Programfüzet Büki Ünnepi napok.p

Komentáře

Transkript

Programfüzet Büki Ünnepi napok.p
Kedves Bük Város Polgárai!
Kedves Bükre Látogató Vendégek!
Liebe BürgerInnen der Stadt Bük!
Liebe nach Bük besuchende Gäste!
Boldog vagyok, hogy ezen a különleges évfordulón a BÜKI ÜNNEPI NAPOK 20 éves jubileumán köszönthetem Önöket!
Mikor útjára indítottuk 1994-ben lelkes segítőtársaimmal ezt a rendezvénysorozatot nem gondoltuk, hogy ilyen hosszú
ideig élni fog. Célunk az volt, hogy a dinamikusan fejlődő nagyközségbe olyan kulturális programot kínáljuk, amely a gyógyító
víz mellé maradandó élményeket ad a településen élőknek, és a gyógyulni vágyó vendégeknek. A falunkba érkező nagy
számú vendégeknek bemutassuk kulturális örökségünket: a népi hagyományokat – az irodalom, a zene és a képzőművészet
segítségével. A sport már akkor fontos volt a település életében – nem maradhatott ki az sem a kínálatból. A rendezvénysorozatot
szombattól – következő vasárnap estig terveztük, fúvószenére komponált színpompás tűzijátékkal. Elmondhatjuk, hogy a 9
napon át tartó rendezvénysorozat elérte célját. A lakosok nagy része arra az időpontra vette ki szabadságát, hogy késő estig
részt vehessen a programokon. A szálláshelyek, vendéglátóhelyek megteltek. A programok összeállításakor felkutattuk a község
hagyományait, a Bükről elszármazott művészeket meghívtuk, igyekeztünk családias hangulatot teremteni. Különböző kulturális
csoportok alakultak: női-, férfikar, mazsorett csoport, 12 tagú cigányzenekar. De a már több éve működő kézimunka szakkör
Smidéliusz Ferencné Eta nénivel az élen – szép kiállításaival is segített munkánkban. Igazi nosztalgiával gondolok kedves
segítőimre a programok megszervezésében, lebonyolításában. A helyszűke miatt nem tudom őket felsorolni – hálával gondolok
mindannyiukra. Áldással emlékezem azokra, akik már nincsenek közöttünk, de a szívünkben élnek: Nagy József plébános úrra,
Krizsán István festőművészre, Jászai Joli néni színművészre, Csonka Jenő és Gyurácz József igazgató úrra, Szélesy József szeretett
pedagógus segítőmre. Mindannyian lelkesen álltak mellém e nagy munkában. Örülök, hogy van alkalmam megköszönni Dr. Szele
Ferenc polgármester úrnak és az önkormányzat minden tagjának, dolgozójának, Horváth Lajos későbbi polgármesternek, Pócza
Csaba iskolaigazgatónak és a tantestületnek, az óvoda vezetésének, óvónőinek, a zeneiskola tanárainak segítségét – nélkülük
nem ünnepelhetnénk most a 20. évet.
Mivel 1994-ben még nem állt rendelkezésünkre a mai infrastruktúra, a programok nagy részét szabadtéren kellett
megrendezni, kitéve magunkat az időjárás viszontagságainak. Ma is emlékszem áldott emlékű Krizsán István festőművész
megnyugtató szavaira: „Ne féljen! Bük felett akkor is ragyog a Nap, amikor körös-körül kavarognak a felhők, esik az eső!” Ezért
választottuk a Büki Ünnepi Napok jelképének az ő alkotását. Soha nem mosta el rendezvényünket az eső.
Nagy öröm számomra, hogy a közben várossá fejlődött település vezetői életben tartják az általunk elkezdett
rendezvénysorozatot. Természetesen már más formában. De ez az élet rendje. Megnyugtató, hogy megmaradtak a program
fontos pillérei: az arató-bemutató, a zenés-táncos folklór estek, a borászati rendezvények, nemzetiségi találkozók.
Kívánom, hogy a BÜKI ÜNNEPI NAPOK programjai még sok éven keresztül örvendeztessék meg a büki lakosokat, a gyógyulni
vágyó vendégeket!
Adjon a jó Isten erőt, egészséget a település és a fürdő vezetőinek, a rendezvénysorozat szervezőinek, a vendégeknek
és BÜK város szeretett népének!
Ich bin sehr froh, dass ich Sie an diesem besonderen Tag, am 20.Jubiläum DER FESTTAGE VON BÜK begrüssen kann. Als wir
1994 mit meinen begeisterten Mithelfern diese Veranstaltungsreihe starteten, dachten wir nicht, dass sie so lange im Leben
bleibt. Wir hatten den Zweck, dass wir in das so dynamisch entwickelnde Grossgemeinde solche Programme bieten, die neben
das heilende Wasser den sich nach der Genesung sehnenden Gästen und den Einheimischen schöne Erlebnisse geben. Wir hatten
die Absicht, den zahlreichen zu uns kommenden Gästen unser kulturelles Erbe, die Volkstraditionen durch die Literatur, Musik
und bildende Künste vorzustellen. Der Sport war schon damals wichtig im Leben der Siedlung, er konnte auch nicht fehlen.
Die Veranstaltungsreihe wurde ab Samstag –bis zum nächsten Sonntagabend geplant, mit buntem Feuerwerk und Blasmusik.
Wir können behaupten, dass die 9-tägige Veranstaltungsreihe ihren Zweck erreichte. Die meisten Einwohner nahmen für diese
Woche Urlaub , um bis Spätabend an den Programmen teilnehmen zu können. Die Unterkünfte, Gastätten waren voll. Bei
der Zusammenstellung der Programme suchten wir die Bräuche der Gemeinde, wir luden von Bük stammende Künstler, wir
versuchten familiäre Atmosphere zu schaffen. Es entstanden verschiedene kulturelle Gruppen : Damen-und Herrenchor, MajorettGruppe, 12-köpfige Zigeunerkapelle. Der seit Jahren arbeitende Handarbeitfachzirkel-mit der Leitung Frau Smideliusz Tante Etahalf unserer Arbeit mit den Ausstellungen. Ich denke mit Nostalgie an meine Mithelfer bei der Organisierung der Programme.
Ich kann nicht alle erwähnen, ich denke mit Dank an alle.Ich erinnere mich mit Segen an diejenigen, die nicht mehr unter uns
sind, aber sie leben in unserem Herzen:Herr Kaplan József Nagy, Malermeister István Krizsán, Schauspielerin Joli Jászai, Herr
Direktor Jenő Csonka und József Gyurácz, Pädagoge József Szélesy. Alle waren begeistert hinter mir bei dieser grossen Arbeit.
Ich freue mich, dass ich Möglichkeit habe, Dank zu sagen:Herrn Bürgermeister Dr. Ferenc Szele,und allen Mitgliedern der
Selbverwaltung,dem späteren Herrn Bürgermeister Lajos Horváth, Herrn Schuldirektor Csaba Pócza und den Lehrkräften, den
Leitern des Kindergartens und den Kindergärtnerinnen, den Lehrern der Musikschule-ohne sie könnten wir jetzt das 20.Jahr nicht
feiern. Da 1994 die heutige Infrastruktur uns noch nicht zur Verfügung stand, mussten wir die meisten Programme im Freien
organisieren,so waren wir dem Wetter ausgesetzt.Ich erinnere mich an die Wörter von István Krizsán Malermeister:”Keine Angst.
Über Bük scheint die Sonne, auch wenn die Wolken ziehen, und es regnet.”Deshalb wurde seine Meisterwerk zum Wahrzeichen
der Festtage von Bük gewählt. Es regnete nie an unseren Veranstaltungen.
Es ist eine grosse Freude für mich, dass die Leiter der zur Stadt entwickelnden Siedlung die von uns starteten
Veranstaltungsreihe weitermachen. Natürlich in einer anderen Form. Aber so ist das Leben. Es ist beruhigend, dass die wichtigsten
Säulen übrigblieben: die Ernteschau, Folkloreabende mit Tanz und Musik, Weinveranstaltungen, Nationalitätentreffen.
Ich wünsche, dass die Festtage von Bük noch viele Jahre lang den Einwohnern von Bük und den Gästen Freude machen.
Gott gebe Kraft und Gesundheit den Leitern der Siedlung und des Bades,den Gästen und den geliebten Einwohnern der
Stadt Bük!
Kátai Ferencné ny.igazgató
a program ötletgazdája
2
Tóth Tamás - intézményvezető
Frau Ferencné Kátai Direktorin i.R.
Tamás Tóth - Institutsleiter
3
Vážený občané města Bük!
Vážený hosté v městě Bük!
Jsem velmi ráda, že při tomhle zvláštném výročí na 20. SÁTEČNÍCH DNECH BÜK Vás můžu pozdravit!
Když jsme v roce 1994 zahájili tenhle program s kolektivem pracovníků, nemysleli jsme, že prožije tak dlouho.
Našim cílem bylo do dinamicky se rozvíjející obce nabídnout takový kulturní program, který dodá k léčivé vodě trvalé zážitky
pro občané a za léčením přicházející návštěvníky. Chtěli jsme velikému počtu hostů, který přicházeli do naši vesnice, ukázat naši
kulturní historii: lidové tradice-pomocí literatury, hudby a umění. Sport byl už tehdy důležitý v životě vesnice- tak jsme ho zařadili
do programu. Programy jsme plánovali od soboty – do následující neděle večeře, zakončením na dechovku komponovaným
velikolepým ohňostrojem. Můžeme říct, že programy trvající 9 dnů dosáhli svůj cíl. Občané si dělali dovolenou v tomhle termínu,
aby se do pozdního večera mohli zoučastnit na programech. Ubytovací prostory, restaurace se naplnili. Při sestavení programu
jsme vyhledali tradice obce, pozvali jsme umělce pocházející z Büku, snažili jsme se vytvořit rodinnou pohodu. Vznikli mnohé
kulturní skupiny: ženský a mužský spěvácký sbor, skupina mažoretek, 12 člená cikánská kapela. Taky už dlouhé léta fungující
skupina švadlenek s vedením paní Smidéliusz Ferencné Eta – se svými produkty na výstavách nám pomáhali v naší práci. Myslím
s nostalgií na své spolupracující kolegy a pomocníky v organizaci a uskutečnění programů. Ani je všechny nemohu vyměnovat
– myslím na ně vděčně. Myslím taky s úctou i na ty, který už nejsou mezi námi, ale žijí v našich srdcích: kněz Jozef Nagy, malíř
István Krizsan, heřečka paní Joli Jászai, pan ředitele Jenő Csonka Josef Gyurácz, pedagog a pomocní Josefa Szélesy. Všichni se
velice nadšeně postavili ke mně v téhle práci. Jsem ráda, že mám možnost poděkovat se přednostu Dr. Ferenc Szele, ředitely školy
Csaba Pócza a učitelům, vedení školky, učitelkám ve školce, učitelům v hudební škole – bez jejich pomoci bychom teď neslavili
těch 20 let.
V roce 1994 jsme jěště neměli k dispozici tuhle infrastrukturu, proto velikou část programů jsme uspořádali venku i když
nám počasí někdy dělalo těžkosti. Dodnes vspomínám na uklidňující slova malíře István Kizsana: „ Nebojte se! Nad Bükem svítí
Slunce i když všude kolem se sbíhají oblaky nebo prší.“
Jsem ráda, že se z vesnice mezičasem stálo město a jeho vedení si udrželo z roka na rok tenhle program. Samozřejmě v jiné
formě ale to je dané životem. Jsem však ráda, že důležité pilíře programu jako dožínky, folklorní-taneční představení, vinné akce,
národnostní setkání jsou stálé.
Přeju si, abychom se programy SVÁTEČNÍ DNY BÜK organizovali jěště dlouhé léta a dělali radost občanům Büku a taky
návštěvníkům přicházejícím za léčením!
Dej Bůh sílu, zdraví vedení města a lázní, organizátorům programů, hostům a milovaným občanům města BÜK!
Kátai Ferencné bývalá ředitelka
4
Tóth Tamás
5
XX. Büki Ünnepi Napok
Július 5. péntek 20.00
„Fürdünk a humorban” – Stand-up est
Van kettő agy nélkül… Lórán Barnabás és Rekop György közös humorestje
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár színházterme
Belépő: 1500.- Ft
Július 24-27.
i
Július 12. péntek
II. Etno-folk Forgatag
• 16.00 Bütykölő - Népi játszóház
• 18.30 MagyarVista Social Club i
• 20.00 Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band i
• 21.30 Balkán Fanatik i
Helyszín: Bükfürdő, Gyógyfürdő parkolója - A belépés díjtalan!
Július 13. szombat
Aratóünnep
• 13.30 20 éves a Büki Ünnepi Napok. Képek a búzamezőről – Bodorkós András fotókiállítása
A kiállítást megnyitja: Udvardi Gyula, a Vas Népe nyugalmazott újságírója
• 15.00 Színes felvonulás hintókkal, lovas kocsikkal Bükfürdőre
• 16.00 Ünnepi ökumenikus szentmise az Ökumenikus kápolnánál
Helyszín: Bük, Thermál krt. • 16.00 Gyermeksarok - Népi és ügyességi játékok - Kirakodóvásár
Helyszín: Bükfürdő, Gyógyfürdő parkolója
• 17.30 Ünnepélyes megnyitó
Köszöntőt mond: Kátai Ferencné, a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár volt
vezetője; Németh Sándor, Bük város polgármestere, közreműködik a Keltike Népdalkör
• 18.00 Kézikaszás aratóbemutató és uzsonna
• 19.00 - 20.30 Folklórműsor
Fellép: a hegyfalui Háncs Néptánccsoport, Ungaresca Táncegyüttes
• 21.00 Cimbaliband koncertje i
• 22.30 – 02.00 Aratóbál - rendezvénysátor
Táncház - pavilonsátor
A programok helyszíne: Bükfürdő, a Gyógyfürdő parkolójánál felállított rendezvénysátor. A belépés díjtalan!
Július 19. péntek 19.00
„Mi muzsikus lelkek…” i
A 100 tagú Cigányzenekar szólistái és a Pannon Cigányzenekar közös koncertje
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár - Bük, Eötvös u.
A belépés díjtalan!
Július 20. szombat
Horvát nemzetiségi est
• 16.00 Szentmise
Helyszín: Büki Római Katolikus Templom
• 17.30 Kulturális műsor
• 19.30 Bál, zenél a Pinka Band
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár - Bük, Eötvös u.
rendező: Büki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat - A belépés díjtalan!
6
i : leírás a fellépők ismertetőiben
XX. Büki Ünnepi Napok
VIII. Gyógy - Bor Napok- Büki Gasztro Fesztivál
Július 24. szerda
Rigótanya Étterem és Panzió
• 18.00 Borvacsora, borkóstoló – közreműködik: Pannon Cigányzenekar
Július 25. csütörtök
i
• 16.00 – 19.00 Játszóház, kézműves foglalkozások, népi fajátékok, ugrálóvár,Történelmi
bemutatópark, (Aja-Gur Hagyományőrző Ifjúsági Egyesület, Hunyadi Mátyás Fekete Sereg Hagyományőrző Csoport)
Gasztro-udvar
• 18.00 Gasztro portrék című könyv bemutatója. A könyvet bemutatják a szerzők, Bartók
Zoltán és Csepregi Tibor
Gyermekszínpad
• 16.00
• 17.00
• 18.00
• 20.00
Nagyszínpad
Mesebolt Bábszínház Vásártér című előadása
Szép Bence zenés interaktív gyermekműsora
Holló együttes gyermekműsora
Szép Bence humorista-bűvész felnőtt bűvészműsora
• 19.00 Vivat Bacchus
• 21.00 Ghymes i
i
Július 26. péntek
• 08.30 Mesevonat a Szamóca színházzal
• 16.00 – 19.00 Játszóház, kézműves foglalkozások, népi fajátékok, ugrálóvár,Történelmi
bemutatópark, (Aja-Gur Hagyományőrző Ifjúsági Egyesület, Hunyadi Mátyás Fekete Sereg Hagyományőrző Csoport)
Gasztro-udvar
• 18.00 „Az egészséges is lehet finom” A Hunguest Hotel Répce Gold főszakácsának étel bemutatója. Répce
menti tájjellegű ételek újra gondolva modern alapanyagokkal elkészítve.
Gyermekszínpad
• 16.00 Palinta Társulat interaktív gyermekműsora
Nagyszínpad
• 18.30 Pál István Szalonna és bandája
• 20.00 Barabontó i
• 21.30 Firkin i
Július 27. szombat
• 16.00 – 19.00 Játszóház, kézműves foglalkozások, népi fajátékok, ugrálóvár,Történelmi
bemutatópark, (Aja-Gur Hagyományőrző Ifjúsági Egyesület, Hunyadi Mátyás Fekete Sereg Hagyományőrző Csoport)
Gasztro –udvar
• 18.00 „Az egészséges is lehet finom” A Danubius Health Spa Resort Hotel főszakácsának étel bemutatója.
Répce menti tájjellegű ételek újra gondolva modern alapanyagokkal elkészítve.
Gyermekszínpad
• 16.00 Kereplő Színház Lúdas Matyi című előadása
• 17.00 Nevesincs Kapitány – Interaktív Kalózparty
• 18.00 Zabszalma együttes
Nagyszínpad
• 19.00 Retro Party - Utcabál a Mokka zenekarral.
7
XX. Büki Ünnepi Napok
Augusztus 2. péntek 14.00
Holokauszt Emlékmű avatás
Helyszín: Büki Római Katolikus Templom, Templomkert
Augusztus 3. szombat
„Fürdünk a humorban” 2. – Stand-up est
Fellépők: Szép Bence, Erdei Sándor (Rokker Zsolti), Ürmös Zsolt
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár színházterme
Belépő: 1500.- Ft
Augusztus 16. péntek 20.00
Petőfi Sándor-Kacsóh Pongrác: János Vitéz
daljáték két felvonásban
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár - Bük, Eötvös u.
Belépődíj: 700.- Ft
Augusztus 17. szombat 21.00
Utcabál a Fáraó Zenekarral
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár - Bük, Eötvös u.
A belépés díjtalan!
Augusztus 18. vasárnap 20.00
Röpülj, páva! –műsor a Fölszállott a páva döntőseinek részvételével
• 19.00 Színes felvonulás az OTP-től a rendezvénytérig a néptáncosok részvételével
Fellépnek: Berecz István, néptáncos; Kubinyi Júlia, népdalénekes; Rába Néptáncegyüttes- Győr
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvár - Bük, Eötvös u.
A belépés díjtalan!
Augusztus 19. hétfő 19.00
Ocho Macho és Kowalsky Meg a Vega koncert
Vendég: Bad Apples zenekar
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár színházterme
Belépődíj: elővételben 1400 Ft, helyszínen 1800 Ft.
Jegyelővétel: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár, Bük, Eötvös u. 11.
Augusztus 20. kedd
• 10.00 „Apa, gyere Te is!” - Bütykölő- játszóház
Inci-Finci bohóc interaktív játéka
• 11.00 Kolompos együttes gyermekműsora
Helyszín: Bük, Koczán-ház, Széchenyi u.
• 14.00 Ünnepi Képviselő- testületi ülés és az Új Kenyér megáldása
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár - Bük, Eötvös u.
• 20.00 Honfoglalás c. rockopera a Sziget Színház előadása
• 22.00 Tűzijáték
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár - Bük, Eötvös u.
A belépés díjtalan!
8
9
XX. Festtage Bük
XX. Festtage Bük
5. Juli Freitag 20.00
24-27. Juli
Mitwirken: György Rekop, Barnabás Lorán
Ort: Kultur- und Sportzentrum, Bibliothek in Bük, Theatersaal
Eintritt: 1500 HUF
24. Juli Mittwoch
VIII. Heil- Weintage Bük Gastrofestival
„Wir baden in Humor” – Stand-up Abend i
12. Juli Freitag
• 16.00 – 19.00 Spielhaus, Historischer Themenpark, Kunst und Handwerk Beschäftigung,
Holzspielzeuge, Hüpfburg
• 16.00 „Bütykölő” – Völkisches Spielhaus
Auftreter:
Gastro-Platz
i
13. Juli Samstag
Erntefest
• 15.00 Bunte Prozession mit Kutchen, Pferdewagen nach Bükfürdő
• 14.00
• 16.00 Festliche ökumenische Messe bei dem Ökumenische Kapelle
Ort: Bük, Thermál Ring
• 16.00 Kinderecke Volk- und Geschicklichkeitsspielen Markt
Ort: Bükfürdő, Parkplatz des Heilbad
• 17.30 Eröffnungszeremonie
Begrüßung sagt: Ferencné Kátai, ehemalige Leiter des Kultur- und Sportzentrum, Bibliothek in Bük,,
Sándor Németh, Bük Bürgermeister, mitwirken die Keltike Volksliedkreis
• 18.00 Ernte Schau mit Handsense und Jause
• 19.00 - 20.30 Folklore
Auftreten: Háncs Volkstanzgruppe von Hegyfalu, Ungaresca Tanzensemble
• 21.00 Cimbaliband Konzert i
• 22.30 – 02.00 Ernteball - Eventzelt
Tanzhaus – Pavillonzelt
Orte des Programmes: Bükfürdő, Eventzelt im Parkplatz des Heilbad in Bük
Eintritt frei!
19. Juli Freitag
„Wir musikalische Seelen…” i
Das gemeinsame Konzert der Solisten der 100 Mitglieder Zigeunerkapelle und der Pannon
Zigeunerkapelle
Ort: Kultur- und Sportzentrum, Bibliothek in Bük
Eintritt frei!
20. Juli Samstag
Kroatischer Nationalabend
• 16.00 Messe
• Ort: Bük, Katholische Kirche
• 17.30 Kulturprogramm
• 19.30 Ball, Musik: Pinka Band
Ort: Kultur- und Sportzentrum, Bibliothek in Bük
Eintritt frei!
10
• 18.00 Weinabendessen, Weinprobe – Die Wahl des Weines der Stadt Bük
25. Juli Donnerstag
II. Etno-volk Wirbel
• 18.30 Magyar Vista Social Club i
• 20.00 Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band
• 21.30 Balkán Fanatik i
Ort: Bükfürdő, Parkplatz des Heilbades
Eintritt frei!
Restaurant Rigótanya és Panzió
• 18.00 Die Vorführung des Buches Gastro Portraits
Kinderbühne
• 16.00 Mesebolt Puppenspielertheater
• 17.30 Kinderprogramm der Holló Band
Große Bühne
• 19.00 Vivat Bacchus i
• 21.00 Ghymes Konzert
26. Juli Freitag
i
• 16.00 – 19.00 Spielhaus, Historischer Themenpark, Kunst und Handwerk Beschäftigung,
Holzspielzeuge, Hüpfburg
Gastro-Platz
• 16.00 Speisevorführung des Küchenchefs des Hotels Répce, Verkostung aus ungarischen
Geschmack
Kinderbühne
• 16.00 Interactiv Kinderprogrmme der Gesellschaft Palinta
Große Bühne
• 18.30 Pál István Speck und seine Band
• 20.00 Barabontó Konzert i
• 21.30 Firkin Konzert i
27. Juli Samstag
• 16.00 – 19.00 Historischer Themenpark, Kunst und Handwerk Beschäftigung, Holzspielzeuge,
Hüpfburg
Gastro-Platz
• 16.00 Speisevorführung des Küchenchefs des Hotels Danubius, Verkostung aus ungarischem
Geschmack
Kinderbühne
• 16.00 Kereplő Theater
• 17.30 Zabszalma Band
Große Bühne
• 19.00 Retro Party
11
XX. Festtage Bük
2. August Freitag
Roma Nationaltag
• 13.00 Eröffnung, Begrüßung
Mitwirken:
• 14.30 Messe in der Römisch-Katholischen Kirche: Bibel Zitaten in Zigeuner Sprache
• 19.00 Stargast
• 20.00 Ball
Ort: Bük, Sporthalle
Eintritt Frei!
16. August Freitag 20.00
Operette Held Johannes
Ort: Kultur- und Sportzentrum, Bibliothek in Bük
Eintritt: 700 HUF.-
17. August Samstag 21.00
Straßenball mit Band Fáraó
Ort: Kultur- und Sportzentrum, Bibliothek in Bük, Theatersaal
Eintritt Frei!
18. August Sonntag 20.00
„Fliege, Pfau!” – Gala mit dem Finalisten des Wettbewerbs ”Der Pfau flog auf”
• 19.00 Bunter Umzug mit Volkstänzern von der OTP Bank bis zum Veranstaltungsplatz
Auftreten: István Berecz, Volkstänzer; Júlia Kubinyi, Volksliedersängerin; Rába Volkstanzgruppe von Győr
Ort: Kultur- und Sportzentrum, Bibliothek in Bük
Eintritt Frei!
19. August Montag 19.00
Ocho Macho und Kowalsky Meg A Vega Konzert
Gast: Bad Apples Band
Ort: Kultur- und Sportzentrum, Bibliothek in Bük, Theatersaal
Eintritt: Vorkauf: 1400 HUF, Regulär: 1800 HUF
20. August Dienstag
• 10.00 „Vati, komm du auch!”
Bütykölő – Spielhaus
Ort: Koczán – Haus, Bük
• 14.00 Festliche Sitzung des Gremiums und die Segnung des neuen Brotes
Ort: Kultur- und Sportzentrum, Bibliothek in Bük
• 20.00 Honfoglalás (Die Landnahme) Rockoper, Präsentiert: Sziget Theater
• 22.00 Feuerwerk
Ort: Kultur- und Sportzentrum, Bibliothek in Bük
Eintritt Frei!
12
13
XX. Festivalové dny v Bük
5. července pátek 20.00
24-27. července
„Koupeme se v humoru“-Stand-up večer i
Jsou dva v jednom....společný večer humoristů Barnabáš Lorant a Jiří Rekop
Místo: Divadelní sála Kulturního a Sportovního Střediska, Knihovny Bük, ulice Eötvös 11.
Vstupenka: 1500,-Ft
12. července pátek
i
DOŽÍNKY
• 15.00 Veselý průvod s kočemi a koněmi k obilním polí
• 16.00 Sváteční mše u okumenické kaplnky
• Místo: Bük, Thermál krt.
• 16.00 Dětský koutek - Lidové hry - Bazar
Místo: Parkoviště Lázní Bük
• 17.30 Slavnostní otevření
Projev má: Kátai Ferencné bývalá vedoucí Kulturní a Sportovní Středisko, Knihovna,
Sándor Németh, přednosta města Bük, vystoupí Lidová skupina Keltike
• 18.00 Ukázka ručního kosení a občerstvení
• 19.00 - 20.30 Folklorní program
• 21.00 Cimbalinband koncert i
• 22.30 - 02.00 Dožinková veselice
Tanec v pavilonu
Místo: parkoviště Lázní Bük
Vstupné zdarma!
19. července pátek
Společný program sólistů 100 člené Cikánské kapely a Cikánské kapely Pannon
Místo: Kulturní a Sportovní Středisko, Knihovna
Vstupné zdarma!
20. července sobota
Národnostní večer chorvátů
• 16.00 Svatá mše
Místo: katolický kostel, Bük
• 17.30 Kulturní program
• 19.30 Veselice, hraje Pinka Band
Místo: Kulturní a Sportovní Středisko, Knihovna, Bük
Vstupné zdarma!
14
24. července středa
Restaurace Vadvirág
• 18.00 Večeře, degustace vína-výběr vína města Bük
• 16.00-19.00 Dětský koutek, Historický park, řemeslnické ukázky, lidové hry, skákavka
13. července sobota
„Mi muzikanti...“ i
VIII. Dny léčení a vína- Bük Gastrofestival
25. července čtvrtek
II. Etno-folk Setkání
• 16.00 Lidové hry-pro kutily
• Vystoupí:
• 18.30 Maďarská Vista Social Club skupina
• 20.00 Balogh Kálmán Cimbalom Band i
• 21.30 Balkán Fanatik i
Místo: Lázně Bük, Parkoviště Lázní Bük
Vstupné zdarma!
XX. Festivalové dny v Bük
Gastro-místo
• 18.00 Ukázka knihy gastroportrétů
Dětské-jěviště
• 16.00 Mesebolt loutkové divadlo
• 17.30 Skupina Holló
Velké jěviště
• 19.00 Vivat Bacchus
• 21.00 Ghymes i
i
26. července pátek
• 16.00-19.00 Dětský koutek, Historický park, řemeslnické ukázky, lidové hry, skákavka
Gastro-místo
• 16.00 Ukázka jídel hlavního šéfa Hotelu Répce, ochutnávka z maďarské kuchyně
Dětské-jěviště
• 16.00 interaktivní program skupiny Palinta
Velké jěviště
• 18.30 Vystoupení Pál István Szalonna és Bandája
• 20.00 Barabontó i
• 21.30 Firkin i
27. července sobota
• 16.00-19.00 Dětský koutek, Historický park, řemeslnické ukázky, lidové hry, skákavka
Gastro-místo
• 16.00 Ukázka jídel hlavního šéfa Hotelu Danubius, ochutnávka z maďarské kuchyně
Dětské-jěviště
• 16.00 Divadlo Kereplő
• 17.30 Skupina Zabszalma
Velké jěviště
• 19.00 Retro Party
2. srpna pátek
Odhalení památníku Holocaustu
Místo: Bük, Římsko-katolický kostel, Zahrada kostele
15
XX. Festivalové dny v Bük
16. srpna pátek 20.00
Sándor Petőfi-Kacsóh Pongrác: János Vitéz
hudební představení
Místo: Kulturnía Sportovní Středisko, Knihovna
Vstupné: 700 HUF.-
17. srpna sobota 21.00
Veselice na ulici se skupinou Fáraó
Místo: Kulturní a Sportovní Středisko, Knihovna
Vstupné zdarma!
18. srpna neděle 20.00
Gala program soutěže finalistů lidového umění-Röpülj páva!
• 19.00 Průvod od Banky OTP k místu vystoupení s lidovými tanečníky
Vystoupí: Berecz István, lidové tance, Júlia Kubinyi, zpěvačka, Lidová skupina Rába-Győr
Místo: Kulturní a Sportovní Středisko, Knihovna
Vstupné zdarma!
19. srpna pondělí 19.00
Ocho Macho a Kowalsky Meg a Vega Koncert
Host: Skupina Bad Apples
Divadelní sála Kulturního a Sportovního Střediska, Knihovny Bük
Vstupné: 1400 Ft v předprodeji a 1800 Ft na místě
20. srpna uterý
• 10.00 „Táta pojď taky”
Pro kutily
Program skupiny Kolompos
Místo: Bük, Kóczán dům
• 14.00
Slavnostní zasedání poslanců města Bük a požehnání nového chleba
Místo: Kulturní a Sportovní Středisko, Knihovna
• 20.00 Honfoglalás- rock-opera představení Divadla Sziget
• 22.00. Ohňostroj
Místo: Kulturní a Sportovní Středisko, Knihovna
Vstupné zdarma!
16
17
XX. Büki Ünnepi Napok
fellépők
Van kettő agy nélkül… Stand-up est – július 5. 20.00
Adott két humorista, Lórán Barnabás és Rekop György, két teljesen különböző ember. Egy dolog biztosan összeköti őket: a humor, amit magas
színvonalon művelnek. Valamint az, hogy a kórlapjukon a rekeszizomfeszítő képesség biztosan elfoglal egy sort. A „Van kettő agy nélkül” című
produkció egy horgászélményt mesél el két szemszögből - vagyis azt, ami mögötte van. Mindkét humorista a Dumaszínház és a Showder Klub
vizein evezve vált népszerűvé -Trabarnát az autóhang utánzás koronázatlan királyaként ismerhette meg az ország, míg Rekop Gyurinak a laza
telepi gyerek stílusa adja egyediségét. Elmondásuk szerint kiegészítik egymást, mivel poénjaik, ötleteik a másikat inspirálja. Egy közös fellépés
alkalmával jött az ötlete a közös estnek, amelyet tettek követtek és a kezdetben véletlenszerű poénhalmazból született meg a közönség által is
nagyon kedvelt produkció. Érdekessége az előadásnak, hogy Barna némileg szakított az autóhangokkal és egy másik oldaláról is megmutatkozik
a nézőknek. A két humorista nem akarja megváltani a világot, tanítani sem szeretne, egyszerűen szórakoztatni akar, és ez az est erre
mindenképpen jó alkalmat szolgáltat az érdeklődőknek.
MagyarVista Social Club – július 12. 18.30
“Lili dalai, bőrdzsekis betyárok, moll hetesek minden mennyiségben.”
A zenekar egy lemezprojekt “utóéleteként” jött létre, a tagok többsége Mohácsy Albert “Lili dalai” című CD-jén szerepelt meghívott közreműködőként. A koncertfelkérések nyomán alakult ki 2011 tavaszán a 8 fős felállás, amely azóta már a következő
lemezanyagon dolgozik. A névsorból kitűnik, hogy különböző stílusokat képviselő,
saját területükön elismert muzsikusokról van szó. A zenekar nevét egy népművészetéről híres erdélyi, kalotaszegi falu Magyarvista után kapta. Amellett, hogy egy szójátékkal utalunk a világhírű kubai muzsikusokra, azt fejezi ki, hogy nekünk, magyaroknak is van mire büszkének lennünk. Azon dolgozunk, hogy sajátos hangvétellel, jól
felismerhető egyéni stílusban hozzunk közel egymáshoz különböző zenei világokat.
Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band – július 12. 20.00
Balogh Kálmán sokirányú zenei érdeklődése hívta életre a Gipsy Cimbalom Band-et. Zenésztársai egytől-egyig hangszerük mesterei, akik a
legvirtuózabb szólókra is képesek. Ennek köszönhető, hogy bármilyen zenei ötletet könnyedén megvalósítanak. Többnyire közismert zenei témákból indulnak ki, a megközelítés azonban teljesen újszerű. A zenészek kezei alatt ezek a témák új életre kelnek, tele humorral, a műfajok,
stílusok olyasfajta elegyítésével, ami mégsem okoz törést a zene egységében. Koncertjeiken íly módon sokféle kultúra sokféle zenéje megszólal,
ez lehet az egyik ok, amiért nemcsak Magyarországon, de külföldön is nagyon közkedvelt és foglalkoztatott a zenekar. Zenéjüket nyugodt szívvel
nevezhetjük világzenének a szó szoros értelmében, hiszen repertoárjukban megfér egymás mellett a magyar autentikus népzene, csakúgy,
mint a spanyol flamenco muzsika, vagy akár a különböző balkáni népzenék. A zenekari felállás sem a megszokott, hiszen a hagyományosnak
mondható hegedű, cimbalom, nagybőgő összeállítást trombita és gitár egészíti ki. A zenekar lebilincselő színpadi játékából árad a muzsikálás
öröme, amely a közönséget is magával ragadja.
Balkán Fanatik – július 12. 21.30
A 2002-ben alakult együttes tagjai több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy,
hogy mûfaji és stílusbeli határokat átlépve Balkan Fanatik néven egyesítik zenei elképzeléseiket. A
produkció célja zenei kulturák, stílusok megismertetése a hazai mellett a nyugati hallgatósággal is,
ezért dalaik több nyelven is megszólalnak. A hip-hop-electronica-worldmusic duó (Yorgos és Lepe) a
hangfelvételeken és a koncerteken népes előadóművész sereggel egészül ki.
18
XX. Büki Ünnepi Napok
fellépők
Cimbaliband – július 13. 21.00
“A népzene tehát a természet tüneménye” - mondta Bartók, és ez az állítás a mai világban is megállja a helyét, vallják a Cimbaliband tagjai . Zenéjükben a modern kelet európai életérzés keveredik
a népzenével, viszont mindez természetes formában történik, mert ők egy igazi “multikulti” zenekar.
Szerb harmonikás, magyar hegedűs, roma nagybőgős, sváb-magyar cimbalmos és gitáros, mindez egy
sejtelmes női énekhanggal, és egy jazzdobossal megfűszerezve. Zenéjük forrásai különböző helyekről
fakadnak: magyar népzene, klasszikus zene, jazz, balkáni népzene, rock’n’roll, de két dolog mégis ös�szetarjta a bandát, a barátság, és egy igazi varázslatos magyar hangszer: a cimbalom. Nem véletlenül
emlegetik a zenei szaklapok Unger Balázst a “cimbalom Chuck Berry-je” ként! Gyors ”riffjeivel” változatos stílusban mozgatja irányítja a zenekart az igazi magyar akusztikus “keverőpult” mögül. A fentieket
egyesítve válik teljessé a hallgató számára az eredeti Kelet- európai cimbalom Rock’n’Roll!
Pannon Cigányzenekar – július 19. 19.00
A Pannon Cigányzenekar 2006-ban alakult 16 fővel. A megalakulást hosszas előkészületi munka előzte
meg illetve a zenekari tagok külföldi vendégszereplései. A Zenekar volt” Rajkózenekari tagokból” illetve
magasan képzett művészekből áll. A nevéből is kitűnik, hogy a Pannon régiót képviseli. A Zenekar
nemzetközi megnevezése Hungarian Royal Gypsy Orchestra. Gondoltunk egy nagyot, muzsikáljunk
együtt mint régen a Rajkózenekarban, ez volt az alapgondolat, ami megvalósult. “Ami még nagyon
fontos, hogy az a Zene amit mi Magyar Cigányok tudunk és képviselünk az a világon egyedülálló.” Az
utánpótlás oktatása az elsők között szerepel az egyesület programjában, célja a Magyar cigányzene,
a Magyar nóta és Népzene ápolása, népszerűsítése. Valamint célja a klasszikus zene, cigányzenekari
feldolgozásban való megszólaltatása ezzel sajátos összetételű zenei hangzásvilágot teremtve.
Vivat Bacchus – július 25. 19.00
A mindig vidám hangulatot teremtõ Vivat Bacchus a kulturált borfogyasztás és a mulatozás
igéjét saját szerzeményû bordalokba öntve lépett be a köztudatba. 2001-ben alakult együttes az
évek során bejárta Európát és a világot, hozzájárulva ezzel a magyar bor jó hírének, nemzetközi
elismertségének tovább erõsödéséhez. Repertoárjukban fölfedezhetõ a népi folklóron kívül sok más
stílusirányzat is, mint például jazz, blues vagy rock and roll,- mint bordal! Ez pedig azért lehetséges,
mert dalaik túlnyomó része saját szerzemény. Esetenként híres magyar költõk megzenésített boros
versei, de fõleg saját versek, mesék kerülnek megzenésítésre, hogy a mindenkori nagyérdemû
egy új, egészen egyedi és sajátos stílusban megírt dallamvilágba csöppenve kóstolhasson bele a
magyar bordal pártatlanul fûszerezett világába. A Vivat Bacchus Énekegyüttes mindig vidám és
szórakoztató mûsoraival mára elengedhetetlen „tartozékává” vált a magyar borkultúrának.
Ghymes – július 25. 21.00
30 fényév lemezbemutató koncert
„Mára már Ghymes koncertet rendezni egyet jelent Magyarországon a teltházas előadással, akár a legnagyobb,
legrangosabb koncerthelyszíneken is.“ (Kelemen László) A 30 éves „Magyar Örökség“ kitüntető címet viselő Kossuth-díjas Ghymes együttes vadonatúj lemeze a 30 fényév címet viseli. A Ghymes zenekar pályafutása szinte
példa nélküli és páratlan sikertörténet: működésük alatt eddig 18 önálló albumot jelentettek meg, ezek küzül
10 platina és immár 4 aranylemezzé vált. A lemezek sikere bizonyíték arra, hogy a minőségi, érzelemgazdag és
fajsúlyos zenére, értékes gondolatokra mindig igent mond a közönség. A Ghymes munkássága az egyetemes
kortárs kultúra kitörölhetetlen részévé vált úgy, hogy értéket teremtett, hordozott és őrzött meg.
19
XX. Büki Ünnepi Napok
fellépők
Pál István Szalonna és bandája – július 26. 18.30
Pál István Szalonna és bandája a magyar népzenei élet közismert szereplője. Koncertjeiken megszólalnak a Kárpát - medence legszebb
dallamai. Muzsikájuk szerte a világon hirdeti a magyar zene szépségét. A Magyar Állami Népi Együttes muzsikusaiként Príma Primissima díjjal
tüntették ki Őket 2007- ben. 1999 – ben Szalonna elnyerte a „Népművészet Ifjú Mestere“ címet, majd 2006 - ban eMeRTON díjas.
Szalonna és zenésztársai minden népzenei területen otthonosan mozognak, és hangszerük mesterei. A hegedűk mellett egyaránt vezető
szerepet játszik a cimbalom és mellette a fúvós hangszerek, amit egy robosztus kísérőszekció egészít ki.
Barabonto – július 26. 20.00
A Barabonto zenekar a magyar népzenei, rock, ska, punk, balkán műfajokat egybegyúrva alkotta meg a ’gastrock’-nak nevezett sajátos stílusát, mely fesztivál hangulatú féktelen mulatásra ösztönzi a hallhatóságot. Az
együttes a sokféle egyéniség és zenei stílus harmonikus egységét valósította meg, mely árasztja magából a
természetes jó hangulatot. Sokszínű és szórakoztatás centrikus muzsikájukkal korosztálytól függetlenül képesek megmozgatni a közönséget, aminek köszönhetően már országszerte a városi rendezvények és klubok
állandó fellépői. Zenéjükkel nem titkoltan kifejezetten a hazai közönséget szeretnék jó kedvre deríteni, mert
teljes egyetértésben hisznek a zene mindent feloldó, pozitív erejében. A ’gasztrock’ ennek megfelelően annyit
jelent, ha Barabonto koncerten vagyunk, nincs más dolgunk, mint enni, inni és mulatni!
Firkin – július 26. 21.30
„FIRKIN - az őrült ír zenekar“
“Amikor a Firkin belecsap a húrokba, kipattan a kelta bulihangulat
szikrája. A közönség újra meg újra elhagyja a földet. Százszor, ezerszer.
Jól hangzik? Jól fog! Tűz!!” 2008 októberétől indult hódító útjára a
Firkin zenekar, amely a kelta-bulizene féktelenül szerethető műfaját
honosította meg Magyarországon, rövid idő alatt. A zenekar számos
fontos fesztiválon fellépett, meghívták a Firkin teljes estés exkluzív
produkciójának nagyszabású változatát, Bazi Nagy Ír KocsmaSó-t
2009. augusztus 8-ra, a Puskás Ferenc Stadion Szoborparkjába is, ahol
hatalmas sikerrel szerepeltek. 2010 október elején a zenekar 1. albuma,
a “Firkinful Of Beer” megkapta az Aranylemezt. A 2011. év több jelentős
eseményt kínált a Firkin számára: egyhetes turné Kanadában (március),
illetve számos magyar és külföldi fesztiválmeghívás (Németország, Ausztria, Csehország, Svájc, Szlovákia), ahol több esetben headlinerként
(vezető zenekarként) játszhatott a banda. 2012 szeptemberében, a zenekar 4. születésnapján felvett koncert DVD-n is megjelent, amit 2013ban az M1 és a MR2-Petőfi Rádió teljes egészében leadott. 2013 nyarán számos fesztivál, céges parti, boros-sörös-pálinkás forgatag, falunap
vendége a Firkin. Miután a zenekar ez évben leszerződött egy meghatározó német koncertügynökséghez, külföldön is egyre több, nívósabb
fesztiválon játszhatja ki hatalmas energiáit. Olyan zenét játszik a Firkin, amire nem lehet nem táncolni, ami szikrát pattint a térdekbe és a talpak
alá, sikolyokat és üvöltéseket fakaszt a torkokból nagyszínpadoktól kocsmákig bárhol. Ahogy az angol mondaná: firkin is good, firkin’ good!
Petőfi Sándor-Kacsóh Pongrác: János Vitéz – augusztus 16. 20.00
daljáték két felvonásban
A büki származású Eredics Béla szervezésében és közreműködésével fiatal művészekből álló társulat 2009 óta vesz részt a Büki Nyár
programsorozaton. Tagjai fiatal operaénekesek, zenészek. Művészeti vezetőik: Bodrogi Éva, Köves Péter operaénekesek és Dr. Hegedüs Gönczy
Katalin zongoraművésznő. Színes repertoárjuk a klasszikus operától, chansonokon keresztül népszerű operettekig ível. Előadásukban hallhatta
a büki közönség többek között Mozart: Figaro házassága című vígoperáját, vagy a BudaPesti mesék elnevezésű chanson-, és operett estet.
Idén Petőfi Sándor 190., Kacsóh Pongrác születésének 140. évfordulója apropóján tűzték színpadra és dolgozták fel a János Vitéz című daljátékot
Bodrogi Éva rendezésében. Bodrogi Éva énekművész szólista feladatai mellett a Barefoot Musicians nemzetközi összművészeti projekteket
létrehívó együttesével a hazai és nemzetközi koncerttermek állandó szereplője. Az együttes tagjaként több kortárs színpadi mű társrendezője.
(Made in China, Barefoot Opera-Krétakör Produkció)
20
XX. Büki Ünnepi Napok
fellépők
Sziget Színház – Honfoglalás – augusztus 20. 20.00
Új magyar rockopera
A Honfoglalás című magyar rockopera feltárja a magyar honfoglalással kapcsolatos legújabb történelmi információkat, üzenve a mai fiataloknak, és a Kárpát-medencében élő összes magyarnak, hogy alaposabban megismerkedhessenek a magyarok valódi történelmével. A produkció
a legigényesebb zenei és prózai adaptáción keresztül látványos jelenetekkel, minőségi szereposztással mutatja be a hét vezér hazatérését.„A
szállj, szállj sólyom szárnyán” című dal szerzői és Pintér Tibor a darab rendezője, gondoskodnak arról, hogy az előadás egy feledhetetlen élmény
legyen a nézőknek, akik ellátogatnak az előadásra. Szerzők: Szüts István, Koltay Gergely
Rendezte: Pintér Tibor
XX. Büki Ünnepi Napok
auftreter
… Stand-up Abend – 5. Juli 20.00
Die zwei Humoristen sind zwei ganz verschiedene Männer, aber Humor, den beide am hohen Niveau machen, verbindet sie. Ihre Produktion
erzählt eine Erfahrung beim Angeln aus zwei Perspektiven. Das Publikum konnte „Trabarna” erkennen als Meister der Autoklang-Imitation,
derweil Gyuri Rekops Stil ist der lockere Kerl. Nach ihrer Meinung ergänzen sie einander, weil ihren Spaß, Ideen inspiriert den anderen.
MagyarVista Social Club – 12. Juli 18.30
Die Band hat sich gestaltet aus dem Mitwirken eines CD-Projektes. Die 8 Mitglieder
aus verschieden Stilen sind alle anerkannte Musiker. Der Name der Band kommt aus
einem Dorf von Kalotaszeg, Transsylvanien, der berühmt ist von ihren Volkskunst. Sie
arbeiten daran, unterschiedliche Musikarten zueinander mit einem eigenartigen Ton
nahezubringen.
Kálmán Balogh Gipsy Zimbaln Band – 12. Juli 20.00
Alle die Mitglieder der Band sind Meister seines Instruments. Am meistens sie fangen
aus einem weltbekannten Thema an, aber die Folge ist vollauf neuartig. Diese Themen beleben durch die Hände der Musiker, voll mit Humor,
mit Mischen der Stile. In ihren Konzerten ertönen viele verschiedene Musiken die viele verschiedene Kulture, deswegen ist die Band so populär
sowie in Ungarn als auch im Ausland.Wir können ihre Musik Weltmusik nennen, weil es authentisch Volksmusik, spanische flamenco Musik
und balkanische Volksmusik gleicherweise enthalten. Die traditionelle Band-Formation – Geiger, Zimbaln, Kontrabass – ergänzen Trompete
und Gitarre.
Balkán Fanatik – 12. júli 21.30
Die Mitglieder der Band mit jahrzehntelanger musikalischer Erfahrung beschlossen eine Band zu
gründen im Jahre 2002 und namens Balkan Fanatik. Das hip-hop-electronica-worldmusic Duo
(Yorgos und Lepe) hinzugefügt mit anderen Musikern für Konzerte und bei Aufnahmen auch.
21
XX. Büki Ünnepi Napok
auftreter
Cimbaliband – 13. júli 21.00
“Die Volksmusik ist das Phänomen der Natur” – sagte Béla Bartók, und diese Aussage ist in dieser Welt auch
gerecht, sagen die Mitglieder von Cimbaliband. In ihrer Musik mischt sich das moderne osteuropäische Gefühl
mit der Volksmusik und ganz natürlich, weil sie eine echte multikulturelle Band sind. Serbischer Harmonist,
ungarischer Violinist, Roma Kontrabassist, schwäbisch-ungarischer Zimbalist und Gitarist gewürzt mit einem
geheimnisvollen weiblichen Vocals und einem Jazz-Schlagzeuger. Ihre Musik entstammt aus ungarischer
Volksmusik, klassischer Musik, Jazz, balkanischer Volksmusik, Rock’n’Roll, und was all dies zusammenhält, ist
Freundschaft und das zauberhafte Instrument: das Zimbal.
Pannon Zigeunerkapelle – 19. Juli 19.00
Die Pannon Zigeunerkapelle wurde im Jahr 2006 mit 16 hochqualifizierten Künstlern gegründet. Die
internationale Nennung der Band ist Hungarian Royal Gypsy Orchestra. „Die Musik die wir ungarische
Zigeuner können und vertreten einzigartig ist in der Welt.” Ihr Zweck ist die klassische Musik in einem
Zigeunerorchester zu bearbeiten.
Vivat Bacchus – 25. Juli 19.00
Das Liedensemble Vivat Bacchus ist schon heute mit ihrem lustigen und amüsanten Programm
eine notwendige Bestandteile der ungarischen Weinkultur. Der überwiegende Teil ihrer Lieder
sind selbst komponiert, fallweise Gedichte berühmter ungarischer Dichter sind in Musik gesetzt.
In ihrem Repertoire neben Folklore kann man noch andere Stilart bemerken: Jazz, Blues, Rock and
Roll als Trinklied. Seit 2001 stärken sie den Ruhm des ungarischen Weins in Europa und der Welt.
Ghymes – 25. juli 21.00
30 Lichtjahre Erstaufführung Konzert
“Ghymes-Konzert zu veranstalten, bedeutet heute in Ungarn ausverkaufte Show auch auf den grössten,
renommierten Veranstaltungsorten.” (László Kelemen) Das brandneue Album des dreißigjährigen
Kossuthpreisträgers-Gruppe, die zum “Ungarischen Erbe” gehört, trägt die 30 Lichtjahre Titel. Die Karriere der
Band ist eine beispiellose und einzigartige Erfolgsgeschichte: bisher veröffentlichten sie 18 Albums, es wurden
10 von ihnen Platin, 4 von ihnen Golden-Album. Der Erfolg der Albums ist ein Beweis, dass das Publikum an
anspruchsvoller und gefühlreicher Musik immer Bedarf hat.
XX. Büki Ünnepi Napok
auftreter
Firkin – 26. Juli 21.30
„FIRKIN – die verrükte irische Band“
Die Band Firkin startete 2008 keltische Partymusik in Ungarn
einzuführen. Die Band ist schon auf zahlreichen wichtigen Festivalen
aufgetreten. Das erste Album der Band, „Firkinful of Beer“, hat im Jahre
2010 Goldenplatte bekommen.
Im Jahre 2011 wurden viele Ereignisse für Firkin geboten: einwöchige
Tour in Kanada und noch andere Einladungen zu ungarischen und
ausländischen Festivalen (Deutschland, Österreich, Tschechien, die
Schweiz, die Slowakei), wo sie in mehreren Fällen als Headliner gespielt.
Im Sommer 2013, am 4. Geburtstag der Band wurde eine Konzert DVD aufgenommen, die bei der ungarischen Fernsehsendung und Radio
MR2-Petőfi übertragen wurde.
Firkins Musik lässt einen tanzen und heulen. Wie die Engländer sagen: firkin is good, firkin› good!
Sándor Petőfi – Pongrác Kacsóh: János Vitéz (Held Johannes) – 16. August 20.00
Singspiel in zwei Akten
Die Gesellschaft junger Künstler, mit Organisierung und Mitwirkung von dem in Bük-geborenen Béla Eredics nimmt an dem Sommersprogramm
von Bük seit 2009 teil. Das Publikum von Bük konnte schon in ihrer Vorstellung sehen Mozart: Figaros Hochzeit, oder Märchen von Budapest
(chanson – Operette). Dieses Jahr anlässlich 190 Jahrestag der Geburt von Sándor Petőfi und 140 Jahrestag der Geburt von Pongrác Kacsóh
führen sie Das Singspiel Held Johannes auf, inszeniert von Éva Bodrogi.
Sziget Theater – Honfoglalás – 20. August 20.00
(Die Landnahme) Neue Ungarische Rockoper
Diese ungarische Rockoper verwendet die neuesten historischen Informationen, um allen Ungarn über ihre vorzeitige Geschichte zu erzählen.
Die Produktion stellt die Heimkehr der sieben Stammeshäuptlinge zur Schau mit anspruchvoller Musik und spektakulären Szenen.
Autoren: István Szüts, Gergely Koltay Regisseur: Tibor Pintér
Pál István Speck und seine Band - 26. Juli 18.30
Pál István Speck und seine Band sind bekannte Figuren in der ungarischen Volksmusikszene. Die schönsten Lieder
des Karpatenbeckens kann man in ihren Konzerten hören. Sie haben mehrere Preise bekommen: 2007 – Prima Primissima, Speck gewann im
Jahre 1999 – Der Junge Meister der Volkskunst, 2006 – eMeRTON Preis.
Zimbaln und Blasinstrumente spielen neben den Geigen auch eine große Rolle in ihrer Musik.
Barabonto – 26 juli 20.00
Die Band Barabonto rief ins Leben ihren besonderen Stil von ungarischer Volksmusik, Rock, Ska, Punk,
balkanischer Volksmusik und genannt ‚gastrock‘, Ihre Musik ist vielfarbig und unterhaltsam, deshalb können
sie bewegen das Publikum aller Altersklassen. Sie glauben, Musik hat positive Kraft, so ‚gastrock‘ bedeutet, in
einem Barabonto Konzert wir haben nichts anders zu tun nur essen, trinken und Spaß haben.
22
23
XX. Festivalové dny v Bük
Jsou dva v jednom…Stand-up večer - 5. července 20.00
Jsou daný dva humoristé Barnabás Lórán a Rekop György, dva úplně jiný. Jedna věc je však spájí: humor, který dělají na vysoké úrovni. A
samozřejmě, že na jejich nemocném kartonu je jednou z rubrik určitě smích. Produkce Jsou dva v jednom nás seznámí se zážitky z rybaření
ze dvou pohledů –což se nachází za kulisy. Oba humoristé jsou členy klubu Dumaszínház a Showder Klub a Barnabás Lórán se stál známý
jako napodobuje zvuky aut z produkce Trabanát, čím se zapsal do historie humoru jako nekorunovaný princ, a Rekop György představuje kluka
z paneláku, čemu dává ojedinělý charakter. Říkají, že se doplní, protože jejich pointy, nápady inspirují toho druhého. Při jednom společném
vystoupení vznikl nápad společného představení, což se stálo skutkem, a ze začátku to byl program jenom z náhodné pointy, pak se jejich
vystoupení oblíbylo i publikum. Zajímavostí tohoto představení je, že Barna se poněkud vzdal napodobení aut, ale jednoduše se představí
publiku z jiné strany. Tyto dva humoristé nechtějí změnit svět, nechtějí ani poučovat, chtějí jenom zabávat lidi, a na to je tenhle večer a jejich
vystoupení vhodné.
Magyar Vista Social Club - 12. července 18.30
„Písně Lili, hoši v kožené bundě, moll sedminy v každém množství“.
Skupina vznikla důsledkem deskového projektu, kde byli jako pozvaný spolupracující
hudebníci na albumě Alberta Mohácsi „Písně Lili”. Po koncertech vznikla na jaře v roce
2011 ta 8 člená skupina, která už dělá na následujícím albumě. Podle jmen je známé, že
představují různé styly, a jsou to ve svém oboru známý hudebníci. Jméno si dali podle
lidových tradic známé vesnive v Sedmihradsku Magyarvista. Pohráli si taky se slovy a
naznačují ve svím jméně na světoznámé kubánské hudebníky, je to vyznáním hrdosti
na maďarskou muziku. Děláme na tom, abychom svým hudebním rázem, s dobře
poznatelným hlasem vytvořili vlastní styl, který sbližuje různé hudební světy.
Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band - 12. července 20.00
Všestraný zájem Kálmána Balogha byl vznikem skupiny Gipsy Cimbalom Band. Hudebníky jsou mistremi svých nástrojů, který jsou schopný
na nejvirtuoznější sólistické produkce. Většinou vycházejí ze známých hudebních témat, jejich interpretace je už celkem nová. Pod rukama
hudebníků se tyhle téma vzbudí v novém stylu, jsou plné humoru, jednotí styly a hudební prvky co předse nedělá rozpor v hudební složce. Na
jejich koncertech se setkáme s hudbou různé kultury, a to může být taky důvodem, že jsou známý nejem v Maďarsku ale je znají i v cizině. Jejich
hudbu klidně můžeme nazvat světovou v plném slova smyslu, protože do jejich repertoáru se vejde maďarská autentická lidová hudba a taky
španělské flamenco nebo třeba balkánská lidovka. Složení kapely je taky netypické, protože kromě huslí, cimbál, basu doplňuje trumpeta a
gitara. Z jejich vystoupení hraje radost, která sebou nadchne i posluchače.
Balkán Fanatik - 12. července 21.30
V roce 2002 založená skupina a její členové s dlouhou hudební minulostí za zády se rozhodli, že
překročí stylové a žánrové hranice a pod názvem Balkán Fanatik sjednotí své hudební představy.
Cílem produkce je spoznání hudebních kultur, stylů kromě domácích posluchačů i v zahraničí, což
znamená, že jejich písně se objeví v různých jazycích. Hip-hop-electronica-worldmusic duo (Yorgos a
Lepe) se na nahrávkách a koncertech doplní celým arzenálem umělců.
Cimbaliband – 13. července 21.00
„Lidová muzika je výtvorem přírody”-řekl Bartók, a tohle tvrzení se drží i dnes ve světě, je vyznáním
skupiny Cimbaliband. V jejich hudbě se míchá východoevropská životní filozofie s lidovou muzikou,
a všechno tak přirozeně, protože jsou to multikulturální muzikanti. Srbský harmonikař, maďarský
huslista, romský basista, švábsko- maďarský cimbalista-gitarista, a to všechno překořeněné s
tajuplným ženským spěváckým hlasem a jazz bubeníkem. Pramenem jejich muziky jsou různé:
maďarská lidovka, klasická hudba, jazz, balkánská lidovka, rock’n’roll, ale dvě věci je drží pohromadě
kapelu, přátelství a ojedinělý maďarský hudební nástroj: cimbál. Ne náhodou se zmíňují odborní
literatura Baláže Ungera jako „ Chuck Berry cimbálu”. S rychlými „riffmi” usměrňuje skupinu v různém
stylu za klasickým maďarským „akustickým pultem“. Sjednocením nahoře uvedeného se stává pro
posluchače východoevropským cimbálovým Rock’n’Roll-em!
24
XX. Festivalové dny v Bük
Cikánská Kapela Pannon - 19. července 19.00
Cikánská Kapela Pannon vznikla v roce 2006 se 16 členy. Před vznikem hráli všichni někde v cizině, proto
vznik kapely probíhal hodně dlouho. Kapelu tvoří hudebníci z bývalé kapely „Rajkó” a kvalifikovaný
muzikanti. Ze jména vyplývá, že představují region Pannon. Mezinárodní pojmenování kapely je
Hungarian Royal Gypsy Orchestra. Mysleli jsme, proč bychom nemohli hrát jako dřív v kapele Rajkó,
to byla naše původní myšlenka, co se pak uskutečnila. A jěště jedna důležitá věc, to co mi maďarský
cikáni hudebně známe, to je ojedinělé v celém světě. Proto je pro nás důležitou prací taky zabývat se
s dorastem, a šíření maďarské cikánské hudby a lidových tradicí v celém světě. Taky se zajímáme o
klasickou hudbu ve spracování cikánské kapely ve svérázném znění.
Vivat Bacchus - 25. července 19.00
Skupina Vivat Bacchus dodává dobrou náladu ke kulturní konzumaci vína a veselí, a baví své posluchače
vlastními písničkami. Skupina vznikla v roce 2001 a už projela celou Evropu a svět, roznášejíc takhle
dobrou náladu a jméno maďarského vína, čím se zasloužili o jeho uznání. V repertoáru se objeví lidový
folklor a taky jiné styly jako jazz, blues nebo rock and roll-jako písně vína. Tohle je možné jenom tím, že
jejich písně jsou vlastní skladby. Někdy hrají taky zhudebněné básně o víně od maďarských spisovatelů,
nebo taky pohádky se stanou hudebním podkladem, aby si je posluchači vyslechli ve svérázném a
celkově vlastém stylu a vychutnali jako dobré víno. Skupina Vivat Bacchus s dobrou náladou a
zábavným programem je neodmyslitelnou součástí maďarské viné kultury.
Ghymes - 25 července 21.00
30 světelných roků-koncertní představení albumu
„Dnes znamená uspořádat koncert skupiny Ghymes v Maďarsku proplněnou sálu třeba i v největších,
nejuznávanějších koncertních místech.”(László Kelemen) 30 let vyznamenání „Maďarské Tradice” s cenou Kossuth
se představuje skupina Ghymes s albumem 30 světelných roků. Cesta skupiny Ghymes je parádní důkaz ůspěchu:
dodnes vydali 18 samostatních albumů, z nich 10 se stalo platinovými a 4 zlaté. Ůspěch albumů je důkazem, že o
kvalitní, emocionální a profesionální muziku, myšlenky je vždycky zájem. Dílo Ghymes se stalo nevymazatelnou
součástí mezinárodní sočasné kultury, a to tak, že vytvořilo uměleckou hodnotu, je jí nosičem a ochráncem.
Pál István Szalonna és bandája - 26. července 18.30
Pál István Szalonna és bandája je známá skupina lidových vystoupení. Na jejich koncertech se objeví nejhezčí písně Karpatské kotliny. Jejich
hudba na celém světě rozšiřuje krásu maďarské muziky. Jako členové Maďarského Státního Lidového Sboru v roce 2007 dostali cenu Prima
Primissima. V roce 1999 získal Szalonna cenu Mladý Mistr Lidového umění, a pak v roce 2006 cenu eMeRTON.
Szalonna a muzikanti se pohybují v každém stylu lidové muziky profesionálně a jsou mistri svých nástrojů. Kromě huslí se tady nachází taky
cimbál a doplní je dechové nástroje, čím se stává jejicj doprovod robustním.
Barabonto - 26. července 20.00
Skupina Barabonto si vytvořila použitím maďarské lidovky, rock, ska, punk, balkanu vlastní styl, který se
nazývá „gastrock”, a kterým aktivizují posluchače k vytvoření stálé festivalové nálady a zábavy. Skupina
uskutečnila zjednocením svérázných hudebníků a hudebních stylů zajímavou muziku, která přirozeně
hraje pro dobrou náladu. S různou a zábavnou muzikou jsou schopný veškerou věkovou kategorii zabavit
posluchače a diváky, díky čemu jsou stálými vystupujícími městkých akcí a klubů. Svou hudbou chtějí dělat
dobrou náladu především domácímu obecenstvu, protože věří v pozitivní a uvolňující sílu své hudby.
„Gastrock” znamená, že když jsme na koncertě Barabonto, není třeba nic víc dělat jenom jíst, pít a dobře se
bavit!
25
XX. Festivalové dny v Bük
Firkin - 26. července 21.30
„FIRKIN – bláznivá irská kapela“
„Když Firkin sáhne na struny, vypukne jiskra keltské zábavné muziky.
Posluchaši znovu a znovu opouštějí půdu pod nohama. Stokrát, tisíckrát.
Dobče to zní? Dobře táhne! Pal!” V roce 2008 vznikla skupina Firkin, která
seznámila maďarské publikum s keltskou zábavní muzikou a stála se
známou velice rychle.. Skupina vystoupila už na mnoha významných
festivalech a Firkin pozvali na celovečerní exluzivní produkci s názvem
Ohromně Veliká Irská Hospodská Show do stadionu Puskás Ferenc v
Budapešti 8. srpna 2008, kde vystoupili s obrovským úspěchem. V říjnu
2010 vydala skupina 1. album s názvem „Firkinal Of Beer“ a získali zlatou
medajli. V roce 2011 byli v jejich životě důležité události: týdenní turné
v Kanadě, pozvání na mnohé festivaly (Německo, Rakousko, Čechy,
Švýcarsko, Slovensko), kde víckrát vystupovali jako headliner (předkapela). V září 2012 na 4. výročí založení kapely jejich koncert byl nahrán
na DVD, což rádia M1 a Petőfi odvysílali v celém nahrání. V roce 2013 byli hostem na mnohých festivalech, veselicích, kulturních podujetí, dny
piva, vína a pálenky. Tím, že mají smlouvu s německou produkční agenturou, je volají na vystoupení i do ciziny na festivaly. Takovou hudbu hraje
Firkin, na kterou se nedá netančit, co vnese jiskru do kolena a pod nohy, z hrdla vyvádí výkřiky, které je slyšet od jěviště až po hospodu. Jako říká
angličan: Firkin is good, firkin’good!
Petőfi Sándor-Kacsóh pongrác: János Vitéz - 16. července 20.00
Divadelní hra ve dvou dějstvých
V organizaci z Büku pocházejícího Béla Eredics a ve spolupráci s mladými umělci vzniklá skupina už od roku 2009 vystupuje na letním programu
v Büku. Její členové jsou mladý operní spěváci, muzikanti. Umělecký vedoucí jsou: Éva Bodrogi, Péter Köves operní spěváci a Dr. Hegedűs
Gönczy Katalin klaviristka. V jejich pestrém repertoáru jsou klasické opery, chansony a taky oblíbené a známé operety. V jejich podání si mohli
vyslechnout v Büku operu Figarova svadba od Mozarta nebo Pohádky z Budapešti, večer chansonu-a operety.
Letos si zahrají na oslavy 190. výročí narození Sándor Petőfi a 140. Kacsóh Pongrác spracovanou jejich muzikální skladbu: János Vitéz v režii
Eva Bodrogi. Eva Bodrogi je solistkou a zakladatelem projektu Barefoot Musicians mezinárodní produkce, kterou naplní domácí i mezinárodní
koncertní sály. Jako člen skupiny je spoluautorem soudobých představení (Made in China, Barefoot Opera-Produkce Krétakör).
Divadlo Sziget – Honfoglalás 20. srpna - 20.00
Nová maďarská rockopera
Maďarská rockopera zvaná Honfoglalás předvádí nejnovší historické informace o příchodu maďarů do země, a je vzkazem pro dnešní mládež a
pro věechny maďari žijící v Karpatské kotlině, aby se podrobněji a důkladněji seznámili se skutečnou historií maďarů. Produkce předvádí přes
nároční hudební a prozaické prvky pozoruhodnými efekty, a známými umělci návrat sedmi vodců.
Autoři známé písně a Tibor Pintér režisér se postarají o to, aby bylo představení nezapomnitelným zážitkem pro diváky.
Autoři: István Szűcs, Koltay gergely Režisér: Tibor Pintér
26
27
grafika, tipográfia:
Gyárfás Viktória
Németh András
+36 70 776 94 03
[email protected]
www.grafikpont.hu
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár
H-9737 Bük, Eötvös u. 11.
Telefon:
Művelődési Központ: 0036-94/ 558-409
Sportcsarnok: 0036-30/ 630-1669
Könyvtár: 0036-94/ 558-411
Fax: 0036-94/ 558-409
web: www.bukmsk.hu
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Letöltés PDF formátumban

Letöltés PDF formátumban mindenki számára mozgást kínálunk! • A nyári szezonban: Gyermekkuckó - péntek délutánonként, animáció, ugrálóvár, játékok • ingyenes Nordic Walking oktatás és túra – hetente kétszer (szezoná...

Více