotiky a renesance se
zaměřením na region
Sámova říše a pověst o založení města
Vyškova
Velkomoravská říše – příchod Konstantina
a Metoděje na naše území a vliv na naše
národní dějiny
seznámí se se základními dějepisnými Vývoj českého státu
fakty týkající se počátků našich dějin
umí zařadit jednotlivé panovníky do Přemyslovci na českém trůně
období; uvědomuje si důležitost jejich
činů
Husitská revoluce a regionální dějiny
Významné středověké osobnosti z různých Občanská výchova
oblastí (reformátoři, matematici, astronomové aj.)
zná významné osobnosti našeho regi- Osobnosti města Vyškova
onu
Konec tabulky
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
521
Mladý historik – 8. ročník
Výstupy
Žák:
umí pracovat se základními historickými prameny
zvládá vyhledávat informace zrůzných
zdrojů a umí je zpracovat
zná základní historické momenty našeho regionu, snaží se je porovnat sdějinami obecnými
umí prezentovat vlastní projekty formou rozhlasového vysílání
seznámí se shlavní terminologií pomocných věd historických
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Význam zkoumání dějin; získávání informací o dějinách; historické prameny
Práce s dějepisnými pomůckami (mapa,
atlas, časové přímky), využití všech informačních zdrojů v historii
Dějiny města Vyškova od prvních zmínek
až po dnešní dobu
Dějepis
Napoleon a slavkovské události
Český jazyk
Využití historických událostí v praxi aneb
rozhlasové kalendárium
Pomocné vědy historické
Historie ZŠ Nádražní 5 se zaměřením na
jubileum výročí školy
Konec tabulky
522
5.10.10
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Výtvarné techniky
Charakteristika volitelného předmětu Výtvarné techniky
Obsahem volitelného předmětu výtvarné techniky je osvojení a používání netradičních výtvarných technik, rozvíjení a pěstování
fantazie, představivosti a imaginace, snažíme se o zdokonalovaní zručnosti žáka. Součástí je hra a experimentování s výtvarnými
prostředky a objevování jejich výrazových možností.
Využíváme i projektové vyučování a rozvíjení pozitivního vztahu ke kulturním hodnotám, snažíme se výtvarnými prostředky
vyjadřovat lidské problémy, přírodu atd.
Výtvarné techniky – 7.–9. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
vybírá, vytváří a pojmenovává co nej- Malba – vodové barvy, temperové barvy,
širší škálu prvků vizuálně obrazných kombinované techniky, pastel
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje
je pro vyjádření vlastních zkušeností,
vjemů, představ a poznatků; variuje
různé vlastnost prvků a jejich vztahů
pro získání osobitých výsledků
užívá vizuálně obrazná vyjádření k za- Kresba – tužka, pero, dřívko, uhel, rudka
znamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly
a k zaznamenání podnětů z představ
a fantazie
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova – kreativita
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
523
pokračování
Výstupy
Učivo
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky
pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již
existujících i běžně užívaných vizuálně
obrazných vyjádření
rozliší působení vizuálně obrazného
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu
užívá prostředky pro zachycení jevů
a procesů v proměnách a vztazích;
k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění
a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace
interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností
a prožitků
Modelování – samotvrdnoucí hmota,
hlína, papírová kaše
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Prostorové vytváření – papír, odpadové materiály, přírodní materiály, koláže
Práce s textilem – vyšívání, tkaní, drhání, pletení, šití, batika
Grafické techniky – suchá jehla, linoryt,
papírořez, hlubotisk
pokračování na další stránce
524
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
porovnává na konkrétních příkladech
různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření; vysvětluje své postoje k nim
s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových
soudů
ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu
pro jejich prezentaci
Nejnovější techniky – malba na sklo,
malba na porcelán, vitráže, sádroryt, kašírování, mozaika, malba na textil, ubrousková technika, mramorování, drátkování,
sádrové masky, windowcolor, šablonování
Práce s počítačem – dostupné grafické Informatika
programy (Malování, Microsoft Photoeditor, Microsoft Word – kreslení, . . . )
Konec tabulky
Mediální výchova –
tvorba
mediálního
sdělení
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
5.10.11
525
Technické kreslení
Charakteristika volitelného předmětu Technické kreslení
Cílem výuky volitelného předmětu technické kreslení je vypěstovat u žáků potřebné dovednosti a návyky v přesném rýsování
geometrických obrazců, naučit je zobrazovat tělesa pravoúhlým promítáním na dvě k sobě kolmé průmětny, sestrojit síť tělesa
a zobrazovat tělesa volným rovnoběžným promítáním. Tento předmět napomáhá k volbě povolání. Žáci si osvojí přiměřené odborné
znalosti, dovednosti a návyky, aby byli schopni řešit jednoduché praktické úkoly. Přitom se seznamují se základními normami pro
technické kreslení.
Očekávané výstupy volitelného předmětu Technická vý- Výchovně vzdělávací strategie předmětu
chova
Žák:
správně užívá druhy čar a příklady jejich užití
Zavádíme druhy čar, rozlišujeme druhy čar dle způsobu provedení a tloušťky. Seznamujeme s užitím jednotlivých druhů čar.
zobrazí a okótuje plochá hranatá a oblá tělesa s hranatými i kru- Seznámíme se způsobem kótování hranatých i oblých geomethovými děrami
rických těles.
Seznámíme se způsobem šrafování.
správně zobrazí těleso ve volném rovnoběžném promítání (kvádr, Ukážeme způsob zobrazení tělesa ve volném rovnoběžném prohranol, válec, jehlan, kužel, tělesa složená)
mítání, upozorňujeme na správné zobrazování velikostí rozměrů
tělesa.
správně zobrazí těleso v pravoúhlém promítání na dvě na sebe Ukážeme způsob zobrazení těles v pravoúhlém promítání na dvě
kolmé průmětny a sestrojí síť tělesa
na sebe kolmé průmětny a jeho využití při sestrojování sítě tělesa. Zavedeme pojem sdružený průmět.
změří rozměry hranatého i oblého tělesa, změří rozteč děr
Seznamujeme s vhodnými měřidly a způsoby měření rozměrů
těles.
pokračování na další stránce
526
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy volitelného předmětu Technická vý- Výchovně vzdělávací strategie předmětu
chova
dokáže načrtnout jednoduché těleso
Seznamujeme s vhodností sestrojení náčrtku a způsobem jeho
provedení.
správně popíše rys technickým písmem
Ukážeme správné provedení technického písma
Konec tabulky
Technické kreslení – 7. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
popíše rys
technické písmo, normalizované písmo, Matematika
úprava rysu
osvojí si návyk správně a účelně užívat pomůcky pro rýsování a kreslící matevhodných kreslících pomůcek
riály, trojúhelníková pravítka, úhloměr,
kružítko, šablony, okénková popisovací šablona, tvrdost tužky, formát archu
užívá správně druhy čar a správně na- druhy čar dle provedení a dle tloušťky,
rýsuje jejich průsečík
plná čára, čárkovaná čára, čerchovaná
čára, tenká, tlustá, velmi tlustá
kompetence k učení
(učitel vede žáky
k používání odborné
terminologie)
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
527
pokračování
Výstupy
Učivo
sestrojí a okótuje ploché těleso
měřítko, pomocná čára, kótovací čára, kótovací šipka, kóta, kótovací řetěz, kótování
úsečky, kótování kružnice, kótování poloměru, kótování úhlu
sestrojí obraz kolmého hranolu ve volném rovnoběžném promítání
nárysna, průčelní rovina, neprůčelní rovina, průčelná poloha, hloubková přímka,
nadhled, podhled, viditelnost hran
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
kompetence k učení
(učitel vede žáky
k vyhledávání, třídění a propojování
infornací)
Konec tabulky
Technické kreslení – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
sestrojí obraz kolmého šestibokého hra- nárysna, průčelní rovina, neprůčelní ronolu, válce, dutého hranolu a válce, vina, průčelná poloha, hloubková přímka,
tělesa složeného, pravidelného jehlanu nadhled, podhled, viditelnost hran
a kužele ve volném rovnoběžném promítání
Konec tabulky
kompetence sociální
a personální (učitel
využívá skupinového
vyučování, vede žáky
ke spolupráci při
řešení problémů)
528
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Technické kreslení – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
sestrojí sdružené průměty hranolu,
válce, jehlanu, kužele, koule a jejich
částí, komolých těles, těles složených
v pravoúhlém promítání na dvě průmětny
pravoúhlé promítání, nárysna, půdorysna,
bokorysna, nárys, půdorys, bokorys, průmět geometrických útvarů na nárysnu,
sdružený průmět, průčelná poloha
Matematika
sestrojí síť základních těles
změří rozměry tělesa
síť tělesa
délkové měřidlo, posuvné měřidlo, poloměrová šablona
Konec tabulky
Matematika,
fyzika,
pracovní
činnosti
kompetence k řešení
problémů (učitel zadává takové úkoly,
při kterých se žáci
učí využívat základní
postupy
badatelské
práce, tj. nalezení
problému, formulace,
hledání a zvolení
postupu jeho řešení)
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
5.10.12
529
Volejbal
Charakteristika volejbalu
Volejbal je volitelný předmět. Vyučuje se 2 hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku. Je určen dětem s hlubším zájmem o tělesnou
výchovu.
Vzdělávání je zaměřeno na:
– rozvoj pohybových schopností a dovedností
– poznávání nejdůležitější životní hodnoty – zdraví
– regeneraci jednostranně zaměřené zátěže působené pobytem ve škole a její kompenzaci
– získávání informací o pohybových činnostech
– bezpečnost při pohybových činnostech
Očekávané výstupy Volejbalu
Žák:
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky
a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy
a předcházení stresovým situacím
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Učíme žáka různé pohybové činnosti a snažíme se je zdokonalit.
Bereme ohled na individuální předpoklady k osvojované pohybové dovednosti, vytváříme různé varianty pohybových her.
Využíváme toho, že každý žák má potřebu „pohybuÿ, a proto
žákovi pomáháme tuto potřebu realizovat.
Dbáme na vhodné rozcvičení a uvolnění organismu po výkonu,
zařazujeme korektivní cvičení.
pokračování na další stránce
530
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Očekávané výstupy Volejbalu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky zvolí vhodný
rozvojový program
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Vybavíme žáka zásobou poh. činností a soustavně žáky motivujeme k provádění tělesné činnosti.
Realizujeme pravidelný pohybový režim, uplatňujeme kondičně
zaměřené činnosti, podporujeme samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti.
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní eti- Vyzdvihujeme význam sportovní etiky a zdraví a upozorňujeme
kou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům na používání nevhodných látek a škodlivin k dosahování lepších
o znečištění ovzduší
výkonů.
dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se Vysvětlujeme žákům, jak se zachovat při kontaktu se sociálně
zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého patologickými jevy, jak vyhledat pomoc. Motivujeme žáky, aby
člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely cho- se ve svém volnu věnovali vybrané pohybové činnosti a tím zavání při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo bránili pasivnímu a nudnému způsobu života.
ni, v případě potřeby vyhledá pomoc sobě nebo druhým
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém pro- Začleňujeme pravidelnou pohybovou činnost ke zdraví a využístředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná váme nabízené příležitosti, dbáme na zásady hygieny a bezpečnebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
nosti při pohybových činnostech.
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti; označí zjevné Hodnotíme výkon žáka, oceňujeme pokrok v prováděné pohynedostatky a jejich příčiny
bové činnosti, využíváme chyby jako výukového prostředku. Vedeme k samostatnému hodnocení kvality pohybové činnosti spolužáka, k reakci na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činnosti.
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, di- Dáváme komentář k dané pohybové činnosti, umožňujeme žáváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu
kům hodnotit poh. činnost. Používáme základní tělocvičné názvosloví, jednoduché nákresy a popisy cvičení.
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
531
pokračování
Očekávané výstupy Volejbalu
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky
– čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt kopačnému
pohlaví, ochranu přírody při sportu
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu
družstva a dodržuje ji
Výchovně vzdělávací strategie předmětu
Jednáme v duchu fair play, dbáme na dodržování pravidel
her a soutěží, respektujeme při pohybových činnostech opačné
pohlaví.
Před zahájením soutěží a turnajů vymyslíme taktiku dané pohybové činnosti. Během činnosti dbáme na dodržení taktiky,
hodnotíme výkon žáka.
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, Učíme orientovat se v informačních zdrojích o pohybových akrozhodčího, diváka, organizátora
tivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, pomáháme žákům získat potřebné informace.
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vy- Dáváme žákovi čas a prostor, aby evidoval a vyhodnocoval výhodnotí
kony pohybových činností.
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje
Organizujeme turnaje v rámci TV, školy, okresu, regionu.
Konec tabulky
Volejbal – 7.–8. ročník
Výstupy
Učivo
Žák:
užívá osvojované názvosloví na úrovni pravidla a organizace hry
hráče, rozhodčího a diváka
zorganizuje samostatně i v týmu jedno- historie volejbalu
duché turnaje
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Osobnostní a sociální
výchova:
pokračování na další stránce
532
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
herní činnosti jednotlivce: podání spodní,
podání vrchní, přihrávka, nahrávka,
útočný úder, smeč, blokování, jednoblok,
dvojblok
herní kombinace: herní kombinace útočné
bez signálu, herní kombinace útočné na
signál, herní kombinace útočné i obranné,
herní kombinace obranné
dohodne se na spolupráci i jednodu- herní systémy: každý střední přední hráč
ché taktice vedoucí k úspěchu družstva nahrávačem, se třemi nahrávači, se dvěma
a dodržuje ji
nahrávači, s jedním nahrávačem, specializovaní hráči
uplatňuje zkušenosti z volejbalu v dal- kondiční trénink, protahovací a posilovací
ších sportech, dokáže řídit sportovní cvičení, regenerace
utkání svých vrstevníků
Konec tabulky
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
poznávání lidí, mezilidské vztahy
psychohygiena – zvládání stresových situací
Multikulturní výchova
– lidské vztahy
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
533
Volejbal – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
užívá osvojované názvosloví na úrovni pravidla a organizace hry
hráče, rozhodčího a diváka
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje
historie volejbalu
zvládá v souladu s individuálními před- herní činnosti jednotlivce: podání spodní,
poklady osvojované pohybové doved- podání vrchní, přihrávka, nahrávka,
nosti a tvořivě je aplikuje ve hře, sou- útočný úder, smeč, blokování, jednoblok,
těži, při rekreačních činnostech
dvojblok
herní kombinace: herní kombinace útočné
bez signálu, herní kombinace útočné na
signál, herní kombinace útočné i obranné,
herní kombinace obranné
dohodne se na spolupráci i jednodu- herní systémy: každý střední přední hráč
ché taktice vedoucí k úspěchu družstva nahrávačem, se třemi nahrávači, se dvěma
a dodržuje ji
nahrávači, s jedním nahrávačem, specializovaní hráči
uplatňuje zkušenosti z volejbalu v dal- kondiční trénink, protahovací a posilovací
ších sportech, dokáže řídit sportovní cvičení, regenerace
utkání svých vrstevníků
Konec tabulky
Osobnostní a sociální
výchova – poznávání
lidí, mezilidské vztahy,
psychohygiena
Multikulturní výchova
– lidské vztahy
534
5.10.13
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Domácnost
Charakteristika předmětu Domácnost
Tento předmět formuje přípravu žáků na rodinný život a životní role, učí je podílet se na vyjádření žádoucích postojů ke zdravému
u způsobu života, pozitivně ovlivňuje jejich vztah k praktickým činnostem a k práci a vytváří podmínky pro cílenou životní a profesní
orientaci žáků. Dále poskytuje prostor pro získání dalších praktických a uživatelských dovedností spojených s vedením a provozem
domácnosti a s osvojením si pracovních postupů při různých činnostech v domácnosti a přípravě pokrmů.
Domácnost – 7. ročník
Výstupy
Žák:
Používá základní kuchyňský inventář
a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
Připraví jednoduché pokrmy v souladu
se zásadami zdravé výživy
Dodržuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu
ve společnosti
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
Umí jednoduché činnosti při přípravě
pokrmů
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
seznámení s učivem, vybavení kuchyně
zásady hygieny stravování
recepty a návody, kuchařské knihy
seznámení s elektrickými spotřebiči
bezpečnost při vaření
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
535
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Dodržuje hygienická pravidla a předpisy
Zná základní dovednosti a návyky
Používá vhodné pomůcky a náčiní
úprava stolu – stolování
druhy koření, skladování potravin
bílkoviny, tuky, sacharidy, vitaminy a stopové prvky
Dodržuje pořádek a čistotu při práci
v učebně
Dbá na bezpečnost
studená kuchyně, teplá kuchyně
Zvládá základní znalosti o domácnosti,
základní principy stolování
Orientuje se v základním vybavení ku- zdravá výživa člověka
chyně a jídelny
Má představu o zdravé výživě člověka, úprava pokrmů
získává poznatky o úpravě pokrmů
Konec tabulky
Domácnost – 8. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Žák:
Připraví tabuli pro jednoduché stolování
pokračování na další stránce
536
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Chová se vhodně při stolování
Orientuje se v základním vybavení kuchyně
Připraví samostatně jednoduchý pokrm
Zvládá pracovní postupy
Má znalosti o výživě člověka, potravě
Ovládá základní principy stolování
a obsluhy u stolu
Dodržuje předpisy a hygienická pravidla
Využívá profesní informace
Při samostatné přípravě pokrmů volí
vhodnou technologii
Organizuje a plánuje pracovní činnost
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
kuchařské knihy, vhodná sestava jídel
zásady správné výživy – výživová hodnota
úprava stolu a bytu, podávání základních
druhů pokrmů a nápojů
polévky, omáčky, saláty, pečivo, úprava
masa, ryb a drůbeže
společenské chování
úprava tepelná, za studena
režim dne, životospráva a vhodná sestava
jídelníčku
stolování, inventář, aranžování květin
Dodržuje zásady zdravého a příjemného prostředí v bytě
Získává informace o ekonomice v rodině nákup a skladování potravin, správné využití
Konec tabulky
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
537
Domácnost – 9. ročník
Výstupy
Žák:
Připraví samostatně jednoduchý pokrm
Dodržuje pravidla správného stolování
a společenského chování
Udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc
i při úrazu v kuchyni
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti
a hygieny při práci
Organizuje a plánuje pracovní činnost
Získává nové poznatky o úpravě pokrmů
Volí vhodnou technologii
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
vybavení kuchyně
výběr, nákup a skladování potravin
jednoduchá úprava stolů, pravidla správného stolování
techniky v kuchyni, historie a význam
slavnostní stolování v rodině
úprava pokrmů – tepelná a za studena
Konec tabulky
538
5.10.14
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Finanční gramotnost
Charakteristika předmětu Finanční gramotnost
xxx
Finanční gramotnost – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Majetek, vlastnictví
Žák:
porovnává různé formy vlastnictví, formy vlastnictví
uvede příklady
objasní potřebu dodržování zásad ochrana vlastnictví
ochrany duševního vlastnictví a jejich
znalost uplatňuje ve svém jednání
Dělba práce
Žák:
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb
hrubý domácí produkt; úloha výroby, obchodu a služeb; finanční instituce
Výroba, obchod a služby
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb
funkce a návaznost výroby, obchodu a služeb
principy tržního hospodářství (formy podnikání)
pokračování na další stránce
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
539
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Principy tržního hospodářství
na příkladu chování kupujících a prodá- nabídka, poptávka, trh
vajících vyloží podstatu fungování trhu
podstata fungování trhu (tvorba ceny, základní práva spotřebitelů)
Peníze
Žák:
popíše a objasní vlastní způsoby zachá- funkce a podoby peněz
zení s penězi
vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi
vysvětlí jakou funkci plní banky a jaké formy placení (služby bank)
služby nabízejí
Hospodaření s penězi a majetkem
Žák:
dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi
dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi
popíše a objasní vlastní způsoby zacházení se svým i svěřeným majetkem
inflace
platební karty
způsoby nakládání s volnými prostředky
způsoby krytí deficitu
pokračování na další stránce
540
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
pokračování
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
Rozpočet státu
Žák:
rozlišuje, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje
rozpočet státu
význam daní
tvorba ceny jako součet nákladů, zisků
a DPH
uvede příklady dávek a příspěvků, které
ze státního rozpočtu získávají občané
Rozpočet rodiny
Žák:
popíše a objasní vlastní způsoby zachá- nakládání s penězi
zení s penězi
vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi rozpočet domácnosti (typy rozpočtů a jejich odlišnosti)
dodržuje zásady hospodárnosti
Konec tabulky
5.10. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
5.10.15
541
Péče o dítě
Charakteristika předmětu Péče o dítě
xxxx
Péče o dítě – 9. ročník
Výstupy
Učivo
Vazby, přesahy, Průřezová témata
mezipředmětové
vztahy
1234
Žák:
5678
Žák:
Konec tabulky
542
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
5.11. KATALOG METOD A FOREM
5.11
Katalog metod a forem
Katalog metod a forem je k dispozici učitelům školy ve školní síti.
543
544
KAPITOLA 5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Kapitola 6
Průřezová témata
545
546
KAPITOLA 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Průřezová témata ŠVP jsou povinnou a nedílnou součástí plánu. Svým obsahem vymezují okruhy aktuálních problémů světa.
Je velmi důležité s nimi žáky nejen seznamovat, ale také je aktivně zapojovat, vytvářet pro ně modelové situace, nabízet prožitky
spojené s touto problematikou.
Všechna PT a jejich okruhy je nutné v průběhu školní docházky (1. – 9. ročník) do ŠVP zařadit. Na naší škole je cíleně zařazujeme
do jednotlivých předmětů jako jejich součást. I v případě, že v předmětu nebude plánováno probírat některý z tématických okruhů
PT a vyučující při své práci narazí na určitý problém, zařadí PT neplánovaně.
6.1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ TÉMATA
6.1
547
Osobnostní a sociální témata
1. stupeň
Název
tematického
okruhu
Rozvoj
schopnosti
poznávání
Sebepoznání
a sebepojetí
Seberegulace
a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání
lidí
1. ročník
2. ročník
3. ročník
ČaS, Čj, Čj, Vv, M, M,
Hv,
M,
Vv, Hv
RVHP, Čj,
Hv, RvHv
Vv
Čj, Vv
ČaS
ČaS, Vv
ČaS, M
2. stupeň
4. ročník
8. ročník
9. ročník
Vv, ČaS, ČaS, Hv, Př, M, Čj, Př, M, Hv, M, Čj, Z,
M, Čj, Nj, M, Nj
Z, D, F, Nj Čj, F, Nj
F, Nj
Hv
Vv, Hv
ČaS, Vv
Tv, F, Ov Rv, Tv, F Sp,
Vv,
Rv, F
M, Čj, Z,
F, Nj
ČaS,
Hv
Rv, Z
M, ČaS, M
ČaS, Vv, ČaS, Vv, Tv,
Tv, M, Hv
M,
Hv, M, Hv
RVHV,
RVHV
M, Čj, Vv,
Hv
Sp,
Hv, Sp, Čj, Vv, Sp, M, Hv, Sp, M, Hv
RVHV
M, Hv
RVHV
ČaS
M
M, Vv
ČaS
5. ročník
ČaS, Tv,
Hv, M
6. ročník
Z
7. ročník
Rv
Rv, Z
Rv
Př,
TV
Sp,
Rv,
Ov, F
Rv, Rv, Tv
Sp,
Vv, Př, Hv, M, Vv,
M, Vv,
M,
Tv, Hv, M Z, F
Rv, F
Hv, Rv, Z,
F
ČaS, M
Vv,
Hv, Vv,
Rv, Vv,
Tv,
Tv, D
Tv
Rv
Vv,
Poč,
Z, F
Vv,
Rv
M,
Rv,
Tv,
pokračování na další stránce
548
KAPITOLA 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
pokračování
Název
tematického
okruhu
Mezilidské
vztahy
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
M,
Hv, ČaS, Vv, ČaS,
ČaS,
RvHv
Sp, M, Hv RVHV, M, M
Hv, Vv
5. ročník
Tv, M
Konec tabulky
6. ročník
Vv,
Ov
7. ročník
Tv, Vv,
Tv
8. ročník
9. ročník
Rv, Vv,
Tv, Vv,
Rv, Ov
Rv,
Poč
Tv,
Ov,
6.2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
6.2
549
Výchova demokratického občana
1. stupeň
Název
tematického
okruhu
Občanská
společnost
a škola
Občan,
občanská
společnost
a stát
Formy
participace
občanů
v
politickém
životě
1. ročník
2. ročník
3. ročník
2. stupeň
4. ročník
5. ročník
6. ročník
ČaS
ČaS
D
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Rv
Rv
Rv
Ov
Ov
Ov
Ov
Ov, D
Ov
pokračování na další stránce
550
KAPITOLA 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
pokračování
Název
1. ročník
tematického
okruhu
Principy
demokracie
jako
formy
vlády
a způsobu
rozhodování
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
ČaS
Konec tabulky
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Ov
Ov
Ov, Poč
6.3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
6.3
551
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
1. stupeň
Název
1. ročník 2. ročník
tematického
okruhu
Evropa
a svět nás
zajímá
Objevujeme
Hv
Evropu
a svět
Jsme Evro- Hv, RVHV Hv
pané
3. ročník
RVHV, Aj
2. stupeň
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
M, Pv, Čj, Hv,
Aj, Inf, Nj
Nj
Pv, M, Nj
Př, Rv, Z, Rv, Čj
Nj
Rv,
Čj,
Ch, Z
Hv
Rv, D, Z
Rv, Hv, F,
Ov, Nj
ČaS
Hv, RVHV
Rv, F, Nj
Vv, D, Tv, Vv,
Rv, Př,
Vv, Př,
Vv,
F
Tv, F
Rv, Z, F
Rv, Z, F
Konec tabulky
552
6.4
KAPITOLA 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Multikulturní výchova
1. stupeň
Název
tematického
okruhu
Kulturní
diference
Lidské
vztahy
Etnický
původ
Multikulturalita
Princip
sociálního smíru
a sociality
1. ročník
2. ročník
Vv, Hv
Hv
3. ročník
2. stupeň
4. ročník
5. ročník
Tv, Hv
ČaS, Vv, Vv, Ov
Tv
Hv, Čj, Inf Hv, Ov
ČaS, Hv, ČaS, Hv
RVHV, Vv
Aj
Pv
Čj
6. ročník
Hv, Aj, Pv Ov
Hv
Konec tabulky
Vv, Čj
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Vv, Hv, D, Vv,
Rv,
Rv, Ov
Ov
Rv, Ov
Př,
Rv,
Tv, Ov
Rv
Př, Rv, Hv
Vv, Rv, Z
Vv, Rv, Z, Vv, Rv, Čj
Čj
Rv
Rv, Ov
Rv,
Tv,
Ov
Př, Rv, D,
Z
Vv, Rv, Z,
Čj
Rv, Ov, Z
6.5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
6.5
553
Environmentální výchova
1. stupeň
Název
tematického
okruhu
Ekosystémy
Základní
podmínky
života
Lidské
aktivity
a problémy
životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
1. ročník
2. ročník
Pv
Pv
ČaS
ČaS, Pv
ČaS
3. ročník
2. stupeň
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
ČaS, Pv
ČaS
Př, Sp, Z
Př, Sp
ČaS, Pv
ČaS
ČaS
ČaS
ČaS, M
M
Př,
Sp, Př,
Sp, Sp,
Vv, Př,
Sp,
Vv, Z
Vv, Rv
Rv, Ch, F Vv,
Rv,
Ch, F
Př, D, Tv Př, Rv, Tv Př,
Sp, Př, Sp, Rv,
Rv,
Ch, Z, Ch, Tv
Ov, Tv
ČaS,
Vv
Pv, ČaS,
Čj
Vv, ČaS, Pv, Př, Tv
M, Vv, Hv
Konec tabulky
8. ročník
9. ročník
Př
Př,
Rv, Př, Sp, Rv, Př, Sp, Rv,
Tv, Ov
Ch
Ch, Z
554
6.6
KAPITOLA 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Mediální výchova
1. stupeň
Název
tematického
okruhu
Kritické
čtení
a vnímání
mediálních
sdělení
Interpretace vztahu
mediálních
sdělení
a reality
Stavba
mediálních
sdělení
Vnímání
autora
mediálních
sdělení
1. ročník
Hv, RVHV
2. ročník
3. ročník
2. stupeň
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
Vv
Hv, Čj, Inf
Hv, Čj, Inf
Rv, Hv, Z, Rv, Čj
Čj
Hv
Vv, Hv
Inf
Rv, Z
Rv,
Ov
D, Čj
Poč, Čj
Čj
Čj
Čj
Čj
Hv
Hv
Čj
8. ročník
9. ročník
Rv, Z, Čj
Ch, Rv, Ch, Z,
Ov
pokračování na další stránce
6.6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
555
pokračování
Název
tematického
okruhu
Fungování a vliv
médií ve
společnosti
Tvorba
mediálních
sdělení
Práce v realizačním
týmu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
RVHV
Čj
Vv
Čj, Nj
7. ročník
8. ročník
Rv
Čj, Rv, Ov Čj,
Rv,
Hv, D
Čj, Vv, F, Čj, Vv, F, Čj, Vv, F,
Nj
Nj
Nj
F
Konec tabulky
9. ročník
F
556
KAPITOLA 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Kapitola 7
Hodnocení žáků a autoevaluace školy
557
558
7.1
KAPITOLA 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY
Klasifikační řád školy
Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu
učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví,
vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám,
poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat se spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další
životní dráze a svém profesním uplatnění (školský zákon § 44).
Učitelé Základní školy Vyškov, Nádražní 5 přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační
funkce hodnocení a jeho formativní funkce. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení.
V hodnocení výsledku vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažených cílů základního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském
zákoně, rámcovém a školním vzdělávacím programu.
7.1.1
Pravidla hodnocení a klasifikace žáků
dle
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.
7.1.2
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho
úkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové atd.), kontrolními
písemnými pracemi, popřípadě praktickými zkouškami uvedenými ve školním vzdělávacím programu, analýzou různých činností
žáka, konzultacemi s ostatními vyučujícími, popřípadě dalšími odborníky (lékař, PPP apod.), rozhovorem se žákem a jeho
zákonnými zástupci.
2. Žák 1. až 5. ročníku ZŠ musí mít z každého předmětu alespoň tři známky za každé pololetí.
7.1. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
559
3. Žák 6. až 9. ročníku musí mít:
– z matematiky a českého jazyka nejméně 8 známek za každé pololetí, z toho alespoň jednu za ústní zkoušení; každé čtvrtletí
získává známku ze čtvrtletní písemné práce,
– z cizího jazyka alespoň 6 známek za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení a nejméně jednu za čtvrtletní
písemnou práci,
– z ostatních předmětů alespoň tři známky za každé pololetí.
4. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování. Výjimka je
možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. Za získání dostatečných
podkladů odpovídá vyučující příslušného předmětu. Známky získávají vyučující během celého pololetí. V případě dlouhodobé
absence (bod 12. oddíl 4. Organizace školy, Školní řád) se vyučující domluví se žákem na přezkoušení z učiva, na které nebyl
žák přítomen ve škole.
5. Vyučující oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodní, poukáže na klady a nedostatky. Po ústním vyzkoušení oznámí vyučující žákovi výsledek hodnocení okamžitě, výsledky hodnocení písemných prací oznámí žákovi zpravidla do
7 dnů.
6. Kontrolní písemné práce rozvrhne vyučující rovnoměrně na celý školní rok. Čtvrtletní písemnou práci mohou žáci konat pouze
jednu za den.
7. Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního
období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
8. Před pedagogickou radou zajistí vyučující zapsání pololetní a závěrečné klasifikace svého předmětu do Bakalářů. Třídní učitel
zapíše do Bakalářů ve stejném termínu udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti
ve škole.
9. Klasifikační stupeň určí vyučující daného předmětu. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se
560
KAPITOLA 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY
neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Ten je jedním z ukazatelů pro určení výsledné známky.
Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech atd.) vyučující
respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, ve které byl žák umístěn.
10. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu. Neklasifikují žáky ze zameškaného učiva ihned po jejich návratu do školy po
nepřítomnosti delší než jeden týden. Účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to,
co umí. Vyučující klasifikuje jen probrané učivo, před prověřováním znalostí musí mít žák dostatek času k naučení, procvičení
a zažití učiva.
7.1.3
Zásady klasifikace prospěchu
Podrobně rozpracovaná pravidla klasifikace jednotlivých předmětů jsou k dispozici u vedoucího předmětové komise předmětu, u ředitele školy a zástupců ředitele školy. Na začátku školního roku jsou s nimi žáci seznámeni
prostřednictvím svých vyučujících.
1. Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči
žákovi.
2. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období
zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
3. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
4. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
A předměty s převahou teoretického zaměření
B předměty s převahou praktického zaměření
C předměty s převahou výchovného zaměření
7.1. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
561
A. klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní a přírodovědné předměty. Při klasifikaci těchto předmětů se
zejména sleduje:
a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů,
b) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení
společenských a přírodních jevů a zákonitostí
d) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
e) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
f) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
g) kvalita výsledků činnosti,
h) osvojení účinných metod samostatného studia.
B. klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
Na základní škole se jedná o předmět „praktické činnostiÿ (pracovní výchova). Při klasifikaci se hodnotí zejména:
a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa,
562
KAPITOLA 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY
e) kvalita výsledků činnosti,
f) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
g) dodržování předpisů o BOZP a péče o životní prostředí,
h) hospodárné využívání surovin, materiálu, energie, překonávání překážek v práci,
i) obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
C. klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova, rodinná výchova,
občanská výchova aj. Žák s částečným uvolněním nebo úlevou doporučenou odborným lékaře se klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Při klasifikaci se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
d) kvalita projevu,
e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
f) estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
g) v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost, péče o vlastní zdraví.
7.1. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
7.1.4
563
Klasifikace chování
a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli. Rozhoduje
o ní ředitel školy po projednání napedagogické radě.
b) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během klasifikačního období.
c) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, účinnosti předešlých kázeňských opatření.
d) Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování v době vyučování. Poruší-li žák mimo vyučování zásadním způsobem pravidla
společenského a lidského chování, zaujmou učitelé vůči takovému chování etický postoj a využijí žákova pochybení k pedagogickému působení na žáka, případně na další žáky. Pedagogové se v tomto smyslu nezříkají povinnosti podporovat rodinu ve
výchově k vytváření návyků a postojů, které vedou ke společensky hodnotnému chování.
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák
je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. V jeho chování je zřetelná slušnost, respektování ostatních,
takt, zdvořilost, ohleduplnost.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti
pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy, popřípadě se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes
důtku třídního učitele nebo důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopouští se takových závažných přestupků proti školnímu
řádu nebo provinění, že jimi vážně ohrozí výchovu, bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně
vzdělávací činnost školy. Zpravidla i přes důtku ředitele školy se dopouští dalších závažných přestupků.
564
7.1.5
KAPITOLA 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY
Výchovná opatření
§ 31 školského zákona:
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání těchto kázeňských opatření, pochval nebo jiných ocenění.
Pochvaly
a) Na vysvědčení může ředitel školy nebo třídní učitel udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské
nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci (úspěch v okresních a vyšších kolech
soutěží a olympiád, reprezentaci školy).
b) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi udělit pochvalu nebo
jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Kázeňská opatření
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení přistoupit k následujícím opatřením:
a) za zapomenutí učebnice, sešitu (bez domácího úkolu) – 1 bod
b) za zapomenutí žákovské knížky, domácího úkolu, pomůcek do výtvarné výchovy a cvičebního úboru – 2 body
c) za porušení školního řádu – nevhodné chování k vyučujícím, nevhodné chování ke spolužákům, používání mobilu – 3 body
Po dosažení určitého počtu bodů následují výchovná opatření:
– napomenutí třídního učitele – 20 bodů
– důtka třídního učitele – 30 bodů
– důtka ředitele školy – 45 bodů
7.1. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
565
V případě, že je to možné, učitel uděluje alternativní trest. Jeho udělení záleží na učiteli.
Další opatření k výchovným opatřením:
– Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí, důtky a jeho
důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
– Udělení NTU, DTU a DŘŠ je zapsáno žákovi do žákovské knížky. Udělení DŘŠ, druhého nebo třetího stupně z chování je
současně předáno zákonným zástupcům na předtištěném formuláři.
7.1.6
Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami
a) U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při
jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků
a uplatní je při klasifikaci a hodnocení chování žáků, volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
b) Žákům, u nichž je diagnostikována specifická porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální
pozornost a péči. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které
odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci p