Mgr. Jiří Kalina

Transkript

Mgr. Jiří Kalina
Ekonomická a environmentální
udržitelnost systému nakládání s
BRO
Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Mgr. Jiří Kalina
Masarykova universita Brno
Úvod
•
•
•
•
•
•
Současný pohled na BRO
Projektování nakládání s BRO v obcích
Udržitelnost realizovaných projektů
Environmentální aspekty
Ekonomické aspekty
Závěr
Současný pohled na BRO
Projektování nakládání s BRO v
obcích
Zpracoval autorský kolektiv:
Jiří Hřebíček, František Piliar, Jiří Kalina,
Jaromír Manhart, Kamila Součková
Link na web MŽP
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/c
z/projektovani_nakladani_bioodpady_obc
e/$FILE/oodp-projektovani_nakladani20120601.pdf.pdf
Projektování nakládání s BRO v obcích
• Co je třeba pro realizaci projektu?
– Zájmového (svozové) území
– Stanovení množství bioodpadu v zájmovém území
– Ekonomický model zařízení
– Stanovení investičních nákladů
– Stanovení provozních nákladů
– Odhad příjmů
– Předpoklady udržitelnosti
Udržitelnost realizovaných projektů
• Co je třeba pro udržitelnost realizovaných
projektů?
– Stabilní svozové území (smlouvy s dodavateli BRO)
– Dostatečné množství bioodpadu v svozové oblasti
– Sledování provozních nákladů
– Sledování potenciálních příjmů
– Sledování vývoje trhu (konkurence) a optimalizace
ekonomiky
Environmentální aspekty
• Jaké jsou hlavní environmentální aspekty
nakládání s BRO?
– Snížení environmentálních dopadů z BRO ve
svozovém území a u zařízení (např. u skládky SKO)
– Snížení nelegálního nakládání s BRO (např. pálení
trávy i listí, atd.)
– Zlepšení „čistoty prostředí“ ve svozovém území
– Výstupy ze zařízení (kompost, digestát) mohou
zvýšit organickou hmotu u hnojení v zemědělství
Ekonomické aspekty
• Jaké jsou hlavní ekonomické aspekty
nakládání s BRO?
– Snížení nákladů na nakládání s SKO
– Zvýšení nákladů na OH celkem ve svozovém území
– Problematika příjmů u provozovatele (nestabilita
cen za produkty a energii)
– Různé provozní náklady u „technologií“ pro
nakládání s BRO
Příklad ekonomický model BPS
N
NPV = − I + ∑
i =1
CFi
i
(1 + r)
CFi = pK + Bi − Ci − ui − ji − Ei − Ti
Ti = t( pK + Bi − C i − ui − ji − Ei − O)
N
I
N
p=
(1− t)∑ 1
(1+ r)i
i =1
∑(u + l + E )
− B + C + i =1N
i
i
∑ 1(1+ r)
i =1
i
−
tO
1 −t
n
K
Příklad ekonomický model BPS
NPV
I
CFt
r
t
Bi
Ci
K
Ti
ui
ji
Ei
i
O
je čistá současná hodnota projektu;
je velikost investičních výdajů v nultém období;
je „cash flow“ plynoucí z projektu v období t;
je diskontní sazba;
je časové období od 0 do n (životnost projektu).
je celkový příjem generovaný ze zařízení v období i;
jsou celkové provozní náklady vznikající na zařízení během období i;
je kapacita zařízení;
se rozumí daň z příjmu plynoucího ze zařízení během období i;
se rozumí úroky z úvěrů na období i;
se rozumí splacení jistiny z úvěrů na období i;
se rozumí náklady na emisní povolenky na období i;
se rozumí období (rok) od 0 do n;
se rozumí odpisy.
Děkujeme za pozornost
[email protected]
[email protected]

Podobné dokumenty

Zkušenosti z realizace dílčí části ISNO

Zkušenosti z realizace dílčí části ISNO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč ECO – Management, s.r.o. ([email protected], www.ecomanag.cz) Abstract The paper presents some particular experiences gai...

Více

Příručka k projektování systému z měděných trubek v TZB

Příručka k projektování systému z měděných trubek v TZB Měď je materiálem naprosto hygienicky nezávadným. Měděné rozvody brání průniku kyslíku, ultrafialových paprsků a mikrobiologických látek. Měď neabsorbuje organické substance. Měď také zabraňuje rozm...

Více

Nová licence: Upgrade z 18: Upgrade z

Nová licence: Upgrade z 18: Upgrade z 50% z nové licence při upgrade ze starší licence o 1 stupeň 70% z nové licence při upgradu ze starší licence o 2 nebo 3 stupně Množstevní slevy: Množstevní slevy pro doplňky a toolboxy se řídí stej...

Více

Produktový list

Produktový list Veni zwi t hgl as s-T ec hni c aldr awi ng

Více

Maple 2016 – státní instituce (CZ)

Maple 2016 – státní instituce (CZ) Single licence Multilicence (2-4 uživatelé) Multilicence (5-9 uživatelé) Multilicence (10+ uživatelé)

Více