RD8800 Série

Komentáře

Transkript

RD8800 Série
RD8800 Série
bezpapírový zapisovač
systém pro sběr dat
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Přehled Kapitol
Kapitola 1
Základní Informace
Kapitola 2
Instalace Přístroje a Elektrická Zapojení
Kapitola 3
Obsluha Přístroje
Kapitola 4
Provoz Přístroje
Kapitola 5
Programování Přístroje
Kapitola 6
Kalibrace Přístroje
Kapitola 7
Stahování Dat z Přístroje
Příloha A
Nastavení Vstupu (1-5 Vdc) pro Snímač Tlaku (0-250 psig)
Příloha B
Nastavení Vstupu (4-20 mA) pro Nastavení Hodnoty (0-150
gpm)
Příloha C
Nastavení vstupu termočlánku typu J za účelem nastavení
rozsahu (100-750 °C)
Příloha D
Konfigurace Totalizátoru
Podmínky týkající se právní záruky/odvolání a informace týkající se vrácení přístroje
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
UPOZORNĚNÍ
Upozornění bylo do této uživatelské příručky zahrnuto, aby zdůraznilo možnost
PŘÍTOMNOSTI NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ na terminálech umístěných v zadní části
přístroje. PŘI INSTALACI A ÚDRŽBĚ VAŠEHO PŘÍSTROJE BUĎTE EXTRÉMNĚ
OPATRNÍ. Dříve než začnete s instalací anebo údržbou přístroje, si pečlivě přečtěte obsah
kapitoly INSTALACE PŘÍSTROJE A ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ.
Při obsluze terminálů umístěných na zadní straně přístroje buďte extrémně opatrní.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Kapitola 1
Základní informace
Úvod
1.1
Popis Zapisovače
1.1.1. Vstupy
1.1.2 Rozměry Zapisovače
1.1.3 Nabídky (Menu) Zapisovače
1.1.3.1
Nabídka Nastavení Displeje zapisovače
1.1.3.2
Nabídka Programovací Režim Zapisovače
1.1.3.3
Nabídka Funkce Zapisovače
1.1.3.4
Skrytá Nabídka Zapisovače
1.1.4 Paměť Zapisovače
1.1.5 Hodiny
1.1.6 Provedení Zapisovače
1.2
Možnosti Záznamu Dat
1.2.1 Disketová mechanika (Floppy Disk Drive)
1.2.2 Paměťová karta PCMCIA
1.2.3 ZIP Mechanika
1.3
Možnosti Zapisovače
1.3.1 Digitální Vstup a Výstup
1.3.2 Komunikační Rozhraní
1.4
Technické Parametry
Obr. 1-1 Polovodičový Datový Zapisovač
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Tento manuál slouží jako uživatelská příručka polovodičového datového zapisovače, který
zobrazuje informace přímo na displej přístroje , viz obr. 1-1. Naměřené hodnoty jsou přímo
ukládány do zvolené paměti přístroje. Tato uživatelská příručka poskytuje detailní instrukce
pro instalaci, provoz, programování, kalibraci a údržbu přístroje.
Tento zapisovač představuje dokonalou část zařízení, která před samotným provozem
vyžaduje určitou úroveň programování. Uživateli je doporučeno přečíst tuto příručku dříve,
než začne s jakoukoliv procedurou instalace anebo programováním. Minimální konfigurace
přístroje je popsána v kapitole 3 - Obsluha Přístroje. Popis procedur pro zvolené vzorky je
podrobně popsán v přílohách A-D.
Kapitola 1
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
1.1
Popis Zapisovače
Polovodičový datový zapisovač představuje přístroj, který poskytuje a zapisuje informace
přímo do zvolené paměti přístroje. Naměřené hodnoty jsou ukládány buď na vnitřní
disketovou mechaniku, snímatelnou kartu PCMCIA anebo na ZIP mechaniku.
Veškeré hodnoty jsou ukládány ve formátu MS-DOS a takto mohou být archivovány anebo
analyzovány na jakémkoliv IBM kompatibilním počítači, na kterém běží operační systém
Microsoft Windows 3.1 anebo Windows 95/98. Přístroj zachovává veškeré vlastnosti
tradičních zapisovacích přístrojů pomocí velkého monochromatického (STN) anebo TFT
barevného displeje z tekutých krystalů (LCD), který zobrazuje naměřené hodnoty
prostřednictvím grafu, stejně tak i sloupcového diagramu anebo v digitální číslicové podobě.
Přístroj má mnoho vlastností a funkcí, které jsou jedinečné a nemohou být aplikovány u
klasických papírových zapisovačů. Jedná se o kompresi dat a prohlížení historie naměřených
hodnot.
Zapisovač je schopen změřit a zpracovat až 6 přímých vstupů: kalkulovaný, podmíněný,
externí body pro záznam hodnot, tendování anebo zpracování hodnot.
Pokud nejsou přímé vstupy požadovány, datový zapisovač je schopen přijmout až 15 bodů
z kombinace kalkulovaného typu, podmíněného typu anebo typu externích bodů.
1.1.1. Vstupy
Zdroje přímého vstupu mohou přicházet ze zdrojů napětí, proudu, pasivních kontaktů,
termočlánku anebo ze zdrojů RTD. Povolený rozsah napětí a proudů přístroje: Napětí: ±150
mV, ±1.25 V, ±2.5 V, ±12.5 V a ±25V. Proud: 4 až 20 mA, 0 až 20 mA a 10 až 50 mA.
Vstupy termočlánku jsou tyto: typ J, K, T, E, R, S, B, C a N. Povolené vstupy RTD mají tyto
ohmické hodnoty: 10 Ω Cu, 100 Ω Platina, 200 Ω Platina, 120 Ω Nikl a 1000 Ω Nikl.
1.1.2 Rozměry Zapisovače
Přístroj je navržen tak, aby ho bylo možné umístit do panelu standardu DIN s rozměry 138
mm x 138 mm s hloubku panelu 188.2 mm, do které není zahrnut napájecí kabel a zdrojový
kabel vstupu, které jsou vyžadovány. Reálné rozměry přístroje jsou uvedeny na obr. 2-1
„Rozměry řístroje v palcích (mm)“, který je uveden ve 2. kapitole této uživatelské příručky.
1.1.3 Nabídky (MENU) Zapisovače
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Vlastnosti a funkce přístroje jsou přístupné pomocí série definovaných nabídek. Stiskněte
klávesu MENU, která je zobrazena ve spodním pravém rohu LCD obrazovky. Stavový řádek
podél horní části obrazovky zobrazuje různé parametry zapisovače (viz část 3.1). Příkazový
řádek s klávesami obsahuje 3 uživatelem programovatelné klávesy –DISPLay, PROGram a
FUNCtion (viz Obr. 1-2 uvedený níže). Každá úroveň nabídky nabízí stručné a jednoduché
výzvy, které usnadňují práci s přístrojem.
Obr. 1-2 Příkazový řádek s klávesami
1.1.3.1
Nabídka Nastavení Displeje Zapisovače
Nabídka nastavení displeje zapisovače je přístupná stisknutím klávesy DISPL, která je
umístěna na příkazovém řádku s klávesami. Tato nabídka vám umožňuje zobrazit jakýkoliv
naprogramovaný bod, řadu bodů, jakoukoliv signalizaci anebo řadu signalizací na stavovém
řádku podél horní části displeje přístroje. Verze operačního systému umožňuje zobrazení ve
formě vysunovacích (pop-up) oken.
1.1.3.2
Nabídka Programovací Režim Zapisovače
Nabídka programovacího režimu zapisovače je dostupná pomocí klávesy PROG, která je
umístěna na příkazovém řádku s klávesami. Tuto položku nabídky přístroje je možné chránit
heslem. Nabídka programovacího režimu zapisovače vám umožňuje definovat provozní
parametry - možnost nastavení výzev v jednotlivých částech nabídky přístroje, na které
budete odpovídat pomocí alternativ ano/ne. Dále je možné zadávat požadované hodnoty, které
přizpůsobí přístroj dle požadavků vaší aplikace (viz kapitola 5).
1.1.3.3
Nabídka Funkce Zapisovače
Nabídka funkcí zapisovače je přístupná pomocí klávesy FUNC, která je umístěna na
příkazovém řádku s klávesami. Tuto položku nabídky přístroje je možné chránit heslem.
Nabídka funkcí zapisovače vám umožňuje aktivovat, obejít a/nebo vynulovat bod. V nabídce
je taktéž možné přepínat mezi vysokou anebo nízkou rychlostí překreslování grafu na displeji,
rychlost záznamu, zapnutí/vypnutí kontroly signalizace a nastavení měřítka (1 nebo 2).
1.1.3.4
Skrytá Nabídka Zapisovače
Skrytá nabídka zapisovače je přístupná stisknutím určité kombinace kláves a je možné ji
chránit heslem. Tato nabídka umožňuje spouštět zapisovač, nastavovat hesla, provádět
kalibraci přístroje a spouštět diagnostiku přístroje (viz kapitola 4 ).
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
1.1.4 Paměť Zapisovače
Všechny paměti s náhodným přístupem (RAM) v přístroji jsou zálohované bateriemi. Tato
vlastnost umožňuje obnovení funkce přístroje, v případě výpadku elektrické sítě, s minimální
ztrátou dat. Všechny programovací postupy a posledně prohlížená data v historii přístroje
budou, v případě přerušení napájení, zachovány. Baterie přístroje nejsou nabíjecí (lithiové
provedení) a paměť přístroje zůstane neporušena po dobu minimálně 12 měsíců.
1.1.5 Hodiny
Hodiny přístroje v reálném čase monitorují čas a datum v případě, že dojde k přerušení
napájení. Hodiny využívají stejné baterie jako paměť s náhodným přístupem (RAM).
1.1.6 Provedení Zapisovače
Datový zapisovač představuje modulární konstrukci. Napájecí zdroj a analogové moduly jsou
snadno přístupné pro rychlé a jednoduché řešení problémů a/nebo jejich odstranění. Disketová
(floppy) mechanika, karta PCMCIA anebo ZIP mechanika jsou přístupné z přední části
panelu přístroje.
1.2
Možnosti Záznamu Dat
Zapisovač si můžete pořídit s jedním ze tří médií pro ukládání dat. Jedná se o standardní PC
kompatibilní disketovou mechaniku, paměťovou kartu PCMCIA anebo ZIP mechaniku.
Volitelný software podporuje všechny 3 typy médií.
1.2.1 Disketová mechanika (Floppy Disk Drive)
Disketová mechanika používá 3½ palcové (89 mm) PC kompatibilní diskety. Tyto diskety
jsou schopny uchovat 1.44 MB dat, což představuje přibližně 700,000 datových vzorků (16
bitů/vzorek). Disketa představuje magnetické médium a mechanika je mechanická. Tato
vlastnost omezuje jejich použití v drsných prostředích, ve kterých teplota anebo vibrace
představuje neřešitelný problém. Výhodou je jejich nízká pořizovací cena a snadné vkládání
do IBM kompatibilních PC.
1.2.2 Paměťová karta PCMCIA
Paměťová karta PCMCIA (mezinárodní asociace paměťových karet pro PC) je malá
polovodičová karta obsahující flash paměť. Řadič PCMCIA podporuje paměťové karty do
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
kapacity 200 MB. Tato je schopna pojmout až 100,000,000 datových vzorků. Tyto paměťové
karty vyžadují speciální řadič v počítači, který je snadno dostupný, levný a na mnoha
přenosných počítačích již standardním vybavením. Pro podrobnosti kontaktujte vašeho
prodejce.
1.2.3 ZIP Mechanika
Zip mechanika je schopna uchovat 100 MB dat, což představuje přibližně 50,000,000
datových vzorků na jeden 100 MB disk. Zapisovač nepodporuje 256 MB ZIP mechaniky.
1.3
Možnosti Zapisovače
V následujících odstavcích jsou popsány možnosti rozšíření funkcí a schopností datového
zapisovače.
1.3.1 Digitální Vstup a Výstup
Tato volba poskytuje 3 anebo 6 mechanických výstupů relé třídy C (spínací , přepínací a
vypínací kontakt), které jsou schopny spínat napětí 250 Vac, dále 3 izolované řídící digitální
vstupy, 3 anebo 6 polovodičových kontaktů s otevřeným kolektorem pro spínání napětí 30
Vdc při proudu 0.5 A. Výstupy relé jsou programovatelné tak, aby reagovaly na signalizaci.
Digitální vstupy mohou být využity ke spouštění událostí jako je změna rychlostí záznamu
anebo přerušení a spouštění záznamu zapisovače.
1.3.2 Komunikační Rozhraní
Datový zapisovač nabízí 2 volby komunikace:
1. Izolované rozhraní RS232/RS485 využívající protokol Modbus. Datový zapisovač
působí jako zařízení „slave“ v prostředí Modbus RTU anebo Modbus ASCII.
2. Volba ethernetu dle doporučení 802.3 s konektorem RJ45 (4 drátové zapojení).
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
1.4
Technické Parametry
Provozní stav
Vstupní Signály
ss napětí: lineární, odmocněné, logaritmické
Plný rozsah: ± 150 mV, ± 1.25 V, ± 2.5 V, přesnost ± 0.06 %
± 12.5 V a ± 25 V, přesnost ± 0.1 %
ss proud: 4 až 20 mA, 0 až 20 mA a 10 až 50 mA
přesnost ± 0.15 % s použitím 50 Ω bočníku
Termočlánek
Rozlišení 0.1 °C
Typ
J
K
T
E
N
R
S
B
C
Rozsah (°C)
-210 až – 100
-100 až 1200
-270 až -100
-100 až 1372
-270 až -100
-100 až 400
-270 až -100
-100 až 1000
-270 až -100
-100 až 1300
-50 až 1768
-50 až 1768
0 až 1820
0 až 2400
Přesnost (°C)
± 2.5
± 1.5
± 2.5
± 1.5
± 2.5
± 1.5
± 2.5
± 1.5
± 2.5
± 1.5
±3
±3
±4
±3
Rozsah (°F)
-340 až -150
-150 až 2190
-450 až -150
-150 až 250
-450 až -150
-150 až 750
-450 až -150
-150 až 1832
-450 až -150
-150 až 2372
-58 až 3200
-58 až 3200
32 až 3300
32 až 4350
Přesnost (°F)
±5
±3
±5
±3
±5
±3
±5
±3
±5
±3
±6
±6
±7
±6
Přesnost referenčního přechodu: ± 0.5 °C (0 °C až 50 °C)
Detekování možnosti vyhoření termočlánku: vnitřní
RTD
Základní přesnost: 0.2 % nebo 0.5 % (1 °F)
Rozlišení: 0.1 °C
2, 3 anebo 4 drátové zapojení
Kompenzace kabelu: ± 50 Ω
Detekování rozpojeného obvodu anebo zkratu
10 Ω Cu
100 Ω Pt385
100 Ω Pt392
200 Ω Pt385
200 Ω Pt392
web: www.omegaeng.cz
-70 až 170 °C
-220 až 850 °C
-180 až 820 °C
-220 až 400 °C
-180 až 400 °C
www.newport.cz
-94 až 338 °F
-364 až 1560 °F
-292 až 1500 °F
-364 až 750 °F
-292 až 750 °F
e-mail: [email protected]
120 Ω Ni
1000 Ω Ni
-70 až 300 °C
-60 až 209 °C
-94 až 570 °F
-76 až 408 °F
Rozlišení vstupu: 0.0015 % z plného rozsahu, 16 bit pokud není uvedeno jinak
Vstupní impedance: > 10 MΩ pro rozsah napětí 150 mV, 1.25 V a 2.5 V
> 100 kΩ pro rozsah napětí 12.5 V a 25 V
Vstupní kanály: 2, 4 anebo 6 přímých vstupních kanálů
Maximální hodnota na vstupu: 50 Vdc
Izolační napětí: 250 Vdc anebo špička mezi kanály, 300 Vdc anebo AC špička mezi kostrou
Měřící rozsah: 8 krát/1 s na všech kanálech
Potlačení hluku v běžném režimu: > 100 dB, 50/60 Hz
Potlačení hluku v normálním režimu: > 50 dB, 50/60 Hz
Matematické funkce: +, -, x, /, logaritmus, totalizátor, mocniny, průměry a časovače
Záznam hodnot
Rychlost záznamu: Uživatelem programovatelná od 8 vzorků/s do 1 vzorku každých 600 s
(10 min).
Kanály jsou nezávisle programovatelné.
Datový formát: Binární formát. Pojmenování souboru dle přání uživatele.
Kapacita pro uchování dat: 3½ palcová disketová mechanika – přibližně. 700,000 vzorků na
jednu 1.44 MB disketu
karta PCMCIA – přibližně 100,000,000 vzorků na jednu 200 MB
kartu
Zip disk – přibližně 50,000,000 vzorků na jeden 100 MB disk
Vnitřní média: 1 MB paměť RAM
2 MB paměť RAM – volitelná
Typy souborů: datové soubory, soubory obsahující události anebo signalizaci, konfigurační
soubory, jazykové soubory a spousta dalších souborů obsluhy různých názvů.
Displej
Monochromatický displej: CCFL podsvícený STN LCD (5.0 palců) displej s
ovládáním prostřednictvím dotyku.
Rozlišení monochromatického displeje: 240 (výška) X 128 (šířka) obrazových bodů
Barevný displej: CCFL podsvícený TFT LCD (5.6 palců) displej s aktivní maticí a s
ovládáním prostřednictvím dotyku.
Rozlišení barevného displeje: 320 (výška) X 240 (šířka) obrazových bodů
Režimy displeje: Grafický (vertikální a horizontální průběh), sloupcový graf (vertikální anebo
horizontální), digitální metr, alfanumerický pro události a signalizaci
anebo jejich kombinace na rozdělené obrazovce.
Virtuální rychlost grafu: Programovatelná: 10 mm/h až 15,000 mm/h.
Virtuální měřítka grafu: 2 sady, z nichž každá z nich obsahuje 8 měřítek.
Okna displeje: Čas/datum, grafické (sloupce, číslice, průběhy), stav disku, stav systému,
lišta kláves nabídky, identifikace přístroje, signalizace/události.
Napájení: 100 až 240 Vac, 50/60 Hz, 35 VA max., volitelně 24 V ± 15 %
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Ochrana při ztrátě napájení: Naprogramované parametry jsou uloženy ve stálé paměti.
Napájení hodin přístroje je zálohované. Doba uložení dat bez
napájení > 12 měsíců.
Další parametry
Provozní rozsah: -10 °C až 50 °C, 10 % až 80% RH (5°C až 40 °C pro přístroje s disketovou
mechanikou).
Bezpečnost přístroje : Splňuje požadavky dle norem UL-3111-1 a EN61010-1 za předpokladu
instalace dle pravidel uvedených v této uživatelské příručce.
Schváleno dle UL a cUL – sbírka č. E175096.
EMC: Splňuje požadavky normy EN61326:1998 a směrnice CE 89/336/EEC.
Vstupní napětí: 100 až 240 Vac, 50/60 Hz anebo 125 Vdc (35 VA max.).
Váha: přibližně 3.2 kg – váha přístroje je rozdílná v závislosti na instalované výbavě.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění bylo do této uživatelské příručky zahrnuto, aby zdůraznilo možnost
PŘÍTOMNOSTI NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ na terminálech umístěných v zadní části
přístroje. PŘI INSTALACI A ÚDRŽBĚ VAŠEHO PŘÍSTROJE BUĎTE EXTRÉMNĚ
OPATRNÍ. Dříve než začnete s instalací anebo údržbou přístroje, si pečlivě přečtěte obsah
kapitoly INSTALACE PŘÍSTROJE A ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ.
VAROVÁNÍ: Elektrický šok může způsobit poranění anebo smrtelná zranění. Při obsluze a
instalaci terminálů na zadním panelu přístroje buďte extrémně opatrní. Postupujte dle
instrukcí uvedených níže.
VAROVÁNÍ – NAPÁJECÍ VSTUPY PŘÍSTROJE
Při zapojování vodičů do terminálů na zadním panelu přístroje je důležité zabezpečit účinnou
zem střídavého napájení a zajistit nízkoimpedanční spojení s elektrickou zemí (bezpečnostní
uzemnění) na šroubovacích terminálech s označením „elektrická zem“ anebo „GND“ tak,
abyste zabránili možnosti vzniku elektrického šoku. Elektrické napětí může být přítomné na
terminálech zadního panelu anebo uvnitř krytu přístroje. Při zapojování použijte dodávaný
AC kabel anebo doporučený kolík. Ujistěte se, že je fázový vodič anebo spoj č.1 připojen do
konektoru „L/H“. Zabezpečte připojení nulového vodiče anebo spoje č.2 do konektoru „N“.
Zajistěte připojení nízkoimpedanční bezpečnostní země do konektoru „elektrická zem“ anebo
„GND“.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
VAROVÁNÍ – SIGNÁLOVÉ VSTUPY PŘÍSTROJE
Buďte při zapojování signálových vstupů velmi obezřetní. Na signálových vstupech terminálu
mohou vznikat měnící se nebezpečná napětí, jejichž velikost závisí na elektrické zemi
přístroje. Tato nebezpečná napětí se mohou vyskytovat uvnitř krytu přístroje anebo na
terminálech zadního panelu přístroje. Jakýkoliv napěťový potenciál zdroje signálu se objeví i
na příslušném terminálu signálového vstupu.
VAROVÁNÍ – KONTAKTNÍ VÝSTUPY PŘÍSTROJE
Buďte při zapojování kontaktních výstupů velmi obezřetní. Na kontaktních výstupních
terminálech mohou vznikat měnící se nebezpečná napětí, jejichž velikost závisí na elektrické
zemi přístroje. Tato nebezpečná napětí se mohou vyskytovat uvnitř krytu přístroje anebo na
terminálech zadního panelu přístroje. Jakýkoliv napěťový potenciál kontaktního obvodu se
objeví i na příslušném kontaktním výstupu terminálu.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Kapitola 2
2.1
Instalace Přístroje a Elektrická Zapojení
Manipulace s Přístrojem
2.1.1. Úvodní Důkladná Prohlídka Přístroje
2.1.2 Rozbalování Přístroje
2.1.3 Odhalené Poškození Přístroje
2.1.4 Navrácení Přístroje
2.1.5 Skladování přístroje
2.2
Instalace Přístroje
2.2.1 Montáž Panelu Přístroje
2.3
Procedury Zapojování Vstupů/Výstupů a Napájení Přístroje
2.3.1 Požadavky na Napájení Přístroje
2.3.2 Připojení Napájení
2.3.3 Zapojení Signálového Vstupu
2.3.4 Výstup Relé, Kontaktní vstup
2.3.4.1
Mechanické Relé
2.3.4.2
Polovodičové Relé
2.3.4.3
Opticky oddělené Vstupy/Výstupy
2.4
Sériové Rozhraní
2.5
Ethernet
2.6
Čištění přístroje
2.7
Nastavení kontrastu displeje (pouze monochromatický displej)
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Kapitola 2
Tato kapitola popisuje informace a procedury týkající se instalace a elektrických zapojení
přístroje. Obsaženy jsou zde informace týkající se manipulace s přístrojem, instalace a
specifikace pro elektrická zapojení jak pro standardní tak volitelné vybavení přístroje.
2.1
Manipulace s Přístrojem
2.1.1 Úvodní Důkladná Prohlídka Přístroje
Při vybalování přístroje dbejte zvýšené opatrnosti. Přístroj je zabalen
do nárazuvzdorné pěnové klece tak, aby nedošlo během dopravy k jeho
poškození. Pokud je poškození přístroje evidentní hned na první pohled,
kontaktujte vašeho dodavatele.
2.1.2
Rozbalování Přístroje
Nejprve z krabice vytáhněte pěnovou klec spolu s přístrojem, poté
vytáhněte přístroj z pěnové klece.
2.1.3
Odhalení Poškození Přístroje
Pokud po vybalení přístroje zjistíte jeho poškození, zabalte přístroj zpět
do původního stavu a vraťte ho zpět výrobci tak, jak je popsáno níže.
2.1.4
Navrácení Přístroje
Před navrácením poškozeného anebo nefunkčního přístroje výrobci,
kontaktujte obchodní oddělení, ze kterého jste si přístroj pořizovali.
Před navrácením přístroje, z jakýchkoliv důvodů, nejprve musíte
z výroby získat zpětné obchodní autorizační číslo.
2.1.5
Skladování Přístroje
Pokud chcete před vlastní instalací prodloužit dobu skladování přístroje,
zabalte ho zpět do přepravní krabice. Vyplňte prostor kolem přístroje
použitím pěnové klece anebo jejím ekvivalentem a uložte přístroj do
chladných a suchých prostor. Nedoporučujeme uchovávat přístroj po
dobu delší než jeden rok. Pokud chcete přístroj skladovat déle,
kontaktujte vašeho dodavatele, který vám poskytne další informace.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
2.2
Instalace Přístroje
Předpoklad provozního prostředí přístroje popisují následující parametry:
Pouze pro vnitřní použití
Třída instalace:
Úroveň stupně znečištění:
Teplota:
Vlhkost:
Střídavý síťový pívod:
podle normy IEC 664
podle normy UL3111-1/IEC1010-1
5 °C až 40 °C podle normy UL3111-1/IEC1010-1 pro disketové
mechaniky
-10 °C až 50 °C pro PCMCIA karty anebo ZIP mechaniky
10 % až 80 % RH podle normy UL3111-1/IEC1010-1
100-240 Vac ~ 50/60 Hz 35 Vac
Poznámka: Zapisovač je navržen tak, aby ho bylo možné namontovat do krycího panelu a
jako takový může být považován za trvale připojený. Rozpojení zdroje napájení musí být
možné prostřednictvím přepínače anebo elektrického jističe. Rozpojovací zařízení musí být
umístěno v rámci krycího panelu a mělo by být zřetelně označeno, v bezpečné vzdálenosti
zapisovače a snadno dostupné obsluze.
Zapisovač je rozměrově navržen tak, aby ho bylo možné usadit do standardního průřezu DIN
panelu o rozměrech 138 mm x 138 mm. Přístroj vyžaduje 188.2 mm (hloubka panelu). Do
této hloubky není započítán prostor nutný pro napájecí a signálové vodiče. Rozměry přístroje
jsou vyznačeny na obr. 2-1.
Obr. 2-1 Rozměry zapisovače v palcích [mm]
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v rozporu s informacemi uvedenými v této uživatelské
příručce anebo za jakýchkoliv podmínek, které překračují uvedené parametry týkající se
životního prostředí.
2.2.1 Montáž Panelu Přístroje
Pro zajištění správného provozu přístroje by měl být zapisovač namontován do vertikálního
panelu. Ujistěte se, že máte správné rozměry pro vytvoření otvoru v krycím panelu a
postupujte dle následujících směrnic:
2.2.1.1
2.2.1.2
Vyřežte otvor panelu o rozměrech 138 mm x 138 mm.
Sejměte z přístroje jakýkoliv balící materiál. Vždy s přístrojem
zacházejte opatrně, abyste nepoškodily LCD displej anebo nepoškrábali
povrch displeje.
Obr.2-2 Vkládání přístroje do krycího panelu
Překlad slovíček z obr. 2-2
Front Panel
Gasket
web: www.omegaeng.cz
Čelní panel
Plochý těsnící kroužek
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
Sejměte z krytu přístroje blokovací příčky a ujistěte se, že není ploché
těsnění na krytu přístroje jakýmkoliv způsobem pokřivené.
Vložte zadní část zapisovače do otvoru přední části panelu. Zajistěte,
aby bylo ploché těsnění umístěno mezi předním rámem přístroje a
čelním panelem.
Pokud pevně držíte přístroj zasunutý proti panelu, namontujte jednu
blokovací příčku posouváním a zasunutím vrubu blokovací příčky do
otvoru na straně krytu přístroje se štítkem.
Obr. 2-3 Zadní pohled na montáž panelu
2.2.1.6
2.2.1.7
2.2.1.8
2.3
Přitáhněte šroub pomocí drážkového šroubováku tak, aby blokovací
příčka tlačila na panel.
Namontujte další blokovací příčku na druhou stranu krytu přístroje dle
postupu uvedeného výše.
Přitáhněte oba šrouby tak, aby zapisovač držel pevně na svém místě.
Nepřetáčejte šrouby při šroubování.
Procedury Zapojování Vstupů/Výstupů a Napájení Přístroje
2.3.1 Požadavky na Napájení Přístroje
Přístroj pracuje pod jakýmkoliv napětím v rozsahu od 100 do 240 Vac +10 %,
50/60 Hz, což umožňuje flexibilní použití přístroje ve většině zemí. Maximální
zdánlivý výkon vyžadovaný přístrojem je 35 VA.
2.3.2
Připojení Napájení
Poznámka: Zapisovač je navržen tak, aby ho bylo možné namontovat do
krycího panelu a jako takový může být považován za trvale připojený.
Rozpojení zdroje napájení musí být možné prostřednictvím přepínače anebo
elektrického jističe. Rozpojovací zařízení musí být umístěno v rámci krycího
panelu a mělo by být zřetelně označeno, v bezpečné vzdálenosti zapisovače a
snadno dostupné obsluze.
Veškeré elektrické přívody jsou ukončeny na terminálu, který je umístěn v
zadní části přístroje. Veškeré elektrické instalace v oblasti nebezpečných napětí
musí být prováděny dle platných místních a národních bezpečnostních
předpisů. Střídavý síťový přívod je proveden dle mezinárodní normy IEC 320
konektorem pro síťový přívod anebo šroubovým terminálem (viz Obr. 2-4 a
Obr. 2-5).
VAROVÁNÍ: Před instalací vypněte síťové napájení. Zařízení je vybaveno spojovacím
konektorem pro zásuvku střídavého napájení anebo kompatibilním 3vodičovým uzemněným kabelem, který může být ukončen konektorem.
Připojte vždy zemnící vodič (zelený anebo žlutozelený) anebo zemnící
kolík konektoru k nízkoimpedanční bezpečnostní elektrické zemi
v systému rozvodu elektrické energie, který používáte. Pro připojení
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
přístroje k síťovému napájení vždy používejte spojovací konektor anebo
schválený 3-vodičový kabel. Vodič nízkoimpedanční bezpečnostní
elektrické země vždy připojujte na zemnící kroužek s označením
„elektrická zem“ na zadní straně panelu.
Obr. 2-4 Střídavý (AC) konektor
Obr. 2-4 popisuje konektor střídavého síťového přívodu dle IEC320 umístěný v zadní části
zapisovače. Je-li přístroj vybaven spojovacím konektorem, bude označen „elektrickou zemí“,
„fázovým vodičem (L)“ a „nulovým vodičem (N)“. Ve Spojených Státech se dodává kabel
s integrovaným konektorem (NEMA 5-15 P). V některých případech může být kabel dodán
bez konektoru. V tomto případě je nutné zapojit schválený konektor před připojením do
elektrické sítě.
Obr. 2-5 popisuje připojení síťového přívodu na šroubový terminál, který je umístěný v zadní
části přístroje. Pravý terminál představuje “elektrickou zem”, prostřední terminál “fázový
vodič (L)” a levý terminál “nulový vodič (N)”. Barevné označení popisuje následující
tabulka:
Země
USA
EEC
Nulový vodič (N)
Bílý
Modrý
Fázový vodič (L)
Černý
Hnědý
Elektrická zem
Zelený
Zelený/žlutý
Obr. 2-5a Zemnící kroužek
Na obr. 2-5a je uveden zemnící kroužek umístěný na zadním panelu přístroje. Tento šroubový
terminál musí být připojen na zemnící vodič, který je střídavě připojen na elektrickou zem
anebo elektrickou zem střídavého rozvodu energie celého systému.
Přístroj je v obvodu síťového přívodu vybaven pojistkou. Pokud dojde ke zničení pojistky,
potom tato skutečnost obecně označuje problém zapisovače. Pojistka nemůže být
nahrazována obsluhou. Jedná se o rychlou pojistku (typ 5 x 20 mm) stanovenou na 2.0 A,
250 Vac.
2.3.3
Zapojení Signálového Vstupu
VAROVÁNÍ: Zapojení signálových vstupů. Na signálových vstupech terminálu mohou
vznikat měnící se nebezpečná napětí, jejichž velikost závisí na elektrické
zemi přístroje. Tato nebezpečná napětí se mohou vyskytovat na
terminálech zadního panelu přístroje. Jakýkoliv napěťový potenciál
zdroje signálu se objeví i na příslušném terminálu signálového vstupu.
Obr. 2-6 DC2000 – Elektrická zapojení zadního panelu přístroje
Zapisovač je vybaven šesti přímými vstupy. Zapojení vstupů je proveditelné prostřednictvím
šroubových terminálů na zadním panelu přístroje. Na vstupy je možné připojit kombinaci
termočlánku, RTD, mA, mV, V anebo kontaktní vstupy. K dispozici je běžný zemnící
kroužek označen symbolem „elektrická zem“ pro připojení stínění signálových vodičů. Před
zapojením vstupů do terminálu si důkladně přečtěte následující pokyny.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
VAROVÁNÍ: Před zapojením signálových vstupů do přístroje vypněte napájení.
Šroubové terminály přístroje využívají pro zachycení vodičů na tyto vyvíjený tlak, proto není
nutné ukončovat vodiče pomocí oček vytvořených na jejich koncích, pokud je to ale vaše
přání, mohou být vodiče tímto způsobem ukončeny. Maximální vyhovující tloušťka vodiče je
2.5 mm. Budete potřebovat malý šroubovák a dvojici štípacích kleští a kleště pro stahování
izolace. Doporučujeme používat kroucené stíněné vodiče, které minimalizují vznik
elektromagnetického indukovaného šumu.
VAROVÁNÍ: Všechny nevyužité vstupy musejí být vzájemně propojeny.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy neinstalujte signálové a napájecí nebo řídící vodiče ve stejném
vedení (stejným směrem vedle sebe). Mezi vodiči se mohou indukovat rušivá napětí a
může dojít k chybným záznamům zapisovače. Na zadním panelu přístroje připojujte
signálové vodiče daleko od napájecích vodičů.
Poznámka: Uzemněte stínění vodičů pouze na jednom konci, abyste eliminovali možnost
vzniku rušení z důvodu vzniku proudu zemnících smyček. Pokud používáte snímače, mělo by
být stínění uzemněno pouze na straně snímače.
Shield
Unused input
50 Ω 0.1% rezistor for mA input only
Stínění vodiče
Nevyužitý vstup
50Ω 0.1% resistor pouze pro proudový vstup
(mA)
Obr. 2-7 Zapojení vstupu pro připojení termočlánku, RTD a lineárního vstupu
2.3.3.1
Vstupy termočlánku
Zapojení vstupu pro připojení termočlánku je uvedeno na obr. 2-7 T/Cs.
Nezapomeňte propojit terminály s označením „-“ a „C“.
2.3.3.2
Vstupy odporového teplotního detektoru (RTD)
Dvou, tří a čtyř vodičové RTD mohou být připojeny s použitím
kompenzace vodičů s hodnotou ± 50 Ω (viz obr. 2-7).
2.3.3.3
Lineární vstupy
Proudové vstupy: 4-20 mA, 0-20 mA a 10 – 50 mA, s použitím
externího 50 Ω bočníku.
Napěťové vstupy: ± 150 mV, ± 1.25 V, ± 2.5 V, ± 12.5 V, ± 25 V a
spínací/vypínací kontaktní vstupy.
Nezapomeňte propojit terminály s označením „-“ a „C“ (viz obr. 2-7).
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
2.3.4 Výstup Relé, Kontaktní vstup
VAROVÁNÍ: Při zapojovaní kontaktního výstupu dbejte zvýšené opatrnosti, abyste
zabránili vzniku elektrického šoku. Na kontaktních výstupech terminálu
mohou vznikat měnící se nebezpečná napětí, jejichž velikost závisí na
elektrické zemi přístroje. Tato nebezpečná napětí se mohou vyskytovat na
terminálech zadního panelu přístroje. Jakýkoliv napěťový potenciál
kontaktního obvodu se objeví i na příslušném terminálu kontaktního
výstupu.
2.3.4.1
Mechanické Relé
Zapisovač může být vybaven volitelnou deskou s digitálními vstupy, na níž jsou instalovány 3
anebo 6 bezpotenciálových kontaktů relé třídy C a tři opticky oddělené digitální vstupy. Řada
terminálů (viz obr. 2-8) slouží pro připojení výstupu signalizace prostřednictvím
bezpotenciálového relé třídy C: spínací kontakt (NO), přepínací kontakt (C), vypínací kontakt
(NC) a tři digitální vstupy, které sdílejí přepínací kontakt . Kontakty relé jsou schopny spínat
125 Vac ~ 0.5 A anebo 30 V při hodnotě 2 A. Kontakty bezpotenciálového relé jsou vnitřně
chráněny prostřednictvím 300 V varistoru (MOVs), který zabraňuje před vznikem
elektrického oblouku.
Obr. 2-8 Elektrická zapojení mechanického relé (zobrazeny 3 kanály)
2.3.4.2
Polovodičové Relé
Zapisovač může být vybaven volitelnou deskou s digitálními vstupy, která má 3 anebo 6
polovodičových výstupů s otevřeným kolektorem a 3 opticky oddělené digitální vstupy. Řada
terminálů (viz obr. 2-9) slouží pro připojení výstupů signalizace. Výstupy jsou polarizovány a
jsou určeny pouze pro stejnosměrný (DC) provoz. Ochrana proti změně polarity je zajištěna
prostřednictvím 1 A pojistky na každém výstupu. Pojistka je polovodičová. Výstupy jsou
určeny pro 30 Vdc při 0.5 A a jsou opticky izolované od zapisovače.
Obr. 2-9 Elektrická zapojení polovodičového relé (zobrazeny 3 kanály)
2.3.4.3
Opticky oddělené Vstupy/Výstupy
Opticky oddělené vstupy vyžadují externí napětí o velikosti 5 až 12 V při hodnotě 10 mA. 3
vstupy jsou od přístroje izolovány, nejsou však izolovány mezi sebou, sdílejí přepínací
kontakt. Kladné napětí se připojuje na terminály s označením 1, 2 nebo 3 a přepínací kontakt
je na terminálu „C“. V tomto případě je pro provoz digitálních vstupů možné použít
bezpotenciálové kontakty. To však vyžaduje otevření přístroje a nastavení propojky na desce
s relé. (Viz příloha A).
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
2.4
Sériové Rozhraní
Data mohou být stahována prostřednictvím sériového rozhraní RS232 s použitím modemu.
Volba rozhraní RS485 umožňuje zapojit zapisovač do existující sítě Modbus anebo může být
připojeno k 31 zapisovačům zapojených do série. Rozhraní RS232 vyžaduje pro připojení do
počítače standardní konektor DB9 (samice) s použitím kabelu nulového modemu. Vedení
kabelu rozhraní RS232 může být dlouhé až 16 m. Zapojení rozhraní RS485 je proveditelné
pomocí dvouvodičového (kroucený pár) kabelu (vyžadován konektor DB9-samice). Vedení
kabelu rozhraní RS485 může být dlouhé až 16 m.
Sériové rozhraní obsahuje izolovanou přepínací jednotku pro přístup RS232 a RS485 se
standardním konektorem DB9 (samice). Je-li přepínač „2“ v pozici „ON“ je komunikace
prostřednictvím rozhraní RS485 povolena. Je-li přepínač „2“ v pozici „OFF“ je komunikace
prostřednictvím rozhraní RS232 povolena.
Je-li do série zapojen více než jeden zapisovač, je nutné u posledního zapisovače použít
ukončovací odpor. Přepínač „1“ v pozici „ON“ povoluje tento ukončovací odpor a měl by být
přepnut do pozice „ON“ pouze u posledního zapisovače v sérii.
Obr. 2-10 Síť Modbus RS232/RS485
Všechna zapojení sériového rozhraní jsou provedena prostřednictvím konektoru DB9
(samice).
Zapojení samice konektoru DB9 rozhraní RS232 popisuje následující tabulka:
Pin konektoru
DB9
2
3
4
5
7
8
Připojení
RxD příjem dat
TxD vysílání dat
DTR datový terminál připraven
Společný
RTS požadavek na vysílání
CTS připraven vysílat
Směr přenosu
Dovnitř
Ven
Ven
Není dostupný
Ven
Dovnitř
Zapojení samice konektoru DB9 rozhraní RS485 popisuje následující tabulka:
Pin konektoru
DB9
6
9
2.5
Připojení
A – záporný
B+ kladný
Směr přenosu
Vstupní/Výstupní
Vstupní/Výstupní
Ethernet
Volba ethernetového rozhraní umožňuje připojení do sítě LAN anebo WAN. S pomocí
prokolu TCP/IP lze data přenášet prostřednictvím internetu.
Obr. 2-11 Rozhraní ethernetu
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Zapojení konektoru RJ 45 pro rozhraní ethernetu popisuje následující tabulka:
Příjem
3
6
Vysílání
7
8
2.6
Diferenční pár
RXRX+
Diferenční pár
TXTX+
Čištění přístroje
Přístroj můžete vyčistit s použitím hebké látky. Čelní panel a displej/klávesnice utírejte jemně
navlhčenou hebkou látkou s mýdlovým roztokem anebo jemným čistícím prostředkem. Na
čištění displeje/klávesnice v žádném případě nepoužívejte kyselinu citrónovou.
2.7
Nastavení kontrastu displeje (pouze monochromatický displej)
Kontrast anebo zorný úhel monochromatického LCD displeje se nastavuje z panelu boční
stěny přístroje. Pokud není displej správně nastaven, vypadá matně, tlumeně anebo tmavě.
Vložte do otvoru panelu na boční stěně přístroje malý šroubovák (viz obr. 2-12) a otáčejte jím
pro nastavení kontrastu displeje. Potenciometr se otáčí v rozsahu 270 °. Nepoužívejte při
nastavování nadměrnou sílu a nepokoušejte se otočit potenciometr více, než je povolený
rozsah.
Obr. 2-12 Nastavení kontrastu displeje
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Kapitola 3
3.1
Orientace na Displeji Přístroje
3.2
Význam Jednotlivých Obrazovek
Obsluha Přístroje
3.2.1. Stavový Řádek
3.2.2 Stav Disku Přístroje
3.2.3 Lišta Kláves Nabídky
3.2.4 Okno Displeje Zobrazující Čas/Datum
3.2.5 Grafické Okno
3.2.5.1
Sloupcový Diagram
3.2.5.2
Číslicová Okna
3.2.5.3
Okno Událostí a Signalizace
3.2.5.4
Trendové Okno
3.2.5.5
Dočasná (přechodná) Okna
3.3
Prohlížení, Komprese a Vyhledávání Dat
3.3.1 Komprese Dat
3.3.2 Vyhledávání Dat Podle Času
3.3.3 Vyhledávání Dat Podle Hodnot
3.3.4 Interaktivní Vyhledávání
3.3.5 Prohlížení Souborů
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
3.4
Získávání Bodů
3.5
Měřítka Grafu
3.6
Programování Přístroje
3.7
Nastavení Datumu a Času
3.8
Programování Bodů
3.8.1 Označení bodu
3.8.2 Vstupní měřítko
3.8.3 Výstupní měřítko
3.8.4 Inženýrské Jednotky
3.8.5 Měřítko Grafu
3.8.6 Signalizace
3.9
Programování Měřítek Bodů
3.9.1 Programování Měřítek
3.10
3.9.1.1
Meze Měřítka
3.9.1.2
Jednotky Měřítka
Záznam Dat
3.10.1 Formátování disketové/ZIP mechaniky anebo karty PCMCIA prostřednictvím
zapisovače
3.10.2 Výběr Režimu Zapisování
3.10.2.1
Režim zapisování od začátku do konce
3.10.2.2
Cyklický Režim
3.10.2.3
Skutečný anebo Průměrovaný Režim Záznamu
3.10.3 Nastavení Přístroje pro Zapisování
3.10.3.1
Nastavení Záznamu Přístroje
3.10.3.2
Body
3.10.3.3
Rychlost Záznamu
3.11
Výměna za Provozu (Hot-Swap)
3.12
Změna Názvu Souborů
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
3.13
Nastavení Poplašného Znamení v Případě Zaplnění Disku
3.14
Nahrávání a Ukládání Konfiguračních Souborů
Tento přístroje představuje extrémně přizpůsobivý polovodičový datový zapisovač. Zapisovač
je vybaven LCD displejem a poskytuje tak komplexní grafické zobrazení a také disketovou
mechaniku, ZIP mechaniku anebo paměťovou kartu PCMCIA pro ukládání naměřených
hodnot. Přístroj je snadno programovatelný a průměrná obsluha nebude nikdy pravděpodobně
využívat všech dostupných funkcí tohoto přístroje. Tato kapitola poskytuje uživateli souhrnný
přehled systému a slouží jako příručka pro první kroky obsluhy přístroje.
3.1
Orientace na Displeji Přístroje
Zapisovač je vybaven grafickou LCD obrazovkou, která též funguje jako dotykem ovládaná
obrazovka. Oblasti obrazovky jsou aktivní jako obyčejné klávesy. Oblast displeje, která má
být aktivní je závislá na tom, co je současně na displeji zobrazeno. Uživatel jemně přitlačí na
část displeje, která zobrazuje klávesu pro aktivaci příslušné funkce. Je-li zapnuta akustická
signalizace, potom je uživatel při stisku jakékoliv klávesy doprovázen akustickou odezvou.
Standardní vzhled displeje přístroje popisuje obr. 3-1.
Obr. 3-1 Obrazovka zapisovače
Obrazovka displeje je rozdělena do tří odlišných oblastí. Lišta kláves, podél spodní části
obrazovky (včetně aktuálního datumu a času). Stavový řádek, podél horní části obrazovky a
Grafická oblast, která je umístěna mezi nimi. V běžném provozním režimu, pokud nejste
v nabídce přístroje, je aktivní Lišta kláves. Klávesa MENU v dolní pravé části obrazovky
nabídne uživateli lištu tlačítek s možností volby uvedených příkazů (viz obr. 3-2 Lišta kláves
nabídky příkazů), která uživateli nabízí využívat velké množství funkcí přístroje a také
možnost nastavit jednotky (viz kapitola 4 a 5).
Obr. 3-2 Lišta kláves nabídky příkazů
Klávesa VIEW je umístěna v levé spodní části obrazovky přístroje a slouží k rolování
volitelných nabídek v grafické oblasti přístroje. Obrazovky nabídek mohou představovat
grafy, sloupcové diagramy, digitální informace anebo signalizaci. Po každém stisku klávesy
se objeví další obrazovka. Grafický displej může být buď rozmístěn na celé obrazovce anebo
může být rozdělen. Tímto je možné zobrazit kombinace primárních obrazovek. Uživatel má
možnost nastavit orientaci displeje na vertikální anebo horizontální.
Oblast podél horní části obrazovky představuje Stavový řádek a používá se pro zobrazení
uživatelem naprogramovaných funkcí jako například identifikace přístroje, číslicové hodnoty
různých kanálů anebo signalizace. V pravé části horní obrazovky je zobrazena informace
Disk Status (informace disku přístroje). Tato zobrazuje současný stav disku, který je
používán pro ukládání dat. Pokud přístroj právě nezapisuje, je v této oblasti zobrazen symbol
REC OFF. Pokud přístroj zapisuje s vysokou rychlostí, objeví s v této oblasti symbol REC↑
anebo symbol REC↓, pokud zapisuje s nízkou rychlostí. Stejně tak je zobrazen symbol XX%,
kde XX představuje velikost disku současně zapsaných hodnot. Standardní displej se
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
nastavuje prostřednictvím klávesy DISPL na liště kláves nabídky příkazů. Klávesa JOG se
používá pro přepínání mezi daty zvolených kanálů.
Nalevo od stavového řádku je pozice určena pro klávesu ACK (na obrázku není zobrazena).
Jedná se o potvrzení signalizace. Objeví se pouze v okamžiku vzniku podmínky signalizace a
bliká do okamžiku, než dojde k potvrzení tohoto stavu ze strany uživatele. Stisknutím klávesy
ACK dojde k vynulování všech výstupů relé, je-li tato volba instalována a naprogramována.
Klávesa ACK je vždy tou nejvyšší klávesou v hierarchii displeje a objeví se vždy, i když je
zakryta položkami jako jsou nabídky přístroje. Tato vlastnost umožňuje uživateli potvrdit
signalizaci poruchových stavů v jakémkoliv okamžiku, dokonce i v programovacím režimu.
V závislosti na položkách nabídek přístroje bude docházet k zobrazení většího anebo menšího
množství kláves na displeji. Klíčové klávesy jsou vždy zobrazeny na liště kláves podél spodní
části displeje. Klávesy ENTER a EXIT jsou na liště kláves vždy na stejném místě, tímto
umožňují rychlý přesun v nabídkách přístroje.
Klávesa BROWS se na displeji zobrazí pouze pokud je na obrazovkách možnost něco
procházet. Jedná se o obrazovky s grafy a signalizací. Uživatel může trasovat hodnoty v
paměti RAM anebo zvolený soubor. V tomto případě se objeví nabídka, ve které si uživatel
vybere požadovaný soubor z disku. Klávesa BROWS také uživateli nabízí procházet historii
dat podle času anebo data, stejně tak jako i kompresi dat v čase.
Stisknutím klávesy BROWS se zastaví zobrazování hodnot na displeji v reálném čase.
Uživatel má možnost zpětně procházet historii hodnot, které již byly na obrazovce zobrazeny
anebo již byly zaznamenány třeba na jiném přístroji. Aktuální paměť obrazovky grafu závisí
na typu instalované paměti, počtu trasovacích zobrazovaných hodnot a efektivní rychlosti
grafu. Standardní paměť, rychlost grafu (2.54 cm/hod) se čtyřmi aktivními trasovacími
hodnotami umožňuje zpětně procházet 140 hodin (5.5 dne). Uživatel může místo prohlížení
současných hodnot v paměti procházet uložené soubory na disku přístroje, i když přístroj
právě zapisuje. Potom je možné procházet soubory, které byly zaznamenány dříve, anebo
soubor, do něhož se právě zapisuje. Jakmile byly data jednou uloženy na disk, je možné
použít prohlížeč souborů anebo PC a příslušný program, pomocí něhož budou zaznamenané
hodnoty prohlíženy.
3.2
Význam Jednotlivých Obrazovek
Strukturu základního displeje popisuje obr. 3-3. Každá oblast displeje se používá pro
poskytování různých informací uživateli.
3.2.1. Stavový Řádek
Stavový řádek se používá pro zobrazení identifikace, okamžitých hodnot, teploty přípojky na
zadním terminálu a informace o signalizaci. Volba, která má být přechodně zobrazena na
displeji se nastavuje v nabídce DISPL (kapitola 4.2.1) anebo ji může uživatel nastavit jako
standardní displej pro tento řádek v nabídce PROGram-Display-Powerup disp (kapitola
4.5.3). Uživatel může v libovolném okamžiku stisknout klávesu JOG pro zobrazení
okamžitých hodnot na stavovém řádku. S každým stisknutím klávesy JOG se zobrazí další
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
okamžitá hodnota. Funkci automatického kontinuálního zobrazování lze nastavit v nabídce
PROGram-Display-Powerup disp-Autojog (kapitola 5.4.3.2).
Obr. 3-3 Struktura základního displeje
Okamžitá hodnota je na stavovém řádku zobrazena jako “Point No. Value Units” ve tvaru:
1 0.496 VOLTS
Informace o signalizaci je na stavovém řádku zobrazena jako “Point No. Value Alarm
Type/Number” – kde symbol H1 představuje vysokou úroveň signalizace (High Alarm #1).
Existuje pět můžných stavů signlizace na jeden kanál: H = vysoká, L = nízká, R =
procentulání: 1 0.496 HI
Je-li aktivní více než jeden stav signalizace, potom se tyto cyklicky mění na stavovém řádku.
Pokud není aktivní žádný stav signalizace, zobrazí se na stavovém řádku : NO ALARMS
Identifikace se zobrazí na stavovém řádku a může být max. 20 znaků dlouhá. Aktivuje se
prostřednictvím nabídky PROGram-Display-Powerup disp-UnitTag (kapitola 5.4.3.1) a
zobrazuje váš vložený text: This is a UNIT TAG.
3.2.2 Stav Disku Přístroje
Oblast v pravém horním rohu displeje označena symbolem DISK STATUS popisuje skutečný
stav disku přístroje. V této oblasti se mohou objevit následující zprávy:
OFF 15%
Přístroj nezapisuje na disk. Zapisovací režim je vypnutý (OFF) – disk je
zaplněn z 15 %.
REC↑15% Přístroj zapisuje na disk v režimu rychlého zapisování – disk je zaplněn z 15
%.
REC↓75% Přístroj zapisuje na disk v režimu pomalého zapisování – disk je zaplněn z 75
%.
FORMAT Disk je současně formátován.
SAVE CFG Ukládání konfigurace na disk.
LOAD CFG Nahrávání konfigurace z disku.
TRIG 75% Přístroj čeká na Událost anebo Signalizaci poruchového stavu, aby mohl spustit
zapisování - disk je zaplněn z 75 %.
3.2.3 Lišta Kláves
Lišta kláves je oblast podél spodní části obrazovky, ve které se nacházejí klávesy hlavní
nabídky (menu). Funkce těchto kláves se mění v závislosti na zvoleném režimu přístroje. Obr.
3-3 popisuje strukturu základního displeje.
3.2.4 Okno Displeje Zobrazující Čas/Datum
Okno displeje zobrazující čas/datum je umístěno ve spodní části obrazovky na liště kláves a
neustále zobrazuje současný čas a datum. Datum je zobrazeno v číselném tvaru a to buď
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
v americkém (měsíc/den/rok) anebo evropském (den/měsíc/rok) formátu. Formát se nastavuje
v nabídce PROGram – Display - Time format (kapitola 5.4.2).
3.2.5 Grafické Okno
Grafické okno se používá pro zobrazení různých informací v odlišných formátech. Klávesa
VIEW se používá pro přepínání mezi různými typy grafického zobrazení. Tyto mohou být:
trendové grafy, sloupcové diagramy, číslicová okna, data signalizace/událostí anebo jejich
kombinace. Grafy mohou být navíc v horizontální anebo vertikální rovině. Zvolená rovina se
nastavuje prostřednictvím nabídky PROGram –Chart/Pens – Direction (kapitola 5.5.4).
3.2.5.1
Sloupcový Diagram
Sloupcový diagram může být zobrazen na celé a anebo rozdělené obrazovce. Současně je
možno zobrazit až 12 diagramů. Uživatel může zvolit sloupcový diagram v horizontální
anebo vertikální rovině. Přiřazení bodů sloupcovému diagramu se provádí v nabídce
PROGram – Display –Bar assign (kapitola 5.4.4). Formát vertikálního sloupcového
diagramu je popsán na obr. 3-4. V nejvrchnějsší části diagramu je zobrazena
aktuální/současná číslicová hodnota měřené hodnoty, v tomto případě 0.385. Hned pod touto
jsou zobrazeny inženýrské jednotky zobrazeny be tvaru ENG UNITS. Mohou obsahovat
max. 5 znaků. Ve spodní části je identifikace bodu. Tato identifikace může mít 10 znaků.
Poznámka: Ve sloupcovém diagramu nelze zobrazit všechny znaky.
Mezi Inženýrskými Jenotkami a Identifikací Bodu je stupnice reprezentující aktuální
hodnotu jako funkce hodnoty plného rozsahu. Napravo od stupnice jsou její hodnoty.
Nastavené hodnoty signalizace, pokud jsou nastaveny, jsou na stupnici označeny symbolem
←. Je-li signalizace aktivní, začne stupnice blikat. Inženýrské jednotky, identifikace bodu,
nastavení signalizace a úprava měřítka stupnice se provadí pomocí nabídky PROGram –
Points (kapitola 5.6).
3.2.5.2
Číslicová Okna
Číslicová okna mohou být zobrazena a rozdělena v rámci obrazovky. Současně může být
zobrazeno 12 oken. Přiřazení bodů číslicovým oknům se provádí v nabídce PROGram –
Display – Digital assign (kapitola 5.4.5). Formát číslicového okna je uveden na obr. 3-5.
Velké číslice uprostřed okna představují měřené hodnoty v reálném čase. Nad těmito
hodnotami je identifikace bodu označena jako POINT TAG. Tato identifikace může mít 10
znaků. Pod měřenými hodnotami jsou inženýrské jednotky označeny jako ENG UNITS. Tyto
mohou mít max. 5 znaků. . Inženýrské jednotky, identifikace bodu a úprava měřítka číslicové
hodnoty se provadí v nabídce PROGram – Points (kapitola 5.6).
Obr. 3-5 Čislicové okno
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
3.2.5.3
Okno Událostí a Signalizace
Okno událostí/signalizace se používá pro obrazení informací o signalizaci, událostech,
nulování, zapnutí anebo vypnutí. Tyto data mohou být zaznamenány na disk povolením
položky PROGram – Disk functions – Alarm on/off v naídce přístroje (kapitola 5.7.2).
Drhý řádek displeje popisuje stav kontroly signalizace. Je-li zapnuta kontrola signalizace,
bude se indikovat stav Alarm Check On anebo Alarm Check Off v případě, že není nalezen
stav signalizace, který by se měl hlásit.
Stav kontroly signalizace se nastavuje v nabídce FUNCtion – Alarm Check (kapitola
4.2.3.7).
Formát souboru událostí/signalizace je následující: Datum Čas Bod Stav Hodnota.
Hodnota bodu je zobrazena ve formátu Pt X, kde X představuje číslo bodu. Zobrazená
hodnota je závislá na události. Událostí může být signalizace, sepnutí vstupního kontaktu
(událost), restart - automatický anebo manuální.
Pro lineární vstupy je popis událostí signalizace indikován symboly HIGH1 anebo LOW2,
přičemž číslo představuje součet do hodnoty ≤ 5. Pro podmíněné vstupy je popis událostí
signalizace indikován symboly OPEN, CLOSURE, TRUE anebo FALSE. Hodnota
představuje aktuální hodnotu v čase, kdy byl stav signalizace registrován. Zpráva událostí
označena symbolem „*“ představuje navrácení ze stavu signalizace do normálního stavu (čas
kdy položka vystoupila ze stavu signalizace).
Body, které lze nulovat, např. totalizátory, zobrazí událost jako RESET s aktuální hodnotou
v čase nulování. Některé body, které lze nulovat, jako je např. HI PEAK, budou mít dva
záznamy (Pt6 – viz obrázek). První záznam zobrazí datum a čas, kdy se objevila špičková
hodnota včetně její hodnoty. Druhý záznam je aktuální čas nulování s hodnotou v tomto čase.
Body, které lze nulovat se nezobrazí, jestliže není podpora funkce Nulování zapnuta
v nabídce PROGram – points (kapitola 5.6).
Obr. 3-6 Okno signalizace/událostí
Pro externí události prostřednictvím digitálních vstupů může uživatel definovat samostatné
zprávy pro každý ze 3 vstupů, jednu pro aktivovaný vstup (uzavřen-close) a jeden pro
deaktivovaný vstup (otevřen-open). Tyto zprávy událostí mohou být aktivovány s max.
počtem 10 znaků v nabídce PROGram – Digital I/O – Ebeny msgs (kapitola 5.9.3). Tato
zpráva se v logu objeví ve formátu datum – čas – číslo přepínače (Sw X) - zpráva události.
Standardní nastavení zprávy událostí jsou OPEN a CLOSE (viz obr. 3-6).
3.2.5.4
Trendové Okno
Trendové okno vypadá jako zapisovač zapisující na papír. Obsahuje křivky a napodobuje
průběh grafu, který je zapisován na papír napříč obrazovky. Na obr. 3-7 je tento zobrazen ve
vertikální rovině. Rovina zápisu může být vertikální (odshora dolů) anebo horizontální (zleva
doprava). Změna roviny se nastavuje v nabídce PROGram – Chart/Pens – Direction
(kapitola 5.5.4). Na obrazovce může být současně až 12 křivek. Křivky jsou ke grafu
přiřazeny v nabídce PROGram – Chart/Pens – Pens (kapitola 5.5.3).
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Uvědomte si, že graf ve vertikální rovině obsahuje ty stejné vlastnosti jako graf v horizontální
rovině. Podél horní části grafu jsou ukazatelé křivek, jeden pro každou aktivní křivku. Tyto
sledují měřenou hodnotu v reálném čase a identifikují počátek stopy.
Obr. 3-7 Vertikální trendové okno
Na obrazovce je zobrazena mřížka, jak pro vertikální tak horizontální rovinu. Na obrázku 3-7
je vertikální rozestup mřížky funkcí dělení na stupnici grafu. Horizontální mřížka indikuje
stupnici pro graf a pokud se objeví více než jedna množina stupnic, potom jsou tyto mezi
sebou přepínány. V trendovém okně zobrazeném na celé obrazovce se mohou stupnice
přepínat stisknutím na střed stupnice (střed v horní části displeje). Každá stupnice má své
koncové body označeny podél vrchní části grafu s hodnotami stupnice. 0.00 a 1.00 indikuje,
že má křivka nulovou hodnotu, když je nalevo a 1.00 když je napravo. V horní části ukazatelů
křivek jsou značky, které ukazují na křivku definující aktivní stupnici. Pokud takto
interpretujete data pro křivky 1 a 2, použijte hodnotu od 0 do 1.00. Když dochází ke změnám
stupnice, objeví se nad ukazatelem křivky značka popisující křivku pro další použitou
stupnici. Podél vrchní části grafu je stupnice jednotek.
3.2.5.5
Dočasná (přechodná) Okna
Přechodná okna jsou taková, která se objevují na krátký okamžik. Vyskočí nad existující okno
a informují uživatele o vzniklém problému anebo o ukončení úlohy běžící v pozadí. Tyto
okna vyžadují odezvu uživatele, běžně stisknutím klávesy OK?.
Obr. 3-8 Přechodné okno
3.3
Prohlížení, Komprese a Vyhledávání Dat
V trendovém okně zobrazeném na celé obrazovce (použitím klávesy VIEW) může uživatel
procházet, vyhledávat anebo komprimovat data buď z disku, včetně souboru, do něhož je
právě zapisováno na disk anebo dřívější data, která jsou ukládána do paměti RAM. Způsob
vyhledávání je stejný jako když uživatel vyhledává v paměti anebo v datech souboru. Je-li
stisknuta klávesa BROWS, objeví se na nová lišta kláves se třemi klávesy: FILE, RAM a
EXIT (viz obr. 3-9).
Obr. 3-9 Lišta kláves určena k prohlížení dat
Zvolte klávesu FILE pro prohlížení před-zaznamenaných dat na disku, klávesu RAM pro
prohlížení trendových dat v paměti anebo klávesu EXIT pro navrácení do zobrazení
v reálném čase.
Prohlížení umožňuje uživateli pohled na historii dat prostřednictvím současně vykreslovaných
křivek na displeji anebo uložených na disku bez ovlivnění jakéhokoliv sběru dat v reálném
čase. Data signalizace mohou být taktéž prohlížena z paměti prostřednictvím klávesy
BROWS umístěné na celé obrazovce hodnot signalizace (viz kapitola 3.3.5).
Na trendové obrazovce, stisknutím klávesy BROWS otevřete lištu kláves určenou
k prohlížení dat. Stiskněte klávesu RAM pro prohlížení dat v paměti anebo klávesu FILE pro
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
prohlížení dat na disku přístroje. Nyní se objeví lišta kláves pro určení režimu vyhledávání
(obr. 3-10).
Obr.3-10 Lišta kláves pro určení režimu vyhledávání
Klávesy FINDV a FINDT zahajují vyhledávací funkce přístroje. FINDV je FIND (hledání)
podle hodnoty, FINDT je FIND (hledání) podle času. Klávesy → ← a ← → slouží pro
kompresi anebo dekompresi dat. Klávesou BROWS vstoupíte do režimu interaktivní
vyhledávací obrazovky a klávesou EXIT se vrátíte o obrazovku zpět.
3.3.1 Komprese Dat
Data na obrazovce mohou být komprimována až 32 krát vzhledem ke standardnímu pohledu.
Tato vlastnost umožňuje dlouhodobé pozorování průběhů na jediné obrazovce. Po každém
stisknutí klávesy → ← (komprese) jsou data komprimována faktorem 2. Tato procedura může
chvíli trvat. Pětinásobným stisknutím klávesy docílíte 32 – násobné komprese. Data mohou
být zpět rozbalena prostřednictvím klávesy ← → (dekomprese). Uživatel může vstoupit do
režimu interaktivní vyhledávací obrazovky v libovolné úrovni komprese stisknutím klávesy
BROWS.
3.3.2 Vyhledávání Dat Podle Času
Historii dat můžete vyhledávat podle času prostřednictvím klávesy FINDT (hledání podle
času). Po stisknutí klávesy se zobrazí okno popisující čas, podle kterého se má hledat. Pokud
je zobrazený čas správný, stiskněte klávesu ENTER, pokud ne, stiskněte klávesu NO. Po
stisknutí této klávesy se zobrazí série oken umožňující vložit správný čas. Poté se zobrazí
datum. Pro potvrzení stiskněte klávesu ENTER, v opačném případě stiskněte klávesu NO.
Data budou nyní vyhledávána a vzorek odpovídající požadovanému času a datumu bude
zobrazen pod kurzorem blízko středu obrazovky. Vyhledávání může trvat několik okamžiků,
zejména při prohledávání souboru uloženém na velkém disku. Pokud není nalezena žádná
položka, zobrazí se na displeji “No Point Found“. Uživatel může prostřednictvím klávesy
BROWS vstoupit do režimu interaktivního vyhledávání.
3.3.3 Vyhledávání Dat Podle Hodnot
Historii dat můžete vyhledávat podle hodnoty prostřednictvím klávesy FINDT (hledání podle
hodnoty). Po stisknutí klávesy se zobrazí lišta kláves pro vyhledávání podle hodnoty (viz obr.
3-11).
Obr. 3-11 Lišta kláves pro vyhledávání podle hodnoty
Chcete-li zadat hodnotu, kterou chcete vyhledat, stiskněte klávesu VALUE. Pro zadání
hodnoty použijte numerickou klávesnici. Uvědomte si, že nemůžete vyhledat hodnotu, která
je stejná jako zadaná hodnota. Budete hledat hodnotu o něco málo vyšší anebo nižší než je
zadaná hodnota. Jakmile vložíte požadovanou hodnotu, stiskněte klávesu ENTER.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Dříve než začnete hledat, musíte se rozhodnout, kterou křivku anebo bod použijete jako
referenční pro vyhledávání a ve kterém směru hledat.
Pro výběr křivky, ve které chcete hledat, stiskněte klávesu PEN. Po každém novém stisku této
klávesy se vybere následující křivka. Aktuální křivka je zobrazena na stavové liště ve vrchní
části obrazovky, spolu s hodnotou průběhu pod kurzorem včetně času a data.
Směr vyhledávání je určen prostřednictvím klávesy umístěné nalevo od klávesy PEN. Tato
klávesa přepíná mezi směry BACK a FWD. BACK bude vyhledávat ve zpětném směru
v čase od aktuální pozice kurzoru (směrem ke starším hodnotám), zatímco FWD bude
vyhledávat v dopředném směru v čase od aktuální pozice kurzoru (směrem k novým
hodnotám).
Proces vyhledávání můžete spustit klávesou FIND> pro nalezení prvního bodu, který je vyšší
než hledaná hodnota anebo klávesou FIND< pro nalezení prvního bodu nižšího než je
hledaná hodnota. Po každém opětovném stisku jedné z těchto kláves je nalezen následující
bod splňující kritéria vyhledávání. Poznamenejte, že jakmile je nalezen požadovaný bod,
následující bod, který má být vyhledán představuje ten bod, který stojí za prvním bodem,
který nesplňuje kritéria. Pokud hledáte bod např. na sinusovém průběhu, naleznete ten stejný
bod ve stejné fázi o 360° dále. Proto se používají tzv. „vyhledávací skoky“, abyste nehledali
neužitečné informace. V opačném případě byste našli každý bod nižší než anebo vyšší než
hledaný bod, kterým by mohl být každý bod v daném směru průběhu.
Bod, který splňuje kritéria vyhledávání bude umístěn pod kurzorem poblíž středu obrazovky.
Vyhledávání může trvat několik okamžiků, zejména při prohledávání souboru uloženém na
velkém disku. Pokud není nalezen žádný bod, zobrazí se na displeji “No Point Found“.
Uživatel může pokračovat v hledání dalších bodů ve stejném anebo opačném směru. Jakmile
je požadovaný bod nalezen, můžete vstoupit do režimu interaktivního vyhledávání
prostřednictvím klávesy EXIT pro navrácení na lištu kláves pro vyhledávání a následným
stisknutím klávesy BROWS.
3.3.4 Interaktivní Vyhledávání
Interaktivní režim vyhledávání umožňuje uživateli jednoznačně identifikovat body na
obrazovce podle času, datumu, hodnoty anebo pohyb v čase. Jakmile jednou zvolíte zdroj
vyhledávání (FILE anebo RAM), opětovným stisknutím klávesy BROWS, ihned anebo po
ukončení vyhledávání anebo procesu komprimace dat, vstoupíte do interaktivního režimu
vyhledávání, přičemž se zobrazí lišta kláves pro vyhledávání (viz obr.3-12).
Obr. 3-12 Lišta kláves pro vyhledávání
Kurzor se objeví blízko středu obrazovky a lze s ním pohybovat prostřednictvím kláves ↑ a ↓
(vertikální režim) anebo ← a → (horizontální režim). Stisknutím jedné z těchto kláves dojde
k pohybu kurzoru o jeden vzorek v čase. Přidržením jedné z těchto kláves dojde k pohybu
kurzoru v měřítku deseti vzorků. S pohybem kurzoru je ve stavovém okně, umístěném ve
vrchní části obrazovky, obnovována informace o čase a datumu. Rychlejšího posunu kurzoru
(po obrazovkách v čase) v dopředném anebo zpětném směru docílíte pomocí kláves PAGE- a
PAGE +.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Pokud prohledáváte křivky, objeví se na stavovém řádku v horní části obrazovky datum a čas
aktuální hodnoty procházených dat přímo pod kurzorem. Pokud procházíte paměť přístroje,
objeví se v pravém rohu tohoto řádku symbol „M“, pokud procházíte soubory, objeví se
symbol „F“ následujícím způsobem:
07/27/96
17:36:06
point 1: 0.318 Volts
F
Chcete-li sledovat aktuální hodnoty křivek (psacího pera), stiskněte klávesu PEN, pomocí
které můžete přepínat mezi křivkami (psacími pery), pokud je jich na displeji zobrazeno více.
S přepínáním psacích per mezi sebou, tyto kromě zvoleného zmizí. Pro navrácení do režimu
prohlížení dat v reálném čase z prohlížeče RAM anebo z prohlížeče souborů, stiskněte
klávesu EXIT.
3.3.5 Prohlížení Souborů
Soubory lze prohlížet v libovolném okamžiku. Pokud prohlížíte soubory z disku během
zapisování měřených dat na disk, mohou při čtení údajů z disku vznikat časové prodlevy,
protože zapisování na disk má vyšší prioritu než čtení z disku. Stiskněte klávesu BROWS,
objeví se lišta kláves výběru zdroje pro vyhledávání a poté stiskněte klávesu FILE –
prohlížení souborů z disku.
Poznámka: Ujistěte se, že je váš disk instalován a že obsahuje příslušná data, v opačném
případě obdržíte chybovou hlášku.
Stisknutím klávesy FILE přístroj zkontroluje disk a poté aktivuje okno nabízející adresář.
Jestliže je na disku pro jeden bod více souborů, potom jsou soubory odpovídající tomuto bodu
zobrazeny pod sebou se symbolem „<”, který označuje aktuální zvolený soubor (viz níže).
Pokud se seznam souborů nevleze na obrazovku, potom je obrazovka rolovací.
File directory
Point: 1
BATCH1
BATCH2
BATCH3
.DT1<
.DT1
.DT1
Pokud je k dispozici pouze jeden soubor, potom je výběr adresáře automaticky směrován na
tento soubor. Pokud nejsou pro zvolený bod k dispozici žádné soubory, objeví se „No Files
Found“. Pro výběr požadovaného bodu stiskněte klávesu POINT.
Jakmile máte k dispozici adresář se soubory pro definovaný bod, použijte pro výběr
konkrétního souboru klávesu ↑ anebo ↓. U procházených souborů se bude postupně
zobrazovat symbol „<“. Konkrétní soubor si prohlédnete stisknutím klávesy ENTER. Jakmile
je soubor nahrán, je prohlížen, komprimován anebo vyhledáván stejným způsobem jako při
procházení v paměti přístroje, jak bylo uvedeno výše. Pro výběr jiného souboru stiskněte
klávesu EXIT. Chcete-li prohlížet měřené hodnoty v reálném čase, stiskněte klávesu EXIT
podruhé.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
3.4
Získávání Bodů
Přístroj je 15-ti bodový zapisovač, který obsahuje až 6 přímých anebo reálných vstupů. Tyto
obvykle představují napětí anebo proudy. Jakýkoliv kanál, který není použit pro záznam
anebo pro zobrazení živých vstupů může být použit jako výpočetní. Vstupy mohou být
podmíněny anebo mohou mít upravené měřítko pro zobrazení jakéhokoliv rozsahu
v inženýrských jednotkách (viz obr. 3-13).
Obr. 3-13 Tok Dat
Live Inputs
Voltage, Current
Analog to digital converter (16 bit)
Živé vstupy
Napětí, Proud
16 bitový analogově-digitální převodník
15 základních bodů, které se používají pro
15 base points used for computation
výpočet
Conditioning
Podmiňování
Conditioning block
Podmiňovací blok
Computational
Výpočetní
Live or computational
Živý anebo výpočetní
Input/output
scaling
linearization, Linearizace úpravy měřítka, výpočet
computation
vstupu/výstupu
Base points
Základní body
Scaling
Úprava měřítka
Scale block
Blok pro úpravu měřítka
Apply chart scale to base points for use by Pro použití displejem/bloky zapisovače
display/recorder blocks
použijte měřítko grafu na základní body
Digital display
Digitální displej
Bar graph
Stavový diagram
Chart graph
Grafické znázornění
Record to disk
Záznam na disk
Při obsluze dat existují 4 rozdílné úrovně:
- konverze
- podmiňování
- úprava měřítka
- zobrazení/záznam
Konverze se aplikuje pouze na živé vstupy a je procesem konverze reálného analogového
signálu na 16 bitovou číslicovou hodnotu zpracovávanou zapisovačem. Existuje 5 plných
rozsahů pro všechny konverze: 150 mV, 1.25 V, 2.5 V, 12.5 V, 25 V a DC. Konvertované
hodnoty postupují do podmiňovacího bloku, který konvertuje binární hodnotu, která je
procentem z plného rozsahu, na uživatelem použitelnou hodnotu. Podmiňování zahrnuje
konverzi binární hodnoty na odpovídající hodnotu napětí, podmiňování a linearizaci tohoto
napětí, které např. představuje skutečnou hodnotu teploty vstupu termočlánku anebo RTD, a
dále, v případě nutnosti, provedení potřebných výpočtů. Podmiňovací blok obsluhuje 15
kanálů. Výstupy podmiňovacího bloku se nazývají „základní body“ a mohou být přivedeny
zpět ke vstupům podmiňovacího bloku za účelem uspořádání základních bodů pro další
výpočty. Tyto zahrnují sledování hodnot špičky anebo sedla, plovoucí průměry, časované
průměry, diference, součty a další uživatelem požadované rovnice.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Vstup, ve vztahu k jakémukoliv kanálu v podmiňovacím bloku, může představovat jakýkoliv
ze základních bodů, anebo může představovat živé vstupy. Živé vstupy mohou mít vstupní
anebo výstupní úpravu měřítka aplikovanou v podmiňovacím bloku, jestliže tato není
předdefinována charakterem vstupu, např. termočlánek. Příklad úpravy měřítka
vstupu/výstupu je uveden v kapitole 3.5.
Výstupy podmiňovacího bloku jsou taktéž hodnoty reprezentované v číslicových oknech a
také skutečné inženýrské jednotky. Výstupy podmiňovacího bloku jsou přivedeny do bloku
pro úpravu měřítka, ve kterém se na každý bod aplikuje měřítko grafu. Měřítka grafu určují,
která část z plného rozsahu bude použita bloky displeje/ zapisovače. Existují 2 množiny 8
měřítek, které jsou dostupné uživateli. Druhá množina je alternativou, kterou lze použít na
základní body namísto obyčejné množiny, pokud se spouští externí událostí. Každá úprava
měřítka grafu může být aplikována na jakýkoliv anebo na více základních bodů za účelem
vytvoření hodnoty v definovaném měřítku. Tyto upravené body jsou potom použity pro bloky
displeje/zapisovače a skládají se z vizuální informace anebo zaznamenané informace
požadované uživatelem. Na sloupcový diagram je použito až 12 upravených bodů. Až 12
bodů může být zobrazeno na displeji a až 15 zapsáno na disk přístroje. Body zapsané na disk
nemusejí být stejné jako body zobrazené v grafu anebo ve sloupcovém diagramu. V případě
grafu, jakýkoliv bod, který není zapsán na disk má omezenou schopnost při prohlížení.
Uživatel by si taktéž měl být vědom, že použití úpravy měřítka jiné, než výstupu v plném
rozsahu na zapsaná data, omezuje data v rozsahu mezi koncovými body měřítka. Taktéž je
možné uložit základní bod s jiným měřítkem, než je použito pro zobrazení v grafu a to
použitím jednoho výpočetního kanálu.
3.5
Měřítka Grafu
Pro snadnější pochopení vstupní a výstupní úpravy měřítka a toho, jak měřítka základních
bodů ovlivňují data, popisuje následující příklad, viz obr. 3-14.
Obr. 3-14 Příklad úpravy měřítka
Analog input full scale
Input scaling
Output scaling
Chart scale setting
Pressure transducer
Apply output scaling-make engineering units
Apply scale. Select useful part of range
To charts, bargraphs and recorder
Plný rozsah analogového vstupu
Vstupní úprava měřítka
Výstupní úprava měřítka
Nastavení měřítka grafu
Tlakový snímač
Použijte výstupní úpravu měřítka-zvolte
inženýrské jednotky
Použijte měřítko. Zvolte užitečnou část
rozsahu.
Grafy, sloupcové diagramy a zapisovač
Předpokládejme, že uživatel potřebuje zaznamenat výstup snímače tlaku, který má na výstupu
signál v rozsahu od 0 do 5 Vdc. Tento rozsah odpovídá hodnotám tlaku v rozsahu od 0 do
3000 PSI. Sledovaný proces se většinou pohybuje kolem hodnoty 2200 PSI ± 10 % - tohle je
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]rt.cz
prostor našeho zájmu. Výstup snímače tlaku, jehož špičková hodnota je 5 V, je připojen na
živý vstup kanálu 1. Pro tento je zvolen rozsah 12.5 V, který dostatečně pokryje rozsah napětí
snímače tlaku (0-5 V). Vzhledem k tomu, že je maximální hodnota na vstupu rovna 5 V při
zvoleném rozsahu 12.5 V, použijte volbu vstupního měřítka pro nastavení spodní oblasti na
hodnotu 0.0 a horní oblasti na hodnotu 5.000 V. Pro přímou konverzi na PSI je výstupní
měřítko pro nízkou úroveň nastaveno na 0.0 V a pro vysokou úroveň na hodnotu 3000.0.
Základní bod je nyní v rozsahu od 0 do 3000 pro vstup 0 až 5 V, lineárně upraven v celém
rozsahu. Inženýrské jednotky mohou být nastaveny na PSI a označení bodu může být, za
účelem identifikace procesu, označeno libovolně. Veškeré postupy se provádějí v nabídce
Body (Points) – část 5.6. Na základní bod použijte měřítko A, to je také zvoleno v nabídce
Points (body).
Nyní je nezbytné definovat měřítko grafu A, které vyhovuje požadavkům – viz část 5.5.2. Za
účelem maximálního rozlišení displeje by se měl uživatel orientovat pouze na hodnoty tlaku
v rozsahu od 2000 do 2500. Měřítko A je takto nastaveno na spodní oblast s hodnotou 2000,
střední rozsah s hodnotou 2250 a horní oblast s hodnotou 2500. Tento bod měřítka je nyní
přiřazen sloupcovému diagramu a grafu. Graf bude takto zobrazovat hodnoty v rozsahu od
2000 do 2500, stejně tak i sloupcový diagram s tím, že je maximalizováno rozlišení displeje
na hodnotě vašeho zájmu. Uživatel může zvolit záznam této konkrétní hodnoty, jinak řečeno,
to co je vidět v grafu je to co se právě zapisuje na disk (hodnoty od 2000 do 2500). Pokud je
vyžadováno, uživatel může zvolit záznam 2. bodu, který zobrazí hodnoty tlaku v rozsahu od 0
do 3000. Provedení tohoto postupu je následující: použijte kanál 1 jako základní bod pro
výpočetní kanál a vynásobte tuto hodnotu hodnotou 1, která je potom zapsána na disk
přístroje.
3.6
Programování Přístroje
Přístroj je možné programovat ze vzdálené strany. Tento příklad se však zabývá manuálním
programováním přístroje prostřednictvím čelního panelu, displeje a dotykem ovládané
obrazovky. Na displeji se budou zobrazovat a měnit různé klávesy. Uživateli je nabídnut
výběr stisknutím příslušné klávesy anebo tlačítka. V některých případech není možný přímý
výběr, ale je k dispozici řada voleb prostřednictvím kláves UP (šipka nahoru) anebo DOWN
(šipka dolů), ENTER anebo EXIT. Jakmile je přístroj naprogramován, automaticky se
„naučí“ aktuální nastavení, které je uloženo v permanentní paměti a zůstane zapamatováno
natrvalo.
Zapínáte-li přístroj poprvé anebo jsou-li data v permanentní paměti poškozena, bude uživatel
požádán o zahájení počáteční inicializace přístroje, stiskněte No. Uživatel bude následně
požádán o provedení plné inicializace. Stiskněte v tomto stavu klávesu Yes, přičemž dojde
k nastavení přístroje na výchozí hodnoty.
Existuje mnoho parametrů, které je možné nastavit, včetně datumu a času, virtuálních grafů,
křivek (per), bodů, možnosti zapisování, signalizace, číslicových výstupů a komunikačních
portů.
3.7
Nastavení Datumu a Času
Úvodem začneme s nastavením datumu a času. Pro vstup do programovacího režimu stiskněte
klávesu MENU zobrazenou ve spodním pravém rohu obrazovky. Nyní se objeví lišta kláves
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
s příkazy. Na stavovém řádku se může zobrazit „Command?“ anebo jakákoliv jiná
programovaná položka, kterou uživatel vybral. Pro vstup do programovacího režimu stiskněte
klávesu PROG, která vyvolá nabídku programování. Uživatel se v této nabídce může
pohybovat prostřednictvím kláves ↑ anebo ↓. Označená položka je prosvětlena a pro její výběr
stačí stisknout klávesu ENTER. Jakmile pomocí rolování docílíte konce nabídky, začínáte
rolovat opět shora. Tohle je jednoduchá cesta, jak se rychle dostat k požadovaným položkám.
Některé klávesy se automaticky opakují. Uživatel může v libovolném čase opustit nabídku
opětovným stisknutím klávesy EXIT tak, aby se dostal zpět na obrazovku displeje.
Pomocí kláves ↑ anebo ↓ vyberte položku Time and Date a stiskněte klávesu ENTER.
Aktuální čas se zobrazí ve 24 h formátu. Je-li zobrazený čas správný, nemusíte ho znovu
nastavovat. Stiskněte klávesu YES anebo ENTER, kterou potvrdíte správnost času. Pro
změnu času stiskněte klávesu NO. Bude vám nabídnuta nabídka pro nastavení hodin a
numerická klávesnice, která vám umožní nastavit aktuální čas v hodinách. Kurzor umístíte
pod jednotlivé číslice použitím kláves ← a →, anebo jednoduše zadejte hodiny pomocí
numerické klávesnice. Pro vynulování hodnoty číslice použijte klávesu SPACE (SPC).
Jakmile jste nastavili správný počet hodin, stiskněte klávesu ENTER. Poznamenejte, že
nemůžete zadat nesprávnou hodinu. Po nastavení správného počtu hodin se objeví nabídka
pro nastavení počtu minut. Jakmile nastavíte správný počet minut, objeví se nabídka pro
nastavení počtu sekund.
Po kompletním ukončení nastavení času se objeví nabídka pro nastavení datumu. Pro výběr
datumu stiskněte klávesu No. Pro potvrzení datumu stiskněte klávesu ENTER anebo Yes. Po
kompletním nastavení datumu se budete nacházet zpět v nabídce programování.
3.8
Programování Bodů
Body jsou vstupem anebo výpočetním kanálem, který je přiřazen displeji anebo zapisovači.
V případě uložení nesprávné hodnoty bodu je nutné před opětovným přiřazováním vynulovat
všechny body. Tato procedura se provádí ve skryté nabídce (stiskněte MENU a potom
klávesu vpravo nahoře (oblast stavu disku přístroje)). Zvolte Initialize a potom stiskněte
klávesu ENTER. Pomocí kláves ↑ anebo ↓ vyberte položku Clear Points a stsikněte klávesu
ENTER. Nyní budete tázáni, zda-li body vynulovat anebo ne. Stiskněte klávesu Yes a
dostanete se zpět do nabídky. Stiskněte klávesu EXIT dvakrát a dostanete se zpět do nabídky
programování.
V nabídce programování vyberte Points a stiskněte ENTER. Bude vám nabídnuta volba
programování bodů (Prog point) anebo programování konstant. Zvolte Prog(ram) Point a
stiskněte klávesu ENTER. Nyní se objeví alfanumerická klávesnice, pomocí které zadáte,
který z 12 možných bodů programovat. Zvolte 1 a stiskněte klávesu ENTER. Objeví se
nabídka programování bodů. Můžete zvolit nastavit bod “Setup pt”, kopírovat data z jiného
bodu, který již byl nastaven dříve “Copy pt” anebo obnovit původní data, které jste odstanili
“Restore Pt”. Vyberte “Setup pt” a stiskněte klávesu ENTER. Nyní máte na výběr několik
způsobů, jimiž může být tento bod programován: lineární, odmocnina “Ind sqrt”, logaritmický
lineární, termočlánek “T/C”, RTD, vypočítaný, podmíněný anebo externí. Naprogramujte
tento bod jako lineární bod pomocí klávesy Linear a poté stiskněte klávesu ENTER. Nyní
musíte zvolit plný rozsah vstupního rozsahu pro tento bod. Je-li tento bod naprogramován
jako vstup (mA), je nutné nastavit přepínač pro tento kanál v zadní části panelu přístroje pro
připojení ukončovacího rezistoru, který umožňuje měřit proud jako napěťový vstup. Více
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
podrobností naleznete v kapitole 5.6. Naprogramujte tento bod na 1 V (plný rozsah vstupního
rozsahu) pomocí kláves ↑ anebo ↓, vyberte hodnotu 1.25 V a stiskněte klávesu ENTER. Nyní
se objeví nabídka, která umožňuje programovat různé volby náležící tomuto konkrétnímu
bodu v režimu plného rozsahu 1 V. Tyto obsahují: označení bodu, vstupní měřítko, výstupní
měřítko, inženýrské jednotky, signalizace a měřítko grafu. Položky, jež nebudou vysvětleny
níže, si prostudujte v patřičných kapitolách.
3.8.1 Označení bodu
Jedná se o alfanumerické označení toho, co konkrétní bod reprezentuje a je obecně umístěno
ve spodní části sloupcových diagramů anebo v grafu samotném Tato informace je také
uložena na disk tak, aby jednoznačně identifikovala konkrétní bod. Pro přidání označení bodu
vyberte tuto položku a stiskněte klávesu ENTER. Objeví se první strana alfanumerické
klávesnice. K dispozici jsou 4 strany nabízející velká a malá abecední písmena, numerické
číslice a různé znaky a symboly užitečné při programování inženýrských jednotek. Pro jeden
bod může být zadáno až 10 znaků (pouze 6 jich bude zobrazeno na obrazovce). Pro přístup
znaků na další obrazovce jednoduše stiskněte klávesu PAGE. Mezera je „SPC“ a klávesy ←
nebo → pohybují kurzorem na pozici, kterou chcete upravit anebo vložit. Tuto nabídku
můžete opustit bez programování označení bodu. Pokud jste zadali označení bodu, stiskněte
klávesu ENTER.
Způsob reprezentace dat v grafu anebo dat zaznamenaných zapisovačem na disk je funkcí 3
parametrů: vstupní měřítko, výstupní měřítko, měřítko grafu. Tyto parametry lze nezávisle
programovat tak, aby poskytovali výstup v plném rozsahu jakéhokoliv vstupního rozsahu.
3.8.2 Vstupní měřítko
V nabídce vyberte volbu vstupního měřítka (input scale) a stiskněte klávesu ENTER. Objeví
se hodnota, která označuje dolní anebo spodní mez vstupního měřítka a pro tento rozsah je
přednastavena na 0. Můžete vložit a ž 13 znaků. Hodnota může být vložena v plovoucím
formátu (klávesa E). Může být nastavena kladně, záporně, doleva anebo doprava. V našem
příkladu potvrďte 0 – dolní mez a stiskněte klávesu ENTER. Objeví se volba pro nastavení
horní meze. Tato hodnota bude přednastavena na 1.25. V zájmu našeho příkladu vložte 1.0 a
stiskněte klávesu ENTER.
3.8.3 Výstupní měřítko
Výstupní měřítko představuje hodnotu, která bude zobrazena na displeji anebo zaznamenána
zapisovačem a bude později opět upravena použitím měřítka grafu. Prostřednictvím klávesy
ENTER vyberte Output Scale. Nyní nastavíme hodnotu 0-100. První zobrazená volba
vyžaduje výběr počet desetinných míst, který bude uveden. Tato hodnota je v rozsahu od 0
(celé číslo) do 5 a má označení E. Použijte klávesy ↑ anebo ↓ a vyberte 3 desetinné místa a
poté stiskněte klávesu ENTER. Nyní se objeví hodnota definující dolní mez pro výstupní
měřítko. Tato je přednastavena na 0, zvolte tuto hodnotu. Teď se zobrazí hodnota definující
horní mez, která je přednastavená na 1. Pomocí klávesy → posuňte kurzor na pozici pod
desetinnou tečku a potom stiskněte dvakrát 0 tak, aby na displeji byla zobrazena hodnota
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
100.0, poté stiskněte klávesu ENTER. Nyní jste účinně nastavili výstupní měřítko, které
reprezentuje 100 násobek vstupního měřítka.
3.8.4 Inženýrské Jednotky
V nabídce programování zvolte prostřednictvím kláves ↑ anebo ↓ Engineering Units a
stiskněte klávesu ENTER. Můžete vložit až 5 znaků reprezentujících inženýrské jednotky
pomocí alfanumerické klávesnice ve stránkovacím režimu tak, jako jste to prováděli pro
„označení bodu“ (point tag). Jako inženýrské jednotky použijeme „%“. Stiskněte klávesu
Page třikrát dokud neuvidíte „%“ (znak procenta). Stiskněte klávesu „%“ a stiskněte
ENTER. Nyní jste naprogramovali inženýrské jednotky na „%“.
3.8.5 Měřítko Grafu
Pro ukončení úpravy měřítka displeje je nutné nastavit měřítko grafu. V nabídce
programování vyberte tuto volbu – Chart/Scales-Scales a bude vám nabídnuta volba, Chart
Scale = A – přednastaveno. Pomocí kláves ↑ anebo ↓ máte možnost vybrat jedno z osmi
měřítek označených A-H. V zájmu našeho příkladu vyberte B jako měřítko grafu a stiskněte
klávesu ENTER. Objevíte se v nabídce programování. Aktuální měřítko grafu je nastaveno
někde jinde a je popsáno v části 3.9.1.
3.8.6 Signalizace
Ke každému bodu je možné přiřadit 5 signalizací. Tyto mohou být nastaveny pomocí nabídky
signalizace. Zvolte Alarms a stiskněte ENTER. V tomto okamžiku se nebudeme věnovat
programováním signalizace. Můžete si projít tuto nabídku, abyste viděli schopnosti přístroje.
Programováním signalizace se zabývá část 5.6.5.10. Chcete-li aktivovat signalizaci, je nutné
povolit kontrolu signalizace v nabídce FUNCtion. Stiskněte klávesu EXIT a vrátíte se zpět do
nabídky programování. Stiskněte tuto klávesu ještě jednou a opustíte nabídku programování.
Budete tázáni, zda-li ponechat nastavení. Odpovězte ano (Yes) pro nahrání hodnot do
systému.
3.9
Programování Měřítek Bodů
Viz část 5.5.2. Pro nabídku programování použijte klávesy ↑ anebo ↓ a zvolte Chart Pens
(psací pero grafu).
3.9.1 Programování Měřítek
Zvolte Scales. V této nabídce můžete nastavit měřítka grafu. K dispozici jsou 2 množiny 8
měřítek – Množina 1 označena A-H, množina 2 označena A-H. Přesný popis je uveden v části
5.5.2. Nyní nastavíme měřítko, které přiřadíme předchozímu bodu 1 (Point 1), který jsme již
programovali. Použijte šipky pro výběr měřítka 1B a stiskněte ENTER. Nyní se objeví
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
nabídka, která umožňuje nastavit měřítka. Typ měřítka může být lineární anebo logaritmický
a je přednastaven na lineární, tuto volbu potvrďte.
3.9.1.1
Meze Měřítka
Pro výběr mezí měřítka použijte šipky a stiskněte klávesu ENTER. Objeví se nabídka pro
výběr počtu desetinných míst : 0-5. Pomocí šipek vyberte 2 a stiskněte ENTER. Budeme
předpokládat, že použijeme procentuální měřítko v rozsahu od 40 do 80 % pouze napříč
obrazovky, jež efektivně nabízí rozlišení, které se přejeme vidět. Vložte dolní mez „40“ a
stiskněte ENTER. Nyní musíte zadat střední mez. Měřítko může být nelineární pomocí
vložení hodnoty středního bodu, který ve skutečnosti není uprostřed mezi dvěma koncovými
body. Výhoda tohoto postupu popsána na konci této kapitoly. Nechte oblast lineární a zvolte
střední bod na hodnotu 60, který je polovinou mezi koncovými body 40 a 80. Pomocí klávesy
→ posuňte kurzor pod „5“ – tato hodnota je přednastavená, zadejte hodnotu „6“. Na displeji
se musí objevit „60.00“. Pro potvrzení stiskněte klávesu ENTER. Pro horní mez vložte
hodnotu „80“. Stiskněte dvakrát klávesu SPC, vložte „8“ tak, aby displej zobrazil hodnotu
„80.00“ a tuto potvrďte klávesou ENTER. Nyní se vrátíte zpět do nabídky pro nastavení
měřítka. Programování všech voleb měřítka (typ měřítka, koncové body měřítka, rastr měřítka
a jednotky měřítka) jsou popsány v části 5.5.2.
3.9.1.2
Jednotky Měřítka
Jednotky měřítka mohou být nastavena v procentech, aby se shodovala s výstupním měřítkem
nastaveným v části 3.8.3. Stiskněte klávesu EXIT dvakrát a vrátíte se do nabídky
programování. Již máme nastaven Bod 1 (Point 1), který je živým vstupem v rozsahu 0-1 V a
tento bude upraven na výstupní hodnotu 0-100 %. Stejně tak jsme nastavili zobrazení plného
rozsahu na displeji mezi 40 % až 80 % a tyto veličiny budou zaznamenány na disk.
Uživatel může nyní nastavit jiné body podobným způsobem, jednoduše zvolením čísla bodu a
volbou kopírovat Bod 1 do Bodů 2 a 3 anebo je nastavit od začátku. Předpokladem je, že
uživatel přečte zbytek capitol této příručky, aby se důvěrně seznámil s funkcemi různých
voleb nabídky přístroje.
3.10 Záznam Dat
Zapisovač ukládá data na 3½ palcovou disketovou mechaniku, kartu PCMCIA anebo na ZIP
mechaniku, podle volby, kterou jste zvolili. Disky jsou kompatibilní se systémem MS-DOS a
mohou být čteny na všech kompatibilních počítačích vybavených 3½ palcovou disketovou
mechanikou, kartou PCMCIA anebo ZIP mechanikou. Data jsou na disk uložena jako soubory
jednotlivých psacích per (křivek) s přídavnými soubory pro konfiguraci a záznam
signalizace/událostí. Pro přesun, přejmenování anebo vymazání anebo archivování souborů
může být použit jakýkoliv souborový manažer systému DOS anebo WINDOWS. Záznam
může začít anebo skončit manuálně, externí událostí anebo vnitřní signalizací.
Každý z 15 bodů může být zaznamenán při jiných vzorkovacích kmitočtech anebo si uživatel
může zvolit záznam všech bodů na stejném vzorkovacím kmitočtu. Tato vlastnost umožňuje
pomalou změnu parametrů, které se mají zaznamenat, při nižším vzorkovacím kmitočtu než
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
rychlejší signály. Uživatel si může taktéž vybrat, zda-li data uložit v průměrném anebo
okamžitém režimu.
Množství dat k zápisu závisí na počtu kanálů a vzorkovací rychlosti. Oba parametry mohou
být zadány uživatelem: 3½ palcová 1.44 MB disketová mechanika je schopna uložit až
700,000 16-ti bitových vzorků. Karta PCMCIA je schopna pojmout až 10,000,000 vzorků (20
MB karta) a zip mechanika je schopna uložit až 50,000,000 vzorků na 100 MB disk.
Pro vymezení celkové doby zápisu na disk musejí být tato čísla vydělena počtem kanálů a
vzorkovací rychlostí. Výpočet celkové doby zápisu na disk pro 3½ palcovou 1.44 MB
disketovou mechaniku, která zaznamenává data 4 kanálů při vzorkovacím kmitočtu 1
vzorek/s, popisuje následující formule:
[700,000 / 4 (kanály)] x 1 s = 175 s anebo 48 hodin
Kdyby byl vzorkovací kmitočet změněn na 60 s, anebo 1 vzorek na kanál každou 1 minutu,
doba záznamu by se rovnala 120 dnům.
Tato vlastnost umožňuje zapisovači recyklovat data na disku. Uživatel rovněž může na disk
uložit jiné typy souborů. Konfigurační soubory obsahují informaci o tom, jak je zapisovač
nastaven a kolik vzorků má uložených. Soubory událostí/signalizace zaznamenávají veškerou
signalizaci a/nebo události na disk. Každá událost anebo signalizace využívá prostor roven 6
vzorkům.
Množství dat, které může být uloženo na disk závisí na okolnostech (jak mnoho signalizace se
objeví) a co bylo zvoleno pro záznam.
Použijeme zapisovač pro formátování disku a jeho nastavení pro záznam 4 kanálů při
vzorkovacím kmitočtu každých 5 s.
Poznámka: Dříve, než je disk možné použít pro záznam, musí být nejdříve naformátován.
Nejlepších výsledků dosáhnete při formátování disku přímo uvnitř přístroje.
3.10.1
Formátování disketové/ZIP mechaniky anebo karty PCMCIA
prostřednictvím zapisovače
Za vysunovacím panelem pod LCD displejem se nachází disketová mechanika. Ujistěte se, že
disk není chráněn proti zápisu. Umělohmotné šoupátko v jednom rohu disketové mechaniky
musí být v takové pozici, aby šel přes umělohmotné víčko vidět otvor. Karta PCMCIA může
mít na zadním konci malý přepínač, který je označen a indikuje, zda-li je disk chráněn proti
zápisu či nikoliv. Vložte do mechaniky disk, štítkem nahoru, a zasuňte ho dovnitř. V případě
disketové anebo ZIP mechaniky vložte disketu do mechaniky tak, aby šel kovový uzávěre
první.
Stiskněte klávesu MENU, tato je umístěna ve spodním pravém rohu LCD obrazovky. Nyní se
objeví lišta kláves s příkazy. Stiskněte PROGram a pomocí kláves ↑ anebo ↓ posunujte
kurzor tak, abyste zdůraznili položku „Record Setup“, poté stiskněte ENTER. V tomto
okamžiku se zobrazí nabídka pro nastavení záznamu přístroje (Record Setup). Pomocí kláves
↑ anebo ↓ zvýrazněte položku „Format“. Objeví se okno, které zobrazuje „Format = NO“. Pro
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
spuštění formátování stiskněte YES a poté ENTER. LED na mechanice bude svítit do
okamžiku, než dojde k ukončení procesu formátování. Poté se zobrazí zpráva „Format Done“.
Pro ukončení formátování stiskněte „OK?“. Disk je nyní naformátován a připraven k použití.
3.10.2
Výběr Režimu Zapisování
K dispozici je řada parametrů, která musí být před vlastním záznamem nastavena. Mezi tyto
patří: které kanály anebo body se mají zaznamenávat, vzorkovací kmitočet a zapisovací režim
záznamu. V podstatě existují 2 zapisovací režimy záznamu – „Fill to end (od začátku do
konce)“ a „Cyclic (cyklický - kruhový)“.
3.10.2.1
Režim zapisování od začátku do konce
Data jsou na disk zapisována do okamžiku jeho zaplnění, potom dojde k ukončení záznamu.
Stav disku (velikost použitého disku v %) je zobrazena na stavové liště.
3.10.2.2
Cyklický Režim
Data jsou na disk ukládána v blocích. Jakmile se disk v cyklickém režimu jednou zaplní, je
první blok zaznamenaných dat přepsán aktuálním blokem dat. Blok dat obsahuje přibližně
500 vzorků, takže 500 nejstarších vzorků bude přepsáno 500 aktuálními vzorky. Bloky dat
jsou takto postupně přepisovány až do okamžiku ukončení záznamu. Data jsou na disku
recyklována a zapisovač tak může zapisovat neomezeně dlouho. Nejstarší data jsou vždy
přepsána nejnovějšími daty. Tímto získáte záznam nejaktuálnějších dat na disku. Množství
dat, které lze uložit na disk je vypočteno dle formule uvedené výše.
3.10.2.3
Skutečný anebo Průměrovaný Režim Záznamu
Průměrovaný režim zapisování průměruje všechna vstupní data rychlostí 4 vzorky/s vzhledem
k vzorkovací rychlosti záznamu. Pokud jsou data ukládána na disk jednou za minutu (60 s),
bude průměrováno 240 vzorků. Skutečný režim záznamu ukládá pouze nejnovější vzorky na
disk a používá se v případech, kdy máte povolenu jednu ze speciálních funkcí přístroje – např.
záznam špičkových hodnot anebo pohyblivého průměru, který nemusí být průměrován.
3.10.3
Nastavení Přístroje pro Zapisování
Pro nastavení režimu zapisování stiskněte klávesu MENU, která je umístěna ve spodním
pravém rohu obrazovky. Nyní stiskněte PROGram. Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte
položku „Record Setup“. Pro vstup do nastavení režimu záznamu stiskněte klávesu ENTER
(viz obr. 3-15).
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
3.10.3.1
Nastavení Záznamu Přístroje
Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte položku „Record Mode“ a stiskněte klávesu ENTER.
Poté pomocí kláves ↑ anebo ↓ vyberte položku „Fill Mode“. Prostřednictvím kláves ↑ anebo ↓
zvolte buď „Fill to End“ anebo „Cyclic“ a stiskněte ENTER. Nyní jste nastavili režim
záznamu a vrátíte se zpět do nabídky pro nastavení záznamu. Pro výběr skutečného anebo
průměrovaného záznamu, zvolte „Inst/Avg All“ pro nastavení všech kanálů do požadovaného
režimu najednou (položka „Inst/Avg Indiv“ umožňuje nastavit jednotlivé kanály
individuálně). Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvolte Average a stiskněte klávesu ENTER pro
navrácení do režimu pro nastavení záznamu.
3.10.3.2
Body
Nyní je nutné se rozhodnout, které body chcete zapisovat. Pomocí kláves ↑ anebo ↓
zvýrazněte položku „Points“ a stiskněte klávesu ENTER. Vyskočí okno a zobrazí „Point 1 =
NO“ anebo „Point 1 = YES“. Pro záznam tohoto bodu stiskněte YES, pro vyloučení tohoto
bodu stiskněte NO, poté stiskněte ENTER pro posun k následujícímu bodu. K dispozici máte
15 bodů označených 1-9, A, B, C , D a F. Nastavte body 1, 2, 3 a 4 na YES. Stisknutím
klávesy EXIT opusťte tuto nabídku anebo potvrďte zadané údaje pomocí klávesy ENTER.
3.10.3.3
Rychlost Záznamu
Rychlost záznamu je rychlost, při které jsou data zapisována na disk a může být nastavena
nezávisle pro každý kanál anebo společně pro všechny kanály od nejrychlejší hodnoty 8
vzorků/s, nastavením rychlosti záznamu na 0 s, anebo nejnižší rychlost 1 vzorek každých 600
s (10 min).
Pro nastavení rychlosti záznamu použijte klávesy ↑ anebo ↓ a zvýrazněte položku „Record
Rate“. Nyní se objeví nabídka pro nastavení rychlosti záznamu. Pomocí kláves ↑ anebo ↓
zvýrazněte položku „All Mates“. V tuto chvíli zanedbáme automatické a individuální
nastavení rychlosti záznamu. Displej zobrazí „secs (Io)>1 <“. Pomocí numerické klávesnice
zadejte rychlost záznamu na hodnotu 5 (5 s mezi vzorky, 0 = 8 vzorků/s) a stiskněte klávesu
ENTER. Nyní jste nastavili rychlost záznamu současně pro všechny kanály. Displej poté
zobrazí „secs(hi)>0 <“. Pomocí numerické klávesnice zadejte rychlost záznamu na hodnotu 5
a stiskněte klávesu ENTER. Pro tento účel je vysoká i nízká rychlost záznamu nastavena
stejně. Rychlost záznamu může být změněna externí událostí, je-li instalovaná volba I/O
anebo událostí signalizace.
Pomocí volby „Data on/off“ zajistíte, aby přístroj zaznamenával aktuální data. Pomocí kláves
↑ anebo ↓ zvýrazněte položku „Data on/off“ a stiskněte klávesu ENTER. Současný stav
záznamu se zobrazí ve tvaru „Record Data = Yes“ anebo „Recorder Data = No“. Stiskněte
YES a poté ENTER. Tímto umožníte záznam dat. Pro zamezení záznamu dat stiskněte NO a
poté ENTER. Prostřednictvím volby „Alarm on/off“ také existuje možnost povolení záznamu
SIGNALIZACE anebo UDÁLOSTI. Pro skutečný začátek záznamu musíte opustit jednotlivé
nabídky až na úroveň, než se dostanete na lištu kláves s příkazy. Stiskněte klávesu FUNCtion
a pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte položku „Record on/off“ a poté stiskněte klávesu
ENTER. V tomto okamžiku máte na výběr 3 možnosti: „Record Off“ – konec záznamu,
„Record On“ – spuštění záznamu a „Trigger“ – umožňuje automatický začátek a konec
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
záznamu v závislosti na vnitřních anebo vnějších událostech, které se spustily. Ujistěte se, že
jste do mechaniky vložili naformátovaný disk a zvolte položku „Record On“. Nyní vyskočí
okno – pro začátek záznamu stiskněte YES a poté ENTER. Jakmile je záznam jednou
spuštěn, bude se periodicky rozsvěcovat LED na mechanice. Tato informuje uživatele o
aktuálním záznamu dat na disk. Na stavovém řádku ve vrchní části obrazovky se zobrazí
aktuální stav zaplnění disku.
VAROVÁNÍ: Pokud svítí LED mechaniky, nikdy nevytahujte disk.
Pro zastavení záznamu dat se vraťte zpět do stejné nabídky a vyberte položku „Record Off“.
V tomto okamžiku se objeví okno s výzvou „record off?“. Stiskněte YES a poté ENTER.
Dříve než vyjmete disk z mechaniky, počkejte než zhasne LED a než se na stavovém řádku
objeví „REC OFF“.
3.11 Výměna za Provozu (Hot-Swap)
Hot-Swap umožňuje „vytáhnout“ disk bez nutnosti deaktivace režimu záznamu dat aniž by
došlo ke ztrátě dat. VAROVÁNÍ: NEVYTAHUJTE DISK POKUD SVÍTÍ ZELENÁ
LED. Pokud vytáhnete disk, objeví se okno (viz obr. 3-16) zobrazující uplynulý čas, než
dojde ke ztrátě dat. U nejvyšší rychlosti záznamu 4 vzorků/s, budete mít max. 5 minut (viz
tabulka níže). Každá křivka (péro) má svoji vlastní paměť. Zobrazené přibližné časy jsou
uvedeny pro jakýkoliv počet křivek (per).
Obr. 3-16 Časové okno paměti
Media Missing
Buffer Time
Chybí médium (disketa, paměť)
Čas paměti před ztrátou dat
Čas v okně se bude, pro vzorkovací kmitočet rychlejší než 2 vzorky/s, odpočítávat ve 2
s intervalech. Okno bude odpočítávat v intervalech odpovídajících vzorkovacímu kmitočtu
pro rychlosti vyšší než 2 vzorky/s.
Vzorkovací kmitočet
8 vzorků/sec
1 vzorek/sec
10 s/vzorek
1 min/vzorek
Čas paměti před ztrátou dat
2.5 min
20 min
3 hodiny
20 hodin
Pokud nebude disk nahrazen během časového rámce, dojde ke ztrátě dat.
Pokud jsou různé rychlosti záznamu, bude čas paměti zobrazen pro nejvyšší hodnotu rychlosti
záznamu.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
3.12 Změna Názvu Souborů
Uživatel má možnost pojmenovat soubory tak, aby mu pomohly identifikovat proces, který je
právě měřen. Systém využívá jednoduché názvy souborů pro všechny typy souborů, křivek
(per), signalizace a konfigurace. Název souborů může být kompatibilní s názvy souborů pod
operačním systémem DOS. Pro změnu názvu souboru, vyberte položku pro nastavení
záznamu (Record Setup) z nabídky PROGRAM a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se
aktuální název souboru. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte max. 8 znaků. Nezadávejte
žádnou příponu anebo znak “.”. Po zadání znaků stiskněte klávesu ENTER. Názvy souborů
mohou být změněny kdykoliv, dle požadavku.
3.13 Nastavení Poplašného Znamení v Případě Zaplnění Disku
Existuje možnost nastavit prahovou úroveň, která signalizuje stav zaplnění disku. Signalizace
se projeví pomocí vyskakovacího (pop-up) okna na obrazovce. V případě implementace volby
relé, může tato signalizace zajistit sepnutí kontaktu. Prahová úroveň je nastavena uživatelem
na jakoukoliv hodnotu v rozsahu od 1 do 100 %.
Pro nastavení poplašného znamení v případě zaplnění disku stiskněte klávesu ENTER a
vyberte klávesu PROGRAM. Pomocí kláves ↑ anebo ↓ vyberte volbu „Record Setup“ a
stiskněte ENTER. Nyní se objeví nabídka pro nastavení záznamu (Record Setup). Pomocí
kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte položku „Disk Full Alarm“ a stiskněte ENTER. Nabízejí se 2
položky nabídky: Setpoint a Contact#. Vyberte „Setpoint“ a stiskněte ENTER. Pomocí
alfanumerické klávesnice vyberte mez, při které bude signalizován stav zaplnění disku (0 až
100 %, 0 znamená, že zaplnění disku nebude signalizováno) a stiskněte klávesu ENTER.
Vyberte Contact# a stiskněte ENTER. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte číslo
kontaktu relé (1 až 6), anebo 0 – bez sepnutí kontaktu. Stiskněte klávesu ENTER a vrátíte se
zpět do nabídky pro nastavení záznamu (Record Setup).
V případě, že hodnota zaplnění disku bude rovna vámi zadané prahové hodnotě, zobrazí se na
displeji pop-up okno a odpovídající kontakt relé sepne. Poznamenejte, ž eve všech případech
se zobrazí pop-up okno a kontakt relé sepne.
3.14 Nahrávání a Ukládání Konfiguračních Souborů
Jakmile jsou všechny body nastaveny a všechna ostatní data naprogramována, je vhodné
uložit konfiguraci na disk. V tomto případě, potřebuje-li uživatel změnit parametry pro různé
sekce záznamu, může být takto dřívější nastavení, nahráním dříve uloženého konfiguračního
souboru, obnoveno.
Pomocí kláves ↑ anebo ↓ vyberte volbu „Record Setup“ a stiskněte ENTER. Nyní se objeví
nabídka pro nastavení záznamu (Record Setup). Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte položku
„Save CFG File“ (uložit konfiguraci) a stiskněte ENTER. Nyní vyskočí okno a zobrazí „Save
config=NO“, zvolte YES a poté stiskněte klávesu ENTER pro uložení konfigurace na disk.
Stavové okno disku zobrazí SAVE CFG. Po uložení konfigurace se zobrazí okno. Stiskněte
OK.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Pro nahrání již existující konfigurace vyberte „Load CFG File“ z nabídky Record Setup.
Zobrazí se pop-up okno a zobrazí „load config = NO“. Stiskněte YES a poté ENTER. Přístroj
začne hledat konfigurační soubory, které se zobrazí v adresáři prohlížeče souborů. Pokud na
disku existuje více než jeden konfigurační soubor, budou tyto zobrazeny pod sebou, přičemž
aktuální soubor bude označen symbolem „<“.
File Directory
Configurations:
OLDFILE
NEWFILE
.CFG<
.CFG
Existuje-li více než jeden konfigurační soubor, potom pro výběr správného souboru použijte
klávesu ↑ anebo ↓ a stiskněte ENTER. Pokud se seznam souborů nevleze na disk, máte
možnost rolovat soubory na obrazovce. Přístroj nahraje definovaný soubor z disku a poté se
zobrazí okno informující o správně provedené aktualizaci. Stiskněte klávesu OK. Pro nahrání
aktuální konfigurace do paměti přístroje, musí být tento v tomto okamžiku restartován.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Kapitola 4
4.1
Provoz Přístroje
Inicializační Procedury
4.1.1 Inicializační Testy
4.1.1.1
Test Paměti (RAM)
4.1.1.2
Test Paměti (ROM)
4.1.3 Inicializace Uživatelské Databáze
4.2
4.1.3.1
Okamžitá Inicializace
4.1.3.2
Plná Inicializace
4.1.3.3
Mazání Konfigurace
4.1.3.4
Počáteční Přednastavené Hodnoty Přístroje
Nabídka (Menu) Přístroje
4.2.1 Nabídka DISPL (Displej)
4.2.1.1
Hodnota Bodu
4.2.1.2
Signalizace
4.2.1.3
Teplota Přechodu
4.2.1.4
Verze Programového Vybavení
4.2.1.5
Stav Disku
4.2.2 Nabídka PROG (Programování)
4.2.3 Nabídka FUNC (Funkce)
4.2.3.1
Záznam Zap/Vyp
4.2.3.1.1
Vypnutí Záznamu
4.2.3.1.2
Zapnutí Záznamu
4.2.3.1.3
Spouštěcí Úroveň Záznamu
4.2.3.2
Aktivační Bod
4.2.3.3
Vynechání Bodu
4.2.3.4
Nulování Bodu
4.2.3.5
Rychlost Grafu
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
4.2.3.6
Rychlost Záznamu
4.2.3.7
Kontrola Stavu Signalizace
4.2.3.8
Sada Měřítek
4.2.3.9
Zpráva Trnd
4.2.4 Skrytá Nabídka
4.1
4.2.4.1
Inicializace
4.2.4.2
Kontrola ADC
4.2.4.3
Diagnostika
4.2.4.3.1
Test Paměti ROM
4.2.4.3.2
Test Sériového rozhraní
4.2.4.3.3
Test Klávesnice
4.2.4.3.4
Test Displeje
Inicializační procedury
Zapisovač v okamžiku počáteční inicializace provádí několik testů. Jedná se o zahajovací
testy. V průběhu testů přístroj na stavovém řádku displeje zobrazuje symbol „Wait“. Pokud
dojde k chybě v rámci definovaného testu, zobrazí se na displeji chybová zpráva doprovázena
akustickým signálem. Uvědomte si, že selhání jakéhokoliv testu je neobnovitelné a v tuto
chvíli dochází k okamžitému vypnutí systému. Tyto chyby vyžadují okamžitou opravu, poté
je možné s přístrojem opět pracovat.
4.1.1 Inicializační Testy
Následující odstavce popisují definované testy, které jsou prováděny při zahájení činnosti
přístroje včetně možných chybových zpráv a doporučení pro obsluhu.
4.1.1.1
Test Paměti (RAM)
Standardní procedurou je test paměti (RAM). Pokud není test paměti bezchybný, dojde k
zastavení činnosti přístroje. Tato událost je uživateli oznámena prostřednictvím chybové
zprávy. Před dalším zahájením činnosti přístroje musí být tato chyba odstraněna.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
4.1.1.2
Test Paměti (ROM)
Tento test se provádí za účelem kontroly integrity programového vybavení přístroje počítáním
32 bitového cyklického redundantního kódu CRC. Výsledek je porovnán s kódem uloženým
v paměti EPROM. Pokud tento test selže, je uživateli nabídnuta možnost tuto chybu
akceptovat a tímto povolit zahájení inicializačních procedur přístroje. Pokud uživatel chybu
neakceptuje, dojde k vypnutí přístroje, přičemž tento musí být co nejdříve opraven. Tato
chyba by měla být uživatelem akceptována pouze při aktualizaci nového programového
vybavení přístroje.
4.1.2 Databáze Přístroje (uživatelská konfigurace)
Uživatelská konfigurace je v přístroji uložena ve stálé, bateriemi zálohované, paměti. Tato
paměť se skládá ze dvou hlavních částí: Registr profilu a datových Bodů (DPR). Databáze je
přesunuta z oblasti pracovní paměti do oblasti dočasné paměti. Během inicializačních
procedur je databáze přesunuta zpět z oblasti dočasné paměti do oblasti pracovní paměti.
Pokud se neobjeví žádné chyby, je tento proces ve skutečnosti okamžitý, nezobrazí se žádné
chybové zprávy a přístroj pokračuje ve své činnosti.
Databáze profilu je seskupena do bloků. Každý blok obsahuje nastavitelné parametry, které
jsou vázány na konkrétní funkci přístroje (např. displej, graf, měření apod.) a je chráněn
prostřednictvím kontrolního součtu. Databáze DPR se taktéž skládá z diskrétních bloků.
Každý blok obsahuje nastavitelné informace konkrétního programovaného Bodu. Každý bod
DPR je chráněn kontrolním součtem. V průběhu procedury automatického „učení“ jsou bloky
profilu a body DPR spolu s jejich kontrolním součtem přeneseny do oblasti dočasné paměti.
Pokud přístroj během nahrávání databáze zjistí chybnou hodnotu kontrolního součtu
v jakémkoliv bloku profilu, dojde k ukončení činnosti přístroje. Uživatel může chybu
ignorovat anebo provést okamžitou anebo plnou inicializaci (viz 4.3.1).
Pokud odpovíte “NO-ne” na všechny “okamžitou” i “plnou” inicializaci, je přístroj nucen
zahájit inicializační procedury s poškozenými parametry v uživatelské databázi profilu. Tato
procedura může být úspěšná. Pokud není, projeví se to buď zastavením funkce přístroje anebo
jeho pravidelným restartem.
Chyby v databázi profilu by se neměli objevovat. Pokud se tyto objeví, bude mít na
uživatelskou databázi profilu “okamžitá” inicializace nejmenší vliv a umožní tak provést
kompletní inicializační proceduru přístroje.
Pokud přístroj během inicializační zaváděcí sekvence zjistí chybnou hodnotu kontrolního
součtu v jakémkoliv bodu DPR, neobjeví se žádná chybová zpráva. Špatné hodnoty bodů
DPR jsou označeny jako „narušené“. Narušené body DPR mohou být opraveny pouze
kontrolou přidruženého bodu.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
4.1.3 Inicializace Uživatelské Databáze
Databáze profilu nabízí tři způsoby inicializace: okamžitá inicializace, plná inicializace a
mazání konfigurace. Uživatel zpravidla tyto možnosti nevidí, pokud není přístroj zapnut
poprvé anebo pokud přístroj nenajde chybu v databázi. Tyto stavy lze vyvolat prostřednictvím
skryté nabídky přístroje.
4.1.3.1
Okamžitá Inicializace
Okamžitá inicializace ověřuje správnou hodnotu kontrolního součtu v každém bloku databáze
profilu. Pokud je tato hodnota chybná, je každý parametr v narušeném bloku (blocích)
přezkoušen, zda-li se vyskytuje v rámci přípustných mezí. Parametry které jsou mimo
povolené meze jsou změněny. Chybné hodnoty parametrů jsou vždy nahrazeny
předdefinovanými hodnotami.
4.1.3.2
Plná Inicializace
Pokud uživatel odmítne nabídku okamžité inicializace (Smart init), provede přístroj plnou
inicializaci (Full init). Plná inicializace kompletně vymaže všechny uživatelem definované
parametry. Tyto budou nastaveny na předdefinované hodnoty.
4.1.3.3
Mazání Konfigurace
Tato volba se používá při prvním inicializačním startu přístroje a není zpravidla vidět, pokud
nedojde k narušení databáze anebo pokud tato volba není vyvolána z nabídky systému. Tato
procedura vymaže všechny proměnné a nastaví je na nulu a měla by být použita pro vymazání
paměti před prvním programováním přístroje anebo po aktualizaci programového vybavení.
Tato procedura se většinou provádí ve výrobě.
4.1.3.4
Počáteční Přednastavené Hodnoty Přístroje
Seznam uvedený níže popisuje všechny přednastavené hodnoty přístroje, které používá jak
okamžitá, tak plná inicializace.
Blok Displeje
Režim displeje při inicializaci přístroje
Rychlost Displeje
Formát času
Jazyk
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
Označení jednotek
1s
Americký
Angličtina
e-mail: [email protected]
Snímací Blok
Kontaktní výstupy signalizace
Zapínací při uvolnění, bezpečnost proti
poruchám-vypnuta, zapínací při potvrzení
Zapnuta
300 s (5 min)
Nastaven na Modbus RTU, 9600, 8 bit,
vypnutá parita, 2 stop bity
Kontrola signalizace
Testovací interval TBCO
Sériový port
Blok Pro Nastavení Měřítka Grafu
Pro každé měřítko…
Typ měřítka
Počátek
Desetinná tečka
Měřítko
Inženýrské jednotky
Sada měřítek
Sloupcový diagram/blok per
Přiřazení per
Přiřazení sloupce
Číslicové (digitální) přiřazení
Blok Rychlosti Grafu Displeje
Označení jednotek
Rychlost grafu
Lineární
Vlevo
3 místa
Nízké=0.0, střední=50.0, vysoké=100.0
Nastaveny
Nastavena na sadu 1
Nastaveno na pero1=bod1, pero2=bod2,
pero3=bod3, pero4=bod4, pero5=bod5,
pero6=bod6, pero7=bod7, pero8=bod8,
peroA=bodA, peroB=bodB, peroC=bodC
Nastaven na sloupec1=bod1, sloupec
2=bod2, sloupec3=bod3, sloupec4=bod4,
sloupec5=bod5,
sloupec6=bod6,
sloupec7=bod7,
sloupec8=bod8,
sloupecA=bodA,
sloupecB=bodB,
sloupecC=bodC
Nastaven
na
digitální1=bod1,
digitální2=bod2,
digitální3=bod3,
digitální4=bod4,
digitální5=bod5,
digitální6=bod6,
digitální7=bod7,
digitální8=bod8,
digitálníA=bodA,
digitálníB=bodB,
digitálníC=bodC
Nízká rychlost grafu
Vysoká rychlost grafu
Nastaveno na „Označení jednotek“
Standardní. Vysoká rychlost, nepovolena
automatická změna při stavu signalizace
60“/hodinu
60“/hodinu
Blok Ochrany Heslem
Heslo programové klávesy
Heslo funkční klávesy
nenastaveno
nenastaveno
Digitální Vstupy (Externí Přepínače)
Všechny 3 vstupy
Všechny zprávy událostí
Nastaveny do režimu událostí
Vymazány
Zapisovač
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Záznam
Rychlost záznamu
Režim záznamu
Pera
Data, události
Vypnut
8 vzorků/s
Od začátku do zaplnění paměti
Žádná
Žádné
Název Souboru
Název souboru
4.2
SWRevNo
vybavení )
(číslo revize programového
Nabídka (Menu) Přístroje
Programovací procedury jsou přístupné pomocí lišty kláves nabídky příkazů (Command
Menu) a spouštějí se stisknutím klávesy MENU napravo od hlavní lišty kláves ve spodní části
displeje. Lišta kláves nabídky příkazů obsahuje tyto nabídky: displej (DISPLay),
programování (PROGram) a funkce (FUNCtion). Funkce záznamu je přístupná z nabídky
FUNC. Nabídka PROG a FUNC může být chráněna heslem – každá odlišným heslem (viz
část 4.2.4.2). Nabídka PROG je detailně popsána v kapitole 5 – Programování Přístroje.
Obr. 4-1: Lišta kláves nabídky příkazů
Každá programovací procedura obsahuje vzorové displeje programovatelných parametrů
přednastavených na implicitní hodnoty (hodnoty, které lze vidět při prvním vstupu do položky
této nabídky). Všechny ostatní hodnoty reprezentující uživatelské vstupní hodnoty budou
zobrazeny znakem X.
Poznámka: Kdykoliv dojde ke změně programovaných parametrů, jsou tyto automaticky
uloženy do stálé paměti.
4.2.1 Nabídka DISPL (Displej)
Nabídka DISPL umožňuje uživateli volit položky nabídky, které jsou uvedeny níže. Jedná se
o informaci, která je zobrazena přechodně – na stavovém řádku podél vrchní části obrazovky
displeje (viz Obr. 1-1 na kterém je ukázáno umístění stavového řádku). Tato obrazovka může
zobrazovat hodnoty bodů, informace o signalizaci anebo označení jednotek. Použitím funkce
AUTOJOG (nabídka programování) lze data na displeji přístroje rolovat. Standardní displej
zobrazuje označení jednotek. Tento se programuje v nabídce PROGram-Displays-Powerup
display-Unit prompt (viz část 5.4.3).
Vstup do nabídky displeje popisuje následující postup.
4.2.1.1
Hodnota Bodu
Pro zobrazení hodnoty bodu na stavové řádku stiskněte klávesu DISPL. Pomocí kláves ↑
nebo ↓ zvýrazněte položku “Point”. Stiskněte klávesu ENTER a zobrazí se “pointX”. Pro
výběr čísla bodu použijte numerickou klávesnici a stiskněte klávesu ENTER. Seznam
uvedený níže popisuje parametry anebo odezvy, které mohou být zobrazeny na displeji.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Číslo bodu, Hodnota a Inženýrské Jednotky
Číslo bodu, Hodnota a Stav Signalizace (stavový řádek zobrazuje signalizaci)
Not Found – číslo bodu není definováno v databázi
Bypass – Číslo požadovaného bodu je vynecháno
TCBO – Termočlánek vyhořel
Invalid – ADC mimo rozsah pro přímé vstupy
Overflow – data počítaných bodů překračují mez plovoucího bodu matematické
funkce
Overrange – Měření bodu přesahuje mez tabulky
Poznámka: Pokud chcete, aby byla informace bodu zavedena automaticky hned při spuštění
přístroje a zároveň nastavena jako standardní displej, vstupte do nabídky programování a
nastavte „Points“ jako standardní displej při inicializaci přístroje. Standardní funkce
„Autojog“ prochází všechny body (viz část 5.4.3).
4.2.1.2
Signalizace
Pro zobrazení stavu signalizace stiskněte klávesu DISPL. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte
položku “Alarms”. Stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí stav signalizace. Pokud
neexistuje žádný stav signalizace, displej zobrazí „NO ALARMS“. Je-li aktivní více než
jeden stav signalizace, potom displej prochází přes všechny aktivní stavy signalizace. Je-li
vypnuta funkce kontroly signalizace, zobrazí se na displeji „ALM CHKS OFF“.
Poznámka: Pokud chcete, aby byla informace o stavu signalizace zavedena automaticky
hned při spuštění přístroje a zároveň nastavena jako standardní displej, vstupte do nabídky
programování a nastavte „Alarms“ jako standardní displej při inicializaci přístroje (viz 5.4.3).
4.2.1.3
Teplota Přechodu
Pro zobrazení teploty referenčního přechodu stiskněte klávesu DISPL. Pomocí kláves ↑ nebo
↓ zvýrazněte položku “Junction Temp”. Stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí teplotu
referenčního přechodu ve °F (ve °C bude zobrazena pokud je nastaven evropský formát).
Poznámka: Pokud chcete, aby byla informace o teplotě přechodu zavedena automaticky hned
při spuštění přístroje a zároveň nastavena jako standardní displej, vstupte do nabídky
programování a nastavte „Junction Temp“ jako standardní displej při inicializaci přístroje (viz
5.4.3).
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
4.2.1.4
Verze Programového Vybavení
Tato funkce zobrazí verzi programového vybavení v přechodovém okně. Pro zobrazení verze
programového vybavení vašeho přístroje stiskněte klávesu DISPLay. Pomocí kláves ↑ nebo ↓
zvýrazněte položku “Version”. Stiskněte klávesu ENTER a zobrazí se verze programového
vybavení vašeho přístroje. Stiskněte OK pro návrat do nabídky verze a následně klávesu
EXIT.
4.2.1.5
Stav Disku
Tato funkce zobrazuje stav disku přístroje. Pro zobrazení stavu disku stiskněte klávesu
DISPLay. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte položku “Media Status”. Stiskněte klávesu
ENTER a zobrazí se okno (viz obr. 4-2) popisující celkovou velikost disku, velikost volného
prostoru na disku, stav ochrany proti zápisu, typ formátu a informace o baterii pro karty
PCMCIA. Pro zrušení okna popisujícího stav disku stiskněte klávesu DISPLay. Pomocí
kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte položku “Media Status”. Stiskněte klávesu ENTER a okno zmizí.
Total Size
Free
Write Prot
Format
Battery
Celková kapacita disku
Velikost volného prostoru na
disku
Ochrana proti zápisu
Formát
Baterie
1,423 K
1,141 K
NO-ne
OK
Not available-N/A
4.2.2 Nabídka PROG (Programování)
Nabídka programování umožňuje uživateli programovat vstupy a přidružené parametry
(kompletní popis programování je uveden v kapitole 5).
4.2.3 Nabídka FUNC (Funkce)
Nabídka funkce umožňuje uživateli vybrat jednu z následujících funkcí:
Record On/Off
Activate Points
Bypass Points
Reset Points
Chart Speed
Record Speed
Alarm Checks ON or OFF
Scale Set one or two
Print Event Messages to the Alarm Windows /file
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
Záznam Zap/Vyp
Aktivace bodů
Vynechání bodů
Nulování bodů
Rychlost grafu
Rychlost záznamu
Kontrola signalizace Zap/Vyp
1 anebo 2 sady měřítek
Tisk zpráv událostí do okna
signalizace anebo do souboru
e-mail: [email protected]
Nabídka FUNC může být chráněna heslem. V tomto případě je, před vstupem do nabídky,
nutné vložit správné heslo (viz část 5.2.2).
4.1.3.4
Počáteční Přednastavené Hodnoty Přístroje
Tato nabídka umožňuje uživateli zapnout anebo vypnout záznam na disk přístroje. Volby jsou
následující:
Record off
Record on
Trigger
Pro výběr nabídky Record On/Off použijte klávesu ↑ nebo ↓ a zvýrazněte položku “ Record
On/Off ”. Stiskněte klávesu ENTER.
4.2.3.1.1
Vypnutí Záznamu
Tato funkce povoluje uživateli zastavit záznam dat na disk přístroje bez ohledu na stav
spouštěcí úrovně pro spouštění záznamu. Pro zastavení záznamu dat použijte klávesu ↑ nebo ↓
a zvýrazněte položku “ Record Off ”. Stiskněte klávesu ENTER. Nyní vyskočí přechodové
okno s dotazem „record off?“. Stiskněte YES pro vypnutí záznamu anebo „NO“ pro zrušení
okna. Pro návrat do nabídky FUNC tiskněte klávesu EXIT.
4.2.3.1.2
Zapnutí Záznamu
Před vlastním záznamem dat je uživatel povinen nejprve nastavit vlastnosti záznamu (viz
kapitola 5, část 5.7-nastavení záznamu). Parametry pro nastavení jsou: název souboru, zda-li
zaznamenávat data, signalizaci anebo obojí, rychlost záznamu, které kanály zaznamenávat a
režim záznamu. Kapitola 3 popisuje rychlé nastavení záznamu.
Funkce zapnutí záznamu (Record On) začne zaznamenávat data bez ohledu na stav spouštěcí
úrovně záznamu za předpokladu, že nastavení záznamu dat bylo provedeno správně. Pro
zapnutí záznamu použijte klávesu ↑ nebo ↓ a zvýrazněte položku “ Record On”. Stiskněte
klávesu ENTER. Nyní vyskočí přechodové okno s dotazem „record on?“. Stiskněte YES pro
spuštění záznamu anebo „NO“ pro zrušení okna. Pro návrat do nabídky FUNC tiskněte
klávesu EXIT. Jakýkoliv problém se zápisem na disk bude případně oznámen přechodovým
oknem.
4.2.3.1.3
Spouštěcí Úroveň Záznamu
Výběrem spouštěcí úrovně záznamu dat umožníte přístroji spuštění záznamu prostřednictvím
externí události anebo vnitřní signalizace. Vnitřní záznam anebo spouštění signalizací se
nastavuje v nabídce záznamu (Record Setup, viz část 5.7.5) zatímco spouštění záznamu
prostřednictvím externí události se nastavuje v nabídce digitálního vstupu/výstupu (viz část
5.9.2). Je-li přístroj nastaven do režimu záznamu TRIGGER (spouštěcí úroveň), bude zapnutí
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
anebo vypnutí záznamu prováděno v závislosti na tom, zda-li jsou externí události aktivní
anebo neaktivní.
Současný stav zápisu je zobrazen v okně popisující stav disku v pravém horním rohu
obrazovky. Pokud přístroj nezapisuje, zobrazí se v tomto okně REC OFF. Pro začátek
záznamu, za předpokladu správně nastavených parametrů, stiskněte klávesu FUNC, která je
umístěna na liště hlavní nabídky, potom „Record On/Off“ a poté stiskněte klávesu ENTER
pro výběr volby Record On/Off. Nyní se zobrazí přechodové okno popisující současný stav
zápisu, např. „rekord=NO“. Pro spuštění záznamu stiskněte klávesu YES (pro vypnutí
záznamu stiskněte NO) a poté klávesu ENTER. Po krátké době dojde k spuštění anebo
vypnutí záznamu, dle vaší volby. Informace o disku zobrazí činnost disku. Jakákoliv možná
chyba disku bude zobrazena v přechodovém okně.
4.2.3.2
Aktivační Bod
Tato položka nabídky vrací dočasně vynechané body zpět do měřícího cyklu pro měření
vstupů a zobrazení informací. Pro aktivaci bodu stiskněte klávesu FUNC na liště hlavní
nabídky. Pro zvýraznění položky „Activate pt“ použijte klávesu ↑ nebo ↓. Stiskněte klávesu
ENTER. Pomocí numerické klávesnice zadejte číslo bodu, který má být aktivován a stiskněte
klávesu ENTER. Displej se poté posune na další bod. Jakmile je aktivace bodu kompletní,
stiskněte klávesu EXIT pro navrácení na obrazovku „Activate pt“.
4.2.3.3
Vynechání Bodu
Tato položka nabídky odstraňuje aktivní body z měřícího cyklu. Vynechaný bod bude stále
v databázi a zpráva BYPASSED bude zobrazena, jakmile se objeví vynechaný bod na
displeji. Pro vynechání bodu/bodů stiskněte klávesu FUNC a pomocí klávesy ↑ nebo ↓
zvýrazněte položku „Bypass pt.“ Stiskněte klávesu ENTER. Displej nyní čeká na zadání
hodnoty bodu a zobrazí „point?X“. Pomocí numerické klávesnice zadejte číslo bodu, který má
být vynechán a stiskněte klávesu ENTER. Displej se poté posune na další bod v pořadí. Pro
vynechání dalších bodů opakujte proceduru popsanou výše. Jakmile je aktivace bodu
kompletní, stiskněte klávesu EXIT pro navrácení na obrazovku „Activate pt“.
4.2.3.4
Nulování Bodu
Tato funkce umožňuje nulování hodnot definovaných bodů bez nutnosti přeprogramování
každého parametru. Hodnota následujících typů kalkulovaných bodů může být vynulována:
Pohyblivý průměr
Vysoká hodnota špičky
Nízká hodnota špičky
Totalizátor
Nuluje data na původní hodnotu základního bodu
Nuluje data na původní hodnotu základního bodu
Nuluje data na původní hodnotu základního bodu
Nuluje na nulu
V této položce nabídky budou zohledněny pouze výše uvedené typy bodů. Pro vynulování
bodu stiskněte klávesu FUNC a pomocí klávesy ↑ nebo ↓ zvýrazněte položku „Reset pt.“
Stiskněte klávesu ENTER. Displej nyní čeká na zadání hodnoty bodu pro vynulování
„point?X“. Pomocí numerické klávesnice zadejte číslo bodu, který má být vynulován a
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
stiskněte klávesu ENTER. Displej se poté posune na další bod v pořadí. Jakmile je nulování
bodů kompletní, stiskněte klávesu EXIT pro navrácení na obrazovku „Reset pt“.
4.2.3.5
Rychlost Grafu
Tato položka nabídky vybírá mezi vysokou a nízkou rychlostí grafu. Aktuální zvolená
rychlost grafu se vybere v nabídce PROGram-Chart/Pens-Speed. Standardní nastavená
hodnota pro vysokou a nízkou rychlost grafu je 152.4 cm/h. Jakmile je rychlost grafu
modifikována, jsou nová rychlost a čas zobrazeny v levé části obrazovky.
Pro výběr rychlosti grafu stiskněte klávesu FUNC a pomocí klávesy ↑ nebo ↓ zvýrazněte
položku „Chart speed“. Stiskněte klávesu ENTER a pomocí klávesy ↑ nebo ↓ zvýrazněte
položku „Speed=Hi“ anebo „Speed=LO“. Pokud displej zobrazuje správnou vysokou anebo
nízkou rychlost grafu, stiskněte klávesu ENTER pro potvrzení a EXIT pro navrácení do
nabídky “FUNCtion“.
4.2.3.6
Rychlost Záznamu
Tato položka nabídky vybírá mezi vysokou a nízkou hodnotou vzorkovacího kmitočtu pro
rychlost záznamu. Vzorkovací kmitočty se nastavují v nabídce PROG-Data Recorder-Sample
Rate (viz část 5.7.6). Tyto vzorkovací kmitočty mohou být taktéž měněny prostřednictvím
externích událostí (viz část 5.9.2).
Pro změnu rychlosti záznamu stiskněte klávesu FUNC a pomocí klávesy ↑ nebo ↓ zvýrazněte
položku „Record speed“. Stiskněte klávesu ENTER a pomocí klávesy ↑ nebo ↓ zvýrazněte
položku „Speed=Hi“ anebo „Speed=LO“. Pokud displej zobrazuje správnou hodnotu vysoké
anebo nízké rychlost záznamu, stiskněte klávesu ENTER pro potvrzení a EXIT pro
navrácení do nabídky “FUNCtion“.
4.2.3.7
Kontrola Stavu Signalizace
Tato položka nabídky kontroluje Zap/Vyp stav funkce kontroly stavu signalizace. Pokud jste
zvolili „Vypnuto“ nebudou hodnoty bodů porovnávány s naprogramovanou (vysokou anebo
nízkou) hodnotou signalizace – nebude prováděna kontrola stavu signalizace. Pro změnu
nastavení stiskněte klávesu FUNC a pomocí klávesy ↑ nebo ↓ zvýrazněte položku „Alarm
checks“. Stiskněte klávesu ENTER a použijte klávesu YES anebo NO pro získání
odpovídající obrazovky: buď „almchk=NO“ – vypnuto, anebo „almchk=YES“ – zapnuto, a
stiskněte ENTER. Displej se vrátí zpět do položky nabídky „Alarm checks“.
STAV SIGNALIZACE NEBUDE KONTROLOVÁN, POKUD NENÍ
POLOŽKA NASTAVENA NA „YES(kontrola stavu signalizace zapnuta)“.
TATO
Poznamenejte, že okno událostí signalizace popisuje skutečný stav kontroly stavu signalizace.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
4.2.3.8
Sada Měřítek
Tato položka nabídky se používá pro aktivaci sady měřítek, sada 1 anebo sada 2. Pro
nastavení sady měřítek stiskněte klávesu FUNC a pomocí klávesy ↑ nebo ↓ zvýrazněte
položku „Scale Set“. Stiskněte klávesu ENTER a zobrazí se „scaleset=X“. Pomocí kláves ↑
nebo ↓ zvýrazněte položku set1 (sada1) anebo set2 (sada2) a stiskněte ENTER. Displej se
vrátí zpět do položky nabídky „Scale set“.
4.2.3.9
Zpráva Trnd
Tato položka nabídky se používá pro ruční tisk jedné ze šesti zpráv událostí (viz část 5.9.3) do
okna Událostí/Signalizace a souboru se stavy signalizace. Pro výběr zprávy událostí použijte
klávesu ↑ nebo ↓ zvýrazněte položku „Trnd Mesage“. Stiskněte klávesu ENTER a zobrazí se
„1XXXX“, přičemž 1 představuje zprávu událostí č.1 a XXXX je zpráva událostí, která bude
vytištěna. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ vyberte správnou zprávu událostí a stiskněte ENTER.
Displej se vrátí zpět do položky nabídky „Trnd Mesage“.
4.2.4 Skrytá Nabídka
Skrytá nabídka nabízí uživateli provádět následující funkce:
Inicializaci
Kontrolu ADC
Diagnostiku
Do skryté nabídky přístroje je možné vstoupit pouze stisknutím klávesy MENU a okamžitým
stiskem pravého horního rohu displeje. To je jediná funkční kombinace.
4.2.4.1
Inicializace
VAROVÁNÍ: Použití této položky nabídky citlivě ovlivní konfiguraci systému. Přečtěte
si část 4.1.3 pro vysvětlení následujících nabídek.
Pro inicializaci přístroje použijte klávesu ↑ nebo ↓ zvýrazněte položku „Initialize“ ze skryté
nabídky a stiskněte ENTER. Nabízí se tři možnosti:
Init Profile
Clar Points
Erase Config
Provede okamžitou anebo plnou inicializaci. Viz 4.1.3.
Obnoví všechny body do nenaprogramovaného stavu. Vyčistí veškerá
špatně nastavená data
Nastaví všechna data na nulu, vynuluje celou paměť. Symbol USE
WITH CAUTION! Způsobí VYNULOVÁNÍ přístroje.
Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte položku nabídky a stiskněte ENTER. Dbejte zvýšené
opatrnosti. Poznamenejte, že všechny vynulované body mohou být obnoveny prostřednictvím
nabídky „Point setup“.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
4.2.4.2
Kontrola ADC
Tato položka nabídky umožňuje uživateli prostřednictvím položek podnabídky kalibrovat
analogově-digitální převodník. Pokud není ADC správně kalibrován, mohou být hodnoty
vstupu nepřesné.
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se kalibrovat zapisovač, pokud nemáte k dispozici správné
vybavení (viz kapitola 6).
Pro vstup do nabídky použijte klávesu ↑ nebo ↓ a zvýrazněte položku „ADC Control“ ve
skryté nabídce a stiskněte ENTER. Budou vám nabídnuty následující volby:
Cal ADC (Detailní informace popisuje kapitola 6)
4.2.4.3
Diagnostika
Nabídka diagnostiky přístroje nabízí uživateli provést diagnosticko kontrolu na částech
zapisovače a médiu. Tato nabídka je určena pouze pro kvalifikované servisní techniky. Pokud
vyžadujete dodatečnou diagnostiku, kontaktujte vašeho dodavatele.
4.2.4.3.1
Test Paměti ROM
Tento test ověřuje integritu programového vybavení systému výpočtem 32-bitového
cyklického redundantního kódu (CRC) a porovnáním tohoto kódu s kódem uloženým
v paměti EPROM. Okno zobrazující „Test Passed“ potvrzuje správnost provedeného testu.
4.2.4.3.2
Test Sériového rozhraní
Tento test ověřuje správnost funkce sériového rozhraní RS232. Poznámka: K provedení
tohoto testu je nutný testovací zpětnovazební konektor. Pro spuštění testu následujte instrukce
zobrazené na displeji.
4.2.4.3.3
Test Klávesnice
Tento test ověřuje, zda-li jsou všechny dotekové klávesy obrazovky funkční. Levá polovina
obrazovky zobrazí 15 kláves, na nichž budou symboly „?“. Stiskněte postupně každou
klávesu a otazníky zmizí. Jakmile zmizí všechny symboly na levé straně obrazovky, objeví se
tyto na pravé straně obrazovky. Jakmile opět zmizí všechny symboly z obrazovky, objeví se
okno „Test Passed“.
4.2.4.3.4
Test Displeje
Tento test ověřuje správnost funkce všech obrazových bodů na displeji. Dotýkejte se postupně
různých částí displeje. Tento pohyb rozsvítí všechny obrazové body displeje.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Kapitola 5
5.1
Programování Přístroje
Úvod
5.1.1 Klávesy se Šipkami a Klávesa ENTER
5.1.2 Použití Klávesy EXIT
5.2
Programování Přístroje
5.2.1 Vyvolání Nabídky Programování
5.2.2 Ochrana Heslem
5.2.3 Volby Nabídky Programování
5.3
Čas a Datum
5.3.1 Nastavení Času
5.3.2 Nastavení Datumu
5.4
Zobrazení
5.4.1 Rychlost Displeje
5.4.2 Formát Času
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.1
Úvod
Tato kapitola poskytuje informace týkající se programování přístroje. Pro definici funkcí je
potřeba přístroj naprogramovat. To vám umožní přizpůsobit vlastnosti přístroje za účelem
realizace zvolených aplikací a úloh. Programování je zjednodušené prostřednictvím nabídkou
ovládaných výzev, které minimalizují množství času nutného k programování přístroje.
Naprogramovaná informace je uložena ve stálé paměti, dokud není změněna uživatelem.
Uživatel musí programovat body anebo datové kanály za účelem úpravy měřítka, zobrazení
na displeji anebo zápisu. Jiné volby uživateli nabízí programovat displej, signalizaci a
monitorování událostí, stejně tak i celkový provoz přístroje.
Poznámka: Programování je pro uživatele jednodušší za předpokladu pochopení
programovacích struktur. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si přečetli tuto kapitolu
dříve, než začnete s programováním vašeho přístroje.
Poznámka: Zobrazené položky nabídky na displeji přístroje vždy začínají velkými písmeny,
zatímco konec funkcí začíná vždy malými písmeny. Tato vlastnost vám umožňuje se
rozhodnout, zda-li jste v nabídce a měli byste použít kláves se šipkami pro nalezení
položky nabídky anebo zda-li jste na konci položky, která musí být naprogramována.
5.1.1 Klávesy se Šipkami a Klávesa ENTER
Pro rolování v nabídce PROGram použijte klávesy ↑ a ↓. K dispozici je spousta volitelných
položek nabídky. Pokud je zobrazena funkce, která má být programována, pomocí zpětného
osvětlení (podsvětleno), stiskněte klávesu ENTER a následujte výzvy. Systém vás, v průběhu
procházení přes programovací úlohy, požádá o zadání různých parametrů. V některých
položkách nabídky se budete pohybovat pomocí kláves ← anebo →. Tyto vám pomohou se
pohybovat uvnitř současně zvoleného parametru.
Poznámka: Je-li kurzor proti levému konci datového řetězce (první znak) a třikrát stisknete
klávesu ←, dojde k vymazání datového řetězce.
5.1.2 Použití Klávesy EXIT
Pro návrat z nabídky programování (PROGRAM) anebo z jakékoliv jiné podnabídky,
stiskněte jednou klávesu EXIT a vrátíte se zpět do předchozí nabídky anebo dvakrát pro
zobrazení dříve předchozí nabídky. Takto můžete postupovat dále, než se dostanete na hlavní
lištu kláves.
Poznámka: Pokud předčasně opustíte sekvenci programování, systém nebude schopen
zaregistrovat žádné předešlé hodnoty v rámci sekvence. Pokud opouštíte nabídku, přičemž
jste v této provedli jakoukoliv změnu, systém zobrazí „Keep Setup?“. Jednoduše stiskněte
klávesu YES pro uložení změněných parametrů anebo NO pro opuštění nabídky, přičemž
nedojde k uložení změněných parametrů.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.2
Programování Přístroje
Veškeré programování bodů vstupu se provádí prostřednictvím nabídky programování
(Program Menu), viz obr. 5-2. Pro vstup do režimu programování stiskněte klávesu MENU
na pravé straně lišty kláves a poté stiskněte klávesu PROG. Za předpokladu, že nabídka není
chráněna heslem, získáte do ní přístup. Nabídka programování umožňuje uživateli rolovat
položkami nabídky pomocí kláves ↑ anebo ↓ a programovat body vstupu a provozní
parametry pro širokou škálu volitelných funkcí a aplikací. Pokud je funkce, která má být
programována, zobrazena na displeji v inverzním zobrazení (podsvícena), stiskněte klávesu
ENTER a následujte výzvy. V průběhu programovací sekvence vás systém bude žádat o
zadání různých parametrů.
5.2.1 Vyvolání Nabídky Programování
Stiskněte klávesu MENU na pravé straně lišty kláves umístěné ve spodní části obrazovky.
Tento krok vyvolá lištu kláves s příkazy, viz obr. 5-1. Pro výběr nabídky programování
stiskněte klávesu PROG.
Obr. 5-1: Lišta kláves s příkazy
5.2.2 Ochrana Heslem
Nabídku programování je možné chránit heslem, za účelem zamezení neoprávněného vstupu
do nastavení přístroje. Jakmile je heslo jedno nastaveno, je jakýkoliv pokus o vstup do
nabídky programování, pomocí klávesy PROG, následován výzvou pro zadání hesla. Pro
zadání hesla použijte numerickou klávesnici. Pro nastavení anebo změnu hesla si přečtěte část
5.11.2.
VAROVÁNÍ: Udržujte vaše heslo v bezpečí. Při ztrátě hesla neexistuje možnost jeho
vymazání anebo vynulování.
5.2.3 Volby Nabídky Programování
Jakmile stisknete klávesu PROG, zobrazí se nabídka programování, viz obr. 5-2. Jedno
z možných vstupů nabídky je vždy podsvětleno. Jedná se o položku, která bude po stisknutí
klávesy ENTER aktivována a je posledně použitou položkou. Pro rolování položkami
nabídky programování použijte klávesu ↑ anebo ↓, která je umístěna na liště kláves. Pro
potvrzení stiskněte klávesu ENTER anebo EXIT pro navrácení do lišty kláves s příkazy.
Systém vám umožňuje modifikovat parametry v oblasti níže popsaných položek nabídky:
Time & Date Display
Chart/ Pens Points
Record Setup Measurement
Digital I/O Com Ports
Systém
Display
Points
web: www.omegaeng.cz
Displej pro čas a datum
Body grafů/per
Nastavení záznamu měření
Digitální vstupní/výstupní COM porty
Systém
Displeje
Body
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Measurement
Com Ports
Měření
COM porty
Obr. 5-2: Nabídka programování přístroje
5.3
Čas a Datum
Položka nabídky „Čas a Datum“ nastavuje vnitřní hodiny zapisovače pro funkce, které jsou
závisle na čase a datumu (např. zapisování na disk, záznam signalizace a záznam
dokumentace). Čas je nastaven a zobrazen ve 24-hodinovém formátu. Datum je nastaveno a
zobrazeno ve formátu: měsíc, den, rok. Doporučuje se nastavit čas při spuštění přístroje. Čas a
datum jsou uloženy v bateriemi zálohovaných hodinách. Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte
položku „Time & Date“. Pro změnu času anebo data stiskněte klávesu ENTER.
5.3.1 Nastavení Času
Displej zobrazuje čas ve formátu „12:30:25“. Pokud je čas nastaven správně, stiskněte
klávesu ENTER a zobrazí se datum. Pokud čas není nastaven správně, stiskněte NO a displej
bude čekat na vložení hodiny „hours→XX←“. Pomocí klávesy ↑ anebo ↓ se posuňte na
požadovanou číslici a pomocí klávesy ← anebo → zadejte správnou hodinu (23 je
maximum). Pokud je zobrazena správná hodina, stiskněte klávesu ENTER a posunete se na
minuty (59 je maximum) a poté na sekundy (59 je maximum). Pro zadání minut a sekund
použijte způsob popsaný výše.
5.3.2 Nastavení Datumu
Jakmile jste nastavili správnou hodnotu sekund a stiskli klávesu ENTER, zobrazí se datum
v podobném tvaru „01/01/95“. Je-li zobrazené datum nastaveno správně, stiskněte klávesu
ENTER anebo EXIT pro zobrazení položky „Date&Time“. Pokud není datum správně
nastavené, stiskněte klávesu NO a displej bude čekat na vložení měsíce „month→XX←“.
Pomocí klávesy ↑ anebo ↓ se posuňte na požadovanou číslici a pomocí klávesy ← anebo →
zadejte správný měsíc (12 je maximum). Pokud je zobrazen správný měsíc, stiskněte klávesu
ENTER a posunete se na den (31 je maximum) a poté na rok (není žádné maximum). Pro
zadání měsíce a roku použijte způsob popsaný výše.
5.4
Zobrazení
Tato položka nabídky umožňuje uživateli nastavit několik položek týkajících se způsobu
zobrazení dat na obrazovce. Nabídka „zobrazení“ je zobrazena na obr. 5-3. Pomocí klávesy ↑
anebo ↓ vyberte volbu, kterou si přejete programovat a potom stiskněte klávesu ENTER.
Jednotlivé volby nabídky jsou popsány níže:
Display rate
Time format
Powerup disp
Rychlost displeje
Formát času
Displej při spuštění přístroje
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Bar assign
Digital assign
Display Colors
Pick Views
Rotate Scales
Screen Dimmer
Přiřazení
Číslicové přiřazení
Barvy Displeje
Výběr náhledu
Ztlumení podsvícení displeje
5.4.1 Rychlost Displeje
Rychlost displeje určuje časovou prodlevu mezi nepřetržitým obnovováním displeje v okně
stavového řádku pro zobrazení informace jiné, než času a datumu, např. informace o bodu
anebo signalizaci. Rychlost displeje řídí funkci AUTO JOG, obnovování displeje jednoho
bodu anebo signalizace, které jsou zobrazeny. Rychlost displeje je nastavitelná v rozsahu od 1
do 60 s v intervalech 1 s. Přednastavená hodnota je nastavena na 1 s. Pokud jste vybrali tuto
volbu, displej zobrazí současnou hodnotu rychlosti displeje ve formátu „seconds→XX←“. Jeli rychlost displeje nastavena správně, stiskněte klávesu ENTER pro navrácení do položky
nabídky „Display rate“ anebo použijte numerickou klávesnici pro změnu obnovovacího času.
Stiskněte ENTER pro potvrzení zobrazené rychlosti displeje a displej se následně vrátí do
položky nabídky „Display rate“. Pro návrat do příkazové řádky stiskněte klávesu EXIT
dvakrát.
5.4.2 Formát Času
Tato položka nabídky umožňuje uživateli nastavit buď americký anebo evropský formát času.
Rozdíl je v různém zobrazení: americký formát je ve tvaru měsíc/den/rok, zatímco evropský
formát je ve tvaru: den/měsíc/rok. Zvolte tuto položku nabídky. Současný formát bude na
displeji zvýrazněn. Pomocí kláves se šipkami zvolte buď americký anebo evropský formát
času, stiskněte ENTER pro potvrzení anebo EXIT pro navrácení do nabídky zobrazení.
5.4.3 Displej při Inicializaci Přístroje
Displej přístroje může být při inicializaci nastaven na jeden z pěti displejů: označení přístroje,
Autojog, bod, signalizaci anebo teplotu přechodu. Při zadávání programované položky bude
tato zvýrazněna. Popis jednotlivých displejů je následující:
5.4.3.1
Označení Přístroje
Označení přístroje představuje standardní displej, který ve vrchní části displeje zobrazuje
stavový řádek. Tento může být použit pro identifikaci místa anebo procesu, který je
monitorován zapisovačem. Označení přístroje může být jakékoliv číslo anebo řetězec
abecedních znaků do velikosti 20 znaků. Pokud vyberete tuto volbu, zobrazí se alfanumerická
klávesnice. Pomocí klávesy ← anebo → zadejte vámi požadovanou výzvu. PAGE vybírá
další stránku znaků, SPC vkládá mezery. Stiskněte ENTER pro potvrzení anebo EXIT pro
návrat bez uložení jakékoliv změny.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.4.3.2
Autojog
Funkce autojog osvěžuje všechny programované body z hlediska stavu bodu a hodnoty při
nastavené rychlosti displeje. Rychlost displeje může být v rozsahu od 1 do 60 s a nastavuje se
v „Display Program Menu – Display rate (viz 5.4.1). Pro nastavení funkce autojog při
inicializaci přístroje použijte klávesu ↑ anebo ↓. Potom stiskněte klávesu ENTER anebo
EXIT pro navrácení do nabídky zobrazení.
5.4.3.3
Bod
Funkce bodu umožňuje zobrazit naprogramovaný bod jako standardní hodnotu ve stavovém
okně anebo jako prompt (výzvu) přístroje. Číslo naprogramovaného bodu, aktuální hodnota
tohoto bodu a inženýrské jednotky budou zobrazeny jako standardní displej při inicializaci
přístroje. Pro nastavení naprogramovaného bodu jako prompt přístroje použijte klávesu ↑
anebo ↓ a poté stiskněte ENTER anebo EXIT pro navrácení bez změny bodu. Stiskněte
znovu klávesu EXIT pro navrácení do nabídky zobrazení.
5.4.3.4
Signalizace
Funkce signalizace jako standardní displej při inicializaci přístroje osvěží všechny body
v signalizaci při nastavené rychlosti displeje. Pokud signalizace neobsahuje žádné body,
přístroj zobrazí „NO ALARMS“. Pro nastavení signalizace jako displej při inicializaci
přístroje použijte klávesu ↑ anebo ↓ a poté stiskněte ENTER anebo EXIT pro navrácení do
nabídky zobrazení.
5.4.3.5
Teplota Přechodu
Nastavením teploty přechodu jako standardní displej při inicializaci přístroje se ve stavovém
okně zobrazí teplota ve °F (°C při evropském formátu) referenčního přechodu. Pro nastavení
teploty přechodu jako displej při inicializaci přístroje použijte klávesu ↑ anebo ↓ a poté
stiskněte ENTER anebo EXIT pro navrácení do nabídky zobrazení.
5.4.4 Přiřazení Sloupce
Přiřazení sloupce umožňuje uživateli přiřadit definované body k jednotlivým sloupcům
sloupcového diagramu. Pomocí klávesy ↑ anebo ↓ zvýrazněte volbu „Bar Assign“ a stiskněte
ENTER. Zobrazí se „Bar 1=PT X“. Pomocí klávesy ↑ anebo ↓ vyberte bod odpovídající
sloupci 1 a stiskněte ENTER anebo EXIT pro navrácení bez změny sloupce. To samé
proveďte i pro sloupec 2 – C. Poznamenejte, že výběrem bodu 0 vypnete sloupec, ale nezmizí
z displeje. Pokud jste zvolili „Bar X=PT 0“, potom bude sloupec X prázdný. Jakmile nastavíte
všechny sloupce, stiskněte EXIT pro navrácení do nabídky zobrazení.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.4.5 Číslicové Přířazení
Číslicové přiřazení umožňuje uživateli přiřadit definované body k jednotlivým číslicovým
displejům (celkem 6 displejů) v číslicovém okně. Číslicová okna jsou zobrazena jako 2 řady 3
displejů, číslované od 1 do 3 podél vrchní části a 4 až 6 podél spodní části anebo 4 řady 3
displejů pro 12 kanálů. V nabídce zobrazení použijte klávesu ↑ anebo ↓ a zvýrazněte položku
„Digital Assign“ a stiskněte ENTER. Zobrazí se „Digital 1=PT X“. Pomocí klávesy ↑ anebo
↓ vyberte bod odpovídající číslicovému oknu 1 a stiskněte ENTER anebo EXIT pro
navrácení beze změny. Proveďte totéž pro okna 2-C. Poznamenejte, že výběrem bodu 0
vypnete číslicový displej, ale z displeje nezmizí. Pokud jste zvolili „Digital X=PT 0“, potom
bude sloupec X prázdný. Jakmile nastavíte všechny číslicová okna, stiskněte EXIT pro
navrácení do nabídky zobrazení.
5.4.6 Barvy Displeje (Pouze pro přístroje podporující tuto funkci)
Tato nabídka umožňuje uživateli přizpůsobit barvy definovaných položek v trendovém (anebo
grafickém pohledu), sloupcovém diagramu anebo v číslicových oknech. V nabídce zobrazení
použijte klávesu ↑ anebo ↓ a zvýrazněte „Display Colors“, poté stiskněte ENTER. Pomocí
klávesy ↑ anebo ↓ vyberte volbu displeje pro nastavení. Zobrazí se okno s barevnou paletou.
Pomocí klávesy ↑ anebo ↓ vyberte barvu a stiskněte ENTER anebo EXIT pro navrácení beze
změny. Proveďte totéž pro ostatní volby displeje. Jakmile změníte všechny barvy, stiskněte
EXIT pro navrácení do nabídky zobrazení.
5.4.7 Výběr Náhledu
Tato nabídka umožňuje uživateli vybrat požadovaný náhled na obrazovce během stisknuté
klávesy pro výběr náhledu. Trendový náhled a okno signalizace jsou vždy aktivní. V nabídce
zobrazení použijte klávesu ↑ anebo ↓ a zvýrazněte „Pick Views“, poté stiskněte ENTER. U
každého náhledu stiskněte klávesu YES, pokud chcete vidět aktuální náhled anebo NO pokud
nechcete vidět aktuální náhled. Pokud jste prošli přes všechny náhledy, přístroj se vrátí zpět
do nabídky zobrazení.
5.4.8 Cyklický Výběr Měřítek
Tato volba umožňuje uživateli zvolit, zda-li cyklicky vybírat anebo nevybírat různá měřítka
grafu automaticky anebo manuálně. V manuálním režimu se zobrazené měřítko nezmění,
dokud není zvolen střed měřítka. V tuto chvíli procházíte všechny nastavené měřítka.
V automatickém režimu budou všechna nastavená měřítka cyklicky vybírána v nastaveném
intervalu automaticky. V nabídce zobrazení použijte klávesu ↑ anebo ↓ a zvýrazněte „Rotate
Scales“, poté stiskněte ENTER. Pomocí klávesy ↑ anebo ↓ vyberte buď manuální anebo
automatický režim a stiskněte ENTER. Stiskněte EXIT pro návrat do nabídky zobrazení.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.4.9 Ztlumení Podsvícení Displeje
Tato volba umožňuje ztlumit anebo vypnout podsvícení displeje po uživatelem nastavené
době. Vypršení časového intervalu čtyř úrovní (3,2,1 a vypnuto) je programovatelné od 0 do
270 minut v 1-minutových intervalech. V nabídce zobrazení použijte klávesu ↑ anebo ↓ a
zvýrazněte „Screen Dimmer“, poté stiskněte ENTER. Zobrazí se přechodové okno vyzývající
k zadání úrovně osvětlení „Brigit Level“. Pomocí klávesy ↑ anebo ↓ zvolte jednu ze tří úrovní
(3,2,1 a vypnuto) a stiskněte ENTER. Nyní vyskočí přechodové okno vyzývající k zadání
úrovně ztlumení „Dim Level“. Pomocí klávesy ↑ anebo ↓ zvolte úroveň ztlumení a stiskněte
ENTER. Úroveň ztlumení bude o jednu úroveň nižší než úroveň, kterou jste nastavili. Např.
pokud jste zvolili 2 jako úroveň osvětlení, bude vám nabídnuta volba úrovně ztlumení = 1
anebo vypnuto. Dále zvolte časový interval v minutách „minutes→XXX←“ a stiskněte
ENTER. Nastavením časového intervalu = 0 nikdy nedojde k ztlumení podsvícení. Pokud
bliká symbol ACK anebo pokud je stsiknuta klávesa, displej přechází do nabídky „Brigit
Level“.
Poznámka: Pokud zvolíte úroveň ztlumení = OFF (vypnuto), displej se nebude vypínat.
Kapitola 5
5.5 Grafy/Pera
Tento bod nabídky programování umožňuje programovat parametry s možností přímého
ovlivnění grafů anebo per.
Nabídku programování pro Grafy/Pera popisuje obr. 5-4. Každá zobrazená programovací
položka obsahuje další možnosti programování (viz níže).
Speed (Rychlost)
Scales (Meřítka)
Pens (Pera)
Direction (Směr)
Set speeds – nastavení rychlosti
Autospeed – automatické nastavení rychlosti
Scale # - číslo měřítka
Scale type – typ měřítka
Scale ends – konce měřítka
Scale grid – rastr měřítka
Scale units – jednotky měřítka
Pens assign – přiřazení per
Abnorm. Pen – netypické pero
Trace Width – šířka stopy
Vertical - vertikální
Horizontal - horizontální
5.5.1 Rychlost
Tento bod nabídky nastavuje rychlost virtuálního grafu a jednotky (Palec/Hodinu –
Standardní nebo mm/Hodinu - Metrický). Tyto parametry představují hodnoty, při kterých se
bude posouvat papír virtuálního grafu. Obnovovací rychlost displeje nebo rychlost virtuálního
grafu může byt nastavena na automatické nastavení rychlosti, což umožňuje změnu rychlosti
grafu prostřednictvím signalizace anebo vnějšího vstupu. Položka nastavení rychlosti
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
umožňuje uživateli vybrat rychlost virtuálního grafu. Rychlost virtuálního grafu je
nastavitelná v těchto mezích:
Standard (0.5 palce/hod do 600 palců/hod)
prirustek 0.5 od 0.5-10
prirustek 5 od 10-100
prirustek 50 od 100-600
Metric (10 mm/hod az 15,000 mm/hod)
prirustek 5 od 10-100
prirustek od 50 od 100-1000
prirustek od 500 od 1000-10,000
prirustek od 1000 od 10,000-15,000
Programování obnovovací rychlosti displeje nebo rychlosti virtuálního grafu – V nabídce
programování Grafů/Per, pomocí kláves UP nebo DOWN zvýrazněte “Speed” a potvrďte
klávesou ENTER. Poté pomocí kláves UP nebo DOWN zvýrazněte “Set Speeds” anebo
“Autospeed”. Pro potvrzení zobrazené rychlosti Autospeed nebo Set Speed stiskněte klávesu
ENTER. Pokud jste vybrali položku Autospeed, změňte pomocí kláves YES nebo NO
displej tak, aby zobrazil “autospeed=NO” nebo “autospeed=YES”. Pokud je požadovaná
funkce pro Autospeed zobrazena, stiskněte klávesu ENTER a vyvoláte položku pro
autospeed s návrat zpět do nabídky “Speed”.
Pokud jste zvolili položku Set speeds, objeví se nabidka “standard*” nebo “metric*”. Pomocí
kláves UP nebo DOWN vyberte požadovanu volbu. Po nastavení nízké rychlost grafu
stiskněte klávesu ENTER. Pokud se objeví “lo spd = X.X” vyberte nízkou honotu rychlosti
grafu. Stiskněte ENTER a objeví se “hi spd= X.X”. Pomocí kláves UP nebo DOWN zvolte
požadovanou vysokou hodnotu rychlosti grafu. Po ukončení nastavení vysoké hodnoty
rychlosti grafu stiskněte ENTER a displej se vráti zpět do nabídky “Set speeds”. Pro návrat
do Hlavní programovací lišty kláves stiskněte třikrát klávesu EXIT.
5.5.2 Meřítka
Meřítka jsou používána pro zobrazení a záznam celého anebo části předvoleného výstupního
měřítka. Uživatel má možnost efektivně zvětšovat celý anebo pouze část dostupného rozsahu.
Uživatel má taktéž možnost konfigurovat zobrazený rastr na displeji přístroje. Uživatel má
možnost programovat 2 množiny 8 měřítek (od A do H). V daném okamžiku je aktivní pouze
jedna množina. Aktivní množina může byt nastavena pomocí odděleného přepínače anebo
z čelního panelu pomocí nabídky programování FUNCtion.
Každý sloupcový diagram a/nebo pero je ovládané bodem. Libovolný bod v systému může
být přiřazen jednomu anebo několika perům a/nebo sloupcovým diagramům. Meřítko od A do
H je během programování bodu určeno pro každý bod. Pro každé měřítko může být nastaven
více než jeden bod. Programování parametrů měřítka se provádí zvlašť v nabídce Měřítek.
Přiřazení bodu spojuje sloupcové diagramy, pera a rastry displeje dle odpovídajícího měřítka.
Pro výběr nabídky Měřítek vyberte „Scales“ a pak stiskněte klávesu ENTER. Na displeji se
objeví „scale? XX“. Pomocí kláves UP nebo DOWN zvolte měřítko, které budete
programovat, od 1A do 1H nebo od 2A do 2H a stiskněte klávesu ENTER. Stisknutím
klávesy ENTER se objeví následující nabidka programovaní Měřítka.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.5.2.1 Typ Měřítka
Typ měřítka může být lineární (LINEAR) nebo logaritmický (LOG). V případě lineárního
měřítka jsou hodnoty bodu lineárně interpolovány přes definované segmenty. U
logaritmických měřítek se pro interpolaci používá logaritmus se základem 10.
Pomocí kláves UP nebo DOWN zvolte „Scale type“ a stiskněte ENTER. Pomocí kláves UP
nebo DOWN zvolte „type LIN“ pro lineární anebo „type Log“ pro logaritmický a stiskněte
klávesu ENTER . Obrazovka se vrátí zpět do bodu nabídky „Scale type“.
5.5.2.2 Konce Měřítka
Pro každé měřítko je možné nastavet nízkou, střední a vysokou hodnotu koncového bodu.
Nízké a vysoké hodnoty koncových bodů indikují hodnoty na levém a pravém okraji grafu,
nejnižší a nejvyšší segmenty obrazovky sloupcoveho diagramu. Střední bod definuje střed
grafu a nemusí být uprostřed mezi nízkými a vysokými hodnotami měřítka. V případě, že jsou
hodnoty bodu mimo rozsah mezi nizkým a vysokým koncovým bodem, potom je pero je
umístěno do jednoho z konců grafu a sloupcový diagram je celý uvnitř anebo vně. V případě
logaritmických měřítek jsou tyto koncové body programovány v exponentech se základem 10
v rozsahu od 10-25 do 1025. Graf bude lineární mezi nizkými a vysokými hodnotami bodů a
střední, vysoké body a střední bod nemusejí být středem mezi nízkými a vysokými
hodnotami. Graf tedy musí byt zvolen tak, aby rozvíjel hodnoty posunem středního bodu.
Například:, je-li plný rozsah od 0 do 10 a nízká hodnota koncového bodu = 0, vysoká hodnota
koncového bodu = 10 a střední hodnota koncového bodu = 8, polovina obrazovky zobrazí 0
až 8 a druhá polovina zobrazí 8 až 10. Horní polovina obrazovky zobrazí pouze 20 % grafu a
bude mít 4 krat větší rozlišení než má spodní polovina obrazovky, viz níže:
Měřítko: 0|__|__|2_|__|4_|__|6_|__|8_|__|__|__|9_|__|__|__|10
0 —— 1 ---------------------50 --------------- 0.25 --100%
Pomocí kláves UP nebo DOWN vyberte koncové měřítka (“Scale ends”) a stiskněte klávesu
ENTER. Obrazovka vás vyzve k zadání počtu desetinných míst, “places? X”. Pomocí kláves
UP anebo DOWN zvolte požadovaný počet desetinných míst a stiskněte klávesu ENTER.
Obrazovka vás vyzve k zadání nízké hodnoty měřítka, “low→XXX←”. Pomocí numerické
klávesnice nastvate nízkou hodnotu měřítka a stiskněte klávesu ENTER. Obrazovka vás
vyzve k zadání střední hodnoty měřítka, “mid→XXX←”. Pomocí numerické klávesnice
nastavte střední hodnotu měřítka a stiskněte klávesu ENTER. Obrazovka vás vyzve k zadání
vysoké hodnoty měřítka, “hi→XXX←”. Pomocí numerické klávesnice nastavte vysokou
hodnotu měřítka a stiskněte klávesu ENTER. Obrazovka se vrátí do bodu nabídky konce
měřítek.
POZNÁMKA: V případě, že jsou data bodu mimo naprogramovaný rozsah, potom
zaznamenaná informace pouze zobrazí nejvyšší anebo nejnižší hodnotu na měřítku.
5.5.2.3 Rastr Měřítka
Měřítka jsou zobrazena v horní části grafu s hlavním a vedlejším dělením. Rastr zobrazený na
grafu je vertikálním pokračováním hlavních dělení. Pro logaritmická měřítka jsou hlavní a
vedlejší dělení stanovena s devíti vedlejšími a jedním hlavním delením pro každou dekádu.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
POZNÁMKA: V případě, že je počet dekád mezi konci a středním bodem měřítka větší než
8, potom nejsou hlavní a vedlejší dělení zobrazeny. V případě, že jsou rastry příliš jemné,
mohou být na obrazovce zobrazeny ve tvaru plné čáry, tudíž je obrazovka není schopna
rozlišit.
Pomocí kláves UP nebo DOWN nastavte rastr a zvýrazněte „Scale grid“ (Rastr měřítka) a
stiskněte klávesu ENTER. Obrazovka zobrazí “Major→XX←”, což je počet vertikálních
rastrů, které se zobrazí na obrazovce. Pomocí numerické klávesnice zadejte počet hlavních
rastrů a stiskněte klávesu ENTER. Obrazovka zobrazí “Minor→XX←”, což je počet
vertikálních pruhů, které se zobrazí mezi hlavními rastry na obrazovce. Pomocí numerické
klávesnice zadejte počet vedlejších rastrů a stiskněte klávesu ENTER.
5.5.2.4 Jednotky Měřítka
Pro každé měřítko lze nastavit pole 5-znaků inženýrských jednotek, které je zobrazeno v horní
části grafu (viz kapitola 3.2.5.4). Jednotky měřítka spolu s inženýrskými jednotkami jsou
zapisovány na disk. Stejný řádek rovněž identifikuje trendování per v měřítku s čislem bodu,
které je přiřazeno každému peru. Viz kapitola 3.5.
Pomocí kláves UP nebo DOWN zvolte jednotky měřítka „Scale units“ a stiskněte klávesu
ENTER. Displej vás vyzve k zadání jednotek “units→XXXXX←”. -Pomocí alfanumerické
klávesnice zadejte jednotky měřítka a stiskněte klávesu ENTER. Displej se vrátí do bodu
nabídky jednotek měřítka. Stiskněte třikrát klávesu EXIT a vrátíte se na řádek s nabídkou
„COMMAND“. Ostatní měřítka se nastavují stejným způsobem.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.5.3 Pera
V nabídce „Pera“ je možné přiřadit jakýkoliv bod zapisovače jakémukoliv peru. Pera
vykreslují aktuální křivky na displej přístroje, přičemž není nutné tyto body zapisovat na disk.
Dále existuje možnost přiřadit jakýkoliv zvláštní stav pera (mimo rozsah, TCBO, apod.) pro
nastavení nižší anebo vyšší hodnoty a pro zvolení šířky pera, která se zobrazí v příslušném
grafu.
Programováni z příkazové řádky – v hlavní programovací liště kláves stiskněte klávesu
PROGram. Displej zobrazí nabídku programování. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte
“Chart/Pens” (“Grafy/Pera”) – pro vyvolání nabídky grafy/pera stiskněte klávesu ENTER a
příslušná nabídka se zobrazí. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ vyberte “Pens” (“Pera”). Stisknutím
klávesy ENTER vstoupíte do nabídky per.
5.5.3.1 Přiřazení Per
Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte “Pens assign” (“nastavení per”) a stiskněte klávesu
ENTER. Displej zobrazí “Pen 1= pt X”. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvolte bod pro, který bude
přiřazen tomuto peru a stiskněte klávesu ENTER. Pro přiřazení bodů k peru 2-C postupujte
dle následujících instrukcí. Není nutné programovat všechna pera. Jakékoliv pero nastavené
na hodnotu 0 bude vypnuto. V jakémkoliv okamžiku můžete stisknout klávesu EXIT pro
opuštění nabídky „Přiřazení Per“ a pro návrat do příkazové řádky „Přiřazení Per“.
5.5.3.2 Netypická pera
Kdykoliv se dostane pero do zvláštního stavu (mimo rozsah, TCBO, apod.), pero může
vykreslovat ve vysokém měřítku, je-li zvolena úroveň „Hi“ anebo v malém měřítku, je-li
zvolena úroveň „Low“. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte “Abnorm.Pens” (“Netypická
Pera”) a stiskněte klávesu ENTER. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte“abnorm. pen high”
anebo “abnorm. pen low” a stiskněte klávesu ENTER. Kdykoliv můžete opustit nabídku
„Přiřazení Per“ stisknutím klávesy EXIT a vrátit se zpět do příkazové řádky „Přiřazení Per“.
5.5.3.3 Šířka křivky
Šířka pera křivky může být nastavena v rozsahu od 1 do 7 (šířka obrazového bodu). Tato
hodnota změní všechna zobrazená pera. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte “Trace Width”
(“Šířka Křivky”) a stiskněte klávesu ENTER. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ vyberte hodnotu šířky
(v hodnotách obrazového bodu - pixelech) a stiskněte klávesu ENTER. Kdykoliv můžete,
stisknutím klávesy EXIT, opustit nabídku „Přiřazení Per“ a vrátit se zpět do příkazové řádky
„Přiřazení Per“.
5.5.4 Směr
Směr určuje, zda-li se budou křivky v trendovém okně pohybovat vertikálně anebo
horizontálně. Směr může být změněn kdykoliv bez ovlivnění záznamu anebo prohlížecí
paměti.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Pro změnu směru grafu z nabídky Grafy/Pera, zvýrazněte “Direction” (“Směr”) pomocí
kláves ↑ nebo ↓ a stiskněte klávesu ENTER. Dále pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte buď
“vertical” (“vertikální”) anebo “horizontal” (“horizontální”) a stiskněte klávesu ENTER. Graf
okamžitě změní svůj směr (vyčistí obrazovku a začne vykreslovat znovu). Pro návrat do lišty
kláves pro prohlížení stiskněte klávesu EXIT 4 krát.
5.6 Body
Programovací položka nabídky umožňuje uživateli programovat parametry, které přímo
ovlivňují definované body. Body představují aktuální kanály v zapisovači, přičemž tyto
mohou představovat přímé vstupy, podmíněné přímé vstupy (specifikované měřítkem anebo
nastavené), výpočetní kanály anebo externí (sériové) – celkem 12. Volby nabídky jsou
následující:
Programování bodu
Číslo bodu
Číslo nastaveného bodu
Číslo kopírovaného bodu
Číslo obnovovaného bodu
Číslo modifikovaného bodu
Číslo mazaného bodu
Příkazy Setup, Copy, Restore, and Modify jsou spojeny s nabídkou „Typ Bodu“:
Lineární typ
Odmocninový typ
Typ inverzního logaritmu
Termočlánkový typ
Typ RTD
Kalkulovaný typ
Podmíněný typ
Externí typ
Pod každou položkou nabídky „Typ Bodu“ se skrývají další nabídky a položky nabídky.
5.6.1 Konstanty
Tento bod nabídky je dostupný z nabídky programování – body (Program Menu - Points) a
umožňuje uživateli programovat až 15 různých konstant pro použití v matematických
rovnicích při programování bodu. Tyto konstanty, označené jako Kx (kde x= 1 až 9, A až F),
jsou v rovnicích nahrazeny namísto zapsání hodnoty konstanty. Tato možnost zjednodušuje
programování rovnic.
Programování Konstant – v nabídce programování - pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte
“Body” (“Points”) a stiskněte klávesu ENTER. Potom pomoci kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte
“Konstanty” (Constants) a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se klávesnice s konstantami od
1 do 9 a od A do F. Zvolte požadované číslo konstanty a stiskněte klávesu ENTER pro její
nastavení.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Na displeji se zobrazí: ‘KX→XXXXXXXXXXXX←’ (na displeji se zobrazí max. 13 znaků).
Pro potvrzení zobrazené hodnoty konstanty stiskněte klávesu ENTER anebo použijte
numerickou klávesnici pro nastavení požadované hodnoty konstanty (na displeji se může
zobrazit max. 13 znaků včetně desetinných teček). Konstanty jsou zadávány v dekadickém
(0.002345) anebo exponenciálním (2.345E-3) tvaru a mohou být kladné anebo záporné. Je-li
požadovaná hodnota konstanty nastavena, stiskněte klávesu ENTER anebo klávesu EXIT
pro návrat do nabídky “Definování KX” (“Define KX”). Stiskněte opět klávesu EXIT pro
návrat do nabídky programováni bodu.
5.6.2 Programování Bodu
Tato položka nabídky je dostupná přes nabídku programování a umožňuje nastavení,
kopírování, obnovení, modifikaci anebo mazání parametrů definovaného bodu. Programovací
sekvence je stanovena dle základního pořadí programování, přičemž systém vyzývá uživatele
k zadání určitých parametrů.
Programovaní Bodů – Na hlavní liště kláves pro programováni stiskněte klávesu PROGram.
Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte “Body” (“Points”) a stiskněte klávesu ENTER. Pomocí
kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte “Programování bodu” (“Prog point”) a stiskněte klávesu ENTER.
5.6.2.1 Výběr Čísla Bodu
Displej zobrazuje “points? x”. Pomocí numerické klávesnice (1-9, A-F) zadejte bod, který má
být programován anebo modifikován.
Pro potvrzení zobrazeného čísla bodu stiskněte klávesu ENTER a poté se zobrazí jedna z
následujících položek nabídky:
Setup pt
Copy pt
Restore pt
Nastavení bodu
Kopírovaní bodu
Obnovení bodu
anebo v případě že bod již byl modifikován:
Modify pt
Delete pt
Modifikace bodu
Mazání bodu
5.6.2.2 Nastavení Neprogramovaného Bodu
Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte “Nastavení bodu” (“Setup pt”) a stiskněte klávesu
ENTER. Displej zobrazí nabídku „Typ Bodu“ (Point Type) následujícím způsobem:
Linear
Ind sqrt
Log linear
Lineárni
Odmocninový
Inverzní logaritmus
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
T/c
Rtd
Calculated
Conditional
External
Termočlánkový
RTD
Kalkulovaný
Podmíněný
Externí
5.6.3 Možnosti Bodu
Jakmile zvolíte číslo bodu, v případě že bod nebyl doposud programován, může být bod
nastaven zcela od začátku, kopírováním jiného již nastaveného bodu, anebo obnovením bodu
v případe, že tento již byl nastaven dříve a poté byl smazán. Jestliže již byl zvolený bod
jednou programován, mohou být jeho parametry modifikovány anebo může být tento bod
smazán.
5.6.3.1 Nastavení Bodu Kopírováním
Displej zobrazuje “point? X”. Pomocí numerické klávesnice vložte číslo požadovaného bodu
a stiskněte klávesu ENTER. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte “Kopírování bodu” (“Copy
pt”) a stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí “from pt? X”. Pomocí kláves ↑ anebo ↓
vyberte požadované číslo bodu, 1-9 nebo A – F, od kterého budou parametry kopírovány.
Pokud je zobrazeno číslo bodu, od kterého se bude kopírovat, stiskněte klávesu ENTER.
Displej zobrazí jednu z položek nabídky v nabídce „Typ Bodu“ (Point Type). Nyní můžete
pokračovat s programováním parametrů bodu dle vaší potřeby.
5.6.3.2 Nastavení Bodu Obnovením
Displej zobrazuje “point? X”. Pomocí numerické klávesnice vložte číslo požadovaného bodu,
který má být obnoven a stiskněte klávesu ENTER. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte
položku nabídky “Obnovení bodu” (“Restore pt”) a stiskněte klávesu ENTER. Nyní můžete
pokračovat s programováním parametrů bodu dle vaší potřeby.
Poznámka: Pokud chcete obnovit bod, musel být tento již dříve programován a musí být
stále v paměti systému. V případě, že bod ještě nebyl programován, dostanete zprávu “PT
NEVER SET”.
5.6.3.3 Modifikace Existujícího Bodu
Displej zobrazí “point? X”. Pomocí numerické klávesnice zadejte číslo bodu, který má být
modifikován a stiskněte klávesu ENTER. Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte “Modifikace
bodu x” (“Modify pt x”) a stiskněte klávesu ENTER. Nyní můžete pokračovat
programováním bodu/parametrů dle potřeby.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.6.3.4 Mazání Existujícího Bodu
Displej zobrazí “point? X”. Pomocí numerické klávesnice vložte číslo bodu, které má být
modifikováno a stiskněte klávesu ENTER. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvýrazněte “Mazání
bodu” (“Delete pt”) a stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí “potvrdit smazání bodu?”
(“confirm del?”). Stiskněte klávesu ENTER nebo YES pro smazáni bodu. Stiskněte NO pro
opuštění nabídky pro mazání existujícího bodu bez mazání bodu.
5.6.4 Programování Typů Bodu
Existují různé typy bodů, které lze nastavit - od lineárního až po složité rovnice. Jakmile byl
bod jednou nastaven anebo modifikován, bude uživateli zobrazena následující nabídka „typ
bodu“ (Point Type) viz. obr. 5-5. Tyto nabídky jsou následující:
Lineární (Linear)
Základní vstupy napětí a proudu s lineární změnou měřítka (scaling) anebo suché kontakty
(dry contacts).
Odmocninový (Industrial Square Root)
Aplikuje na vstup druhou odmocninu
Log Linear
Aplikuje na vstup inverzní logaritmus
T/C
Termočlánek
Rtd
Resistance Temperature Devices
Kalkulovaný (Calculated)
Odvozené kanály od uživatelem vloženého algoritmu
Podmíněný (Conditional)
Logické kanály (Booleovské)
External
Vstupní kanály jsou zapojeny přes COM port
Pokud v jakémkoliv bodě opustíte nabídku programování bodů po provedení jakýchkoliv
změn (Points programming menu) – opakovaným stisknutím klávesy EXIT, budete
dotazování, zda-li chcete ponechat vámi vytvořené změny “keep setup?”. Pokud v tomto
okamžiku stisknete “NO“ (ne), budou vámi nyní vytvořené změny ztraceny. Pokud stisknete
klávesu “YES” (ano), potom vámi vytvořené změny budou aplikovány na zvolený bod.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.6.5.10.1 Meze Alarmu
Pro každý programovaný bod je možné nastavit 5 alarmů. Těchto 5 alarmů může tvořit
jakoukoliv kombinaci typů alarmů (Alarm Types) kromě zapínacího (Open), rozpínacího
(Closed), logická 1 (true), logická 0 (False), pro jakýkoliv vstup jiný než Lineární Suchý
Kontakt anebo typ podmíněných bodů. Zapínací, Rozpínací a Výjimečný typ alarmu se
používá pouze pro Linearní Suché Kontakty. Log 1, log 0 a výjimečný typ alarmu se používá
pouze pro typy podmíněných bodů. Aktuální hodnoty alarmu se zadávají ve stejných
inženýrských jednotkách, ve kterých je bod programován.
Programováná z nabídky „Alarmy“ – v nabídce „Alarms“, nabídka nastavení bodu,
stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí položku nabídky v nabídce nastavení alarmu.
Pomocí kláves ↑ anebo ↓ přetáčejte přes položky nabídky v nabídce Nastavení Bodu (Point
Setup Menu) a zvýrazněte „meze alarmu“ („alm limits“). Stiskněte klávesu ENTER a displej
zobrzí “alarm #? X”. Pomocí kláves ↑ anebo ↓ vyberte požadované číslo alarmu (1 až 5) a
stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí nabídku „typ alarmu“ s aktuálním zvýrazněným
nastavením, viz Obr. 5-6.
a. Typ = žádný (Type=none)
Zvolením „Type=none“ je funkce alarmu deaktivována. Pomocí kláves ↑ anebo ↓ přetáčejte
přes nabídky „typu alarmu“ a zvýrazněte „Type=none“. Stiskněte klávesu ENTER pro
potvrzení návratu do nabídky „alm limits“ v nabídce „Nastavení Alarmu“.
b. Typ Vysokého Alarmu
Vysoký alarm se aktivuje pokud je hodnota vstupu větší než hodnota nastaveného bodu. Pro
nastavení vysokého alarmu použijte klávesy ↑ anebo ↓ a přetáčejte přes typy alarmů a
zvýrazněte „Typ=vysoký“ („Type=high“). Stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí
„high→XX…XX←“. Pomocí numerické klávesnice zadejte hodnotu vysokého alarmu
(„High Alarm Value“). Stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí “contact #? X”. Jedná se
o kontaktní výstup, který reaguje na tento alarm v případě volby relé. Pokud není kontaktní
výstup požadován, zvolte kontakt #0. Pomocí kláves ↑ nebo ↓ zvolte požadované číslo
kontaktu (0 až 6) a stiskněte klávesu ENTER. Obrazovka se vrátí do nabídky typu Alarmu.
Stiskněte klávesu EXIT pro návrat do nabídky „alm limits“ v nabídce Nastavení Alarmu.
c. Typ Nízkého Alarmu
Nízký alarm se aktivuje pokud je hodnota vstupu nižší než hodnota nastaveného bodu. Pro
nastavení nízkého alarmu, použijte klávesy ↑ anebo ↓ a přetáčejte přes typy alarmů a
zvýrazněte „Typ=nízký“ („Type=low“). Stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí
„low→XX…XX←“. Pomocí numerické klávesnice vložte hodnotu nízkého alarmu („Low
Alarm Value“). Stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí “contact #? X”. Jedná se o
kontaktní výstup, který reaguje na tento alarm v případě volby relé. Pokud není kontaktní
výstup požadován, zvolte kontakt #0. Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvolte požadované číslo
kontaktu (0 až 6) a stiskněte klávesu ENTER. Obrazovka se vrátí do nabídky typu Alarmu.
Stiskněte klávesu EXIT pro návrat do nabídky „alm limits“ v nabídce Nastavení Alarmu.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
d.
Typ Intenzivního Alarmu
Intenzivní alarm se aktivuje, pokud se hodnoty na vstupu mění více, než nastavená
hodnota v rámci časového intervalu. Jinými slovy, intenzita změn na vstupu překračuje
nastavený bod. Pro intenzivní alarm je nutné vložit hodnotu a čas. Pro nastavení
intenzivního typu alarmu, použijte klávesy ↑ anebo ↓ a přetáčejte přes typy alarmů a
zvýrazněte „Typ=intenzivní“ („Type=rate“). Stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí
„rate→XX…XX←“. Tohle je hodnota změny za definovaný čas. Pomocí numerické
klávesnice zadejte hodnotu intenzivního alarmu („Rate Alarm Value“). Stiskněte klávesu
ENTER a displej zobrazí „seconds→XX ←“, kde XX je 1 (přednastavená hodnota) pro
nový alarm. Pomocí numerické klávesnice zadejte časový interval pro vyhodnocení
rychlosti změny, max. 600 s – 10 min. Stiskněte klávesu a displej zobrazí “contact #? X”.
Jedná se o kontaktní výstup, který reaguje na tento alarm v případě volby relé. V případě,
že kontaktní výstup není požadován, zvolte kontakt #0. Pomocí klávesy ↑ anebo ↓ zvolte
požadované číslo kontaktu (0 až 6) a stiskněte klávesu ENTER. Obrazovka se vrátí do
nabídky typu Alarmu. Stiskněte klávesu EXIT pro návrat do nabídky „alm limits“
v nabídce Nastaveni Alarmu.
Type=high
Type=low
Type=rate
Type=abnorm
Type=open
Type=close
Type=true
Type=false
Type=none
Typ=vysoký
Typ=nízký
Typ=intenzivní
Typ=výjimečný
Typ=zapínací kontakt
Typ=rozpínací kontakt
Typ=logická 1
Typ=logická 0
Typ=žádný
Obrazek 5-6: Nabídka Typu Alarmu
e. Typ Výjimečného Alarmu
Výjimečný alarm je podmínka, která překračuje hranice normálního provozu. Tyto
představují i chyby přetečení, podtečení, neplatná data a TCBO (vyhoření termočlánku). Pro
nastavení výjimečného alarmu použijte klávesy ↑ anebo ↓ a přetáčejte přes typy alarmu a
zvýrazněte „Typ=výjimečný“ („Type=abnorm“). Stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí
„contact #? X“. Jedná se o kontaktní výstup, který reaguje na tento alarm v případě volby relé.
V případě, že kontaktní výstup není požadován, zvolte kontakt #0. Pomocí klěves ↑ anebo ↓
zvolte požadovaného čísla kontaktu (0 až 6) a stiskněte klávesu ENTER. Obrazovka se vrátí
do nabídky typu alarmu. Stiskněte klávesu EXIT pro návrat do nabídky „meze alarmu“
(„alarm limits“) v Nastaveni Alarmu.
f. Zapínací a Rozpínací Typ Alarmu
POZNÁMKA: Zapínací a rozpínací typ alarmu je vhodný pouze pro Lineární typ – typ bodů
pro suché kontakty. Použití pro jiné typy bodů má za následek chybovou zprávu „nelogické“
(„illogical“).
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Zapínací a rozpínací typ alarmu je aktivní, pokud je booleovské vyjádření pravdivé (log 1)
anebo nepravdivé (log 0). Nemusí být nastaven žádný bod. Pro nastaveni tohoto alarmu
použijte klávesy ↑ anebo ↓ a přetáčejte přes typy alarmů a zvýrazněte „Typ=zapínací“
(„Type=open“) anebo „Typ=rozpínací“ („Type=closed“). Stiskněte klávesu ENTER a displej
zobrazí „contact #? X“. Jedná se o kontaktní výstup, který reaguje na tento alarm v případě
volby relé. V případě, že kontaktní výstup není požadován, zvolte kontakt #0. Pomocí kláves
↑ anebo ↓ zvolte požadované číslo kontaktu (0 až 6) a stiskněte klávesu ENTER. Obrazovka
se vrátí do nabídky typu alarmu. Stiskněte klávesu EXIT pro návrat do nabídky „meze
alarmu“ („alarm limits“) v Nastaveni Alarmu.
g. Pravdivý (log 1) anebo nepravdivý (log 0) typ alarmu
POZNÁMKA: Pravdivý (log 1) anebo nepravdivý (log 0) typ alarmu je vhodný pouze pro
podmíněný typ bodu. Použití pro jiné typy bodů má za následek chybovou zprávu „nelogické“
(„illogical“).
Pravdivý (log 1) anebo nepravdivý (log 0) typ alarmu je aktivní, pokud je booleovské
vyjádření pravdivé (log 1) anebo nepravdivé (log 0). Nemusí být nastaven žádný bod. Pro
nastaveni tohoto alarmu použijte klávesy ↑ anebo ↓ a přetáčejte přes typy alarmu a zvýrazněte
„Typ=pravdivý“ („Type=true“) anebo „Typ=nepravdivý“ („Type=false“). Stiskněte klávesu
ENTER a displej zobrazí „contact #? X“. Jedná se o kontaktní výstup, který reaguje na tento
alarm v případě volby relé. V případě, že kontaktní výstup není požadován, zvolte kontakt #0.
Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvolte požadované číslo kontaktu (0 až 6) a stiskněte klávesu
ENTER. Obrazovka se vrátí do nabídky typu alarmu. Stiskněte klávesu EXIT pro návrat do
nabídky „meze alarmu“ („alarm limits“) v Nastaveni Alarmu.
5.6.5.10.2 Pásmo Necitlivosti Alarmu
Pásmo necitlivosti alarmu může být nastaveno pro každý nastavený alarm. Pásmo necitlivosti
alarmu se taktéž nazývá hystereze a představuje množství přičtené anebo odečtené (podle
toho je-li alarm nízký anebo vysoký) od nastaveného bodu za účelem určení bodu nulování.
Primárně se používá pro odstranění šumu nastaveného bodu. Například, je-li vysoká hodnota
alarmu 50, a pásmo necitlivosti alarmu je nastaveno na 5, potom se alarm spustí když je
hodnota na vstupu vyšší než 50, ale nevynuluje dokud hodnota na vstupu nedosáhne 45
(nastavený bod minus hystereze).
Programování pásma necitlivosti alarmu – nabídka „Alarmy“ („Alarms“) v nabídce
nastavení bodu: stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí nabídku nastavení bodu. Pomocí
kláves ↑ anebo ↓ přetáčejte přes nabídku nastavení bodu a zvýrazněte „pásmo necitlivosti
alarmu“ („alm deadband“). Stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí „db→XX…XX←“.
Pomocí numerické klávesnice zadejte požadované pásmo necitlivosti alarmu v absolutních
inženýrských jednotkách. Stiskněte klávesu ENTER a obrazovka se vrátí do nabídky „pásmo
necitlivosti alarmu“ („alm deadband“) v nabídce nastavení alarmu.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.6.5.10.3 Zpoždění Alarmu
Zpoždění alarmu může byt nastaveno pro každý alarm. Toto zpoždění zabraňuje v aktivaci
alarmu dokud nevyprší nastavený čas od okamžiku aktivního stavu alarmu. V případě, že
aktivní stav alarmu skonči před vypršením zpoždění, alarm se neaktivuje. Zpoždění se spustí.
V případě že aktivní stav alarmu skonči před vypršením zpožděni a pak se vrátí zpět do
aktivního stavu, je zpoždění vynulováno a celý časový interval skončí dříve, než bude alarm
aktivní. Tato vlastnost je použitelná pro překonání nežádoucího anebo proměnného stavu
alarmu.
Programovani pásma necitlivosti alarmu – v nabídce „Alarmy“ („Alarms“) v nabídce
nastavení bodu, stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí nabídku nastavení bodu. Použijte
klávesy ↑ anebo ↓ a přetáčejte přes nabídku nastavení bodu a zvýrazněte „zpoždění alarmu“
(„alm delay“). Stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí „seconds→XX…XX←“. Použijte
numerickou klávesnici a vložte požadované zpoždění, max. 600 sekund (10 minut). Stiskněte
klávesu ENTER a obrazovka se vrátí do volby „zpoždění alarmu“ („alm delay“) v nabídce
nastavení alarmu.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.6.5.11 Měřítko grafu
Každý bod musí být přiřazen měřítku grafu. Měřítko grafu je vhodné pro kontrolu zobrazení
výstupního signálu a může být použito pro zobrazeni anebo záznam pouze části výstupu,
oblasti zájmu, přes celý rozsah. K dispozici jsou dvě množiny osmi měřítek grafu. Měřítko
grafu může být přiřazeno mnohonásobným bodům.
Programování Měřítka Grafu – Pomocí kláves ↑ anebo ↓ přetáčejte přes položky nabídky
v nabídce nastavení bodu a zvýrazněte „Měřítko grafu“. Stiskněte klávesu ENTER a displej
zobrazí “chart scl= X”. Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvolte číslo měřítka grafu. Je-li požadované
číslo zobrazeno, stiskněte klávesu ENTER a displej se vrátí zpět do nabídky „Měřítko grafu“
v nabídce „Nastavení bodu“. Pro odchod z nabídky programování, stiskněte klávesu EXIT
v okamžiku, kdy je zobrazena hlavní lišta kláves.
5.6.5.12 Základní bod
Základní bod (Basepoint) musí být nastaven tak, aby mohl poskytovat následující výpočty –
vysoká úroveň špičky (Hi peak), nízká úroveň špičky (Low Peak) anebo časový průměr
(Time Average).
Programování Základního Bodu – v nabídce nastavení bodu použijte klávesy ↑ anebo ↓,
zvýrazněte „Základní bod“a stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí “base pt? X”. Pomocí
kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte požadovaný bod, který má být základním bodem a stiskněte
klávesu ENTER. Displej se vrátí zpět do nabídky „Základní bod“ v nabídce „nastavení
bodu“.
5.6.5.13 Řízení nulování
Řízení nulování (reset control) je vhodné pouze pro Kalkulované typy bodů pro následující
rozsahu bodů:
Hi Peak
Lo Peak
Time Average
Gated Timer
Totalize
vysoká úroveň špičky
nízká úroveň špičky
časový průměr
synchronizovaný časovač
součtové body
Řízení nulování není vhodné pro:
Moving Average
Equation
Hilo Difference
plovoucí průměr
rovnice
diference hilo
Nabídka řízení nulování umožňuje nastavit nulování událostí (event Reset), zobrazení
nulovaných hodnot a nastavení časových intervalů pro automatické nulování. Uživatel může
zvolit pro součtové body například automatické nulování každou hodinu anebo nulování
prostřednictvím externí události (digitální vstup).
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Programování parametrů – jakmile je bod zvolen a definován jako kalkulovaný, zobrazí se
nabídka „programování kalkulovaného typu“. Zvolte kalkulovaný typ bodu pomocí kláves ↑
anebo ↓ a zvýrazněte “ vysoká úroveň špičky ” (“Hi peak”), “ nízká úroveň špičky ” (“Lo
peak”), “ časový průměr ” (“Time avg”), “ synchronizovaný časovač ” (“Gated timer”),
anebo “součtové body” (“Totalize”) a stiskněte klávesu ENTER. Tato událost spustí nabídku
programování kalkulovaného typu bodu.
Řízení nulování - Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte „Řízení nulování“ v nabídce
programování kalkulovaného typu bodu a stiskněte klávesu ENTER. Existují 3 možnosti:
a. Nulování Událostí (Event Reset)
Nulování událostí umožňuje nulování kalkulovaných bodu externí událostí prostřednictvím
volitelných digitálních vstupů na zadním panelu. Při programování Nulování Událostí je číslo
události (event number) číslem digitálního vstupu pro tuto externí událost, 1, 2 nebo 3.
Volbou 0 se nulování událostí deaktivuje.
Programování nulování událostí - Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte „nulování událostí“
v nabídce „nastavení řízení nulování“ a stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí “event?
X”. Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvolte číslo vstupu požadované události a stiskněte klávesu
ENTER. Obrazovka se vrátí zpět do nabídky „Řízení nulování“ v nabídce „nastavení řízení
nulování.
b. Tisk nulování
Program v zapisovači umožňuje vytisknout hodnoty nulovaného bodu do logu alarmu/událostí
(Alarm/Event Data Log) v okamžiku nulování. Je-li povoleno, mohou být uloženy na disk
(viz 5.7.2). Tuto volbu lze přepínat mezi ON anebo OFF pro každý nulovaný bod.
Programování tisku nulování – v nabídce „nastavení řízení nulování“, pomocí kláves ↑
anebo ↓ zvýrazněte „tisk nulování“ a stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí „tisk=ANO“
(“print=YES”) anebo “tisk=NO” (“print=NO”).
Pomocí kláves YES anebo NO zvolte „tisk=ANO“ anebo “tisk=NO” a stiskněte klávesu
ENTER. Obrazovka se vrátí zpět do nabídky „tisk nulování“ v nabídce „nastaveni řízení
nulování.
c. Automatické nulování (Auto Reset)
Při programování vysoké úrovně špičky, nízké úrovně špičky, časového průměru a
synchronizovaného časovače, systém nabízí funkci automatického nulování.
Je-li
automatické nulování nastaveno, programovaný bod bude nulován v nastaveném intervalu, od
jednoho nulování za minutu az jednoho nulování za měsíc. Systém nabídne čas zahájení
(Start time) a interval (Interval), ve kterém bude bod nulován.
POZNÁMKA: je-li volba automatického nulování deaktivována, body které lze nulovat je
možné nulovat pouze manuálně.
POZNÁMKA: body plovoucího průměru, vysoké úrovně špičky a nízké úrovně špičky jsou
nulovány na nynější hodnotu základního bodu. Součtové body jsou nulovány na nulu.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Volba automatického nulování – v nabídce “nastavení řízení nulování, použijte klávesy ↑
anebo ↓ a zvýrazněte „Automatické nulování“ („Auto Reset“) a stiskněte klávesu ENTER.
Displej zobrazí „automatické nulování vypnuto“ (“Auto off”), “denní” (“Daily”), “týdenní”
(“Weekly”), anebo “měsíční” (“Monthly”).
Vypnutí automatického nulování (Auto off) - pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte „auto
off“ a stiskněte klávesu ENTER. Obrazovka se vrátí do nabídky „automatické nulování“
v nabídce „nastavení řízení nulování. Automatické nulování promovaného bodu je nyní
deaktivováno.
c.1 Denní automatické nulování - Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte „denní“ a stiskněte
klávesu ENTER. Displej zobrazí „start XX:XX“. Čas zahájení se vkládá ve 24- hodinovém
formátu – Hodiny (00 až 23) a Minuty (00 až 59). To je čas prvního nulování, potom bude
bod nulován ve zvoleném intervalu.
Nastaveni času zahájení – je-li čas zahájení správný, stiskněte klávesu ENTER a postupte
k intervalu. Není-li čas zahájení správný, stiskněte NE (NO) a displej zobrazí
„hodiny→XX←“ („str hrs→XX←“). Pomocí numerické klávesnice vložte požadovaný čas hodiny. Hodiny lze programovat v intervalu 0-23. Pokud se zobrazí správná hodnota hodin,
stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí „minuty→XX←“ („str mins→XX←“). Pomocí
numerické klávesnice vložte požadovaný čas - minuty. Minuty se nastavují v rozsahu 0-59.
Pokud se objeví správný hodnota minut, stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí „start
XX:XX“. Je-li čas zahájení správný, stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí „interval
XX:XX“ („intrvl XX:XX“).
Nastaveni časového intervalu - je-li zobrazený časový interval správný, stiskněte klávesu
ENTER a obrazovka se vrátí do nabídky „automaticke nulováni“ v nabídce „nastaveni řízení
nulování“. Není-li časový interval správný, stiskněte NE (NO) a displej zobrazí „intervalhodiny →XX←“ („int hrs→XX←“). Pomocí numerické klávesnice vložte požadovaný čas hodiny pro interval. Hodiny lze programovat v intervalu 0-23. Pokud se objeví správná
hodnota hodin pro interval, stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí „intervalminuty→XX←“ („int mins→XX←“). Pomocí numerické klávesnice vložte požadovaný čas minuty. Minuty se nastavují v rozsahu 0-59. Pokud se objeví správná hodnota minut intervalu,
stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí „intrvl XX:XX“. Je-li časový interval správný,
stiskněte klávesu ENTER a obrazovka se vrátí do nabídky „automatické nulování“ v nabídce
„nastavení řízení nulování“.
Nastavení intervalu pro součtové typy bodů – při programování součtového bodu, interval
představuje frekvenci, s kterou bude součtová hodnota nulována na nulu. Součtová hodnota
bude zaznamenána v logu alarmů/událostí dříve než bude hodnota je vynulována za
předpokladu povoleného „tisku nulování“. Čas intervalu se vkládá ve 24- hodinovém formátu
– Hodiny (00 až 23) a Minuty (00 až 59). Nejdelší vložený časový interval může být 24-00
což představuje interval nulování jednou za 24 hodin.
Programování intervalu pro typy bodů vysoké/nízké úrovně špičky – při programování
bodu vysoké/nízké úrovně špičky, interval představuje frekvenci, kterou bude nízká/vysoká
hodnota špičky nulována na hodnotu základního bodu. Hodnota nízké/vysoké špičky bude
zaznamenána do logu alarmů/událostí dříve než je hodnota nulována za předpokladu
povoleného „tisku nulování“. Čas intervalu se vkládá ve 24- hodinovém formátu – Hodiny
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
(00 až 23) a Minuty (00 až 59). Nejdelší vložený časový interval může být 24:00 což
představuje interval nulování jednou za 24 hodin.
Pro Funkci Logu Intervalu a Automaticky Nulovatelné Typy Bodů, programovatelný čas
zahájení není nutně časem prvního logu/nulování. Avšak první log/nulování se vždy objeví
v čase zahájení každý den. Skutečně první log/nulování závisí na současném čase a
přiřazeném intervalu. Zapisovač počítá první log/nulování opakovaně přičtením intervalu
k času zahájení, dokud není současný čas dosažen anebo překročen. Viz příklad níže:
Current Time (současný čas): 07:30
Start Time (čas zahájení): 09:15
Timed Interval (časovaný interval): 1 Hour
09:15 Programmed Start Time (Programovaný čas zahájení)
10:15
11:15
12:15
Poznámka: Interval (1 hodina) přičtená k času zahájení představuje časy logu/nulování
..
23:15
00:15
01:15
..
07:15 07:30 (současný čas)
08:15 Čas prvního logu/nulování pro tento příklad
c.2 Týdenní automatické nulování
Pro nulování bodu jednou týdně, použijte volbu týdenního nulování. Pomocí kláves ↑ anebo ↓
zvýrazněte „Týdenní“ („weekly“) a stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí dny týdne,
Pondělí-Úterý-Středa-Čtvrtek-Pátek-Sobota- nebo Neděle (Monday -Tuesday - Wednesday Thursday - Friday - Saturday - or Sunday).
Volba dne týdne - Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvolte požadovaný den a stiskněte klávesu
ENTER. Displej zobrazí „start XX:XX“
Volba času zahájení - je-li čas zahájení správný, stiskněte klávesu ENTER a obrazovka se
vrátí do nabídky „automatické nulování“ v nabídce „nastavení řízení nulování“. Není-li čas
zahájení správný, stiskněte NE (NO) a displej zobrazí „hodiny→XX←“ („str hrs→XX←“).
Pomocí numerické klávesnice vložte požadovaný čas – hodiny. Hodiny lze programovat
v intervalu 0-23. Pokud se zobrazí správná hodnota hodin, stiskněte klávesu ENTER a displej
zobrazí „minuty→XX←“ („str mins→XX←“). Pomocí numerické klávesnice vložte
požadovaný čas - minuty. Minuty se nastavují v rozsahu 0-59. Pokud se objeví správný
hodnota minut, stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí „start XX:XX“. Je-li čas zahájení
správný, stiskněte klávesu ENTER a obrazovka se vrátí do nabídky „automatické nulování“
v nabídce „nastavení řízení nulování.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
c.3 Mesíční automatické nulování
Pro nulování bodu jednou měsíčně použijte volbu mesíčního nulování. Pomocí kláves ↑ anebo
↓ zvýrazněte „Měsíční“ („monthly“) a stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí „první den
→XX←“ („first day →XX←“). Pomocí numerické klávesnice vložte požadovaný den měsíce,
ve kterém se má nulování provést. Je možné vložit až 31 dnů, které představují číslo dne
v měsíci. Jakmile se objeví správné číslo dne v měsíci, stiskněte klávesu ENTER a displej
zobrazí „Start XX:XX“. Je-li čas zahájení správný, stiskněte klávesu ENTER a obrazovka se
vrátí do nabídky „automatické nulování“ v nabídce „nastavení řízení nulování.
Volba času zahájení - hodiny - Není-li zobrazený čas zahájení správný, stiskněte NE (NO) a
displej zobrazí „hodiny→XX←“ („str hrs→XX←“). Pomocí numerické klávesnice vložte
požadovaný čas zahájení - hodiny. Hodiny lze programovat v intervalu 0-23. Jakmile se
objeví správný čas zahájení - hodiny, stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí
„minuty→XX←“ („str mins→XX←“).
Volba času zahájení - minuty - Pomocí numerické klávesnice vložte požadovaný čas
zahájení - minuty. Minuty se nastavují v rozsahu 0-59. Jakmile se objeví spravný čas zahájení
- minuty, stiskněte klávesu ENTER a displej zobrazí „minuty→XX←“ („str mins→XX←“).
Je-li čas zahájení správný, stiskněte klávesu ENTER a obrazovka se vrátí do nabídky
„automatické nulování“ v nabídce „nastavení řízení nulování“.
5.6.5.14 Časový interval
Časový interval je časovou základnou použitou pro nastavení délky pohyblivého okna.
Průměr bodu je nastaven pro tuto periodu (maximálně 1440 minut) a první snímání zmizí a
započítá se nové snímání.
Programování časového intervalu - Pomocí numerické klávesnice zvýrazněte „Časový
interval“ („Time Period“) a stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí „minuty→XXXX←“
(„minutes→XXXX←“). Pomocí kláves ↑ anebo ↓ vyberte číslici a klávesy → anebo ← pro
pohyb na pozici pro vložení požadovaného časového intervalu. Maximálně je možné vložit
1440 minut (24 hodiny). Jakmile se objeví správný časový interval, stiskněte klávesu ENTER
a obrazovka se vrati do nabídky „Časový Interval“.
5.6.5.15 Řízení brány
Řízení brány může být zapnuto “Gate=YES” anebo vypnuto “Gate=NO”. Je-li řízení brány
zapnuto, musí být vytvořený základní bod. Je-li řízení brány vypnuto, může být rozsah bodu použit
jako časovač pro výpočty, atd.
Programování řízení brány – Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte „Gate control“ a stiskněte
klávesu ENTER. Pomocí kláves YES anebo NO zvolte požadovaný stav a stiskněte klávesu
ENTER. Pokud jste zvolili “Gate=NO”, displej se vrátí do nabídky „Gate control“ v nabídce
„nastavení bodu“. Pokud jste zvolili “Gate=YES”, stisknutím klávesy ENTER se objeví žádost o zadání
základního bodu a displej zobrazí “base pt? X”. Pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte požadovaný
charakter bodu a stiskněte klávesu ENTER.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.6.5.16 Rychlost toku
Tato funkce umožňuje nastavit různé hodnoty rychlosti toku a může takto ovlivnit přesnost
součtů.
Volba rychlosti toku – V nabídce „nastavení bodu“ pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte
„Flowrate“ a stiskněte klávesu ENTER. Displej zobrazí “flow=/sec”. Pomocí kláves ↑ anebo ↓
zvýrazněte požadovanou rychlost toku : /sec – sekundy, /min – minuty, /hr – hodiny, /day dny a stiskněte klávesu ENTER.
5.6.5.17 Funkce omezení
Tato funkce umožňuje uživateli nastavit omezení toku. Pokud není totalizace vyžadována pod
předdefinovanou hodnotou rychlosti toku, je možné nastavit omezení na této hodnotě
rychlosti a totalizace bude pozastavena za předpokladu, že je úroveň bodu nižší než současná
hodnota.
Volba omezení - pomocí kláves ↑ anebo ↓ zvýrazněte „Low cutoff“ a stiskněte klávesu
ENTER. Displej zobrazí “cut→XXXXXXXXXXXXX←”. Pomocí numerické klávesnice se
posuňte na pozici pro zadání požadované hodnoty omezení. Stiskněte klávesu ENTER.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.6.5.19
Zadávání matematických operací
Z hlavního menu lze vyvolat uživatelské matematické operace.
Programování matematických operací
Pomocí šipek vyhledejte funkci „Set equation“ a stiskněte ENTER. Na displeji se zobrazí
„XXX…XX“. Šipkami vlevo nebo vpravo označte požadovanou matematickou operaci. Na
jednom řádku lze provádět až 40 matematických operací, hodnoty na displeji rolují z leva do
prava. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte požadovanou matematickou funkci.
P1 ÷ PF
K1 ÷ KF
)
(
+
*
/
^
**
Sq
Ln
Lg
Ex
názvy proměnných (musí se předem naprogramovat)
názvy konstant
(musí se předem naprogramovat)
pravá závorka
levá závorka
součet
Rozdíl
součin
dělení
zlomek
mocnitel (X²)
odmocnina
přirozený logaritmus
dekadický logaritmus
exponenciální funkce (ex)
Všechny zadané výpočty se provádějí z leva do prava. Nejdříve se počítají výrazy uvedené
v závorkách, ostatní funkce jsou podřízeny základním matematickým pravidlům. Když se
požadovaný výpočetní vztah zobrazí na displeji, stiskněte ENTER, na displeji se zobrazí
počáteční nastavení „Set equation“ z hlavní nabídky.
5.6.5.20
Zadávání podmínkových operací
Uživatel může naprogramovat podmínky výpočtu, které jsou v následující nabídce. V jednom
příkazovém řádku lze provádět až 40 podmíněných operací.
Programování podmínek – pomocí šipek nahoru a dolů vyhledejte funkci „Set cndtiont“ a
stiskněte ENTER . Pomocí šipek vlevo nebo vpravo vyhledejte pozici pro zadání
podmíněného příkazu. Podmínky lze zadat max.na 40 pozic záznamu. Veličiny budou na
displeji rolovat tak, aby se přizpůsobil všem 40-ti podmínkám. V nabídce podmínek se
pohybujte pomocí šipek nahoru a dolů.
P1 ÷ PF
K1 ÷ KF
)
(
l
&
<
>
názvy proměnných (musí se předem naprogramovat)
názvy konstant
(musí se předem naprogramovat)
pravá závorka
levá závorka
nebo
a současně
menší než
větší než
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
=
!=
<=
>=
!
je rovno
není rovno
je menší nebo roven
je větší nebo roven
negace
Když se požadovaný výpočetní vztah zobrazí na displeji, stiskněte ENTER, na displeji se
zobrazí počáteční nastavení „Set equation“ z hlavní nabídky.
Všechny zadané výpočty se provádějí z leva do prava. Nejdříve se počítají výrazy uvedené
v závorkách, ostatní funkce jsou podřízeny základním matematickým pravidlům. Pokud
chcete zaměnit pořadí při vyhodnocení podmínek, použijte závorky. Výsledkem každého
podmíněného příkazu je buď TRUE (pravdivý výraz) nebo FALSE (nepravdivý výraz).
5.6.5.20
Časový limit
Časový limit definuje délku časového úseku mezi následujícím obnovením hodnoty signálu
z externího zdroje, než jej vyhodnotí jako neplatný. Hodnota je vyhodnocena jako neplatná,
pokud se neobnoví v zadaném časovém limitu. Programování časového limitu = 0 není
povoleno. Programování časového limitu se provádí dle následujících instrukcí:
Programování časového limitu - pomocí šipek nahoru a dolů vyhledejte funkci „Timeout“ a
stiskněte ENTER . Na displeji se zobrazí „—> XXXX <— „. Pomocí šipek nahoru nebo dolů
vyhledejte pozici čísla a šipkami vlevo a vpravo označte pozici, kde chcete vložit hodnotu
časového limitu. Maximálně lze zadat 1440 minut, tj. 24 hodin. Když se požadovaný časový
limit zobrazí na displeji, stiskněte ENTER, na displeji se zobrazí počáteční nastavení
„Timeout“ z hlavní nabídky.
5.6.6
Proudové a napěťové hodnoty
Zapisovač je vybaven dvěma standardními lineárními proudovými vstupními rozsahy: 4 ÷ 20
mA, 0 ÷ 20 mA, a 10 ÷ 50 mA.
Funkce beznapěťového kontaktu bude popsána později v této kapitole.
Volba napěťového rozsahu – při volbě vhodného napěťového rozsahu je nutno volit nejnižší
rozsah, který pokryje hodnotu vstupního signálu tak, aby byla splněna podmínka nejlepšího
rozlišení a minimální chyby měření AD převodníku.
Převod proudových vstupů na napěťový signál - proudové vstupy jsou převedeny na
napěťový signál průchodem proudu přes rezistor 50 W. (Přesný rezistor 50 W si zajišťuje
uživatel). Pro nestandardní proudové vstupy je spodní a horní rozsah definován dle následující
formule:
Ohmův zákon: E = I * R
E = ekvivalentní napěŤOVÝ VSTUP
I = proud v mA
R = hodnota přesného rezistoru
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Příklad výpočtu:
Následující příklad ukazuje výpočet spodního a horního rozsahu vstupního napětí pro proud 0
÷ 1 mA využitím přesného rezistoru 1000 W na napěťovém rozsahu 1,25 V.
E = 0 x 1000 = 0 mV = 0 V
(spodní rozsah vstupního napětí)
E = 1 x 1000 = 1000 mV = 1 V (horní rozsah vstupního napětí)
Vhodným normováním vstupních a výstupních hodnot lze přizpůsobit rozsah měření
rozsahům zapisovače.
Nastavení parametrů při programování - uživatel může vybrat následující parametry:
Point tag (název signálu)
Input scale (rozsah vstupu)
Output scale (rozsah výstupu)
Excitacion current (budící proud)
Filter seconds (filtr. Časová konstanta)
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.2
Sekce 5.6.5.3
Sekce 5.6.5.5
Sekce 5.6.5.6
Sekce 5.6.5.9
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
Všechny výše uvedené možnosti nejsou dostupné, záleží na volbě vstupního rozsahu.
5.6.7
Funkce beznapěťového kontaktu
Funkci beznapěťového kontaktu lze naprogramovat jako normálně rozepnutý nebo sepnutý
kontakt. Vstup může být nastaven jako beznapěťový kontakt. Rozepnutý kontakt potom
odpovídá log. 0 a sepnutý kontakt log. 1.
Pomocí šipek nahoru a ddolů označte „Dry contact“ a stiskněte „ENTER“. Na displeji se
zobrazí redukovaná nabídka, ze které lze vybrat:
Point tag (název signálu)
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.9
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
e-mail: [email protected]
5.6.8
Odmocnění lineárního proudového a napěťového signálu
Zapisovač disponuje pěti napěťovými rozsahy pro odmocninu:
± 150 mV, ± 1,25 V, ± 2,5 V , 12.5 V a ± 25 V.
a třemi typy lineárních proudových rozsahů:
4 ÷ 20 mA, 0 ÷ 20 mA a 10 ÷ 50 mA.
Tato funkce se využívá pro signály, které je nutno odmocnit (např. průtoky). Zapisovač počítá
odmocninu z procentního rozsahu vstupu a výsledek násobí horním rozsahem měření.
V následujícím příkladu je vstup 4 ÷ 20 mA a normování je 0 pro spodní konec rozsahu a 100
pro horní konec rozsahu.
Horní konec rozsahu: 1000 l/min
Vstupní signál:
10 mA, nebo 50% z rozsahu, což odpovídá hodnotě 0,5
Druhá odmocnina z 0,5 = 0,707
Aktuální zobrazená hodnota: 0,707 x 1000 = 707 l/min.
U proudového vstupu je nutno připojit externí rezistor.
Programovací parametry - pomocí šipek nahoru a dolů vyberte „Ind SQRT“ a stiskněte
„ENTER“. Na displeji se zobrazí nabídka, ze které lze vybrat:
Point tag (název signálu)
Input scale (rozsah vstupu)
Output scale (rozsah výstupu)
Excitacion current (budící proud)
Filter seconds (filtr. Časová konstanta)
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
5.6.9
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.2
Sekce 5.6.5.3
Sekce 5.6.5.5
Sekce 5.6.5.6
Sekce 5.6.5.9
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
Logaritmování lineárního proudového a napěťového signálu
Zapisovač disponuje pěti napěťovými rozsahy pro logaritmování:
± 150 mV, ± 1,25 V, ± 2,5 V , 12.5 V a ± 25 V.
a třemi typy lineárních proudových rozsahů:
4 ÷ 20 mA, 0 ÷ 20 mA a 10 ÷ 50 mA.
Programovací parametry - pomocí šipek nahoru a dolů vyberte „Log Linear“ a stiskněte
„ENTER“. Na displeji se zobrazí nabídka, ze které lze vybrat:
Point tag (název signálu)
Input scale (rozsah vstupu)
web: www.omegaeng.cz
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.2
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Output scale (rozsah výstupu)
Excitacion current (budící proud)
Filter seconds (filtr. Časová konstanta)
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
Sekce 5.6.5.3 (spodní a horní exp)
Sekce 5.6.5.5
Sekce 5.6.5.6
Sekce 5.6.5.9
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
Rozsah výstupu:
Všechny proudové a napěťové vstupy musí mít definovaný rozsah výstupu pevnými
hodnotami. Koncové pevné hodnoty jsou hodnoty exponentu (x v 10x ) v rozsahu -25 ÷ +25.
5.6.10
Termočlánky (T/C)
Pomocí šipek nahoru a dolů najděte v hlavním nabídce „“T/C“ a stiskněte ENTER. Na
displeji se zobrazí seznam typů termočlánků. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte požadovaný
typ termočlánku:
J, K, T, E, R, S, B, C, Ninimo, nebo Nicro a stiskněte ENTER.
Zobrazí se nabídka parametrů termočlánku:
Point tag (název signálu)
Decima fix (pevná desetinná čárka)
Filter
Kompenzace
Span/Offset (potlačení nuly)
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
5.6.11
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.4
Sekce 5.6.5.6
Sekce 5.6.5.7
Sekce 5.6.5.8
Sekce 5.6.5.9
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
Odporové teploměry (RTD)
Pomocí šipek nahoru a dolů najděte v hlavním nabídce „“RTD“ a stiskněte ENTER. Na
displeji se zobrazí seznam typů odporových teploměrů. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte
požadovaný typ teploměru:
10WCu, 100WPt385, 100WPt 392, 200WPt 385, 120WNi, 100WNi, 1000WNi a stiskněte
ENTER.
Zobrazí se nabídka parametrů teploměru:
Point tag (název signálu)
Decima fix (pevná desetinná čárka)
Kompenzace
Span/Offset (potlačení nuly)
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.4
Sekce 5.6.5.7
Sekce 5.6.5.8
Sekce 5.6.5.9
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
e-mail: [email protected]
5.6.12
Výpočty
K dispozici jsou následující funkce:
Equation – Rovnice
High Peak – Max. hodnota
Low Peak – minimální hodnota
High/Low diference – Max/Min rozdíl
Noviny Average – klouzavý průměr
Time Average – průměr v čase
Gated Timer – synchronizovaný časovač
Totalize – sumátor
Výpočty se provádějí s jednou proměnnou nebo více proměnnými, pokud se zadají do
rovnice. Výpočty se provádějí nad uloženými naměřenými hodnotami před následujícím
měřením.
Poznámka: Klouzavý průměr může být nastaven u kanálů A, B, C, D, E a F.
5.6.12.1
Rovnice
Naměřené hodnoty lze zadat do rovnic, ve kterých lze zadávat i konstanty.
V rovnicích lze využít až 40 funkcí. Pokud výpočetní operaci nelze provést, na displeji se
zobrazí „Bad operand“ (chybný operand). K dispozici jsou následující funkce:
P1 ÷ PF
K1 ÷ KF
)
(
+
*
/
^
**
Sq
Ln
Lg
Ex
názvy proměnných (musí se předem naprogramovat)
názvy konstant
(musí se předem naprogramovat)
pravá závorka
levá závorka
součet
Rozdíl
součin
dělení
zlomek
mocnitel (X²)
odmocnina
přirozený logaritmus
dekadický logaritmus
exponenciální funkce (ex)
Zobrazí se nabídka výpočtů a následuje zadání těchto parametrů:
Point tag (název signálu)
Decima fix (pevná desetinná čárka)
Set equation (zadání rovnice)
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.4
Sekce 5.6.5.18
Sekce 5.6.5.9
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
e-mail: [email protected]
5.6.12.2
Maximální hodnota
Vypočtené hodnoty včetně maximálních naměřených hodnot jsou postupně ukládány do
paměti, pokud nejsou resetována. Pokud jsou data resetována, maximální naměřené hodnoty
se uloží do alarmového adresáře včetně časových značek a čas, kdy došlo k překročení max.
hodnoty. Záznam max. hodnoty se zobrazí na displeji a vyžaduje zadání následujících
parametrů:
Point tag (název signálu)
Decima fix (pevná desetinná čárka)
Basepoint (vztažný bod)
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Reset kontrol (reset)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.4
Sekce 5.6.5.12
Sekce 5.6.5.9
Sekce5.6.5.13
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
Poznámka: Pokud je max. hodnota, min. hodnota nebo časový průměr resetována, bude nová
hodnota odpovídat času resetu.
5.6.12.3
Minimální hodnota
Vypočtené hodnoty včetně minimálních naměřených hodnot jsou postupně ukládány do
paměti, pokud nejsou resetována. Pokud jsou data resetována, minimální naměřené hodnoty
se uloží do alarmového adresáře včetně časových značek a čas, kdy došlo k překročení min.
hodnoty. Záznam min. hodnoty se zobrazí na displeji a vyžaduje zadání následujících
parametrů:
Point tag (název signálu)
Decima fix (pevná desetinná čárka)
Basepoint (vztažný bod)
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Reset kontrol (reset)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
5.6.12.4
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.4
Sekce 5.6.5.12
Sekce 5.6.5.9
Sekce5.6.5.13
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
Diference mezi maximálními a minimálními hodnotami
Výpočtem jsou získány diference mezi nejnižšími a nejvyššími hodnotami měření v dané
skupině. Dále jsou přiřazena pořadová čísla jednotlivých měření. Diference je počítána právě
z těchto měření. Diference musí být vně skupiny měřených hodnot. Zobrazí se nabídka
diferencí a vyžaduje zadání následujících parametrů:
Point tag (název signálu)
Decima fix (pevná desetinná čárka)
Basepoint (vztažný bod)
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.4
Sekce 5.6.5.12
e-mail: [email protected]
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
5.6.12.5
Sekce 5.6.5.9
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
Plovoucí průměr
Funkce plovoucího průměru plynule počítá průměr z naměřených hodnot zadané skupiny
měření. Výsledkem je vážený průměr okamžité a předchozí hodnoty. Z tohoto důvodu je tato
funkce vhodná pro vyhlazení (filtrování) naměřených hodnot, potlačení šumu a potlačení
rychlých změn. Plovoucí průměr lze naprogramovat pouze u skupiny A až F. Zobrazí se
nabídka diferencí a vyžaduje zadání následujících parametrů:
Point tag (název signálu)
Decima fix (pevná desetinná čárka)
Basepoint (vztažný bod)
Time period (časový úsek)
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
5.6.12.6
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.4
Sekce 5.6.5.12
Sekce 5.6.5.14
Sekce 5.6.5.9
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
Časový průměr
Funkce časového průměru plynule počítá průměr z naměřených hodnot zadané skupiny
měření. Výsledkem je vážený průměr okamžité a předchozí hodnoty. Z tohoto důvodu je tato
funkce vhodná pro vyhlazení (filtrování) naměřených hodnot, potlačení šumu a potlačení
rychlých změn. Zobrazí se nabídka diferencí a vyžaduje zadání následujících parametrů:
Point tag (název signálu)
Decima fix (pevná desetinná čárka)
Basepoint (vztažný bod)
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Reset kontrol (reset)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
5.6.12.7
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.4
Sekce 5.6.5.12
Sekce 5.6.5.9
Sekce5.6.5.13
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
Spouštěný časovač
Funkce spouštěného časovače využívá časovač, řízený logickým signálem. Například, při
měření teploty je nutno zjistit, jak dlouho je překročena nebo podkročena určitá hodnota
teploty. Tuto podmínku lze naprogramovat tak, že logický signál bude mít hodnotu „Log 1“ ,
bude-li daná mez překročena, nebo podkročena. Časovač lze naprogramovat tak, aby se
spustil při Log 1“. Časovač bude načítávat čas v sekundách vždy, kdy bude daná mez
překročena, nebo podkročena. Spouštěný časovač může být vynulován, pokud je překročen
celkový naprogramovaný časový interval. Zobrazí se nabídka diferencí a vyžaduje zadání
následujících parametrů:
Point tag (název signálu)
Gate kontrol
web: www.omegaeng.cz
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.15
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Reset kontrol (reset)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
5.6.12.8
Sekce 5.6.5.9
Sekce5.6.5.13
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
Sumátor
Sumátor integruje načtené vzorky měření s periodou, která se musí naprogramovat. Tento
proces pokračuje do doby, než uplyne nastavená doba k nulování synátoru, a v té době je
načtená hodnota uložena do okna alarmových výpisů nebo do průběhu událostí (pokud je
uvolněno nulování zápisu) . Sumátor je vynulován a je zahájeno další načítání hodnot.
Nicméně, přerušení signálu při nízkém průtoku systém zajistí přerušení sumace při přerušení
nebo podkročení průtoku pod nastavenou mez. Data budou zaznamenána na disk, pokud jsou
povoleny alarmové výpisy nebo průběh událostí. Uložené sumy jsou uloženy do
permanentní paměti u kanálů A až C, pokud je aktivní autoreset – automatické
nulování. Zobrazí se nabídka a vyžaduje zadání následujících parametrů:
Point tag (název signálu)
Decima fix (pevná desetinná čárka)
Basepoint (vztažný bod)
Průtok
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Reset kontrol (reset)
Spodní mez měření
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
5.6.13
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.4
Sekce 5.6.5.12
Sekce 5.6.5.16
Sekce 5.6.5.9
Sekce 5.6.5.13
Sekce 5.6.5.17
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
Podmíněné funkce
Podmínky jsou určeny uživateli k matematickým operacím nad soubory dat.
P1 ÷ PF
K1 ÷ KF
)
(
l
&
<
>
=
!=
<=
>=
!
názvy proměnných (musí se předem naprogramovat)
názvy konstant
(musí se předem naprogramovat)
pravá závorka
levá závorka
nebo
a současně
menší než
větší než
je rovno
není rovno
je menší nebo roven
je větší nebo roven
negace
Zobrazí se nabídka a vyžaduje zadání následujících parametrů:
Point tag (název signálu)
Set Cndtionl (Zadání podmínek)
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
Sekce 5.6.5.1
Sekce 5.6.5.19
e-mail: [email protected]
Engeneering units (inženýrské jednotky)
Alarm setpoints (hodnota výstražné signalizace)
Chart scale (rozsah grafu)
5.7.3
Sekce 5.6.5.9
Sekce 5.6.5.10
Sekce 5.6.5.11
Režimy záznamu dat
Existují 3 možnosti záznamu dat: „Fill mode“ – určuje, které soubory budou zaznamenány na
disk, obnoveny, odstraněny staré soubory a nahrazeny novými. Instantaneous/Average
(okamžitý/průměrkování) určuje, která data budou v daném intervalu průměrována, nebo
která data budou pouze ukládána. Pokud skutečně využijete některou z funkcí jednotky, např.
ukládání max. hodnot, musíte zvolit režim Instantaneous, nebo jinak získáte pouze
zprůměrňované max. hodnoty, pokud máte nastavenu nízkou rychlost pro ukládání vzorků.
5.7.3.1
Fill mode (Záznamu dat)
Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte v menu „Fill mode“. Dostupné jsou dvě možnosti
záznamu dat: „Fill to end“ a „Cycle data“.
5.7.3.1.1
Fill to End
Záznam dat probíhá až do vyčerpání celé kapacity disku. Po vyčerpání kapacity disku se
záznam dat automaticky ukončí.
5.7.3.1.2
Cycle data
Záznam dat probíhá téměř až do vyčerpání celé kapacity disku. Po vyčerpání kapacity disku
se začnou přepisovat nejstarší data, která tímto budou ztracena.
Poznámka: Mez pro vyhodnocení plného disku nastavte v režimu „Cyclic mode“ na 100%.
Tím zamezíte signalizaci plného disku, pokud je přístroj v provozu.
Při nastavování režimu „Fill mode“ pomocí šipek nahoru a dolů vyberte „Fill mode“ a
stiskněte „ENTER“. Zvýrazní se nastavení aktuálního režimu přístroje. Pomocí šipek nahoru
a dolů vyberte „Fill to End“nebo „Cycle data“ a stiskněte „ENTER“. Pomocí „EXIT“ se
vrátíte zpět do programového menu.
5.7.3.2
Okamžitý/průměrující režim
Okamžitý nebo průměrující režim záznamů může být aplikován na všechny hodnoty
současně, nebo může být nastaven nezávisle na každou samostatnou hodnotu. Použijte funkci
„Inst/AvgAll“ k nastavení nezávislého režimu na hodnotách nebo „Inst/AvgIndiv“ pro
individuální režim hodnot.
5.7.3.2.1
Inst/AvgAll
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Uživatel má možnost vybrat okamžitý nebo průměrující režim, který se aplikuje na všechny
hodnoty současně.
Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte v menu „Inst/AvgAll“. Na displeji se označí
momentální nastavení přístroje. Pokud chcete změnit nastavení, pomocí šipek nahoru a dolů
vyberte buď „Instantaneous“ nebo „Average“ a stiskněte „ENTER“ K aktivaci funkce.
Pomocí „EXIT“ se vrátíte zpět do programového menu.
5.7.3.2.2
Inst/AvgIndiv
Uživatel má možnost vybrat okamžitý nebo průměrující režim pro každý kanál samostatně.
Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte v menu „Indy/AvgIndiv“ . Tímto se zajistí výběr
důležitých hodnot, Vyberte hodnotu k editaci a stiskněte „ENTER“. Zvýrazní se nastavení
aktuálního režimu přístroje. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte „Instantaneous“ nebo
„Average“ a stiskněte „ENTER“. Proces opakujte u všech vybraných hodnot určených
k editaci. Pomocí „EXIT“ se vrátíte zpět do programového menu.
5.7.4
Body/hodnoty
Uživatel může vybrat z 15-ti dostupných bodů, které lze zaznamenat na disk. Zaznamenány
mohou být všechny nebo žádné hodnoty, nicméně doba záznamu na disk je rozdělena mezi
pořadová čísla hodnot která se mají zaznamenat. Zajistěte, aby hodnoty, které se nemají
zaznamenat nebyly uvolněny k záznamu.
K uvolnění záznamu hodnot použijte šipky nahoru a dolů a zdůrazněte „Points“ a stiskněte
„ENTER“. Zobrazí se okno „point X=YES“ nebo „point X=NO“. Pomocí šipek nahoru a
dolů vyberte hodnotu, kterou chcete zapnout nebo vypnout. NO = vypnout, YES = zapnout.
Stiskněte „ENTER“ a automaticky vyberte další hodnotu. Pomocí „EXIT“ se vrátíte zpět do
programového menu.
.
5.7.5
Body/hodnoty (Spouštění)
Uživatel může vybrat z 15-ti dostupných bodů, které budou spouštět nebo zastavovat záznam.
K spouštění záznamu mohou být použity všechny nebo žádné hodnoty. Když jsou aktivovány,
každý zmíněný alarm spustí záznam – jednotka je nastavena k spouštění. Vraťte se k sekci
4.2.3.1.3. Záznam poběží po dobu trvání alarmu.
K uvolnění záznamu hodnot použijte šipky nahoru a dolů a zdůrazněte „Points (Trigger)“ a
stiskněte „ENTER“. Zobrazí se okno „point X=YES“ nebo „point X=NO“. Pomocí šipek
nahoru a dolů vyberte hodnotu, kterou chcete aktivovat (YES) nebo deaktivovat (NO), potom
zvolte NO k zákazu spouštění nebo YES k uvolnění spouštění. Stisknutím „ENTER“ potvrďte
výběr a automaticky vyberte další hodnotu. Pomocí „EXIT“ se vrátíte zpět do programového
menu.
5.7.6
Záznamová rychlost
Uživatel může zvolit rychlost záznamu na disk, nezávisle na rychlosti záznamu do grafu.
Rychlost záznamu na disk lze nastavit pro všechny kanály společně, nebo samostatně pro
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
každý kanál. Rychlost záznamu lze volit od nejrychlejší – 8x/sec, 1x/600sec nebo 1x/10 min
dle dynamiky měřeného signálu.
Pro každý kanál jsou přednastaveny dvě záznamové rychlosti – nízká a vysoká. Rychlost
záznamu na disk se nastavuje v menu FUNCtion menu – Rekord speed. Rychlost záznamu na
disk lze měnit externím signálem pokud je využito možností digitálních vstupů a výstupů.
Vraťte se k sekci 5.9.2. Externí změna rychlosti záznamu je součástí volby automatické
přizpůsobení rychlosti.
K nastavení rychlosti záznamu na disk pomocí šipek nahoru a dolů zvolte „Record rate“ a
stiskněte „ENTER“. V nabídce jsou 3 možnosti: „Autorate“, „Individua rate“ a „All Mates“.
5.7.6.1
Automatická změna záznamové rychlosti (Autorate)
Při vyhodnocení alarmu lze automaticky změnit záznamovou rychlost. Pomocí šipek nahoru a
dolů zvolte v menu „Autorate“ a stiskněte „ENTER“. Nyní lze volit mezi „autorate = NO“
nebo „autorate = YES“. Zvolenou možnost potvrďte stisknutím „ENTER“.
5.7.6.2
Individuální změna záznamové rychlosti (Individua rates)
Pomocí šipek nahoru a dolů zvolte v menu „Individua rate“ a stiskněte „ENTER“. Zadejte
pořadové číslo položky a stiskněte „ ENTER“. Uvolní se zadávání rychlosti z klávesnice a
na displeji se zobrazí „secs(lo) —>XXX<—„ kde XXX je záznamová rychlost v sekundách.
Pomocí numerické klávesnice zadejte požadovanou rychlost v rozsahu 0 ÷ 600s a potom
stiskněte „ENTER“. Na displeji se zobrazí „secs(Hi) —>XXX<—„ , kde XXX je záznamová
rychlost v sekundách. Pomocí numerické klávesnice zadejte požadovanou rychlost v rozsahu
0 ÷ 600s a potom stiskněte „ENTER“ a vraťte se se zpět do „Rekord speed menu“. Proceduru
opakujte pro všechny vytipované položky. Pomocí „EXIT“ se vrátíte zpět do programového
menu záznamů.
5.7.6.3
Všechny kanály (All rates)
K nastavení jednotné záznamové rychlosti pro všechny kanály zvolte v menu „All rates“ a
stiskněte „ ENTER. Uvolní se zadávání rychlosti z klávesnice a na displeji se zobrazí
„secs(lo) —>XXX<—„ kde XXX je záznamová rychlost v sekundách. Pomocí numerické
klávesnice zadejte požadovanou rychlost v rozsahu 0 ÷ 600s a potom stiskněte „ENTER“. Na
displeji se zobrazí „secs(Hi) —>XXX<—„ , kde XXX je záznamová rychlost v sekundách.
Pomocí numerické klávesnice zadejte požadovanou rychlost v rozsahu 0 ÷ 600s a potom
stiskněte „ENTER“ a vraťte se se zpět do „Rekord speed menu“. Proceduru opakujte pro
všechny vytipované položky. . Pomocí „EXIT“ se vrátíte zpět do programového menu
záznamů.
Poznámka: K nastavení záznamové rychlosti 8x/s zvolte 0 s.
Poznámka: Přestože se záznamové rychlosti zobrazují jako nízké a vysoké, nízká rychlost
může být ve skutečnosti vyšší než vysoká rychlost. Rychlosti se definují v FUNCmenu.
Pokud je nadefinován digitální vstup, lze jej nastavit ke změně záznamové rychlosti. Aktivní
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
vstup = vysoká rychlost, neaktivní = nízká rychlost. Záznamová rychlost je indikována ve
stavovém okně disku: REC = vysoká rychlost a REC = nízká rychlost. Funkce digitálního
vstupu může být potlačena prostřednictvím FUNCmenu, v případě že se stav tohoto vstupu
nemění. Pokud neuvažujete se změnou rychlosti, nastavte obě záznamové rychlosti na stejnou
hodnotu.
Logika externí změny záznamové rychlosti:
FUNCmenu:
High
High
Low
Low
5.7.7
Log. Stav vstupu:
0 —>1
1 —>0
0 —>1
1 —>0 nízká
Záznamová rychlost:
vysoká
nízká
vysoká
Signalizace zaplnění disku
Přeplnění disku lze indikovat na obrazovce prostřednictvím překrývajícího se okna, nebo
sepnutím kontaktu, je-li aktivován reléový výstup. Hodnotu naplnění disku lze volit v rozsahu
1 ÷ 100%.
Poznámka: Nastavení hodnoty 100% anuluje funkci alarmu.
5.7.7.1
Zadání hodnoty zaplnění disku
Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte „Disk full alarm“ a stiskněte „ENTER“. Vyberte
„Setpoint“ a stiskněte „ENTER“. Z numerické klávesnice zadejte procento zaplnění disku (1
÷ 100%) a stiskněte „ENTER“.
5.7.7.2
Výstup hodnoty zaplnění disku
Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte „Contact#“ a stiskněte „ENTER“. Vyberte „Číslo
kontaktu 1 ÷ 6“ nebo „0“ , když nepožadujete signalizaci a stiskněte „ENTER“. Z numerické
klávesnice zadejte číslo kontaktu procento zaplnění disku (1 ÷ 100%) a stiskněte „ENTER“,
vrátíte se zpět do programového menu .
Poznámka: Relé sepne nejen při zaplnění diskum ale i při chybě záznamu, např. chyba zápisu,
soubor nenalezen, atd.
5.7.7.3
Signalizace záznamu reléovým výstupem
V průběhu záznamu je relé sepnuto, jinak rozepnuto. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte
„Rec. Contact#“ a stiskněte „ENTER“. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte číslo kontaktu
relé 1 ÷ 6, “ nebo „0“ , když nepožadujete signalizaci a stiskněte „ENTER“. Pomocí „EXIT“
se vrátíte zpět do programového menu záznamů.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.7.8
Formátování disku
Disketa musí být nejdříve naformátována, než bude použita. Disketa musí být naformátována
v kompatibilním formátu MSDOS – 1,44 MB. Disketa nesmí být chráněna proti zápisu.
Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte „FORMAT DISK“ a stiskněte „ENTER“
5.7.9
Ukládání konfiguračních souborů
Z důvodu archivace lze konfigurační soubory ukládat přes položku „save CFG file“. Tyto
konfigurační soubory jsou uloženy do permanentní paměti.
5.7.10
Nahrávání konfiguračních souborů
Systém umožňuje nahrávání dříve uložených konfiguračních souborů, které byly vytvořeny
třeba na jiném PC přes funkci „Load CFG File“. Vzhledem k tomu, že po nahrání nové
konfigurace dojde k restartu, doporučuje se stávající konfiguraci uložit před nahráním nové.
5.7.11
Název souboru
Název souboru nesmí překročit 8 znaků. Název souboru nesmí obsahovat mezery, musí
obsahovat písmena od A do Z, číslice od 0 do 9 a znaky , #, &, @, (, ).
Znak „@“ v názvu souboru nahrazuje desetinnou tečku, tj. [email protected] je verze 2.1a.
5.8
Měření
Položky v tomto menu umožňují uživateli zpracovávat signály připojené na vstupy přístroje.
V menu měření jsou následující možnosti:
TCBO Interval:
Kontrola přerušení měřicí smyčky – není uživatelsky přístupná.
Rozsah a potlačení nuly:
Nastavení rozsahu měření pro termočlánky a odporové
teploměry.
Demonstrační režim:
Demonstrační režim s využitím vnitřně generovaných signálů.
5.8.1
Rozsah a potlačení nuly
Umožňuje linearizovat rozsah měření odporových teploměrů a termočlánků při známé
odchylce od lineárního rozsahu.
Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte funkci „Span&Offset“ a stiskněte „ENTER“.
displeji se zobrazí „spnofs=NO“ nebo „spnofs=YES“.
Na
Uvolnění změny rozsah a potlačení nuly: Zvolte „spnofs=YES“ a stiskněte „ENTER“
k návratu do menu „Span&Offset“. Nyní je uvolněn přístup na „Span&Offset“.
Zákaz změny rozsahu a potlačení nuly: Zvolte „spnofs=NO“ a stiskněte „ENTER“
k návratu do menu „Span&Offset“. Nyní je zakázán přístup na „Span&Offset“.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Pokud je uvolněna změna rozsah a potlačení nuly, údaj se zobrazí v menu „POINT SETUP“
termočlánků a odporových teploměrů.
5.8.2
Demonstrační režim
Uživatel má možnost spustit přístroj v demonstračním režimu. V demonstračním režimu jsou
ignorovány signály na vstupech a jsou vnitřně generovány v dané časové závislosti.
Volba demonstračního režimu: V nabídce „Demo Control“ stiskněte „ENTER“ a zobrazí
se volba „DEMO=YES“ nebo „DEMO= NO“. Dle potřeby změňte nastavení volby a stiskněte
„ENTER“. Použití DEMO módu je doporučeno používat pro rozsah vstupu 1V. Dále se
doporučuje před volbou demo módu uložit konfiguraci na disk.
Zrušení demonstračního režimu: V nabídce „Demo Control“ stiskněte „ENTER“ a zobrazí
se volba „DEMO=YES“ nebo „DEMO= NO“. Dle potřeby změňte nastavení volby a stiskněte
„ENTER“.
5.9
DIGITÁLNÍ VSTUPY A VÝSTUPY
K dispozici jsou tři možné funkce digitálních vstupů a výstupů.
Contacts Out – Uživatel definuje typ signálů, které řídí výstupní relé
Switches In - Uživatel definuje funkci aktivace relé
Events msg - Uživatel definuje popisy průběhů událostí
5.9.1
Contacts Out
Toto menu nabízí 4 možnosti:
*Alarms Clar
*ACK key
*Failsafe
*Reflash
Rozepíná výstupní kontakty, když jsou alarmy vynulovány
(předvoleno), jinak zůstávají sepnuté.
Rozepíná výstupní kontakty, když jsou alarmy odkvitovány tlačítkem
ACK.
Umožňují navolit bezpečnostní funkci kontaktů. Invertují logiku tak, že
kontakt, který je normálně ROZEPNUT bude napájen. To způsobí
odpadnutí kontaktů v případě výpadku napájení a současně hlásí
alarmový stav.
Nastavuje přechodně rozepnuté výstupní kontakty do opětného sepnutí
v době příchodu následujícího alarmu, který má kontakty sepnout.
K naprogramování funkce výstupních kontaktů vyberte v menu funkci „Contacts outs“.
Stiskněte „ENTER“, čímž se dostanete k následujícím volbám:
5.9.1.1
Alarms Clar
Vyberte v menu funkci „Alarms Clear“ a stiskněte „ENTER“. Na displeji se zobrazí „opn
clr=NO“ nebo „opn clr=YES (předvoleno)“. Použitím kláves YES nebo NO vyberte který
kontakt má být rozepnut při vynulovaných alarmech, „opn clrk=YES“ nebo nebo nesepnut,
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
„opn clr=NO“. Po zobracení požadované volby na displeji stiskněte „ENTER“ a tím se
vrátíte do menu „Alarm clear“. K sepnutí kontaktů nastavte Alarms clear na „NO“ a „ACK
key“ na „YES“.
5.9.1.2
ACK key
Vyberte v menu funkci „Ack key“ a stiskněte „ENTER“. Na displeji se zobrazí „opn
ack=NO“ nebo „opn ack=YES “. Použitím kláves YES nebo NO vyberte který kontakt má být
rozepnut při stisknutí tlačítka ACK, „opn ack=YES“ nebo nebo nesepnut, „opn ack=NO“. Po
zobracení požadované volby na displeji stiskněte „ENTER“ a tím se vrátíte do menu „Ack
key“.
Poznámka: pozice tlačítka ACK v levém horním rohu na displeji je vždy aktivní, i když
tlačítko ACK nebliká, kontakty mohou být ještě resetovány, když je tlačítko stisknete.
5.9.1.3
Volba a programování bezpečnostní funkce
Vyberte v menu funkci „Failsafe“ a stiskněte „ENTER“. Na displeji se zobrazí buď
„flsafe=NO“ nebo „flsafe=YES“. Klávesami YES nebo NO zvolte výstupní kontakty, které
mají být bezpečnostní a které ne. Po zobracení požadované volby na displeji stiskněte
„ENTER“ a tím se vrátíte do menu „Failsafe“.
5.9.1.4
Volba a programování Reflash
Vyberte v menu funkci „Reflash“ a stiskněte „ENTER“. Na displeji se zobrazí buď
„reflash=NO“ nebo „reflash=YES“. Klávesami YES nebo NO zvolte které obnovení stavu
bude uvolněno. Po zobracení požadované volby na displeji stiskněte „ENTER“ a tím se
vrátíte do menu „Reflash“.
5.9.2
Přepínání vstupů
Toto menu umožňuje uživateli naprogramovat funkci spínání každého ze tří spínacích vstupů.
Každá z níže uvedených funkcí může být zadána pro každý spínač, funkce jsou však
vzájemně vylučující.
• Událost
Vstupní spínač může být použit k záznamu události v dlouhodobém
archivu, nebo pokud je uvolněn v Record menu, (k záznamu na disk) .
• Rychlost záznamu Vstupní spínač lze použít ke změně rychlosti záznamu na displeji.
Změna rychlosti záznamu se nastavuje v menu „Chart/Pens“.
• Zapisovač ZAP/VYP Vstupní spínač může být použit ke spuštění nebo zastavení záznamu
na disk.
• Potvrzení alarmu
Vstupní spínač může být použit ke kvitování alarmů
• Nastavení rozsahu Vstupní spínač může být použit ke změně rozsahu měření. Změna
rozsahu záznamu se nastavuje v menu „Chart/Pens-Scale“.
• Záznamová rychlost Vstupní spínač může být použit ke změně vzorkovací frekvence.
Změna vzorkovací frekvence se nastavuje v menu „Record Setup –
Record Rate“.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Programování vstupních spínačů - Vyberte v menu funkci „Switches In“ a stiskněte
„ENTER“. Na displeji se zobrazí tři definované spínače.
Výběr a programování spínače č.1: Vyberte v menu funkci „Switch? 1“ a stiskněte
„ENTER“. Na displeji se zobrazí následující menu:
5.9.2.1
Události
Externí vstup může být použit k přepínání mezi událostmi a resetování hodnot. Uživatel
může naprogramovat názvy událostí, kdy je kontakt rozepnut nebo rozepnut. Názvy událostí
se zobrazují na displeji, nebo se zaznamenávají na disk, pokud je tato funkce uvolněna. Vraťte
se ke kapitole 5.9.3, kde je popsáno zadávání názvů událostí. Vyberte požadovanou funkci
spínače a stiskněte „ENTER“. Displej zobrazí návrat do menu „Switch? 1“
5.9.2.2
Rychlost záznamu
Lze volit mezi dvěma rychlostmi – nízkou a vysokou. Pokud je externí vstup neaktivní, je
navolena nízká rychlost, je-li aktivní, jer navolena vyšší rychlost. Volba se provádí v nabídce
FUNCtion a potvrdí se stisknutím klávesy „ENTER“. Tímto se vrátíte do menu „Switch? 1“
5.9.2.3
Zapnutí a vypnutí záznamu
Externí vstup lze použít pro zapnutí nebo vypnutí záznamu. Volba se provádí v nabídce
Rekord. Aktuální je předchozí stav, pokud je externím signálem spuštěn záznam. Uživatel
může záznam zastavit, záznam zůstává v klidu, pokud se externí signál neobnoví. Volba se
potvrdí se stisknutím klávesy „ENTER“. Tímto se vrátíte do menu „Switch? 1“
5.9.2.4
Kvitování alarmů
Externí signál může být použit ke kvitování alarmů. Význam je stejný jako u tlačítka ACK na
displeji. Vyberte vstup pro kvitování a potvrďte stisknutím klávesy „ENTER“. Tímto se
vrátíte do menu „Switch? 1“
5.9.2.5
Nastavení rozsahu
Externí vstup lze použít pro změnu rozsahu. Rozsah měření č 1 může být rozšířen o rozsah
č.2. Volba se provádí v nabídce FUNCtion a potvrdí se stisknutím klávesy „ENTER“. Tímto
se vrátíte do menu „Switch? 1“.
5.9.2.6
Rychlost záznamu
Externí vstup lze použít pro změnu rychlosti záznamu. Pokud je externí vstup neaktivní, je
navolena nízká rychlost, je-li aktivní, jer navolena vyšší rychlost. . Volba se provádí
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
v nabídce FUNCtion a potvrdí se stisknutím klávesy „ENTER“. Tímto se vrátíte do menu
„Switch? 1“. Aktuální je předchozí stav, pokud je externím signálem spuštěna vyšší rychlost.
5.9.3
Průběh událostí
Zapisovač má tři vstupy pro sledování událostí. Události se zobrazují v okně Alarm/Ebeny
Data Log a mohou být ukládána i na disk. Každá zpráva může mít max. 10 znaků. Pokud je
daná zpráva vymazaná, nebude na displeji zobrazena.
Poznámka: Pokud se změní hodnoty v hlášení až po otevření souboru událostí na disku, je
nutno soubor přejmenovat tak, aby se změna nebo další data zaznamenala na disk.
Programování průběhu událostí: Vyberte funkci „Event msgs“ a stiskněte
„ENTER“.
klávesu
Událost 1 otevřít – Pomocí šipek nahoru a dolů označte „Event 1 open“ a stiskněte
„ENTER“. Na displeji se zobrazí „>XXXXXX<“. Pomocí alfanumerické klávesnice
zadejte název hlášení. Stiskněte „ENTER“ a na displeji se zobrazí menu „Event 1 open“.
Událost 1 zavřít – Pomocí šipek nahoru a dolů označte „Event 1 close“ a stiskněte
„ENTER“. Na displeji se zobrazí „>XXXXXX<“. Pomocí alfanumerické klávesnice
zadejte název hlášení. Stiskněte „ENTER“ a na displeji se zobrazí menu „Event 1 close“.
Událost 2 a 3 - Pomocí instrukcí v předchozích krocích ošetřete události 2 a 3. Vždy se
můžete vrátit do menu „Event messages“ klávesou „EXIT“.
5.10.1
Komunikační porty
K dispozici jsou 3 komunikační linky „ RS 232m RS 485 a ETHERNET. Modem bude
spolupracovat pouze s rozhraním RS 232.
K dispozici jsou 3 možnosti:
Com Port:
Nastavení parametrů seriové komunikace
Síťová identifikace: Nastavení adresy Modus
Nastavení modemu: Nastavení inicializačního řetězce
5.10.2
Komunikační port
Konfigurace seriového portu:
Protokol:
Protokol Modus RTU, ASCII nebo požadavek na přístup k datům
Komunikační rychlost: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, nebo 19200, parita, stop bit
Síťová identifikace:
viz, sekce 5.10.2
Ethernet:
možnosti Ethernetu
Programování se provádí v menu „Com Ports“ a potvrzuje se stisknutím klávesy „ENTER“.
K dispozici je následující výběr:
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.10.1.1
Protokol
N nabídce vyberte „Protocol“ a potvrďte „Enter“.
Typy protokolů:
a. Modus RTU: Zvolte „Modus RTU“ a stiskněte „EXIT“, k návratu do nabídky „Com
Ports“.
b. Modus ASCII: Zvolte „Modus ASCII“ a stiskněte „EXIT“, k návratu do nabídky
„Com Ports“.
c. Požadavek na přístup k datům: Odeslání dat na ASCII seriovou tiskárnu. Data jsou
odeslána k tisku vždy při příchodu události. Netiskne se žádná hlavička, každá událost
je doplněna časovou značkou, je tištěna na samostatném řádku a oddělena středníkem.
Např. kanál č. 1 ÷ 4 jsou uvolněny k tisku. Vzhled dat:
;;10“5539;00001;00006;00011;00016
;;10“5539;00002;00006;00012;00017
;;10“5539;00003;00006;00013;00018
;;10“5539;00004;00006;00014;00019
K nastavení požadavku na výstup dat použijte nabídku „Demand data“ a potvrďte „Enter“.
K dispozici je následující výběr:
Points
Uživatel si může vybrat, který s 15 dostupných bodů chce vytisknout. Ověřte si, zda body
nebo hodnoty, které nechcete tisknou nejsou zapnuty k odeslání na tiskárnu.
Zapnutí nebo vypnutí bodů k odeslání na tiskárnu. V menu označte „Points“ a potvrďte
„Enter“. V okně se zobrazí „point X=YES“ nebo „point=NO“. Pomocí šipek vyberte body
které chcete označit k tisku a stiskněte „YES“, jinak „NO“. Potvrďte „Enter“. Pokračujte
klávesami YES a NO a ENTER k označení všech potřebných dat a klávesou „EXIT“ se
vrátíte zpět do nabídky „Demand data“.
Demand evnt Uživatel definuje, která událost bude aktivovat tiskárnu. Číslo události je číslo
digitálního vstupu 1.2 nebo3. Pokud je vybrána 0 – tisk zakázán.
Při programování vyberte v nabídce „Demand evnt“ a potvrďte „Enter“. Na displeji se
zobrazí „Demand evnt # ?X“. Vyberte požadovaný vstup a potvrďte „Enter“. Klávesou
„EXIT“ se vrátíte zpět do nabídky „Com Ports“.
5.10.1.2
Konfigurace komunikačního portu
V nabídce označte “Port Setup” a potvrďte „Enter“.
a. Přenosová rychlost
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Na displeji se zobrazí jedna z šesti možných rychlostí: 300, 1200, 2400, 4800, 9600
(přednastaveno), 19200 a 38400 Baud/s. Vybranou hodnotu potvrďte „Enter“. Na displeji se
zobrazí „parity?N)“.
b. Parita
Pomocí šipek vyberte buď N (žádná parita), E (sudá parita) nebo O (lichá parita). Výběr
potvrďte „Enter“. Na displeji se zobrazí „stop bits?N)“.
c. Stop bity
Zvolte jeden nebo dva (s ohledem na Vaši komunikační linku) a potvrďte „Enter“. N displeji
se zobrazí nabídka „Port Setup“. Při předvolbě Com Port je využito 8 bitů k definici
velikosti znaku.
5.10.1.3
Identifikace v síti
Viz sekce 5.10.2.
5.10.1.4
Nastavení modemu
Viz. Sekce 5.10.3.
5.10.1.5
Ethernet
Zvote v nabídce „Ethernet“ a potvrďte „Enter“. Zde jsou tři možnosti: „IP addr“, „Subnet
mask“ a „Name server“.
a. IP addr
IP adresa je jedinečná adresa při zapojování zapisovače do sítě. IP adresu obdržíte u Vačech
správce sítě. Označte v nabídce „IP addr“ a stiskněte „ENTER“. Zadejte IP adresu a stiskněte
„ENTER“.
b. Maska sítě
Maska sítě určuje, které další adresy budou na stejné síti. Typická adresa masky sítě je
255.255.255.0. Označte v nabídce „Subnet mask“ a stiskněte „ENTER“. Zadejte adresu
masky sítě a stiskněte „ENTER“.
c. Název serveru
Tato možnost se používá k nastavení IP adresy PC přiřazeného k serveru pomocí SW balíku
s označením „GUARDIAN“. Pokud tento SW nevlastníte, nemusíte jméno zadávat. Nastavte
v nabídce „Name Server“ a stiskněte „ENTER“. Z klávesnice zadejte IP adresu PC
přiřazeného k serveru a potom stiskněte „ENTER“.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Poznámka: Vždy, když se provede některá z výše uvedených operací, je nutno zapisovač
restartovat. Jinak se změna neprojeví.
5.10.2
Identifikace v síti
Identifikační číslo nebo adresa jednotky umožňuje uživateli naprogramovat zapisovač
k spolupráci v síti Modus.
Pomocí šipek označte „Network ID“ a potom stiskněte „ENTER“. Na displeji se zobrazí
„net id<XXX>“. Z klávesnice zadejte ID v rozsahu 1 (přednastaveno) až 255. Když se
zobrazí správné ID na displeji, stiskněte „ENTER“ a tím se vrátíte zpět do nabídky „Network
ID“. ID musíte zadat i když zapisovač nepracuje v síti Modus. Důvodem je komunikace
s vaším firemním SW.
5.10.3
Instalace modemu
?odem lze nainstalovat prostřednictvím RS 232. Modem není podporován rozhraním RS 485.
Modem se nastavuje v tomto pořadí:
•
•
•
•
•
•
•
Použití továrního nastavení
Zabezpečení zapnutého přenosu dat
Zákaz všech odpovědí na komunikačním portu
Automatická odpověď na první vyzvánění
Přenosová rychlost 9600 baud
Kopírování paměti nastavit na „0“.
Nastavení uložit do paměťové oblasti „0“
Ne všechny modemy vyhoví dané instalaci. Existují dvě možnosti:
Modem Enable
Modem string
5.10.3.1
Umožňuje nebo zakazuje podporu modemu
Umožňuje editaci řetězce odeslaného do modemu
Uvolnění instalace modemu
Z nabídky pro instalaci modemu vyberte „Modem enable“ a stiskněte „ENTER“. Na
displeji se zobrazí okno a s textem „modem=YES*“ pokud je modem navolen nebo
„mode,=NO“, pokud je zakázán. Zvolte požadovanou funkci a stiskněte „ENTER“.
5.10.3.2
Modifikace nastavení modemu
Z nabídky pro instalaci modemu vyberte „Modem string“ a stiskněte „ENTER“. Na displeji
se zobrazí „>XXXXXX<“. Pomocí alfanumerické klávesnice zadejte inicializační řetězec
pro modem. Maximálně lze zadat 40 znaků.
Seznam modemů a jejich nastavení:
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Inicializační řetězec pro 9600 baud modemy výrobců Zoom, Rockwell, Boca, Viking,
Comstar nebo Practical Peripherals Modems:
AT&F&D0Q1S0=1S37=9%C0&Y0&W0
Inicializační řetězec pro 9600 baud modemy výrobců US Robotics, Zoom (3COM), Cardinal
nebo Phoebe:Rockwell, Boca, Viking, Comstar nebo Practical Peripherals Modems:
AT&F&D0Q1S0=1U6&N6
Modemy 3 COM, Cardinal a Phoebe nekomunikují na 19200 a 38400 baud.
Modemy firmy New Com nejsou vůbec podporovány.
Nastavení modemu:
Výstražné vyzvánění:
Tovární přednastavení:
Ignorace linky DTR
Klidový stav, není odúpověď od DTE
Automatická odpověď na první vyzvánění
Nastavení rychlosti 9600 baud
Bez komprese dat
Žádný automatický dotaz
Profil 0 k probuzení
Uložení nastavení modemu do profilu 0
Modulace V.34, bez aut.režimu, 19200b/s
Nastavení rychlosti 19200 baud
Rockwell:
AT
&F
&D0
Q1
S0=1
S37=9
%C0
n/a
&Y0
&W0
+MS=11,0,19200
n/a
3 COM:
AT
&F
&D0
Q1
S0=1
&U6&N6
&K0
&0
Y0
&W0
n/a
&n10
Celý řetězec se nevejde na plochu displeje. Použijte šipky k listování napříč řetězcem. Když
je řetězec správné zadán, stiskněte „ENTER“ . Potom stislněte „EXIT“ k návratu do hlavního
menu. Pokud je modem napájen, celý řetězec je odeslán do modemu. Připojení modemu je
popsáno v kapitole 2.4.
5.11
SYSTÉM
Systémové menu umožňuje uživateli přistupovat na bzučák, nastavit přístupová hesla, měnit
jazyky, nebo konfigurovat paralelní port. Šipkami označte v menu „PROG“ „SYSTÉM“ a
stiskněte „ENTER“.
5.11.1
Bzučák
Pokud chcete ovládat bzučák, označte „BEEPER“ a stiskněte „ENTER“. Na displeji se
zobrazí volba „Beeper=No“ nebo „Beeper=YES“. Zvolte požadovanou funkci a stiskněte
„ENTER“.
5.11.2
Přístupová hesla
Přístupové heslo umožňuje uživateli ochránit nastavení zapisovače před neautorizovanými
změnami. Přístupové heslo se zadává v menu PROGram nebo FUNCtion. Pro obě hesla
mohou být použita dvě různá hesla. Uvědomte si, když zapomenete heslo. Nedostanete se k
nastavení zapisovače. Heslo používejte s respektem.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
K zadání hesla vyhledejte v menu a označte “PASSCODE” stiskněte „ENTER“. Máte dvě
možnosti:
FUNCTION:
Program:
Heslo chrání menu FUNKCÍ
Heslo chrání menu PROGRAM a současně skryté menu.
Heslo může být 1 ÷ 6 numerických znaků. Pokud použijete samé nuly, je to ekvivalentní, jako
když nezadáte žádné heslo. Po zadání hesla budete vyzváni ještě jednou k potvrzení hesla.
Vyberte si. Které heslo chcete použít a stiskněte „ENTER“. Na displeji se zobrazí prázdné
heslo. Pokud v tomto okamžiku stiskněte „ENTER“. Zrušíte staré heslo. Z numerické
klávesnice zadejte nové heslo. Heslo si napište na bezpečné místo. Pokud nebude heslo
v pořádku, bude Vám odepřen přístup do hlavního menu.
5.11.3
Změna jazyka
Jazyk lze nahrát do zapisovače a uložit.
5.11.3.1
Výběr jazyka
Volbou „Lang“ se můžete přepínat mezi angličtinou a jiným jazykem. Zvolte požadovanou
funkci a stiskněte „ENTER“. Tímto se přepnete do jiného jazyka. Pokud není jiný zato
nahrán, objeví se poruchové hlášení „No language loaded“. (Není nahrán žádný jazyk).
5.11.3.2
Nahrání jiného jazyka
Označte šipkami „Load alt. Lang“ a stiskněte „ENTER“. V okně se zobrazí“load
language=NO“. Stiskněte „YES“ a potom „ENTER“. Pokud máte na disku uloženo více
jazyků, v adresáři označte, který chcete nahrát. Stiskněte „ENTER“. Jazykm se stáhne
z disku do zapisovače.
5.11.3.3
Uložení Anglického jazyka
V této nabídce je možno uložit tento soubor k editaci. Ukládání se provádí přes nabídku
„Save English“. Stiskněte „ENTER“. Na displeji se zobrazí stavové hlášení „SAVE LANG“.
Po ukončení nahrávaní stiskněte OK?.
5.11.3.4
Uložení alternativního jazyka
Ukládání se provádí přes nabídku „Save Alt Lang“. Stiskněte „ENTER“. Na displeji se
zobrazí stavové hlášení „SAVE LANG“. Po ukončení nahrávaní stiskněte OK?.
5.11.4
Výstup na tiskárnu
Zapisovač umožňuje nakonfigurovat paralelní tiskárnu pro tisk dat, průběhu událostí
v definovaných intervalech. V nabídce PROGRAM, SYSTÉM pomocí šipek nahoru a dolů
označte „Pointer Out“ a stiskněte „ENTER“. Zobrazí se nabídka konfigurace tiskárny:
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
5.11.4.1
Data
V této nabídce je možno zvolit nebo zakázat tisk dat. Pomocí šipek nahoru a dolů označte
„Data“ a stiskněte „ENTER“. V pomocném okně se zobrazí volba „print data=No“ nebo
„print data =YES“. Zvolte požadovanou funkci a stiskněte „ENTER“. Tímto se dostanete zpět
do nabídky „Printer Out“.
5.11.4.2
Průběh událostí
V této nabídce je možno zvolit nebo zakázat tisk průběhu událostí. Pomocí šipek nahoru a
dolů označte „Data“ a stiskněte „ENTER“. V pomocném okně se zobrazí volba „print
events=No“ nebo „print events =YES“. Zvolte požadovanou funkci a stiskněte „ENTER“.
Tímto se dostanete zpět do nabídky „Printer Out“. Pokud vyberete „YES“, v okně se zobrazí
„point X=YES“ nebo „point X=NO“. Pomocí šipek nahoru a dolů označte data která nechcete
tisknout a potom stiskněte NO, nebo pokud data chcete tisknou stiskněte YES. Potom
stiskněte „ENTER“ k aktivaci Vašeho výběru a automatickému přechodu na další hodnotu.
K návratu do nabídky „Pointer Out“ stiskněte „ENTER“.
Poznámka: Pokud je nastaven tisk dat a tiskárna není připravena k tisku, zobrazí se hlášení
„Pointer Problem“. Aby se toto hlášení neobjevovalo stále na displeji, označte data „NO“ do
doby odstranění problému s tiskárnou.
5.11.4.4
Volba intervalu mezi jednotlivými výstupy na tiskárnu
V této nabídce je možno zvolit interval (v minutách) ve kterém budou data nebo průběhy
událostí pravidelně vytištěny. Pomocí šipek nahoru a dolů označte „Data Interval“ a stiskněte
„ENTER“. Na displeji se zobrazí „minutes—>XXXXXX<—“.
Pomocí numerické
klávesnice zadejte délku intervalu a stiskněte „ENTER“. Maximálně lze zadat 1440 minut (24
hod). Nastavení intervalu „0“ znamená tisk dat každých 15 sec. Průběh událostí v tomto
případě se bude tisknou po každém příchodu.
5.11.4.4
Počet znaků na řádku
V této nabídce je možno zvolit počet znaků na řádek (40 ÷ 80). Pomocí šipek nahoru a dolů
označte „Characters/line“ a stiskněte „ENTER“. Na displeji se zobrazí „Characters/line
—>XX<—“. Pomocí numerické klávesnice zadejte počet znaků na řádek a stiskněte
„ENTER“.
Poznámka: V průběhu tisku se tvar jednotek a dat na jednotlivých řádcích nerozdělí.
Společně se zalomí na dalším řádku.
5.11.4.5
Řádky s daty
V této nabídce je možno zvolit počet řádků mezi jednotlivými hlavičkami v rozsahu 0 ÷ 255.
Pomocí šipek nahoru a dolů označte „Characters/line“ a stiskněte „ENTER“. Na displeji
se zobrazí „Data Lines
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
—>XXX<—“. Pomocí numerické klávesnice zadejte počet řádek na stránku a stiskněte
„ENTER“. Nastavení hodnoty „0“ znamená tisk hlaviček vždy, když je soubor odesílán na
tiskárnu.
Příklad nastavení tisku:
Data:
Events:
Data Interval:
Characters/Line
Data lines
print data = YES
print events = YES
minutes —>0<—
Characters/Line —>40<—
Data lines —>20<—
10/15/05
11:30:00
Unit Tag
11:30:15
11:30:20
11:30:30
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
P1 HIGH 1
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
web: www.omegaeng.cz
0 SECS
5 Secs
10 Secs
15 Secs
20 Secs
25 Secs
15 SECS
20 Secs
25 Secs
30 Secs
35 Secs
40 Secs
20
30 SECS
35 Secs
40Secs
45 Secs
50 Secs
55 Secs
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
6.3 Úvod
Tato kapitola popisuje způsob kalibrace analogově digitálního převodníku (ADC)
a proudového zdroje pro napájení odporových teploměrů. Aktuální kalibrační
konstanty jsou automaticky zapsány do paměti flash (nezávislé na napájení),
umístěné na desce analogově digitálního převodníku.
UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se provádět kalibraci, jestliže nejste úplně
připraveni na tuto činnost. Nesprávný postup při kalibraci může zcela
znehodnotit tovární nastavení přístroje. Přečtěte nejdříve tuto kapitolu, než
zahájíte kalibraci přístroje.
Poznámka:
Před vlastní kalibrací počkejte, až se přístroj zahřeje na
provozní teplotu. Při pokojové teplotě postačí 15 min.
6.1.1
Běžná kalibrace
Běžná kalibrace by měla pomoci udržet přístroj v dané třídě přesnosti. V rámci rutinní
kalibrace by se měly provádět následující činnosti:
• Kalibrace nuly u všech měřicích kanálů
• Kalibrace rozsahu analogově digitálního převodníku
• Měřicí proud pro odporové teploměry
6.1.2
Běžná kalibrace
Ke kalibraci zapisovače potřebujete následující přístroje:
9 Přesný napěťový zdroj (chyba měření max. 5μV, nastavitelný od 5μV do 25 V.
9 Přesný rezistor 250 Ώ, 0,05% ke kalibraci rozsahu pro odporové teploměry.
6.3 Kalibrace nuly
Před kalibrací proudových rozsahů nebo odporových teploměrů je nutno provést kalibraci
nuly. Kalibrace nuly musí být provedena při instalaci dalšího kanálu na desku A/D
převodníku.
Nasuňte zkratovací můstek na pozice všech kanálů (viz. Zapojení nepoužitých vstupů na
obr. 2.7). V menu na pozadí pomocí šipek (↑) a (↓) navolte funkci „ADC Control“
(nastavení A/D převodníku) a stiskněte „ENTER“. Pomocí stejných šipek navolte funkci
„Cal ADC“ (kalibrace A/D převodníku) a stiskněte „ENTER“. Ještě jednou pomocí
stejných šipek navolte funkci „Cal scales“ (kalibrace rozsahů) a stiskněte „ENTER“.
Pomocí stejných šipek navolte funkci „Zero cal“ (kalibrace nuly) a stiskněte „ENTER“.
Poznámka: Kalibrace nuly musí být provedena u všech kanálů. V dialogovém okně se
postupně zobrazují pořadí od kanálu č. 1.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Pokud je kalibrace nuly ukončena, odstraňte všechny zkratovací můstky a 3 x stiskněte
klávesu „EXIT“, čímž se vrátíte do menu na pozadí.
6.3 Kalibrace rozsahů
Menu zapisovače podporuje úplnou kalibraci napěťových a proudových vstupních
rozsahů. Každý rozsah vyžaduje jedinečnou kalibrační konstantu, která se automaticky
vypočte v průběhu kalibrace jednotlivých rozsahů.
6.4.3
Kalibrační rozsahy
Postupujte podle níže uvedeného návodu.
Připojení napěťového zdroje
Připojte přesný napěťový zdroj postupně na svorky každého analogového vstupu na horní
(spodní) zadní straně zapisovače. Při zapojování zdroje dodržujte správnou polaritu.
Zapněte stabilizovaný zdroj a ponechejte jej ustálit po dobu 10 min. Prohlédněte si
obrázek 2.6.
7.4.2
Programování pomocí příkazových symbolů
V menu na pozadí pomocí šipek (↑) a (↓) navolte funkci „ADC Control“ (nastavení
A/D převodníku) a stiskněte „ENTER“. Pomocí stejných šipek navolte funkci „Cal ADC“
(kalibrace A/D převodníku) a stiskněte „ENTER“. Ještě jednou pomocí stejných šipek
navolte funkci „Cal scales“ (kalibrace rozsahů) a stiskněte „ENTER“.
Kalibrace napěťových rozsahů
Ke kalibraci rozsahů zapisovače je nutno mít k dispozici tyto napěťové úrovně:
Kalibrovaný rozsah:
Zdroj napětí:
150 mV
1,25 V
2,5 V
12,5 V
25 V
150 mV
1, 25 V
2,5 V
12,5 V
25 V
Následující kroky provázejí uživatele kalibrací všech rozsahů. Nastavte na zdroji přesně
hodnotu napětí, odpovídající rozsahu, který má být kalibrován. Pomocí šipek (↑) a
(↓) vyberte rozsah, který má být kalibrován a stiskněte „ENTER“. Pomocí šipek (↑)
a (↓) vyberte číslo kanálu1, 2, 3, 4, 5 nebo 6, na který je připojen zdroj napětí, a
stiskněte „ENTER“. Pokud je zdroj napětí zapnut a připojen na příslušný kanál, stiskněte
„ENTER“. Zobrazí se okno, ve kterém bude zobrazeno naměřené napětí zdroje.
Poznámka: Pokud neproběhla kalibrace správně, naměřená hodnota také nabude správná.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Následně budete vyzváni dotazem „Are you sure?“ (Jste si jisti?) . Zvolte „YES“, pokud
chcete v kalibraci pokračovat, nebo „NO“, čímž zrušíte všechny předešlé kroky. Pokud
jste zvolili „YES“, zapisovač si nakalibruje příslušný rozsah. Postup opakujte pro
všechny ostatní rozsahy.
Kalibrace proudu pro odporové teploměry
Hodnota měřicího proudu A/D převodníku pro odporové teploměry se musí také
kalibrovat.
Kalibrace proudu pro odporové teploměry
V této kapitole je krok po kroku popsán postup kalibrace proudového zdroje. Přesný
rezistor 250 Ώ, 0,05% musí být připojen mezi svorky „+“ a „-„ a svorka označená „C“
musí být spojena se svorkou „-„. Zapisovač vygeneruje proud 1 mA, který prochází
rezistorem.
Poznámka: Dříve než přistoupíte k této kalibraci, ověřte si, zda proběhla kalibrace nuly a
rozsahu 1,25 V. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení hodnoty kalibračního
proudu pro odporové teploměry.
6..6.1.
Připojení rezistoru
Na vstupní svorky vybraného kanálu připojte rezistor 250 Ώ, 0,05% a svorku označenou
„C“ spojte se svorkou „-„ dle obrázku 6 – 1.
6..6.2.
Kalibrace proudu pro odporové teploměry
Pomocí šipek (↑) a (↓) vyberte „ADC control“ a stiskněte „ENTER“. Pomocí šipek (↑) a
(↓) vyberte „Cal ADC“ a stiskněte „ENTER“. Pomocí šipek (↑) a (↓) vyberte „Cal
Currents“ a stiskněte „ENTER“. Pomocí šipek (↑) a (↓) vyberte číslo vstupu (1, 2, 3, 4, 5,
nebo 6), na který je připojen přesný rezistor a stiskněte „ENTER“. Aby zapisovač zjistil
aktuální hodnotu proudu, stiskněte ještě jednou „ERNTER“. Zapisovač si uloží do paměti
nominální hodnotu proudu a tímto je kalibrace ukončena.
7.4.
Návrat k továrnímu nastavení parametrů
Pokud nejsou k dispozici přístroje pro kalibraci, lze zpětně vyvolat tovární nastavení
parametrů ke kalibraci nuly a rozsahů (kapitola 6.2 a 6.3). Kalibrovány budou všechny
kanály.
Pomocí šipek (↑) a (↓) vyberte „ADC control“ a stiskněte „ENTER“. Pomocí šipek (↑) a
(↓) vyberte „Cal ADC“ a stiskněte „ENTER“. Pomocí šipek (↑) a (↓) vyberte „ADC
control“ a stiskněte „ENTER“. Pomocí šipek (↑) a (↓) vyberte „Cal Recall“ a stiskněte
„ENTER“. Následně budete vyzváni dotazem „Are you sure?“ (Jste si jisti?) . Zvolte
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
„YES“, pro návrat k továrnímu nastavení nebo „NO“, k opuštění tohoto módu beze źměn
v kalibraci.
Kapitola 7 Software k ukládání dat
Autorská práva, licence a záruky
Všechny názvy produktů a služeb uvedených v celém tomto dokumentu jsou chráněny
ochrannými známkami příslušných výrobců.
Tento software nesmí být rozkopírován (pouze jedna záložní kopie za účelem archivace)
nebo distribuován bez písemného souhlasu výrobce.
Uživatel má právo používat jednu kopii přiloženého software na jednom počítači.
S výjimkou omezené fyzické životnosti disku, materiály a informace obsažené v tomto
svazku jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk na vady zjevné i skryté, zahrnující bez
omezení jakékoliv záruky týkající se přesnosti, přiměřenosti nebo úplnosti takových
informací o výrobku nebo výsledků získaných z těchto informací nebo materiálů.
Poskytovatel software ani autor není zodpovědný za škody vedoucí k chybám, opomenutí
nebo nepřesnostem v software nebo manuálu, vyplývajících z takových informací a
materiálů. Používáním tohoto výrobku souhlasíte s podmínkami autorských práv a
zárukami.
7.1 Přehled
Jedná se 16 – ti bitový softwerový balík, který lze spustit pod operačním systémem
Microsoft Windows 3.1, Windows 95/98 a Windows NT. Operační systém umožňuje
export souborů do tabulkových procesorů typu „EXCEL“ a „Quattro™“. Data vytvořená
v zapisovači jsou v patentovaném formátu a musí být čitelná v našem software.
7.4 Instalace OS Windows 3.1, Windows 95/98 a Windows NT
Vložte přiloženou disketu 3 1/2“ do mechaniky PC. V manažeru vyberte Soubor / nabídku
start, ve Windows 95/98 a Windows NT vyberte Start/Run. Z příkazového řádku zaveďte:
A:\SETUP nebo B:\SETUP v závislosti na tom, do které mechaniky jste vložili disketu.
Stiskněte klávesu OK. Tímto se automaticky spustí instalace vašeho programu.
V oprůběhu instalace budete dotázání na cílový disk a adresář, do kterého chcete software
instalovat. Pokud si nepřejete přistoupit na předvolby, zadejte si vlastní nastavení a
stiskněte „ENTER“ nebo klikněte na ikonu „OK“.
Program spustíte kliknutím na ikonu v programovém manažeru nebo na pracovní ploše
nebo jej vyberete se seznamu programů.
7.4
Nabídka
V nabídce se nejdříve zobrazí dostupné volby, kde každá z nich řídí část programu.
V tomto případě to jsou pouze nabídky Export, Exit a Help.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Nejjednodušší způsob přístupu k nabídce je pomocí myši. Vyberte příslušnou ikonu a
klikněte na ni levým tlačítkem.
Nabídka menu:
7.3.1
Export
K vyvolání exportu dat vyberte možnost „File – Export“. Tato funkce vytvoří soubor,
který může být zpracován jinými programy, třeba tabulkovými procesory. Datové soubory
jsou oddělené uvozovkami a exportovány ve formátu *.CSV.
V prvním dialogovém okně vyberte název disku, na kterém jsou uložena data k exportu.
Tento soubor se jmenuje „*.DT“ a jsou v něm uložena data vygenorovaná zapisovačem.
Potom se zobrazí další dialogové okno. V posledním dialogovém okně zadejte název
výstupního souboru, do kterého se mají data exportovat.
7.3.1.1.1
Formát dat v exportovaných souborech
Dialogové okno pro export dat se zobrazí dle obr. 7 – 1. Dialogové okno pro export dat
umožňuje uživateli nastavit počáteční a konečný čas měření, formát data a času a
příležitostně rozdělit větší soubory na menší dle časových intervalů.
Data jsou na disk uložena v inženýrských jednotkách, stejně jako v zapisovači, tj. °C,
Volty, tlak atd. Například teplota je exportována ve °C dle skutečnosti.
7.3.1.2
Dialogové okno pro export dat
7.3.1.2.1
Datum a čas začátku měření
Zadejte čas začátku dat určených k exportu, tím je připravena první část dat k exportu.
Koncové datum a čas
Zadejte čas konce dat určených k exportu, tím je připravena poslední část dat k exportu.
Formát času
Formát času zadejte jako samostatné číslo, kdy každá hodnota bude mít časovou značku,
nebo uplynulý čas, kde první vzorek bude mít čas 0:00:00 a každý vzorek se bude
postupně časově zvyšovat, nebo zadejte absolutní formát času 12/24 hod.
Formát datumu
Zadejte buď měsíc a den MM/DD/YYYY (Americký systém) nebo den a měsíc
reprezentovaný formátem DD/MM/YYYY (Evropský systém) nebo nic a tím datum
zakážete.
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]
Intervaly
Nabídka „intervaly“ umožňuje uživateli exportovat „Bloky dat“ stejně jako celý soubor,
který může být příliš dlouhý pro daný tabulkový procesor. Blok může být vybrán
v intervalu jedné minuty, jedné hodiny, jednoho dne, jednoho týdne nebo jednoho měsíce.
Neoznačený interval exportuje celý soubor. Vyberte si potřebnou variantu.
Možnosti exportu dat lze vybrat kliknutím na ikonu OK nebo stisknutím klávesy
„ENTER“. Název a umístění exportovaného souboru se zadává v dialogovém okně. Po
zadání názvu souboru klikněte na OK a data budou exportována do tohoto souboru.
7.3.2
Nápověda
7.3.2.1
O nápovědě
Otevře se okno s informacemi o programu, číslo verze a firemní informace.
7.3.2.2
Obsah
Zobrazí se obsah nápovědy
7.4 Dodatek
7.4.3
Typy souborů
Název souboru může mít max. 8 znaků. Poslední 3 znaky připojené k názvu souboru
definují typ souboru.
Používané typy souborů:
Wgetdata.INI
*.DT*
*.DAT, *.CSV
Textový soubor obsahující iniciační data.
Soubor dat ze zapisovače
Soubor pro export dat. Soubor je vytvořen při exportu
dat.
Poznámka: Pokud název souboru je systémově nevýznamný, je označen symbolem „*“
a může být uživatelem změněn.
7.4.3
Doplňující dokumentace
Pro lepší porozumění tomuto software doporučujeme tuto dokumentaci:
Uživatelský manuál zapisovače
Microsoft DOS Manual
Microsoft Windows Manual
web: www.omegaeng.cz
www.newport.cz
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

LEVELD Boeing 767 – Velikonoční mise LKPR LIRF

LEVELD Boeing 767 – Velikonoční mise LKPR LIRF APU GEN ON (již je) Zapíná odběr (případné) elektrické energie z generátoru v APU. Normálně je zapnutý a běží­li  APU je přebírána i elektrická energie. BUS TIE AUTO (již je) Pokud je tlačítko v re...

Více

příručka uživatele - ZPA Nová Paka, as

příručka uživatele - ZPA Nová Paka, as elektrickým proudem.  Nezbytnost ochranného uzemnění Nikdy nepřerušujte vnější nebo vnitřní ochranný zemnící vodič ani neodpojujte připojení ochranné zemnicí svorky. To by znamenalo potenciální ne...

Více

OMB DaqBoard/Serie 2000

OMB DaqBoard/Serie 2000 Přečtěte si veškerou dokumentaci k softwaru a hardwaru. Adobe Acrobat Reader® je obsažen na vašem CD. Reader umožňuje číst a tisknout dokumenty PDF. Může být použit i pro jiné PDF dokumenty. Poznám...

Více

CN616 Série

CN616 Série Při nastavování profilu hlavní displej ukazuje žádanou hodnotu a jeho první digit bliká. Nastavte digity tlačítkem ▲. Potom postupujte krokově k dalším digitům displeje pomocí tlačítka ►. Po tomto...

Více

OM-EL-USB2

OM-EL-USB2 Tento záznamník je schopen uložit až 16382 hodnot vlhkosti v rozsahu 0 až 100%RH a 16382 hodnot teploty v rozsahu -35 až +80°C (-31 až +176°F). Uživatel přístroje může snadno nastavit počátek a fre...

Více

snímače pro měření teploty

snímače pro měření teploty • praktické provedení • čidla – pro pevné zabudování • většinou integrovaná elektronika, standardní výstup 0-10V nebo 4-20mA • ruční přístroje • často s laserovým zaměřovačem pro snadné určení měře...

Více