SKLÁDANÉ PLOTY

Komentáře

Transkript

SKLÁDANÉ PLOTY
Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno
tel.: 541 583 111, fax: 541 211 190
e-mail: [email protected], www.prefa.cz
SKLÁDANÉ PLOTY
MONTÁŽNÍ NÁVOD
značka
(PLD L/B/H…)
název
L
rozměry [mm]
B
H
hmotnost
ks [kg]
výrobní
závod
barevné provedení
zákl.
lux
melír
dílce skládaných plných plotů
PLT 11/16/230 SPR
105
160
2300
71
Oslavany
PLT 11/16/290 SPR
105
160
2900
100
Oslavany
PLT 11/16/230 SKR
105
160
2300
83
Oslavany
PLT 11/16/290 SKR
105
160
2900
85
Oslavany
PLT 16/18/230 SRO
180
160
2300
139
Oslavany
PLT 16/18/290 SRO
180
160
2900
166
Oslavany
plotová deska
PLT 196/5/30 PP
1955
50
300
72
Oslavany
plotová deska ukončovací
PLT 196/5/40 PP
1955
50
400
87
Oslavany
sloupek průběžný
sloupek koncový
sloupek rohový
BARVY ZÁKLADNÍ
natural
písková
VZORY
S JEDNOSTRANNOU
MATRICÍ
červená
béžová
hnědá
TYPY
Plotové desky se vyrábí se 2 druhy reliéfního
povrchu pro jednostranné a 4 druhy reliéfního
povrchu pro oboustranné z probarveného betonu. Plotová deska ukončovací se vyrábí pouze
s jednostrannou matricí rákos a cihla. Plotové
sloupky je možné dodat i ocelové dle přání zákazníka.
KONSTRUKCE
Plotové sloupky jsou hlavní nosnou konstrukcí
plotového systému. Do usazených sloupků se
potom zasouvají plotové desky. Osová vzdálenost sloupků je 2000 mm. Sloupky jsou zapuštěny minimálně 500 mm. Maximální výška sloupků je 2900 mm.
Zboží je uloženo na atypických paletách 200 x
80 cm.
P
P
P
P
P
P
P
P
sloupky
průběžný
koncový
rohový
VZORY S OBOUSTRANNOU MATRICÍ
D - vzor dřevo
R - vzor rákos
T - vzor skládaný
kámen
plotová deska ukončovací
K - vzor kámen
T - vzor travertin
C - vzor cihla
plotová deska obdélníková
www.prefa.cz /produkty/komunikace
105
2100
35
50
2900
70
1800
35
2300
70
50
60
70
50
60
70
180
60
50
160
50
160
160
300
180
pohled - plotová deska1955
ukončovací s reliéfem
2.1.
300
00
- nejprve srovnáme terén
- provedeme výkop pro sloupek 500 x 500 x 550 mm.
- jámy vyhloubíme na osovou vzdálenost viz obr. 3.1. a
TABULKA č. 1
- na dno jámy nasypeme a zhutníme 50 mm štěrku frakce min 4-8.
- zafixujeme sloupek (zaklínujeme) do požadované polohy
- „zalijeme“ betonem třídy C 20/25 do úrovně terénu
500 v zemi
MONTÁŽ
50
35
50
60
35
160
35
řez - SR 105
sloupek rohový
35
1.3.
50
50
105
105
•
Plotové desky nejsou pochůzné a proto je nepřípustné po nich šlapat, nebo na ně cokoliv skládat, mohlo by
dojít k jejich prasknutí. Výrobce nenese zodpovědnost za
špatnou manipulaci s nimi.
60
50
řez - SK sloupek koncový
160
1.2.
160
35 35
50
60
35
160
35 35
50
35
60
50
•
Plotové sloupky i desky se skladují a dopravují na
atypických paletách 2000/800 mm v horizontální poloze
(naležato). Vzhledem k velké štíhlosti plotových desek je
nutno, aby byly na stavbě manipulovány ve vertikální rovině
(na stojato => v poloze, ve které budou zasouvány a uloženy
mezi sloupky)
50
•
Všechny části skládaných plotů jsou navrženy tak,
aby je bylo možno zmanipulovat ručně, bez nutnosti použití
těžké techniky - jeřábu.
50
řez - SP sloupek průběžný
800 v zemi
1.1.
50
60
160
DOPRAVA A MANIPULACE
1955
pohled - plotová deska ukončovací bez reliéfu
300
2.2.
300
1955
3.1. Rozmístění a tvar výkopů pro dané rozteče sloupků.
2310
500
250
250
L
dle tabulky č.1.
500
500
250 250
250 250
500
500
500
250
L
dle tabulky č.1.
500
500
250
L
dle tabulky č.1.
Tabulka1
typ plotové desky
PLT 196/5/30 PP
OSOVÁ VZDÁLENOST (ROZTEČE) MEZI SLOUPKY
průběžný
koncový
rohový
2000
2000
2030
Osazení v rovinném terénu (obr.3.2.) Vkládání desek mezi zabetonované
sloupky
sloupky osadíme do výkopů půdorysně do
polohy dle dané rozteče viz. TABULKA č. 1.
Osazení sloupků ve svažitém terénu
(obr. 3.3.)
Ve svažitém terénu je nutné sloupky vzájemně výškově posunout tak, aby byl zachován výškový přesah sloupků. Z estetického hlediska by výškový přesah sloupků
neměl překročit 150 mm. Dobetonávku
nad základy je nutné na jedné straně
sloupku zvýšit, neboť desky na dobetonávku přímo dosedají (viz. obrázek 3.3.).
- Desky můžeme vkládat mezi sloupky po
72 hodinách od betonáže
- Desky překlopíme z horizontální polohy
(poloha uložení na paletě) do vertikální
polohy (jediná možná poloha pro manipulaci s deskami) a postupně zasouváme mezi zabetonované sloupky , zaklínujeme, popřípadě vytmelíme.
3.2. Osazení sloupku v rovinném terénu
Možnosti spojení systému
- na sucho
(pouhé nasunutí jednotlivých prvků na
sebe)
- cementovou maltou
(zatmelení maltou styk sloupek- deska,
popř. deska- deska)
- stavebním lepidlem
(zatmelení lepidlem styk sloupek- deska, popř. deska- deska)
- montážní pěnou
(zatmelení pěnou styk sloupek- deska,
popř. deska- deska)
3.3. Osazení sloupku ve svažitém terénu
plotová deska
plotová deska
plotová deska
1500
1500
2300
sloupek
plotová deska
průběh
terénu
300
průběh
rostlá zemina terénu
dobetonávka
z prostého
betonu
rostlá zemina
50
50
800
dobetonávka
z prostého
betonu
300
plotová deska
plotová deska
rostlá
zemina
plotová deska
rostlá
zemina
plotová deska
sloupek
800
dobetonávka
z prostého
betonu
dobetonávka
z prostého
betonu
plotová deska
plotová deska
2300
sloupek
500
500
50
plotová deska
plotová deska
sloupek
2300
2300
1800
1800
plotová deska
plotová deska
štěrkový
polštář
min 50mm
50
štěrkový
polštář
min.50mm
štěrkový
polštář
min.50mm
štěrkový
polštář
min 50mm
plotová deska
plotová deska
plotová deska
1800
1800
sloupek
plotová deska
průběh
terénu
dobetonávka
z prostého
betonu
300
průběh
rostlá zemina terénu
dobetonávka
z prostého
betonu
300
sloupek
1100
plotová deska
plotová deska
rostlá
zemina
plotová deska
rostlá
zemina
plotová deska
rostlá zemina
štěrkový
polštář
min.50mm
štěrkový
polštář
min.50mm
50
50
1100
800
dobetonávka
z prostého
betonu
dobetonávka
z prostého
betonu
plotová deska
plotová deska
2900
sloupek
plotová deska
plotová deska
2900
sloupek
50
50
800
2900
2900
2100
2100
plotová deska
plotová deska
štěrkový
polštář
min 50mm
štěrkový
PLOT DEKOR
JEDNOSTRANNÁ MATRICE
CIHLA ČERVENÁ
PLOT DEKOR
OBOUSTRANNÁ MATRICE
KÁMEN NATURAL
PLOT DEKOR
OBOUSTRANNÁ MATRICE
KÁMEN NATURAL
PLOT DEKOR
OBOUSTRANNÁ MATRICE
DŘEVO BÉŽOVÁ A HNĚDÁ
PLOT DEKOR
JEDNOSTRANNÁ MATRICE
RÁKOS PÍSKOVÁ
PLOT DEKOR
OBOUSTRANNÁ MATRICE
SKLÁDANÝ KÁMEN NATURAL
PLOT DEKOR
OBOUSTRANNÁ MATRICE
DŘEVO BÉŽOVÁ
www.prefa.cz /produkty/komunikace

Podobné dokumenty

skládané ploty

skládané ploty doprava a manipulace

Více