Brožura 2015-2016 bez přihl. - Nabídka zájmových kroužků 2016

Transkript

Brožura 2015-2016 bez přihl. - Nabídka zájmových kroužků 2016
Dům dětí a mládeže Spálené Poříčí
Tyršova 31, 335 61 Spálené Poříčí
telefon: 604285793
e-mail: [email protected]
www.domecek-spaleneporici.cz
NABÍDKA MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Milé děti, vážení rodiče
Znovu tady máme začátek školního roku a tím začíná i naše činnost, činnost Domečku Spálené Poříčí.
V letošním roce začnou v DDM aktivně pracovat kroužky od 5. 10. 2015, Klub dětí bude v činnosti již od
1. 9. 2015 od 11.30 hod. do 15.30hod.
Dovolte mi krátké shrnutí loňských aktivit v Domečku. V činnosti bylo 21 kroužků z 25 nabízených, do
zájmových činností se zapojilo velké množství dětí, mládeže i dospělých – celkem navštívilo týdně náš
Domeček 317 účastníků, z toho 269 dětí školního věku. Hojná účast byla i na letní táborové činnosti,
konaly se dva příměstské tábory, které proběhly v Domečku první červencový týden a poslední srpnový
týden, konal se i kralovický tábor na Oblátku, který znovu navštívilo 7 dětí z poříčska z celkového počtu
85 dětí.
I v letošním roce se na vás moc těšíme a budeme se snažit připravit nabídku kroužků a zájmové
činnosti takovou, aby plně uspokojila požadavky všech vás, kteří náš Domeček rádi a pravidelně
navštěvují.
!!!PŘIPOMÍNÁME!!!
Klub dětí je v provozu již od 1.9.2015 od 11.30hod. do 15.30hod. a zájmové kroužky začnou svoji
činnost 5.10.2015.!!!
Nově otevřené kroužky v loňském roce:
KROUŽEK MAŽORETKY
MIŠ MAŠ
Činnost těchto nových kroužků bude již letos zařazena do uvedené nabídky Domečku v jeho
stálém časovém rozvrhu
Největší účast jsme zaznamenali v Klubu dětí, na kroužcích Floorballu, kroužku Domino. Narůstá
zájem o kroužek stepu i o kroužek stolního tenisu, nově otevřený kroužek Mažoretek.
Abychom ještě více zlepšili naši vstřícnost k Vám, žádáme Vás o Vaše návrhy, nápady,
spolupráci, ale i o námitky, připomínky a požadavky k naší práci.
Již potřetí jsme se mohli zúčastnit tábora Na Oblátku se stejnými dětmi jako vloni, ale v jiném
programu – letošním tématem byla Čína. Tábor byl opět a znovu plný her, výletů, výprav a
soutěžení mezi pěti patnáctičlennými oddíly. Máme zde své místo a díky této možnosti, která není
samozřejmostí, ale projevem vstřícnosti a laskavosti vedení DDM Kralovice, jsme opět prožili
krásné, hravé a bezstarostné dny na pravém letním táboře.
Velice děkujeme za podporu všem, kteří nám fandí a svojí přízní pomáhají rozvíjet činnost našeho
Domečku, který je zde pro Vás a vaše děti. Děkuji i všem pracovníkům a především externistům
Domečku za vedení a přípravu kroužků po celý náš společný další rok působení. Bez nich by byla
práce v Domečku takřka nemožná a vám všem bychom zdaleka nemohli nabídnout tolik možností
využití volného času.
V loňském školním roce jsme rozšířili nabídku kroužků a mimoškolních činností také díky
vstřícnosti, pomoci a podpory MÚ Spálené Poříčí, ZŠ Spálené Poříčí, CSOŠ Spálené Poříčí,
Infocentra Spálené Poříčí, DDM Blovice a řady rodičů, externích pracovníků a široké
veřejnosti, jež s Domečkem spolupracují, a věřím, že nadále spolupracovat budou. Moc
všem děkuji, jejich podpory a práce si nesmírně vážím.
2
ČINNOST DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE SPÁLENÉ POŘÍČÍ
DOMEČEK
-
práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými
kroužky
akce pro veřejnost
práce s rodinou
otevřené kluby dětí
zájmová činnost pro děti i dospělé
příležitostné akce
kurzy
spontánní činnosti
příměstské tábory
letní táborové činnosti
metodické programy
VĚŘÍME, ŽE S NÁMI SE NUDIT NEBUDETE!
Prázdniny ve školním roce 2015/2016
Podzimní prázdniny
29.října -30.října 2015
Vánoční prázdniny
23.prosince 2015-3.ledna 2016
Pololetní prázdniny
29.ledna 2016
Jarní prázdniny
1.února -7.února 2016
Velikonoční prázdniny
24.března -25.března 2016
Hlavní prázdniny
1.července-31.srpna 2016
3
Nabízíme tyto nové možné aktivity, které budou otevřeny podle Vašeho zájmu.
Potřebujeme od Vás zpětnou vazbu, na jejímž základě otevřeme tyto nové zájmové útvary. Podle
Vašeho zájmu budeme dále domlouvat i čas a dobu konání kroužků.
Pro nejrychlejší zpracování požadavků použijte:
telefon: 604285793 Tymlová Pavlína e-mailová adresa: [email protected]
www.domecek-spaleneporici.cz
!!!ZJIŠŤOVACÍ ZÁJEM – NOVINKY!!!
Floorball pro děvčata – pro fanynky floorballového sportu nabízíme vytvoření dívčího družstva
florbalistek. Dívčích družstev se mnoho nevidí, proto i na účastech v turnajích a soutěžích mají děvčata
velkou šanci na umístění! Minimální počet pro vytvoření družstva je 7 děvčat.
Zápisné: 250,-/pololetí Vedoucí: Karlík Václav
Míčové hry – kroužek pro děti, které si chtějí zahrát míčové hry (vybíjená, fotbal, basket, volejbal…atd.)
v tělocvičně ZŠ nebo na hřišti. Abyste si mohli zahrát, je nutný minimální počet 10 dětí, pro utvoření
družstev.
Zápisné: v I.pololetí – bez zápisného (nový kroužek),II.pol.–250,-Kč Vedoucí: Karlík Václav
Dětské paličkování – pro zručné a šikovné děti od první třídy, které mají zájem o to, se naučit základy
krajkářské techniky s paličkami. Děti se naučí základy paličkování, seznámí se s technikou krásného
krajkářství a postupně se budou učit vzory paličkování. Do kroužku mohou chodit děti začátečníci i ty,
které už paličkování zkoušely. Paličkování je velice hezké a dá se dobře naučit, přestože vypadá velice
náročně. Přesvědčíte se, když se na tento kroužek přihlásíte.
Cílem je udržet krajkářskou tradici, seznámit zájemce s historií paličkování a technikou krajky, podpořit
tvůrčí nápady při zpracování návrhů motivů pro paličkování.
Schůzka se bude domlouvat podle možností dětí i vedoucí.
Zápisné: v I. pololetí – bez zápisného (nový kroužek), II.pol.–250,-Kč,
Vedoucí:Tymlová Kristýna
FIMO technika a jiná kreativní tvoření – kroužek zaměřený pro zájemce o kreativní tvorbu a kreativní
techniky – FIMO, Kumihimo apod. Nadstandartní materiál kreativní tvorby je nutno doplatit dle aktuálních
cen materiálu, dle velikosti výrobku a spotřebovaného materiálu. Výrobky jsou velice hezké a stojí za to.
Můžete se přesvědčit na našich webových stránkách (www.domecek-spaleneporici.cz), kde jsme pro Vás
v rubrice Fotografie - „FIMO a kreativní techniky“ zařadili pár obrázků. Přesvědčit se také můžete, pokud
se na tento kroužek přihlásíte. Kroužek bude probíhat pouze od listopadu 2015 do ledna 2016.
Zápisné: do konce prosince bez zápisného, podle zájmu se činnost kroužku bude prodlužovat. Od
ledna zápisné 250,-Kč Vedoucí: Kristýna Tymlová
Taneční kroužky (Step, Mažoretky a Aerobic) jsou v letošním roce již obsazené stávajícími tanečnicemi,
začátečníky Stepu, Mažoretek a Aerobicu přijímáme od 2.třídy. Taneční pomůcky- pompony, stepařské
plechy, hůlky budou dětem zapůjčeny v DDM. Kroužky budou otevřeny v případě, že se přihlásí 5 a
více zájemců.
Zápisné: 250,-/pololetí Vedoucí: Yvona Plojharová, Kristýna Tymlová
!!! DESKOVÉ HRY !!! – ZAŘAZENO V NABÍDCE NA ČTVRTEK – viz str.11
Stavění z MERKUR stavebnice – znovu zařazujeme kroužek MERKUR, kde si postavíte svůj model ze
známé stavebnice. Tento kroužek bude zábavnou formou rozvíjet technickou zručnost, nápaditost
prostorovou viditelnost dětí. Cílem je posílit schopnost spolupráce, tvořivé myšlení a rozvoj intelektuální i
manuální schopnosti dětí
Zápisné: I.pol. bez zápisného – nový kroužek , II.pol. 250,-Kč
Vedoucí: Josef Šváb
4
ABYSTE SI MOHLI VŠICHNI NOVÉ KROUŽKY
VYZKOUŠET, NABÍZÍME U VYBRANÝCH DRUHŮ
KROUŽKŮ V PRVNÍM POLOLETÍ JEHO PŮSOBENÍ
MOŽNOST BEZPLATNÉ ÚČASTI.
!!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – i letos umožňujeme platbu
kroužků pololetně a zvýhodněnou akci 2+1 kroužek zdarma!!!
(I. pololetí je nutné zaplatit do konce října, II. pololetí pak do konce února)
Pokud dítě bude v II. pololetí pokračovat v docházce do kroužků, nebude mít
kroužek uhrazený a v některém z následujících měsíců po pololetí se odhlásí,
je nutné uhradit adekvátní částku za kroužek, podle počtu započatých týdnů
docházky – minimální částka je 100,-Kč.
Do počtu 2+1 zdarma se nepočítá účast v Klubu – Domečkáři a nové kroužky.
!!!AKCE DOMEČKU-2 KROUŽKY + 1 ZDARMA!!!
Pokud se dítě v letošním školním roce přihlásí na dva placené zájmové kroužky
(vyjma Klubu dětí a kroužku z rubriky NOVINKY), má třetí kroužek
BEZ POPLATKU.
5
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
pro školní rok 2015/2016
PONDĚLÍ
Pohybáček – Mateřský klub Kačenka vám nabízí dopolední
cvičení pro děti od cca 9 měsíců až do 4 let s maminkami. S
dětmi děláme aktivity, které stimulují jejich psychomotorický
vývoj, učí je chování v kolektivu a připravují na vstup do
mateřské školy. Cvičení jsou doplňována říkadly, básničkami a
písničkami, kterými chceme rozvíjet také rytmiku a slovní
zásobu.
Zápisné: formou kurzovného dle domluvy s lektorkami
Zahajovací schůzka: dle domluvy s lektorkou
Vedoucí: Mgr. Kateřina Pešková
Floorball pro mladší kluky – pro začátečníky, kluky a holky z prvního stupně ZŠ.
Bezkontaktní sport, finančně nenáročný a bezpečnější než např. hokej. V případě
zájmu je nutné později zakoupit floorballovou hokejku, zpočátku jsou možné
zapůjčit. Sálová obuv na přezutí NUTNÁ!
Zápisné: 500,-/školní rok (možnost pololetní platby - 250,-Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: 5.10.2015 v 13.30. v tělocvičně ZŠ
Vedoucí: Václav Karlík, Kristýna Tymlová
6
Floorball pro starší kluky a pokročilé – pro stávající
floorballisty, kteří náš kroužek již navštěvovali v minulých
letech. Podmínky stejné jako u začátečníků.
Zápisné: 500,-/školní rok (možnost pololetní platby)
Zahajovací schůzka: 5.10. 2015 od 14.30 v tělocvičně ZŠ
Vedoucí: Václav Karlík, Kristýna Tymlová
Předškoláček – pro děti předškolního věku, které jdou v lednu k zápisu do ZŠ.
Zaměřujeme se na intenzivní přípravu dětí před vstupem do školy, v době po
zápisu do školy se průprava opakuje a soustřeďujeme se na manuální
činnost, procvičování jemné motoriky a soustředění. Tento kroužek bude
probíhat pouze do lednového zápisu do ZŠ, který bude v lednu 2016.
Zápisné:250,-Kč
Zahajovací schůzka: pondělí 5.10.2015 od 15.45 hod. v Domečku
Vedoucí: Kristýna Tymlová
Country Karamelky - kroužek šitý na míru pro kluky a holčičky, kteří rádi tancují
na westernové melodie nebo se to chtějí naučit. Vhodné pro děti od 1. – 4.
třídy.Tance v různých formacích (čtverylky, řady, zástupy, kruhy), mající předem
danou choreografii. Svými kořeny sahá až do evropského středověku. Evropští
vystěhovalci na americký kontinent si mnohé tance přivezli s sebou, postupem doby
z toho vznikl odlišný styl, který se dostal zpět do Evropy. Používá
se jako doplňkový program na country bálech a ve formě
show na vystoupení.
Zápisné: 500,-/školní rok (možnost pololetní platby – 250,Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: bude upřesněna po domluvě s vedoucí
kroužku
Vedoucí: Mgr. Jaromíra Regentová
7
ÚTERÝ
Kroužek Kašpárek-tento kroužek je určený pro děti
z 2. - 5.třídy, pro děti s fantazií, tvořivým duchem, láskou
k tvoření a pohádkám, touhou využít volný čas a odreagovat se
od školy a počítače. Hlavní náplní je výroba a tvoření
pohádkových postav z různých materiálů a příprava
jednoduchých vystoupení hlavně pro sebe, ale také pro rodiče.
Děti můžou předvést svůj talent a šikovnost a pod vedením
zkušených vedoucích si užijí spoustu legrace a mnohému se
naučí. Svoji činnost děti ukážou na konci školního roku
rodičům na Akademii kroužků.
Zápisné: 500,-Kč/školní rok (možnost pololetní platby)
Zahajovací schůzka: 6.10.2015 od 14.00hod. v Domečku
Vedoucí: Alena Kyselová, Iva Jakubčíková
!!! ČINNOST RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU JEŠTĚ NENÍ
POTVRZENA VEDOUCÍM KROUŽKU. V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
UPŘESNÍME, ZDA KROUŽEK BUDE V TOMTO ŠKOLNÍM
ROCE V ČINNOSTI !!!
Kroužek Čudlička – další rok působení rybářského kroužku pro rybáře začátečníky
a pokročilé, kteří chtějí získat nejen potřebné znalosti, ale také
rybářský lístek na místní rybník Šafranice. Doporučujeme pro
děti od 2. třídy. Rybářský kroužek bude probíhat podle
individuální domluvy s vedoucím kroužku v sezónních
měsících rybaření (říjen 2015, březen – září 2016).
V měsících listopad - leden není rybářská sezóna, děti by
musely procházet nucenou výukou v učebně k vyplnění programu.
Proto volíme možnost a využíváme nabídky vedoucího kroužku,
zvolit individuální časový rozvrh pro rybářský kroužek, kdy se
lektor může plně věnovat rybářské praxe s dětmi, účastnit se
rybářských závodů a soutěží.
Zápisné: 300,-Kč/školní rok
Schůzky: dle telefonické domluvy s vedoucím kroužku, nové i stávající členy
kroužku bude vedoucí kontaktovat a domlouvat si jednotlivé schůzky
Vedoucí: Rostislav Rochovský
8
STŘEDA
Mažoretky – pochodové a taneční variace, tancování s pompony a hůlkami
v rychlejším tempu. Taneční choreografie, které se naučíme, zatančíme na
Akademii DDM.
Zápisné: 500,-Kč /školní rok (možnost pololetní platby)
Zahajovací schůzka: 7.10.2015 ve 13.00 hod. v Domečku
Vedoucí: Yvona Plojharová
Kroužek aerobicu – sestavy aerobicu a stepaerobicu, posilování, protahování,
naučíme se taneční choreografie, které zatančíme na Akademii DDM nebo
příležitostných akcích Domečku. V případě nacvičení vystoupení – platba kostýmů – cca 200,-Kč
Zápisné: 500,-Kč / školní rok (možnost pololetní platby)
Zahajovací schůzka: 7.10.2015 od 13.45 hod. v Domečku
Vedoucí: Yvona Plojharová
Kroužek stepu – další rok pokračuje činnost kroužku stepování.
nové stepařské kroky, taneční sestavy, vyzkoušíme i různé
taneční styly, připravíme vystoupení na Akademii kroužků a
příležitostné akce.
Naučíte
se
Zápisné: 500,-/školní rok (možnost pololetní platby)
Zahajovací schůzka: 7.10.2015 ve 13.45 hod. v Domečku
Vedoucí: Yvona Plojharová
MišMaš – kroužek pro malé šikulky předškolního věku, který je zaměřený na
tvořivost, dovednost, pohyb, tanečky, říkadla, procvičování jemné
motoriky, malování…zkrátka všehochuť různých činností.
Zápisné: 500,-/školní rok (možnost pololetní platby)
Zahajovací schůzka: 7.10.2015 v 15.45hod. v Domečku
Vedoucí: Kristýna Tymlová, Alena Kyselová, Yvona Plojharová
Keramika pro děti i dospělé - na tomto kroužku si vyrobíte vše, co jen
z keramické hlíny jde, zajistíme keramickou hlínu, glazury, vypalování v peci,
hodiny keramiky povede zkušená a šikovná keramička p. Plachá, která se keramické
tvorbě věnuje již delší dobu. S výrobou pomůže, poradí a ukáže nám, co všechno je
možné z hlíny vytvořit. Kurzy budou dvouhodinové a z provozních důvodů se budou
konat jedenkrát za 14 dní.
Zápisné: 500,-Kč/ školní rok (možnost pololetní platby) + platba materiálu na každé
hodině přímo lektorce – cca 120.-Kč (dle velikosti výrobku)
Zahajovací schůzka: 7.10.2015 od 16.00 hod. v Domečku
Vedoucí: Bc. Pavlína Tymlová
Lektorka: p. Plachá
9
ČTVRTEK
Kytarový kroužek BRNKÁLEK – pro mírně pokročilé a
pokročilé. Děti se naučí základní akordy a techniku
doprovodů.
Na kroužku kytary přistupujeme ke každému
jednotlivému žáku individuálně, neboť za nejdůležitější
považujeme především zájem o hru na kytaru a snažíme se
dítě hrou na kytaru nadchnout…důležité je uvědomit si jeho
individualitu.
Zápisné: 500,-Kč / školní rok (možnost pololetní platby)
Zahajovací schůzka: ve čtvrtek 8.10.2015 od 13.45 v Domečku
Vedoucí: Ing. Božena Šroubková
Mlsounovo vaření – kroužek pro kuchtíky a kuchtičky od 1.
třídy. Naučíte se základy přípravy jednoduchých sladkých i
slaných pokrmů dle vašich přání i našich nápadů. Nejdříve
s opatrnou zvědavostí, později se s plným nasazením děti účastní
všeho dění, v naší kuchyňce. Někomu udělá radost poprvé
vyklepnuté vajíčko, jinému dobře nastrouhaná mrkev, ale stejně
se všechny děti nejvíce těší na hotové pochoutky, které si samy
připraví. Přijďte se přesvědčit, že vaření a pečení není nic
těžkého, navíc se naučíte stolovat a zdobit stoly.
Zápisné: 500,-/školní rok +30,-Kč na nákup surovin při každé účasti na kroužku
(možnost pololetní platby)
Zahajovací schůzka: 8.10. 2015 ve 13.45.00hod. v Domečku
Vedoucí: Jana Herboltová
Kroužek BESIP – Kroužek pro žáky od 3. do 9. třídy. Naučíme se znát dopravní
značky, dopravní předpisy a řešit křižovatky. Také
budeme jezdit na kole, vyzkoušíme si jízdu zručnosti a
budeme hrát hry s dopravní tématikou. V minulých letech
se členové našeho kroužku účastnili okresní soutěže
BESIP. Kroužek je bez poplatku, je nutné vyplnit jen
řádnou přihlášku. Scházet se budeme každý čtvrtek od
13,30 hod. v základní škole Spálené Poříčí.
Zápisné: bez zápisného
Zahajovací schůzka: ve čtvrtek 8.10.2015 od 13.30 v
ZŠ Spálené Poříčí
Vedoucí: Bc. Helena Jindrová
10
Kroužek Paličkování - pro dospělé i děti. Naučíte
se základy paličkované krajky, pokročilejší
krajkářky si již vyrobí různé výrobky, jako jsou
obrázky, oděvní doplňky nebo šperky.
Zápisné: 500,- Kč/školní rok (možnost pololetní platby)
Zahajovací schůzka: ve čtvrtek 8.10. 2015 od 15.00 hodin v Domečku
Vedoucí: Bc. Helena Jindrová
Kroužek pro malé tanečníky a tanečnice –DOMINO - kroužek pro děti 5 – 7 let
(mladší jen po dohodě), které mají rády pohyb a tancování. Budeme se věnovat
lidovým tanečkům, základům country tanců, pohybovým variacím. Zařadíme hry,
výlety, popřípadě seminář s přespáním v domečku v jarních měsících. Rodinným
příslušníkům a kamarádům na konci roku
Zápisné: 500,-/školní rok (možnost pololetní platby – 250,-Kč/pololetí)
Zahajovací schůzka: ve čtvrtek 8.10.2015 od 16.00 hod. v DDM
Vedoucí: Ing. Božena Šroubková
!!!NOVINKA!!! Deskové hry - tento kroužek umožňuje zájemcům seznámení se
stolními hrami (Člověče nezlob se, Osadníci z Katanu, Ubongo, Umí prase létat,
Twister, Svět v kostce, Rummikub apod.), dále se seznámí s pravidly karetních her
a vyzkouší si i jiné vědomostní netradiční hry. Děti si mohou přinést i své hry, které
mají doma schované v šuplíčku. Také se mohou účastnit i turnajů v předem
určených hrách v oblastních i krajských kolech. Pro děti od 1.třídy.
Zápisné: I.pol bez poplatku – od II.pol.250,Zahajovací schůzka: ve čtvrtek 8.10.15 od 14:00 hodin v Domečku Spálené Poříčí
Vedoucí: Jana Herboltová
Power jóga s Helenou – znovu se můžete setkávat na powerjóze
s Helenou každý čtvrtek v Domečku. První hodina začíná
17.9.2015 v 17.15hod.v 1. patře na sále DDM.
Zápisné: formou kurzovného – 80,-Kč/hod.
Zahajovací schůzka: ve čtvrtek 17.9.2015 v 17.15hod.
Lektorka: Helena Kopčáková
11
PÁTEK
Kroužek Velký Šikula- kroužek mnoha činností od vyrábění,
tvoření, malování, stříhání a lepení, enkaustika. Chtěly
bychom nabídnout širokou paletu možností, které se v tomto
zájmovém útvaru dají využít. Vhodné pro děti od 3. třídy.
Zápisné: 500,-Kč/školní rok (možnost pololetní platby)
Zahajovací schůzka: 9.10.2013 v 13.45 v DDM
Vedoucí: Kristýna Tymlová
Kroužek stolního tenisu - tento kroužek je určen pro kluky a holky od 3.třídy.
Děti, které zajímá sport, chtějí se naučit pravidla hry, základy stolního tenisu nebo si
jen tak zahrát, účastnit se soutěží i závodů. Pro začátečníky i pokročilé. Výbava pálka, míšek, sportovní obuv, sportovní oblečení. Kroužek se bude konat v pátek v
tělocvičně ZŠ od 14.00 hod. do 15.00 hod.
Zápisné: 500,-Kč/školní rok (možnost pololetní platby)
Zahajovací schůzka: 9.10.2015 ve 14.00hod. v ZŠ Spálené Poříčí
Vedoucí: Bc. Pavlína Tymlová
12
Nabídka kroužků, služeb a zájmových činností časově nezařazených nebo
spontánních:
Logopedické služby – náprava řeči a správné výslovnosti pro mladší
školní věk (1. - 3. třída, i pro předškoláky)
Procvičování čtenářských dovedností pro začínající čtenáře a děti se
specifickými poruchami čtení – pomoc při zjištění potíží čtení u dětí mladšího
školního věku.
Vedoucí: Mgr. Martina Muchová (tel. 603 318 739)
Klub dětí Domeček – pro všechny dojíždějící i místní děti a mládež je druhým
rokem otevřen Klub dětí, kde se všichni mohou věnovat spontánním činnostem
v době, kdy čekají na odjezd autobusu nebo se jen tak chtějí sejít se svými
kamarády v prostorách Domečku, něco si přečíst, ve volné chvíli si třeba
udělat úkoly, popřípadě si něco s námi vyrobit, zahrát. Klub dětí je veden
formou spontánních činností, nabízíme dětem možnost volné činnosti,
vyrábění, zhlédnutí filmů a pohádek. Činnost v Klubu dětí není založena
na pravidelné činnosti, ale je k dispozici pedagogický dozor. Děti
uvolňujeme dle potřeby rodičů a podle časů uvedených na přihlášce. Z důvodu
průběžných příchodů a odchodů dětí z Klubu dětí není možné chodit na procházky
ven. Nově je od letošního roku dětem k dispozici herní konzole Xbox!!!
Zápisné: 250,-/pololetí
Klub je již v činnosti od 1.9.2015 do 30.6.2016, je možno se kdykoli v průběhu roku přihlásit.
Pedagogický dozor: Bc. Pavlína Tymlová , Kristýna Tymlová
Cvičení na trampolínách - bezpečné cvičení na trampolínách za hudebního doprovodu je velmi
efektivní forma pohybové aktivity. Skupinové cvičení pod vedením lektorky bude probíhat
formou cvičebních hodin (60min.). S sebou sportovní obuv, ručník a pití. Další podrobnosti je
možné domluvit na hodinách v uvedených dnech nebo na tel. 777 849 004. Cvičení je určeno pro
velké děti a dospělé.
Zápisné: formou kurzovného po domluvě s lektorkou
Schůzky: středa od 18.30 hod. v Domečku – první hodina bude 7. října 2015
Vedoucí: Miroslava Hodková
13
!!!AKCE DOMEČKU-2 KROUŽKY + 1 ZDARMA!!!
Pokud se dítě v letošním školním roce přihlásí na dva placené
zájmové kroužky (vyjma Klubu dětí a kroužků z rubriky
NOVINKY), má třetí kroužek BEZ POPLATKU.
Časový rozvrh kroužků jsme se snažily uzpůsobit tak aby všechny děti měly možnost na
zájmové kroužky chodit nebo asi si je mohli rodiče na kroužek dopravit. Z provozních
důvodů nebude možné děti vyzvedávat z družiny, školy nebo MŠ.
•
Na všechny kroužky si přineste přezůvky, které si můžete ponechat v Domečku
v prostorách šatny v tašce nebo sáčku.
•
Zápisné na kroužky je potřeba zaplatit do konce měsíce října, na druhé pololetí do
konce února. Do této doby si děti, které kroužek neznají, mohou vybrané kroužky
vyzkoušet a poté se rozhodnout, zda budou v docházce pokračovat.
•
Pokud dítě bude v II. pololetí pokračovat v docházce do kroužků, nebude mít
kroužek uhrazený a v některém z následujícím měsíci po pololetí se odhlásí, je nutné
uhradit adekvátní částku za kroužek, podle počtu započatých týdnů docházky –
minimální částka je 100,-Kč.
•
V letošním roce je znovu možné kroužky platit pololetně, abychom nezatěžovali
rodinné rozpočty a zároveň umožnili dětem kroužky navštěvovat.
•
Na každý kroužek je potřeba při první schůzce přinést vyplněnou přihlášku,
podepsanou rodiči nebo zákonným zástupcem. (Přihlášku si můžete vyzvednout
v DDM Spálené Poříčí, budou k dispozici v prostorách školy, přihláška je i součástí
této nabídky, zašleme Vám ji elektronicky nebo si ji můžete vytisknout na našich
webových stránkách www.domecek-spaleneporici.cz
•
Časy kroužků jsou maximálně přizpůsobené rozvrhům dětí ve škole, odjezdům
potřebných spojů a možnostem vedoucích kroužků. Bude-li to v našich možnostech,
po vzájemné dohodě jsme schopni časy v rámci možností upravovat.
•
Kroužky nejsou povinné, ale přihlášením se do ZÚ, se zavazujete k dodržování
režimu a pravidel zásad činností ZÚ. Tyto zásady stanoví řád DDM a vedoucí
zájmového útvaru.
•
Zahajovací schůzky nestanovují pevný čas dalšího konání schůzek, jsou nabídkové,
časy je možné upravit.
• Prosíme rodiče, aby nedávaly dětem cenné předměty a mobily na zájmové činnosti,
organizace není schopna zajistit ochranu a za poškození nebo ztrátu nemůžeme ručit.
Děkujeme.
14
Plánujeme tematické akce na prázdniny a volné dny,
které budou oznámeny v tisku, na letácích, nástěnkách
a vývěskách.
Ve spolupráci se Sociální komisí města Spálené Poříčí
připravujeme po celý rok bohatý program pro děti i dospělé.
V letních měsících pojedeme znovu na týdenní Letní tábor a znovu
budeme pořádat Příměstské tábory na začátku a na konci velkých
prázdnin.
Velice rádi uvítáme vaše návrhy, připomínky, nápady i případnou
spolupráci z vašich řad.
Jsme tu pro Vás a Vaše děti, připojte se jakkoli k naší práci.
!!! NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY !!!
www.domecek-spaleneporici.cz
15
KONTAKTY NA VEDOUCÍ ZÚ:
Bc. Pavlína Tymlová – 604 285 793
Ing. Božena Šroubková – 604 293 419
Kristýna Tymlová – 723 644 278
Yvona Plojharová – 725 108 337
Jana Herboltová – 603 149 342
Mgr. Jaromíra Regentová – [email protected]
Mgr. Martina Muchová – 603 318 739
Bc. Helena Jindrová – 605 867 348
Alena Kyselová – 731 185 637
Václav Karlík – 724 971 625
Rostislav Rochovský – 607 975 974
Mgr. Pešková Kateřina – 774 999 944
Helena Kopčáková – 725 558 041
Pobočka Spálené Poříčí
Tyršova 31
335 61 Spálené Poříčí
tel.: 604285793
e-mail: [email protected]
www.domecek-spaleneporici.cz
Vedoucí pobočky: Bc. Pavlína Tymlová
16