LETAK A4_Betony.indd

Transkript

LETAK A4_Betony.indd
LUCIA Concrete
stanovení pórovitosti betonu (spacing factor)
Úvod
LUCIA je software pro univerzální obrazovou analýzu jež nachází
uplatnění v řadě oborů. Zprostředkovává přenos obrazu z optických
zařízení do PC a jeho následnou analýzu: měření délek, ploch, úhlů,
podílů fází, počítání částic, atd.
LUCIA Concrete je aplikace pro stanovení pórovitosti betonu určená
především do laboratoří pracujících se stavebními hmotami.
Metoda měření
Metoda striktně respektuje Evropskou normu
EN 480-11:1998 E. Měřené vzorky betonu jsou nejprve pečlivě
vyleštěny a vzduchové póry jsou zvýrazněny zinkovou bělobou
dle normy, vše ostatní je nabarveno tmavou barvou. Obsah
vzduchu v mikropórech je pak měřen pomocí traverzní metody.
Díky motorizovanému stolku ovládanému z PC je možné celé
měření automatizovat a tím významně zrychlit celý postup.
Naměřené hodnoty obsahu vzduchu v mikropórech jsou měřítkem
mrazuvzdornosti betonu.
Postup měření
Připravený vzorek se umístí na motorizovaný stolek. Uživatel je
vyzván ke kontrole správnosti detekce pórů. Po jejím ověření je
zahájeno měření, systém automaticky posouvá stolkem a průběžně
doostřuje. Póry jsou detekovány a analyzovány již v průběhu měření.
V poloautomatickém režimu je vyžadována kontrola detekce pórů
na každém snímku. Velikost detekovaných pórů lze v tomto režimu
ručně upravovat.
Výstupem měření jsou protokoly ve formátu MS Word a MS Excel.
Tyto protokoly jsou vytvořené podle normy EN 480-11.
Některé měřené údaje
•
•
•
•
•
•
celková délka traverz
celkový obsah vzduchu
celkový počet měřených traverz
specifický povrch vzduchu
spacing factor
histogram distribuce velikosti pórů
Komponenty
Systém se skládá z následujících částí:
• stativ vlastní konstrukce
• optika splňující požadavky normy na zvětšení
• rychlá 3.3 MPix barevná firewire kamera
• motorizovaný XY stolek (řízeno z PC nebo joystickem)*
• motorizované ostření (řízeno z PC nebo joystickem)*
• LED osvětlovač (řízeno z PC nebo manuálně)
• PC + software LUCIA Concrete
* - motorizované části lze nahradit manuálními
O Laboratory Imaging
Laboratory Imaging (LIM) je společnost s rozsáhlou zkušeností
v mikroskopii, zpracování a analýze obrazu. Vyvíjíme a dodáváme
systémy obecné analýzy obrazu a zároveň spolehlivá řešení pro
vědecké, biomedicínské, forenzní a průmyslové zpracování obrazu.
Laboratory Imaging, spol. s r.o., Za Drahou 171/17, CZ - 102 00, Praha 10, [email protected], www.lim.cz

Podobné dokumenty

Návod - Barbone

Návod - Barbone kontaktem s jakoukoliv kapalinou. Při blížící se bouřce by se měla všechna zařízení pro přenos dat vypnout a případně odpojit od vedení pro přenos dat. Při přenášení notebooku mezi místy s rozdílno...

Více

1 899 Kč / 2 ks 2 199 Kč 2 599 Kč 1 799 Kč

1 899 Kč / 2 ks 2 199 Kč 2 599 Kč 1 799 Kč konstrukce je vyrobena z vysoce odolné ocelové slitiny, což zaručuje vysokou pevnost a  trvanlivost všech spojů. V  boční části je zesílená matrace a  ve  střední části disponuje prodyšnou termoizo...

Více

XEED Range Bro 2h08 Czech.indd

XEED Range Bro 2h08 Czech.indd Široký rozsah rozlišení projektorů řady XEED zaručuje vynikající kvalitu obrazu bez ohledu na to, jaký zdroj použijete. PC – Přizpůsobením se současnému trendu neustálého zvyšování nativního rozliš...

Více

Příspěvek 8 - Czech-Norway Pilot CCS Study

Příspěvek 8 - Czech-Norway Pilot CCS Study Separace CO2 – Obecné metody • Základní druhy separace CO2 v pokročilé fázi vývoje.

Více

SCHÖNOX WD FLEX

SCHÖNOX WD FLEX Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkouš...

Více

schönox sb flex

schönox sb flex Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkouš...

Více

reologické vlivy vzniku poruch stavebních konstrukcí

reologické vlivy vzniku poruch stavebních konstrukcí kladná rozpínavost označuje jako rozstupnost. 1.2 Reologické vlastnosti betonu Reologické vlastnosti značně ovlivňují chování betonových konstrukcí. Jedná se o vlastnosti materiálu a souvisí s mikr...

Více