údaje o vyřazených knihách jsou zde

Komentáře

Transkript

údaje o vyřazených knihách jsou zde
Farní knihovna 1 z 35
číslo
evidence
Autor
1162 Abeln Reinhard
Abeln Reinhard, Kner
371 Anton
Abeln Reinhard, Kner
819 Anton
Abeln Reinhard, Kner
903 Anton
Abeln Reinhard, Kner
1134 Anton
název
Nakladatelsví
místo vydání
rok
vydání
počet
ISBN
datum
kategorie
zařazení
Láska začíná doma
Karm.nakl
Kostelní Vydří
1996
1
80-7192-155-6
17.6.1993 Rodin.
Jak se máme modlit?
Karm.nakl
Kostelní Vydří
1994
1
80-85527-41-3
17.6.1993 Spirit.
Neboj se!
Karm.nakl
Kostelní Vydří
1993
1
80-85527-34-0
17.6.1993 Spirit.
Co člověka dělá člověkem
Karm.nakl
Kostelní Vydří
1994
1
80-85527-62-6
15.6.1993 Spirit.
Čas pro druhého
Karm.nakl
Kostelní Vydří
1996
1
80-7192-097-5
2.6.1994 Spirit.
Odpuštění
Karm.nakl
Kostelní Vydří
1996
1
80-7192-133-5
18.11.1993 Spirit.
Jak se vyrovnám se stářím?
Liturgický rok
Karm.nakl
Vyšehrad
Kostelní Vydří
Praha
1995
1998
1
1
80-7192-005-3
80-7021-269-1
13.5.1997 Spirit.
14.6.2004 Ltg.
Liturgika
Vyšehrad
Praha
2001
1
80-7021-420-1
20.9.1998 Ltg.
363 Akvinský Tomáš
364 Akvinský Tomáš
Summa proti Pohanům I.
Summa proti Pohanům II.
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
Olomouc
Olomouc
1993
1993
1
1
Akvinský Tomáš
Akvinský Tomáš
Alberti P.
Alberti P.
Alberti P.
Alberti P.
Albisetti Valerio
Albright W.F.
Albright W.F.
Allmen Jean Jacques
307 von
900 Alphonso Herbert
Summa proti Pohanům III.
Summa proti Pohanům IV.
Papeţové, díl I. Část I.
Papeţové, díl I. Část II.
Papeţové, díl II. Část III.
Papeţové, díl III.
Trápení s láskou
Cesty k pramenům
Cesty k pramenům
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
Nový Národ
Nový Národ
Nový Národ
Nový Národ
Portál
Vyšehrad
Vyšehrad
Olomouc
Olomouc
Přerov
Přerov
Přerov
Přerov
Praha
Praha
Praha
1993
1993
1931
1932
1934
1938
1998
1971
1971
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Biblický slovník
Osobní povolání
Kalich
Praha
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Stát.nakl.děts.k
nihy
Praha
1987
1994
1
1
1958
0
Portál
Karm.nakl
Karm.nakl
Křesťanský
ţivot
Salve
Praha
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
1993
1995
2000
1
1
1
80-85282-66-6
80-7192-049-5
80-7192-416-4
2.6.1994 Rodin.
2.8.1994 Rodin.
3.6.1994 Rodin.
Albrechtice
Olomouc
1995
1991
1
1
80-7112-027-8
26.2.1995 Rodin.
7.6.1994 Rodin.
Abeln Reinhard, Kner
1165 Anton
Abeln Reinhard, Kner
1291 Anton
1275 Adam Adolf
1494 Adam Adolf
365
366
615
616
617
618
1283
237
294
Belet. Beletrie
Děts. Dětské
hist.fakt. Historická
fakta
Ltg. Liturgická
tematika
Ost. Ostatní
Poez. Poezie
Rodin. Rodinná
tématika
Spirit. Duchovní
17.6.1993 Spirit.
2.6.1994 Spirit.
80-7178-187-8
80-85527-58-8
3.6.1994 Spirit.
2.6.1994 Spirit.
Hist.fakt.
Hist.fakt.
17.6. Hist.fakt.
6.6.1996 Hist.fakt.
26.11.1996 Rodin.
6.9.1994 Teol.
15.3.1995 Teol.
Teol. Teologie
Vých. Výchovné
Ţiv. Ţivotopisné
vyřazeno
17.6.1993 Teol.
15.6.1993 Spirit.
Srdce
1104 Angus Stuart
142 Apoštolský stolec
Sex, AIDS, vztahy
Charta práv rodiny
937 Arltová Marianne
1171 Atanáš
289 Attwater Donald
Augusta Pavel, Honzák
1446 František
Puberta je, kdyţ začínají s rodiči potíţe Portál
Ţivot sv. Antonína Poustevníka
Refugium
Slovník svatých
Papyrus
Praha
Velehrad
Vimperk
1994
1996
1993
1
1
1
80-7178-020-0
80-901957-5-X
80-85776-06-5
7.6.1994 Rodin.
2.8.1994 Ţiv.
17.6.1994 Ţiv.
Jak se ţilo ve starověku
Bratislava
1993
1
80-215-0242-8
17.6.1993 Děts.
Obzor
Zkratky: Vysvětlivky
Filos. Filosofické
870 Amicis Edmondo de
Andersonová Jean a
909 spol.
1079 Ange Daniel
1385 Ange Daniel
Dobrý start do školy
Homosexuální ...
Tvé tělo je stvořeno pro ţivot
pozn.
17.6. Děts.
vyřazeno
Farní knihovna 2 z 35
628 Augustin Aurelius
Augustinu, Boethius, a
962 další
1515 Augustinus Aurelius
1047 Augustyn Jósef
907 Augustyn Józef
1240 Augustyn Józef
1372 Augustyn Józef
1373 Augustyn Józef
1489 Augustyn Józef
Augustyn Józef, Slup
1321 Lucyna
372 Badegruber Bernd
Badegruber Bernd, Pirkl
373 Friedrich
141 Bahounek Jiří
1251 Bahounek Tomáš J.
941 Balling Adalbert Ludwig
960 Balling Adalbert Ludwig
1020 Balling Adalbert Ludwig
1021 Balling Adalbert Ludwig
1130 Balling Adalbert Ludwig
1182 Balling Adalbert Ludwig
1212 Balling Adalbert Ludwig
1380 Balling Adalbert Ludwig
1458 Balta Paul a kol.
180 Balthasar Hans Urs von
1046 Balthasar Hans Urs von
1105 Balthasar Hans Urs von
828 Balthasar Hans-Urs von
234 Barbaric Slavko Fra
820 Barbarič Slavko
1506 Barhoň Jiří
658 Bárta Jan
659 Bárta Jan
660 Bárta Jan
661 Bárta Jan
662 Bárta Jan
663 Bárta Jan
Vyznání
Křesťanství a filosofie Postavy
latinské tradice
Vyznání
Čtvrthodinka upřímnosti
Jak se zpovídat
Jak hledat a nalézat Boţí vůli
O otcovství
Svátost smíření
Křivda odpuštění smíření
Kuncíř
Praha
1926
1
Čes.Křest.akad.
Kalich
Karm.nakl
Velehrad
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Olomouc
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
1994
1990
1995
1994
1997
2001
2001
2000
1
1
1
1
1
1
1
1
80-85795-08-6
80-7017-144-8
80-7192-007-X
80-901614-3-X
80-7192-312-5
80-7192-632-9
80-7192-532-2
80-7192-406-7
Umět přijmout vlastní ţivot
Otevřené učení ve 28 krocích
Karm.nakl
Portál
Kostelní Vydří
Praha
1999
1994
1
1
80-7192-349-4
80-85282-76-3
Příběhy pomáhají s problémy
Sociální učení církve
Církev a sdělovací prostředky
Člověče, mám tě rád
Štěstí
Kaţdý den je malým světlem
Zralé klasy se naklánějí
O lásce a radosti ze ţivota
Léčivá síla modlitby
Bůh má rád veselé lidi
Jako by mluvil s růţí
Kniha o náboţenstvích
Co je na církvi to katolické
Trojitý věnec
Kordula anebo váţný případ
Maria
Dej mi své raněné srdce
Modli se srdcem!
Zlý farář přejel hodného psa
Filosofie I. Úvod a dějiny
Filosofie II. logika
Filosofie III. Metafysika
Syntéza učení víry I.
Syntéza učení víry II.
Syntéza učení víry III.
Praha
Brno
Olomouc
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Praha
Brno
Kostelní Vydří
Řím
Praha
Olomouc
1994
1991
80-85282-90-9
80-85247-14-3
Praha
Slatiňany
Slatiňany
Slatiňany
Praha
Praha
Praha
2003
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
1968
1963
1992
1996
1
1
1
1
Praha
1969
1
22.10.2001 Ltg.
Praha
1969
1
18.6.2004 Ltg.
1993
1
646 Baur Benedikt
Ţivot ve světle liturgie I.
649 Baur Benedikt
Ţivot ve světle liturgie IV.
Portál
Petrov
Mat. Cyrilomet.
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Albatros
Cesta
Karm.nakl
Křes.ak.
Scriptum
Mat. Cyrilomet.
Medugorje
Triton
Sekr.řehol.spol.
Sekr.řehol.spol.
Sekr.řehol.spol.
Sekr.řehol.spol.
Sekr.řehol.spol.
Sekr.řehol.spol.
Stát.zdravot.nak
l
Č.kat.charita
Past.stř.AP
Karm.nakl
Sestry
dominkánky
Sestry
dominkánky
804 Beauchamp Paul
Hovory o Písmu svatém
Čes.Křest.akad.
348
631
438
1145
Barták Vladimír
Bartůněk Václav
Baumert Norbert
Baumert Tardif a kol.
Čtení před manţelstvím
Dar nad všechno zlato
Nový ţivot v Duchu svatém
Na nemocné budou vkládat ruce
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1996
2001
1993
1990
1995
1987
1991
1992
12.2.1997 Spirit.
80-85527-69-3
80-85527-49-9
80-85527-86-3
80-85527-89-8
80-7192-087-8
80-7192-162-9
80-7192-158-0
80-7192-295-1
80-00-00010-5
80-900087-6-3
80-7192-018-5
80-90335-8-X
80-7254-466-7
80-7192-128-9
80-85795-03-5
15.6.1993
25.11.1997
2.6.1994
3.1.1995
6.6.1994
3.6.1994
7.6.1994
Filos.
Teol.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
6.6.1994 Spirit.
15.3.1995 Vých.
1.9.1993
17.6.1993
15.1.1996
8.6.1994
2.6.1994
2.6.1994
18.11.1993
15.6.1993
3.6.1994
3.6.1994
18.11.1993
3.7.2000
15.6.1993
2.6.1994
1.9.1993
25.1.2006
2.6.1994
25.1.2006
26.1.1999
28.6.2004
10.8.2005
8.9.2005
Děts.
Teol.
Ost.
Poez.
Poez.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Ost.
Děts.
Ost.
Spirit.
Ost.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Ost.
Filos.
Filos.
Filos.
Teol.
14.6. Teol.
21.3.2005 Teol.
24.9.1994
27.4.1997
2.6.1994
6.6.1994
Rodin.
Teol.
Spirit.
Ost.
2.6.1994 Spirit.
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 3 z 35
821 Beck Eleonore
1544 Beggiová Valentina
1015 Beinert Wolfgang
1264 Bellow Saul
Benda Václav, Bendová
1615 Kamila
1607 Benedikt XI.
Benedikt XI. Joseph
1516 Ratzinger
Benedikt XI. Joseph
1518 Ratzinger
657 Beneš Jaroslav
351 Beneš Josef
656 Beneš Josef
956 Bensi Camill
1431 Beránek Josef
439 Bernáček Antonín
726 Bernanos Georges
Bertino Andrée, Valla
1545 Fredo
638 Bertrand Louis
1 Bešťáková Eva
1055 Bialas Martin
Bielikovci Marcela a
1478 Stanislav
1450
1510
518
519
520
521
522
1444
375
904
672
72
1485
952
73
207
813
601
947
1430
74
603
Bígl Zdeněk
Bishop Jim
Bogner Václav
Bogner Václav
Bogner Václav
Bogner Václav
Bogner Václav
Boháč Zdeněk
Bocheński J.M.
Bojer Johan
Bolzano Bernard
Bonhoeffer Dietrich
Bormann Martin
Boros Ladislaus
Boros Ladislav
Bosmans Phil
Bosmans Phil
Boublík Vladimír
Boulad Henri
Bouz Jan
Bradáč Josef
Braito S.M.
Bůh mluví ke svým dětem
366 otázek a odpovědí a ještě něco
navíc
Slovník katolické dogmatiky
Krádeţ
Verbi Divino
Estella
1991
1
84-7151-744-2
17.6.1994 Teol./Děts.
Egmont
Mat. Cyrilomet.
Vyšehrad
Praha
Olomouc
Praha
2000
1994
1998
0
1
1
80-7186-439-0
Děts.
2.8.1994 Teol.
31.7.1996 Belet.
Dopisy přes mříţe
Sacramentum Caritatis
Kostelní Vydří
2007
2007
1
1
978-80-7195-107-0
978-80-86949-32-1
Brno
2005
1
80-7364-008-2
Můj ţivot
Rozumen ke zdroji pravdy
Naše víra
Český misál
Zůstávejte v pokoji
Hovory s Petrem Kolářem
Ve válečné aréně 1938-1945
Deník venkovského faráře
Karm.nakl
Paulínky
Barrister a
Principal
Barrister a
Principal
Kropáč
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Karm.nakl
Cesta
Cor.Jesu
Vyšehrad
Brno
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Brno
Čeký Těšín
2005
1939
1974
1977
1994
2001
1993
1998
1
1
1
1
1
1
0
1
80-85947-94-3
366 divů světa a ještě něco navíc
Sv. Augustin
Egmont
Kuncíř
2000
1929
0
1
80-7186-440-4
Děts.
6.6.1996 Ţiv.
Odpusť, bratříčku…
Milovat a trpět
Vega
Karm.nakl
Praha
Praha
Hradec
Králové
Kostelní Vydří
1991
1995
1
1
80-900860-2-0
80-7192-048-7
3.8.1994 Belet.
6.6.1994 Spirit.
Pojďme si číst!
České země za posledních
Přemyslovců
Den, kdy zemřel Kristus
Starý Zákon-knihy prorocké II.
Starý Zákon-knihy prorocké III.
Starý Zákon-knihy rozjímavé I.
Starý Zákon-knihy rozjímavé III.
Ţalmy
Poutní místa v Čechách
Stručný slovník filozofických pověr
Poslední Viking
O pokroku a dobročinnosti
Na cestě k svobodě
Ţivot proti stínu
Osvobození k ţivotu
Bůh mezi námi
Mám tě rád
S láskou po celý rok
Boţí lid
Všechno je milost
Vzpomínky malého uprchlíka
Posvěcení času
Církev
Advent-Orion
Vrútky
2002
1
80-88960-83-5
17.6. Děts.
Albatros
Karm.nakl
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Debora
Aeterna
Blok
Vyšehrad
Vyšehrad
Karm.nakl
Zvon
Signum Unitatis
Ave
Ave
Křes.ak.
Karm.nakl
Sonus
Mat.Cyrilomet.
Universum
Praha
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Brno
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Praha
1993
2005
1979
1981
1978
1976
1973
1995
1993
1994
1951
1991
2004
1994
1991
1992
1992
1967
1994
1994
1992
1933
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80-00-00410-0
80-7192-932-8
6.6.1995
3.12.1998
15.6.1993
7.11.1996
6.6.1996
7.11.1996
80-85923-07-6
80-900950-5-4
80-7029-093-5
6.9.1994
6.6.1994
2.6.1994
15.3.1995
17.6.1994
16.9.1997
18.11.1993
17.6.1994
1.9.1993
1.9.1993
26.12.1996
6.6.1994
1.9.1993
6.6.1994
24.4.
Bůh a svět
Olomouc
Olomouc
Řím
Kostelní Vydří
Praha
Olomouc
Praha
80-7021-280-2
80-85527-77-4
80-7295-022-3
80-7021-081-8
80-7192-749-X
80-7113-085-0
80-85527-51-0
80-901830-0-X
ztraceno
Ost.
Teol.
3.2.1999 Teol.
26.11.1996
12.2.1997
3.6.1994
29.6.2010
15.6.1993
6.6.1994
7.6.1994
3.12.1995
Ţiv.
Filos.
Teol.
Ltg.
Spirit.
Ţiv.
Hist.fakt.
Děts.
Ost.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Ost.
Filos.
Belet.
Ost.
Spirit.
Ţiv.
Spirit.
Spirit.
Poez.
Poez.
Teol.
Teol.
Belet.
Ltg.
Spirit.
vyřazeno
ztraceno
vyřazeno
Farní knihovna 4 z 35
604 Braito Silvestr
512
1174
265
374
109
Braito Silvestr, Dacík
Reginald
Brajerová Jana
Brandsma Titus
Brantschen Johannes
Bratr Roger z Taizé
644
1412
376
1462
1535
277
343
1120
1345
327
1125
1106
1153
75
205
1299
Brejcha Leander
Bronteová Charlotte
Brown Christy
Broţek Luděk
Bruno Ferrero
Bubeník Oldřich
Bullmann Damasus
Buob Hans
Buob Hans
Bureš František
Burns Jim
Caffarel Henri
Cais Milan
Calepin Mon
Campbell Ross
Canfield Jack a kol.
1551 Canfield Jack a kol.
Canfield Jack, Hansen
1226 Mark Victor
Canfield Jack, Hansen
1552 Mark Victor
Canfield Jack, Hansen
1554 Mark Victor
Canfield Jack, Wells
1025 Harold Clive
264 Cantalamessa Raniero
752
899
980
1216
1534
920
892
984
1041
1154
1168
1514
377
Cantalamessa Raniero
Cantalamessa Raniero
Cantalamessa Raniero
Cantalamessa Raniero
Cantalamessa Raniero
Carrel Alexis
Carreto Carlo
Carreto Carlo
Carretto Carlo
Carretto Carlo
Carretto Carlo
Carretto Carlo
Carroll Patrick
Církev
krystal
CM.knihkup.Gust
ava Francla
Obec.úřad
Karm.nakl
Scriptum
Cesta
Olomouc
1946
1
Praha
Tetín
Kostelní Vydří
Brno
1935
1995
1992
1994
1990
1
1
1
1
1
Spisy a myšlenky sv. Františka z Assisi
Villette
Moje levá noha
Záhady pro detektivy začátečníky
Osvěţení pro duši
Láska je vynalézavá
Ţivá Bible
Dary Ducha svatého
Dar rozlišování duchů
Dějiny církve katolické
Hormony v harmonii
Šťastné manţelství
Josef Kemr Český Don Quijote
Den co den
Potřebuji tvou lásku
Slepičí polévka pro duši matky
Slepičí polévka pro duši milovníků
domácích mazlíčků
Stýblo
Albatros
Zvon
Portál
Praha
Praha
Praha
Praha
1915
1999
1993
2003
Mat. Cyrilomet.
ČKCH
Karm.nakl
Karm.nakl
Velehrad
Nová naděje
Lípa
Petrklíč
Cor.Jesu
Návrat
Columbus
Olomouc
Olomouc
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Olomouc
Brno
Vizovice
Praha
Praha
Praha
1993
1982
1996
1996
1948
1996
1992
1996
1991
1992
1999
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Columbus
Praha
2000
1
80-7249-060-5
6.6.1996 Belet.
Slepičí polévka pro duši 2.porce
Columbus
Praha
1997
1
80-85928-47-7
18.11.1993 Belet.
Slepičí polévka pro duši
Columbus
Praha
2002
1
80-7249-061-3
Belet.
Praha
2001
1
80-7249-135-0
17.12.1999 Belet.
Praha
Kostelní Vydří
1995
1993
1
1
80-7178-028-6
80-85527-27-8
3.6.1994 Vých.
2.6.1994 Spirit.
Praha
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Olomouc
Olomouc
Brno
Brno
Praha
Brno
Brno
Olomouc
1992
1994
1995
1997
2004
1994
1994
1994
1995
1996
1996
2002
1993
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kristus spása světa
Procházka Tetínem
Krása Karmelu
Proč nás dobrý Bůh nechává trpět
Láska nad všechnu lásku
Klasická slepičí polévka pro duši
Columbus
Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí
ţáků
Portál
Panenství
Karm.nakl
Pastorační
Duch svatý - Duše evangelizace
středisko, AP
Ţivot pod vládou Kristovou
Karm.nakl
Maria, zrcadlo církve
Karm.nakl
Eucharistie - naše posvěcení
Karm.nakl
Eucharistie – naše posvěcení
Karm.nakl
Modlitba
Mat. Cyrilomet.
Skutečnosti z druhé strany
Mat. Cyrilomet.
Dopisy z pouště
Cesta
Poušť uprostřed města
Cesta
A Bůh viděl, ţe je to dobré
Portál
Blahoslavená, která jsi uvěřila
CEsta
Duchovní deník
CEsta
Milovat, dělit se, slouţit
Mat. Cyrilomet.
1
1
1
20.9.1998 Teol.
80-85527-08-1
80-85528-31-2
80-85319-03-9
80-00-00663-4
80-7113-037-0
80-7178-652-7
80-7192-075-4
80-7192-096-7
80-901726-7-9
80-285-0010-2
80-85243-80-6
80-85495-11-2
80-7249-038-9
80-85527-47-2
80-85527-80-4
80-7192-178-5
80-7192-673-6
80-85319-31-4
80-85319-43-8
80-7178-092-8
80-85319-56-X
80-7295-036-3
4.12.1999
26.11.1996
17.6.1993
17.6.1994
17.6.1993
Teol.
Ost.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
17.6. Spirit.
3.6.1994 Belet.
7.6.1994 Belet.
Děts.
2.6.1994
3.6.1994
6.6.1994
18.11.1993
29.12.1994
17.6.1993
3.6.1994
6.6.1994
3.6.1994
15.6.1993
2.6.1994
1.9.1993
19.11.1993
17.6.1994
6.6.1994
4.12.1997
17.6.1994
20.2.1996
18.11.1993
15.6.1993
7.6.1994
Belet.
Ost.
Spirit.
Spirit.
Hist.fakt.
Rodin.
Rodin.
Ţiv.
Spirit.
Rodin.
Ost.
Teol.
Spirit.
Spirit.
Teol.
Ltg.
Spirit.
Teol.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
17.6.1993 Spirit.
ztraceno
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 5 z 35
1271
999
1394
1074
1684
1384
1488
426
1606
1326
132
133
1108
1403
1596
1595
1597
1309
1337
1405
529
378
945
1574
76
935
1288
Cars Guy des
Carter Forrest
Casaroli Agostino
Nečistá
Škola malého stromu
Trýzeň trpělivosti
Arteterapie s dětmi
Caseová Caroline, Dalleyová Tessa
Smrt si jde pro arcibiskupa
Catherová Willa
Cavanaugh Brian
Malé příběhy
Cavanauch Brian
Kam patří mořské panny
Cekota Vojtěch
Dějiny církve
Ceragioli Ferruccio
Sedm ţen z evangelií
Cigánek Vít
Křesťan a regulace porodnosti
Dei Verbum Věroučná konstituce o
Církevní dokumenty
boţím zjevení
Gravissimum educationis Prohlášení o
Církevní dokumenty
křesťanské výchově
Císař Ivo
Jednotka křesťanů
Clerc Paul de
Moudrost liturgie a jak jí porozumět
Cloud Henry
Děti a hranice
Cloud Henry, Townsend
John
Hranice
Cloud Henry, Townsend
John
Hranice v manţelství
Coelho Paulo
Pátá hora
Coelho Paulo
U řeky Piedra jsem usedla a plakala
Coelho Paulo
Poutník
Col Rudolf
Nový Zákon
Cooling Margaret
Mám vztek
Coreth Emerich
Co je člověk?
Costa Michi, Giordano
Renato
Chceš být křesťanem?
Courtois Gaston
Důvěrně s Jeţíšem
Crabb Larry
Manţelství je vztah
Crabb Larry
Muţ a ţena
3 Craigová Mary
1129 Cravenová Margaret
1402 Croissant Jo
1049
760
379
928
326
733
1636
605
829
4
5
291
Cronin Archibald Joseph
Cullen Malachy
Cummins Norbert
Cuskelly E.J.
Čapek Jindra
Čapek Karel
Čapek Karel
Čejka Gustav, Pokorný
Ladislav
Čelko Martin, Matyáš
Emanuel
Čemus J.K.
Čep Jan
Čep Jan
Poţehnání
Slyšel jsem svou své jméno zavolat
Tělo, chrám krásy
Klíče králoství nebeského
Nepokojná srdce
Osvobození k radosti
Současná spiritualita
Děťátko se narodilo
Dvě modlitby
První parta
Sborník teologických statí II.
Potrat
Chata děsu
Dvojí domov
Rozptýlené paprsky
Motýl
Kalich
Karm.nakl
Portál
Vyšehrad
Karm.nakl
Karm.nakl
Mat. Cyrilomet.
Karm.nakl
Mat. Cyrilomet.
Bratislava
Praha
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Olomouc
Kostelní Vydří
Olomouc
Scriptum
80-88775-28-0
80-7017-732-2
80-7192-621-3
80-7178-065-0
33-358-72
80-7192-608-6
80-7192-875-5
2007
1996
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1992
1
80-85528-01-0
30.6.1994 Teol.
30.6.1994 Teol.
17.6.1993 Teol.
18.11.1993 Ltg.
20.12.1997
1997
1993
2001
1995
1972
2001
2004
978-80-7195-104-9
31.7.1996
2.6.1994
3.6.1994
6.6.1994
29.6.2010
5.4.1995
26.1.1999
2.1.1995
Belet.
Děts.
Hist.fakt.
Vých.
Belet.
Belet.
bel
Teol.
Spirit.
15.6.1993 Rodin.
Scriptum
Křes.ak.
Karm.nakl
KN
Praha
Řím
Kostelní Vydří
Praha
1992
1987
2002
1991
1
1
1
1
80-85528-06-1
Návrat domů
Praha
2006
1
80-7255-055-1
20.12.1997 Rodin.
Návrat domů
Argo
Argo
KN
Č.kat.charita
Portál
Zvon
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
2007
1998
1999
1992
1970
1993
1994
1
1
1
1
0
1
1
80-7255-031-4
80-7203-110-4
80-7203-211-9
80-85282-71-2
80-7113-098-2
26.11.1996
1.9.1993
6.6.1994
3.6.1994
28.12.1995
1.9.1993
15.6.1993
1996
1991
1991
1997
1
1
1
1
80-86025-09-8
80-7113-051-6
80-85495-31-7
80-85495-72-4
Spirit.
25.11.1995 Spirit.
15.6.1993 Rodin.
16.2.1997 Rodin.
1991
1996
2002
1
1
1
80-7021-187-3
80-7192-537-3
7.6.1994 Belet.
2.8.1994 Belet.
19.11.1993 Spirit.
1995
1992
1994
1994
1991
1969
1970
1
1
1
1
1
1
1
Praha
1983
1
Olomouc
Brno
Praha
Praha
1991
1991
1991
1993
0
1
1
1
Paulínky
Zvon
Návrat domů
Návrat domů
Praha
Praha
Praha
Hradec
Signum Unitatis Králové
Vyšehrad
Praha
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Nakl.Josefa
Šimona
Praha
Řád
Praha
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Bohempress
Praha
Středisko státní
Práce
Praha
Č.kat.charita
Cent.pro
rod.ţivot
Blok
Vyšehrad
Vyšehrad
80-7192-453-9
80-85637-20-0
80-85527-42-1
80-85527-70-7
80-900177-4-6
17.6.1993
7.6.1994
17.6.1993
15.6.1993
2.6.1994
17.6.
Rodin.
Belet.
Belet.
mar
Teol.
Vých.
Filos.
vyřazeno
Belet.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Děts.
Ost.
Belet.
Teol.
80-7029-061-7
80-7021-077-X
80-7021-059-1
1.9.1993
1.9.1993
4.12.1995
6.9.1994
Rodin.
Belet.
Belet.
Ost.
vyřazeno
Farní knihovna 6 z 35
728 Čep Jan
285 Čerbák Petr
1427 Červenka Jan
1487 Číţkovský Zdeněk
Zeměţluč/ Letnice/ Děravý plášť
Noc s vráskami
Pohádky, říkadla a hádanky z
Bartošovy Kytice
V Africe mi říkali Sípho
Čs.spisov.
Nibowaka
Praha
Brno
1969
1993
1
1
80-901294-4-7
15.1.1996 Belet.
17.6.1994 Belet.
Albatros
Karm.nakl
1998
2003
0
1
80-00-00670-7
80-7192-758-9
3.6.1994 Děts.
18.1.1999 Ţiv.
1994
1
80-901070-5-2
6.9.1994 Děts.
80-204-0471-6
1451 Čornej Petr a kol.
Fragment
Praha
Kostelní Vydří
Havlíčkův
Brod
1013
609
626
258
Mladá Fronta
Krystal
krystal
Karm.nakl
Praha
Olomouc
Olomouc
Kostelní Vydří
1995
1937
1946
1993
1
0
1
1
Řád
Řád
Praha
Praha
1994
1995
1
1
7.6.1994 Hist.fakt.
7.6.1994 Ţiv.
Řád
Řád
Portál
Praha
Praha
Praha
1991
1991
1995
1
1
1
7.6.1994 Ţiv.
7.6.1994 Ţiv.
2.1.1995 Rodin.
Egmont
2000
1991
1998
0
1
1
80-7186-442-0
Karm.nakl
Praha
Řím- Praha
Kostelní Vydří
Karm.nakl
SAmuel
Vyšehrad
Kostelní Vydří
Praha
Praha
1993
2001
1994
1
1
1
80-85527-38-3
Vyšehrad
Praha
1998
1
80-7121-243-8
Filos.
Praha
Praha
1998
1994
0
1
80-7021-243-8
80-85282-72-0
5.4.1995 Filos.
1.9.1993 Vých.
1990
1
80-900281-0-1
17.10.1995 Belet.
Cestou do Betléma
Vyšehrad
Portál
Jota a Arca
Jimfa
Jota a Arca
Jimfa
1990
1
Nové Město
SNKLHU
Řád
CMK V.Kotrba
Karm.nakl
Akcent
Návrat domů
Návrat domů
1995
1958
1992
1948
1994
1999
1995
1997
1
1
1
1
1
1
1
1
1991
1992
1998
1999
1
1
1
1
380
1086
1209
1210
1075
1546
38
1523
818
1378
916
1259
1342
381
Panovníci českých zení
Tovaryšstvo Jeţíšovo Jezuité v
Čornejová Ivana
Čechách
Dacík Reginald M.
Bůh a jeho ţivot
Dacík Reginald M.
Duše světců
Dahler Etienne
Jeruzalém v dějinách spásy
7 statečných bojovníků proti
Dachovský Karel
interrupcím v USA
Dachovský Karel
Sv. Jan Vianney farář arský
Cesta františkánského kněze Jana
Dachovský Karel
Bárty
Dachovský Karel
Umlčený zvon
Dainowová Sheila
Jak přeţít dospívání svých dětí
366 příběhů z přírody a ještě něco
Dalmaisová Anne-Marie navíc
Dalmases Candido de Otec a magister
Daly Therese
Nejhlubší touhy
Danneels Godfried,
kardinál
Kristus nebo vodnář?
Dargatzová Jan
52 způsobů jak dětem vyjádřit lásku
Dawson Christopher
Zrození Evropy
Rozdělení, nebo reforma západního
Dawson Christopher
křesťanstva?
Rozdělení, nebo reforma západního
Dawson Christopher
křesťanstva?
Day David
Proč nebýt dospělý?
6 Deml Jakub
827 Deml Jakub
Domů
1081
1686
776
856
888
1328
1038
1197
Devananda Angelo
Dickens Charles
Dilong Rudolf
Dlouhá Běla
Dobhan Ulrich
Dobraczyński Jan
Dobson James
Dobson James
Matka Tereza myšlenky na kaţdý den
Malá Dorritka
Světec z Assisi
Pan biskup doma
Spiritualita Karmelu
Neporazitelná armáda
Rodičovství chce odvahu
Láska a kázeň ve výchově dětí
36
232
1269
1319
Doig Desmond
Dokládal Pavel
Dolák Petr
Dolejší Eva a Pavel
Matka Tereza
Cesta k Bohu
Oni jsou otcové naši
Ţivot není peříčko
Brno
Praha
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Třebíč
Praha
Praha
Nové Město n.
Signum Unitatis Metují
Třebíč
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Křesť.ţivot
Albrechtice
80-85527-28-6
80-7178-051-0
80-7192-218-8
80-7021-114-8
7.6.1994
12.2.1997
20.9.1998
1.9.1993
Hist.fakt.
Spirit.
Ost.
Teol.
Děts.
2.6.1994 Ţiv.
24.1.2005 Spirit.
80-85527-57-X
80-7268-017-X
80-85495-45-7
80-85495-58-9
80-900960-6-9
80-7112-051-0
vyřazeno
ztraceno
15.6.1993 Teol.
17.6.1993 Rodin.
10.6.1994 Hist.fakt.
15.6.1993 Poez.
80-901542-9-8
vyřazeno
2.6.1994 Spirit.
29.6.2010 Belet.
18.10.1998 Ţiv.
Ţiv.
17.6.1993 Hist.fakt.
8.6.1994 Belet.
29.12.1994 Rodin.
3.6.1994 Rodin.
15.3.1995
10.10.1994
2.4.1997
15.6.1993
Ţiv.
Spirit.
Ţiv.
Belet.
vyřazeno
Farní knihovna 7 z 35
Dolejší Eva a Pavel
Dolejší Eva a Pavel
Dolejší Pavel a Eva
Doleţal Miloš
Dolista Josef
Doskočilová Hana
Doubrava Josef
Doubrava Josef
Doubrava Josef
Douglas J.D. A kol.
Douglas Lloyd C.
Dreyfus Paul
Drijverová Martina
Drtilová Jana, Koukolík
417 František
Deset a jedno setkání
Láska je, kdyţ...
Kaţdý má svůj Everest
Prosil jsem a přiletěla Moucha
Naděje vloţená do manţelství
První čtení
Mozaika
Ţidemická mozaika
Mozaika sebevýchovy
Nový biblický slovník
Roucho
Ţít znamená milovat
Domov pro Marťany
Křesťt.ţivot
Křesť.ţivot
KMS
Karm.nakl
Mat. Cyrilomet.
Albatros
Arca Jimfa
Arca Jimfa
Arca jimfa
Návrat domů
Karm.nakl
Signum Unitatis
Albatros
Albrechtice
Albrechtice
Praha
Kostelní Vydří
Olomouc
Praha
Třebíč
Třebíč
Třebíč
Praha
Kostelní Vydří
Odlišné dítě
Vyšehrad
671 Dubois Jean
334 Duka Dominik
Druhý vatikánský sněm 1962-1965
Škola vnitřní modlitby
biskup.úrad
Petrov
Cent.pro
studium
demokracie a
kultury
Blok
Vyšehrad
Aeterna
Vyšehrad
Krystal
Aeterna
Křes.ak.
Karm.nakl
Karm.nakl
Vyšehrad
Vyšehrad
Ústředí
bratr.jedn.bapt.
1336
1466
1272
1533
416
1420
7
8
1057
1206
1495
995
1423
983
9
10
37
318
746
1172
440
1619
1050
11
302
Duka Dominik a kol.
Durych Jaroslav
Durych Jaroslav
Durych Jaroslav
Durych Jaroslav
Durych Jaroslav
Durych Jaroslav
Dvorník Franišek
Dvořák Václav
Dyrek Krzysztof a kol.
Dţibrán Chalíl
Dţibrán Chalíl
Svatý Pavel, synagoga a církev
Sedmikráska
Světlo ve tmách
Cesta svatého Vojtěcha
Světlo ve tmách
Utěšitel nejlepší
Cesta svatého Vojtěcha
Svatý Vojtěch
Čím to je, ţe jste tak klidný?
Kněţské a řeholní povolání
Prorok
Prorok
39 Eareckson Joni
Joni
1012 Eareckson Joni
Joni
40 Eareckson Joni Tada
77 Eareckson-Tada Joni
78 Eareckson-Tada Joni
79 Egger Wilhelm
32 Eliášková Věra
Emmerichová Anna
259 Kateřina
Emmerichová Anna
1037 Kateřina
Emmerichová Anna
1076 Kateřina
Joni (Rozhodování-Proměny)
Krok vpřed
Přátelství bez mezí
Radost ze slova Boţího
Paní M
Hořké umučení Pána našeho Jeţíše
Krista
Ţivot a umučení Pána našeho Jeţíše
Krista II
Ţivot a umučení Pána našeho Jeţíše
Krista I
ústředí bratrské
jednoty bapt.
Ústředí
bratr.jedn.bapt.
Creativpress
Křesťanské
sbory
Křest.akad.
Portál
Jota a Arca
Jimfa
2000
2003
1992
2004
1994
1999
1991
1992
1995
1996
2003
1991
1998
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
80-7112-057-X
80-7112-086-3
Praha
Banská
Bystrica
Brno
1994
1
80-7021-097-4
1991
1
1
80-85247-02-X
Brno
Brno
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Řim
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Praha
Praha
1995
1992
1991
1992
1991
1932
1992
1983
2008
1995
1990
1992
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
Praha
Praha
80-7192-906-9
80-00-00744-4
80-900280-4-7
80-901043-3-9
80-85766-45-0
80-85495-65-1
80-7192-823-2
80-00-00614-6
80-7029-068-4
80-7021-062-1
80-9009-3-8
80-7021-062-1
80-9009-3-8
978-80-7195-237-4
80-7192-001-0
80-7021-122-9
80-7021-122-9
15.6.1993 Belet.
Rodin.
28.12.1998 dc
27.5. Ost.
17.6.1993 Rodin.
19.11.1993 Děts.
20.6.1994 Spirit.
3.8.1994 Spirit.
29.12.1994 Rodin.
1.9.1993 Teol.
5.10.1999 Belet.
17.6.1993 Ţiv.
6.6.1994 Děts.
vyřazeno
vyřazeno
7.6.1994 Vých.
10.6. Hist.fakt.
20.6.1994 Spirit.
15.6.1993
15.1.1996
4.12.1995
26.2.1995
7.6.1994
6.3.1998
7.6.1994
17.6.1993
Teol.
Belet.
Ost.
Ţiv.
Ţiv.
Spirit.
Ţiv.
Ţiv.
Ţiv.
2.6.1994 Ost.
7.11.1995 Belet.
7.6.1994 Belet.
1
3.6.1994 Belet.
1990
1
20.6.1994 Belet.
Praha
Bratislava
1992
1991
1
1
80-7072-060-3
80-7131-004-2
3.1.1995 Belet.
7.1.1995 Belet.
Ostrava
Praha
Praha
1992
1991
1991
1
1
1
80-85237-35-0
80-85282-07-0
5.4.1995 Belet.
1.9.1993 Spirit.
15.3.1995 Belet.
1993
1
80-85617-07-2
7.11.1995 Teol.
Arca jimfa
Třebíč
1995
1
80-85766-50-7
17.6.1993 Hist.fakt.
Arca jimfa
Třebíč
1993
1
80-85766-22-1
2.8.1994 Hist.fakt.
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 8 z 35
665 Encyklika Pavla VI.
Humanae vitae
Vyšehrad
Praha
Ad Catholici Sacerdotii – O katolickém
kněţství
Lid.knihkupectví Olomouc
Casti connubii
Velehrad
Olomouc
1969
0
11.4.2005 Teol.
1936
1941
1
1
8.9.2005 Teol.
19.5. Teol.
Ende Michael
Engelhart Vojtěch
Entralgo Pedro Laín
Ermacora Guerrino
Escriva JoseMaría
Espinas Josep M.
Estin Colette, Laporte
1456 Helene
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva EMA
Kdo jsou svědci Jehovovi?
Nemoc a hřích
Hlas kamenů
Cesta
Jmenuješ se Olga
Albatros
Mat. Cyrilomet.
Vyšehrad
Karm.nakl
Cesta
Zvon
Praha
Olomouc
Praha
Kostelní Vydří
Brno
Praha
1997
1992
1995
2002
1992
1994
0
1
1
1
1
1
80-00-00549-2
Kniha o mytologii
Albatros
Praha
1994
1
80-00-00171-3
13.5.1997 Děts.
1246 Evely Louis
Krédo
Grantis
Ústí nad Orlicí
1997
1
80-902400-0-3
3.6.1994 Spirit.
1388 Evely Louis
Nové víno do nových měchů
Ústí nad Orlicí
2001
1
80-902400-9-7
18.11.1993 Spirit.
1068 Fantiš Alfréd
1022 Fantozzi Aldo
Záhada Turínského plátna
Maminka Markéta matka Dona Boska
Grantis
Moravská
Bastei
Portál
Brno
Praha
Nové Město n.
Signum Unitatis Metují
Signum Unitatis
Vyd.křes.sborů Ostrava
1995
1994
1
1
80-7173-794-1
80-7178-026-X
6.6.1994 Ost.
18.11.1993 Ţiv.
1991
1991
1991
1
1
1
Karm.nakl
Portál
Portál
Portál
Vyšehrad
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
1994
1996
1997
2001
1970
2008
1
1
1
1
0
1
Cor.Jesu
Portál
Vyšehrad
Český Těšín
Praha
Praha
1992
1991
2002
1
0
Zvon
Karm.nakl
Mat. Cyrilomet.
Olympia
Cor.Jesu
Praha
Kostelní Vydří
Olomouc
Praha
Čeký Těšín
1995
1999
2001
1996
1993
1
1
Druţs.vlast
Portál
Vyšehrad
Vyšehrad
Karm.nakl
Cesta
Zvon
Rebo
Praha
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Brno
Praha
Čestlice
1948
1998
1937
1942
1997
1990
1992
2003
1
1
1
0
1
1
1
0
664 Encyklika Pia XI.
668 Encyklika Pia XI.
1424
1188
1048
1409
441
943
41 Feldmann Christian
42 Feldmann Christian
778 Ferfecki Stanislav
Tiší buřiči boţí
Sny začínají ţít
Byl jsem svědkem jehovovým
Motlidba blahoslavené Alţběty od
Nejsvětější Trojice
Příběhy pro potěchu duše
Další příběhy pro potěchu duše
Ţivá voda pro duši
Tělo i srdce
Lurdy pramen milosti
Ferlay Philippe
Ferrero Bruno
Ferrero Bruno
Ferrero Bruno
Ferriere André
Ficocelliová Elizabeth
Fietzová Klára, Koláček
Jen Tebe
80 Josef
Bůh nás volá
558 Finger Anna+Kurt
Jiskra ve sněhu
1437 Fischerová Daniela
Malý teologický slovník Přehled
1455 Fischer-Wollpert Rudolf papeţů
Plný ţivot ve stáří
1311 Fišer Zdeněk
Na přímluvu paní Zdislavy
1407 Fišer Zdeněk Cyril
Náš oddíl
1155 Foglar Jaroslav
Fatima - Maria hovoří k světu
383 Fonseca Gonzaga Da
Fonseca Luis Gonzaga
Fatima volá
495 da
Kniha meditačních technik
1293 Fontana David
Jeho svatost Pius XI.
633 Fontenelle R.
Vytrţení panny z Barby
882 Fort Gertrud von le
Malý úvod do víry
1201 Forte Bruno
Duchovní nauka
112 František Saleský
Malé církevní dějiny
184 Franzen August
Fotografie v praxi
1549 Freeman John
382
1200
1243
1375
573
1624
1
1
1
1
80-7021-128-8
80-7192-596-9
80-85319-20-9
80-7113-107-5
80-85237-06-7
80-85527-37-5
80-7178-077-4
80-7178-182-7
80-7178-592-X
978-80-7195-233-6
80-85282-15-1
80-7021-505-4
80-7113-124-5
80-7192-381-8
80-7266-091-8
80-7033-416-9
19.11.1993
7.11.1995
30.6.1994
15.3.1995
1.9.1993
17.6.1994
vyřazeno
17.6.1994 Ţiv.
17.6.1994 Ţiv.
17.6.1994 Belet.
1.9.1993 Spirit.
Belet.
17.6.1993 Spirit.
15.6.1993 Spirit.
29.1.2007 Rodin.
Spirit.
3.6.1994 Ţiv.
27.11.2000 Vých.
15.6.1993 Belet.
vyřazeno
vyřazeno
29.12.1999 Teol.
6.6.1994 Ost.
Spirit.
6.6.1994 Děts.
3.1.1995 Spirit.
80-7178-258-0
80-7192-172-6
80-85319-17-9
80-7113-008-7
80-7234-141-3
Děts.
Teol.
Ost.
Ost.
Spirit.
Belet.
vyřazeno
15.4.2002
29.4.2002
3.6.1994
15.6.1993
7.6.1994
Spirit.
Spirit.
Ţiv.
Belet.
Spirit.
Spirit.
Hist.fakt.
Ost.
vyřazeno
ztraceno
Farní knihovna 9 z 35
1036 Frielingsdorf Karl
1392 Frohlich Roland
Falešné představy o bohu
Dva tisíce let dějin církve
Karm.nakl
Vyšehrad
Kostelní Vydří
Praha
1995
1999
1
1
80-85527-94-4
80-7021-268-3
190 Frossard André
204 Frossard André
214 Frydrychová Marie
Bůh je, já jsem ho potkal, Je jiný svět
Ptali jste se na Boha
Malá škola lásky
Praha
Praha
Praha
1992
1992
1991
1
1
1
80-7113-054-0
80-85282-27-5
80-7130-005-5
175 Fuchs Jiří
193 Fuchs Jiří
Filosofie
Cesta k důkazu Boţí existence
Zvon
Portál
Luxpress
Čs.provincie
Řádu bratří
kazat.
Trs a Věţ
TRS Praha a
Věţ Olomouc
Karm.nakl
Karm.nakl
Síť
Arca Jimfa
Setkání
Sursum
Praha
Praha
1993
1991
1
1
80-900024-7-1
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Praha
Třebíč
Č.Budějovice
Tišnov
1991
2000
2001
1996
1992
1994
1992
0
1
1
1
1
1
1
Modlitby z Archy
Od pěti do pětadvaceti
Papeţové
Hledáme pravé štěstí
Bratr vyvrţených
Evangelium podle svatého lotra
Lidé smlouvy
Maria Dominika Mazzarellová
Riziko výchovy
Dva týdny s královnou
Následování Krista
Interupce ano nebo ne?
Interupce ano nebo ne?
Rusko a kříţ
Muři jsou z Marsu Ţeny z Venuše
Bratr František
Svět s kříţe Kristova
Portál
Fibox
Mladá Fronta
Praha
Brno
Praha
1992
1993
1994
Portál
Portál
Portál
Portál
Zvon
Albatros
Práh
Řád
Řád
č.křes.akad.
Práh
Cesta
Mat. Cyrilomet.
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Brno
Olomouc
1993
2008
1993
1994
1996
1999
1991
1992
1992
1997
1994
1992
1993
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
Tajemství Mariino
Mat. Cyrilomet.
1
15.1.1996 Spirit.
Tajemství Mariino
Mat. Cyrilomet.
0
15.1.1996 Spirit.
O pravé oddanosti k Panně Marii
P.Michael Pro SJ.
P. Michael PRO
O mlčení
Jak zacházet se zlým
Modlitba a sebepoznání
Nebe začíná v Tobě
Mat. Cyrilomet.
Zvon
Zvon
Karm.nakl
Karm.nakl
Zvon
Zvon
Olomouc
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Praha
Praha
1992
1992
1992
1994
1995
1997
1997
1
1
1
1
1
1
1
80-7113-052-4
80-7113-052-4
80-85527-48-0
80-7192-050-9
80-7113-191-1
80-7113-227-6
6.6.1994 Spirit.
8.6.1994 Ţiv.
Ţiv.
1.9.1993 Spirit.
17.6.1993 Spirit.
2.6.1994 Spirit.
6.9.1994 Spirit.
Spiritualita zdola
Karm.nakl
Kostelní Vydří
1997
1
80-7192-167-X
6.6.1994 Spirit.
1661
1331
1377
1202
12
1014
81
87
418
927
762
278
1626
225
419
1164
1413
43
134
833
1225
1156
249
394
822
823
159
787
1639
992
1045
1227
1247
1204
Fuchs Jiří
Fynn
Fynn
Gaillot Jacques
Gajdoš Adolf
Galvin James J.
Gardeil P.
Gasztold Carmen
Bernos de
Gebhardtová Gusti
Gelmi Josef
Gijs Jan van
Gilbert Guy
Gilbert Guy
Gilles Anthony E.
Giudiciová Maria Pia
Giussani Luigi
Gleitzman Morris
Gosman Svatoslav
Grady John L.
Grady John L.
Grajewski Andrzej
Gray John
Green Julien
Greve P.
Grignion Ludvík M. z
Montfortu
Grignion Ludvík M. z
Montfortu
Grignion Ludvík Maria z
Montfortu
Groppe Lothar
Groppe Lothar
Grun Aiselm
Grun Alselm
Grun Alselm
Grun Alselm
Grun Alselm, Dufner
Meinrad
Cesta k důkazu Boţí existence
Pane Bůh, tady Anna
Anna a černý jezdec
Biskup těch druhých
Jeţíškovo kvítí
Nový muţ pro nový svět
Dary ducha svatého
6.9.1994 Teol.
15.6.1993 Hist.fakt.
7.6.1994 Ost.
20.6.1994 Spirit.
19.11.1993 Rodin.
7.6.1994 Filos.
2.1.1995 Filos.
80-7192-412-1
80-7192-590-X
80-86040-02-X
80-901043-7-1
80-901602-2-0
80-901038-2-0
1.9.1993
3.6.1994
3.8.1994
5.11.1995
15.6.1993
4.5.1995
80-85282-35-6
8.6.1994
6.6.1994
6.9.1994
23.1.2005
6.6.1994
80-204-0457-0
80-85282-X
978-80-7367-450-2
80-85282-46-1
80-85282-47-X
80-7113-184-9
80-00-00685-5
80-900835-3-6
80-901189-3-3
80-901189-3-3
80-85795-31-0
80-85809-41-9
80-85319-15-2
20.6.1994
6.6.1994
7.6.1994
3.6.1994
15.3.1995
7.6.1994
7.6.1994
1.9.1993
10.10.1994
15.6.1993
2.6.1994
Filos.
Spirit.
Spirit.
Ţiv.
Děts.
Ţiv.
Spirit.
Poez.
Vých.
Hist.fakt.
Spirit.
Belet.
Spirit.
Teol.
Ţiv.
Rodin.
Děts.
Ţiv.
Ost.
Rodin.
Ost.
Rodin.
Ţiv.
Teol.
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 10 z 35
262
1235
1268
1276
1324
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm
Grun Anselm, Dufner
893 Meinrad
1327
1361
1374
1383
1386
1410
1571
1652
1682
1351 Grunclová Kateřina
Guadagni Mossello,
774 Bellone E.Bellome
84 Guardini Romano
85 Guardini Romano
86 Guardini Romano
235 Guardini Romano
283
444
580
581
1576
1270
44
82
800
105
340
1628
1211
14
13
224
344
89
445
1016
1461
Guardini Romano
Guardini Romano
Guardini Romano
Guardini Romano
Guardini Romano
Guinness Oswald
Guitton Jean
Guitton Jean
Guitton Jean
Guoist Michel
Hadaway Bridget,
Atcheson Jean
Hahne Peter
Hahnovi Scott a
Kimberly
Háj Felix
Háj Felix
Hajduk Anton
Hájek Viktor, Hájek
Miloslav
Halík Tomáš
Halík Tomáš
Halík Tomáš
Halík Tomáš
Modlitba jako setkání
Smrt v ţivotě člověka
Proměňující moc víry
Moc nad bezmocí
Poselství shůry
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
1993
1997
1998
1997
1999
1
1
1
1
1
80-85527-26-X
80-7192-221-8
80-7192-332-X
80-7192-275-7
80-7192-375-3
Duchovní terapie a křesťanská tradice
Bydlet v domě lásky
Kaţdý má svého anděla
Obrazy proměnění
Neţ se setkáme v nebi
Tvé jméno
Jsi poţehnáním
Eucharistie
Myšlenky na kaţdý den
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Portál
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Praha
2000
2001
2000
2001
2001
2002
2007
2009
1998
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80-7192-425-3
80-7192-542-X
80-7192-540-3
80-7192-492-X
80-7192-610-8
80-7192-652-3
978-80-7192-988-8
978-80-7195-341-8
80-7178-278-5
17.6.1993
3.6.1994
7.6.1994
21.9.1995
7.6.1994
3.6.1994
Zdraví jako duchovní úkol
Trinitas
1994
1
80-901457-1-X
15.6.1993 Spirit.
Boţí dobrodruh
Setkání
Svitavy
Č. Budějovice
1995
1
80-901602-4-7
15.3.1995 Ost.
Tribun Sebastianus
O modlitbě
Odpůrce
Odpůrce
Konec novověku
Křes.ak.
Zvon
Mat.Cyrilomet.
Mat.Cyrilomet.
Vyšehrad
Řím
Praha
Olomouc
Olomouc
Praha
1974
1992
1992
1992
1992
1
1
1
0
1
O duchu liturgie
Vezmi kříţ svůj ...
O posvátných znameních
O modlitbě
Pán Jeţíš, duchovní slovo
Pochybnost
Portrét Marty Robinové
Mlčení o podstatném
Bůh a věda – k metarealismu
Mezi člověkem a Bohem
Čes.Křest.akad.
Prob.úř.Sv.H.
Křes.ak.
Č.kat.charita
Past.stř.AP
Návrat domů
Signum Unitatis
Petrov
Signum Unitatis
Seriptum
Praha
1993
1992
1968
1970
1996
1009
1991
1992
1992
1995
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
80-85795-02-7
Bible pro děti
Utrpení (proč je Bůh dopouští?)
Mladé letá
Kompas
Bratislava
Náchod
1991
1992
1
1
80-06-00407-2
80-901001-2-0
Naše cesta do Katolické církve
Řídících Márinka o vánocích
Řídících Márinka a Véna
Turínské plátno
Zvon
Blok
Blok
Q111
Praha
Brno
Brno
Bratislava
1996
1991
1991
1991
1
1
1
1
80-7113-174-1
80-7029-048-X
80-7029-049-8
80-85401-06-1
8.6.1994
2.6.1994
3.1.1995
8.6.1994
Belet.
Děts.
Děts.
Teol.
Biblická dějeprava
Večerní modlitby
O přítomnou církev a společnost
Víra a kultura
Co je bez chvění, není pevné
Kalich
Cesta
Křes.ak.
Zvon
Lid.noviny
Praha
Brno
Praha
Praha
Praha
1985
1992
1992
1995
2002
0
1
1
1
1
80-85319-21-7
80-900615-5-9
80-7113-117-2
80-7160-628-1
1.9.1993
7.11.1995
17.6.1993
10.3.1995
26.12.1996
Teol.
Spirit.
Spirit.
Teol.
Spirit.
Řím
Praha
Praha
Praha
Brno
80-7113-038-9
80-7021-055-9
80-85495-84-8
80-85247-28-3
80-85439-09-3
2.6.1994
6.6.1994
29.12.1999
27.11.2000
17.6.1993
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Ltg.
29.6.2010 Spirit.
29.12.2005
25.5.1995
5.11.1995
17.10.1995
2.8.1994
Ost.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Teol.
2.6.1994
6.6.1994
28.12.1998
6.9.1994
Ltg.
Spirit.
Ltg.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Ţiv.
Spirit.
Ost.
kt-vých
16.2.1997
17.6.1994
15.3.1995
3.8.1994
7.11.1995
vyřazeno
vyřazeno
17.6.1993 Děts.
Ost.
vyřazeno
Farní knihovna 11 z 35
1468
1499
1560
1627
1553
949
1158
1159
Halík Tomáš
Halík Tomáš
Halík Tomáš
Halík Tomáš
Hansen Mark Victor a
kol.
Haring Bernhard
Haring Bernhard
Haring Bernhard
1675 Harrington Daniel J.
1676
1496
906
967
1302
1616
1486
1401
386
592
599
Harrington Daniel J.
Harris Joshua
Hartmann Jan a spol.
Hasel Kurt
Havlíček Jiří
Havlíčková Helena
Hayden Christopher
Hazlitt William
Hederer Josef
Heer Friedrich
Heer Friedrich
523 Heger Josef
524 Heger Josef
1189 Heinzmann Josef
538 Hejčl Jan
Oslovit Zachea
Vzýván i nevzýván
Prolínání světů
Dotkni se ran
Slepičí polévka pro ţenskou duši 2.
porce
Jde to i jinak
Láska je víc neţ přikázání
Viděl jsem Tvé slzy
Lid.noviny
Lid.noviny
Lid.noviny
Lid.noviny
Praha
Praha
Praha
Praha
2003
2004
2006
2008
1
1
1
1
80-7106-547-1
80-7160-692-3
80-7106-834-9
978-80-7106-979-9
Spirit.
5.10.1999 Spirit.
Teol.
Spirit.
Columbus
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Praha
Praha
Praha
Praha
2000
1994
1996
1996
1
1
1
1
80-7249-041-9
80-7021-109-1
80-7021-189-X
80-7021-196-2
3.5.1999
17.6.1994
7.6.1994
6.6.1994
Evangelium podle Matouše
Karm.nakl
Kostelní Vydří
2003
0
80-7192-423-7
Evangelium podle Marka
S nikým nechodím a nejsem cvok
Krdinál Tomášek
Kouzlo pověry
Kontemplace
Dědictví
Modlit se s Písmem
Myšlenky lehké jako vzduch
Ţivotní prostředí a výchova
Bohatší ţivot
Věčnost začíná dnes
Písmo Svaté Starého Zákona, díl I.
Knihy dějepisné
Písmo Svaté Starého Zákona, díl II.
Knihy básnické-poučné
Karm.nakl
SAmuel
Zvon
Luxpress
Mat. Cyrilomet.
Poznání
Karm.nakl
Vyšehrad
Portál
Vyšehrad
Č.kat.charita
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Olomouc
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Praha
Praha
2005
2003
1994
1994
1992
2008
2004
2002
1994
1969
1970
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
80-7192-915-8
Č.kat.charita
Praha
1958
0
21.4.1997 Teol.
vyřazeno
Č.kat.charita
Sdruţ.sv.Jana
Neumanna
Vl.nákl.
Sestry
dominkánky
Sestry
dominkánky
Pastorační
středisko, AP
Pastor.středisko
při Arcib.
Praţském
Práh
Portál
Vyšehrad
Portál
Řád
Karm.nakl
Portál
Portál
Portál
Cesta
Praha
Č. Budějovice
Olomouc
1956
0
3.7.2000 Teol.
vyřazeno
1996
1933
1
1
Řepčín
1933
1
Teol.
Řepčín
1934
1
17.12.1996 Teol.
Praha
1993
1
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Praha
Brno
1999
2004
1996
1994
1994
1992
1994
1994
1994
1994
1992
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
Nepokoj lásky
List sv.Pavla apoštola Filemonovi
539 Hejčl Jan
Do Soluně a do Galatie
540 Hejčl Jan
Dvakrát do Korintu
755 Heller Jan
O posmrtném ţivotě
1670
1602
1133
955
926
135
901
931
932
975
192
Heller Jan Prof.Dr.
Helminiak Daniel A.
Helms Wilfried
Hémon Louis
Henri Joyeux
Herbst Winfrid
Herbstrith Waltraud
Hermochová Soňa
Hermochová Soňa
Hermová Sabine
Hertzka Gottfried
Co je bible
Jeţíš Kristus Kým byl/je doopravdy
Lépe motnovat – méňe se rozčilovat
Maria Chapdelainová
City, sexualita, AIDS
Nové předpisy o odpustcích
Prodlévání před bohem
1 Hry pro ţivot
2 Hry pro ţivot
Psychomotorické hry
Tak léčí Bůh
80-7113-093-1
80-7130-031-4
978-80-86606-77-4
80-7192-810-0
80-7021-501-1
80-85282-88-7
80-901602-7-1
Belet.
Teol.
Spirit.
Spirit.
Teol.
26.1.1999
15.6.1993
17.6.1994
15.1.1996
10.10.1994
6.6.1994
3.6.1994
3.6.1994
Teol.
Ost.
Ţiv.
Teol.
Spirit.
Hist.fakt.
Spirit.
Ost.
Vých.
Spirit.
Spirit.
Pouze do
čítárny,
ztraceno
Pouze do
čítárny,
ztraceno
vyřazeno
17.6. Spirit.
16.2.1997 Teol.
1.9.1993 Spirit.
80-7252-105-5
80-7178-087-1
80-7021-134-2
80-7178-004-9
80-85527-66-9
80-85282-79-8
80-85282-80-1
80-7178-018-9
2.4.1997
6.6.1994
1.9.1993
3.8.1994
7.6.1994
8.6.1994
15.3.1995
15.3.1995
15.6.1993
17.6.1993
Spirit.
Teol.
Rodin.
Ţiv.
Rodin.
Teol.
Spirit.
Vých.
Vých.
Vých.
Ost.
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 12 z 35
1249 Hes Josef
88 Hevenesi Gabriel
593 Hlouch Josef
594
48
1043
1366
1381
1393
1513
814
803
1306
Hlouch Josef
Hobizal František
Hobizal František
Hobizal František
Hobizal František
Hobizal František
Hobizal František
Hoffsummer Willi
Hofírek Stanislav
Hofmanová Antonie
1365 Hofmanová Antonie
1408 Hofmanová Antonie
517 Hochmann František
720
1266
46
49
387
436
887
1176
942
236
737
1442
164
165
388
1214
1379
1033
1213
1194
1185
632
362
1350
1630
45
Holas František Xav.
Hole Gunter
Holková Marie
Holková Marie
Holková MArie
Holková MArie
Holková Marie
Holková Marie
Holota Vladimír
Benedikt
Holtz Traugott
Hornov Vladimír
Horster Gerhard
Hrbata Josef
Hrbata Josef
Hrbata Josef
Hrdlička Josef
Hromasová Roberta
Hrudníková Mirjam,
Krejčíř Miroslav, Pala
Josef
Huber Georges
Hubner Siegfried
Hummel Reinhart
Hunermann Vilém
Hunermann Wilhelm
Hunermann Wilhelm
Hunermann Wilhelm
Hunnermann Vilém
Mars a Venuše v kostele
Jiskry sv. Ignáce
Minutěnka
Minutěnka
Apoštolský poutník
Dopisy z Brazílie
Svatá země
Cesta k nebi
Humor v církvi dovolen
Šumavská trilogie
Krátké příběhy I
Perspektivy lidskosti
Ţijeme jen jednou
Svoboda v nesvobodě
Květ pro Krále
Putování praotců
Karm.nakl
Křest.akad.
Biskup.ordinariá
t
Biskup.ordinariá
t
Viener
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl.
Signum Unitatis
Scriptum
Nové Město
Kostelní Vydří
Řím
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Munchen
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
1998
1990
1
1
1969
1
1969
1992
1995
2001
2001
2002
2004
1991
1992
1998
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2000
2000
1986
1
1
1
Příbram
Praha
Praha
Brno
Brno
Brno
Vizovice
Třebíč
1947
1998
1992
1991
1993
1992
1996
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80-7113-112-1
80-7021-099-0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
80-85527-98-7
80-7113-171-7
Praha
Praha
Uherské
Hradiště
Sto kapitolek z dějin Svaté hory
Fanatismus
Matka Vojtěcha
Kdyby lásky neměl
Větrný kůň
Terezka Martinová
Tisíc tomu let
Čao, Niku
A.Hofmanová
Č.kat.charita
Redemptoristé
na Sv.hoře
Portál
Cesta
Cesta
Cesta
Cesta
Lípa
Fibox
Hovory na nemocničním lůţku
Jeţíš z Nazareta
Vánoce
Úvod do nového zákona
Perly a chléb I. Díl
Perly a chléb II. Díl
Klíč ke Starému zákonu
Vím, komu jsem uvěřil
52 způsobů jak učit děti modlitbě
Zvon
Vyšehrad
Vinice Páně
Oliva
Cor.Jesu
Cor.Jesu
Cesta
Mat. Cyrilomet.
SAmuel
Praha
Praha
Praha
Čeký Těšín
Český Těšín
Brno
Olomouc
Praha
1994
1991
1939
1994
1991
1991
1993
1996
1999
Katolická ročenka
Můj anděl půjde před tebou
Biřmování
Reinkarnace
Hořící oheň, Papeţ Pius X.
Píseň v plamenech
Svatý Martin
Píseň v plamenech
Otec vyhoštěných
Karm.nakl
Zvon
Past.stř.AP
Karm.nakl
Křes.ak.
Zvon
Mat. Cyrilomet.
Zvon
Cor.Jesu
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Řím
Praha
Olomouc
Praha
Čeký Těšín
1995
1996
1996
1997
1965
1993
2000
1993
1991
Praha
80-7192-334-6
18.7.2000 Belet.
17.6.1993 Spirit.
8.6.1994 Spirit.
80-900806-1-8
80-7192-009-6
80-7192-635-3
80-7192-649-3
80-7192-644-2
80-7192-729-5
80-86146-04-9
8.6.1994
5.4.1995
17.6.1993
2.6.1994
18.11.1993
19.11.1993
Spirit.
Hist.fakt.
Ost.
Ost.
Spirit.
Ost.
Belet.
3.8.1994 Spirit.
17.6.1994 Ost.
17.6.1993 Belet.
vyřazeno
18.11.1993 Ţiv.
10.3.1995 Ost.
3.4.1997 Teol.
80-7178-183-5
80-8531-24-1
80-85319-14-4
80-85319-32-2
80-85319-23-3
80-285-0015-1
80-85571-10-2
80-85942-04-6
80-900746-1-8
80-900746-1-8
80-85319-28-4
80-7192-171-8
80-7113-080-X
80-7113-080-X
30.12.2004
26.11.1996
17.6.1993
17.6.1993
15.6.1993
3.1.1995
28.12.1995
20.6.1994
Hist.fakt.
Ost.
Ţiv.
Ţiv.
Belet.
Ţiv.
Belet.
Ţiv.
vyřazeno
15.6.1993 Ost.
2.8.1994 Teol.
Poez.
2.6.1994 Teol.
22.5.1995 Teol.
25.5.1995 Teol.
15.6.1993 Spirit.
15.6.1993 Spirit.
18.11.1993 Rodin.
15.6.1993
7.6.1994
6.6.1994
3.6.1994
2.12.1998
7.6.1994
6.6.1994
Ost.
Spirit.
Teol.
Spirit.
Ţiv.
Ţiv.
Ţiv.
Ost.
3.6.1994 Ţiv.
vyřazeno
Farní knihovna 13 z 35
881 Hynek R.W.
Chardin Pierre Teilhard
742 de
Chardin Pierre Teilhard
799 de
1672 Charouz Zdeněk
1673 Charouz Zdeněk
596 Chenu M.D.
389 Chesterton G.K.
896 Chesterton G.K.
Doličný doklad Golgoty
Sales.chlapec.d
omov
Praha
Chuť ţít
Vyšehrad
Praha
1970
1
Vesmír a lidstvo
Blahoslavený Jan Sarkander
Svatý Norbert
Vyšehrad
CEsta
CEsta
Praha
Brno
Brno
1990
1990
1
1
1
Vox populi - vox Dei
Svatý František z Assisi
Ohromné maličkosti, Obrany
Přípr.výbor DKO
Alverna
Zvon
Praha
Nakl.Tomáše
Janečka
Brno
186 Chesterton Gilbert Keith Ortodoxie
261 Chesterton Gilbert Keith Svatý Tomáš Akvinský
849
199
390
695
1680
Chevrot G.
Chlumský Jan
Chlumský Jan
Chudoba Bohdan
Chudoţilov Petr
719 Chytil Rudolf
90 Ignác z Loyloly
1575 Ihnát Jan
Informační listy/
432 mimořádné číslo
248 Inov Igor
91 Ivančič Tomislav
895 Ivančič Tomislav
52
959
1312
143
144
145
146
147
149
150
151
255
391
981
1027
1030
1099
1100
Jacob Marcel
Jan Dobraczynski
Jan Konzal
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Apoštol Peter
Bůh je láska
Bůh je láska
Jindy a nyní
Na velrybě
Svatá hora
Duchovní cvičení
Zasměj se kaţdý den
Blahoslavený Josemaría Escrivá de
Balaguer, Zakladatel Opus Dei
Jak to všechno bylo, pane Wer…
Zůstaňte ve mně a já ve vás
Zůstaňte ve mně, a já ve vás
Páter Petr
Stín otce
Křesťanovy slepé uličky
Centesimus annus
Centesimus annus
Centesimus annus.
Christifideles laici
Laborem exercens
Familiaris consortio
Familiaris consortio
Mulieris dignitatem
Pastores Dabo Vobis
Slovo na kaţdý den
Překročit práh naděje
Redemptoris missio
Veritatis splendor
Veritatis splendor
Redemptoris missio
1
Ost.
15.3.1995 Spirit.
80-7021-043-5
7.6.1994 Ost.
Spirit.
Spirit.
1993
1994
1
1
1
80-901426-6-4
80-7113-094-X
2.3.2001 Ost.
10.10.1994 Ţiv.
8.6.1994 Ost.
1993
1
80-900802-4-3
17.6.1993 Ost.
Praha
1993
1
80-901528-1-3
19.11.1993 Ţiv.
Trnava
Třebíč
Třebíč
Praha
Brno
1948
1993
1993
1946
1990
1
1
0
1
1
Mat.svatohorská Příbram
Křest.akad.
Řím
Praha
1948
1990
1999
1
1
1
18.12.2004 Hist.fakt.
6.6.1994 Spirit.
Ost.
Opus Dei
UK
1993
2004
1991
1994
1
1
0
1
21.9.1995
10.10.1994
2.6.1994
17.10.1995
1991
1994
1999
1991
1991
1991
1990
1991
1992
1992
1992
1993
1993
1995
1994
1994
1994
1994
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
Kristal
Spolok sv.
Vojtecha
Arca Jimfa
Arca Jimfa
Vyšehrad
Cesta
Mat. Cyrilomet.
Praha
Olomouc
Nové Město n.
Signum Unitatis Metují
Blok
Brno
Síť
Praha
Zvon
Praha
Zvon
Praha
Zvon
Praha
Zvon
Praha
Zvon
Praha
Zvon
Praha
Zvon
Praha
Zvon
Praha
Zvon
Praha
Fibox
Třebíč
Tok
Praha
Zvon
Praha
Zvon
Praha
Zvon
Praha
Zvon
Praha
80-85766-04-3
80-85766-04-3
80-85319-02-0
80-7029-088-9
80-86040-08-9
80-7113-050-8
80-7113-050-8
80-7113-050-8
80-7113-024-9
80-7113-007-9
80-7113-067-2
80-7113-067-2
80-7113-053-2
80-7113-070-2
80-85571-05-6
80-901006-9-4
80-7113-101-6
80-7113-114-8
80-7113-114-8
80-7113-101-6
12.3.
7.6.1994
29.12.1994
7.6.1994
29.6.2010
17.6.1994
28.6.2010
3.8.1994
7.6.1994
6.6.1994
6.6.1994
17.6.1994
7.6.1994
17.6.1994
17.6.1994
17.6.1994
7.6.1994
2.6.1994
15.6.1993
17.6.1994
3.6.1994
6.9.1994
6.9.1994
Teol.
Rodin.
Spirit.
Hist.fakt.
Belet.
Hist.fakt.
ktvých
Spirit.
Spirit.
Ţiv.
Belet.
Spirit.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Spirit.
Spirit.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 14 z 35
1101 Jan Pavel II.
1102 Jan Pavel II.
1103
1114
1150
1195
1196
1198
1199
1220
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
Jan Pavel II.
1334 Jan Pavel II.
1335 Jan Pavel II.
1570 Jan Pavel II.
210
1237
1244
1248
446
1109
1414
1415
1416
933
957
15
16
216
217
315
953
958
1184
1265
1273
1287
1296
1314
1397
1498
124
392
1542
Jandourek Jan
Jandourek Jan
Jandourek Jan
Jandourek Jan
Jandová Ludmila
Janoušek Jan
Janssonová Tove
Janssonová Tove
Janssonová Tove
Janša Josef
Janša Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Janšta Josef
Jarošová Jindra
Jeroným Otec
John Patricia St.
1677 Johnson Luke T.
1650 Johnson Paul
Redemptoris mater
Pastores Dabo Vobis
Praha
Praha
1995
1993
1
0
80-7113-116-4
80-7113-070-2
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
1994
1995
1996
1995
1995
1996
1996
1997
1
1
1
1
1
1
1
1
80-7113-126-1
80-7113-158-X
80-7113-140-7
80-7113-139-3
80-7113-178-4
80-7113-187-3
80-902084-4-4
1994
1995
2006
1
1
1
80-7113-151-2
978-80-7195-038-7
O víře trochu jinak
V jámě lvové
Vaclav Malý
Tomáš Halík
Kříţová cesta
Sluţebník Boţí ministr Dr. Fr. Nosek
Tatínek a moře
Mumini, cesta za tatínkem
Bláznivé léto
Růţenec
Tomášek III. a IV. díl
Hledání lásky
Záhadný nápis
Odměna lásky
Odměna lásky
Odměna lásky
Nejsme zlí
Tomášek I. a II. díl
Mladí Apoštolové
Odpuštění
Uzdravení
Záhada úsměvu a další příběhy
Noví kamarádi
Poklad na hradě
Velikonoce I. Večerní čtení pro děti
Vánoce
Via lucis
Protoţe navţdy trvá dlouho..
Poklady pod sněhem
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Nové Město n.
Signum Unitatis Metují
Lid.noviny
Praha
Portál
Praha
Portál
Praha
Trinitas
Svitavy
Concordia Pax Praha
Albatros
Praha
Albatros
Praha
Albatros
Praha
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Arc. Olomouc. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Fokus
Praha
Karm.nakl
Kostelní Vydří
SAmuel
Praha
1991
1997
1997
1997
1992
1995
1998
1999
1994
1994
1993
1991
1992
1991
1991
1991
1994
1992
1995
1997
1998
1998
1998
1999
2002
2003
1991
1993
2006
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
Evangelium podle Lukáše
Hledání Boha, osobní pouť
Karm.nakl
PanEvropa
2005
1997
0
1
7x o laicích
Tertio millennio adveniente
Reconciliatio et Paenitentia
Ut Unum Sint
Evangelium Vitae
Redemptor Hominis
Vita Consecrata
Dar a tajemství
Dopis rodinám
Salvifici Doloris
Hledání naděje
Zvon
Zvon
Sekr.Rady laiků
praţs.arcidiecéz
e
Zvon
Zvon
Zvon
Zvon
Zvon
Zvon
Nové Město
sekr.č.biskup.ko
nference
Zvon
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Praha
80-7106-226-X
80-7178-189-4
80-7178-143-6
80-900960-1-8
80-85650-03-7
80-00-00683-9
80-00-00757-6
80-00-00131-4
80-7266-016-0
80-7266-096-9
80-7266-154-X
80-900093-4-4
80-85527-36-7
80-86849-22-8
80-7192-560-8
80-85846-08-X
28.9.1994 Teol.
29.12.1994 Teol.
20.6.1994
2.8.1994
2.6.1994
7.6.1994
7.6.1994
7.6.1994
6.6.1995
17.6.1993
vyřazeno
Spirit.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Ţiv.
2.6.1994 Rodin.
2.8.1994 Teol.
Spirit.
2.8.1994
3.6.1994
26.11.1996
12.2.1997
3.8.1994
3.1.1995
3.6.1994
1.9.1993
19.11.1993
6.6.1994
15.6.1993
1.9.1993
6.6.1994
18.11.1993
3.6.1994
6.6.1994
3.8.1994
29.6.2010
19.11.1993
20.2.1996
6.6.1996
7.11.1996
6.6.1996
15.6.1993
17.6.1993
26.6.1999
15.6.1993
17.6.1993
18.3.2002
Spirit.
Belet.
Ost.
Ost.
Spirit.
Ţiv.
Děts.
Děts.
Děts.
Spirit.
Děts.
Děts.
Děts.
Belet.
Belet.
Belet.
Belet.
Děts.
Belet.
Děts.
Děts.
Děts.
Děts.
Děts.
Děts.
Děts.
Ţiv.
Spirit.
Děts.
Teol.
Spirit.
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
ztraceno
Pouze do
čítárny,
ztraceno
Farní knihovna 15 z 35
1658
588
1435
1460
915
925
765
Johnson Paul
Joly Evţen
Jones Kathleen
Jones Kathleen
Joyeux Henri
Joyeux Henri
Jurman Hynek
182 Kadlec Jaroslav
183
433
434
435
447
1580
181
317
1026
1522
251
625
1061
1322
1469
1512
1659
1660
1304
1343
1128
92
93
332
333
1301
Kadlec Jaroslav
Kadlec Jaroslav
Kadlec Jaroslav
Kadlec Jaroslav
Kadlec Jaroslav
Kafka B.
Kalista Zdeněk
Kalista Zdeněk
Kalista Zdeněk
Kaňa Jiří
Karpiński Jakub
Kašpar Václav
Kašpárková Marcela
Kašparů Max
Kašparů Max
Kašparů Max
Kašparů Max
Kašparů Max
Kašparů Max.
Katušťáková Hana
Keating Thomas
Kempenský Tomáš
Kempenský Tomáš
Kempenský Tomáš
Kempenský Tomáš
Kenny Anthony
864 Kerr Cecil
1656 Kley M.
Klímová- Fugnerová
352 Mirka
448 Klisz Miloslav
56 Kluz Wladyslaw
1203 Kner Anton
2010 Kocourek Milan
1592 Kodet Vojtěch
1599 Kodet Vojtěch
1608 Kodet Vojtěch
Dějiny 20. století
Co znamená věřit
Velké ţeny duchovní tradice II.
Velké ţeny duchovní tradice III.
Přichází puberta
Jsme zamilovaní
Pernštejnský tis
Praha
Řím
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Brno
2008
1967
2002
2003
1994
1994
1990
1
1
1
1
1
1
0
978-80-85336-47-4
Přehled českých církevních dějin 1.díl Zvon
Praha
1991
1
80-7113-004-4
Přehled českých církevních dějin 2.díl
Dějiny katolické církve I.
Dějiny katolické církve II.
Dějiny katolické církve III.
Katoličtí exulanti čeští doby husitské
Nové základy experimentální
psychologie
Stručné dějiny Československé
Blahoslavená Zdislava z Lemberka
Blahoslavená Zdislava z Lemberka
Jáhni a my
Slabikář demokracie
České nebe
Deset vyznání
Věroměr
Do výšky volím pád
Sedmero zastavení u klíčové dírky
Třicet případů
Na minutu s M.K. Jinými slovy
Malý kompas víry
O skrytých pokladech
Pozvání k lásce
Čtyři knihy o následování Krista
Následování Krista
Následování Krista
Následování Krista
Co je víra?
Praha
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Praha
Červený
Kostelec
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Olomouc
Kostelní Vydří
Brno
Brno
Kostelní Vydří
Praha
Albrechtice
Praha
Brno
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Praha
1991
1993
1993
1993
1990
1
1
1
1
1
80-7113-003-6
80-7067-285-4
80-7067-285-4
80-7067-285-4
80-7113-031-1
7.6.1994
29.12.1994
28.9.1994
29.12.1994
7.6.1994
1946
1992
1991
1991
2005
1993
1939
1995
1999
2003
2003
2007
2005
1929
2000
1996
1991
1990
1990
1990
1995
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
80-7021-123-7
80-7113-042-7
80-7113-042-7
80-7192-957-3
80-900190-2-1
4.12.1995
7.6.1994
17.6.1993
26.11.1996
2.6.1994
27.10.
6.6.1994
15.6.1993
1938
1
Teresa Helena Higginsonová
Pater Josef Kentenich
Citová výchova v rodině
Sluţebnice Boţí sestra Faustina
Světlo a stín
Umění všedního dne
45 let krajanské farnosti v Londýně
O Eucharistii
Mariánské modlitby
Marta a Marie trochu jinak
Rozmluvy
Křes.ak.
Karm.nakl
Karm.nakl
Portál
Portál
Petrov
Zvon
Univ.Pal.
Univ.Pal.
Univ.Pal.
Zvon
Vyšehrad
Zvon
Zvon
Karm.nakl
občan.institut
Vilímek
Karm.nakl
Mat. Cyrilomet.
Karm.nakl
CEsta
CEsta
Kostelní Vydří
MCM
Křesť.ţivot
Zvon
Cesta
č.křes.akad.
Zem.spol.katol.u
čitelstva
Praha
Sekretariat
P.J.Kentenich
Vallender
Práce
Mat. Cyrilomet.
Zvon
Karm.nakl
Práh
Karm.nakl
Karm.nakl
Praha
Olomouc
Praha
Kostelní Vydří
Londýn
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
80-7192-575-6
80-7192-803-8
80-85282-94-1
80-7178-005-7
80-85247-06-2
80-7192-022-3
80-7266-022-5
80-7192-821-6
80-7295-018-5
80-7295-098-3
80-7192-775-9
80-7112-059-6
80-7113-145-8
80-85319-18-7
80-85795-15-9
31.12.1996
15.6.1993
28.12.1998
26.2.1995
17.6.1993
15.3.1995
1
1
1
1
1
1
1
1
17.12.1996
17.10.1995
17.6.1993
17.6.1994
17.6.1993
1.9.1993
6.6.1994
18.11.1993
1.9.1993
Hist.fakt.
Hist.fakt.
Hist.fakt.
Hist.fakt.
Hist.fakt.
Ost.
Hist.fakt.
Ţiv.
Ţiv.
Ost.
Ost.
Ţiv.
Ost.
Spirit.
Ost.
Spirit.
Belet.
Belet.
bel
Děts.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Ost.
80-7113-044-3
80-7192-156-4
80-7195-051-3
978-80-7195-175-9
vyřazeno
7.6.1994 Hist.fakt.
1
1974
1992
1991
1997
1994
1996
2006
2007
Hist.fakt.
Spirit.
Ost.
Ost.
Vých.
Rodin.
Belet.
15.3.1995
15.6.1993
7.6.1994
18.11.1993
29.6.2010
21.3.2005
Rodin.
Ţiv.
Ţiv.
Spirit.
Hist.fakt.
Spirit.
Spirit.
vyřazeno
vyřazeno
ztraceno
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 16 z 35
171 kolektiv autorů
Kapka krve
Kniha o Redutě
Svatý Benedikt
Láska smrtí nekončí
Svatý Dominik
Učitel víry
Fatima a Panna Maria na konci
druhého tisíciletí
Dějiny spásy
Současné křesťanství a současné
umění 3. Umění a řemesla
Petrov
Tomáš Jeţek
Scriptum
Cor.Jesu
Petrov
Karm.nakl
Brno
Velehrad
Praha
Český Těšín
Brno
Praha
1991
2001
1992
1992
1991
1991
1
1
1
1
1
1
80-85247-13-5
80-86528-05-7
80-900355-9-8
80-85247-20-8
80-85527-01-4
3.6.1994 Ţiv.
Ost.
20.6.1994 Ţiv.
3.6.1994 Ţiv.
17.6.1993 Ţiv.
6.6.1994 Spirit.
Trinitas
Cor.Jesu
Sdruţení Umění
a řemesla
Cent.pro
rod.ţivot
Křes.ak.
Svitavy
Český Těšín
1992
1
1
80-900960-2-6
80-900746-4-2
6.9.1994 Ost.
4.5.1995 Spirit.
Praha
1991
1
209 kolektiv autorů
228 kolektiv autorů
Potrat
Slovník biblické teologie
Olomouc
Řim
1991
1990
1
1
80-900664-1-0
O posvátnu
Manţelská čítanka
Slovník biblické kultury
Bohemia Sancta
Slovník řecko-římské mytologie a
kultury
Kniha o náboţenstvích
Čes.Křest.akad.
Mat. Cyrilomet.
EWA edition
Č.kat.charita
Praha
Olomouc
Praha
Praha
1993
1992
1992
1989
1
0
1
1
80-85795-01-9
80-900175-7-6
80-7113-032-X
1.9.1993
18.11.1993
15.6.1993
3.6.1994
EWA
Albatros
Praha
Praha
1993
1993
1
2
80-85764-02-4
80-00-00010-5
18.11.1993 Ost.
20.6.1994 Děts.
Křesťanství a filozofie (velké epochy)
Umělecké památky Čech A-J
Umělecké památky Čech K-O
Umělecké památky Čech P-Š
Umělecké památky Čech T-Ţ
Slepičí polévka pro křesťnskou duši
Věřím ve vzkříšení těla a ţivot věčný
Naše víra
Křes.ak.
Academia
Academia
Academia
Academia
Columbus
Halama
Zvon
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Praha
Praha
1991
1977
1978
1980
1982
1991
2007
1991
1
1
1
1
1
1
1
1
80-900615-1-8
17.6.1993
3.6.1994
6.6.1994
6.6.1994
6.6.1994
18.11.1993
Věda ţivota
Řád
Praha
1991
0
Cesta do Compostely
Z kraje Káji Maříka
Zůstaň matkou
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Olomouc
1999
1992
1991
1
0
1
Directorium pro mše s dětmi
Mat. Cyrilomet.
Olomouc
1992
0
7.11.1995 Ltg.
vyřazeno
Directorium pro mše s dětmi
Rokycansko v pověstech
Zpověď tajného biskupa
Mat. Cyrilomet.
Karel Beníško
Portál
Olomouc
Plzeň
Praha
1992
17.10.1995 Ltg.
Belet.
Ost.
vyřazeno
vyřazeno
1998
0
0
1
Kop František, Bartůněk
687 Václav, Novotný Antonín Praha šest set let církevní metropolí
ČAT
Praha
1944
1
702 Kopáček Ludvík
938 Kortooms Toon
321 Kosidowski Zenon
Vyšehrad
Práce
Dobříš
Praha
Praha
1908
1994
1979
1
1
1
305
1613
34
47
50
53
Koláček Josef
Koláček Josef
kolektiv autorů
kolektiv autorů
kolektiv autorů
kolektiv autorů
158 kolektiv autorů
163 kolektiv autorů
280
284
320
323
kolektiv autorů
kolektiv autorů
kolektiv autorů
kolektiv autorů
414 kolektiv autorů
415 kolektiv autorů
476
484
485
486
487
1300
1654
1657
128
1341
1579
160
136
139
883
1280
kolektiv autorů
kolektiv autorů
kolektiv autorů
kolektiv autorů
kolektiv autorů
kolektiv autorů
Kolektiv autorů
Kolektiv autorů
Kolektiv katolických
teologů
Kolman Ivan, Šťourač
Jiří
Kolouch František ml.
Kondor Louis
Kongregace pro
bohoslužbu
Kongregace pro
bohoslužbu
Konigsmark Josef
Konzal Jan
Šlechtické a erbovní rodiny dobříšské
Farnost na Blatech
Příběhy Mrtvého moře
6.9.1994 Ost.
978-80-87082-05-8
26.1.1995 Rodin.
1.9.1993 Teol.
Teol.
Rodin.
Teol.
Ţiv.
Filos.
Ost.
Ost.
Ost.
Ost.
jk
Ost.
Teol.
7.6.1994 Teol.
80-7192-382-6
vyřazeno
vyřazeno
15.6.1993 Ost.
vyřazeno
6.6.1994 Ţiv.
80-7178-271-8
17.12.1996 Hist.fakt.
80-7021-124-5
15.11.2001 Hist.fakt.
6.6.1994 Belet.
15.3.1995 Belet.
Farní knihovna 17 z 35
185 Kossaková Zofia
816
313
948
1218
Kotalík František
Koudelka Vladimír J.
Koukolík František
Koukolík František
250 Koutecká Helena
2000
480
1509
1685
Král Miroslav
Kralický překlad 1613
Krátký Stanislav
Kratochvíl Václav
Úmluva
Inspirace Písma svatého a biblická
hermeneutika
Dominik- zvěstování Boţího slova
Housata a svatý Augustin
Mravenec a vesmír
Stručný místopis mariánské úcty v
Čechách a na Moravě
Borotická farnost její historie a
současnost
Evangelium sv.Jana
K plnosti
Církev v dějinách
342 Krause,Terrien
Ilustrovaná Bible
753 Kremer Jakob
855 Krlín J.
Sedm pravidel pro četbu Bible
Svatý farář Arsský
678
1080
33
1569
395
834
1215
1117
241
450
2006
Kroll Gerhard
Kroll Gerhard
Křelina František
Křelina František
Křivohlavý Jaro
Křivohlavý Jaro
Křivohlavý Jaro
Kříţková Marie Rút
Kubalík Josef
Kubalík Josef
Kubalík Josef
785 Kubalík Josef
1141
1167
1500
1501
1556
1623
187
1631
17
55
635
677
286
908
Kubíček Ladislav
Kubíček Ladislav
Kubíček Ladislav
Kubíček Ladislav
Kubíček Ladislav
Kubíček Ladislav
Kubler-Rossová
Elisabeth
Kuhn-Schadler Hans a
Marie
Kuchař Leo
Kumpf Alfred
Kumpf Alfred
Kumpf Alfred, Lucke
Martin
Kuneš Pavel
Kuneš Pavel
Auf den Spuren Jesu
Po stopách Jeţíšových
Dcera královská
Dcera královská
Povídej – naslouchám
Křesťanská péče o nemocné
Sdílení naděje
Ţít jako znamení
Křesťanské církve v naší zemi
Jeţíš světlo národů
Zápas o pojetí církve
Scriptum
Praha
1993
1
80-85528-23-1
17.6.1994 Belet.
Č.kat.charita
Sursum
Vyšehrad
Vyšehrad
Praha
Tišnov
Praha
Praha
1978
1992
1994
1997
1
1
1
1
80-901038-4-7
80-7021-133-4
80-7021-182-2
Teol.
2.6.1994 Ţiv.
17.6.1993 Belet.
3.6.1994 Děts.
1992
1
80-85282-26-7
2.8.1994 Ost.
2003
2004
2002
1
1
1
1
1982
1
17.6.1993 Teol.
1991
1929
1
1
15.6.1993 Spirit.
13.5. Ţiv.
Leipzig
Praha
Brno
Brno
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
1966
1995
1990
1990
1993
1991
1997
1995
1991
1993
1987
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
Litoměřice
1975
1
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
1995
1996
2004
2004
2006
2008
1
1
1
1
1
1
80-900664-3-7
1992
1
80-85439-04-2
80-902086-7-3
80-85247-03-8
Portál
Praha
Římskokat.farno
st
Borotice
Am.bibl.spol.
Cesta
Brno
Krščan.sadašnj
ost
Zagreb
Pastorační
středisko, AP
Praha
Školské sestry Praha
Velké tajemství
Ţivot největší umělecké dílo
O svobodě
Vůle Boţí
Zapaluji?
Oslovuji?
St.Benno-verlag
Zvon
Blok
Blok
Návrat
Advent
Návrat domů
Zvon
UK
Vl.nákl.
Č.kat.charita
Cyrilomet.bohos
l.fakulta
Cent.pro
rod.ţivot
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Hovory s umírajícími
Signum Unitatis
Hovory o ţivotě křesťana
Janov nad
Nisou
Brno
Nezapomeň snít
Průlet ve stínu radaru
Úsměvy Jana XXIII.
Pastýř a kormidelník
Civitas
Petrov
Signum Unitatis
nak. Lid. Dem
Praha
1996
1990
1991
1967
1
1
1
1
Johannes XXIII.
Základní křesťanská poradna
Základní křesťanská poradna
St.Benno-verlag Leipzig
Praha
Scriptum
Praha
1962
1993
1994
0
1
1
80-7295-064-9
80-7113-097-4
80-7029-062-5
80-7029-062-5
80-85495-18-X
80-85495-64-3
80-7113-147-4
Hist.fakt.
24.4. Teol.
5.10.1999 Ţiv.
29.6.2010 Hist.fakt.
12.3.
19.11.1993
15.1.1996
31.7.1996
17.6.1993
6.6.1994
19.11.1993
15.6.1993
29.12.1994
2.1.1995
3.6.1994
Hist.fakt.
Hist.fakt.
Ţiv.
Ţiv.
Spirit.
Ost.
Spirit.
Ost.
Teol.
Spirit.
Teol.
Něm.,
vyřazeno
vyřazeno
7.6.1994 Teol.
80-7266-189-2
80-7192-936-0
80-7192-861-5
978-80-7195-178-0
80-85528-33-9
3.6.1994 Rodin.
19.11.1993 Spirit.
Spirit.
29.6.2010 Ţiv.
26.11.1996 Spirit.
Spirit.
7.6.1994 Ost.
Ost.
3.6.1994 Hist.fakt.
17.6.1994 Ţiv.
6.6.1996 Ţiv.
12.3. Ţiv.
1.9.1993 Spirit.
10.10.1994 Vých.
Něm.,
vyřazeno
Farní knihovna 18 z 35
2009 Kunetka František
597 Kung Hans
Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii CMBF
Teolog a církev
Olomouc
1989
1
1
1178 Kushner Harold S.
Kdyţ se zlé věci stávají dobrým lidem
Portál
1996
1
Palestina
Tisk.druţstvo
Praha
Hradec
Králové
Odvaha k víře I. Proč dnes věřit v Boha
Odvaha k víře II. Jeţíš z Nazareta
Odzbrojená uráţka
15 dní s malou sestrou Magdalenou
Jeţíšovou
Dvojí tvář lenosti
Vězení s klíčem uvnitř
O milosrdenství
Síla přímluvné modlitby
Svatá Klára z Assisi
Portál
Portál
Zvon
Praha
Praha
Praha
1991
1992
1994
1
1
1
80-85282-03-3
80-85282-23-2
80-7113-099-0
CEsta
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Alverna
Brno
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Praha
2001
2000
2001
2002
2007
1993
1
1
1
1
1
1
80-7195-020-7
80-7192-491-1
80-7192-603-5
80-7192-665-5
978-80-7195-174-2
978-80-901426-7-1
Kristus vrchol zjevení
Dobropřej
Devět bran
Láska a partnerství
Ţivot svaté Bernadety
Příběhy psané ţivotem
Duchovní jednání
Mahalia Jacksonová zpívala písně
naděje
Od konfrontácie k dialógu
Psychoanalýza lásky
Etika a nekonečno
Velehrad
Karm.nakl
Sefer
Mat. Cyrilomet.
Karm.nakl
Portál
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Praha
Olomouc
Kostelní Vydří
Praha
Kostelní Vydří
1993
2001
1996
1996
1996
1995
1993
1
1
1
1
1
1
1
Praha
1980
1992
1991
1994
1
1
1
1
Praha
Praha
Praha
1937
1992
1993
869 Kutal Bartol.
2003 Lacourt Jacques
2002 Lacourt Jacques
940 Laffitte Jean
212
1363
1232
1207
1146
1056
254
Lafon Michel
Lachmanová Kateřina
Lachmanová Kateřina
Lachmanová Kateřina
Lachmanová Kateřina
Lainati Chiara Augusta
Lang A., Němec
Damián, Štampach
Odilo
Langenstein Bernhard
Langer Jiří
Laun Andreas
Laurentin René
Lefevre Pierre
Lehmann Karl
734
806
131
1001
Lehmann Theo
Lencz Ladislav
Lepp Ignace
Lévinas E.
1371
1338
1490
1593
1605
304
Praha
Bratislava
80-7178-114-2
1
17.6.1993 Ost.
12.2.1997 Hist.fakt.
15.3.1995 Spirit.
7.6.1994 Spirit.
3.6.1994 Spirit.
6.6.1994
3.6.1994
26.1.1999
15.6.1999
2.4.1997
10.10.1994
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Ţiv.
26.1.1995
6.6.1994
17.6.1994
3.6.1994
2.6.1994
15.6.1993
Teol.
Belet.
Ost.
Rodin.
Ţiv.
Ost.
Spirit.
80-85241-67-6
6.6.1996
17.6.1993
17.6.1994
18.11.1993
Ţiv.
Filos.
Spirit.
Teol.
1
1
1
1
80-85495-06-6
80-85495-19-8
80-85240-05-X
12.3.
15.6.1993
17.6.1993
3.6.1994
Ţiv.
Ost.
Spirit.
Belet.
80-7192-497-0
80-85924-11-0
80-7192-084-3
80-7178-057-X
80-85527-22-7
80-85487-08-X
370 Lewis C. S.
807 Lewis C.S.
Velebná matka Antoinetta Chotková
Velký rozvod
K jádru křesťanství
Letopisy Narnije II.,Princ Kaspian
Letopisy Narnije III.,Plavba jitřního
poutníka
Letopisy Narnie IV Stříbrná ţidle
Orbis Pictus
Orbis Pictus
Praha
1992
1992
1
1
80-85240-06-8
80-85240-07-6
6.6.1994 Belet.
6.6.1994 Belet.
808 Lewis C.S.
Letopisy Narnie VI Čarodějův synovec Orbis Pictus
Praha
1993
1
80-85240-09-2
2.8.1994 Belet.
809 Lewis C.S.
810 Lewis C.S.
Letopisy Narnie V Kůň a jeho chlapec
Letopisy Narnie VII Poslední bitva
Orbis Pictus
Orbis Pictus
Praha
Praha
1992
1993
1
1
80-85240-08-4
80-85240-10-6
15.3.1995 Belet.
15.3.1995 Belet.
898 Lewis C.S.
Zaškočen radostí
Čes.Křest.akad. Praha
1994
1
80-85795-07-8
2.6.1994 Ţiv.
Připitek zkušeného ďábla a jiné eseje
Návrat domů
1997
1
80-85495-68-6
1.9.1993 Belet.
848
194
257
369
Levý Mikuláš
Lewis C. S.
Lewis C. S.
Lewis C. S.
Vyšehrad
Nové mesto
Signum Unitatis
Oikúmené
Dům
milosrdenství
Vincentina
Návrat
Návrat
Orbis Pictus
29.6.2010 Ltg.
17.6.2001 Ost.
1231 Lewis C.S.
Praha
Farní knihovna 19 z 35
1316
1317
292
1347
1348
96
Lewis C.S.
Lewis C.S.
Lewis Clive Stap.
Lewis Clive Stap.
Lewis Clive Stap.
Lewis Clive Staples
98
1031
496
1170
1525
545
Liagre P.
Libosvar Zdeněk
Liguori Alfons Maria de
Liguori Alfons Maria de
Linhartová Benedikta
Lohfink Norbert
839
636
57
780
1066
94
95
801
802
985
1633
914
London Jack
Lorit Sergio C.
Lowenstein Felix
Lowenstein Felix
Lubac Henri de
Lubichová Chiara
Lubichová Chiara
Lubichová Chiara
Lubichová Chiara
Lubichová Chiara
Lubichová Chiara
Luciani Albino
851 Ludvík František
1137 Lukeš František
1138 Lukeš František
Lukeš František, Čejka
1333 Josef
396 Madinger Herbert
167 Mádr Oto
301 Mádr Oto
1609 Mádr Oto
397 Madre Philippe
1391
1601
1655
125
1448
1449
Magee Trish
Machovec Milan
Majzelová Dagmar
Malá Věra
Mandelová Helena
Mandelová Helena
1555 Manzoni Alessandro
127 Marek A. M.
838 Marhounová Jana
Úvahy nad Ţalmy
Problém bolesti
K jadru křesťanství
Zázraky
Sloni a kapradí
Rady zkušeného ďábla
Duchovní cvičení se svatou Terezií z
Lisieux
Arcibiskup Stojan
Vznešenosti Marie Panny
Modlitba
Velepíseň ţivota Marie Wardové
Jak porozumět Písmu Svatému
Joe mezi piráty
Vypravování o ţivotě papeţe Jana
P. Otto Canisius Farrenkopf S.J.
P. Otto Canisius Farrenkopf S.J.
Katolicismus
Meditace
Ideál jednoty
Dobrodruţství jednoty
Slovo proměňované v ţivot
Dobrodruţství jednoty
Slovo proměňované v ţivot
Dopisy slavným osobnostem
Poţehnaný, jenţ přichází ve jménu
Páně!
Byl jsem na blízku
Celý ţivot jsem se učil a přece jsem
propadl
Takový podraz od Pána Boha jsem
nečekal
Pane, co chceš, abych činil?
Slovo o této době
Slovo o této době
V zápasech za Boţí věc
Ale zbav nás od zlého
Šťasné dítě a jeho výchova v 52
lekcích
Jeţíš pro moderního člověka
100 let školy ve Staré Huti 1897-1997
Cesty boţí lásky
Na úsvitu českých dějin
České země za vlády Lucemburků
Snoubenci
Psychologie
Miluji, tedy jsem
Návrat domů
Návrat domů
Návrat
Návrat domů
Návrat domů
Zvon
Praha
Praha
Příbram
Řím
Řím
Praha
1999
1998
1940
1969
1967
1992
1
1
0
1
1
1
80-85495-88-0
80-85495-89-9
Karm.nakl
Doplněk
Exerc.dům
Karm.nakl
Viener
Křes.ak.
Touţimský a
Moravec
Křes.ak.
Cesta
Cesta
Karm.nakl
Nové mesto
Nové mesto
Nové mesto
Nové Město
Nové mesto
Nové Město
Edice Salvator
Arc.pastor.ústře
dí
Zámek
Kostelní Vydří
Brno
Frýdek
Kostelní Vydří
Vimperk
Řím
1993
1995
1939
1996
1993
1968
1
1
1
1
1
1
80-85527-17-0
80-85765-39-X
Praha
Řím
Brno
Brno
Kostelní Vydří
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Praha
Bratislava
Praha
Kobeřice
1991
1967
1990
1990
1995
1991
1992
1992
1993
1992
1993
1994
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
80-900137-6-7
Praha
Poděbrady
1946
1996
1
1
80-901790-2-9
24.1.2005 Hist.fakt.
6.6.1994 Ost.
Zámek
Poděbrady
1994
1
80-901790-0-2
15.6.1993 Ost.
Zámek
Mat. Cyrilomet.
Zvon
Zvon
Vyšehrad
Karm.nakl
Poděbrady
Olomouc
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
1999
1993
1992
1992
2007
1993
1
1
1
0
1
1
80-901790-8-8
7.6.1994
17.6.1993
6.6.1994
7.6.1994
Portál
Akropolis
Obec.úřad
Karm.nakl
Albatros
Albatros
Stát.nakl.krásné
lit.a umění
Praha
Praha
Stará Huť
Kostelní Vydří
Praha
Praha
2001
2003
1997
1993
1993
1993
1
1
1
1
1
1
80-7178-590-3
80-7304-033-6
Praha
Olomouc
Praha
1966
1992
1986
1
1
1
Avicenum
80-7113-064-8
80-7192-161-0
80-901476-1-5
80-85319-00-4
80-85319-00-4
80-7192-017-7
80-85487-00-4
80-85487-02-0
80-85487-09-8
80-901542-0-4
80-85487-09-8
80-901542-0-4
80-901309-5-X
80-7113-063-X
80-7113-063-X
975-80-7021-876-1
80-85527-40-5
80-85527-23-5
80-00-00384-8
80-00-00403-8
17.6.1993
17.6.1993
15.6.1993
17.6.1993
17.6.1993
25.5.1995
Spirit.
Spirit.
bel
dc
kt
Spirit.
ztraceno
15.6.1993 Spirit.
20.6.1994 Ţiv.
Spirit.
3.6.1994 Spirit.
25.11.1997 Ţiv.
16.2.1997 Teol.
28.9.1994
7.11.1995
17.6.1993
18.11.1993
20.6.1994
1.9.1993
1.9.1993
26.11.1996
31.12.1996
15.6.1993
Belet.
Ţiv.
Ţiv.
Ţiv.
Teol.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Ost.
Spirit.
18.11.1993 Ost.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Ost.
17.6.1993 Spirit.
18.11.1993 Rodin.
Spirit.
Hist.fakt.
15.6.1993 Ţiv.
3.6.1994 Děts.
2.1.1995 Děts.
20.9.1998 Belet.
4.12.1995 Spirit.
1.9.1993 Rodin.
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 20 z 35
1395
1508
191
1044
1387
1459
1051
1318
226
Marný Tomáš z Bludovic A přece se točí...
Děti píší Bohu
Marshall Eric, Hample Stuart
Marsch Michael
Uzdravování skrze svátosti
Marsch Michael
Uzdravení skrze víru
Marschall Bruce
Dělníci na vinici
Marschall Bruce
Plná slávy
Martini Carlo Maria
Ty mě zkoumáš a znáš mě
Martini Carlo Maria
Ţena svého lidu
Masini Mario
Úvod do "Lectio divina"
Karm.nakl
Karm.nakl
Portál
Portál
Karm.nakl
Zvon
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Praha
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
2002
2000
1992
1995
2001
1993
1995
1999
1993
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80-7192-476-8
80-7192-552-7
80-85282-34-8
80-7178-062-6
80-7192-547-0
80-7113-078-8
80-7192-004-5
80-7192-257-9
80-85527-18-9
17.6.1993
26.11.1996
7.6.1994
15.3.1995
5.4.1995
28.12.1998
6.6.1994
6.6.1994
8.6.1994
162
1426
398
399
913
1612
1307
59
Matka Tereza z Kalkaty,
Bratr Roger z Taizé
Matouš Kryštof
Matuteová Anna María
Mauriac Francois
Mazálková Vojtěška
Mazálková Vojtěška
Mearsová Henrietta
Med Oldřich
Cesta
Albatros
Portál
Arca Jimfa
Karm.nakl
Kartuzián.nakl.
Pokoj
Mat.Cyrilomet.
Brno
Praha
Praha
Třebíč
Kostelní Vydří
Brno
Bratislava
Olomouc
1991
1999
1994
1993
1992
2007
1992
1992
1
0
1
1
1
1
1
1
80-85319-19-5
80-00-00717-7
80-85282-55-0
80-85766-16-7
80-85527-05-7
80-86953-12-2
80-85747-01-4
4.5.1995
6.9.1994
6.6.1994
29.12.1994
28.12.1995
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Kapitulní
ordinariát
Karm.nakl
Praha
Praha
Praha
1985
1984
1985
1
1
1
Olomouc
Kostelní Vydří
1995
1
1
80-85527-79-0
7.11.1996 Teol.
15.6.1993 Ţiv.
Kostelní Vydří
1991
2002
1
1
80-7192-624-8
7.6.1994 Poez.
19.11.1993 Spirit.
559 Med Oldřich
560 Med Oldřich
561 Med Oldřich
564 Med Oldřich
993 Meester Conrad de
100 Mechtenberg Theo
1404 Meisner Joachim
Meisner Joachim
961 Kardinál
1180 Mello Anthony de
964 Mello Antony
319 Merell Jan
535 Merell Jan
536 Merell Jan
630 Merell Jan
729 Merton Thomas
1069 Merton Thomas
400 Messori Vittorio
1282 Meves Christa
2012 Meyer Jerome S.
Mezinárodní teologická
1521 komise
509 Miklík Josef
2007 Miklík Josef
744 Mikulášek F.
779 Minařík Klement
453 Minařík Mětoděj
Marie matka smíření
Ferda mezi otrokáři
Luční kobylka
Tajemství Frontenaků
Vzpomínky na Editu Steinovou
Paní z Lemberka
O čem všem je Bible
Český "Don Bosco"
Katolický katechismus, První učení o
Bohu
Katolický katechismus, Ţivot z víry
Katolický katechismus, Dějiny spásy
Ţivot z víry
Tvá blízkost je mé štěstí
Kříţová cesta Maximiliána Maria
Kolbeho v následování Krista
Dívat se srdcem
Concordia
Karm.nakl
Ost.
Děts.
Ost.
Ost.
Belet.
Hist.fakt.
Spirit.
Spirit.
Teol.
Spirit.
Děts.
Děts.
Belet.
Ţiv.
Ţiv.
15.3.1995 Ost.
19.11.1993 Ţiv.
2.4.1997 Vých.
22.4.1997 Vých.
3.11.1998 Vých.
Úvahy o Panně Marii
Cesta k lásce
Minutová moudrost
Radostná zvěst Nového Zákona
Úvod do četby Nového Zákona
Starokřesťanské apokryfy
Mluví k nám sv. Pavel
Hora sedmi stupňů
Ţádný člověk není ostrov
Hypotézy o Jeţíšovi
Dědo, mám Tě rád
Kaţdý grafologem snadno a rychle
Karm.nakl
Cesta
CEsta
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Vyšehrad
Č.kat.charita
Křes.ak.
Krystal
Portál
Mat. Cyrilomet.
Signum Unitatis
Kostelní Vydří
Brno
Brno
Praha
Praha
Praha
Praha
Řím
Praha
Praha
Olomouc
1994
1996
1994
1973
1952
1942
1962
1968
1995
1994
1998
1991
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80-85527-53-7
80-85319-58-6
80-85319-37-3
Společenství a sluţba
Jeţíš Kristus
Biblická archeologie
Pojďme k Bohu
Praţští mučedníci
Mariánská dogmata
Karm.nakl
Rupp
Theol.ústav
Vyšehrad
Serafín
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Praha
Obořiště
Praha
Bratislava
Kostelní Vydří
2005
1948
1936
1948
1991
1991
1
1
1
1
1
1
80-9271-971-9
80-85929-04-X
80-85282-53-4
80-85310-09-0
80-85527-00-6
15.6.1993
18.11.1993
6.6.1994
26.2.1995
5.11.1995
11.4.2005
26.2.1995
17.12.1999
4.12.1995
6.6.1994
6.6.1996
2.8.1994
Spirit.
Spirit.
bel
Teol.
Teol.
Teol.
Teol.
Ost.
Spirit.
Teol.
Rodin.
Ost.
26.11.1996 Teol.
30.12.1999 Teol.
28.12.2000 Spirit./Děts.
7.6.1994 Hist.fakt.
17.6.1993 Teol.
vyřazeno
Farní knihovna 21 z 35
1617 Musil Josef
Jana z Arku
Otec Vendelín a čtyři raubíři
Uţ je mi patnáct
Nebojte se ţivota
Nebojte se ţivota
Kniha o duši
15 dní s Františkem Saleským
Medţugorje I.
Medţugorje II.
Medţugorje III.
Kde začíná budoucnost
Člověk v akci
Nově s Bohem
Uţ jim nerozumíme?
Elektronická média v informační
společnosti
1618 Musil Josef
1457 Musset Jacques
Úvod do sociální a masové
komunikace
Kniha o Bibli Nový Zákon
1136
18
1052
2001
454
1224
1261
156
157
1465
347
797
401
1053
Moinot Pierre
Mondscheinová Helga
Mondscheinová Helga
Montana Victoria
Montana Victoria
Moore Thomas
Morel Claude
Mráček František
Mráček František
Mráček František
Mrázek Jiří
Mrkvička Jiří
Muhlen Heribert
Mullier Charles
501 Navrátil Aug.
1398 Němcová Dana
174
812
889
1425
1034
Němec Jaroslav
Němec Jaroslav
Němec Jaroslav
Nesbitová Edith
Nesnídalová Růţena
1119 Nešpor Karel
1254
1332
1681
19
1445
20
35
455
1594
1419
946
979
1071
1149
532
533
Nešpor Karel a kol.
Nešpor Karel a kol.
Neuţil František
Nevrlý Miloslav
Newman Ja'akov, Sivan
Gavri'el
Newman John H.
Nigg Walter
Nigg Walter
Nichols Michael P.
Nostlingerová Christine
Nouwen Henri J.M.
Nouwen Henri J.M.
Nouwen Henri J.M.
Nouwen Henri J.M.
Novák Josef
Novák Josef
Chvilky u nohou matky Boţí
Matka Tereza s Danou Němcovou
Vybrané kapiroly z dějin evangelizace
světa I.
Noví mučedníci
Noví vyznavači
Pět dětí a skřítek
Extrémní osamělost
Středoškoláci o drogách, alkoholu,
kouření a lepších věcech
Jak předcházet problémům s
návykovými látkami na základních a
středních školách
Jak zůstat fit a předejít závislotem
Bosý biskup z Libice
Karpatské hry
Judaismus od A do Z
Sen starého muţe
Benedikt z Nursie
Tomáš More
Jak se přestat hádat s dětmi
František jde do školy
Naslouchal jsem tichu
Ţivot milovaných dětí
Cesta srdce
Dopisy Markovi
Patristická čítanka
Druhá patristická čítanka
Mladá Fronta
Zvon
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
Portál
Cesta
Vérité
Vérité
Vérité
Naše Vojsko
Avicenum
Mat. Cyrilomet.
Portál
Praha
Praha
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Praha
Brno
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Praha
1996
1992
1994
1991
1935
1997
1998
1991
1993
1994
1980
1971
1993
1995
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80-204-0284-5
80-7113-012-5
Votobia
Univerzita
J.A.Komenskéh
o
Albatros
Spol.knihtisk
Loštice
Karm.nakl
Praha
2003
1
80-7220-157-3
Praha
Praha
2008
1991
1
1
978-80-86723-44-0
80-00-00345-7
Kostelní Vydří
1942
2002
1
1
80-7192-562-4
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
Albatros
Portál
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Praha
Praha
1991
1993
1993
1999
1994
1
1
1
0
1
80-00-00655-3
80-7178-024-3
Portál
Praha
1995
1
80-7178-086-3
15.3.1995 Rodin.
Portál
Vyšehrad
Skauting
Praha
Praha
Praha
Liberec
1996
1999
1991
1992
1
1
1
1
80-7178-299-8
80-7021-068-0
15.1.1996
7.6.1994
29.6.2010
2.8.1994
Ost.
Ost.
Belet.
Vých.
Sefer
Cesta
Zvon
Cesta
Návrat domů
Albatros
Portál
Zvon
Zvon
Zvon
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Praha
Brno
Praha
Brno
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
1992
1991
1991
1990
2005
1999
1994
1994
1995
1996
1983
1985
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
6.9.1994
17.6.1993
7.6.1994
15.6.1993
30.12.1999
19.11.1993
17.6.1994
15.6.1993
1.9.1993
2.6.1994
18.11.1993
18.11.1993
Teol.
Poez.
Ţiv.
Ţiv.
Rodin.
Děts.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Ost.
Teol.
Teol.
80-7178-126-6
80-85319-75-6
80-900843-1-1
80-900843-2-X
80-900843-9-7
80-7178-039-1
80-85319-13-6
80-7113-040-0
80-900087-7-1
80-7255-118-3
80-00-00694-4
80-7178-021-9
80-7113-103-2
80-7113-134-2
80-7113-165-2
1.9.1993
17.6.1994
3.6.1994
19.11.1993
15.6.1993
15.6.1993
15.6.1999
29.12.1994
29.12.1994
17.6.1993
1.9.1993
17.6.1993
15.3.1995
Ţiv.
Děts.
Rodin.
Vých.
Teol.
Teol.
Spirit.
Ost.
Ost.
Hist.fakt.
Belet.
Ost.
Spirit.
Rodin.
vyřazeno
Ost.
Ost.
29.11.2000 Děts.
17.6. Spirit.
6.6.1994 Ost.
18.11.1993
17.6.1993
19.11.1993
19.11.1993
1.9.1993
Hist.fakt.
Teol.
Ost.
Děts.
Ost.
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 22 z 35
534 Novák Josef
Praha
1987
1
Vyznání katolíka
Č.kat.charita
Cent.pro
studium
demokracie a
kultury
Brno
1995
1
80-85959-00-3
Disharmonický člověk a jeho výchova
Kocour se svícnem
Řád
Blok
Praha
Brno
1992
1991
0
0
Biblický slovník A - P
Biblický slovník R – Ţ
Zneuţití náboţenství
Základní orientace v nových
náboţenských směrech
Kalich
Kalich
Oliva
Praha
Praha
Praha
1992
1992
1996
1
1
1
2.6.1994
80-7029-059-5
7.6.1994
80-7017-528-1 / 80900881-1-2
5.11.1995
80-7017-528-1 / 80-900881-1-2 3.6.1994
80-85942-22-4
2.6.1994
Oliva
Praha
1994
1
80-901634-4-0
30.12.1999 Teol.
Svatý kníţe Václav
Katolická sociální nauka
Poutní místa Moravy a Slezska
Člověk a příroda
Středověk
Biblické časy
Starověk
Dvanáct zastavení
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Praha
Praha
1994
1994
1995
1998
1993
1993
1993
1992
1
1
1
1
1
1
1
1
80-85192-94-2
80-7113-081-8
80-85923-08-4
80-7192-239-0
80-85240-49-1
80-85240-50-5
80-85240-48-3
80-85270-03-X
17.6.1994
1.9.1993
6.9.1994
5.9.2000
17.6.1994
17.6.1993
15.1.1996
10.10.1994
Malá společenství
Paseka
Zvon
Debora
Karm.nakl
Orbis Pictus
Orbis Pictus
Orbis Pictus
Torst
Pastorační
středisko, AP
Praha
1991
1
Opatrný Aleš
Orchardová Emanuela
Otec Bohuslav SDB
Otec Jeroným
Pacomio Luciano,
2004 Vanetti Pietro SJ
982 Pala Josef
Palán Aleš, Jeništová
1530 Ivana
Pastorace v postmoderní společnosti
Aţ Bůh bude chtít
Páter Pius, muţ bolesti a lásky
Umění naslouchat
Karm.nakl
Viener
Mat. Cyrilomet.
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Vimperk
Olomouc
Kostelní Vydří
2001
1991
1992
1995
1
1
1
1
80-7192-557-8
80-900806-0-X
Malý biblický atlas
České diecéze
Portál
Mat. Cyrilomet.
Praha
Olomouc
1992
1994
1
1
80-85282-22-4
České srdce pro Jana Pavla II.
Karm.nakl
Kostelní Vydří
2005
1
80-7195-007-6
991 Palouš Radim
1107 Palouš Radim
Palouš Radim, Šerých
103 Jaroslav
1217 Pangrazzi Arnaldo
511 Papini Giovanni
Rokování o roku
Čas výchovy
Čes.Křest.akad.
Křes.ak.
Řím
1994
1987
1
1
80-85795-14-0
17.6.1994 Ltg.
17.6.1993 Filos.
Adventní a postní zamyšlení
Proč právě já?
Ţivot Kristův
Karolinum
Karm.nakl
Kuncíř
Arcibiskupství
olomoucké
Zvon
Scriptum
Praha
Kostelní Vydří
Praha
1991
1997
1928
1
1
1
80-7066-573-4
80-7192-179-3
10.10.1994 Spirit.
3.6.1994 Teol.
27.12.1995 Teol.
Olomouc
Praha
Praha
1990
1991
1
1
1
1969
1
8.9.2005 Teol.
1967
1969
1
1
8.9.2005 Teol.
Teol.
1064 Novak Michael
196 Novák Stanislav
325 Nováková Zuzana
456 Novotný Adolf
457 Novotný Adolf
1208 Novotný Tomáš a kol.
Novotný Tomáš.
1255 Vojtíšek Zdeněk
939
919
1443
1258
1454
1447
1453
252
Obrazová Pavla,Vlk Jan
Ockenfels Wolfgang
Odehnal František
Ondok Josef Petr
O'neill Richard
O'neillová Amanda
O'neillová Amanda
Opasek Anastáz
757 Opatný Aleš
1396
1524
120
988
427 Pastrňák Miloslav
148 Pavel VI.
469 Pavel VI.
669 Pavel VI.
670 Pavel VI.
666 Pavel, biskup
Čtvrtá patristická čítanka
Proč věřím?
Evangelii muntiandi
Humanae Vitae
Apoštolský list k 1100. výročí svatého
Cyrila, Apoštola jeho národů
Okruţní list jeho svatosti O pokroku
národů
Gaudium et spes – Radost a naděje
Vyšehrad
Praha
2.6.1994 Teol.
20.6.1994 Teol.
Vých.
Děts.
Teol.
Teol.
Teol.
Ţiv.
Teol.
Ost.
Filos.
Děts.
Děts.
Děts.
Ţiv.
1.9.1993 Spirit.
80-85527-72-3
80-7113-026-5
80-900335-5-5
5.4.1995
20.2.1996
6.6.1994
20.6.1994
Teol.
Spirit.
Ţiv.
Spirit.
6.6.1994 Hist.fakt.
6.9.1994 Ost.
Ost.
15.6.1993 Teol.
17.6.1994 Teol.
17.6.1994 Teol.
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 23 z 35
1035
585
724
741
Pavlík Jan
Pecka Dominik
Pecka Dominik
Pecka Dominik
857 Pecka Dominik
1297 Pecka Dominik
1262 Pejřimovský Josef
Pera Heinrich, Weinert
1160 Bernd
824 Pereira Alfonso
831 Pereira Clément
950 Pernoudová Regine
300 Perrin Henri
1274 Pesch Otto Herman
1284 Pesch Otto Hermann
1294 Pesch Otto Hermann
350 Petiška Eduard
Peutelschmiedová
922 Alţběta
767 Peyriguere Albert
60 Pfau Ruth
71 Pfleiderer Rudolf
1181 Philippe Jacques
Piech Kirsten, Špinková
1590 Martina
Budou vás vydávat soudům
Člověk a technika
Umění stárnouti za školou
Cesta k pravdě
Societas
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Ústředí
katolického
studenstva
Trinitas
Praha
Praha
Praha
Praha
1995
1969
1943
1969
1
1
1
1
Praha
Svitavy
1933
1998
1
1
Mat. Cyrilomet.
Olomouc
1998
1
Nemocným nablízku
Myšlenky a modlitby
Kdo mi řekne pravdu?
Ţivot Jany z Arku
Staveniště Evropy
Druhý vatikánský konsil 1962-1965
Existuje?
Základní otázky katolické víry
Příběhy starého Izraele
Vyšehrad
Praha
Olomouc
Brno
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Martin
Praha
Praha
Praha
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80-7021-152-0
Mat. Cyrilomet.
Cesta
1996
1997
1991
1994
1948
1998
1998
1997
1990
Čtení o koktavosti
Uchvácen Kristem
Potkala jsem velkou lásku
Atributy světců
Ve škole Ducha svatého
Portál
Praha
Signum Unitatis
Signum Unitatis
Unicornis
Praha
Karm.nakl
Kostelní Vydří
1994
1991
1991
1992
1996
1
1
0
1
1
80-7178-003-0
Terezka ve Vatikánu
Doron
Praha
2006
1
80-7297-065-8
Mat. Cyrilomet.
Olomouc
Řád
Nové Město
Zvon
Zvon
AWED
Karm.nakl
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
1991
2002
1991
1992
1992
2000
1
1
1
1
1
1
Avicenum
Řád
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Kropáč a
Kucharský
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Č.kat.charita
Č.kat.charita
ISE
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
1975
1992
1985
1976
1984
1
1
1
1
1
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
1947
1986
1979
1981
1961
1993
0
1
1
1
1
1
Svatí a lidé
Světlo a ţivot
Náboţenství – původ, zkoumání,
srovnávání
424 Pilík Karel, Baláţ Rudolf Mariánská úcta
Jeţíšova agónie v Getsemanské
zahradě
104 Pio Padre
Koho má za zády?
1577 Pirnosová Blanka
Blahoslavená Zdislava
775 Piťha Petr
Via Crucis - postní rozjímání
789 Piťha Petr
Čechy a jejich svatí
2011 Piťha Petr
Stalo se ve Vatikánu...
1539 Plhoň Jiří
796
61
458
459
567
Plzák Miroslav
Pohorský Petr
Pokorný Ladislav
Pokorný Ladislav
Pokorný Ladislav
577
650
651
652
805
402
Pokorný Ladislav
Pokorný Ladislav
Pokorný Ladislav
Pokorný Ladislav
Pokorný Ladislav
Pokorný Petr
Klíč k výběru partnera pro manţelství
Blanický rytíř Jaroslav Kozel
Litera slovem oţivená
Obnovená liturgie
Věřím a vyznávám
Přípravy k biblickým katechesím v 1.-3.
třídě
Slovo ve dni II.díl
Prostřený stůl
Světlo svátostí a času
Lásky kdybych neměl...
Řecké dědictví v Orientu
15.3.1995
7.6.1994
7.6.1994
28.12.1995
80-86036-07-3
Hist.fakt.
Ost.
Belet.
Teol.
23.6.2000 Spirit.
15.4.2002 Teol.
6.6.1996 Spirit.
80-85319-36-5
80-7121-241-1
80-7021-206-3
80-900129-0-6
80-7192-157-2
1
17.6.1994
12.3.
17.6.1993
20.6.1994
17.6.1993
12.3.
14.6.2004
Spirit.
6.6.1994
17.6.
17.6.1994
10.10.1994
3.6.1994
Vých.
Spirit.
Ţiv.
Ost.
Spirit.
Rodin.
Ţiv.
Belet.
Spirit.
Spirit.
1.9.1993 Belet.
vyřazeno
Děts.
2.1.1995 Spirit.
80-86146-34-0
80-7113-036-2
80-7113-055-9
80-7192-508-X
80-901189-1-7
80-85241-50-1
7.6.1994 Spirit.
Ţiv.
14.6.2004 Hist.fakt.
8.6.1994 Spirit.
2.4.1997 Ost.
7.11.1996 Ost.
1.9.1993
15.3.1995
3.6.1994
3.6.1994
5.11.1995
Rodin.
Ţiv.
Teol.
Ltg.
Teol.
20.9.1998 Vých.
3.11.1998 Teol.
Ltg.
3.7.2000 Ltg.
25.1.2005 Spirit.
20.11.1993 Hist.fakt.
vyřazeno
Farní knihovna 24 z 35
Polách Antonín
Polc Jaroslav
Polc Jaroslav V.
Polc Jaroslav V.
Pollock John
Pondělíčková-Mašlová
795 Jaroslava
403 Porsch Felix
1093
309
256
1223
1637
21 Porterová E. H.
22
219
260
1653
1662
891
1123
1124
239
353
360
1418
1422
1292
974
1663
817
582
583
Porterová E. H.
Porubčan Jozef
Porubčan Jozef
Pospíšil Ctirad Václav
Pospíšil Ctirad Václav
Powell John
Powell John
Powell John
Press František
Press František
Press František
Preussler Otfried
Procházková Iva
Procházková Petra
Pšenička Oldřich
Pšenička Oldřich
Purm Augustin
Quoist Michal
Quoist Michal
654 Quoist Michal
936 Quoist Michel
1059 Quoist Michel
1082
1092
1634
420
1230
1024
1132
177
917
1558
Quoist Michel
Quoist Michel
Rafaelová Marie
Rahner Karl
Rahner Karl
Rak Jiří
Rasooli Jay M., Allen
Cady H.
Ratzinger Josef
Ratzinger Joseph
Ratzinger Joseph
1603 Ratzinger Joseph
62 Raus Daniel
Bratři ze Soluně
Světice Aneţka Přemyslovna
Svatý Jan Nepomucký
Svatý Vojtěch
Jeţíš, mistrův ţivot
Granit
Č.kat.charita
Zvon
Zvon
Návrat domů
O sexuální výchově bez rozpaků
Mnoho hlasů Jedna víra
Avicenum
Zvon
Pollyanna I. Díl
Pollyanna II. Díl
Kaţdý den s Bohem
Svědectví pravdě
Jako v nebi, tak i na zemi
Teologie sluţby
Láska bez podmínek
Štestí začíná uvnitř
Proč ţít, proč umírat?
Věda a víra
Děvečky Boţí
Maria
Strašidýlko
Karolína
Novinářka na Divokém východě
Sexuální výchova v rodině
Sexuální výchova v rodině
Putování za hlasem Boţím
Setkání
Mezi člověkem a Bohem
Modlitby na Kříţové cestě
Povídej mi o lásce
Bůh mě čeká
Setkání
Kristus uprostřed světa
Vinný keř
O svátostech v církvy
Bůh je s námi
Bývali Čechové
Lékař z Kurdistánu
Úvod do kresťanství
O víře dnes
O víře dnes
Eschatologie – smrt a věčný ţivot
Politika a ideál
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Hradec
Signum Unitatis Králové
Hradec
Signum Unitatis Králové
Scriptum
Praha
Zvon
Praha
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Karmelit.nakl
Kostelní Vydří
Portál
Praha
Portál
Praha
Zvon
Praha
Marián.nakl.
Brno
Marián.nakl.
Brno
Marián.nakl.
Brno
Albatros
Praha
Albatros
Praha
Portál
Praha
Hnutí rodina
Pardubice
Hnutí rodina
Pardubice
Č.kat.charita
Praha
Křes.ak.
Řím
ČKCH
Olomouc
Biskup.ordinariá
t
Brno
Návrat domů
Řím
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Janov nad
Civitas
Nisou
Portál
Praha
Grafia
Kroměříţ
Scriptum
Zvon
Praha
HaH
Jinočany
Jindřichův
Stefanos
Hradec
Petrov
Brno
Zvon
Praha
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Barrister a
Principal
Brno
Návrat
Praha
1995
1988
1993
1997
2000
1
1
1
1
1
1973
1993
1
1
1991
1
1991
1992
1993
2007
2002
1994
1995
1995
1990
1992
1991
1998
1999
1998
1994
1994
1989
1967
1930
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1969
1965
1995
1
1
1
1995
1995
1990
1993
1997
1994
1
1
1
1
1
1
1996
1991
1994
1998
1
1
1
1
80-85247-13-5
80-7113-100-8
6.9.1994 Ţiv.
2.1.1995 Teol.
17.6.1994 Spirit.
Spirit.
1996
1992
1
1
80-85947-19-6
80-85495-12-0
Teol.
15.6.1993 Ost.
80-85805-37-5
80-7113-071-0
80-7113-193-8
80-7255-024-1
80-7113-077-X
2.6.1994
3.6.1994
7.6.1994
2.6.1994
Belet.
Ţiv.
Ţiv.
Ţiv.
Ost.
1.9.1993 Rodin.
7.6.1994 Spirit.
7.6.1994 Belet.
80-85528-16-9
80-7113-075-3
978-80-7195-123-0
80-7192-748-1
80-85282-11-9
80-7178-079-0
80-7113-137-7
80-900255-0-1
80-900255-3-6
80-900255-1-X
80-00-00656-1
80-00-00697-9
80-7178-261-0
80-901524-1-4
80-901524-1-4
80-85527-84-7
80-900071-5-5
80-7178-080-4
80-85528-28-2
80-7113-192-X
80-85787-73-3
7.6.1994 Belet.
17.6.1994 Spirit.
7.6.1994 Spirit.
Teol.
Teol.
6.6.1994 Ost.
6.6.1994 Spirit.
10.10.1994 Spirit.
15.6.1993 Teol.
3.6.1994 Belet.
3.6.1994 Spirit.
3.6.1994 Děts.
6.6.1994 Ost.
26.11.1996 Ost.
18.11.1993 Rodin.
Vých.
17.6.1994 Ţiv.
16.2.1997 Spirit.
15.6.1993 spir
28.6.2004 Spirit.
17.6.1993 doc
6.6.1994 Spirit.
2.8.1994 Spirit.
6.6.1994 Spirit.
Ţiv.
17.6.1994 Ltg.
20.6.1994 Ltg.
2.6.1994 Hist.fakt.
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 25 z 35
830 Ravik Slavomír
1642 Rázus Martin
1683
934
106
107
108
1234
1467
1483
1536
130
189
788
865
462
727
1578
463
24
253
308
1610
1614
1463
811
1492
Rázus Martin
Refatto Florindo
Reinsberg Jiří
Reinsberg Jiří
Reinsberg Jiří
Reinsberg Jiří
Reinsberg Jiří
Reinsberg Jiří
Reinsberg Jiří
Rejdák Zdeněk
Remeš Prokop
Remešová Věra
Remešová Věra
Remešová Věra,
Pokorný Ladislav
Renč Václav
Renč Václav
Renč Václav, Trnka Jiří
Reynek Bohuslav
Rheinwaldová Eva
Ricciotti Giuseppe
Rivoireová Bénédicte
Rohr Richard,
Glanzman Louis
Rohr Richard, Martos
Joseph
Rossé Gérard
Rothmann Robert
Bůh ţije
Praţská
imaginace
Maroško
L.Mazáč
Maroško študuje
Nový člověk, nová píseň
Skaut přemýšlí o Kristu
Skaut přemýšlí o Kristu
Skaut přemýšlí o Kristu
Probíhejte Jeruzalém a sviťte
Hospodin rozjasnil svou tvář
Moje Archa úmluvy
Rover naslouchá Kristu
Za zdravím s jasnovidcem páterem
Františkem Ferdou
Svědkové Jehovovi, nebo Bible?
Ikonografie a atributy svatých
Svatý Prokop ve výtvarném umění
1990
1
1935
1
L.Mazáč
Karm.nakl
Scriptum
Scriptum
Scriptum
č.křes.akad.
Vyšehrad
Junák
Karm.nakl
Praha
PrahaBratislava
PrahaBratislava
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
1935
1994
1992
1992
1992
1997
2003
2000
2005
1
1
1
0
0
1
1
1
1
Koníček
Fokus
Zvon
Č.kat.charita
Praha
Praha
Praha
Praha
1992
1990
1991
1953
1
1
1
1
Milostné Praţské Jezulátko
Marnotratný syn
Loretánské světlo
Perníková chaloupka
Č.kat.charita
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Praha
Praha
Praha
Praha
1988
1942
1992
1990
1
1
1
0
Rybí šupiny, Rty a zuby, Had na sněhu
Rodičovství není pro kaţdého
Ţivot Jeţíše Krista
Naděje tváří v tvář umírání
Vyšehrad
Motto
Vyšehrad
Paulínky
Praha
Praha
Praha
1990
1993
1947
2007
1
1
0
1
80-7021-041-9
80-901338-4-3
Duchovní bratři
CEsta
Brno
2005
1
80-7295-078-9
Spirit.
Cesta divokého muţe
Jeţíšov výkrik na kríţi
Jsem Josef, váš bratr
CEsta
Nové mesto
Karm.nakl
Cent.pro
rod.ţivot
Petrov
Brno
Bratislava
Kostelní Vydří
2002
1993
2004
1
1
1
80-7295-032-0
80-85487-06-3
80-7192-769-4
2.4.1997 Spirit.
17.6.1993 Teol.
28.12.1998 Ţiv.
Olomouc
Brno
Č. Budějovice
1991
1990
1
1
80-900664-1-0
80-85247-00-3
1992
1
80-900003-8
6.6.1994 Ost.
2000
1948
1991
1991
1
1
1
1
80-86240-28-2
Sursum
Příbram
Praha
Olomouc
Tišnov
Poez.
27.10. Hist.fakt.
19.5. Teol./Děts.
6.9.1994 Teol.
Stručný úvod do Písma sv.
Scriptum
Praha
1991
1
80-900335-7-1
17.6.1994 Teol.
Krotíme obrazovku
Svatý Norbert
Maria-duchovní cvičení
Portál
Křest.akad.
Mat. Cyrilomet.
Praha
Řím
Olomouc
1995
1971
1992
1
1
1
80-7178-084-7
17.6.1994 Rodin.
17.6.1993 Ţiv.
15.6.1993 Spirit.
211 Rotzer Josef
122 Rougier Stan
Přirozená regulace početí
František z Assisi
761 Růţička František
Fragmenty římské
1632
722
554
474
222
1113
63
791
Rychtaříková Jaroslava
Ryneš Václav
Rýpar F.
Rýpar František
Ryšková,Schrotter,Šplíc
hal,Kašpárek
Říčan Pavel, Pithartová
Drahomíra
Říha Tomáš
Říský Bernard
Dvouminutové ticho
Paladium země České
Přijď, Pane Jeţíši
Sociální nauka církve
Vl.nákl.
Knihovna Jana
Drdy
Universum
80-7110-010-2
15.6.1993 Belet.
Ost.
80-85527-68-5
80-85528-04-5
80-85528-04-5
80-85528-04-5
80-85795-32-9
80-7021-638-7
80-86109-34-8
80-7192-689-2
80-901123-1-5
80-900093-3-6
80-7113-045-1
80-7021-083-4
80-7021-046-X
978-80-86949-27-7
80-901038-0-4
29.6.2010
3.6.1994
20.6.1994
20.6.1994
20.6.1994
17.6.1993
Ost.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Ost.
25.6.1997 Ţiv.
5.2.1999 Spirit.
3.6.1994
26.2.1995
7.11.1995
12.3.
Slovensky
Slovensky
vyřazeno
vyřazeno
Ost.
Ost.
Ost.
Ost.
2.6.1994 Ost.
20.6.1994 Ost.
Poez.
7.6.1994 Děts.
17.10.1995 Poez.
8.6.1994 Rodin.
17.6.1993 Teol.
Spirit.
15.6.1995 Rodin.
15.3.1995 Ţiv.
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 26 z 35
1620 Sagardoy Antonio
Saint-Exupéry Antoine
912 de
Saint-Exupéry Antoine
1591 de
1070 Saint-Exupéry Marie de
113 Saleský František
1323 Salvucci Raul
404 Sanetrníková Iva
Vhod či nevhod
Římskokat.farno
st
Brno-Lesná
2008
1
Citadela
Vyšehrad
Praha
1994
1
80-7021-116-4
Malý princ
Já a můj syn
Úvod do zboţného ţivota
Zkušenosti exorcisty
Ještěrka
Albatros
Vyšehrad
Zvon
Karm.nakl
Zvon
Praha
Praha
1994
1995
80-00-00023-7
80-7021-149-0
Kostelní Vydří
Praha
1999
1990
1
1
1
1
1
673 Santini Loretta
1548 Scarre Chris
La Ciudad del Vaticano
Sedmdesát divů světa
Plurigraf
Slovart
Narni-Terni
Praha
1974
2000
0
0
986
1651
1221
1417
Synoda biskupů o zasvěceném ţivotě
Ekonomie dobra a zla
M. Jan Hus
Ferdova dobrodruţství
Karm.nakl
65.pole
Mat. Cyrilomet.
Albatros
Kostelní Vydří
Praha
Olomouc
Praha
1995
2009
1996
1999
1
1
1
0
Denní modlitba církve, hymny
Sv. Vojtěch
Cvrček v New Yorku
Láska a oběť
Pokoj v duši
Jak se modlit za své děti
Ten, který je skutečností
Co je rodina?
Karm.nakl
Albatros
Karm.nakl
Křes.ak.
Samuel
Návrat
Návrat domů
Praha
Kostelní Vydří
Praha
Kostelní Vydří
Řím
Praha
Praha
Praha
1989
1997
1999
1994
1969
1998
1994
1995
2
1
0
1
1
1
1
1
Rok se svatými
Doprovázení na duchovní cestě
Naše světla
New age-Nový věk z bib.pohl.
Volám k tobě, Boţe
Vrchol úcty k srdci Jeţišovu
Stokrát o Izraeli
Základy naší víry
Kámen a bolest
Duch dává ţivot
Ţít dnešek s Bohem
Lidé v pralesích
Karm.nakl
Karm.nakl
Exerc.dům
Luxpress
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Frýdek
Praha
Kostelní Vydří
Sborový dopis
Karm.nakl
Vyšehrad
Zvon
Vyšehrad
Orbis
Praha
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Praha
Třebíč
1994
1994
1947
1987
1999
1924
1997
1996
1942
1992
1970
1991
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
Quo Vadis
Cherubský poutník
Desatero boţích přikázání-pravidla
dobrého člověčenství
Společně k Bohu
Naše role při nedělní bohosluţbě
Biřmování
Manţelství v záběhu
Stát.nakl.krás.lit. Praha
Zvon
Praha
1958
1993
1
0
1688
2005
1411
944
591
1320
405
1060
2008
406
619
1671
1629
336
1289
1163
723
114
590
730
Secondin Bruno
Sedláček Tomáš
Sedlák Jan
Sekora Ondřej
Sekretariát české
liturgické komise
Sekyrka Tomáš a kol.
Selden George
Sestra Terezie
Sheen Fulton J.
Sherrerová Quin
Schaeffer Francis
Schaefferová Edith
Schauber Vera,
Schindler Hanns
Michael
Schaupp Klemens
Schikora Rudolf
Schlinková M.Basilea
Schmidkonz Theo
Schmidt Max
Schneider Ludwig
Schonborn Christoph
Schulz Karel
Schurmann Heinz
Schutz Roger
Schweitzer Albert
731 Sienkiewicz Henryk
880 Silesius Angelus
230
231
288
367
407
Simajchl Ladislav
Simajchl Ladislav
Simajchl Ladislav
Simajchl Ladislav
Simajchl Ladislav
Canto
Signum Unitatis
Canto
Brno
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Canto
Brno
1991
1993
1
1
1
1
1
Ţiv.
80-7192-180-7
80-7113-006-0
80-7209-190-5
80-85527-87-1
978-80-903944-3-8
80-00-00725-8
80-7192-187-4
80-00-00686-3
80-85527-71-5
80-85495-02-3
80-85495-41-4
80-85527-75-8
80-85527-45-6
80-7192-403-2
80-7192-142-4
80-7113-065-6
80-7113-084-2
80-85439-00-X
17.6.1994 Ost.
7.11.1996
2.8.1994
4.12.1995
18.11.1993
7.6.1994
Děts.
Belet.
Spirit.
Belet.
12.3. Ost.
Ost.
Italsky,
vyřazeno
ztraceno
15.1.1996 Ost.
Ek.-filos.
3.6.1994 ţiv
3.6.1994 Děts.
vyřazeno
29.6.2010
6.6.1994
3.6.1994
17.6.1994
17.12.1996
7.6.1994
17.6.1993
17.6.1993
Ltg.
Ţiv.
Děts.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Teol.
Rodin.
19.11.1993 Ost.
17.6.1993 Spirit.
17.12.1999 Ţiv.
Spirit.
Poez.
2.6.1994 Spirit.
13.4.2002 Ost.
2.6.1994 Spirit.
17.6.1994 Ţiv.
2.8.1994 Spirit.
7.6.1994 Spirit.
18.10.1998 vid
15.1.1996 Belet.
Poez.
2.6.1994
2.8.1994
18.11.1993
17.6.1993
18.11.1993
Teol.
Vých.
Ltg.
Ltg.
Rodin.
Hymnář
vyřazeno
vyřazeno
ztraceno
vyřazeno
Farní knihovna 27 z 35
749 Simajchl Ladislav
750
1428
408
602
1019
1127
1256
1298
Simajchl Ladislav
Sirovátka Oldřich
Skácel Jan
Skalický Karel
Skalický Karel
Skalický Karel
Skoblík Jiří
Skoblík Jiří
1667 Skruţný Ludvík
121 Slavík Ivan
Slovenští salesiáni v
770 Římě
Slovenští salesiáni v
1638 Římě
409
483
773
1477
1142
929
1023
606
410
66
176
954
815
1584
1581
263
464
1169
994
166
Smahel Rudolf
Smahel Rudolf
Smahel Rudolf a kol.
Smalley Gary
Smalley Gary, Trent
John
Smith Carles A.
Smithová Linda
Smolík Josef
Sokol Jan
Soukupová Karla
Sousedík Stanislav
Speyr Adrienne von
Spiazzi Raimondo
Stecher Reinhold
Steiger Ivan
Stein Edita
Stein Edith
Stinissen Wilfrid
Stoff Georg
Storig Hans Joachim
Straaten van W.
Stránský Pavel
Strettiová Pavla
Strettiová Pavla
Strobel Lee
Strobinger Rudolf,
329 Nešvara Karel
25
693
1526
1527
1436
Jak se zpovídat
Slunce Vysočiny Věţnice
1992
1
Jak se zpovídat
Zlatý cop
Třináctý černý kůň
Radost a naděje
Po stopách neznámého boha
Za naději a smysl
Etický slabikář
Přehled křesťanské etiky
Věţnice
Praha
Brno
Řím
Praha
Praha
Praha
Praha
1992
1996
1993
1967
1994
1996
1994
1997
0
0
1
1
1
1
1
1
Levý Hradec
Svatý a popíraný, milovaný a
vysmívaný
Slunce Vysočiny
Albatros
Blok
Křes.ak.
Aula
Zvon
Past.stř.AP
Karolinum
Oblastní
muzeum
Roztoky
Svatojánské
dílo
Roztoky
1973
1
Ost
Jemnice
1993
1
4.5.1995 Ţiv.
Dějiny spásy
Cor Jesu
Čeký Těšín
1991
1
80-900746-4-2
Dějiny spásy
Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte v
křesťanské rodině
Velehrad
Kniha kvízů a hříček pro ministranty
Láska, která vytrvá
Cor Jesu
Český Těšín
1991
0
80-900746-4-2
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
SAmuel
Olomouc
Olomouc
1993
1991
1991
2003
1
0
1
1
Dvě strany lásky
Třída plná pohody
Smrt konečná stanice
Cesta ţivota
Mistr Eckhart a středověká mystika
Úsměv...
Jsoucno a bytí
Slova na kříţi
Sociální kodex církve
Láska aţ do krajnosti
Bible v kresbách
Myšlenky a dopisy
Vánoční tajemství
Modlitba Jeţíšova
Síla na cestu
Malé dějiny filozofie
Nová naděje
Portál
Portál
Kalich
Zvon
Cor.Jesu
Křes.ak.
Karm.nakl
Sursum
Zvon
Kalich
Zvon
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Zvon
1996
1994
1994
1968
1993
1992
1992
1994
1993
1996
1990
1991
1991
1996
1995
1991
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Slzy Boţí
Český stát/Okřik
Malovaný ţivot Mary Ward
Školicí dopisy
Kauza Kristus
Brno
Praha
Praha
Praha
Praha
Český Těšín
Praha
Kostelní Vydří
Tišnov
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Praha
Hradec
Signum Unitatis Králové
Státní nakl.
Praha
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Karm.nakl
Kostelní Vydří
Návrat domů
Praha
1991
1953
2001
2001
2002
1
1
1
1
1
80-7192-428-8
80-7192-342-7
80-7255-056-4
7.6.1994 Spirit.
17.6. Hist.fakt.
Spirit.
Spirit.
7.6.1994 Ost.
Stalo se v adventu
Vyšehrad
1991
1
80-7021-065-6
6.6.1994 Hist.fakt.
Praha
Praha
17.6. Spirit.
80-00-00010-5
80-7029-085-4
80-901626-4-9
80-7113-150-4
80-7184-357-1
80-901726-8-7
80-85282-82-8
80-85282-85-2
80-7113-074-5
80-900615-8-3
80-85527-65-0
80-7113-152-0
80-7017-228-2
80-7113-034-6
80-7192-147-5
80-85527-83-0
80-7113-041-9
17.6.
10.10.1995
1.9.1993
26.11.1996
17.6.1994
6.6.1995
15.6.1999
28.12.1998
Spirit.
Děts.
Belet.
Teol.
Teol.
Spirit.
Teol.
Teol.
vyřazeno
vyřazeno
7.11.2005 Teol.
Ost.
2.6.1994
17.6.1993
15.1.1996
14.6.
Rodin.
Ost.
Ltg.
Rodin.
17.6.1993
15.6.1993
6.6.1994
17.6.1993
7.6.1994
3.6.1994
17.6.1993
17.6.1994
6.9.1994
Rodin.
Vých.
Ost.
Teol.
Spirit.
Ţiv.
Spirit.
Spirit.
Teol.
Spirit.
Teol.
Ost.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Filos.
7.6.1994
17.6.1993
18.11.1993
15.6.1993
7.6.1994
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 28 z 35
1177
587
579
1582
1003
1058
584
1376
641
1439
1511
1529
Stroudová Marion
Stříţ Antonín
Studený Jar.
Studený Jaroslav
Sudbrack Josef
Suenens Leo Josef
Suenens Léon Josef
Suroţskij Antonyj
Svatoš Ambroţ
Svatošová Marie
Svatošová Marie
Svatošová Marie
Stáří je dar
Motlidby prvních křeštanů
Katecheta kreslí
Deset let naší bohosluţby
Mystika
Ţít křesťansky
Ţít křesťansky
V jámě lvové
Paní Zdislava
Hospice a umění doprovázet
Náhody a náhodičky
Aţ k prolití krve
745 Svatý František Saleský
1643 Světlá Karolína
Svidercoschi Gian
1018 Franco
161 Svobodová Marie
527 Sýkora Jan Ladislav
528 Sýkora Jan Ladislav
Filotea
První Češka
Sýkora Jan Ladislav
Syřišťová Eva a kol.
Šesták Antonín
Šikula Petr
Šipr Květoslav
Šipr Květoslav
Šipr Květoslav, Šiprová
1000 Helena
Nový Zákon Evangelia
Normalita osobnosti
Rozumný člověk a náboţenství
Kdyţ nevíš, tak se zeptej
Hovory o lásce
Hovory o lásce
Přirozené a spolehlivé plánování
rodičovství
530
798
1173
1399
213
1528
793
879
330
115
218
310
311
312
479
570
1054
1118
1157
825
861
238
246
247
List ţidovskému příteli
Turzovka
Nový Zákon
Nový Zákon
Škarvada Jaroslav
Šmahel František
Šoltész Štěpán
Špidlík Tomáš
Špidlík Tomáš
Špidlík Tomáš
Špidlík Tomáš
Špidlík Tomáš
Špidlík Tomáš
Špidlík Tomáš
Špidlík Tomáš
Špidlík Tomáš
Špidlík Tomáš
Šprunk Karel
Růţenec pro kněze
Hranice pravdy
Dějiny křesťanské církve
K vyšším věcem jsem se narodil
Ve sluţbě slova
Ve sluţbě slova, cyklus A
Ve sluţbě slova, cyklus B
Ve sluţbě slova, cyklus C
Umíme se modlit
Po tvých stezkách
Slovo a obraz
Prameny světla
Ruská idea jiný pohled na člověka
Kniha o Bibli - Nový zákon
Špůrek Stanislav
Štampach Odilo Ivan
Štampach Odilo Ivan
Štampach Odilo Ivan
Svatý Gerard Majella
Malý přehled náboţenství
Sekty
Sekty
Karm.nakl
Kuncíř
ČKCH
Kostelní Vydří
Praha
Olomouc
Olomouc
Kostelní Vydří
Olomouc
Praha
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
1996
1947
1998
2001
1995
1995
1970
2001
1970
1995
2004
2005
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Řím
Praha
1989
1949
1
1
Zvon
Gemma89
Vyšehrad
Exerc.dům
Dědictví
Svatojan.
Avicenum
Arciděkan.úřad
CEsta
TISK
Tisk
Praha
Praha
Praha
Frýdek
1995
1991
1946
1946
1
1
0
0
Praha
Praha
Klatovy
Brno
Brno
Brno
1926
1972
2002
1991
1991
0
1
1
1
0
0
80-7295-030-4
80-7122-004-3
80-7122-002-7
28.12.1995 Teol.
1.9.1993 Ost.
Spirit.
3.6.1994 Spirit.
4.12.1995 Rodin.
26.11.1996 Rodin.
Gloria
Arcibiskupství
praţské
Magnet
Kalich
Alverna
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
Societas
Křes.ak.
Refugium
Refugium
Refugium
Albatros
Kolej
Redemptoristů
Sursum
Past.stř.AP
Past.stř.AP
Rosice
1995
1
80-901834-0-9
18.11.1993 Rodin.
Praha
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Řím
Velehrad
Velehrad
Velehrad
Praha
1992
1969
1971
1991
1992
1992
1992
1992
1993
1969
1995
1995
1996
1991
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obořiště
Tišnov
Praha
Praha
1934
1992
1992
1992
1
1
0
0
Karm.nakl
Mat. Cyrilomet.
Č.kat.charita
Karm.nakl
Vyšehrad
Ecce Homo
Karm.nakl
Karm.nakl
Sl.ústav
sv.Cyrila a
Metoda
Nová osvěta
80-7192-090-8
80-85527-63-4
80-7192-525-X
80-7192-933-6
80-7192-806-2
6.6.1994
17.12.1996
12.3.
6.6.1996
1.9.1993
3.6.1994
18.11.1993
3.6.1994
30.6.1994
2.6.1994
26.11.1996
25.11.1997
Spirit.
Spirit.
ztraceno
Ltg.
Teol.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Ţiv.
Ost.
Spirit.
Ţiv.
15.1.1996 Spirit.
Belet.
80-7113-120-2
80-85206-05-6
80-900275-1-2
80-901957-2-5
80-86045-02-1
80-00-00345-7
7.6.1994
17.6.1993
21.3.2005
12.2.1997
1.9.1993
18.10.1998
17.6.1993
10.10.1994
3.6.1994
2.6.1994
18.11.1993
2.6.1994
4.12.1995
5.11.1995
29.12.1994
17.6.1993
7.6.1994
3.8.1994
Ţiv.
Ost.
Teol.
Teol.
Spirit.
Ost.
Hist.fakt.
Spirit.
Ltg.
Ltg.
Ltg.
Ltg.
Spirit.
Teol.
Ost.
Spirit.
Teol.
Teol.
Ţiv.
6.9.1994 Spirit.
10.10.1994 Teol.
29.12.1994 Teol.
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
Hus
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 29 z 35
1029 Štampach Odilo Ivan
Štampach Odilo,
425 Tkadlčík Vojtěch
1566 Štechová Marie
1567 Štechová Marie
1111 Šuránek Antonín
1641 Šuránek Antonín
1406 Tajovský Bohumil Vít
Tajovský Vít, Koubek
1325 Karel
123 Tardif Emiliano
1161 Telchin Stan
68
117
118
119
465
67
116
1550
1077
354
921
322
786
202
1429
1480
1295
1329
1346
1382
965
508
607
608
1002
1072
Sekty a nová náboţesnká hnutí
Církev a ekumenismus
Ţivot světcův I. Svatý Jan Bosco
Ţivot světcův II. Svatý Jan Bosco
Kukátka
Kukátka
Člověk musí hořeti
Torst
Praha
1995
1
Vrchoslavice
Vrchoslavice
Praha
1999
1999
1992
1992
2001
Pelhřimov
Praha
Kostelní Vydří
80-85942-01-1
17.6.1994 Teol.
1
1
1
1
0
1
80-7215-126-6
2.1.1995 Teol.
30.12.1999 Ţiv.
Ţiv.
21.9.1995 Spirit.
Ost.
2.6.1994 Ţiv.
1999
1993
1996
1
1
1
80-902584-4-1
80-85282-48-8
80-7192-152-2
17.6.1993 Hist.fakt.
6.6.1994 Spirit.
18.11.1993 Spirit.
Vimperk
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Řim
1991
1991
1991
1991
1988
1
1
1
1
1
80-900138-3-X
80-900138-5-6
80-900807-4-X
80-900138-6-4
17.10.1995
17.6.1993
17.6.1993
17.6.1993
17.6.1993
Vimperk
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Brno
Olomouc
Praha
Řím
1991
1992
2004
1995
1991
1994
1991
1981
1
1
0
1
1
1
1
1
80-900807-5-8
80-85527-11-1
80-7209-611-7
80-7021-157-1
80-85247-21-6
19.11.1993 Ţiv.
15.6.1993 Spirit.
Ost.
ztraceno
6.6.1994 Ost.
26.1.1995 Spirit.
15.6.1993 Spirit.
17.6.1993 Belet.
8.6.1994 Spirit./Děts.
Olomouc
Terezie od Jeţíše
Terezie od Jeţíše
Terezie od Jeţíše
Terezie od Jeţíše
Terezie od Jeţíše
Ţivot
Hrad v nitru
Kniha o zakládání
Cesta k dokonalosti
Nad velepísní
Terezie z Lisieux
Terezie z Lisieux
Terranova Antonino
Thákur Rabíndranáth
Thurian Max
Tilmann Klemens
Tomáš Eduard
Tomášek František
Tomášek František
kardinál
Torkingron David
Torkingron David
Torkington David
Torkington David
Torkington David
Torkington David
Tošovský Václav
Vojtěch
Tóth Tihamér
Tóth Tihamér
Tóth Tihamér
Tournier Paul
Tournier Paul
Autobiografické spisy
Vstupuji do ţivota
Mrakodrapy
Duch svobody
Maria, matka Pána
Denně se modlit - ale jak?
Milarepa
Ze školy do ţivota
Nová tiskárna
Portál
Karm.nakl
Tiskárny
Vimperk
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Křes.ak.
Tiskárny
Vimperk
Karm.nakl
Slovart
Vyšehrad
Petrov
Mat. Cyrilomet.
Gemma89
Křes.ak.
Pedagogika
O modlitbě
Neztrácet naději
Poustevník
Prorok
Mystik
Vnitřní ţivot
Nibowaka
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Brno
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
1992
2002
2002
1999
2000
2000
2001
0
1
1
1
1
1
1
80-901294-0-4
80-7192-659-0
80-7192-677-9
80-7192-286-2
80-7192-351-6
80-7192-510-1
80-7192-573-X
8.6.1994
7.6.1994
25.6.1997
13.5.1997
18.11.1993
3.6.1994
18.11.1993
Vých.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Stalo se v listopadu
Vítězství Kristovo
Věřím
Veliký Bůh
Vina
Silní a slabí
Signum Unitatis
Vyšehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
Návrat domů
Návrat domů
1994
1941
1941
1941
1995
1995
1
1
1
1
1
1
80-85439-12-3
28.6.2010
15.6.1999
?
12.3.
3.6.1994
17.6.1994
Belet.
Teol.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Jasnovidnost
S písní kolem světa
Příprava snoubenců na manţelství
Four
Motýľ
Mlejnek
Olomouc
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Hradec
Králové
Bratislava
Pardubice
1992
1995
1992
1
1
1
80-901447-0-5
80-88775-02-7
80-85365-05-7
4.5.1995 Ost.
18.11.1993 Belet.
17.6.1993 Rodin.
Řím
Praha
Praha
1994
1993
1994
1
1
1
80-901626-2-2
80-7021-132-6
80-7021-130-X
8.6.1994 Teol.
7.6.1994 Teol.
15.6.1993 Teol.
129 Toušek Milan Ludvík
1032 Trappová M.A.
195 Traxler Ladislav
918 Tresmontant Claude
411 Trilling Wolfgang
987 Trilling Wolfgang
Ţelivské elegie
Jeţíš mě učinil svým svědkem
Zrada
Oliva
Arcibiskupství
olomoucké
Základní pojmy křesťanské metafyziky Křes.ak.
Hledání historického Jeţíše
Vyšehrad
Apoštol Pavel
Vyšehrad
80-85206-03-X
80-85495-40-6
80-85495-44-9
vyřazeno
Ţiv.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
Spirit.
vyřazeno
Farní knihovna 30 z 35
229
412
1290
197
Trobisch Walter
Trobisch Walter
Trobisch Walter
Trobisch Walter A.
208 Trobischová Ingrid
1083 Trobischová Ingrid
1190 Truhlář J.
1665 Tyl Heřman Josef
1464
544
600
1303
267
266
355
466
Ulmer-Stichelová Dorthe
Urban J. Ev.
Urban Jan Ev.
Urban Jan Evangelista
Urban Jan Evengelista
Urban Jan Event.
Ursul A.D.
Utters Matthias
1625 Vácha Marek
1502 Vácha Marek Orko
1503 Vácha Marek Orko
1622 Vališ Zdeněk
1278 Vanauken Sheldon
Vanier Jean, Augustyn
1062 Józef
1668 Vašica Josef
172 Vaško Václav
173 Vaško Václav
356 Vaško Václav
357 Vaško Václav
1598 Vaško Václav
680 Vavřínek Vladimír
1236 Vedralová Joyce
1541 Vella Elias
894 Vella Ellias
565 Verdier Jean a kol.
Verhoef-Verhallen
1547 Esther J.J.
421 Veselý Jíří Maria
1441 Vlček Emanuel
1565 Vlček Emanuel
1645 Vlček Emanuel
643 Vodička Timotheus
Dva středy však jeden kruh
Miluj sám sebe
Touha po lásce
Měl jsem rád jedno děvče
Radost být ţenou
Učím se ţít sama
Ţivot ctihodného Arnošta prvního
arcibiskupa kostela Praţského
Klášter Teplá
Moc a pokora
Ţivot Pána našeho Jeţíše Krista
Duchovní ţivot
Vzrůst ke Kristu 1.díl
Vzrůst ke Kristu II.díl vzrůst duchovní
zkušenosti
Vzrůst ke Kristu I,díl
Lidstvo, Země, vesmír
Ranní rozjímání
Místo, na němţ stojíš, je posvátná
země
Šestá cesta
Tančící skály
František Jásek vikář a farář v Dolních
Hbitech
Přísné milosrdenství
Nové Město n.
Signum Unitatis Metují
Kompas
Náchod
Naděje
Brno
Signum Unitatis
Nové Město n.
Signum Unitatis Metují
Velehrad
Olomouc
1990
1993
1998
1991
1
1
1
1
1991
1995
1
1
80-900940-0-7
80-85966-00-X
2.8.1994 Ost.
2.8.1994 Spirit.
80-901001-1-2
3.8.1994
21.9.1995
6.6.1996
18.11.1993
Rodin.
Spirit.
Ost.
Belet.
č.křes.akad.
Klášter Teplá
Praha
1994
1947
1
1
80-85795-12-4
1.9.1993 Ţiv.
Ost.
Karm.nakl
Vyšehrad
Atlas
Alverna
Kostelní Vydří
Praha
Praha
2002
1946
1946
1993
1
1
1
0
80-7192-702-3
Ţiv.
31.12.2006 Teol.
1.9.1993 Spirit.
10.10.1994 Spirit.
Alverna
Alverna
Panorama
Praha
Signum Unitatis
1993
2004
1981
1991
1
1
0
1
80-901426-3-X
80-901426-2-1
CEsta
CEsta
CEsta
Brno
Brno
Brno
2008
2004
2003
1
1
2
978-80-7295-104-8
80-7295-061-4
80-7295-041-X
Spirit.
14.4.1999 Spirit.
Spirit.
Obec.úřad
Návrat domů
Dolní Hbity
Praha
2008
1998
1
1
80-85495-87-2
Ţiv.
16.2.1997 Belet.
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
1995
1938
1990
1990
1990
1990
2007
1
1
1
1
0
0
1
Praha
Praha
Kostelní Vydří
1963
1997
2006
1
1
1
1994
1
0
Deprese, City Strach
České literární baroko
Neumlčená I.
Neumlčená II.
Neumlčená I.
Neumlčená II.
Dům na skále 2, církev bojující
Karm.nakl
Vyšehrad
Zvon
Zvon
Zvon
Zvon
Karm.nakl
Lidová
Církevní misie v dějinách Velké Moravy demokracie
Já se z těch rodičů zblázním
Portál
Duch svatý – pramen ţivota
Karm.nakl
Démony vyhánějte
Katecheze
Křest.info.střed. Zlín
Velká encyklopedie psů
Bůh, anděl a já
Jan z Pomuku
Jan z Pomuku
Jan z Pomuku
Cesta svaté Terezie Jeţíškovy
Rebo
Mat. Cyrilomet.
Vesmír
Vesmír
Vesmír
Vyšehrad
Čestlice
Olomouc
Praha
Praha
Praha
Praha
2002
1993
1993
1993
1993
1970
0
1
1
0
0
1
80-901426-2-1
80-7192-054-1
10.10.1994 Spirit.
10.10.1994
3.6.1994 Ost.
3.8.1994 Spirit.
80-7113-000-1
80-7113-035-4
80-7113-000-1
80-7113-035-4
978-80-7192-892-8
6.6.1994 Ost.
Ost
7.6.1994 Hist.fakt.
7.6.1994 Hist.fakt.
7.6.1994 Hist.fakt.
7.6.1994 Hist.fakt.
13.3.1999 Hist.fakt.
80-7178-145-2
80-7195-043-2
20.9.1998 Hist.fakt.
1.9.1993 Rodin.
13.5.1997 Spirit.
15.6.1993 Spirit.
2.3.2001 Vých.
80-7234-072-7
80-901131-3-3
80-901131-3-3
80-901131-3-3
Ost.
18.11.1993 Spirit.
15.6.1993 Ţiv.
30.12.1999 Ţiv.
Ţiv.
30.6.1994 Ţiv.
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
ztraceno
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 31 z 35
31 Vojtěška Mazálková
51 Vokolková Daniela
349
826
26
27
178
1131
1505
Volák Josef
Volák Josef
Volkman Alois
Volkman Alois
Vopěnka Petr
Vrána Karel
Vrána Karel
Vrátný Karel
Vrbová Alena
Vries Anne de
Vries Anne de
Vymětalík
Bedřich,Hengsbach
Friedhelm,Adams281 Hansen
1421 Vyskočil Ivan
645
314
345
777
Domengo
Svatý Jan Nepomucký
Vyšla hvězda nad Betlémem Příběhy,
události a mýty NZ
Ţivot Pána Jeţíše Krista
Ptám se svých slov
Znovuzrození
Druhé rozpravy s geometrií
Experiment křesťanství
Křesťanství a kultura
Kvítky slavného pána svatého
Františka a jeho bratří
V erbu lvice
Vypráví dětem
Radost pro všechny
Křest.akad.
Scriptum
Albatros
Dialog
Dialog
Luxpress
Luxpress
Fokus
Zvon
Trinitas
Frant.Obzina
Vyšehrad
Řím
Praha
1987
1993
1
1
80-900023-5-8
1969
1990
1991
1995
2004
1
1
1
1
1
1
1
80-85194-01-5
80-7030-001-2
80-7130-002-0
80-900093-7-9
80-7113-146-6
80-86036-97-9
1942
1989
1991
1971
1
1
0
1
Praha
Praha
1993
1997
1
0
Praha
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Praha
Praha
Kostelní Vydří
Praha
Praha
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
80-7113-062-1
80-7021-063-X
80-7021-063-X
80-7192-802-X
80-7195-067-X
7.6.1994
4.12.1995
17.6.1994
25.11.1997
80-7021-292-6
80-7192-524-1
80-00-00252-3
80-7252-035-0
Brno
Praha
1992
1991
1991
2005
2006
1976
1998
2002
1994
2000
1997
2004
1937
18.10.1998
18.11.1993
17.6.1994
7.6.1994
2.6.1994
3.7.2000
31.7.1996
Spirit.
Belet.
Belet.
Spirit.
Ţiv.
Belet.
Teol.
Belet.
Belet.
Ţiv.
Ost.
Ost.
Teol.
Tišnov
Praha
Praha
Praha
Český Těšín
2002
1994
1992
1947
1993
1
1
1
1
1
80-902708-8-3
80-7113-105-9
80-85528-14-2
2.1.1995
19.11.1993
20.6.1994
17.6.1993
8.6.1994
Teol.
Spirit.
Belet.
Ţiv.
Rodin.
10.12.2000
15.3.1995
20.6.1994
29.12.1994
8.6.1994
15.3.1995
Hist.fakt.
Belet.
Poez.
Poez.
Belet.
Rodin.
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Vyškov na
Moravě
Praha
Blahoslav
188
28
293
1517
1600
1644
1260
1390
413
1360
1440
1504
507
Waldenfels Hans
Waltari Mika
Waltari Mika
Wanke Joachim
Watts Greg
Waugh Evelyn
Weber Helmut
Webster Derek
Websterová Jean
Weigel George
Weigel Stanislav
Weigel Stanislav
Weinrich Franz Johann
Cesta k člověku
Malý Alenáš
Světová náboţenství jako odpovědi na
otázku po smyslu ţivota a světa
Jeho království
Jeho království
Postavit světlo na svícen
Dělník na vinici
Hrst prachu
Všeobecná morální teologie
Opat a trpaslík
Táta sekáč
Svědek naděje
Umění dívat se
Tajemství Eucharistie
Umučení Páně
1400
990
126
297
306
Weis Martin
Welte Bernhard
Werfel Franz
Werfel Franz
Willke John
Mariánské zrcadlo
Světlo z nicoty
Jeremiáš
Píseň o Bernadettě
Člověkem od početí
Zvon
Vyšehrad
Vyšehrad
Karm.nakl
Karm.nakl
Vyšehrad
Zvon/Vyšehrad
Karm.nakl
Albatros
Práh
Ars Vita
Kartuzián.nakl.
Kuncíř
Katolický
týdeník
Zvon
Scriptum
Vyšehrad
Cor.Jesu
Metropolitní chrám svatého Víta
Dívka na parníku
Píseň o třpytu vody
Prameny a ruce
Flush
Otcové a synové
Vyšehrad
Vyšehrad
Univerzum
Velehrad
Vyšehrad
Portál
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Praha
Praha
1945
1991
1990
1995
1994
1995
1
1
1
1
1
1
80-7021-071-0
80-85-207-00-1
80-901614-7-2
80-7021-112-1
80-7178-075-8
Trn v oku
Advent-Orion
Praha
1993
1
80-7172-016-X
Wirth Zdeněk, Kop
František, Ryneš Václav
Wodehouse P. G.
Wojtyla Karol
Wojtyla Karol
Woolfová Virginia
Yablonsky Lewis
Youngbergová Norma
1432 R.
688
29
751
1040
905
1073
80-00-00504-2
80-901943-5-4
17.6.1993 Ţiv.
15.6.1993 Ţiv.
18.11.1993
17.10.1995
28.9.1994
7.6.1994
15.3.1995
6.6.1995
26.1.1999
Belet.
Belet.
Poez.
Poez.
Ost.
Teol.
Ost.
30.9.2001
17.6.1994
3.6.1994
3.1.1995
Ţiv.
Ţiv.
Děts.
Spirit.
17.6.1993 Ost.
3.6.1994 Děts.
15.6.1993 Belet.
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 32 z 35
Zachertovy Christel a
1042 Isabela
1573 Zajíc Jiří
836
287
30
763
1286
1364
70
279
1115
1308
1368
1479
1484
1491
1369
467
784
1222
1370
1493
1434
1241
316
337
338
339
911
1116
1507
303
110
137
138
140
179
200
Zappala Roberto
Zavřel M.
Zdislavinská Jana
Zeyer Julius
Zíbal Pavel
Ziescheová
Ziescheová Maria
Calasanz
Ziescheová Maria
Calasanz
Ziescheová Maria
Calasanz
Ziescheová Maria
Calasanz
Ziescheová Maria
Calasanz
Ziescheová Maria
Calasanz
Ziescheová Maria
Calasanz
Ziescheová Maria
Calasanz
Ziólkowski Zenon
Zlámal Bohumil
Zlámal Bohumil
Zubert Bronislaw
Wenanty
Zukic Tereza
Zukic Tereza
Zukić Tereza
Zulehner Paul M.
Zvěřina Josef
Zvěřina Josef
Zvěřina Josef
Zvěřina Josef
Zvěřina Josef
Zvěřina Josef
Ţák Miroslav
Ţelivan Pavel
Setkáme se opět v ráji
Rozhovory s kardinálem Miloslavem
Vlkem
Komunismus, kapitalismus,
společenství
Otec Biskup Karel
Buďte prostí jako holubice
Zahrada Mariánská
Šéfe, znáte Ţeliv...?
Návrat
Moba
Brno
1994
1
80-7173-372-5
Blízká setkání
Praha
1997
1
80-901731-6-0
Nové Město
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Praha
1
1
1
1
1
1
80-901542-1-2
Řád
Vyšehrad
Mat. Cyrilomet.
KN
1993
1992
1991
1972
1998
1992
17.6.1993
2.6.1994
3.6.1994
15.1.1996
20.2.1996
3.6.1994
Dokonalá svoboda
Portál
Praha
1991
1
80-85282-02-X
15.3.1995 Belet.
Prázdné ruce
Portál
Praha
1993
1
80-85282-75-5
2.8.1994 Ţiv.
Poutník
Portál
1995
1
80-7178-082-0
6.6.1994 Belet.
A vody plynou
Karm.nakl
Kostelní Vydří
1999
1
80-7192-411-3
6.6.1994 Ţiv.
Odkaz
Karm.nakl
Kostelní Vydří
2001
1
80-7192-587-X
3.6.1994 Belet.
Nový začátek
Karm.nakl
Kostelní Vydří
2001
1
80-7192-594-2
25.6.1997 Belet.
Přišel z hor
Karm.nakl
Kostelní Vydří
2004
1
80-7192-782-1
28.12.1998 Belet.
Velká odvaha
Nějtěţší stránky Bible
Blahoslavený Jan Sarkander
Příručka českých církevních dějin
Karm.nakl
Karm.nakl
Zvon
Č.kat.charita
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Praha
Olomouc
2002
2001
1990
1970
1
1
1
1
80-7192-662-0
80-7192-450-4
Řeholní právo
Skateboard Boţí
Skateboard Boţí
Zastav se!
Církev: Přístřeší duše
Theologie Agapé
Láska, víra, ţivot
Láska, víra, ţivot
Duch lásky a pravdy
Teologie Agapé
Pět cest k radosti
Tajemství Turínského plátna
Teilhard de Chardin
Rozjímání sv. Petra z Alkantary
Directorium pro mše s dětmi
Directorium pro mše s dětmi
Directorium pro mše s dětmi
Evangelium proţívané dnes
Manţelská čítanka
Mat. Cyrilomet.
Karm.nakl
Karm.nakl
Karm.nakl
Portál
Scriptum
Olomouc
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
Praha
Praha
1996
2001
2001
2002
1997
1992
1989
1989
1989
1994
1995
1995
1968
1991
1967
1968
1981
1992
1991
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Scriptum
Zvon
Lipový list
Křes.ak.
Alverna
OA
OA
OA
Mat. Cyrilomet.
Mat. Cyrilomet.
Praha
Praha
Praha
Řim
Řím
Řím
Řím
Olomouc
Olomouc
80-7192-597-7
80-7192-597-7
80-7192-747-3
80-7178-158-4
80-85528-19-3
80-7113-136-9
80-901605-0-6
80-900275-4-7
10.3.1995 Belet.
Ost.
13.4.2002
3.6.1994
8.6.1994
17.6.1993
Ost.
Ţiv.
Hist.fakt.
Belet.
Hist.fakt.
ţiv
Ţiv.
Teol.
Ţiv.
Hist.fakt.
15.6.1993 Teol.
7.6.1994 Ost.
Spirit.
3.8.1994 Spirit.
17.6.1993 Spirit.
17.6.1994 Teol.
18.11.1993 Teol.
15.6.1993 Teol.
17.6.1993 Teol.
6.6.1995 Teol.
21.9.1995 Spirit.
3.9.1999 Hist.fakt.
15.6.1993 Ţiv.
10.10.1994 Spirit.
17.10.1995
17.10.1995 spir
17.10.1995 spir
1.9.1993 Spirit.
5.11.1995 Rodin.
vyřazeno
vyřazeno
vyřazeno
Farní knihovna 33 z 35
201
215
Psychológia a pastorácia
Úcta k ţivotu I.Ţivot nenarozený
223
227
Jeruzálémská bible I.Geneze
Obrázková bible-Nový zákon
Zvon
Dolný
Smokovec
Praha
1990
1991
1
1
80-7113-010-9
80-901018-7-9
1-55513-792-X
17.6.1994 Spirit.
7.6.1994 ţiv
Editio Sti.Aegidii
D.C.Cook
Campus
Crusade for
Jeţíš příběh podle Lukášova evangelia Christ
Campus
Crusade for
Jeţíš příběh podle Lukášova evangelia Christ
Campus
Crusade for
Jeţíš příběh podle Lukášova evangelia Christ
Františkánské prameny I.
Křes.ak.
Velká mše
Křes.ak.
Svatý Benedikt
Křes.ak.
Svatý Benedikt
Scriptum
Ekumen.rada
Nový zákon s ilustracemi
církví v ČR
Praha
1992
1991
1
1
Brno
1990
0
1.9.1993 Ost.
vyřazeno
Brno
1990
0
2.6.1994 Ost.
vyřazeno
Brno
Řim
Řim
Řim
Praha
1990
1982
1970
1980
1992
0
1
1
1
1
1987
1
15.6.1993 Teol.
Olomouc
1992
1
17.6.1993 Spirit.
1992
0
17.6.1994 Ost.
1939
26.6.2005
18.10.1998
14.6.2004
17.6.
31.12.2000
27.2.2001
12.3.
28.12.1998
29.12.1999
555
556
Kněţím, přemilým synům Panny Marie Mat. Cyrilomet.
Catalogus, katalog řeholních řádů a
kongregací
Evangelium sv. Matouše z Bible
svatováclavské
Náboţenská četba I.
Náboţenská četba II.
Náboţenská četba III.
Náboţenská četba IV.
Jdu poprvé ke svaté zpovědi
Otvírám ti srdce své
Návrat k otci
Křes.ak.
Chléb ţivota
Křes.ak.
Sekr.řehol.spol.
Joţkův deník
ČSSR
Písmo Svaté v obrazech
Křes.ak.
557
562
Písmo Svaté v obrazech
Katechismus
566
627
Katecheze II., 5.díl
Ţivot v Kristu, Katechismus pro
dospělé
Ţivot v Kristu, Katechismus pro
dospělé
Novým světem, Cesta krdinála
J.Berana do USA a Kanady
637
Kardinál Trochta Mučedník
242
243
244
295
296
298
299
341
361
473
542
546
547
548
549
550
551
552
553
568
569
1.9.1993
15.6.1993
15.6.1993
15.6.1993
17.6.1994
Ost.
Ţiv.
Ţiv.
Ţiv.
Ţiv.
vyřazeno
vyřazeno
Řím
Řím
1998
1969
1969
1
1
1
1
1
1
0
1
1
Řím
1967
1
1
15.5.2000 Děts.
29.12.1999 Teol./Děts.
Křes.ak.
Řím
Křes.ak.
Řím
Arcidiecéz.past.
rada
Praha
1967
1978
0
1
13.5.1997 Teol./ Děts. vyřazeno
29.12.1999 Vých.
1968
0
14.6.2004 Vých.
vyřazeno
Křes.ak.
Řím
1965
0
26.11.1996 Vých.
vyřazeno
Křes.ak.
Řím
1965
1
13.5.1997 Vých.
1967
1
1.7.2001 Hist.fakt.
1991
1
2.8.1994 Ţiv.
soukr.tisk
Praha
80-900355-9-8
7.6.1994 Teol.
2.6.1994 Teol.-děts
Zlín
Řím
Nové Město n.
Signum Unitatis Metují
Teol.
Teol./Děts.
Teol./Děts.
Teol./Děts.
Teol./Děts.
Děts.
ztraceno
Ltg./Děts.
bel
Farní knihovna 34 z 35
642
Ţivot svaté Alţběty Durynské
Řád alţbětinek
Praha
1941
1
674
Pismo Świente Nowego Testamentu
Romagrafik
Řím
1987
0
675
Das Konzil
1964
0
10.10.2005
676
694
754
756
Kinder Gottes
Kosmova kronika česká
Práce s Písmem ve společenství
Neděle v pohledu křesťanů
Ctihodný sluţebník Boţí Josef Maria
Escrivá de Balaguer
Ochránci Evropy
Hlásání evangelia
Církve a majetek
Růţenec
Kniha ţivota pro kaţdého
Leipzig
Melantrich
Praha
Praha
Pastorační středisko,
AP
Past.stř.AP
Praha
Vícepostulát
Opus dei
Praha
Velehrad
Řím
Křes.ak.
Řím
občan.institut
Praha
Mat. Cyrilomet. Olomouc
Vida
1963
1947
1992
1993
0
1
1
1
12.3.
6.6.1996
2.1.1995
1.9.1993
1992
1981
1978
1993
1992
1991
1
1
1
1
1
1
2.1.1995
6.6.1994
26.10.2005
17.6.1993
15.6.1993
2.6.1994
Bibelanstalt
Stuttgart
850
852
1067
1561
Die Gute Nachricht
Sluţebnice Boţí, sestra Consolata
Ferrerová
Ve šlépějích svaté Terezičky
Dokumenty II. Vatikánského koncilu
Pentateuch (Pět knih Mojţíšových)
Školské sestry
Karmel
Zvon
Karm.nakl
Praha
1924
Praha
Kostelní Vydří
1995
2006
1110
1253
1640
1583
Vzpomínky na P. Šuránka
Vzpomínky na P. Šuránka
Vzpomínky na P. Ant. Šuránka
Věřím Malý katolický katechismus
Farní úřad
Karm.nakl
Vrchoslavice
Vrchoslavice
Vrchoslavice
Kostelní Vydří
1993
1993
1993
2001
973
1085
1572
Velká nástěnná mapa světových dějin
Totus Tuus
Tomáš Baťa
Kentaur
Vérité
Praha
Praha
1994
1994
1
1
1
1563
Svatá Biblia
Praha
1964
0
Teol.
1666
Stará Boleslav
Průvodce prvním rokem přípravy na
jubilejní rok 2000 a desátým rokem
desetiletí
Stará Boleslav
1938
1
Ost
1996
0
758
759
769
781
832
837
840
1191
1674
1252
1568
1497
1122
Praţský katolický sjezd
Osnovy náboţenské výchovy pro
základní školy
Nový Zákon s výkladovými
poznámkami
Malá dětská Bible
Magie, zlí duchové, satanské obřady
Kolej
Redemptoristů
č.biskup.konfere
nce
Praha
Polsky,
vyřazeno
Něm.,
vyřazeno
Hist.fakt.
Něm.,
Teol./Děts. vyřazeno
Hist.fakt.
Vých.
Spirit.
12.3. Teol.
80-900190-4-8
Ost.
Hist.fakt.
Spirit.
Hist.fakt.
Spirit.
Teol.
0
12.3. Teol.
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
80-7113-089-3
80-7192-638-8
12.3. Ţiv.
24.1.2005 Ţiv.
19.11.1993 Teol.
Teol.
80-7192-509-8
21.9.1995 Ţiv.
17.7.2000 Ţiv.
Ost.
Teol.
1936
1
č.biskup.konfere
nce
Praha
1996
1
Čes.Bibl.spol.
Karm.nakl
Karm.nakl
1991
2004
1996
1
1
1
Praha
Kostelní Vydří
Kostelní Vydří
18.3.2002 Ţiv.
80-85285-06-1
vyřazeno
vyřazeno
15.6.1993 Ost.
7.6.1994 Spirit.
2.8.1994 Spirit.
3.4.1997 Ost.
80-7192-869-0
80-7192-094-0
Německy,
vyřazeno
Teol.
15.6.1999 Děts.
2.6.1994 Spirit.
Slovensky
vyřazeno
vyřazeno
Pouze do
čítárny
Farní knihovna 35 z 35
878
1389
Litterae Circulares de Festis
Paschalibus Praeparandis et
Celebrandis
Křídla pro duši
872
1562
989
1065
1564
Kronika sametové revoluce
Kniha ţalmů
Kněz a mučedník Jan Sarkander
Katechismus Katolické církve
Kardinál Josef Beran
1635
Kapesní průvodce po vlastním osudu
1344
885
1166
Kamínky
Chci se stát ministrantem
Charta pracovníků ve zdravotnictví
1669
Dohoda o křtu
1088
966
Direktář pro sluţbu a ţivot kněţí
Denní modlitba církve
1664
1532
Člověk – pastýř stvoření
Cyrilometodějský kalendář
1604
Bůh v mém ţivotě II.
Čes.liturg.komis
e
Praha
Čs.tisk.kancelář
Čes.Bibl.práce
Mat. Cyrilomet.
Zvon
Karm.nakl
Brněnské
Angelicum
Iustitia et Pax
Praha
Kutná Hora
Olomouc
Praha
Kostelní Vydří
Brno
Hradec
Králové
1991
1
1
1939
1994
1995
1999
1
1
1
1
1
2001
1
1
1
1
6.3.2006 Ltg.
21.9.1995 tg-vých
80-7046-033-4
80-7113-132-6
80-7192-462-8
slavení
velikonoc
15.6.1993 Hist.fakt.
Teol.
15.6.1993 Ţiv.
6.6.1994 Teol.
Ţiv.
Spirit.
Zvon
sekr.české
biskup.konferen
ce
sekr.č.biskup.ko
nference
Zvon
Praha
2000
1992
1996
80-238-5341-4
Praha
1994
1
Praha
Praha
1995
1993
1
1
80-7113-072-9
CEsta
KN
Katolický
týdeník
Brno
Praha
1994/95
1991
1
0
0862-8238
Praha
2008
1
978-80-86615-17-2
80-7113-168-7
3.6.1994 Hist.fakt.
Ltg.
7.6.1994 Ost.
Ltg.
20.6.1994 Teol.
3.8.1994 Ltg.
Teol.
4.12.1997 bel
5.10.1999 Spirit.
ztraceno

Podobné dokumenty

Seznam ve formátu PDF - Římskokatolická farnost Dobříš

Seznam ve formátu PDF - Římskokatolická farnost Dobříš Cesta k důkazu Boţí existence Cesta k lásce Cesta k nebi Cesta k pravdě Cesta srdce Cesta svaté Terezie Jeţíškovy Cesta svatého Vojtěcha Cesta ţivota

Více

Pozorování přírody: Botanika, astronomie, geologie

Pozorování přírody: Botanika, astronomie, geologie vztahu k přírodnímu světu mají tato vyprávění významné poslání. S nástupem vývojového přerodu, k němuţ dochází většinou v průběhu třetí třídy, zaţívá dítě poprvé sebe uprostřed světa, uvědomuje si ...

Více

seznam knih - Římskokatolická farnost Chlebovice

seznam knih - Římskokatolická farnost Chlebovice Na hlubinu VII Na hlubinu XIII Na hlubinu XII Na hlubinu VI Na hlubinu X Na hlubinu V Kroky ke svobodě Kříž nad Těšínem

Více

QUAERE 2015, Proceedings - Ústav profesního rozvoje pracovníků

QUAERE 2015, Proceedings - Ústav profesního rozvoje pracovníků UPRAWNIENIA JEDNOOSOBOWEGO WSPÓLNIKA W SPÓLCE Z O.O. W ODNIESIENIU DO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W JEDNOOSOBOWEJ SPÓLCE Z O.O. Pawel Stasiak

Více