ke stažení - vzdelavani

Transkript

ke stažení - vzdelavani
VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÝ SEMINÁŘ
LEADERSHIP
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 1 z 16
Motto:
Většina lidí rozumí pod pojmem Leadership vedení druhých.
Správný leader vede především sám sebe.
Peter Urs Bender
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 2 z 16
Procesy leadershipu
Místo dlouhého úvodu……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Základem naší práce je pozitivní a konstruktivní přístup
ke svojí práci.
Základní pojmy:
Řízení lidí ….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vedení, nebo řízení ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Činitelé vedení
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nástroje vhodné pro leadership
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 3 z 16
Lidé v procesech řízení
„Míra, ve které je vedoucí schopen využít potenciál intelektu – schopnost poučit se ze
zkušenosti, schopnost získat a zachovat si znalosti a reagovat úspěšně na nové situace – řídit
jiné a ukázat jim efektivní způsob práce či myšlení.“
-
Z výkladového slovníku Webster´s New World Dictionary of the American Language, 1990
Heslo: Vedení lidí a inteligence
FAKTORY ÚSPĚCHU
Vynikající vedoucí
Průměrný vedoucí
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 4 z 16
Najít svůj styl vedení v Leadershipu
Teorie vedení X a teorie vedení Y
Teorie X:
-
lidé jsou ve své podstatě líní
snaží se vyhnout práci
neradi pracují
musejí být přinuceni systémem odměn
musejí být neustále kontrolováni
vyhýbají se zodpovědnosti
rádi s nechají řídit
Nástroje, které používají manažeři typu X:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Teorie Y:
-
práce je pro lidi přirozenou aktivitou
práce je zábava a odpočinek
lidé rádi přijímají zodpovědnost a samostatnost
lidé mají vysoký stupeň nápaditosti, důvtipu a tvořivosti
lidé se chtějí podílet na řešení firemních problémů
lidé chtějí být
Nástroje, které používají manažeři typu Y:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 5 z 16
Zlepšení pracovního výkonu – jádro úspěchu motivace
Řídící pracovníci se často předkládání návrhů na zlepšení pracovního výkonu všemožně
vyhýbají. Říkat zaměstnancům, že jejich práce za moc nestojí, totiž může být docela
nepříjemné, i když je jejich výkon skutečně podprůměrný. Zásadní význam však má takový
rozhovor pro co největší využití potenciálu zaměstnance.
Zaměstnanci se dozvědí, co se od nich očekává a současně dostanou i zpětnou vazbu – jak si
vedou.
Manažerský pohovor
•
Příchod
KONTAKT s podřízeným
•
•
•
Pozdrav
Podání ruky
Oslovování
•
Poznámky
OBČERSTVENÍ
•
•
Teplý nápoj
Alkohol, cigareta
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 6 z 16
PYGMALION EFEKT
Manažer ovlivňuje své spolupracovníky tak, že budou podávat vyšší výkon.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Stěžejní složky našeho jednání - jádro úspěchu – jádro motivace.
„Dostat příležitost“
Podmínky
Schopnosti
Motivace
Tento prožitek jedinečně a zajímavé kombinace věcí, v nichž jako jedinci vynikáme, se může
stát základem pro intenzivní uvědomění si našich předností – tzn. silných stránek.
Připomínejme si
své silné stránky pravidelně, doplňujme seznam o nové.
Mozek přijme tuto položku jako pozitivní – zejména před stresujícím nebo nepříjemným
jednáním.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 7 z 16
Zpětná vazba a vlastní přístup k sebehodnocení
o V praktickém životě musíme denně čelit obrovskému množství požadavků a úkolů.
Stanovit si priority a pracovat podle nich nám pomůže:
Efektivněji a správně se rozhodovat
Lépe odolávat stresu
Věnovat úsilí a čas důležitým věcem – soustředit se na Zpětnou vazbu
Posouvat firmu (úsek, oddělení) dopředu
Komunikovat průběžně s klíčovými nositeli zájmů a mít společná pracovní setkání.
Hledat a vytvářet platformy (způsoby) setkávání s klíčovými partnery, spolupracovníky….
Kdo nekomunikuje a nesetkává se, pravděpodobně na dané prioritě nepracuje.
Velmi důležitá je průběžná komunikace o prioritách se svým nadřízeným –
tzn.komunikovat v zájmu oboustranné Zpětné vazby.
Motivující způsob práce manažera - leadera:
1. Zjistit, co pracovníka motivuje, eventuelně demotivuje. Podle toho komunikovat
a konat. Neustále přemýšlet o potřebách, motivech a pocitech pracovníka.
2. Předávat a sdílet informace potřebné pro práci.
3. Zadávat i zajímavé úkoly zcela jasně (podle schopností) a uplatňovat nápady
pracovníka. Ověřovat si pochopení zadání, aby nedošlo k nedorozumění.
4. Naslouchat a vyjadřovat pochopení !!!
5. Delegovat včas i s pravomocemi + odpovědnost (vědomí důležitosti).
6. Oceňovat a odměňovat plnění cílů (pochvala) – základní lidská potřeba.
7. Tolerovat jednorázové chyby, poskytnout zpětnou vazbu formou řešení, kritika mezi
čtyřma očima.
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 8 z 16
Spolupráce leadera s ostatními odděleními
Jak překonávat nesouhlas?
Dohodnout se předem
Lpět na dohodách a v případě úkolů, které nespadají do priorit, upozornit na priority.
Nebát se dát úkol. „Jirko, já očekávám, že uděláš….“
Moje přesvědčení o správnosti úkolu.
Srozumitelnost a přesvědčivost sdělení (pracovník musí porozumět, co se po něm
chce a musí vnímat, že jsme o tom přesvědčeni).
NEPŘEDPOKLÁDAT ! SDĚLOVAT BANALITY !!
Vždy ověřit, jestli tomu protějšek rozumí a jestli má představu jak úkol bude plnit.
Všichni by měli vědět, jak se úkol vyhodnotí.
Pracovník by měl vědět, jaký výsledek se očekává.
Buďme důslední v ověřování, zda úkol byl splněn a jak. Ověřováním (kontrolou)
dáváte najevo, že ten úkol byl důležitý.
Poskytnutí zpětné vazby, jak byl úkol splněn (pozitivní i negativní). Konkrétně!!!
Poděkování, pochvala.
Motivační působení úkolu 20/80 + :
- jedinec přijímá zadání za svůj cíl
- respektujeme pravidlo SMART
- dodržujme obtížnost
- soutěž – kreativní, nápaditá
- zpětná vazba – průběžný monitoring
- účast na stanovení úkolu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 9 z 16
Jak na to?
1. Snažte se uklidit pracoviště.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Upravte trochu ty staré materiály.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Moc to nenatahujte, musí to být brzy hotové.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Vypracujte do středy nějak seznam všech pohledávek.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Měl byste s těmi problémy něco udělat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Musíte dorazit včas, žádné zpoždění vás neomlouvá.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Někomu to tam dejte, hlavně ať je to včas.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Nějak si s tím poraďte, přineste mi to v pondělí.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 10 z 16
Delegování = volné ruce manažera - leadera
PROČ .................?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CO ........................?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
JAK .......................?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vlastnosti dobrého úkolu:
S…………………………………………………………………………………………………………………………………………
M………………………………………………………………………………………………………………………………………
A…………………………………………………………………………………………………………………………………………
R…………………………………………………………………………………………………………………………………………
T…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zaznamenávání úkolů = manažerská technika „Řízení podle cílů.“
Zásady při řízení týmu:
- uvědomte si sílu svých očekávání vůči týmu, dejte týmu jasně najevo, že má Vaši
důvěru
- Posilujte sebedůvěru týmu – budou se tomu lépe učit od Vás, od svého přirozeného
vzoru v postojích a jednání
- Vytvořte prostředí důvěry – měli by mít pocit, že k Vám mohou pro radu nebo pomoc
PROČ ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 11 z 16
Vedení podle cílů
Vedení „cíl – cesta – úkol“
Chování manažera motivuje podřízené, když :
1) ……………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………..
Situační vedení pracovníků
Styl vedení lidí záleží na situaci, ve které se pracovník a jeho nadřízený nachází.
Vztahové
chování
direktivní chování
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 12 z 16
Efektivnost stylů vedení
Styl vedení
Direktivní
Situace, ve kterých je nejefektivnější
Vedoucí
Podporující
Delegující
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 13 z 16
Cvičení manažerského stylu:
1) Jedna z Vašich pracovnic je poněkud nejistá při plnění určitého úkolu. Je celkově
schopná a umí efektivně pracovat. V minulosti vyřizovala svou práci vždy dobře a
včas.
Typ pracovníka ……………………….. Manažerský styl ………………………………….
Proč ? ………………………………………………………………………………………….
2) Poprosíte jednoho z Vašich pracovníků, aby do pátku aktualizoval kartotéku.
Normálně vyřizuje pracovník svou práci včas, když ho podpoříte. Kartotéka je hotova
příliš pozdě.
Typ pracovníka ……………………….. Manažerský styl ………………………………….
Proč ? ………………………………………………………………………………………….
3) Výkony jednoho z Vašich pracovníků prudce poklesly. Normálně vykonává svou práci
vyloženě dobře, přičemž se většinou obejde bez Vaší pomoci. Tuto ztrátu produktivity
však nemůžete přehlédnout.
Typ pracovníka ……………………….. Manažerský styl ………………………………….
Proč ? ………………………………………………………………………………………….
4) Jedna z Vašich pracovnic je na základě svých výborných výkonů povýšena do
manažerského postavení. Má v této oblasti jen málo zkušeností. Těší se na nové
šance.
Typ pracovníka ……………………….. Manažerský styl ………………………………….
Proč ? ………………………………………………………………………………………….
5) Nový pracovník musí překonávat potíže spojené s přizpůsobením se novému
prostředí. Většinu úkolů vyřizuje dobře, ale někdy vypadá ze svých různých povinností
a projektů frustrovaně.
Typ pracovníka ……………………….. Manažerský styl ………………………………….
Proč ? ………………………………………………………………………………………….
6) Nový pracovník si sebou přináší spoustu nadšení pro novou práci. Přesto se musí
ještě hodně učit. Má dost sebedůvěry a tvrdě na sobě pracuje.
Typ pracovníka ……………………….. Manažerský styl ………………………………….
Proč ? ………………………………………………………………………………………….
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 14 z 16
Bez porad v týmu to nejde ….
Jakou poradu máme rádi ?
Co nám na poradě vadí?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Co se na poradě očekává ode mne?
Jak se připravím?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A co po poradě?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 15 z 16
Doporučená a použitá literatura
Název
Autor
Efektivní myšlení
Gerhard Schmidt
Nástroj ke změně
R. McKee
Lidé v procesech řízení
Růžena Petříková
Základy managementu
Zbyněk Pitra
Kreativní management v praxi
Ivana Hospodářová
Vyjasňování hodnot
Dr. Simon
Desatero úspěšných
Ursula Nuberová
Moderní přístupy k řízení výroby
Miloslav Keřkovský
Niterný leadership
Peter Urs Bender
NLP v praxi
Sue Knight
Práce s emoční iteligencí
Daniel Goleman
Projekt Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
I CZ.1.07/1.3.03/03.0018 I
Strana 16 z 16