Turistické stezky v okolí Bayerisch Eisenstein

Transkript

Turistické stezky v okolí Bayerisch Eisenstein
P Ě Š Í T U R I S T I K A V N Á R O D N Í M PA R K U
www.nationalpark-bayerischer-wald.de
Nová náves - výletnický park
O husté síti dobře značených turistických stezek v blízkém okolí se
dozvíte více v informačním altánu. Nebudou chybět ani informace k
historii a geologii údolí Řezné.
Lavičky zvou k posezení, pro děti se nabízí atraktivní hřiště s
prolézačkami. Zvlášť velký dojem zanechá bizarní "galerie lesních
strašidel". Z uměle založeného pramene vyvěrá malý potok, který
zásobuje "návesní rybníček" a bazének k brouzdání čerstvou vodou.
Břeh říčky Velké Řezné, okraje rybníka a vysázené křoviny nabízejí
životní prostředí mnoha vzácným a ohroženým druhům rostlin a
živočichů.
Výletnický park byl postaven v letech 1998 a 1999 jako zařízení
Správy Národního parku bavorskými finančními prostředky v rámci
programu "bavorská ofenziva budoucnosti"
Silniční hraniční přechod
směr Klatovy
B 11
Ludwigsthal
Zwiesel
Waldler-Hüttn
Turistická stezak podél Řezné
Velká Řezná
Divoké keře
Informační centrum Hraniční nádraží
Kneippbazének
V bývalé nádražní hale , jejímž středem probíhá hranice mezi Českou
republikou a Německem se Vám představují celkem čtyři velkoplošné
chráněné oblasti na obou stranách hranice, chráněná krajinná oblast
Šumava, přírodní park Bavorský les a sousední Národní parky Šumava
a Bavorský les. Celá expozice je dvojjazyčná.
Hřiště
rybníček
Lesní strašidla
Na druhou stranu hranice - do Čech...
pramen
Velmi dobře vyznačená síť turistických stezek Vás dovede ke všem
přírodním zajímavostem na Šumavě.
Červená značka se vine na jihovýchod celým Národním
červená
parkem až pod Trojmezí. Na |sever po ní dojdete k okolo
Černého a Čertova jezera až na Svatou Kateřinu.
Od
hraničního nádraží v Železné Rudě - Alžbětíně Vás dovede
žlutá
žlutá turistická stezka do centra městečka Železná Ruda.
Z Železné Rudy vede zelená značka k turistickému hraničnímu
zelená
přechodu Debrník/Ferdinandsthal.
Informační
altán
Nejmenší
děti
pískoviště
hraniční nádraží
Železná Ruda-Alžbětín
muzeum železnice
g
ch-We
ton-Pe
An
Radnice
Verkehrsamt
Dodržujte prosím pravidla
Národního parku.
louka
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald
Freyunger Straße 2, 94481 Grafenau
Telefon 0 85 52 96 000
[email protected]
Národní park Bavorský les
je nositelem
diplomu rady Evropy 1986
Nationale
Naturlandschaften
Turistické stezky v okolí
Bayerisch Eisenstein
0
kostel
škola
10
20
30 m