61-0-0295 Obecná pravidla pro seřízení

Komentáře

Transkript

61-0-0295 Obecná pravidla pro seřízení
 POČET LISTŮ: 2 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61‐0‐0295 INDEX Obecná pravidla pro seřízení stacionárních motorů TEDOM zaručující jejich bezpečný provoz NÁZEV: Každý motor vyrobený firmou TEDOM a.s. divize motory je dodán s technickou specifikací,
podle které je nutné motor seřídit. Všechny technické specifikace motoru jsou k nalezení na
webových stránkách firmy v partnerské sekci. V tomto seřízení je motor optimalizován
k plnění parametrů dle všech legislativních omezení provozu.
Pokud chce (potřebuje) zákazník provozovat motor v nastavení jiném, než předepisuje
technická specifikace motoru, je potřeba aby toto nastavení splňovalo legislativní
požadavky země, kde je motor provozován. Za nesplnění tohoto ustanovení nenese
výrobce odpovědnost. Pokud však budou dodržené veškeré dále popsané limity pro
nastavení motoru mimo hodnoty udávané v technické specifikaci příslušného motoru,
nehrozí žádné poškození motoru vlivem provozu v takovém změněném nastavení.
Jestliže se zákazník i tak rozhodne motor provozovat v jiném nastavení než je schválené
výrobcem, doporučujeme nepřesahovat následující limity:
 Předstih zážehu by neměl být snížen nebo navýšen o více jak 5° KH před HÚ od
hodnoty uvedené ve specifikaci příslušného motoru!
Pozn.: Změna předstihu zážehu (především jeho snížení) má negativní vliv na teplotu
výfukových plynů. Vysoká teplota výfukových plynů může vést k poškození motoru.
Naopak díky nižšímu předstihu zážehu má motor vyšší výkon.
Pozn.: Po změně předstihu zážehu je vždy nutné motor seřídit na požadovanou
bohatost / produkci NOx!!! (viz. následující bod).
 Bohatost směsi / produkce NOx by neměla překročit 1000 mg/Nm3 při korekci na
5 % O 2 ! Nad touto hranicí hrozí výskyt detonačního spalování. To vede až k
poškození motoru!
ZMĚNA DATUM INDEX NAHRAZUJE PŘEDPIS: VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Hampl PŘEZKOUŠEL: SCHVÁLIL: Ing. Jaroslav Ježek DNE: 27.5.2014 TEDOM a.s., DIVIZE MOTORY PODPIS POČET LISTŮ: NÁZEV: 2 LIST: 2 ČÍSLO PŘEDPISU: 61‐0‐0295 INDEX Obecná pravidla pro seřízení stacionárních motorů TEDOM zaručující jejich bezpečný provoz Pozn.: Změna bohatosti směsi (především její navýšení) má opět negativní vliv na
teplotu výfukových plynů. Vysoká teplota výfukových plynů může vést k poškození
motoru. Naopak výhodou provozu motoru s navýšenou bohatostí je vyšší celková
účinnost motoru, vyšší výkon motoru a příznivější stabilita běhu motoru.
Pozn.: Motory značky TEDOM se ve výrobním závodě měří s určitou rezervou
bohatosti směsi tak, aby se motorům zaručila jistá výkonová rezerva.
 Teplota nasávané směsi by neměla překročit hodnotu uvedenou ve specifikaci motoru.
Pokud bude nutné motor provozovat s vyšší teplotou nasávané směsi (maximálně
však 80 °C), je třeba dbát na správném seřízení bohatosti směsi / produkce NO x .
Nesprávně seřízený motor bude opět náchylnější k detonačnímu spalování a tím
i k jeho poškození. Výjimku tvoří motory řady 850 v provozu na „kotelní vodu“
vybavené mezichladičem plnící směsi. Tyto motory jsou zkoušeny pro provoz s vyšší
teplotou plnící směsi jak udává jejich specifikace.
Pozn.: S vyšší teplotou plnící směsi klesá výkon motoru a naopak. Teplota plnící
směsi má výrazný vliv na bohatost směsi. Se změnou teploty plnící směsi tedy
doporučujeme změnu nastavení bohatosti směsi na předepsanou hodnotu NO x .
Korekční tabulka výkonu motoru podle teploty plnící směsi je uvedena ve specifikacích
k příslušným motorům.
 Teplota nasávaného vzduchu se mění s atmosférickými podmínkami. Referenční
teplota pro dodržení parametrů motoru, je u všech motorů TEDOM rovna 25 °C.
Obecně platí, že s vyšší teplotou nasávaného vzduchu (nad 25 °C) bude motor
disponovat nižším výkonem než je uvedený ve specifikaci motoru. To platí především
pro motory bez mezichladiče stlačeného vzduchu. Korekční tabulka výkonu
v závislosti na teplotě nasávaného vzduchu je uvedena ve specifikacích k příslušným
motorům.
 Teplota výfukových spalin (v kolenech výfukového potrubí za hlavami válců) by nikdy
neměla překročit hranici 700°C. Výjimku tvoří pouze motory, kterým výrobce umožnil
pracovat s navýšenou teplotou spalin. V některých bioplynových aplikacích se může
vyskytnout problém s teplotami výfukových spalin díky změně poměru metanu
v bioplynu. Z tohoto důvodu je nutné motor provozovat se sníženým výkonem.
Korekční závislosti snížení výkonu motorů podle koncentrace metanu v bioplynu jsou
k nalezení v příslušných specifikacích motorů. Kde tato závislost není, není nutná
korekce výkonu motoru.
 V případě nejasností jednotlivých limitních podmínek je vždy vhodné případné
plánované pře-seřízení konzultovat předem s výrobcem motorů a předejít tak
případným potížím.

Podobné dokumenty

Zabezpečení přejezdů - Skládaný - 2. část

Zabezpečení přejezdů - Skládaný - 2. část Příklady současných diskusních témat v SRN Riziko blokování prostoru přejezdu u křižovatky

Více

ministerstvo_obrany_ukrajiny_test_multifunkčního aditiva

ministerstvo_obrany_ukrajiny_test_multifunkčního aditiva každém tankování. Po použití přibližně 150 litrů paliva, je vytvořena katalytická vrstva ve spalovací komoře. XXX XXX a XXX XXX jsou účinná jak na starších tak na nových vozech; nicméně v některých...

Více

49. díl – Long-EZ PDE „Borealis“ aneb pulzně

49. díl – Long-EZ PDE „Borealis“ aneb pulzně Jakkoli se může zdát, že všechny druhy pohonu letadel již byly vyzkoušeny, stále existují možnosti, jak letadla pohánět, které jsou takříkajíc teprve v plenkách. A to jak buď ve fázi návrhu, případ...

Více

Úloha na měření motorů s programovatelnou řídicí - Kit Car

Úloha na měření motorů s programovatelnou řídicí - Kit Car hodnotou. Tato hodnota je v podstatě napětí převedené řídicí jednotkou na toto bitové číslo.  0V  odpovídá  0d,  naopak  maximální  hodnota  5V  odpovídá  8191d.  Postup  kalibrace  je  tedy 

Více

Behind every winner there`s a formula

Behind every winner there`s a formula Behind every winner there΄s a formula

Více

Jak dál s automobily? Budeme je krmit alkoholem!

Jak dál s automobily? Budeme je krmit alkoholem! Jestliže se tehdy pokusy prováděly s metanolem, dnes je ve hře bioetanol vyrobený z rostlinných produktů. To, co už tady jednou bylo, se nyní vrací ve formě předpisu Evropské Unie, který od roku 20...

Více