EcoCyl® manuál (PDF 378 KB)

Komentáře

Transkript

EcoCyl® manuál (PDF 378 KB)
®
®
K Uzavírací ventil
J Ochranný kryt
I Indikátor průtoku (předem nastavené
hodnoty) v litrech za minutu
H Otvory pro upevnění ramenního popruhu
G Výstupní přípojka ventilu
F Rukojeť
E Kalibrovaný regulátor průtoku
D Plnicí přípojka (plnění ECOCYL RSH-2
povoleno pouze v závodech Linde)
C Tělo redukčního ventilu
A
B
C
D
E
Návod k použití
A Tlaková lahev
B Manometr s indikací aktuálního tlaku v lahvi:
není aktivní, pokud je uzavírací ventil (K)
uzavřený
ECOCYL® RSH-2
A
B
C
D
Popis
K Uzavírací ventil
J Ochranný kryt
I Indikátor průtoku (předem nastavené
hodnoty) v litrech za minutu
H Otvory pro upevnění ramenního popruhu
G Výstupní přípojka ventilu
F Rukojeť
E Kalibrovaný regulátor průtoku
D Plnicí přípojka (plnění ECOCYL RSH-2
povoleno pouze v závodech Linde)
C Tělo redukčního ventilu
E
Návod k použití
A Tlaková lahev
B Manometr s indikací aktuálního tlaku v lahvi:
není aktivní, pokud je uzavírací ventil (K)
uzavřený
ECOCYL® RSH-2
Popis
K
I
J
H
G
F
K
I
J
H
G
F
95 mm
2,4 kg
Průměr ochranného krytu
Hmotnost (prázdný)
95 mm
2,4 kg
Průměr ochranného krytu
Hmotnost (prázdný)
3,8 bar
150 bar
0,25; 0,3; 0,5;
1,0; 1,5; 2,5
a 8,0 litrů/min.
hadicová přípojka
průměr 6 nebo 8 mm
Výstupní průtok
(předem nastavené hodnoty)
Výstupní přípojka
Výstupní tlak
Plnicí tlak
Objem plynu (závisí na druhu plynu) cca 0,15 m3
80 mm
440 mm
0,25; 0,3; 0,5;
1,0; 1,5; 2,5
a 8,0 litrů/min.
Průměr tlakové lahve
Výška
Technické parametry
3,8 bar
150 bar
hadicová přípojka
průměr 6 nebo 8 mm
Výstupní průtok
(předem nastavené hodnoty)
Výstupní přípojka
Výstupní tlak
Plnicí tlak
Objem plynu (závisí na druhu plynu) cca 0,15 m3
80 mm
440 mm
Průměr tlakové lahve
Výška
Technické parametry
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Zákaznické centrum: 800 121 121, [email protected]
www.linde-gas.cz
ECOCYL® RSH-2 je vhodný pro plnění nekorozivními
čistými plyny a plynnými směsmi, které mohou
obsahovat jak nekorozivní složky, tak nízké koncentrace korozivních složek. Nabízený sortiment
pro ECOCYL® RSH-2 nezahrnuje kapalné plyny, čistý
kyslík, oxidující plyny a oxidující směsi.
ECOCYL® model RSH-2 se skládá z malé, opakovaně plnitelné tlakové lahve vybavené ventilem,
redukčním ventilem s pevně nastaveným výstupním tlakem a průtokoměrem s předem nastavenými
hodnotami. Tato zařízení jsou plně integrována
pod ochranným krytem.
Obecný popis
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Zákaznické centrum: 800 121 121, [email protected]
www.linde-gas.cz
ECOCYL® RSH-2 je vhodný pro plnění nekorozivními
čistými plyny a plynnými směsmi, které mohou
obsahovat jak nekorozivní složky, tak nízké koncentrace korozivních složek. Nabízený sortiment
pro ECOCYL® RSH-2 nezahrnuje kapalné plyny, čistý
kyslík, oxidující plyny a oxidující směsi.
ECOCYL® model RSH-2 se skládá z malé, opakovaně plnitelné tlakové lahve vybavené ventilem,
redukčním ventilem s pevně nastaveným výstupním tlakem a průtokoměrem s předem nastavenými
hodnotami. Tato zařízení jsou plně integrována
pod ochranným krytem.
Obecný popis
Před použitím
1. Před použitím tlakovou lahev vizuálně zkontrolujte. V případě zjevného poškození lahev nikdy
nepoužívejte a kontaktujte Linde Gas a.s.
2. Nikdy neodstraňujte ochranný kryt, ani ECOCYL® RSH-2 nerozebírejte. Plnění je povoleno pouze
v závodu Linde Gas a.s.
3. Všichni, kdo budou ECOCYL® RSH-2 používat, musí být vyškoleni a seznámeni se všemi příslušnými
pravidly a legislativou.
4. Bezpečnostní list pro plyn nebo směs plynů, který ECOCYL® RSH-2 obsahuje, je k dispozici na vyžádání.
5. Udržujte své ruce a zařízení čisté. Při manipulaci s lahví ECOCYL® RSH-2 nikdy nepoužívejte
mazadla ani lubrikanty.
6. Chraňte ECOCYL® RSH-2 před nárazy a před poškozením. Přenášejte jej pouze za rukojeť (F)
nebo pomocí ramenního popruhu, který se upevňuje do otvorů (H).
7. Pokud ECOCYL® RSH-2 nepoužíváte, ujistěte se, že uzavírací ventil (K) je zavřený (směr uzavírání
je ve směru hodinových ručiček).
8. Uskladňujte ECOCYL® RSH-2 na suchém a čistém místě, které vyhovuje podmínkám pro skladování
tlakových lahví s plynem.
9. Pro opětovné naplnění vraťte lahev ECOCYL® RSH-2 na nejbližší prodejní místo/pobočku Linde Gas a.s.
Návod k použití
Před použitím
1. Před použitím tlakovou lahev vizuálně zkontrolujte. V případě zjevného poškození lahev nikdy
nepoužívejte a kontaktujte Linde Gas a.s.
2. Nikdy neodstraňujte ochranný kryt, ani ECOCYL® RSH-2 nerozebírejte. Plnění je povoleno pouze
v závodu Linde Gas a.s.
3. Všichni, kdo budou ECOCYL® RSH-2 používat, musí být vyškoleni a seznámeni se všemi příslušnými
pravidly a legislativou.
4. Bezpečnostní list pro plyn nebo směs plynů, který ECOCYL® RSH-2 obsahuje, je k dispozici na vyžádání.
5. Udržujte své ruce a zařízení čisté. Při manipulaci s lahví ECOCYL® RSH-2 nikdy nepoužívejte
mazadla ani lubrikanty.
6. Chraňte ECOCYL® RSH-2 před nárazy a před poškozením. Přenášejte jej pouze za rukojeť (F)
nebo pomocí ramenního popruhu, který se upevňuje do otvorů (H).
7. Pokud ECOCYL® RSH-2 nepoužíváte, ujistěte se, že uzavírací ventil (K) je zavřený (směr uzavírání
je ve směru hodinových ručiček).
8. Uskladňujte ECOCYL® RSH-2 na suchém a čistém místě, které vyhovuje podmínkám pro skladování
tlakových lahví s plynem.
9. Pro opětovné naplnění vraťte lahev ECOCYL® RSH-2 na nejbližší prodejní místo/pobočku Linde Gas a.s.
Návod k použití
Připojení a používání
10. Ujistěte se, že indikátor průtoku (I) ukazuje „OFF“ a uzavírací ventil (K) je zavřený.
11. Připojte hadičku (průměr 6 nebo 8 mm) k výstupní přípojce ventilu (G).
12. Pomalu otevřete uzavírací ventil (K) proti směru hodinových ručiček.
13. Manometr (B) bude indikovat aktuální tlak v lahvi.
14. Zvolte požadovaný průtok plynu nastavením kalibrovaného regulátoru průtoku (E),
hodnota se zobrazí na indikátoru průtoku (I).
15. Průtok plynu zastavíte otočením uzavíracího ventilu (K) po směru hodinových ručiček.
16. Nastavte kalibrovaný regulátor průtoku (E) do polohy „OFF“.
17. Doporučuje se odtlakovat ventil, pokud jej nebudete delší dobu používat. Otáčejte kalibrovaným
regulátorem průtoku (E), dokud manometr (B) nebude ukazovat hodnotu 0. Následně nastavte
kalibrovaný regulátor průtoku na pozici „OFF“.
Připojení a používání
10. Ujistěte se, že indikátor průtoku (I) ukazuje „OFF“ a uzavírací ventil (K) je zavřený.
11. Připojte hadičku (průměr 6 nebo 8 mm) k výstupní přípojce ventilu (G).
12. Pomalu otevřete uzavírací ventil (K) proti směru hodinových ručiček.
13. Manometr (B) bude indikovat aktuální tlak v lahvi.
14. Zvolte požadovaný průtok plynu nastavením kalibrovaného regulátoru průtoku (E),
hodnota se zobrazí na indikátoru průtoku (I).
15. Průtok plynu zastavíte otočením uzavíracího ventilu (K) po směru hodinových ručiček.
16. Nastavte kalibrovaný regulátor průtoku (E) do polohy „OFF“.
17. Doporučuje se odtlakovat ventil, pokud jej nebudete delší dobu používat. Otáčejte kalibrovaným
regulátorem průtoku (E), dokud manometr (B) nebude ukazovat hodnotu 0. Následně nastavte
kalibrovaný regulátor průtoku na pozici „OFF“.

Podobné dokumenty

R407A. Náhrada za R404A s nižším potenciálem globálního

R407A. Náhrada za R404A s nižším potenciálem globálního Díky svým inovativním koncepcím je Linde Gas průkopníkem na globálním trhu. V roli technologického lídra je naším úkolem neustále zvyšovat laťku. Průběžně pracujeme na vývoji nových vysoce kvalitní...

Více

Prezentace Skupiny SAFINA PROJEKTY_AJ

Prezentace Skupiny SAFINA PROJEKTY_AJ  Jedna z vedoucích inženýrských firem v České republice  Vlastník: SAFINA, a.s., (100%), jejíž hlavní činností je zpracování drahých kovů a jejich využití v různých odvětvích průmyslu  Pobočky v...

Více

6.2.1

6.2.1 plynu a vzniku jakéhokoliv nebezpečného nadměrného tlaku. Pokud jsou zařízení pro vyrovnávání tlaku na horizontálních tlakových nádobách spojených sběrným potrubím a naplněných hořlavým plynem, mus...

Více

MPG6-MPJ6-MPE6-MPF6

MPG6-MPJ6-MPE6-MPF6 MPG6-MPJ6-MPE6-MPF6 Průmyslové procesní manometry DN 130 Pro měření tlaku korozivních plynů a kapalin Přesnost 2A dle ASME B40.1, ± 0.5% Smáčené části z nerezu (MPG, MPE) nebo Monelu (MPJ, MPF) Pou...

Více

KNICK-Portavo 904 pH

KNICK-Portavo 904 pH Interval 1…99 dnů, může být vypnuto. Poskytuje informace o stavu sondy Vyhodnocení nuly, sklonu, doby odezvy, kalibračního intervalu, 2x zdířky 4 mm pro samostatné čidlo teploty 1x 4-pinový konekto...

Více

UBP32 konektorový termický kapslový odvaděč ti5

UBP32 konektorový termický kapslový odvaděč ti5 proužek AISI 304 ASTM A193 B7 © Copyright 2004

Více