mezzosoprán

Transkript

mezzosoprán
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Česká filharmonie zve na pravidelná
setkání před koncerty abonentních cyklů
A a B. Tedy na besedy a přednášky, které
vás připraví, naladí a navnadí na večer
s Českou filharmonií. O skladatelích
a skladbách, o souvislostech a zajímavostech
hovoří dirigenti, sólisté nebo hudebníci
České filharmone, ale také muzikologové
či hudební publicisté. Součástí Preludií jsou
hudební a obrazové ukázky.
Abonentní koncerty řady A se konají vždy
ve středu, čtvrtek a pátek od 19.30 hodin
ve Dvořákově síni
Preludia nabízí Česká filharmonie
bezplatně jako bonus ke svým večerním
koncertům. Konají se vždy od 18.30 hodin,
ve 120. koncertní sezoně nově v Sukově síni
Rudolfina.
Ceny jednotlivých vstupenek od 150
do 900 Kč.
Ceny abonmá od 800 do 3 900 Kč.
Prodej jednotlivých i abonentních vstupenek
v pokladně České filharmonie v Rudolfinu,
on-line na ceskafilharmonie.cz nebo v síti
colosseumticket.cz. Rezervace a informace
přes zákaznický servis České filharmonie.
Slovem i poslechem nad partiturou provázejí
Eva Hazdrová-Kopecká, Pavel Ryjáček nebo
Petr Kadlec.
Říjen 2015
07. 10. 2015
08. 10. 2015
09. 10. 2015
19.30
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
s Miroslavem Srnkou, jež se v listopadu 2014
na vítězi jednomyslně shodla.
Jan Ryant Dřízal
Kuře melancholik – světová
premiéra
Mnozí z Vás si jistě vybaví naši spolupráci
s mladou americkou violoncellistkou Alisou
Weilerstein. Na festivalu Dvořákova Praha
uvedla s Jiřím Bělohlávkem Violoncellový
koncert Antonína Dvořáka, který předtím
společně natočili na CD. Od té doby hrála
filharmonie s Alisou Weilerstein několikrát,
vždy však v zahraničí. Naposledy loni na
festivalu BBC Proms v Londýně. Vzájemné
sympatie sólistky a našich hudebníků jsme
se rozhodli přetavit v pozvání do abonentní
sezony. Prokofjevova Sinfonia concertante
patří k nejmilejším skladbám sólistky.
Sergej Prokofjev
Sinfonia concertante op. 125
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 5 c moll op. 67
„Osudová“
Alisa Weilerstein violoncello
Jiří Bělohlávek dirigent
Domníváme se, že každý dobrý orchestr
by měl pravidelně provádět hudební
očistu, k níž nejlépe slouží skladby
období klasicismu. Je to tím, že jejich
křišťálově průzračná struktura umožňuje
hráčům pěstovat souhru a reakce, které
jinak slýcháme v komorní hudbě. Díky
tomu budete moci v průběhu celé 120.
sezony slyšet s různými dirigenty většinu
Beethovenových symfonií, konkrétně
symfonie č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
Když v uplynulém roce Česká filharmonie
vypsala skladatelskou soutěž pro mladé české
autory, bylo zřejmé, že vítězná skladba by
měla mít premiéru na abonentním koncertě.
Vždyť zažít světovou premiéru nového
symfonického díla se dnes nepodaří každému.
Věříme, že se Vám Kuře melancholik bude
líbit, stejně jako odborné porotě v čele
28
A1
29
AB O N E N T N Í ŘA D A A
AB O N E N T N Í ŘA D A A
Preludia večerních
koncertů
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Listopad 2015
Leden 2016
18. 11. 2015
19. 11. 2015
20. 11. 2015
13. 01. 2016
14. 01. 2016
15. 01. 2016
19.30
AB O N E N T N Í ŘA D A A
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
19.30
rozhlasu, Cleveland Orchestra, Los Angeles
Philharmonic a ujal se postu šéfa operního
festivalu v Glyndebourne. Jeho angažmá
v České filharmonii předcházelo několik
osobních setkání. V Londýně jsme jej
navštívili při zkouškách Dvořákovy
Páté symfonie s London Symphony
Orchestra a v Bad Kissingenu po koncertě
s Magdalenou Koženou a Bamberskými
symfoniky. V této sezoně čekají Ticciatiho
kromě Prahy také debuty s Budapešťským
festivalovým orchestrem a Francouzským
národním orchestrem.
Gabriel Fauré
Pelleas a Melisanda,
suita pro orchestr op. 80
Claude Debussy
Zapomenuté popěvky
(Ariettes oubliées)
Gustav Mahler
Symfonie č. 4 G dur
Mahlerovu Čtvrtou symfonii jsme vybrali
z pěti návrhů, které Robin Ticciati předložil.
Zvolili jsme ji mimo jiné proto, že Ticciati
jako sólistku navrhl Magdalenu Koženou.
Kromě abonentního koncertu se tak zrodil
základ její pozice rezidenční sólistky.
Vystoupení v Mahlerově symfonii nám
však pro rezidenční umělkyni nepřišlo dost
rozsáhlé. Proto jsme hledali sólový kus do
první půle večera. Ariettes oubliées byly
volbou pěvkyně a logicky jsme tedy ve
francouzském duchu drželi i úvodní číslo
koncertu, Faurého suitu Pelleas a Melisanda.
Magdalena Kožená
mezzosoprán
Robin Ticciati dirigent
Robin Ticciati patří k nejzajímavějším
dirigentům mladé generace. V minulé
sezoně vedl evropské turné Concertgebouw
Orchestra Amsterdam, dirigoval London
Symphony Orchestra, Staatskapelle
Dresden, Symfonický orchestr Bavorského
30
A3
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
Po jednáních v Berlíně se společnostmi
UNITEL a ARTE, které se budou na
televizním záznamu podílet, jsme se
rozhodli začít s oběma projekty současně.
Souborné nahrávání Mahlerových symfonií
s Jiřím Bělohlávkem dokončíme v roce 2020,
nahrávku symfonií Bohuslava Martinů o rok
dříve. K oběma symfonickým kompletům
přibude hudebně-publicistický úvod,
podobně jako u Dvořákových symfonií.
Výsledkem budou dva nové televizní
cykly, které se budou vysílat kromě ČT
i v mezinárodní distribuční síti společnosti
UNITEL, a také záznam na DVD.
Bohuslav Martinů
Symfonie č. 1 H289
Gustav Mahler
Symfonie č. 1 D dur „Titán“
Jiří Bělohlávek dirigent
Program lednových koncertů Jiřího
Bělohlávka byl znám až těsně před
uzávěrkou letošního katalogu. Do poslední
chvíle jsme nevěděli, kterému z plánovaných
nahrávacích projektů dát přednost.
S Českou televizí jsme jednali o nahrávce
všech symfonií Gustava Mahlera a také
o cyklu symfonií Bohuslava Martinů.
Martinů logicky navazuje na naši nedávnou
dvořákovskou sérii. Mahler zase odkazuje
k tradici Václava Neumanna a slavným
nahrávkám filharmonie ze sedmdesátých
a osmdesátých let minulého století. Obě
symfonické řady jsou pro nás stejně důležité,
a tak musel pomoci názor zahraničních
partnerů.
31
AB O N E N T N Í ŘA D A A
A2
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Leden 2016
Březen 2016
27. 01. 2016
28. 01. 2016
29. 01. 2016
09. 03. 2016
10. 03. 2016
11. 03. 2016
19.30
AB O N E N T N Í ŘA D A A
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
19.30
Svěcení jara je referenční skladbou po všech
stránkách.
Ludwig van Beethoven
Houslový koncert D dur
op. 61
Svého koncertního mistra Josefa
Špačka představila filharmonie zatím
vždy spolu s Jiřím Bělohlávkem nebo
Manfredem Honeckem. Tentokrát jsme
chtěli dát Josefovi příležitost s některým
z dirigentských hostů. Valerij Gergijev se
nám jevil jako vhodný kandidát, poněvadž
je známý svou podporou mladých umělců
a často si pro své koncerty volí čerstvé
laureáty mezinárodních soutěží. Josefa
Špačka poznal jako koncertního mistra při
svém červnovém vystoupení a jeho angažmá
v Beethovenově Houslovém koncertu
s potěšením akceptoval.
Igor Stravinskij
Svěcení jara
Josef Špaček housle
Valerij Gergijev dirigent
Když v červnu 2014 dirigoval Českou
filharmonii poprvé Valerij Gergijev, byl
to pro naše hráče mimořádný hudební
zážitek. Ihned po pražském koncertě uzrál
plán připravit s dirigentem Gergijevem
abonentní program. S hledáním termínu
jsme začali okamžitě. Výběr programu
vzešel tentokrát z iniciativy České
filharmonie. Stravinského Svěcení jara hráli
filharmonici naposledy na Pražském jaru
v roce 2013 a při hledání vhodného díla ke
spolupráci s Valerijem Gergijevem to byla
naše jednoznačná první volba, protože
32
A5
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
V uplynulých sezonách provedl Manfred
Honeck s Českou filharmonií dvě ze tří
vrcholných symfonií Wolfganga Amadea
Mozarta. Symfonii g moll a Symfonii
Jupiter. Přirozeně tedy přišla nyní řada
na Symfonii Es dur, jejímž zařazením
pokračuje dirigent Honeck v pravidelném
uvádění skladeb vídeňského klasicismu.
Stylové nastudování vídeňských autorů
spolu s prováděním velkých vokálněinstrumentálních děl tvoří těžiště práce
Manfreda Honecka s filharmoniky.
Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonie č. 39 Es dur KV 543
Miloš Bok
Apokalypsa v Kamenické
stráni
Simona Houda-Šaturová
soprán
Jana Hrochová mezzosoprán
Peter Berger tenor
Jozef Benci bas
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr
Kühnův dětský sbor
Jiří Chvála sbormistr
Manfred Honeck dirigent
Druhá půle programu vznikala déle a měla
několik variant. Manfred Honeck pravidelně
uvádí v Praze díla, která jsou českému
publiku méně známá. Tentokrát se rozhodl
pro domácího autora Miloše Boka a výběr
konkrétní skladby s ním konzultoval.
Honeckovy hudební objevy se setkávají
s kladnou odezvou u publika i odborné
kritiky. Jednou z velmi sympatických
vlastností Manfreda Honecka je fakt, že se
neohlíží na mediální proslulost konkrétního
autora nebo skladby, ale prosazuje díla,
kterým hudebně věří, a díky tomu je dokáže
podmanivě a věrně předat posluchačům.
33
AB O N E N T N Í ŘA D A A
A4
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Březen 2016
Květen 2016
23. 03. 2016
24. 03. 2016
25. 03. 2016
04. 05. 2016
05. 05. 2016
06. 05. 2016
19.30
AB O N E N T N Í ŘA D A A
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
19.30
Samotné vydání Dvořákových symfonií
bylo pro Českou filharmonii důležitým
úspěchem. Dvořákovský komplet se stal
první soubornou symfonickou nahrávkou
filharmonie u velkého vydavatelství a otevřel
nám cestu na mezinárodní trh. Stejně
důležité však bylo, zda se nám na první
nahrávku podaří systematicky navázat.
Antonín Dvořák
Stabat Mater op. 58
Eri Nakamura soprán
Christianne Stotijn
mezzosoprán
Michael Spyres tenor
Jongmin Park bas
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr
Jiří Bělohlávek dirigent
Po dobu téměř jednoho roku jsme vedli
intenzivní jednání s vydavatelstvím DECCA
o zaměření další spolupráce. V lednu 2015
jsme dospěli k dohodě, díky níž Česká
filharmonie s Jiřím Bělohlávkem natočí
dalších 10 kompaktních disků! Budou
na nich klenoty české hudby, mezi nimiž
najdete Smetanovu Mou vlast, Dvořákovo
Requiem, Te Deum a Slovanské tance,
Janáčkovu Glagolskou mši, Sukovu
Pohádku a Asraela a řadu dalších skladeb.
První v nově připravované sérii bude
Stabat Mater v provedení, které uslyšíte
na březnových koncertech. Je nám ctí, že
budete s námi při psaní další významné
nahrávací kapitoly v historii České
filharmonie.
V roce 2011 jsme poprvé jednali
s vydavatelstvím DECCA o projektu
kompletní nahrávky symfonií a koncertů
Antonína Dvořáka. V poměrně krátkém
čase se podařilo nahrávku realizovat
a s napětím jsme očekávali nejen její
úspěch u kritiků, ale také komerční
výsledky. Na nich totiž závisela další
spolupráce s renomovaným vydavatelstvím.
34
A7
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
s fenomenálním maďarským skladatelem
a dirigentem Peterem Eötvösem. Eötvös
pravidelně diriguje nejlepší orchestry na
světě, je držitelem bezpočtu mezinárodních
ocenění a patří k nejhranějším současným
autorům.
György Ligeti
Melodie
Peter Eötvös
Speaking Drums
Peter Eötvös v sobě vzácně spojuje profese
skladatele, dirigenta a pedagoga na nejvyšší
úrovni. Svůj čas pravidelně dělí mezi
činnost kompoziční a interpretační. To
mimo jiné znamená, že na dirigování má
velmi málo času a získat ho pro vystoupení
v Praze představovalo tři roky intenzivních
a náročných jednání. Program, který se nám
společně podařilo sestavit, nám dělá radost
ze dvou důvodů: jednak v něm najdete
ojedinělou ukázku symfonického díla
polského skladatele Witolda Lutosławského,
druhým důvodem je pak účinkování
jednoho z nejlepších perkusistů současnosti,
Martina Grubingera, ve skladbě, která byla
napsána přímo pro něj.
Peter Eötvös
zeroPoints
Witold Lutosławski
Symfonie č. 3
Martin Grubinger perkuse
Peter Eötvös dirigent
Stejně jako další světové orchestry, snaží
se i Česká filharmonie udržet kontakt se
současnou skladatelskou a dirigentskou
špičkou. V koncertním spektru filharmonie
by se tedy měli pravidelně objevovat ti
nejlepší žijící skladatelé a jejich díla. Prvním
v řadě takových vystoupení bude program
35
AB O N E N T N Í ŘA D A A
A6
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Česká filharmonie zve na pravidelná setkání
před koncerty abonentních cyklů A a B.
Tedy na besedy a přednášky, které vás
připraví, naladí a navnadí na večer s Českou
filharmonií. O skladatelích a skladbách,
o souvislostech a zajímavostech hovoří
dirigenti, sólisté nebo hudebníci České
filharmone, ale také muzikologové či
hudební publicisté. Součástí Preludií jsou
hudební a obrazové ukázky.
Abonentní koncerty řady B se konají vždy
ve středu, čtvrtek a pátek od 19.30 hodin
ve Dvořákově síni
Preludia nabízí Česká filharmonie
bezplatně jako bonus ke svým večerním
koncertům. Konají se vždy od 18.30 hodin,
ve 120. koncertní sezoně nově v Sukově síni
Rudolfina.
Ceny jednotlivých vstupenek od 150
do 900 Kč.
Ceny abonmá od 800 do 3 900 Kč.
Prodej jednotlivých i abonentních vstupenek
v pokladně České filharmonie v Rudolfinu,
on-line na ceskafilharmonie.cz nebo v síti
colosseumticket.cz. Rezervace a informace
přes zákaznický servis České filharmonie.
Slovem i poslechem nad partiturou
provázejí Eva Hazdrová-Kopecká, Pavel
Ryjáček nebo Petr Kadlec.
Říjen 2015
14. 10. 2015
15. 10. 2015
16. 10. 2015
19.30
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
jeho logickým důsledkem. Luganského
interpretace zmíněné Chopinovy etudy dala
vlastně mimoděk vzniknout i dramaturgii
tohoto večera. Třetí klavírní koncert
Sergeje Rachmaninova patří k technicky
nejobtížnějším v klavírní literatuře. Jeho
hudební bohatství zároveň vyžaduje
interpreta, který je vybavený nejen
fenomenální technikou, ale též hlubokým
hudebním cítěním. Proto se nám spojení
Nikolaje Luganského s Rachmaninovovým
Třetím koncertem jeví jako ideální
a přirozené.
Sergej Rachmaninov
Klavírní koncert č. 3 d moll
op. 30
Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 5 e moll op. 64
Nikolaj Luganskij klavír
Jiří Bělohlávek dirigent
Dramaturgii druhé půle večera ovlivnilo
asijské turné České filharmonie, na které
orchestr odletí krátce po tomto abonentním
týdnu. Kromě Smetanovy Mé vlasti,
Dvořákovy Novosvětské, houslových
a klavírních koncertů si japonští partneři
vybrali Čajkovského Pátou symfonii, kterou
před naším vystoupením v tokijské Suntory
Hall uslyšíte i doma v Rudolfinu.
Nápad na společné vystoupení s Nikolajem
Luganským v Praze se zrodil ve Švýcarsku.
Česká filharmonie tam byla pozvána na
koncertní turné, kde Nikolaj Luganskij
hrál Chopinův Klavírní koncert č. 2 f moll.
A hlavně skvěle přidával Chopinovu Etudu
cis moll op. 10 č. 4 v tak šíleném tempu, že
nikdo z posluchačů na začátku nevěřil, že
ji dohraje. Luganskij etudu nejen dohrál,
ale zvládl v ní udělat i řadu výrazových
a zvukových kouzel. Hudební porozumění
s orchestrem i Jiřím Bělohlávkem bylo
mimořádné a pozvání do Prahy bylo
38
B1
39
AB O N E N T N Í ŘA D A B
AB O N E N T N Í ŘA D A B
Preludia večerních
koncertů
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
B2
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Prosinec 2015
16. 12. 2015
17. 12. 2015
18. 12. 2015
Předvánoční
koncert
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
Johann Sebastian Bach
„Jauchzet, frohlocket“
z Vánočního oratoria
BWV 248
Wolfgang Amadeus Mozart
„Laudate Dominum“
z Vesperae solennes
de confessore KV 339
Wolfgang Amadeus Mozart
„Gloria“ z Mše C dur
„Korunovační“
Franz Schubert
„Et incarnatus est“
z Mše Es dur
Petr Iljič Čajkovskij
„Květinový valčík“ z baletu
Louskáček
Wolfgang Amadeus Mozart
„Alleluja“ z Exsultate,
jubilate, moteta pro soprán,
sbor a orchestr KV 165
Engelbert Humperdinck
„Večerní modlitba“ a „Snová
pantomima“ z opery
Perníková chaloupka
Joseph Haydn
Symfonie č. 88 G dur, 4. věta
Benjamin Britten
„Hodie Natus est“,
„Wolcume“ a „That young
child“ z kantáty Chvála
koled
Joseph Haydn
„Gloria“ z Missa in
Tempore belli
Franz Schubert
Ave Maria
Franz Xaver Gruber
Tichá noc
40
Robert Stolz
Es blüht eine Rose zur
Weihnachtszeit, vánoční
píseň
César Franck
Chléb andělský
(Panis angelicus)
Pietro Mascagni
Ave Maria
Georg Friedrich Händel
„Halleluja“ z oratoria Mesiáš
Bohuslav Martinů
Hry o Marii, výběr z opery
41
AB O N E N T N Í ŘA D A B
AB O N E N T N Í ŘA D A B
19.30
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
B3
Leden 2016
20. 01. 2016
21. 01. 2016
22. 01. 2016
touha našich hráčů uvést Rybovu Českou
mši vánoční, což se podařilo v minulém
roce. Zájem o koncerty byl tak veliký, že
jsme se rozhodli v tradici vánočně laděných
programů pokračovat a dopřát Vám i sobě
jeden takový koncert v rámci abonmá.
Simona Houda-Šaturová
soprán
Nina Maria Edelmann alt
Pavel Černoch tenor
Paul Armin Edelmann bas
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr
Kantiléna, sbor
dětí a mládeže při
Filharmonii Brno
Jakub Klecker,
Michal Jančík sbormistři
Manfred Honeck dirigent
Druhým inspiračním zdrojem byl
předloňský program Manfreda Honecka,
v němž jednotlivé části různých duchovních
děl zkombinoval tak dovedně, že vytvořil
svébytný hudební příběh, který tehdy
publikum i hráče doslova nadchnul.
A tak jsme ani na chvilku neváhali, komu
svěřit přípravu dalšího předvánočního
programu. Zadání bylo jasné: kratší hudební
čísla, která dohromady vytvoří harmonický
celek a naladí publikum na vánoční notu.
Výsledek nás potěšil a překvapil
a patří za něj velký dík dirigentu
Honeckovi, který strávil mnoho hodin
zvažováním, posuzováním, posloucháním
a kombinováním jednotlivých hudebních
přísad, aby pro vás vytvořil program, který
sám o sobě bude malým uměleckým dílem.
Příběh předvánočního koncertu se
odvíjí už od začátku roku 2011. Při jedné
z prvních schůzek s uměleckou radou
jsme byli vyzváni, aby management
zařadil do programu filharmonie koncerty
s předvánoční tematikou. Na začátku stála
42
Dvořákova síň
Zároveň nás to ale uzavírá do škatulky, ze
které se jen těžko daří vymanit. Proto jsme
se rozhodli vydat na cestu, která rozšíří
kmenový repertoár České filharmonie.
Petr Iljič Čajkovskij
Serenáda pro smyčce C dur
op. 48
Prvním krokem je souborná nahrávka
symfonií Petra Iljiče Čajkovského pro
vydavatelství DECCA. Se záměrem natočit
Čajkovského symfonické dílo přišel dirigent
Semjon Byčkov. Česká filharmonie se
tak ocitla v těžké konkurenci Vídeňských
filharmoniků a dalších světových těles, která
se ucházela o možnost ambiciózní projekt
uskutečnit. Dirigent Byčkov znal filharmonii
ze svého hostování v roce 2012. Líbil se mu
zvuk orchestru, který považoval za vhodný
právě pro Čajkovského hudbu. Finální
rozhodnutí padlo až loni v létě po koncertě
filharmoniků s Jiřím Bělohlávkem na
londýnských BBC Proms. Semjon Byčkov
po jeho vyslechnutí s nadšením potvrdil,
že Čajkovského symfonie natočí právě
s Českou filharmonií.
Max Bruch
Houslový koncert č. 1 g moll
op. 26
Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 3 D dur op. 29
„Polská“
Janine Jansen housle
Semjon Byčkov dirigent
Bohatství a kvalita české hudby představují
pro Českou filharmonii požehnání
a omezení zároveň. Díky tomu, kolik máme
slavných skladatelů a ve světě oblíbených
skladeb, proslula filharmonie především
jako vynikající interpret české hudby.
Výjimečnost programu dodá i vynikající
sólistka Janine Jansen a také její housle.
Slyšet originální stradivárky „Barrere“
z roku 1727 bude určitě velký zážitek.
43
AB O N E N T N Í ŘA D A B
AB O N E N T N Í ŘA D A B
19.30
středa
čtvrtek
pátek
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Únor 2016
Březen 2016
17. 02. 2016
18. 02. 2016
19. 02. 2016
16. 03. 2016
17. 03. 2016
18. 03. 2016
19.30
AB O N E N T N Í ŘA D A B
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
19.30
s nejlepšími orchestry světa, ve stejné
míře se však věnuje i komorní hudbě.
Kromě toho učí na vysoké hudební škole
ve Stuttgartu a jeho žák Denis Kožuchin
zvítězil v prestižní soutěži Královny Alžběty
v Bruselu. Navíc hraje Kirill Gerstein také
jazzovou hudbu a improvizuje. Díky tomu
může obsáhnout nevídanou šíři repertoáru
a připravovat zajímavé hudební projekty.
Claude Debussy
Preludium k Faunovu
odpoledni
Maurice Ravel
Klavírní koncert G dur
S oblibou provádí oba Ravelovy klavírní
koncerty v jednom večeru. Jsou hudebně
velmi odlišné a umožňují posluchačům
poznat téměř kompletní škálu výrazových
prostředků, které Ravel používá. Zkušení
posluchači se při pohledu na seřazení
skladeb možná podiví, proč je efektní
a radostný koncert G dur zařazen do
první poloviny a závažnější Koncert pro
levou ruku zazní po přestávce. Důvod je
překvapivě praktický. Podle slov Kirilla
Gersteina se po provedení Koncertu pro
levou ruku cítí nehrající pravá ruka jako
ochromená. Trvá několik hodin, než se
dostane do své původní kondice. Proto
musí být Klavírní koncert D dur zařazen
vždy až na závěr.
Maurice Ravel
Klavírní koncert pro levou
ruku D dur
Claude Debussy
Moře, tři symfonické skici
Kirill Gerstein klavír
Jiří Bělohlávek dirigent
S Kirillem Gersteinem spolupracovali
filharmonici na několika projektech u nás
i v zahraničí. Gerstein je prototypem
celistvého hudebníka. Jako sólista vystupuje
44
B5
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
s nímž se umělec k filharmonii vrací po třech
letech.
Béla Bartók
Houslový koncert č. 2
Jaap van Zweden se stal v devatenácti
letech nejmladším koncertním mistrem
v historii amsterdamského Concertgebouw
Orchestra. Záhy se však u něj projevil
výrazný dirigentský talent a Zweden se začal
plně věnovat dirigování. V současné době
hostuje u nejlepších orchestrů světa včetně
Chicago Symphony, Cleveland Orchestra,
London Philharmonic a Orchestre
National de France. Nedávno debutoval
s Berlínskými, Vídeňskými a Newyorskými
filharmoniky. V sezoně 2015/2016 poprvé
vystoupí s Izraelskou a Českou filharmonií
a s Budapest Festival Orchestra.
Johannes Brahms
Symfonie č. 4 e moll op. 98
Frank Peter Zimmermann
housle
Jaap van Zweden dirigent
Setkání filharmoniků s Frankem Peterem
Zimmermannem při provedení a nahrávce
Dvořákova Houslového koncertu v roce 2013
patřilo k těm výjimečným. Zimmermann
je typem umělce, který se vždy do hloubky
věnuje jedinému dílu. V době, kdy natáčel
s Českou filharmonií, vystupoval veřejně
pouze s Dvořákovým koncertem, aby
skladbě věnoval maximum pozornosti.
Kombinace velkého talentu a soustředěného
studia určité skladby přinesla pozoruhodný
výsledek. Věříme, že tomu tak bude
i v případě Bartókova Druhého koncertu,
Koncentrace libozvučných tónů se před vstupem
na scénu Dvořákovy síně stupňuje. ⟶
45
AB O N E N T N Í ŘA D A B
B4
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Duben 2016
Duben 2016
06. 04. 2016
07. 04. 2016
08. 04. 2016
27. 04. 2016
28. 04. 2016
29. 04. 2016
19.30
AB O N E N T N Í ŘA D A B
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
19.30
a už tam bylo jasné, že na příštím vystoupení
v Praze musí zaznít právě toto dílo.
Petr Iljič Čajkovskij
Klavírní koncert č. 1 b moll
op. 23
Koncerty jsou zároveň prvním abonentním
vystoupením Jakuba Hrůši na postu stálého
hostujícího dirigenta České filharmonie.
Pod svícnem bývá největší tma, a tak
máme tendenci vnímat úspěchy českých
umělců jako samozřejmé. Přitom jeho
kariéra působí v mezinárodním měřítku
jako jedna z nejzářivějších mezi mladými
dirigenty: pravidelný host Gewandhaus
Orchester Leipzig, Cleveland Orchestra
a Philharmonia Orchestra. Nedávné
úspěšné debuty s Vídeňskými a Berlínskými
symfoniky, Philadelphia Orchestra
a Los Angeles Philharmonic. A konečně
hostování v Pařížské opeře s Dvořákovou
Rusalkou a podzimní debut ve Vídeňské
státní opeře s novou inscenací Janáčkovy
Věci Makropulos. Straussovu Alpskou
symfonii Hrůša nedávno natočil s Tokyo
Metropolitan Symphony Orchestra a sám
si ji zvolil pro svá pražská vystoupení
s Českou filharmonií.
Richard Strauss
Alpská symfonie op. 64
Behzod Abduraimov klavír
Jakub Hrůša dirigent
Shodou příznivých okolností svedly
dubnové koncerty dohromady dva
mladé umělce, s nimiž Česká filharmonie
plánuje pravidelnou spolupráci. Pianista
Behzod Abduraimov zaznamenal senzační
úspěch při svém pražském debutu na
zahajovacím koncertě sezony 2014/2015.
Ihned po koncertě jsme se dohodli na
dalších vystoupeních a pro první z nich
jsme společně zvolili Čajkovského
Klavírní koncert b moll. Filharmonie
s Abduraimovem koncert několikrát
provedla na svém loňském turné po Itálii
48
B7
středa
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
pevně domluvena spolupráce s Frankem
Peterem Zimmermannem a jeho natáčení
s Jiřím Bělohlávkem pro společnost
DECCA. Najednou tedy proti sobě stály dvě
nahrávací společnosti sdružené v koncernu
Universal a obě měly dobrý důvod chtít
Českou filharmonii. Konečné rozhodnutí
tak zůstalo na nás. Jistě si umíte představit,
jak obtížné bylo odmítat nabídku takové
umělkyně, jakou je Anne-Sophie Mutter.
Rozhodli jsme se však ctít původní dohodu.
Bohuslav Martinů
Památník Lidicím H296
Antonín Dvořák
Houslový koncert a moll
op. 53
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 7 A dur op. 92
Dvořáka s Mutterovou nakonec točila
Berlínská filharmonie a my jsme se začali
obávat, že další spolupráce s touto báječnou
houslistkou nebude kvůli našemu odmítnutí
možná. Naštěstí se ukázalo, že obavy byly
zbytečné a že Anne-Sophie Mutter touží
zahrát si Dvořáka s jeho „domovským“
orchestrem. Necelé tři roky po nelehkém
rozhodování tak umělkyně přijíždí do
Prahy, aby se náš pomyslný dvořákovský
kruh uzavřel. O nastudování Beethovenovy
Sedmé symfonie jsme požádali Manfreda
Honecka sami a jsme si jisti, že jeho
interpretace bude pro posluchače i orchestr
mimořádným zážitkem.
Anne-Sophie Mutter housle
Manfred Honeck dirigent
K závěrečnému programu cyklu B se váže
jedna dramatická historka. Před dvěma lety
přišel Manfred Honeck s nabídkou, aby
Česká filharmonie natočila pro Deutsche
Grammophon Dvořákův Houslový
koncert s Anne-Sophie Mutter. Řekli
byste: nabídka snů. Ale ďábel se skrývá
v detailu a tím bylo načasování nahrávky.
Nabídku jsme dostali v době, kdy byla
49
AB O N E N T N Í ŘA D A B
B6
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
O1
Listopad 2015
AB O N E N T N Í ŘA D A O
Abonentní koncerty řady O se konají vždy
v sobotu od 15.00 hodin ve Dvořákově síni
mezitím vyšvihl mezi mladými dirigenty
neuvěřitelně vysoko. Má za sebou velmi
úspěšný debut s Vídeňskými filharmoniky
v Musikvereinu a pařížském Théâtre
des Champs-Élysées. Dirigoval London
Symphony Orchestra, Los Angeles
Philharmonic, Philharmonia Orchestra,
Mnichovské filharmoniky nebo Královskou
filharmonii ve Stockholmu.
Gioacchino Rossini
Straka zlodějka, předehra
k opeře
Ceny jednotlivých vstupenek od 150
do 700 Kč.
Ceny abonmá od 400 do 1 950 Kč.
Wolfgang Amadeus Mozart
Fagotový koncert B dur
KV 191 (186e)
Prodej jednotlivých i abonentních vstupenek
v pokladně České filharmonie v Rudolfinu,
on-line na ceskafilharmonie.cz nebo v síti
colosseumticket.cz. Rezervace a informace
přes zákaznický servis České filharmonie.
Payare je absolventem slavného
venezuelského „El Sistema“ a několik let byl
prvním hornistou Simon Bolívar Orchestra,
kde hrál pod Giuseppe Sinopolim,
Claudiem Abbadem, Simonem Rattlem
a Lorinem Maazelem. Později působil
jako asistent Claudia Abbada, Daniela
Barenboima a Gustavo Dudamela. V roce
2013 byl pozván spolu s Jiřím Bělohlávkem,
Valerijem Gergijevem, Leonardem Slatkinem
a Charlesem Dutoitem, aby dirigoval při
oslavě 80. narozenin slavného polského
skladatele Krzysztofa Pendereckého.
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 3 Es dur op. 55
„Eroica“
Jaroslav Kubita fagot
Rafael Payare dirigent
Rafael Payare navštívil Českou filharmonii
poprvé v létě 2013, když doprovázel
svoji manželku, violoncellistku Alisu
Weilerstein. Tehdy jsme poprvé hovořili
o možnosti dirigovat filharmonii v některé
z nadcházejících sezon. Rafael Payare se
52
Jsme rádi, že sólistou Mozartova Fagotového
koncertu bude 1. hráč skupiny fagotů České
filharmonie Jaroslav Kubita.
53
AB O N E N T N Í ŘA D A O
14. 11. 2015
sobota
15.00
Dvořákova síň
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Leden 2016
Duben 2016
23. 01. 2016
sobota
15.00
Dvořákova síň
02. 04. 2016
sobota
15.00
Dvořákova síň
Královské filharmonie v Londýně.
Pracoval s Philharmonia Orchestra,
Rotterdamskou filharmonií, orchestrem
lipského Gewandhausu, Berlínskými
symfoniky a Královskou filharmonií ve
Stockholmu. Kromě vystoupení s Českou
filharmonií ho čekají debuty s Cameratou
Salzburg, Orchestre de la Suisse Romande
a Melbourne Symphony Orchestra. V roce
2014 mu vyšla první nahrávka u společnosti
Deutsche Grammophon.
Carl Maria von Weber
Čarostřelec, předehra k opeře
Bohuslav Martinů
Rapsodie-koncert pro violu
a orchestr H 337
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 4 B dur op. 60
Antoine Tamestit patří k nejzajímavějším
violistům současnosti. Svůj čas rovnoměrně
dělí mezi sólovou dráhu, komorní
hudbu, výuku a organizační činnost.
Vystoupil s London Symphony Orchestra,
Vídeňskými filharmoniky, orchestrem
lipského Gewandhausu nebo Symfonickým
orchestrem Bavorského rozhlasu. Mezi
jeho komorními partnery najdeme jména
jako Leonidas Kavakos, Gautier Capuçon,
Emmanuel Ax nebo Gidon Kremer. Antoine
Tamestit je profesorem na Conservatoire
national supérieur v Paříži a ředitelem
festivalu Viola Space v Tokiu. Hraje na
Stradivariho nástroj z roku 1672.
Antoine Tamestit viola
Alexander Shelley dirigent
Alexander Shelley je sedmým rokem
šéfdirigentem Norimberských symfoniků.
Během svého působení orchestr zásadním
způsobem kvalitativně pozvedl, vybudoval
rozsáhlý edukační program a podařilo se
mu rozšířit zájezdové aktivity orchestru.
Od letošního roku se stává hudebním
ředitelem Kanadského národního centra
umění a hlavním hostujícím dirigentem
56
O3
Mahlera v Bamberku. Tam jsme se také
prvně setkali a spontánní reakce místních
orchestrálních hráčů nás nenechaly na
pochybách, že je to dirigent, kterého
musíme sledovat. Bamberští symfonikové
i publikum si Shaniho zamilovali a dostal
okamžité pozvání zpět. V pouhých
pětadvaceti letech má za sebou dirigentské
debuty se Staatskapelle Berlin, Vídeňskými
symfoniky, RSO Berlin, Philharmonia
Orchestra nebo Frankfurtským
a Hannoverským rozhlasovým orchestrem.
Richard Wagner
Tannhäuser, předehra
k opeře
Josef Páleníček
Klavírní koncert č. 3
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 6 F dur op. 68
„Pastorální“
Vedle Beethovena a Wagnera je v programu
i Klavírní koncert Josefa Páleníčka, který je
příležitostí pro debut Veroniky Böhmové,
žačky Ivana Klánského, jejíž výčet úspěchů
v interpretačních soutěžích je obdivuhodný.
Veronika Böhmová klavír
Lahav Shani dirigent
Hudební všestrannost izraelského dirigenta
Lahava Shaniho bere dech. Jako klavírní
sólista hrál s dirigenty Zubinem Mehtou,
Danielem Barenboimem, Gustavo
Dudamelem a Kurtem Masurem. Jako
hráč na kontrabas byl členem Izraelské
filharmonie. A jako dirigent zvítězil před
dvěma lety v prestižní soutěži Gustava
57
AB O N E N T N Í ŘA D A O
AB O N E N T N Í ŘA D A O
O2
O4
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Červen 2016
AB O N E N T N Í ŘA D A O
04. 06. 2016
sobota
15.00
Dvořákova síň
turné po Německu a USA včetně koncertu
v newyorské Carnegie Hall. Macelaru je
původně houslistou, v devatenácti letech se
stal nejmladším koncertním mistrem Miami
Symphony Orchestra.
Giuseppe Verdi
Síla osudu, předehra k opeře
Aram Chačaturjan
Houslový koncert d moll
Arménský houslista Sergej Chačatrjan je
vítězem Sibeliovy soutěže v Helsinkách
a Soutěže královny Alžběty v Bruselu a je
čerstvým držitelem ceny Credit Suisse
pro mladé umělce. Vystupoval s většinou
špičkových orchestrů světa, s dirigenty
Herbertem Blomstedtem, Valerijem
Gergijevem, Andrisem Nelsonsem, Gustavo
Dudamelem nebo Kurtem Masurem. Hraje
na vzácné Guarneriho housle z roku 1740,
které patřily slavnému Eugènu Ysaÿovi.
Nedávno založil klavírní trio se svojí
sestrou Lusine Chačatrjan a violoncellistou
Narekem Hakhnazarjanem.
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 2 D dur op. 36
Sergej Chačatrjan housle
Cristian Macelaru dirigent
Cristian Macelaru zvítězil roku 2014
v Soltiho dirigentské soutěži a krátce nato
se stal rezidenčním dirigentem Filadelfského
orchestru. V Americe spolupracuje s Chicago
Symphony Orchestra, Toronto Symphony
Orchestra, Los Angeles Philharmonic
a Národním orchestrem ve Washingtonu.
V Evropě ho kromě České filharmonie
čekají debuty s DSO Berlin, Frankfurtským
rozhlasovým orchestrem a Rotterdamskou
filharmonií. Dánský národní orchestr vedl na
Koncertí mistr Josef Špaček ⟶
58
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Říjen 2015
01. 10. 2015
02. 10. 2015
Upozorňujeme na různé časy začátků
mimořádných koncertů.
Zahajovací koncert
sezony
čtvrtek
pátek
Dvořákova síň
nevyhovovaly jeho programové návrhy.
Jindy zase nefungovala exkluzivita, kterou
jsme při zahájení sezony chtěli pro vás
přirozeně získat.
Leoš Janáček
Šumařovo dítě, balada pro
orchestr
Ceny vstupenek na všechny mimořádné
neabonentní koncerty viz tabulku s. 125.
Prodej vstupenek v pokladně České
filharmonie v Rudolfinu, on-line
na ceskafilharmonie.cz nebo v síti
colosseumticket.cz. Rezervace a informace
přes zákaznický servis České filharmonie.
S postupujícím časem bylo zjevné, že
musíme přijít s novým, netradičním řešením
a pojmout zahajovací koncert jinak než
doposud. I to se nakonec ukázalo jako
slepá ulička. Většina netradičních řešení
končila tím, že návrh byl sice zajímavý, ale
těžko použitelný pro slavnostní večer. Pak
to najednou přišlo a koncept úvodního
večera se nám vynořil úplně jasně: hlavními
hvězdami by přece měli být hráči České
filharmonie se svým šéfdirigentem Jiřím
Bělohlávkem. Žádní pozvaní sólisté, žádné
extravagance za každou cenu. Předkládáme
Vám program, v němž jsme spojili to
nejlepší, co tvoří esenci České filharmonie.
Tři silné kusy českých skladatelů, výraznou
literární inspiraci v Šumařově dítěti i Sukově
Pohádce. Krásná nástrojová sóla a širokou
výrazovou paletu ve Slovanských tancích.
Věříme, že méně je někdy opravdu více
a ctít tradice znamená hlásit se ke kořenům,
z nichž jsme vyrostli.
Josef Suk
Pohádka op. 16
Antonín Dvořák
Slovanské tance op. 72
Jiří Bělohlávek dirigent
Vybrat program zahajovacího koncertu bylo
tentokrát zvlášť obtížné. Naším původním
záměrem bylo přivést na zahájení jubilejní
sezony hvězdného sólistu nebo sólistku.
Několik jsme skutečně poptali a dostali
pozitivní odpovědi. Chvíli to tedy vypadalo,
že večer bude mít klasickou stavbu
předehra, koncert a symfonie. Koncept
programu však stále úplně nefungoval.
Buď neměl zamýšlený sólista historickou
souvislost s Českou filharmonií, nebo nám
62
63
M IM O ŘÁ DN É N E A B O N E N T N Í KO NCERT Y
M IM O ŘÁ DN É N E A B O N E N T N Í KO NCERT Y
19.30
M1
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Prosinec 2015
Mimořádný
předvánoční
koncert
19. 12. 2015
sobota
15.00
Dvořákova síň
M IM O ŘÁ DN É N E A B O N E N T N Í KO NCERT Y
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Johann Sebastian Bach
„Jauchzet, frohlocket“
z Vánočního oratoria
BWV 248
Wolfgang Amadeus Mozart
„Laudate Dominum“
z Vesperae solennes
de confessore KV 339
Wolfgang Amadeus Mozart
„Gloria“ z Mše C dur
„Korunovační“
Franz Schubert
„Et incarnatus est“
z Mše Es dur
Petr Iljič Čajkovskij
„Květinový valčík“ z baletu
Louskáček
Wolfgang Amadeus Mozart
„Alleluja“ z Exsultate,
jubilate, moteta pro soprán,
sbor a orchestr KV 165
Engelbert Humperdinck
„Večerní modlitba“ a „Snová
pantomima“ z opery
Perníková chaloupka
Joseph Haydn
Symfonie č. 88 G dur, 4. věta
Benjamin Britten
„Hodie Natus est“,
„Wolcume“ a „That young
child“ z kantáty Chvála
koled
Joseph Haydn
„Gloria“ z Missa in
Tempore belli
Franz Schubert
Ave Maria
Franz Xaver Gruber
Tichá noc
64
Robert Stolz
Es blüht eine Rose zur
Weihnachtszeit, vánoční
píseň
César Franck
Chléb andělský
(Panis angelicus)
Pietro Mascagni
Ave Maria
Georg Friedrich Händel
„Halleluja“ z oratoria Mesiáš
Bohuslav Martinů
Hry o Marii, výběr z opery
65
M IM O ŘÁ DN É N E A B O N E N T N Í KO NCERT Y
M2
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Prosinec 2015
Mimořádná
silvestrovská
generální zkouška
M IM O ŘÁ DN É N E A B O N E N T N Í KO NCERT Y
31. 12. 2015
čtvrtek
10.00
Dvořákova síň
touha našich hráčů uvést Rybovu Českou
mši vánoční, což se podařilo v minulém
roce. Zájem o koncerty byl tak veliký, že
jsme se rozhodli v tradici vánočně laděných
programů pokračovat. Stejně jako loňský
předvánoční koncert bude i tento přenášen
do kin v celé České republice.
Simona Houda-Šaturová
soprán
Nina Maria Edelmann alt
Pavel Černoch tenor
Paul Armin Edelmann bas
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr
Kantiléna, sbor
dětí a mládeže při
Filharmonii Brno
Jakub Klecker,
Michal Jančík sbormistři
Manfred Honeck dirigent
Druhým inspiračním zdrojem byl
předloňský program Manfreda Honecka,
v němž jednotlivé části různých duchovních
děl zkombinoval tak dovedně, že vytvořil
svébytný hudební příběh, který tehdy
publikum i hráče doslova nadchnul. A tak
jsme ani na chvilku neváhali, komu svěřit
přípravu dalšího předvánočního programu.
Zadání bylo jasné: kratší hudební čísla,
která dohromady vytvoří harmonický celek
a naladí publikum na vánoční notu.
Výsledek nás potěšil a překvapil
a patří za něj velký dík dirigentu
Honeckovi, který strávil mnoho hodin
zvažováním, posuzováním, posloucháním
a kombinováním jednotlivých hudebních
přísad, aby pro vás vytvořil program, který
sám o sobě bude malým uměleckým dílem.
Příběh mimořádného předvánočního
koncertu se odvíjí už od začátku roku 2011.
Při jedné z prvních schůzek s uměleckou
radou jsme byli vyzváni, aby management
zařadil do programu filharmonie koncerty
s vánoční tematikou. Na začátku stála
66
M3
George Gershwin
Kubánská předehra
V roce 2014 dozrálo v České filharmonii
rozhodnutí, že je ten pravý čas rozšířit
dirigentský tým. Abychom posílili
„českou linii“, rozhodli jsme se přizvat
k filharmonii mladého českého dirigenta,
který by s orchestrem pravidelně
vystupoval u nás i v zahraničí. Umělecká
rada v tajném hlasování zvolila mezi
českými umělci Jakuba Hrůšu, který
se pro Českou filharmonii uvolnil díky
konci šéfdirigentského angažmá v PKF –
Prague Philharmonia. Je nám ctí, že ho na
Novoročním koncertě můžeme oficiálně
přivítat mezi své stálé spolupracovníky.
Joaquín Rodrigo
Aranjuezský koncert
Carl Orff
Carmina burana
Miloš Karadaglič kytara
Sofia Fomina soprán
Barry Banks tenor
Audun Iversen bas
Český filh. sbor Brno
Petr Fiala sbormistr
Královéhradecký
dětský sbor Jitro
Jiří Skopal sbormistr
Jakub Hrůša dirigent
Zapojení mladých umělců je náplní
Orchestrální akademie ČF a také
našich edukačních programů. Chceme
připomenout, jaký kus cesty urazila
filharmonie při práci s budoucími
profesionály. V orchestru proto kromě
našich členů zasednou současní členové
Orchestrální akademie ČF, úspěšní
absolventi akademie a také úspěšní účastníci
talentových přehrávek a konkurzů pro
mladé hudebníky z minulých let.
67
M IM O ŘÁ DN É N E A B O N E N T N Í KO NCERT Y
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Leden 2016
Novoroční koncert
M IM O ŘÁ DN É N E A B O N E N T N Í KO NCERT Y
01. 01. 2016
pátek
20.00
Dvořákova síň
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Leden 2016
Koncert
ke 120. výročí
04. 01. 2016
pondělí
19.30
Dvořákova síň
V roce 2014 dozrálo v České filharmonii
rozhodnutí, že je ten pravý čas rozšířit
dirigentský tým. Abychom posílili „českou
linii“, rozhodli jsme se přizvat mladého
českého dirigenta, který by s orchestrem
pravidelně vystupoval u nás i v zahraničí.
Umělecká rada v tajném hlasování zvolila
mezi českými umělci Jakuba Hrůšu, který
se pro Českou filharmonii uvolnil díky
konci šéfdirigentského angažmá v PKF –
Prague Philharmonia. Je nám ctí, že ho na
Novoročním koncertě můžeme oficiálně
přivítat mezi své stálé spolupracovníky.
George Gershwin
Kubánská předehra
Joaquín Rodrigo
Aranjuezský koncert
Carl Orff
Carmina burana
Miloš Karadaglič kytara
Sofia Fomina soprán
Barry Banks tenor
Audun Iversen bas
Český filh. sbor Brno
Petr Fiala sbormistr
Královéhradecký
dětský sbor Jitro
Jiří Skopal sbormistr
Jakub Hrůša dirigent
Zapojení mladých umělců je náplní
Orchestrální akademie ČF a také našich
edukačních programů. Novoročním
koncertem chceme připomenout, jaký
kus cesty urazila filharmonie při práci
s budoucími profesionály. V orchestru proto
zasednou i současní členové Orchestrální
akademie ČF, úspěšní absolventi akademie
a také úspěšní účastníci talentových
přehrávek a konkurzů pro mladé hudebníky
z minulých let. Novoroční koncert tak bude
symbolickým i faktickým pohledem do
budoucnosti České filharmonie.
68
M5
Antonín Dvořák
Othello, koncertní předehra
op. 93
nabízíme repliku zahajovacího koncertu
se současným šéfdirigentem orchestru
Jiřím Bělohlávkem, která je téměř shodná se
zahájením v roce 1896, až na jednu drobnou
změnu.
Antonín Dvořák
Biblické písně op. 99
Na programu tehdy byla Slovanská rapsodie
č. 3, Biblické písně č. 1 až 5, předehra
Othello a Novosvětská symfonie. Biblické
písně zazněly na koncertě v podání
barytonisty Národního divadla Františka
Šíra ve světové premiéře. A odtud plyne
důvod malé změny v programu po sto
dvaceti letech. Díky instrumentaci Jarmila
Burghausera a Jana Hanuše nemáme dnes
k dispozici pouze prvních pět, ale všech
deset Biblických písní. Rozhodli jsme se
proto místo třetí Slovanské rapsodie zařadit
do koncertu kompletní cyklus Biblických
písní, které při příležitosti 120. výročí od
jejich premiéry natočíme na CD. Sólového
partu se ujme vynikající český basista, sólista
Berlínské státní opery, Jan Martiník.
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95
„Z Nového světa“
Jan Martiník bas
Jiří Bělohlávek dirigent
Jen tři dny po Novoročním koncertu
uspořádá Česká filharmonie oslavu 120 let
od svého založení. Právě na 4. ledna 2016
totiž připadá výročí vůbec prvního
veřejného koncertu České filharmonie.
Za dirigentským pultem nestál nikdo menší
než Antonín Dvořák a celý večer byl složen
z jeho skladeb. O 120 let později Vám
Klarinetistovo nádobíčko. ⟶
69
M IM O ŘÁ DN É N E A B O N E N T N Í KO NCERT Y
M4
M6
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Duben 2016
Leoš Janáček
Její pastorkyňa, koncertní
provedení opery
Český filharmonický
sbor Brno
Petr Fiala sbormistr
Jiří Bělohlávek dirigent
Karita Mattila Kostelnička
Adriana Kohútková Jenůfa
Jaroslav Březina Števa
Aleš Briscein Laca
Svatopluk Sem Stárek
Yvona Škvárová Stařenka
Lucie Silkenová Karolka
Luděk Vele Rychtář
Jana Hrochová Rychtářka
Marta Reichelová Jano
Kateřina Jalovcová
Pastuchyňa
Poslední z řady mimořádných koncertů
České filharmonie v sezoně 2015/2016 je
důkazem toho, že se občas vyplatí říci
„ne“. Při plánování zahraničních turné
orchestru dbáme na to, aby se filharmonie
pravidelně objevovala ve světových
hudebních metropolích. Důvodem není jen
prestiž takových koncertů, ale i konfrontace
s nejužší světovou konkurencí, která
je vždycky zdravá a pro hudební vývoj
orchestru nesmírně prospěšná. Potíž je
v tom, že nestačí jen vystoupit v určitém
městě. Stejně důležitý je sál, ve kterém
orchestr hraje. Nejde pouze o akustiku,
ale také o celkový umělecký profil sálu.
V jaké společnosti se orchestr ocitne,
vypovídá hodně o jeho sebevědomí
a aktuálním postavení ve světě klasické
hudby.
72
M IM O ŘÁ DN É N E A B O N E N T N Í KO NCERT Y
M IM O ŘÁ DN É N E A B O N E N T N Í KO NCERT Y
15. 04. 2016
pátek
19.00
Dvořákova síň
To je i případ Londýna. Když dostala
filharmonie v roce 2011 nabídku na
účinkování v Londýně, byla to nabídka
do Cadogan Hall. Jde o velmi hezký sál,
jenže hlavní koncertní život se odehrává
v South Bank Centre a Barbicanu. Nebylo
úplně snadné nabídku zdvořile odmítnout,
ale udělali jsme to. O dva roky později přišla
stejná nabídka znovu. Naše odmítnutí bylo
na jedné straně snazší, protože jsme měli už
podepsaný kontrakt na BBC Proms 2014.
Na straně druhé to bylo odmítnutí těžší,
protože jsme předtím absolvovali několik
neúspěšných pokusů proniknout do dlouhé
roky budovaného okruhu orchestrů, které
účinkují v South Bank Centre a Barbicanu.
O rok později se ukázalo, že čekání na
správnou příležitost bylo na místě. Dostali
jsme pozvání do prestižní londýnské
Royal Festival Hall v South Bank Centre,
kde uvedeme koncertní verzi Janáčkovy
opery Její pastorkyňa. Nesmírně nás těší,
že Vám můžeme předpremiéru našeho
londýnského vystoupení nabídnout
i v Praze.
73
20 minut a buď
„in“
V E ŘE JN É G E N E RÁ L N Í Z KO UŠKY
Bonus k veřejným generálním zkouškám pro
školy.
Před každou veřejnou generální
zkouškou nabízíme pro žáky a studenty
slovní komentář k programu. Jedná se
o upozornění na největší zajímavosti, návrh,
jak poslouchat – který doplní audio / video
ukázky. Vždy od 9.30 hodin v Sukově
síni Rudolfina nebo v Západním salonku
s lektorem Janem Kyjovským.
Generální zkoušky se konají vždy ve středu
od 10.00 hodin ve Dvořákově síni
Ceny vstupenek od 150 do 350 Kč
V případě zájmu je nutné rezervovat nejpozději týden
před generální zkouškou na [email protected]
či +420 227 059 222. Kapacita míst je omezena.
Cyklus je určen jak pro jednotlivce, tak pro
školy a organizované skupiny. Zákaznický
servis přijímá hromadné objednávky
(minimálně 10 osob) průběžně od zahájení
předprodeje 15. 4. 2015 až do 30. 6. 2015.
Po tomto datu už vyhodnocuje přijetí
další objednávky individuálně podle zájmu
o danou generální zkoušku.
Místa pro jednotlivé zájemce budou v sezoně
2015/2016 rezervována ve větším množství
než v minulých sezonách. Prodej jednotlivých
vstupenek bude zahájen vždy 15. dne měsíce
předcházejícího dané generální zkoušce
(případně první pracovní den po 15. dni,
pokud vyjde na víkend či svátek), a to
jednotně v 10 hodin (prodej na pokladně
České filharmonie v Rudolfinu, on-line
na ceskafilharmonie.cz i rezervace přes
zákaznický servis České filharmonie).
G1
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Říjen 2015
Říjen 2015
07. 10. 2015
středa
10.00
Dvořákova síň
14. 10. 2015
středa
10.00
Dvořákova síň
Jan Ryant Dřízal
Kuře melancholik – světová
premiéra
Sergej Rachmaninov
Klavírní koncert č. 3 d moll
op. 30
Sergej Prokofjev
Sinfonia concertante op. 125
Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 5 e moll op. 64
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 5 c moll op. 67
„Osudová“
Nikolaj Luganskij klavír
Jiří Bělohlávek dirigent
Alisa Weilerstein violoncello
Jiří Bělohlávek dirigent
76
77
G2
V E ŘE JN É G E N E RÁ L N Í Z KO UŠKY
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
G4
G5
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Leden 2016
Leden 2016
Únor 2016
Březen 2016
13. 01. 2016
středa
10.00
Dvořákova síň
20. 01. 2016
středa
10.00
Dvořákova síň
17. 02. 2016
středa
10.00
Dvořákova síň
16. 03. 2016
středa
10.00
Dvořákova síň
Bohuslav Martinů
Symfonie č. 1 H289
Petr Iljič Čajkovskij
Serenáda pro smyčce
C dur op. 48
Claude Debussy
Preludium k Faunovu
odpoledni
Béla Bartók
Houslový koncert č. 2
Max Bruch
Houslový koncert č. 1 g moll
op. 26
Maurice Ravel
Klavírní koncert G dur
Gustav Mahler
Symfonie č. 1 D dur „Titán“
Jiří Bělohlávek dirigent
Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 3 D dur op. 29
„Polská“
Janine Jansen housle
Semjon Byčkov dirigent
78
Johannes Brahms
Symfonie č. 4 e moll op. 98
Frank Peter Zimmermann
housle
Jaap van Zweden dirigent
Maurice Ravel
Klavírní koncert pro levou
ruku D dur
Claude Debussy
Moře, tři symfonické skici
Kirill Gerstein klavír
Jiří Bělohlávek dirigent
79
G6
V E ŘE JN É G E N E RÁ L N Í Z KO UŠKY
V E ŘE JN É G E N E RÁ L N Í Z KO UŠKY
G3
V E ŘE JN É G E N E RÁ L N Í Z KO UŠKY
G7
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Duben 2016
Duben 2016
06. 04. 2016
středa
10.00
Dvořákova síň
27. 04. 2016
středa
10.00
Dvořákova síň
Petr Iljič Čajkovskij
Klavírní koncert č. 1 b moll
op. 23
Bohuslav Martinů
Památník Lidicím H296
Richard Strauss
Alpská symfonie op. 64
Antonín Dvořák
Houslový koncert a moll
op. 53
Behzod Abduraimov klavír
Jakub Hrůša dirigent
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 7 A dur op. 92
Anne-Sophie Mutter housle
Manfred Honeck dirigent
Jan Slípka je dvorním houslařem České filharmonie.
Řeší úrazy smyčcových nástrojů, třeba i těsně před
koncertem. ⟶
80
G8
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
AK1
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Koncert
k 330. výročí
narození
J. S. Bacha
AK2
Cesta z Uher na
Moravu a do Čech
29. 11. 2015
neděle
17.30
Sukova síň
Adventní koncerty se konají vždy v neděli
od 15.00 a 17.30 hodin v Sukově síni
Johann Sebastian Bach
Árie a chorály z adventních
kantát:
„Nun komm, der Heiden
Heiland“ BWV 61 a 62
„Schwingt freudig euch
empor“ BWV 36
„Bereitet die Wege, bereitet
die Bahn!“ BWV 132
Ceny vstupenek od 350 do 400 Kč
Prodej vstupenek v pokladně České
filharmonie v Rudolfinu, on-line
na ceskafilharmonie.cz nebo v síti
colosseumticket.cz.. Rezervace a informace
přes zákaznický servis České filharmonie.
Johannes Brahms
Uherské tance, výběr
Ferenc Liszt
Uherská rapsodie č. 2
lidové písně a koledy
s cimbálem
Cimbálová muzika ČF
Zdeněk Zelba,
Václav Prudil housle
René Vácha viola, kontra
Jan Holeňa violoncello
Jiří Zelba
hoboj, píšťalka, kontra
Jaromír Černík basa
Kateřina Trávníčková
cimbál
Sinfonie z kantát pro hoboj,
smyčce a continuo
Pražský barokní soubor
Vojtěch Jouza
umělecký vedoucí
84
85
AD V E N T N Í KO N CE RT Y
AD V E N T N Í KO N CE RT Y
29. 11. 2015
neděle
15.00
Sukova síň
AK3
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Jazzové adventní
odpoledne
AK4
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
06. 12. 2015
neděle
17.30
Sukova síň
13. 12. 2015
neděle
15.00
Sukova síň
Wolfgang Amadeus Mozart
Smyčcový kvartet č. 23
F dur KV 590
Pavel Josef Vejvanovský
Kroměřížské intrády
Edvard Grieg
Ave maris stella
arr. Břetislav Kotrba
Ejhle Hospodin přijde –
adventní písně a roráty
z českých kancionálů
Claude Debussy
3 chansony
AK5
AD V E N T N Í KO N CE RT Y
NAKARA
Miroslav Nosek kytara
Jan Keller violoncello
Tomáš Reindl tabla, perkuse
Ludwig van Beethoven
Smyčcový kvartet č. 3 c moll
op. 18
Leoš Janáček
Po zarostlém chodníčku,
výběr
České filharmonické
kvarteto
Štěpán Pražák 1. housle
Zuzana Hájková 2. housle
Jiří Poslední viola
Jakub Dvořák violoncello
86
Petr Iljič Čajkovskij
Louskáček, výběr z baletu
Johann Christoph Pezel
Sonata in G
Tomáš Norbert Koutník
Cantus pastoralis
Adam Michna z Otradovic
Svatoroční muzika, výběr
Joel Blahnik
Good Swing Wenceslav
Johann David Heinichen
Sonáta
Sdružení hlubokých
žesťů ČF
Robert Kozánek
umělecký vedoucí
César Franck
Chléb andělský
(Panis angelicus)
87
AD V E N T N Í KO N CE RT Y
06. 12. 2015
neděle
15.00
Sukova síň
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
AK7
13. 12. 2015
neděle
17.30
Sukova síň
20. 12. 2015
neděle
15.00
Sukova síň
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento č. 2 B dur
Paul Peuerl
Tři barokní tance pro hoboj,
klarinet, fagot a klavír
Wolfgang Amadeus Mozart
Kvartet pro klavír a dechové
nástroje Es dur KV 452
Ludwig van Beethoven
Trio pro hoboj, klarinet
a fagot C dur op. 86
In modo camerale
Jana Brožková hoboj
Ludmila Peterková klarinet
Jaroslav Kubita fagot
Daniel Wiesner klavír
Johann Sebastian Bach
výběr z trojhlasých invencí
Alexandre Tansman
Concert Champetre
Felix MendelssohnBartholdy
Koncertní kus pro klarinet,
fagot a klavír č. 1 f moll
op. 113
české vánoční koledy
v úpravě Martina Hyblera
pro dechové trio a kontrabas
Trio Aloe
Vladislav Borovka hoboj
Jan Brabec klarinet
Tomáš Františ fagot
Jitka Koželuhová
Tři věty o příběhu vánočním
pro hoboj, klarinet, fagot
a klavír
88
89
AD V E N T N Í KO N CE RT Y
AD V E N T N Í KO N CE RT Y
AK6
AK8
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
AD V E N T N Í KO N CE RT Y
20. 12. 2015
neděle
17.30
Sukova síň
Antonín Dvořák
Sextet pro dvoje housle,
dvě violy a dvě violoncella
A dur, op. 48
Sexteto českých
filharmoniků
Bohuslav Matoušek,
Ota Bartoš housle
Jaroslav Pondělíček,
Jan Šimon viola
František Host,
Josef Špaček violoncello
Antonín Dvořák
Slovanské tance, výběr
Antonín Dvořák
Humoreska
vánoční koledy
Houslista na cestě z ladírny na scénu. ⟶
90
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
REZIDENCE 2015/2016
NOVINKA
Magdalena Kožená
mezzosoprán
Ladíme spolu
10. 10. 2015
19.30
Dvořákova síň
sobota
Magdalena Kožená & Dame Mitsuko Uchida
Robert Schumann: Básně královny Marie Stuartovny op. 135
Hugo Wolf: Písně na Mörikeho
Antonín Dvořák: Milostné písně op. 83
Arnold Schönberg: Kabaretní písně
Dame Mitsuko Uchida
klavír
18. 11. 2015
19. 11. 2015
20. 11. 2015
19.30
Dvořákova síň
středa
čtvrtek
pátek
Magdalena Kožená & Česká filharmonie
Gabriel Fauré: Pelleas a Melisanda, suita pro orchestr op. 80
Claude Debussy: Zapomenuté popěvky (Ariettes oubliées)
Gustav Mahler: Symfonie č. 4 G dur
Robin Ticciati dirigent
úterý
19. 1. 2016
19.30
Dvořákova síň
Magdalena Kožená & komorní soubor
Ernest Chausson: Věčná píseň op. 37
Igor Stravinskij: Tři písně na texty Williama Shakespeara
Maurice Ravel: Malgašské písně
Richard Strauss: Tři Oféliiny písně op. 67
Johannes Brahms: Pět Oféliiných písní pro smyčcové kvarteto a hlas
Johannes Brahms: Dvě písně op. 91 pro klavír, violu a hlas
Leoš Janáček: Říkadla
Antonín Dvořák: Výběr z písní
Sir Simon Rattle klavír
středa
24. 2. 2016
26. 2. 2016
pátek
19.30
Dvořákova síň
Magdalena Kožená & La Cetra Barockorchester Basel
Claudio Monteverdi:
Árie z opery Korunovace Poppeina
Luciano Berio: Sekvence III
Vít Zouhar: Ariadna má problém (objednávka skladby světová premiéra)
Claudio Monteverdi: Souboj Tankreda a Klorindy
Andrea Marcon dirigent
La Cetra
Barockorchester Basel
Ondřej Havelka režie
scénického pojetí
92
Jolanta Petra Iljiče Čajkovského a Slavík
Igora Stravinského. Příběhy slepé princezny
Jolanty a přepychem zahrnutého čínského
císaře jsou na první pohled zcela odlišné –
propojuje je však téma obdivu k přírodě
a jejím krásám. Třetí večer bude opět patřit
české hudbě, a to na koncertě ke 120. výročí
České filharmonie. Uslyšíte Dvořákovy
Biblické písně v podání Jana Martiníka
a na závěr slavnou Novosvětskou symfonii.
Abonentní cyklus uzavře nové nastudování
opery Elektra, která byla prvním plodem
následné dlouhotrvající spolupráce
skladatele Richarda Strausse a libretisty
Huga von Hofmannsthala.
Milovníkům operní i symfonické hudby
s velkou radostí představujeme zcela
novou, exkluzivní abonentní skupinu, která
vznikla ze spolupráce České filharmonie
a Národního divadla. Abonenti zažijí
ve čtyřech večerech koncertní i operní
atmosféru na té nejlepší úrovni. Cyklus
otevře zahajovací koncert v Rudolfinu
s ryze českým programem. Pod taktovkou
šéfdirigenta České filharmonie Jiřího
Bělohlávka zazní hudba Leoše Janáčka,
Josefa Suka a Antonína Dvořáka. První
návštěva Národního divadla nabídne
zajímavý pohled na vývoj ruské opery –
můžete se těšit na společné uvedení oper
02. 10. 2015
19.30
Dvořákova síň
Zahajovací koncert sezony
Leoš Janáček: Šumařovo dítě, balada pro orchestr
Josef Suk: Pohádka op. 16
Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 72
Jiří Bělohlávek dirigent
20. 11. 2015
pátek
19.00
Národní divadlo
Slavík/Jolanta
Igor Stravinskij: Slavík
Petr Iljič Čajkovskij: Jolanta
Jan Latham-Koenig dirigent
Dominik Beneš režie
04. 01. 2016
19.30
Dvořákova síň
Koncert ke 120. výročí
Antonín Dvořák: Othello, koncertní předehra op. 93
Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“
Jan Martiník bas
Jiří Bělohlávek dirigent
Elektra
Richard Strauss: Elektra
Roland Böer dirigent
Keith Warner režie
22. 6. 2016
19.00
Státní opera
pátek
pondělí
středa
Ceny abonmá od 1540 do 3 980 Kč. Podrobné informace
o cenách a plánky sálů na ceskafilharmonie.cz.
Prodej abonentních vstupenek v pokladně České filharmonie
v Rudolfinu, v pokladně Národního divadla, on-line na
ceskafilharmonie.cz nebo v síti colosseumticket.cz. Rezervace
a informace přes zákaznický servis České filharmonie.
93
N OV I N KA
RE Z I D E N CE 2 0 1 5 /2 0 1 6
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
světa připravujeme výpravy do hudby
20. století včetně Janáčkovy Sinfonietty či
Stravinského Svěcení jara. Pro žáky 1. stupně
základních škol je nově určen cyklus
Orchestr na kusy, v němž mohou poznávat
nástroje symfonického orchestru v rukou
filharmoniků. Pro rodiče s dětmi chystáme
dvojí opakování úspěšné Předmikulášské,
při které Rudolfinem poletují stovky
nebeských vlaštovek, a novinku: květnový
Piknik v Rudolfinu! Opět podle scénářů
Kláry Boudalové. V nové podobě
pokračuje cyklus koncertů Filharmonici na
pokračování, při němž se – jako rodinný
sbor – zapojí i publikum.
E DU KAT I V N Í P RO G RA M Y
„Publikum nás přivítalo s velkou poctou.
Připadali jsme si jako andělé. Uvědomovali jsme
si, že je to historický moment. Všichni jsme tam
byli spolu a všechno fungovalo. Hvězdy, duše,
celý vesmír…“
To je jen zlomek ohlasů romských
zpěváků z dětského sboru Čhavorenge,
vedeného Idou Kelarovou, na jejich první
vystoupení v Rudolfinu 17. listopadu 2014.
Přidalo se k nim při té příležitosti na 120
dalších neromských zpěváků a vzájemné
porozumění bylo toho večera bez hranic.
Šlo o svého druhu experiment, který
ovšem jednoznačně vyšel a ve kterém chce
Česká filharmonie pokračovat: podporovat
setkávání lidí, kteří k sobě obvykle mají
daleko, podporovat společné vytváření
hudby, a tím napomáhat překonávání
zákopů, bariér, předsudků. Anebo jenom
nezájmu. Na samém začátku 120. sezony –
v prvních dnech srpna 2015 – se skupina
filharmoniků už podruhé vydá koncertovat
spolu s Čhavorenge do romských osad na
severovýchodní Slovensko, později také na
některá místa v Česku (Ústí nad Labem,
Plzeň, Beroun…). V rámci vzdělávacích
programů se ale pokusíme podporovat
talenty dětí, které jsou mnohem blíž. Třeba
v samotném centru Prahy ve vybraných
komunitních a nízkoprahových centrech.
„A to že jsem hrál pod taktovkou pana mistra
šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, tak to budu
s hrdostí vyprávět svým vnoučatům.“
To je jeden z ohlasů na jiný mimořádný
projekt, který bude pokračovat i v jubilejní
sezoně České filharmonie. Už potřetí se
vytvoří společný orchestr filharmoniků
a žáků základních uměleckých škol.
Pod taktovkami Jiřího Bělohlávka
a Ladislava Ciglera. I tady je prostor pro
nečekané události, poznávání a překonávání
vlastních hráčských hranic, společné úsilí
o co nejlepší výsledek, ale pozor – taky pro
lásku! Jako se to stalo při prvním ročníku
v červnu 2014: „Ano, zamiloval jsem se. Do
Dvořákovy Deváté symfonie. Při závěru této
skladby mi běhá mráz po zádech,“ pronesl jeden
z účastníků.
Pokračují pořady a workshopy pro
předškoláky, školáky a středoškoláky.
Stejně tak programy Alice Nellis s Českou
filharmonií a herci Pavlem Liškou
(s dirigentem Vojtěchem Jouzou),
Janem Budařem (s dirigentem
Ondřejem Vrabcem) a Markem Ebenem
(s šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem).
V cyklu koncertů Čtyři kroky do nového
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
EA – Abonentní
cyklus pro rodiče
s dětmi
EA1
Pohádky tisíce a jedné noci
s Afflatus quintetem
11. 10. 2015
neděle
10.30
Dvořákova síň
Jaká hudba se nejlépe hraje za tmy? No
přece ta pohádková! Chystáme jedinečné
hudebně-divadelní představení se stínohrou,
hvězdnou oblohou a tajemnými příběhy.
Pozor! Možná u toho i zhasneme!
FILHARMONICI NA POKRAČOVÁNÍ…
A JEJICH HOSTÉ V RUDOLFINU
EA2
Koledování s Michal Hromek
Consort
12. 12. 2015
sobota
10.30
Dvořákova síň
Pokračování úspěšného cyklu
rodinných koncertů vždy v sobotu nebo
neděli dopoledne. Tentokrát na pódium
Dvořákovy síně Rudolfina pozveme
nejen hudebníky, ale i tanečníky, herce –
a samozřejmě taky děti a jejich rodiče!
Moderátorka Klára Boudalová.
S jakou písničkou půjdete letos koledovat?
Naučíme vás originální koledy z celého
světa (dorazí celý sbor zpěváků) a nejen to.
Dozvíte se například, proč máme zrovna
takové obrovské štěstí, že u nás nosí dárky
Ježíšek!
Před závěrečnými dvěma koncerty zcela
nově nabízíme možnost zúčastnit se
rodinného workshopu a vystoupit pak
s hudebníky přímo na pódiu v rámci
koncertu. Slibujeme, že ani ostatní v sále
nezůstanou sedět bez hnutí! Více informací
o workshopech získáte při nákupu
vstupenek.
EA3
Rock and roll se Sdružením
hlubokých žesťů ČF
03. 04. 2016
neděle
10.30
Dvořákova síň
Akrobatické výkony hudebníků i tanečníků
ve vzduchu i na podlaze. A na klapkách
klavíru. Rychlé prsty na rukou i na nohou.
Co to dává dohromady? Přece strhující Rock
and Roll a hlavně skvělou hudbu!
Program doporučujeme pro děti od 5 do 10 let.
Délka programu 60 minut. Ceny vstupenek od 100
do 200 Kč. Cena abonmá od 400 do 800 Kč. Vstupenky
na workshopy v ceně 50 Kč jsou k dispozici jen
po zakoupení vstupenky na koncert (workshopy se vážou
pouze ke koncertům 24. 04. a 26. 06 2016); kapacita míst
na přípravných workshopech omezena. Prodej vstupenek
v pokladně České filharmonie v Rudolfinu, on-line na
ceskafilharmonie.cz nebo v síti colosseumticket.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis České
filharmonie.
Harfistka Jana Boušková je těsně před odchodem
na scénu v nejhlubším soustředění. Patří k nejlepším
harfistkám na světě. Na svém Facebooku má přes
19 tisíc fanoušků z celého světa. ⟶
96
E
97
E DU KAT I V N Í P RO G RA M Y
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
EB – Abonentní
cyklus pro školy
EA4
Domácí revue s bicisty
České filharmonie
24. 04. 2016
neděle
10.30
Dvořákova síň
E DU KAT I V N Í P RO G RA M Y
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Nejlepší bicí nástroje najdete doma
v kumbálu. Nevěříte? Na našem koncertě
uvidíte virtuosy na smetáky, mopy,
kyblíky, hrnce… a samozřejmě na spoustu
opravdových bicích nástrojů. Zatancuje
a zahraje i rodinný soubor domácích
skřítků – nabízíme možnost zúčastnit se
workshopu, který koncertu předchází.
(Více informací o workshopu získáte při
nákupu vstupenek na koncert. Kapacita je
omezena.)
EB3
Sdružení hlubokých žesťů
České filharmonie
03. 12. 2015
čtvrtek
9.00
Dvořákova síň
Pozouny, tuba, ale i bastrubka
a baskřídlovka se představí v renesanční
hudbě, v romantice i jazzu. Co že
je to vlastně ten žesť? A kdo přijde
s pětimetrovou pastýřskou troubou?
ORCHESTR NA KUSY
Jedinečná příležitost poznat postupně
všechny nástroje orchestru a spolu s nimi
i hráče České filharmonie. A to přímo ve
Dvořákově síni Rudolfina. Moderátor
Petr Kadlec.
EB4
Bicisté České filharmonie
18. 02. 2016 čtvrtek
9.00
Dvořákova síň
Důstojný zvuk gongu, víření malého
bubínku, cinkání trianglu, ale co třeba
zvuk deště a moře? To všechno bicí nástroje
dovedou. A dá se hrát na ropný barel? Bum!
Cyklus koncertů pro školní skupiny (žáky 1. stupně ZŠ).
Cena vstupenek na jednotlivý koncert pro školní
skupiny je 100 Kč, cena abonentní vstupenky je
400 Kč. Pedagogický doprovod má vstup zdarma.
Rezervace vstupenek pro školní skupiny na e-mailové
adrese: [email protected] Prodej vstupenek
jednotlivcům (120 až 280 Kč) v pokladně České
filharmonie v Rudolfinu, on-line na ceskafilharmonie.cz
nebo v síti colosseumticket.cz. Rezervace jednotlivcům
přes zákaznický servis České filharmonie. Program trvá
60–70 minut.
EA5
Rodinný sbor a Orchestrální
akademie České filharmonie
26. 06. 2016
neděle
10.30
Dvořákova síň
A je to tady. Závěrečný slavnostní koncert
s celým orchestrem a sborem složeným
z rodičů a dětí. Co je na hudbě největší
legrace? Přece ji celou správně poskládat
dohromady! Koncert s aktivní účastí
hudebníků na pódiu i celého obecenstva.
Nalaďte se, prosím! (Více informací
o workshopu, který koncertu předchází,
získáte při nákupu vstupenek na koncert.
Kapacita je omezena.)
EB1
Afflatus quintet
02. 10. 2015 pátek 9.00
EB5
Jana Boušková a její harfa
17. 03. 2016
čtvrtek
9.00
Dvořákova síň
V soutěži o největší počet strun získává
harfa zlatou medaili: má jich 47! Věděli jste,
že harfistky hrají i nohama, protože jejich
nástroj má sedm pedálů? (Je to výhoda při
řízení auta?) A co když se na harfu hraje
pravítkem?
Dvořákova síň
Dá se na fagot zahrát hladové břicho? A na
klarinet páv? Jak se vyrábějí hobojové
plátky? Je pikola manželka pikolíka? A dá se
na zahradní hadici troubit jako na lesní roh?
EB2
Smyčcové sexteto českých
filharmoniků
11. 11. 2015
středa
9.00
Dvořákova síň
6 nástrojů, 12 rukou a 24 strun. Dvořákova
Humoreska, Bachův Air nebo Boccheriniho
Menuet. Žabka, šnek a pavouk. A dobře
zakousnutá viola!
10 0
E
1 01
E DU KAT I V N Í P RO G RA M Y
E
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
EC – Abonentní
cyklus pro školy
EC1
Leoš Janáček: Sinfonietta
21. a 22. 10. 2015
středa,
čtvrtek
10.00
Dvořákova síň
EC2
George Gershwin:
Rapsodie v modrém
05., 07. a 08. 01. 2016
úterý, čtvrtek,
pátek
10.00
Dvořákova síň
E DU KAT I V N Í P RO G RA M Y
ČTYŘI KROKY DO NOVÉHO SVĚTA
Dvacáté století!!!
EC3
Od Pacificu k West Side Story
02., 03. a 04. 02. 2016
úterý, středa,
čtvrtek
10.00
Dvořákova síň
Zajímavosti a záhady velkých děl slavných
skladatelů. Tentokrát s hudbou dvacátého
století, které se mnozí bojí, i když dovede
být úžasná a strhující. V první části
koncertu zasvěcující rozbor, ve druhé celá
skladba. Se zvukovými i videoukázkami.
A s doprovodnou brožurkou.
EC4
Igor Stravinskij: Svěcení jara
středa, čtvrtek,
20., 21. a 22. 04. 2016
pátek
10.00
Dvořákova síň
Česká studentská filharmonie (= hráči ČF,
členové Orchestrální akademie ČF a studenti
hudebních škol)
Marko Ivanović dirigent
Petr Kadlec průvodce
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
E – Jednotlivé
koncerty pro
širokou veřejnost
PŘEDMIKULÁŠSKÁ V RUDOLFINU
S ANDĚLSKO-ČERTOVSKÝM
KONCERTEM
22. 11. 2015
neděle
14.00 a 16.00
celé Rudolfinum otevřeno 12.30–18.30
Česká studentská filharmonie chystá
speciální koncert. Uvidíte a hlavně uslyšíte
nefalšovaný andělský chór, ale také pořádně
zatopíme pod čertovskými kotli, až budou
vřít a vybuchovat. Příběhem s dobrým
koncem provedou děti vypravěč Pavel Tesař
a dirigent Ondřej Vrabec. A možná přijde
i Mikuláš!
MIMOŘÁDNÉ KONCERTY MLADÝCH
HUDEBNÍKŮ
Koncert ke Dni studentstva
17. 11. 2015
úterý
19.30
Dvořákova síň
Koncert Letního orchestru mladých, ale také
Orchestru Trmikus a studentských souborů
z celé České republiky. Se Smetanovou
Vltavou, Schubertovou Nedokončenou
a mnoha překvapeními.
Pro děti připravujeme také speciální
hudební dílničky, které se budou
konat v prostorách Rudolfina. Bližší
informace o těchto workshopech
získáte na ceskafilharmonie.cz
(přímo u „Předmikulášské“) anebo
při nákupu vstupenek.
Ceny vstupenek od 120 do 280 Kč. Prodej vstupenek
v pokladně České filharmonie v Rudolfinu, on-line na
ceskafilharmonie.cz nebo v síti colosseumticket.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis České
filharmonie.
Cyklus koncertů pro školáky (2. stupeň) a středoškoláky.
Cena vstupenek pro školní skupiny je 100 Kč, cena
abonentní vstupenky je 320 Kč. V ceně vstupenek je
programová brožurka s voucherem ke stažení hudby.
Pedagogický doprovod má vstup zdarma. Rezervace
vstupenek pro školní skupiny na e-mailové adrese:
[email protected] Prodej vstupenek jednotlivcům
(120 až 280 Kč) v pokladně České filharmonie
v Rudolfinu, on-line na ceskafilharmonie.cz nebo v síti
colosseumticket.cz. Rezervace jednotlivcům přes
zákaznický servis České filharmonie. Program trvá cca
120 minut (s přestávkou).
Česká studentská filharmonie
Ondřej Vrabec dirigent
Pavel Tesař vypravěč
Program doporučujeme pro děti od 5 do 10 let. Ceny
vstupenek od 100 do 400 Kč. Dětské vstupenky na
workshopy za 50 Kč jsou k dispozici jen po zakoupení
vstupenky na koncert. Prodej vstupenek v pokladně České
filharmonie v Rudolfinu, on-line na ceskafilharmonie.cz
nebo v síti colosseumticket.cz. Rezervace on-line přes
zákaznický servis České filharmonie.
10 2
E
1 03
E DU KAT I V N Í P RO G RA M Y
E
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
ZKOUŠKA ORCHESTRU
11. a 12. 02. 2016
Dvořákova síň
čtvrtek, pátek
KONCERT SPOLEČNÉHO
ORCHESTRU FILHARMONIKŮ
A ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH
ŠKOL
10. 04. 2016
neděle
19.30
Dvořákova síň
19.30
E DU KAT I V N Í P RO G RA M Y
Marek Eben jako posluchačův průvodce
po hudebních galaxiích. Co do hudby
vkládá skladatel, co hráči a co dirigent?
Je partitura dogma, nebo si lze skladby
nějak přizpůsobit? A jak se dá přivést
orchestr k tomu, aby hrál, co dirigentovi
na očích vidí? Zveme na zcela nový, zábavný
i poučný program Alice Nellis pro všechny,
kteří chtějí o hudbě vědět víc!
Talentovaní žáci ZUŠ z celé České republiky
se už potřetí setkají ve společném orchestru,
kde s nimi budou muzicírovat také
členové České filharmonie. Vzniklé těleso
vystoupí pod taktovkou šéfdirigenta České
filharmonie Jiřího Bělohlávka a dirigenta
Ladislava Ciglera.
Jiří Bělohlávek dirigent
Marek Eben moderátor
Alice Nellis scénář a režie
Společný orchestr filharmoniků a žáků
základních uměleckých škol
Jiří Bělohlávek, Ladislav Cigler dirigenti
Program pro dospívající/dospělé posluchače.
Ceny vstupenek od 150 do 850 Kč. Prodej vstupenek
v pokladně České filharmonie v Rudolfinu, on-line na
ceskafilharmonie.cz nebo v síti colosseumticket.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis České
filharmonie. Program trvá cca 120 minut (s přestávkou).
Ceny vstupenek od 120 do 280 Kč. Prodej vstupenek
v pokladně České filharmonie v Rudolfinu, on-line na
ceskafilharmonie.cz nebo v síti colosseumticket.cz.
Rezervace on-line nebo přes zákaznický servis České
filharmonie.
PIKNIK V RUDOLFINU S JARNÍM
KONCERTEM ČESKÉ FILHARMONIE
TUČŇÁCI V RUDOLFINU –
JAKO NOVÍ!
08. 05. 2016
neděle
koncert od
16.00
celé Rudolfinum otevřeno od 13.15
11. 06. 2016
sobota
Dvořákova síň
Jak se budí jaro? A co se stane, když jaro
zaspí? Chystáme pro vás speciální koncert
plný květinových víl, trávových skřítků
a rarášků a hlavně jarní hudby. Pohádkovým
příběhem provedou děti vypravěč Pavel
Tesař a dirigent Marko Ivanović.
Hudebníci v orchestru připomínají díky
frakům tak trochu tučňáky, rozhodně když
se na ně díváte dětskýma očima. Už čtvrtým
rokem zkoumá svět filharmoniků a jejich
hudby herec Pavel Liška. Samozřejmě se
zvídavým a nadšeným dětským publikem.
Společně už objevovali, jak různě může
hudba znít, k čemu je potřeba dirigent
a proč se na koncertě nemluví. Ale také
mohli zažít, jaké to je Českou filharmonii
dirigovat, zpívat za jejího doprovodu
„Proč bychom se netěšili“ anebo společně
s filharmoniky vytvářet nejnovější hudbu.
Všechny děti i rodiče prosíme, aby na
koncert vyrazili vybaveni slaměným
(nebo jiným) kloboukem.
Pro děti připravujeme také speciální
hudební dílničky, které se budou konat
v prostorách Rudolfina. Bližší informace
o těchto workshopech získáte na
ceskafilharmonie.cz (přímo u „Pikniku“)
anebo při nákupu vstupenek.
14.00
Vojtěch Jouza dirigent
Pavel Liška moderátor
Alice Nellis scénář a režie
Marko Ivanović dirigent
Pavel Tesař vypravěč
Program je určený pro děti od 5 do 10 let. Ceny vstupenek
od 100 do 400 Kč. Prodej vstupenek v pokladně České
filharmonie v Rudolfinu, on-line na ceskafilharmonie.cz
nebo v síti colosseumticket.cz. Rezervace on-line nebo
přes zákaznický servis České filharmonie. Program trvá
60–70 minut.
.
Program doporučujeme pro děti od 5 do 10 let. Ceny
vstupenek od 100 do 400 Kč. Dětské vstupenky na
workshopy za 50 Kč jsou k dispozici jen po zakoupení
vstupenky na koncert. Prodej vstupenek v pokladně České
filharmonie v Rudolfinu, on-line na ceskafilharmonie.cz
nebo v síti colosseumticket.cz. Rezervace on-line nebo
přes zákaznický servis České filharmonie.
10 4
E
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
1 05
E DU KAT I V N Í P RO G RA M Y
E
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
E – Jednotlivé
koncerty pro školy
KDO SE BOJÍ ČESKÉ FILHARMONIE?
15., 16. a 17. 06. 2016
sředa, čtvrtek,
pátek
10.00
Dvořákova síň
Hudební laboratoř s hlavním výzkumníkem
Janem Budařem. Pod jeho vedením se
už zkoumaly otázky typu: proč se vážné
hudbě říká vážná? Může se hrát jen tak
k čaji anebo ve výtahu? Jak zní Smetanova
Vltava hraná pozpátku? Odkud víme, jak
rychle se má hrát Beethovenova Osudová?
A jakou mimiku používá dirigent, když řídí
orchestr? Zveme na zcela nový, zábavný
i poučný program Alice Nellis pro starší
žáky a středoškoláky!
TUČŇÁCI V RUDOLFINU –
JAKO NOVÍ!
E DU KAT I V N Í P RO G RA M Y
08., 09. a 10. 06. 2016
pátek
9.00 a 11.00
sředa, čtvrtek,
Dvořákova síň
Hudebníci v orchestru připomínají díky
frakům tak trochu tučňáky, rozhodně když
se na ně díváte dětskýma očima. Už čtvrtým
rokem zkoumá svět filharmoniků a jejich
hudby herec Pavel Liška. Samozřejmě se
zvídavým a nadšeným dětským publikem.
Společně už objevovali, jak různě může
hudba znít, k čemu je potřeba dirigent
a proč se na koncertě nemluví. Ale také
mohli zažít, jaké to je Českou filharmonii
dirigovat, zpívat za jejího doprovodu
„Proč bychom se netěšili“ anebo společně
s filharmoniky vytvářet nejnovější hudbu.
Ondřej Vrabec dirigent
Jan Budař moderátor
Alice Nellis scénář a režie
Program je určený pro školní skupiny (žáky 2. stupně
ZŠ a středoškoláky). Cena vstupenek pro školní skupiny
je 100 Kč, pedagogický doprovod má vstup zdarma.
Rezervace vstupenek pro školní skupiny na e-mailové
adrese: [email protected] Prodej vstupenek
jednotlivcům (120 až 280 Kč) v pokladně České
filharmonie v Rudolfinu, on-line na ceskafilharmonie.cz
nebo v síti colosseumticket.cz, rezervace jednotlivcům
přes zákaznický servis České filharmonie. Program trvá
cca 60–70 minut.
Vojtěch Jouza dirigent
Pavel Liška moderátor
Alice Nellis scénář a režie
Program je určený pro školní skupiny (žáky 1. stupně ZŠ).
Cena vstupenek pro školní skupiny je 100 Kč,
pedagogický doprovod má vstup zdarma. Rezervace
vstupenek pro školní skupiny na e-mailové adrese:
[email protected] Prodej vstupenek jednotlivcům
(120 až 280 Kč) v pokladně České filharmonie
v Rudolfinu, on-line na ceskafilharmonie.cz nebo v síti
colosseumticket.cz, rezervace přes zákaznický servis
České filharmonie. Program trvá 60–70 minut.
Šéfdirigent Jiří Bělohlávek, kterému před třemi
lety královna Alžběta II. udělila Řád britského
impéria, se koncentruje před nástupem
na pódium. ⟶
10 6
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
KON C ER T Y P RO JI N É P O ŘA D AT EL E V PRA Z E
Koncerty pro jiné
pořadatele v Praze
17. 09. 2015
Rudolfinum
Dvořákova Praha
Antonín Dvořák
Nokturno H dur op. 40
Max Bruch
Houslový koncert č. 1 g moll
Antonín Dvořák
Symfonie č. 8 G dur op. 88
David Garrett housle
Jiří Bělohlávek dirigent
07. 09. 2015
Rudolfinum
Dvořákova Praha
Antonín Dvořák
Symfonie č. 2 B dur op. 4
Antonín Dvořák
Violoncellový koncert h moll
op. 104
Yo Yo Ma violoncello
Jiří Bělohlávek dirigent
Rudolfinum
23. 09. 2015
Dvořákova Praha
Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 6 h moll op. 74
„Patetická“
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95
„Z Nového světa“
Semjon Byčkov dirigent
Rudolfinum
11. 09. 2015
Dvořákova Praha
Karol Szymanowski
Symfonie č. 4 op. 60
(Sinfonia concertante)
Antonín Dvořák
Symfonie č. 4 d moll op. 13
Piotr Andresewski klavír
Jakub Hrůša dirigent
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
02. 02. 2016
O2 aréna
Best of Broadway
Hudba ze slavných
broadwayských muzikálů
(West Side Story, Bídníci,
Cats, Mamma Mia, Chicago,
Evita ad.)
Ashley Brown soprán
Marin Mazzie mezzosoprán
Jason Danieley tenor
Rodney Earl Clarke baryton
Keith Lockhart dirigent
bestofbroadway.cz
17. 05. 2016
Chrám sv. Víta
Mimořádný koncert
k 700. výročí narození
Karla IV.
Petr Eben
Pocta Karlu IV.
Josef Suk
Praga
Antonín Dvořák
Te Deum
sólisté v jednání
Český filh. sbor Brno
Petr Fiala sbormistr
Jiří Bělohlávek dirigent
Obecní dům
12. 05. 2016
Pražské jaro
Bedřich Smetana
Má vlast, cyklus
symfonických básní
Paavo Järvi dirigent
Obecní dům
27. 05. 2016
Pražské jaro
Franz Schubert
Symfonie č. 3 D dur
Zoltán Kodály
Háry János, suita
Béla Bartók
Koncert pro orchestr
Juraj Valčuha dirigent
Obecní dům
13. 05. 2016
Pražské jaro
Bedřich Smetana
Má vlast, cyklus
symfonických básní
Paavo Järvi dirigent
10 8
1 09
K
KON C ER T Y P RO JI N É P O ŘA D AT EL E V PRA Z E
K
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Z Á JE Z DY
Zájezdy
I tentokrát v zájezdovém plánu
převažují zájezdy s Jiřím Bělohlávkem,
šéfdirigentem a hudebním ředitelem České
filharmonie. Výjimkami jsou krátké zájezdy
s Manfredem Honeckem, Jakubem Hrůšou
a Semjonem Byčkovem. Důraz je kladen
jako již tradičně na propagaci české hudby
(skladby Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka,
Bohuslava Martinů, Bedřicha Smetany,
Josefa Suka), do zahraničních programů
však zařadíme i skladby Ludwiga van
Beethovena, Petra Iljiče Čajkovského,
Felixe Mendelssohna-Bartholdyho nebo
Sergeje Rachmaninova.
Česká filharmonie se bude i ve své
120. sezoně věnovat koncertní a projektové
činnosti mimo Prahu. Orchestr absolvuje
28 koncertů v zahraničí, v České
republice pak dva koncerty v Brně a po
jednom v Českých Budějovicích, Ostravě
a Litomyšli. Vystoupíme ve 26 různých
městech ve 12 různých zemích.
Zatímco v sezoně 2014/2015 se filharmonie
vydávala především na západ (zájezdy do
Velké Británie, USA, Španělska apod.),
v té letošní ji čekají významné cesty na
asijský kontinent (Tchaj-pej, Soul, Japonsko
a Čína). Japonské turné bude korunováno
třemi důležitými koncerty v Tokiu – dvěma
v Suntory Hall a jedním v NHK Hall.
Zájezdovou událostí sezony bude koncertní
provedení Janáčkovy opery Její pastorkyňa.
Pro londýnskou Royal Festival Hall ji
s Českou filharmonií a jedenácti sólisty
(včetně slavné Karity Mattily) nastuduje
Jiří Bělohlávek.
Orchestr pokračuje také ve znovudobývání
slavných koncertních sálů Západu. Po
loňském úspěchu v newyorské Carnegie
Hall a letošní rezidenci ve vídeňském
Musikvereinu se po dlouhých třinácti letech
vrací do slavné londýnské Royal Festival
Hall a po ještě delších patnácti letech do
vídeňského Konzerthausu.
110
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
22.09. 2015
Pavilon T, Výstaviště,
České Budějovice, ČR
Koncert k 750. výročí založení města
Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 6 h moll op. 74 „Patetická“
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“
Semjon Byčkov dirigent
24. 10. 2015
Lotte Hall, Soul,
Korejská republika
Sergej Rachmaninov
Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“
Daniil Trifonov klavír
Jiří Bělohlávek dirigent
03. 10. 2015
Janáčkovo divadlo, Brno, ČR
Josef Suk
Pohádka op. 16
Leoš Janáček
Putování dušičky, koncert pro housle
a orchestr
Antonín Dvořák
Slovanské tance op. 72
Josef Špaček housle
Jiří Bělohlávek dirigent
27. 10. 2015
Toyama Kenmin Kaikan,
Tojama, Japonsko
Bedřich Smetana
Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Houslový koncert e moll op. 64
Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 5 e moll op. 64
Sayaka Shoji housle
Jiří Bělohlávek dirigent
21. 10. 2015
National Concert Hall,
Tchaj-pej, Čínská republika
Bedřich Smetana
Vyšehrad, Vltava a Šárka, symfonické básně
z cyklu Má vlast
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“
Jiří Bělohlávek dirigent
28. 10. 2015
Suntory Hall, Tokio, Japonsko
Bedřich Smetana
Šárka, symfonická báseň z cyklu Má vlast
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Houslový koncert e moll op. 64
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“
Sayaka Shoji housle
Jiří Bělohlávek dirigent
23. 10. 2015
Lotte Hall, Soul,
Korejská republika
Sergej Rachmaninov
Klavírní koncert č. 3 d moll op. 30
Bedřich Smetana
Vyšehrad, Z českých luhů a hájů a Šárka,
symfonické básně z cyklu Má vlast
Yeol Eum Son klavír
Jiří Bělohlávek dirigent
29. 10. 2015
Fukuoka Symphony Hall,
Fukuoka, Japonsko
Bedřich Smetana
Šárka, symfonická báseň z cyklu Má vlast
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Houslový koncert e moll op. 64
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“
Sayaka Shoji housle
Jiří Bělohlávek dirigent
111
Z
Z Á JE Z DY
Z
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Z Á JE Z DY
31. 10. 2015
Suntory Hall, Tokio, Japonsko
Bedřich Smetana
Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast
Sergej Rachmaninov
Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
Petr Iljič Čajkovskij
Symfonie č. 5 e moll op. 64
Daniil Trifonov klavír
Jiří Bělohlávek dirigent
01. 11. 2015
Aichi Prefectural Arts Center,
Nagoja, Japonsko
Bedřich Smetana
Šárka, symfonická báseň z cyklu Má vlast
Sergej Rachmaninov
Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“
Daniil Trifonov klavír
Jiří Bělohlávek dirigent
03. 11. 2015
Yokohama Minato Mirai Hall,
Jokohama, Japonsko
Bedřich Smetana
Šárka, symfonická báseň z cyklu Má vlast
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Houslový koncert e moll op. 64
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“
Sayaka Shoji housle
Jiří Bělohlávek dirigent
08. 12. 2015
Stefaniensaal,
Štýrský Hradec, Rakousko
Leoš Janáček
Příhody lišky Bystroušky, suita z opery
Bohuslav Martinů
Rapsodie-koncert pro violu a orchestr H 337
Antonín Dvořák
Symfonie č. 6 D dur op. 60
Antoine Tamestit viola
Jiří Bělohlávek dirigent
03. 02. 2016
Hala Rondo, Brno, ČR
Best of Broadway
Hudba ze slavných broadwayských muzikálů
(West Side Story, Bídníci, Cats, Evita ad.)
Ashley Brown soprán
Marin Mazzie mezzosoprán
Jason Danieley tenor
Rodney Earl Clarke baryton
Keith Lockhardt dirigent
bestofbroadway.cz
04. 11. 2015
NHK Hall, Tokio, Japonsko
Bedřich Smetana
Má vlast, cyklus symfonických básní
Jiří Bělohlávek dirigent
10. 12. 2015 Saal Tirol, Innsbruck, Rakousko
Leoš Janáček
Příhody lišky Bystroušky, suita z opery
Bohuslav Martinů
Rapsodie-koncert pro violu a orchestr H 337
Bedřich Smetana
Vltava, Z českých luhů a hájů a Šárka,
symfonické básně z cyklu Má vlast
Antoine Tamestit viola
Jiří Bělohlávek dirigent
04. 02. 2016
ČEZ Arena, Ostrava, ČR
Best of Broadway
Hudba ze slavných broadwayských muzikálů
(West Side Story, Bídníci, Cats, Evita ad.)
Ashley Brown soprán
Marin Mazzie mezzosoprán
Jason Danieley tenor
Rodney Earl Clarke baryton
Keith Lockhardt dirigent
bestofbroadway.cz
28. 12. 2015
Shanghai Oriental Art Centre,
Šanghaj, Čínská lidová republika
program v jednání
Petr Altrichter dirigent
05. 02. 2016
Zimný štadión Ondreja
Nepelu, Bratislava, Slovenská republika
Best of Broadway
Hudba ze slavných broadwayských muzikálů
(West Side Story, Bídníci, Cats, Evita ad.)
Ashley Brown soprán
Marin Mazzie mezzosoprán
Jason Danieley tenor
Rodney Earl Clarke baryton
Keith Lockhart dirigent
bestofbroadway.cz
05. 12. 2015
Palác umění, Budapešť,
Maďarsko
Leoš Janáček
Příhody lišky Bystroušky, suita z opery
Bohuslav Martinů
Rapsodie-koncert pro violu a orchestr H 337
Antonín Dvořák
Symfonie č. 6 D dur op. 60
Antoine Tamestit viola
Jiří Bělohlávek dirigent
02. 11. 2015
Hamamatsu Act City Hall,
Hamamacu, Japonsko
Bedřich Smetana
Z českých luhů a hájů, symfonická báseň
z cyklu Má vlast
Sergej Rachmaninov
Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18
Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“
Daniil Trifonov klavír
Jiří Bělohlávek dirigent
07. 12. 2015
Stefaniensaal,
Štýrský Hradec, Rakousko
Leoš Janáček
Příhody lišky Bystroušky, suita z opery
Bohuslav Martinů
Rapsodie-koncert pro violu a orchestr H 337
Antonín Dvořák
Symfonie č. 6 D dur op. 60
Antoine Tamestit viola
Jiří Bělohlávek dirigent
112
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
30. 12. 2015
Hangzhou Grand Theatre,
Chang-čou, Čínská lidová republika
program v jednání
Petr Altrichter dirigent
31. 12. 2015
Great Hall of the People,
Peking, Čínská lidová republika
program v jednání
Petr Altrichter dirigent
01. 01. 2016
Xinghai Concert Hall,
Kanton, Čínská lidová republika
program v jednání
Petr Altrichter dirigent
113
Z
Z Á JE Z DY
Z
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
Ceny adventních koncertů
P Ó DIU M
1
1
2
1
1
3
4
1
1
1
11
S UKOVA S Í Ň
12
1
1
13
14
1
1
2
1
3
2
4
3
4
3
3
6
5
6
5
5
Kategorie
8
7
8
7
9 10 11 12
9 10 11 12
9 10 11 12 13
8
8
9 10 11 12
9 10 11 12 13
8
7
9 10 11 12
9 10 11 12 13
8
7
6
6
8
7
9 10 11 12
9 10 11 12 13
8
7
6
8
7
9 10 11 12
9 10 11 12 13
8
7
6
5
4
4
6
5
8
7
9 10 11 12
9 10 11 12 13
8
7
6
5
4
6
5
5
4
3
2
2
4
4
3
2
1
17
18
3
3
2
1
15
16
2
2
8
7
8
9 10 11 12 13
8
7
6
8
7
7
9 10 11 12 13
8
7
6
5
5
7
6
6
6
8
7
6
5
4
4
6
5
5
5
7
6
5
4
3
3
5
4
4
4
6
5
4
3
2
2
4
3
3
3
5
4
3
2
1
1
3
2
2
2
4
3
2
1
9
10
2
1
7
8
3
2
1
5
6
2
9 10 11 12
9 10 11 12 13
Adventní koncerty
1
400
2
350
100
místa pro vozíčkáře
Ceny v  Kč.
130
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
Kontakty
Adéla Bartáková
koncerty a projekty v České republice
+420 227 059 225
[email protected]
Česká filharmonie
Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1
www.ceskafilharmonie.cz
facebook.cz/ceskafilharmonie
[email protected]
prodej vstupenek +420 227 059 227
[email protected]
Alžběta Lupíšková
koncerty a projekty v zahraničí
+420 227 059 345
[email protected]
David Mareček
generální ředitel
sekretariát: +420 227 059 311
[email protected]
Jana Klimtová
Český spolek pro komorní hudbu
+420 227 059 343
[email protected]
Robert Hanč
generální manažer
asistentka Blanka Löblová
+420 227 059 246
[email protected]
Pavlína Landová
hudební archiv
+420 227 059 265
[email protected]
Michal Medek
obchodní náměstek
+420 227 059 337
[email protected]
Lucie Maňourová
zákaznický servis a péče o abonenty
+420 227 059 365
[email protected]
Ondřej H. Matyáš
ekonomicko-provozní náměstek
+420 227 059 206
[email protected]
Alena Špačková
pronájmy prostor Rudolfina
+420 227 059 244
[email protected]
Kateřina Motlová
tisková mluvčí
+420 725 712 443
[email protected]
Oldřich Slezák
nahrávací studio
+420 227 059 282
[email protected]
137
KO N TA KT Y
Petr Kadlec
oddělení vzdělávacích programů
+420 227 059 222
[email protected]
Č E SKÁ FI L HA RM O N I E
ŘÍJEN 2015
LISTOPAD 2015
PROSINEC 2015
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
7
8
9
10
11
12
13
12
13
14
15
16
17
18
9
10
11
12
13
14
15
14
15
16
17
18
19
20
19
20
21
22
23
24
25
16
17
18
19
20
21
22
21
22
23
24
25
26
27
26
27
28
29
30
31
23
24
25
26
27
28
29
28
29
30
31
30
LEDEN 2016
ÚNOR 2016
BŘEZEN 2016
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9
10
8
9
10
11
12
13
14
7
8
9
10
11
12
13
11
12
13
14
15
16
17
15
16
17
18
19
20
21
14
15
16
17
18
19
20
18
19
20
21
22
23
24
22
23
24
25
26
27
28
21
22
23
24
25
26
27
25
26
27
28
29
30
31
29
28
29
30
31
DUBEN 2016
KVĚTEN 2016
ČERVEN 2016
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE
1
2
3
1
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
11
12
11
12
13
14
15
16
17
9
10
11
12
13
14
15
13
14
15
16
17
18
19
18
19
20
21
22
23
24
16
17
18
19
20
21
22
20
21
22
23
24
25
26
25
26
27
28
29
30
23
24
25
26
27
28
29
27
28
29
30
30
31
1 59
KA L E N D Á RI UM
120. sezona
2015 / 2016
KA L E N D Á RI UM
Č ESKÁ F ILH ARMONIE
01. 10. 2015
02. 10. 2015
ZAHAJOVACÍ KONCERT SEZONY
Leoš Janáček, Josef Suk, Antonín Dvořák
Jiří Bělohlávek dirigent
M1
20. 01. 2016
21. 01. 2016
22. 01. 2016
Petr Iljič Čajkovskij, Max Bruch
Janine Jansen housle, Semjon Byčkov dirigent
B3
07. 10. 2015
08. 10. 2015
09. 10. 2015
Jan Ryant Dřízal, Sergej Prokofjev,
Ludwig van Beethoven
Alisa Weilerstein violoncello,
Jiří Bělohlávek dirigent
A1
23. 01. 2016
Carl Maria von Weber, Bohuslav Martinů,
Ludwig van Beethoven
Antoine Tamestit viola,
Alexander Shelley dirigent
O2
14. 10. 2015
15. 10. 2015
16. 10. 2015
Sergej Rachmaninov, Petr Iljič Čajkovskij
Nikolaj Luganskij klavír,
Jiří Bělohlávek dirigent
B1
27. 01. 2016
28. 01. 2016
29. 01. 2016
Ludwig van Beethoven, Igor Stravinskij
Josef Špaček housle, Valerij Gergijev dirigent
A4
14. 11. 2015
Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beethoven
Jaroslav Kubita fagot, Rafael Payare dirigent
O1
17. 02. 2016
18. 02. 2016
19. 02. 2016
Claude Debussy, Maurice Ravel
Kirill Gerstein klavír, Jiří Bělohlávek dirigent
B4
18. 11. 2015
19. 11. 2015
20. 11. 2015
Gabriel Fauré, Claude Debussy,
Gustav Mahler
Magdalena Kožená mezzosoprán,
Robin Ticciati dirigent
A2
09. 03. 2016
10. 03. 2016
11. 03. 2016
A5
16. 12. 2015
17. 12. 2015
18. 12. 2015
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart, Franz Schubert, Joseph Haydn ad.
Simona Houda-Šaturová soprán, Nina Maria
Edelmann alt, Pavel Černoch tenor, Paul
Armin Edelmann bas, Pražský filharmonický
sbor, Lukáš Vasilek sbormistr, Kantiléna,
Jakub Klecker, Michal Jančík sbormistři,
Manfred Honeck dirigent
B2
Wolfgang Amadeus Mozart, Miloš Bok
Simona Houda-Šaturová soprán,
Jana Hrochová mezzosoprán,
Peter Berger tenor, Jozef Benci bas
Pražský filharmonický sbor, Lukáš Vasilek
sbormistr, Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála
sbormistr, Manfred Honeck dirigent
16. 03. 2016
17. 03. 2016
18. 03. 2016
Béla Bartók, Johannes Brahms
Frank Peter Zimmermann housle,
Jaap van Zweden dirigent
B5
M2
Antonín Dvořák
Eri Nakamura soprán, Christianne Stotijn
mezzosoprán, Michael Spyres tenor, Jongmin
Park bas, Pražský filharmonický sbor, Lukáš
Vasilek sbormistr, Jiří Bělohlávek dirigent
A6
MIMOŘÁDNÝ PŘEDVÁNOČNÍ
KONCERT
Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart, Franz Schubert, Joseph Haydn ad.
Simona Houda-Šaturová soprán, Nina Maria
Edelmann alt, Pavel Černoch tenor, Paul
Armin Edelmann bas, Pražský filharmonický
sbor, Lukáš Vasilek sbormistr, Kantiléna,
Jakub Klecker, Michal Jančík sbormistři,
Manfred Honeck dirigent
23. 03. 2016
24. 03. 2016
25. 03. 2016
02. 04. 2016
Richard Wagner, Josef Páleníček,
Ludwig van Beethoven
Veronika Böhmová klavír,
Lahav Shani dirigent
O3
M3
Petr Iljič Čajkovskij, Richard Strauss
Behzod Abduraimov klavír,
Jakub Hrůša dirigent
B6
MIMOŘÁDNÁ SILVESTROVSKÁ
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA
George Gershwin, Joaquín Rodrigo,
Carl Orff
Miloš Karadaglič kytara, Sofia Fomina soprán,
Barry Banks tenor, Audun Iversen bas, Český
filharmonický sbor Brno, Petr Fiala sbormistr,
Jitro, Jiří Skopal sbormistr, Jakub Hrůša dirigent
06. 04. 2016
07. 04. 2016
08. 04. 2016
15. 04. 2016
Leoš Janáček
Karita Mattila soprán, Adriana Kohútková
soprán, Jaroslav Březina tenor, Aleš Briscein
tenor, Český filharmonický sbor Brno,
Petr Fiala sbormistr, Jiří Bělohlávek dirigent
M6
M4
27. 04. 2016
28. 04. 2016
29. 04. 2016
Bohuslav Martinů, Antonín Dvořák,
Ludwig van Beethoven
Anne-Sophie Mutter housle,
Manfred Honeck dirigent
B7
NOVOROČNÍ KONCERT
George Gershwin, Joaquín Rodrigo,
Carl Orff
Miloš Karadaglič kytara, Sofia Fomina soprán,
Barry Banks tenor, Audun Iversen bas, Český
filharmonický sbor Brno, Petr Fiala sbormistr,
Jitro, Jiří Skopal sbormistr, Jakub Hrůša dirigent
04. 05. 2016
05. 05. 2016
06. 05. 2016
György Ligeti, Peter Eötvös,
Witold Lutosławski
Martin Grubinger perkuse,
Peter Eötvös dirigent
A7
04. 01. 2016
KONCERT KE 120. VÝROČÍ
Antonín Dvořák
Jan Martiník bas, Jiří Bělohlávek dirigent
M5
04. 06. 2016
O4
13. 01. 2016
14. 01. 2016
15. 01. 2016
Bohuslav Martinů, Gustav Mahler
Jiří Bělohlávek dirigent
A3
Giuseppe Verdi, Aram Chačaturjan,
Ludwig van Beethoven
Sergej Chačatrjan housle,
Cristian Macelaru dirigent
19. 12. 2015
31. 12. 2015
01. 01. 2016
16 0

Podobné dokumenty

zde - Středočech

zde - Středočech na zvídavé dotazy z  publika. Každý účastník úvodní z  druhého cyklu výukových přednášek s názvem Učte se od profesionálů! v kladenské Střední zdravotnické škole si může záchranu lidského života hn...

Více

výroční zpráva 2015

výroční zpráva 2015 kin. Jeho dramaturgie byla následující: Bachovo „Jauchzet, frohlocket“ z Vánočního oratoria BWV 248, Mozartovo „Laudate Dominum“ z Vesperae solennes de confessore KV 339 a „Gloria“ z Mše C dur „Kor...

Více

9/2014 - Naše Ostrava

9/2014 - Naše Ostrava A když partnera nezískáte? V úvahu připadá ještě jeden závodní vůz, a to formule Gloria, s níž jezdí naši závodníci mistrovství republiky na okruzích a také vrchy – český Kolik vás vůbec vaše auto ...

Více

VELEHRADSKY ZSPRAVODAJ Sept 2013

VELEHRADSKY ZSPRAVODAJ Sept 2013 panovníky placeno už od časů Pipina, syna Karla Velikého a po krátké neúspěšné vzpouře uznal pak i Boleslav, že bude lépe léno dál platit a platil. Co se pak týče Václavovy síly či slabosti, pro tu...

Více