POTVRZENÍ O ÚČASTI PRO NEZLETILÉ NA AKCI ANIME JIKAN

Transkript

POTVRZENÍ O ÚČASTI PRO NEZLETILÉ NA AKCI ANIME JIKAN
Dům dětí a mládeže Děčín IV,
Teplická 344/38, příspěvková organizace
tel.: 412 532 403 / [email protected]
IČO: 709 49 565 / www.ddmdecin.eu
POTVRZENÍ O ÚČASTI PRO NEZLETILÉ
NA AKCI
ANIME JIKAN 2015
Zahájení: 8:00, 11.4.2015
Ukončení: 8:00, 12.4.2015
Místo konání: Dům dětí a mládeže Děčín, Teplická 344/38, Děčín
Organizátor a pořadatel: Miroslav Lochman za DDM Děčín
Svým podpisem potvrzuji, že můj
syn/dcera ......................................................................................
se může uvedené noční akce zúčastnit podle níže uvedených pravidel, se kterými v plné výši
souhlasím.
PRAVIDLA AKCE:
1. Organizátor zodpovídá za běžný bezpečností/zdravotní dohled v průběhu akce v prostorách
DDM obecně platný pro všechny účastníky akce.
2. Na akci platí přísný zákaz alkoholu a návykových látek, zbraní a čehokoli jiného, co by mohlo
být považováno za ohrožující a nebezpečné.
3. Vchod do prostor akce (DDM) je po celou dobu akce otevřen, čili nezletilý může kdykoli během
konání akce odejít a přijít. Rodič či zákonný zástupce si je tohoto vědom a bere na vědomí, že mimo
prostory akce nenese organizátor za nezletilého žádnou odpovědnost!
4. Při vstupu na akci je nezletilý povinen předložit toto potvrzení, řádně podepsané od
rodiče/zákonného zástupce, jinak nebude na akci vpuštěn.
5. Na akci jsou prostory určené pro spaní, které lze využít, ale organizátoři nijak nedohlížejí nad
tím, kdy kdo půjde spát, je to na volbě každého návštěvníka.
6. V případě jakéhokoli porušení pravidel akce – ničení majetku, nevhodné chování, porušování
řádu DDM a narušování chodu akce či při jakémkoli jiném problému, bude rodič kontaktován na
níže uvedeném telefonním čísle a v případě nutnosti zajistí odvoz / opuštění nezletilého z akce.
Svým podpisem potvrzuji, že moje dítě výše uvedené je dostatečně samostatné a samo za sebe
odpovědné, aby se akce mohlo zúčastnit dle výše uvedených pravidel.
podpis rodiče/zákonného zást....................................................
telefon na rodiče .......................................................................
(pro případ, že bude nutné cokoli řešit nebo Vás informovat)

Podobné dokumenty