byt Poděbrady

Transkript

byt Poděbrady
byt Poděbrady
Zhotovitel:
Nové Arbo sro
Nivelace podlah:
Větrovský
www.vytapenioptiheat.cz
[email protected]
Protokol o tlakové zkoušce podlahového topení
Předávající: František Arnošt
Přebírající: investor
Nové ARBO sro
p.
Větrovský
Zakázka-objekt:
Potrubí PP hlavní rozvody: 20m
Počet rozdělovačů: 1
EPDM-OPTIHEAT potrubí : viz tabulky
Počet podlahových okruhů: 18
Stanice OPTIHEAT- typ: El patron
Zdroj tepla:Tepelné čerpadlo
Tlaková zkouška – zkušební tlak
Provozní zkouška
Teplota topné vody: + 30°
Zkoušky a zaškolení obsluhy provedl
Zaškolená obsluha
2 bary
1
Teplota zpátečky: +20°
Arnošt František
Předání provozovateli:
provedeno zaškolení obsluhy vytápění.
Datum:

Podobné dokumenty

Předávací protokol - Projekt Manažer 250+

Předávací protokol - Projekt Manažer 250+ 5. V podpisové tabulce potvrdí předání obě strany svými podpisy. 6. Vyhotovte originál protokolu pro obě strany předání.

Více

Vıeobecné požadavky na technickou péči o UPS Schrack

Vıeobecné požadavky na technickou péči o UPS Schrack Kontrolu provádí pověřená specializovaná firma a zaznamenává se do servisní knížky. Roční profylaxe (revize) Zahrnuje v sobě odbornou kontrolu (viz výše) a následující práce a kontroly. Měření akum...

Více

Motouzy a silážní plachty

Motouzy a silážní plachty PP 1000 (10 000 dtex) PP 850 (12 500 dtex) PP 750 (14 000 dtex) PP 600 (17 000 dtex) PP 500 (20 000 dtex) PP 400 (25 000 dtex) PP 350 (34 000 dtex) PP 150 (66 000 dtex) PP 130 (75 000- 83 000 dtex)...

Více

prezentace ke stažení zde

prezentace ke stažení zde Optimální využití manažerského času

Více

Ytong – nářadí

Ytong – nářadí Řeže potřebné tvary rychle a velice přesně. Pila má přímý pohon a auto­ matické vypínání. Motor na střídavý proud o napětí 220 V. Hmotnost 125 kg, výška 175 cm

Více

Formulář ŽÁDOST A ZÁZNAM O POŘÍZENÍ KOPIE ZDRAVOTNICKÉ

Formulář ŽÁDOST A ZÁZNAM O POŘÍZENÍ KOPIE ZDRAVOTNICKÉ Prohlašuji, že se zavazuji uhradit náklady za pořízení požadovaných kopií dle ceníku Thomayerovy nemocnice. Beru na vědomí, že kopírování bude zahájeno až po zaplacení.

Více