média

Transkript

média
Podpora dalšího mediálního vzdělávání
ve Středočeském kraji - Mediální
komunikace
komplexně a efektivně
CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
ZNALOST MÉDIÍ A MEDIÁLNÍ PRODUKCE
 Média a společnost – trocha sociologie
 Média a historický kontext, úvodní
informace k novým médiím
 Mediální systém v ČR
 Média a ekonomika; vlastnictví médií
 Reklama a inzerce v médiích
 Mediální etika
 Mediokracie a mediální manipulace
 Práce novinářů, faktory, které ji ovlivňují
 Jak komunikovat s médii; tisková
konference a její výstupy
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
MÉDIUM
Sdělovací prostředek, zprostředkující
činitel, technické zařízení – nositel
informací a sdělení, vč. PR a reklamy
•
•
•
•
Tradiční média
Elektronická média
Nová média
Propagační a PR média
•
•
•
•
•
Vydavatelské a mediální domy
Rozhlasové a TV stanice
Reklamní a marketingové agentury
Propagační a PR média
Tiskové kanceláře
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
MASOVÁ MÉDIA
•
•
•
•
Periodický tisk
Rozhlas
Televize
Internet a nová média
Jaký je Váš den s médii, co čtete, posloucháte, sledujete?
A za jakým účelem?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
MÉDIA A SPOLEČNOST
MÉDIA JAKO:
• 4. stav
• 7. velmoc
• hlídací pes demokracie
SPOLEČENSKÉ FUNKCE MÉDIÍ
• informování, osvěta, vzdělání, politická komunikace,
deliberace, zábava a rekreace
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
ROLE MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI
Jaké situace „řeší“ média
Jaká rizika přináší média
•svoboda projevu
•veřejný prostor a politika
•informace
•osvěta, vzdělání
•volný čas
•relaxace a regenerace
•sociální kontakt
•nákup/prodej
•manipulace, falešná důvěřivost
•návody na nevhodné jednání
•ohlupování
•prázdný čas, pasivita
•povrchnost
•konzumerismus
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
CHARAKTERISTIKA MASOVÝCH MÉDIÍ
• Neomezená dostupnost mnoha lidem
Pravá tvář televize
• Aktuálnost
• Pravidelnost/periodicita
• Průběžnost
• Každodennost
• Důraz na podstatné a zajímavé informace
• Zahlcování
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
JAK TO ŠLO PO SOBĚ?
• Fotografie
• Gramofon
• Informativní letáky, pamflety
• Televize
• Telegraf
• Periodický tisk
• Sociální sítě a média (Youtube, FB, Wiki..)
• Film
• Rozhlas
• Arpanet
• Digitální média
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
HISTORIÍ MÉDIÍ LETEM SVĚTEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Knihtisk
První česky psané noviny
První fotoaparát
Vynález telefonu
První filmová projekce
Zahájení rozhlasového vysílání
Zahájení TV vysílání v ČSR
První odeslaný email na světě
První PC
První digitální fotoaparát
Zahájení provozu Internetu
Počátek využívání mobilů v ČR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1445
1719
1826
1876
1895
1923
1953
1971
1974
1981
1992
1996
Gutenbergův knihtisk a Bible
Předchůdce dnešních novin –
Newe Zeytung
Zahájení televizního vysílání v ČSR
http://www.youtube.com/watch?v=MTqzyAU28ZU
Jak jsou média
financována?
Jaké jsou rozdíly
mezi komerčními
médii a médii
veřejné služby?
Rating vs. share
Jaké změny
přinesla komerční
média?
SÍŤOVÁ MÉDIA A DIGITÁLNÍ REVOLUCE
„20. století zažilo ohromující vliv
komunikačních technologií od
rozšíření zvukových nahrávek,
pohyblivých obrázků a rozhlasu
po
nástup
televize
jako
dominantního média a na úsvitu
nového století internetovou
explozi“.
Digitální revoluce vede k:
– globalizaci informací a k tomu,
že jednosměrná komunikace je
nahrazena
mnohosměrnými
přenosy
– bojům o vlastnictví nových a
starých médií
– krizi žurnalistiky
– změnám v životním stylu
Larry Gross 2011
Můj život před internetem a můj život s ním
NOVÁ MÉDIA
Která to jsou a jak moc jsou „nová“?
• Média založená na počítačových
(digi) technologiích
• digi foto , teletext, video, CD,
internet, produkty občanské
žurnalistiky, mobilní aplikace…
Charakteristika:
• Libovolný počet kopií, rychlost,
snižování nákladů
• interaktivita, multimediálnost,
globální dostupnost,
hypertextualita, decentralizace,
demokratičnost atd.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
NOVÁ MÉDIA JAKO RIZIKO
•
•
•
•
•
•
•
Manipulace s realitou
Virtuální realita
Návody na nevhodné jednání
Ohrožení soukromí
Kyberkriminalita, kyberšikana
Povrchnost
Převaha kvazisociálních
kontaktů
• Konzumerismus
• Digital divide (propast)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
NOVÁ MÉDIA JAKO PŘÍLEŽITOST
• Aktuálnost informací (editace)
• Digitalizace – rozšíření mediální
nabídky
• Odstranění bariér, dostupnost
• Digital divide
• Umění a kyberkultura
• Demokratizace a deliberace
komunikace
• Podpora a okrajových hlasů
• Vytváření komunit (positivně)
• Marketing a PR
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
+
-
Rychlost
Neověřenost
Stručnost
Zjednodušení
Autentičnost
Virtuální realita
Zábavnost
Bulvár
Multimediálnost
Diktát IT
Operativnost
Nepozornost
Co dokáží digitální média…malá ukázka
Jak jsou média
financována?
Jaké jsou rozdíly
mezi komerčními
médii a médii
veřejné služby?
Rating vs. share
Jaké změny
přinesla komerční
média?
MEDIÁLNÍ SYSTÉM V ČR
Veřejnoprávní média
• ČT
• ČRo
• ČTK
Duální systém
1989 a transformace médií
Cenzura je nepřípustná…
Komerční média
• Komerční TV stanice
• Tisk
• Rozhlasové stanice
Totální komercializace a bulvarizace médií
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
FENOMÉN BULVÁR
V jaké době a proč vlastně vznikl bulvár?
Odkud pochází slovo bulvár?
Co Vám říkají jména Joseph Pulitzer a W. R. Hearst?
Znáte pojmy „žlutá žurnalistika“, infotainment?
Co víte o mediálních magnátech současnosti i historie?
Yellow Kid
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
BULVARIZACE MÉDIÍ
SERIÓZNÍ MÉDIA:
•
•
•
závažné informace
původně politické listy
typicky názorová žurnalistika
BULVÁRNÍ MÉDIA:
•
•
•
senzace, skandály, sex, násilí, neštěstí
život celebrit, kriminální tématika, zábavnost, povrchní sdělení
volná práce s fakty, zdroji, výskyt lží a „polopravd“
PRVKY BULVARIZACE:
•
jednodušší a kratší texty, hojné užívání obrázků, fotografií; velké
titulky, bulvární příznakový slovník, vulgarizace, personalizace
příběhů, zdůrazňování osobních a emocionálních stránek zpráv,
celebritizace...
V jakých médiích pozorujete prvky bulvarizace Vy?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
JAK JSOU MÉDIA FINANCOVÁNA
Komerční média
Veřejnoprávní média
• Reklama/inzerce
• Prodej vlastních
produktů
• Koncesionářské
poplatky
• Sponzoring
• Reklama
• Prodej vlastních
produktů
Kolik platíme za
média?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
JAK SE MĚŘÍ ZISK MÉDIÍ
• Rating
kolik lidí se dívá na pořad
• Share
kolik procent z těch, co zapli TV, se dívá na pořad
• Poslechovost
• Čtenost
• Prodaný náklad
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
KOMU (NEJEN) U NÁS PATŘÍ MÉDIA
Koncentrace vlastnictví médií – horizontální a vertikální
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Právo
HN, Ekonom, ihned.cz
MF DNES a LN, iDNES, TV Óčko
Deník
Vlasta a společenské časopisy,
National Geographic
Reflex, Blesk, AHA
TV NOVA
Prima TV
TV Barrandov
•
•
•
•
•
Borgis,a.s.
Economia, a.s.
MAFRA, a.s.
Vltava-Labe-Press,a.s.
Sanoma, s.r.o.
•
•
•
•
Ringier Axel Springer CZ, a.s.
CME (Time Warner)
MTG/GES Media Holding - Zach
Empresa Media - Soukup
Unie vydavatelů
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
NÁKLADY DENNÍHO TISKU V ČR
•
•
•
•
•
•
•
•
AHA!
BLESK
DENÍK
HN
LIDOVÉ NOVINY
MF DNES
PRÁVO
SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
82 117
298 942
180 317
39 038
40 000
202 006
113 633
43 783
http://www.abccr.cz/
Kancelář ověřování nákladu tisku
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
REKLAMA A INZERCE V MÉDIÍCH
Ukázka na úvod 
Madonna a BMW
Vymezení reklamy – cíle a metody
• Komerční reklama
• Politická reklama a politický
marketing
• Sociální reklama
• Reklama v AV médiích
• Inzerce v tisku
• Product placement (PP)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
LEGISLATIVNÍ UKOTVENÍ REKLAMY
Regulace médií:
• Ústava ČR
• „Listina“
Jaký je povolený objem reklamy v
médiích?
Státní regulace reklamy
• Vysílací zákon
• Zákon o regulaci reklamy
• Zákon na ochranu spotřebitele
EU
• Směrnice o audiovizuálních
mediálních službách
Etická samoregulace reklamy
• Role Rady pro reklamu
• Etické kodexy
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
Komerční TV seriály – malá ukázka reklamy a
„nenápadného“ product placementu…
Jak jsou média
financována?
Jaké jsou rozdíly
mezi komerčními
médii a médii
veřejné služby?
Rating vs. share
Jaké změny
přinesla komerční
média?
REKLAMA A ETIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podprahová reklama
Klamání zákazníka
Přehánění
Zamlčování informací
Srovnávací reklama
Využívání dětí v reklamě
Působení na děti
Zneužívání citů
Skrytá reklama
Podprahová reklama
Neslušná reklama
Reklama a sex
Kouřit je jako být otrokem tabáku
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
KONTROVERZNÍ BENETTON A OLIVIERO
TOSCANI
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
Ukázky reklamních spotů k diskusi
Durex
• http://www.youtube.com/watch?v=bizJWtJ0xXo
Fidorka
• http://www.youtube.com/watch?v=1g1v2u4uOyc
Lays
• http://www.youtube.com/watch?v=wXd0mUGJgdU
Zakázané
• http://www.youtube.com/watch?v=3_R3rXILiH4
• http://www.youtube.com/watch?v=BjIOCItUs_k
• http://www.youtube.com/watch?v=iS-3geMnHWg&feature=fvst
Kofola
• http://www.lidovky.cz/pomer-ucitelky-a-zaka-v-reklame-na-kofolu-jeneeticky-f9v-/ln-media.asp?c=A111228_104755_ln-media_ape
• http://www.lidovky.cz/nevhodne-moc-sexy-jake-reklamy-se-na-superbowl-nedostaly-pzw-/media.aspx?c=A130207_164700_ln-media_mc
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
• www.youtube.com/watch?v
=BW9Fw_VGM1k
• www.youtube.com/watch?v
=7KHThcNQ-OI
• www.youtube.com/watch?v
=UrCfspJokC4
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
POČET STRAN INZERCE ZA MĚSÍC
AHA!
BLESK
37 stran
152 stran
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY
33 stran
LIDOVÉ NOVINY
48 stran
MLADÁ FRONTA DNES
278 stran
PRÁVO
78 stran
SPORT
65 stran
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
Proč?
Proč?
BEZ KOMENTÁŘE…
Akcionáře zajímá pouze:
poměr mezi náklady a výnosy a ZISK
Od svobody k zisku
Od svobody
K zisku
MEDIOKRACIE A MEDIÁLNÍ MANIPULACE
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
NOVINÁŘSKÁ ETIKA
• Syndikát novinářů a jeho úloha
• Etické kodexy vs. praxe
• Novinářské spolky a prestiž žurnalistického
povolání
• Proč mluví někteří autoři o tzv. postžurnalismu
nebo konci žurnalistiky?
• Je autorizace povinná?
• Kolik ověřených zdrojů by měl novinář použít?
• Jaké jsou možné postihy novinářů?
ona.idnes.cz
J
Objektivita?
Nestrannost?
Vyváženost?
Veřejný zájem vs.
ochrana soukromí
jednotlivce
OBJEKTIVITA JAKO POJEM
Existuje?
A co vyváženost a nestrannost?
Příklad a cvičení:
Jak česká média podpořila prezidentské
kandidáty?
A proč?
PŘISTIŽENÝ OBAMA
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
TEXT Z WEBU A NOVIN
„Státníci to nemají na veřejnosti lehké…
Na Obamu mířily fotoaparáty z každého
úhlu také ve čtvrtek na summitu skupiny
zemí G8 v italské Aquile. Fotograf
agentury Reuters ho při tom zachytil, jak
hledí na pozadí brazilské delegátky.“
Pravda: reportáž
CNN: Nevinný
OBAMA
TEXT: Novinky.cz
Foto: REUTERS
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
Objektivní zpráva
neexistuje!!!
Ani prezident Obama nebyl
přistižen
Ani to, co vidíte, nemusí být
pravda…
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
A JEŠTĚ JEDNOU
Jak takovou
fotografie
uděláte?
http://www.youtube.
com/watch?v=GRz
nLSP-DBc
http://www.youtube.
com/watch?v=RbifT
bJtgJA&feature=rel
ated
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
OFICIÁLNÍ FOTOGRAFIE Z BÍLÉHO DOMU
Kouzla nejen
moderní techniky
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
POZNÁTE ROZDÍL?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Je dobré vědět, že:
Výběr zpráv, jejich
zpracování
-- to vše je subjektivní
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
ZISK, ZTRÁTA
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
POKLES AKCÍ A SÍLA INFORMACE
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
SÍLA PR
Po smrti Steva Jobse
akcie v USA posílily…
Proč?
Mohou média
ovlivnit krach
záložny, zvýšit
cenu podniku?
Vlastnictví médií
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
VYZKOUŠEJME SI TO..
Palestinský chlapec měl v ruce pistoli, kterou mířil
na izraelské vojáky. Ti ho zastřelili. Při vyšetřování
se ukázalo, že pistole byla umělohmotná. Incident
se vyšetřuje.
Úkol:
Rozdělte se do tří
skupin, napište
titulek k této
zprávě.
HAMAS
REUTERS
TO izraelské
armády
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
UKÁZKY
Palestinský hoch si hrál s atrapou zbraně, izraelští vojáci
ho zastřelili
Chlapec ohrožoval atrapou zbraně izraelské vojáky, ti ho
zastřelili
Izraelští psi vraždí naše děti
(Hamas)
Ohrožení vojáci v sebeobraně zastřelili chlapce se zbraní
(Tiskový odbor izraelské armády)
Které titulky jsou
z českých novin,
které vymysleli
studenti FSV?
Najděte jedno
sloveso, které
pozmění vyznění
titulku.
Tragický incident v Izraeli
(Agentura Reuters)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
POLITICKÉ PREFERENCE
Jaký titulek
zvolilo ke stejné
akci levicové
Právo?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
…
Jaký titulek
navrhujete Vy?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
ODPOVĚDNOST MÉDIÍ
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
VÍTĚZNÝ SNÍMEK Z MF DNES
Líbí se Vám?
Proč ano?
Proč ne?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
I BULVARIZACE VEDE K ZISKU
…
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
NĚCO VÍCE O PRÁCI NOVINÁŘŮ
Povolání novinář podle mediální teorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karel Čapek a jeho pojetí novináře
Novináři jako podavatelé (komunikátoři)
Veřejná (společenská role)
Novinářské rutiny
Novinářské hodnoty
OBJEKTIVITA VS. SUBJEKTIVITA
Agenda setting
Framing, gatekeeping
Média a sociální konstrukce reality
Marketingové požadavky, ekonomický diktát, kariérismus
„Pátračsko – advokátní přístup“ novinářů ke své práci
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
POVOLÁNÍ NOVINÁŘ
• Definice
• Žebříček společenské
prestiže
• Plat
• Náročnost práce
• Zázemí a „sociální
jistoty“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
KDO PRACUJE V MÉDIÍCH
TIŠTĚNÁ MÉDIA:
• Vydavatel, šéfredaktor, vedoucí vydání,
editor, redaktor, publicista, komentátor, korektor, fotograf, grafik,
editor, externí spolupracovníci
foto-
AV MÉDIA:
• Majitel/management, šéfredaktor, vedoucí vydání, editor, reportér,
moderátor,
zprávař,
publicista,
komentátor,
titulkář,
externí
spolupracovníci, výroba, distribuce
V každém médiu jsou inzertní poradci či marketingoví specialisté.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
ŽURNALISTIKA
Pojem byl odvozen od francouzského slova
journal (deník)…
Hlavní složky žurnalistiky:
V čem se liší
zpravodajství od
publicistiky?
• zpravodajství
• publicistika
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
ZPRAVODAJSTVÍ
ZÁKLAD ŽURNALISTIKY
• Informace o aktuálních událostech
• srozumitelnost, vyváženost, přesnost
Zpravodajství by mělo být:
• rychlé
• vyvážené
• nepředpojaté
• poctivé při výběru
• Objektivní
Nejstarší součást žurnalistiky.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
PUBLICISTIKA
VÝZNAMNÁ SLOŽKA ŽURNALISTIKY
• názor, hodnocení a subjektivní přístup autora
• poučit, informovat, o něčem přesvědčit čtenáře
• Hodnocení, metafory, expresivní výrazy
• Časté spojení odborného a uměleckého stylu
• Publicisté se věnují převážně aktuálním a
soudobým tématům, především hospodářským,
politickým či sociálním
Které české
publicisty znáte a
v jakých médiích
působí?
Najděte v
novinách
zpravodajské a
publicistické
útvary. V čem se
sbližují?
Jaké výrazové
prvky žurnalistika
využívá k
vyjádření
subjektivních
hodnocení?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
ŽURNALISTICKÉ ŽÁNRY
ZPRAVODAJSTVÍ
• zpráva; zpravodajský rozhovor,
zpravodajská reportáž, fotoreportáž
Znáte všechny
uvedené žánry?
PUBLICISTIKA
• komentář, úvodník, glosa, poznámka,
recenze, sloupek, kritika, fejeton, diskuse,
referát; publicistický rozhovor, publicistická
(foto)reportáž, anketa
MODERNÍ ÚTVARY
• story, feature
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
ZPRAVODAJSTVÍ + PUBLICISTIKA
Story
• Příběh o věcech, lidech, zvířatech, psaný živou
formou, pestrým jazykem, někdy kurzívou.
Feature
• Moderní žánr, pod který se schová vše. Příběh,
vyprávění,
reportáž s komentujícími prvky.
• Je pro noviny často klíčovým žánrem. Jeho cílem je
zaujmout. Otevírá často noviny (objevuje se na titulní
straně).
Najděte v médiích
příklady story a
feature.
Jaký je jejich hlavní
účel a smysl?
Ve kterých médiích
se objevují tyto
žánry nejčastěji?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
POŽADAVKY NA NOVINÁŘE
Rychlá rešerše
Flexibilita
Autocenzura
ICT gramotnost
Ovládání multimédií
Komunikace se čtenářem
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
KOMUNIKACE S MÉDII
Jak se nezbláznit, ale využít média ku svému
prospěchu…
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
BUDUJME SI DOBROU POZICI!
Možnosti komunikace s médii a udržování kontaktů:
• Tiskové konference, tiskové zprávy, tisková oznámení
• Briefing, pracovní obědy, snídaně, brunch…
• Osobní kontakty
• Rozhovory
• Autorské články, komentáře, poznámky
• Dopis redakci
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
JAK A KDY USPOŘÁDAT TK
Na úvod: mistr prezentace Steve Jobs
• Televize a rozhlas vs. tisk
• Zásadní, zajímavé sdělení, informace,
obrat…
• Místo, čas a prostor (na co si dát pozor)
• Jak a kdy pozvat média
(ČTK, tiskové oznámení - pozvánka)
Co vše bychom měli připravit?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
NEZAPOMEŇTE
• Tiskovou zprávu
• Cedulky se jmény vystupujících,
organizátorů
• Prezenční listinu
• Další písemné materiály k tématu a o nás
• Multimédia
• Občerstvení
Neposílejte tiskovou zprávu k tiskové
konferenci předem!
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
JAK VÉST TK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Moderátor
Uvítání
Proč jsme svolali TK
Představení vystupujících a hostů
Seznámení s programem
Jednotlivé úvodní řeči
Prostor pro dotazy
Poděkování za účast, závěr
TZ a další podklady
Občerstvení
Vyhodnocení tiskové konference!
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
TISKOVÁ ZPRÁVA A TISKOVÉ OZNÁMENÍ
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
TISKOVÉ OZNÁMENÍ
•Dementi
•Reakce
•Pozvánka na tiskovou konferenci
Příklad:
Pozvánka na tiskovou konferenci k vernisáži
výstavy Vzpomínky na Afriku
Klub Galerie, www.galerie.cz
2. června 2007
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
TISKOVÉ OZNÁMENÍ
Vážené novinářky, vážení novináři,
zveme vás na tiskovou konferenci k vernisáži
fotografií s názvem Afrika, která se uskuteční ve
středu 8. května 2007 v 10 hodin v prostorách
kavárny Lucerna, Vodičkova 18, Praha 1.
Tiskovou konferenci pořádá fotoklub Galerie ve
spolupráci se Svazem českých fotografů.
Další informace:
Ferdinand Vaněk, mluvčí kavárny
mobil: 605 075 435, tel: 222 111 111
e-mail: [email protected]
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
TISKOVÁ ZPRÁVA (TZ)
Text s novými informacemi
Nejčastější forma komunikace s médii
Jak ji napsat?
• alespoň 1 nová zpráva či informace
• aktuálnost – ke dni události
• Srozumitelnost
• Délka?
• Ctrl C, Ctrl V
Co obsahuje?
• titulek
• hlavička
• poznámky/přílohy
• informace o nás
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
3 TYPY TZ
•
Zpráva o události (event release)
•
Zpráva provázející zveřejnění materiálu (study release)
•
Zpráva, reakce na událost (reaction release)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
PRAKTICKÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI
•
•
•
•
•
•
Čím máme šanci zaujmout
novináře nejčastěji?
Jaké kontakty využít?
Kolik dostávají novináři
pozvánek, zpráv?
Kam můžeme TZ posílat?
Jak zatraktivnit naši TK?
Jak vyhodnotit TK?
Co Vás ještě napadá?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
KOMUNIKACE S MÉDII A V
MÉDIÍCH
Více si řekneme za pár týdnů v semináři
„Interaktivní mediální trénink a práce s médii“
Těšíme se na Vás!
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008
LITERATURA A ODKAZY
• JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál,
2009.
• MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál,
1999
• OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan. Encyklopedie praktické
žurnalistiky
• REIFOVÁ, Irena & kolektiv. Slovník mediální komunikace. Praha:
Portál. 2004
• TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál. 2006
• BURNSOVÁ, Lynette Sheridan. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004
• Etický kodex Syndikátu novinářů a jiné etické kodexy (ČT, deník
Týden, Reflex)
• www.mediaguru.cz
• www.medialni-vzdelavani.cz
• www.rrtv.cz
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0008

Podobné dokumenty

Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace

Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace složitý kognitivní proces (Alves a Hurtado Albir 2010) může přispívat k poznávání lidského myšlení a  jako jev komunikační a  jazykový k  poznávání principů komunikace a struktury jazyka. Basil Hat...

Více

Historie IA - Národní sjednocení

Historie IA - Národní sjednocení Liessmann, interpretujíc Tönniese, sociologa konce XIX. st., chápe společenství jako sociální prostor s následujícím znakem: „Kdo žije ve společenství, ví už vždy, oč jde. Společenství nemusí svým ...

Více

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy mediální, protože média jsou součástí našeho života. Mediální instituce a produkty mají svá pravidla, kterými se řídí a podle kterých fungují. Pochopení fungování médií a jejich zákonitostí vede ...

Více

stáhnout článek - Dějiny - Teorie

stáhnout článek - Dějiny - Teorie a sbírek, je de facto novým pořádáním a i zde je na místě požadavek jejího odborného provádění.3 Právě učiněná poznámka s citací webu (a již vžitě uvedeným datem posledního nahlédnutí) ilustruje da...

Více

Stáhnout číslo v PDF

Stáhnout číslo v PDF jsme se rozhodli zdůraznit křesťanské kořeny střední Evropy. A tak se odkazy na křesťanství prolínají celým tímto číslem. Hlavním tématem čísla jsou politické strany, které buď z  křesťanských hodn...

Více

Programové tipy HBO duben 2015

Programové tipy HBO duben 2015 Hlavní postavou amerického filmu – inspirovaného skutečnými událostmi – je texaský elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof. Sebevědomý muž se po úrazu elektrickým proudem dozví, že je ...

Více

dokument ke stažení

dokument  ke stažení totiž zároveň představují určitá práva knihoven nebo jejich čtenářů, uživatelů. Právě tyto zákonné výjimky však v současné době, kdy se snadno pořizují a šíří digitální rozmnoženiny, chápou vydavat...

Více

ke stažení zde - Revue pro média

ke stažení zde - Revue pro média poznamenává, že jak mediální, tak i sportovní průmysly zaujímají oba ve vztahu ke státní moci nejednoznačnou pozici: oba působí jako soukromé subjekty ve veřejném prostoru (zde především v USA). Sp...

Více