Návod na montáž a obsluhu přídavných zadních kol

Komentáře

Transkript

Návod na montáž a obsluhu přídavných zadních kol
+++
Návod na montáž a obsluhu
přídavných zadních kol - Triglav
a
Před montáží vyjměte pojistku Motúčka.
Obr.1.Motúčko otočte tak, aby leželo na korbě.
Obr.2. a 3. Z nožiček odstraňte plastové krytky,
když jsou jimi vybaveny. Pokud jsou vybaveny
krytkami s bočním otvorem na vnitřní straně
dle obr. 4 lze je ponechat a nainstalovat
přídavná kola přes tyto krytky .
Obr.5.-6. V případě, že jsou nohy bez krytek
a nebo jsou již provozováním Motúčka
poškozeny, použijte nové, které jsou součástí
dodávky přídavných kol – Triglav ( celkem
jsou dodávávány 4ks). Při montáži s plastovou
krytkou dle obr. 4 je třeba použít základní
výškovou polohu dle obr. 6.
Obr. 7-9.-Sestava přídavných kol je opatřena
úchyty, které vsuňte pod nohy Motúčka
(obr. 8 pře utažením, obr.9 po utažení šroubů).
Nyní utáhněte šrouby M6.
Dle potřeby promažte třecí plochy kloubů.
obr. 12.Motúčko otočte do pracovní polohy
a vložte pojistku zpět do pouzdra.
Nyní je Motúčko připraveno k použití.
Ložiska kol udržujte namazaná plastickým
mazivem v intervalu dle způsobu používání .
1
2
3
4
5
6
Důležité upozornění :
Přídavná zadní kolečka slouží k usnadnění práce
s Motúčkem. Používejte je pouze s nákladem,
který jste schopni bezpečně zvládnout bez nich.
Nepoužívejte je v terénu,
kde může dojít k samovolnému rozjetí Motúčka
s přídavnými zadními kolečky!
Nepoužívejte je pro jízdu po vrstevnici,
šikmo do stoupání nebo z kopce – hrozí převržení !
Platí od 11.2.2015
7
8
10
9
11
12
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (nařízení vlády č. 176/2008 Sb.)
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (nařízení vlády č. 616/2006 Sb.)
Výrobce:
Isolit-BRAVO, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
Jablonné nad Orlicí
561 64
Zařízení:
Triglav – vyměnitelné přídavné zařízení pro Motúčko M2
Popis zařízení:
Zařízení slouží k rozšíření elektrického kolečka Motúčko M2 o přídavná zadní kola, která se montují
na nohy Motúčka
splňuje požadavky:
Směrnice 2006/42/ES (Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.)
Směrnice 2004/108/ES (Nařízení vlády č. 616/2006 Sb.)
Seznam harmonizovaných norem použitých při posuzování shody:
ČSN EN ISO 12100:2011; ČSN EN ISO13857:2008; ČSN EN 614-1+A1:2009; ČSN EN 953+A1:2009; ČSN
EN 1037+A1:2008; ČSN EN ISO7010:2012
Seznam dalších technických norem a předpisů:
Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
Isolit-BRAVO, spol s r.o.
Jablonské nábřeží 305
Jablonné nad Orlicí
561 64
Osoba oprávněná k vypracování původního ES prohlášení o shodě:
Kvido Štěpánek, jednatel
Výrobce prohlašuje, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětného předpisu
Evropských společenství.
V
dne....................
...................................................
Osoba pověřena vypracováním
ES prohlášení o shodě

Podobné dokumenty