Zpráva o projektu partnerství škol Comenius

Transkript

Zpráva o projektu partnerství škol Comenius
Projekt
Partnerství škol Comenius
EU 4U 2 – A Gastronomic Union
Realizace projektu: 1.8.2010 – 31.7.2012
Jedná se o projekt Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která
jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní
spolupráce.
Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci,
studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící ve školách mateřských, základních či
středních.
Základí myšlenka a cíl projektu EU4U2:
Na projektu EU4U2 (oblast gastronomie) spolupracují 4 gastronomické střední školy ze 4
různých zemí. Žáci mají týmově spolupracovat a vytvořit mezinárodní menu s myšlenkou
jeho přípravy v EU parlamentu v Bruselu.
Jedním z dnešních problémů ve vzdělání je předčasné zanechání studia. Náš projekt chce
zlepšovat strategie ve vzdělání s cílem motivovat studenty ke vzdělání.
V rámci projektu navrhují jednotlivé státy typické recepty:
předkrm – Holandsko
polévka – Itálie
hlavní chod – Dánsko
zákusek – Česká republika
Naše partnerské školy:
1) Nizozemí
Oostvaarders College
A. Boekenweg 3
1333 VD Almere
NL – Netherlands
Zastoupení školy:
Sluimer Jan – ředitel
Anja RoozeveldvanderVen – hlavní koordinátor projektu
Oostvaarders College je multikulturní střední škola v nové provincii Fevoland v Nizozemí.
Věk žáků se pohybuje mezi 12 a 18 lety. Město Almere neexistuje více než 30 let a jeho
populace pochází z celého Holandska a přistěhovalců z mnoha zemí světa. Tato škola se
soustředí na talent studentů, má speciální hodiny vědy, sportu a umění stejně jako mnoho
mezinárodních internetových a výměnných projektů s evropskými zeměmi, USA a Indií,
protože to obohacuje vzdělávací proces a vzdělání tak činí více reálné a přibližuje ho
skutečnému životu. Tyto aktivity podněcují zájem a toleranci k ostatním zemím/kulturám a
také zabraňují tomu, aby žáci předčasně zanechali studia.
2) Dánsko
Tech College Aalborg
Oster Uttrup vej 1
9000 Aalborg
DK – Denmark
Zastoupení školy:
Lund Eva – ředitelka
Carsten Wowk Jepsen – mezinárodní koordinátor školy pro projekt
Tech College Aalborg je jedna z největších středních technických škol v Dánsku. Nabízí
širokou škálu programů VET, má okolo 700 zaměstnanců, z toho okolo 500 učitelů a zhruba
4500 studentů. Jedno z našich největších oddělení je Střední škola potravinářská Aalborg,
která má vlastní adresu a hospodaření.
Střední škola potravinářská bude zodpovědná za účast v projektu včetně komunikace
s ostatními partnery, plánování vlastní mobility, péči o ostatní partnery a spoluúčast se
studenty v Bruselu.
Tato škola jako poskytovatel vzdělávání má pevné vazby s pohostinským odvětvím. Je si
zcela vědoma toho, že její studenti potřebují získat kulturní povědomí a dostát možnostem
učení a práce v cizině.
Studenti s problémy s učením jsou často potencionálními adepty na nedokončení školy a
chybí jim sebevědomí, nové způsoby motivace jsou tedy zapotřebí.
3) Itálie
Instituto Professional si Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione,
Commerdiali e Turitici F. Cavallotti
Via Bologni 86
06012 Citta di Castello
IT – Italy
Zastoupení školy:
Mila Tejada – mezinárodní koordinátor školy pro projekt
IPSSARCT F. Cavallotti je jedna z hotelových škol v regionu Umbria. Toto město je
situováno v provincii Perugia (oblíbená turistická destinace) blízko Assisi, které je na
seznamu světového dědictví UNESCO. Tato škola nabízí odborné kurzy ve vaření,
obsluhování, hotelových službách, turismu a podnikání. Má okolo 480 studentů a 72 učitelů.
Samotná škola má velkou multikulturní populaci pocházející z přistěhovaleckých rodin, které
přišly ze zahraničí a usadily se v Itálii. Mnoho z našich studentů pochází ze znevýhodněných
rodin a míst s ekonomickými problémy a zřídka mají šanci cestovat do zahraničí, tudíž tento
projekt, který jim dovolí pracovat v cizích zemích, bude obohacující pro jejich osobní a
profesní růst.
Naše škole si je vědoma toho, že k úspěšnému fungování v budoucí Evropě je nezbytné, aby
naši studenti dovedli plnit takové úkoly, které jsou schopni plnit ostatní evropští studenti.
Představení naší školy v projektu:
Hradec Králové je historické město, jehož kořeny sahají do 12 století. Dnes je důležitým
historickým a kulturním centrem České republiky.
Naše škola je největší střední školou v celém kraji. Žáci mohou zakončit studium po 3 nebo
4 letech složením příslušných zkoušek. Žáci jsou ve věkovém rozpětí 15 – 19 let. Zařazujeme
nové pedagogické metody ve výuce a střídáme výuku teorie a odborného výcviku. Jednou
z nejdůležitějších činností v projektu Comenius je mezinárodní spolupráce, takže studenti
mohou porovnávat své praktické zkušenosti, kulturní znalosti a učit se respektovat jiné země
a jejich zvyky. Možnost uplatnit a zlepšit jazykové znalosti je součástí spolupráce
v projektu.Věříme, že mezinárodní spolupráce bude pro žáky motivací k jejich vzdělání.
Chceme vést naše žáky k tomu, aby pokračovali ve své práci, zlepšovali své stravování a
dodržovali zásady zdravé výživy, neboť je to důležité pro jejich budoucnost , práci a úspěšný
život.
Pracovní meeting v Hradci Králové 8.-10.září 2010
- v původní verzi předloženého projektu bylo 5 účastnických zemí
: Holandsko, Dánsko, Estonsko, Itálie, Česká republika
- vzhledem k tomu, že Estonsko obdrželo zamítnutí projektu a Itálie byla zařazena mezi
náhradníky, konala se v září 2010 schůzka partnerů v Hradci Králové, kde jsme měli
možnost seznámit se s našimi partnery a vytvořit nový harmonogram mobilit ( týdenní
pobyty žáků v partnerských školách, kdy se učí připravovat recepty navržené partnerskou
zemí )
- po této schůzce jsme dostali z Itálie zprávu, že také tito naši partneři mají projekt schválený,
a proto byl dojednán nový harmonogram mobilit
CHANGED WORK PROGRAMME:
No.
Activity
Destination
country
(host)
Partners
involved
(visitors)
1
Partner coordination
meeting
CZ – Czech
Republic
2
Pupils will be testing the
recipes made by the host
country together with
their pupils
Pupils will participate in a
developed lesson
incorporating theory and
practice
Participants will visit
relevant cultural,
vocational and industrial
centers
3
4
NL + DK + CZ + IT
Approx.
start date
Exact dates
agreed upon
Action / notes
NL + DK
8-10 September
2010
IT not yet approved at
this point in time
NL – Netherlands
CZ + DK
29 November –
3 December 2010
As above
DK - Denmark
NL + IT
11-15 April 2011
As above
CZ – Czech
Republic
IT + DK
31 October – 4
November 2011
5
As above
IT- Italy
CZ + NL
Dezember 2011
6
Planning meeting for
coordinators and teachers
concerning the final
mobilities in Brussels
Evaluation of earlier
mobilities
BE – Belgium
All 4
Feb. 2012
7
Preparation and service of
European Menu for EU
representatives
Visit to EU parliament
and other culturally
important landmarks
BE – Belgium
All 4
April 2012
Uskutečněné mobility
Almere 28.11. – 4.12.2010
-
-
-
1. mobilita v projektu, proběhla v Nizozemí na Oostvalderscollege
zúčastnily se partnerské země: Holandsko, Dánsko, Nizozemí
každou školu reprezentovalo 5 žáků, kteří připravovali předkrmy do evropského
menu
recepty tentokrát připravovali Holanďané, seznámili s nimi své partnery a žáci se je
učili připravovat
: na závěr týdne proběhlo losování, kde každý z účastníků měl možnost
hlasovat pro 1 recept, který byl dle jeho názoru nejlepší
výuka a příprava receptů probíhala v pěti skupinách, které byly mezinárodní – vždy
jeden žák z každé země/ Holanďan, Dán, Čech
tato organizace významně přispěla k rozvoji komunikačních schopností žáků,
spolupráci a možnosti získat informace o cizích zemích – způsobu života, kultuře,
podmínkách na školách
na začátku týdne se sešlo 15 žáků ze tří partnerských škol, na konci týdne byla
vytvořena skupina přátel