mapa_tp

Transkript

mapa_tp
Tol­š­tejn­ské pan­ství
Tollensteiner Herrschaft
Založeno na hradě Tolštejn v roce 2001 • Gegründet auf der Burg Tollenstein im Jahr 2001
Lobendava
Lipová
M
Šluknov
Dolní Poustevna
Jiříkov
Vilémov
M
Sebnitz
M
M
Mikulášovice
Brtníky
Filipov
Rumburk
Staré Křečany
M
Seifhennersdorf
MM
M
Hřensko
Zittau
Doubice
M
M
Pravčická brána
M
Rybniště
Dolní Chřibská
Jetřichovice
Horní Podluží
M
JIŘETÍN
pod Jedlovou
Chřibská
Dolní Podluží
M
Tolštejn
M
Srbská
Kamenice
M
Česká
Kamenice
M
Kamenický
Šenov
M
Nový Bor
M
Mýta • Mautstelle
(info: www.tolstejnskepanstvi.cz)
0
1
2
3
4
5 km
M
Varnsdorf
Krásná Lípa
M
Česká Lípa
Kurort
Jonsdorf
M
Kurort
Oybin
Vítáme Vás ­
v Tolštejnském panství!
Herzlich willkommen
in der Tollensteiner
Herrschaft!
J
sem dobrotivý loupežník Vilda, ochránce
vandrovníků na panství mého pána Albrechta Berky a těším se na Tebe, že se tu potkáme při
Tvých toulkách nádhernou přírodou Lužických
hor a Národního parku České Švýcarsko.
Chceš-li při svém poznávání kraje Tolštejnského panství zapojit se do naší hry Vandrování
po Tolštejnském panství, nabízím Ti pro začátek
Vandrovní minipas, který můžeš později nahradit
za Vandrovní pas velký. S ním můžeš zvyšovat své
společenské postavení v Tolštejnském panství od
panoše až po člena Rytířské družiny pána Albrechta Berky z Dubé.
Jestli jsi zvídavější a chceš-li se dozvědět
víc – mrkni na www.tolstejnskepanstvi.cz nebo
brnkni na 412 379 336!
I
ch bin der gutmütige Räuber Vilda/Willi,
Beschützer der Wanderer auf dem Herrensitz
meines Herrn Albert Berka II. und ich freue mich,
dass wir uns bei deiner Wanderung durch die
wunderbare Natur des Lausitzer Gebirges und
Naturschutzparks Böhmische Schweiz treffen.
Wenn es Ihnen Spaß macht, können Sie sich
beim Kennenlernen des Gebiets der Tollensteiner
Herrschaft in unser Spiel Wanderung über der
Tollensteiner Herrschaft anschließen. Für den
Anfang bieten wir Ihnen Wander-Minipass an.
Sie können ihm später durch den großen Wanderpass ersetzen. Mit diesem können Sie Ihre
gesellschaftliche Stellung in der Tollensteiner
Herrschaft vom Knappe bis zum Mitglied der
Rittergefolgschaft des Herrn Albrecht Berka von
Dubá ergöhern.
Wenn du neugierig geworden bist und
möchtest mehr erfahren – schau mal in www.
tolstejnskepanstvi.cz herein oder rufe
die Nummer
+420 412 379 336 an!
PRAVIDLA HRY
Vandrujte, razítka sbírejte a staňte se členem Rytířské
družiny pána Albrechta Berky z Dubé!
1. Organizátorem hry Vandrování po Tolštejnském
panství (dále jen „VPTP“) je MAS Šluknovsko s provozovnou v Jiřetíně pod Jedlovou.
2. Hra je určena všem zájemcům (dále jen vandrovníkům) bez věkového a jakéhokoliv dalšího omezení, tedy
i cizincům.
3. Účastník hry sbírá razítka do Vandrovního pasu
Tolštejnského panství (dále jen pas TP). Zvyšující se
počet razítek mu umožňuje postupovat v rámci společenského žebříčku. Otisk razítka je povinen do pasu držiteli
pasu otisknout poskytovatel služeb zapojený do naší hry
uvedený v každoročně aktualizovaném seznamu, který
je součástí balíčku TP, tj. pas, mapa a pravidla hry, a to
poté, co vandrovník u tohoto poskytovatele utratí alespoň
nějaký peníz za zboží nebo službu.
4. Povyšovací dekrety panoš a zeman obdrží vandrovník pouze v případě, že prvních 12, resp. 36 razítek hry
Vandrování po Tolštejnském panství bude v pasu originálních (žádné nebude stejné), zbývajících 36 razítek
potřebných k získání dekretu rytíře se již může opakovat,
ale jenom tak, že na zbývajících šesti stránkách se nesmí
mezi 6 razítky na jedné stránce objevit dvě stejná razítka
hry VPTP.
V případě předložení dle právě zmíněných podmínek
pasu zaplněného razítky hry VPTP (72+2) na IC v Jiřetíně pod Jedlovou, získá držitel věcný dar.
5. Společenský žebříček:
a) Vandrovník Tolštejnského panství (každý návštěvník regionu)
b) Poddaný Tolštejnského panství (po zaplnění
minipasu 6 různými razítky hry VPTP)
c) Panoš Tolštejnského panství (po zaplnění pasu
TP 12 razítky hry VPTP))
d) Zeman Tolštejnského panství (po zaplnění pasu
TP 36 razítky hry VPTP)
e) Rytíř Tolštejnského panství (po zaplnění pasu TP
72 razítky hry VPTP)
f) Člen Rytířské družiny pána Berky z Dubé se
stává ten:
I) kdo splní bod 4 těchto pravidel
II) kdo na stránce pasu TP s názvem „Pohádková
země, říše, panství, království v České a Slovenské republice“ bude mít otisk 2 takovýchto razítek.
A poté co je pasován na nejbližších Tolštejnských slavnostech samotným pánem Berkou z Dubé zavěšením
medaile z upraveného kovu na krk rytíře.
Postup ve společenském žebříčku je možný pouze po
získání předchozího stupně (Panoš – Zeman – Rytíř).
6. Člen rytířské družiny pána Berky z Dubé má volný
vstup na všechny akce pořádané MAS s tím, že při akci
musí medaili nosit zavěšenou. MAS je povinna členy
družiny zvát písemně.
7. Jakmile vandrovník ve svém pasu zaplní razítky
příslušnou část pasu nutnou pro vydání společenského
povyšovacího dekretu, může si v Informačním centru TP
v Jiřetíně pod Jedlovou na základě předložení pasu osobně vyzvednout povyšovací dekret, případně si jej nechat
zaslat, poté co svůj pas pošle k zápočtu do stejného IC,
ten mu bude vrácen i s příslušným dekretem zpět.
8. Druhy Vandrovních pasů:
a) Vandrovní minipas Tolštejnského panství (je
k dostání zdarma u komerčních i nekomerčních poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, ubytovacích zařízení
regionu a IC /mýtech/, zapojených do Vandrování).
Malý jednoduchý pas na 6 různých razítek hry VPTP má
odtrhávací část s nápisem sleva 25%.
25% sleva na vandrovní pas TP bude poskytnuta pouze
při zaplnění minipasu 6 různými razítky hry VPTP
a odevzdání registrační karty (budeme preferovat elektronickou adresu – není však podmínkou).
b) Vandrovní pas Tolštejnského panství se 72 okénky
na razítka. Jeho postupné zaplňování razítky umožňuje
společenský postup od Panoše k Rytíři až po člena
Rytířské družiny. Tím se vandrovník stane po předložení vandrovního pasu zaplněného potřebným počtem
72+2 razítek z jiných pohádkových zemí k registraci.
V případě splnění podmínek uvedených v bodě 4 těchto
pravidel bude rytíř pasován na člena Rytířské družiny
na nejbližších Tolštejnských slavnostech. Takovému
vandrovníkovi bude prodán nový Vandrovní pas TP,
pokud o něj požádá, s 50% slevou.
Po splnění podmínek uvedených v bodě 4 a 5 bude do
zaplněného pasu na list č. 20 otisknuto razítko člena
Rytířské družiny pána Albrechta Berky z Dubé, a tím
bude ukončena platnost stávajícího pasu.
9. Seznam poskytovatelů služeb Tolštejnského panství – je ročně aktualizovaný seznam všech komerčních
i nekomerčních poskytovatelů služeb v cestovním ruchu,
kteří jsou aktivně zapojeni do hry. Seznam je zveřejněn na
www.tolstejnskepanstvi.cz, je též součástí pasu a mapy
TP v tištěné podobě.
10. U všech poskytovatelů služeb Tolštejnského panství zařazených do ročně aktualizovaného seznamu
poskytovatelů získá účastník hry zdarma otisk razítka
hry VPTP (po jeho vyžádání) od poskytovatele. Ten je
povinen razítko poskytnout v případě, že držitel pasu
u tohoto poskytovatele uhradí nějaké zakoupené zboží,
jídlo, nápoj nebo službu.
11. Mýta jsou místa (informační střediska, recepce
hotelů apod. označená v seznamu poskytovatelů
služeb) v Tolštejnském panství, která umožňují nákup
upomínkových předmětů, nových pasů a map. Zde jsou
též k dostání aktualizované seznamy poskytovatelů zapojených do naší hry. Seznam včetně kontaktů je uveřejněn
na www.tolstejnskepanstvi.cz.
12. Nový ročník hry Vandrování po Tolštejnském panství
je vyhlášen vždy v den konání Tolštejnských slavností
a končí slavnostmi následujícími.
13. Součástí hry na každý rok je:
– aktualizovaný seznam poskytovatelů služeb
– platná pravidla
– seznam členů Rytířské družiny pána Berky z Dubé
– mapa a pas Tolštejnského panství.
Erb Tolštejnského panství (příp. korouhev) – slouží
k označení míst, kde obdržíte razítko do minipasu
a vandrovního pasu.
SPIELREGELN
Wandert, sammelt Stempel, und werdet Mitglied
der Rittergefolgschaft des Herrn Albrecht Berka von
Dubá (Dauba)
1. Der Spielveranstalter der Wanderung durch die
Tollensteiner Herrschaft (weiter nur „WDTH“) ist die
MAS Šluknovsko mit der Betriebsstätte in Jiřetín pod
Jedlovou (Sankt Georgenthal).
2. Das Spiel ist für alle Interessenten (weiter nur Wanderer) ohne Alters- oder sonstiger Begrenzung, also auch
Ausländer, bestimmt
3. Der Spielteilnehmer sammelt Stempel in den Wanderpass der Tollensteiner Herrschaft (weiter nur TH).
Erhöhende Stempelzahl ermöglicht im Rahmen der
gesellschaftlichen Stufenleiter weiter vorgehen.
Den Stempelabdruck in den Pass des Passträgers ist
der Dienstanbieter verpflichtet zu geben, der in unser
Spiel eingegliedert ist. Bestandteil der TH-Pakets ist
ein aktualisiertes Verzeichnis der Dienstanbieter, Pass,
Landkarte und die Spielregeln. Das alles danach, wenn
der Wanderer wenigstens einiges Geldstück für Ware
oder Dienste ausgibt.
4. Erhebedekret zum Edelknabe und Landedelmann
erhaltet der Wanderer nur im Fall, dass er die ersten
12, bzw. 36 Spielstempel der Wanderung durch die
Tollensteiner Herrschaft im Pass original hat (keiner
wird gleich sein), restliche 36 Stempel zur Erwerbung
des Dekrets Ritter können sich schon wiederholen, aber
nur so, dass auf den restlichen sechs Seiten zwischen den
6 Stempeln auf einer Seite nicht dieselben Spielstempel
der WDTH erscheinen.
Wenn man diese Bedingungen – Pass voller Spielstempel
WDTH (72+2) beim Infozentrum in Jiřetín pod Jedlovou
vorlegt, bekommt man ein dingliches Geschenk.
5. Gesellschaftliche Stufen:
a) Wanderer der Tollensteiner Herrschaft (jeder
Besucher der Region)
b) Untertan/Dienstmann der Tollensteiner Herrschaft (nach Ausfüllung des Minipasses mit 6 verschiedenen Spielstempeln der WDTH)
c) Edelknabe der Tollensteiner Herrschaft (nach
Ausfüllung des Passes TH mit 12 Spielstempeln der
WDTH)
d) Landedelmann der Tollensteiner Herrschaft
(nach Ausfüllung des Passes mit 36 Spielstempeln
WDTH)
e) Ritter der Tollensteiner Herrschaft (nach Ausfüllung des Passes mit 72 Spielstempeln WDTH)
f) Mitglied der Rittergefolgschaft des Herrn
Berka von Dubá wird derjenige, wer:
I) Punkt 4 dieser regeln erfüllt
II) auf der Passseite TH mit Anschrift „Märchenland, Reich, Herrschaft, Königreich in der Tschechischen
und Slowakischen Republik“ 2 solche Stempelabdrücke
haben wird.
Und danach er: auf den nächsten Tollensteiner Festen
von Herrn Berka von Dubá durch Umhängen der Medaille zum Ritter geschlagen wird.
Das Vorgehen kann man in der gesellschaftlichen Stufe
nur nach vorherigen Stufen erreichen (Edelknabe –
Landedelmann – Ritter).
6. Mitglied der Rittergefolgschaft des Herrn Berka
von Dubá hat freien Eintritt auf alle Veranstaltungen der
Agentur für Entwicklung der TH unter Bedingung, dass
er bei allen Veranstaltungen die Medaille umhängen hat.
7. Indem der Wanderer in seinem Pass den entsprechenden Teil voll mit Stempeln für die Ausgabe des
gesellschaftlichen Erhebungsdekret hat, kann er sich
im Informationszentrum der TH in Jiřetín pod Jedlovou
nach Vorlegen des Passes persönlich das Dekret abholen,
event. zusenden lassen, danach er seinen Pass in das IC
sendet, dieser wird mit dem Dekret zurück gesendet.
8. Arten der Wanderpässe:
a) Wanderminipass der Tollensteiner Herrschaft
(bekommt man bei kommerziellen und nicht kommerziellen Dienstanbietern des Fremdenverkehrs,
Unterkunft-Einrichtungen und in den IC /Mautstellen/,
die in unsere Wanderung angeschlossen sind. Kleiner
einfacher Pass für 6 verschiedene Spielstempel der
WDTH hat trennbare Teile mit Anschrift: Rabatt 25 %
Rabatt für den Wanderpass der TH wird nur nach Vollfüllen des Minipasses mit 6 verschiedenen Spielstempel
WDTH und Abgabe der Registrierkarte ausgegeben (wir
werden die elektronische Adresse bevorzugen – ist aber
keine Bedingung).
b) Wanderpass der Tollensteiner Herrschaft mit 72
Fenstern für den Stempel. Das allmähliche Ausfüllen
mit Stempel ermöglicht einen gesellschaftlichen Fortgang vom Edelknabe zum Ritter und bis zum Mitglied
der Rittergefolgschaft. Das erfolgt nach Vorlegen des
Wanderpasses zur Registrierung mit notwendiger Stempelanzahl 72 + 2 aus anderen Märchenländern. Falls zur
Erfüllung der im Punkt 4 angeführten Bedingungen
kommt, wird der Ritter bei den nächsten Tollensteiner
Festen zum Mitglied der Rittergefolgschaft geschlagen.
Solcher Wanderer wird, nach seiner Anforderung ein
neuer Wanderpass der TH, mit 50 % Rabatt, verkauft.
Nach Erfüllung der Bedingungen laut Punkt 4. und 5.,
wird in den vollgefüllten Pass auf die Seite 20 der Stempel
des Mitglieds der Rittergefolgschaft des Herrn Albrecht
Berka von Dubá abgedruckt und damit wird die Gültigkeit des bestehenden Passes abgeschlossen.
9. Verzeichnis der Dienstanbieter der Tollensteiner
Herrschaft – ist eine jährlich aktualisierte Liste aller
kommerziellen und nicht kommerziellen Dienstleistern
im Fremdenverkehr, die aktiv in das Spiel angeschlossen
sind. Das Verzeichnis ist auf www.tolstejnskepanstvi.cz
veröffentlicht, bildet auch einen Bestandteil des Passes
und der Landkarte der TH in Druckform.
10. Bei allen Dienstleistern der Tollensteiner Herrschaft,
die sich in die jährlich aktualisierte Liste der Anbieter
befinden, bekommt der Spielteilnehmer kostenlos einen
Stempelabdruck WDTH (nach Anforderung) . Der
Anbieter ist verpflichtet den Stempel geben, und zwar,
wenn der Passbesitzer eine Ware, Esse Getränk oder
Dienst kauft.
11. Mautstellen (Infozentren, Hotelrezeption usw.,
im Verzeichnis der Dienstleister bezeichnete) in der
Tollensteiner Herrschaft, ermöglichen Einkauf von
Erinnerungsgegenstände, neue Pässe und Landkarten.
Hier bekommt man auch das aktualisierte Verzeichnis
der, in unser Spiel angeschlossenen Anbieter. Die Liste
gesamt Kontakte ist auf www.tolstejnskepanstvi.cz
veröffentlicht.
12. Das neue Spieljahrgang der Wanderung durch die
Tollensteiner Herrschaft wird immer am Tag der Tollensteiner Feste ausgerufen und endet mit dem weiteren
Fest.
13. Spielbestandteil für jedes Jahr sind:
– aktualisiertes Verzeichnis der Dienstanbieter
– gültige Regeln
– Verzeichnis der Mitglieder der Rittergefolgschaft
des Herrn Berka von Dubá
– Landkarte und Pass der Tollensteiner Herrschaft.
Wappen der Tollensteiner Herrschaft (event. Banner/
Fahne) – dient zur Markierung der Stellen, wo man den
Stempel in den Minipass und Wanderpass bekommt.
Lucie Lipská
Hodnost poddaný – po zaplnění minipasu
6 různými razítky hry • Rang Untertan – nach
Befüllen des Minipasses mit 6 verschiedenen
Spielstempeln
ZÁKLADNÍ ATRIBUTY
TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
KENNZEICHEN DER
TOLLENSTEINER HERRSCHAFT
Malý znak
Kleines Zeichen
Erb
Wappen
Hodnost panoš – po zaplnění pasu 12 razítky
hry • Rang Edelknecht – nach Befüllen des Passes
mit 12 Spielstempeln
Hodnost zeman – po zaplnění pasu 36 razítky
hry • Rang Edemann – nach Befüllen des Passes
mit 36 Spielstempeln
Velký znak
Großes Zeichen
Korouhev
Banner
Informační centrum Tolštejnského panství
Nám. Jiřího 300
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Tel. +420 412 379 336
E-mail: [email protected]
www.tolstejnskepanstvi.cz
Hodnost rytíř – po zaplnění pasu 72 razítky
hry • Rang Ritter – nach Befüllen des Passes mit
72 Spielstempeln
Členem Rytířské družiny pána Berky z Dubé
se stává ten, kdo navíc získá 2 razítka z jiných
pohádkových zemí a bude slavnostně pasován na
Tolštejnských slavnostech • Zum Mitglied des Ritterlichen Gefolge des Herren Berka aus Dubá
wird derjenige, der außerdem noch 2 Stempel aus
anderen Märchenländern erhält und wird feierlich
auf dem Tollensteiner Fest geschlagen.
Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje –
Fond malých projektů Cíl 3 2007–2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa
Das Projekt ist aus der ERDF (Europäischer Fonds der regionalen
Entwicklung – Fonds der Kleinprojekte Ziel 3 2007–2013) mittels der
Euroregion Neiße mitfinanziert.
MAPA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ / KARTE DER TOLLENSTEINER HERRSCHAFT •
Vydavatel / Herausgeber MAS Šluknovsko Varnsdorf 2013 • Grafické zpracování /
Graphische Bearbeitung Ateliér Stejskal Jiřetín pod Jedlovou • Překlad / Übersetzung
Ingrid Pajerová • Tisk / Druck SOŠmgp Rumburk

Podobné dokumenty