Prohláłení o shodě

Transkript

Prohláłení o shodě
Prohlášení o shodě
rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb. ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a
nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační
koncová zařízení.
výrobce:
JABLOTRON s.r.o.
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
IČO 14864959
tímto prohlašuje, že výrobek
druh, kód:
typové označení:
specifikace:
pásmo přeladitelnosti:
vf výkon
pásmo pracovních kmitočtů:
kanálová rozteč:
druh vysílání:
druh modulace:
účel použití:
třída zařízení:
typ rozhraní
5632
GDP-02 „GRAND“ GSM telefon
GSM modul WAVECOM, register number G0M20212-7410-C(France)
900/1800MHz
2W/1W
E-GSM 900/GSM 1800
---200KG7WBT
GSM
Zařízení je stolní GSM telefon.
I
GSM
splňuje požadavky Generální licence Českého telekomunikačního úřadu č. GL – 1/R/2000, dále splňuje
požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:
rádiové parametry:
EMC:
elektrická bezpečnost:
ČSN ETSI EN 301 419-1, EN 301 511 v 7.
ČSN ETSI EN 301 489-7, ČSN EN 55022, ČSN EN 50130-4
ČSN EN 60950
a že je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k obsluze. Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. a), příloha 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.
Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:
Zkušební protokol č. 14604 vydaný akreditovanou laboratoří č.1063 TESTCOM Praha
Zkušební protokol č. 186-21/2002, 409/23-273/2003 vydaný akreditovanou laboratoří č.1158 VTÚE Praha (JA63GSM)
Značka shody GSM modulu CE 0681
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.
V Jablonci nad Nisou dne 22.11.2004
Ing. Dalibor Dědek
ředitel
Tel: 483559999
Fax: 483313183
E-mail: [email protected]
04RTTE057
Declaration of Conformity
in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FTEG) and Directive
1999/5/EC (R&TTE Directive)
The manufacturer:
JABLOTRON Ltd.
Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Entrepreneurial permit number: CZ14864959
declares that the product
Radio equipment:
Type designation:
Specification:
Intended purpose
Equipment class
GSM Telephone equipment
GDP-02 „GRAND“
GSM module WAVECOM, register number G0M20212-7410-C(France)
A table moveable GSM telephone equipment.
I
complies with the essential requirements of § 3 and the other relevant provisions of the FTEG (Article
3of the R&TTE Directive), when is used for its intended purpose.
Measures for the efficient use the radio frequency spectrum
suant to § 3(2) (Article 3(2))
- Air interface of the radio systems pur-
Harmonised standards applied: ETSI EN 301 419-1, EN 301 511 v 7.0.1
Protection requirements concerning electromagnetic compatibility § 3(1)(2), (Article 3(1)(b))
Harmonised standards applied: ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4
Health and safety requirements pursuant to § 3(1) 1. (Article 3(1) a))
Harmonised standards applied: EN 60950
GSM module marked CE 0681
Jablonec nad Nisou, 22.11.2004
Ing. Dalibor Dědek
director
+ TK-Nr: +420
Phone 483559999, fax 483313183
e-mail [email protected]
04RTTE057

Podobné dokumenty

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě Zkušební protokol č. 16/07 vydaný akreditovanou laboratoří č. 1063 TESTCOM Praha Zkušební protokol č. 1422-3 vydaný akreditovanou laboratoří č. 1063 TESTCOM Praha Toto prohlášení je vydáno na výhra...

Více

lc oscilátory - WebZdarma.cz

lc oscilátory - WebZdarma.cz indukovaného napětí obracet i vazební člen (orientace konců nebo smyslu vinutí L a Lv). Pracovní bod tranzistoru je stabilizován můstkovým zapojením. Pro zajištění spektrální čistoty výstupního sig...

Více

reference instalovaných turniketů v

reference instalovaných turniketů v Kentaur S90double FTS S-Y WIRING TECHNOLOGIES 1 L01 MICHALOVCE

Více

Návod k obsluze radiostanice TLKR T3

Návod k obsluze radiostanice TLKR T3 IXUE1035A Obchodní označení: TLKR radiostanice T3 Výrobce: Motorola Inc. Jays Close, Viables Industrial Estate Basingstoke, Hamshire RG22 4PD England Pásmo přeladitelnosti: 446 – 446,1 MHz Výkon: 0...

Více

program PDF

program PDF Zákon o elektronickém podpisu a jeho implementace v České republice, prováděcí předpisy, aktuální stav.

Více

ZDRAVÁ, VYSOKOHORSKÁ

ZDRAVÁ, VYSOKOHORSKÁ Z tìchto dùvodù se FIAMO (Italská federace homeopatických asociací a lékaøù) rozhodla umístit své jméno a znaèku vedle jména vody Plose - vody s velmi nízkým obsahem minerálù a s vysokým stupnìm èi...

Více

Návod k obsluze radiostanice TLKR T5

Návod k obsluze radiostanice TLKR T5 IXUE1035A Obchodní označení: TLKR radiostanice T5 Výrobce: Motorola Inc. Jays Close, Viables Industrial Estate Basingstoke, Hamshire RG22 4PD England Pásmo přeladitelnosti: 446 – 446,1 MHz Výkon: 0...

Více