Život v Rudné č. 6/2014

Transkript

Život v Rudné č. 6/2014
Informační měsíčník pro občany města • Číslo 6/2014 • 56. ročník • Zdarma do schránek • V prodeji cena 20 Kč
Život v Rudné
První ročník Rudenské míle se vydařil
Jaro bylo pro Skautské středisko Balvan Rudná plné
událostí – nejprve se vydali na víkendovou výpravu do
Žloukovic, v polovině května pak vyslali hlídky na okresní
kolo Závodu vlčat a světlušek, aby otestovaly svoje znalosti
s ostatními v okrese. Více na str. 19
Zápisník starosty • Informace z radnice • Městská policie Rudná
• ČSSD před volbami • Loutkové divadlo • Rudenská míle • Český svaz
chovatelů Rudná • Skautské středisko Balvan Rudná • Hasiči Rudná
• Žlutý květ • Atletik Rudná • CPR Rudňáček • Mateřská škola Rudná
• SPCCH Rudná • ZŠ Hořelice • Judo víc než sport • Knižní novinky
Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší
emailové schránce! Chcete-li být
informováni o všem důležitém,
co se v Rudné děje, zaregistrujte
se k odběru novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo.
2
Život v Rudné
6/2014
ROBIMAUS – Masarykova 103, 252 19 Rudná u Prahy
● Chovatelské potřeby ● E-shop ● Zvířata
● Krmiva ● Distribuce chovatelské literatury
● Kompletní zařizování a údržba akvárií a terárií
VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
Při nákupu nad 500 Kč dostanete poukázku na 50 Kč
Při nákupu nad 1000 Kč dostanete poukázku na 100 Kč
Poukázky můžete použít při dalším nákupu.
Nelze kombinovat s dalšími akcemi.
OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá 8.00 – 19.00 hod., So 8.00 – 16.00 hod., Ne 14.00 – 18.00 hod.
KONTAKT
Tel.: 311 678 189, Fax: 312 312 728, Mobil: 605 370 730
E-mail: [email protected], www.robimaus.cz
TABÁK – KOLKOVÁ
Masarykova 757, Rudná
Tel.: 702 302 200
Po:
5.30–14.00
Út–Pá: 5.30–17.00
So:
5.30–11.00
Ne:
7.00–11.00
Nově v prodeji nedělní tisk
Blesk, Aha, Sport
6/2014
www.mestorudna.cz
3
Zápisník starosty
23. 5. 2014 – Již tuto neděli proběhne v Rudné 1. ročník běžeckého závodu Rudenská míle. Poběží se na uzavřené Masarykově
ulici. Jste srdečně zváni!
22. 5. 2014 – Velký úspěch zaznamenaly děti ze základní školy.
V krajském kole fotbalového turnaje Mc Donalds Cup obsadili
výborné druhé místo! Blahopřejeme!
21. 5. 2014 – Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení pozemku
u vlakového nádraží, ze kterého by se v budoucnu mohlo stát
kvalitní záchytné parkoviště. Jednání s vlastníkem proběhla ve
shodě, finální rozhodnutí by mělo padnout na červnovém zastupitelstvu.
20. 5. 2014 – Dnes byla zahájena modernizace sběrného místa.
Opravuje se povrch, přibude lis na papír a kontejnery na některé
druhy odpadů. Celá akce se děje za provozu, otevírací hodiny
nejsou dotčeny.
19. 5. 2014 – Letošní investice jsou před spuštěním. Z těch největších to budou opět chodníky, okružní křižovatka nebo oprava
Obchodní.
16. 5. 2014 – Region Jihozápad měl být v květnu na výjezdním
zasedání, ale to se zatím odkládá. Pracovní setkání proběhlo ve
Pticích.
15. 5. 2014 – Peněz není nikdy dost a tak nepřetržitě hledáme možné zdroje. Kromě rozpočtu jsou pro nás důležité dotace. Připravujeme se na další období, abychom byli schopni dotace získávat.
14. 5. 2014 – Dnes proběhne od 18 hodin další jednání zastupitelstva.
13. 5. 2014 – Již více než 14 dní probíhá na úřadě další kontrola,
tentokráte na čerpání dotace a realizaci intenzifikace čistírny odpadních vod. Jako obvykle, výsledek kontroly bude po ukončení
zveřejněn.
8. 5. 2014 – Včera jsme si připomněli 69. výročí konce 2. světové války a uctili jsme památku padlých položením květin
u jejich pomníků. Děkuji za účast zástupcům baráčníků a skautů.
7. 5. 2014 – Nově vznikající Místní akční skupina Jihozápad má
první úspěch – získala dotaci na tvorbu strategie rozvoje. Připravují se pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti. Vše bude včas
zveřejněno na stránkách města.
6. 5. 2014 – Bylo zahájeno stavební řízení na okružní křižovatku u lékárny. V příštím týdnu bude vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Pokud se neobjeví žádné potíže, stavět by se
mělo v létě.
5. 5. 2014 – Proběhla další kontrola úřadu, tentokrát kontrola
z Finančního úřadu. Opět vše v pořádku.
2. 5. 2014 – Ve čtvrtek 12. června projede Rudnou pan Josef
Zimovčák na historickém vysokém kole v rámci akce Na kole
dětem na podporu onkologických dětských pacientů. Přidat se
můžete i Vy! Informace jsou na www.nakoledetem.cz.
30. 4. 2014 – Ještě letos by na Havlíčkově náměstí měla vzniknout nové parkovací stání (u kapličky). S investorem jsme domluvili postup prací.
29. 4. 2014 – Jednal jsem s novým vlastníkem hal bývalé Delvity o možné budoucí spolupráci. Nápady jsou, jen je dotáhnout…
28. 4. 2014 – Pojďte si zaběhat! Závod Rudenská míle se bude
konat v neděli 25. května na Masarykově ulici. Všechny informace a přihlášku najdete na www.mestorudna.cz.
25. 4. 2014 – Učit se, učit se, učit se… Na semináři Jak psát
obecní zpravodaj jsem hledal další inspiraci, jak vylepšit a obohatit náš měsíčník Život v Rudné. Už teď máme další podněty;
se řadou z nich se seznámíte v nejbližších číslech.
24. 4. 2014 – Už za měsíc, 23. a 24. května, se budou konat
volby do Evropského parlamentu. Veškeré informace najdete ve
speciální sekci na stránkách města.
Informace ze zasedání Rady města Rudná
ze dne 28. 4. 2014
• Rada schválila žádost XXXXX a souhlasí s novým napojením
pozemku p. č. 215/276 v k. ú. Hořelice na Hořelickou ulici pro
pozemek p. č. 215/236 v k. ú. Hořelice.
• Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Rudná a Technickými službami
Rudná a.s. na pozemcích Města Rudná p. č. 493/30 v k.
ú. Dušníky u Rudné a p. č. 215/8, 215/234, 254/16, 255/3,
299/1, 301/1, 331 a 383/65 v k. ú. Hořelice pro vodovodní
přivaděč. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a je bezúplatná.
• Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi Městem Rudná a Technickými službami Rudná a.s. na pozemcích Města Rudná p. č. 493/1,
493/2, 208/4, 235/4, 496/1, 496/2 v k. ú. Dušníky
u Rudné a p. č. 338 a 352 v k. ú. Hořelice pro vodovodní
přivaděč. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a je
bezúplatná.
• Rada schválila výběr firmy Smestav s.r.o. Mořina (IČO
27939561) na akci „Úpravy sběrného místa v Obchodní ulici
v Rudné“ dle cenové nabídky a pověřila starostu podpisem
smlouvy.
• Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu zřízení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku p. č. 237/13 v k. ú.
Hořelice. Smlouva se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ
27295567 bude úplatná. Rada pověřila starostu podpisem
této smlouvy.
4
Život v Rudné
• Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6003032/5 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 a pověřila starostu podpisem této
smlouvy.
• Rada schválila záměr nákupu a montáže 3 ks nových skateboardových prvků od společnosti Dřevoartikl spol. s r.o., IČ
263 06 921 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
• Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemku p. č. 19/3 v k. ú. Dušníky
u Rudné pro společnost RWE GasNet, IČ 27295567.
Smlouva bude úplatná. Rada pověřila starostu podpisem
této smlouvy.
• Rada schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne
2. 3. 2012 s panem XXXXX na navýšení zálohy za energii
z 500 Kč/měs na 1.000 Kč/měs. a pověřila starostu podpisem
tohoto dodatku.
• Rada schválila Smlouvu č. 13160874 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Navýšení
kapacity sběrného dvora Rudná“ a pověřila starostu města
podpisem této smlouvy.
• Rada schválila cenovou nabídkou firmy Betonpflaster s.r.o.,
IČ 25133951 na úpravu odvodu dešťové vody u vjezdu před
čp. 218 a 453.
• Rada schválila Smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského
zařízení pro společnost RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567 na
pozemku p. č. 493/2, 493/9, 514 v k. ú. Dušníky u Rudné.
Smlouva bude úplatná. Rada pověřila starostu podpisem této
smlouvy.
• Rada schválila vybudování zpevněné plochy po obou stranách vstupu do Spolkového domu ve Školské ulici dle cenové
nabídky firmy Betonpflaster s.r.o., IČ 25133951.
• Rada vzala na vědomí informaci firmy AZ Elektrostav, a.s.
o skutečné výměře pozemku p. č. 493/3 v k. ú. Dušníky
u Rudné, která se mění z 0,6 m2 na 1 m2. Změna výměry
nemění již odsouhlasené znění smlouvy z usnesení Rady
města č. 7/14 Z 24. 3. 2014. na vklad věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.
• Rada schválila žádost paní XXXXX a souhlasí se stavebními
úpravami domu čp. 63 v ulici Na Drahách dle předloženého
projektu.
• Rada schválila návrh studie na změnu dispozice bytu v ZŠ
Rudná s tím, že v části bytu bude šatna pro tělocvičnu a ve
zbývající části bude byt 2 + kk.
ze dne 5. 5. 2014
• Rada schválila žádost ředitelky MŠ Rudná a souhlasí s pořízením zahradního vybavení pro novou školní zahradu od firmy
Flora Servis, s.r.o. dle cenové nabídky. Vybavení bude hrazeno z prostředků MŠ Rudná.
• Rada schválila záměr osadit obrubníky v části ulice Čelakovského v délce cca 45 m po ukončení akce firmy ČEZ pokládka kabelů kNN a VN pro TS v Čelakovského ulici.
• Rada neschválila provedení úpravy severní odvodňovací
strouhy v ulici Růžová v úseku od můstku pod ulicí Za Kinem
směrem k nádrži Dolík dle cenové nabídky firmy Betonpflaster s.r.o.
• Rada souhlasí s položením datových kabelů okolo Hořelického nám. firmou ELDATA Pražská s.r.o., IČ 27447995 tak,
aby nebyly porušeny komunikace, tzn. protlakem a za podmínky záruky 3 let. Před realizací akce musí být uzavřena
SOBS na věcné břemeno - služebnost.
6/2014
• Rada schválila položení kabelů pro VO v ulici Růžová východ dle cenové nabídky firmy Elektroštika.
• Rada schválila doplnění dvou sloupů VO v části ulice Čelakovského v souvislosti s přeložkou kabelů a stavbou TS firmou ČEZ v ulici Čelakovského.
• Rada schválila provedení dodatečného odvodnění Hořelické
ul. instalací dvou štěrbinových žlabů.
• Rada schválila provedení opravy herního prvku na skateboardovém hříšti u ZŠ Rudná dle cenové nabídky p. Jiřího
Panenky, IČ 45304831.
• Rada schválila žádost paní XXXXX a souhlasí se stavbou RD
na pozemku p. č. 17/12 v k. ú. Dušníky u Rudné dle předložené
projektové dokumentace za podmínky, že žadatelka provede
na své náklady připojení na místní komunikaci na základě rozhodnutí o připojení na místní komunikaci a souhlasu DI Policie Praha západ-VENKOV v bezprašném provedení povrchu,
a za podmínky, že dešťové vody z jejího pozemku nebudou
vytékat na Růžovou ulici.
• Rada schválila žádost paní XXXXX a souhlasí s položením
zatravňovacích prvků před obchodem na Masarykově ulici čp.
716 na náklady žadatelky.
ze dne 19. 5. 2014
• Rada neschválila žádost pana XXXXX a nesouhlasí s poskytnutím obecního bytu.
• Rada schválila Sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb. (viz příloha Usnesení).
• Rada neschválila nabídku paní Sychrovské na dodání 1 zatepleného kotce pro psy za podmínky, že Město podepíše smlouvu
o pronájmu s psím útulkem Bouchalka na dalších 5 let a souhlasí s prodloužením smlouvy do konce r. 2014 za stávajících
podmínek.
• Rada souhlasí s předloženým projektem firmy PEGISAN
s.r.o., IČ 61171361na stavby vodovodní a kanalizační přípojky pro 3 RD na pozemcích p. č. 26/1, 26/2, 26/6, 26/43,
26/44, 474/8 a 499/1, vše v k. ú. Dušníky u Rudné za podmínky, že přípojky nebudou zasahovat do asfaltového povrchu
vozovky a stavebník provede připojení na místní komunikaci
v bezprašném provedení na své náklady tak, aby dešťové vody
z jeho pozemku nevytékaly na komunikaci.
• Rada souhlasí s přestavbou RD čp. 341 v Rudné vč. vodovodní, kanalizační a plynové přípojky na pozemku p. č. 114/3
v k. ú. Dušníky u Rudné v ulici V. Nováka dle předložené PD
za podmínky, že při výkopech inženýrských sítí na pozemku
p. č. 114/3 v k. ú. Dušníky u Rudné bude předem požádáno
o zvláštní užívání místní komunikace M. Alše ve smyslu § 25
odst. 6, písm. d), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.
• Rada souhlasí s doplněním 4 sloupů VO a položením kabelů
v uličce pokračování ulice K Sídlišti podél budoucí zastávky
ČD „Rudná zastávka“.
• Rada souhlasí s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky k čp. 515 za podmínky, že v případě výkopů na pozemku
p. č. 115/8 v k. ú. Dušníky u Rudné bude předem požádáno
o zvláštní užívání místní komunikace M. Alše ve smyslu § 25
odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.
• Rada schválila žádost pánů XXXXX a souhlasí s výstavbou
nové haly na p. č. 165/41 v k. ú. Dušníky u Rudné dle předložené situace.
• Rada schválila firmu PJV, s.r.o., IČ 43870104 jako dodavatele
akce „Opravy výtluků na místních komunikacích v Rudné“
dle cenové nabídky.
6/2014
www.mestorudna.cz
• Rada schválila nabídku firmy Telefónica Czech Republic, a.s.,
IČ 60193336 na realizaci přeložky kabelů v ulici Nekázanka,
kterou bude realizovat firma Šindy, a.s., IČ 24126039 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
• Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ 48041122
na akci č. IV-12-6017205 „Rudná Riegrova 177/4-kNN“ pro
položení zemních kabelů NN v pozemku Města Rudná, p. č.
177/2 v k. ú. Dušníky u Rudné. Služebnost je úplatná. Současně s kabely NN budou v trase výkopů položeny i kabely
pro doplnění VO.
5
• Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti na akci č. IV-12-6011929/002 „Rudná, Havlíčkovo nám., Nekázanka, kNN“ na pozemcích Města p. č. 19/3
a 474/8 v k. ú. Dušníky u Rudné pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035. Služebnost je úplatná.
• Rada schválila firmu PJV, s.r.o., IČ 43870104 jako dodavatele akce „Oprava a odvodnění parkoviště v Rudné Hořelici
u samoobsluhy“.
• Rada schválila PD na provedení úprav chodníků v ul.
Lidické, Šamonilově, V Parcelách a na Masarykově ul. před
ZŠ Rudná.
Informace z radnice
Závod Rudenská míle se vydařil
V neděli 25. května se uskutečnil 1. ročník sportovně-společenské akce s názvem Rudenská míle. Na uzavřené Masarykově
ulici se soutěžilo v bězích od 500 do 3000 metrů a v jízdě na
inline bruslích na 1500 m. Stručně zhodnoceno: akce se vydařila! Po deštivé sobotě nás v neděli vítalo nádherné jarní počasí.
V 9 hodin se uzavřela Masarykova pro veškerou dopravu a byla k dispozici rudenským. Zpočátku váhavé rozhlížení účastníků, zda skutečně někde nevyjede auto, bylo brzo nahrazeno
nadšením z volného pohybu po komunikaci, kde denně projede
15 tisíc automobilů. Prý by to tak mělo být pořád… Samotné
závody začaly v 11 hodin běhy nejmladších účastníků. Mile nás
překvapil zájem, dětí bylo téměř sedmdesát. V dospělých kategoriích se pak přidalo další asi padesát závodníků. Celou akci
provázel nejen slovem pan Dalibor Gondík, platné byly i jeho
běžecké zkušenosti (jak v cíli, tak na trati 3000 metrů). Výtěžek
ze startovného – 7400 Kč – byl předán Dobrému andělu (více na
www.dobryandel.cz). Doufejme, že se zrodila nová akce, která
se stane tradicí. Na tomto místě se sluší poděkovat všem, kteří
jakkoliv pomohli: Wellness Clubu Zuzana za pomoc s organizací, Růžové cukrárně za přípravu zázemí, rudenským hasičům
a strážníkům městské policie a zejména třem desítkám dobro-
6
Život v Rudné
6/2014
Na kole dětem
volníků, kteří obsluhovali trať. Rozsáhlou fotogalerii najdete na
www.mestorudna.cz, kde je možné fotografie stáhnout v tiskové
kvalitě. Díky a za rok na viděnou!
O projektu Na kole dětem jsme psali v předcházejících číslech.
Stručné připomenutí: Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce
2010 jako benefiční součást mezinárodního sportovního projektu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti
solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji
proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které
usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Letošní cyklotour zavítá také do Rudné, a to
ve čtvrtek 12. června v etapě přes Zbuzany, Jinočany a Rudnou
dále do Chýně a do cíle etapy v Mělníku. Do Zbuzan by peloton
měl dorazit kolem půl dvanácté, ve 12.20 hod. se vyráží směr
Rudná na Havlíčkovo náměstí. Pokud budete mít čas a chuť vyjádřit svou podporu projektu, pojeďte kousek s námi. Veškeré
informace najdete na www.nakoledetem.cz.
Sběrné místo se modernizuje
Jak asi víte, v loňském roce jsme získali dotaci na modernizaci
sběrného místa v Rudné. Mění se dispozice, aby byl lépe využit
celý prostor, přibude přístřešek a lis na papír, nová je buňka pro
obsluhu a nové jsou také další kontejnery na tříděný odpad. Modernizace probíhá za provozu bez omezení. Dokončení celé akce
je naplánováno na červenec.
Upozornění na změnu uzávěrky letního
dvojčísla
Uzávěrka pro příjem příspěvků do letního dvojčísla Života
v Rudné bude v pátek 11. července.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
v Rudné
Přehled o volbách a rudenské výsledky najdete dále v textu v samostatném článku.
Městská policie sídlí na nové adrese
Již téměř měsíc najdete městskou policii na nové adrese. Po
rekonstrukci prostor u zdravotního střediska je služebna na adrese Karlovotýnská 425. Telefonní spojení 734 811 811 a email
[email protected] samozřejmě dále platí.
Opravujeme rudenské rybníky
Po loňských povodních dále pracujeme na údržbě a opravě našich rybníků. Bohužel postup prací brzdí částečně nedořešené
majetkové poměry a dlouhé projednávací lhůty. U Ďolíku bylo
vyčištěno okolí od náletů dřevin a zkontrolován přepad z nádrže.
Nyní čekáme na schválení manipulačního řádu od nadřízených
orgánů povodí a schvální projektu opravy výpustě. Na Kladence
byl proveden hydrogeologický průzkum. Na základě posudku
bude připraven projekt na úpravu (zvýšení) hráze. Letošní vydatnější deště nezpůsobily na rybnících žádné škody.
Fotografie z Fakultní nemocnice Motol
Příspěvek pana Petra Šimona, občana města Rudná
6/2014
www.mestorudna.cz
7
Výsledky voleb
do Evropského parlamentu v Rudné
Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskutečnily 23.
a 24. května 2014 v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. V České republice se volilo 21 poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců, [1] které čeká pětiletý
mandát (do roku 2019). Česká republika po volbách přišla oproti
předcházejícímu stavu, kdy měla v Evropě 22 zástupců, o jednoho europoslance, protože dle Lisabonské smlouvy byly počty
poslanců o něco sníženy (do roku 2014 měl Evropský parlament
766 poslanců).
Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 16,13 % hlasů a čtyřmi získanými mandáty, těsně druhá skončila koalice TOP 09 a Starostů
s 15,95 % a stejným počtem mandátů a třetí místo získala ČSSD
s 14,17 % a taktéž čtyřmi mandáty. Další dvě strany v pořa-
dí, KSČM (10,98 %) a KDU-ČSL (9,95 %), získaly po třech
mandátech. Dva mandáty získala ODS se 7,67 % a jeden mandát Svobodní s 5,24 %. Volby provázela rekordně nízká účast
– 18,2 %. [2]
Volebního klání se účastnilo rekordních 38 uskupení, o 5 více než
při minulých volbách v roce 2009. V těch s více než 30 % hlasů
jasně zvítězili občanští demokraté, kteří tak, jak se předpokládalo,
[3] vítězství v těchto volbách neobhájili a přišli o sedm mandátů.
Tři mandáty ztratili sociální demokraté a jeden mandát komunisté, naopak jeden mandát navíc získali lidovci. Devět mandátů připadlo novým stranám – ANO, TOP 09 a Svobodným.
(zdroj: Wikipedia).
V Rudné dopadly volby takto:
voliči v seznamu: 3501, vydané obálky: 858, volební účast: 24,51 %, odevzdané obálky: 858, platné hlasy: 853.
číslo název
celkem hlasů
v%
číslo název
celkem hlasů
v%
7
Koalice TOP 09 a STAN
233
27,31
9
LEV 21-Národní socialisté
2
0,23
16
ANO 2011
171
20,04
13
Fair play - HNPD
2
0,23
20
Občanská demokratická strana
87
10,19
2
Koalice SP a NO!
1
0,11
24
Strana svobodných občanů
63
7,38
3
Klub angažovaných nestraníků
1
0,11
14
Česká str.sociálně demokrat.
55
6,44
21
VIZE 2014
1
0,11
32
Česká pirátská strana
51
5,97
27
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
1
0,11
23
Strana zelených
45
5,27
36
Česká strana národně sociální
1
0,11
5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
42
4,92
39
OBČANÉ 2011
1
0,11
10
Komunistická str.Čech a Moravy
32
3,75
11
evropani.cz
0
0,00
22
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
16
1,87
12
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 0
0,00
6
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO
13
1,52
17
„Strana rovných příležitostí“
0
0,00
4
NE Bruselu-Národní demokracie
6
0,70
18
Moravané
0
0,00
29
Koalice DSSS a SPE
6
0,70
19
Česká strana regionů
0
0,00
1
SNK Evropští demokraté
5
0,58
25
Romská demokratická strana
0
0,00
38
Věci veřejné
5
0,58
28
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
0
0,00
26
Komunistická str.Českosloven.
4
0,46
30
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
0
0,00
37
Občanská konzervativní strana
4
0,46
31
Republika
0
0,00
34
Koruna Česká (monarch.strana)
3
0,35
33
Česká Suverenita
0
0,00
8
Liberálně ekologická strana
2
0,23
35
Aktiv nezávislých občanů
0
0,00
8
Život v Rudné
6/2014
Informace ze zasedání zastupitelstva
Zápis č. 3/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Rudná konaného dne 14. 5. 2014 v Obecním domě čp. 105 v Rudné
Přítomni: p. Dejm, p. Gondík, Mgr. Kasal, p. Kocman, MVDr.
Kotvaltová, pí Krylová, Bc. Pitrák, PhDr. Polišenská PhD.
MSc., Ing. Pražák, Ing. Strnad, prof. MUDr. Vlček CSc., a Ing.
Náprstek
Omluveni: Ing. Holeček, Ing. Novák, p. Prágr a Ing. Zdvořák
Zasedání Zastupitelstva města Rudná (dále jen Zastupitelstvo)
zahájil starosta p. Kocman v 18:05 hod., přivítal přítomné
a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně, je přítomno 11
členů a Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Minulý zápis byl ověřen bez připomínek.
Členem návrhové komise byl zvolen: p. Kocman
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Pražák a p. Vlček
Schváleno počtem 11 hlasů pro
Zapisovatelem byl určen: p. Náprstek
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání počtem
11 hlasů pro:
1. Závěrečný účet města za rok 2013
2. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a provozování loterií
3. Kamerový systém ve městě
4. Hospodářské podklady
a) prodej pozemku - plynová stanice
b) záměr koupě pozemku Českých drah
c) chodník k Hořelickému náměstí
d) úprava majetkových poměrů se spol. Saint-Gobain
Building Distribution CZ
5. Změna názvu zastávky Rudná, FIC (z podnětu ROPIDu)
6. Různé
Schváleno počtem 11 hlasů pro
Před zahájením programu představil p. Kocman ředitele TS
Rudná pana Ing. Petra Eckerta.
Ad 1. Závěrečný účet města za rok 2013 (příloha č. 1 Usnesení)
p. Kocman - Město Rudná předkládá Závěrečný účet města za
rok 2013 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro
územní samosprávný celek Město Rudná za období od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2013. Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení
§ 2 odst. I zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření,
tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů. Závěrečný účet projednal Finanční
výbor a dokumenty byly zveřejněny na úřední desce dne 28. 4.
2014.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo závěrečný účet města Rudná za rok 2013.
Schváleno počtem 11 hlasů pro (viz bod 1 Hlasování)
Ad 2. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
a provozování loterií
p. Kocman - na základě předchozích jednání předkládáme
k projednání upravené vyhlášky o provozování loterií (OZV
č. 2/2014) a o místních poplatcích (OZV č. 1/2014). Vyhláška
o loteriích povoluje provozování loterií na dálniční odpočívce
pro budoucí záměr investora vytvořit tam kasino. Navazuje na
usnesení zastupitelstva č. 5/2013 bod 9.
Vyhláška o místních poplatcích navrhuje zvýšit poplatky za psy
a upravuje ceny za zábor veřejného prostranství. Přikládáme
platnou vyhlášku o poplatcích.
p. Kasal – navrhuji, aby v OZV č. 1/2014 v čl. 7 odst. 2 byl nárok
na slevu u očipovaného psa trvale ve výši 25 %.
p. Pražák – při slevě 25 % se jedná o částku 270 Kč/rok.
p. Šoch – jak je to s úhradou za psa, který byl odvezen na Bouchalku a pak se najde majitel? K záboru veřejného prostranství
– v ul. Riegrova a Dvořákova je trvalý zábor chodníku soukromými vozidly.
p. Veigert – počítalo se s nárůstem počtu košů? Měla by se udělat revize počtu košů a koše doplnit. Jak je to se záborem v obytné zóně?
pí Krylová – existuje hodně lidí, kteří mají psa a neplatí za něj.
p. Náprstek – majitel psa musí zaplatit úhradu psímu útulku,
Město nedostane nic. Výše poplatku za psa je stanovena na podkladě nákladů na likvidaci psích exkrementů a platby kotců na
Bouchalce v r. 2013. S navyšováním košů se nepočítalo.
p. Kocman – parkování v obytné zóně je porušení vyhlášky
o provozu na pozemních komunikacích. Prověříme počet košů
a zábory v ul. Riegrova a Dvořákova. Vlastnictví psa se těžko
zjišťuje a dokazuje, lidé tvrdí např., že pes je někoho jiného, kdo
je u nich na návštěvě.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místních poplatcích (viz příloha č. 2 Usnesení)
Zastupitelstvo města Rudná schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/212
o stanovení míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno (viz příloha č. 3).
Schváleno počtem 11 hlasů pro (viz bod 2 Hlasování)
Ad 3. Kamerový systém ve městě
p. Kocman - na podnět starostů Regionu Jihozápad bylo zahájeno jednání s Policií České Republiky (PČR) o možnosti instalovat v obcích Regionu kamerový systém monitorující zejména
pohyb vozidel. Instalace systému by měla přispět k objasňování
a snižování majetkové trestné činnosti. Záznamy může pořizovat i městská policie, pokud je zpracovává v souladu se zákonem a k určenému účelu.
Téma je velmi obsáhlé, od technického zabezpečení a nákladů
po etické otázky spojené s ochranou osobnosti. Technické řešení
není složité, v Rudné je bez obtíží realizovatelné. Jednalo by se
asi o 7 kamer, hlavně na výjezdech z města.
Finančně lze systém buď jednorázově pořídit a hradit provoz,
nebo si celý systém pronajímat vč. zařízení a servisu. Orientační
ceny technologie: záznamové zařízení 5-10 tisíc Kč, kamera cca
10 tisíc Kč, přenos signálu z kamer do centra cca 20 tisíc Kč/
kamera. Dále je zapotřebí započítat údržbu systému. V případě
pronájmu se orientačně jedná o částku 7-12 tisíc Kč měsíčně.
V případě zájmu o kamerový systém jsem pro variantu pronájmu.
6/2014
www.mestorudna.cz
p. Gondík, p. Pražák – jsme pro kamerový systém, varianta pronájmu.
p. Pitrák – já bych raději přispěl na služebnu v Rudné. Jsem pesimista v tom, že PČR bude data využívat, protože v Hostivici je
trvale snížený stav příslušníků.
Na zasedání se dostavil p. Novák, počet přítomných členů Zastupitelstva je 12.
p. Kasal - kamerový systém nesníží kriminalitu, Policie ČR
(PČR) možná využije nějaká data. Jsem pro přispět PČR, ať si
kamerový systém vybuduje sama. Účelnější by se mi zdálo sledovat riziková místa, aby data mohla využívat MP Rudná.
p. Vlček – nemám problém se sledováním veřejných prostranství, měl bych problém se sledováním vnitřních prostor. Jsem
pro kamerový systém.
p. Mrázek – chci si nechat nainstalovat kamerový systém na svůj
dům, protože mi již několikrát poničili auto. Problém je ale se
sledováním veřejných prostranství, to jako soukromá osoba nemůžu.
p. Kocman - kamerový systém asi kriminalitu nesníží, ani nevypadá, že by v Rudné byla někdy služebna PČR.
p. Veigert – mám zkušenosti s kamerovým systémem na dálnicích – málo vozidel se dá identifikovat, jsou to neefektivně
vynaložené prostředky. Jsem pesimista.
pí Polišenská – ti, co kradou v Rudné, nejsou místní, proto je
potřeba kamerový systém.
p. Novák – v Praze je kamerový systém, proto se zloději stěhují
mimo Prahu. Jsem pro kamerový systém.
Závěr: Zastupitelstvo má zájem pořídit kamerový systém a požaduje přesnější informace a ceny.
Ad 4. Hospodářské podklady
a) prodej pozemku - plynová stanice
p. Kocman - na minulém jednání Zastupitelstva jsme projednávali prodej pozemku p. č. 558 (pod plynovou stanicí u sjezdu
z D5). Původní návrh zájemce Zastupitelstvo odmítlo s požadavkem na další jednání o ceně. Se zájemcem se podařilo dohodnout cenu 170.000 Kč.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo prodej pozemku p. č. st.
558 v k. ú. Hořelice společnosti RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940,
40117 Ústí nad Labem, za cenu 170.000 Kč.
Schváleno počtem 12 hlasů pro (viz bod 3 Hlasování).
b) záměr koupě pozemku Českých drah
p. Kocman - již více než rok jednáme o případné koupi pozemku a budovy u vlakového nádraží. Bylo by třeba rozhodnout.
Hospodářský odbor pokročil v jednání s následujícím výstupem:
• Na parcele č. 181/24 je zřízeno věcné břemeno spočívající
v právu chůze a jízdy. Jedná se o pruh pozemku v šíři cca 5 m
podél přilehlé haly.
• ČD požadují odprodat obě výše zmíněné parcely jako celek
(Město Rudná má zájem jen o plochu p. č. 181/24 o výměře
1.930 m2 - ost. plocha).
• Nejnižší akceptovatelná cena za odprodej pozemků je
1.700.000 Kč. V současné době mají ČD zájemce o odprodej
- p. Jiráska, majitele přilehlé haly.
• V případě odprodeje pozemků Městu Rudná by ČD neměly
námitek s investičním záměrem Města vybudovat zde záchytné parkoviště v souvislosti s ochranným pásmem železnice.
9
p. Mrázek – navrhuji, aby Město pozemek koupilo a pronajalo
ho p. Jiráskovi.
p. Pražák – navrhuji pozemek koupit, cena 800 Kč/m2 je myslím
dobrá cena.
p. Gondík - navrhuji pozemek koupit, bude to investice do budoucna.
p. Veigert – navrhuji předem projednat s p. Jiráskem pronájem
pozemku, aby zde nevznikaly černé skládky.
p. Šoch – dojde k oživení železniční dopravy, je to investice do
budoucna.
p. Kasal – p. Zdvořák byl pověřen, aby vyjednal nižší cenu, což
se mu nepovedlo. Nevím, proč by samy ČD zde nemohly udělat
parkoviště.
Zastupitelstvo města Rudná pověřilo pana starostu jednáním
o kupní smlouvě na pozemek p. č. 181/24 v k. ú. Dušníky u Rudné.
Schváleno počtem 12 hlasů pro (viz bod 4 Hlasování).
c) chodník k Hořelickému náměstí
p. Kocman - hospodářský odbor jednal o koupi části pozemku
p. č. 215/237 v k. ú. Hořelice v šíři cca 2,5 m a délce cca 36 m
pro výstavbu chodníku za cenu 1 486 Kč/m2. Vlastník pozemku
požaduje:
• Město Rudná uhradí veškeré náklady spojené s převodem, tj.
zaměření na oddělení prodávané části pozemku, právní služby a poplatky a rovněž daň z nabytí nemovitosti,
• Šíře odděleného pozemku nepřekročí šíři stávající navazující
stezky na pozemku parc. č. 215/216, k. ú. Hořelice,
• vymiňuji si být přítomna při zaměření předmětné oddělované
části pozemku,
• navrhuji, aby součástí zřízení pěší účelové komunikace byla též provedena hrubá terénní úprava na celém pozemku
215/237, spočívající ve srovnání pozemku a jeho vymýcení
včetně odvozu přebytečného vymýceného materiálu.
Rada města souhlasila s úhradou nákladů spojených s dělením
a převodem majetku. Požadavek na terénní úpravy a úpravu
pozemku však celou transakci posouvá do naprosto nevýhodné
roviny pro Město. Náklady na úpravy odhadujeme v řádu desetitisíců. Do doby přípravy těchto podkladů není známa reakce
vlastníka k poslednímu bodu návrhu. Pokud nedojde k dohodě,
lze přistoupit k soudnímu řízení o vyvlastnění pozemku.
p. Gondík – nelíbí se mi podmínka druhé odrazky, stávající
chodník je užší o cca 50 cm než chodník přes ulici.
p. Kasal – chodník zúžil ten, kdo pozemky prodával, je potřeba
se podívat do územního rozhodnutí, jaká má být šířka požárního
chodníku.
Zastupitelstvo města Rudná souhlasí s cenou 1.486 Kč/ m2 za
koupi části pozemku parc. č.215/237 v k. ú. Hořelice a s úhradou
nákladů na převod pozemku. Zastupitelstvo města Rudná požaduje před koupí zaměření stávajících okolních pozemků a kontrolu vydaných územních rozhodnutí.
Schváleno počtem 11 hlasů pro, 1 hlas proti (viz bod 5 Hlasování).
d) úprava majetkových poměrů se spol. Saint-Gobain Building Distribution CZ
p. Kocman - hospodářský odbor předkládá k projednání žádost
firmy Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o., IČ
47915145 (SGBD CZ s.r.o.) o odprodej oddělené části pozemku
p. č. 325/14 o výměře cca 1171 m2 a p. č. 277/33 cca 114 m2
10
Život v Rudné
v k. ú. Hořelice ve vlastnictví města za cenu obvyklou v místě,
tj. 300 Kč/m2. Dále firma žádá o směnu části pozemku (hráz
rybníka) p. č. 15 v k. ú. Hořelice o výměře cca 515 m2 ve vlastnictví SGBD CZ s.r.o. za stejný díl oddělené části p. č. 325/14 ve
vlastnictví Města. Směna tohoto pozemku je z důvodu, že hráz
rybníka by měla být jeho součástí. Přesné výměry části hráze
budou známy po zpracování oddělovacího plánu.
SGBD CZ s.r.o. bude hráz udržovat jako v minulosti a v případě
potřeby umožní Městu přístup na pozemek.
Cena za část p. č. 325/14 o výměře 1.171 m2
351.300 Kč,
Cena za část p. č. 277/33 o výměře 114 m2
34.200 Kč.
p. Pražák – cena 300 Kč/m2 se mi nezdá být cena v místě obvyklá (viz minulé prodeje), s prodejem nesouhlasím.
p. Šoch – je to zarostlý svah zasypaný sutí a popelem.
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem částí pozemků p. č.
325/14 odděleného z pozemku p. č. 325/1 o výměře 1.171 m2
a p. č. 277/33 odděleného z pozemku p. č. 277/2 v k. ú. Hořelice o výměře 114 m2 ve vlastnictví Města za cenu v místě obvyklou, tj. za 300 Kč/ m2 bez DPH společnosti Saint-Gobain
Building Distribution CZ, spol. s r.o. Pod Můstkem 884, Rudná
- IČ 47915145, a dále souhlasí se směnou části pozemku p. č.
15 v k. ú. Hořelice o výměře 515 m2 ve vlastnictví společnosti
Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o., za stejný díl
pozemku p. č. 325/14 odděleného z pozemku p. č. 325/1 v k. ú.
Hořelice ve vlastnictví Města bez doplatku (čísla pozemků dle
geometrického plánu č. 1393-343/2013 vypracovaného Ing. Milanem Dvořákem).
Schváleno počtem 10 hlasů pro, 1 hlas byl proti a 1 se zdržel (viz
bod 6 Hlasování).
Ad 5. Změna názvu zastávky Rudná, FIC
p. Kocman – Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) požádal Město o projednání změny názvu autobusové zastávky Rudná, FIC, protože společnost FIC už v Rudné
nepůsobí. Jediným požadavkem ROPIDu je pokud možno krátký název, aby se celý vešel do informačních tabulí v autobusech.
Rada žádost projednala a překládá Zastupitelstvu návrh na nový
název - Rudná, Vypich.
Zastupitelstvo města Rudná schválilo změnu názvu autobusové
zastávky „Rudná, FIC“ na nový název „Rudná, Vypich“.
Schváleno počtem 12 hlasů pro (viz bod 7 Hlasování).
6/2014
Ad 6.
Různé
a) p. Kocman – přišlo upozornění krajského úřadu na povinnost
stanovit počet zastupitelů pro příští volební období. Pro Rudnou
je to 11 - 25 zastupitelů, přičemž Rada může být až od počtu 15
zastupitelů. Rozhodnuto musí být nejpozději 85 dní před konáním voleb, termín konání voleb není ještě znám.
Zastupitelstvo města Rudná stanovilo pro příští volební období
2014 - 2018 počet zastupitelů na 15.
Schváleno počtem 12 hlasů pro (viz bod 8 Hlasování).
b) p. Kocman – oslovila nás spol. The Charnwood Company,
která koupila bývalou Delvitu. Společnost je ochotna vybudovat
okružní křižovatku na sjezdu z D5 a žádá o spoluúčast Města
ve výši 2,5 mil. Kč. Nabídl jsem jim zpracovaný projekt za cca
400 tis. Kč, ale o ten zájem nemají. Je třeba rozhodnout, zda se
budeme na stavbě finančně podílet.
Zastupitelstvo města Rudná neschválilo finanční spoluúčast
na vybudování okružní křižovatky na sjezdu z D5 se spol. The
Charnwood Company.
Neschváleno počtem 12 hlasů proti (viz bod 9 Hlasování).
c) p. Veigert – na adresu našeho sdružení přišel dotaz, že údajně
ÚHOS již vyřešil problém se stanovením výše vodného?
p. Kocman - ÚHOS to stále ještě řeší, výsledek zatím není
znám.
d) p. Gondík – chtěl bych všechny pozvat v neděli 25. 5. 2014
od 10:00 hod. na „Rudenskou míli“.
Pan starosta ukončil zasedání Zastupitelstva ve 20:00 hod.
Zapsal: Ing. Jan Náprstek, tajemník; Lubomír Kocman, starosta
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Pražák, člen finančního výboru;
prof. MUDr. Vlček CSc., člen zastupitelstva
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Hlasování zastupitelstva
Prezenční listina
Podklady pro jednání
Základní škola Rudná, okres Praha-západ přijme do školní kuchyně
hlavní kuchařku na plný úvazek
Nástup možný po dohodě, nejpozději od 25. 8. 2014.
Požadujeme:
• vyučení v oboru a praxi
• ochotu učit se novým věcem
• pozitivní vztah ke zdravému stravování
• trestní bezúhonnost, dobrý
zdravotní stav, zdravotní průkaz
Zkušenost s řízením pracovního kolektivu
výhodou.
Nabídky s profesním životopisem a návrhem
jídelníčku na čtyři týdny
zasílejte e-mailem nebo poštou
do 30. 6. 2014
Další informace získáte u ředitele školy.
Tel.: 311 670 464,
GSM 602 885 790,
e-mail: [email protected]
6/2014
www.mestorudna.cz
11
Městská policie Rudná
Masarykova 272, 252 19 Rudná, tel: 734 811 811, e-mail: [email protected]
Město Rudná – dne 2.4.2014 v 8.08 hodin oznámil občan, že
nemůže vyjet z garáže kvůli špatně parkujícím vozidlům. Po
příjezdu hlídky se oznamovatel již na místě nenacházel, neboť
garáže vyjel.
známá. Hlídka MP dorazila na místo, kde hovořila s napadenou ženou. Mladá žena nebyla zraněna ani okradena, následně
popsala útočníka. V součinnosti s Policií ČR propátráno okolí
s negativním výsledkem. Celou věc šetří Policie ČR.
Obec Ořech – dne 2.4.2014 v 19.07 hodin oznámila paní, že jí
v minulých dnech byla odcizena zahradní hadice a slunečník z
pozemku rodinného domu. Oznamovatelka byla poučena o dalším postupu. Z tohoto důvodu prosíme občany, aby takové události oznamovali městské policii ihned po zjištění, neboť pak
máme větší šanci nějakým způsobem do věci zasahovat.
Město Rudná – dne 20.4.2014 v 9.25 hodin oznámila obsluha
čerpací stanice, že u nich byl odcizen kamión i s návěsem. Po
příjezdu hlídky MP na místo bylo Policií ČR oznámeno, že se
kamión již našel. Celá věc je v šetření Policie ČR.
Obec Zbuzany – dne 3.4.2014 v 7.40 hodin oznámila paní, že jí
ve vjezdu do garáže stojí vozidlo, které brání ve výjezdu. Po příjezdu hlídky na místo, byla zjištěna dvě vozidla, stojící v těchto místech. Na obě vozidla byla umístěna „parkovačka“. Jeden
řidič vozidla se dostavil na služebnu MP k vyřešení přestupku,
druhý majitel vozidla bude oznámen Městskému úřadu Černošice k dořešení věci.
Město Rudná – dne 3.4.2014 ve 12.50 hodin oznámil starosta
města podnapilé muže u jedné z místních restaurací, kteří konzumují na veřejnosti alkohol, což je zakázáno obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2008, čl. 1, odst.4. Po příjezdu hlídky MP na
místo byla zjištěna totožnost osob, provedena jejich lustrace
cestou Policie ČR a následně jim byla uložena bloková pokuta.
Město Rudná – dne 22.4.2014 v 7.19 hodin oznámila paní, že
jim někdo vhodil přes plot dopravní značku a touto jim poškodil
vozidlo. Věc v šetření Policie ČR, hlídka MP zajistila cestou TS
Rudná vrácení dopravní značky zpět na místo.
Město Rudná – dne 23.4.2014 v 9.46 hodin požádala o pomoc
obsluha čerpací stanice při pomoci muži, který se nachází v prostorách stanice a nemůže chodit. Hlídka MP přivolala na místo
určení RZS, která postiženého muže odvezla do nemocnice
v Praze Motole.
Obec Drahelčice – dne 24.4.2014 v 9.10 hodin oznámila starostka obce, že se dne 26.4.2014 ve večerních hodinách bude
v obci konat koncert v místní restauraci. Hlídka namátkově kontrolovala místo i okolí restaurace, celá akce proběhla bez incidentu.
Obec Nučice – dne 6.4.2014 v 15.45 hodin odchycen pes, který
byl následně umístěn do kotce. Majitelka si psa později vyzvedla, celá věc byla řešena domluvou.
Město Rudná – dne 24.4.2014 v 23.30 hodin požádala o součinnost Policie ČR Hostivice, při zajištění usměrňování dopravy
na nájezdu na dálnici D5 z důvodu dopravní nehody na dálnici.
Město Rudná – dne 9.4.2014 v 18.55 hodin odchycen pes, který
byl následně umístěn do kotce a později předán majiteli. Celá
věc byla řešena domluvou.
Obec Zbuzany – dne 25.4.2014 v 15.27 hodin oznámil starosta
obce poničený chodník v ulici Chotečská. Po příjezdu hlídky
MP na místo bylo zjištěno, že chodník poškodila firmy, která
v těchto místech staví plot. Po dohodě s majitelkou objektu
i s firmou, která stavbu provádí přislíbeno, že po dokončení staveních úprav bude dán chodník do původního stavu.
Město Rudná – dne 11.4.2014 v 15.02 hodin oznámilo OO
PČR Hostivice, že došlo ke krádeži věci z jedné místní prodejny.
Hlídka MP se dostavila ihned na místo, kde byla vytěžena prodavačka k popisu pachatele a následně bylo po tomto zahájeno
pátrání, které bylo negativní. Celou věc šetří Policie ČR.
Město Rudná – dne 13.4.2014 v 19.40 hodin byla hlídkou MP
Rudná kontrolována podezřelá osoba. Následnou provedenou
lustrací cestou Policie ČR bylo zjištěno, že se jedná o osobu
vyhlášenou v celostátním pátrání. Z tohoto důvodu byla osoba
předána Policii ČR.
Obec Zbuzany – dne 18.4.2014 v 9.18 hodin oznámeno vloupání do novostavby rodinného domu. Na místo byla přivolána
Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.
Obec Drahelčice, Úhonice – dne 19.4.2014 v 2.15 hodin
a v 5.40 hodin stížnost občanů na hlasitou hudební reprodukci.
Hlídka MP zjistila zdroj hudby, provozovatel hudbu vypnul. Celá věc na místě řešena ve spolupráci s hlídkou Policie ČR.
Město Rudná – dne 19.4.2014 v 19.05 oznámila občanka města
již delší dobu odstavené vozidlo v ulici Na Skalce. MP kontaktovala majitelku vozidla, která uvedla, že má vozidlo poruchu
a bude v nejbližších dnech z místa odstraněno, což se i následně
stalo.
Obec Úhonice – dne 20.4.2014 v 1.49 hodin součinnost s Policií ČR, občan oznámil, že při cestě domů byla napadena jeho
Město Rudná – dne 26.4.2014 v 20.00 hodin požádala o součinnost Policie ČR Hostivice při řešení napadení mezi hosty
v restauračním zařízení. Hlídka MP na místě zjistila totožnost
zúčastněných osob a následně byla věc na místě předána Policie
ČR k dalšímu šetření.
Obec Úhonice – dne 28.4.2014 v 13.40 hodin oznámil občan,
že se po obci pohybují dva muži a nabízejí levnější energie. Muž
má obavu, zda se nejedná o podvodníky, nebo tipaře. Hlídka MP
přijela na místo, muže nalezla a ztotožnila, muži uvedli firmu
pro kterou pracují. Následně byla celá věc telefonicky u této firmy ověřena a bylo zjištěno, že se vyjádření mužů zakládá na
pravdě.
Město Rudná – dne 28.4.2014 v 22.45 hodin požádala o součinnost Policie ČR Hostivice, při řešení rvačky několika mužů.
Hlídka MP se na místo dostavila spolu s hlídkou Policie ČR. Na
místě ani v okolí se však nikdo nenacházel.
Obec Ořech – dne 29.4.2014 ve 13.10 hodin bylo hlídce MP
oznámeno, že se po obci pohybuje vozidlo a v tomto jsou podezřelé osoby a nabízejí broušení nožů. Hlídka MP provedla pátrání po vozidle v obci i obcích okolních s negativním výsledkem.
Bronislav Knotek, Městská policie Rudná
12
Život v Rudné
6/2014
ATLETIK RUDNÁ Závody Lokomotiva Beroun, Tyršův stadion, 25. 4. 2014
Čerstvě zrekonstruovaný atletický stadion v Berouně byl poslední dubnovou sobotu „pokřtěn“ akcí, která novému sportovnímu
areálu rozhodně slušela. Oddíl Lokomotiva Beroun uspořádal
veřejné závody, jichž se zúčastnili i reprezentanti našeho atletického oddílu. Celodenní sportovní klání odehrávající se za
typicky jarního slunečného počasí, bylo určeno pro všechny věkové kategorie, od přípravek až k juniorům. Nejpočetnější skupina závodníků byla přímo z pořádajícího oddílu a širšího okolí
Berouna, avšak na startovní listině se objevili i zástupci oddílů
z Pardubic a Břeclavi.
Navzdory nemalé konkurenci se zástupcům Atletiku Rudná podařilo dosáhnout velmi solidních výsledků, díky nimž ve svých
disciplínách všichni obsadili přední místa. Za povšimnutí stojí výkon dorostence Štefana Webera, který ve výšce překonal
svůj osobní rekord a s výsledkem 183 cm potvrdil zaslouženou
pozici na špičce Pražského přeboru. Gratulujeme! Adam Rangl
zvítězil v běhu na 1000 m, zatímco ve výšce obsadil třetí místo. V kategorii mladších žákyň se ve výšce podařilo vyrovnat
FK Rudná
Rudenský fotbal pokračuje již 86. rokem ve své činnosti. Blíží se
konec soutěží, a tak je čas se ohlédnout za právě končící sezónou.
Tým dospělých hraje III. třídu. Letošní sezóna měla být přípravou na příští a pokus o postup do okresního přeboru. Podzimní
výsledky byly slibné, ale po jarních zraněních sedmi hráčů základu bylo velmi obtížné vůbec skládat sestavu. I tak si ale pánové poradili a tři kola před koncem jim patří třetí místo tabulky.
Dorost se po výpadku mládeže před 15 lety stále nedaří zformovat. Je s podivem, že se v našem městě nenajde 20 kluků, kteří
chtějí hrát. Ale nevzdáváme to, jednou se to povede.
osobní rekord i Kateřině Baldové, která dále přidala vítězství
ve skoku dalekém. V kategorii starších žáků dosáhl výborného
výsledků Jakub Kapalín v běhu na 1000 m, který zároveň zvítězil i ve výšce. V kategorii přípravka chlapců obsadil Marek
Vojáček rovněž dvě první místa, a to ve skoku dalekém a v hodu
míčkem. Těsně za ním se v obou disciplínách na druhém místě
umístil Eda Vodička. V kategorii přípravka děvčat se ve stejných
disciplínách prosadily Lucie Křenová, Alžběta Klírová a Tereza Skalová. Lucie zvítězila ve skoku dalekém, v hodu míčkem
obsadila třetí místo, Alžběta byla ve skoku dalekém třetí, v hodu míčkem pátá. Tereza obsadila páté místo ve skoku dalekém,
v hodu míčkem vybojovala druhé místo.
Zasloužená gratulace však patří všem zúčastněným, kteří se do
jednoho nechali strhnout závodní atmosférou, v níž se ze všech
sil snažili o to, aby podali co nejlepší výkony.
Adéla Vodičková,
člen výboru OS Atletik Rudná
Starší žáci si doslova odtrpěli podzim, protože přechod zejména
mladších hráčů z nižších kategorií je vždy složitější. Jaro se ale už
vydařilo a přišli i dobré výsledky. Mladší žáci jsou první jiskřičkou
naděje, že bude lépe. Hrají okresní přebor na Berounsku a před posledním kolem mají šanci na výborné třetí místo v tabulce.
A nejmenší nám dělají největší radost! Starší přípravka suverénně vyhrála svou skupinu okresního přeboru a utká se o přeborníka okresu s možným postupem do krajského finále! Stejně tak
mladší přípravka jasně dominovala v okresním přeboru a i špunti si zaslouží velkou pochvalu!
Nejmladší potěr (šest let a mladší) ještě svou soutěž nemá, ale
pravidelně trénuje a hraje přátelská utkání.
6/2014
www.mestorudna.cz
13
Děkujeme všem hráčům a rodičům za jejich péči a podporu, bez
které se žádná aktivita neobejde. Díky i všem trenérům, pomocníkům a dobrovolníkům, kteří nám velmi pomáhají.
V současné době má náš klub více než 180 registrovaných členů FAČR a dalších několik desítek aktivních členů. Pokud máte
chuť podílet se na téměř devadesátileté historii fotbalu v Rudné,
kontaktujte nás, tel. 606 373 129. Ať jako hráč, trenér nebo jen
nadšenec.
Veškeré informace najdete na www.fkrudna.cz.
Lubomír Kocman,
člen výkonného výboru FK Rudná
ZŠ Hořelice
Druhé pololetí v hořelické škole
I druhé pololetí školního roku 2013–2014 bylo v naší škole naplněno tvůrčí prací, spoustou aktivit a netradičních postupů, ale
především veselým a zábavným vyučováním.
Za pět měsíců se toho stalo opravdu dost.
V měsíci únoru přišla do školy slečna Mgr. Naďa Magulová, aby
se se žáky podělila o své atraktivní zážitky z cest po Kambodži,
ukázala jim snímky exotických krajin a zodpověděla tucty otázek, směřujících k jejímu působení v kambodžské škole.
V témže měsíci se děti rozjely do Berouna a v místním muzeu
shlédly motivační film o vzniku Lega. Výstava „Svět barevných
kostek“ se jim opravdu moc líbila a samy dostaly možnost si
z kostek postavit vše, od lodí po hrady.
V březnu žáky nadchlo poutavé vyprávění teraristy, pana Rudolfa Šimka, o krajtě královské. Krajtě Ivance se u nás očividně
moc líbilo, a pro děti byla beseda velice přitažlivá snad právě
pro samotnou přítomnost neobvyklého domácího mazlíčka.
Březen byl ve znamení příprav na pověstný velikonoční jarmark
a na bezchybné předvedení pohádkového pásma, které děti pilně
a svědomitě nacvičovaly.
Samotný jarmark a vystoupení dětí navštívilo 48 hostů a ni-
kdo neodešel s prázdnou. Potěšila nás i návštěva pana starosty
a zmínka o škole v jeho Zápisníku.
Dlouhodobě nás těší i spolupráce s Rudňáčkem a spoluúčast na
jeho akcích.
Poslední den v dubnu patřil celodenním oslavám Dne Země.
Žáci soutěžili ve vybraných vědomostních disciplinách, ve sportovních kláních, znalostních kvízech a je třeba poznamenat, že
se všem velmi dařilo.
Druhé květnové pondělí patřilo lehkoatletickému mítinku
v Mníšku pod Brdy, kde se tradičně naši svěřenci umístili na
pěkných místech.
A co nás ještě do konce školního roku čeká..... ?
Výlet za berounskými fotoamatéry, „piknikování“ pod letní
oblohou a soutěž deskových her, výlet do historické Prahy, na
Pražský hrad a cesta za tajnostmi satvebnice Merkur, poznávání
přírodních krás v okolí Mníšku pod Brdy, věnování výrobků našich žáků na charitativní účely a další....
Celý školní rok se vydařil, žáci i rodiče úzce se školou spolupracovali a naše díky patří i sponzorům a všem přátelům školy.
A teď už honem na zasloužené dvouměsíční volno! V hlavě nám
potom možná budou znít tato slova: „Život utíká jako prázdniny,
zprvu pomalu, pak stále rychleji“.
Dr. Alena Magulová,
pedagožka ZŠ 5. května
„Společně pro Rudnou“
organizuje loutkové divadlo pro děti
„Ach, ta neposlušná kůzlátka! Zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk.
Ale hodná maminka koza je dokáže vysvobodit z vlčího břicha,
neposluchy milované...
A vlk? Ten se utopil! Mééé, mééé, přijďte se podívat!“
Spojili jsme se se známým a velmi oblíbeným divadelním souborem BUCHTY A LOUTKY a dohodli jsme, že tento divadelní
soubor pro naše děti odehraje dne
4. 9. 2014 v odpoledních hodinách loutkové představení NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA. Pohádka o zlobení je určena pro děti
od tří let.
Zábavy není nikdy dost,
a loutky jsou milým způsobem jak děti pobavit,
nadchnout a zaujmout.
Spolek „Společně pro
Rudnou“ připravuje pro
naše malé spoluobčany
loutkové představení!
Držte nám palce, musíme ještě sehnat prostory, kde se bude představení konat. Ale už teď si toto datum rozhodně rezervujte.
Detaily a další informace najdete na www.spolecneprorudnou.cz
BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT!
Mgr. Hana Ižovská, členka Spolku „Společně pro Rudnou“
www.spolecneprorudnou.cz
14
Život v Rudné
6/2014
Chovatelé – jak chovatel k holubovi přišel
Chovat domácího holuba je tak trochu šlechtická záležitost.
Možná dnes, ale nebylo tomu tak vždy. Jak se vlastně holub dostal do područí člověka? Termínem holub se v Čechách označuje
podle zoologů třicet rodů ptáků z čeledi holubovití. Nejčastěji
je tím myšlen jen domestikovaný holub domácí (Columba livia
f. domestica). Tento druh byl vyšlechtěn asi z holuba skalního
(Columba livia). V přírodě se setkáme s holubem hřivnáčem
a holubem doupňákem. Hřivnáč je velmi přizpůsobivý a jeho
počet pomalu narůstá. V 90. letech bylo odhadnuto v ČR něco
mezi 120 – 240 tisíci páry, v první dekádě 21. století to už je
150-300 tisíc párů. Mimo jiné několik párů žije i v Rudné – Hořelici. Doupňák je velmi vzácný a má odlišný způsob života, žije
v lese a spíše osaměle. V Evropě žijí jen holubi z rodu Columba. Nejvíce druhů holubů žije v Africe a v Jihovýchodní Asii.
Holub stěhovavý (Ectopistes migratorius), byl kdysi asi nejpočetnějším ptačím druhem na zemi. V Severní Americe žil v miliónových hejnech, byl ale vyhuben člověkem a poslední holub
zahynul v zoologické zahradě v Cincinnati v roce 1914. Jako
exoti jsou někdy chováni holub chocholatý, holub zelenokřídlý
nebo holub krvavý. Některé druhy jsou zbarvení jako papoušci
- holub nádherný, holub nikobarský, holub bronzový nebo holub vínokrký. Většina druhů je ale spíše nenápadná, šedá nebo
hnědá. Zpět k našemu holubu domácímu. Zdomácnění holuba
proběhlo již v Přední Asii, odtud se rozšířil jeho chov do Egypta
a do dalších zemí v oblasti Středozemního moře i dále pak do
Asie. Obecně se uvádí, že je potomkem divoce žijícího holuba
skalního, ale existuje více teorií původu. Podle některých se na
vzniku holuba domácího podílelo více divokých předků, zejména z Asie holub sněžný a horský, západoafrický holub guinejský
a údajně i vyhubený americký holub stěhovavý. Nejzajímavější
názor je, že starodávný holub polní byl samostatným druhem
a přímým předchůdcem holuba domácího. Domestikací v holuba domácího holub polní zanikl. Holubi jsou domovem v mírné
části palearktické oblasti. Proto se předpokládá, že k prvnímu
ochočení holuba došlo proto, že člověk už v době kamenné žil
s holubem skalním ve skalních rozsedlinách, jeskyních apod.
Jemné smysly holuba skalního včas varovaly
člověka před nebezpečím, takže to byl starodávný alarm. Je velmi pravděpodobné, že se holubi
sami přidružovali k lidským sídlištím, protože
zde nacházeli snadněji obživu. Při přechodu
člověka k polnímu hospodaření, se holub při-
živoval na polích a zbytcích, co člověk zanechal. Není třeba rozebírat, že holub se stával
drobnou, ale dobrou kořistí a přísunem masité potravy. Lidské
stavby nahrazovaly nedostatek skalních hnízdišť a člověk zase
využíval vybírání vajec a mláďat z hnízd ke svému jídelníčku.
Později se k přednostem holuba přidaly náboženské znaky - stal
se obětním a kultovním zvířetem a někdy byl i uctíván. Holub
svou celoživotní věrností jednomu partnerovi - monogamií a zásnubními rituály byl pro člověka dost významný symbol - lásky,
míru a plodnosti. U velkých náboženství (křesťanství, židovství
a islám) symbolizoval později nebeský mír. Počátky domestikace holuba skalního jsou udávány do doby před 6000 lety. S největší pravděpodobností k tomu došlo v Mezopotámi a Přední
Asii. Římané zavedli chov holuba domácího v celém římském
impériu pro maso. U holuba domácího se silně liší stavba těla
podle plemen. Plemen holubů chovaných na celém světě je asi
více než 1000. V chovech organizovaných amatérů je plemen
podstatně méně. Přesto na výstavách můžete zaznamenat, že počet plemen holubů je větší než drůbeže nebo králíků.
Plemena jsou rozdělena na skupiny a barevné rázy- např. rejdiči, voláči, rackové, holubi poštovní, holubi bradavičnatí, holubi barevní. Holub zdědil po předcích několik dalších úžasných
vlastností: je to výborný letec, má dokonalý orientační smysl
a je věrný svému rodnému hnízdu – voliéře. Tyto vlastnosti zdůrazněné šlechtěním daly vzniknout holubům poštovním a holubí
poště. Holub pošťák se dokáže vrátit z libovolného místa stovky
i tisíc km daleko. Holubí pošta byla dlouhou dobu lidských dějin
prakticky nejrychlejším způsobem dopravování zpráv. V poštovní a zpravodajské službě a ve vojenství se holubi používali
už ve starém Egyptě. Ve vojenství (kromě pošty) byl používán
holub k zapalování nepřátelských táborů. Na začátku 20. století
byly prováděny pokusy s využitím holubů pro vzdušné snímkování. Soutěž poštovních holubů je dnes „královským“ sportem
organizovaným po celém světě.
Pokud má někdo mezi čtenáři zájem o chovatelství a holubářství zvlášť, rádi Vám naši znalci zkušení chovatelé poradí jak
na to. Naše chovatelské experty najdete vždy na setkání členů
ČSCH na výstavišti v Hořelicích každý 2. pátek v měsíci (GPS
- 50°1‘43.100“N, 14°12‘56.886“E). Můžete nám i napsat, email
– HPO@atlas .cz.
Ing., RNDr. Luboš Poledníček, CSc.,
člen Svazu chovatelů ZO ČSCH Rudná
6/2014
www.mestorudna.cz
SPCCH Rudná
Ve středu 14. května jsme měli letošní první zájezd. Cesta nás
zavedla na Zámek Červený hrádek u Jirkova. Je to ranně barokní zámek, nacházející se necelé 2 km severně od Jirkova na
úpatí Krušných hor. Absolvovali jsme prohlídkový okruh s kaplí
sv. Jana Křtitele, zrcadlový a rytířský sál, lovecký salonek s obrazárnou a s pracovnou Maxe Egona Hohenlohe-Langenburk.
Také jsme viděli sbírku dětských kočárků pro panenky od těch
nejstarších až po současnost. Po obědě v zámecké restauraci
jsme přejeli do Třebíze.
Národopisné muzeum Slánska v Třebízi
Vesnická památková rezervace je soustředěna kolem původní
návsi s rybníkem a kostelíčkem. Srdcem muzea i celé vsi, kde
jakoby se zastavil čas, je původně středověký Cífkův statek č. 1,
15
kde je představeno dávné
hospodářství v celé své
kráse. V současné době
můžeme tento statek vidět
v televizním seriálu „ První republika“, jako statek
v Břežanech. Dále jsme
navštívili venkovský krámek, chalupu ševce i babky kořenářky. Poté jsme
došli k rodnému domku známého spisovatele
a kněze Václava Beneše
Třebízského.
Třebíz ale není jenom
vesnický skanzen. Navštívili jsme velké zahradnictví – zahrada Bambus centrum Kastner. Tam si zákazníci mohou vybrat celou plejádu květin, keřů
a různých rostlin. Mimo běžného zahradnického sortimentu nabízejí luxusní zahradnické prvky, japonské bonsaje a tvarované
stromy.
Celý zájezd proběhl ke spokojenosti účastníků. Jako vždy, i tentokrát jsme měli sjednaný zájezdový autobus fa DOVITA s řidičem panem Peterou.
Počasí ten den bylo proměnlivé, při procházce Třebízí nám svítilo slunce.
Bohumila Fišerová
Předsedkyně SPCCH Rudná
ČSSD před volbami do zastupitelstev
Poté, co opustili místní organizaci České strany sociálně demokratické dr. Petr Kott a dr. Kateřina Pancová, činnost organizace poněkud stagnovala, ale volební rok 2014 nás donutil znovu
zdvihnout kotvy. Dnes jsme schopni plnit všechny povinnosti,
které jsme zvládali v minulých letech.
V organizaci máme jednu členku ústředního výkonného výboru
strany a jednu náměstkyni ministra, dvě doktorky práv.
Máme skromné zastoupení ve vedení města a ve dvou komisích.
Podporujeme rozhodnutí zastupitelstva a oceňujeme dobrou
práci pana starosty i rady. Vážíme si všeho, co v Rudné zlepšilo
v posledních letech život obyvatel. Víme, že není možné všechna naše přání plnit najednou a okamžitě, na to není dostatek
peněz. Snad je to příčinou vzniku určité závisti mezi Dušníky
a Hořelicí. Zaslechli jsme hlasy, že v Hořelici se řeší nedostatky
rychleji než v Dušníkách.
Mají Dušničtí důvod, proč takto usuzovat? Snad, povšimneme-li
si ulice V. Nováka, dříve zvané Na Horkách a tu a tam přezdívané Myší Díra. Ústí sem devět ulic vedoucích od Masarykovy
třídy. Povrch této komunikace je už dlouhá léta samá díra a na
jednom místě je ulice propadlá. Také horní část ulice dr. Edvarda
Beneše je v dosti mizerném stavu. Už léta si lidé stěžují též na
spojku mezi Riegrovou ulicí /Barrandovem/ a dušnickým hřbitovem. Je též v zoufalém stavu.
Trochu závidíme Nučicím, mají tam zřejmě jakousi pracovní
jednotku na opravu silnic, jakmile se objeví „lavor“, do týdne
je odstraněn.
Kdesi výše jsme užili názvu Masarykova třída. Toto označení
bylo obvyklé před válkou, po válce, v roce 1968, též na počátku
devadesátých let. Nevíme, proč se mu v ŽvR vyhýbáte.
Také jsme si povšimli – a vítáme to, že už smí jednotlivci
psát své připomínky do ŽvR. Nebo snad má pan Šimon nějakou výsadu? /viz č. 5/. A mimochodem – jeho připomínka
se dobře hodí k těm, které jsme uvedli v tomto svém referování.
Mgr. Zdeněk Maxmilián,
člen České strany sociálně demokratické,
místní organizace v Rudné
Pozn. redakce k článku Mgr. Zdeňka Maxmiliána:
Do Života v Rudné vždy mohli své příspěvky zasílat nejen spolky, ale i jednotlivci. Tyto články chodí do redakce jen zřídka, pan
Šimon jako jednotlivec přispívá častěji, proto se v měsíčníku častěji objevují jeho články.
Vaše příspěvky můžete zasílat e-mailem – [email protected], nebo přinést v elektronické podobě do knihovny.
Pravidla pro příjem příspěvků najdete v tomto čísle nebo na stránkách www.tsrudna.cz.
Jana Preková, redakce měsíčníku Život v Rudné
16
Život v Rudné
CPR Rudňáček
Dětský olympijský den
V sobotu 17. 5. 2013 proběhl 2. ročník Dětského olympijského
dne, sešli jsme se v 9 hodin na atletickém hřišti u ZŠ Rudná.
Počasí nám nechtělo moc přát, sluníčko bylo v nedohlednu a my
jsme si přály, aby alespoň déšť přišel až po našem závodě.
6/2014
Za každou sportovní disciplínu dostávali závodníci body, na jejichž základě proběhlo vyhlášení vítězů, v každé věkové kategorii
bylo vyhlášeno 1. - 3. místo. Vítězům byli předány medaile a ceny.
Věříme, že si závodníci užili pěkné sportovní dopoledne a již
teď se těšíme na další ročník Dětského olympijského dne s Rudňáčkem. A věříme, že při 3. ročníku vysvitne i sluníčko.
Zvláštní poděkování patří Martině Iblové za přípravu celé akce.
Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a zorganizování tohoto dopoledne: Lence Vítkové, Lence
Wallenfelsové, Daniele Jirečkové, Marii Fraňkové, Šárce Havelkové, Lucii Hrdličkové, Veronice Pelcové, Heleně Fojtíkové,
Pavlíně Luprichové, Marii Sarnovské a Iloně Šimíkové.
Další velké poděkování patří panu řediteli ZŠ Mgr. Pavlovi Kasalovi za zapůjčení všech potřebných věcí k pořádání této akce
a Balvanu Rudná.
Moc všem děkuji za chuť a osobní nasazení při této akci.
V 9. 30 se začali scházet první závodníci s jejich doprovodem,
aby se zaregistrovali na chystaný závod. Při registraci se závodníci rozdělovali do kategorií dle věku:
kategorie žabky:
do 3 let
kategorie zajíci:
3 roky
kategorie opičky: 4 a 5 let
kategorie klokani: 6 a 7 let
kategorie gepardi: 8 let a více
Všichni závodníci získali Průkaz olympionika a startovací číslo.
Každá kategorie měla vlastního „průvodce“, který se „svou kategorií“ obcházel patřičná sportovní stanoviště a snažil se o zachování naplánovaného časového harmonogramu.
Vlastní závod byl zahájen v 10 hodin. Byl zažehnut olympijským ohněm. A hurá – jdeme závodit!!
Každá kategorie plnila svůj víceboj.
Žabky - Trojboj: krátký běh (30 m), skok z místa a hod kriket.
míčkem.
Zajíci - Trojboj: krátký běh (30 m), zaječí trojskok z místa a hod
kriket. míčkem
Opičky - Čtyřboj: krátký běh (40 m), dlouhý běh, opičí trojskok z místa, hod kriket. míčkem. Klokani - Pětiboj: krátký běh
(50 m), dlouhý běh, klasický skok do dálky, trojskok z místa
a hod kriket. míčkem.
Gepardi – Pětiboj: krátký běh (50 m), klasický skok do dálky, trojskok z místa, hod kriket. míčkem a královský maraton (2 kolečka).
6/2014
www.mestorudna.cz
17
Čarodějnický rej
CPR Rudňáček a SDH Rudná uskutečnili společně 30. 4. 2014
na Náměstí Svobody (před hasičárnou) v Rudné Čarodějnický
rej.
lektvarů, výroba talismanů, hod pařátem, přechod přes smrdutý močál, lov netopýrů, prolézání pavučinou, zdobení ČARODĚJNICE.
Čarodějnický rej byl zahájen v podvečerní čas v 17:00 hod.
Byl zde připraven zajímavý program nejen pro děti. Dobrovolníci z řad Rudňáčku spolu s SDH Rudná přichystalo 10 stanovišť s úkoly pro děti zaměřené k tématu čarodějnic. Děti plnily
různé zajímavé úkoly – práce s koštětem, vaření a degustace
Účast předčila opět očekávání. V loňském roce přišlo na tuto
akci okolo 130 dětí, letos to bylo okolo 200 dětí. Po splnění
všech úkolů dostali malé čarodějnice a čarodějové Čarodějnický
výuční list, který však platí opět pouze po dobu jednoho roku.
Při předání výučního listu soutěžící dostaly buřta. CPR Rudňáček děkuje všem čarodějnicím a čarodějům za společně strávené
„čarodějnice“.
18
Život v Rudné
6/2014
Děkujeme všem hasičkám a hasičům za zázemí, zajištění
občerstvení, přípravu a bezpečnost při pálení čarodějnice
a ohni.
Adamová, Michal Adam, Helena Fojtíková, Martina Iblová, Kateřina Cafourková, Jan Hora, Kateřina Musilová, všichni hasiči
a hasičky.
Pekárně Vrbských za sponzorský dar – pečivo. A v neposlední
řadě – Martině Vrbské za kompletní přípravu této akce. A všem
dobrovolníkům. Jako dobrovolníci se zúčastnili – Petra Vančurová, Karel Vančura, Iva Fousová, Jaroslav Fous, Michaela
Děkujeme panu Romanovi Musilovi za spoustu krásných fotek.
Jaroslava Průchová,
koordinátor CPR Rudňáček
ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe!
22 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.
Tel.: 777 208 491 e-mail: [email protected] www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu
Vzpomínka na výročí narození
p. Bohumila Běliny
„V těchto dnech si připomínáme nedožitých 100. narozenin výjimečného člověka a rudenského občana, pana Bohumila Běliny, pověstného velitele místních požárníků (dnes
jako dříve hasičů). Kdo ho pamatuje, ví, že se jednalo o člověka energického, společenského a nesmírně obětavého. Svoji funkci velitele místních hasičů bral jako poslání,
kterému věnoval drtivou většinu svého času a energie. Svým přístupem a charismatem
stvořil organizaci tvrdých, zodpovědných lidí, kteří s plným nasazením nelitovali svého času a úsilí při záchraně majetku a životů druhých, nehledě na vlastní možné újmy.
Pod jeho vedením byli rudenští hasiči i při pomoci na údržbě majetku obce, i při dalších veřejných akcích. A snad můžeme říci, že tento jeho vliv a jím položený základ
můžeme vidět i dnes – rudenští hasiči jsou svým posláním a svou činností pro blaho a
bezpečnost nás všech nejcennější partou DOBROVOLNÍKů v Rudné vůbec!!! I proto
si musí zasloužit daleko více uznání, pozornosti a péče nás všech, i městských orgánů!
)))Kdo to udělá, když ne ONI ?!(((. Díky táto, díky dědo, díky přátelé!! Rodina Volfových, Žežulkových a Šochových „
Libor Šoch
SLEVA 30 % z montáže.
6/2014
www.mestorudna.cz
19
Skautské středisko
Balvan Rudná
Jaro pro nás bylo plné událostí – o dvou největších píše Maky.
Nejprve jsme se vydali na víkendovou výpravu do Žloukovic,
v polovině května pak vyslali naše hlídky na ZVAS, aby otestovaly svoje znalosti s ostatními světluškami a vlčaty na okrese.
Jarní víkendová výprava
Na první letošní víkendovou výpravu jsme vyrazili koncem dubna do Žloukovic. Objevili jsme zde krásnou táborovou základnu,
kam se bez problémů vejde téměř celé naše středisko. Trochu
jsme se báli dopravy, protože je nás přece jen hodně, proto jsme
dorazili na místo v několika etapách. Veverky, Rysové, Geparďata a Lišky jeli vlakem a Tygři a Orli cestovali autobusem. Vše
se nakonec obešlo naprosto bez problémů.
První menší zádrhel nastal však hned po příjezdu do Žloukovic.
Počasí si s námi jako obvykle zahrálo, takže po krásném slunečném dni přišla průtrž mračen, a to přesně v okamžiku, když jsme
vystoupili z vlaku. Rychle jsme se schovali do zastávky, ale déšť
neustával a čas běžel. Do tábora jsme měli asi kilometr cesty,
rozhodli jsme se tedy, že cestu zdoláme v pláštěnkách. Večeři
jsme sice stihli, ale všichni jsme byli značně promočení, takže
nastalo velké sušení. Naštěstí nám pan správce zatopil v jídelně
a my jsme všechno mokré oblečení rozvěsili okolo radiátorů.
I přes to jsme však strávili příjemný večer plný her.
O co později děti usínali, o to dříve vstávali. Po snídani jsme se
rozhodovali, co dál. Lišky, Orlové a Tygři vyrazili na pěší výlet
na Křivoklát. Vzhledem k tomu, že většina Veverek, Rysů a Geparďat měla ještě promočené boty, rozhodli jsme se pro kratší
trasu, kterou by děti zvládli i v gumácích. Ráno bylo sychravé
a všude panovala mlha, během dne se však vyjasnilo a sluníčko
začalo pálit, takže jsme byli rádi, že jsme zvolili tuto variantu. V lese jsme si zahráli dobrodružnou hru „Na pašeráky“ a na
schovávanou a i když jsme měli v nohách jen asi šest kilometrů,
každý byl rád, že si může zase v táboře odpočinout. Všechno
zbylé mokré oblečení i boty jsme na sluníčku krásně usušili a po
odpočinku jsme se mohli vrhnout na další hry.
Jelikož jsme měli v plánu absolvovat v polovině května Závod
vlčat a světlušek, rozhodli jsme si udělat malou předpremiéru.
Vedoucí se rozmístili v areálu tábora a každý měl připravený
jeden úkol. Děti je postupně obíhali a plnily zdravovědu, zkoušely si uzly, odpovídaly na nejrůznější záludné otázky, hledaly
v mapě, luštily šifry…Výsledky jsme vyhlásili hned po večeři
a ti nejlepší si odnesli i sladkou odměnu.
Večer byl opět věnován hrám a dovádění. Dnes však nastal klid
v chatičkách podezřele brzy a stejně tak byl klid až do budíčku.
Pohyb na čerstvém vzduchu byl přece jen znát.
Díky nepříliš dobrému spojení jsme museli vyrazit na vlak
krátce po snídani. Zbývalo tedy jen zabalit, uklidit chatky a postupně naše dočasné tábořiště opustit. Byl to příjemně strávený
víkend a nám nezbývá než doufat, že brzy opět něco podobného
zažijeme.
Závod vlčat a světlušek
V polovině května jsme se zúčastnili okresního kola Závodu vlčat a světlušek. Předpověď na tento den byla přímo děsivá, ale
přesto se nás do Berouna na Zdejcinu vypravilo z Rudné téměř
čtyřicet. Z družiny Veverek jsme vytvořili dvě hlídky, z družiny
Rysů také dvě a z Orlů jednu hlídku. V tomto složení jsme vyrazili dobýt Beroun!
Závodníků se sešlo na Zdejcině opravdu hodně. Celkem deset
dívčích hlídek a třináct chlapeckých. Na tento závod jsme se
připravovali od ledna, ale přesto jsme si moc nadějí nedělali.
Konkurence byla přece jen vysoká.
Kolem desáté hodiny byly hlídky i doprovody rozlosovány,
vše připraveno a na trať mohli vyrazit první závodníci. Celkem
na ně čekala trať dlouhá zhruba tři kilometry a obsahující osm
stanovišť s úkoly. Děti určovaly rostliny a zvířata, zkoušely si
ošetřit zraněného, ověřovaly si svou manuální zručnost a logické myšlení. Musely projít lanovou dráhou, oškrábat brambory
a připravit stůl nebo odpovídat na otázky z historie skautingu.
Ke konci závodu nás bohužel zastihl déšť, který každou chvílí
nabýval na síle. Nejvíc musíme tedy ocenit výkon několika posledních hlídek, které dobíhaly v dešti. Kvůli špatnému počasí
se bohužel muselo uspíšit vyhlašování výsledků, které nás velmi
mile překvapily. Naše dívčí hlídky se umístily na prvním a druhém místě a dvě hlídky Rysů vybojovaly druhé a třetí místo
a Orli dokonce první. Vzhledem k počtu hlídek to byl pro rudenský skauting obrovský úspěch. Všechny naše hlídky postupují
do krajského kola, kde budeme opět bojovat ze všech sil.
Markéta Seidlová (Maky), zástupce vedoucího střediska
Více o nás a fotografie z akcí najdete na www.balvan.cz
20
Život v Rudné
6/2014
Žlutý květ
Jarní tábor Tajemství Stínadel
Čtvrteční květnový svátek a volno mnohých dětí ve škole
jsme využili k uspořádání jarního tábora, k takové prodloužené výpravě v Železné u Berouna. Ale ne všechny děti měly
ředitelské volno, přesto byla účast třiceti dětí hojná. Za tento
krátký tábor se hrálo deset hodnocených her a mezi sebou zápolili Červeňáčci, Ježci v kleci, Šest odvážných šípů, Stínadla
a Rychlé šípy.
Děti si užily hry a soutěže v různých prostředích. Pohrály si na
hřišti v Železné a na tamní louce byla velká soutěž ve štafetovém sbírání lístků Ginkga, znaku jedné vontské skupiny. Sbírání
lístků ve vysoké trávě se ukázalo těžší, než jsme odhadovali,
přesto všichni soutěž na výbornou zvládli. Další hry probíhaly
v lese. Velká bojová hra na lovení zkamenělých listů Ginkga měla velký úspěch i když některá družstva ztroskotala na nedobré
spolupráci. To bylo mnohým poučením pro další hry. V lese se
také konala soutěž „boj o velkého Vonta“, kde si děti vyzkoušely
některé dovednosti popsané v knihách o Vontech. Mezi těmito dovednostmi nesmělo samozřejmě chybět vyndávání ježka
z klece.
Na zahradě se hrála také spousta her. Třeba Mumie Jana Tleskače, různé štafetové soutěže, starší si oblíbili trojnožku, ale velký
úspěch měla hra Latrína. Je to běhací hra, kde pobíhají různé
průjmy (které vás nesmí chytit!), doktor, ale také zácpa. Úkolem
hráčů je dostat se k latríně a doktorovi a získat co nejvíce dílků
wc papíru.
Jednoho dne šly děti ke kostelníkovi od kostela sv. Jakuba. Kostelník jim převyprávěl příběh o nalezeném dítěti, kterému potom dali jméno Jan Tleskač. Úkolem družstev bylo si co nejlépe
příběh o Janu Tleskačovi zapamatovat a pak ho u táboráku převyprávět. Většinou družstva zvládla příběh víceméně výborně.
Po příběhu se rozjelo zpívání při kytaře, tentokrát se hrálo na
dvě kytary. Samozřejmě se opékali buřtíky a jedli se spoustou
zeleniny.
Během tábora jsme hrály hry na vontská témata a co se dělo ve
Stínadlech. Ke konci tábora jsme si promítly film o Rychlých
šípech a Vontech, aby ti, co tento příběh neznají, zjistili, o čem
že se hry hrály a o čem jsme si povídali.
V sobotu proběhl celodenní výlet. Velká část cesty šla pěkným
lesem, kde se ovšem najednou ztratila cesta. Zarostla. Ale neztratili jsme se a cíl byl dosažen. Cílem byla Chrustenická šachta. Již jsme byli dle domluvy očekáváni, neb pro veřejnost je
šachta otevřena jen o prázdninách. Tábor se na prohlídku podzemí rozdělil na dvě skupiny. V šachtě jsme si poslechli poutavé
vyprávění o dobývání železné rudy s názornými ukázkami, děti
měly možnost si některé nástroje zkusit a potěžkat. Málokdo tušil, že v počátcích dobývání rudy se v dolech využívali koně.
Navštívili jsme místa (a osahali si nástroje), která se objevila
v několika filmech a seriálech (např. Zdivočelá země), protože v Chrustenické šachtě se poměrně často natáčí. Zajímavým
zážitkem byla bezesporu jízda důlním vláčkem za úplné stoprocentní tmy. Stejná tma byla určitě i v podzemí ve Stínadlech,
když Rychlé šípy objevily chodbu do kostela sv. Jakuba. Cesta
zpět do chaty vedla opět lesem, ale jinou cestou. Po celou dobu
cesty tam i zpět se hrály tři hry.
V neděli před odjezdem už moc času
na hry nezbývalo, bylo třeba si také
sbalit. Přesto se ještě zvládlo několik her a také jeden soutěžní kvíz
o předešlé návštěvě podzemí a našeho Stínadelského příběhu. Po obědě
nastalo velké vyhlašování a rozdávání diplomů a odměn. A také hledání malého sladkého pokladu. Tábor
byl fajn, hrála se spousta dalších her
cvičících například smysly, fyzičku,
postřeh... Několik důležitých večerních her jsme ale nestihly, někdy
bychom den potřebovali natáhnout.
A někteří vedoucí si neodpočali ani
v noci, protože tábor prožívali i ve
spánku, když se v noci ze spaní
ozvalo: „Řekni dětem, ať se seřadí
do družstev!“
Zbyšek Prágr,
zakladatel a vedoucí Žlutého květu
6/2014
www.mestorudna.cz
21
MŠ Rudná
Každoročně mají předškolní děti možnost navštěvovat plavání,
které probíhá v pěkném prostředí plaveckého bazénu v Praze
– Radlicích. S dětmi pracují zkušené instruktorky z plavecké
školy „Pulec“, které hravou formou s využitím rozmanitých pomůcek rozvíjejí u dětí první plavecké dovednosti.
Hlavním cílem plaveckého výcviku je seznámit děti s vodou a naučit je formou hry základním plaveckým dovednostem. Děti se
učí pohybu ve vodě, orientaci v ní, potápět hlavu a správně dýchat
do vody. K tomu jim pomáhají i jednoduché říkanky, které se s instruktorkami naučí. Plavecký výcvik je pro děti velmi důležitý od
nejútlejšího dětství. Je sportem, který působí všestranně na rozvoj
dítěte a výbornou prevenci proti onemocnění.
Každé úterý se děti promění v akvatické živočichy a podrobují se
vodním hrátkám. Hodina plná dobrodružných her jako například:
podplouvání žížal, lezení přes plovoucí desku, skákání do vody,
sbírání plovoucích míčků a zvířátek po hladině vody atd. V průběhu výcviku musí děti prokázat také odvahu, silnou vůli, schopnost
reagovat na daný pokyn, být samostatné a ohleduplné k ostatním.
Tato hodina uteče doslova jako voda a děti odjíždějí do mateřské
školy spokojené a natěšené na další plavání. Nezbývá než děti
pochválit a do dalších lekcí jim popřát hodně radosti a plaveckých úspěchů.
Jana Kalhousová, ředitelka MŠ Rudná
22
Život v Rudné
6/2014
Pravidla pro příjem příspěvků od externích autorů (dopisovatelů) do časopisu Život v Rudné
1. Uzávěrka příjmu příspěvků je vždy do 20. dne předcházejícího měsíce (v případě, že 20. den připadne na víkend, pak
je uzávěrka posunuta na nejbližší pondělí po 20. dni měsíce).
Do letního dvojčísla červenec/srpen je uzávěrka do 11. 7.
2. Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě.
3. Příspěvek musí být v českém jazyce, bez pravopisných
chyb, srozumitelným jazykem.
4. Doporučený rozsah textu maximálně 4000 znaků včetně
mezer.
5. Příspěvek musí souviset s děním ve městě.
6. Příspěvek nesmí být: urážející, prokazatelně nepravdivý,
obsahující vulgarismy apod.
7. Příspěvek nesmí obsahovat reklamu (reklama je propagace
výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myš-
lenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje nebo dosažení
zisku).
8. Příspěvek musí být podepsán autorem v rozsahu: plné jméno autora, funkce, která se týká pozice, z níž autor vystupuje.
9. Autor se řídí Etickým kodexem novinářů vydaným Syndikátem novinářů České republiky
10. Autor odpovídá za dodržování zákonů souvisejících s příspěvkem; zejména pak za původnost textů, fotografií a ilustrací v souladu s autorským zákonem.
Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky krátit, upravovat a neotisknout. Nevyžádané podklady se nevracejí.
Jana Preková, redakce měsíčníku Život v Rudné
Knihovna Rudná zakoupila tyto nové tituly:
Dějiny českých zemí – Marie Schwarzová
Po nejkrásnějších místech Čech, Moravy
a Slezska – Zdeněk Knápek
Jižní Amerika; Aloha Molokai – Petr Nazarov
Kameny a říše permoníků – Václav Procházka
Zatoulané štěňátko – Sue Mongredien
Čekání na zázrak – Stacey Kade
Bohové Olympu: Hádův chrám – Rick Riordan
Kam odchází duše – Gabriel Looser
Principy splněných přání; Kniha proměn – Brigitte Hamannová
Neplatné fyzikální zákony – Luc Bürgin
Přežít svou smrt – Elisabeth Kübler-Rossová
Omyly v zemi Mayů; Tajemný dávnověk
Středomoří – Erich von Däniken
Pravá láska – Jude Deveraux
Lék na smutek – Táňa Keleová-Vasilková
Svatba – Nicholas Sparks
Původ – J. T. Brannan
Dovolte nám představit občanské sdružení Judo víc než sport,
které působí v Rudné na základní škole od školního roku
2012/2013.
Věnujeme se výuce Juda ve školách. Výuka probíhá vždy v prostorách školy, takže vaše dítě nemusí za kroužkem nikam dojíždět. Judo je velmi komplexní sport, kde děti získají obratnost,
koordinaci pohybů, sílu, vytrvalost a vůli překonávat překážky.
Na druhé straně je také etika juda naučí respekt k ostatním, sebeovládání, vůli po vítězství, ale také schopnost čelit porážkám.
Ne nadarmo UNESCO v roce 1984 vybralo judo jako nejvhodnější sport pro mládež ve věku 4 – 12 let.
Had a hůl – Barbara Woodová
Babí léto – Magda Váňová
Smrtelné nebezpečí – Sandra Brown
Věk X: Šachovnice bohů – Richelle Mead
Dům na útesu – Nora Roberts
Temné kouty; Zmizelá – Gillian Flynnová
Kdo s ohněm zachází – Pavel Hrdlička
Soumrak Templářů – Tony McMahon
Každý něco skrývá – Mary Higgins Clarková
Svatební noc – Sophie Kinsella
Tlukot křídel smrti – Paul Hoffman
Doktor spánek – Stephen King
Apokalypsa II – Mario Giordano
11 důvodů proč Adolf Hitler nevyhrál válku – Václav Junek
Za dar knihovně panu Junkovi děkujeme.
Více informací o knihách najdete na On-line katalogu knih na
stránkách knihovny: www.knihovnarudna.cz
Jana Preková, knihovna Rudná
Proč Judo víc než sport? Důvodů je několik. Hned ten první je
ve složení slova judo (složení dvou japonských slov JU – jemná
a DO – cesta), kdy k té sportovní stránce neodmyslitelně patří
i stránka filozofická.
Krom výuky juda pořádáme i jiné aktivity. Příkladem je Aktivní
příměstský tábor pro děti v termínu 30.6 – 4.7. Příměstský tábor bude zaměřen na aktivní pohyb. Jak v přírodě, tak na hřišti.
V případě nepřízně počasí máme k dispozici tělocvičnu.
Více o nás a o příměstském táboře najdete na webových stránkách www.judovicnezsport.cz
Bc. Karel Dvořák,
hlavní trenér a předseda Judo víc než sport
• Život v Rudné – měsíčník • č. 6 • Vyd. 6. 6. 2014 • Rudná
• reg. č. MK ČR č 12578 • Vydavatel: Technické služby Rudná a.s.,
Masarykova 105 • IČ: 61673056 • e-mail: [email protected] •
• www.tsrudna.cz • tel.: 311 652 336 • Otištěné názory se nemusejí
shodovat se stanoviskem redakce. • Za věcnou správnost článků
odpovídají autoři článků. • Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. • Uzávěrka příspěvků vždy do 20. v měsíci
• Tiskne: Tiskárna Gemmapress, spol. s r. o. • Kubrova 27,
252 16 Nučice • [email protected] • www.gemmapress.cz •
6/2014
www.mestorudna.cz
23
Jaro vítáme sportem a zábavou
Hned od začátku teplejšího počasí se snažíme využít naše dovednosti a účastníme se „8. ročníku OŘEŠSKÝCH LAN“ v lanovém centru Ořech. Vyjeli jsme ráno v dobré náladě. Muži díky
nešťastné náhodě obsadili druhé místo. Naše křehké polovičky
zaslouženě obsadily první místo. První úspěch nám dodal sílu
a rozzářil naše tváře. Hodně práce jsme měli s přípravou čarodějnic. Upravit zahradu, dojet pro dřevo, postavit hranici pro
čarodějnici a spoustu věcí okolo. Urputné snažení nakonec přineslo své ovoce. Od rána bylo krásné počasí, vše připraveno.
Od 17 hodin bylo v okolí hasičské zbrojnice tolik dětí a rodičů,
že nám až přecházel zrak. Více o čarodějnickém reji je napsáno v článku spolupořadatele „Centrum pro rodinu Rudňáček“.
Dětské odpoledne bylo zpestřeno ostrým výjezdem na hlášený
požár do obce Chrášťany. Naštěstí se jednalo o planý poplach.
Akce pokračovala pro dospělé do večerních hodin s živou country kapelou Idefix Band. Navštívilo nás velké množství spoluobčanů. Jsme nadšeni účastí, děkujeme všem za podporu a těšíme
se, že dorazíte na další námi pořádané akce. Okrskové soutěže
v požárním útoku v obci Jinočany se účastnilo družstvo mužů.
Nepříznivé počasí nám nehrálo moc do karet. Rozmáčený terén nám nedovolil umístit se na lepším než pátém místě. Díky
vybojovanému času se můžeme zúčastnit okresního kola, které
se koná na konci měsíce května v Třebonicích. Nelení ovšem
ani výjezdová jednotka. Od začátku roku byla operačním střediskem středočeského kraje vyslána k 15 požárům nejen v našem městě, ale i do okolních vesnic. Jedenkrát jsme se aktivně
podíleli na cvičení ve městě Hostivice. Jednalo se o prověření
dojezdových časů jednotek na místo události. Na místě byl simulován požár střechy skladové haly. Na místě jsme doplňovali
vody a vyzkoušeli si kyvadlovou dopravu vody. Vše jako by šlo
o opravdový požár. Na místě jsme byli pod dohledem zkušených
kolegů z HZS Kladno. Díky kolegům z Hostivic jsme se mohli
do cvičení zapojit a získat nové zkušenosti. A tím jsme vyčerpali pomalu všechen náš volný čas. Také něco uděláme na naší
odstavené cisterně značky Liaz, ale bohužel jsme nebyli úspěšní
při získání dotace na obnovu vozového parku z fondu Středočeského kraje a tak bude oprava financována z městské pokladny.
To znamená, že se rekonstrukce malinko protáhne o něco déle.
Pro nás bohužel špatná zprávy. Ve výjezdové jednotce máme
22 aktivních hasičů a disponujeme cisternovou automobilovou
stříkačkou CAS32 na podvozku Tatra148 a dopravním automobilem pro devět osob značky Fiat. Pro více informací o naší aktivitě a novinkách klikejte na www. hasicirudna . cz nebo si nás
najděte na sociální síti facebook.
David Blažek, člen sboru dobrovolných hasičů města Rudná
DOMY A POZEMKY NA PRODEJ
Vysoký Újezd /
moderní rodinné domy a vily
na prodej / zasíťované pozemky /
ceny od 2.000 Kč/m2 /
v těsné blízkosti golfu /
na dosah lesa /
Praha v dojezdu 15 minut /
www.zameckezahrady.cz

Podobné dokumenty

Život v Rudné č. 11/2013

Život v Rudné č. 11/2013 zahrady mateřské školy. Zahrada se zvětší o 1000 m2. 3. 10. 2013 – Naše město dlouhodobě trápí nedostatečná kapacita České pošty v Obecním domě. Jak jsme se bohužel dozvěděli, pošta opět omezuje pr...

Více

NZ 74_prosinec 2010

NZ 74_prosinec 2010 haluzky a pruty – takzvané dary pastýřské, a to již ve starověku. K nám se zvyk zdobit vánoční stromeček rozšířil z německých oblastí, odkud se v 17. století šířil po celé Evropě. Zdomácněl předevš...

Více

Novoknínský zpravodaj 7

Novoknínský zpravodaj 7 schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k  pozemku p.č. 749/14 v  k.ú. Starý Knín ve  prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 24729035 a pověřuje starostu města podp...

Více