pozvánka - SK Sigma Olomouc 2007 U10

Transkript

pozvánka - SK Sigma Olomouc 2007 U10
Pořadatel: SK Sigma Olomouc U8; www.sigma2007.cz
Termín konání: neděle 9.11.2014; 800- 1600
Místo konání: Olomouc, Sportovní hala ČAJKARÉNA, Čajkovského 9
Kontakt: Tomáš Bilík - e-mail: [email protected]
- tel.: 728 775 707
Startovné: 1800,- Kč (hrazeno na místě)
Kategorie: U8 – ročník 2007 a mladší
Počet účastníků: 8
Systém turnaje: každý s každým
Soupiska: max. 10 hráčů + trenér a vedoucí mužstva
Herní systém: 4+1; hokejové střídání
Hrací doba: 1 x 14 min
Hala: 40 x 20 m (branky 5 x 2 m)
Míč: vel. 3
Pitný režim a občerstvení: pro všechna družstva zajištěn (10+2); pro ostatní účastníky
občerstvení v bufetu
Ceny: První tři družstva obdrží pohár, všichni hráči účastnické medaile, nejlepší jednotlivci
věcné ceny, družstva diplomy a drobné ceny
Rozhodčí: zajistí pořadatel
Pravidla turnaje
1. Hraje se podle pravidel fotbalu schválených ČMFS v roce 1997 vyjma níže uvedených
odlišných ustanovení.
2. Základní počet hráčů na hřišti je 4 + 1.
3. Doba hry: 1 x 14 min.
4. Zahájení hry (výkop) – losování nebo „střihání“
5. Střídání hokejovým způsobem i bez přerušení hry. V případě vyššího počtu hráčů na hřišti
s ovlivněním hry následuje vyloučení na 2 min. (žlutá karta).
6. Tresty:
Žlutá karta - vyloučení hráče na 2 min. V případě vstřelení branky soupeřem v početní výhodě
se vyloučený hráč vrací do hry; při stejném počtu hráčů se nevrací.
Červená karta - vyloučení hráče do konce zápasu, přesilovka 2 min., potom možno nahradit
dalším hráčem. Během 2 min může padnout i více branek. Vyloučený hráč může v dalším
utkání nastoupit.
7. Skluzy jsou zakázány. Za provinění mimo brankoviště následuje přímý volný kop,
v brankovišti pokutový kop. Za skluz je považována činnost hráče, při níž hraje nohama v
pádu nebezpečně vůči protihráči s míčem.
8. Všechny volné kopy jsou přímé, vyjma pravidel 10/c, d/ a 16.
9. Malá domů je povolena
10. Hra brankáře:
a) Brankář uvádí míč do hry výhozem z ruky či výkopem nohou, neexistuje kop od
branky.
b) Jakmile brankář položí míč, který nebyl ve hře, na zem, je míč ve hře a i soupeř s
ním může hrát.
c) V případě, že brankář opustí brankoviště a dotkne se míče úmyslně rukama,
následuje přímý volný kop. V případě, kdy se brankář dostane z brankoviště zákrokem
(skluzem) s míčem v rukou následuje nepřímý volný kop.
d) Chytí-li brankář ve svém brankovišti míč, musí jím rozehraný míč dopadnout na
vlastní polovinu hrací plochy, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný
hráč. Nerozlišuje se, zda brankář odehrál míč rukou nebo nohou. Porušení pravidla je
trestáno nepřímým volným kopem z půlící čáry v místě, kde míč přešel půlící čáru.
Rozhodčí ovšem může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři.
11. Při zahrávání volného kopu musí být soupeřův hráč vzdálen od míče alespoň 4 m.
12. Při zahrávání volného kopu musí být útočící hráči vzdáleni minimálně 1 metr od
soupeřova brankáře.
13. Časový limit. Rozehrání brankářem, zahrávání standardních situací, či autová rozehra
musí být provedena do 5 s od získání míče, v případě volného kopu od postavení zdi soupeře
(dle situace – posoudí rozhodčí). Překročení limitu je trestáno ztrátou míče.
14. Auty se rozehrávají nohou. Při autové rozehře musí být soupeřův hráč vzdálen od míče
alespoň 2 m.
15. Rohy se kopou
16. Dotek míče o strop se trestá nepřímým volným kopem z půlící čáry
O pořadí rozhoduje:
a) počet bodů (3 – 1 – 0)
b) vzájemná utkání všech družstev se stejným počtem bodů
c) rozdíl skóre
d) větší počet vstřelených branek
e) dodatečné pokutové kopy – 3 a dále po 1 do rozhodnutí (musí se vystřídat všichni
hráči napsaní v soupisce)
Dodržení věkové hranice hráčů:
1. Registrovaní hráči startují na základě registračních průkazů, které je každé družstvo
povinno mít s sebou pro případ kontroly věku a totožnosti hráčů.
2. Neregistrovaní hráči startují na základě splnění těchto podmínek:
a) jejich jména, příjmení a data narození nebo rodná čísla nahlásí startující družstva
pořadateli turnaje nejpozději při odevzdání soupisky po příjezdu na turnaj
b) čestné prohlášení trenéra s jeho podpisem, že hráči bez registračního průkazu
splňují věkový limit pro daný turnaj – jako součást soupisky.
c) mají s sebou žákovskou knížku, pas či jiný doklad, prokazující jejich věk
Družstva, která nesplní uvedené 2 body, se vystavují riziku, že v případě
protestu, podaného některým zúčastněným družstvem, je pořadatel vyloučí z turnaje a
jeho výsledky zkontumuje bez nároku na vrácení startovného.
Soupisky musí být odevzdány pořadatelům nejpozději 10 min před zahájením prvního
utkání týmu.
Organizační opatření:
Všichni hráči a trenéři jsou povinni mít sálovou obuv s čistou nebarvící podrážkou.
Diváci jsou povinni pobývat po celou dobu utkání ve vymezeném prostoru.
Pořadatel turnaje není odpovědný za škody způsobené při úrazech, krádežích nebo na jiných
škodách na třetí osobě. Každé družstvo se turnaje účastní na vlastní riziko. Za škody
způsobené jednotlivými družstvy je zodpovědný vedoucí daného družstva, případně trenér
družstva – jsou povinni způsobenou škodu uhradit.
Družstva startují na vlastní nebezpečí. Lékařský dozor není zajištěn.
Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo tyto propozice mírně upravit. O případné změně budou přihlášená mužstva
informována.

Podobné dokumenty

Soutěžní řád SK SALH pro sezónu 2015 / 2016

Soutěžní řád SK SALH pro sezónu 2015 / 2016 Družstvo nesmí žádat o odložení utkání, pokud již během sezóny 2 utkání odložilo na svou žádost. Družstvo, které žádalo o odložení utkání, se automaticky stává domácím družstvem. Pokud se družstva ...

Více

Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015

Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015 9. Pokud dojde k faulu na útočícího hráče ve vyznačeném území, kde může brankář chytat balon do ruky, tak se kope pokutový kop ze vzdálenosti 7 metrů 10. Platí pravidlo rohových kopů 11. Další zde ...

Více

RUGBY TOUCH PRAVIDLA HRY KAMARÁDSTVÍ RESPEKT

RUGBY TOUCH PRAVIDLA HRY KAMARÁDSTVÍ RESPEKT a po obdržení bodů meta 22 metrů - slouží k rozehrání míče při přestupku v obranné nebo útočné zóně, platí pro útočící i bránící mužstvo branková čára – útočící mužstvo se snaží položit míč na zem ...

Více

ŽS/15 – Rozvoj vytrvalosti - Volejbalový oddíl TJ COOLNET Vlčnov

ŽS/15 – Rozvoj vytrvalosti - Volejbalový oddíl TJ COOLNET Vlčnov KV 3.2.3 b - míč je vhozen do hřiště družstva, které vyhrálo první rozehru KV 3.2.3 c - jako varianta b, ale k získání bodu je nezbytné vyhrát dvě rozehry zahájené vhozením míče KV 3.2.3 d - jako v...

Více

Pravidla EBL 2016 U11 Týmy: • Blesk Jablonec nad Nisou • Meteors

Pravidla EBL 2016 U11 Týmy: • Blesk Jablonec nad Nisou • Meteors Počet směn: single - 6 směn ( při rozdílu bodů po 4. směně 15 a více bodů = konec zápasu) double – 1,5 hod + dohrávka(( při rozdílu po 5. směně 10 bodů = konec zápasu) Omezení bodů: 5 bodů/směnu Ba...

Více