Bona X - Renovujeme parkety

Transkript

Bona X - Renovujeme parkety
Bona Základní lak
Pro základní nátěr parket. Zvýrazňuje přírodní barvu dřeva.
Bona Základní lak na vodní bázi je určen k základním nátěrům
parketových a jiných druhů dřevěných podlah v interiéru. Používá
se v kombinaci s vrchním parketovým lakem na vodní bázi Bona.
Eliminuje efekt bočního slepení hran jednotlivých prvků dřevěných
podlah.
Vlastnosti:
- snadné zpracování
- rychlé schnutí
- eliminace efektu bočního slepení hran
Pracovní postup:
Podlaha určená k lakování musí být náležitě přebroušena, suchá, zbavena oleje, vosku,
mastnot a jiných nečistot. Základní lak nanášejte štětcem nebo válečkem na vodní laky při
teplotě min.+ 150 C.
Spotřeba:
Cca. 1 litr na 8 – 10 m2
Doba schnutí:
1 – 2 hodiny při 200 C / 60% RH.
Čištění pracovní nástrojů:
Čistěte vodou ihned po aplikaci. Používáte-li stejné nářadí pro aplikaci základního i
vrchního laku, před dalším použitím ho znovu pečlivě očistěte a vysušte.
Klasifikace:
Nepodléhá povinnosti označování nebezpečných látek, nehořlavý.
Skladování / transport:
Při teplotách +5 až +250 C. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Trvanlivost:
nejméně 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Likvidace odpadu z obalů:
Prázdnou nádobu (PEHD) likvidujte prostřednictvím sběrného systému. Nevylévejte do
kanalizace.
Kód odpadu (EWC):
08 0112
Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):
S2
Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 37
Používejte vhodné ochranné rukavice.
Opatření první pomoci:
Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
a mýdlem. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou
(po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.
Balení: 1 litr, 4 litry
Výše uvedené údaje jsou založeny na rozsáhlých laboratorních a praktických pokusech. Protože poměry, za
kterých jsou produkty používány jsou mimo naši kontrolu, ručíme pouze za kvalitu našeho zboží.
Podrobnější informace o produktu najdete v příslušném bezpečnostním listu.
Výrobce:
BonaKemi AB, Murmansgatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Dovozce:
Bona CR s.r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, Česká Republika
Tel. 211 153 340, www.bona.com/cz, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

TL Repair

TL Repair Teplota nesmí klesnout pod +5ºC nebo být vyšší než +25ºC během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.

Více

TL Gap Master

TL Gap Master S2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 29 Nevylévejte do kanalizace S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice Opatření první pomoci: Zamezte styku s kůží. Při styku kůži okamžitě omyjte velkým množstvím v...

Více

Technický list - Renovujeme parkety

Technický list - Renovujeme parkety již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace...

Více

Produkt xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

Produkt xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Bona Spray Mop Curve je nový mop určený pro čištění všech typů podlah. Tento elegantní a praktický mop je ideálním pomocníkem pro každodenní čištění podlah. Odstraňuje nečistoty aniž by byl z povrc...

Více